Denne rapport er et sammendrag af oplæg og drøftelser fra temadagen den 26. november 2007 med titlen Sygefravær og trivsel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne rapport er et sammendrag af oplæg og drøftelser fra temadagen den 26. november 2007 med titlen Sygefravær og trivsel."

Transkript

1 SYGEFRAVÆR OG TRIVSEL - SAMMENDRAG AF OPLÆG OG DRØFTELSER VED TEMADAGEN DEN 26. NOVEMBER SUNDHED OG ÆLDRE RANDERS KOMMUNE DECEMBER 2007

2 - 2 - Forord Det skal være attraktivt at arbejde i Randers Kommune. En attraktiv arbejdsplads er velfungerende og giver medarbejdere og ledelse lyst til - og mulighed for - i fællesskab at yde deres bedste. Noget sygefravær er uundgåeligt. Men det sygefravær, som skyldes årsager på arbejdspladsen, og som arbejdspladsen derfor har indflydelse på, bør minimeres mest muligt. Det er dette fravær, som vi ønsker, at alle skal arbejde målrettet med at nedbringe. Denne rapport er et sammendrag af oplæg og drøftelser fra temadagen den 26. november 2007 med titlen Sygefravær og trivsel. Rapporten præsenterer en række konkrete tiltag og anvisninger, som jeg håber kan inspirere og medvirke til at nedbringe sygefraværet på vores arbejdsplads. Sygefravær er traditionelt et ømtåleligt emne, der indebærer såvel ledelsesmæssige som kollegiale udfordringer. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med at videreudvikle en velfungerende arbejdsplads foregår i et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Det naturlige forum for disse drøftelser er arbejdspladsens MED-udvalg, hvor de fortsatte overvejelser og initiativer vil være genstand for det videre arbejde. God arbejdslyst! Venlig hilsen Erik Mouritsen

3 - 3 - Indholdsfortegnelse Forord...2 Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5 Indholdet af temadagen sygefravær og trivsel...6 Sygefravær på ældreområdet i Randers Kommune...8 Tiltag på ældreområdet...8 Temadag om sygefravær og trivsel...8 Rekruttering af studerende til Randers Social- og sundhedsskole...8 Ansøgninger til Forebyggelsesfonden...9 Sammendrag af cafédrøftelserne...10 Akut omsorgsdag...11 APV...11 Arbejdsmiljø...12 Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet...12 Belønning af raske medarbejdere...12 Børnepasning...12 Drøftelse i MED-udvalget...13 Ekstra ressourcer...13 Elefanttankegang...13 Fokus på alene forældre...13 Fokus på fælles arrangementer...13 Fokus på kost...13 Fravær i afdeling...13 Fridage...14 Frivillige...14 Frugtordning...14 Hvordan kan man arbejde med sygefravær...14 Indflydelse og ansvar på arbejdet...14 Langtidssyge Ondt i livet...15 Professionel hjælp...15 Pulje...15 Rygning...15 Social tillidsrepræsentant...15 Statistik...15 Sundhedscheck...16 Sygemelding...16 Synlig ledelse Arbejdsstedernes handleplan...17 Madservice Kronjylland...17 Bakkegården-Rosenvænget...17 Borupvænget...17 Kildevang...17 Kristrup Assentoft...17 Kollektivhuset...18 Lindevænget - Dragonparken...18

4 - 4 - Spentrup Møllevang...18 Vorup...18 Åbakken...18 Solbakken...18 Bilag 1: Sygefravær i % på ældreområdet i perioden jan. nov

5 - 5 - Indledning Sundheds og ældreudvalget i Randers Kommune havde inviteret ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter fra ældreområdet til en temadag om sygefravær og trivsel. Ikke færre end 130 medarbejdere var mødt frem på Underværket mandag den 26. november. Formålet med dagen var, at sætte fokus på, hvordan ældreområdet kan arbejde med at nedbringe sygefraværet. Herunder inspirere til arbejdet med sygefravær og trivsel i personalepolitikken. Der findes ingen enkle definitioner eller forklaringer på, hvornår eller hvorfor man er syg. Alligevel kan arbejdspladsen ændre på nogle af årsagerne til sygdom og fravær. Hvilke veje skal vi så gå for at få sygefraværet ned? I en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samler forskerne op på resultaterne af de seneste års forskning i sygefravær, og peger dermed på nogle indsatsområder, som kan være vigtige i relation til at arbejde med sygefravær. Rapporten Resultater af sygefraværsforskning er en oversigt over de væsentligste resultater af 17 forløbsundersøgelser af sygefravær og tilbagevenden på arbejde, udarbejdet af NFA i perioden På tværs af undersøgelserne kan det konluderes at: 20 % af lønmodtagerne står for 80 % af fraværet. Sygefravær hænger sammen med køn, alder, uddannelse, job, socialgruppe, og om man er offentligt eller privat ansat. Sygefravær hænger sammen med faktorer i de fysiske arbejdsmiljø. Visse kombinationer af psykosociale og fysiske faktorer forstærker hinanden indbyrdes. Risikoen for sygefravær på grund af fysiske arbejdsmiljøfaktorer er størst på arbejdspladser hvor medarbejderen er utilfreds med ledelsen. Arbejdsmiljø kan forklare en del af den sociale gradient i sygefravær. Sygefravær hænger sammen med udbrændthed, dårligt selvvurderet helbred og dårligt mentalt helbred. Rygning og svær overvægt øger risikoen for sygefravær. Sygefravær påvirker den sygemeldtes selvværd i negativ retning.

6 - 6 - Indholdet af temadagen sygefravær og trivsel Programmet startede midt på dagen med fire forskellige oplæg med forskellige vinkler på udfordringen omkring sygefravær. Aage Stenz formanden for sundheds- og ældreudvalget, konstaterede i sin velkomst, at det netop er blandt sosu-hjælpere og assistenter man finder det højeste sygefravær. Det er ganske vist faldet fra 7,7 sygedage pr. medarbejder i første kvartal 2007 til 6,2 sygedage pr. medarbejder i tredje kvartal Dette er dog stadig over gennemsnittet for hele kommunen, der ligger på mellem 4 og 5 sygedage pr. medarbejder pr. kvartal. Aage Stenz fortalte videre, at der kan være mange forskellige grunde til sygefravær. Derfor er det noget lederen på arbejdspladsen er nødt til at tale med sine medarbejdere om. En åben og tillidsfuld dialog er vigtig vurderede udvalgsformanden. Den næste taler var vicekommunaldirektør Klaus Christiansen. Han fortalte deltagerne, at direktionen tidligere på året nedsatte en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle kortlægge problemets omfang. Det har vist sig at 20 % af de sygedagpenge kommunens udbetaler, rent faktisk bliver udbetalt til kommunens egne medarbejdere. Ganske vist er Randers Kommune også den største arbejdsplads i kommunen, men tallet er stadig for højt. Således kunne han konstatere, at budgettet til sygedagpenge i 2007, allerede ved november måneds udgang, var voldsomt overskredet. Derfor skal der udarbejdes en sygefraværs- og trivselspolitik. Naturligvis med behørig inddragelse af medarbejdere og politikere forklarede Klaus Christiansen. Han opfordrede samtidig de fremmødte til at bruge den efterfølgende dialog til at komme med gode ideer, der kan nedbringe sygefraværet. Efter Klaus Christiansen indledte områderlederne deres oplæg med ordene: Du kan spise en elefant, hvis blot du gør det i bider. Områdelederne fortalte om et projekt rettet mod medarbejdere indenfor ældreområdet, der har behov for utraditionel indsats i forbindelse med fravær. Årsagen til fraværet er trivselsrelateret dvs. findes i psykosociale arbejds- eller og personlig belastning. Den sidste taler på temadagen var Jeanette Reffstrup Christensen; Ph. D. stud. ved Institut for Idræt ved Århus Universitet. Hun fortalte om projektansøgningen Styrketræning kontra konditionstræning og vægtkontrol, som middel mod nedslidning af Sosupersonale, som er sendt til Forebyggelsesfonden. Formålet er, at anvende videnskabeligt funderet fysisk aktivitet og vægtkontrol til at forbedre overvægtige social- og sundhedshjælpere og assistenters (SOSU er) arbejdsevne og derigennem sænke sygefravær, forebygge nedslidning og undgå for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Målgruppen er mindst % ( ansatte) af de SOSU-ansatte på ældreområdet med en BMI på over 25. Målgruppen fordeles ligeligt til følgende 3 interventionsformer: Kredsløbstræning. Styrketræning rettet mod at øge styrkekapacitet. Kontrolgruppe.

7 - 7 - Projektet er et samarbejde mellem Randers Kommune herunder områdecentrene, samt Center for Idræt ved Århus Universitet. Projektperioden strækker sig fra 1.september august De forventede effekter af projektet vil være et fald i sygefraværet både kortids- og langtidssygemeldinger, et bedre arbejdsmiljø, bedre kendskab til hvilke træningsformer der hjælper, sundere medarbejdere, gladere medarbejdere. Hun fastslog at gevinsterne for Randers Kommune er: Lavere sygefravær, bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, bedre til at tiltrække og fastholde ansatte, færre arbejdsskader, øget trivsel, øget produktivitet og bedre psykisk arbejdsmiljø. De fire forskellige oplæg var alle medvirkende til, udfra forskellige synsvinkler og perspektiver, at rette opmærksomhed på, at sygefaværet påvirkes af mange faktorer. Derfor kræver det mere end een handling og flere tilgange for at reducere det. Oplæggene fra temadagen ligger på: /Borger/Ældre/Temadag Sygefravær og trivsel. Velkomst ved formanden for Sundheds- og ældreudvalget Aage Stenz. Indsats til nedbringelse af sygefraværet set fra en arbejdsgruppes synspunkt. Orientering om sygedagpengegruppens overvejelser og den videre proces ved vicekommunaldirektør Klaus Christiansen. Orientering om projektansøgning til Forebyggelsesfonden: Styrketræning eller konditionstræning og vægtkontrol som intervention mod nedslidning af SOSUpersonale ved Cand. Scient. San.; Ph.d. stud ved Institut for Idræt ved Århus Universitet Jeanette Reffstrup Christensen. Eksempler på tiltag indenfor ældreområdet for at nedbringe sygefraværet. Ved områdelederne Marianne Balsby og Susanne Rasmussen. - Fra fravær - til trivsel med elefantteknikken. Du kan spise en elefant, hvis du blot gør det i bider. Sammendrag af drøftelserne ved temadagen ved temadagen den 26. november 2007.

8 - 8 - Sygefravær på ældreområdet i Randers Kommune Jfr. tabel 1: Sygefravær i Randers Kommune kontra ældreområdet viser, at sygefraværet på ældreområdet ligger over gennemsnittet for hele kommunen. Af de udvalgte faggrupper har sosu-ansatte det største gennemsnitlige fravær med 6,2 sygedage pr. medarbejder i 3. kvartal af Gennemsnittet for hele kommunen, ligger på mellem 4 og 5 sygedage pr. medarbejder pr. kvartal. Tabel 1: Sygefravær i Randers Kommune kontra ældreområdet.. 7,00 % 9,00 8,00 6,00 5,00 4,00 Hele kommunen 3,00 2,00 1,00 0,00 Ældreområdet Kilde for tabellen: Oplæg af Klaus Christiansen Tiltag på ældreområdet Der arbejdes allerede i dag på at nedbringe sygefraværet på ældreområdet. Der tages forskellige initiativer, som udspringer såvel fra sundhed og ældre som lokalt på de enkelte områder. Temadag om sygefravær og trivsel Sundheds og Ældreudvalget inviterede til denne temadag, hvor formålet var at sætte fokus på, hvordan ældreområdet kan arbejde med at nedbringe sygefraværet. Herunder inspirere til arbejdet med sygefravær og trivsel i personalepolitisk sammenhæng. Hvert arbejdssted drøftede efter oplægget det videre arbejde. Sammendraget af cafédrøftelserne kan læses på side 6. Rekruttering af studerende til Randers Social- og sundhedsskole Direktionen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre bedre rekruttering af studerende til Randers Social- og sundhedsskole. Arbejdsgruppen skal også finde på måder til at mindske frafaldet på uddannelserne. Dette skal ske ved at finde løsninger, der kan hjælpe og støtte eleverne til at færdiggøre uddannelsen. Situationen er særlig aktuel indenfor ældreområdet, hvor social- og sundhedsassistenter er en mangelvare.

9 - 9 - I arbejdsgruppen indgår folk fra sundhed og ældre, social og arbejdsmarked, børn og skole samt repræsentanter fra Randers Social- og Sundhedsskole samt FOA. Ansøgninger til Forebyggelsesfonden Sundhed og ældre område Vorup, har sammen med 12 andre kommuner ved 1. ansøgningsrunde til Forebyggelsesfonden fået bevilliget ca. 1. mio. kr. til projektet med titlen StraksRask. Derudover afventes svar på ansøgningsrunde 2, hvor sundhed og ældre i samarbejde med Institut for Idræt ved Århus Universitet, har søgt om penge til projektet: Styrketræning eller konditionstræning og vægtkontrol som intervention mod nedslidning af SOSU-personale jfr. tidligere omtale.

10 Sammendrag af cafédrøftelserne Temadagen blev afsluttet med at hvert arbejdssted satte sig sammen, for at drøfte det videre arbejde mhp. at lave en handlingsplan. Som inspiration til drøftelserne, blev arbejdsstederne bedt om, at drøfte de emner, der har været oppe på temadagen, og vurdere hvad de ville tage med hjem. Hvert arbejdssted fik derudover tildelt et spørgsmål, som kunne danne grundlag for drøftelserne herunder: Hvordan kan man arbejde med sygefravær på arbejdspladsen? Kan det være organisationen der fejler noget og ikke medarbejderne? Hvordan kan vi optimere og skabe glæde og trivsel? Hvilke erfaringer har i med sygesamtaler? De 12 arbejdssteder afleverede efter drøftelserne noterne herfra. Nedenstående tabel er et sammendrag af de emner, som blev drøftet. erne spænder bredt fra akut omsorgsdag til trivsel. Nogle emner har dog været fællesnævneren for mange af drøftelserne - herunder trivsel, motion, belønning af raske medarbejdere, akut omsorgsdag og en social tillidsrepræsentant på arbejdsstederne. 17 % af beskrivelserne handler om trivsel. Arbejdsstederne er meget optaget af, hvad der giver arbejdsglæde. Et af arbejdsstederne forslår, at morgenmødet bliver optaget på video, så medarbejderne kan lære, hvordan mødet kan blive bedre. Et andet arbejdssted forslår, at der skal være en pakke af tilbud om psykolog, fysioterapeut etc. Et tredje arbejdssted vil finde ud af, hvordan de kan have et kontinuerligt fokus på, hvad der giver arbejdsglæde, hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger. I ca. 10 % af beskrivelserne er motion omdrejningspunktet for drøftelserne. 3 af arbejdsstederne, nævner direkte, at de gerne vil indgå i projektet: Styrketræning eller konditionstræning og vægtkontrol, som intervention mod nedslidning af SOSU-personale. Andre arbejdssteder har generelt set drøftet muligheden for medarbejdertilbud om gratis motion. Belønning af raske medarbejdere er også et af de emner, som mange af arbejdsstederne har drøftet. Ca. 7,4 % af beskrivelserne handler om fokus på de raske medarbejdere, samt en form for belønning evt. i form af et engangsbeløb eller en flaske vin til jul. I ca. 6,4 % af beskrivelserne er der fokus på en akut omsorgsdag. Dvs. muligheden for at ringe og få en akut fridag ved pludselig behov. Flere af arbejdsstederne peger på, at de gerne ser en social tillidsrepræsentant på arbejdspladserne evt. i tilknytning til sundhedshuset. Nogle af arbejdsstederne har beskrevet, hvad de vil drøfte i MED-udvalget. Fokus er også her, som nævnt ovenfor trivsel, fokus på de raske og en social tillidsrepræsentant tilknyttet arbejdspladsen.

11 Tabel 2: sering af emner drøftet på temadagen. Antal af Total Akut omsorgsdag 6 APV 2 Arbejdsmiljø 1 Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet 3 Belønning af raske medarbejdere 7 Belønning af raske medarbejdere 1 Børnepasning 2 Drøftelse i MED-udvalget 4 Ekstra ressourcer 1 Elefanttankegang 1 Fokus på alene forældre 1 Fokus på fælles arrangementer 1 Fokus på kost 3 Fravær i afdeling 2 Fridage 1 Frivillige 1 Frugtordning 4 Hvordan kan man arbejde med sygefravær. 2 Indflydelse og ansvar på arbejdet 1 Langtidssyge 2 9 Ondt i livet 2 Professionel hjælp 1 Pulje 1 Rygning 1 Social tillidsrepræsentant 5 Statistik 2 Sundhedscheck 1 Sygemelding 6 Synlig ledelse 4 16 Hovedtotal 94 Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Akut omsorgsdag Overskrift Fokus på korttidsfravær kombineret med akutdage og bonus. En lovlig aftalt forebyggende sygedag = akut fridag. Sætte fokus på en lovlig aftalt forebyggende sygedag = akut fridag. Akut omsorgsdag Mulighed for at ringe og få en akut fridag ved pludselig behov. Akutdag - betales med afspadsering APV APV Brug af APV

12 APV Indarbejder spørgsmål i vores APV, angående trivsel og arbejdsglæde. Hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger - spørge til hvad medarbejderne har haft sygdom pga. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Man skal som medarbejder selv gøre noget for arbejdsmiljøet. Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet Belønning af arbejdspladsen ved fald i sygefraværet. Belønning af arbejdspladsen samlet, hvis sygefraværet falder. Belønning af arbejdsplads for sygefravær Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Belønning af raske medarbejdere Holdningsændring - honorering af syge. Fokus på de raske medarbejdere. Huske dem der aldrig er syge. Evt. belønning i form af løn eller frihed. Fokus på dem der kommer på arbejde. Måske belønne en gruppe, hvor sygefraværet falder. Fokus på de raske, en eller anden form for belønning evt. individuelt. Skal vi gøre noget for dem der aldrig er syge - evt. give dem en flaske vin til jul - evt. engangsbeløb? Skal gives som en overraskelse, og skabe dialog. Hele arbejdspladsen skal have del i og dermed bedre fællesskabet. Belønning af raske medarbejdere Hvordan kan vi belønne medarbejdere, der ikke har været syge (F.eks. En flaske vin) Børnepasning Børnepasning Børnepasning Børnehjørne, så syge børn kan være der. Børnepasning til syge børn

13 Drøftelse i MED-udvalget Drøftelse i MEDudvalget Drøftelse i MEDudvalget Drøftelse i MEDudvalget Drøftelse i MEDudvalget Fokus på de raske; fokus på de gode ting i forhold til fravær; oplyse om behandlingsgarantier; hvornår tager man kontakt til de syge; medarbejdertilbud. God energi; Smittende stemning; Socialt samvær. Social tillidsmand - hurtig handling., energi/god start på dagen; godt socialt sammenhold; motivation til en generel sund kost; sund kost italesættes; bevidst sundhedsvalg; Ekstra ressourcer Ekstra ressourcer Ekstra ressourcer ind i en periode, så der skabes åndehuller. Elefanttankegang Elefanttankegang Elefanttankegang Fokus på alene forældre Fokus på alene forældre Fokus på alene forældre - kan det være nemmere at komme på arbejde - børnepasningsordning. Fokus på fælles arrangementer Fokus på fælles arrangementer Fokus på fælles arrangementer - Vild med dans, aftenarrangement. Hvert center er på skift arrangør. Fokus på kost Fokus på kost Fokus på kost Fokus på kost Projekt sund morgenmad - fælles morgenmad. Fokus på kost og BMI Mange spiser dårlig frokost - mange har ikke spist morgenmad. Fravær i afdeling Fravær i afdeling Fravær i afdeling Fokus på om det er en bestemt afdeling, som har fravær. Fokus på om en bestemt afdeling har meget fravær.

14 Fridage Fridage Godt med sammenhængende fridage. Frivillige Frivillige Frivillige til at passe syge børn -team af efterlønnere (Reservebedstemødre). Børn som evt. kan sove til middag på arbejdspladsen. Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtordning Frugtkurv til personale Grupper der på skift tilgodeses med en frugtordning. Frugtordning Frugtordning Hvordan kan man arbejde med sygefravær Hvordan kan man arbejde med sygefravær. Hvordan kan man arbejde med sygefravær. Lave et overblik over hvad folk fejler. Nogle rammer skal være tydelige, det kan være forskelligt hvoraf behovet er. Indflydelse og ansvar på arbejdet Indflydelse og ansvar på arbejdet Vigtigt med ansvar og indflydelse på egen arbejdstid, hverdag og opgaver. Langtidssyge Langtidssyge Langtidssyge Spændende med kontaktteam til langtidssyge. Det er svært at komme, når man er langtidssyg. Borupvænget har interesse i at deltage i projektet: Styrketræning.. Kommunens motionslokaler er for lille - evt. bruge Lindevængets træningslokale til medarbejdertræning. Det er svært at tage sig sammen, når man kommer hjem fra arbejd Tag trappen; gå uden om blokken, morgengymnastik. Forsøge at koble os på træning - evt. på Kollektivhuset.

15 Vi kunne tænke os at være med i Projektet: Styrketræning.. Fokus på vores medarbejdertilbud om gratis motion. Gratis motion/styrke til medarbejderne - individuelt aftalt, evt. med en mentor. Lave aftaler 2-3 medarbejdere sammen. Man vil ikke bruge 300 kr. om måneden på motion, men betale et mindre beløb. Ondt i livet Ondt i livet Ondt i livet Ondt i livet - hvad kan vi gøre. Vi har støttet medarbejdere i at komme videre i systemet Kan arbejdspladsen betale? Henvise til frivillige indsatser. Pjece til ondt i livet Professionel hjælp Professionel hjælp Tilbud om professionel hjælp - ekstern hjælp ved højt sygefravær. Arbejde - private problematikker. Pulje Pulje Rygning Rygning Pulje på Borupvænget til, at støtte op om den syge/kriseramte - hjælp til selvhjælp. Meget fokus på rygning Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Social tillidsrepræsentant Opsøgende team/tillidsperson til den sygemeldte. Tilknytning til Sundhedshuset Social TR på arbejdspladsen. Lave et team - evt. TR+SR, der besøger/tager kontakt til den syge. Social TR- sygefraværssamtaler Statistik Statistik Statistik Differentiering mht. fokus på klatsygemeldinger og langtidssygefravær. Undersøgelse af årsag. Statistik over hvad folk bliver syge af. Undersøgelse af årsager

16 Sundhedscheck Sundhedscheck Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Sygemelding Synlig ledelse Synlig ledelse Synlig ledelse Synlig ledelse Synlig ledelse Sundhedscheck Hvordan melder man sig syg At vi arbejder med hvordan og hvornår, man melder sig syg. At medarbejderne er ordentlige omkring sygefravær At lederne tager ordentlig imod At medarbejderne føler sig trygge ved at ringe Hvad er vores holdning til sygemeldinger Kontakt fra arbejdsgiver til den sygemeldte. Lederne skal være bedre til at sige til en negativ medarbejder om, at ændre stil, da det smitter noget i gruppen Evt. flere samarbejdssamtaler med leder - hvor er den enkelte? Synlig ledelse - anerkendelse af daglige ting - skal vi have flere ledere - evt. som forsøg, hvor målet er selvkørende team. Nogle gange sætte en video på sådan et morgenmøde, og se den senere, for at lære hvordan mødet kan blive bedre. Starte med en god historie. Morgenmøderne - kan vi mødes på en anden måde Forskellige tiltag som psykolog, fysioterapeut etc. Lederen har en pakke af gratis tilbud. Sammenhold i områdecentret - alle møder til nogle arrangementer. Når man har muskelsmerter - spændende tilbud om massage. Blive bedre til at anvende anerkendende tilgang. Mere åbenhed om, at man selv kan tage beslutning om at gå hjem. Dvs. nogle burde være gået hjem noget før. Få prioriteret tid til at få alle med til at brænde for nye idéer/tiltag. Arbejdsmoral - hvordan får vi alle fælles moral og forståelse for arbejdsmoral? Kontinuerlig fokus på hvad der giver arbejdsglæde, hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger. Det vil vi gå hjem og finde ud af. Spørge til hver enkelt - hvad er glæde og trivsel for dig. Spørge til hver enkelt - hvad er glæde og trivsel for dig. Optimere og skabe trivsel - Årlig udflugt. Det sociale samvær er vigtigt Hvad er glæde Finde ideer til trivsel Plan for trivsel over de næste 2 år - kiksstart eller coachuddannelse

17 Arbejdsstedernes handleplan Alle områderne, Solbakken, Randers Kloster, Madservice Kronjylland og Hjælpemiddelhuset var repræsenteret ved temadagen. Madservice Kronjylland Madservice Kronjylland har fokus på 5 ting i deres handleplan: Få prioriteret tid til, at få alle med til at brænde for nye idéer/tiltag. Telefonpasning skal være optimal. (De, som tager imod sygemelding, evt. ønske om akut omsorgsdag skal være imødekommmende og forstående). Vi kunne tænke os at være med i projektet: Styrketræning Belønning af arbejdspladsen samlet, hvis sygefraværet falder. Mere åbenhed om, at man selv kan tage beslutning om at gå hjem. Dvs. nogle burde være gået hjem noget før. Bakkegården-Rosenvænget Bakkegården-Rosenvænget har fokus på 5 ting i deres handleplan: Fokus på de raske Fokus på de gode ting i forhold til fravær. Oplyse om behandlingsgarantier. Hvornår tager man kontakt til den syge? Medarbejdertilbud. Borupvænget Borupvænget har fokus på 5 ting i deres handleplan, og vil drøfte følgende i MEDudvalget: Social TR sygefraværssamtaler. 100 % fravær, hvor medarbejderen kan yde noget alligevel. Pulje på Borupvænget til, at støtte op om den syge/kriseramte hjælp til selvhjælp. Plan for trivsel over de næste 2 år eks. kik-start eller coachuddannelse. Finde idéer til trivsel. Kildevang Kildevang har i deres handleplan fokus på, arbejdet med hvordan og hvornår, man melder sig syg, samt at medarbejderne føler sig trygge, når de skal ringe til lederne for at sygemelde sig. Kristrup Assentoft Kristrup Assentoft har fokus på 3 ting i deres handleplan, og vil drøfte følgende i MEDudvalget. Projekt sund morgenmad. Social tillidsrepræsentant. Dansearrangement

18 Kollektivhuset Kollektivhuset vil i deres handleplan have et kontinuerligt fokus på, hvad der giver arbejdsglæde, hvad der gør folk syge og kulturen for sygemeldinger. Lindevænget - Dragonparken Lindevænget Dragonpraken har fokus på 4 ting i deres handleplan, og vil drøfte følgende i MED-udvalget: Hvordan kan vi belønne medarbejdere, der ikke har været syge? Fokus på alene-forældre, herunder om det kan være nemmere at komme på arbejde børnepasningsordning. Frivillige til at passe syge børn team af efterlønnere (Reserve-bedstemødre). Kan Lindevængets træningslokale bruges til medarbejdertræning? Spentrup Møllevang Spentrup Møllevang har fokus på 3 ting i deres handleplan og vil drøfte følgende i MED-udvalget: Indarbejder spørgsmål i vores APV, angående trivsel og arbejdsglæde, hvad forebygger sygdom spørge til hvad medarbejderne har haft sygdom pga. En lovlig aftalt forebyggende sygedag = akut-dag (fridag). Medarbejdertilbud om gratis motion og træning. Vorup Vorup har nedsat arbejdsgrupper, der har arbejdet med emner som: Rekruttering. Sund mad. fælles arrangementer. Ansættelse af en fælles tillidsmand. På tværs af huset. Åbakken Åbakken har fokus på 2 ting i handleplanen, og vil drøfte følgende i MED-udvalget: Dialog vedr. målsætningen: Nedsættelse af sygefraværet herunder foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Nedsætte en arbejdsgruppe vedr.: Forebyggelse og sundhedsfremme. Solbakken Solbakken har i deres handleplan fokus på medarbejdertilbud og en social tillidsrepæsentant på arbejdspladsen.

19 Bilag 1: Sygefravær i % på ældreområdet i perioden jan. nov Enhed / Måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. I alt Område 1 (Kristrup - Assentoft) 9,38 6,94 6,03 6,85 6,36 5,65 4,75 5,48 6,22 6,20 7,16 6,42 Område 2 (Vorup) 6,26 7,05 5,57 4,13 5,61 5,01 2,71 3,82 4,34 5,14 5,97 5,05 Område 3 (Kildevang) 6,32 6,17 5,00 3,89 6,04 4,76 2,36 4,20 5,39 6,85 9,12 5,46 Område 4 (Borupvænget) 10,88 7,42 6,60 4,92 5,31 5,65 5,63 5,55 7,28 8,34 8,23 6,80 Område 5 (Spentrup-Møllevang) 9,99 9,34 8,34 7,17 7,15 8,22 7,46 6,77 7,12 9,20 10,71 8,29 Område 6 (Åbakken) 6,60 9,76 8,36 5,15 7,39 6,68 5,21 6,28 5,72 6,95 8,15 6,88 Område 7 (Kollektivhuset) 11,26 9,78 8,94 8,21 7,16 7,72 6,01 4,84 6,02 7,07 7,03 7,58 Område 8 (Bakkegården- 6,99 7,22 10,41 7,64 7,19 6,97 6,69 8,07 7,49 7,71 10,77 7,92 Rosenvænget) Område 9 (Lindevænget- 8,76 6,84 6,56 4,23 5,36 4,80 3,92 5,54 6,01 9,01 10,12 6,45 Dragonparken) Solbakken 12,82 12,89 12,44 8,34 7,29 6,11 7,53 6,50 5,77 12,86 12,57 9,76 Madservice Kronjylland 2,18 2,46 6,72 1,09 3,61 5,82 4,73 4,76 2,70 3,98 5,07 3,96 Hjælpemiddelhuset 6,70 3,22 4,02 1,05 1,56 1,17 0,00 0,76 3,30 6,98 4,06 3,04 Kilde: KMD OPUS OVERBLIK FRAVÆR (Udtræk den 12. december 2007). Definition af sygefravær: Sygdom, delvis sygdom, nedsat tjeneste, 28/56 og tilskadekomst i tjenesten. Definition af sygefravær i %: Sygefravær i procent af arbejdstiden (timeforbruget).

20 RANDERS KOMMUNE SUNDHED OG ÆLDRE LAKSETORVET 8900 RANDERS TLF.:

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Randers Kommune, samlet 5,26 5,21 5,19 5,38 5,05. Børn, Skole og Kultur 5,08 4,83 4,76 4,88 4,95. Kommunaldirektør 2,20 3,17 2,06 3,39 2,64

Randers Kommune, samlet 5,26 5,21 5,19 5,38 5,05. Børn, Skole og Kultur 5,08 4,83 4,76 4,88 4,95. Kommunaldirektør 2,20 3,17 2,06 3,39 2,64 Vedrørende: Sygefraværsindsats 2013 Sagsnavn: Sygefraværsindsats 2013 - Personale og HR Sagsnummer: 81.28.00-A00-1-13 Skrevet af: Christina Willumsen E-mail: christina.willumsen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

Forord. Vi skal arbejde på flere fronter forebygge,

Forord. Vi skal arbejde på flere fronter forebygge, Forord Region Syddanmark er en social an svar lig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i Syddanmark har vi et ansvar i forhold til de medarbejdere, der er ansat i dag og dem der bliver ansat i fremtiden.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Socialforvaltningens sygefraværspolitik

Socialforvaltningens sygefraværspolitik Dato: 27-10-2006 Sagsnr.: 312014 Dok.nr.: 1918126 Socialforvaltningens sygefraværspolitik Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsplads. Vi

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops?

TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? TRIO-samarbejde om trivsel og sygefravær Søde sager eller syrlige drops? Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen Seniorkonsulent Anne Sophie Hensgen Arbejdsmiljøkonference d. 11. november 2014 Formål 1.

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013

Taulov Centrallager. Arbejdsmiljøstrategi 2013 Taulov Centrallager Arbejdsmiljøstrategi 2013 For 2012 opnåede vi følgende resultater i forhold til vores mål Reducere antal arbejdsulykker med 60 % i forhold til 2011. Reduceret med 60 %. Fastholde et

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Socialt kapitel i Region Syddanmark

Socialt kapitel i Region Syddanmark Socialt kapitel i Region Syddanmark Forord Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsplads. Som den største arbejdsplads i regionen har vi et ansvar, overfor både de medarbejdere der er ansat og

Læs mere

Strategi for sygefravær

Strategi for sygefravær Personalepolitik Strategi for sygefravær 2013-2016 September 2012 Formål Esbjerg Kommunes sygefraværsstrategi har som formål at understøtte den overordnede personalepolitiks mål om at tage vare på kommunens

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING

SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING SYGEFRAVÆR EN FÆLLES UDFORDRING Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Designlinjen.dk Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller bestilles i trykt udgave

Læs mere

Helhedsorienteret sundhedsfremme

Helhedsorienteret sundhedsfremme SYGEFRAVÆR ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER 17. oktober 2008 Tiltag til nedbringelse af sygefravær Helhedsorienteret sundhedsfremme Initiativtager: Lederen af børneinstitutionen eller ældrecentret Sundhed er

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF December 2016 Bilag til udvalgsmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 19. januar Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Læs mere

Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12.

Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12. Den nyeste viden om ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Sundhedsfremme, arbejdsmiljø sygefravær Århus 12.april 2005 Hvad er problemet med sygefraværet i Danmark? Stigende langtidssygefravær

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads SENIOR SERVICE Drift den attraktive arbejdsplads VEJLE KOMMUNE 2011 Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads 2 Forord Byrådet har i forbindelse med budget 2012 besluttet at bevillige

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK

Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK Socialforvaltningens SYGEFRAVÆRSPOLITIK 1 Indledning Københavns Kommunes Socialforvaltning skal være en sund, attraktiv og velfungerende arbejdsp lads. V i ønsker medarbejdere, som trives i deres job.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB

2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB 2013 ARBEJDSMILJØREGNSKAB ARBEJDSMILJØREGNSKAB Personalepolitiske fokusområder 2013 Nedbringelse af sygefravær MED-organisationen har i 2013 arbejdet med at iværksætte tredje og sidste del af Diakonissestiftelsens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

LIFE. En målrettet indsats. September Willis Towers Watson. All rights reserved.

LIFE. En målrettet indsats. September Willis Towers Watson. All rights reserved. LIFE En målrettet indsats September 2017 2017 Willis Towers Watson. All rights reserved. Hvorfor LIFE? En kommunal medarbejder har i gennemsnit 13,03 sygedag om året 35 % af alt sygefravær er mere end

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere HOLBÆK KOMMUNE Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere Dato: Januar 2017 Sagsb.: Martin Koch Pedersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363636 E-mail:

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere