GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2012 ] [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler

2 [ leder ] [ stabene ] Indhold Arbejdsro Af Per Mathiasen, kommunaldirektør STABENE holder organisationen sammen Stabene holder organisationen sammen 3 Energi på dagsordenen 4 Solidt håndværk 5 Digitalt stafetløb med forældre 6 Kort nyt 7 Kunstforeningen 10 Personaleforeningen 12 Sportsforeningen 16 Jubilæer 17 Tiltrædelser 18 Fratrædelser 19 Min passion: Irene og Tyson 20 Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Grafisk udarbejdelse: Arco Grafisk A/S Tryk: Arco Grafisk A/S Foto: Colourbox, Redaktionen samt Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forside: Brolæggerlærling Mathias Jensen fotograferet af Malene Brink, HR og Kommunikation Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: November 2012 Deadline næste nummer: 5. november 2012 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Per Mathiasen, kommunaldirektør Jeg kan godt forstå, hvis du synes, kommunens overordnede økonomi kan virke lidt kedsommelig og fjern fra din travle hverdag. Vi kan sikkert hurtigt blive enige om, at økonomien egentlig bare skal være i orden, så vi kan koncentrere os om det, der er vigtigt på vores arbejdspladser: At passe og undervise børnene, at skabe gode rammer for ældre og handicappede, at støtte og udvikle vores erhvervsliv, at arbejde for borgernes sundhed og trivsel, at udvikle egnen, kulturlivet, naturen og de fysiske rammer, at hjælpe ledige med at få arbejde, osv. osv. Alt det vi er sat i verden for som kommune, og som vi brænder for som fagpersoner. Sagen er bare, at økonomien og vores faglige indsats og service til borgerne hænger uløseligt sammen. I de seneste år har vi haft en del økonomiske udfordringer. Vi har haft et stigende udgiftsniveau, mens indtægtsgrundlaget ikke er fulgt med i samme takt. Der bliver ikke tjent så mange penge blandt kommunens borgere, som i andre dele af landet, hvilket betyder, at vores skatteindtægter ikke er vokset så meget, som de er på landsplan. Og endelig har vi et faldende indbyggertal og en markant forskydning mod færre erhvervsaktive og flere ældre, hvilket har stor negativ betydning for kommunens økonomi, med færre indtægter fra skatter og statstilskud, samt flere udgifter til pleje og overførselsindkomster. Disse forhold står særligt klart efter den proces, vi lige nu er ved at afslutte om budgettet for I forhold til tidligere år har den ubalance, vi har arbejdet med i budgettet for 2013, været relativt lille, men vi kan se, at skævhederne i indtægter og udgifter gør, at vi i de følgende år kommer til at mangle penge, hvis ikke vi gør noget allerede nu. Heldigvis har vi et byråd, som har foretaget de nødvendige justeringer i tide, så vi ikke risikerer, at vi i løbet af få år kommer til at stå med ryggen mod muren, som vi ser det i andre kommuner, og skal til at se på mere drastiske ændringer for at rette op på økonomien. Med en rettidig indsats kan vi foretage de nødvendige justeringer i god ro og orden sådan som vi plejer. Vi har høj effektivitet, lavt sygefravær og en god økonomi med en fornuftig kassebeholdning og budgetter, der holder. Det skyldes først og fremmest, at indsatsen på vores arbejdspladser er helt i top. Det er dygtige og arbejdsomme medarbejdere og lederes fortjeneste, at vi trods de økonomiske udfordringer år efter år sikrer en høj servicestandard og udbredt tilfredshed blandt borgerne. Så selvom vores økonomiske vilkår ikke er de bedste, leverer vi alligevel varen. Det kan vi, fordi vi bruger vores ressourcer fornuftigt og holder styr på økonomien, så vi kan koncentrere os om det væsentlige. Målet er, at vi også i årene fremover skal have styr på økonomien, så du og dine kolleger fortsat kan have fokus på den gode arbejdsindsats, som vores borgere er helt afhængige af. Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til CopenFysio: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Adgangskode: eget valg - som skal gentages Firma brugernavn er: Skive (husk stort S) Firma password er: sundhed Seks stabe er samlet under vicekommunaldirektør Christian Bertelsen. Stabene skal skabe rammerne for Skive Kommunes medarbejdere, så de kan yde den bedst mulige service for borgerne. Tekst: Malene Brink, HR og Kommunikation. Foto: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling - Stabene er vigtige, for at en stor organisation, som Skive Kommune, fungerer. De er som kit, der holder sammen på det hele, siger vicekommunaldirektør Christian Bertelsen. Kittet består i at understøtte dagligdagen i ældrecentre, børnehaver, skoler, entreprenørgård, sociale institutioner, direktion og byråd. Med andre ord samarbejder stabene med alle politikere, medarbejdere og arbejdspladser i Skive Kommune for at sikre så gode rammer som muligt, for at medarbejderne kan yde den bedst mulige service for borgerne. - For stabene er det vigtigt at være i dialog med ledere og medarbejdere i hele organisationen, så de ved, hvad der rører sig og kender de udfordringer, der måtte være rundt i organisationen, siger Christian Bertelsen. Initiativer for hele organisationen Af helt konkrete initiativer, som stabene arbejder på lige nu, kan nævnes ny hjem- Fakta [ Christian Bertelsen ] Christian Bertelsen er vicekommunaldirektør og har de seks stabe under sig. I alt er der 67 medarbejdere og chefer i stabene. Stabene Økonomisk Sekretariat, HR og Kommunikation, Markedsføring og Erhvervsudvikling, Løn og Personale samt Indkøb har kontorer på Rådhuspladsen, mens IT-afdelingen har til huse på rådhuset i Torvegade. meside, fordelagtige fælles indkøbsaftaler, mere RENT LIV, ny erhvervspolitik, stadig fokus på trivsel og kompetenceudvikling. - En konkret udfordring, vi har, er at definere en fælles standard for vores service over for politikerne. Når vi for eksempel skriver dagsordenspunkter til udvalg og byråd, skal vi have samme høje kvalitet og ensartethed hver gang. Det gavner organisationen, og forhåbentlig giver det politikerne et bedre grundlag for deres drøftelser og beslutninger, siger Christian Bertelsen, og tilføjer: - Det er nyt, at stabene er samlet under samme direktør og samlet på Skive Rådhus. Den synergi, der helt naturligt kommer på grund af samlingen, skal vi selvfølgelig dyrke, så stabene sammen kan skabe de bedste rammer for alle medarbejdere. Kontrollanter og konsulenter Stabene er forskellige, og samtidig har de en række ligheder: - Alle stabe har en dobbeltfunktion; på den ene side har de vigtige opgaver med kontrol og sikring af Skive Kommunes fælles spilleregler f.eks. regler ved ansættelser og fratrædelser samt overholdelse af designlinjen, brug af kommunens logo og IT-sikkerhed. Her er det hensynet til virksomheden Skive Kommune, der er vigtigst, og her går vi ikke på kompromis, understreger Christian Bertelsen. - På den anden side har alle stabene også en konsulentrolle, hvor de yder service til alle kommunens arbejdspladser. Konsulenter fra stabene kan bidrage til, at institutionerne kan yde en bedre service for borgerne, f. eks fordi vi har en fælles hjemmeside, hvor der kan hentes hjælp i fornindelse med løn og overenskomster, eller man kan få sparring om økonomi eller trivsel på arbejdspladsen. I særlige situationer kan konsulenterne komme ud på arbejdspladserne, men det skal vurderes efter behovet i det enkelte tilfælde, siger Christian Bertelsen. 2 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 3

3 [ virksomhedsportræt ] [ brolæggerteamet ] ENERGI på dagsordenen Medarbejderne i ENERGIBYEN SKIVE arbejder med klima, energi og erhvervsudvikling. Deres arbejde skal understøtte Skive Kommunes ambitiøse mål om at være CO2-neutral i Brolæggerteamet laver et solidt håndværk, som både er flot og holdbart, siger Tom Pedersen, og han glæder sig over, at kommunens eget team vinder over halvdelen af de opgaver, de byder på, fordi det betyder, at prisen også er rigtig. På billedet ses ENERGIBYENs medarbejdere foran siloerne i Kaastrup, fra venstre er det: klimakoordinator Karl Egeriis Krogshede, international projektkoordinator Steen Harding Hintze, sekretariatschef Finn Dissing og informationskonsulent Gunnar Rønning Sigaard. GIBYEN har her opsøgt private investorer til projektet. I dette tilfælde har man været i tæt dialog med både landmændene, der skal levere selve biogassen og dermed foretage en række investeringer på området, og HNM Naturgas, der ud over økonomiske investeringer i projektet også skal lægge både viden om biogas og distributionsnetværk i projektet. Tekst: konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Foto: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling Arbejdet hen mod en CO2-neutral kommune er et langsigtet stykke arbejde, der kræver gå-på-mod, viden om, hvad der rører sig på området og indimellem rigtig stor tålmodighed. Når klimakoordinator Karl Krogshede skal beskrive, hvad ENERGIBYENs opgave er, siger han: - Vi arbejder med at skabe gode rammebetingelser på klima- og energiområdet i hele Skive Kommune, og vi prøver på at samle kræfterne, når det drejer sig om energitiltag. CO2-neutrale i 2029 For at understøtte de mål, der er politisk besluttet for Skive Kommune, arbejder ENERGIBYEN med de tre udpegede hovedområder el, varme og transport: - Når vi skal være CO2-neutrale i 2029, kræver det, at vi skal gøre ting seriøst anderledes. At vi er CO2-neutrale betyder, at boligopvarmningen er grøn og kommer fra sol, geotermi og biogas, at el produceres fra sol og vind, og transporten den er bare svær! Her satser vi på transport på biogas og samarbejder tæt med andre kommuner og regioner, for vi er på det område nødt til at lave projekter, der kan få national gennemslagskraft, siger Karl Krogshede. Netværk og kommunikation i centrum En vigtig del af arbejdet i ENERGIBYEN handler om at skabe netværk og dele viden med andre kommuner, regioner og private virksomheder, som Karl Krogshede siger: - Store projekter kræver stærke partnere. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at skabe netværk uden for kommunen. Samtidig er det vigtigt, at erhvervslivet og borgere i Skive Kommune bakker op om idéerne omkring klima- og energiarbejdet, og derfor er kommunikation i kommunen også en væsentlig del af ENERGI- BYENs opgaver. Biogas i Kaastrup Et af de mest synlige resultater af ENER- GIBYENs arbejde er testcenteret i Kaastrup, kaldet Green Lab, der i øjeblikket er under opbygning. Green Lab skal producere og distribuere biogas og det skal foregå baseret på strøm produceret af vindmøller. Altså en CO2- neutral produktion. Testcenteret bliver det første af sin slags i verden i stor skala. Men hvilken rolle spiller ENERGIBYEN så i forbindelse med sådan et projekt? ENER- Erhvervsperspektiver Projekter som Green Lab i Kaastrup har også andre perspektiver end de rent energimæssige: - Vi skal positionere Skive som en attraktiv kommune for energibranchen. Hvis vi laver store projekter, som fx Green Lab, kan det tiltrække andre investorer, siger Karl Krogshede. Med kommunens langsigtede og ambitiøse satsning på klima- og energiområdet og den brede politiske opbakning, der har været bag beslutningerne, er der gode muligheder for at placere Skive på landkortet, når det handler om energi, og som Karl Krogshede afslutningsvist bemærker: - Man kan godt være stolt af at være energimand i Skive Kommune! Fakta [ ENERGIBYEN ] ENERGIBYEN SKIVE er en afdeling under Teknisk Forvaltning. Fokus for ENERGIBYENs arbejde er hele Skive Kommune som geografisk område ikke Skive Kommune som organisation. Du kan læse meget mere om ENERGI- BYEN SKIVE og kommunens satsning på klima- og energiområdet på: Solidt håndværk I flere måneder har Skive Kommunes brolæggerteam arbejdet hårdt på at gøre Søndergade i Skive til et smukkere sted. Tekst og fotos af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Det gode håndværk - Vi var heldige og konkurrencedygtige i udbuddet af denne opgave, og det er vi rigtig glade for. Det arbejde, der skal laves her, er ikke bare flot og funktionelt, det er simpelthen godt og solidt håndværk, og det er det, vi er gode til, siger Tom Pedersen, formand i Park og Vej, og tilføjer: - Vores styrke er det gode brolæggerhåndværk, vi har ikke alle de store maskiner, som lægger fliser. Derfor vinder vi heller ikke alle opgaver her i kommunen. Rundt regnet vinder vi 60% af de udbud, vi byder på, og det passer godt til vores kapacitet, ressourcer og stærke sider. Ud over udbud giver vi gerne et uforpligtende tilbud på en given opgave hos private eller kommunens institutioner. Specialister i rundkørsler Brolæggerteamet består af Lars Pedersen, sjakbajs og brolægger, Claus Børge Nielsen, brolægger, Jens Christian Christensen, maskinfører og Mathias Jensen, lærling. - Arbejdet her i Søndergade er en rigtig god opgave. Vi skal lave det hele fra nyt, og vi kan se, hvor meget vi har lavet hver dag, fortæller Lars Pedersen, og Claus Børge Nielsen supplerer: - Vi har også lavet en del af kommunes rundkørsler. - Rundkørsler er sjove og udfordrende at lave, her kan vi som regel sætte vores eget præg på stenlægningen. Det startede egentlig med rundkørslen på Bjørnevej (den med Solen, red.) og senest har vi lavet rundkørslen i Kærgårdsholm. Rundkørsler har vi speciale i efterhånden, griner Lars Pedersen. I Søndergade er der masser af faglige udfordringer, også selvom arbejdet følger en arkitekttegning. Der er mange forskellige fliser og sten, lys i fortovet, markeringssten til blinde, træer, cykelsti, midterrabat og ikke mindst afslutningen og trappen ind mod kirken. Trappen op mod kirken var en del af udbuddet i Søndergade. Resultatet er en flot indgang til kirkegården lavet i marmor-fliser og chaussesten. På billedet er Claus Børge Nielsen ved at lægge de afsluttende chaussesten. Brolæggerteamet består af, (fra venstre) Lars Pedersen, Jens Christian Christensen (i gravemaskinen), Mathias Jensen og Claus Børge Nielsen. 4 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 5

4 [ stafetloggen ] [ kort nyt ] Digitalt stafetløb med forældre Skive Kommune har fået KMD til at udvikle en digital stafetlog. Formålet med stafetloggen er at sikre dokumentation, samarbejde og de bedst mulige overgange mellem f.eks. børnehave og skole, fra klasselærer til klasselærer eller fra sundhedspleje til dagpleje osv. for de børn, der har brug for særlig opmærksomhed. Overgangene skal sikres samtidig med, at forældrene hele tiden er i centrum, når det gælder samarbejdet om deres børn. Ny skive.dk og nyt intranet I år er det 50 år siden, at Skive Børnehjælpsdage købte den. Både skive.dk og intranettet er lavet i et hjemmeside-system, som ikke længere udvikles af leverandøren, og dermed er systemet på vej til at blive udfaset. Vores nuværende hjemmeside skive.dk blev til i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, og har dermed rundet sin fem års fødselsdag. - Fem år er en høj alder for en hjemmeside, og vi kan da også konstatere, at de funktioner, skive.dk har i dag, slet ikke lever op til de krav, der stilles fra blandt andre Staten om digital borgerbetjening i , eller de ønsker borgerne har om selvbetjening og service. Derfor er vi i fuld gang med forberedelser til en ny hjemmeside, det bliver spændende, fortæller chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling, Hanne Greisen. Selvom forberedelserne er i gang, afhænger et indkøb af nyt system til hjemmeside af Byrådets beslutninger om budgettet for Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Stafetloggen er et IT-værktøj og en form for logbog, hvor forældrene og fagpersoner om barnet hele tiden kan se, hvilke indsatser der er aftalt i forhold til det enkelte barn, og hvem i kommunen der er med i samarbejdet. - Vi opretter en Stafetlog for et barn, hvis vi er særligt opmærksomme på, at barnet har behov for støtteindsatser som f.eks. talepædagog, støttepædagog, psykologer, sundhedsplejen, familieafdelingen eller socialrådgivere, siger tværfaglig konsulent Helle Madsen, fra Familieafdelingen og tilføjer: - Der er sådan set ikke noget nyt i, at vi har en stafetlog, det nye er, at den nu er digital. Det giver en lang række muligheder for alle parter. Hele historikken er lige ved hånden i pc en og forældrene kan når som helst, det passer dem, kigge i loggen, og følge indsatserne. Overblik og deling af information - Tidligere så vi eksempler på, at forældre skulle fortælle barnets historie mange gange til forskellige faglige personer. Nogle gange var der også risiko for, at et godt forløb kunne gå skævt, når f.eks. barnet gik fra dagplejer til børnehave eller fra børnehave til skole. Den overbringelse og deling af information vil stafetloggen sikre, siger Helle Madsen. Når en Stafetlog bliver oprettet, er det med forældrenes tilladelse. Stafetloggen er ikke kun med til at give forældrene et bedre overblik, for eksempel får klasselæreren mulighed for at se, hvilke indsatser der er i gang og hvem, der samarbejdes med. Forældre får adgang til deres barns stafetlog fra deres egen computer og logger sig ind med NEM-ID. Helle Madsen, tværfaglig konsulent, Skive Kommune. - Her i løbet af efteråret implementerer vi Stafetloggen i hele børneområdet, dvs. lige fra sundhedsplejerske, dagplejen, børnehaverne, skolerne til psykologer og socialrådgivere, så der vil virkelig blive mulighed for at gøre samarbejdet let og smidig, siger Helle Madsen. Skive Kommunes ide og initiativ Det er Skive Kommune der har fået ideen og taget initiativet til at få gang i et udviklingssamarbejde med KMD. - Vi har taget initiativet til at udvikle stafetloggen, fordi vi vil sikre, at vores tværfaglige indsats overfor det enkelte barn styrkes samtidig med, at forældrene hele tiden er velinformerede og inddraget. Jeg er helt sikker på, at mange andre kommuner landet over vil tage Stafetloggen til sig, for det er et rigtig godt redskab, slutter Helle Madsen. Hvad vil du gerne bruge intranettet til? Intranettet skal også skiftes ud. Det har ligeledes kørt siden 2007, og teknisk kan systemet ikke blive ved at håndtere vores stigende krav om en platform for videndeling og effektivisering af arbejdsgange for kommunens medarbejdere. Så også her skal vi kigge på nyt system. - Processen om hvad et intranet skal kunne, og hvilke ønsker medarbejderne har til et intranet, er så småt begyndt, men tager for alvor fart i løbet af efteråret Har du lyst til at deltage i en fokusgruppe, hvor du kan komme med dine ønsker og holdninger til vores kommende intranet, så hører vi gerne fra dig, siger Ricki Laursen, chef for HR og Kommunikation. Kontakt Malene Brink, HR og Kommunikation, eller Vi vil gerne høre fra så mange forskellige brugere af intranettet som muligt, så du er meget velkommen til at kontakte os. mabr personlig udvikling større tilfredshed muligheder Seniorer på Københavnertur Coaching Syv senior-medarbejdere på Boenheden Hjaltesvej fik en begivenhedsrig dag i København betalt af seniormidlerne fra tre-partsaftalen. - Vi kendte ikke hinanden særlig godt før turen, men alle syntes, det var en rigtig god idé at tage til København, se Christiansborg og høre oplæg i Socialministeriet, fordi det er herfra lovene kommer i forhold til vores arbejdsområde. Så det var egentlig målet med turen, fortæller Conny Jepsen fra Hjaltesvej. Gruppen kontaktede det lokale folketingsmedlem Annette Lind (S), og hun arrangerede besøget på Christiansborg og viste selv rundt. - Vi besøgte også Arbejdermuseet og var i teatret, men det bedste var, at vi lærte hinanden at kende. Til daglig arbejder vi i forskellige afdelinger og på forskellige vagter, men i København snakkede og grinede vi meget. Vi lever stadig højt på den tur, smiler Conny. mabr Et nyt tilbud til alle som ønsker at prøve coaching for at få personligt overblik og udvikling. Alle medarbejdere i Skive Kommune har nu mulighed for at blive coachet af coaches fra et netværk blandt kommunens medarbejdere. Du kan tale med en coach fra netværket om arbejdsmæssige udfordringer og udviklingsmuligheder samt trivsel på arbejdspladsen. Du vil blive coachet på dine mål og forhåbentlig få frigjort potentiale til at se nogle nye veje og løsninger til at nå målene. Alle coaches har en coachuddannelse og erfaring nogle mere end andre naturligvis. Det er vigtigt at slå fast, at coachingen er et tilbud om at afprøve coachingmetoden til egen personlige afklaring og udvikling. Det er ikke et terapeutisk tilbud, hvor egentlige psykiske problemstillinger eller sygelige tilstande kan håndteres. Har du brug for psykologhjælp, kan du benytte sundhedsordningen eller egen læge. Som udgangspunkt foregår coachingen i din fritid. mabr Du kan læse mere om coachnetværket på Intranettet > Medarbejder > Coaching På Christiansborg blev der også mulighed for at besøge Snapstinget. Fra venstre ses Inga Pedersen, Hanne Binderup, Conny Jepsen, Karin Madsen, Jytte Nielsen, Hanne Østergård og Liva Frøslev. Foto: privat 6 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 7

5 [ kort nyt ] [ kort nyt ] Syv gange hurtigere Vi taler syv gange hurtigere, end vi skriver, så med indførelse af talegenkendelsessystemet TGK, der omsætter tale til skrift, er der virkelig tid at spare for medarbejdere, der skiver meget. I Skive Kommune er der nu indkøbt 110 licenser, og 11 interne TGK-superbrugere skal over de næste måneder uddanne deres kolleger i brug af systemet. Med TGK kan man hurtigt udarbejde f.eks. journalnotater og referater, og erfaringer fra andre kommuner viser, at der virkelig er tid at spare, hvis en medarbejder skriver i mere end én time om dagen. I Skive Kommune er en række afdelinger i Kultur- og Familieforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen med i projektet, og projektgruppen forventer, at flere vil komme til hen ad vejen. trih Tillykke til Aakjærskolen med 125 års jubilæum I august fejrede Aakjærskolen 125 års jubilæum. For eleverne var der omlagt skoleskema hele ugen. Jubilæet var tænkt ind i ugens undervisning og aktiviteter. I gymnastiksalen var der en stor fotoudstilling med ca. 200 fotos af skolen gennem årene, startende i Et klasselokale var indrettet som gammel skolestue, med gamle elevpulte, forhøjet lærerkateder, gamle plancher m.m. De fleste af skolens klasser har været forbi skolestuen for at blive undervist som i gamle dage. Revselsesretten var dog ikke genindført (legemlig afstraffelse i danske skoler blev ved lov afskaffet i 1967). Onsdag i jubilæumsugen var der indbudt til reception, og elever, ansatte og gæstende børnehaver fik kæmpe-kagemand. Om aftenen blev den årlige sensommerfest afholdt, og traditionen tro stod 8. klasserne for denne del af festen med stort loppemarked og gøgl. Lørdag den 25. august sluttede festugen af med åbent hus på skolen og Den Store Klassefest om aftenen for tidligere elever samt tidligere og nuværende medarbejdere. mabr Skive Løbet Skive Løbet fejrede 40 års jubilæum i år. Skive Kommune var med til at gøre jubilæet til endnu en motionssucces. Skive Kommune stillede med 200 løbere, 34 cyklister og 20 stavgængere, hvilket var 10 flere end sidste års 244 deltagere. Der var som altid en god stemning i teltet med de mange glade og aktive medarbejdere og deres familiemedlemmer. Vinderen af vores interne konkurrence om at blive Kommunens mest motionsglade afdeling/institution blev IT-afdelingen med en deltagelsesprocent på 66%. De fik overrakt den eftertragtede pokal og en flot kurv med sunde lækkerier til deling i frokostpauserne. mabr Videoguide om kontanthjælp Arbejdsmarkedsafdelingen har fået produceret en video, som skal informere ansøgere til kontanthjælp om ansøgningsprocessen og aktivering i kontanthjælpsjob. Videoen ligger på og fortæller i korte træk, hvor man skal henvende sig, og hvad der sker, når man søger kontanthjælp. Ideen med videoen er, at den skal give borgerne et hurtigt overblik over ansøgningsprocessen, og fungere som et supplement til den skriftlige information på hjemmesiden. Den skal ses som et skridt på vejen mod mere og bedre digital borgerbetjening og er lavet i et tæt samarbejde mellem Markedsføring og Erhvervsudvikling og Arbejdsmarkedsafdelingen. trih 8 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 9

6 [ månedens udstiller ] [ kunstforening / jubilæer ] Udstiller i oktober-november: Inge-Lis Gaardsted Kunstforeningen Læs mere på kunstnerens hjemmeside Inge-Lis Gaardsteds store styrke er, at hun er rigtig god til at sætte farver sammen. Det er langtfra alle malere, som mestrer denne i og for sig indlysende egenskab, men Inge-Lis Gaardsted har en veludviklet koloristisk sans, der giver hende en solid basis i sin kunstneriske udvikling. Der er imidlertid også et andet forhold, som gør sig gældende, og det er, at Inge-Lis Gaardsted udover de tekniske kvaliteter er i besiddelse af et følsomt temperament. Et temperament, som gør hende i stand til at male billeder, der er temmelig forskellige i grundholdning. Fælles for alle malerierne er en spontan, usentimental og ekspressiv tilgang til stoffet, men der er stor forskel i stemningsleje mellem hendes landskaber, hendes kvindebilleder og hendes valmuer. Ser man på landskaberne, kommer man umiddelbart til at tænke i nordiske baner med den blågrønne farveholdning iblandet klippegrå og enkelte citrongule og blodrøde pift. Det er det skandinaviske landskab, mættet af vanddamp, der giver omgivelserne et konstant sløret lys, når da ikke solen pludselig bryder igennem og får forårsblomsterne til at stråle så meget kraftigere. Man kan også sige det på en anden måde: det er årstidernes landskab, de pludselige vejrskifts, melankoliens landskab. Inge- Lis Gaardsted maler alt dette, som vi kender så godt, i stærke kompositioner i en blanding af figuration og abstraktion med semitransparente farvelag, der får billederne til at emme af nordisk mystik. (uddrag fra kunstnerens hjemmeside) Generalforsamling Tirsdag den 4. december 2012 afholdes den årlige generalforsamling på Rådhuset i Kantinen, 3. sal Torvegade 10. Dagsorden ifølge vedtægterne som findes på foreningens hjemmeside Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Tillykke med jubilæet 25 års jubilæum Andreas Albertsen, Entreprenørgården, 22. juni 2012 Annette Møller Pedersen, Udbetalingsenheden, 24. juni 2012 Arne Andersen, BOMI, 22. juni 2012 Connie Klosterman, Gefionsvej/Frejasvej, 27. juni 2012 Connie Stouby Kristensen, Apoteker Norgaards Børnehave, 1. august 2012 Dorte Vogler, Sygedagpengeafdelingen, 1. august 2012 Ebbe Halborg Riis, BOMI, 19. juni 2012 Gitte Nielsen, dagplejer, 10. juli 2012 Hanne Jeppesen, Jebjerg Skolefritidsordning, 1. august 2012 Kristian Hjorth, Ledelsessekretariatet, 1. august 2012 Lis Siim Langballe, CKU, Skive, 1. august 2012 Lone Engborg Mortensen, Højslev Skole, 1. august Marianne Pedersen, Ørslevkloster Skole, 1. august 2012 Mette Thorsen, Hedemarken, 1. juli 2012 Rethe Dueholm, Brårup Skole, 1. august 2012 Winnie Musu, Borgerservice, 9. august 2012 Udstillingsoversigt 2012 Kunstforeningens bestyrelse April-maj: Inger Lise Aarup, Ebeltoft Juni: Dorte Borg, Åbyhøj Juli: Interne udstillere August-sept: Lone Boe Nielsen, Spøttrup Oktober-november: Inge-Lis Gaarsted, Vejle December: Årets indkøbte værker Helle Madsen, formand Hanne Skaarup Gitte Christensen Maybrit Andersen Kirsten Wæhrens Jørgen Christensen Tine Agerskov I rubrikken Tillykke med jubilæet bringer vi information om 25 og 40 års jubilarer efter aftale med jubilarerne. Rubrikkerne Tiltrædelser og Fratrædelser, der denne gang findes på side 16-19, indeholder information fortrinsvis om fastansatte medarbejdere. Listerne er alfabetisk efter fornavn. Skulle der være fejl eller mangler i listerne så kontakt Malene Brink, tlf eller 40 års jubilæum Bente Petersen, Teknisk Forvaltning, Plan og Byg - 1. juli [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ skivekommunekunst.dk ] 11

7 [ personaleforening ] [ personaleforening ] Skitur til Zell Am See Østrig, 25. til 28 feb De 20 pladser, som vi havde forhåndsreserveret ved Højmark i september, blev udsolgt på et par måneder, og det var en flok glade skientusiaster, der samlede sig i Billund en lørdag eftermiddag sidst i februar. Alt gik som planlagt, Højmarks bus ventede i Salzburg og vi ankom på hotel Pinzgauerhof i Schüttdorf, en forstad til Zell am See, ved 23-tiden. Udover velkomsten fra den danske hotelvært og vores værelsesnøgler, ventede lidt natmad i form af lækkert, varmt gullashsuppe. Morgenmaden blev indtaget rimelig tidligt og efter en tur i skiudlejningsbutikken, var alle på pisterne. Vi fandt sammen i små grupper, mange mødes for at spise frokost, især restauranten Scnaps Hans blev godt besøgt. Den hyggelige afterski hytte, der meget passende lå på vej tilbage til hotellet blev også godt besøgt sidst på eftermiddagen, og der blev smagt på forskellige østrigske drinks. Om aftenen samledes vi alle sammen i spisestuen, hvor der var reserveret en afdeling til os. Efter middagen skulle der mages på flere østrigske våde varer, og både hotellets egen bar, og den tidligere omtalte afterski hytte fik et besøg. Alle var klar mandag morgen, og en del besluttede at tage bussen til Kaprun for at stå på ski på gletscheren. Køreturen tog ca. 20 min. til kabineliften, der bringer én lige neden for gletscherpisterne. Det blæste lidt, og det var koldt at sidde i stolelifterne, men solen begyndte at skinne, himlen blev dybblå og humøret var i top. De boulevardbrede pister blev afprøvet på kryds og tværs hele dagen. Den hyggelige stemning og det fantastiske vejr gjorde dagen til en skidag, når det er allerbedst!! Dagen sluttede igen med en god middag og lidt afterski i byen. Tirsdag morgen tog hele gruppen af sted til gletscheren igen. Der blev vi mødt af en del blæsevejr, og nogle tog tilbage til skiområdet ved hotellet. Andre fandt nogle mere beskyttede pister og udnyttede liftkortet til det sidste! Det var mulighed for bad og omklædning på hotellet inden bussen kørte tilbage til lufthavnen, hvorefter rejsen hjem foregik helt efter planen.. personaleforeningens Kalender OKTOBER Sort Sol 6. oktober Få billetter tilbage Halloween i Djurs Sommerland i uge 42 - læs mere på NOVEMBER Hjerl Hede - salg af billetter i uge 46 og 47 December JANUAR MARTS APRIL Juletur - se mere på Christine feldthaus - se mere på Generalforsamlling Hamburg, Tyskland - der arbejdes på en 4-dages tur Husk at tjekke hjemmesiden på HER kan DU se PERSONALEFORENINGENS KOMMENDE ARRANGEMENTER. Personaleforeningens bestyrelse 2010/2011 Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Karin Knudsen Selde Ældrecenter Næstformand Mette Gjødvad Klinge SAS Sekretariatet Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær: Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige: Else Larsen Kultur og Markedsføring Bente Karlsen Dagplejen Hanne Mark Økonomisk Sekretariat 12 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ skivepf.dk ] 13

8 [ personaleforening ] [ sportsforening ] Skive Trav Mona skriver: Vejret var ikke for godt, men pyt... vi kunne jo sidde i tørvejr lige ved siden af et stort veldækket buffetbord, så det var kun heste og jockey, der blev smaddervåde. Bølgerne gik ind i mellem højt, og det var spændende, om det hele nu gik som det skulle i forhold til den hest, der helst skulle først over stregen, hvilket ikke var tilfældet i alle løb. I et løb blev 3 heste diskvalificeret, og reservehesten vandt overraskende med et mulehår. Ligeledes vandt hest nr. 6 et løb, men blev disket og nr. 5 blev derved vinder, sikke et ramaskrig det gav ved bordet... Hanne skriver: Jeg har aldrig været til trav før, så det var spændende at se, hvordan det foregår. Det var hyggeligt, at vi var så mange fra kommunen, at det føltes som om, vi havde det for os selv. Jeg vandt selvfølgelig ikke noget, men det gør jeg jo aldrig, så det havde jeg heller ikke ventet det var stadig ret spændende at se, om den hest, man havde gættet/spillet på, kom først. Der var nogen, der gik helt vildt op i det, kunne jeg se, men også mange begyndere som mig selv. Man kunne også godt ind imellem høre, at der var nogen der vandt. Det var især rigtig skønt, da solen kom frem, og paraplyerne blev klappet sammen. Vi var vist mange, der stod udenfor og kiggede på det sidste løb, selvom vi bedre kunne se oppe fra restauranten. Fodboldgolf I det flotte sensommervejr, havde Skive Kommunes Sportsforening, arrangeret fodboldgolf på banen i Ejsing. Ca. 20 medlemmer var mødt frem, og efter par kraftige regnbyger, kunne vi begive os ud på den flot beliggende bane. Der blev sparket, trillet og skubbet bolde i de 18 huller. Det er ikke så let, som det lyder! Der blev efterfølgende lavet et gennemsnit af antal skud pr. hold, og lidt overraskende var det senior -holdet der var bedst. Vandt de udloddede præmier, lidt tankevækkende var det dog, at præmierne var børnebilletter til banen! Efterfølgende havde bestyrelsen dækket bord i klubhuset og tændt op i grillen, og der blev nydt et par stykker kød og en pølse eller 2. Hjerl Hede - Jul i den gamle landsby Dato: 1. og 2. december, 8. og 9. december og 15. og 16. december Der slagtes grise, plukkes ænder, bages julekager, brændes brændevin og meget mere, når Frilandsmuseet Hjerl Hede levendegøres af frivillige børn og voksne i december. Gå en tur i landsbyen og kig ind i de hyggelige, lune værksteder og huse, hvor juleforberedelserne er i fuld gang. På høloftet i Nissebo er nisserne på spil i menneskenes verden. De kravler rundt i store møbler og laver nisse-sjov. Besøg nisserne og oplev på egen krop, hvordan det er at være en lille nisse i den store verden. - Restaurant Skyttegården er åben og serverer bl.a. julebuffet, kaffe, gløgg og æbleskiver. - I museumsbutikken kan du købe julepynt og -gaver. - Frilandsmuseet er åbent fra kl og levendegjort fra kl alle nævnte dage. Arrangementet er for personaleforeningens medlemmer og husstand - Hvert medlem kan købe 2 indgangsbilletter á kr. 75. Børn under 18 år gratis adgang. - Personaleforeningen vil være vært med gløgg og æbleskiver til max. 2 voksne og 3 børn. Billetterne sælges ved personlig fremmøde i perioden fra den 12. november til 23. november 2012 HUSK medbring sidste lønseddel med træk for medlemskab af personaleforeningen. Billetterne sælges Skive Kommune, Borgerservice, Torvegade 10, 7800 Skive - Mandag til onsdag fra kl. 10 til 15 - Torsdag fra kl. 10 til 17 - Fredag fra kl. 10. til 14. sportsforeningens Kalender Aktivitetskalender Lørdag den 22. september 2012: Bike & Run Stafetten i Herning (vi støtter deltagelse) Onsdag den 26. september 2012: Gokart / Human Football Mandag den 29. oktober 2012: Bowling og buffet Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jens Stickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger 14 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 15

9 [ min passion ] Bagsidens Min passion Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Irene på Tyson og datteren Henna på Zaren. Da jeg købte Tyson, synes jeg det var et lidt fjollet navn, men to dage efter købet, slog han med hovedet og ramte mig rent på kæben, så tænkte jeg, at navnet vist passer meget godt. Ikke bare er han stor og stærk, han kan godt slå igennem, griner Irene, der ellers beskriver Tyson som en hest med et godmodigt temperament. Irene og TYSON Irene Hulsrøj Havgaard har gået til ridning på Lem Rideskole i 22 år. Tyson er Oldenburger, 8 år gammel og har været ejet af Irene de seneste tre år. Sammen deltager de i dressur-konkurrencer i hele Midt- og Vestjylland, men det er hverdagen i ridehallen og turene i skoven, der er det allerbedste ved sporten, synes Irene. Tekst og foto: Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Til daglig er Irene Hulsrøj Havgaard uddannelsesvejleder i UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) på Rådhuset i Torvegade, Skive. Det meste af Irenes fritid går sammen med hesten Tyson, datteren Henna (8 år) og hendes pony Zaren, enten i ridehallen tæt på hjemmet i Skive eller på Lem Rideskole. - Jeg kan rigtig godt lide at ride konkurrencer. Det er ved konkurrencerne, at jeg rigtig kan se, hvad hesten har lært, og hvor langt vi har drevet arbejdet, men det er den daglige træning og omgang med hestene, der er det sjoveste, fortæller Irene. Rideskolen i Lem Irene er ikke fra en heste-familie, men allerede som barn var hun vild med dyr, og fik til sidst overtalt forældrene til at måtte gå til ridning på rideskolen i Lem. - Lem Rideskole er et dejligt sted, og selvom jeg er flyttet fra Balling, hvor jeg boede som barn, til Skive, så læsser jeg gerne Tyson i hestetraileren og kører til Lem for at få undervisning af Boy hver uge, siger Irene. Boy Lauritsen er ejer og leder af Lem Rideskole, og han har undervist Irene gennem alle årene. I dag underviser han også det børnehold, som Henna går på. - Henna har lige fået Zaren her i foråret på sin 8 års fødselsdag, men tidligere red hun faktisk på et par af de rideskoleheste, jeg red på for 15 år siden. Det vidner om en rideskole, hvor hestene har det godt, bliver passet rigtigt og derfor også bliver gamle, siger Irene, og fortsætter; - I det hele taget er stemningen rigtig god på Lem Rideskole, hvor der er plads til alle. Boy står for den klassiske dressur og lægger stor vægt på at, grundridningen er i orden. Her er der er ingen hurtige genveje, og træningen er altid på hestens præmisser - og den holdning passer godt til mig. Jeg har tid nok. Jeg har selv redet Tyson op, og det er vigtigt for mig, at han har det godt - at ørene er fremme og han virker glad, både på stald og når han bliver redet. Det er sådan, jeg vil dyrke min sport. Godt i gang efter skade 2011 var et godt år, rent resultatmæssigt for ekvipagen: Irene og Tyson. De vandt mange placeringer i konkurrencer og endte som anden mest vindende dressurekvipage i klubben. Men i december måned fik Tyson en ledbåndsskade og måtte en uge på hestehospitalet. - Hele foråret er gået med at genoptræne Tyson. I juni stillede vi op i den første konkurrence efter skaden. Det gik rigtig godt - vi lå placeret fint i midten af klassen, og Tyson ser ud til at være helt ovenpå efter sin skade. Det tegner godt for konkurrencerne her i efteråret, slutter Irene.

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere

DIALOG Nyhedsbrev for medarbejdere Nummer 23 April 2008 Fra Direktionsgangen Side 2 Stadig lavt sygefravær blandt de ansatte i kommunen Side 3 Interne konsulenter uddannes til at analysere arbejdsgange Side 4 Nyt fra UniQ-lederuddannelse

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

GNIST. [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen

GNIST. [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen GNIST Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 2 maj 2013 ] [side 7] CO2 neutral transport [side 7] 200 børn til skolesport [side 8] Bærbar dokumentation [side 12] Tarok - grib drømmen GNIST [ leder ] Indhold

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere