Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde"

Transkript

1 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International Symposium on Critical Bleeding Side 32 Årsregnskab

2 Håndtering af den antitrombotiske behandling hos patienter... KOLOFON OG PRAKTISKE OPLYSNINGER En ide? Indlæg DSTH tilskynder alle, der læser dette blad, til fortsat at fremsende indlæg. Vi efterlyser især indlæg der har en generel interesse for vore medlemmer. Autoreferater fra afhandlinger inden for DSTH s interesseområder kan frit fremsendes og vil blive bragt løbende. Indlæg sendes i elektronisk form (Word-fil). For at lette det redaktionelle arbejde, bør indlægget ikke formateres unødigt (ingen tabuleringer og manuel orddeling). Der må anvendes fed og kursiv samt variation i skriftstørrelsen for at anskueliggøre ønskede fremhævelser, mellemrubrikker og overskrifter m.m. Brug ens markering for det samme gennem hele materialet. Redaktionen forbeholder sig dog ret til at foretage typografiske tilretninger af hensyn til bladets samlede layout. Indgår der grafisk elementer (billeder, tabeller figurer o. lign) i dokumentet, bedes disse, om muligt, vedhæftes som EPS- eller JPEG-filer. CoaguChek XS og CoaguChek XS Plus For patienter i AK-behandling er nøjagtighed og præcision altafgørende For patienter i AK-behandling er det vigtigt, at du ved, at INR-målingerne er både præcise og nøjagtige, så du uden bekymring kan justere patienternes medicin for at opnå terapeutisk niveau. Roche Diagnostics har 15 års erfaring inden for nær-patient INR-måling og er global markedsleder. I hele verden anvendes CoaguChek systemer af sundhedspersonale til professionel brug og af patienter til hjemmemåling. Ønsker du mere information om CoaguChek XS til hjemmemåling eller CoaguChek XS Plus til professionel brug, så ring til os på telefonnummer CoaguChek Because it s my life Alle indlæg fremsendes pr. mail til: Steen E. Husted (videnskabelig redaktør) Århus Sygehus, Med. Kardiologisk afd. A Tage Hansens Gade Århus C Telefon: eller Materialet vil, efter vurdering af bestyrelsen, kunne lægges ud på hjemmesiden. Det vil, på kontrakt-vilkår, være muligt for industrien at få præsenteret de nyeste resultater inden for tromboseområdet. Interesserede bedes kontakte sekretariatet. Deadline for materiale til DSTHForum 2010 Deadline for indlevering af materiale til: Blad nr. 1 er 22. februar 2010 Blad nr. 2 er 26. april 2010 Blad nr. 3 er 21. juni 2010 Blad nr. 4 er 06. september 2010 Blad nr. 5 er 22. november 2010 Annonceinformation Se eller kontakt redaktionen. Grafisk tilrettelæggelse og produktion SOLOMET Graphic Solutions Web: DSTHForum Nr.: 5/ ISSN: Oplag: 600 stk. Udgiver Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH). Redaktør Steen E. Husted (videnskabelig redaktør) Århus Sygehus, Med. Kardiologisk afd. A Tage Hansens Gade Århus C Telefon: el DSTH s sekretariat Att.: Ingeborg Böing Karkirurgisk Afdeling Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej Århus N Telefon: el Grafisk layout SOLOMET Graphic solutions side 2 DSTH FORUM 2005 Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre 5. UDGAVE 2009 side 3

3 Du kæmper mod canceren Bliv ikke fældet af LE Nu med generelt tilskud Formandsberetning DSTH 2009 Det er vist, at innohep både kan behandle og forebygge recidiv af VTE hos cancerpatienter 1 PRODUKTINFORMATION: SE SIDE 32 Af: Anna-Marie Bloch Münster, formand for DSTH 2009 har været endnu et travlt år med mange udfordringer... Ifølge DSTH s vedtægter er selskabets formål:» at øge kendskabet til trombose- og hæmostasesygdomme» at styrke danske lægers uddannelse inden for dette område» at fremme den teoretiske og kliniske forskning inden for trombose og hæmostase» at skabe kontakt mellem de forskellige grene inden for trombose- og hæmostaseforskning i Danmark» at etablere samarbejde med tilsvarende selskaber i andre lande» at yde sagkyndig rådgivning til myndigheder og retsvæsen i Danmark Selskabets formål skal fremmes:» ved afholdelse af videnskabelige møder, symposier og undervisning» ved nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver» ved deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde samt» ved udarbejdelse af trykt materiale For at fremme selskabets formål har DSTH i det indeværende år afholdt årsmøde d.17 april om "Den blødende fremtid". Som titlen antyder, var dagen sat i blødningens tegn. Det var et velbesøgt møde på Schæffergården i Gentofte, og foredragene dækkede bredt over blødningsdiagnostik, bivirkninger ved blodtransfusioner, udfordrende cases fra det virkelige blødende liv og individbaseret risikovurdering i forbindelse med antitrombotisk behandling. Derudover afholdt Syddansk Universitet i 2009, i et samarbejde med DSTH og Danish Cardiovascular Research Academy (DACRA), et CME-akkrediteret internationalt ph.d.-kursus med titlen "The haemostatic balance on and off the fibrin surface". Kurset blev afholdt i tidsrummet april på Hotel Ebeltoft Strand. Ph.d.-kurset dækkede hæmostaseområdet både bredt og detaljeret lige fra trombocytfunktion og -dysfunktion, mekanismer for aktivation og inhibering af koagulationssystemet, biokemiske og fysiologiske aspekter af det fibrinolytiske system, betydning af den akutte fasereaktion og inflammation for udviklingen af trombose samt interaktionen mellem lipider, kønshormoner og trombose. På kurset var der også indlagt tekniske workshops, posterfremlæggelse og posterdiskussion. Kurset fik en rigtig god evaluering af både de studerende og underviserne. På kurset deltog ph.d.-studerende fra Danmark, Sverige, Spanien og Australien. Også underviserpanelet var repræsenteret med såvel nationale som internationale kapaciteter inden for trombose- og hæmostaseverdenen. Som arrangører var vi så heldige, at mange af underviserne blev på Fortsætter på side 6... LEO DIX LEO NOV 2009 CVR. NO ALLE LEO VAREMÆRKER SOM ER NÆVNT, EJES AF LEO GROUP side 5

4 Fortsat fra side 5... kursusstedet i hele kursets forløb. Det skabte en helt unik mulighed for networking og særdeles livlig faglig og social dialog og diskussion, som var langt ud over det, arrangørerne kunne have håbet på. Med hensyn til fremtidige kurser, så har DSTH tidligere afholdt et diagnostik og behandlingskursus inden for fagområdet trombose og hæmostase. Vi forventer, at disse to kurser igen udbydes i Sidst med ikke mindst har DSTH lige afholdt et velbesøgt efterårsmøde d. 26. november i Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Sygehus. Efterårsmødet bød på mange fantastisk spændende og innovative foredrag fra de yngre hæmostasiologer i foredragskonkurrencen samt spændende cases. Vi blev opdateret på den nyeste viden inden for nye antitrombotica, selvstyret AK-behandling og sidst men ikke mindst problematikkerne i forbindelse med p-piller og trombose. Tusind tak til alle for fantastisk gode og veldisponerede foredrag. I 2009 har DSTH også haft udpegede medlemmer i udvalg og arbejdsgrupper, som sammen med udpeg-ede medlemmer af andre videnskabelige selskaber har udarbejdet: Behandlingsvejledninger inden for Cancer associeret trombose samt Tromboseprofylakse ved sammedagskirurgi inden for gynækologien. Holdningspapirer vedrørende anvendelse af "Prasugrel ved akut koronart syndrom", National rekommendation for antitrombotica, Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologi Vurdering (KUM- TV) omhandlende selvmonitoreret blodfortyndende behandling, Dansk Cardiologisk Selskabs nationale behandlingsvejledning NBV2009, samt Opgaveglidning inden for trombose og hæmostaseområdet. Lige nu er der udvalg, som arbejder på at færdiggøre vejledningen vedrørende perioperative procedurer og antitrombotisk behandling. Det er besluttet, at både behandlingsvejledning om børn og trombose og screening og trombofili skal revideres, og formændende for disse to vejledninger er kontaktet af DSTH. Der arbejdes i øjeblikket ligeledes på at konstituere den nye nucleus-gruppe blødning og antitrombotisk behandling. DSTH har også i 2009 bistået myndigheder og andre nævn, herunder blandt andre Sundhedsstyrelsen, Medicin.dk og Institut for Rationel Farmakoterapi. I forhold til kontakten til internationale selskaber, så har DSTH genetableret kontakten til Federation of European Thrombosis (and Haemostasis) Research Organisation (FETRO), og Søren Risom er udnævnt til DSTH s repræsentant i FETRO. I 2009 har vi indtil nu udgivet 4 numre af DSTH- Forum. Det sidste nummer og 5. nummer i år bliver traditionelt julenummeret. I DSTHForum har vi dækket temaer, som spænder fra blødning, hjertekirurgi hos hæmofilipatienter, præ- og postoperativ VTE hos cancerpatienter, tromboelastografi, nye antitrombotika, dyremodeller, prækonditionering ved operationer for abdominalt aortaaneurisme og monitorering af AK-behandling. DSTHForum er et vigtig formidlingsredskab for DSTH for at fremme og formidle viden inden for trombose og hæmostaseområdet både for bestyrelsen, men også for jer medlemmer, så I må meget gerne ulejlige redaktøren. DSTHForum er et vigtig formidlingsredskab for DSTH for at fremme og formidle viden inden for trombose og hæmostaseområdet både for bestyrelsen, men også for jer medlemmer... For at fremme informationen har vi også i 2009 optimeret vores hjemmeside og gjort det muligt at få (gen)-etableret et elektronisk nyhedsbrev. Det gamle FAX-trombotica var desværre blevet forældet og var ikke længere opdateret. Derfor er alle medlemsskaber gennemgået og adresser opsøgt hvor muligt. Hvis der stadig er nogle af jer, som vi ikke har fået ind i den nye database, så skynd jer at melde jer til på hjemmesiden. Hjemmesiden har også gennemgået en mindre renovering, og vi har sammen med vores samarbejdspartner Solomet udarbejdet en ny skabelon til fremtidige vejledninger, holdningspapirer med mere. Den første rapport i dette nye design var behandlingsvejledning om Cancer-associeret trombose. Bestyrelsen har indtil nu afholdt 7 bestyrelsesmøder. Det har været et arbejdsomt, men spændende år, og vi har bestræbt os på at være tro mod DSTH s vedtægter og forsøgt at tilgodese jeres interesser. Som formand vil jeg gerne takke alle for mange spændende timer og et stort engagement. Desværre er det også sådan, at nogle af de gamle bestyrelsesmedlemmer, ifølge vores nuværende vedtægter, ikke var på genvalg. Det gælder for Lars Borris og Birgitte Klindt Poulsen. Lars har gennem de sidste 4 år ydet en stor indsats i planlægning af møder, undervisning, PR/sponsorudvalget og det juridiske udvalg. Birgitte har ud over mange andre andre poster varetaget kassererposten forbilledligt. På grund af de store udfordringer selskabet står over for (Nordisk koagulationsmøde) og funktionens vigtighed for en stabil bestyrelse, har bestyrelsen valgt at foreslå en vedtægtsændring, som muliggør, at kassererposten kan bestrides lige som længe som formandsposten. Vedtægtsændringen var til afstemning på generalforsamlingen. Blandt de fremmødte var der opbakning til forslaget, men idet forudsætningerne for vedtagelse af vedtægtsændringen ikke kunne opfyldes på grund af for lille fremmøde, udsattes spørgsmålet til en følgende ekstraordinær generalforsamling. Indtil da vil Birgitte være bestyrelsen behjælpelig. Derudover har henholdsvis vores flittige sekretær og næstformand, Ingeborg Klindt Böing og Eva Leinøe, på grund af andre opgaver valgt at sige tusinde tak efter to arbejdsomme år. Vi vil fra bestyrelsen meget gerne sige jer alle tusinde tak for et godt og meget velfungerende samarbejde. Samtidig er det også en stor glæde at byde velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer: 1. reservelæge cob Stensballe, Anæstesi- og operationsklinikken, Rigshospitalet, 1. reservelæge Thomas Decker Kristensen, Thorax-kirurgisk afdeling, Skejby Sygehus og 1. reservelæge Nikolaj Eldrup, Karkirurgisk afdeling, Skejby Sygehus. Den faglige bredde og tværfagligheden er DSTH s styrke, og med det nye hold er vi endnu engang klar til at løfte udfordringerne, som venter. Nordisk koagulationsmøde bliver afholdt i den sidste uge i maj 2011 i Aalborg. Det ser vi frem til, og vi håber, at rigtig mange af jer vil bidrage til, at Danmark kan levere et flot videnskabeligt program og et godt møde i Udover bestyrelsen skal også Steen Elkjær Husted have en særlig tak for sit redaktørarbejde. Steen, du arbejder ihærdigt med at få DSTHForum tematiseret, tilrettelagt og færdig til tiden. Det er et stort og værdifuldt arbejde du påtager dig, og igen i år sidder vi med julenummeret til tiden. Tak også til Benny Sørensen som fra London har siddet i DSTHForums redaktion og bidraget med input til DSTHForum. Fremtiden byder på mange nye spændende udfordringer for DSTH. Den næste store udfordring, som vi allerede nu har taget så småt fat på, er Nordisk koagulationsmøde. Nordisk koagulationsmøde bliver afholdt i den sidste uge i maj 2011 i Aalborg. Det ser vi frem til, og vi håber, at rigtig mange af jer vil bidrage til, at Danmark kan levere et flot videnskabeligt program og et godt møde i Til slut er der kun at sige god fornøjelse med julenummeret om børn og trombose og tusinde tak til jer alle for et godt og produktivt Håber at se mange af jer igen til DSTH s arrangementer i Rigtig glædelig jul og godt nytår! Anna-Marie Münster side 6 side 7

5 Abstract fra DSTH s Efterårsmøde November 2009 Vi har det i blodet! Referat fra DSTHs Efterårsmøde på Ålborg Sygehus den 26. november 2009 Af: Ingeborg Böing Vi havde det flotteste fremmøde i flere år med knap 80 tilmeldte. Der var responderet godt på genåbningen af Fax Trombotica som nu er blevet til DSTH nyhedsbrev og udsendelse af postkort. Deltagerne afspejlede vores tværfaglige forum... Foredragskonkurrencen var præget af højt niveau både hvad angår indhold, men også præsentation. Det var en fornøjelse at se hvor meget der foregår rundt omkring på afdelingerne. Se abstracts og vindere på side i bladet. A. Vi fremlagde en kompliceret case omhandlende antitrombotisk behandling og blødning. Den affødte en god diskussion i salen med indspark fra flere specialer. Neurolog Dorte Damsgaard fremlagde en interessandt patient som belyste problemerne med guidelines og trials kontra risicoen for blødning ved TCI og cerebral stentning. Tak til Thomas Decker Christensen for en glimrende gennemgang af udfordringerne omkring selvstyret AK-behandling. Tak også til Øjvind Lidegård for en spændende fremlægning af deres forskning. P-piller og trombose er et stor emne som blev formidlet konstruktivt og lettede forståelsen for generationerne (altså p-pillerne!) B. C. D. E. 3blondes 0206 Vores generalforsamling foregik i god ro og orden. 3 medlemmer forlod selskabet bestyrelse og blev erstattet af: F. Vi kan det hele... A. STA R Evolution - limousinen indenfor koagulationstestning. B. STA-Compact - den kendte og pålidelige arbejdshest. C. Start 4 - klottest nemt og enkelt. D. Multiplate - fuldblods thrombocytaggregering. E. Rotem - thrombelastografi. F. INRatio - til hjemmemonitorering. Nikolaj Eldrup karkirurgisk Thomas Decker thoraxkirurgisk cob Steensballe anæstesiologisk Velkommen! Tak til alle! Ingeborg Böing Triolab AS Vallensbækvej 35 DK-2605 Brøndby Danmark Tlf: Fax: side 9

6 Abstract fra DSTH s Efterårsmøde November 2009 Increased whole blood platelet aggregation in coronary artery disease patients with a high platelet turnover 1. Præmien GENERELT TILSKUD Erik Lerkevang Grove 1, Anne-Mette Hvas 2, Søs B. Mortensen 1, Sanne B. Larsen 1, Steen Dalby Kristensen 1 1 Department of Cardiology, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark 2 Department of Clinical Biochemistry, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark Immature platelets reflect platelet production and turnover. We have previously shown that immature platelet levels are increased in patients with acute coronary syndromes. In this study we aimed to investigate the importance of immature platelets to platelet aggregation in whole blood in patients with stable coronary artery disease (CAD) with or without diabetes mellitus. We included 177 CAD patients on aspirin monotherapy, including 85 type 2 diabetics. Immature platelets were detected by flow cytometry. Whole blood platelet aggregation was determined on a Multiplate aggregometer using five agonist concentrations: arachidonic acid (0.5 and 1.0 mm), ADP (10 μm) and collagen (1.0 and 2.0 μg/ml). Serum levels of thrombopoietin, soluble P-selectin and thromboxane B2 were measured with ELISA. Immature platelet levels significantly correlated with platelet aggregation induced by all agonists (r = , p <0.01) and with thrombopoietin levels (r = -0.24, p = ) and P-selectin (r = 0.17, p = ). In diabetics, trombopoietin (p = ) and P-selectin levels (p = ) were significantly increased. Arachidonic acid induced platelet aggregation was also higher in diabetics (p <0.01) and serum thromboxane B2 levels were less efficiently suppressed by aspirin (0.58 [0.4;0.6] vs 1.03 [0.5;2.2] ng/ml, p <0.0001). Immature platelet levels consistently correlated with increased platelet aggregation in whole blood. In diabetics, aspirin seems to confer a biochemically less efficient platelet inhibition. This may explain previous clinical findings of a reduced cardiovascular protection from aspirin in diabetics. GENNEMBRUD Antikoagulation uden injektioner eller monitorering side 10 Pradaxa (dabigatran-etexilat) Forkortet produktresumé Indikationer: Primær forebyggelse af venøs tromboemboli hos voksne patienter ved elektiv total hofte- eller knæalloplastik. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for ét eller flere af hjælpestofferne. Svært nedsat nyrefunktion (CrCl <30 ml/min). Aktiv klinisk signifikant blødning. Organskade med risiko for blødning. Spontant eller farmakologisk nedsat hæmostase. Nedsat leverfunktion eller leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med kinidin. Bivirkninger*: Meget almindelig (over 10%): Blødninger. Almindelig (1-10%): Alvorlige blødninger (inklusive blødninger fra sår), anæmi, hæmatom, sårblødning, gastrointestinal blødning, blødning i huden, hæmaturi, nedsat hæmoglobin og sårsekretion. Ikke almindelig (0,1-1%): Blødning fra næse, rectum, omkring katetre, ved indstikssteder, hæmartrose, blodigt sekret, drænage efter procedure samt thrombocytopeni, nedsat hæmatokrit, forhøjede leverenzymer og hyperbilirubinæmi. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Nedsat leverfunktion: Pradaxa anbefales ikke til patienter med levertal >2 gange øvre normalgrænse. Blødningsrisiko: Patienter, der i forvejen har en øget risiko for blødning f.eks. pga. ledsagende sygdomme, nedsat nyrefunktion eller i behandling med lægemidler, der kan forårsage blødning, bør i behandlingsperioden følges med henblik på evaluering af blødninger. Spinal-, epiduralanæstesi og lumbalpunktur: Den første dosis Pradaxa bør tidligst gives 2 timer efter, at kateteret er fjernet. Interaktioner*: Det anbefales ikke at behandle patienter med antikoagulater og trombocythæmmere samtidig med Pradaxa. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID med T ½ >12 timer samt P-glycoprotein hæmmere og -induktorer. Ved samtidig behandling med Amiodaron bør dosis for Pradaxa reduceres til 150mg dagligt. For yderligere information henvises til det fulde produktresume. Overdosering*: Doser ud over det anbefalede medfører forøget blødningsrisiko. Der er ingen antidot. Graviditet og amning*: Pradaxa bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er på tvingende indikation. Amningen skal indstilles, mens der behandles med Pradaxa. Dosering*: 220 mg én gang dagligt i form af 2 kapsler à 110 mg. Der gives én enkelt kapsel inden for 1-4 timer efter afsluttet operation. Efterfølgende gives 2 kapsler én gang dagligt for knæalloplastikker i 10 dage i alt og hoftealloplastikker dage i alt. Behandlingens start udsættes, hvis hæmostase ikke er sikret. Påbegyndes behandlingen senere end operationsdagen, skal dosis fra første behandlingsdag være 2 kapsler én gang dagligt. For information vedrørende dosering i specielle patientpopulationer, overdosering samt skift til og fra parenteral antikoagulation henvises til det fulde produktresumé. Anbefales ikke til patienter under 18 år. Lægemiddelform: Hårde kapsler. Pakninger og priser (uge 41/2008): 75 mg, hårde kapsler, 10 stk., kr. 245,75; 30 stk., kr. 700,45; 60 stk., kr. 1382,55; 110 mg, hårde kapsler, 10 stk., kr. 245,75; 30 stk., kr. 700,45; 60 stk., kr. 1382,55. (Priserne er inkl. recepturgebyr). Dagsaktuel pris findes på Udlevering: B. Tilskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Produktresumeet af 10. juni 2008 kan vederlagsfrit rekvireres fra den danske repræsentant Boehringer Ingelheim Danmark A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: , Medicinsk Information eller via

7 Abstract fra DSTH s Efterårsmøde November 2009 Abstract fra DSTH s Efterårsmøde November 2009 The combination of recombinant factor VIIa and fibrinogen corrects coagulation in a model of whole blood thrombocytopenia 2. Præmien Assessing importance of dietary data in patients assigned to self-management 3. Præmien O.H. Larsen 1, J. Stentoft 2, J. Ingerslev 1, B. Sørensen 1, 3 1 Centre for Haemophilia and Thrombosis, Aarhus University Hospital, Skejby 2 Department of Haematology, Aarhus University Hospital, Aarhus 3 Centre for Haemostasis and Thrombosis, St Thomas Hospital, London, UK. P. Brønnum Nielsen and O.K. Hejlesen Aalborg University, Denmark Successful and effective haemostatic intervention in thrombocytopenia might be accomplished using a combination of haemostatic agents. The present study aimed to explore the haemostatic effect of a fibrinogen concentrate (Haemocomplettan ) together with recombinant factor VIIa (rfviia, NovoSeven ) in a validated laboratory model of thrombocytopenia in whole blood (WB). Blood from 10 healthy volunteers was drawn into 3.2% citrate plus corn trypsin inhibitor 18.3 µg/ml to inhibit activation of the contact pathway. Thrombocytopenia in WB was produced as previously reported (Ann Hematol Mar;86(3):217-21). Thrombocytopenic WB (mean platelet count /l (range 6-52)) was spiked in vitro with buffer (control), platelets ( /L), rfviia (2µg/mL), or fibrinogen (2mg/mL) as well as a combination of fibrinogen (2mg/mL) and rfviia (2µg/mL). Dynamic WB clot formation profiles were recorded by ROTEM Thrombelastometry using activation with minimal amounts of tissue factor and recalcification. The thrombocytopenic WB model was characterised by a reduced maximum velocity (MaxVel, 5.73mm 100/s (mean)) and lowered maximum clot firmness (MCF, 35.8mm). Fibrinogen as well as rfviia increased the Max- Vel and MCF, and when combined, an additive effect was observed increasing the MaxVel (10.84mm 100/s) and MCF (43.3mm) quite comparable to the effect obtained with fresh platelet substitution (MaxVel,8.9mm 100/s; MCF,45.2mm). Similar patterns were observed in blood from patients suffering from immune thrombocytopenic purpura (n=4). The data suggest that rfviia, when combined with fibrinogen provide an additive haemostatic effect in thrombocytopenia, and may hold the potential to serve as an effective treatment option alternative to platelet transfusion. Oral anticoagulation agents such as warfarin are prescribed to an increasing number of patients enrolled for lifelong therapy. Maintaining INR values within desired therapeutic range required for oral anticoagulation treatment (OAT) presents a challenge due to at least two factors: (1) a target INR value bounded by a relatively narrow therapeutic range and (2) a variable biological effect of oral vitamin K antagonists with an opposing effect from dietary vitamin K. Our study reports the outcome of incorporating information on patient's dietary intake when predicting future INR values. Five patients enrolled in self-management OAT completed a data acquisition program. The collected data was utilized to retrospectively test the model's ability to predict future values. Approval from the Danish Data Protection Agency was obtained prior to start of the data acquisition program. Data summary is provided in Table 1: Table 1: Overview of data from 18 patients. Indications for OAT were mainly heart valve replacement, deep venous thrombosis or atria fibrillation. Abbreviations: TTR = Time in Therapeutic Range. INR value predictions were produced utilizing the following pilot model, see Equation 1. INR = 1 + a i i= ^ F i 100 VK action Index i indicates three vitamin K depend clotting factors, a and S are factor specific parameters, F is the clotting factor fraction not affected by warfarin.[1-2] The VK action is the consumed amount of vitamin K affecting the INR value.[3] Results obtained with the presented model showed an overall Root Mean Square (RMS) error of 0.52 INR between model-produced predictions and measured INR values (total of 364 predictions). An increased accuracy of 0.13 INR was shown when adding vitamin K information to the model. In conclusion, addition of nutrition data has proven to benefit predictions of INR values. Further assessment of this approach is encouraged in the light of need to assist OAT patients in selfmanagement of their therapy. Referencer: No. of days INR TTR Warfarin dose Mean 27.2 (sum 490) % 2.5 mg [1] B. Vadher, D. L. H. Patterson and M. Leaning, Prediction of the international normalized ratio and maintenance dose during the initiation of warfarin therapy, Journal of Clinical Pharmacology, 1999, vol. 48, pp , [2] N. H. Holford, Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of warfarin. Understanding the dose-effect relationship, Clinical Pharmacokinetics, 1986, pp [3] P. B. Nielsen, E.H. Eriksen, R.T. Milthers, O.K. Hejlesen, Assessing importance of dietary data in anticoagulation treatment, Stud Health Technol Inform., 2009, vol. 150, pp side 12 side 13

8 Abstract fra DSTH s Efterårsmøde November 2009 Abstract fra DSTH s Efterårsmøde November 2009 Coagulation activity in patients with fracture of the hip based on measurements of prothrombin fragment 1+2 in urine Pregnancy and Thrombophilia in danish women Rikke Thorninger, Lars C. Borris, Ole Brink Trauma Research Unit, Dept. of Orthopaedics, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark Virkus RA, Løkkegaard E, Bergholt T, Roos JL, Lidegaard Ø Introduction Prothrombin fragment 1+2 in urine (uf1+2) is a measure of coagulation activity. The purpose of the present study was to follow the uf1+2 excretion in patients with fracture of the hip and relate it to the occurrence of vascular thrombotic complications (arterial and/or venous) and deaths. Materials and methods The study was a prospective pilot study. Spot urine samples were collected immediately after admission and every morning until surgery, after surgery urine samples were collected in the morning on days 1,5,7,14, and at follow-up on day 90 (+/-10). uf1+2 was measured using a commercially available ELISA kit. Operative fracture treatment, mobilisation and antithrombotic prophylaxis followed Danish standards. Results 24 women and 7 men with a mean age of 83 (70 98) years completed the study. The median uf1+2 level was increased on the day of Tabel 1: uf1+2 pmol/l (median) in relation to fracture type and operative treatment admission relative to the median level at followup (p= ; Wilcoxon test, two sided) indicating that the increased coagulation activity was induced by the fracture. Maximum levels were seen on day 1 (the day after surgery) with a decreasing tendency over the following days until follow-up. Patients with femoral neck fractures treated with a hemi-arthroplasty had higher median uf1+2 levels on all days compared with patients with neck fractures treated with cannulated screw/dhs fixation (Tabel 1). 2 patients experienced a vascular thrombotic complication (cardiac origin) and 2 patients died. A day-to-day comparison showed a trend towards higher median uf1+2 levels in these patients compared with event-free patients. Conclusion The study showed a substantial coagulation activity in the perioperative period (high median levels of uf1+2) after a hip fracture, corresponding to the high risk of vascular thrombotic complications seen in these elderly patients. Fracture type N Operative treatment Day 0 Day 1 Day 5 Day 7 Day 14 Day 90 Collum Femoris 10 Hemiartroplasty Cann. scr./ DHS Inter/sub-trochanteric 17 DHS/ IM nail Cann scr = cannulated screws; DHS = dynamic hip screw; IM = intramedullary Background Venous thromboembolism (VTE) is the most importing cause of maternal mortality in the western world and also causes serious morbidity. The aim of this study is to assess the distribution of the different types of thrombophilia of those women developing VTE under there pregnancy. Further more to investigate different thromboembolic-related outcome of pregnancy (preeclampsia/eclampsia, IUGR, placenta abruptio or placenta praevia) for those women having a well-known thrombophilia and the distribution of the different types of thrombophilia according to the different types of outcomes. For doing this possible National Koagulations Database is created. This database includes danish women who have been investigated for a thrombophilia through the period nuary 1995 through December Material Danish Women 15 to 49 years old who have been diagnosed with a type of thrombophilia through the period nuary 1995 through December 2008, free of previous VTE. Design Historical controlled Danish National cohort study. Methods All first ever VTE or preeclampsia/eclampsia, IUGR, placenta abruptio or placenta praevia in pregnant women will be identified in the National Registry of Patients. All non-pregnant women who did not use oral contraceptives constitutes the control cohort for those developing VTE. All pregnant women who do not have a known thrombophilia constitutes the control cohort for those developing thromboembolic-related complications under there pregnancy Poisson regression analysis will be performed controlling for relevant risk factors. side 14 side 15

9 Abstract fra DSTH s Efterårsmøde November 2009 Abstract fra DSTH s Efterårsmøde November 2009 RoTEMAnalysis -Hemostatic Monitoring in Pediatric Heart Surgery Reduced platelet response to aspirin in diabetic and non-diabetic patients with coronary artery disease JB. Andreasen Søs B. Mortensen 1, Sanne B. Larsen 1, Erik L. Grove 1, Steen Dalby Kristensen 1, Anne-Mette Hvas 2 1 Department of Cardiology, Aarhus University Hospital, Skejby 2 Department of Clinical Biochemistry, Centre for Haemophilia and Thrombosis, Aarhus University Hospital, Skejby Background Due to the risk of volume overload, successful management of bleeding disorders after congenital heart surgery depends on targeted transfusion therapy. Whole blood rotation thromboelastometry (RoTEM) offers qualitative continuous clotting profiles with information on initiation: clotting time (CT), clot formation time (CFT), propagation: maximum velocity (MaxVel) and clot-stability: maximum clot firmness (MCF). Standard assays test: the extrinsic (Ex-TEM) and intrinsic (In-TEM) pathways and the contribution from fibrinogen (Fib-TEM) as well as heparinization (Hep-TEM). Aim To investigate whether conventional coagulation tests (CCT) and RoTEM -analysis changed during primary pediatric cardiac surgery. Methods Blood samples were obtained prior to heparinization and after weaning off ECC. Analysis included RoTEM and CCT: activated partial thromboplastin time (APTT), prothrombin time, fibrinogen, fibrin D-dimer, thrombin time, factor XIII and platelet count. Results Sixty children, median age of 6.4 months were enrolled. Postoperative CCT changed significantly during surgery as did the majority of the RoTEM variables. Of interest a decrease in platelet count (median 138*10^9/L) and prolonged APTT (median 40 sec.) was observed. Changes in RoTEM Ex-TEM and In-TEM were: CT: +7-15%, CFT: %, MaxVel: %, MCF: %. Fib-TEM changed correspondingly: CT: +18%, MCF:-19%. Conclusion Both CCT and RoTEM analysis indicated postoperative hemostatic impairment. Changes in RoTEM indicate that this method is sensitive enough to be applied in pediatric cardiac surgery. RoTEM analysis is an established tool to monitor the coagulation in adult cardiac patients. Future studies are needed to evaluate its ability to improve clinical outcome Background Diabetes mellitus is complicated by accelerated atherosclerosis, resulting in an increased risk of coronary artery disease (CAD) and thrombosis. Despite the proven benefits of aspirin, previous studies indicate a reduced cardiovascular protection from aspirin in diabetic patients. Aim To investigate platelet response to aspirin in diabetic patients with CAD compared with nondiabetic CAD patients. Methods Platelet aggregation and activation were evaluated during aspirin treatment in 85 diabetic and 92 non-diabetic patients with CAD and adherence to aspirin was carefully controlled. All patients had CAD verified by coronary angiography and were taking 75 mg non-enteric coated aspirin daily. Aspirin low-res ponders were defined by 550 Aspirin Reaction Units (ARU) using the VerifyNow Aspirin. Results Diabetic patients showed significantly higher levels of platelet aggregation compared to nondiabetic patients evaluated by VerifyNow Aspirin (p=0.03). In addition, platelet activation determined by soluble P-selectin was significantly higher in diabetics compared to non-diabetics (p=0.005). The higher AA-induced aggregation was associated with higher levels of HbA1c. According to the VerifyNow cut-off level, three diabetic patients were aspirin low-responders compared with one non-diabetic patient (4% vs. 1%; p=0.35). Compliance was confirmed by low levels of serum thromboxane B2 (below 7.2 ng/ml). However, diabetics showed significantly higher levels of serum thromboxane B2 (p<0.001). Conclusions Diabetic patients with CAD had significantly higher levels of both platelet aggregation and activation compared to non-diabetic patients with CAD despite treatment with the same dosage of aspirin. These findings may partly explain the reduced cardiovascular protection from aspirin in diabetic patients. Keywords: Aspirin, coronary artery disease, diabetes mellitus, platelet aggregation, platelets. side 16 side 17

10 NYindikation: STEMI inkl. PCI-behandlede NY NYindikation: Behandling af LE Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Søren Risom Kristensen & Ruta Tuckuviene Referenceintervaller for klinisk biokemiske analyser for børn er et område, hvor der mangler viden og data. Det er vanskeligt at skaffe personer til at indgå i sådanne undersøgelser, men der er dog initiativer i gang flere steder i verden med henblik på at forbedre dette. Også hvad angår koagulationsanalyser er der usikkerhed omkring referenceintervaller for børn, og problemet bliver ikke mindre af, at opnåede resultater i et laboratorium er afhængig af metode, reagenser og apparatur, så det kan være vanskeligt at oversætte til et andet laboratorium. Hvert laboratorium bør selv lave aldersdifferentierede referenceintervaller for de analyser de laver, men i praksis er dette jo ikke overkommeligt, så derfor må vi bruge litteraturen bedst muligt... 1) Se Klexane produktresumé 2) Salgsdata fra IMS WW April ÅRS ERFARING1 200 MILLIONER PATIENTER2 KLEXANE (ENOXAPARIN) er nu det lavmolekylære heparin med den bredeste indikation. 1 KLEXANE er den mest udskrevne LMWH på verdensplan. 2 1,5 MILLIARDER DOSER 2 KLEXANE TRYGHED HELE VEJEN 100 ANVENDES I MERE END LANDE 2 KLEXANE (ENOXAPARIN) DK.ENO Produktresumé fi ndes på de følgende sider En pionér på området var canadieren Maureen Andrew, som i slutningen af 80 erne og 90 erne lavede en række arbejder (1-3), hvor hun kortlagde referenceintervaller for mange koagulationsanalyser for forskellige aldersklasser. Disse arbejder står fortsat som solid basisviden for dette område. Der er dog i 2006 kommet endnu en væsentlig reference (4), hvor en af nutidens kendte børnehæmatologer, Paul Monagle, i samarbejde med en række kolleger, bl.a. Anthony Chan, som er Maureen Andrews efterkommer på McMaster i Canada, har lavet referenceintervaller for mange koagulationsanalyser med nutidigt apparatur og reagenser, og resultaterne er i artiklen generelt sammenlignet med Maureen Andrew s tidligere arbejder, hvor der i de overordnede linier er pæn overensstemmelse. Af andre publikationer kan nævnes Flanders et al (5), som har publiceret reference intervaller for de lidt ældre børn baseret på et ret stort antal personer. Vi vil i det følgende give forslag til referenceintervaller væsentligst baseret på disse arbejder. Forslagene er lidt brede afrundinger af litteraturens forslag, som forhåbentlig kan være praktiske og håndterbare; men de skal kun tages som vejledende. Antallet af indgåede individer i de angivne arbejder er relativt beskedent på hvert alderstrin, så intervallerne er også af den grund behæftede med en del usikkerhed. Dertil kommer, at der ses en ændring eller udvikling i hæmostasens faktorer fra fødsel til voksenalder, det man har kaldt developmental haemostasis, dvs. der er en udvikling gennem årene, hvor der må forudses en vis individuel variation. Standardkoagulation APTT. Resultater med denne analyse er afhængig af reagenser, men de fleste i Danmark vil nok have referenceintervaller med nedre grænse på s og øvre grænse på s. Monagle et al fandt lidt forhøjede værdier gennem barndommen, mens Andrew faktisk fandt lidt lavere værdier for nogle aldersklasser. Når man ser på værdier for enkeltfaktorer, er der grund til at tro, at APTT vil kunne ligge lidt højere gennem barndommen. Vort forslag er derfor s, men det er absolut kun vejledende, da det bør fastlægges i forhold til det enkelte laboratoriums reagenser og apparatur. APTT: s (0 16 år) INR. Andrew havde nogle ret brede intervaller, mens Monagle et al fandt snævrere referenceintervaller, hvor værdierne var lidt højere i den første måned og derefter sammenligneligt med et vokseninterval. Der er grund til at tro, at Monagle brugte bedre reagens, svarende til det, man bruger i Danmark, så vi vil bruge hans forslag på 1,0-1,4 den første måned, og derefter 0,9-1,2. INR: 1,0 1,4 (0-30 dage), herefter 0,9 1,2 Fortsætter på side side 19

11 Fibrinogen. Ligger måske lidt lavere for nogle aldersklasser, men er generelt tæt på et vokseninterval, så vi vil foreslå 5,0 12,0 µmol/l for alle børn. Fibrinogen: 5,0 12,0 µmol/l (0 16 år) D-dimer. I den første leveuge kan børn have ret høje værdier som følge af fødselstraumet formentlig op til 2-3 mg/l. Herefter falder det betydeligt; men det er sandsynligt, at D-dimer efterfølgende skal have en lidt højere øvre referencegrænse end voksne. Det vil også være metodeafhængigt, og vi tør derfor ikke sætte talværdi på. Så forslaget vil være at anvende voksenreferenceinterval med tilføjelsen, at det nok kan være lidt højere, i størrelsesordenen %. Det kan nævnes, at der ikke er beskrevet cut-off værdier til udelukkelse af trombose i forbindelse med trombosemistanke, sådan som der er talrige studier for voksne. Der er for nylig publiceret et studie af Biss et al (6), hvor det har været forsøgt anvendt til udelukkelse af lungeemboli, men det havde stort set ingen værdi: Børn med lungeemboli havde samme sandsynlighed for at have D-dimer inden for referenceværdien som børn uden lungeemboli. D-dimer: Betydelig forhøjet første uge(r)op til 2-3 mg/l, herefter let forhøjet (op til %) indtil voksenalderen Enkeltkoagulationsfaktorer Generelt ses en ændring i koagulationsfaktorerne fra fødsel til voksenlivet, idet de fleste faktorer ligger ret lavt ved fødsel og svinger ind mod voksenniveau med stor individuel forskel. Trenden for disse ændringer er vist i figuren, hvor meanværdier fra Monagle s studium er indtegnet som fraktion af voksnes meanværdi. Vitamin K afhængige faktorer starter relativt lavt ved fødslen, omkring 50 % af voksenniveau, og stiger jævnt, så FVII er på (næsten) voksenniveau allerede efter én måned, mens de øvrige ligger lidt lavere, FIX tilsyneladende lavest. FXI og FXII. Begge ligger ret lavt ved fødslen og den første tid. FXI når voksenniveau allerede i 1-års alderen, mens FXII ligger lidt lavere gennem hele barnealderen. FV og FVIII. Begge ligger relativt højt, dvs. omkring voksenniveau allerede kort efter fødslen. FV fortsætter med at være tæt på voksenniveau, dog lidt lavere, gennem hele barnealderen, mens FVIII falder de første uger med laveste niveau i intervallet 1-12 måneder og ligger lidt lavere og under voksenniveauet gennem barnealderen. Figure 1 Fraktion af voksenmiddel Fraktion af voksenmiddel Fraktion af voksenmiddel 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 FII, VII, IX og X FXI og XII Tidspunkt 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, FV og VIII Tidspunkt 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 FII FXI FVII FIX d 3 d 1m- 1år FV FVIII 1-5år Tidspunkt FXII 5-10år FX 11-16år >16 år Kurverne viser ændring af mean for de enkelte faktorer i fraktion af mean for voksne. I hver gruppe er mean beregnet ud fra resultater fra individer, som er fordelt inden for det angivne interval. Øverst vitamin K-afhængige faktorer, i midten FXI og FXII og nederst FV og FVIII. (Efter ref. 4) Koagulationsinhibitorer Også hvad angår koagulationsinhibitorerne er der betydelige forskelle lige efter fødslen. Derfor kan det være vanskeligt at stille diagnoser for antitrombinmangel og Protein C og Protein S-mangel på især dette tidspunkt; men det kan udgøre en diagnostisk udfordring for mangeltilstande, der ikke er udtalte, gennem hele barndommen. Antitrombin ligger i første levemåned på 0,60 0,90 i henhold til Monagle og lidt lavere, 0,50 0,80, i henhold til Andrew; men allerede fra 1 månedsalderen ligger niveauet som hos voksne. I 1-16 års alderen ligger det lidt højere end hos voksne, i størrelsesordenen 10 %. Antitrombin: 0,50 0,90 (0-30 d), herefter svarende til voksne og i 1-16 års-alderen ligger det lidt højere end voksne (~10 %) Protein C ligger også meget lavt lige efter fødslen og når først voksenniveau omkring 1 års alderen. Intervaller kan angives til ca. 0,25 0,55 den første måned og 0,30 1,10 frem til 1 års alderen, herefter svarer det næsten til voksenniveau (lidt lavere). Det skal nævnes, at Andrew finder lidt lavere nedre referencegrænse end Monagle helt til 16 års alderen, nemlig 0,40 for 1-5 årige, 0,45 for 6-10 årige og 0,55 for årige sammenlignet med voksnes nedre grænse på 0,64. Protein C: 0,25 0,55 (0-30 d), 0,30 1,10 (30 d 1 år) > 1 år: næsten svarende til voksne ( lidt lavere) Protein S ligger også lavt den første måned næsten ligesom protein C, og det kan angives til ca. 0,25 0,65; men allerede efter første måned vil det være nået op på et niveau svarende til voksnes, eller måske lige lidt lavere. Protein S: 0,25 0,65 (0-30 d), herefter svarende til voksne Referencer for de relevante artikler er givet nedenfor, så man selv kan gå ind og vurdere de fundne værdier. Som nævnt skal sådanne referenceintervaller ikke tages for bogstaveligt, de er i væsentlig grad vejledende, men de vil i al fald være et langt bedre sammenligningsgrundlag end vore almindelige voksenreferenceintervaller. Det skal tilføjes, at værdier for præmature kan være endnu mere afvigende fra voksnes, men man kan finde hjælp i nedenstående reference 3. Referencer: [1] [2] [3] [4] [5] [6] Andrew M, Paes B, Milner R et al. Development of human coagulation system in the full-term infant. Blood 1987;70: Andrew M, Vegh P, Johnston M et al. Maturation of the hemostatic system during childhood. Blood Andrew M, Paes B, Milner R et al. Development of human coagulation system in the healthy premature infant. Blood 1988;72: Monagle P, Barnes C, Ignjatovic V et al. Developmental haemostasis. Impact for clinical haemostasis laboratories. Thromb Haemost 2006;95: Flanders MM, Phansalkar AR, Ronda A et al. Pediatric reference intervals for uncommon bleeding and thrombotic disorders. J Pediatrics 2006;149: Biss TT, Brandao LR, Kahr WHA. Clinical probability score and D- dimer estimation lack utility in the diagnosis of childhood pulmonary embolism. J Thromb Haemost 2009;7: side 20 side 21

12 Xarelto (rivaroxaban) den første perorale direkte faktor Xa-hæmmer Endelig en Nightingale Venøse tromboser hos børn Af: Ruta Tuckuviene & Søren Risom Kristensen tromboseprofylaktisk tablet Xarelto en tablet en gang dagligt postoperativt i 2 uger efter total knæledsalloplastik og 5 uger efter total hofteledsalloplastik Xarelto, rivaroxaban, 10 mg filmovertrukne tabletter Teksten er forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit fra Bayer, tlf.: Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller knæledsalloplastik. Dosering og indgivelsesmåde: Den anbefalede dosis er 10 mg rivaroxaban indtaget oralt én gang dagligt. Første dosis skal tages 6 10 timer efter indgrebet, forudsat at der er opnået hæmostase. Behandlingens varighed afhænger af den enkelte patients risiko for at udvikle venøs tromboemboli, hvilket igen afhænger af, hvilken type ortopædkirurgiske indgreb, der er tale om. Hos patienter, der gennemgår et større hofteindgreb, anbefales en behandlingsvarighed på 5 uger. Hos patienter, der gennemgår et større knæindgreb, anbefales en behandlingsvarighed på 2 uger. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Klinisk signifikant, aktiv blødning. Leversygdom, som er forbundet med koagulationsdefekt og klinisk relevant blødningsrisiko. Graviditet og amning. Forsigtighed: Forsigtighed udvises ved øget blødningsrisiko, nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min.). Xarelto bør ikke anvendes til patienter med en kreatininclearance på < 15 ml/min. Xarelto skal anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance ml/min), som samtidig behandles med andre lægemidler, der øger plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Ved moderat nedsat leverfunktion kan ses øget blødningsrisiko. Bivirkninger: Sikkerheden ved rivaroxaban 10 mg er blevet evalueret i tre fase III-studier med patienter, som fik rivaroxaban og gennemgik større ortopæ kirurgiske indgreb i underekstremiteterne (hofte ledsalloplastik eller knæalloplastik), og som blev behandlet i op til 39 dage. I alt fik ca. 14% af de behandlede patienter bivirkninger. Der optrådte blødninger eller anæmi hos hhv. ca. 3,3% og 1% af patienterne. Andre almindelige bivirkninger var kvalme, øget GGT og stigning i transaminaserne. Bivirkningerne skal fortolkes i kirurgisk sammenhæng. På grund af Xareltos virkningsmekanisme kan brugen af lægemidlet være forbundet med en øget risiko for okkult eller manifest blødning fra alle væv eller organer, hvilket kan medføre posthæmoragisk anæmi. Symptomerne og sværhedsgraden (herunder mulig fatal udgang) varierer i forhold til blødningens placering og graden eller omfanget af den. Risikoen for blødningen kan være øget hos visse patientgrupper, f.eks. hos patienter med ukontrolleret, svær arteriel hypertension og/eller samtidig behandling med andre lægemidler, som påvirker hæmostasen. Hæmoragiske komplikationer kan optræde som svaghed, asteni, bleghed, svimmelhed, hovedpine eller uforklarlig hævelse. Derfor skal der tages højde for risikoen for blødning, når tilstanden hos en patient, der får antikoagulantia, evalueres. Interaktioner: Xarelto bør ikke anvendes til patienter, som får samtidig systemisk behandling med azolantimykotika (som f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol) eller HIV-proteasehæmmere (f.eks. ritonavir). Disse aktive stoffer er stærke hæmmere af både CYP 3A4 og P-gp, og kan derfor øge rivaroxabans plasmakoncentrationer til et klinisk relevant niveau, hvilket kan resultere i en øget blødningsrisiko. Fluconazol forventes at have en mindre indvirkning på eksponeringen af rivaroxaban, og kan gives samtidigt med forsigtighed. Der skal udvises forsigtighed, hvis patienten samtidig bliver behandlet med lægemidler, som påvirker hæmostasen, f.eks. non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDs), acetylsalicylsyre, trombocytaggregationshæmmere eller andre antitrombotiske stoffer. Pakningsstørrelser og Priser: 10, 30 og 100 tabletter. Receptpligtigt. Udlevering B. Pris: 10 tabletter kr. 573,55, 30 tabletter kr. 1683,85, 100 tabletter kr. 5569,95. Alment tilskud. April For aktuel pris se: Forkortelser CNS = centralnervesystemet CSVT= cerebral sinus venosus-trombose CVK = centralt venekateter DVT = dyb venetrombose LMWH = lavmolekylært heparin PE = pulmonal emboli UFH = ufraktioneret heparin VTE = venøs tromboembolisme Venøs trombose ses relativt hyppigt hos voksne (ca. 1 tilfælde pr personår), men sjældent i barnealderen. Pædiatriske venøse tromboser i eller uden for centralnervesystemet diagnosticeres dog med stigende hyppighed. Dette sker i takt med implementering af mere sensitiv billeddiagnostik og mere intensiv behandling af kritisk syge børn, især børn med tidligere uhelbredelige sygdomme som kræft og medfødte hjertesygdomme. Nye behandlingsmetoder og udbredt brug af centrale venekatetre (CVK) har markant forbedret overlevelsen af kritisk syge børn, men har samtidig øget opmærksomheden omkring behandlingsrelateret morbiditet eksempelvis i form af tromboser. I de seneste år er der publiceret en række observationelle studier, der beskriver følgevirkninger og en ikke ubetydelig mortalitet hos børn med tromboser. Der foreligger kun få randomiserede, kontrollerede studier vedrørende behandlingen af børn med tromboser. Den aktuelt anbefalede behandling af børn er derfor overvejende baseret på studier af voksne. Artiklens formål er at give en kort gennemgang af: 1) Forekomst af symptomatiske venøse tromboser hos børn 2) Risikofaktorer med fokus på trombofili 3) Behandling af venøse tromboser hos børn med lavmolekylært heparin (LMWH) Fortsætter på side DK Bayer AS. Postboks Kgs. Lyngby. Tlf.: side 23

13 Epidemiologi Epidemiologiske data om venøse tromboser hos børn er begrænsede og stammer hovedsagelig fra kliniske databaser i Canada og Tyskland. Opbygningen af de eksisterende databaser er noget forskellig. Nogle registre inkluderer både arterielle og venøse tromboser, cerebrale og noncerebrale, og nogle omfatter kun tromboser hos nyfødte eller børn > 1 måned [1-7]. I litteraturen klassificeres venøse tromboser efter lokalisation: I. Venøs tromboembolisme (VTE): dyb venetrombose (DVT), pulmonal emboli (PE), tromboser i andre store vener, som vena portae, vena renalis, vena cava m.m. II. Cerebral sinus venosus- trombose (CSVT): sinus sagittalis, sinus transversus, sinus sigmoideus trombose m.m. Incidens og mortalitet Incidensen af VTE blandt børn er estimeret til 0,07/ personår svarende til 5,3 pr indlæggelser på en børneafdeling [3, 4]. Incidensen af PE hos børn er estimeret til at være 0,014/ personår [5]. Estimatet bygger på sparsomme data og formodes at være konservativt pga. den uspecifikke symptomatologi. Mortaliteten af VTE er rappor- teret til ca.1,5-2,2 % og skyldes i de fleste tilfælde PE [3, 5, 7]. Symptomatiske tromboser hos nyfødte forekom hos 0,39 pr fødsler [2]. Blandt børn ældre end én måned ses ophobning af venøse tromboser omkring puberteten [4]. En fysiologisk nedsat mængde af antitrombin, heparinkofaktor 2 og protein C hos nyfødte og reduktion af det fibrinolytiske potentiale hos børn i puberteten spiller muligvis også en rolle i øget forekomst af tromboser i netop disse aldersgrupper. CSVT hos børn ses i modsætning til hos voksne lige så hyppigt som noncerebrale venøse tromboser (incidens ca. 0,07/ personår). Mere end halvdelen findes blandt nyfødte [8]. Tilstanden er potentielt alvorlig med en mortalitet på 2-4 % [8, 9]. Lokalisation Lokalisationen af VTE er associeret med barnets alder. Spontan nyrevenetrombose forekommer således næsten udelukkende hos nyfødte og udgør 58 % af alle venøse tromboser i denne aldersgruppe [2]. Andre venøse tromboembolier hos nyfødte er oftest lokaliseret i vena cava superior og inferior, højre atrium og vena femoralis [1]. Hos større børn ses venøs trombose oftest i form af DVT i under- og overekstremiteter og i mindre grad som PE [4]. CSVT hos nyfødte og større børn ses hyppigst i sinus sagittalis eller transversus og er i op til halvdelen af tilfældene multiple [8, 10, 11]. Tromboser i venøse sinus hos nyfødte er associeret med hæmoragisk infarkt i 35-52% af tilfældene og hos ældre børn i 23% af tilfældene [8,10]. CSVT hos nyfødte og større børn ses hyppigst i sinus sagittalis eller transversus og er i op til halvdelen af tilfældene multiple... Risikofaktorer Oftest foreligger en kombination af risikofaktorer: (a) Tilgrundliggende medicinske tilstande, herunder cancer, medfødt hjertesygdom, nefrotisk syndrom m.m. (b) Eksterne udløsende faktorer som CVK, traumer, immobilisation og behandling med cytostatika m.m. (c) Medfødte/erhvervede protrombotiske defekter/ trombofili. Hos nyfødte er trombose meget ofte associeret med anvendelse af CVK, som resulterer i endotelskade og lokale forandringer i blodgennemstrømningen og dermed risiko for aktivering af koagulationssystemet. I et canadisk studie blev alle venøse tromboser på nær én fundet hos børn med CVK (nyrevenetromboser var ekskluderet) [1]. Selv om CVK ofte er medvirkende til trombosedannelse, må det nævnes, at risikoen ved CVK trods alt må formodes at være beskeden i betragtning af, at så mange børn har CVK uden at få tromboser. Der findes ikke opgørelser over, hvor hyppigt CVK generelt kompliceres med trombosedannelse; men hos børn med cancer og ikke maligne hæmatologiske lidelser er hyppigheden af symptomatiske tromboser nyligt rapporteret at være meget lav, kun 0,06 per 1000 CVK-dage. [12] Ud over brugen af CVK synes også asfyksi, sepsis, dehydrering og maternel diabetes at udgøre risikofaktorer for udvikling af tromboser hos nyfødte [2]. Tromboser i nyrevenerne ses ofte i de første dage efter fødslen og formodes i nogle tilfælde at opstå antenatalt. Hos ikke-neonatale børn udgør spontant optrædende trombose uden kendte risikofaktorer kun 2-8,5 % af alle tromboser [4, 5, 7]. Hyppigst er der tale om flere risikofaktorer, og der er således fundet en forekomst af to eller flere risikofaktorer hos % af børn med venøse tromboser [4, 5, 7]. CVK er også her den langt hyppigste risikofaktor, svarende til % af alle tilfælde [3-5, 7]. Malign sygdom foreligger hos 8-26 % af alle børn med VTE [3-5, 7], og hjertesygdomme som medfødte hjertefejl og kardiomyopati er risikofaktor for VTE i % af tilfældene [3-5]. Infektion beskrives at spille en rolle i udviklingen af venøse tromber hos 7-46 % af de børn, der har fået påvist VTE [3-5, 7], men defi- nitionen af infektion må formodes at være forskellig i forskellige studier. Venøs tromboembolisme er således multifaktoriel med et samspil af genetiske og erhvervede protrombotiske faktorer og kliniske tilstande eller terapi. CSVT forekommer hyppigst hos nyfødte med asfyksi, dehydrering eller infektion og er ikke associeret til anvendelse af CVK [8,10]. Der er heller ikke association mellem anvendelse af CVK og CSVT hos ældre børn. Hos sidstnævnte ses CSVT oftest i forbindelse med infektioner i hoved- og nakkeregionen (otitis media, sinuitis, mastoiditis) eller kroniske autoimmune sygdomme [8]. Kun 2 % af de pædiatriske CSVT- tilfælde er idiopatiske, hvilket adskiller sig markant fra mønsteret blandt voksne [8]. Trombofili Trombofili, dvs. tilstedeværelsen af en biokemisk faktor der øger risikoen for trombose, kan være medfødt eller erhvervet. De eksisterende studier vedrørende betydningen af trombofili hos børn med tromboser er inkonsistente, idet andelen af børn med venøse tromboser, som har protrombotiske defekter, varierer fra 13 % til 83 % [13-22]. Denne store variation må forklares med anvendelse af forskellige inklusionskriterier, typer af tromboser (lokalisation, spontan/sekundær) samt forskelle i antallet af undersøgte protrombotiske defekter (Tabel 1, side 28). Det er stadig uklart, hvor stor en rolle protrombotiske defekter spiller ved risiko for gentagne tromboser. Nowak-Göttl et al har rapporteret, at protrombotiske defekter øger risikoen for recidiverende venøse tromboser (enkeltdefekt: oddsratio [OR], 4,6; 95 % konfidensinterval, 2,3-9,0; kombineret defekt:or, 24,0; 95% KI: 5,3-108,7) [23]. Et andet studie kunne dog ikke finde nogen association mellem trombofili og risiko for recidiverende tromboser [20]. De to studier er svære at sammenligne, idet børn med cancer og CVK var ekskluderet i det første studie, og børn i sekundær profylakse pga. medfødt trombofili var ekskluderet i det andet studie. De inkonsistente resultater vedrørende trombofili hos børn har indtil videre resulteret i en international anbefaling af at udføre trombofiliscreening hos alle børn med symptomatiske tromboser [24]. Fortsætter på side side 24 side 25

14 Behandling med lavmolekylært heparin LMWH er i dag førstevalgspræparat i behandlingen af venøse tromboser hos børn. Der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål især vedrørende den optimale behandlingsvarighed, herunder effekten af langtidsprofylaktisk behandling. Der foreligger dog en række observationelle studier om LMWH til behandling af tromboser hos børn [25-34]. Behandlingseffekten af LMWH er vanskelig at vurdere pga. mangel på kontrollerede randomiserede undersøgelser samt heterogene patientpopulationer med kort opfølgningstid i de hidtil publicerede studier (Tabel 2, side 28). Fuld ultralydsdokumenteret rekanalisering af venøse og arterielle tromboser efter behandling med enoxaparin blev fundet hos 55 % [35]. Forekomsten af posttrombotisk syndrom efter førstegangs-dvt rapporteres at være fra 9,5 % til 70 % i studier med forskellig design, inklusionskriterier og stor variation i opfølgningstid [36]. Den kumulative risiko for recidiv af tromboser er rapporteret til 8,1 % hos børn med førstegangs-dvt efter en median opfølgningstid på tre år [3]. Eksisterende data fra børnestudier samt erfaring fra voksne patienter danner grundlaget for den nuværende anbefaling om en varighed af LMWH-terapi på tre måneder hos børn med CSVT [23,24]. En stor andel børn med CSVT overlever med neurologiske følger (22-69 % efter en median follow-up på 1-4 år) [8, 9, 37]. I et multicenter kohorte- studie af 396 børn med CSVT [11] rapporteredes retrombose hos 22 børn, heraf 70 % inden for 6 måneder. Kun 2 var i sufficient behandling med LMWH på tidspunkt for retrombose. Hyppigheden af retrombose var lavere end forventet, formentlig fordi flere af de indgående centre brugte længerevarende antikoagulation ( > 6 mdr.), og det konkluderedes, at behandlingslængde bør fastsættes på en individuel basis afhængig af risikofaktorer hos det enkelte barn. Monitorering af behandlingen kan foretages ved at bestemme plasma-antifaktor Xa målt 3-4 timer efter subkutan injektion. Nyfødte har behov for højere doser for at opnå det ønskede terapeutiske niveau af plasma-antifaktor Xa på 0,5-1,0 IE/ml, hvorfor man anbefaler at kontrollere behandlingen under indstilling af niveau og herefter med stigende interval til fx 1 gang pr måned. På trods af mange forskellige underliggende tilstande hos børn med tromboser som f.eks. cancer, autoimmunsygdom eller præmaturitet kan behandling med LMWH tilsyneladende gennemføres relativt sikkert. Mindre blødning forekommer i % af tilfældene [27, 32]. Større blødning forekommer ikke hyppigere end hos voksne patienter og ses oftest hos børn med svær grundsygdom. I lighed med den kliniske situation er der også mange uafklarede spørgsmål i eksisterende internationale vejledninger for behandling af børn. Evidens grad bag anbefalingerne er overvejende lav. Rekommandationer om antitrombotisk behandling er detaljeret af Monagle P et al. [24]. Der findes også anbefalinger fra forskellige andre lande, såsom tysk vejledning ( og anbefalinger om behandlingen af pædiatrisk stroke ( Der er ligeledes udarbejdet en dansk guideline se konklusion. Konklusion Evidensbaseret behandling af tromboser hos børn er i sin spæde begyndelse. Der er kun få randomiserede, kontrollerede undersøgelser af tromboser hos børn. Den behandlende læge står hyppigt med en indviklet problemstilling, hvor fordele og risici ved antitrombotisk behandling bør overvejes nøje. Erhvervede/medfødte protrombotiske defekter og mulig interaktion mellem antikoagulantia og andre medikamenter indgår i beslutningsprocessen. Oven i købet kan alders afhængige forskelle i koagulationssystemet gøre det vanskeligt at tolke koagulations parametre under behandlingen og resultater fra trombofiliudredning. Øget opmærksomhed på morbiditet af tromboser hos børn har afsløret et behov for retningslinjer, der er tilpasset danske forhold. Der er indledt et multidisciplinært samarbejde af børnelæger, radiologer, og klinisk biokemikere med ekspertise i koagulation. Gruppen har udarbejdet en vejledning i diagnostik og behandling af tromboser hos børn, der er tilgængelig på hjemmesiden for Dansk Pædiatrisk Selskab ( og Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase ( Gruppen står fortsat foran et vigtigt og spændende arbejde indenfor pædiatriske tromboser og den er åben for dem der måtte have interesse for samarbejde. Vi håber at implementeringen af en fælles vejledning vil medvirke til en mere effektiv og rationel udredning, behandling og forhåbentlig også en bedre prognose hos børn med tromboser. I lighed med den kliniske situation er der også mange uafklarede spørgsmål i eksisterende internationale vejledninger for behandling af børn... Vejledning i diagnostik og behandling af tromboser hos børn findes på følgende 2 hjemmesider: Fortsætter på side side 26 side 27

15 Tabel 1 Trombofili hos børn med symptomatiske tromboser Referencer: Studier Novak-Gottl et al, [13] Hagstrom et al, [14] Pt. antal Trombofili, % Nyfødte inkluderet Lokalisation af tromboser VTE VTE Spontane tromboser a), % 0 48 Kontrolgruppe [1] [2] [3] Schmidt B, Andrew M. Neonatal thrombosis: report of a prospective Canadian and international registry. Pediatrics 1995;96: Nowak-Gottl U, von Kries R, Gobel U. Neonatal symptomatic thromboembolism in Germany: two year survey. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997;76: F Monagle P, Adams M, Mahoney M et al. Outcome of pediatric thromboembolic disease: a report from the Canadian Childhood Thrombophilia Registry. Pediatr Res 2000;47: [21] [22] [23] Van Ommen CH, Heijboer H, van den Dool EJ et al. Pediatric venous thromboembolic disease in one single center: congenital prothrombotic disorders and the clinical outcome. J Thromb Haemost 2003;1: Albisetti M, Moeller A, Waldvogel K et al. Congenital prothrombotic disorders in children with peripheral venous and arterial thromboses. Acta Haematol 2007;117: Nowak-Gottl U, Junker R, Kreuz W. Risk of recurrent venous thrombosis in children with combined prothrombotic risk factors. Blood 2001;97: Lawson et al, [15] Heller et al, [16] VTE,CSVT,IA VTE,CSVT Nej [4] Andrew M, David M, Adams M et al. Venous thromboembolic complications (VTE) in children: first analyses of the Canadian Registry of VTE. Blood 1994;83: [24] Monagle P, Chalmers E, Chan A et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest Jun;133(6 Suppl):887S-968S Ehrenforth et al, [17] Kosch et al, [18] Bonduel et al, [19] Revel-Vilk et al, [20] van Ommen et al, [21] Albisetti et al, [22] VTE = venøs tromboembolisme; CSVT = cerebral sinus venosus-trombose; IA = iskæmisk apopleksi. a) Tromboser uden udløsende faktorer som centralt venekateter, cancer, infektion, immobilisation, kirurgisk indgreb eller autoimmunsygdom. nej nej VTE,CSVT,IA VTE,CSVT VTE VTE VTE, CSVT Tabel 2 Behandling af symptomatiske tromboser hos børn med lavmolekylært heparin i terapeutiske doser VTE Nej Nej Nej [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] van Ommen CH, Heijboer H, Buller HR et al. Venous thromboembolism in childhood: a prospective two-year registry in The Netherlands. J Pediatr 2001;139: Heller C, Heinecke A, Junker R et al. Cerebral venous thrombosis in children: a multifactorial origin. Circulation 2003;108: Gibson BES, Chalmers EA, Bolton-Maggs P et al. Thromboembolism in childhood: a prospective two year BPSU study in the United Kingdom. Thromb Haemost 2003:OC422. deveber G, Andrew M, Adams C et al. Cerebral sinovenous thrombosis in children. N Engl J Med 2001;345: Kenet G, Waldman D, Lubetsky A. Paediatric cerebral sinus vein thrombosis. A multi-center, case-controlled study. Thromb Haemost 2004;92: Fitzgerald KC, Williams LS, Garg BP et al. Cerebral sinovenous thrombosis in the neonate. Arch Neurol 2006;63: Kenet G, Kirkham F, Niederstadt T et al. Risk factors for recurrent venous thromboembolism in the European collaborative paediatric database on cerebral venous thrombosis: a multicentre cohort study. Lancet Neurol 2007;6: Pinon M, Bezzio S, Tovo PA et al. A prospective 7-year survey on central venous catheter-related complications at a single pediatric hospital. Eur J Pediatr Dec;168(12): Nowak-Gottl U, Dubbers A, Kececioglu D et al. Factor V Leiden, protein C, and lipoprotein (a) in catheter-related thrombosis in childhood: a prospective study. J Pediatr 1997;131: [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] Massicotte P, Adams M, Marzinotto V et al. Low-molecular-weight heparin in pediatric patients with thrombotic disease: a dose finding study. J Pediatr 1996;128: Nohe N, Flemmer A, Rumler R et al. The low molecular weight heparin dalteparin for prophylaxis and therapy of thrombosis in childhood: a report on 48 cases. Eur J Pediatr 1999;158:S Punzalan RC, Hillery CA, Montgomery RR. Low-molecular-weight heparin in thrombotic disease in children and adolescents. J Pediatr Hematol Oncol 2000;22: Dix D, Andrew M, Marzinotto V et al. The use of low molecular weight heparin in pediatric patients: a prospective cohort study. J Pediatr 2000;136: Massicotte P, Julian JA, Gent M et al. An open-label randomized controlled trial of low molecular weight heparin compared to heparin and coumadin for the treatment of venous thromboembolic events in children: the REVIVE trial. Thromb Res 2003;109: Michaels LA, Gurian M, Hegyi T et al. Low molecular weight heparin in the treatment of venous and arterial thromboses in the premature infant. Pediatrics 2004;114: Ho SH, Wu JK, Hamilton DP et al. An assessment of published pediatric dos-age guidelines for enoxaparin: a retrospective review. J Pediatr Hematol Oncol 2004;26: Kuhle S, Massicotte P, Dinyari M et al. Dose-finding and pharmacokinetics of therapeutic doses of tinzaparin in pediatric patients with thromboembolic events. Thromb Haemost 2005;94: Studie Antal patienter Alder Tromboser i centralnervesystem involveret Ny tromboser antal Antal større blødninger Masicotte et al, 1996 [26] år 0 2 Nohe et al, 1999 [27] år 0 0 Punzalan et al, 2000 [28] år 0 0 Dix et al, 2000 [29] Massicotte et al, 2003 [30] 36 2 mdr.-18 år Nej a) 2 2 Michaels et al, 2004 [31] 10 Præmature - b) 0 Ho et al, 2004 [32] år - b) 1 Kuhle et al, 2005 [33] år 4 1 [14] [15] [16] [17] [18] [19] Hagstrom JN, Walter J, Bluebond-Langner R et al. Prevalence of the factor V leiden mutation in children and neonates with thromboembolic disease. J Pediatr 1998;133: Lawson SE, Butler D, Enayat MS et al. Congenital thrombophilia and thrombosis: a study in a single centre. Arch Dis Child 1999;81: Heller C, Becker S, Scharrer I et al. Prothrombotic risk factors in childhood stroke and venous thrombosis. Eur J Pediatr 1999;158:S Ehrenforth S, Junker R, Koch HG et al. Multicentre evaluation of combined prothrombotic defects associated with thrombophilia in childhood. Eur J Pediatr 1999;158:S Kosch A, Junker R, Kurnik K et al. Prothrombotic risk factors in children with spontaneous venous thrombosis and their asymptomatic parents: a family study. Thromb Res 2000;99: Bonduel M, Hepner M, Sciuccati G et al. Factor V Leiden and prothrombin gene G20210A mutation in children with venous thromboembolism. Thromb Haemost 2002;87: [33] [34] [35] [36] [37] Merkel N, Gunther G, Schobess R. Long-term treatment of thrombosis with enoxaparin in pediatric and adolescent patients. Acta Haematol 2006;115: Schobess R, During C, Bidlingmaier C et al. Long-term safety and efficacy data on childhood venous thrombosis treated with a low molecular weight heparin: an open-label pilot study of once-daily versus twice-daily enoxaparin administration. Haematologica 2006;91: Revel-Vilk S, Sharathkumar A, Massicotte P et al. Natural history of arterial and venous thrombosis in children treated with low molecular weight heparin: a longitudinal study by ultrasound. J Thromb Haemost 2004;2:42-6. Manco-Johnson MJ. Postthrombotic syndrome in children. Acta Haematol 2006;115: Sebire G, Tabarki B, Saunders DE et al. Cerebral venous sinus thrombosis in children: risk factors, presentation, diagnosis and outcome. Brain 2005;128: Merkel et al, 2006 [34] år a) 0 1 Schobess et al, 2006 [35] 80 3mdr.-18 år a) 4 0 [20] Revel-Vilk S, Chan A, Bauman M et al. Prothrombotic conditions in an unselected cohort of children with venous thromboembolic disease. J Thromb Haemost 2003;1: Total a) Kun venøse tromboser. b) Ej oplyst. side 28 side 29

16 International Symposium on Critical Bleeding Af: Eva Leinøe Det første internationale symposium om kritiske blødninger blev afholdt i Moltkes Palæ d august med flot repræsentation af nationale og internationale eksperter indenfor området... Overlæge Anders Perner fra RH lagde ud med en humoristisk gennemgang af brugen af kolloider vs. krystalloider til patienter med kritisk blødning. Der er stor variation i anvendelsen af plasmaekspandere i de forskellige lande og kun få mindre studier, som dokumenterer den kliniske effekt. HES 130 (kolloid) er den foretrukne plasmaekspander, men har i dyre-og eksperimental studier vist sig at påvirke koagulation og trombocyt funktion i negativ retning. Sammenlignende studier af HES130 vs. Ringerlaktat har vist en øget mortalitet hos patienter, som behandles med kolloid, hvorfor krystalloider bør foretrækkes frem for kolloider. Professor John Holcomb fra USA er militærkirurg, og han fortalte om sine erfaringer med blødende soldater fra krigene i Irak og Somalia. Ca. 1/3 af de sårede soldater havde ved ankomsten til Intensive Care Unit (ICU) udviklet koagulopati. Hans erfaringer var, at flere transfusioner med plasma og trombocytter øger overlevelsen ved akutte traumer. Holcomb anbefalede anvendelse af frisktappet SAG-M, FFP og trombocytkoncentrat i forholdet 1:1:1 og minimal brug af plasmaexpandere ved akut traume, da disse øger patientens koagulopati. Professor Levi fra Holland fortalte at ICU patienter med trombocytopeni har en øget mortalitet. 1/3 af disse patienter har sepsis +/- DIC. Sepsis disponerer patienterne for hæmophagocytose, som er en tilstand, hvor makrofagerne i knoglemarven destruerer megakaryocytter og trombocytter, medførende trombocytopeni. Trombopoietin niveauet ligger som oftest højt hos sepsis patienter. Nogle intensiv patienter udvikler et TTP-lignende billede pga. øget forbrug af ADAMTS-13, og heparin behandlede patienter kan udvikle HIT. Professor Brohi fra London var den første som udførte et studie, der viste at koagulopati ved indlæggelsen (forlænget trombintid og APPT samt INR > 1,3) øger mortalitet med en faktor 4-5 hos intensive patienter. Professor Fries fra Østrig anførte at fibrinogen ofte er lavt hos blødende patienter, men at niveauet ofte overestimeres pga. den hyppige anvendelse af HES. Et udgangspunkt med højt fibrinogen niveau ser ud til at beskytte traume patienter mod stort blodtab, og omvendt kan et lavt præoperativt fibrinogen niveau øge risikoen for excessiv blødning. Dyreeksperimentelle studier viser at et højt fibrinogen niveau kan kompensere for trombocytopeni og et dansk studie har vist at trombelastographi-vejlledt fibrinogen tilskud reducerer forbruget af SAG-M hos patienter, der undergår cystektomi. Fibrinogen tilskud er således et hot topic indenfor behandling af patienter med kritisk blødning. Cirka danskere har symptomatisk perifer arteriel sygdom (PAD) og stor risiko for blodprop i hjerne eller hjerte 1 NYHED Ændret tilskudsskema Hos patienter med PAD har 60 % også aterotrombotiske manifestationer i hjerte og hjerne 2 Lægemiddelstyrelsens vejledende kriterier for enkelttilskud til clopidogrel til patienter med PAD: 3 Patienten har perifer arteriel insuf ciens og tåler ikke acetylsalicylsyre Sekundær profylaktisk behandling af patient med perifer arteriel insuf ciens, der samtidig har iskæmisk hjertesygdom og/eller iskæmisk cerebralt insult 3 Ansøgningsskema til Enkelttilskud til clopidogrel kan downloades fra Læs mere på DK.CLO sa / Produktresumé og referencer findes andet sted i bladet Der var mange andre spændende indlæg og diskusioner, og jeg kan anbefale at deltage i næste symposium om critical bleeding, som afholdes i København d september side 30 sano -aventis Denmark A/S Slotsmarken Hørsholm Tlf Faxnr Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf Faxnr hurtigt indsættende langtidsvirkende 4,5

17 Produktinformationer (annonce side 4) Referencer og produktresumé (annonce side 18) Referencer og produktresumé (annonce side 31) Supplerende informationer til annoncer Forkortede produktresuméer, de fuldstændige produktresuméer ( anti- Xa IE/ml 27. april 2007 og anti-xa IE/ml 3. juli 2008) kan rekvireres hos LEO Pharma Nordic. innohep tinzaparin, injektionsvæske. Indikationer: Forebyggelse af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer. Forebyggelse af koagulation i venekanyler, slanger og apparatur til ekstrakorporal cirkulation og hæmodialyse. Behandling af venøs trombose og tromboembolisk sygdom incl. dyb venøs trombose og lungeemboli. Bemærk: innohep er ikke indiceret til behandling af alvorlig lungeemboli, dvs. til patienter med høj risiko for hæmodynamisk instabilitet. Dosering: Voksne: innohep anti-xa IE/ml: Tromboseprofylakse hos patienter med moderat risiko for trombose (almen kirurgi): På operationsdagen anti-xa IE s.c. 2 timer før operationen og derefter anti-xa IE én gang daglig i 7-10 dage. Tromboseprofylakse hos patienter med høj risiko for trombose (fx total hoftealloplastik): På operationsdagen anti-xa IE s.c. 12 timer før operationen og derefter anti-xa IE én gang daglig i 7-10 dage. Hæmodialyse (under 4 timers varighed): Bolusinjektion anti-xa IE ved dialysens start. Hæmodialyse (over 4 timers varighed): Bolusinjektion anti-xa IE ved dialysens start efterfulgt af 750 anti-xa IE/time som kontinuerlig infusion. Dosistilpasning: Om nødvendig kan bolus øges eller mindskes trinvis. Kontrol af dosis: Bestemmelse af plasma anti-xa aktiviteten kan anvendes ved hæmodialyse. Plasma anti-xa bør ligge omkring 0,5 anti-xa 1 time efter indgift. De forskellige lavmolekylære hepariner er ikke nødvendigvis ens. Derfor skal de specifi kke doseringer og instruktioner for hvert enkelt produkt følges. Nedsat leverfunktion: Ved udtalt nedsat leverfunktion bør en reduktion af dosis overvejes. innohep anti-xa IE/ml: Behandling af venøs trombose og tromboembolisk sygdom incl. dyb venøs trombose og lungeemboli: 175 anti-xa IE/kg legemsvægt s.c. én gang daglig. Peroral antikoagulation bør være påbegyndt på behandlingens 2. dag. 175 anti-xa IE/kg legemsvægt 1 gang daglig i mindst 6 dage og indtil tilstrækkelig peroral antikoagulation er igangsat. De forskellige lavmolekylære hepariner er ikke nødvendigvis ens. Derfor skal de specifi kke doseringer og instruktioner for hvert enkelt produkt følges. Børn: Ingen erfaring. Ældre: Ingen dosistilpasning nødvendig. Kontraindikationer: innohep anti-xa IE/ml og anti-xa IE/ml: Overfølsomhed over for tinzaparin, heparin eller andre innohep indholdsstoffer. Aktuel eller tidligere trombocytopeni (type II) i forbindelse med heparin. Blødningstendens. Ukontrolleret svær hypertension. Septisk endokarditis. Intrakraniel eller intraokulær blødning eller anden aktiv blødning. Hæmoragisk diatese, mangel på koagulationsfaktorer, alvorlig trombocytopeni. Svær nedsat funktion af lever, nyre eller bugspytkirtel. Aktiv gastroduodenal ulcussygdom. Hjerne-, rygmarvs- eller øjenkirurgi. Hæmoragisk apopleksi, cerebral aneurisme. Retinopati, blødning i glaslegemet. Truende abort. Uræmi med undtagelse af patienter i hæmodialyse. innohep anti-xa IE/ ml: Lumbalpunktur, spinal- eller epiduralanæstesi. Patienter der er 90 år og ældre med nyreinsufficiens. innohep anti-xa IE/ml og anti-xa IE/ml i hætteglas: Kontraindiceret til nyfødte, da de indeholder benzylalkohol. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Bør gives med forsigtighed til patienter med lever- og nyreinsuffi ciens, ukontrolleret arteriel hypertension, gastrointestinal ulceration, mistanke om malign tumor med blødningstendens, tidligere tilfælde af gastroduodenalt ulcus, nyre- og/eller urinledersten, samtidig brug af lægemidler, der øger serumkalium-niveauet, perorale antikoagulantia, trombocythæmmere (fx ASA). Trombocyttal anbefales før indgift af tinzaparin, på behandlingens 1. dag og derefter regelmæssigt hver 3. eller 4. dag samt ved behandlingens afslutning. Forsigtighed ved behandling af ældre. Må ikke gives som i.m. eller i.v. injektion. På grund af risiko for hæmatom under behandling med innohep bør i.m. injektion af andre midler undgås. innohep anti- Xa IE/ml: Indeholder natriummetabisulfit, bør derfor ikke benyttes til patienter med astma eller overfølsomhed over for sulfitter. Interaktioner: Samtidig indgift af lægemidler med virkning på hæmostasen. Interaktion mellem heparin og intravenøs nitroglycerin. Lægemidler, der øger serumkalium-koncentrationen, bør kun indtages samtidig under særlig omhyggelig lægelig overvågning. Graviditet og amning: Ingen erfaring med brug af LMW-heparin i første trimester. Epiduralanæstesi under fødslen er kontraindiceret. Der fi ndes ingen data vedrørende amning. Bivirkninger: Hyppigt: Blødningskomplikationer, øgning af aminotransferaser, gamma-gt, LDH og lipase. Hæmatom og smerter på injektionsstedet. Forhøjet serumkalium-koncentration. Lejlighedsvis: Let forbigående trombocytopeni (type I). Sjældent: Hudnekrose. Antistof-fremkaldt alvorlig trombocytopeni (type II). Denne alvorlige type trombocytopeni kan ses sammen med arterielle og venøse tromboser/ tromboembolismer, trombocyt-forbrugende koagulopatier, muligvis hudnekroser på injektionsstedet, petecchier, purpura og melaena. Anafylaksilignende reaktioner, i sjældne tilfælde anafylaktisk shock, allergiske reaktioner med symptomer som fx kvalme, opkastning, feber, hovedpine, urticaria, pruritus, dyspnø, bronchospasme, hypotension. Heparintolerance. Ved heparintolerance og antistof-fremkaldt alvorlig trombocytopeni skal brugen af innohep straks afbrydes. Patienten skal oplyses om, at han/hun også i fremtiden skal undgå at tage lægemidler, der indeholder heparin. Forbigående hårtab. Alvorlige bivirkninger i form af subdural eller epidural hæmatom, intrakraniel blødning, retroperitoneal blødning, metrorrhagia, angioødem, epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom og priapisme er rapporteret i sjældne tilfælde. Meget sjældent: Hypoaldosteronisme, forbundet med hyperkaliæmi og metabolisk acidose (især hos patienter med nyresvækkelse og diabetes mellitus). innohep anti-xa IE/ml: NB: På grund af indholdet af natriummetabisulfit ses overfølsomhedsreaktioner i enkelte tilfælde, især hos patienter, der lider af bronkial astma. Disse reaktioner kan ytre sig ved opkastning, diaré, dyspnø, akut astmaanfald, bevidsthedsforstyrrelse eller shock. Overdosering: Blødning er det vigtigste tegn og symptom på overdosering og tinzaparin kan neutraliseres med protaminsulfat. Pakninger og priser: anti-xa IE/ml: 10 htgl. x 2 ml: 1.908,80 kr. Engangssprøjter i easybox: 0,25 ml: 244,25 kr.; 0,35 ml: 343,65 kr., 0,45 ml: 517,90 kr., anti-xa IE/ml: 10 htgl. x 2 ml: 4.016,55 kr. Graduere de engangssprøjter i easybox: 6 x 0,5 ml: 656,20 kr., 30 x 0,5 ml: 3.176,75 kr., 6 x 0,7 ml: 917,70 kr., 30 x 0,7 ml: 4.379,05 kr., 6 x 0,9 ml: 1.179,15 kr., 30 x 0,9 ml: 5.637,35 kr. Udl.: B. Tilskudsberettiget. Dagsaktuelle priser: se Ref. 1. Hull RD et al. Am J Med 2006; 119: Produktinformation. De med * markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til de godkendte produkt-resuméer. De godkendte produktresuméer kan vederlagsfrit rekvireres fra sanofi-aventis Denmark A/S. Klexane, enoxaparin injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 100 mg/ml. Indikation: Forebyggelse af venøs tromboembolisk lidelse, særligt i forbindelse med ortopædisk-, almen- eller cancerkirurgi. Behandling af dyb venøs trombose hos patienter med eller uden lungeemboli. Behandling af ustabil angina og non-q tak infarkt samtidig med anvendelse af acetylsalisylsyre, indtil interventionel behandling kan etableres. Forebyggelse af trombosedannelse ved ekstrakorporal cirkulation under hæmodialyse. Behandling af patienter med akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet (STEMI) i kombination med trombolytika, inklusive patienter som skal i medicinsk behandling eller med efterfølgende perkutan koronar-intervention (PCI). Dosering*: Profylakse mod venøs trombose: Voksne: Patienter med moderat risiko for tromboemboliske komplikationer: Klexane 20 mg x 1 dgl. subkutant (s.c), ved almen eller cancerkirurgi skal første injektion gives 2 timer før det kirurgiske indgreb: Patienter med høj risiko for tromboemboliske komplikationer: Klexane 40 mg x 1 dgl. s.c., første injektion gives 12 timer før operation. Behandlingen gives gennemsnitligt i 7-10 dage. Det anbefales at fortsætte med Klexane-behandling, så længe der er risiko for tromboemboliske komplikationer. Fortsat behandling med Klexane 40 mg x 1 dgl. i 3 uger efter den første behandling har vist sig at gavne patienter, der har gennemgået hoftealloplastik. Behandling af dyb venøs trombose hos patienter med eller uden lungeemboli: Voksne: Klexane 1,5 mg/kg x 1 dgl. s.c. eller 1 mg/kg x 2 dgl. s.c. Hos patienter med komplicerede tromboemboliske forstyrrelser anbefales Klexane 1 mg/kg x 2 dgl. Behandlingen ordineres gennemsnitlig i 10 dage. Peroral antikoagulationsbehandling bør initieres, når det er hensigtsmæssigt, og Klexane behandling bør fortsættes indtil antikoagulerende effekt er opnået (INR 2 til 3). Behandling af akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet: 30 mg i.v. bolusinjektion (kun Klexane hætteglas) samt 1 mg/kg s.c., efterfulgt af 1 mg/kg s.c. hver 12. time (de to første doser må højst udgøre 100 mg, efterfulgt af 1 mg/ kg i de resterende doser). For dosering af ældre, se Særlige patientgrupper, Ældre. Ved administration i forbindelse med thrombolytika (fibrinspecifikt eller ikke-fibrin specifikt) bør Klexane indgives 15 min før eller 30 min efter påbegyndelsen af fibrinolytisk behandling. Alle patienter bør få acetylsalicylsyre (ASA), 75 mg-325 mg én gang daglig, så snart akut STEMI er konstateret, medmindre det er kontraindiceret. Klexane anvendes i 8 dage eller indtil udskrivelse fra hospitalet, hvad end der kommer først. Patienter behandlet med perkutan koronar-intervention (PCI): Hvis den sidste subkutane Klexane-administration er foregået mindre end 8 timer før ballon udvidelsen, er der ikke behov for yderligere dosering. Hvis den sidste subkutane Klexaneadministration er foregået mere end 8 timer før ballon udvidelsen, er det nødvendigt at admini strere en i.v. bolus injektion på 0,3 mg/kg Klexane. Behandling af ustabil angina og non-q tak infarkt: Klexane 1 mg/kg hver 12. time subkutant med samtidig anvendelse af peroral ASA ( mg x 1 dgl.). Klexane behandlingen bør ordineres for mindst 2 dage og fortsætte indtil patienten er stabiliseret klinisk. Forebyggelse af trombosedannelse ved ekstrakorporal cirkulation under hæmodialyse: Klexane 1 mg/kg x 1 dgl. s.c. For patienter med høj risiko for ukontrolleret blødning, skal dosis nedjusteres til 0,5 mg/kg x 2 s.c. eller 0,75 mg/kg x 1 dgl. s.c. Under hæmodialyse skal Klexane admini streres i den arterielle linje ved dialysens begyndelse. Denne dosis er som regel tilstrækkelig til en 4-timers dialyse. Hvis fibrinringe konstateres, kan gives yderligere dosis på 0,5 mg/kg s.c. Særlige patientgrupper: Ældre: Ved behandling af akut myokardie infarkt med elevation af ST-segmentet hos ældre patienter over 75 år: Anvend ikke en initiel i.v. bolus. Initier doseringen med subkutan injektion af 0,75 mg/kg hver 12. time (de to første doser må højst udgøre 75 mg/kg, efterfulgt af 0,75 mg/kg i de resterende doser). Ved øvrige indikationer, er ingen dosisjustering er nødvendig hos ældre patienter medmindre der er nedsat nyrefunktion. Børn: Sikkerhed og effekt af Klexane er ikke undersøgt. Nyreinsufficiens: Dosisjusteringer anbefales, se det godkendte produktresumé. Leverinsufficiens: Behandling skal udøves med forsigtighed, da der ikke foreligger nogle kliniske forsøg vedrørende disse patienter. Kontraindikationer: Allergi overfor enten enoxaparin, heparin eller derivater heraf, inkl. andre lavmolekylære hepariner. Allergi overfor et eller flere af hjælpestofferne. Tilstande med høj risiko for ukontrolleret blødning, inklusive: Septisk endocardit, alvorlige koagulationsforstyrrelser, akut gastrointestinal ulceration eller blødning, cerebral eller anden aktiv blødning, skader eller operation på centralnervesystemet, øjne eller ører. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Må ikke administreres intramuskulært. Lavmolekylære hepariner bør ikke anvendes skiftevis, idet det kan medføre variationer i produkternes farmakokinetik og biologiske aktivitet. Overholdelse af brugsvejled ningen for de enkelte registrerede produkter er derfor nødvendigt. Spinal/epidural anæstesi: Som ved andre antikoagulerende midler er der rapporteret om sjældne tilfælde af intraspinalt hæmatom ved samtidig brug af Klexane og spinal/epidural anæstesi resulterende i langtids- eller vedvarende lammelse. Risikoen er større med højere doserings regimer, som forøges ved brug af postoperative epidurale katetre, eller ved samtidig anvendelse af lægemidler der påvirker hæmostasen. Placering eller fjernelse af et kateter bør udskydes timer efter anvendelse af profylaktiske doser af enoxaparinnatrium (profylakse mod dyb venetrombose), mens udskydelsen bør være længere (24 timer) for patienter, der modtager højere styrker enoxaparinnatrium (1 mg/kg 2 gange daglig eller 1,5 mg/kg 1 gang daglig). Patienter bør monitoreres for symptomer på neurologisk svækkelse. Hvis der ses neurologisk beskadigelse er omgående behandling (dekompression) nødvendig. Heparininduceret trombocytopeni: Klexane bør bruges med stor forsigtighed hos patienter med kendt heparinprovokeret trombocytopeni med eller uden trombose. Risikoen for heparinprovokeret trombocytopeni kan vare ved i flere år. Ved mistanke om heparinprovokeret trombocytopeni bør beslutningen om behandling med Klexane kun tages med en ekspert på området. Perkutan koronare revaskulariseringsprocedurer: For at mindske risikoen for blødninger efter det vaskulære indgreb i løbet af behandlingen af ustabil angina, non-q tak myocardie infarkt og akut myokardie infarkt med elevation af ST-segmentet: Overhold præcis de anbefalede intervaller mellem Klexane-doserne. Det er vigtigt at opnå hæmostase på administrationsstedet efter PCI. Ved anvendelse af lukkedevices, kan plastikrøret til indførelse af kateter (sheath) fjernes øjeblikkeligt. Hvis en manuel kompressions metode anvendes, bør sheathen først fjernes 6 timer efter den sidste i.v./s.c. injektion. Hvis behandlingen med Klexane skal fortsættes, bør sheathen være på plads i 6-8 timer efter en s.c. injektion Klexane. Fjernes sheathen, bør næste dosis tidligst gives 6-8 timer efter. Stedet for indgrebet bør observeres for mulige tegn på blødninger eller dannelse af hæmatomer. Hjerteklapprotese og gravide kvinder med hjerteklapprotese: Anvendelse af Klexane kan ikke anbefales. Laboratorieanalyser: Ved de doser der anvendes til profylakse af venøs tromboemboli, sker der hverken en signifikant påvirk ning af blødningstid, de globale koagulationsprøver, blodpladeaggregationen eller fibrinogens binding til blodplader. Ved højere doser kan der ses stigninger i aptt og ACT. Blødning: Som med andre antikoagulantia kan der forekomme blødning. Blødningens oprindelse bør undersøges og passende behandling påbegyndes. Enoxaparin skal anvendes med forsigtighed ved forhøjet risiko for blødning. Blødning hos ældre: Der er ikke observeret forøget blødningstendens hos ældre inden for det profylaktiske dose ringsinterval. Ældre kan have forøget risiko forblødningskomplikationer inden for det terapeutiske doseringsinterval. Omhyggelig monitorering anbefales. Nyreinsufficiens: Se Dosering. Lav vægt: Der anbefales omhyggelig monitorering. Monitorering af trombocyttal: Det anbefales at trombocyttallene måles før, samt regelmæssigt i løbet af behandlingen. Hvis signifikant fald observeres (30-50 %) skal behandlingen standses øjeblikkeligt. Interaktioner: Det anbefales, at behandling med stoffer, som påvirker hæmostasen, seponeres inden behandling med Klexane: Systemiske salicylater, acetylsalicylsyre og NSAIDs inkl. ketorolac, Dextran 40, ticlopidine og clopidogrel. Systemiske glucocorticoider. Trombolytika og antikoagulantia. Andre trombocythæmmende midler som glykoprotein IIb/IIIa antagonister. Hvis kombination ikke kan undgås, skal Klexane anvendes under skærpet klinisk opmærksomhed og laboratoriekontrol. Uforligeligheder: Må ikke blandes med andre lægemidler. Graviditet og amning*: Bør ikke anvendes. Bivirkninger*: Blødning. Trombocytopeni, immunallergisk trombocytopeni med trombose. Lokale reaktioner. I sjældne tilfælde kan kutane eller systemiske allergiske reaktioner forekomme. Meget sjældne tilfælde af hypersensitiv kutan vaskulit er rapporteret. Symptomfri og reversibel forøgelse af trombocyttal og leverenzymniveau er rapporteret. Hyperkaliæmi. Epiduralt eller spinalt hæmatom (ved epidural anæstesi eller post- operativt epiduralt kateter). Hårde inflammatoriske knuder, der svinder efter få dage, og bør ikke forårsage seponering. Overdosering: Overdosering med Klexane efter intravenøs, ekstrakorporal eller subkutan administration kan medføre hæmorragiske kom plikationer. Antidot og behandling: Den antikoagulerende effekt kan stort set neutraliseres ved langsom injektion af protaminsulfat. Pakninger og priser (ESP) pr : Klexane Injektionsvæske 100 mg/ml: 10 engangssprøjter á 0,2 ml (Vnr ) kr. 275,60 10 engangssprøjter á 0,4 ml (Vnr ) kr. 532,80 10 engangssprøjter á 0,6 ml (Vnr ) kr. 790,05 10 engangssprøjter á 0,8 ml (Vnr ) kr. 1047,25 10 engangssprøjter á 1 ml (Vnr ) kr. 1304,45. Se dagsaktuel pris på Udleveringsgruppe: B. Generelt tilskud Indehaver af markedsføringstilladelsen: sanofi-aventis Denmark A/S Slotsmarken Hørsholm Tlf Fax Referencer: 1) Underekstremitetsiskæmi. Forebyggelse og behandling. Den almindelige Danske lægeforening. Konsensusrapport nr ) Steg et al., on behalf of the REACH registry investigators. JAMA 2007;297(11): ) Ansøgningsskema: Enkelttilskud til clopidogrel. Kan downloades på 4) CURE NEJM 2001;345: ) CAPRIE Lancet 1996; 348: Produktinformation. De med * markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det godkendte produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres fra sanofi aventis Denmark A/S eller Bristol-Myers Squibb. Plavix 75 mg filmovertrukne tabletter. Indikationer: Clopidogrel er indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos: Patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, men ikke over 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage, men ikke over 6 måneder) eller påviste perifere kredsløbsforstyrrelser. Til patienter med akut koronarsyndrom: -uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina eller myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker) inklusive patienter som får indsat stent efter perkutant koronar indgreb, i kombination med ASA; -akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet i kombination med ASA hos medicinsk behandlede patienter, egnede til trombolytisk behandling. Dosering og indgivelsesmåde*: Voksne og ældre: Clopidogrel bør gives som en enkelt daglig dosis på 75 mg. Hos patienter med akut koronarsyndrom uden elevation af ST-segmentet (ustabil angina pectoris eller myokardieinfarkt uden forekomst af Q-takker) bør behandling indledes med en enkelt initial stabiliseringsdosis på 300 mg, hvorefter behandlingen består af 75 mg en gang daglig (sammen med ASA 75 mg mg/dag). Da større doser af ASA har været forbundet med en øget blødningsrisiko, anbefales det ikke at lade dosering af ASA overstige 100 mg. Aktuelt er den optimale varighed af behandlingen ikke endeligt fastslået. Kliniske forsøgsdata understøtter anvendelse i op til 12 måneder, og det største udbytte blev set efter 3 måneder. Hos patienter med akut myokardieinfarkt med elevation af ST-segmentet: behandling med clopidogrel bør bestå af en daglig dosering på 75 mg, indledt med en stabiliseringsdosis i kombination med ASA og med eller uden trombolytika. Patienter der er ældre end 75 år bør ikke indlede behandlingen med clopidogrel med en stabiliseringsdosis. Kombinationsterapi bør startes så tidligt som muligt efter symptomerne viser sig og fortsættes i mindst 4 uger. Fordelene ved kombinationsbehandlingen med clopidogrel og ASA udover 4 uger er ikke blevet undersøgt i denne sammensætning. Børn og unge: Der er ingen erfaring med børn. Kontraindikationer*: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller fl ere af hjælpestofferne, stærkt nedsat leverfunktion, aktiv patologisk blødning såsom peptisk ulcus eller intrakraniel blødning, amning. Særlige advarsler*: På grund af risikoen for blødninger og hæmatologiske bivirkninger bør kontrol af blodstatus og/eller andre passende prøver straks overvejes, når der opstår kliniske symptomer der tyder på blødninger. Skal anvendes med forsigtighed til patienter med øget risiko for blødninger samt til patienter, der samtidigt behandles med ASA, nonsteroide antiinfl ammatoriske lægemidler, heparin eller glykoprotein IIb/IIIa-hæmmere. Patienterne skal kontrolleres omhyggeligt for tegn på blødninger. For patienter, der skal have foretaget elektiv kirurgi, og hvor en antitrombotisk effekt ikke er nødvendig, bør clopidogrel seponeres 7 dage før indgrebet. Clopidogrel øger kapillærblødningstiden og bør anvendes med forsigtighed hos patienter med øget blødningstendens. Patienter i behandling med clopidogrel bør informeres om, at det kan tage længere tid end normalt at standse blødninger, samt at de bør kontakte deres læge ved enhver usædvanlig blødning. Trombotisk trombocytopenisk purpura er indberettet i meget sjældne tilfælde hos patienter i behandling med clopidogrel, men er en potentiel fatal tilstand, der kræver øjeblikkelig behandling omfattende plasmaferese. På grund af manglende data kan behandling ikke anbefales til akut iskæmisk slagtilfælde (inden for 7dage). Skal anvendes med forsigtighed til patienter med nyresygdom samt patienter med moderat leversygdom, som kan have blødningstendens. Interaktion*: Samtidig administration af clopidogrel og warfarin kan ikke anbefales. Clopidogrel skal anvendes med forsigtighed til patienter med øget risiko for blødninger der samtidigt behandles med glykoprotein IIb/ IIIa-hæmmere. Der er mulighed for en farmakodynamisk interaktion mellem clopidogrel og acetylsalicylsyre eller heparin, som kan medføre øget blødningsrisiko. Samtidig administration af NSAID og clopidogrel bør foregå med forsigtighed. Graviditet og amning*: Clopidogrel bør ikke anvendes under graviditet. Det vides ikke, om clopidogrel udskilles i modermælk. Trafikfarlighed*: Clopidogrel har ingen eller ubetydelig indfl ydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. Bivirkninger*: Kliniske forsøg: Almindelige: blødninger, dyspepsi, abdominalsmerter og diarré; Usædvanlige: hovedpine, svimmelhed og paræstesier; kvalme, gastrit, fl atulens, obstipation, opkastninger, ulceration i ventriklen og duodenum, forlænget kapillærblødningstid og fald i trombocyttal, udslæt og pruritus, leukopeni, fald i neutrofi le og eosinofi li; Sjældne: vertigo, trombocytopeni; Meget sjældne: neutropeni, aplastisk anæmi. Postmarketing erfaring: Blødninger er den mest almindelige bivirkning efter markedsføring.meget sjældne: trombotisk trombocytopenisk purpura, alvorlig trombocytopeni, granulocytopeni, agranulocytose, anæmi og aplastisk anæmi/pancytopeni., anafylaktoide reaktioner, serumsygdom, konfusion, hallucinationer, smagsforstyrrelser, vaskulit, hypotension, bronkospasme, interstitiel pneumoni, kolit (inklusive ulcerøs kolit og lymfocytær kolit), pankreatit, stomatitis, hepatitis, akut leversvigt, Quinckes ødem, bulløs dermatit, erytematøst udslæt, urticaria, eksem og lichen planus, artralgi, artrit, myalgi, glomerulonefrit, feber, abnorme leverfunktionstest, forhøjet blodkreatinin. Overdosering*: Overdosering efter clopidogrel administration kan føre til forlænget blødningstid og efterfølgende blødningskomplikationer. Ved behov for hurtig behandling af forlænget kapillærblødningstid kan en trombocytinfusion muligvis modvirke effekten af clopidogrel. Pakning og priser (ESP) pr : Plavix 28 stk. (Vnr ) kr. 583,80; Plavix 84 stk. (Vnr ) kr. 1384,85; Plavix 100 stk. (Vnr ) kr. 1640,60. Se dagsaktuel pris på www. medicinpriser.dk. Tilskud: Individuelt tilskud: Udlevering: B. Dansk repræsentant: Bristol- Myers Squibb Lyngby Hovedgade Lyngby Tlf & sanofi -aventis Denmark A/S Slotsmarken Hørsholm - Tlf Indehaver af markedsføringstilladelsen: Sanofi Pharma Bristol-Myers-Squibb SNC, 174 Avenue de France Paris, Frankrig. side 36 side 37

18 Pras Bestyrelse Udvalg prasugrel Formand: Anna-Marie Bloch Münster Klinisk Biokemisk afdeling Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Hobrovej Aalborg Telefon: PR/Sponsorudvalg Anita Sylvest Andersen Konstituering januar 2010 Juridisk udvalg Birgitte Klindt Poulsen Konstituering januar 2010 Kasserer: Birgitte Klindt Gudrunsvej Ry Telefon: Øvrige bestyrelse: Ole Thorlacius-Ussing Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling Hobrovej Aalborg Telefon: Anita Sylvest Andersen Gynækologisk Obstetrisk Enhed G0111 Hillerød Hospital Helsevej Hillerød Telefon: kob Stensballe 1. Reservelæge, Ph.D. Transfusionsmedicinsk Enhed, Blodbanken & Anæstesi og Operationsklinik, HOC Rigshospitalet Telefon: Kursus- og uddannelsesudvalg Hele DSTH's bestyrelse DSTHForums redaktion Anna-Marie Bloch Münster Benny Sørensen Steen Husted Nye medlemmer Overlæge, Ole Schjerning Overlæge, ph.d., lektor, Birgitte Brock Kursusreservelæge, Hanne Pedersen Anne Kistensen Anette Dencker Bente Måntrøen Marianne Leth Mette Bruhn Lilian Hovmand Lisbeth Lynge Christensen Lene Schou Nielsen NYHED Thomas Decker Kristensen 1. Reservelæge, ph.d. Thorax-Kirurgisk afdeling Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej Århus N Nikolaj Eldrup 1. reservelæge Karkirurgisk afdeling Skejby Sygehus Brendstrupgårdsvej Århus N Suppleanter: Niels-Aage Tøffner-Clausen Hæmatologisk Afdeling L, Herlev Sygehus Herlev Ringvej Herlev side 38 Indlæg til bladet Alle indlæg fremsendes til: Steen E. Husted (videnskabelig redaktør) Århus Sygehus Med. Kardiologisk afd. A Tage Hansens Gade Århus C Telefon: el Læs mere herom på side 3. DSTHForum 2009 Efient (prasugrel) filmovertrukne tabletter 5 mg og 10 mg. Indikationer: Prasugrel er i kombination med acetyl salicylsyre (ASA) indiceret til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos patienter med akut koronarsyndrom (dvs. ustabil angina, myokardieinfarkt uden elevation af ST-segment [UA/NSTEMI] eller myokardieinfarkt [STEMI] med ST-segment elevation, som gennemgår primær eller forsinket perkutan koronarintervention (PCI). Dosering og indgivelsemåde*: Behandling med Efient bør initieres med en enkelt 60 mg stabiliseringsdosis og derpå fortsættes med 10 mg en gang daglig. De patienter, som tager Efient, bør også tage ASA dagligt (75 mg til 325 mg). Hos patienter med akut koronarsyndrom (AKS), som gennemgår PCI, kan for tidlig seponering af enhver trombocytfunktionshæmmer inklusive Efient resultere i en øget risiko for trombose, myokardieinfarkt eller død som følge af patientens tilgrundliggende sygdom. En behandling i op til 12 måneder tilrådes, medmindre seponering af Efient er klinisk indiceret. Patienter 75 år Efient bør normalt ikke anvendes til patienter 75 år. Hvis behandling skønnes nødvendig til patienter i aldersgruppen 75 år, efter at den ordinerende læge har foretaget en omhyggelig individuel vurdering af fordele/risici, bør det ordineres som en stabiliseringsdosis på 60 mg efterfulgt af en lavere vedligeholdelsesdosis på 5 mg. Patienter 75 år har større følsomhed overfor blødning og højere eksponering for den aktive metabolit af prasugrel. Evidensen for en dosis på 5 mg er kun baseret på farmakodynamiske/farmako kinetiske analyser, og der er ingen tilgængelige kliniske data vedrørende sikkerheden for denne dosis i patientgrupper 75 år. Patienter med vægt < 60 kg Efient bør gives som en enkelt 60 mg stabiliseringsdosis og derpå fortsættes med en dosis på 5 mg én gang dagligt. 10 mg som vedligeholdelsesdosis bør ikke anvendes. Dette skyldes en forøget eksponering for den aktive metabolit af prasugrel og en øget blødningsrisiko hos patienter med legemsvægt < 60 kg, når der gives en dosis på 10 mg én gang dagligt sammenlignet med patienter 60 kg. Virkning og sikkerhed af en dosis på 5 mg er ikke endeligt fastslået. Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion, herunder patienter med nyresygdom i slutstadiet. Der er begrænset terapeutisk erfaring hos patienter med nedsat nyrefunktion. Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion (Child Pugh-klasse A og B). Der er begrænset terapeutisk erfaring hos patienter med mild til moderat hepatisk lever insufficiens. Efient bør ikke anvendes til børn under 18 år p.g.a. manglende data for sikkerhed og virkning. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne. Aktiv patologisk blødning. Tidligere tilfælde af slagtilfælde eller transitorisk iskæmisk attak (TIA). Svært nedsat leverfunktion (Child Pugh-klasse C). Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: I det kliniske fase 3-forsøg omfattede hovedeksklusionskriterierne en øget risiko for blødning, anæmi, trombocytopeni og tidligere patologiske intrakranielle fund. Brugen af Efient til patienter med øget risiko for blødning bør kun overvejes, når fordelene i form af forebyggelse af iskæmiske tilfælde vurderes at opveje risikoen for alvorlige blødninger. Denne overvejelse vedrører især følgende patienter: 75 år; med en tendens til at bløde; med legemsvægt < 60 kg.; og ved samtidig administration af lægemidler, som kan øge blødningsrisikoen, herunder orale antikoagulantia, clopidogrel, non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDs) og fibrinolytika. Brugen af Efient til patienter 75 år frarådes i almindelig hed og bør kun foretages med forsigtighed, efter at en omhyggelig individuel fordel/risiko-vurdering af den ordinerende læge indikerer, at fordelene ved forebyggelse af iskæmiske tilfælde opvejer risikoen for alvorlige blødninger. Hvis det ordineres, bør der anvendes en mindre vedligeholdelsesdosis på 5 mg. 10 mg vedligeholdelsesdosis frarådes. Den terapeutiske erfaring med prasugrel til patienter med nedsat nyrefunktion og til patienter med moderat nedsat leverfunktion er begrænset. Hvis en patient skal have foretaget elektiv kirurgi, og antitrombotisk virkning ikke er ønskelig, bør Efient seponeres mindst 7 dage forud for indgrebet. Hos de patienter, som gennemgår CABG-kirurgi indenfor 7 dage efter seponering af prasugrel, kan der forekomme øget hyppighed og sværhed af blødning. Fordele og risici ved prasugrel bør overvejes omhyggeligt for de patienter, hvor den koronare anatomi ikke er defineret, og akut CABG er en mulighed. Efient bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactose malabsorption. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion*: Administration af Efient samtidig med andre kumarinderivater end warfarin er ikke blevet undersøgt. På grund af muligheden for øget blødningsrisiko bør kombinationen warfarin (eller andre kumarinderivater) og prasugrel administreres med forsigtighed. Administration af Efient samtidig med vedvarende behandling med NSAIDs er ikke undersøgt. På grund af muligheden for øget blødningsrisiko bør kombinationen af vedvarende behandling med NSAIDs (inklusive COX-2 hæmmere) og Efient administreres med forsigtighed. Efient kan administreres samtidigt med lægemidler, som metaboliseres af cytokrom P450-enzymer (inklusive statiner), eller lægemidler, som inducerer eller inhiberer cytokrom P450-enzymer. Efient kan ligeledes administreres samtidigt med ASA, heparin, digoxin og lægemidler, som øger mavens ph, inklusive protonpumpehæmmere og H2-blokkere. Selv om der ikke er udført specifikke interaktionsforsøg, har Efient været administreret samtidig i det kliniske fase 3-forsøg med lavmolekylært heparin, bivalirudin og GP IIb/IIIa-inhibitorer (der foreligger ingen infor mation om den anvendte type GP IIb/IIIa-inhibitor) uden tegn på klinisk signifikante uønskede interaktioner. Graviditet og amning*: Der er ikke udført kliniske forsøg med gravide eller ammende kvinder. Brugen af prasugrel under amning frarådes. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner*: Prasugrel forventes ikke at have nogen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger*: Incidensen af ikke-cabg-relateret TIMI større blødning, inklusive livstruende og fatale blødninger, samt TIMI mindre blødning var statistisk signifikant højere hos de forsøgspersoner, der blev behandlet med prasugrel sammenlignet med clopidogrel hos UA/NSTEMI- og Total AKS-populationerne. Der blev ikke set nogen signifikant forskel i STEMI-populationen. Det mest almindelige sted for spontan blødning var mavetarmkanalen. Det mest hyppige sted for provokeret blødning var det arterielle indstikssted. I det kliniske fase 3-forsøg gennemgik 437 patienter CABG i løbet af forsøget. Af disse patienter var andelen af CABG-relaterede TIMI større eller mindre blødninger 14,1 % for prasugrelgruppen og 4,5 % i clopidogrelgruppen. Hos de forsøgspersoner, der blev behandlet med prasugrel, varede den højere risiko for blødningstilfælde i op til 7 dage efter den seneste dosis af forsøgsmedicin. For de patienter, som fik deres thienopyridin indenfor 3 dage før CABG, var hyppighederne af TIMI større eller mindre blødninger 26,7 % i prasugrel gruppen sammenlignet med 5,0 % i clopidogrelgruppen. For de patienter, som fik deres sidste dosis af thienopyridin indenfor 4 til 7 dage før CABG, faldt hyppighederne til 11,3 % i prasugrelgruppen og 3,3 % i clopidogrelgruppen. Ved CABG senere end 7 dage efter seponering var de observerede hyppig heder af CABG-relateret blødning ens mellem behandlingsgrupperne. Overdosering: Overdosering af Efient kan medføre forlænget blødningstid og efterfølgende blødningskomplikationer. Der er ingen tilgængelige data om en antidot til den farmakologiske effekt af prasugrel. Hvis der er behov for hurtig korrektion af forlænget blødningstid, kan transfusion med blodplader og/eller andre blodprodukter dog overvejes. Pakning og priser (ESP) : Efient 5 mg 28 stk 607,05 kr; Efient 10 mg 28 stk 607, 05 kr. Se dagsaktuel pris på Tilskud: Individuelt tilskud. Udleverering: B. Indehaver af markedsføringstilladelsen dansk repræsentant: Eli Lilly Danmark A/S, Nybrovej 110, 2800 Kgs.Lyngby. De med * markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Det godkendte produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres fra Eli Lilly Danmark. Eli Lilly Danmark A/S, Nybrovej 110, DK-2800 Lyngby

19 Vil du følge med? DSTH-nyhedsbrev DSTHs elektroniske nyhedsbrev udkommer jævnligt med aktuel information. Hvis du tilmelder dig DSTH-nyhedsbrev, vil du automatisk få tilsendt nyhedsbrevet til din adresse. Læs mere på:

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg

Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Nordjysk Praksisdag 12/9-14 AK-behandling - hvordan hjælper vi patienten bedst muligt? Helle Ravnslund Sørensen Sygeplejerske Trombosecenter Aalborg Trombosecenter Aalborg, Funktioner Rådgivning Placering:

Læs mere

Perorale antikoagulantia

Perorale antikoagulantia Klinisk brug af antikoagulantia: VKA vs NOAC Perorale antikoagulantia Erik Lerkevang Grove Afdelingslæge, ph.d., FESC Hjertesygdomme, AUH, Skejby Vitamin-K antagonister: Warfarin (Marevan ) Phenprocoumon

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ  ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate

Nedsat blødning. Ingen påviselig effekt på mortalitet. Fibrin concentrate Fibrin concentrate / Tranexamic Acid / Protrombin complex-concentrate / rfviia When do we use these drugs? What can we do when patients are treated with the new anticoagulant drugs? FFP Frosset/optøet

Læs mere

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases)

PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) PRAB rapporten (baggrund, bridging applikationen og cases) Thomas Decker Christensen Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T Aarhus Universitetshospital 06/10/17 1 Disposition

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

YNGRE HÆMOSTASIOLOGERS 1. FORÅRSSEMINAR

YNGRE HÆMOSTASIOLOGERS 1. FORÅRSSEMINAR DANSK SELSKAB FOR TROMBOSE OG HÆMOSTASE YNGRE HÆMOSTASIOLOGERS 1. FORÅRSSEMINAR Vejle Fjord Center, 4. 5. marts 2005 PROGRAM FREDAG D. 4. MARTS Kl. 12.30 13.00 : Tjek ind Kl. 13.15 13.30 : Velkomst, Jørn

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering

Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Antikoagulantia: Præparatvalg, indikationer og dosering Afdelingen anvender primært følgende præparater: 1. Farmaka der nedsætter dannelsen af normale koagulationsfaktorer: Marevan 2. Farmaka der øger

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Highlights fra det forløbne år. Jens Heisterberg. DSKF Årsmøde, april 2016

Highlights fra det forløbne år. Jens Heisterberg. DSKF Årsmøde, april 2016 Highlights fra det forløbne år Jens Heisterberg DSKF Årsmøde, 14.-15.april 2016 Hvad skal jeg vælge som highlights? HPV vaccine-sagen GVK Bioscience-sagen Godkendelse af mange nye biosimilære produkter

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren.

Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Behandlingsvejledning: Oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren. Fagudvalget under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast

Læs mere

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling.

Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren. Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. Opsporing, diagnostik og behandling af apopleksipatienter med atrieflimren Dorte Damgaard, Overlæge, ph.d. Neurologisk afdeling. AUH % 20-25 % af alle iskæmiske strokes Atrieflimren 40 35 30 25 20 15 10

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Dumme spørgsmål eksisterer ikke..

Dumme spørgsmål eksisterer ikke.. AK - BEHANDLING Thomas Decker Christensen Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T Aarhus Universitetshospital E-mail: tdc@clin.au.dk 1 Disposition Hvad er AK behandling

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Xarelto 10 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg rivaroxaban. Hjælpestoffer, som

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved tilladelse. Guidelines om atrieflimren Medicinsk og elektrofysiologisk

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH

OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH OUH Hæmostasevagt hvem, hvordan, hvornår, hvorfor? Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH AGENDA En hæmostasevagt på OUH? Tilgængelige analyser på KBF DOAK case Svært blødende patienter

Læs mere

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV

AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV KAP-H Store Praksisdag AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Nedsat

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Danish Fracture Database DFDB.DK

Danish Fracture Database DFDB.DK Danish Fracture Database DFDB.DK Herlev Sygehus 04.03.2015 Kirill Gromov, MD, PhD, - e-mail: kirgromov@yahoo.dk Purpose of DFDB Web-based prospective quality monitoring of fracture related surgery Evaluation:

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Reager på alvorlige og uventede bivirkninger Vejledning til PowerPoint-præsentation om bivirkninger 2 1. Indledning Du sidder nu med vejledningen til den Power-Point-præsentation, som Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

Diabetes Impact Study

Diabetes Impact Study Diabetes Impact Study Pressemøde den 20. august 2015 Henrik Nedergaard Adm. direktør Baggrund 306.624 registreret med diabetes i Danmark (år 2011) Seneste økonomital er fra 2006 - beregnet på tal fra 2001

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Primær forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter efter elektiv total hofte- eller knæalloplastik.

PRODUKTRESUMÉ. for. Primær forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter efter elektiv total hofte- eller knæalloplastik. 18. december 2014 PRODUKTRESUMÉ for Pradaxa 110 mg, hårde kapsler 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pradaxa 110 mg, hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én hård kapsel indeholder 110 mg dabigatranetexilat

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte.

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 5 mg fondaparinuxnatrium

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

Så optimistisk lød budskabet, da Benny Sørensen entusiastisk indledte sit oplæg.

Så optimistisk lød budskabet, da Benny Sørensen entusiastisk indledte sit oplæg. Bløderbehandling Blødersygdom fremtidig forskning og behandling komplekst? Oplæg ved Benny Sørensen, MD, Ph.D., Director of HRU og Associate professor ved Haemostasis Research Unit, Centre for Haemophilia

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy

Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK INSTITUTE OF REGIONAL HEALTH RESEARCH Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy Follow-up of a randomized clinical trial and an observational study

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Undersøgelse for trombofili

Undersøgelse for trombofili Undersøgelse for trombofili Ændringer Dato Foretaget af Godkendt af Udarbejdet af Dato Init. Sign. Dato Init. Sign. 18.09.2007 TBL Godkendt af 18.09.2007 TBL Revideret af I kraft fra 18.09.2007 TBL Ophør

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det?

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Anne Hvenegaard Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut ah@dsi.dk Mine indledende antagelser/kommentarer! Økonomer ved noget om økonomi

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere