Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015"

Transkript

1 Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015 Netto kr. Søges overført Heraf overført til Assens Kommune Ansøgning om overførsel vedr. puljer Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen Ansøgning om overførsel over +/- 5% Miljø Vedligeholdelse kommunale bygninger 87 0 Områdeinstitution Glamsbjerg Solsikken Tommerup Skole / SFO Gummerup børnehave Agerholm Børnehave Fuglekilden Bøllehuset Familiehus Syd 52 0 Erhvervsfremme, bolig og bosætning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse Pilevej Overskud over 5% til finansiering af Skole Ansøgning om ekstraordinær overførsel Risikostyring Handicaprådet (Politisk org.) Frivilligt socialt arbejde

2 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 vedr. puljer og projekter Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Søges overført i kr. Heraf overført til Assens Kommune Økonomiudvalg Innovations- og medborgskabsudvalg Hel Familie Landdistriktsudvikling Miljø og teknik udvalg Børne- og udannelsesudvalg Ungeindsats - investeringsblok Sciencepulje til science-aktiviteter Org./styr./udvikl. af den specialpædagogiske indsats Kompetence udvikling - skolerne Sygdomspulje - områdeinstitutioner årigt projekt under børnesundhed - midler fra tandplejen jf. B&U Kultur- og fritidsudvalget Undgomskulturhuset Historisk event Rest til jernskulptur symposium Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Fleksjobambassadører Rehabilitering på tværs Virksomhedscenter - generation LBR Social- og sundhedsudvalg Ældrepulje Projekt - Styrkelse af hjerneskadeindsatsten (Duedalen) Beredskabskommission

3 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 for enheder med overførselsadgang op til 5% Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Assens Kommune Økonomiudvalg Administrativ organisation Innovations- og medborgskabsudvalg It- og velfærdsteknologi Miljø og teknik udvalg Miljø Veje, grønne områder og kollektiv trafik herunder entreprenørgården Vedligeholdelse kommunale bygninger Børne- og udannelsesudvalg Dagplejen Områdeinstitution Assens Områdeinstitution Glamsbjerg Områdeinstitution Haarby Områdeinstitution Tommerup Områdeinstitution Vissenbjerg Områdeinstitution Aarup Solsikken Assensskolen / SFO Glamsbjergskolen / SFO Haarby Skole / SFO Tallerupskolen / SFO Tommerup Skole / SFO Vissenbjerg Skole / SFO Aarupskolen SFO Pilehaveskolen / SFO klassecenteret Helhedsskolen i Flemløse Ebberup Skole / SFO Ebberup børnehave Salbrovad skole / SFO Salbrohave Gummerup skole / SFO Gummerup børnehave Dreslette skole / SFO Den Røde Æske Brylle skole / SFO Agerholm Børnehave Verninge skole / SFO Fuglekilden Skallebølle skole / SFO Bøllehuset Assens Ungdomsskole Familiehus Syd Familiehus Nord Brahesholm Projektet SSP Tandplejen PPR incl. ressourcepædagoger

4 Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Sundhedsplejen Børneterapeuter Kultur- og fritidsudvalget Assens Bibliotek Assens Musikskolen Naturskolen Folkeoplysning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Job- og Kompetencecenteret Erhvervsfremme, bolig og bosætning Social- og sundhedsudvalg Træning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse Madservice Jordbærhuset Nyholmgården Skovvangen korps psykiatri Psykiatricenteret Café Tusindfryd Assens Misbrugscenter Pilebakken Lindebjerg Duedalen korps Duedalen Odensevej / Lindebjerg Allé Pilevej Stærevænget Møller Eriksensvej Østerbo Poul Mose Parken Korps Handicap Ældreområdet Beredskabskommission Beredskab

5 1) Ansøger Natur og Miljø som søges overført kr. Krav i Vandplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn 5) Uddybning af formål I forbindelse med realisering af indsatsprogrammerne i statens vandplaner DUTes vi til gennemførelse af indsatserne vedr. søer ca kr. årligt i perioden I Assens Kommunes omfatter indsatsen restaurering af én sø. Udgiften hertil er i størrelsesordenen 1 mio. kr. eller mere. Assens Kommune har derfor behov for at samle DUT midlerne, således at der er finansiering til den pålagte opgave. Midlerne fra både 2013 samt 2014 overføres derfor til I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

6 1) Ansøger Rengøringsteam Assens Kommune som søges overført kr. 0 Arbejdstøj til rengøringsassistenterne 5) Uddybning af formål Overførslen skal bruges på arbejdstøj til rengøringsassistenterne. De får nyt tøj og nye sko hvert andet år De fik i 2013 og skal have igen i 2015 I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

7 1) Ansøger som søges overført Børnehaven Uglebo. Områdeinst. Glamsbjerg kr kr. 5) Uddybning af formål Renovering og nyetablering på legeplads Indkøb af It- udstyr. Legeplads: Udligning af niveauforskel mellem flisegange og omkringliggende græsarealer. Nedrivning og fjernelse af gammelt metalskur Indkøb og opsætning af nye legehuse Indkøb af vaskehal til cykler. It-værksted: Indkøb af interaktive tavler Indkøb af go-pro kameraer Indkøb af relevant It som vores samarbejdspartnere i projekt speeddating ønsker til vores pædagogiske værktøjskasse. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

8 1) Ansøger Møllebakken Solsikken som søges overført kr. 0 Uddannelse og digitale hjælpemidler 5) Uddybning af formål En del af overskuddet vil blive brugt på videreuddannelse af personalet i Solsikken. Den anden del af overskuddet vil blive brugt på at indkøbe digitale hjælpemidler til børnene. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

9 1) Ansøger Tommerup Skole som søges overført kr kr. - Renovering af fællesområder ( skoletorv, miljørum og gangområder) - Opgradering af IT-området - Legeplads nye legeredskaber, skaterbane - 5) Uddybning af formål Baggrunden for vores opsparede beløb er, at vi har haft ønsker og behov for at renovere på de større fællesarealer. Ligeledes vil vi gerne give legepladsen et løft og opgradere IT-området. Vi har bevidst lagt an til at kunne samle til større investering. Desuden vil vi være forberedt på, at der kan komme ekstraudgifter i relation til den ventede og nødvendige renovering af indskoling/ SFO. Vi har været begunstiget af den varme efterårsperiode. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: 0

10 1) Ansøger Gummerup børnehave som søges overført kr kr. Renovering af den ene børnehavegruppe (solen) 5) Uddybning af formål At renovere den ene børnehavegruppe, så den får fysiske rammer der matcher de behov der er i børnegruppen. Der er i 2015 ikke afsat midler til denne renovering centralt fra og de penge der er sat af, rækker ikke til de absolut nødvendige ting der skal laves. Denne renovering har været et ønske de sidste to år, og vi har behov for den laves nu. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: kr.

11 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2014 Ansøger Vuggestuen og Børnehaven Agerholm / Brylle Landsbyordning Underskud over 5 % kr. Kort forklaring på årsag til underskud Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet Børnetalsregulering på i alt kr kr. Sammenlægningen af de to børnehaver har kostet os mange børn/penge, da Brylle Børnehave åbnede som privat børnehave. Disse børnetal har været/er umulige at forudsige, har det vist sig. Ut. burde have set tendensen i efteråret To langtidssygemeldinger som er endt i fratrædelser. I den forbindelse lønudgifter uden refusion i 2 x ½ år plus div. i forbindelse med fratrædelse. Opstart af vuggestuen har været løntung. Underskud fra 2013 på ca kr. Vi har afskediget 1 pædagog og 1 husassistent i flexjob. 1 pædagogmedhjælper skulle også afskediges, men hende fik vi omplaceret til anden institution i kommunen. Disse personalemæssige nedskæringer betyder både at vi tilpasser os de aktuelle børnetal, som vi kender dem nu og får betalt af på vores gæld. I 2015 når det ikke at blive så meget afbetaling, da vi fortsat har store personaleudgifter på personale under fratrædelse. Disse beløb bortfalder næste år. Samtidig slår den samlede personalereduktion først rigtigt igennem næste år pga. opsigelsesvarsler. Dette vil medføre: I 2015 nedsættes gælden med: kr. I 2016 nedsættes gælden med: kr. I 2017 afvikles gælden helt dvs kr. Iflg. denne beregning vil vi i 2016 stadig have en buffer på godt og vel kr. til uforudsete udgifter.

12 1) Ansøger Fuglekilden Naturbørnehave og Vuggestue Afd. Leder Grethe Milling som søges overført kr kr. 5) Uddybning af formål Etablering og fornyelse af: Legeplads redskaber. Overdækning af udeareal ved vuggestue. Etablering af fliseareal. Etablering af børnehave på skolen. I 2013 var vi nødt til at fjerne gammelt legetårn. Vi har sparet op, så vi kan investerer i et nyt tidssvarende og motorisk udfordrende lege redskab til erstatning for det gamle legetårn. Vi har åbnet en børnehaveafdeling på skolen og sætter midler af til legeplads og møblering. Ved ombygningen af Fuglekilden, i forbindelse med etablering af vuggestue, var det meningen, der skulle etableres en overdækning af udeareal, hvilket blev taget af igen pga. manglende økonomi. Det vil vi gerne etablere i foråret. Udgangen fra vuggestuen til legepladsen, går gennem havedør fra vuggestuen, hvilket skaber upraktiske og uhygiejniske forhold i vuggestuen. Vi vil etablere en flisebelagt sti fra vuggestuens garderobe ud til vuggestuelegepladsen. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

13 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab februar 2015 Ansøger Underskud over 5 % Skallebølle Skole & Børnehave Afdeling Bøllehuset kr. Kort forklaring på årsag til underskud Langtidssygdom, opsigelser og vikarudgifter kr. Legeplads opretning, inventar og vedligeholdelse kr. Betaling af fejlaflønning kr. Overførelse af sidste års underskud på kr. I alt = kr. Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: Der vil blive genoprettet på følgende måde: 1. år (2015): Besparelse på barselsvikariat (juli-dec): Nedgang i timer (ca. beløb): I alt Gæld = = kr kr kr kr. År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet 2. år (2016): Vi er lidt forsigtigt, da vi har en medarbejder, som har ytret ønske om at komme på efterløn. I så falder vores lønudgifter med Medarbejder på efterløn kr. Stadig lønbesparelse på 5 timer kr. I alt kr. Gæld = = kr. 3. år (2017) Medarbejder på efterløn Stadig besparelse på 5 timer I alt Gæld = kr kr kr kr.

14 1) Ansøger Familiehus Syd som søges overført kr. 0 Kurser og uddannelse 5) Uddybning af formål De overførte midler ønskes anvendt til et kursus forløb for alle medarbejdere samt et længerevarende uddannelsesforløb til to medarbejdere. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

15 1) Ansøger Kommunikation som søges overført kr. Events i Assens Kommune 5) Uddybning af formål Beløbet skal efter aftale med Rikke Berg (er afstemt i EBU) overføres til 2015 for at understøtte udmøntningen af en række events i 2015, herunder TV2 s Touren på Tour og Puls løb m.v. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

16 1) Ansøger som søges overført Sundhedsfremme og forebyggelse kr. Beløbet fordeles med kr. til understøttelse af implementeringen af sundhedspolitikken og kr. til etablering af akutsygepleje 5) Uddybning af formål Understøtte implementeringen af sundhedspolitikken på tværs i kommunen Etablere akutsygepleje Overførslen skal anvendes til: - at understøtte igangværende sundhedsfremmende indsatser, hvor fokus er tidlig opsporing samt indsatser til udsatte målgrupper eksempelvis borgere i botilbud og aktivitets- og samværstilbud og psykiatrien. - Fortsat udvikling af nye sundhedsfremmende indsatser, hvor tidlig opsporing og ulighed i sundhed er i fokus. Dette både i form af direkte borgerkontakt og via kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs i organisationen. - Udvikling af rygestoptilbud i borgerens nærmiljø og evt. inddragelse af erhvervslivet som arena. - Kompetenceudvikling i form af den sundhedsfaglige coachuddannelse til udvalgte medarbejdere. - Etableringsudgifter ved opstart af akutsygepleje: uddannelse, investeringer i udstyr og kontor. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

17 1) Ansøger Erhvervs og Aktivitetscenter Pilevej 4, 5560 Aarup som søges overført i kr. 103 beskyttet beskæftigelse kr kr. Isolering af nybygget lagerhal på Pilevej 5) Uddybning af formål I forbindelse med flytning af træværkstedet på Krabbeløkkevej i Assens til Pilevej i Aarup, blev der opført en lagerhal til opbevaring af råvarer og færdigvarer. I sprojektet var der ikke midler til isolering, selv om det blev anbefalet fra rådgivningsfirmaet. Planen er derfor at isolere her i foråret, betalt med overskydende midler. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

18 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Risikostyring 2) Beløb som søges overført kr kr. Til brug for etablering af overfaldsalarm diverse steder i kommunen. Mobile sprinkler, til personbeskyttelse af borgere som eks. ryger i eget hjem/bolig på et plejehjem. Kan forebygge dødsfald blandt rygende beboer. 5) Uddybning af formål Etablering af overfaldsalarm kan ikke stå alene på de enkelte steder. Etablering af overfaldsalarm sker i samarbejde med og i tilknytning til retningslinjer for forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Men omvendt, må vi også erkende, at vi har personalegrupper, som arbejder alene og hvor retningslinjer for forebyggelse af vold ikke er tilstrækkelige arbejdsredskaber og hvor tilstedeværelsen af overfaldsalarm, både vil skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderen, idet en overfaldsalarm er et redskab for at tilkalde hjælp. Mobile sprinkler opsættes hos borgere, hvor det efter en risikovurdering vurderes at være fare for personbrand. 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt: kr. Beløbene er fordelt med kr. til overfaldsalarm Og kr. til mobile sprinkler til installering diverse steder i kommunen bl.a. plejeboliger.

19 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Handicaprådet 2) Beløb som søges overført kr. 5) Uddybning af formål Aktiviteter i 2015 Arrangement i forbindelse med uddeling af Handicapprisen Konferencer bl.a. Det centrale handicapråd. Til oplægsholdere på temadage 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt:

20 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger 18 Frivilligt socialt arbejde 2) Beløb som søges overført kr. Beløbet er ikke blevet brugt i 2014, derfor søges overført til ) Uddybning af formål 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt:

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010. Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier 12 04 Sociale ydelser 20 05 Ældre 21 06 Psykiatri og handicappede 25 07 Beskæftigelse og aktivering 32 09 Teknik og

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct.

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Budgetoverførsler til 2013 Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget Distrikt Nord Sammenlægningen af de 6 virksomheder på dagstilbudsområdet, hvor det er vigtigt at overførslen

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser Juni 2015 Indhold Samlet oversigt... 3 Aktivitetsområde 11 Administrationen... 5 Aktivitetsområde 12 Ejendomme...20 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller...22 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service -

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE

DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET FOR VEJEN KOMMUNE DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2015 FOR VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Fanenr. Beskrivelse, beløb i 100 Effektivisering af ejendomsadministration 0-1.650-4.950-4.950 101 Ansættelse af en driftssupervisor

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere