Realkompetence. Vi kan meget mere, end vi tror

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Realkompetence. Vi kan meget mere, end vi tror"

Transkript

1 Realkompetence Vi kan meget mere, end vi tror

2 Indhold Medarbejderne vokser side 4 - introduktion og baggrund Selvtillid, styrke og mod på fremtiden - oplevelser og erfaringer side Fokus på det menneskelige side 20 - udviklingen af projektet Metoder og redskaber side 24 Et værktøj, der rækker ind i fremtiden side 26 - perspektiver Vi ønsker at gøre en forskel Side 27 - efterskift REAL KOMPETENCE 2

3 Realkompetence Vi kan meget mere, end vi tror Læs mere om projektet på 3

4 Per Tidemand, OPLOG Korsør 34 Medarbejderne vokser Realkompetenceafklaring har stor betydning for medarbejderne. Blot det at gennemgå et fire dages kursus i, hvordan man afklarer sig selv, har givet et løft til alle. Jeg er overbevist om, at når mennesker bliver bevidste om, hvad de kan, så bliver de også mere selvsikre og tilfredse, mere positive. Og dermed har vi sat gang i en god spiral, siger chefen for OPLOG (Operativt Logistisk Støttecenter Korsør) Korsør, Per Tidemand. OPLOG Korsør (tidligere Flådestation Korsør) er langt fra færdig med kompetenceafklaringen. Foreløbigt har alle ansatte ved OPLOG På lageret ved vi præcist, hvad vi har på hylderne. Vi har styr på hver eneste del, vi ved, hvor længe vi har haft den, hvad den skal bruges til, og hvornår vi løber tør. Men vores vigtigste ressource, nemlig personalet, har vi ikke samme overblik over. Realkompetence hjælper os til at få det overblik over med arbejderne, siger chefen for OPLOG Korsør og for Projekt Realkompetence, Per Tidemand.

5 Sådan blev Projekt Realkompetence født Som konsekvens af Forsvarsforliget skulle Flådestation Korsør nedbrydes, struktureres om og skabes som en helt ny organisation, Operativt Logistisk Støttecenter Korsør, eller blot OPLOG Korsør. Personale fra tre forskellige steder plus nye ansigter skulle fordeles i nye stillinger med nye opgaver. I alt skulle 250 medarbejdere placeres i hver sin nye stol. Chefen for Flådestation Korsør, Per Tidemand, erkendte, at det var nødvendigt med en status over, hvad samtlige medarbejdere kunne. For først når ledelsen havde et overblik over organisationens samlede kompetencer, kunne den begynde at klarlægge, hvordan den skulle møde de nye opgaver, og hvem der skulle løse dem. Sammen med konsulentfirmaet bp-u fødte Flådestationen ideen til den totale afklaring af samtlige kompetencer. Første skridt til Projekt Realkompetence var taget. EU blev ansøgt om midler til at gennemføre projektet. Og pengene blev bevilget, forudsat at Flådestationen bredte projektet ud, så flere kom med. Bp-u sendte forespørgsler ud i regionen, og resultatet blev, at hhv. Næstved Kommune, Vordingborg Kommune, Storstrøms ErhvervsCenter og Nakskov Kommune kom med i projektet. Herefter blev Storstrøms ErhvervsCenter bestilt til projektledelse og administration af projektet. Korsør både chefer og med arbejdere - været igennem et fire dages kursus, hvor de er undervist i, hvorledes man kom petenceafklarer sig selv. På sigt skal i alt ca. 250 medarbejdere afklares. - Kompetenceafklaring er ikke en statisk ting. Afklaringen sætter en proces i gang hos den enkelte, som bliver mere bevidst om egen rolle og egne kompetencer. Første afklaring afdækker måske halvdelen af alt det, man kan. Efterhånden som man får erfaring for, hvordan man afklarer sig selv, kommer der mere på. Når man ved, hvad man kan og vil, så kan man udvikle sig, siger Per Tidemand. Kammerathjælp 12 af OPLOG Korsørs ansatte har fået en uddannelse som kompetencevejledere. Dvs. de i hverdagen vil stå til rådighed for kollegaerne og altid være klar til en afdækkende og fortrolig samtale. Dermed har OPLOG Korsør fået et værktøj, de kan bruge fremover. - Ideen er fx også, at man, inden man går til MUSsamtale, lige laver et brush up på sit afklaringspapir. Så har man et godt udgangspunkt, og man får et helt andet konstruktivt indhold i MUS-samtalen. Det bliver ikke længere blot en pligt, men en udviklende samtale, der både kommer medarbejderen og virksomheden til gode. Medarbejderen vokser af det. Kræfterne er godt givet ud - Realkompetence burde være en naturlig ting for enhver virksomhed. Men det kræver tid og engagement fra ledelsens side. Hvis ledelsen ikke engagerer sig i kompetenceafklaringen, bliver det derefter. Vi føler ikke, vi har tid til at lade være 5

6 Per Tidemand, OPLOG Korsør med realkompetenceafklaringen. For os er det en investering, og vi er over beviste om, at den lønner sig i sidste ende, siger Per Tidemand. Så selvom OPLOG Korsør lige nu ikke har mål bare resultater, så ved ledelsen, at kræfterne er godt givet ud. Faktisk har den et konkret eksempel på, at kompetenceafklarin gen bær er frugt: - I 2005 lavede vi et pilotprojekt med 15 mand, som var afskedstruede. Vi valgte at køre dem igennem et realkompetence forløb med anerkendende samtaler, storytelling, coaching osv. De kom ud på den anden side med et stykke papir, de kunne bruge, når de skulle ud og søge nyt arbejde. De fleste fik job umiddelbart herefter. Større fokus på sociale evner For OPLOG Korsør har omstruktureringen bl.a. betydet, at virksomheden nu har en servicefunktion. Det indebærer, at medarbejderes sociale kompetencer fremover skal vægtes højere. Noget Projekt Realkompetence har været med til at sætte fokus på. - Vores nye opgaver stiller helt nye krav til os så som fleksibilitet og omstillingsparathed. Det har ikke tidligere været nødvendigt for vores ansatte. Vi kan se, at evnen til at opretholde gode relationer og at have en god forståelse for hinanden skaber bedre samarbejde. Vi kan også se, at det i dag er nødvendigt at kunne kommunikere og udtrykke sig klart. Videndeling er afgørende i fremtiden. Og er man i en tillidsfuld organisation, hvor man har nogle af alle disse kompetencer, så er man heller ikke bange for at dele viden på tværs af fag, forklarer Per Tidemand. - Realkompetenceafklaringen er fundamentet, når den videre uddannelse skal tilrettelægges. Jeg tænker ofte på Søren Kierkegaards ord at man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst, siger Per Tidemand. 6

7 Hvad er forskellen mellem kompetencer, kvalifikationer og realkompetencer? Kompetencer er kort sagt alt det, du kan, er og gør. Det er dine naturlige lederevner, som du brugte allerede dengang, du var spejderleder. Det er din evne til at have mange opgaver og aftaler i gang samtidigt, som du har fået optrænet, fordi du er forælder i en storfamilie, hvor mange tråde skal holdes sammen. Eller det er din sunde dømmekraft, som du har med hjemmefra, din medfødte indlevelsesevne, dit smittende humør, lyse sind eller tusind andre ting. Kompetencer er alle de færdigheder, evner og erfaringer, du har samlet gennem livet. Kvalifikationer er de færdigheder, du har papir på. eksamenspapirer, kursusbeviser osv. Realkompetencer dækker over de færdigheder, du reelt bruger, når du løser dine daglige arbejdsopgaver. Det er de kompetencer, du har i spil lige nu. Uanset om det er færdigheder, du har papir på eller ej. 7

8 Selvtillid, styrke og mod på fremtiden I alt har ca. 300 medarbejdere fra fem forskellige virksomheder deltaget i Projekt Realkompetence. For hver og en har forløbet haft stor personlig betydning. Større selvtillid, større arbejdsglæde, nye muligheder. Rigtig mange af deltagerne opdagede, at de kunne ting og besad evner, de ikke anede eksistensen af. Og for rigtig mange af deltagerne åbnede verden sig på ny. Pludselig var den fuld af muligheder. På de følgende sider fortæller ti af deltagerne, hvad de har fået ud af realkompetenceafklaringen. - Projektet har været med til at gøre den enkelte meget mere bevidst om egne behov og ønsker. Alle har været afklarede op til kommunesammenlægningen. De har været glade for forløbet og ikke følt, de spildte deres tid. På trods af at vi stod midt i sammenlægningerne og en masse ekstra opgaver og uklarheder. - Jeg har altid vidst, at verden er fuld af muligheder. Men nu har jeg fået gjort det stykke afklaringsarbejde, som man jo burde have gjort for længst. Så i dag ved jeg præcist, hvad jeg kan, og derfor føler jeg mig bedre klædt på til at møde fremtiden. Kompetencevejlederkursus 9

9 Kompetencevejlederkursus - Projektet har hjulpet mig til at få valideret mine stærke sider. Det gør, at jeg nu er mere bevidst om, hvad det faktisk er, jeg kan og gør. Og det giver en større glæde og tilfredshed ved arbejdet. - Det er på det personlige plan, ændringerne er sket. Jeg kan mærke, jeg har fået et større selvværd. Det har været et skulderklap at få sat ord på, hvad jeg kan. Det er da rart at have et stykke papir, hvor der er sat ord på, hvad det er, jeg kan. - Mange af de ting, vi gør, er blot en selvfølge. Det er jo bare noget, vi gør. Men da vi fik sat ord på, hvad det er, vi kan, så viste det sig, at vi faktisk kan rigtig mange ting. Vi tænker bare ikke over det. - Det var berigende at møde helt andre mennesker. Det gav et friskt pust. Og jeg tror, det er sundt lige at blive revet ud af sin egen lille andedam en gang imellem. - Jeg føler mig privilegeret, fordi jeg har været med i projektet. Det har givet mig så meget, at jeg nu gerne vil supplere med en coachuddannelse. 9

10 Stine Hansen, dagplejer, Vordingborg Dagpleje En dagplejer er sin egen lille direktør 10 - Mange af de ting, vi gør som dagplejere, er blot en selvfølge. Men det gav virkelig et løft at være sammen med mennesker, der var ansat i kommunens servicebutik. For det viste sig jo, at vi havde mange ting til fælles. Fx kundepleje, som vi jo skal yde over for forældrene, fortæller dagplejer Stine Hansen. For hende var det en øjenåbner at få sat ord på alle de ting, hun kan og gør. - Som dagplejere har vi jo ikke papir på det, vi kan. Og i begyndelsen af kurset var det lidt mærkeligt at sidde blandt alle mulige med titler og uddannelser. Men da vi fik sat ord på, så viste det sig, at vi faktisk kan rigtig mange ting. Vi tænker bare ikke over det, fortæller en begejstret Stine Hansen. En dagplejer er sin egen direktør, for hun tilrettelægger selv hele dagen. Hun har et overblik, de fleste erhvervsledere ville misunde. Hun skal koordinere fire-fem børns behov, spisetider, sovetider osv., og i det program også lige indpasse gåture, sang, legestue, mindst 15 daglige bleskift, trøst, omsorg og meget mere. Det hele mens hun oser af rummelighed og godt humør. - Jeg kan have hele huset i ét rod og samtidig lave mad, trøste et barn og lige lægge noget vasketøj sammen. Og når dagen er omme, er her ryddet, og alle har haft en god dag, griner hun. I forhold til selve arbejdet med børnene, føler hun ikke, Realkompetence har ændret så meget. - Det er mere på det personlige plan, ændringerne er sket. Jeg kan mærke, jeg har fået et større selvværd. Det er da rart at have et stykke papir, hvor der er sat ord på, hvad jeg kan, fortæller Stine Hansen. - Jeg kan mærke, jeg har fået et større selvværd. Det har været et skulderklap at få sat ord på, hvad jeg kan, siger dagplejer Stine Hansen.

11 Afklarede og engagerede medarbejdere - Vi har de sidste ca. fem år arbejdet med at udvikle dagplejen. Derfor var det naturligt at stoppe op og få et ledelsesmæssigt overblik over, hvilke kompetencer vi har, fortæller Christian Barding, leder af Ny Vordingborg Dagpleje. Ca. 50 dagplejere fra den tidligere Vordingborg Kommune deltog i Projekt Realkompetence. - Det har givet et løft til hver enkelt. Alle er blevet mere afklarede omkring egne kompetencer. De har fået mere selvværd og tager større ansvar, siger Christian Barding. Lige nu er der travlhed med at samle tre kommuners dagpleje-områder i ét. Når hverdagen i den nye kommune begynder, skal erfaringerne fra kompetence-afklaringen sættes i system. - Det er første skridt på vejen mod netværksdannelse og videndeling. Dagplejens kultur har jo altid været, at den enkelte dagplejer holdt sig for sig selv. I dag er alle dagplejere delt ind i grupper, som jævnligt mødes i legestuer eller hjemme hos hinanden. Dvs. dagplejerne har et netværk, hvor de kan drøfte problemer og udveksle erfaringer, siger Christian Barding. Han er overbevist om, at der hos de enkelte dagplejere ligger uudnyttede ressourcer og venter på at blive brugt. Ressourcer, som netop kompetenceafklaringen kan hjælpe frem i lyset. - Fx har vi dagplejegrupper, der er rasende dygtige til brobygning mellem dagplejen og børnehaven. Lad os da få de grupper bragt sammen med de grupper, der ikke har taget hul på den brobygning endnu, siger Christian Barding. Han er på det rene med, at kompetenceafklaringen kan betyde, at nogle af hans medarbejdere får mod på at prøve kræfter med andre ting i livet. - Sådan vil det altid være, når man som leder åbner op for, at ens medarbejdere kan udvikle sig personligt og fagligt. Der vil altid være nogle, som finder ud af, at de drømmer om noget helt andet. Omvendt betyder det jo, at dem, der bliver, er tilfredse og engagerede, siger Christian Barding. Christian Barding, leder af Ny Vordingborg Dagpleje Kompetenceafklaring skaber udvikling og dynamik og tilfredse medarbejdere, der er engagerede og tager ansvar, siger leder af dagplejen i Ny Vordingborg Kommune, Christian Barding. 11

12 Carsten Schmidt, værkmester, OPLOG Korsør - Jeg føler, jeg har fået udvidet mine kompetencer 12 - Vi kan meget mere, end vi går og tænker på. For mig har det været essentielt at få det på bordet og systematiseret. Jeg føler, jeg har fået udvidet mit kompetenceområde - alene af at gennemgå afklaringsforløbet, fortæller Carsten Schmidt, værkmester OPLOG Korsør. OPLOG Korsør uddannede en gruppe af kompetencevejledere under Projekt Realkompetence. Carsten Schmidt var en af dem. I løbet af de ca. to ugers kursus, kompetencevejlederne gennemgik, fik han sat ord på, hvad han kan. Og det åbnede på mange måder hans øjne. - Fx bare sådan en ting som at kunne bevare overblikket. Det har jeg aldrig tænkt over, jeg var god til. Jeg blev også bevidst om, at jeg var analytisk og kvalitetsbevidst og engageret og troværdig. Pludselig blev der sat alle mulige hurra-ord på det, man kan kan og er, siger Carsten Schmidt. Og det åbner helt nye døre. - Realkompetence sætter en vigtig tankeproces i gang hos den enkelte. Det er værdifuldt, fordi vi hver især bliver bevidste om, hvad vi kan. Samtidig bliver vi også bevidste om, hvad vi gerne vil, og hvad vi har af muligheder. For mig personligt har det da betydet, at jeg pludselig ser mange flere fremtidige muligheder, end jeg gjorde tidligere. Det har udvidet min verden. Og i sidste ende giver det en større arbejdsglæde, siger Carsten Schmidt. - Realkompetence sætter en vigtig tankeproces i gang hos den enkelte. For mig personligt har det da betydet, at jeg pludselig ser mange flere fremtidige muligheder, end jeg gjorde tidligere. Det har udvidet min verden. Og i sidste ende giver det en større arbejdsglæde, siger Carsten Schmidt.

13 - Alle kan jo meget mere, end de ved - Vi var syv-otte kommuner, der skulle lægges sammen, og vi vidste jo godt, at der i den nye kommunes direktionssekretariat ikke ville blive plads til samtlige medarbejdere fra alle direktionssekretariaterne, fortæller Lissy Skonberg, leder af direktionssekretariatet i Nakskov Kommune. Netop i en tid, hvor medarbejderposen skulle rystes, og alle skulle skifte både kontorstol og arbejdsopgaver, faldt det afdelingen helt naturligt at sige ja til at medvirke i projekt Realkompetence. - Projektet var godt, fordi det rustede alle til at finde ud af, hvad de kunne og ville. Alle kan jo meget mere, end de er klar over. Og efterfølgende kan vi se, at alle fra vores afdeling har fået deres første prioritet, siger Lissy Skonberg. Afdelingen fik undervejs uddannet nogle kompetencevejledere, som hjalp kollegaerne gennem afklaringsforløbene med fortrolige samtaler. Samtidig opfordrede Lissy Skonberg medarbejderne til at få det bedste ud af det. - Jeg sagde, de skulle tænke på sig selv. Og det hjalp i hvert fald gevaldigt, at de vidste, hvad de ville, og hvad de kunne. De fik jo alle sammen den stilling i den nye kommune, de ønskede, siger Lissy Skonberg og tilføjer: - De har givet udtryk for, at det var berigende at møde helt andre mennesker. Det gav et friskt pust. Og jeg tror, det er sundt lige at blive revet ud af sin egen lille andedam en gang imellem. Lissy Skonberg, leder af direktionssekretariatet, Nakskov Kommune Vi har ikke fortrudt, vi gik med i Realkompetence. Vi kan se, at alle medarbejdere fra vores afdeling har fået deres første job prioritet i den nye kommune, siger Lissy Skonberg, leder af direktionssekretariatet i Nakskov Kommune (nu i Human Ressource sektoren i Lolland Kommune, hvor hun skal arbejde med lederudvikling og kompetenceudvikling). 13

14 Ud af de 20 fra vores afdeling, der deltog i Realkompetence projektet, har 16 fået det job i den nye kommune, de ønskede sig. Kun tre er flyttet, og en gået på pension, fortæller Hanne Christensen, leder af Servicebutikken i Nakskov Kommune (nu souschef i Lolland Kommunes Borgerservice). Hanne Christensen, leder af Servicebutikken, Nakskov Kommune Alle fik deres ønskejob i den nye kommune - Vi stod foran en fusion, hvor mange kommuner skulle lægges sammen i én. Derfor var det oplagt for os at få afklaret vores kompetencer, forklarer Hanne Christensen. 20 medarbejdere fra Servicebutikken deltog i Realkompetence-projektet. - Jeg føler, at alle var godt rustede oven på projektet. Sideløbende med Realkompetence kørte et projekt i kommunen, hvor alle medarbejdere skulle finde deres personlige kompetencer. Vi skulle udfylde nogle positivlister over vores styrker, og det kan godt være svært. Men medarbejderne fra vores afdeling var ikke i tvivl. De fandt hurtigt de vigtigste styrker, fordi de var afklarede. De vidste præcis, hvad der lå bag begreber som samarbejdsvillig, udviklingsorienteret osv., fordi de havde fået sat ord på forinden, fortæller Hanne Christensen. det var det, de havde ønsket, fortæller Hanne Christensen. Hun er ikke i tvivl om, at Realkompetence er en stor del af årsagen til, at hendes afdeling er gledet forholdsvist smertefrit igennem alle de store forandringer. - Projektet har da været med til at gøre den enkelte meget mere bevidst om egne behov og ønsker. Alle har været afklarede op til ændringen. De har været glade for forløbet og ikke følt, de spildte deres tid. På trods af at vi stod midt i sammenlægningerne og en masse ekstra opgaver og uklarheder, fortæller Hanne Christensen. 14 Konkret har de 20 medarbejdere klaret omstruktureringen godt. - Kun tre er flyttet, og en gået på pension. Ellers er resten blevet ansat i den nye Borgerservice, og

15 - Jeg var klar til at møde omlægningen - Op til kommunesammenlægningen var alle medarbejdere i kommunen til nogle samtaler om vores kompetencer og ønsker. Jeg var helt sikkert klædt bedre på til de samtaler, fordi jeg havde været igennem realkompetence-forløbet forinden, fortæller fuldmægtig Kitt Nielsen. Realkompetence-projektet betød, at hun vidste, hvad hun kunne og ville. - Jeg tror, vores afdeling havde et forspring i forhold til de andre, når det gjaldt mødet med alle de nye udfordringer ved ændringerne. Jeg havde gjort nogle overvejelser, så jeg var klar til at udfylde kompetenceskemaerne til samtalerne. Selvværdet havde også fået et løft, så man vidste, at man i hvert fald var mindst lige så god som de andre fra de øvrige kommuner, siger Kitt Nielsen. Hun blev uddannet kompetencevejleder under realkompetence-forløbet. Når den nye kommune er etableret, og hverdagen atter glider, ved hun godt, hvor noget af hendes energi skal sættes ind. - Jeg har fået afklaret, at jeg gerne vil have mere med medarbejderudvikling at gøre, når vi er landet efter omlægningen, siger Kitt Nielsen. - Selvværdet havde fået et løft, så man vidste, at man var mindst lige så god som de andre fra de øvrige kommuner, siger Kitt Nielsen, fuldmægtig i Servicebutikken i Nakskov Kommune (nu Lolland Kommunes Borgerservice). Kitt Nielsen, fuldmægtig i Servicebutikken, Nakskov Kommune 15

16 Henriette Hemmingsen, AC-medarbejder, Fællessekretariatet, Næstved Kommune -Det har givet mig mod på at blive coach - Jeg føler mig privilegeret, fordi jeg har været med i projektet både som medarbejder og kompetencevejleder. Det har givet mig så meget, at jeg nu gerne vil supplere med en coach-uddannelse. På længere sigt forestiller jeg mig, at jeg både kan være coach og kompetencevejleder, siger Henriette Hemmingsen. Kommunesammenlægningen gør, at der er en periode, hvor alle skal falde til i nye funktioner og med nye opgaver. - I denne tid har vi naturligt ekstra fokus på alles potentialer. Vi er to kompetencevejledere i kom munen, og jeg tror, vi skal have den rolle sat i system, så det synliggøres, at alle medarbejdere i kommunen har mulighed for at trække på en kompetencevejleder, siger Henriette Hemmingsen. komme ind i et uforpligtende rum og få sat ord på deres tanker, kompetencer osv. Alle de deltagende synes, det har været spændende, og at de har fået puttet nogle redskaber ned i rygsækken, som sagtens kan bruges i andre sammenhænge, fortæller kompetencevejlederen. Alle synes, at det har været spændende, og at de har fået puttet nogle redskaber ned i rygsækken, siger Henriette Hemmingsen, ACmedarbejder i Fællessekretariatet i Næstved Kommune (nu ledelsessekretær i Børne og kulturforvaltningen i Ny Næstved Kommune). 16 Som kompetencevejleder skrev hun under på en erklæring om tavshedspligt. Det betød, at hendes kollegaer frit kunne åbne sig over for hende. - De har givet udtryk for, at det har været rart at

17 De ansatte blev godt rustet til flytning og ny kommune To et halvt år før kommunesammenlægningen hen vendte b-pu sig til Næstved Kommune for at høre, om fællessekretariatet ville deltage i Projekt Realkompetence. - Det lød godt. For vi stod over for at skulle lægges sammen med andre kommuner og andre fælles sekre tariater. Jeg forestillede mig, at vores 15 medarbejdere skulle igennem en masse for vent ningssamtaler og spredes for alle vinde. Det ville være rigtig godt, hvis de ansatte for inden havde lært at sælge sig selv, og derfor sagde jeg ja, fortæller John Rasmussen. Alle 15 medarbejdere kom ud af huset på kurser og seminarer, og sekretariatet fik derudover uddannet to kompetencevejledere. - Det har været en meget givtig proces. Medarbejderne er blevet mere bevidste om, hvad de kan, og det har givet dem et løft. De blev klædt godt på til at møde alt det nye og få afklaret, hvad de gerne ville. Gennemsnitsalderen i vores sekretariat er over 50, og derfor valgte nogle at gå på pension, nogle blev, og nogle søgte job andre steder, siger John Rasmussen. - Jeg har arbejdet sammen med mine medarbejdere i mange år, og det var vigtigt, at de blev rustet til at møde alle forandringerne i forbindelse med kommunesammenlægningen. Og det blev de. Realkompetence hjalp os med at få pakket den mentale flyttekasse godt, siger John Rasmussen, leder af fællessekretariatet i Næstved Kommune. John Rasmussen, leder af Fællessekretariatet, Næstved Kommune 17

18 Hannah Hjorth Boisen, virksomhedskonsulent, Storstrøms ErhvervsCenter - Jeg har fået sat ord på mine stærke sider 1 - Jeg har fået tænkt alvorligt over alt, hvad jeg har beskæftiget mig med hele mit liv. Det gælder både privat og arbejdsmæssigt. Jeg har altid været meget engageret og fx siddet i mange forskellige bestyrelser uden for arbejdsregi. Men det er først nu, jeg har fået afklaret, at alt det andet, som man også laver ud over sit daglige arbejde, at det også hører med til ens kompetencer. Nu ved jeg, hvad jeg kan, og jeg har fået alle mine kompetencer frem i lyset, fortæller virksomhedskonsulent Hannah Hjorth Boisen. - Jeg har fået større klarhed omkring, hvilke kompetencer jeg ønsker at bringe i spil. Fx har jeg en uddannelse i serigrafi. Men det går jeg stille med her på kontoret, for ellers bliver det mig, der skal lave alle skiltene, griner hun. Hannah Hjorth Boisen er en af projektets kompetencevejledere. Dvs. hun foruden selv at få afklaret sine kompetencer blev uddannet til at hjælpe virksom hed ens øvrige ansatte med at få afklaret deres kom petencer. - Projektet har hjulpet mig til at få valideret mine stærke sider. Det gør, at jeg nu er mere bevidst om, hvad det faktisk er, jeg kan og gør, når jeg er konsulent for en virksomhed. Jeg har fundet ud af, at en af mine stærke sider er, at jeg kan se, hvor en virksomhed har et vækstområde. Det giver en større glæde og tilfredshed ved arbejdet, siger konsulenten. Hun bruger også realkompetence i sit daglige arbejde. - Jeg har fået et konkret værktøj, og jeg bruger dele af det, når jeg fx rådgiver og vejleder iværk sættere. Jeg har altid vidst, at verden er fuld af muligheder. Men nu har jeg fået gjort det stykke afklaringsarbejde, som man jo burde have gjort for længst. Så i dag ved jeg præcist, hvad jeg kan, og derfor føler jeg mig bedre klædt på til at møde fremtiden, siger Hannah Hjorth Boisen, virksomhedskonsulent i Storstrøms ErhvervsCenter.

19 Nu er trivsel både ledelsens og den ansattes ansvar - Vi har været gennem adskillige MUS-samtaler og tests. Men der er en tendens til, at det fortrinsvis foregår på ledelsens præmisser. Dialogen bliver ikke lige værdig. Ledelsen er ofte den styrende. Jeg mener, det er utroligt vigtigt, at det ikke kun er noget, der pålægges medarbejderne ovenfra, siger direktør i Storstrøms ErhvervsCenter, Steen Bengtson. Det var baggrunden for, at Storstrøms Erhvervs- Center sagde ja til at medvirke i Realkompetence. - Realkompetence giver mulighed for, at den enkelte selv har indflydelse på, hvordan beskrivelsen af kompetencer og færdigheder ser ud. Det er også den enkelte, der skal reflektere over, om vedkommende er det rette sted, siger Steen Bengtson. Lige nu er Storstrøms ErhvervsCenter pga kommunal reformen i en situation, hvor fremtiden er uvis. - Det betyder, at det er vanskeligt at sige konkret, hvad kompetenceafklaringen har betydet. Vi har ikke fået forløsningen endnu. Men selve processen er uden tvivl givet godt ud. Der er blevet sat fokus på, at den enkelte selv skal være aktiv i forhold til at afklare, hvad man vil og kan og ønsker, siger direktøren. Efter kompetenceafklaringen har virksomheden skabt et samarbejdsudvalg og fået trivsel sat lidt i system. - Det er ikke bare et kræve-udvalg. Og man går ikke længere bare ind til lederen, hver gang noget er galt. Nu er vi forpligtede begge veje, og vi er blevet bedre til at dele ansvaret for trivsel og udvikling mellem os. Steen Bengtson, direktør, Storstrøms ErhvervsCenter Der er blevet sat fokus på, at den enkelte selv skal være aktiv i forhold til at afklare, hvad man vil og kan og ønsker. At ens trivsel og udvikling ikke udelukkende er ledelsens ansvar, men i lige så høj grad ens eget ansvar, siger direktør i Storstrøms ErhvervsCenter Steen Bengtson. 19

20 Udviklingen af projektet - fokus på det menneskelige Projekt Realkompetence varede fra maj 2005 til december Direktør i konsulent firmaet bp u a/s Peter Veistrup, konsulent Ole Nørby og projektleder Jan Kanne stod for udviklingen af projektet. Første store opgave: - Vi var nødt til at præcisere og definere begrebet kompetence. Ord som kvalifikationer og kompetencer bliver normalt brugt over én kam. Med Realkompetence ville vi gerne sætte fokus på alt det, man normalt ikke har papir på. Og det indebar, at vi skulle udvikle en metode til, at også medarbejdere med kortere uddannelser kunne få tydeliggjort deres evner og værdi, fortæller Peter Veistrup. Kompetenceafklaring er oppe i tiden lige nu, ikke mindst i en tid, hvor der skal skabes nye arbejdspladser, og hvor gode medarbejdere skal fastholdes på arbejdsmarkedet. Kompetenceafklaring er derfor ikke nyt. Men Projekt Realkompetence er på flere måder banebrydende. - Det er medarbejderbåret. Der bliver uddannet en håndfuld kompetencevejledere, som får til opgave at hjælpe deres kollegaer til selvhjælp. Derfor er kompetencevejlederne faktisk det vigtigste udbytte af projektet, siger Jan Kanne. Den værdsættende samtale er den gennemgående tone og ånd i projektet. Og man kender det fra sig selv når man mødes med en person, der er positiv og ser muligheder, så ender man også selv med at blive positiv og se muligheder, siger direktør i bp u Peter Veistrup. Peter Veistrup, direktør, bp-u a/s 20

21 Positiv ånd over hele projektet Projektskaberne har udviklet en form, der gør, at kompetencevejlederne bliver den neutrale væg, medarbejderne kan spille bold op af. Vejlederne er uddannet til at spørge og lytte åbent og uden at dømme, så kollegaen tør åbne op og få sat ord på sine kompetencer. Metoden hedder den værdsættende samtale, og inspirationen hertil er hentet i USA. - Den værdsættende samtale bygger på, at dér, hvor vi lykkes, dér har vi også energien. Derfor er der i den værdsættende samtale udelukkende fokus på det positive, på muligheder og på succeser. I afklaringen af den enkelte ligger der ingen vurdering eller bedømmelse. Det gælder helt og aldeles om at få alle kompetencerne hjulpet frem i lyset, siger Jan Kanne. Og Peter Veistrup supplerer: - Også for vejlederne har det betydet utroligt meget udviklingsmæssigt at være med i projektet. De blev fx optaget på video, og bagefter skulle de lære af det, der gik godt. Samtaleteknikker, kropssprog osv. Vi er jo vant til, at vi skal lære af det, der går galt. Men her er det omvendt. Værdifuldt for både høj og lav Realkompetence kan bruges både af højtuddannede og ufaglærte, offentligt ansatte og privat ansatte, fordi det ikke fokuserer på eksamenspapirer. - Det unikke ved Realkompetence er, at det handler om det menneskelige. Og derfor er det underordnet, om du er høj eller lav, offentlig eller privat. Vi synes, det er lykkedes at udvikle et redskab, der kan bruges af alle, siger Peter Veistrup. Så snart en medarbejder har været igennem et afklaringsforløb, står hun med et stykke papir i hånden, der dokumenterer og beskriver samtlige kompetencer. Uanset om hun er kaptajn eller dagplejer. - Realkompetence kan kobles op på MUS-samtalerne og på den måde omsættes direkte ude på arbejdspladsen, siger Peter Veistrup. På den måde kan Realkompetence give nyt liv til en MUS-samtale. - Pludselig kan lederen få øjnene op for, at han har en medarbejder ansat, som kan meget mere, end han var klar over. Han har ressourcer ansat, som ikke bliver udnyttet til fulde. Der dukker helt nye muligheder op. Og samtidig har medarbejderen fået Realkompetence det du kan! Det enkelte menneskes samlede kompetencer Uddannelsessystemet Realkompetence Arbejdslivet Fritiden / familien 21

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder

TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM. Fra medarbejder til leder TALENTUDVIKLINGS- PROGRAM Fra medarbejder til leder Silkeborg Kommune 2014-2015 Talentudvikling fra medarbejder til leder Med en gennemsnitsalder på over 50 år blandt Silkeborg Kommunes ledere og med de

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes mbitiøs Effektiv Grundig Kvalitetsbevidst Resultatorienteret Syst ynamisk Pålidelig Analytisk Energisk Humørfyldt Kreativ Samarb g Tillidsvækkende Fleksibel Serviceminded Ansvarsbevidst Engag iativrig

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Tredje anbefaling. Gå foran som leder. 18 Psykisk APV+

Tredje anbefaling. Gå foran som leder. 18 Psykisk APV+ Tredje anbefaling Gå foran som leder 18 Psykisk APV+ Det er afgørende for en effektfuld APV-indsats, at ledelsen tydeligt engagerer sig i opgaven. Lederen skal sørge for en god ramme om arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv PRODUKTBLAD / Outplacement Baggrund I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv Personlig udvikling Der er kun 1 person, der kan være ansvarlig for dit liv, ja, rigtigt gættet, det er DIG SELV.

Læs mere

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening

Vejledning om kompetenceudvikling. Danmarks Apotekerforening Vejledning om kompetenceudvikling 2006 Danmarks Apotekerforening Farmakonomforeningen Dansk Farmaceutforening Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Kompetenceudvikling...4 Kompetence...4 Kompetenceudvikling...4

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere