UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer"

Transkript

1 UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

2 ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback A B C D UDVIKLING af overskud Sådan skaber vi succes for vores kunder Forberedelse Gennemførelse Implementering A B C D Strategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback Sikring af succes før vi gør det! Forberedelse Gennemførelse Implementering Sikring af succes mens vi gør det! I Helweg & Pedersen er vi eksperter i at sætte vores kompetencer i spil. Vi går ind i udviklende dialoger med dig og din virksomhed, så der skabes sikkerhed for, at vi reelt skaber den ønskede udvikling. Vi tror grundlæggende, at et stærkt og forpligtigende partnerskab mellem os og den enkelte virksomhed, er den bedste forudsætning for om vores leverancer skaber de ønskede gennembrud for lederen, medarbejderen og virksomheden. Sådan skaber vi succes for vores kunder og os selv For at dette Strategisk kan intention realiseres Afdækning bruger af behov vi tid i starten Partnerskab på at forstå Feedback jeres organisation og analysere de udfordringer, vi skal skabe nye løsninger på. Hvad er jeres strategiske intention? Hvilke effekter skal indsatsen Sikring af føre til? Hvor mange ressourcer ønsker I at investere? Hvor i organisationen skal resultaterne kunne aflæses, og hvilke kompetencer vil sikre, at I opfylder strategien og målene? succes før vi A B C D gør det! Vi har viden og erfaringer om, hvordan man bedst skaber innovative udviklingsprocesser. I har viden og erfaringer om de præcise udfordringer, der skal løses. Og sammen Sådan kan vi skaber designe vi succes og tilrettelægge for vores kunder aktiviteter, og os der selv vil skabe det menneskelige overskud i organisationen, der sender jer på ret kurs Forberedelse Gennemførelse Implementering mod de ønskede Strategisk tilstande. intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback Sikring af Sikring succes af mens succes vi gør før det! vi gør det! 1 A B 2 C 3 D

3 I Helweg & Pedersen arbejder vi efter: Vi gør det sgu Vi går til kanten Vi gør det enkelt Vi gi r tilbage Vi udvikler overskud

4 + Læs mere om dette tema og download materiale fra OUT OF THE BOX Goal Direction Virksomheder og organisationer bliver i stigende omfang udfordret gennem en stærk lokal og global konkurrence. Derfor er virksomhedens evne til at tænke Out of the box, og til at skabe ledelsesmæssige rum for kreativitet og innovation, afgørende for succes. At opfange og fostre kreativitet, der fører til innovation, kræver engagement, fokus og procesværktøjer, der er stærke nok til at tilføre energi til processen. Out of the box er en metode og et værktøj, der sikrer fokus på kreative og dynamiske processer, som bringer deltagerne gennem en række faser, hvor I undervejs vil udforske, opdage og udvikle nye tankegange og nye potentialer. Deltagerne arbejder sig gennem fire overordnede faser med tilhørende fokuspunkter: 1. Goal setting and Picture of perfect. 2. Conditions for success and what, how and who. 3. Critique and Qualifying. 4. Planning, action and how to make it compelling. Planning and actions What and who Condition for success Critique Picture of Perfect Qualifying Hver af de fire faser har til formål at sikre, at såvel potentialer, kreativitet og det forretningsmæssige grundlag får tilført energi, der skaber flyvehøjde og overblik. Det sikrer, at den praktiske gennemførelse er forbundet i en række veldokumenterede indsatser. Goal Direction Goal Direction Goal Direction Goal Direction Planning and actions Picture of Perfect Planning and actions Picture of Perfect Planning and actions Picture of Perfect Planning and actions Picture of Perfect Condition for success Condition for success Condition for success Condition for success What and who Qualifying What and who Qualifying What and who Qualifying What and who Qualifying Critique Critique Critique Critique Målsætning og ønskede tilstand? I denne første fase er det vigtigt, at gruppen bliver enig om et eller flere konkrete mål, som forandringsprocessen skal føre til. Gruppen fastsætter attraktive og ambitiøse mål. Fasen skal sikre, at I ser i samme retning og har en fælles forståelse af nødvendigheden for innovation og udbyttet af denne proces. Forudsætninger for succes og hvem gør hvad? Der fokuseres på at skabe det nødvendige fundament for at få success, hvis målene skal nås. Det handler om at stille sig til rådighed for i fællesskab at støtte op om de resultater, som fasen bidrog med. Kritik og hvad nu hvis? Denne faser handler om at undersøge, om der er noget, der mangler, for at kunne gennemføre indsatserne i fasen conditions for success. Det er en position, hvor I undersøger og kvalificerer de indsatser, der vil være afgørende for at få succes. Er der noget, der mangler for at kunne realisere vores mål og nå den ønskede tilstand? Planlægning og hvordan kan I gøre det engagerende? Denne sidste fase handler om at skabe en fornuftig handleplan, der både er realistisk, og ambitiøs. Gruppen gennemgår arbejdet og træffer de nødvendige konklusioner. Målet er at sikre, at I får skabt de konkrete resultater, som er påkrævet.

5 + Læs mere om dette tema og download materiale fra En lang række virksomheder og organisationer har valgt at anvende Helweg & Pedersens Leadership Coach uddannelse for deres ledere: Netto DSV MaxiZoo Silvan CA DSB Scandlines ZOO SuperBest Esprit KMD Kaza Kriminalforsorgen COOP 7 eleven KE Fiber Tech Sodexo Acces Hjemme-hjælpen Assistance Statoil Fuel & Retail m.fl. Ledelsesbaseret Coaching Når færre skal præstere mere Coaching som del af lederrollen Skaber sammenhængskraft, innovation og resultater Accelerer performance Enhver organisation, som ønsker at være en del af fremtiden, må nødvendigvis fokusere på en stærk performance kultur. I en sådan kultur er det naturligt, at den enkelte leder bliver målt på de resultater, som hun/han skaber. En stærk performance-kultur kommer ikke af sig selv. Det kræver indsigt og kompetencer, der balancerer mellem forretningsforståelse og menneskelig indsigt. En stærk indsigt i, hvad det er, der får mennesker til at forpligtige sig, og til at ville skabe store resultater. Som resultatansvarlig leder må du kunne arbejde i rollen som coach, og gennem medarbejderne kunne udnytte organisationens værdier og aktiver optimalt. Du må kunne facilitere processer, så der skabes ejerskab hos såvel den enkelte som i teamet. Dette opnår du gennem at fokusere på de fire grundpiller i Ledelsesbaseret Coaching: Et stærkt fokus på de forretningsmæssige mål. Et stærkt fokus på den enkelte medarbejder. Et stærkt fokus på at sikre teamwork og sammenhængskraft. Et stærkt fokus på at sikre nytænkning og innovation i organisationen. Ledelsesbaseret Coaching giver dig konkrete kompetencer og værktøjer, der sikrer, at du som leder kan anvende coaching inden for rammerne af din ledelsesmæssige rolle. Du vil gennem dette forløb udvikle dine personlige evner til at skabe stærke resultater for dig selv og dine medarbejdere. Ledelsesbaseret Coaching udfoldes inden for rammerne af de strategiske målsætninger som virksomheden har sat sig. Den ledelsesbaserede coach formår at kombinere sin personlige ledelseskraft, med forretningsmæssig forståelse og et stærkt fokus på den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

6 Det samarbejdende menneske Teams og teamledelse Højtydende teams er karakteriseret ved at have gennemarbejdet nogle afgørende forudsætninger klar fælles opfattelse af teamets identitet og hovedopgave tydeligt fælles billede af mål og vision afklarede roller af, hvem der gør hvad i teamet definerede principper for, hvordan relationer gøres stærke fælles forståelse af de ressourcer, teamet har til rådighed fælles accepterede spilleregler for teamets samarbejde og kommunikation Dagens standard for langt de fleste jobs og arbejdsprocesser er, at de indgår i relationer med andre mennesker og andre kompetencer på tværs af fagligheder. Derfor er evnen til at samarbejde og frigøre de værdifulde potentialer en af nøglekompetencerne for medarbejdere og ledere. De fleste organisationer er stærkt optaget af, hvordan de bedst kan skabe teams, der kan sikre effektivitet, fleksibilitet og stærke resultater. For os er det vigtigt at bidrage på den rigtige måde. Det betyder at vi ikke arbejder med events som en metode til at skabe velfungerende teams. Vi designer forløb, der har bevist deres værdi, og som udvikler reelle kompetencer hos såvel lederen som de involverede medarbejdere. Teori, øvelser og aktiviteter er nøje afstemte med de forretningsmæssige mål og de konkrete udfordringer, som der kræves nye løsninger og nye svar på. At være et højtydende team er ikke baseret på tilfældigheder, men på viljen til at ville hinanden og på kompetencerne til at kunne hinanden. Derfor lægger vi stor vægt på at udvikle teams og tværfaglige samarbejder gennem at skabe en dynamisk balance mellem at ville og at kunne. At lede teams er en udfordrende rolle, der kræver at lederen kan mestre rollen som facilitator og coach. Vi lægger vægt på, at den enkelte leder udvikler sig personligt i rollen og får indsigt i de virkemidler, som virker allerbedst, når det drejer sig om at skabe højtydende teams. Derfor vil lederen altid blive grundigt involveret, inden et teamudviklingsprogram sættes i gang. Vi har gennemført teamudvikling for en lang række virksomheder og organisationer: Scandlines Novo Nordisk Statoil COOP Netto DSV Esprit Politiken Coloplast Grundfos MaxiZoo Køge Kommune Egedal Kommune Rødovre Kommune Fiberline Gladsaxe Kommune Frederikssund Kommune.

7 Tænkestile: Forskelligheder i spil HBDI-certificeret af: International Denmark Menneskers kompetencer og evner til at udfolde potentialer, udspringer af balancen mellem personlighed og vores tillærte færdigheder. Virksomheder, der forstår at anvende dette spændingsfelt, opnår langt mere motiverede, langt mere innovative og langt mere loyale medarbejdere. Logik Relationer Virksomhedens evne til at optimere og udfolde de menneskelige ressourcer er helt afgørende i en global og stærkt konkurrencepræget verden. Vores personlige tænkestile har stor betydning for, hvordan vi som individer forholder os til vores omverden; hvordan vi indgår i samarbejdet med andre; hvordan vi foretrækker at løse vores opgaver, og hvordan vi oplever succes eller det modsatte. Derfor er kendskabet til de personlige tænkestile vigtigt for, hvordan den enkelte bedst muligt udfolder sig selv og for, hvordan du som leder støtter og udfordrer den enkelte bedst muligt. Procedure Strategi HBDI Profilen (Hermann Brain Dominance Instrument) vil på en meget enkel og forståelig måde give dig stor indsigt i, hvordan mennesker tænker og handler. HBDI Profilen er udviklet ud fra en forståelse af, hvordan hjernen fungerer, og hvordan vi skaber vores mønstre og personlige tænkestile. Vi anvender HBDI Profilen, fordi den er en at de mest validerede og veldokumenterede metoder til at forstå menneskers mønstre og potentialer, og fordi den er enkel og let at forstå, genkende og anvende i hverdagen.

8 Atkins Danmark samarbejder med Helweg & Pedersen og haft mere end 30 deltagere på Personligt Lederskab. Deltagerne udtaler bl.a.: Dejligt at lære noget om forskellige personlighedstyper og kunne bruge det i teamet. Har fået bekræftet at det jeg gør er rigtigt, samtidig fået værktøjskassen fyldt. Endelig et kursus, hvor lederen kommer i centrum og får brugbare redskaber. Jeg kunne have brugt dette kursus for 10 år siden. Christina Kirkegaard Atkins Danmark Grundlæggende Ledelse DiT PERSONLIGE LEDERSKAB Når det drejer sig om at skabe forståelse, sammenhæng og mening med jeres hovedopgave, er ledelse den mest afgørende enkeltfaktor i organisationer. Dit Personlige Lederskab tager sit udgangspunkt i den person du er, og det du ønsker at stå for i din rolle som leder. Vi arbejder med afklaring af lederrollen og deltagerens personlige profil og præferencer. Det styrker dig og frigør nye ressourcer, som du effektivt kan anvende overfor dig selv og de medarbejdere, som du på nye måder bliver i stand til at støtte og styrke samarbejdet med. I Dit Personlige Lederskab arbejder vi med, hvordan du både kan repræsentere din organisations formål og mål, samt udøve et personligt lederskab, der udvikler dine medarbejdere og jeres samarbejde. Samlet set vil din udvikling skabe nye perspektiver og frigøre potentialer til at influere på medarbejdere og organisation. Du opnår engagement, resultater og du sikrer, at du selv, medarbejderen og teamet kan skabe succes på såvel den økonomiske som den samarbejdsmæssige bundlinje. I Dit Personlige Lederskab fokuserer vi bl.a. på disse temaer Personlig Handlekraft, der skaber gennembrud som leder. Situationsbestemt Ledelse, der styrker din effektivitet. Personlig Lederstilsanalyse (DiSC; HBDI). Konflikthåndtering der frigør og engagerer. Værdiskabende samtaler og møder.

9 License to Grow PERFORMANCE LEADERSHIP Fremtidige niveau Potentiale Benchmark Styrker Nuværende niveau Med Performance Leadership tilbyder vi en særlig effektfuld og sammenhængende udvikling af forretning, teams og ledelse. Vi arbejder med en proces, der tager udgangspunkt i jeres succeskriterier og nøgletal. Metoden er unik, idet vi bevæger os væk fra den traditionelle vurdering af resultater baseret på bagudrettede indekstal. I stedet knytter vi ledelse sammen med analyser af potentialer, og vurderer udvikling på baggrund af interne og eksterne analyser. Det medfører fokuserede indsatser på de eksisterende vækstmuligheder, du har i forretningsområdet. Samtidig åbner Performance Leadership for nye måder at arbejde med vækst og udvikling som en integreret del af lederskab og tværgående samarbejde. + Læs mere om dette tema og download materiale fra Performance Leadership indeholder processer, hvor du udfordrer jeres resultater ved at gennemføre detaljerede analyser internt og eksternt. Herefter kan du, på tværs af virksomheden, præcist identificere den afdeling eller det område, som du på en relevant måde kan benchmarke op imod. Det giver dig motivation til at etablere et lærende samarbejde på tværs af organisationen. Performance Leadership tager også en anden vej til højere præstationer: Vi identificerer og analyserer potentialeområdets styrker i detaljer. Det rejser ny energi og tro på, at I sammen, gennem kreative måder at arbejde aktivt med styrkeprofilen på, kan antænde det brændstof, der løfter jeres performance til et højere niveau. Formlen er: Nøgletal + analyse + ledelse = øget engagement og nye resultater.

10 + Læs mere om dette tema og download materiale fra Vi arbejder løbende på at styrke sammenhængskraft og synergi i vores organisation. Mange udøver distanceledelse og denne kompetence har vi valgt at styrke gennem kursus i ledelse på distancen hos Helweg & Pedersen. Vores ledere har nu konkrete værktøjer, de kan implementere i hverdagen Vibeke Bunk Batting Danfoss Solutions KOMPLEKSITET LEADERSHIP ORDEN GLOBAL TEAM- FACILITATOR TEAM- LEDER MANAGE- MENT LOKAL MED- LEDELSE LEDELSE SYNKRON ASYNKRON POTEN- TIALE PERFOR- MANCE EN KULTUR MANGE KULTURER TILSTEDE VÆRDI FÅ PLATFORME MIN VIDEN TIL- GÆNGELIG ETIK MANGE PLATFORME VORES VIDEN Helweg & Pedersen Distanceledelse: Ledelse i Kompleksitet Trends i distanceledelse Alting er i bevægelse - fra gamle paradigmer mod nye horisonter, fra noget vi kender godt til noget, der er på vej. At lede mennesker, som arbejder på andre lokationer betyder, at du som leder aktivt må forholde dig til en række nye vilkår. Det kræver særlige kompetencer både hos dig og hos dine medarbejdere. Fra forskningen på området, og gennem flere års praksis, har vi identificeret 12 bevægelser, som karakteriserer den kompleksitet, der er i den virtuelle organisation. Bevægelser der, som et pendul, svinger mellem forskellige paradigmer - eksempelvis fra én kultur til mange kulturer eller fra ledelse til medledelse. Vi har gennemført aktiviteter indenfor Distanceledelse for: Statoil Netto Danfoss GsK Estée Lauder Danske Bank Nilfisk Advance Dagrofa GfK LeoPharma 3M AkzoNobel Frederikssund Kommune m.fl. Helweg & Pedersen er specialister i at udvikle effektivt samarbejde og ledelse i organisationer, der er spredt over lokationer, lande, regioner eller kontinenter. Øget sammenhængskraft og styrkelse af synergi skaber nye resultater og udvikler netop de unikke potentialer, som diversitet og ledelse på distancer indeholder.

11 LEADERSHIP LEVEL UP Når vi introducerer nye area sales managers i de otte lande vi driver servicestationer, gennemgår alle et on-boarding program bygget op på principperne i Leadership Level Up. Ligeledes anvender vi programmet til nuværende lederes opdatering på en række ledelsestemaer. Strukturen med lær-selv programmer og læring sammen med en kollega og egen leder, ser vi som den helt rigtige løsning, der sikrer engagement, en lønsom og effektfuldt kompetenceudvikling både for deltageren og for virksomheden - just enough og just in time John-Arild Nygaard Statoil Fuel & Retail AS, Europe Leadership Level Up er et endnu et nyt produkt fra Helweg & Pedersen, som på en unik måde forener styrkerne i lær-selv programmer med de særlige kvaliteter, der er i dialoger og fælles opgaveløsninger på traditionelle kurser. Leadership Level Up er det helt rigtige match for organisationer, der ønsker effektivt at udvikle talenters og lederes kompetencer til et højere niveau på en lønsom og læringsmæssig effektiv måde. Vores principper i Leadership Level Up baseres på to grundprincipper just in time just enough De fordele principperne giver er, at modulerne i et Leadership Level Up program kan tages netop i det tidsrum, hvor den enkelte og virksomheden har behovet, og hvor der derfor umiddelbart vil være markante effekter af kompetenceudviklingen. Samtidig betyder just enough, at den enkelte kun behøver netop den træning, der på en enkel og direkte måde vil dække behovet. Det betyder at deltagere i Leadership Level Up udvikler styrker til effektivt at kunne udøve en ny praksis på et højere kompetencemæssigt niveau, der vil have mærbar effekt i hverdagen. Lær selv Leadership Level Up programmet består af en arbejdsbog, der indeholder: let tilgængelige og inspirerende introduktioner til teorier og modeller. Disse kædes direkte sammen med deltagerens egne erfaringer og aktuelle situation. en række praktiske øvelser og opgaver, der frigør deltagerens motivation til at arbejde på nye måder, og til at tage de første konkrete skridt. spørgsmål, der skaber refleksioner og læring. Video film der indeholder: korte og udbytterige introduktioner til de enkelte teorier, ledelsesværktøjer m.m., der skaber en frugtbar grobund for deltagerens arbejde med stoffet i det aktuelle modul i Leadership Level Up programmet. Lær med andre Læring sker i relationer og gennem selvindsigt og erkendelser. I Leadership Level Up skaber vi de optimale rammer for at den enkelte deltager får med- og modspil i direkte dialoger og samarbejde med kolleger. Elementerne i strukturen garanterer den teoretiske læring og direkte overførsel til nye effektive måder at løse hverdagens opgaver på. For at opnå denne effekt, skal hver enkelt deltager i Leadership Level Up støttes af: Mentor: En erfaren kollega, der indenfor temaet sparrer med deltageren og indgår i konkrete opgaveløsninger. Leder: Deltagerens direkte leder har en afgørende rolle i at sikre, at både lærings- og arbejdsmæssige mål nås, og at deltagere får en værdiskabende feedback. HR specialist eller partner: En vigtig ressource for deltageren til faglig og personlig sparring. + Læs mere om dette tema og download materiale fra

12 Henrik Helweg Growing People Growing Business Lars Pedersen Når mennesker sættes i bevægelse, er det meste muligt. Vores mission er at skabe menneskeligt overskud, der kan aflæses på bundlinjen. Ikke kun fordi virksomheden sætter sig et mål, men fordi medarbejdere på alle niveauer er motiverede og udstyret med de optimale kompetencer til at nå målet. Henrik Helweg Er en inspirerende og kreativ sparringspartner for enhver organisation. Som konsulent er Henrik i stand til at spotte virksomhedens potentialer, og kan, med sin teoretiske viden og praksisnære tilgang, koble nye idéer og metoder til eksisterende. Henriks høje faglighed og smittende begejstring har skabt resultater blandt ledere i ind- og udland gennem en årrække. Både som udvikler, underviser og foredragsholder har Henrik inspireret til kreativitet og mod hos utallige ledere og medarbejdere fra mere end 20 lande. Han har en baggrund i den pædagogiske verden og som leder i det offentlige, og har siden udviklet sine kompetencer gennem uddannelser i Danmark og udlandet. Henrik har PD i psykologi, er master i NLP og internationalt certificeret coach gennem ICF. Lars Pedersen Er en erfaren konsulent, som kompetent formår at koble organisationens rammer og vilkår med behovet for nye kompetencer. I komplekse organisatoriske systemer evner Lars at skabe klarhed og vished for, hvordan man med enkle og praktiske midler skaber nye og holdbare løsninger. Lars fungerer som konsulent på tværs af forskellige brancher og kulturer, og har undervist ledere fra et stort antal lande. Lars er kandidat fra Københavns Universitet og har uddannet sig indenfor systemisk teori og i NLP. Han er p.t. master studerende i organisatorisk læring og innovation. Lars har mange års erfaring som personale- og uddannelseschef i danske og internationale organisationer. Om Helweg & Pedersen Vi grundlagde Helweg & Pedersen i Det er vores mission at skabe menneskeligt overskud, der kan aflæses på bundlinien. Med vores netværk i ind- og udland af engagerede og kvalificerede ledelseskonsulenter og medarbejdere, danner vi et stærkt team, som vi altid matcher op mod behovene i den enkelte opgave eller projekt. + Læs mere og download vores materialer fra Helweg & Pedersen ApS Copyright 2013 Helweg & Pedersen ApS. Modeller eller dele heraf må ikke gengives uden tilladelse fra Helweg & Pedersen. Design: subo.dk

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Kompetenceforum AnotherStep

Kompetenceforum AnotherStep Kompetenceforum AnotherStep Sikkerhed for din kompetenceudvikling BOGRESUMÉ LEDELSES- HÅNDBOG SUMMARY ARTIKEL DILEMMA VIDEO ENNEAGRAM SUMMARY VÆRKTØJ DIALOGKORT WWW.ANOTHERSTEP.DK KOMPETENCEUDVIKLING Deltagelse

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Ledelse i øjenhøjde. Hvorfor virker Obamas autentiske ledelsesstil? Mellem indsigt. Tør du gå uden om

Ledelse i øjenhøjde. Hvorfor virker Obamas autentiske ledelsesstil? Mellem indsigt. Tør du gå uden om Magasinet der får dig og dine medarbejdere fra strategi til handling ledelse Tør du gå uden om de lette valg? At vælge den nemmeste vej betyder ikke, at det er den rigtige. Ofte tværtimod. Fra specialist

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere