Demente i ældreplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demente i ældreplejen"

Transkript

1 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor er spurgt. Undersøgelsen er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel, Medlemspulsen. Svarprocenten i undersøgelsen var 59. Hovedresultater: Flere borgere med demens: To ud af tre medlemmer på plejecentre og knap hvert andet medlem i hjemmeplejen (44 procent) har inden for de seneste to år oplevet, at der er kommet flere borgere med demens på deres arbejdsplads. Kun 1 procent møder færre borgere med demens. Samtidig svarer næsten to ud af tre medlemmer på plejecentre (63 procent) og knap hvert andet medlem i hjemmeplejen, at de demente har større behov for hjælp end for to år siden. Mindre tid til de demente: 2 ud af 3 medlemmer på plejecentre oplever, at der er blevet mindre tid til at tage sig af de demente inden for de seneste to år. Det samme svarer knap hvert andet medlem i hjemmeplejen. Demente modsætter sig hjælp: 28 procent af medlemmerne på plejecentre må mindst en gang om ugen undlade at give demente medicin, fordi den demente modsætter sig. Tilsvarende må hver tredje mindst en gang om ugen opgive at hjælpe med toiletbesøg/bleskift (36 procent), påklædning (31 procent) og hjælp til spisning/drikke (30 procent). er der generelt færre, der må undlade at udføre opgaverne. Bleskift springes over pga. manglende tid: Hvis medlemmerne i hjemmeplejen har tilstrækkelig tid til opgaverne hos alle/næsten alle demente, er det kun 13 procent, som mindst en gang om ugen må undlade hjælp til toiletbesøg/bleskift. Hvis de derimod har tilstrækkelig tid hos ingen/næsten ingen af de demente, må 34 procent ugentlig undlade hjælp til toiletbesøg. De samme sammenhæng gælder i forhold til hjælp til at spise/drikke. Mange plejecentre er ikke indrettet til demente: Kun 5 procent af medlemmerne på plejecentrene er helt enige i udsagnet: Min arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter for de demente. 6 ud af 10 er enten helt eller delvist uenige i udsagnet. Vold fra demente: Hvert femte medlem på plejecentre er udsat for fysisk vold fra demente mindst en gang om ugen. 22 procent oplever vold fra demente 1-3 gange om måneden. Medlemmerne er godt rustet til arbejdet med demente: Henholdsvis 81 og 89 procent af medlemmerne i hjemmeplejen og på plejecentre, mener at de i høj eller nogen grad har den fornødne viden og erfaring til at arbejde med demente borgere. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Katrine Bonde Nielsen Anne Mejer Karen Stæhr Tlf Tlf Tlf

2 Demente i ældreplejen 2 Udbredelse Figur 1 viser, at størstedelen af medlemmerne arbejder med demente borgere på deres arbejdsplads. Det gælder for 94 procent af medlemmerne ansat i hjemmeplejen og 87 procent af de ansatte på plejecentre. Desuden svarer 1 ud af 10 (10 %) af medlemmerne ansat på plejecentre, at de kun arbejder med demente. Det kan eksempelvis være på særlige demensafsnit. Kun medlemmer, som arbejder med demente, indgår i den øvrige del af undersøgelsen. Figur 1 Arbejder du med demente borgere på din arbejdsplads? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 9 87% Ja, jeg arbejder kun med demente 0% 10% Nej 6% 2% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 786

3 Demente i ældreplejen 3 3 ud af 4 møder demente dagligt Medlemmerne i hjemmeplejen er spurgt, hvor ofte de møder demente i deres arbejde. Mere end 8 ud af 10 (82 %) af medlemmer ansat i hjemmeplejen svarer, at de dagligt eller næsten dagligt møder demente borgere i deres arbejde. 14 procent svarer 1-3 gange om ugen og 2 procent 1-3 gange om måneden. Ingen medlemmer svarer sjældnere end en gang om måneden. Figur 2 Hvor ofte møder du i gennemsnit demente borgere i dit arbejde? 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90% Dagligt/næsten dagligt 82% Ca. 1-3 gange om ugen 1 Ca. 1-3 gange om måneden 2% Sjældnere end en gang om måneden 0% Ved ikke/husker ikke Antal svar: 271. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer ansat i hjemmeplejen. Medlemmerne blev stillet samme spørgsmål i en undersøgelse i Her svarede 76 procent, at de arbejdede med demente dagligt. Der er dog ikke nogen statistisk sikker forskel mellem andelen i dag og i Udviklingen: Flere borgere med demens Knap halvdelen (44 %) af medlemmerne ansat i hjemmeplejen møder i dag flere borgere med demens i deres arbejde, end de gjorde for to år siden. Det gælder for to tredjedele (66 %) af medlemmer ansat på plejecentre. Halvdelen (52 %) af medlemmerne fra hjemmeplejen svarer, at det er nogenlunde det samme, mens det gælder for knap en tredjedel (29 %) af medlemmerne ansat på plejehjem. Kun 1 % i hjemmeplejen og 1 % på plejecentre svarer, at de møder færre borgere med demens i dag.

4 Demente i ældreplejen 4 Figur 3 Tænk på de seneste to år. Møder du flere eller færre borgere med demens i dit arbejde, nu end for to år siden? 0% 20% 40% 60% 80% Jeg møder flere borgere med demens 4 66% Det er nogenlunde det samme 29% 52% Jeg møder færre borgere med demens Jeg var ikke på min arbejdsplads for to år siden Ved ikke 3% 2% 0% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 701. Det er en helt generel tendens i medlemmernes kommentarer i undersøgelsen, at det er problematisk, at der kommer flere demente på de almindelige somatiske afsnit på plejecentrene, så demente og ikke-demente blandes. Flere nævner, at det skaber stor utryghed for de øvrige beboere fx når de demente er udadreagerende. Samtidig følger der ikke de nødvendige personaleressourcer med til de demente. Der kommer flere og flere borgere ind på de somatiske afdelinger. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt, da der jo heller ikke er så god normering, som på et demensafsnit. Jeg tror, at politikerne i deres spareiver, ser fuldstændigt bort fra, hvilke problemer det kan give for almindelige mennesker, som hele døgnet skal bo dør om dør med demente mennesker. På min arbejdsplads oplever vi i øjeblikket borgere, som er meget frustrerede på grund af demente, der ikke kan finde ud af det, og som går ind på de andres stue, tager måske de andres ting i troen på, at det er deres eget. De vandrer oppe om natten og vækker de andre medbeboere. Social- og sundhedshjælper, plejecenter

5 Demente i ældreplejen 5 Demente har større behov for hjælp 44 procent af medlemmerne ansat i hjemmeplejen svarer, at de demente borgere har større behov for hjælp i dag, end de havde for to år siden. Dette gælder for 63 procent af medlemmerne ansat på plejehjem. Ingen medlemmer oplever, at de demente borgere har mindre behov for hjælp i dag, end de havde for to år siden. Figur 4 Tænk på de demente, som du møder i dit arbejde. Har de demente borgere et større eller mindre behov for hjælp i dag end for to år siden? 0% 20% 40% 60% 80% De har større behov for hjælp 4 63% Det er nogenlunde det samme 35% 53% De har mindre behov for hjælp 0% 0% Ved ikke/husker ikke På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 735. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejdede på den samme arbejdsplads for to år siden Demente visiteres senere Omkring to tredjedele af medlemmerne oplever, at borgerne har mere fremskreden demens, når de visiteres fra eget hjem til plejebolig/plejecenter i dag end for to år siden. Det er en oplevelse, der deles mellem medlemmerne i hjemmeplejen og på plejecentrene. Ca. 3 ud af 10 (henholdsvis 28 % og 29 %) svarer, at det er nogenlunde det samme, mens kun henholdsvis 2 og 1 procent svarer, at borgerne har mindre fremskreden demens i dag end for to år siden.

6 Demente i ældreplejen 6 Figur 5 Tænk på de seneste to år. Oplever du, at de dementes sygdom er mere eller mindre fremskreden, når de visiteres fra eget hjem til plejebolig/plejecenter i dag end for to år siden? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Borgerne har mere fremskreden demens i dag 63% 66% Det er nogenlunde det samme 28% 29% Borgerne har mindre fremskreden demens i dag 2% Ved ikke/ikke relevant 7% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 734. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejdede på den samme arbejdsplads for to år siden. Der er blevet mindre tid til de demente 2 ud af 3 medlemmer på plejecentre oplever, at de i dag har mindre tid til den enkelte demente sammenlignet med for to år siden. Det viser figur 6. Det samme gælder knap hvert andet medlem i hjemmeplejen (45 procent). Meget få medlemmer oplever, at de har fået mere tid til at tage sig af de demente borgere inden for de seneste to år. Det gælder 3 procent fra hjemmeplejen og 1 procent fra plejecentre.

7 Demente i ældreplejen 7 Figur 6 Tænk på de demente, som du møder i dit arbejde. Har du inden for de seneste to år oplevet, at der er blevet mere eller mindre tid til at tage sig af de demente borgere? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Der er blevet mere tid 3% Det er nogenlunde det samme 3 49% Der er blevet mindre tid 45% 66% Ved ikke/husker ikke 3% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 734. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejdede på den samme arbejdsplads for to år siden Det kan være svært at have overskud til den demente pga. tidspres. Jeg går ofte derfra med en dårlig samvittighed. Social- og sundhedsassistent, plejecenter Ikke afsat tilstrækkelig tid til opgaverne Medlemmerne i hjemmeplejen er spurgt i hvor stor en andel af besøgene hos de demente, der er afsat tilstrækkelig tid. En tredjedel (34 %) af medlemmerne oplever, at der hos ingen eller næsten ingen af de demente borgere er afsat tilstrækkelig tid til at løse deres opgaver. 28 procent svarer, at der er tilstrækkelig tid hos halvdelen af de demente borgere, 16 procent hos mere end halvdelen og 15 procent hos alle eller næsten alle.

8 Demente i ældreplejen 8 Figur 7 Hos hvor stor en andel af de demente borgere oplever du, at der er afsat tilstrækkelig tid til at løse dine opgaver? 0% 10% 20% 30% 40% Hos alle/næsten alle 15% Hos mere end halvdelen 16% Hos halvdelen 28% Hos ingen/næsten ingen 3 Ved ikke/husker ikke 7% Antal svar: 265. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer ansat i hjemmeplejen. Det er fint, at der er fokus på demens, og at vi kommer på kursus i emnet. Problemet er bare, at det ikke er muligt at arbejde efter det, vi har lært, da der ikke visiteres den nødvendige tid til at udføre opgaverne på den mest hensigtsmæssige måde over for den demente. Sygehjælper, hjemmeplejen

9 Demente i ældreplejen 9 Mange opgaver kan ikke udføres, fordi demente modsætter sig Medicingivning 1 ud af 10 (9 %) af medlemmerne ansat på plejecentre må dagligt eller næsten dagligt undlade at give demente borgere deres medicin, fordi de modsætter sig. 2 ud af 10 (19 %) må undlade det 1-3 gange om ugen, 21 procent 1-3 gange om måneden og 33 procent sjældnere end en gang om måneden. må 4 procent af medlemmerne dagligt eller næsten dagligt undlade at give medicin, fordi den demente modsætter sig. 1 ud af 10 (10 %) oplever det ugentligt, og 14 procent oplever det 1-3 gange om måneden. 57 procent i hjemmeplejen oplever det sjældnere end en gang om måneden. At de demente modsætter sig medicingivningen, er altså tilsyneladende et større problem på plejecentre end i hjemmeplejen. Dette hænger også sammen med, at andelen af demente borgere på plejecentrene generelt set er højere end i hjemmeplejen. Figur 8 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Medicingivning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dagligt/næsten dagligt 9% 1-3 gange om ugen 10% 19% 1-3 gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden % 57% På et plejehjem/plejece nter eller aktivitetscenter Ikke relevant 10% 13% Ved ikke/husker ikke Antal svar 732. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Toiletbesøg/bleskift Blandt medlemmer ansat i hjemmeplejen svarer 5 procent, at de dagligt eller næsten dagligt må undlade at hjælpe demente borgere med toiletbesøg eller bleskift, fordi den demente borger modsætter sig. 18 procent svarer 1-3 gange om ugen, 21 procent 1-3 gange om måneden og 40 % sjældnere end en gang om måneden.

10 Demente i ældreplejen 10 Blandt medlemmer på plejecentre svarer 15 procent, at de dagligt eller næsten dagligt må undlade at hjælpe demente borgere med toiletbesøg eller bleskift, fordi den demente modsætter sig. 21 procent må undlade det 1-3 gange om ugen, 20 procent 1-3 gange om måneden, og 32 procent svarer, at de må undlade det sjældnere end en gang om måneden. Figur 9 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Toiletbesøg/bleskift 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Dagligt/næsten dagligt 5% 15% 1-3 gange om ugen 18% gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden 2 20% 40% 32% På et plejehjem/plejece nter eller aktivitetscenter Ikke relevant Ved ikke/husker ikke 12% 8% 5% Antal svar: 732. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Hvor ofte medlemmerne må undlade at hjælpe med toiletbesøg/bleskift påvirkes tilsyneladende af, om de oplever, at der er tilstrækkelig tid afsat hos borgerne. Figur 10 viser sammenhængen svar for medlemmer i hjemmeplejen. Hvis medlemmerne har tilstrækkelig tid til opgaverne hos alle/næsten alle borgere, er det kun 13 procent, som mindst en gang om ugen må undlade og hjælpe med toiletbesøg/bleskift, fordi en dement modsætter sig. Hvis de har tilstrækkelig tid hos ingen/næsten ingen, må 34 procent undlade toiletbesøg/bleskift mindst en gang om ugen. Forskellen er statistisk sikker.

11 Demente i ældreplejen 11 Figur 10 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Toiletbesøg/bleskift Krydset med: Hos hvor stor en andel af de demente borgere oplever du, at der er afsat tilstrækkelig tid til at løse dine opgaver? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dagligt/næsten dagligt 5% 2% 10% 1-3 gange om ugen 8% 17% 19% gange om måneden 18% 17% 25% 2 Sjældnere end en gang om måneden 3 50% 48% 4 Ikke relevant 10% 9% 10% 20% Ved ikke/husker ikke 0% 7% 5% Hos alle/næsten alle Hos mere end halvdelen Hos halvdelen Hos ingen/næsten ingen Antal svar: 263. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Det gælder eksempelvis denne social- og sundhedshjælper: Der mangler mere tid og ro til nogen af de demente, selvom handleplanerne er godt beskrevet og skal følges, er det svært at følge dem til hverdag pga. sygemeldinger, og at der ikke kommer afløsere ind. Og det går ud over de andre borgere. Social- og sundhedshjælper Påklædning

12 Demente i ældreplejen 12 må 6 procent dagligt/næsten dagligt og 14 procent 1-3 gange om ugen undlade at hjælpe demente med påklædning, fordi den demente modsætter sig. 18 procent må undlade at hjælpe med påklædning 1-3 gange om måneden og 43 procent sjældnere end en gang om måneden. På plejecentre må 11 procent undlade at hjælpe med påklædning dagligt/næsten dagligt, 20 procent 1-3 gange om ugen og 22 procent 1-3 gange om måneden. 28 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden. Dermed er det også et problem, som opleves oftere af de ansatte på plejecentrene end blandt ansatte i hjemmeplejen. Figur 11 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Påklædning 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Dagligt/næsten dagligt 6% gange om ugen 1 20% 1-3 gange om måneden 18% 22% Sjældnere end en gang om måneden 28% 43% Ikke relevant 15% 16% Ved ikke/husker ikke På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 732. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Hjælp ved måltider må 10 procent dagligt/næsten dagligt undlade at hjælpe demente med at spise/drikke, fordi den demente modsætter sig. Det oplever 13 procent 1-3 gange om ugen, 17 procent oplever det 1-3 gange om måneden, og 42 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden. På plejecentre er det ligeledes 10 procent, der dagligt må undlade at hjælpe demente med at spise og drikke, fordi den demente modsætter sig. 20 procent oplever det 1-3 gange om ugen og 21 procent 1-3 gange om måneden. 34 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden.

13 Demente i ældreplejen 13 Figur 12 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Hjælp til spisning/drikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Dagligt/næsten dagligt 10% 10% 1-3 gange om ugen 13% 20% 1-3 gange om måneden 17% 2 Sjældnere end en gang om måneden 3 42% Ikke relevant 13% 12% Ved ikke/husker ikke 3% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 732. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Figur 13 viser, at hvis der er sat tilstrækkelig tid af til opgaverne hos de ældre i hjemmeplejen, så er der også færre ansatte, der må undlade at hjælpe i spisesituationen, fordi den ældre modsætter sig. Hvis medlemmerne har tilstrækkelig tid hos alle/næsten alle demente, er det kun 8 procent, som mindst en gang om ugen må undlade hjælp til spise/drikke, fordi en dement modsætter sig. Hvis medlemmerne har tilstrækkelig tid hos ingen/næsten ingen af de ældre, må 38 procent undlade hjælp til spise/drikke mindst en gang om ugen. Sammenhængen er statistisk sikker.

14 Demente i ældreplejen 14 Figur 13 Hvor ofte må du undlade at udføre følgende opgaver, fordi en dement modsætter sig? - Hjælp til spisning/drikke Krydset med: Hos hvor stor en andel af de demente borgere oplever du, at der er afsat tilstrækkelig tid til at løse dine opgaver? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dagligt/næsten dagligt 5% 5% 5% 6% gange om ugen 1-3 gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden Ikke relevant 3% 1 15% 17% 6% 15% 17% 16% 2 17% 3 28% 12% 13% 8% 1 48% 45% 48% 50% Hos alle/næsten alle Hos mere end halvdelen Hos halvdelen Hos ingen/næsten ingen Ved ikke/husker ikke Ved ikke/husker ikke 3% 7% 3% 3% 1 Antal svar: 263. Spørgsmålet er ikke stillet til ledermedlemmer Denne kommentar fra et medlem illustrerer problematikken: Jeg kommer dagligt hos en dement borger. De dage, hvor jeg kommer, får jeg for det meste lov til at hjælpe. Men når der kommer en kollega eller vikar, går det helt galt. Borger får ikke noget at spise og får ikke gjort rent. Hun smider simpelthen personalet ud. Det kræver rigtig meget tid hos borgerne, men tiden mangles. Social- og sundhedshjælper, hjemmeplejen Magtanvendelser

15 Demente i ældreplejen 15 Medlemmerne er spurgt til antallet af tilladte magtanvendelser over for demente borgere. Her ses der ikke noget entydig udvikling. På plejecentre oplever 17 procent af medlemmerne flere tilladte magtanvendelser, og 15 procent oplever færre tilladte magtanvendelser. 50 procent oplever, at det er uændret. Resultaterne er mere usikre, når vi ser på hjemmeplejen, hvor 39 procent svarer ved ikke/husker ikke på spørgsmålet. Figur 14 Tænk på de demente borgere, du møder i dit arbejde. Oplever du, at der sker flere eller færre tilladte magtanvendelser over for demente borgere nu end for to år siden? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Flere tilladte magtanvendelser 6% 17% Det er nogenlunde det samme 4 50% Færre tilladte magtanvendelser 1 15% Ved ikke/husker ikke 17% 39% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 730. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejdede på den samme arbejdsplads for to år siden Borgere, der ikke er diagnosticerede med demens 16 procent af medlemmerne i hjemmeplejen oplever dagligt/næsten dagligt ældre med symptomer på demens, men hvor det ikke er diagnosticeret. 13 procent oplever det ugentligt, og 29 procent oplever det en eller flere gange om måneden. 33 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden. På plejecentrene er det næsten hver fjerde, der møder ældre dagligt/næsten dagligt, som viser symptomer på demens, og 20 procent møder sådanne ældre 1-3 gange om ugen. 14 procent oplever det en eller flere gange om måneden, og 30 procent oplever det sjældnere end en gang om måneden. Hele 23 procent svarer, at spørgsmålet ikke er relevant, eller at de ikke ved det.

16 Demente i ældreplejen 16 Figur 15 Hvor ofte har du inden for det seneste år mødt borgere i dit arbejde, hvor du observerer symptomer på demens, men hvor det ikke er diagnosticeret? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om ugen 16% 22% 13% 10% Ca. 1-3 gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden Ved ikke/ikke relevant 9% 1 29% 33% 30% 23% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 679. Ikke stillet til medlemmer, som kun arbejder med demente. Mange plejecentre er ikke indrettet til demente Medlemmerne på plejecentre er spurgt, om deres arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter for de demente. Kun 5 procent af medlemmerne er helt enige i, at deres arbejdsplads er indrettet så, den forebygger konflikter. 30 procent er delvist enige. 29 procent er delvist uenige. 30 procent er helt uenige i, at deres arbejdsplads er indrettet, så den forebygger konflikter for de demente. Det er eksempelvis muligt via indretning og farvevalg at forebygge konflikter, eller at dørsøgende demente forlader deres bolig.

17 Demente i ældreplejen 17 Figur 16 Min arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter for de demente. 6% 5% 30% 30% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 29% Ved ikke Antal svar: 479. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer på plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter. Spørgsmålet lød: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Min arbejdsplads er fysisk indrettet, så den forebygger konflikter for demente. De fysiske rammer giver ikke gode muligheder for skærmning, så konflikter mellem beboere undgås. De friske bliver mødt med at det må de finde sig i = dårligt bo-miljø for begge parter. Social- og sundhedshjælper på plejecenter. Medlemmerne er godt rustet til arbejdet med demente 26 procent af medlemmerne i hjemmeplejen og 36 procent af medlemmerne på plejecentre mener i høj grad, at de har den fornødne viden og erfaring til at arbejde med demente borgere. Henholdsvis 55 og 53 procent svarer i nogen grad, og henholdsvis 17 og 9 procent svarer, at de i mindre grad har den fornødne viden til arbejdet med demente. Kun 1 procent mener slet ikke, at de har den fornødne viden.

18 Demente i ældreplejen 18 Figur 17 I hvilken grad synes du, at du har den fornødne viden og erfaring med demens til at arbejde med demente borgere? 0% 20% 40% 60% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 17% 9% 0% 0% 26% 36% 55% 53% På et plejehjem/plejece nter eller aktivitetscenter Antal svar: 745. Samme spørgsmål blev stillet til medlemmer i hjemmeplejen i december Medlemmernes svar har ikke flyttet sig siden Dette medlem understreger, at de ufaglærte kolleger mangler viden om demente: Jeg synes sommetider, det er svært at arbejde med mange ufaglærte i gruppen, fordi de ikke har den fornødne viden om demens. Der er SÅ megen uro omkring kolleger, som ikke har været på skolebænken. Social- og sundhedsassistent, plejecenter Vold fra demente er udbredt på plejecentre Især på plejecentrene bliver FOAs medlemmer udsat fra vold fra demente. Hvert femte medlem på plejecentre oplever mindst en gang om ugen at blive udsat for fysisk vold fra en dement. Det kan for eksempel være slag, niv, riv eller spyt. Heraf oplever 7 procent det dagligt eller næsten dagligt. 22 procent oplever det 1-3 gange om måneden, og halvdelen oplever det sjældnere end en gang om måneden. oplever 4 procent vold fra demente 1-3 gange om ugen. 9 procent oplever det 1-3 gange om måneden, og 7 ud af 10 oplever det sjældnere end en gang om måneden. 18 procent svarer, at vold fra demente ikke er relevant for dem.

19 Flere medlemmer skriver, at de oplever psykisk vold som det største problem, eksempelvis fra demente, som kommer med mange seksuelle kommentarer og ytringer. Demente i ældreplejen 19 Figur 18 Hvor ofte er du i dit arbejde udsat for fysisk vold, fx slag, niv, riv, spyt fra en borger med demens? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Dagligt/næsten dagligt Ca. 1-3 gange om ugen Ca. 1-3 gange om måneden 0% 7% 1 9% 22% Sjældnere end en gang om måneden 69% 50% Ved ikke/ikke relevant 18% 7% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter Antal svar: 745

20 Demente i ældreplejen 20 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden 11. til 22. september Der blev udsendt en rykker i perioden. Indsamlingsmetode Spørgeskemaet er udsendt via til FOAs medlemspanel, MedlemsPulsen. Målgruppen I alt 786 af FOAs medlemmer af Social- og sundhedssektoren, som arbejder i ældreplejen, har deltaget i undersøgelsen. Heraf arbejdede 757 med demente. Antal besvarelser og svarprocent Spørgeskemaet blev sendt til 3430 medlemmer. 97 mailadresser var uvirksomme medlemmer besvarede spørgeskemaet. Det giver dermed en svarprocent på 59.

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29.

Undersøgelsen er sendt til i alt 1810 medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 29. Undersøgelse om arbejdsskader og ulykker udelukkende skuespillere I alt 525 medlemmer har svaret på undersøgelsen. Surveyen er udsendt den 2. oktober 2014, og respondenterne har kunnet besvare spørgeskemaet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Ålholmhjemmet 16. januar 2015 Tilsynsførende: Afdelingschef Lars Ravn Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sosu er til kamp mod medicinfejl

Sosu er til kamp mod medicinfejl Sosu er til kamp mod medicinfejl Social- og sundhedsassistenterne er med i front, når flere kommuner nu sætter fokus på medicinfejl. Af Anni Heiberg Social- og sundhedsassistenterne er i forreste række,

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

ældreplejen Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen

ældreplejen Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen er den første af flere rapporter, der sætter fokus på kvalitet og faglighed

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge medlemmer... 11 3.3 Holdninger til arbejdspladsen...

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri.

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet har i september svaret på spørgsmål om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Resume og konklusioner identitetstyveri:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 1. del: Forflytning af svært overvægtige brugere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005. Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i ældreplejen TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis

Spørgeskema til tandlæger i privat praksis Spørgeskema til tandlæger i privat praksis I disse år ændres samfundets krav og patienternes forventninger til sundhedsprofessionerne. Formålet med denne undersøgelse er at belyse, hvordan vi som privatpraktiserende

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Medlemsundersøgelse II 2007-08

Medlemsundersøgelse II 2007-08 Dansk Journalistforbund Organisationsbladgruppen Medlemsundersøgelse II 2007-08 Undersøgelse af journalistiske medarbejderes arbejdsforhold og faglige identitet i organisationer og på organisationsblade

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006 F O A F A G O G A R B E J D E Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Forord FOAs sygefraværsundersøgelse viser desværre, at sygefraværet er stigende blandt FOAs medlemmer.

Læs mere

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ N SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE VOLD OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 2015 1 SAMMENFATNING Vold og trusler er et udbredt problem for det uniformerede personale i landets fængsler og arresthuse. Og hjælpen er ikke

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Side 1. Hvad nu hvis...

Side 1. Hvad nu hvis... Side 1 Hvad nu hvis... Hvad Nu Hvis et refleksionsværktøj i hjemmeplejen Hvad Nu Hvis er et IT-værktøj, som indeholder en række cases fra praksis. Casene omhandler situationer som er karakteristiske for

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere