UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer"

Transkript

1 UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

2 ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback A B C D UDVIKLING af overskud Sådan skaber vi succes for vores kunder Forberedelse Gennemførelse Implementering A B C D Strategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback Sikring af succes før vi gør det! Forberedelse Gennemførelse Implementering Sikring af succes mens vi gør det! I Helweg & Pedersen er vi eksperter i at sætte vores kompetencer i spil. Vi går ind i udviklende dialoger med dig og din virksomhed, så der skabes sikkerhed for, at vi reelt skaber den ønskede udvikling. Vi tror grundlæggende, at et stærkt og forpligtigende partnerskab mellem os og den enkelte virksomhed, er den bedste forudsætning for om vores leverancer skaber de ønskede gennembrud for lederen, medarbejderen og virksomheden. Sådan skaber vi succes for vores kunder og os selv For at dette Strategisk kan intention realiseres Afdækning bruger af behov vi tid i starten Partnerskab på at forstå Feedback jeres organisation og analysere de udfordringer, vi skal skabe nye løsninger på. Hvad er jeres strategiske intention? Hvilke effekter skal indsatsen Sikring af føre til? Hvor mange ressourcer ønsker I at investere? Hvor i organisationen skal resultaterne kunne aflæses, og hvilke kompetencer vil sikre, at I opfylder strategien og målene? succes før vi A B C D gør det! Vi har viden og erfaringer om, hvordan man bedst skaber innovative udviklingsprocesser. I har viden og erfaringer om de præcise udfordringer, der skal løses. Og sammen Sådan kan vi skaber designe vi succes og tilrettelægge for vores kunder aktiviteter, og os der selv vil skabe det menneskelige overskud i organisationen, der sender jer på ret kurs Forberedelse Gennemførelse Implementering mod de ønskede Strategisk tilstande. intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback Sikring af Sikring succes af mens succes vi gør før det! vi gør det! 1 A B 2 C 3 D

3 I Helweg & Pedersen arbejder vi efter: Vi gør det sgu Vi går til kanten Vi gør det enkelt Vi gi r tilbage Vi udvikler overskud

4 + Læs mere om dette tema og download materiale fra OUT OF THE BOX Goal Direction Virksomheder og organisationer bliver i stigende omfang udfordret gennem en stærk lokal og global konkurrence. Derfor er virksomhedens evne til at tænke Out of the box, og til at skabe ledelsesmæssige rum for kreativitet og innovation, afgørende for succes. At opfange og fostre kreativitet, der fører til innovation, kræver engagement, fokus og procesværktøjer, der er stærke nok til at tilføre energi til processen. Out of the box er en metode og et værktøj, der sikrer fokus på kreative og dynamiske processer, som bringer deltagerne gennem en række faser, hvor I undervejs vil udforske, opdage og udvikle nye tankegange og nye potentialer. Deltagerne arbejder sig gennem fire overordnede faser med tilhørende fokuspunkter: 1. Goal setting and Picture of perfect. 2. Conditions for success and what, how and who. 3. Critique and Qualifying. 4. Planning, action and how to make it compelling. Planning and actions What and who Condition for success Critique Picture of Perfect Qualifying Hver af de fire faser har til formål at sikre, at såvel potentialer, kreativitet og det forretningsmæssige grundlag får tilført energi, der skaber flyvehøjde og overblik. Det sikrer, at den praktiske gennemførelse er forbundet i en række veldokumenterede indsatser. Goal Direction Goal Direction Goal Direction Goal Direction Planning and actions Picture of Perfect Planning and actions Picture of Perfect Planning and actions Picture of Perfect Planning and actions Picture of Perfect Condition for success Condition for success Condition for success Condition for success What and who Qualifying What and who Qualifying What and who Qualifying What and who Qualifying Critique Critique Critique Critique Målsætning og ønskede tilstand? I denne første fase er det vigtigt, at gruppen bliver enig om et eller flere konkrete mål, som forandringsprocessen skal føre til. Gruppen fastsætter attraktive og ambitiøse mål. Fasen skal sikre, at I ser i samme retning og har en fælles forståelse af nødvendigheden for innovation og udbyttet af denne proces. Forudsætninger for succes og hvem gør hvad? Der fokuseres på at skabe det nødvendige fundament for at få success, hvis målene skal nås. Det handler om at stille sig til rådighed for i fællesskab at støtte op om de resultater, som fasen bidrog med. Kritik og hvad nu hvis? Denne faser handler om at undersøge, om der er noget, der mangler, for at kunne gennemføre indsatserne i fasen conditions for success. Det er en position, hvor I undersøger og kvalificerer de indsatser, der vil være afgørende for at få succes. Er der noget, der mangler for at kunne realisere vores mål og nå den ønskede tilstand? Planlægning og hvordan kan I gøre det engagerende? Denne sidste fase handler om at skabe en fornuftig handleplan, der både er realistisk, og ambitiøs. Gruppen gennemgår arbejdet og træffer de nødvendige konklusioner. Målet er at sikre, at I får skabt de konkrete resultater, som er påkrævet.

5 + Læs mere om dette tema og download materiale fra En lang række virksomheder og organisationer har valgt at anvende Helweg & Pedersens Leadership Coach uddannelse for deres ledere: Netto DSV MaxiZoo Silvan CA DSB Scandlines ZOO SuperBest Esprit KMD Kaza Kriminalforsorgen COOP 7 eleven KE Fiber Tech Sodexo Acces Hjemme-hjælpen Assistance Statoil Fuel & Retail m.fl. Ledelsesbaseret Coaching Når færre skal præstere mere Coaching som del af lederrollen Skaber sammenhængskraft, innovation og resultater Accelerer performance Enhver organisation, som ønsker at være en del af fremtiden, må nødvendigvis fokusere på en stærk performance kultur. I en sådan kultur er det naturligt, at den enkelte leder bliver målt på de resultater, som hun/han skaber. En stærk performance-kultur kommer ikke af sig selv. Det kræver indsigt og kompetencer, der balancerer mellem forretningsforståelse og menneskelig indsigt. En stærk indsigt i, hvad det er, der får mennesker til at forpligtige sig, og til at ville skabe store resultater. Som resultatansvarlig leder må du kunne arbejde i rollen som coach, og gennem medarbejderne kunne udnytte organisationens værdier og aktiver optimalt. Du må kunne facilitere processer, så der skabes ejerskab hos såvel den enkelte som i teamet. Dette opnår du gennem at fokusere på de fire grundpiller i Ledelsesbaseret Coaching: Et stærkt fokus på de forretningsmæssige mål. Et stærkt fokus på den enkelte medarbejder. Et stærkt fokus på at sikre teamwork og sammenhængskraft. Et stærkt fokus på at sikre nytænkning og innovation i organisationen. Ledelsesbaseret Coaching giver dig konkrete kompetencer og værktøjer, der sikrer, at du som leder kan anvende coaching inden for rammerne af din ledelsesmæssige rolle. Du vil gennem dette forløb udvikle dine personlige evner til at skabe stærke resultater for dig selv og dine medarbejdere. Ledelsesbaseret Coaching udfoldes inden for rammerne af de strategiske målsætninger som virksomheden har sat sig. Den ledelsesbaserede coach formår at kombinere sin personlige ledelseskraft, med forretningsmæssig forståelse og et stærkt fokus på den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

6 Det samarbejdende menneske Teams og teamledelse Højtydende teams er karakteriseret ved at have gennemarbejdet nogle afgørende forudsætninger klar fælles opfattelse af teamets identitet og hovedopgave tydeligt fælles billede af mål og vision afklarede roller af, hvem der gør hvad i teamet definerede principper for, hvordan relationer gøres stærke fælles forståelse af de ressourcer, teamet har til rådighed fælles accepterede spilleregler for teamets samarbejde og kommunikation Dagens standard for langt de fleste jobs og arbejdsprocesser er, at de indgår i relationer med andre mennesker og andre kompetencer på tværs af fagligheder. Derfor er evnen til at samarbejde og frigøre de værdifulde potentialer en af nøglekompetencerne for medarbejdere og ledere. De fleste organisationer er stærkt optaget af, hvordan de bedst kan skabe teams, der kan sikre effektivitet, fleksibilitet og stærke resultater. For os er det vigtigt at bidrage på den rigtige måde. Det betyder at vi ikke arbejder med events som en metode til at skabe velfungerende teams. Vi designer forløb, der har bevist deres værdi, og som udvikler reelle kompetencer hos såvel lederen som de involverede medarbejdere. Teori, øvelser og aktiviteter er nøje afstemte med de forretningsmæssige mål og de konkrete udfordringer, som der kræves nye løsninger og nye svar på. At være et højtydende team er ikke baseret på tilfældigheder, men på viljen til at ville hinanden og på kompetencerne til at kunne hinanden. Derfor lægger vi stor vægt på at udvikle teams og tværfaglige samarbejder gennem at skabe en dynamisk balance mellem at ville og at kunne. At lede teams er en udfordrende rolle, der kræver at lederen kan mestre rollen som facilitator og coach. Vi lægger vægt på, at den enkelte leder udvikler sig personligt i rollen og får indsigt i de virkemidler, som virker allerbedst, når det drejer sig om at skabe højtydende teams. Derfor vil lederen altid blive grundigt involveret, inden et teamudviklingsprogram sættes i gang. Vi har gennemført teamudvikling for en lang række virksomheder og organisationer: Scandlines Novo Nordisk Statoil COOP Netto DSV Esprit Politiken Coloplast Grundfos MaxiZoo Køge Kommune Egedal Kommune Rødovre Kommune Fiberline Gladsaxe Kommune Frederikssund Kommune.

7 Tænkestile: Forskelligheder i spil HBDI-certificeret af: International Denmark Menneskers kompetencer og evner til at udfolde potentialer, udspringer af balancen mellem personlighed og vores tillærte færdigheder. Virksomheder, der forstår at anvende dette spændingsfelt, opnår langt mere motiverede, langt mere innovative og langt mere loyale medarbejdere. Logik Relationer Virksomhedens evne til at optimere og udfolde de menneskelige ressourcer er helt afgørende i en global og stærkt konkurrencepræget verden. Vores personlige tænkestile har stor betydning for, hvordan vi som individer forholder os til vores omverden; hvordan vi indgår i samarbejdet med andre; hvordan vi foretrækker at løse vores opgaver, og hvordan vi oplever succes eller det modsatte. Derfor er kendskabet til de personlige tænkestile vigtigt for, hvordan den enkelte bedst muligt udfolder sig selv og for, hvordan du som leder støtter og udfordrer den enkelte bedst muligt. Procedure Strategi HBDI Profilen (Hermann Brain Dominance Instrument) vil på en meget enkel og forståelig måde give dig stor indsigt i, hvordan mennesker tænker og handler. HBDI Profilen er udviklet ud fra en forståelse af, hvordan hjernen fungerer, og hvordan vi skaber vores mønstre og personlige tænkestile. Vi anvender HBDI Profilen, fordi den er en at de mest validerede og veldokumenterede metoder til at forstå menneskers mønstre og potentialer, og fordi den er enkel og let at forstå, genkende og anvende i hverdagen.

8 Atkins Danmark samarbejder med Helweg & Pedersen og haft mere end 30 deltagere på Personligt Lederskab. Deltagerne udtaler bl.a.: Dejligt at lære noget om forskellige personlighedstyper og kunne bruge det i teamet. Har fået bekræftet at det jeg gør er rigtigt, samtidig fået værktøjskassen fyldt. Endelig et kursus, hvor lederen kommer i centrum og får brugbare redskaber. Jeg kunne have brugt dette kursus for 10 år siden. Christina Kirkegaard Atkins Danmark Grundlæggende Ledelse DiT PERSONLIGE LEDERSKAB Når det drejer sig om at skabe forståelse, sammenhæng og mening med jeres hovedopgave, er ledelse den mest afgørende enkeltfaktor i organisationer. Dit Personlige Lederskab tager sit udgangspunkt i den person du er, og det du ønsker at stå for i din rolle som leder. Vi arbejder med afklaring af lederrollen og deltagerens personlige profil og præferencer. Det styrker dig og frigør nye ressourcer, som du effektivt kan anvende overfor dig selv og de medarbejdere, som du på nye måder bliver i stand til at støtte og styrke samarbejdet med. I Dit Personlige Lederskab arbejder vi med, hvordan du både kan repræsentere din organisations formål og mål, samt udøve et personligt lederskab, der udvikler dine medarbejdere og jeres samarbejde. Samlet set vil din udvikling skabe nye perspektiver og frigøre potentialer til at influere på medarbejdere og organisation. Du opnår engagement, resultater og du sikrer, at du selv, medarbejderen og teamet kan skabe succes på såvel den økonomiske som den samarbejdsmæssige bundlinje. I Dit Personlige Lederskab fokuserer vi bl.a. på disse temaer Personlig Handlekraft, der skaber gennembrud som leder. Situationsbestemt Ledelse, der styrker din effektivitet. Personlig Lederstilsanalyse (DiSC; HBDI). Konflikthåndtering der frigør og engagerer. Værdiskabende samtaler og møder.

9 License to Grow PERFORMANCE LEADERSHIP Fremtidige niveau Potentiale Benchmark Styrker Nuværende niveau Med Performance Leadership tilbyder vi en særlig effektfuld og sammenhængende udvikling af forretning, teams og ledelse. Vi arbejder med en proces, der tager udgangspunkt i jeres succeskriterier og nøgletal. Metoden er unik, idet vi bevæger os væk fra den traditionelle vurdering af resultater baseret på bagudrettede indekstal. I stedet knytter vi ledelse sammen med analyser af potentialer, og vurderer udvikling på baggrund af interne og eksterne analyser. Det medfører fokuserede indsatser på de eksisterende vækstmuligheder, du har i forretningsområdet. Samtidig åbner Performance Leadership for nye måder at arbejde med vækst og udvikling som en integreret del af lederskab og tværgående samarbejde. + Læs mere om dette tema og download materiale fra Performance Leadership indeholder processer, hvor du udfordrer jeres resultater ved at gennemføre detaljerede analyser internt og eksternt. Herefter kan du, på tværs af virksomheden, præcist identificere den afdeling eller det område, som du på en relevant måde kan benchmarke op imod. Det giver dig motivation til at etablere et lærende samarbejde på tværs af organisationen. Performance Leadership tager også en anden vej til højere præstationer: Vi identificerer og analyserer potentialeområdets styrker i detaljer. Det rejser ny energi og tro på, at I sammen, gennem kreative måder at arbejde aktivt med styrkeprofilen på, kan antænde det brændstof, der løfter jeres performance til et højere niveau. Formlen er: Nøgletal + analyse + ledelse = øget engagement og nye resultater.

10 + Læs mere om dette tema og download materiale fra Vi arbejder løbende på at styrke sammenhængskraft og synergi i vores organisation. Mange udøver distanceledelse og denne kompetence har vi valgt at styrke gennem kursus i ledelse på distancen hos Helweg & Pedersen. Vores ledere har nu konkrete værktøjer, de kan implementere i hverdagen Vibeke Bunk Batting Danfoss Solutions KOMPLEKSITET LEADERSHIP ORDEN GLOBAL TEAM- FACILITATOR TEAM- LEDER MANAGE- MENT LOKAL MED- LEDELSE LEDELSE SYNKRON ASYNKRON POTEN- TIALE PERFOR- MANCE EN KULTUR MANGE KULTURER TILSTEDE VÆRDI FÅ PLATFORME MIN VIDEN TIL- GÆNGELIG ETIK MANGE PLATFORME VORES VIDEN Helweg & Pedersen Distanceledelse: Ledelse i Kompleksitet Trends i distanceledelse Alting er i bevægelse - fra gamle paradigmer mod nye horisonter, fra noget vi kender godt til noget, der er på vej. At lede mennesker, som arbejder på andre lokationer betyder, at du som leder aktivt må forholde dig til en række nye vilkår. Det kræver særlige kompetencer både hos dig og hos dine medarbejdere. Fra forskningen på området, og gennem flere års praksis, har vi identificeret 12 bevægelser, som karakteriserer den kompleksitet, der er i den virtuelle organisation. Bevægelser der, som et pendul, svinger mellem forskellige paradigmer - eksempelvis fra én kultur til mange kulturer eller fra ledelse til medledelse. Vi har gennemført aktiviteter indenfor Distanceledelse for: Statoil Netto Danfoss GsK Estée Lauder Danske Bank Nilfisk Advance Dagrofa GfK LeoPharma 3M AkzoNobel Frederikssund Kommune m.fl. Helweg & Pedersen er specialister i at udvikle effektivt samarbejde og ledelse i organisationer, der er spredt over lokationer, lande, regioner eller kontinenter. Øget sammenhængskraft og styrkelse af synergi skaber nye resultater og udvikler netop de unikke potentialer, som diversitet og ledelse på distancer indeholder.

11 LEADERSHIP LEVEL UP Når vi introducerer nye area sales managers i de otte lande vi driver servicestationer, gennemgår alle et on-boarding program bygget op på principperne i Leadership Level Up. Ligeledes anvender vi programmet til nuværende lederes opdatering på en række ledelsestemaer. Strukturen med lær-selv programmer og læring sammen med en kollega og egen leder, ser vi som den helt rigtige løsning, der sikrer engagement, en lønsom og effektfuldt kompetenceudvikling både for deltageren og for virksomheden - just enough og just in time John-Arild Nygaard Statoil Fuel & Retail AS, Europe Leadership Level Up er et endnu et nyt produkt fra Helweg & Pedersen, som på en unik måde forener styrkerne i lær-selv programmer med de særlige kvaliteter, der er i dialoger og fælles opgaveløsninger på traditionelle kurser. Leadership Level Up er det helt rigtige match for organisationer, der ønsker effektivt at udvikle talenters og lederes kompetencer til et højere niveau på en lønsom og læringsmæssig effektiv måde. Vores principper i Leadership Level Up baseres på to grundprincipper just in time just enough De fordele principperne giver er, at modulerne i et Leadership Level Up program kan tages netop i det tidsrum, hvor den enkelte og virksomheden har behovet, og hvor der derfor umiddelbart vil være markante effekter af kompetenceudviklingen. Samtidig betyder just enough, at den enkelte kun behøver netop den træning, der på en enkel og direkte måde vil dække behovet. Det betyder at deltagere i Leadership Level Up udvikler styrker til effektivt at kunne udøve en ny praksis på et højere kompetencemæssigt niveau, der vil have mærbar effekt i hverdagen. Lær selv Leadership Level Up programmet består af en arbejdsbog, der indeholder: let tilgængelige og inspirerende introduktioner til teorier og modeller. Disse kædes direkte sammen med deltagerens egne erfaringer og aktuelle situation. en række praktiske øvelser og opgaver, der frigør deltagerens motivation til at arbejde på nye måder, og til at tage de første konkrete skridt. spørgsmål, der skaber refleksioner og læring. Video film der indeholder: korte og udbytterige introduktioner til de enkelte teorier, ledelsesværktøjer m.m., der skaber en frugtbar grobund for deltagerens arbejde med stoffet i det aktuelle modul i Leadership Level Up programmet. Lær med andre Læring sker i relationer og gennem selvindsigt og erkendelser. I Leadership Level Up skaber vi de optimale rammer for at den enkelte deltager får med- og modspil i direkte dialoger og samarbejde med kolleger. Elementerne i strukturen garanterer den teoretiske læring og direkte overførsel til nye effektive måder at løse hverdagens opgaver på. For at opnå denne effekt, skal hver enkelt deltager i Leadership Level Up støttes af: Mentor: En erfaren kollega, der indenfor temaet sparrer med deltageren og indgår i konkrete opgaveløsninger. Leder: Deltagerens direkte leder har en afgørende rolle i at sikre, at både lærings- og arbejdsmæssige mål nås, og at deltagere får en værdiskabende feedback. HR specialist eller partner: En vigtig ressource for deltageren til faglig og personlig sparring. + Læs mere om dette tema og download materiale fra

12 Henrik Helweg Growing People Growing Business Lars Pedersen Når mennesker sættes i bevægelse, er det meste muligt. Vores mission er at skabe menneskeligt overskud, der kan aflæses på bundlinjen. Ikke kun fordi virksomheden sætter sig et mål, men fordi medarbejdere på alle niveauer er motiverede og udstyret med de optimale kompetencer til at nå målet. Henrik Helweg Er en inspirerende og kreativ sparringspartner for enhver organisation. Som konsulent er Henrik i stand til at spotte virksomhedens potentialer, og kan, med sin teoretiske viden og praksisnære tilgang, koble nye idéer og metoder til eksisterende. Henriks høje faglighed og smittende begejstring har skabt resultater blandt ledere i ind- og udland gennem en årrække. Både som udvikler, underviser og foredragsholder har Henrik inspireret til kreativitet og mod hos utallige ledere og medarbejdere fra mere end 20 lande. Han har en baggrund i den pædagogiske verden og som leder i det offentlige, og har siden udviklet sine kompetencer gennem uddannelser i Danmark og udlandet. Henrik har PD i psykologi, er master i NLP og internationalt certificeret coach gennem ICF. Lars Pedersen Er en erfaren konsulent, som kompetent formår at koble organisationens rammer og vilkår med behovet for nye kompetencer. I komplekse organisatoriske systemer evner Lars at skabe klarhed og vished for, hvordan man med enkle og praktiske midler skaber nye og holdbare løsninger. Lars fungerer som konsulent på tværs af forskellige brancher og kulturer, og har undervist ledere fra et stort antal lande. Lars er kandidat fra Københavns Universitet og har uddannet sig indenfor systemisk teori og i NLP. Han er p.t. master studerende i organisatorisk læring og innovation. Lars har mange års erfaring som personale- og uddannelseschef i danske og internationale organisationer. Om Helweg & Pedersen Vi grundlagde Helweg & Pedersen i Det er vores mission at skabe menneskeligt overskud, der kan aflæses på bundlinien. Med vores netværk i ind- og udland af engagerede og kvalificerede ledelseskonsulenter og medarbejdere, danner vi et stærkt team, som vi altid matcher op mod behovene i den enkelte opgave eller projekt. + Læs mere og download vores materialer fra Helweg & Pedersen ApS Copyright 2013 Helweg & Pedersen ApS. Modeller eller dele heraf må ikke gengives uden tilladelse fra Helweg & Pedersen. Design: subo.dk

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Ledelse på Distancen POTENTIALE & INDSIGT. - en personlig analyse og reflektion om ledelse på distancen THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY

Ledelse på Distancen POTENTIALE & INDSIGT. - en personlig analyse og reflektion om ledelse på distancen THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY Ledelse på Distancen POTENTIALE & INDSIGT - en personlig analyse og reflektion om ledelse på distancen THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY Potentiale & Indsigt En personlig

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals!

Beyond Project Leadership. - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Beyond Project Leadership - Create succes and pride in your team. Achieve your most ambitious goals! Tag skridtet videre fra traditionel projekt ledelse. Vær proaktiv, skab resonans og proces dit team

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater

When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Selling Program PSP When business gets personal! Mangler din virksomheds sælgere den kompetence, der skal til for at skabe salgsresultater Acuity World får dine sælgeres personlige kompetencer på plads

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010

Vinderstrategi med FiSH! - fra teori til praksis Onsdag den 24. marts 2010 Onsdag den 24. marts 2010 Vinderstrategi er kendt for at være Danmarks mest attraktive strategiske sparringspartnere, der i samarbejde med ambitiøse, modige og viljestærke virksomhedsledere sikrer unik

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF ADMINISTRATIVE ENHEDER UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE PÅ AU FORSKNINGSLEDERE OG LEDERE AF AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø November 2016 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR udviklingsforløb,

Læs mere

Mangler din virksomheds medarbejdere den kompetence, der skal til for at skabe resultater?

Mangler din virksomheds medarbejdere den kompetence, der skal til for at skabe resultater? Acuity World When business gets personal! Mangler din virksomheds medarbejdere den kompetence, der skal til for at skabe resultater? Acuity World får dine medarbejderes personlige kompetencer på plads

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. IBCs Før-Leder Program. Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBCs Før-Leder Program Udviklingsprogram for medarbejdere med lederpotentiale IBC Kurser og kompetenceudvikling IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere