GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST. [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene. [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler"

Transkript

1 Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 3 september 2012 ] [s. 6] Kontrollanter og konsulenter i Stabene [s. 4] CO2-neutrale i 2029 [s. 5] Specialister i rundkørsler

2 [ leder ] [ stabene ] Indhold Arbejdsro Af Per Mathiasen, kommunaldirektør STABENE holder organisationen sammen Stabene holder organisationen sammen 3 Energi på dagsordenen 4 Solidt håndværk 5 Digitalt stafetløb med forældre 6 Kort nyt 7 Kunstforeningen 10 Personaleforeningen 12 Sportsforeningen 16 Jubilæer 17 Tiltrædelser 18 Fratrædelser 19 Min passion: Irene og Tyson 20 Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Udarbejdet ifølge Skive Kommunes designlinje Grafisk udarbejdelse: Arco Grafisk A/S Tryk: Arco Grafisk A/S Foto: Colourbox, Redaktionen samt Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Forside: Brolæggerlærling Mathias Jensen fotograferet af Malene Brink, HR og Kommunikation Bladet Gnist udkommer fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: November 2012 Deadline næste nummer: 5. november 2012 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Per Mathiasen, kommunaldirektør Jeg kan godt forstå, hvis du synes, kommunens overordnede økonomi kan virke lidt kedsommelig og fjern fra din travle hverdag. Vi kan sikkert hurtigt blive enige om, at økonomien egentlig bare skal være i orden, så vi kan koncentrere os om det, der er vigtigt på vores arbejdspladser: At passe og undervise børnene, at skabe gode rammer for ældre og handicappede, at støtte og udvikle vores erhvervsliv, at arbejde for borgernes sundhed og trivsel, at udvikle egnen, kulturlivet, naturen og de fysiske rammer, at hjælpe ledige med at få arbejde, osv. osv. Alt det vi er sat i verden for som kommune, og som vi brænder for som fagpersoner. Sagen er bare, at økonomien og vores faglige indsats og service til borgerne hænger uløseligt sammen. I de seneste år har vi haft en del økonomiske udfordringer. Vi har haft et stigende udgiftsniveau, mens indtægtsgrundlaget ikke er fulgt med i samme takt. Der bliver ikke tjent så mange penge blandt kommunens borgere, som i andre dele af landet, hvilket betyder, at vores skatteindtægter ikke er vokset så meget, som de er på landsplan. Og endelig har vi et faldende indbyggertal og en markant forskydning mod færre erhvervsaktive og flere ældre, hvilket har stor negativ betydning for kommunens økonomi, med færre indtægter fra skatter og statstilskud, samt flere udgifter til pleje og overførselsindkomster. Disse forhold står særligt klart efter den proces, vi lige nu er ved at afslutte om budgettet for I forhold til tidligere år har den ubalance, vi har arbejdet med i budgettet for 2013, været relativt lille, men vi kan se, at skævhederne i indtægter og udgifter gør, at vi i de følgende år kommer til at mangle penge, hvis ikke vi gør noget allerede nu. Heldigvis har vi et byråd, som har foretaget de nødvendige justeringer i tide, så vi ikke risikerer, at vi i løbet af få år kommer til at stå med ryggen mod muren, som vi ser det i andre kommuner, og skal til at se på mere drastiske ændringer for at rette op på økonomien. Med en rettidig indsats kan vi foretage de nødvendige justeringer i god ro og orden sådan som vi plejer. Vi har høj effektivitet, lavt sygefravær og en god økonomi med en fornuftig kassebeholdning og budgetter, der holder. Det skyldes først og fremmest, at indsatsen på vores arbejdspladser er helt i top. Det er dygtige og arbejdsomme medarbejdere og lederes fortjeneste, at vi trods de økonomiske udfordringer år efter år sikrer en høj servicestandard og udbredt tilfredshed blandt borgerne. Så selvom vores økonomiske vilkår ikke er de bedste, leverer vi alligevel varen. Det kan vi, fordi vi bruger vores ressourcer fornuftigt og holder styr på økonomien, så vi kan koncentrere os om det væsentlige. Målet er, at vi også i årene fremover skal have styr på økonomien, så du og dine kolleger fortsat kan have fokus på den gode arbejdsindsats, som vores borgere er helt afhængige af. Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til CopenFysio: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Adgangskode: eget valg - som skal gentages Firma brugernavn er: Skive (husk stort S) Firma password er: sundhed Seks stabe er samlet under vicekommunaldirektør Christian Bertelsen. Stabene skal skabe rammerne for Skive Kommunes medarbejdere, så de kan yde den bedst mulige service for borgerne. Tekst: Malene Brink, HR og Kommunikation. Foto: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling - Stabene er vigtige, for at en stor organisation, som Skive Kommune, fungerer. De er som kit, der holder sammen på det hele, siger vicekommunaldirektør Christian Bertelsen. Kittet består i at understøtte dagligdagen i ældrecentre, børnehaver, skoler, entreprenørgård, sociale institutioner, direktion og byråd. Med andre ord samarbejder stabene med alle politikere, medarbejdere og arbejdspladser i Skive Kommune for at sikre så gode rammer som muligt, for at medarbejderne kan yde den bedst mulige service for borgerne. - For stabene er det vigtigt at være i dialog med ledere og medarbejdere i hele organisationen, så de ved, hvad der rører sig og kender de udfordringer, der måtte være rundt i organisationen, siger Christian Bertelsen. Initiativer for hele organisationen Af helt konkrete initiativer, som stabene arbejder på lige nu, kan nævnes ny hjem- Fakta [ Christian Bertelsen ] Christian Bertelsen er vicekommunaldirektør og har de seks stabe under sig. I alt er der 67 medarbejdere og chefer i stabene. Stabene Økonomisk Sekretariat, HR og Kommunikation, Markedsføring og Erhvervsudvikling, Løn og Personale samt Indkøb har kontorer på Rådhuspladsen, mens IT-afdelingen har til huse på rådhuset i Torvegade. meside, fordelagtige fælles indkøbsaftaler, mere RENT LIV, ny erhvervspolitik, stadig fokus på trivsel og kompetenceudvikling. - En konkret udfordring, vi har, er at definere en fælles standard for vores service over for politikerne. Når vi for eksempel skriver dagsordenspunkter til udvalg og byråd, skal vi have samme høje kvalitet og ensartethed hver gang. Det gavner organisationen, og forhåbentlig giver det politikerne et bedre grundlag for deres drøftelser og beslutninger, siger Christian Bertelsen, og tilføjer: - Det er nyt, at stabene er samlet under samme direktør og samlet på Skive Rådhus. Den synergi, der helt naturligt kommer på grund af samlingen, skal vi selvfølgelig dyrke, så stabene sammen kan skabe de bedste rammer for alle medarbejdere. Kontrollanter og konsulenter Stabene er forskellige, og samtidig har de en række ligheder: - Alle stabe har en dobbeltfunktion; på den ene side har de vigtige opgaver med kontrol og sikring af Skive Kommunes fælles spilleregler f.eks. regler ved ansættelser og fratrædelser samt overholdelse af designlinjen, brug af kommunens logo og IT-sikkerhed. Her er det hensynet til virksomheden Skive Kommune, der er vigtigst, og her går vi ikke på kompromis, understreger Christian Bertelsen. - På den anden side har alle stabene også en konsulentrolle, hvor de yder service til alle kommunens arbejdspladser. Konsulenter fra stabene kan bidrage til, at institutionerne kan yde en bedre service for borgerne, f. eks fordi vi har en fælles hjemmeside, hvor der kan hentes hjælp i fornindelse med løn og overenskomster, eller man kan få sparring om økonomi eller trivsel på arbejdspladsen. I særlige situationer kan konsulenterne komme ud på arbejdspladserne, men det skal vurderes efter behovet i det enkelte tilfælde, siger Christian Bertelsen. 2 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 3

3 [ virksomhedsportræt ] [ brolæggerteamet ] ENERGI på dagsordenen Medarbejderne i ENERGIBYEN SKIVE arbejder med klima, energi og erhvervsudvikling. Deres arbejde skal understøtte Skive Kommunes ambitiøse mål om at være CO2-neutral i Brolæggerteamet laver et solidt håndværk, som både er flot og holdbart, siger Tom Pedersen, og han glæder sig over, at kommunens eget team vinder over halvdelen af de opgaver, de byder på, fordi det betyder, at prisen også er rigtig. På billedet ses ENERGIBYENs medarbejdere foran siloerne i Kaastrup, fra venstre er det: klimakoordinator Karl Egeriis Krogshede, international projektkoordinator Steen Harding Hintze, sekretariatschef Finn Dissing og informationskonsulent Gunnar Rønning Sigaard. GIBYEN har her opsøgt private investorer til projektet. I dette tilfælde har man været i tæt dialog med både landmændene, der skal levere selve biogassen og dermed foretage en række investeringer på området, og HNM Naturgas, der ud over økonomiske investeringer i projektet også skal lægge både viden om biogas og distributionsnetværk i projektet. Tekst: konsulent Trine Højer, HR og Kommunikation Foto: Thomas Køser, Markedsføring og Erhvervsudvikling Arbejdet hen mod en CO2-neutral kommune er et langsigtet stykke arbejde, der kræver gå-på-mod, viden om, hvad der rører sig på området og indimellem rigtig stor tålmodighed. Når klimakoordinator Karl Krogshede skal beskrive, hvad ENERGIBYENs opgave er, siger han: - Vi arbejder med at skabe gode rammebetingelser på klima- og energiområdet i hele Skive Kommune, og vi prøver på at samle kræfterne, når det drejer sig om energitiltag. CO2-neutrale i 2029 For at understøtte de mål, der er politisk besluttet for Skive Kommune, arbejder ENERGIBYEN med de tre udpegede hovedområder el, varme og transport: - Når vi skal være CO2-neutrale i 2029, kræver det, at vi skal gøre ting seriøst anderledes. At vi er CO2-neutrale betyder, at boligopvarmningen er grøn og kommer fra sol, geotermi og biogas, at el produceres fra sol og vind, og transporten den er bare svær! Her satser vi på transport på biogas og samarbejder tæt med andre kommuner og regioner, for vi er på det område nødt til at lave projekter, der kan få national gennemslagskraft, siger Karl Krogshede. Netværk og kommunikation i centrum En vigtig del af arbejdet i ENERGIBYEN handler om at skabe netværk og dele viden med andre kommuner, regioner og private virksomheder, som Karl Krogshede siger: - Store projekter kræver stærke partnere. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at skabe netværk uden for kommunen. Samtidig er det vigtigt, at erhvervslivet og borgere i Skive Kommune bakker op om idéerne omkring klima- og energiarbejdet, og derfor er kommunikation i kommunen også en væsentlig del af ENERGI- BYENs opgaver. Biogas i Kaastrup Et af de mest synlige resultater af ENER- GIBYENs arbejde er testcenteret i Kaastrup, kaldet Green Lab, der i øjeblikket er under opbygning. Green Lab skal producere og distribuere biogas og det skal foregå baseret på strøm produceret af vindmøller. Altså en CO2- neutral produktion. Testcenteret bliver det første af sin slags i verden i stor skala. Men hvilken rolle spiller ENERGIBYEN så i forbindelse med sådan et projekt? ENER- Erhvervsperspektiver Projekter som Green Lab i Kaastrup har også andre perspektiver end de rent energimæssige: - Vi skal positionere Skive som en attraktiv kommune for energibranchen. Hvis vi laver store projekter, som fx Green Lab, kan det tiltrække andre investorer, siger Karl Krogshede. Med kommunens langsigtede og ambitiøse satsning på klima- og energiområdet og den brede politiske opbakning, der har været bag beslutningerne, er der gode muligheder for at placere Skive på landkortet, når det handler om energi, og som Karl Krogshede afslutningsvist bemærker: - Man kan godt være stolt af at være energimand i Skive Kommune! Fakta [ ENERGIBYEN ] ENERGIBYEN SKIVE er en afdeling under Teknisk Forvaltning. Fokus for ENERGIBYENs arbejde er hele Skive Kommune som geografisk område ikke Skive Kommune som organisation. Du kan læse meget mere om ENERGI- BYEN SKIVE og kommunens satsning på klima- og energiområdet på: Solidt håndværk I flere måneder har Skive Kommunes brolæggerteam arbejdet hårdt på at gøre Søndergade i Skive til et smukkere sted. Tekst og fotos af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Det gode håndværk - Vi var heldige og konkurrencedygtige i udbuddet af denne opgave, og det er vi rigtig glade for. Det arbejde, der skal laves her, er ikke bare flot og funktionelt, det er simpelthen godt og solidt håndværk, og det er det, vi er gode til, siger Tom Pedersen, formand i Park og Vej, og tilføjer: - Vores styrke er det gode brolæggerhåndværk, vi har ikke alle de store maskiner, som lægger fliser. Derfor vinder vi heller ikke alle opgaver her i kommunen. Rundt regnet vinder vi 60% af de udbud, vi byder på, og det passer godt til vores kapacitet, ressourcer og stærke sider. Ud over udbud giver vi gerne et uforpligtende tilbud på en given opgave hos private eller kommunens institutioner. Specialister i rundkørsler Brolæggerteamet består af Lars Pedersen, sjakbajs og brolægger, Claus Børge Nielsen, brolægger, Jens Christian Christensen, maskinfører og Mathias Jensen, lærling. - Arbejdet her i Søndergade er en rigtig god opgave. Vi skal lave det hele fra nyt, og vi kan se, hvor meget vi har lavet hver dag, fortæller Lars Pedersen, og Claus Børge Nielsen supplerer: - Vi har også lavet en del af kommunes rundkørsler. - Rundkørsler er sjove og udfordrende at lave, her kan vi som regel sætte vores eget præg på stenlægningen. Det startede egentlig med rundkørslen på Bjørnevej (den med Solen, red.) og senest har vi lavet rundkørslen i Kærgårdsholm. Rundkørsler har vi speciale i efterhånden, griner Lars Pedersen. I Søndergade er der masser af faglige udfordringer, også selvom arbejdet følger en arkitekttegning. Der er mange forskellige fliser og sten, lys i fortovet, markeringssten til blinde, træer, cykelsti, midterrabat og ikke mindst afslutningen og trappen ind mod kirken. Trappen op mod kirken var en del af udbuddet i Søndergade. Resultatet er en flot indgang til kirkegården lavet i marmor-fliser og chaussesten. På billedet er Claus Børge Nielsen ved at lægge de afsluttende chaussesten. Brolæggerteamet består af, (fra venstre) Lars Pedersen, Jens Christian Christensen (i gravemaskinen), Mathias Jensen og Claus Børge Nielsen. 4 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 5

4 [ stafetloggen ] [ kort nyt ] Digitalt stafetløb med forældre Skive Kommune har fået KMD til at udvikle en digital stafetlog. Formålet med stafetloggen er at sikre dokumentation, samarbejde og de bedst mulige overgange mellem f.eks. børnehave og skole, fra klasselærer til klasselærer eller fra sundhedspleje til dagpleje osv. for de børn, der har brug for særlig opmærksomhed. Overgangene skal sikres samtidig med, at forældrene hele tiden er i centrum, når det gælder samarbejdet om deres børn. Ny skive.dk og nyt intranet I år er det 50 år siden, at Skive Børnehjælpsdage købte den. Både skive.dk og intranettet er lavet i et hjemmeside-system, som ikke længere udvikles af leverandøren, og dermed er systemet på vej til at blive udfaset. Vores nuværende hjemmeside skive.dk blev til i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, og har dermed rundet sin fem års fødselsdag. - Fem år er en høj alder for en hjemmeside, og vi kan da også konstatere, at de funktioner, skive.dk har i dag, slet ikke lever op til de krav, der stilles fra blandt andre Staten om digital borgerbetjening i , eller de ønsker borgerne har om selvbetjening og service. Derfor er vi i fuld gang med forberedelser til en ny hjemmeside, det bliver spændende, fortæller chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling, Hanne Greisen. Selvom forberedelserne er i gang, afhænger et indkøb af nyt system til hjemmeside af Byrådets beslutninger om budgettet for Tekst af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Stafetloggen er et IT-værktøj og en form for logbog, hvor forældrene og fagpersoner om barnet hele tiden kan se, hvilke indsatser der er aftalt i forhold til det enkelte barn, og hvem i kommunen der er med i samarbejdet. - Vi opretter en Stafetlog for et barn, hvis vi er særligt opmærksomme på, at barnet har behov for støtteindsatser som f.eks. talepædagog, støttepædagog, psykologer, sundhedsplejen, familieafdelingen eller socialrådgivere, siger tværfaglig konsulent Helle Madsen, fra Familieafdelingen og tilføjer: - Der er sådan set ikke noget nyt i, at vi har en stafetlog, det nye er, at den nu er digital. Det giver en lang række muligheder for alle parter. Hele historikken er lige ved hånden i pc en og forældrene kan når som helst, det passer dem, kigge i loggen, og følge indsatserne. Overblik og deling af information - Tidligere så vi eksempler på, at forældre skulle fortælle barnets historie mange gange til forskellige faglige personer. Nogle gange var der også risiko for, at et godt forløb kunne gå skævt, når f.eks. barnet gik fra dagplejer til børnehave eller fra børnehave til skole. Den overbringelse og deling af information vil stafetloggen sikre, siger Helle Madsen. Når en Stafetlog bliver oprettet, er det med forældrenes tilladelse. Stafetloggen er ikke kun med til at give forældrene et bedre overblik, for eksempel får klasselæreren mulighed for at se, hvilke indsatser der er i gang og hvem, der samarbejdes med. Forældre får adgang til deres barns stafetlog fra deres egen computer og logger sig ind med NEM-ID. Helle Madsen, tværfaglig konsulent, Skive Kommune. - Her i løbet af efteråret implementerer vi Stafetloggen i hele børneområdet, dvs. lige fra sundhedsplejerske, dagplejen, børnehaverne, skolerne til psykologer og socialrådgivere, så der vil virkelig blive mulighed for at gøre samarbejdet let og smidig, siger Helle Madsen. Skive Kommunes ide og initiativ Det er Skive Kommune der har fået ideen og taget initiativet til at få gang i et udviklingssamarbejde med KMD. - Vi har taget initiativet til at udvikle stafetloggen, fordi vi vil sikre, at vores tværfaglige indsats overfor det enkelte barn styrkes samtidig med, at forældrene hele tiden er velinformerede og inddraget. Jeg er helt sikker på, at mange andre kommuner landet over vil tage Stafetloggen til sig, for det er et rigtig godt redskab, slutter Helle Madsen. Hvad vil du gerne bruge intranettet til? Intranettet skal også skiftes ud. Det har ligeledes kørt siden 2007, og teknisk kan systemet ikke blive ved at håndtere vores stigende krav om en platform for videndeling og effektivisering af arbejdsgange for kommunens medarbejdere. Så også her skal vi kigge på nyt system. - Processen om hvad et intranet skal kunne, og hvilke ønsker medarbejderne har til et intranet, er så småt begyndt, men tager for alvor fart i løbet af efteråret Har du lyst til at deltage i en fokusgruppe, hvor du kan komme med dine ønsker og holdninger til vores kommende intranet, så hører vi gerne fra dig, siger Ricki Laursen, chef for HR og Kommunikation. Kontakt Malene Brink, HR og Kommunikation, eller Vi vil gerne høre fra så mange forskellige brugere af intranettet som muligt, så du er meget velkommen til at kontakte os. mabr personlig udvikling større tilfredshed muligheder Seniorer på Københavnertur Coaching Syv senior-medarbejdere på Boenheden Hjaltesvej fik en begivenhedsrig dag i København betalt af seniormidlerne fra tre-partsaftalen. - Vi kendte ikke hinanden særlig godt før turen, men alle syntes, det var en rigtig god idé at tage til København, se Christiansborg og høre oplæg i Socialministeriet, fordi det er herfra lovene kommer i forhold til vores arbejdsområde. Så det var egentlig målet med turen, fortæller Conny Jepsen fra Hjaltesvej. Gruppen kontaktede det lokale folketingsmedlem Annette Lind (S), og hun arrangerede besøget på Christiansborg og viste selv rundt. - Vi besøgte også Arbejdermuseet og var i teatret, men det bedste var, at vi lærte hinanden at kende. Til daglig arbejder vi i forskellige afdelinger og på forskellige vagter, men i København snakkede og grinede vi meget. Vi lever stadig højt på den tur, smiler Conny. mabr Et nyt tilbud til alle som ønsker at prøve coaching for at få personligt overblik og udvikling. Alle medarbejdere i Skive Kommune har nu mulighed for at blive coachet af coaches fra et netværk blandt kommunens medarbejdere. Du kan tale med en coach fra netværket om arbejdsmæssige udfordringer og udviklingsmuligheder samt trivsel på arbejdspladsen. Du vil blive coachet på dine mål og forhåbentlig få frigjort potentiale til at se nogle nye veje og løsninger til at nå målene. Alle coaches har en coachuddannelse og erfaring nogle mere end andre naturligvis. Det er vigtigt at slå fast, at coachingen er et tilbud om at afprøve coachingmetoden til egen personlige afklaring og udvikling. Det er ikke et terapeutisk tilbud, hvor egentlige psykiske problemstillinger eller sygelige tilstande kan håndteres. Har du brug for psykologhjælp, kan du benytte sundhedsordningen eller egen læge. Som udgangspunkt foregår coachingen i din fritid. mabr Du kan læse mere om coachnetværket på Intranettet > Medarbejder > Coaching På Christiansborg blev der også mulighed for at besøge Snapstinget. Fra venstre ses Inga Pedersen, Hanne Binderup, Conny Jepsen, Karin Madsen, Jytte Nielsen, Hanne Østergård og Liva Frøslev. Foto: privat 6 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 7

5 [ kort nyt ] [ kort nyt ] Syv gange hurtigere Vi taler syv gange hurtigere, end vi skriver, så med indførelse af talegenkendelsessystemet TGK, der omsætter tale til skrift, er der virkelig tid at spare for medarbejdere, der skiver meget. I Skive Kommune er der nu indkøbt 110 licenser, og 11 interne TGK-superbrugere skal over de næste måneder uddanne deres kolleger i brug af systemet. Med TGK kan man hurtigt udarbejde f.eks. journalnotater og referater, og erfaringer fra andre kommuner viser, at der virkelig er tid at spare, hvis en medarbejder skriver i mere end én time om dagen. I Skive Kommune er en række afdelinger i Kultur- og Familieforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen med i projektet, og projektgruppen forventer, at flere vil komme til hen ad vejen. trih Tillykke til Aakjærskolen med 125 års jubilæum I august fejrede Aakjærskolen 125 års jubilæum. For eleverne var der omlagt skoleskema hele ugen. Jubilæet var tænkt ind i ugens undervisning og aktiviteter. I gymnastiksalen var der en stor fotoudstilling med ca. 200 fotos af skolen gennem årene, startende i Et klasselokale var indrettet som gammel skolestue, med gamle elevpulte, forhøjet lærerkateder, gamle plancher m.m. De fleste af skolens klasser har været forbi skolestuen for at blive undervist som i gamle dage. Revselsesretten var dog ikke genindført (legemlig afstraffelse i danske skoler blev ved lov afskaffet i 1967). Onsdag i jubilæumsugen var der indbudt til reception, og elever, ansatte og gæstende børnehaver fik kæmpe-kagemand. Om aftenen blev den årlige sensommerfest afholdt, og traditionen tro stod 8. klasserne for denne del af festen med stort loppemarked og gøgl. Lørdag den 25. august sluttede festugen af med åbent hus på skolen og Den Store Klassefest om aftenen for tidligere elever samt tidligere og nuværende medarbejdere. mabr Skive Løbet Skive Løbet fejrede 40 års jubilæum i år. Skive Kommune var med til at gøre jubilæet til endnu en motionssucces. Skive Kommune stillede med 200 løbere, 34 cyklister og 20 stavgængere, hvilket var 10 flere end sidste års 244 deltagere. Der var som altid en god stemning i teltet med de mange glade og aktive medarbejdere og deres familiemedlemmer. Vinderen af vores interne konkurrence om at blive Kommunens mest motionsglade afdeling/institution blev IT-afdelingen med en deltagelsesprocent på 66%. De fik overrakt den eftertragtede pokal og en flot kurv med sunde lækkerier til deling i frokostpauserne. mabr Videoguide om kontanthjælp Arbejdsmarkedsafdelingen har fået produceret en video, som skal informere ansøgere til kontanthjælp om ansøgningsprocessen og aktivering i kontanthjælpsjob. Videoen ligger på og fortæller i korte træk, hvor man skal henvende sig, og hvad der sker, når man søger kontanthjælp. Ideen med videoen er, at den skal give borgerne et hurtigt overblik over ansøgningsprocessen, og fungere som et supplement til den skriftlige information på hjemmesiden. Den skal ses som et skridt på vejen mod mere og bedre digital borgerbetjening og er lavet i et tæt samarbejde mellem Markedsføring og Erhvervsudvikling og Arbejdsmarkedsafdelingen. trih 8 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 9

6 [ månedens udstiller ] [ kunstforening / jubilæer ] Udstiller i oktober-november: Inge-Lis Gaardsted Kunstforeningen Læs mere på kunstnerens hjemmeside Inge-Lis Gaardsteds store styrke er, at hun er rigtig god til at sætte farver sammen. Det er langtfra alle malere, som mestrer denne i og for sig indlysende egenskab, men Inge-Lis Gaardsted har en veludviklet koloristisk sans, der giver hende en solid basis i sin kunstneriske udvikling. Der er imidlertid også et andet forhold, som gør sig gældende, og det er, at Inge-Lis Gaardsted udover de tekniske kvaliteter er i besiddelse af et følsomt temperament. Et temperament, som gør hende i stand til at male billeder, der er temmelig forskellige i grundholdning. Fælles for alle malerierne er en spontan, usentimental og ekspressiv tilgang til stoffet, men der er stor forskel i stemningsleje mellem hendes landskaber, hendes kvindebilleder og hendes valmuer. Ser man på landskaberne, kommer man umiddelbart til at tænke i nordiske baner med den blågrønne farveholdning iblandet klippegrå og enkelte citrongule og blodrøde pift. Det er det skandinaviske landskab, mættet af vanddamp, der giver omgivelserne et konstant sløret lys, når da ikke solen pludselig bryder igennem og får forårsblomsterne til at stråle så meget kraftigere. Man kan også sige det på en anden måde: det er årstidernes landskab, de pludselige vejrskifts, melankoliens landskab. Inge- Lis Gaardsted maler alt dette, som vi kender så godt, i stærke kompositioner i en blanding af figuration og abstraktion med semitransparente farvelag, der får billederne til at emme af nordisk mystik. (uddrag fra kunstnerens hjemmeside) Generalforsamling Tirsdag den 4. december 2012 afholdes den årlige generalforsamling på Rådhuset i Kantinen, 3. sal Torvegade 10. Dagsorden ifølge vedtægterne som findes på foreningens hjemmeside Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal afleveres til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Tillykke med jubilæet 25 års jubilæum Andreas Albertsen, Entreprenørgården, 22. juni 2012 Annette Møller Pedersen, Udbetalingsenheden, 24. juni 2012 Arne Andersen, BOMI, 22. juni 2012 Connie Klosterman, Gefionsvej/Frejasvej, 27. juni 2012 Connie Stouby Kristensen, Apoteker Norgaards Børnehave, 1. august 2012 Dorte Vogler, Sygedagpengeafdelingen, 1. august 2012 Ebbe Halborg Riis, BOMI, 19. juni 2012 Gitte Nielsen, dagplejer, 10. juli 2012 Hanne Jeppesen, Jebjerg Skolefritidsordning, 1. august 2012 Kristian Hjorth, Ledelsessekretariatet, 1. august 2012 Lis Siim Langballe, CKU, Skive, 1. august 2012 Lone Engborg Mortensen, Højslev Skole, 1. august Marianne Pedersen, Ørslevkloster Skole, 1. august 2012 Mette Thorsen, Hedemarken, 1. juli 2012 Rethe Dueholm, Brårup Skole, 1. august 2012 Winnie Musu, Borgerservice, 9. august 2012 Udstillingsoversigt 2012 Kunstforeningens bestyrelse April-maj: Inger Lise Aarup, Ebeltoft Juni: Dorte Borg, Åbyhøj Juli: Interne udstillere August-sept: Lone Boe Nielsen, Spøttrup Oktober-november: Inge-Lis Gaarsted, Vejle December: Årets indkøbte værker Helle Madsen, formand Hanne Skaarup Gitte Christensen Maybrit Andersen Kirsten Wæhrens Jørgen Christensen Tine Agerskov I rubrikken Tillykke med jubilæet bringer vi information om 25 og 40 års jubilarer efter aftale med jubilarerne. Rubrikkerne Tiltrædelser og Fratrædelser, der denne gang findes på side 16-19, indeholder information fortrinsvis om fastansatte medarbejdere. Listerne er alfabetisk efter fornavn. Skulle der være fejl eller mangler i listerne så kontakt Malene Brink, tlf eller 40 års jubilæum Bente Petersen, Teknisk Forvaltning, Plan og Byg - 1. juli [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ skivekommunekunst.dk ] 11

7 [ personaleforening ] [ personaleforening ] Skitur til Zell Am See Østrig, 25. til 28 feb De 20 pladser, som vi havde forhåndsreserveret ved Højmark i september, blev udsolgt på et par måneder, og det var en flok glade skientusiaster, der samlede sig i Billund en lørdag eftermiddag sidst i februar. Alt gik som planlagt, Højmarks bus ventede i Salzburg og vi ankom på hotel Pinzgauerhof i Schüttdorf, en forstad til Zell am See, ved 23-tiden. Udover velkomsten fra den danske hotelvært og vores værelsesnøgler, ventede lidt natmad i form af lækkert, varmt gullashsuppe. Morgenmaden blev indtaget rimelig tidligt og efter en tur i skiudlejningsbutikken, var alle på pisterne. Vi fandt sammen i små grupper, mange mødes for at spise frokost, især restauranten Scnaps Hans blev godt besøgt. Den hyggelige afterski hytte, der meget passende lå på vej tilbage til hotellet blev også godt besøgt sidst på eftermiddagen, og der blev smagt på forskellige østrigske drinks. Om aftenen samledes vi alle sammen i spisestuen, hvor der var reserveret en afdeling til os. Efter middagen skulle der mages på flere østrigske våde varer, og både hotellets egen bar, og den tidligere omtalte afterski hytte fik et besøg. Alle var klar mandag morgen, og en del besluttede at tage bussen til Kaprun for at stå på ski på gletscheren. Køreturen tog ca. 20 min. til kabineliften, der bringer én lige neden for gletscherpisterne. Det blæste lidt, og det var koldt at sidde i stolelifterne, men solen begyndte at skinne, himlen blev dybblå og humøret var i top. De boulevardbrede pister blev afprøvet på kryds og tværs hele dagen. Den hyggelige stemning og det fantastiske vejr gjorde dagen til en skidag, når det er allerbedst!! Dagen sluttede igen med en god middag og lidt afterski i byen. Tirsdag morgen tog hele gruppen af sted til gletscheren igen. Der blev vi mødt af en del blæsevejr, og nogle tog tilbage til skiområdet ved hotellet. Andre fandt nogle mere beskyttede pister og udnyttede liftkortet til det sidste! Det var mulighed for bad og omklædning på hotellet inden bussen kørte tilbage til lufthavnen, hvorefter rejsen hjem foregik helt efter planen.. personaleforeningens Kalender OKTOBER Sort Sol 6. oktober Få billetter tilbage Halloween i Djurs Sommerland i uge 42 - læs mere på NOVEMBER Hjerl Hede - salg af billetter i uge 46 og 47 December JANUAR MARTS APRIL Juletur - se mere på Christine feldthaus - se mere på Generalforsamlling Hamburg, Tyskland - der arbejdes på en 4-dages tur Husk at tjekke hjemmesiden på HER kan DU se PERSONALEFORENINGENS KOMMENDE ARRANGEMENTER. Personaleforeningens bestyrelse 2010/2011 Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Karin Knudsen Selde Ældrecenter Næstformand Mette Gjødvad Klinge SAS Sekretariatet Kasserer Marianne Rohde Jobstart Sekretær Tove Høgedal Glyngøre Ældrecenter Sekretær: Mona Skov Glyngøre Ældrecenter Øvrige: Else Larsen Kultur og Markedsføring Bente Karlsen Dagplejen Hanne Mark Økonomisk Sekretariat 12 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ skivepf.dk ] 13

8 [ personaleforening ] [ sportsforening ] Skive Trav Mona skriver: Vejret var ikke for godt, men pyt... vi kunne jo sidde i tørvejr lige ved siden af et stort veldækket buffetbord, så det var kun heste og jockey, der blev smaddervåde. Bølgerne gik ind i mellem højt, og det var spændende, om det hele nu gik som det skulle i forhold til den hest, der helst skulle først over stregen, hvilket ikke var tilfældet i alle løb. I et løb blev 3 heste diskvalificeret, og reservehesten vandt overraskende med et mulehår. Ligeledes vandt hest nr. 6 et løb, men blev disket og nr. 5 blev derved vinder, sikke et ramaskrig det gav ved bordet... Hanne skriver: Jeg har aldrig været til trav før, så det var spændende at se, hvordan det foregår. Det var hyggeligt, at vi var så mange fra kommunen, at det føltes som om, vi havde det for os selv. Jeg vandt selvfølgelig ikke noget, men det gør jeg jo aldrig, så det havde jeg heller ikke ventet det var stadig ret spændende at se, om den hest, man havde gættet/spillet på, kom først. Der var nogen, der gik helt vildt op i det, kunne jeg se, men også mange begyndere som mig selv. Man kunne også godt ind imellem høre, at der var nogen der vandt. Det var især rigtig skønt, da solen kom frem, og paraplyerne blev klappet sammen. Vi var vist mange, der stod udenfor og kiggede på det sidste løb, selvom vi bedre kunne se oppe fra restauranten. Fodboldgolf I det flotte sensommervejr, havde Skive Kommunes Sportsforening, arrangeret fodboldgolf på banen i Ejsing. Ca. 20 medlemmer var mødt frem, og efter par kraftige regnbyger, kunne vi begive os ud på den flot beliggende bane. Der blev sparket, trillet og skubbet bolde i de 18 huller. Det er ikke så let, som det lyder! Der blev efterfølgende lavet et gennemsnit af antal skud pr. hold, og lidt overraskende var det senior -holdet der var bedst. Vandt de udloddede præmier, lidt tankevækkende var det dog, at præmierne var børnebilletter til banen! Efterfølgende havde bestyrelsen dækket bord i klubhuset og tændt op i grillen, og der blev nydt et par stykker kød og en pølse eller 2. Hjerl Hede - Jul i den gamle landsby Dato: 1. og 2. december, 8. og 9. december og 15. og 16. december Der slagtes grise, plukkes ænder, bages julekager, brændes brændevin og meget mere, når Frilandsmuseet Hjerl Hede levendegøres af frivillige børn og voksne i december. Gå en tur i landsbyen og kig ind i de hyggelige, lune værksteder og huse, hvor juleforberedelserne er i fuld gang. På høloftet i Nissebo er nisserne på spil i menneskenes verden. De kravler rundt i store møbler og laver nisse-sjov. Besøg nisserne og oplev på egen krop, hvordan det er at være en lille nisse i den store verden. - Restaurant Skyttegården er åben og serverer bl.a. julebuffet, kaffe, gløgg og æbleskiver. - I museumsbutikken kan du købe julepynt og -gaver. - Frilandsmuseet er åbent fra kl og levendegjort fra kl alle nævnte dage. Arrangementet er for personaleforeningens medlemmer og husstand - Hvert medlem kan købe 2 indgangsbilletter á kr. 75. Børn under 18 år gratis adgang. - Personaleforeningen vil være vært med gløgg og æbleskiver til max. 2 voksne og 3 børn. Billetterne sælges ved personlig fremmøde i perioden fra den 12. november til 23. november 2012 HUSK medbring sidste lønseddel med træk for medlemskab af personaleforeningen. Billetterne sælges Skive Kommune, Borgerservice, Torvegade 10, 7800 Skive - Mandag til onsdag fra kl. 10 til 15 - Torsdag fra kl. 10 til 17 - Fredag fra kl. 10. til 14. sportsforeningens Kalender Aktivitetskalender Lørdag den 22. september 2012: Bike & Run Stafetten i Herning (vi støtter deltagelse) Onsdag den 26. september 2012: Gokart / Human Football Mandag den 29. oktober 2012: Bowling og buffet Bestyrelsesposter Navn Telefon Arbejdsplads Formand Jens Stickertson It-afdelingen Næstformand Charlotte Buur Sabroegaarden Kasserer Jens Dalby Teknisk Forvaltning Sekretær Claus Hansen Skive Vand Øvrige Ellen Andersen Dagplejen Læs mere om Sportsforeningen på Intranettet > Medarbejder > Foreninger 14 [ informationer nyheder personaleforening kunstforening sportsforening ] [ medarbejder.skivekommune.dk ] 15

9 [ min passion ] Bagsidens Min passion Vil du eller din kollega på bagsiden, så kontakt Malene Brink på eller tlf Irene på Tyson og datteren Henna på Zaren. Da jeg købte Tyson, synes jeg det var et lidt fjollet navn, men to dage efter købet, slog han med hovedet og ramte mig rent på kæben, så tænkte jeg, at navnet vist passer meget godt. Ikke bare er han stor og stærk, han kan godt slå igennem, griner Irene, der ellers beskriver Tyson som en hest med et godmodigt temperament. Irene og TYSON Irene Hulsrøj Havgaard har gået til ridning på Lem Rideskole i 22 år. Tyson er Oldenburger, 8 år gammel og har været ejet af Irene de seneste tre år. Sammen deltager de i dressur-konkurrencer i hele Midt- og Vestjylland, men det er hverdagen i ridehallen og turene i skoven, der er det allerbedste ved sporten, synes Irene. Tekst og foto: Konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Til daglig er Irene Hulsrøj Havgaard uddannelsesvejleder i UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) på Rådhuset i Torvegade, Skive. Det meste af Irenes fritid går sammen med hesten Tyson, datteren Henna (8 år) og hendes pony Zaren, enten i ridehallen tæt på hjemmet i Skive eller på Lem Rideskole. - Jeg kan rigtig godt lide at ride konkurrencer. Det er ved konkurrencerne, at jeg rigtig kan se, hvad hesten har lært, og hvor langt vi har drevet arbejdet, men det er den daglige træning og omgang med hestene, der er det sjoveste, fortæller Irene. Rideskolen i Lem Irene er ikke fra en heste-familie, men allerede som barn var hun vild med dyr, og fik til sidst overtalt forældrene til at måtte gå til ridning på rideskolen i Lem. - Lem Rideskole er et dejligt sted, og selvom jeg er flyttet fra Balling, hvor jeg boede som barn, til Skive, så læsser jeg gerne Tyson i hestetraileren og kører til Lem for at få undervisning af Boy hver uge, siger Irene. Boy Lauritsen er ejer og leder af Lem Rideskole, og han har undervist Irene gennem alle årene. I dag underviser han også det børnehold, som Henna går på. - Henna har lige fået Zaren her i foråret på sin 8 års fødselsdag, men tidligere red hun faktisk på et par af de rideskoleheste, jeg red på for 15 år siden. Det vidner om en rideskole, hvor hestene har det godt, bliver passet rigtigt og derfor også bliver gamle, siger Irene, og fortsætter; - I det hele taget er stemningen rigtig god på Lem Rideskole, hvor der er plads til alle. Boy står for den klassiske dressur og lægger stor vægt på at, grundridningen er i orden. Her er der er ingen hurtige genveje, og træningen er altid på hestens præmisser - og den holdning passer godt til mig. Jeg har tid nok. Jeg har selv redet Tyson op, og det er vigtigt for mig, at han har det godt - at ørene er fremme og han virker glad, både på stald og når han bliver redet. Det er sådan, jeg vil dyrke min sport. Godt i gang efter skade 2011 var et godt år, rent resultatmæssigt for ekvipagen: Irene og Tyson. De vandt mange placeringer i konkurrencer og endte som anden mest vindende dressurekvipage i klubben. Men i december måned fik Tyson en ledbåndsskade og måtte en uge på hestehospitalet. - Hele foråret er gået med at genoptræne Tyson. I juni stillede vi op i den første konkurrence efter skaden. Det gik rigtig godt - vi lå placeret fint i midten af klassen, og Tyson ser ud til at være helt ovenpå efter sin skade. Det tegner godt for konkurrencerne her i efteråret, slutter Irene.

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp Hundredvis af hesteglade børn har i løbet af sommeren uploadet videoer og billeder til Sydbank SommerCamps hjemmeside i håbet om at vinde en plads på den eftertragtede ridelejr. 13 heldige vindere, som

Læs mere

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD Vi glædede os vist begge rigtig meget til vores første temauge og var nok samtidig lidt spændte på hvordan det hele ville forløbe. Det var jo meget anderledes især for

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Februar 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 17. januar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 11:00-14:00 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

nyhedsbrev Julehilsen 2011 Hospitalsenheden Vest Staben

nyhedsbrev Julehilsen 2011 Hospitalsenheden Vest Staben nyhedsbrev Nr. 19 20. december 2011:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Julehilsen 2011 Snart er vi ved årsskiftet 2011/2012 og hver gang vi oplever et årsskifte, kigger vi lidt bagud og sætter ord på årets

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 3 - marts 2014 Helenenyt Nr. 3 (marts - årgang 25) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: MGr@ok-fonden.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Juni 2015 Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Campusparat Som forberedelse til NBA er gruppen, der arbejder med at gøre os campusparate, blevet bedt om at udarbejde et forslag til et

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Dagbog fra DF turen til Christiansborg.

Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagbog fra DF turen til Christiansborg. Dagen d. 3-6 2014 starter tidligt, da vi skal med bussen fra Rønde kl. 07,00. På stationen mødes vi med resten af vores gruppe, Peter og Lilli kommer med fuld oppakning,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere