Pædagogiske læreplaner for. Dagtilbud Skovby Stjær.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogiske læreplaner for. Dagtilbud Skovby Stjær."

Transkript

1 Pædagogiske læreplaner for Dagtilbud Skovby Stjær. Læreplanerne for vores dagtilbud rummer vores tanker om det daglige samvær med børnene. Det at have børnene i vores varetægt og vores pædagogiske arbejde er vores kerneopgave. Vi opfatter pædagogik som den måde, vi er sammen på, og som det, vi er sammen om. Pædagogisk arbejde er de voksnes deltagelse i, observation af og støtte til leg, læring og udvikling. I forhold til vores læringsplaner er vores læringsspor, at vi udfordrer børnene i deres nærmeste udviklingszone, mens vi er i gang med aktiviteterne. Vi lærer i fællesskab og samvær Vi lærer, når vi bliver tilpas udfordret Vi lærer, når vi får lov til at eksperimentere og øve os Vi lærer, når vores nysgerrighed bliver pirret Fortæl mig det, og jeg glemmer det Vis mig det, og jeg husker det Involver mig i det, og jeg forstår Kinesisk ordsprog Lærerplanerne omfatter: Barnets alsidige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier 1

2 Barnets alsidige personlige udvikling: I Skanderborg arbejder vi for at børn lærer at mestre livet og de mange muligheder og udfordringer livet byder på. Der er fokus på, at det enkelte barn udvikler sig til et robust individ, som tager stilling til livet og dets udfordringer, både i mødet med andre og i mødet med krav og forventninger Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg kommune Sammenhæng: Barnets lyst til at møde livet og udfordring det byder på, er i høj grad afhængigt at det miljø, der skaber udfordrende og stimulerende rammer. Mål: Børnene oplever et stimulerende miljø, der inspirerer til leg, fantasi, nysgerrighed og kreativitet, hvor der samtidig er plads til ro og fordybelse. Børnene skal have mulighed for at opleve, at de gennem deres tid i børnehaven udvikler nye færdigheder og personlige kompetencer, der sætter spor hos både dem selv som andre. Børnene bliver i stand til at mærke deres egne grænser og oplever sig som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab Sådan gør vi i Guldsmedens vuggestue og børnehave 0-4 år: Giver udfordringer og muligheder for forskellige aktiviteter, så børnene får lov at opleve sig selv på forskellige måder. Det giver børnene en fornemmelse for, hvem er jeg og hvad kan jeg med min krop Vi støtter barnet i at udfordre egne grænser og respekterer deres grænser og følelser. Børnene øver sig i at sige til og fra og aflæse andres signaler og kropssprog 2

3 Vi ser og aflæser barnets signaler og handler ud fra det, så barnet oplever gode voksne rollemodeller. De lærer at de får hjælp og anerkendelse fra de voksne og det giver tryghed Anerkendelse af barnet og styrkelse af selvværdet gør, at barnet føler sig set, hørt og forstået. De lærer at deres følelser bliver respekteret også når de siger til og fra Vi stiller krav, som passer til alder og udviklingstrin. Dette er med til at give børnene succesoplevelser Gennem en tryg hverdag med planlagte aktiviteter oplever børnene genkendelsens glæde. Det giver tryghed og mod på mere En overskuelig hverdag med omsorg og nærhed er med til at skabe tryghed og udvikling En hverdag med struktur, normer, regler/rammer skaber en overskuelig og tryg hverdag Børnene deltager i praktiske opgaver som fx at rydde op, dække bord mm. Det giver børnene en oplevelse af at være en del af et betydningsfuldt fællesskab, hvor alle har et medansvar. Det lærer barnet ansvarlighed og giver selvværd/selvtillid Selvhjulpenhed fx tage tøj og sko af og på giver børnene en fornemmelse af deres krop. Når vi støtter og guider barnet heri indenfor deres NUZO får barnet succesoplevelser og mod Lærer barnet at vente på tur, udsætte egne behov, sige til og fra. Det er vigtigt at børnene oplever, at der er plads til alle i fællesskabet Lærer at tage initiativ. Vi giver mulighed for at børnene selv igangsætter forskellige lege og aktiviteter 3

4 Sociale Kompetencer. I Skanderborg Kommune betragter vi mangfoldighed og forskellighed som en styrke. Vores almene tilbud skal rumme langt de fleste børn i alderen 0-6 år Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg kommune Sammenhæng: I dagtilbuddet har vi mange store og små fællesskaber som understøtter barnet i dets udvikling af sociale kompetencer, hvilket er med til at skabe trivsel i barnets dagligdag samt videre liv. Mål: Børnene oplever anerkendelse og respekteres som de personer de er. Børnene føler sig som del af et fællesskab, hvor der er tryghed, plads og rum til alle. Børnene oplever tryghed og tillid i relationer til både børn og voksne. Børnene får forståelse for sociale spilleregler. Børnene knytter venskaber, som giver mulighed for at udvikle empati, respekt for andre menneskers følelser og behov og hvor de øver sig i at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde. Sådan gør vi i Guldsmedens vuggestue og børnehave 0-4 år: Alle børn skal anerkendes og respekteres som de personer de er. Dette giver barnet en tro på, at de er noget værd Alle børn skal opleve at være en vigtig del af et fællesskab. Dette giver mod og lyst til at indgå i relationer samt en følelse af at høre til 4

5 Vi lærer børnene at løse konflikter Vi støtter og vejleder dem heri, så de får en oplevelse af, at de selv kan Børnene indgår i sociale sammenhænge både på stuen og i hele huset. Det lærer børnene de sociale spilleregler Vi lærer børnene at hjælpe hinanden, vise omsorg, tage hensyn til hinanden og bruge hinandens forskelligheder på den gode måde Vi lærer børnene at sige til og fra med respekt for egne og andres behov og grænser Vi øver i turtagning, så børnene lærer, at de ikke altid er først eller sidst Vi giver børnene tid og lov til at klare mange ting selv, på en måde hvor udfordringerne passer til deres udviklingszone og alder. Dette kan blandt andet være med til at give tryghed og mod i overgangen fra vuggestue til børnehave, fra Guldsmeden til Græshoppen og fra børnehave til skole. Sprog: I Skanderborg Kommune arbejder vi målrettet med børns sproglige udvikling. Alle dagtilbud har mindst en pædagog, der er uddannet som sprogkoordinator. Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg kommune Sammenhæng: Sproget er, i dens talte eller nonverbale form, en vigtig byggesten for barnets udvikling og er af afgørende betydning i forhold til opbygning af relationen til andre mennesker. Mål: Børnene har mulighed for at få udviklet deres sprogforståelse og ordforråd samt opleve sproget som en mangfoldig ressource i samværet mellem 5

6 mennesker Børnene oplever et trygt miljø, hvor aktiviteter og samvær ledsages af samtale og dialog Børnene har mulighed for at lære at lytte, fortælle og udtrykke sig med en god omgangstone Børnene styrkes i at udtrykke følelser og behov gennem sproget Børnenes udfordres i deres nysgerrighed for krops og billedsprog Børnene støttes i interessen for det skriftlige sprog med dets lyde, symboler, tegn, bogstaver og tal Børnene har adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler, herunder have mulighed for at arbejde med IT Sådan gør vi i Guldsmedens vuggestue og børnehave 0-4 år: Vi skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for at lege med sprog og skriftsprog ude og inde. Vores Fysiklokale inviterer til leg med sprog, skriftsprog og tal Leg på legepladsen, forskelligt terræn, i alt slags vejr, rucher, gynger, triller, hopper, danser mm. Vi sætter ord på det vi gør og på følelser Giver børnene sproglig opmærksomhed og støtte, når det behøves. Fx gentager det de siger Stiller krav og lærer børnene at udfordre sig selv sprogligt Kropsbevidsthed gennem sanglege, samtaler gennem bøger mm Tælle Fx Hvor mange fingre har jeg? Hvor hurtigt slår mit hjerte? Hvor mange tallerkener skal der på bordet mm Gennem legen benævner vi begreber. Fx mad, dyr, køkkenting m.m. 6

7 Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg kommune Sammenhæng: Vigtigheden af krop og bevægelse kan udtrykkes via et gammelt citat: En sund sjæl i et sundt legeme. Kroppen er fundamentet for barnets trivsel og udvikling. Vi har derfor prioriteret at have motorikvejledere og assistenter i alle vores huse. Mål: Børnene oplever glæde og forståelse for deres krop samt kunne glædes ved at være i bevægelse. Børnene oplever fysiske udfordringer, både fin og grov motoriske, der giver mulighed for at lære bedre beherskelse af kroppen. Børnene har mulighed for at få kendskab til kroppen og dens funktioner, herunder sansemotoriske oplevelser. Børnene lærer at forstå, at en sund krop hænger sammen med kost og bevægelse. Børnene støttes i deres naturlige interesse for krop, køn og seksualitet, samt lære at vise respekt for både egne og andres grænser. Sådan gør vi i Guldsmedens vuggestue og børnehave 0-4 år: Vi bruger husets læringsmiljø med plads og mulighed for at udfordre krop og sanser fx gynge, snurre rundt, hoppe, klatre, gå på balancebum, massage, afslapning, føle på forskellige materialer mm. Børnene oplever sig selv gennem deres krop, hvilket giver dem en god kropsbevidsthed og glæde ved at bruge kroppen og dermed opnå selvværd og selvtillid. På den lange bane får børn 7

8 nemmere ved indlæring og sociale relationer, når krop og sanser er i balance. Glade børn leger og lærer bedst Leg på legepladsen i alt slags vejr, kuperet terræn, gå på line, klatre, gynge, løbe, grave i sandkasse mm. Dette er med til at udvikle børnenes sanser Ture ud af huset, både korte og lange gåture, leg i forskelligt terræn mm. Dette styrker børnenes udholdenhed og muskel/led-sans Vi giver børnene opmærksomhed og en hjælpende hånd, når det behøves. Vi guider og giver tid og ro til at prøve selv. Fx tage tøj af og på Vi laver motorik og gymnastikforløb. Børnene får stimuleret sanser, balance, udholdenhed, smidighed mm og ikke mindst glæden ved at bruge kroppen i et fællesskab Samling med fokus på krop, bevægelse og sundhed er med til at sikre børnene et godt fundament til et sundt liv med gode vaner De voksne er gode rollemodeller i forhold til sund kost ved frokostbordet. Vi snakker med børnene om hvad der er sund kost, for at øge deres opmærksomhed på dette Stiller krav og lærer børnene at udfordre sig selv indenfor deres nærmeste udviklingszone, så de bliver udfordret på deres individuelle niveau. Vi støtter det enkelte barn i deres motoriske udvikling. De lærer hvad kan jeg og hvad kan jeg bidrage med Kropsbevidsthed gennem sanglege, samtaler, bøger mm. Fx lærer børnene hvad kroppen kan bruges til, når vi synger sange med fagter Rumfornemmelse i forhold til egen krop. Børnene lærer: Hvor stor er jeg? Hvor meget kan jeg løfte, hvor højt kan jeg klatrer mm? Vi giver børnene mulighed for at kravle op og ned af skamler, selv hælde vand op af kander, stable puder mm Tælle Fx Hvor mange fingre har jeg? Hvor hurtigt slår mit hjerte? Sætter ord på følelser og handlinger og lege med forskellige ansigtsudtryk. Fx 8

9 foran et spejl og lærer Hvem er jeg Vi lærer børnene at vaske hænder før alle måltider og efter toiletbesøg, så de får en god fornemmelse af vigtigheden af hygiejne. Dette for at nedsætte smittefare Natur- og naturfænomener I Skanderborg Kommune er vi beriget med en fantastisk natur, som vi alle værner om og prioriterer at bringe i spil til gode og inspirerende oplevelser sammen med børnene. Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg kommune Sammenhæng: Vi vil som Dagtilbud understøtte børnene i at få gode naturoplevelser og tilegne sig en generel viden om natur- og naturfænomener. Mål: Børnene bruger naturen som rum for leg, læring, sanseoplevelser og fysisk udfoldelse Børnene udvikler respekt og forståelse for naturen og naturens ressourcer. Børnene håndterer og få førstehåndsoplevelser med naturens dyr, planter og materialer. Børnene møder voksne, som er vidende, medlevende og inspirerende. Børnene får udviklet deres evner til at bygge, skabe og konstruere ved hjælp af forskellige materialer og teknikker. Børnene får gennem aktivitet og leg en fornemmelse af vægt, størrelse, form og mængder. 9

10 Sådan gør vi i Guldsmedens vuggestue og børnehave 0-4 år: Som udgangspunkt er alle børn ude i den friske luft hver dag. Udenfor er der rum og mulighed for at udfordre krop, hjerte og hoved på en anderledes måde end inde. Fx kan stemmen bruges til at råbe højt udenfor. Legen udenfor indeholder mange muligheder og vi forsøger at få børnene til at se det Børnene skal lære naturen at kende gennem alle sanser (høre, smage, mærke, føle, dufte). Dette kan være med til at øge deres sanseapparat og give dem mulighed for at mærke sig selv Vi giver børnene oplevelser og muligheder for at lege og eksperimentere med sand, jord, vand, pinde, blade, dyr, kastanjer, insekter, blomster, fugle osv. Når børn får mulighed for at eksperimentere og bruge deres kreativitet i naturen udvikles deres lyst og motivation til at gå nye veje og udforske deres omverden. Børnene lærer at have fortrolighed med naturen og dyr, så de får respekt herfor Vi er ude i al slags vejr for at mærke de forskellige naturfænomener og følge årstidens gang. Børnene lærer derigennem hvilket tøj der passer til årstiden og vejret Vi bruger nærmiljøet til leg, så børnene får en fornemmelse af, hvor de er samt hvilke muligheder det giver Vi ser på byggeri og maskiner og overfører blandt andet legen til sandkassen På bondegårdsbesøg oplever børnene hvor maden kommer fra. De får viden og erfaring om dyr Vi måler og tæller Fx kastanjer Hvor meget vand kan der være i spanden? Vi lærer børnene at passe på naturen og miljøet. Fx at spare på vandet 10

11 Kulturelle udtryksformer og værdier I Skanderborg Kommune anerkender vi kunstens og kulturens betydning som læringselement i det enkelte barns udviklings- og dannelsesproces Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg kommune Sammenhæng: Gennem mødet med forskellige udtryksformer, såvel kunstneriske som kulturelle, støttes børnene i at blive nysgerrige og rummelige. Desuden får de en forståelse for, at verden er mangfoldig og at sprog, vaner og levevilkår kan være forskellige. Mål: Børnene har mulighed for at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til en bred vifte af kulturelle udtryksformer. Børnene har mulighed for at afprøve forskellige materialer og redskaber, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende aktivitet. Børnene får gennem oplevelser, der stimulerer skaberglæden og fantasien, inspiration til at lege, omforme og eksperimentere. Børnene deltager i og får kendskab til den kultur og de højtider og traditioner, som hører barnelivet til. Børnene oplever et flerspektret miljø, der er medvirkende til at vise verdens mangfoldighed med sprog, vaner og livsvilkår Sådan gør vi i Guldsmedens vuggestue og børnehave 0-4 år: Vi fejrer højtider og vedligeholder traditioner, så de bliver en del af børnenes kulturrødder. Børnene lærer hvad der kendetegner de forskellige højtider og traditioner. De opnår en fælles følelse og genkendelsens glæde. Bedsteforældrebesøg kan være med til at give børnene viden om de gamle dage Biograftur mm kan være med til at gøre børnene nysgerrige på kulturlivet og 11

12 de værdier de indeholder. Børnene lærer at navigere forskelligt på forskellige arenaer, hvor der forventes en bestemt adfærd Sang, sanglege, musik, fortællinger mm skal være med til at gøre børnenes verdensbillede større. På samlinger i gruppen og på fælles samlinger får børnene mulighed for at udtrykke sig. De lærer at vente på tur, lytte, være på mm. De oplever samhørighed og føle sig som en del af et betydningsfuldt fællesskab. De lærer at huske sange og historier gennem daglige gentagelser Kreative udfoldelser (tegne, male, klippe, klistre) kan være en vigtig udtryksform for børnene. Deres finmotorik fremmes og deres sanser udfordres Kigger i og læser bøger giver børnene fortrolighed og lyst til sproglig udvikling Ser og deltager i teater, hatteteater, dukketeater mm lærer børnene nye udtryksformer samt at skelne mellem fantasi og virkelighed. Børnene øver sig i at være i fokus samt at tackle det ukendte/uvisse Børnene møder forskellige kulturer gennem mad, sprog, sange, dialoger mm. De lærer om andre lande end Danmark og at mennesker har forskellige vilkår. De opnår viden om at mennesker er forskellige, ser forskelligt ud og taler forskelligt sprog Når et barn eller en voksen har været ude at rejse, bruger vi tid på at tale om det land de har været i. Børnene udfordres til at sætte ord på deres oplevelser og til at lytte til hinanden 12

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Dagtilbud Skovby Stjær. Guldsmeden

Pædagogiske læreplaner for. Dagtilbud Skovby Stjær. Guldsmeden Pædagogiske læreplaner for 1 Dagtilbud Skovby Stjær Guldsmeden Læreplanerne for vores dagtilbud danner grundlag for vores hverdagspædagogik. Vores kerneopgave er trivsel, udvikling og læring for alle børn.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for dagilbud Skovby-Stjær Græshoppen

Pædagogiske læreplaner for dagilbud Skovby-Stjær Græshoppen 1 Pædagogiske læreplaner for dagilbud Skovby-Stjær Græshoppen Læreplanerne for vores dagtilbud danner grundlag for vores hverdagspædagogik. Vores kerneopgave er trivsel, udvikling og læring for alle børn.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer.

Pædagogiske. Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj Temaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Læringsforståelse. Sociale kompetencer. Pædagogiske Læreplaner. Vuggestuen Troldhøj 2016 Temaer: Læringsforståelse Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Det er vigtigt, at vi voksne har et tydeligt sprog, og at vi bruger sproget sammen med børnene.

Det er vigtigt, at vi voksne har et tydeligt sprog, og at vi bruger sproget sammen med børnene. De 6 læreplanstemaer Sprog Kultur og kulturelle udtryksformer Krop og bevægelse Sociale kompetencer Natur / naturfænomener Personlig alsidig udvikling På vores personaledage i april 2017 har vi haft vuggestuens

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Punkt 1: Barnets alsidige og personlige udvikling.

Punkt 1: Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplan for institutionen Bøgen - afd. Spirerne. Aldersgruppe: Førskolegruppe. Lavet med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer og SMITTE-modellen. Juni 2018 Punkt 1: Barnets alsidige og personlige udvikling.

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR VUGGESTUEN SOLSTRÅLEN 2018 Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan, hvori børnemiljøvurderingen indgår. Den pædagogiske læreplan skal beskrive

Læs mere

Kontakt oplysninger: Gitte Staarup Nielsen Galgetoften Rødding Tlf.: Gitte Staarup Nielsen Redigeret af Lillian Mølgaard

Kontakt oplysninger: Gitte Staarup Nielsen Galgetoften Rødding Tlf.: Gitte Staarup Nielsen Redigeret af Lillian Mølgaard 201 Kontakt oplysninger: Gitte Staarup Nielsen Galgetoften 57 6630 Rødding Tlf.: 61 26 66 30 Gitte Staarup Nielsen Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje. Jeg glæder

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i Børnehaven.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i Børnehaven. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i Børnehaven. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige kompetencer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve

Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Kulturelle udtryksformer. Et barn i Smørblomsten skal opleve Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. Traditioner. Alternative normer og traditioner. Kulturelle oplevelser i det omgivende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling.

Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Afrapportering pædagogisk læreplan :

Afrapportering pædagogisk læreplan : Afrapportering pædagogisk læreplan 2015-2017: Afdeling: Børnehaven, Orkestervej Aktivitetstema: Kulturelle udtryksformer og værdier: Æstetiske oplevelser Skabende praksis Traditioner og værdier Kultur

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

2/11. Natur og naturfænomener

2/11. Natur og naturfænomener Lærerplanen Denne lærerplan giver overblik over hvilke af børnenes kompetencer, vi i Børnehuset lægger vægt på at styrke. Kompetencerne er beskrevet inden for seks områder: Natur og naturfænomener, personlige

Læs mere

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp

Læreplanstemaer. Page 1 of 10. Alsidig personlig udvikling. Kan med hjælp Revideret januar 2019 Læreplanstemaer Alsidig personlig udvikling Prøver sig af i forskellige situationer og sammenhænge kan indgå i samspil børn andet køn, alder, social og kulturel baggrund end sig veksler

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1 Læreplan for Huset på Bakken 2013-2014 Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Tage udgangspunkt i Sprogligt vil vi støtte udvikling At have indlevelse i andre barnets nærmeste børnene i at kunne

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Fyrkatvej og Børnebakken Alsidig personlig udvikling Personlige kompetencer

Pædagogiske læreplaner Fyrkatvej og Børnebakken Alsidig personlig udvikling Personlige kompetencer Alsidig personlig udvikling Personlige kompetencer Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone (NUZO) Vi iværksætter pædagogiske tiltag, der understøtter barnets stærke sider Vi skaber øverum

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere