Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. Juni 2008 Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. Juni 2008 Nr. 1. 13. Årgang"

Transkript

1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn Juni 2008 Nr Årgang

2 Ny mand ved roret på KGM. Læs side 4... Indhold Nr. 1 * Præsentation af chefen på Søværnets Sergent og grundskole. Kadetaspiranter fortæller om oplevelsen ved en ny skole Læs side Ny chef ved Kattegats Marinedistrikt. Gammel kærlighed ruster ikke, anden del. 9 Formandsskifte i Danske Tordenskjold Venner. 3 Skolen i skoven åbner Læs side 12 SHK går på TV Læs side Kadetaspiranter fortæller om goderne ved at få en ny skole. Indvielse af Søværnets Sergent- og Grundskole ved af H.K.H Kronprins Frederik. Søværnets Haverikursus siden sidst. 18 KA rådgiverne i Frederikshavn. TAK s nye lokaler indvies Læs side Søværnets Taktikkursus udvider faciliteterne. Månedens 13 er - Miniportræt af Morten Hvilshøj. 2 KRUDTTÅRNET

3 Kommandør Lars Mikkelsen Chef for Søværnets Sergent- og Grundskole KD Lars Mikkelsen er gift med Kirsten K. Mikkelsen og har 3 voksne børn. KD har bopæl i Frederikshavn. Uddannelse Akademiingeniør med speciale i elektroteknik ved Danmarks Ingeniørakademi A-officer af teknisk retning ved Søværnets Officersskole. Karriereforløb 01/2008- Chef for Søværnets Sergent- og Grundskole. 04/ /2008 Chef for Søværnets Grundskole 09/ /2008 Chef for Søværnets Specialskole. 03/ /2004 Chef for Søværnets Teknikskole og Søværnets Teknikinspektør. 01/ /2002 Chef for Teknisk Afdeling, Flådestation Frederikshavn. 07/ /2000 Chef for Søværnets Havarikursus under Søværnets Teknikskole. 03/ /1995 Chef for Krypto/Tempest ved Søværnets Materielkommando. 08/ /1993 Projektleder SF300 ved Søværnets Materiekommando. 04/ /1991 Sagsbehandler Materielstaben, Forsvarskommandoen. OEDB ved Søværnets Teknikskole. 11/ /1987 Teknikofficer korvetten Olfert Fischer. 08/ /1981 Teknikofficer for 5. Fregatdivision. 02/ /1977 Teknikofficer i Torpedobåde Premierløjtnant af A-linien Kaptajnløjtnant af A-linien Orlogskaptajn 1995 Kommandørkaptajn 2002 Kommandør Dekorationer 2006 Kommandør af Dannebrogsordenen Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogsordenen Ridderkorset af Dannebrogsordenen Holmens Hæderstegn. Fritidsinteresser I min fritid dyrker jeg sejlsport. I 60erne og 70erne var jeg meget aktiv med deltagelse i kapsejladser nationalt og internationalt for optimistjoller, OKjoller, Piratjoller, Juniorbåd og Soling. Siden er min sejlsportsinteresse ændret til familie og tur sejlads. De seneste 6 år har jeg spillet golf på seniorplan. KRUDTTÅRNET 3

4 Ny mand på toppen Der er kommet en ny mand ved roret på Søværnets højest beliggende tjenestested i Frederikshavn. 1 APR tiltrådte jeg som chef for Kattegats Marinedistrikt, og i den anledning er jeg blevet bedt om at præsentere mig selv. Mit navn er Arne Mikkelsen, og jeg har netop rundet det skarpe hjørne og er fyldt 50 år. Jeg er bosiddende i Hammel vest for Århus, hvor jeg har boet de sidste små 15 år. Jeg er gift med Janne, som er dyrlæge. Sammen har vi to piger, som går i henholdsvis skole og gymnasium. Min fritid bliver gerne brugt i haven, de nærliggende Frijsenborg skove og i sommerhuset på Læsø med alle former for udendørs aktiviteter. Ligeledes følger jeg godt med i fodbold, hvor især AGFs meritter - eller for tiden mangel på samme har en stor interesse. Den nye rorgænger har gjort tjeneste både til lands og til vand. Tjenestemæssigt tilbragte jeg de første 11 år efter officersskolen i Torpedobådseskadren, den senere 4. Eskadre, hvor jeg nåede at besætte mange forskellige operative stillinger. Herefter har jeg gjort tjeneste ved SOK afløst af sejlende tjeneste med korvetter i to perioder som henholdsvis næstkommanderende og chef. I de forskellige perioder i SOK har jeg primært beskæftiget mig med operationer og langsigtet planlægning, ligesom jeg i en periode var chef for Ledelsessekretariatet. Stabilitet er godt, så jeg bliver heldigvis i nogle år. Jeg er planlagt til tjeneste ved Kattegats Marinedistrikt i ca. 3 år, hvilket for nærværende gennemføres som en udstationering fra hjemmet. Jeg har set frem til denne tjeneste og muligheden for at komme tilbage til de operative rødder, som senest er dyrket i MOBA og SOK OPSCENTER. Hertil kommer, at der er tale om en selvstændig NIV III enhed med alle de udfordringer, som det måtte indebære for tiden. Nye tider med nye udfordringer - og hjælpemidler. Udfordringer er der mange af for marinedistriktet og i hele taget for suverænitetshævdelsen og løsningen af myndighedsopgaverne i de hjemlige farvande. Den nuværende fokus på begrebet Maritime Security eller sikkerheden til søs i almen forstand har naturligvis en afsmittende effekt på grundlaget for det hele farvandsovervågningen eller om man vil skabelsen af et Recognised Maritime Picture. Det er i bund og grund distrikternes kerneproduktion. Inden for netop dette område er der en rivende udvikling i gang med indførelsen af AIS (Automatisk Informations System), opstilling og ibrugtagning af de mange nye kystradarer, anvendelse af enheder af den nye DIANA-klasse (MK 2) samt muligheden for at trække på elektroniske data for de forskellige myndigheder, som bl.a. er involveret i maritime aktiviteter. Udviklingen drives naturligvis af SOK, men det er ved marinedistrikterne anvendelsen sker, og de forskellige tiltags virkning gerne skulle gå op i en højere enhed. 4 KRUDTTÅRNET

5 Det er her, at resultaterne optimalt skulle resultere i et bedre og mere præcist billede af de maritime aktiviteter i dansk område. Ligeledes at fokus og indsatsenhedernes opmærksomhed netop kan anvendes, hvor behovet i den enkelte situation tilsiger dette. Målet er at have den samme indsigt og viden om trafikken til søs i danske farvande, som flyvelederne har om trafikken i det tilsvarende luftrum. Sammenlagt en spændende udvikling, hvor KGM medarbejdere før eller siden får en nøglerolle i forbindelse med implementeringen. Personellet er en resource vi skal tage vare på Andre udfordringer er uden tvivl afledt af den nuværende personelsituation. Der er sat mange gode tiltag i værk for at hverve og fastholde medarbejderne. Tiltag, hvis virkning også er afhængig den lokale indsats og opfølgning på stedet. Det er et område, som har min fulde opmærksomhed. Distriktshovedkvarteret skal vedblive med at være en god arbejdsplads. Således at opgaver til gavn for Danmarks interesser fortsat kan varetages og løses optimalt. Kommandørkaptajn Arne Mikkelsen er den nye rorgænger på Kattegats Marinedistrikt. KRUDTTÅRNET 5

6 Gammel Kærlighed ruster ikke - anden del Af Morten Buchard Foto: SSG Peter Jørgensen. Fortsættelsen på Gammel kærlighed ruster aldrig Som jeg beskrev i sidste nummer af KRUDTÅRNET, dumpede jeg på røgdykkerbanen og står derfor i en ventesituation. Jeg er selv blevet overrasket over hvor mange, der har spurgt hvad der er blevet af mig? Derfor skylder jeg læserne en forklaring på hvad status er d.d. (30. januar 2008). Jeg prøver derfor at fortælle det videre forløb i kronologisk rækkefølge. SELVRANSAGELSE (mål) På trods af, at jeg de sidste to måneder har fået 3 tilbud om jobs i det civile - har jeg alligevel lyttet til mit hjerte, og jeg er ikke et sekund i tvivl. Jeg vil arbejde i Forsvaret. Jeg brænder for at få en uddannelse i Hæren. En uddannelse med et job hvor jeg kan se mig selv i resten af min erhvervsaktive alder. Det er mit erklæret mål og jeg giver ikke op før jeg står med en uddannelseskontrakt i hånden og selvfølgelig en kontrakt med Hæren. ACTION Nu da jeg har planen klar i hovedet - tager jeg kontakt til Forsvarets socialrådgiver Ole Falkenby for et godt råd og en mere objektiv vinkel. Efterfølgende blev det til 4-5 møder hen over foråret. Det Ole er god til ud over at være tålmodig - er at anlægge en realistisk synsvinkel på min mission og at give mig troen på, at det som jeg brænder for er realistisk muligt at nå. Ole har aldrig været i tvivl om (på trods af min alder), at Hæren med udgangspunkt i mig som person kunne bruge mig til noget fornuftigt. Ole henviser mig til Hærens udstikker med ansvar for lærlinge SSG Henrik Pihl. Mit møde hos FPT i Hjørring med SSG Henrik Pihl forløber professionelt. Under mødet bliver jeg stillet forskellige spørgsmål og jeg finder hurtigt ud af, at Hr. Pihl er en erfaren interwiever, som har gjort sit hjemmearbejde godt. Det kom til udtryk bl.a. ved, at han vidste alt omkring mine tidligere uddannelser/ kurser i Hæren samt civilt m.m. Han har ligeledes en stor viden omkring udbudet af uddannelser i Hæren og hvad det specifikt kræver. Bl.a. spurgte han mig lige ud, hvorfor Hæren skulle satse på mig til netop den uddannelse og om jeg ærligt mente, at mine intentioner gik på at være i systemet til pensionsalderen. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at det han ville undgå var, at jeg spekulerede i at Forsvaret betalte min uddannelse og derefter opsagde kontrakten til fordel for civil ansættelse efter endt uddannelse. Han var med andre ord en god repræsentant for Hæren og jeg gik derfra med en god mavefornemmelse. Under alle omstændigheder må jeg have sagt noget rigtigt for 2 uger senere, bliver mit tjenestested ringet op med oplysninger om, at jeg er valgt ud til en optagelsesprøve. OPTAGELSESPRØVEN To dages fysiske og teoretiske prøver ved Forsvarets Værnepligt og rekruttering i Jonstrup lejren 6 KRUDTTÅRNET

7 d december Forinden var jeg blevet advaret af min udstikker. Hæren ville samle et såkaldt studenterhold hvor alle havde enten teori eller relevante uddannelser, som ville være meritgivende og derfor tage uddannelsen på den halve tid. Jeg skulle slutteligt informeres om at, man forventede en dumpningsprocent på 40. Da dagen var omme havde vi været gennem 10 opgaver herunder sessionsprøven som jeg den dag i dag undrer mig over, at vi skulle slås med. Jeg har været spændt mange gange i mit lange liv konstabelelevskolens sidste dag med den endelige karaktergivning ud af 120 elever foran majoren og da jeg blev gift og vi fik vores første barn og min hovedopgave som jeg skulle forsvare på engelsk - men at skulle sidde som den sidste den dag i Jonstruplejren og blive kaldt ind til kommissionen for den endelige bedømmelse - det har været det værste og overgår alt hvad jeg nogensinde har prøvet. BESTÅET havde reageret hvis det var gået galt men jeg havde heller ikke den luksus at det måtte gå galt og det gjorde det heldigvis heller ikke. Du har bestået med de karakterer i dansk, engelsk, matematik, teknisk forståelse og selve sessionsprøven. Sammenlagt har vi vurderet dig egnet til uddannelse som FEKSER tillykke Hr. Buchard. Normalt er jeg ikke mundlam - men i det øjeblik, kunne jeg kun fremstamme et ``TAK kommisionsudvalg``, hvorefter jeg drejede om på hælene og forlod værelset. Nu her bagefter ved jeg stadigvæk ikke om det er mig der er blevet gammel rusten eller om niveauet på de prøver som jeg sled med den dag, bare var I de minutter, hvor jeg stod skoleret foran kommissionsudvalget i torturkammeret nåede jeg at opleve et helt liv passere revy. Den dag i dag ved jeg ikke, hvordan jeg Morten Buchard, udstråler nu ro og afklarethed. KRUDTTÅRNET 7

8 sværere end jeg havde forventet. Men jeg ved en ting: fra og med i dag har jeg kun blikket vendt fremad. ET NYT KAPITEL Pr. 1. september 2008 starter jeg på min drømme uddannelse som FEKSER i Hæren heraf mange skoleophold på Aalborg Handelsskole. Da jeg har en videregående uddannelse fra i gamle dage kan jeg barbere uddannelsen ned til 2-år. På baggrund af FOCUS (personelbedømmelse) fra ledelsen på SHK samt mine ønsker om at tjene Konge og Fædreland, har jeg fået den ønskede kontrakt. Nogle vil måske sige, at jeg har været vidt og bredt omkring og været urealistisk i mine drømme, at min vej har været lang og smal og de havde givet op for længst og de har sikkert ret. Og så er der dem som eftertænksomt vil sige; Man må respektere manden for det arbejde og den energi han lægger i det. Man kan kun nå dertil hvor han er, hvis man virkelig brænder for det og kun vil det 100 %. Men uanset hvad alle andre siger, så har processen været min slagmark jeg tabte de første slag men vandt det sidste og står nu tilbage som sejrsherre. Det er derfor med en vis stolthed jeg læner mig tilbage i stolen med et smil på læben og lader tankerne gå tilbage i tiden - på mit første (af)slag det som senere skulle vise sig at blive min længste mission. Havde jeg spurgt min familie og venner for tre år siden med mit afslag i hånden med den begrundelse, at jeg ingen relevant militæruddannelse havde og at jeg var for gammel til at få kontrakt med Forsvaret så havde alle i hob rystet på hovedet og sagt i kor; glem det, dit gamle fjols` En ærlig og hjertelig tak til alle jer som troede på mig. Uden jer var jeg aldrig nået til hvor jeg er i dag. Morten mens han stadigt var i søværnsuniform. En særlig varm tak for støtten: SSG Lars Dalsgaard, udstikker FPT Søværnet Uden dig havde jeg ikke siddet her i dag. Per Falkenby, Socialrådgiver Tak for din tålmodighed og sociale engagement. SSG Henrik Pihl, udstikker FPT Hæren. Fordi du har støttet og troet på mig hele vejen, og tog mig seriøs fra første gang, samt fordi du sparkede mig i røven da det kom til optagelsesprøven KPT Louis Jensen, Hærens Logistikskole For din særlige gode måde at håndtere pludseligt opståede situationer på. Birgitte Hommelgaard, Psykolog Forsvarsakademiet Tak for tilbud om hjælp og forståelse i en svær tid. KK Jørn Ploug, CH SHK Tak for dine gode råd OK Niels C.B. Christensen, NK SHK Tak for din særlige støtte da det så sortest ud og tak for din personlige opbakning og gode humør. 8 KRUDTTÅRNET

9 Formandsskifte i Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD- VENNER Chris Dam Bestyrelsesmedlem i DT-V om vi laver de rigtige ting, og om vi laver dem rigtigt. Som et lille kuriosum kan nævnes, at den nye formands fødselsdag falder sammen med Tordenskiolds oktober. Den afgående formand, orlogskaptajn Haraldur R. Joensen, holdt før generalforsamlingen et interessant foredrag over emnet: Kongeskibet Dannebrog - 75 år, for de 80 fremmødte. Derefter vistes spændende, humoristiske og flotte videoglimt fra Regentparrets 25-års regeringsjubilæumsrejse til Færøerne og Grønland i 1997, hvor Kronprinsen var med ombord som navigatør. Efter 7 år på posten takkede den afgående formand officielt af med et Tordenskiold-citat: Det var gået glædeligt, konkluderede han. Haraldur R. Joensen blev ved den efterfølgende spisning behørigt fejret med gaver, flotte taler og fællessangene Med Kronborg om styrbord og Hvor smiler fager den danske kyst med akkompagnement af harmonika. Fejringen var både for den store indsats som formand, hvor Selskabets medlemstal har været støt stigende, men også fordi det samme dag var Orlogskaptajnens 65 års fødselsdag. Læs referatet af 17. ord. Generalforsamling på Kontreadmiral Lars Kragelund blev valgt som ny formand på Selskabet Danske Tordenskiold- Venners generalforsamling på Søværnets Officersskole, Holmen, d. 26. marts Han afløser Orlogskaptajn Haraldur R. Joensen, der efter 7 år på formandsposten fortsætter i bestyrelsen, men af private årsager ønskede at trække sig som formand. Lars Kragelund, 56, er Chef for Forsvarskommandoens Udviklingsstab, der arbejder med udvikling og effektivisering af Forsvaret. Når Lars Kragelund skal beskrive Udviklingsstabens arbejde, er den korte version: Den afgående formand for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, Orlogskaptajn Haraldur R. Joensen sammen med den nye formand Kontreadmiral Lars Kragelund ved det første konstituerende bestyrelsesmøde på Nyholm. KRUDTTÅRNET 9

10 Af Kadetaspirant Christian Skov Nielsen Forventningerne var høje og spændingen til bristepunktet, da mine kollegaer og jeg ankom til Frederikshavn den 1. januar Vi skulle møde på den nyetableret Sergent- og Grundskole den 2. januar og havde alle svært ved at vente med at komme i gang, med de nye udfordringer skolen ville bringe os. Vi kendte alle hinanden godt på forhånd, men rammerne var nye og ukendte. Vi blev dog straks positivt overrasket over de forhold der mødte os; pæne og ordentlige enkeltmandslukafer, med eget bad, toilet, computer og fjernsyn. Skønt skolen stadig bærer præg af at være nyetableret, med hvad der til hører, må det siges at rammerne er 100 % i orden. Der ligger et kæmpe grundlag og potentiale for en skole der nu og i fremtiden vil være og er moderne, engageret, tilgængelig, ordentlig, kompetent og værdiskabende. Der er alt hvad der kræves for at kunne levere en kompetent undervisning, med eleven i centrum. Skolens kvaliteter indskrænker sig dog ikke til undervisninger. Da langt størstedelen af eleverne bor på skolen hele ugen, er det ligeledes vigtigt at der er grundlag for fritidsaktiviteter. Her tilbyder skolen alt fra idrætsfaciliteter, internetcafe, tv-stue til bar. Dette er alt sammen med til at styrke det sociale samvær, både kadetaspiranterne og de øvrige elever imellem. Flere og flere vælger da også at tilbringe enkelte weekender på SSG, for at deltage i alt fra foldboldturneringer til jagt. Skiftet fra Søværnets Grundskole, sejlads med George Stage og adskillige kursusmoduler til Søværnets Sergent- og Grundskole har således været positivt i alle aspekter. Der vil naturligvis altid være ting man savner, men de mange nye oplevelser og udfordringer overtager hurtigt og danner nye oplevelser og minder. 10 KRUDTTÅRNET

11 Kadetaspirant Carina Bergman, SSG Det var noget af en omvæltning, da vi i begyndelsen af det nye år mødte på vores nye midlertidige tjenestested, Søværnets Sergent- og Grundskole, og for de fleste betød det også et møde med en ny og anderledes hverdag. Vi (5 DEL) kom direkte fra filekælderen i Auderød (SGS), som i den sidste tid bar kraftigt præg af lukningen. Man var heldig, hvis man mødte andre mennesker i det korte tidsrum, man slap ud af kælderen, og alt lukkede om ørene på os. Så kom vi til SSG. Her summede det af liv, og bygninger poppede op af jorden. Her blev man indkvarteret i lukafer af uvant lækker standard. Jeg er en af dem på holdet for, hvem det ikke er helt uvant at gå på sergentskole. I 2004 havde jeg fornøjelsen af et ophold på HSGS (Hærens Sergentskole). Man må sige, at forholdene og undervisningen er noget anderledes her på SSG. Som SPROF-elever på HSGS levede vi ellers i luksus. Kun 8 på hver stue og adgang til skolens computerlokale. Mere eller mindre alle lektioner foregik udendørs og var relaterede til praktiske færdigheder, og med arbejdsdage til kl hver dag, så var der dømt lektielæsning i weekenderne. Helt anderledes forholder det sig på SSG. Her er der kræset for studiemiljøet, om end alt ikke virker helt optimalt endnu, så er potentialet der. Lektiebyrden er til at overse, men det kommer nok an på øjnene, der ser. Bliver det for meget, så indbyder skolens beliggenhed til diverse fysiske udfoldelser som et afbræk fra lektierne. Det kan dog få koldsveden frem i hænderne på en gammel overkonstabel, når man efter mere end årti atter bliver præsenteret for begreber som cosinus, determinant, parabel m.v., og når et metertykt lag rust på matematik kundskaberne skal bankes af på meget kort tid. Man forsøger at fatte begreber som strømtrekant, afdrift og flammehøjde. Alt sammen meget frustrerende, men også en udfordring. Mængden af lektier stiller krav til ens selvdisciplin og planlægning, for mange gange trækker samværet med kollegerne, hvilket ofte fører til en lektieophobning. Samværet med kollegerne fylder generelt meget både i arbejdstiden, men i særdeleshed i fritiden, og ikke sjældent bliver mange på SSG i weekenden for at deltage i diverse arrangementer jagt og fodboldturneringer m.m.. Vi har sågar startet en fanklub op og drager rundt i det nordjyske for at støtte holdet (TIK), hvor en af kollegerne spiller - en glimrende anledning til at hygge sig i hinandens selskab. Alt i alt har opholdet på SSG indtil videre været en fornøjelse. KRUDTTÅRNET 11

12 Indvielse af Søvæ Grundskole 1 Af Kommandørkaptajn Helge Christensen, NK SSG Fotos CSG Claus Gustafsen, OPLOG FRH og?? FBE INDVIELSE AF SKOLEN Søværnets Sergentog Grundskole (SSG) blev indviet, 15. maj og tidspunktet kunne ikke være valgt bedre. De smukke omgivelser med ny udsprungne bøgetræer, blomster og en strålende sol, satte den rigtige ramme for dagen. Skolen i skoven kunne ikke vise sig smukkere frem. Helikopteren med H.K.H. Kronprinsen og Chefen for Søværnets Operative Kommando, KA Nils Wang, landede præcis kl og dermed startede programmet for den begivenhedsrige dag. H.K.H. blev modtaget af chefen for SSG, KD Lars Mikkelsen og kronprinsen modtog derefter skansevagt, hilste på særligt udvalgte gæster og inspicerede paraden, hvor 12 KRUDTTÅRNET

13 rnets Sergent og 5. maj samtlige skolens ansatte og elever havde indøvet de ceremonielle pligter i dagene forud. CH SOK, KA Nils Wang talte til gæster og ansatte og admiralen nævnte i sin tale, at på denne smukke dag kunne alle se frugten af næsten 4 års forberedelser og 2 års byggeri. Et omfattende projekt der betyder de bedste faciliteter og muligheder for elever og ansatte. Admiralen understregede især betydningen af det nyetablerede træningsbassin, hvor overlevelse til søs kan trænes under realistiske forhold. Frederikshavn Kommune fik en stor tak for hjælp og støtte og den venlighed og imødekommenhed, der er kendetegnende for kommunen. Kunster Poul Winther fik ligeledes en stor tak for den smukke skulptur der pryder paradepladsen. Admiralen takkede også alle de ansatte for den flotte indsats ved etableringen af den nye skole. Efter parade og tale var SSG vært ved en reception i lokalerne ved træningsbassinet. H.K.H. og gæster fik demonstreret alle de muligheder der forefindes for en særdeles realistisk træning i overlevelse til søs. Skolens dygtige cafeteriapersonale havde i de sene nattetimer arbejdet intenst med at KRUDTTÅRNET 13

14 fremstille mere end 2000 kanapeer af fineste kvalitet. Gæsterne nød den gode mad og drikke samtidigt med at de fine lokaliteter kunne beundres. KA Nils Wang benyttede lejligheden til at takke KK Chris Sørensen for indsatsen med byggeriet og admiralen afslørede en navneplade på skibssiden i træningsbassinet. Skibet fik navnet CHRIS og den navnkundige byggeleder fik et tilsvarende navneskilt overrakt. Tamburkorpset spillede for gæsterne. Efter receptionen blev H.K.H. vist rundt på skolen af CH SSG og kronprinsen fik et godt indtryk af det omfattende og veludførte byggeri. PORTALEN TIL SØVÆRNET Søværnets Sergent- og Grundskole er i kraft af sin nye status som både sergent og grundskole for hele søværnet fra 1. januar 2008 blevet udbygget og udvidet således, at skolen i dag står som en moderne uddannelsesinstitution, der fuldt ud lever op til tidens krav og elevernes forventninger. I fremtiden vil mere end 800 elever årligt gennemgå forskellige uddannelser ved skolen, hvor der er overnatningsfaciliteter til 312 elever, fordelt på 136 enkeltværelser samt 44 fire-sengs-stuer. Siden skolen i skoven blev startet i 1966 er der uddannet flere end elever. Søværnets Sergent- og Grundskole er portalen til søværnet. Alle militært ansatte i søværnet vil få den indledende uddannelse her. Værnepligtige får den grundlæggende indføring i tjenesten i søværnet. Skolen gennemfører også den grundlæggende sergentuddannelse, der bygger på to søjler, nemlig ledelse (teoretisk og praktisk) og undervisningslære, som giver eleverne gode redskaber til at uddanne andre i operationelle og tekniske færdigheder. Søværnets mellemledere er i perioder på skolen for at opnå et kompetenceløft, bl. a. gennem emner som ledelse, statskundskab, stabstjeneste og operationer. Skolen giver endelig kontraktofficerer den grundlæggende sergentuddannelse. Med et anlægsbudget på 155 mio. kr. er nybyggeriet på SSG det største enkeltbyggeri i det forsvarsforlig, der løber fra 2005 til Overnatningskapaciteten har fået et tiltrængt løft med 104 nye Nogle af skolens elever demonstrerede træningsbassinnets anvendelses muligheder. 14 KRUDTTÅRNET

15 Skolechefen fortæller H.K.H Kronprins Frederik om skolens udenomsfaciliteter Skolens stolthed er det nyetablerede træningsbassin, hvor eleverne under realistiske forhold kan træne overlevelse til søs. enkeltværelser med hotellignende standard. Der er indrettet nye klasseværelser, nyt køkken, nye kontorer, nyt træningsbassin, ny militær femkampbane i tilknytning til idrætsanlægget, nyt auditorium og endelig er der indkøbt en moderne skydesimulator som placeres i kælderen ved træningsbassin med tilhørende klasseværelse og depotrum. Eksisterende lokaler er blevet renoveret og der er bl.a. indrettet et nyt filialinfermeri, hvor læger fra forsvarets sundhedstjeneste har optimale faciliteter til at gennemføre helbredsundersøgelser og behandle patienter. Gæster og parade venter. Indvielsen af skolen den 15. maj 2008 var en mærkedag. Det synlige og flotte resultat af mange års koncentreret indsats, skyldes i høj grad en målrettet indsats fra alle ansatte. Dette gælder såvel alle ansatte ved den tidligere grundskole i Auderød som de ansatte ved den tidligere Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole. Det ville ikke have været muligt at gennemføre dette omfattende projekt og en sammenlægning af to skoler, uden deres loyale, målrettede og engagerede indsats. Vi kan alle være stolte over denne nye, velindrettede og smukke skole og den indsats der er ydet af alle involverede på alle niveauer. Skolen i skoven er der stadig og den er nu fremtidssikret. Den er stadig forsvarets smukkest beliggende tjenestested men den er nu også en af forsvarets mest moderne og velindrettede skoler. KRUDTTÅRNET 15

16 SIDEN SIDST PÅ SØVÆRNETS HAVARIKURSUS. Ekstra Bladet måtte søge hjælp hos SHK! SHK hjalpekstra Bladet med at finde udfordringer til 2 journalister, som optræder i bladets net-avis. Besøget fandt sted den 21. februar, hvor Mascha Vang og Jim Lyngvild blev filmet under øvelser på skolens røgdykkerbane, brandpladsen og i Damage Control Uniten. Ingen tvivl om, at de fik prøvet deres personlige grænser af. Vi tror ikke, at de havde intentioner om, at tegne kontrakt med søværnet da de forlod os. Resultatet af optagelserne er tilgængelige på internettet på adressen www. ekstrabladet.tv/flash.dk. Fredag den 28 MAR var en særlig dag på skolen. Idet chefen gennem ca. 2 år KK Jørn Ploug holdt afskedsreception i anledning af sin pensionering pr. 1 APR. Skolens eget personale samt mange gæster fra nær og fjern var med til, at gøre dagen til den milesten, som en sådan dag er for en der forlader sin arbejdsplads gennem rigtig mange år. En god blanding af sejlende- og landtjeneste. Selvom tiden på SHK hørte til en af de kortere tjenesteperioder nåede han, at sætte et godt personligt aftryk også her. Jørn slipper ikke sin kontakt til søværnet. Datteren Nikoline er bindeleddet. Pt. Gør hun tjeneste ved 1. Eskadre. Afskedsgaverne fra medarbejderne var god rødvin af mærket: Pensionomento Vino. Et album med flotte billeder fra receptionen og skolens våbenskjold fremstillet af smeltet glas monteret på et stykke godt ormstukket, saltvandsslebet og - imprægneret drivtømmer. Vi håber at det får en god plads hjemme i Jørns Marinestue på Vegavej. 1 april overtog KK Steen Petersen ( tidligere CH KGM) roret efter Jørn. BS og Bubber drøfter forløbet. 16 KRUDTTÅRNET

17 Besøgende fra lokalområdet. Den 24 April havde vi besøg af 2 klasser fra Jerup Skole, som i deres emne uge arbejdede med temaerne Brand og Førstehjælp. Det var 45 friske drenge og piger, som ankom til SHK på cykel klokken 9. Programmet frem til kl 12 førte dem gennem Ildens og Røgens mange ansigter og måder at bekæmpe den på. Efterslukning med en sodavand blev der også tid til suppleret med et stykke frugt. Det var nogle glade børn, som forlod skolen. Hvem ved, måske også et par kommende brandfolk? SHK i fjernsynet TV 2 er i gang med at producere en ny serie med BS og Bubber. Temaet er Bubber og BS i Trøjen. Helt som vanligt skal Bubber udfordres. Og hvad er mere nærliggende end at prøve røgdykning og lækstopning. I samarbejde med kameraholdet og BS havde SHK medarbejdere sammensat et fint program den 29 april for Bubber, hvor han fik lejlighed til sammen med BS at prøve de udfordringer der lægger i, at arbejde som røgdykker i et brændende skib og i et rum, som vandfyldes med iskoldt vand. Optagelserne strakte fra kl 1330 til kl Mange timer, som i den endelige og færdige version sandsynligvis ikke fylder mere end 5 minutter. For medarbejdere og kursister var Bubbers besøg en oplevelse. Et sjovt og anderledes indslag i hverdagen. Mange benyttede lejligheden til, at få taget et billede sammen med Bubber og BS eller en autograf. Filmholdet fik også varmen under besøget. KRUDTTÅRNET 17

18 I 2005 nedsatte FPT en ny organisation af rådgivere, der har til opgave arbejde med krænkende adfærd. Initiativet var en reaktion på den noget skræmmende rapport fra 2003 omkring kønskrænkende adfærd i Forsvaret. I Frederikshavn er udpeget/valgt tre rådgivere, der dækker alle de myndigheder og tjenestesteder der er i Nordøstvendsyssel. Siden 2005 er organisationens ca. 50 rådgivere blevet uddannet og mange har også haft lejlighed til at anvende deres nye viden i situationer hvor medarbejdere og ledere har haft behov for hjælp af den ene eller den anden art. Den 3. april i år afsluttede 18 rådgivere en stresscoach uddannelse på Flyvestation Skalstrup. Stress har vist sig at være et langt alvorligere problem end først antaget og der er i stort set alle alvorlige KA sager også tale om, at en Rådgiverne i Frederikshavn eller flere af de involverede parter er påvirket af stress i en eller anden grad. Derfor er vi glade for, at der nu er to stress-coach uddannede rådgivere i Frederikshavn. KA-rådgiverne arbejder med konflikthåndtering. Mobning, kønskrænkende adfærd og diskrimination er hovedårsager til eller konsekvenser af, at mennesker kommer i konflikt og resultatet kan være meget alvorligt for de involverede. Situationer der får lov at udvikle sig og måske bestå i måneder eller år kan være direkte invaliderende og livstruende for den eller de det går ud over. Rådgiverne kan hjælpe den eller de der oplever at være part i en konflikt til forskellige løsninger af situationen eller eventuelt rådgive til, at sagen gives videre til mere professionelle som arbejdspsykologer, ledere, læger eller auditører, hvis rådgiveren ikke alene kan håndtere situationen. Det er vigtigt at understrege, at rådgiverne ikke er professionelle og at deres kompetencer og arbejdsmuligheder er vidt forskellige. Men det man har mest brug for i en svær situation, er ofte en at betro sig til, en der vil agere tovholder og hjælpe en til løsningsmuligheder. Over halvdelen af KArådgiverne er uddannet til konfliktmægling og kan direkte hjælpe til en løsning af situationen via en sådan mægling (konfrontation), hvor parterne selv finder en løsning de kan acceptere og være enige om. Konfliktmægling er en proces hvor mægleren hjælper parterne til at forstå hinanden, komme i dialog og selv finde den eller de løsninger der vil sikre, at parterne ikke igen kommer i konflikt. Også ledelsen kan have brug for at anvende KArådgiverne. Ofte vil det være nemmere for en helt uvildig at tale med parterne i en konflikt. En helt uvildig der i øvrigt har tavshedspligt og som måske slet ikke kender noget til konflikten i forvejen. FPT har nu oprettet en helt ny rådgivningsportal på FIIN, hvor alle rådgivningsfunktioner i Forsvaret er samlet på en forside, så du let kan finde frem til netop den rådgivning du kan have brug for. Der er via linket på FPT forside mulighed for både at se hvad krisepsykologer, arbejdspsykologer, socialrådgivere, læger og KA-rådgiver kan hjælpe med. Desuden er alle KA-Rådgiverne samlet geografisk på undersider hvor du kan se hvilke kompetencer de har og hvordan du får fat i dem. 18 KRUDTTÅRNET

19 Hvor finder du KA-rådgiverne i Frederikshavn? OASS Anna-Marie Pedersen / OLSF-420P Konfliktmægler SSG Carsten Smith SSG-UDD202 Konfliktmægler Stress-coach SSG Kurt Rasmussen / TAK-TU101 Konfliktmægler Stress-coach Vi har eget samtalekontor på Flådestationen og du er meget velkommen til at tage kontakt til en af os, helst på telefon, hvis du ønsker en samtale eller hjælp til at komme videre. KRUDTTÅRNET 19

20 Søværnets Taktikkursus udvider. Det seneste Forsvarsforlig medførte en lang række ændringer. En af disse var en omlægning og fornyelse af Søværnets Skolestruktur. Af orlogskaptajn Kim Møller Nielsen Juhl, Næstkommanderende ved Søværnets Taktikkursus Foto: Søren Konradsen, Faggruppe fjernkending, Søværnets Taktikkursus behov for renovering af eksisterende bygningsmasse samt nybyggeri til en samlet pris på 35 millioner kroner. Nybygningen, der reelt blev taget i brug 01. januar 2008, danner nye og moderne rammer for undervisning i kommunikation og fjernkending. For at sikre de bedste rammer for selve indvielsesceremonien valgte ledelsen ved Søværnets Taktikkursus i samråd med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste CH TAK, Gorm Bergquist takker FBE for gaven at sikre en mere optimal opgaveløsning. Denne organisationsændring er blandt andet udmøntet i etableringen af et Ledelsessekretariat, med orlogskaptajn Johnny Gajhede i spidsen. Ledelsessekretariatet skulle forestå alt det praktiske i forbindelse med indvielse og overdragelse af nybygningen omfattende alt lige fra invitationer, koordination, klargøring af lokaler, til ledelse af selve paraden. Opgaven blev klaret til UG eller måske snarere 12 efter den nye karakterskala. Ceremonien. Trods en periode med længere tids ustadigt vejr kunne ceremonien, med parade og taler afvikles i dejligt solskin. Søværnets Operative Kommando var repræsenteret ved chefen for Uddannelses og Inspektionsafdelingen KD Carsten Munk fra SOK. Herudover deltog Garnisionskommandanten KD Per Frank Hansen, samt en række øvrige chefer. Leverandørsiden var repræsenteret ved deltagelse fra FBEs byggeledelse, samt rådgivende firmaer, entreprenører og underentreprenører. Baggrunden. at lægge dagen for selve indvielsen på en forårsdag, Som alle ved medførte nemlig 10. april. aftale om Forsvaret 2004 Den nye organisation 2009, også kendt som fungerer. Forsvarsforliget, en lang I forbindelse med række ændringer for hele den forestående Forsvarets organisation. En sammenlægning af af disse var skoleprojekt aktiviteterne inden for S060, der havde til formål de tre taktiske områder, at udarbejde identificerede kampinformation, Receptionen. projekter for etablering kommunikation og af de fremtidige skoler fjernkending erkendte Efter paraden trak alle under Søværnets Operative Søværnets Taktikkursus deltagere op i det nye flotte Kommando. et behov for omlægning konferencelokale, der er en Denne proces førte til af den eksisterende del af den nye bygning. at man ved Søværnets organisation for herved Lokalet var flot pyntet med Taktikkursus fandt et 20 KRUDTTÅRNET

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015 DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen til Jubilæumsåret 2015 Selskabet har 3 årlige arrangementer Alle afsluttes med skafning og skipperskrøner En generalforsamling om foråret som regel med et foredrag

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen:

Kandidater til skolebestyrelsen: Kandidater til skolebestyrelsen: Lindevangskolen 2014 Birgitte Nymark Mor til datter i 4. A, formand for den nuværende skolebestyrelse Hvorfor stiller jeg op? Børn der trives, lærer bedre og mere, har

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. April 2007 Nr. 1. 12. Årgang

Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. April 2007 Nr. 1. 12. Årgang Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn April 2007 Nr. 1. 12. Årgang Orlogskaptajn Paul Erik Christensen fortæller om sin tid som chef for minedepoterne... læs s. 4 Indhold Nr. 1 * 2007 3 Billeder fra OPLOG

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere