Demente i ældreplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demente i ældreplejen"

Transkript

1 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor er spurgt. Undersøgelsen er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel, Medlemspulsen. Svarprocenten i undersøgelsen var 59. Hovedresultater: Flere borgere med demens: To ud af tre medlemmer på plejecentre og knap hvert andet medlem i hjemmeplejen (44 procent) har inden for de seneste to år oplevet, at der er kommet flere borgere med demens på deres arbejdsplads. Kun 1 procent møder færre borgere med demens. Samtidig svarer næsten to ud af tre medlemmer på plejecentre (63 procent) og knap hvert andet medlem i hjemmeplejen, at de demente har større behov for hjælp end for to år siden. Mindre tid til de demente: 2 ud af 3 medlemmer på plejecentre oplever, at der er blevet mindre tid til at tage sig af de demente inden for de seneste to år. Det samme svarer knap hvert andet medlem i hjemmeplejen. Demente modsætter sig hjælp: 28 procent af medlemmerne på plejecentre må mindst en gang om ugen undlade at give demente medicin, fordi den demente modsætter sig. Tilsvarende må hver tredje mindst en gang om ugen opgive at hjælpe med toiletbesøg/bleskift (36 procent), påklædning (31 procent) og hjælp til spisning/drikke (30 procent). er der generelt færre, der må undlade at udføre opgaverne. Bleskift springes over pga. manglende tid: Hvis medlemmerne i hjemmeplejen har tilstrækkelig tid til opgaverne hos alle/næsten alle demente, er det kun 13 procent, som mindst en gang om ugen må undlade hjælp til toiletbesøg/bleskift. Hvis de derimod har tilstrækkelig tid hos ingen/næsten ingen af de demente, må 34 procent ugentlig undlade hjælp til toiletbesøg. De samme sammenhæng gælder i forhold til hjælp til at spise/drikke. Mange plejecentre er ikke indrettet til demente: Kun 5 procent af medlemmerne på plejecentrene er helt enige i udsagnet: Min arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter for de demente. 6 ud af 10 er enten helt eller delvist uenige i udsagnet. Vold fra demente: Hvert femte medlem på plejecentre er udsat for fysisk vold fra demente mindst en gang om ugen. 22 procent oplever vold fra demente 1-3 gange om måneden. Medlemmerne er godt rustet til arbejdet med demente: Henholdsvis 81 og 89 procent af medlemmerne i hjemmeplejen og på plejecentre, mener at de i høj eller nogen grad har den fornødne viden og erfaring til at arbejde med demente borgere. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Katrine Bonde Nielsen Anne Mejer Karen Stæhr Tlf Tlf Tlf

2 Demente i ældreplejen 2 Udbredelse Figur 1 viser, at størstedelen af medlemmerne arbejder med demente borgere på deres arbejdsplads. Det gælder for 94 procent af medlemmerne ansat i hjemmeplejen og 87 procent af de ansatte på plejecentre. Desuden svarer 1 ud af 10 (10 %) af medlemmerne ansat på plejecentre, at de kun arbejder med demente. Det kan eksempelvis være på særlige demensafsnit. Kun medlemmer, som arbejder med demente, indgår i den øvrige del af undersøgelsen. Figur 1 Arbejder du med demente borgere på din arbejdsplads? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 9 87% Ja, jeg arbejder kun med demente 0% 10% Nej 6% 2% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 786

3 Demente i ældreplejen 3 3 ud af 4 møder demente dagligt Medlemmerne i hjemmeplejen er spurgt, hvor ofte de møder demente i deres arbejde. Mere end 8 ud af 10 (82 %) af medlemmer ansat i hjemmeplejen svarer, at de dagligt eller næsten dagligt møder demente borgere i deres arbejde. 14 procent svarer 1-3 gange om ugen og 2 procent 1-3 gange om måneden. Ingen medlemmer svarer sjældnere end en gang om måneden. Figur 2 Hvor ofte møder du i gennemsnit demente borgere i dit arbejde? 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90% Dagligt/næsten dagligt 82% Ca. 1-3 gange om ugen 1 Ca. 1-3 gange om måneden 2% Sjældnere end en gang om måneden 0% Ved ikke/husker ikke Antal svar: 271. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer ansat i hjemmeplejen. Medlemmerne blev stillet samme spørgsmål i en undersøgelse i Her svarede 76 procent, at de arbejdede med demente dagligt. Der er dog ikke nogen statistisk sikker forskel mellem andelen i dag og i Udviklingen: Flere borgere med demens Knap halvdelen (44 %) af medlemmerne ansat i hjemmeplejen møder i dag flere borgere med demens i deres arbejde, end de gjorde for to år siden. Det gælder for to tredjedele (66 %) af medlemmer ansat på plejecentre. Halvdelen (52 %) af medlemmerne fra hjemmeplejen svarer, at det er nogenlunde det samme, mens det gælder for knap en tredjedel (29 %) af medlemmerne ansat på plejehjem. Kun 1 % i hjemmeplejen og 1 % på plejecentre svarer, at de møder færre borgere med demens i dag.

4 Demente i ældreplejen 4 Figur 3 Tænk på de seneste to år. Møder du flere eller færre borgere med demens i dit arbejde, nu end for to år siden? 0% 20% 40% 60% 80% Jeg møder flere borgere med demens 4 66% Det er nogenlunde det samme 29% 52% Jeg møder færre borgere med demens Jeg var ikke på min arbejdsplads for to år siden Ved ikke 3% 2% 0% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 701. Det er en helt generel tendens i medlemmernes kommentarer i undersøgelsen, at det er problematisk, at der kommer flere demente på de almindelige somatiske afsnit på plejecentrene, så demente og ikke-demente blandes. Flere nævner, at det skaber stor utryghed for de øvrige beboere fx når de demente er udadreagerende. Samtidig følger der ikke de nødvendige personaleressourcer med til de demente. Der kommer flere og flere borgere ind på de somatiske afdelinger. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt, da der jo heller ikke er så god normering, som på et demensafsnit. Jeg tror, at politikerne i deres spareiver, ser fuldstændigt bort fra, hvilke problemer det kan give for almindelige mennesker, som hele døgnet skal bo dør om dør med demente mennesker. På min arbejdsplads oplever vi i øjeblikket borgere, som er meget frustrerede på grund af demente, der ikke kan finde ud af det, og som går ind på de andres stue, tager måske de andres ting i troen på, at det er deres eget. De vandrer oppe om natten og vækker de andre medbeboere. Social- og sundhedshjælper, plejecenter

5 Demente i ældreplejen 5 Demente har større behov for hjælp 44 procent af medlemmerne ansat i hjemmeplejen svarer, at de demente borgere har større behov for hjælp i dag, end de havde for to år siden. Dette gælder for 63 procent af medlemmerne ansat på plejehjem. Ingen medlemmer oplever, at de demente borgere har mindre behov for hjælp i dag, end de havde for to år siden. Figur 4 Tænk på de demente, som du møder i dit arbejde. Har de demente borgere et større eller mindre behov for hjælp i dag end for to år siden? 0% 20% 40% 60% 80% De har større behov for hjælp 4 63% Det er nogenlunde det samme 35% 53% De har mindre behov for hjælp 0% 0% Ved ikke/husker ikke På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 735. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejdede på den samme arbejdsplads for to år siden Demente visiteres senere Omkring to tredjedele af medlemmerne oplever, at borgerne har mere fremskreden demens, når de visiteres fra eget hjem til plejebolig/plejecenter i dag end for to år siden. Det er en oplevelse, der deles mellem medlemmerne i hjemmeplejen og på plejecentrene. Ca. 3 ud af 10 (henholdsvis 28 % og 29 %) svarer, at det er nogenlunde det samme, mens kun henholdsvis 2 og 1 procent svarer, at borgerne har mindre fremskreden demens i dag end for to år siden.

6 Demente i ældreplejen 6 Figur 5 Tænk på de seneste to år. Oplever du, at de dementes sygdom er mere eller mindre fremskreden, når de visiteres fra eget hjem til plejebolig/plejecenter i dag end for to år siden? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Borgerne har mere fremskreden demens i dag 63% 66% Det er nogenlunde det samme 28% 29% Borgerne har mindre fremskreden demens i dag 2% Ved ikke/ikke relevant 7% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 734. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejdede på den samme arbejdsplads for to år siden. Der er blevet mindre tid til de demente 2 ud af 3 medlemmer på plejecentre oplever, at de i dag har mindre tid til den enkelte demente sammenlignet med for to år siden. Det viser figur 6. Det samme gælder knap hvert andet medlem i hjemmeplejen (45 procent). Meget få medlemmer oplever, at de har fået mere tid til at tage sig af de demente borgere inden for de seneste to år. Det gælder 3 procent fra hjemmeplejen og 1 procent fra plejecentre.

7 Demente i ældreplejen 7 Figur 6 Tænk på de demente, som du møder i dit arbejde. Har du inden for de seneste to år oplevet, at der er blevet mere eller mindre tid til at tage sig af de demente borgere? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Der er blevet mere tid 3% Det er nogenlunde det samme 3 49% Der er blevet mindre tid 45% 66% Ved ikke/husker ikke 3% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 734. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejdede på den samme arbejdsplads for to år siden Det kan være svært at have overskud til den demente pga. tidspres. Jeg går ofte derfra med en dårlig samvittighed. Social- og sundhedsassistent, plejecenter Ikke afsat tilstrækkelig tid til opgaverne Medlemmerne i hjemmeplejen er spurgt i hvor stor en andel af besøgene hos de demente, der er afsat tilstrækkelig tid. En tredjedel (34 %) af medlemmerne oplever, at der hos ingen eller næsten ingen af de demente borgere er afsat tilstrækkelig tid til at løse deres opgaver. 28 procent svarer, at der er tilstrækkelig tid hos halvdelen af de demente borgere, 16 procent hos mere end halvdelen og 15 procent hos alle eller næsten alle.

8 Demente i ældreplejen 8 Figur 7 Hos hvor stor en andel af de demente borgere oplever du, at der er afsat tilstrækkelig tid til at løse dine opgaver? 0% 10% 20% 30% 40% Hos alle/næsten alle 15% Hos mere end halvdelen 16% Hos halvdelen 28% Hos ingen/næsten ingen 3 Ved ikke/husker ikke 7% Antal svar: 265. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer ansat i hjemmeplejen. Det er fint, at der er fokus på demens, og at vi kommer på kursus i emnet. Problemet er bare, at det ikke er muligt at arbejde efter det, vi har lært, da der ikke visiteres den nødvendige tid til at udføre opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde over for den demente. Sygehjælper, hjemmeplejen

9 Demente i ældreplejen 9 Mange opgaver kan ikke udføres, fordi demente modsætter sig Medicingivning 1 ud af 10 (9 %) af medlemmerne ansat på plejecentre må dagligt eller næsten dagligt undlade at give demente borgere deres medicin, fordi de modsætter sig. 2 ud af 10 (19 %) må undlade det 1-3 gange om ugen, 21 procent 1-3 gange om måneden og 33 procent sjældnere end en gang om måneden. må 4 procent af medlemmerne dagligt eller næsten dagligt undlade at give medicin, fordi den demente modsætter sig. 1 ud af 10 (10 %) oplever det ugentligt, og 14 procent oplever det 1-3 gange om måneden. 57 procent i hjemmeplejen oplever det sjældnere end en gang om måneden. At de demente modsætter sig medicingivningen, er altså tilsyneladende et større problem på plejecentre end i hjemmeplejen. Dette hænger også sammen med, at andelen af demente borgere på plejecentrene generelt set er højere end i hjemmeplejen. Figur 8 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Medicingivning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dagligt/næsten dagligt 9% 1-3 gange om ugen 10% 19% 1-3 gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden % 57% På et plejehjem/plejece nter eller aktivitetscenter Ikke relevant 10% 13% Ved ikke/husker ikke Antal svar 732. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Toiletbesøg/bleskift Blandt medlemmer ansat i hjemmeplejen svarer 5 procent, at de dagligt eller næsten dagligt må undlade at hjælpe demente borgere med toiletbesøg eller bleskift, fordi den demente borger modsætter sig. 18 procent svarer 1-3 gange om ugen, 21 procent 1-3 gange om måneden og 40 % sjældnere end en gang om måneden.

10 Demente i ældreplejen 10 Blandt medlemmer på plejecentre svarer 15 procent, at de dagligt eller næsten dagligt må undlade at hjælpe demente borgere med toiletbesøg eller bleskift, fordi den demente modsætter sig. 21 procent må undlade det 1-3 gange om ugen, 20 procent 1-3 gange om måneden, og 32 procent svarer, at de må undlade det sjældnere end en gang om måneden. Figur 9 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Toiletbesøg/bleskift 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Dagligt/næsten dagligt 5% 15% 1-3 gange om ugen 18% gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden 2 20% 40% 32% På et plejehjem/plejece nter eller aktivitetscenter Ikke relevant Ved ikke/husker ikke 12% 8% 5% Antal svar: 732. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Hvor ofte medlemmerne må undlade at hjælpe med toiletbesøg/bleskift påvirkes tilsyneladende af, om de oplever, at der er tilstrækkelig tid afsat hos borgerne. Figur 10 viser sammenhængen svar for medlemmer i hjemmeplejen. Hvis medlemmerne har tilstrækkelig tid til opgaverne hos alle/næsten alle borgere, er det kun 13 procent, som mindst en gang om ugen må undlade og hjælpe med toiletbesøg/bleskift, fordi en dement modsætter sig. Hvis de har tilstrækkelig tid hos ingen/næsten ingen, må 34 procent undlade toiletbesøg/bleskift mindst en gang om ugen. Forskellen er statistisk sikker.

11 Demente i ældreplejen 11 Figur 10 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Toiletbesøg/bleskift Krydset med: Hos hvor stor en andel af de demente borgere oplever du, at der er afsat tilstrækkelig tid til at løse dine opgaver? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dagligt/næsten dagligt 5% 2% 10% 1-3 gange om ugen 8% 17% 19% gange om måneden 18% 17% 25% 2 Sjældnere end en gang om måneden 3 50% 48% 4 Ikke relevant 10% 9% 10% 20% Ved ikke/husker ikke 0% 7% 5% Hos alle/næsten alle Hos mere end halvdelen Hos halvdelen Hos ingen/næsten ingen Antal svar: 263. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Det gælder eksempelvis denne social- og sundhedshjælper: Der mangler mere tid og ro til nogen af de demente, selvom handleplanerne er godt beskrevet og skal følges, er det svært at følge dem til hverdag pga. sygemeldinger, og at der ikke kommer afløsere ind. Og det går ud over de andre borgere. Social- og sundhedshjælper Påklædning

12 Demente i ældreplejen 12 må 6 procent dagligt/næsten dagligt og 14 procent 1-3 gange om ugen undlade at hjælpe demente med påklædning, fordi den demente modsætter sig. 18 procent må undlade at hjælpe med påklædning 1-3 gange om måneden og 43 procent sjældnere end en gang om måneden. På plejecentre må 11 procent undlade at hjælpe med påklædning dagligt/næsten dagligt, 20 procent 1-3 gange om ugen og 22 procent 1-3 gange om måneden. 28 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden. Dermed er det også et problem, som opleves oftere af de ansatte på plejecentrene end blandt ansatte i hjemmeplejen. Figur 11 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Påklædning 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Dagligt/næsten dagligt 6% gange om ugen 1 20% 1-3 gange om måneden 18% 22% Sjældnere end en gang om måneden 28% 43% Ikke relevant 15% 16% Ved ikke/husker ikke På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 732. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Hjælp ved måltider må 10 procent dagligt/næsten dagligt undlade at hjælpe demente med at spise/drikke, fordi den demente modsætter sig. Det oplever 13 procent 1-3 gange om ugen, 17 procent oplever det 1-3 gange om måneden, og 42 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden. På plejecentre er det ligeledes 10 procent, der dagligt må undlade at hjælpe demente med at spise og drikke, fordi den demente modsætter sig. 20 procent oplever det 1-3 gange om ugen og 21 procent 1-3 gange om måneden. 34 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden.

13 Demente i ældreplejen 13 Figur 12 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Hjælp til spisning/drikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Dagligt/næsten dagligt 10% 10% 1-3 gange om ugen 13% 20% 1-3 gange om måneden 17% 2 Sjældnere end en gang om måneden 3 42% Ikke relevant 13% 12% Ved ikke/husker ikke 3% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 732. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Figur 13 viser, at hvis der er sat tilstrækkelig tid af til opgaverne hos de ældre i hjemmeplejen, så er der også færre ansatte, der må undlade at hjælpe i spisesituationen, fordi den ældre modsætter sig. Hvis medlemmerne har tilstrækkelig tid hos alle/næsten alle demente, er det kun 8 procent, som mindst en gang om ugen må undlade hjælp til spise/drikke, fordi en dement modsætter sig. Hvis medlemmerne har tilstrækkelig tid hos ingen/næsten ingen af de ældre, må 38 procent undlade hjælp til spise/drikke mindst en gang om ugen. Sammenhængen er statistisk sikker.

14 Demente i ældreplejen 14 Figur 13 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Hjælp til spisning/drikke Krydset med: Hos hvor stor en andel af de demente borgere oplever du, at der er afsat tilstrækkelig tid til at løse dine opgaver? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dagligt/næsten dagligt 5% 5% 5% 6% gange om ugen 1-3 gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden Ikke relevant 3% 1 15% 17% 6% 15% 17% 16% 2 17% 3 28% 12% 13% 8% 1 48% 45% 48% 50% Hos alle/næsten alle Hos mere end halvdelen Hos halvdelen Hos ingen/næsten ingen Ved ikke/husker ikke Ved ikke/husker ikke 3% 7% 3% 3% 1 Antal svar: 263. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Denne kommentar fra et medlem illustrerer problematikken: Jeg kommer dagligt hos en dement borger. De dage, hvor jeg kommer, får jeg for det meste lov til at hjælpe. Men når der kommer en kollega eller vikar, går det helt galt. Borger får ikke noget at spise og får ikke gjort rent. Hun smider simpelthen personalet ud. Det kræver rigtig meget tid hos borgerne, men tiden mangles. Social- og sundhedshjælper, hjemmeplejen Magtanvendelser

15 Demente i ældreplejen 15 Medlemmerne er spurgt til antallet af tilladte magtanvendelser over for demente borgere. Her ses der ikke noget entydig udvikling. På plejecentre oplever 17 procent af medlemmerne flere tilladte magtanvendelser, og 15 procent oplever færre tilladte magtanvendelser. 50 procent oplever, at det er uændret. Resultaterne er mere usikre, når vi ser på hjemmeplejen, hvor 39 procent svarer ved ikke/husker ikke på spørgsmålet. Figur 14 Tænk på de demente borgere, du møder i dit arbejde. Oplever du, at der sker flere eller færre tilladte magtanvendelser over for demente borgere nu end for to år siden? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Flere tilladte magtanvendelser 6% 17% Det er nogenlunde det samme 4 50% Færre tilladte magtanvendelser 1 15% Ved ikke/husker ikke 17% 39% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 730. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejdede på den samme arbejdsplads for to år siden Borgere, der ikke er diagnosticerede med demens 16 procent af medlemmerne i hjemmeplejen oplever dagligt/næsten dagligt ældre med symptomer på demens, men hvor det ikke er diagnosticeret. 13 procent oplever det ugentligt, og 29 procent oplever det en eller flere gange om måneden. 33 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden. På plejecentrene er det næsten hver fjerde, der møder ældre dagligt/næsten dagligt, som viser symptomer på demens, og 20 procent møder sådanne ældre 1-3 gange om ugen. 14 procent oplever det en eller flere gange om måneden, og 30 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden. Hele 23 procent svarer, at spørgsmålet ikke er relevant, eller at de ikke ved det.

16 Demente i ældreplejen 16 Figur 15 Hvor ofte har du inden for det seneste år mødt borgere i dit arbejde, hvor du observerer symptomer på demens, men hvor det ikke er diagnosticeret? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om ugen 16% 22% 13% 10% Ca. 1-3 gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden Ved ikke/ikke relevant 9% 1 29% 33% 30% 23% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 679. Ikke stillet til medlemmer, som kun arbejder med demente. Mange plejecentre er ikke indrettet til demente Medlemmerne på plejecentre er spurgt, om deres arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter for de demente. Kun 5 procent af medlemmerne er helt enige i, at deres arbejdsplads er indrettet så, den forebygger konflikter. 30 procent er delvist enige. 29 procent er delvist uenige. 30 procent er helt uenige i, at deres arbejdsplads er indrettet, så den forebygger konflikter for de demente. Det er eksempelvis muligt via indretning og farvevalg at forebygge konflikter, eller at dørsøgende demente forlader deres bolig.

17 Demente i ældreplejen 17 Figur 16 Min arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter for de demente. 6% 5% 30% 30% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 29% Ved ikke Antal svar: 479. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer på plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter. Spørgsmålet lød: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Min arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter for demente. De fysiske rammer giver ikke gode muligheder for skærmning, så konflikter mellem beboere undgås. De friske bliver mødt med at det må de finde sig i = dårligt bo-miljø for begge parter. Social- og sundhedshjælper på plejecenter. Medlemmerne er godt rustet til arbejdet med demente 26 procent af medlemmerne i hjemmeplejen og 36 procent af medlemmerne på plejecentre mener i høj grad, at de har den fornødne viden og erfaring til at arbejde med demente borgere. Henholdsvis 55 og 53 procent svarer i nogen grad, og henholdsvis 17 og 9 procent svarer, at de i mindre grad har den fornødne viden til arbejdet med demente. Kun 1 procent mener slet ikke, at de har den fornødne viden.

18 Demente i ældreplejen 18 Figur 17 I hvilken grad synes du, at du har den fornødne viden og erfaring med demens til at arbejde med demente borgere? 0% 20% 40% 60% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 17% 9% 0% 0% 26% 36% 55% 53% På et plejehjem/plejece nter eller aktivitetscenter Antal svar: 745. Samme spørgsmål blev stillet til medlemmer i hjemmeplejen i december Medlemmernes svar har ikke flyttet sig siden Dette medlem understreger, at de ufaglærte kolleger mangler viden om demente: Jeg synes sommetider, det er svært at arbejde med mange ufaglærte i gruppen, fordi de ikke har den fornødne viden om demens. Der er SÅ megen uro omkring kolleger, som ikke har været på skolebænken. Social- og sundhedsassistent, plejecenter Vold fra demente er udbredt på plejecentre Især på plejecentrene bliver FOAs medlemmer udsat fra vold fra demente. Hvert femte medlem på plejecentre oplever mindst en gang om ugen at blive udsat for fysisk vold fra en dement. Det kan for eksempel være slag, niv, riv eller spyt. Heraf oplever 7 procent det dagligt eller næsten dagligt. 22 procent oplever det 1-3 gange om måneden, og halvdelen oplever det sjældnere end en gang om måneden. oplever 4 procent vold fra demente 1-3 gange om ugen. 9 procent oplever det 1-3 gange om måneden, og 7 ud af 10 oplever det sjældnere end en gang om måneden. 18 procent svarer, at vold fra demente ikke er relevant for dem.

19 Flere medlemmer skriver, at de oplever psykisk vold som det største problem, eksempelvis fra demente, som kommer med mange seksuelle kommentarer og ytringer. Demente i ældreplejen 19 Figur 18 Hvor ofte er du i dit arbejde udsat for fysisk vold, fx slag, niv, riv, spyt fra en borger med demens? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om ugen Ca. 1-3 gange om måneden 0% 7% 1 9% 22% Sjældnere end en gang om måneden 69% 50% Ved ikke/ikke relevant 18% 7% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 745

20 Demente i ældreplejen 20 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden 11. til 22. september Der blev udsendt en rykker i perioden. Indsamlingsmetode Spørgeskemaet er udsendt via til FOAs medlemspanel, MedlemsPulsen. Målgruppen I alt 786 af FOAs medlemmer af Social- og sundhedssektoren, som arbejder i ældreplejen, har deltaget i undersøgelsen. Heraf arbejdede 757 med demente. Antal besvarelser og svarprocent Spørgeskemaet blev sendt til 3430 medlemmer. 97 mailadresser var uvirksomme medlemmer besvarede spørgeskemaet. Det giver dermed en svarprocent på 59.

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Dørsøgende demente. 8. marts 2016

Dørsøgende demente. 8. marts 2016 8. marts 2016 Dørsøgende demente 7 ud af 10 medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, har det seneste år oplevet, at en dement beboer har forladt hjemmet og ikke kunne finde hjem ved egen hjælp.

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere