Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder Baggrunden for pilotprojektet Formål Målgruppe...2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2"

Transkript

1 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse Projektkoordinator/medarbejder Baggrunden for pilotprojektet Formål Målgruppe Metode og arbejdsbeskrivelse Empowerment modellen Løsningsfokuseret metode Sundhedsfremmende og forebyggende Synliggørelse og samarbejde Motivation- og afklaringsholdet Fastholdelse i job og uddannelse Opsøgende arbejde Tværfagligt samarbejde, internt og eksternt Indsatspunkter for at øge fastholdelse på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet Evaluering...7 1

2 Projektbeskrivelse Ungecoachprojekt, Brønderslev Jobcenter Projektkoordinator/medarbejder Issam El-Sayed, ungecoach. Uddannet misbrugsvejleder. 2. Baggrunden for pilotprojektet For mange unge mennesker dropper ud af uddannelsessystemet og ender på overførelsesindkomster. Dette ønsker regeringen at gøre noget ved og har sat som mål, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. I den forbindelse har Brønderslev Jobcenter sat et pilotprojekt i gang for at vejlede og støtte de unge, som er i risikogruppen for ikke at få en uddannelse eller et job. 3. Formål Formålet med pilotprojektet er, at skabe kontakt til den unge og skabe tillid således, at den unge åbner op og coachen får indsigt i den unges situation, for derved bedre at kunne støtte og vejlede den unge til uddannelse, løntilskudsjob eller et særligt praktikforløb, hvor den unge kan stifte bekendtskab med et job/uddannelsesgren forud for endeligt valg. Målet er, at den unge opnår faglige, personlige og sociale kompetencer, således at den enkelte kan få mod på livet og få en uddannelse og job Det forventes, at 50 % af deltagerne vil komme i gang med en uddannelse gennem projektet. 4. Målgruppe Match 1-5 Aldersgruppe år Manglende faglige, personlige og sociale kompetencer Personlige problemer (socialt og økonomisk uafklarede). Svagt netværk. 2

3 Indlæringsproblemer. Ordblindhed eller læse/stavesvage. Sociale fobier. Begyndende misbrug Psykiske lidelser og depression Unge der er på kanten til de kriminellemiljøer 5. Metode og arbejdsbeskrivelse Ungecoachen fungerer som bindeled mellem det offentlige system og den unge Empowerment modellen I det daglige arbejdes der ud fra empowerment modellen, hvor den enkelte inddrages og er medbestemmende om den handlingsplan der udarbejdes. Der arbejdes ud fra individ-gruppesamfund. De unge har således indflydelse på projektet, hvilket øger motivationen og skaber meningsfuldhed Løsningsfokuseret metode Ungecoachen støtter og vejleder den unge ud fra en løsningsfokuseret metode. Udgangspunktet for metoden er, at alle mennesker er ressourcefyldte og har det, der er nødvendigt for at klare livets udfordringer. Det er vejlederens opgave gennem åbne og reflekterende spørgsmål, at få de unge til at reflektere og dermed få indsigt i egne ressourcer og kompetencer. Således er det i høj grad den unge som finder frem til løsningerne og dermed den unge selv, som gradvist gennem anerkendelse fra ungecoachen får fornemmelsen af, at de kan mestre livet. Selvom formålet er job og uddannelse, er dette for de fleste unge i målgruppen en nødvendig proces for at udvikle sig og være i stand til at træffe selvstændige beslutninger med det mål at få mod og tillid til evnen til selvforsørgelse Sundhedsfremmende og forebyggende Således er arbejdet i pilotprojektet sundhedsfremmende, da de unge får mulighed for at opnå oplevelse af sammenhæng og struktur, hvilket medfører tillid til andre og sig selv og en oplevelse af, at livet er værd at engagere sig i. Ligeledes er det forebyggende mod ledighed, social isolation, boligløshed m.m. 3

4 5.4. Synliggørelse og samarbejde En del af ungecoachen daglige arbejde er at synliggøre projektet for såvel eksterne interesseområder, så som uddannelsesinstitutioner, erhvervsdrivende, lokale foreninger og ungdomsklubber, som interne faggrupper så som sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, uu.vejledere og andre, således at der opstår kendskab til pilotprojektet for at sikre et bredt samarbejde til fordel for de unge, så deres muligheder øges. Et bredt kendskab sikrer en fælles forståelse for og samarbejde om, at integrere de unge på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Ligeledes vægtes et samarbejde med pårørende, da de ofte har brug for, gennem samtale og vejledning, at få en forståelse for den unges situation og i samarbejde med ungecoachen skabe de bedst mulige rammer for, at den unge kan komme videre. 6. Motivation- og afklaringsholdet Motivations- og afklaringsholdet er et tilbud til de unge, som ikke har været i gang i lang tid og som har flere afbrudte forløb bag sig og ikke er afklaret m.h.t. fremtidig beskæftigelse. Idéen med at det er et tilbud er, at de unge er mere motiveret for noget, som de selv har valgt. De unge behøver ikke at have nogle forudsætninger for at deltage andet end, at det er noget de ønsker og har lyst til. Når de har valgt at deltage, har de valgt at samarbejde, hvilket de oplyses om. Idéen med holdet er, at de unge får en blød start forstået på den måde, at de vænner sig til at stå op om morgenen og får noget at stå op til, som ikke kræver for meget af dem. De skal vænne sig til at tage ansvar og være sammen med andre i et socialt fællesskab. For de unge der af en eller anden grund ikke er parat til at komme på motivations- og afklaringsholdet, laves der i samarbejde med den unge et forarbejde i form af individuelle samtaleforløb enten ved hjemmebesøg eller på jobcenteret. Disse unge kan til enhver tid bede om standby, hvis der i samarbejde med den unge vurderes at han/hun har behov for plads til at skabe ro. Dagsprogram: De unge der har brug for det vækkes enten via telefon eller personligt på adressen i en aftalt periode med henblik på, at de selv skal begynde at stå op. En times motion i træningscenteret, for at få energi og overskud ved at klare de små udfordringer træningen giver. Herved får de små sejre, som giver selvtillid og selvværd og de får følelsen af, at de gør noget godt for dem selv. Derudover er det med til at give struktur i hverdagen, skabe et sundt netværk og en sund fritidsinteresse. 4

5 Fællesmøde af 1,5 t. varighed. Her får de unge et stykke brød og en kop te efter træning og der tales om det, der berører deres hverdag. Under fællesmødet tages der livsoplysende og nærværende emner op af ungecoachen, som har betydning for de unges hverdag. Det kan fx være emner som: hvad det er at skabe sundt netværk og hvad det betyder for de unge, ansvar, jobmarkedet, uddannelsessystemet, mødestabilitet, åbenhed, selvstændighed, sociale kompetencer og andet. Meningen med emnerne er, at de unge skal få indsigt i hvilken betydning indholdet i emnerne har for dem og deres hverdag. Dette gøres ved at inddrage hver enkelt i samtalen, så de reflekterer over emnerne og deres betydning for den enkelte. Ud over fælles samtale er det også ved fællesmødet, at de unge får praktiske informationer og individuelt kan få vejledning omkring personlige, økonomiske og praktiske gøremål. Det kan fx være lægebesøg, samtale med sagsbehandlere, forældre, studievejledere, hjælp til boligsøgning, hjælp til at huske forskellige aftaler m.m. Løbende er der besøg på uddannelsesinstitutioner eller virksomhedsbesøg; det kan være fælles eller individuelt. Formålet er, at vække deres interesse og synliggøre, hvilke muligheder der er. En gang månedligt er der en fællesaktivitet for hele gruppen fx til action house, biografen og andet de evt. skulle ønske. Formålet er, at skabe en fællesskabsfølelse og en god og meningsfuld oplevelse. Ligeledes er udflugterne med til at styrke relationen mellem ungecoach og den enkelte unge, da netop relationen og tilliden er afgørende for samarbejdet og det videre forløb. Når den unge er klar og ønsker det sluses personen videre til job eller uddannelse. Såfremt det viser sig, at den unge af en eller anden grund ikke magter jobbet eller uddannelsen eller har valgt forkert retning, kan den unge altid vende tilbage til de trygge rammer på motivation og afklaringsholdet og i samarbejde med ungecoachen arbejde videre mod et nyt uddannelsesforløb eller job. 7. Fastholdelse i job og uddannelse Når den unge er kommet i beskæftigelse, enten i form af uddannelse eller job, er det ungecoachens opgave at være i løbende kontakt med den unge og uddannelsesstedet eller virksomheden, så ungecoachen gennem vejledning og samtale kan støtte den unge omkring evt. forhindringer enten faglige, praktiske eller personlige, så den unge så vidt muligt fastholdes i job eller uddannelse. 5

6 Der er tæt samarbejde med studievejledere, stamlærer og arbejdsgiver, således at der hurtigt kan tages hånd om den unge, såfremt denne udebliver eller på anden måde ikke er aktiv under uddannelsen eller i jobbet (kontakten til ungecoachen skal fra uddannelsesstedets eller arbejdsgiverens side ske sammen dag, så ungecoachen hurtigt kan tage hånd om den unge). Fastholdelsesprocessen består i: Morgenvækning eller de unge sms er til ungecoachen, når de er stået op. Opfølgningssamtaler med de unge, studievejledere eller undervisere og arbejdsgivere. Praktisk støtte fx i form af hjælp til at søge s.u., hjælpemidler til uddannelse, transport. Ungecoachen står til rådighed med råd og vejledning, når de unge har brug for det; også i weekenden og i aftentimerne (mobilen er altid åben). I den forbindelse har det været en fordel, at ungecoachen har en viden om misbrug, afhængighed og den adfærd der følger med, således at ungecoachen gennem samtalerne, med udgangspunkt i den enkelte unge, kan være med til at give den unge større forståelse af sig selv og sin egen situation og få redskaber til at kunne agere på en ny måde således, at de vante mønstre brydes. 8. Opsøgende arbejde Hjemmebesøg hos unge som er udeblevet i længere tid. Kontakt til uddannelsesinstitutioner. Holder oplæg på skoler både for undervisere og elever om ungecoachprojektet. Deltager i konferencer og andre arrangementer der berører området. Færdes der hvor de unge færdes. 9. Tværfagligt samarbejde, internt og eksternt Ungecoachen deltager i det tværfaglige samarbejde både og internt og eksternt og bliver ofte brugt i svære samtaler med og til vejledning af unge som ikke nødvendigvis er fast tilknyttet pilotprojektet. Foreløbige tværfaglige kontakter: U.U-vejledere Vejledere Uddannelsesråd Socialrådgivere 6

7 Virksomhedskonsulenter Lokale institutioner (skoler, idrætshøjskolen, ungdomsklubben, produktionsskolen m.fl.) Tekniske Skoler VUC TAMU- Center Netværk af andre coaches Gademedarbejdere Kriminalforsorgen (fængsel) AMU-center Interne projekter 10. Indsatspunkter for at øge fastholdelse på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet Gennem arbejdet med de unge viser erfaringen, at følgende punkter er vigtige områder for at øge fastholdelsesprocenten på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet: Tæt kontakt mellem den unge og ungecoachen En lærer til rådighed med kendskab til specialundervisningsområdet, når de eksisterende undervisningstilbud ikke er tilstrækkelige Tidlig indsats overfor frafaldstruede (fx gennem hurtig information til coachen) Gratis transport til skolerne (for elever under 18 år) Ny vejlederuddannelse til de unge med henblik på, at de unge kan opnå kompetence til at fastholde andre unge i uddannelse (i samarbejde mellem ungecoachen og en uddannelsesinstitution søges der p.t. økonomi til udvikling af en ny coachuddannelse, da behovet er stort for at imødekomme regeringens målsætning) Psykologisk rådgivning En grundig forberedelse på uddannelsesstederne, så de er klar til at tage imod den unge Økonomien følger eleven It-rygsæk (AVU) Informationsmaterialer omkring de enkelte uddannelser skal være let forståelige for de unge 11. Evaluering Løbende evaluering; måle det der virker og bruge det fremadrettet 7

8 Status til jobcentret Ud fra evalueringen findes forbedringer og indsatsområder Ved projektets afslutning evalueres forløbet og resultatet fremlægges ved en temadag. Der arbejdes fremadrettet med resultatet i forhold til målgruppen 8

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Mit Liv Mit Valg En helhedsorienteret beskæftigelsesindsats Integrationsnet en del af dansk flygtningehjælp Mit Liv Mit Valg en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere