Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. Juni 2008 Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. Juni 2008 Nr. 1. 13. Årgang"

Transkript

1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn Juni 2008 Nr Årgang

2 Ny mand ved roret på KGM. Læs side 4... Indhold Nr. 1 * Præsentation af chefen på Søværnets Sergent og grundskole. Kadetaspiranter fortæller om oplevelsen ved en ny skole Læs side Ny chef ved Kattegats Marinedistrikt. Gammel kærlighed ruster ikke, anden del. 9 Formandsskifte i Danske Tordenskjold Venner. 3 Skolen i skoven åbner Læs side 12 SHK går på TV Læs side Kadetaspiranter fortæller om goderne ved at få en ny skole. Indvielse af Søværnets Sergent- og Grundskole ved af H.K.H Kronprins Frederik. Søværnets Haverikursus siden sidst. 18 KA rådgiverne i Frederikshavn. TAK s nye lokaler indvies Læs side Søværnets Taktikkursus udvider faciliteterne. Månedens 13 er - Miniportræt af Morten Hvilshøj. 2 KRUDTTÅRNET

3 Kommandør Lars Mikkelsen Chef for Søværnets Sergent- og Grundskole KD Lars Mikkelsen er gift med Kirsten K. Mikkelsen og har 3 voksne børn. KD har bopæl i Frederikshavn. Uddannelse Akademiingeniør med speciale i elektroteknik ved Danmarks Ingeniørakademi A-officer af teknisk retning ved Søværnets Officersskole. Karriereforløb 01/2008- Chef for Søværnets Sergent- og Grundskole. 04/ /2008 Chef for Søværnets Grundskole 09/ /2008 Chef for Søværnets Specialskole. 03/ /2004 Chef for Søværnets Teknikskole og Søværnets Teknikinspektør. 01/ /2002 Chef for Teknisk Afdeling, Flådestation Frederikshavn. 07/ /2000 Chef for Søværnets Havarikursus under Søværnets Teknikskole. 03/ /1995 Chef for Krypto/Tempest ved Søværnets Materielkommando. 08/ /1993 Projektleder SF300 ved Søværnets Materiekommando. 04/ /1991 Sagsbehandler Materielstaben, Forsvarskommandoen. OEDB ved Søværnets Teknikskole. 11/ /1987 Teknikofficer korvetten Olfert Fischer. 08/ /1981 Teknikofficer for 5. Fregatdivision. 02/ /1977 Teknikofficer i Torpedobåde Premierløjtnant af A-linien Kaptajnløjtnant af A-linien Orlogskaptajn 1995 Kommandørkaptajn 2002 Kommandør Dekorationer 2006 Kommandør af Dannebrogsordenen Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogsordenen Ridderkorset af Dannebrogsordenen Holmens Hæderstegn. Fritidsinteresser I min fritid dyrker jeg sejlsport. I 60erne og 70erne var jeg meget aktiv med deltagelse i kapsejladser nationalt og internationalt for optimistjoller, OKjoller, Piratjoller, Juniorbåd og Soling. Siden er min sejlsportsinteresse ændret til familie og tur sejlads. De seneste 6 år har jeg spillet golf på seniorplan. KRUDTTÅRNET 3

4 Ny mand på toppen Der er kommet en ny mand ved roret på Søværnets højest beliggende tjenestested i Frederikshavn. 1 APR tiltrådte jeg som chef for Kattegats Marinedistrikt, og i den anledning er jeg blevet bedt om at præsentere mig selv. Mit navn er Arne Mikkelsen, og jeg har netop rundet det skarpe hjørne og er fyldt 50 år. Jeg er bosiddende i Hammel vest for Århus, hvor jeg har boet de sidste små 15 år. Jeg er gift med Janne, som er dyrlæge. Sammen har vi to piger, som går i henholdsvis skole og gymnasium. Min fritid bliver gerne brugt i haven, de nærliggende Frijsenborg skove og i sommerhuset på Læsø med alle former for udendørs aktiviteter. Ligeledes følger jeg godt med i fodbold, hvor især AGFs meritter - eller for tiden mangel på samme har en stor interesse. Den nye rorgænger har gjort tjeneste både til lands og til vand. Tjenestemæssigt tilbragte jeg de første 11 år efter officersskolen i Torpedobådseskadren, den senere 4. Eskadre, hvor jeg nåede at besætte mange forskellige operative stillinger. Herefter har jeg gjort tjeneste ved SOK afløst af sejlende tjeneste med korvetter i to perioder som henholdsvis næstkommanderende og chef. I de forskellige perioder i SOK har jeg primært beskæftiget mig med operationer og langsigtet planlægning, ligesom jeg i en periode var chef for Ledelsessekretariatet. Stabilitet er godt, så jeg bliver heldigvis i nogle år. Jeg er planlagt til tjeneste ved Kattegats Marinedistrikt i ca. 3 år, hvilket for nærværende gennemføres som en udstationering fra hjemmet. Jeg har set frem til denne tjeneste og muligheden for at komme tilbage til de operative rødder, som senest er dyrket i MOBA og SOK OPSCENTER. Hertil kommer, at der er tale om en selvstændig NIV III enhed med alle de udfordringer, som det måtte indebære for tiden. Nye tider med nye udfordringer - og hjælpemidler. Udfordringer er der mange af for marinedistriktet og i hele taget for suverænitetshævdelsen og løsningen af myndighedsopgaverne i de hjemlige farvande. Den nuværende fokus på begrebet Maritime Security eller sikkerheden til søs i almen forstand har naturligvis en afsmittende effekt på grundlaget for det hele farvandsovervågningen eller om man vil skabelsen af et Recognised Maritime Picture. Det er i bund og grund distrikternes kerneproduktion. Inden for netop dette område er der en rivende udvikling i gang med indførelsen af AIS (Automatisk Informations System), opstilling og ibrugtagning af de mange nye kystradarer, anvendelse af enheder af den nye DIANA-klasse (MK 2) samt muligheden for at trække på elektroniske data for de forskellige myndigheder, som bl.a. er involveret i maritime aktiviteter. Udviklingen drives naturligvis af SOK, men det er ved marinedistrikterne anvendelsen sker, og de forskellige tiltags virkning gerne skulle gå op i en højere enhed. 4 KRUDTTÅRNET

5 Det er her, at resultaterne optimalt skulle resultere i et bedre og mere præcist billede af de maritime aktiviteter i dansk område. Ligeledes at fokus og indsatsenhedernes opmærksomhed netop kan anvendes, hvor behovet i den enkelte situation tilsiger dette. Målet er at have den samme indsigt og viden om trafikken til søs i danske farvande, som flyvelederne har om trafikken i det tilsvarende luftrum. Sammenlagt en spændende udvikling, hvor KGM medarbejdere før eller siden får en nøglerolle i forbindelse med implementeringen. Personellet er en resource vi skal tage vare på Andre udfordringer er uden tvivl afledt af den nuværende personelsituation. Der er sat mange gode tiltag i værk for at hverve og fastholde medarbejderne. Tiltag, hvis virkning også er afhængig den lokale indsats og opfølgning på stedet. Det er et område, som har min fulde opmærksomhed. Distriktshovedkvarteret skal vedblive med at være en god arbejdsplads. Således at opgaver til gavn for Danmarks interesser fortsat kan varetages og løses optimalt. Kommandørkaptajn Arne Mikkelsen er den nye rorgænger på Kattegats Marinedistrikt. KRUDTTÅRNET 5

6 Gammel Kærlighed ruster ikke - anden del Af Morten Buchard Foto: SSG Peter Jørgensen. Fortsættelsen på Gammel kærlighed ruster aldrig Som jeg beskrev i sidste nummer af KRUDTÅRNET, dumpede jeg på røgdykkerbanen og står derfor i en ventesituation. Jeg er selv blevet overrasket over hvor mange, der har spurgt hvad der er blevet af mig? Derfor skylder jeg læserne en forklaring på hvad status er d.d. (30. januar 2008). Jeg prøver derfor at fortælle det videre forløb i kronologisk rækkefølge. SELVRANSAGELSE (mål) På trods af, at jeg de sidste to måneder har fået 3 tilbud om jobs i det civile - har jeg alligevel lyttet til mit hjerte, og jeg er ikke et sekund i tvivl. Jeg vil arbejde i Forsvaret. Jeg brænder for at få en uddannelse i Hæren. En uddannelse med et job hvor jeg kan se mig selv i resten af min erhvervsaktive alder. Det er mit erklæret mål og jeg giver ikke op før jeg står med en uddannelseskontrakt i hånden og selvfølgelig en kontrakt med Hæren. ACTION Nu da jeg har planen klar i hovedet - tager jeg kontakt til Forsvarets socialrådgiver Ole Falkenby for et godt råd og en mere objektiv vinkel. Efterfølgende blev det til 4-5 møder hen over foråret. Det Ole er god til ud over at være tålmodig - er at anlægge en realistisk synsvinkel på min mission og at give mig troen på, at det som jeg brænder for er realistisk muligt at nå. Ole har aldrig været i tvivl om (på trods af min alder), at Hæren med udgangspunkt i mig som person kunne bruge mig til noget fornuftigt. Ole henviser mig til Hærens udstikker med ansvar for lærlinge SSG Henrik Pihl. Mit møde hos FPT i Hjørring med SSG Henrik Pihl forløber professionelt. Under mødet bliver jeg stillet forskellige spørgsmål og jeg finder hurtigt ud af, at Hr. Pihl er en erfaren interwiever, som har gjort sit hjemmearbejde godt. Det kom til udtryk bl.a. ved, at han vidste alt omkring mine tidligere uddannelser/ kurser i Hæren samt civilt m.m. Han har ligeledes en stor viden omkring udbudet af uddannelser i Hæren og hvad det specifikt kræver. Bl.a. spurgte han mig lige ud, hvorfor Hæren skulle satse på mig til netop den uddannelse og om jeg ærligt mente, at mine intentioner gik på at være i systemet til pensionsalderen. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at det han ville undgå var, at jeg spekulerede i at Forsvaret betalte min uddannelse og derefter opsagde kontrakten til fordel for civil ansættelse efter endt uddannelse. Han var med andre ord en god repræsentant for Hæren og jeg gik derfra med en god mavefornemmelse. Under alle omstændigheder må jeg have sagt noget rigtigt for 2 uger senere, bliver mit tjenestested ringet op med oplysninger om, at jeg er valgt ud til en optagelsesprøve. OPTAGELSESPRØVEN To dages fysiske og teoretiske prøver ved Forsvarets Værnepligt og rekruttering i Jonstrup lejren 6 KRUDTTÅRNET

7 d december Forinden var jeg blevet advaret af min udstikker. Hæren ville samle et såkaldt studenterhold hvor alle havde enten teori eller relevante uddannelser, som ville være meritgivende og derfor tage uddannelsen på den halve tid. Jeg skulle slutteligt informeres om at, man forventede en dumpningsprocent på 40. Da dagen var omme havde vi været gennem 10 opgaver herunder sessionsprøven som jeg den dag i dag undrer mig over, at vi skulle slås med. Jeg har været spændt mange gange i mit lange liv konstabelelevskolens sidste dag med den endelige karaktergivning ud af 120 elever foran majoren og da jeg blev gift og vi fik vores første barn og min hovedopgave som jeg skulle forsvare på engelsk - men at skulle sidde som den sidste den dag i Jonstruplejren og blive kaldt ind til kommissionen for den endelige bedømmelse - det har været det værste og overgår alt hvad jeg nogensinde har prøvet. BESTÅET havde reageret hvis det var gået galt men jeg havde heller ikke den luksus at det måtte gå galt og det gjorde det heldigvis heller ikke. Du har bestået med de karakterer i dansk, engelsk, matematik, teknisk forståelse og selve sessionsprøven. Sammenlagt har vi vurderet dig egnet til uddannelse som FEKSER tillykke Hr. Buchard. Normalt er jeg ikke mundlam - men i det øjeblik, kunne jeg kun fremstamme et ``TAK kommisionsudvalg``, hvorefter jeg drejede om på hælene og forlod værelset. Nu her bagefter ved jeg stadigvæk ikke om det er mig der er blevet gammel rusten eller om niveauet på de prøver som jeg sled med den dag, bare var I de minutter, hvor jeg stod skoleret foran kommissionsudvalget i torturkammeret nåede jeg at opleve et helt liv passere revy. Den dag i dag ved jeg ikke, hvordan jeg Morten Buchard, udstråler nu ro og afklarethed. KRUDTTÅRNET 7

8 sværere end jeg havde forventet. Men jeg ved en ting: fra og med i dag har jeg kun blikket vendt fremad. ET NYT KAPITEL Pr. 1. september 2008 starter jeg på min drømme uddannelse som FEKSER i Hæren heraf mange skoleophold på Aalborg Handelsskole. Da jeg har en videregående uddannelse fra i gamle dage kan jeg barbere uddannelsen ned til 2-år. På baggrund af FOCUS (personelbedømmelse) fra ledelsen på SHK samt mine ønsker om at tjene Konge og Fædreland, har jeg fået den ønskede kontrakt. Nogle vil måske sige, at jeg har været vidt og bredt omkring og været urealistisk i mine drømme, at min vej har været lang og smal og de havde givet op for længst og de har sikkert ret. Og så er der dem som eftertænksomt vil sige; Man må respektere manden for det arbejde og den energi han lægger i det. Man kan kun nå dertil hvor han er, hvis man virkelig brænder for det og kun vil det 100 %. Men uanset hvad alle andre siger, så har processen været min slagmark jeg tabte de første slag men vandt det sidste og står nu tilbage som sejrsherre. Det er derfor med en vis stolthed jeg læner mig tilbage i stolen med et smil på læben og lader tankerne gå tilbage i tiden - på mit første (af)slag det som senere skulle vise sig at blive min længste mission. Havde jeg spurgt min familie og venner for tre år siden med mit afslag i hånden med den begrundelse, at jeg ingen relevant militæruddannelse havde og at jeg var for gammel til at få kontrakt med Forsvaret så havde alle i hob rystet på hovedet og sagt i kor; glem det, dit gamle fjols` En ærlig og hjertelig tak til alle jer som troede på mig. Uden jer var jeg aldrig nået til hvor jeg er i dag. Morten mens han stadigt var i søværnsuniform. En særlig varm tak for støtten: SSG Lars Dalsgaard, udstikker FPT Søværnet Uden dig havde jeg ikke siddet her i dag. Per Falkenby, Socialrådgiver Tak for din tålmodighed og sociale engagement. SSG Henrik Pihl, udstikker FPT Hæren. Fordi du har støttet og troet på mig hele vejen, og tog mig seriøs fra første gang, samt fordi du sparkede mig i røven da det kom til optagelsesprøven KPT Louis Jensen, Hærens Logistikskole For din særlige gode måde at håndtere pludseligt opståede situationer på. Birgitte Hommelgaard, Psykolog Forsvarsakademiet Tak for tilbud om hjælp og forståelse i en svær tid. KK Jørn Ploug, CH SHK Tak for dine gode råd OK Niels C.B. Christensen, NK SHK Tak for din særlige støtte da det så sortest ud og tak for din personlige opbakning og gode humør. 8 KRUDTTÅRNET

9 Formandsskifte i Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD- VENNER Chris Dam Bestyrelsesmedlem i DT-V om vi laver de rigtige ting, og om vi laver dem rigtigt. Som et lille kuriosum kan nævnes, at den nye formands fødselsdag falder sammen med Tordenskiolds oktober. Den afgående formand, orlogskaptajn Haraldur R. Joensen, holdt før generalforsamlingen et interessant foredrag over emnet: Kongeskibet Dannebrog - 75 år, for de 80 fremmødte. Derefter vistes spændende, humoristiske og flotte videoglimt fra Regentparrets 25-års regeringsjubilæumsrejse til Færøerne og Grønland i 1997, hvor Kronprinsen var med ombord som navigatør. Efter 7 år på posten takkede den afgående formand officielt af med et Tordenskiold-citat: Det var gået glædeligt, konkluderede han. Haraldur R. Joensen blev ved den efterfølgende spisning behørigt fejret med gaver, flotte taler og fællessangene Med Kronborg om styrbord og Hvor smiler fager den danske kyst med akkompagnement af harmonika. Fejringen var både for den store indsats som formand, hvor Selskabets medlemstal har været støt stigende, men også fordi det samme dag var Orlogskaptajnens 65 års fødselsdag. Læs referatet af 17. ord. Generalforsamling på Kontreadmiral Lars Kragelund blev valgt som ny formand på Selskabet Danske Tordenskiold- Venners generalforsamling på Søværnets Officersskole, Holmen, d. 26. marts Han afløser Orlogskaptajn Haraldur R. Joensen, der efter 7 år på formandsposten fortsætter i bestyrelsen, men af private årsager ønskede at trække sig som formand. Lars Kragelund, 56, er Chef for Forsvarskommandoens Udviklingsstab, der arbejder med udvikling og effektivisering af Forsvaret. Når Lars Kragelund skal beskrive Udviklingsstabens arbejde, er den korte version: Den afgående formand for Selskabet Danske Tordenskiold-Venner, Orlogskaptajn Haraldur R. Joensen sammen med den nye formand Kontreadmiral Lars Kragelund ved det første konstituerende bestyrelsesmøde på Nyholm. KRUDTTÅRNET 9

10 Af Kadetaspirant Christian Skov Nielsen Forventningerne var høje og spændingen til bristepunktet, da mine kollegaer og jeg ankom til Frederikshavn den 1. januar Vi skulle møde på den nyetableret Sergent- og Grundskole den 2. januar og havde alle svært ved at vente med at komme i gang, med de nye udfordringer skolen ville bringe os. Vi kendte alle hinanden godt på forhånd, men rammerne var nye og ukendte. Vi blev dog straks positivt overrasket over de forhold der mødte os; pæne og ordentlige enkeltmandslukafer, med eget bad, toilet, computer og fjernsyn. Skønt skolen stadig bærer præg af at være nyetableret, med hvad der til hører, må det siges at rammerne er 100 % i orden. Der ligger et kæmpe grundlag og potentiale for en skole der nu og i fremtiden vil være og er moderne, engageret, tilgængelig, ordentlig, kompetent og værdiskabende. Der er alt hvad der kræves for at kunne levere en kompetent undervisning, med eleven i centrum. Skolens kvaliteter indskrænker sig dog ikke til undervisninger. Da langt størstedelen af eleverne bor på skolen hele ugen, er det ligeledes vigtigt at der er grundlag for fritidsaktiviteter. Her tilbyder skolen alt fra idrætsfaciliteter, internetcafe, tv-stue til bar. Dette er alt sammen med til at styrke det sociale samvær, både kadetaspiranterne og de øvrige elever imellem. Flere og flere vælger da også at tilbringe enkelte weekender på SSG, for at deltage i alt fra foldboldturneringer til jagt. Skiftet fra Søværnets Grundskole, sejlads med George Stage og adskillige kursusmoduler til Søværnets Sergent- og Grundskole har således været positivt i alle aspekter. Der vil naturligvis altid være ting man savner, men de mange nye oplevelser og udfordringer overtager hurtigt og danner nye oplevelser og minder. 10 KRUDTTÅRNET

11 Kadetaspirant Carina Bergman, SSG Det var noget af en omvæltning, da vi i begyndelsen af det nye år mødte på vores nye midlertidige tjenestested, Søværnets Sergent- og Grundskole, og for de fleste betød det også et møde med en ny og anderledes hverdag. Vi (5 DEL) kom direkte fra filekælderen i Auderød (SGS), som i den sidste tid bar kraftigt præg af lukningen. Man var heldig, hvis man mødte andre mennesker i det korte tidsrum, man slap ud af kælderen, og alt lukkede om ørene på os. Så kom vi til SSG. Her summede det af liv, og bygninger poppede op af jorden. Her blev man indkvarteret i lukafer af uvant lækker standard. Jeg er en af dem på holdet for, hvem det ikke er helt uvant at gå på sergentskole. I 2004 havde jeg fornøjelsen af et ophold på HSGS (Hærens Sergentskole). Man må sige, at forholdene og undervisningen er noget anderledes her på SSG. Som SPROF-elever på HSGS levede vi ellers i luksus. Kun 8 på hver stue og adgang til skolens computerlokale. Mere eller mindre alle lektioner foregik udendørs og var relaterede til praktiske færdigheder, og med arbejdsdage til kl hver dag, så var der dømt lektielæsning i weekenderne. Helt anderledes forholder det sig på SSG. Her er der kræset for studiemiljøet, om end alt ikke virker helt optimalt endnu, så er potentialet der. Lektiebyrden er til at overse, men det kommer nok an på øjnene, der ser. Bliver det for meget, så indbyder skolens beliggenhed til diverse fysiske udfoldelser som et afbræk fra lektierne. Det kan dog få koldsveden frem i hænderne på en gammel overkonstabel, når man efter mere end årti atter bliver præsenteret for begreber som cosinus, determinant, parabel m.v., og når et metertykt lag rust på matematik kundskaberne skal bankes af på meget kort tid. Man forsøger at fatte begreber som strømtrekant, afdrift og flammehøjde. Alt sammen meget frustrerende, men også en udfordring. Mængden af lektier stiller krav til ens selvdisciplin og planlægning, for mange gange trækker samværet med kollegerne, hvilket ofte fører til en lektieophobning. Samværet med kollegerne fylder generelt meget både i arbejdstiden, men i særdeleshed i fritiden, og ikke sjældent bliver mange på SSG i weekenden for at deltage i diverse arrangementer jagt og fodboldturneringer m.m.. Vi har sågar startet en fanklub op og drager rundt i det nordjyske for at støtte holdet (TIK), hvor en af kollegerne spiller - en glimrende anledning til at hygge sig i hinandens selskab. Alt i alt har opholdet på SSG indtil videre været en fornøjelse. KRUDTTÅRNET 11

12 Indvielse af Søvæ Grundskole 1 Af Kommandørkaptajn Helge Christensen, NK SSG Fotos CSG Claus Gustafsen, OPLOG FRH og?? FBE INDVIELSE AF SKOLEN Søværnets Sergentog Grundskole (SSG) blev indviet, 15. maj og tidspunktet kunne ikke være valgt bedre. De smukke omgivelser med ny udsprungne bøgetræer, blomster og en strålende sol, satte den rigtige ramme for dagen. Skolen i skoven kunne ikke vise sig smukkere frem. Helikopteren med H.K.H. Kronprinsen og Chefen for Søværnets Operative Kommando, KA Nils Wang, landede præcis kl og dermed startede programmet for den begivenhedsrige dag. H.K.H. blev modtaget af chefen for SSG, KD Lars Mikkelsen og kronprinsen modtog derefter skansevagt, hilste på særligt udvalgte gæster og inspicerede paraden, hvor 12 KRUDTTÅRNET

13 rnets Sergent og 5. maj samtlige skolens ansatte og elever havde indøvet de ceremonielle pligter i dagene forud. CH SOK, KA Nils Wang talte til gæster og ansatte og admiralen nævnte i sin tale, at på denne smukke dag kunne alle se frugten af næsten 4 års forberedelser og 2 års byggeri. Et omfattende projekt der betyder de bedste faciliteter og muligheder for elever og ansatte. Admiralen understregede især betydningen af det nyetablerede træningsbassin, hvor overlevelse til søs kan trænes under realistiske forhold. Frederikshavn Kommune fik en stor tak for hjælp og støtte og den venlighed og imødekommenhed, der er kendetegnende for kommunen. Kunster Poul Winther fik ligeledes en stor tak for den smukke skulptur der pryder paradepladsen. Admiralen takkede også alle de ansatte for den flotte indsats ved etableringen af den nye skole. Efter parade og tale var SSG vært ved en reception i lokalerne ved træningsbassinet. H.K.H. og gæster fik demonstreret alle de muligheder der forefindes for en særdeles realistisk træning i overlevelse til søs. Skolens dygtige cafeteriapersonale havde i de sene nattetimer arbejdet intenst med at KRUDTTÅRNET 13

14 fremstille mere end 2000 kanapeer af fineste kvalitet. Gæsterne nød den gode mad og drikke samtidigt med at de fine lokaliteter kunne beundres. KA Nils Wang benyttede lejligheden til at takke KK Chris Sørensen for indsatsen med byggeriet og admiralen afslørede en navneplade på skibssiden i træningsbassinet. Skibet fik navnet CHRIS og den navnkundige byggeleder fik et tilsvarende navneskilt overrakt. Tamburkorpset spillede for gæsterne. Efter receptionen blev H.K.H. vist rundt på skolen af CH SSG og kronprinsen fik et godt indtryk af det omfattende og veludførte byggeri. PORTALEN TIL SØVÆRNET Søværnets Sergent- og Grundskole er i kraft af sin nye status som både sergent og grundskole for hele søværnet fra 1. januar 2008 blevet udbygget og udvidet således, at skolen i dag står som en moderne uddannelsesinstitution, der fuldt ud lever op til tidens krav og elevernes forventninger. I fremtiden vil mere end 800 elever årligt gennemgå forskellige uddannelser ved skolen, hvor der er overnatningsfaciliteter til 312 elever, fordelt på 136 enkeltværelser samt 44 fire-sengs-stuer. Siden skolen i skoven blev startet i 1966 er der uddannet flere end elever. Søværnets Sergent- og Grundskole er portalen til søværnet. Alle militært ansatte i søværnet vil få den indledende uddannelse her. Værnepligtige får den grundlæggende indføring i tjenesten i søværnet. Skolen gennemfører også den grundlæggende sergentuddannelse, der bygger på to søjler, nemlig ledelse (teoretisk og praktisk) og undervisningslære, som giver eleverne gode redskaber til at uddanne andre i operationelle og tekniske færdigheder. Søværnets mellemledere er i perioder på skolen for at opnå et kompetenceløft, bl. a. gennem emner som ledelse, statskundskab, stabstjeneste og operationer. Skolen giver endelig kontraktofficerer den grundlæggende sergentuddannelse. Med et anlægsbudget på 155 mio. kr. er nybyggeriet på SSG det største enkeltbyggeri i det forsvarsforlig, der løber fra 2005 til Overnatningskapaciteten har fået et tiltrængt løft med 104 nye Nogle af skolens elever demonstrerede træningsbassinnets anvendelses muligheder. 14 KRUDTTÅRNET

15 Skolechefen fortæller H.K.H Kronprins Frederik om skolens udenomsfaciliteter Skolens stolthed er det nyetablerede træningsbassin, hvor eleverne under realistiske forhold kan træne overlevelse til søs. enkeltværelser med hotellignende standard. Der er indrettet nye klasseværelser, nyt køkken, nye kontorer, nyt træningsbassin, ny militær femkampbane i tilknytning til idrætsanlægget, nyt auditorium og endelig er der indkøbt en moderne skydesimulator som placeres i kælderen ved træningsbassin med tilhørende klasseværelse og depotrum. Eksisterende lokaler er blevet renoveret og der er bl.a. indrettet et nyt filialinfermeri, hvor læger fra forsvarets sundhedstjeneste har optimale faciliteter til at gennemføre helbredsundersøgelser og behandle patienter. Gæster og parade venter. Indvielsen af skolen den 15. maj 2008 var en mærkedag. Det synlige og flotte resultat af mange års koncentreret indsats, skyldes i høj grad en målrettet indsats fra alle ansatte. Dette gælder såvel alle ansatte ved den tidligere grundskole i Auderød som de ansatte ved den tidligere Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole. Det ville ikke have været muligt at gennemføre dette omfattende projekt og en sammenlægning af to skoler, uden deres loyale, målrettede og engagerede indsats. Vi kan alle være stolte over denne nye, velindrettede og smukke skole og den indsats der er ydet af alle involverede på alle niveauer. Skolen i skoven er der stadig og den er nu fremtidssikret. Den er stadig forsvarets smukkest beliggende tjenestested men den er nu også en af forsvarets mest moderne og velindrettede skoler. KRUDTTÅRNET 15

16 SIDEN SIDST PÅ SØVÆRNETS HAVARIKURSUS. Ekstra Bladet måtte søge hjælp hos SHK! SHK hjalpekstra Bladet med at finde udfordringer til 2 journalister, som optræder i bladets net-avis. Besøget fandt sted den 21. februar, hvor Mascha Vang og Jim Lyngvild blev filmet under øvelser på skolens røgdykkerbane, brandpladsen og i Damage Control Uniten. Ingen tvivl om, at de fik prøvet deres personlige grænser af. Vi tror ikke, at de havde intentioner om, at tegne kontrakt med søværnet da de forlod os. Resultatet af optagelserne er tilgængelige på internettet på adressen www. ekstrabladet.tv/flash.dk. Fredag den 28 MAR var en særlig dag på skolen. Idet chefen gennem ca. 2 år KK Jørn Ploug holdt afskedsreception i anledning af sin pensionering pr. 1 APR. Skolens eget personale samt mange gæster fra nær og fjern var med til, at gøre dagen til den milesten, som en sådan dag er for en der forlader sin arbejdsplads gennem rigtig mange år. En god blanding af sejlende- og landtjeneste. Selvom tiden på SHK hørte til en af de kortere tjenesteperioder nåede han, at sætte et godt personligt aftryk også her. Jørn slipper ikke sin kontakt til søværnet. Datteren Nikoline er bindeleddet. Pt. Gør hun tjeneste ved 1. Eskadre. Afskedsgaverne fra medarbejderne var god rødvin af mærket: Pensionomento Vino. Et album med flotte billeder fra receptionen og skolens våbenskjold fremstillet af smeltet glas monteret på et stykke godt ormstukket, saltvandsslebet og - imprægneret drivtømmer. Vi håber at det får en god plads hjemme i Jørns Marinestue på Vegavej. 1 april overtog KK Steen Petersen ( tidligere CH KGM) roret efter Jørn. BS og Bubber drøfter forløbet. 16 KRUDTTÅRNET

17 Besøgende fra lokalområdet. Den 24 April havde vi besøg af 2 klasser fra Jerup Skole, som i deres emne uge arbejdede med temaerne Brand og Førstehjælp. Det var 45 friske drenge og piger, som ankom til SHK på cykel klokken 9. Programmet frem til kl 12 førte dem gennem Ildens og Røgens mange ansigter og måder at bekæmpe den på. Efterslukning med en sodavand blev der også tid til suppleret med et stykke frugt. Det var nogle glade børn, som forlod skolen. Hvem ved, måske også et par kommende brandfolk? SHK i fjernsynet TV 2 er i gang med at producere en ny serie med BS og Bubber. Temaet er Bubber og BS i Trøjen. Helt som vanligt skal Bubber udfordres. Og hvad er mere nærliggende end at prøve røgdykning og lækstopning. I samarbejde med kameraholdet og BS havde SHK medarbejdere sammensat et fint program den 29 april for Bubber, hvor han fik lejlighed til sammen med BS at prøve de udfordringer der lægger i, at arbejde som røgdykker i et brændende skib og i et rum, som vandfyldes med iskoldt vand. Optagelserne strakte fra kl 1330 til kl Mange timer, som i den endelige og færdige version sandsynligvis ikke fylder mere end 5 minutter. For medarbejdere og kursister var Bubbers besøg en oplevelse. Et sjovt og anderledes indslag i hverdagen. Mange benyttede lejligheden til, at få taget et billede sammen med Bubber og BS eller en autograf. Filmholdet fik også varmen under besøget. KRUDTTÅRNET 17

18 I 2005 nedsatte FPT en ny organisation af rådgivere, der har til opgave arbejde med krænkende adfærd. Initiativet var en reaktion på den noget skræmmende rapport fra 2003 omkring kønskrænkende adfærd i Forsvaret. I Frederikshavn er udpeget/valgt tre rådgivere, der dækker alle de myndigheder og tjenestesteder der er i Nordøstvendsyssel. Siden 2005 er organisationens ca. 50 rådgivere blevet uddannet og mange har også haft lejlighed til at anvende deres nye viden i situationer hvor medarbejdere og ledere har haft behov for hjælp af den ene eller den anden art. Den 3. april i år afsluttede 18 rådgivere en stresscoach uddannelse på Flyvestation Skalstrup. Stress har vist sig at være et langt alvorligere problem end først antaget og der er i stort set alle alvorlige KA sager også tale om, at en Rådgiverne i Frederikshavn eller flere af de involverede parter er påvirket af stress i en eller anden grad. Derfor er vi glade for, at der nu er to stress-coach uddannede rådgivere i Frederikshavn. KA-rådgiverne arbejder med konflikthåndtering. Mobning, kønskrænkende adfærd og diskrimination er hovedårsager til eller konsekvenser af, at mennesker kommer i konflikt og resultatet kan være meget alvorligt for de involverede. Situationer der får lov at udvikle sig og måske bestå i måneder eller år kan være direkte invaliderende og livstruende for den eller de det går ud over. Rådgiverne kan hjælpe den eller de der oplever at være part i en konflikt til forskellige løsninger af situationen eller eventuelt rådgive til, at sagen gives videre til mere professionelle som arbejdspsykologer, ledere, læger eller auditører, hvis rådgiveren ikke alene kan håndtere situationen. Det er vigtigt at understrege, at rådgiverne ikke er professionelle og at deres kompetencer og arbejdsmuligheder er vidt forskellige. Men det man har mest brug for i en svær situation, er ofte en at betro sig til, en der vil agere tovholder og hjælpe en til løsningsmuligheder. Over halvdelen af KArådgiverne er uddannet til konfliktmægling og kan direkte hjælpe til en løsning af situationen via en sådan mægling (konfrontation), hvor parterne selv finder en løsning de kan acceptere og være enige om. Konfliktmægling er en proces hvor mægleren hjælper parterne til at forstå hinanden, komme i dialog og selv finde den eller de løsninger der vil sikre, at parterne ikke igen kommer i konflikt. Også ledelsen kan have brug for at anvende KArådgiverne. Ofte vil det være nemmere for en helt uvildig at tale med parterne i en konflikt. En helt uvildig der i øvrigt har tavshedspligt og som måske slet ikke kender noget til konflikten i forvejen. FPT har nu oprettet en helt ny rådgivningsportal på FIIN, hvor alle rådgivningsfunktioner i Forsvaret er samlet på en forside, så du let kan finde frem til netop den rådgivning du kan have brug for. Der er via linket på FPT forside mulighed for både at se hvad krisepsykologer, arbejdspsykologer, socialrådgivere, læger og KA-rådgiver kan hjælpe med. Desuden er alle KA-Rådgiverne samlet geografisk på undersider hvor du kan se hvilke kompetencer de har og hvordan du får fat i dem. 18 KRUDTTÅRNET

19 Hvor finder du KA-rådgiverne i Frederikshavn? OASS Anna-Marie Pedersen / OLSF-420P Konfliktmægler SSG Carsten Smith SSG-UDD202 Konfliktmægler Stress-coach SSG Kurt Rasmussen / TAK-TU101 Konfliktmægler Stress-coach Vi har eget samtalekontor på Flådestationen og du er meget velkommen til at tage kontakt til en af os, helst på telefon, hvis du ønsker en samtale eller hjælp til at komme videre. KRUDTTÅRNET 19

20 Søværnets Taktikkursus udvider. Det seneste Forsvarsforlig medførte en lang række ændringer. En af disse var en omlægning og fornyelse af Søværnets Skolestruktur. Af orlogskaptajn Kim Møller Nielsen Juhl, Næstkommanderende ved Søværnets Taktikkursus Foto: Søren Konradsen, Faggruppe fjernkending, Søværnets Taktikkursus behov for renovering af eksisterende bygningsmasse samt nybyggeri til en samlet pris på 35 millioner kroner. Nybygningen, der reelt blev taget i brug 01. januar 2008, danner nye og moderne rammer for undervisning i kommunikation og fjernkending. For at sikre de bedste rammer for selve indvielsesceremonien valgte ledelsen ved Søværnets Taktikkursus i samråd med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste CH TAK, Gorm Bergquist takker FBE for gaven at sikre en mere optimal opgaveløsning. Denne organisationsændring er blandt andet udmøntet i etableringen af et Ledelsessekretariat, med orlogskaptajn Johnny Gajhede i spidsen. Ledelsessekretariatet skulle forestå alt det praktiske i forbindelse med indvielse og overdragelse af nybygningen omfattende alt lige fra invitationer, koordination, klargøring af lokaler, til ledelse af selve paraden. Opgaven blev klaret til UG eller måske snarere 12 efter den nye karakterskala. Ceremonien. Trods en periode med længere tids ustadigt vejr kunne ceremonien, med parade og taler afvikles i dejligt solskin. Søværnets Operative Kommando var repræsenteret ved chefen for Uddannelses og Inspektionsafdelingen KD Carsten Munk fra SOK. Herudover deltog Garnisionskommandanten KD Per Frank Hansen, samt en række øvrige chefer. Leverandørsiden var repræsenteret ved deltagelse fra FBEs byggeledelse, samt rådgivende firmaer, entreprenører og underentreprenører. Baggrunden. at lægge dagen for selve indvielsen på en forårsdag, Som alle ved medførte nemlig 10. april. aftale om Forsvaret 2004 Den nye organisation 2009, også kendt som fungerer. Forsvarsforliget, en lang I forbindelse med række ændringer for hele den forestående Forsvarets organisation. En sammenlægning af af disse var skoleprojekt aktiviteterne inden for S060, der havde til formål de tre taktiske områder, at udarbejde identificerede kampinformation, Receptionen. projekter for etablering kommunikation og af de fremtidige skoler fjernkending erkendte Efter paraden trak alle under Søværnets Operative Søværnets Taktikkursus deltagere op i det nye flotte Kommando. et behov for omlægning konferencelokale, der er en Denne proces førte til af den eksisterende del af den nye bygning. at man ved Søværnets organisation for herved Lokalet var flot pyntet med Taktikkursus fandt et 20 KRUDTTÅRNET

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE Skolens Historie Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole har en smuk placering i Bangsbo Skov ca. 4 km syd for Frederikshavn centrum. Den gamle portvagt De

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Aftenens program Velkomst 23. ordinære generalforsamling Tordenskiold som dansk erindringssted fra 1940 2000 v/bue Kindtler-Nielsen,

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE Underbilag 1 til Beskrivelse af SØVÆRNETS kontraktofficersuddannelse. SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Ny elev Liv er på besøg i 5. klasse, Grøn Gruppe, i de næste par uger for at se, om vores friskole er noget for hende. Hjertelig velkommen.

Ny elev Liv er på besøg i 5. klasse, Grøn Gruppe, i de næste par uger for at se, om vores friskole er noget for hende. Hjertelig velkommen. UGEBREV nr. 20 uge 2 Årgang 7 Ny elev Liv er på besøg i 5. klasse, Grøn Gruppe, i de næste par uger for at se, om vores friskole er noget for hende. Hjertelig velkommen. Temauge Vi holder temauge om Europa

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2012

Møde for arbejdsgrupperne 2012 Dette års møde blev afholdt den 8. august - igen med deltagelse af Flyvevåbnets øverste ledelse. Referat af mødet den 8. august v/ Orla H. Gravesen 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (S0E), leder af Flyvevåbnets

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Afholdelse af statusmøder

Afholdelse af statusmøder Afholdelse af statusmøder dialog samhørighed forventningsafstemning kommunikation fælles mål forståelse evaluering samarbejde - skab sammenhold og undgå konflikter Værktøjet er udarbejdet af Institut for

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og Automatisk Identifikations System (AIS). Denne indsats

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Er du klar til samtalerne?

Er du klar til samtalerne? Er du klar til samtalerne? Inspiration til mérværdi i rekrutteringer 100 Konkrete spørgsmål til din næste samtale Virksomhed Talent Vækst Inden samtalen... Vær forberedt og beslutsom! Inden du går i gang

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere