Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015"

Transkript

1 Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015 Netto kr. Søges overført Heraf overført til Assens Kommune Ansøgning om overførsel vedr. puljer Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen Ansøgning om overførsel over +/- 5% Miljø Vedligeholdelse kommunale bygninger 87 0 Områdeinstitution Glamsbjerg Solsikken Tommerup Skole / SFO Gummerup børnehave Agerholm Børnehave Fuglekilden Bøllehuset Familiehus Syd 52 0 Erhvervsfremme, bolig og bosætning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse Pilevej Overskud over 5% til finansiering af Skole Ansøgning om ekstraordinær overførsel Risikostyring Handicaprådet (Politisk org.) Frivilligt socialt arbejde

2 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 vedr. puljer og projekter Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Søges overført i kr. Heraf overført til Assens Kommune Økonomiudvalg Innovations- og medborgskabsudvalg Hel Familie Landdistriktsudvikling Miljø og teknik udvalg Børne- og udannelsesudvalg Ungeindsats - investeringsblok Sciencepulje til science-aktiviteter Org./styr./udvikl. af den specialpædagogiske indsats Kompetence udvikling - skolerne Sygdomspulje - områdeinstitutioner årigt projekt under børnesundhed - midler fra tandplejen jf. B&U Kultur- og fritidsudvalget Undgomskulturhuset Historisk event Rest til jernskulptur symposium Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Fleksjobambassadører Rehabilitering på tværs Virksomhedscenter - generation LBR Social- og sundhedsudvalg Ældrepulje Projekt - Styrkelse af hjerneskadeindsatsten (Duedalen) Beredskabskommission

3 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 for enheder med overførselsadgang op til 5% Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Assens Kommune Økonomiudvalg Administrativ organisation Innovations- og medborgskabsudvalg It- og velfærdsteknologi Miljø og teknik udvalg Miljø Veje, grønne områder og kollektiv trafik herunder entreprenørgården Vedligeholdelse kommunale bygninger Børne- og udannelsesudvalg Dagplejen Områdeinstitution Assens Områdeinstitution Glamsbjerg Områdeinstitution Haarby Områdeinstitution Tommerup Områdeinstitution Vissenbjerg Områdeinstitution Aarup Solsikken Assensskolen / SFO Glamsbjergskolen / SFO Haarby Skole / SFO Tallerupskolen / SFO Tommerup Skole / SFO Vissenbjerg Skole / SFO Aarupskolen SFO Pilehaveskolen / SFO klassecenteret Helhedsskolen i Flemløse Ebberup Skole / SFO Ebberup børnehave Salbrovad skole / SFO Salbrohave Gummerup skole / SFO Gummerup børnehave Dreslette skole / SFO Den Røde Æske Brylle skole / SFO Agerholm Børnehave Verninge skole / SFO Fuglekilden Skallebølle skole / SFO Bøllehuset Assens Ungdomsskole Familiehus Syd Familiehus Nord Brahesholm Projektet SSP Tandplejen PPR incl. ressourcepædagoger

4 Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Sundhedsplejen Børneterapeuter Kultur- og fritidsudvalget Assens Bibliotek Assens Musikskolen Naturskolen Folkeoplysning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Job- og Kompetencecenteret Erhvervsfremme, bolig og bosætning Social- og sundhedsudvalg Træning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse Madservice Jordbærhuset Nyholmgården Skovvangen korps psykiatri Psykiatricenteret Café Tusindfryd Assens Misbrugscenter Pilebakken Lindebjerg Duedalen korps Duedalen Odensevej / Lindebjerg Allé Pilevej Stærevænget Møller Eriksensvej Østerbo Poul Mose Parken Korps Handicap Ældreområdet Beredskabskommission Beredskab

5 1) Ansøger Natur og Miljø som søges overført kr. Krav i Vandplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn 5) Uddybning af formål I forbindelse med realisering af indsatsprogrammerne i statens vandplaner DUTes vi til gennemførelse af indsatserne vedr. søer ca kr. årligt i perioden I Assens Kommunes omfatter indsatsen restaurering af én sø. Udgiften hertil er i størrelsesordenen 1 mio. kr. eller mere. Assens Kommune har derfor behov for at samle DUT midlerne, således at der er finansiering til den pålagte opgave. Midlerne fra både 2013 samt 2014 overføres derfor til I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

6 1) Ansøger Rengøringsteam Assens Kommune som søges overført kr. 0 Arbejdstøj til rengøringsassistenterne 5) Uddybning af formål Overførslen skal bruges på arbejdstøj til rengøringsassistenterne. De får nyt tøj og nye sko hvert andet år De fik i 2013 og skal have igen i 2015 I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

7 1) Ansøger som søges overført Børnehaven Uglebo. Områdeinst. Glamsbjerg kr kr. 5) Uddybning af formål Renovering og nyetablering på legeplads Indkøb af It- udstyr. Legeplads: Udligning af niveauforskel mellem flisegange og omkringliggende græsarealer. Nedrivning og fjernelse af gammelt metalskur Indkøb og opsætning af nye legehuse Indkøb af vaskehal til cykler. It-værksted: Indkøb af interaktive tavler Indkøb af go-pro kameraer Indkøb af relevant It som vores samarbejdspartnere i projekt speeddating ønsker til vores pædagogiske værktøjskasse. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

8 1) Ansøger Møllebakken Solsikken som søges overført kr. 0 Uddannelse og digitale hjælpemidler 5) Uddybning af formål En del af overskuddet vil blive brugt på videreuddannelse af personalet i Solsikken. Den anden del af overskuddet vil blive brugt på at indkøbe digitale hjælpemidler til børnene. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

9 1) Ansøger Tommerup Skole som søges overført kr kr. - Renovering af fællesområder ( skoletorv, miljørum og gangområder) - Opgradering af IT-området - Legeplads nye legeredskaber, skaterbane - 5) Uddybning af formål Baggrunden for vores opsparede beløb er, at vi har haft ønsker og behov for at renovere på de større fællesarealer. Ligeledes vil vi gerne give legepladsen et løft og opgradere IT-området. Vi har bevidst lagt an til at kunne samle til større investering. Desuden vil vi være forberedt på, at der kan komme ekstraudgifter i relation til den ventede og nødvendige renovering af indskoling/ SFO. Vi har været begunstiget af den varme efterårsperiode. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: 0

10 1) Ansøger Gummerup børnehave som søges overført kr kr. Renovering af den ene børnehavegruppe (solen) 5) Uddybning af formål At renovere den ene børnehavegruppe, så den får fysiske rammer der matcher de behov der er i børnegruppen. Der er i 2015 ikke afsat midler til denne renovering centralt fra og de penge der er sat af, rækker ikke til de absolut nødvendige ting der skal laves. Denne renovering har været et ønske de sidste to år, og vi har behov for den laves nu. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: kr.

11 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2014 Ansøger Vuggestuen og Børnehaven Agerholm / Brylle Landsbyordning Underskud over 5 % kr. Kort forklaring på årsag til underskud Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet Børnetalsregulering på i alt kr kr. Sammenlægningen af de to børnehaver har kostet os mange børn/penge, da Brylle Børnehave åbnede som privat børnehave. Disse børnetal har været/er umulige at forudsige, har det vist sig. Ut. burde have set tendensen i efteråret To langtidssygemeldinger som er endt i fratrædelser. I den forbindelse lønudgifter uden refusion i 2 x ½ år plus div. i forbindelse med fratrædelse. Opstart af vuggestuen har været løntung. Underskud fra 2013 på ca kr. Vi har afskediget 1 pædagog og 1 husassistent i flexjob. 1 pædagogmedhjælper skulle også afskediges, men hende fik vi omplaceret til anden institution i kommunen. Disse personalemæssige nedskæringer betyder både at vi tilpasser os de aktuelle børnetal, som vi kender dem nu og får betalt af på vores gæld. I 2015 når det ikke at blive så meget afbetaling, da vi fortsat har store personaleudgifter på personale under fratrædelse. Disse beløb bortfalder næste år. Samtidig slår den samlede personalereduktion først rigtigt igennem næste år pga. opsigelsesvarsler. Dette vil medføre: I 2015 nedsættes gælden med: kr. I 2016 nedsættes gælden med: kr. I 2017 afvikles gælden helt dvs kr. Iflg. denne beregning vil vi i 2016 stadig have en buffer på godt og vel kr. til uforudsete udgifter.

12 1) Ansøger Fuglekilden Naturbørnehave og Vuggestue Afd. Leder Grethe Milling som søges overført kr kr. 5) Uddybning af formål Etablering og fornyelse af: Legeplads redskaber. Overdækning af udeareal ved vuggestue. Etablering af fliseareal. Etablering af børnehave på skolen. I 2013 var vi nødt til at fjerne gammelt legetårn. Vi har sparet op, så vi kan investerer i et nyt tidssvarende og motorisk udfordrende lege redskab til erstatning for det gamle legetårn. Vi har åbnet en børnehaveafdeling på skolen og sætter midler af til legeplads og møblering. Ved ombygningen af Fuglekilden, i forbindelse med etablering af vuggestue, var det meningen, der skulle etableres en overdækning af udeareal, hvilket blev taget af igen pga. manglende økonomi. Det vil vi gerne etablere i foråret. Udgangen fra vuggestuen til legepladsen, går gennem havedør fra vuggestuen, hvilket skaber upraktiske og uhygiejniske forhold i vuggestuen. Vi vil etablere en flisebelagt sti fra vuggestuens garderobe ud til vuggestuelegepladsen. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

13 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab februar 2015 Ansøger Underskud over 5 % Skallebølle Skole & Børnehave Afdeling Bøllehuset kr. Kort forklaring på årsag til underskud Langtidssygdom, opsigelser og vikarudgifter kr. Legeplads opretning, inventar og vedligeholdelse kr. Betaling af fejlaflønning kr. Overførelse af sidste års underskud på kr. I alt = kr. Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: Der vil blive genoprettet på følgende måde: 1. år (2015): Besparelse på barselsvikariat (juli-dec): Nedgang i timer (ca. beløb): I alt Gæld = = kr kr kr kr. År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet 2. år (2016): Vi er lidt forsigtigt, da vi har en medarbejder, som har ytret ønske om at komme på efterløn. I så falder vores lønudgifter med Medarbejder på efterløn kr. Stadig lønbesparelse på 5 timer kr. I alt kr. Gæld = = kr. 3. år (2017) Medarbejder på efterløn Stadig besparelse på 5 timer I alt Gæld = kr kr kr kr.

14 1) Ansøger Familiehus Syd som søges overført kr. 0 Kurser og uddannelse 5) Uddybning af formål De overførte midler ønskes anvendt til et kursus forløb for alle medarbejdere samt et længerevarende uddannelsesforløb til to medarbejdere. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

15 1) Ansøger Kommunikation som søges overført kr. Events i Assens Kommune 5) Uddybning af formål Beløbet skal efter aftale med Rikke Berg (er afstemt i EBU) overføres til 2015 for at understøtte udmøntningen af en række events i 2015, herunder TV2 s Touren på Tour og Puls løb m.v. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

16 1) Ansøger som søges overført Sundhedsfremme og forebyggelse kr. Beløbet fordeles med kr. til understøttelse af implementeringen af sundhedspolitikken og kr. til etablering af akutsygepleje 5) Uddybning af formål Understøtte implementeringen af sundhedspolitikken på tværs i kommunen Etablere akutsygepleje Overførslen skal anvendes til: - at understøtte igangværende sundhedsfremmende indsatser, hvor fokus er tidlig opsporing samt indsatser til udsatte målgrupper eksempelvis borgere i botilbud og aktivitets- og samværstilbud og psykiatrien. - Fortsat udvikling af nye sundhedsfremmende indsatser, hvor tidlig opsporing og ulighed i sundhed er i fokus. Dette både i form af direkte borgerkontakt og via kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs i organisationen. - Udvikling af rygestoptilbud i borgerens nærmiljø og evt. inddragelse af erhvervslivet som arena. - Kompetenceudvikling i form af den sundhedsfaglige coachuddannelse til udvalgte medarbejdere. - Etableringsudgifter ved opstart af akutsygepleje: uddannelse, investeringer i udstyr og kontor. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

17 1) Ansøger Erhvervs og Aktivitetscenter Pilevej 4, 5560 Aarup som søges overført i kr. 103 beskyttet beskæftigelse kr kr. Isolering af nybygget lagerhal på Pilevej 5) Uddybning af formål I forbindelse med flytning af træværkstedet på Krabbeløkkevej i Assens til Pilevej i Aarup, blev der opført en lagerhal til opbevaring af råvarer og færdigvarer. I sprojektet var der ikke midler til isolering, selv om det blev anbefalet fra rådgivningsfirmaet. Planen er derfor at isolere her i foråret, betalt med overskydende midler. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

18 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Risikostyring 2) Beløb som søges overført kr kr. Til brug for etablering af overfaldsalarm diverse steder i kommunen. Mobile sprinkler, til personbeskyttelse af borgere som eks. ryger i eget hjem/bolig på et plejehjem. Kan forebygge dødsfald blandt rygende beboer. 5) Uddybning af formål Etablering af overfaldsalarm kan ikke stå alene på de enkelte steder. Etablering af overfaldsalarm sker i samarbejde med og i tilknytning til retningslinjer for forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Men omvendt, må vi også erkende, at vi har personalegrupper, som arbejder alene og hvor retningslinjer for forebyggelse af vold ikke er tilstrækkelige arbejdsredskaber og hvor tilstedeværelsen af overfaldsalarm, både vil skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderen, idet en overfaldsalarm er et redskab for at tilkalde hjælp. Mobile sprinkler opsættes hos borgere, hvor det efter en risikovurdering vurderes at være fare for personbrand. 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt: kr. Beløbene er fordelt med kr. til overfaldsalarm Og kr. til mobile sprinkler til installering diverse steder i kommunen bl.a. plejeboliger.

19 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Handicaprådet 2) Beløb som søges overført kr. 5) Uddybning af formål Aktiviteter i 2015 Arrangement i forbindelse med uddeling af Handicapprisen Konferencer bl.a. Det centrale handicapråd. Til oplægsholdere på temadage 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt:

20 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger 18 Frivilligt socialt arbejde 2) Beløb som søges overført kr. Beløbet er ikke blevet brugt i 2014, derfor søges overført til ) Uddybning af formål 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt:

Oversigt over overførsler fra 2015 til 2016

Oversigt over overførsler fra 2015 til 2016 Oversigt over overførsler fra 2015 til 2016 Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Assens Kommune 17.140 781 Ansøgning om overførsel vedr. puljer -1.678 0 Ansøgning om overførsel op til

Læs mere

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring Assens Kommune's Ean.nr. Pr. 01.11.2016 Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610 Assens Forsikringer og Risikostyring 5798006857296 Rådhus Allé 5-5610 Assens Ejendomsadministration

Læs mere

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring Assens Kommune's Ean.nr. Pr. 20.09.2017 Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610 Assens Forsikringer og Risikostyring 5798006857296 Rådhus Allé 5-5610 Assens Ejendomsadministration

Læs mere

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Oversigt over ændringer 3-11-2016 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde

Læs mere

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Til: Esben Krægpøth Kopi til: - Fra: Margit Just 24. april 2017 Sags id: - Børnepakken - fordeling af budget Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model

Læs mere

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011)

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Nedenstående skema benyttes til ansøgning. Alle hvide felter udfyldes. I skemaet er indsat

Læs mere

Styringskoncept for Assens kommune

Styringskoncept for Assens kommune Styringskoncept for Assens kommune Indholdsfortegnelse Styring i Assens Kommune indledende bemærkninger.... 3 1. Målstyring... 3 1.1 Vision:... 3 1.2 Servicemål:... 4 1.3 Kvalitetsaftale:... 5 2 Decentraliserings

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Finans og Regnskab 5798006883752 Rådhus Allé 5-5610 Assens. By, Land og Kultur 5790001116026 Rådhus Allé 5-5610 Assens

Finans og Regnskab 5798006883752 Rådhus Allé 5-5610 Assens. By, Land og Kultur 5790001116026 Rådhus Allé 5-5610 Assens Assens Kommune's EAN.NR. Pr. 27.04.2016 Adresser Byrådssekretariat Økonomi By, Land og Kultur Trafik og Byg Miljø og Natur Anlægsprojekter Plan og Kultur Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610

Læs mere

Da vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål.

Da vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål. Bilag4 Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug i 2015 Assens Misbrugscenter 0 Socialpsykiatrien 0 Bofællesskabet Skelvej 0 Ældrecenter Æblehaven 0 Boenheden Kildebakken 0 Strandgården 0 Lindebjerg 0 CSA Duedalen

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Korrigeret. budget. 556 659 325 9 1,3% nævn

Korrigeret. budget. 556 659 325 9 1,3% nævn Overførsler fra 2011 til 2012 Politikområde: Politisk Organisation Regnskab 2011. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel Oprindeligt øb Korrigeret Regnskab til 2012* (minus = overskud) i pct. af korr.

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Beskrivelse af overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011 pr. politikområde.

Beskrivelse af overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011 pr. politikområde. Beskrivelse af overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011 pr. politikområde. Økonomiudvalget Overførsler fra 2010 til 2011 Politikområde: Politisk Organisation Regnskab 2010. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel

Læs mere

Notat. Status over arbejdsglædepuljen

Notat. Status over arbejdsglædepuljen Notat Status over arbejdsglædepuljen 1. Arbejdsglædepuljen i Assens Kommune Der er i budget 2007-2010 afsat kr. 500.000 til at understøtte arbejdsglæde og det gode arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Endelig overførsel 2009

Endelig overførsel 2009 Endelig overførsel 2009 Oprindeligt Korrigeret 2009 2009 Forbrug 2009 overførsel %-vis afvigelse Institution i 1000 kr. 511002 Dagplejen distrikt 1 Aarup/Vissenbjerg 22.955 23.146 23.152 6 0,03 511003

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Udtalelse fra SaSA baseret på mødet i Flemløse 8. marts 2010. ÅBENT BREV TIL ASSENS BYRÅD: Kopi til forvaltningen Kære byrådsmedlemmer I Assens kommune har vi et godt skolevæsen! Vores børn klarer sig

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Notat Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser ved 11

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende

2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Sundhed R02: Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen R06: Effektivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning, pauser -150-400 -400-400 Råderumsblokken tager afsæt i implementering

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008

Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: [Navn] Fra: Budgetgruppen Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 20. februar Ifølge Økonomiregulativet er der mulighed for at overføre

Læs mere

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Notat. Ny organisering af Social, Sundhed og Arbejdsmarked. Til: FællesMED-udvalg Social og Sundhed. Indledning

Notat. Ny organisering af Social, Sundhed og Arbejdsmarked. Til: FællesMED-udvalg Social og Sundhed. Indledning Notat Til: FællesMED-udvalg Social og Sundhed 22. september 2016 Sags id: 16/21866 Ny organisering af Social, Sundhed og Arbejdsmarked Indledning Nærværende notat beskriver den nye organisering af Social,

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU

Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Musikskolen -145.105-8 Underskuddet er opstået af flere årsager: Flere familier end normalt valgte at

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Revidering af modellen: Ny-organisering af tosprogsområdet i Assens Kommune

Revidering af modellen: Ny-organisering af tosprogsområdet i Assens Kommune Revidering af modellen: Ny-organisering af tosprogsområdet i Assens Kommune Maj 2017 1 Revideringen er udarbejdet i samarbejde med: Kirsten Møller, skoleleder, Tommerup skole Gun Løvschal, konstitueret

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn Projektplan for I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud og Skole 1 Indledning Denne projektplan har til formål at informere om rammer og skabe retning under implementeringen af kommunalbestyrelsens

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Plan og Kultur Januar Pulje til udendørsarealer sport og fritid. I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Plan og Kultur Januar 2014 Pulje til udendørsarealer sport og fritid I anlægsbudgettet er der afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Status på opgaver på de udendørs anlæg. Oversigten omfatter

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Hornbæk Børnehave Korrigeret budget Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Budget- og Analysegruppen,

Budget- og Analysegruppen, - Budget 2010-2013 I 1.000 kr./2010-priser 2010 2011 2012 2013 Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget -10.295-10.295-10.295-10.295 Børneudvalget -2.785-3.330-3.330-3.330 Skoleudvalget -7.728-13.614-13.614-13.614

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Forslag om NY BÆREDYGTIG STRUKTUR PÅ DAGTILBUDS- OG SKOLEOMRÅDET i Assens Kommune

Forslag om NY BÆREDYGTIG STRUKTUR PÅ DAGTILBUDS- OG SKOLEOMRÅDET i Assens Kommune HØRINGSMATERIALE 16. NOVEMBER 216 Forslag om NY BÆREDYGTIG STRUKTUR PÅ DAGTILBUDS- OG SKOLEOMRÅDET i Assens Kommune FORMÅL Sikre bæredygtig kvalitet Sikre bæredygtig økonomi Høringsmateriale, dateret den

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende. Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.)

2016 (1.000 kr.) 2017 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende. Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 2017 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Tekst fra budgetblok Sundhedsfaglig bistand Ø01: Sundhedskoordinatorfunktionen 300 300 300 300 Den vedtagne sygedagpengereform, der træder i kraft

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Kultur og fritid Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Aftaleenheder Bibliotek 1.186,4 41.233,1 39.750,3

Læs mere

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017 Allerød Kommune Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab til 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Opgørelse af driftsoverførsel fra -2017 samt udvikling... 2

Læs mere

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag Torvets Børnehus har haft 9 resultatkrav i 2009, hvoraf de 6 er helt indfriet og 3 er delvist indfriet. De resultatkrav, der er delvist indfriet handler om

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere