FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING"

Transkript

1 MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste par måneder skal 50 nydanskere rekrutteres til projektet. NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER side 5 I januar åbnede Nykredit dørene for 26 nye unge finansøkonomstuderende. Målet er, at de skal ansættes senere på året. PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET side 6 Hvervet som tillidsvalgt er et godt afsæt for et job i finanssektorens HR-afdelinger.

2 INDHOLD Leder - Vi kan blive endnu bedre til voksen- og efteruddannelse side 3 Det danske videre- og efteruddannelsessystem er blevet set efter i sømmene. 50 NYDANSKE MEDARBEJDERE SØGES side 4 FA og Finansforbundet er i gang med at rekruttere 50 nydanskere til integrationsprojekt. NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKOMOMER side 5 Nykredit satser massivt på at tiltrække flere af de unge finansøkonomstuderende. PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET side 6 Anne Olsen har en fortid som tillidsvalgt. I dag sidder hun i chefstolen i HR-afdelingen i Forstædernes Bank. I VIRKELIGHEDEN HAR VI SAMME MÅL side 7 Pernille Fabricius gik fra at være tillidsvalgt til jobbet som personalekonsulent. Hendes mål har dog ikke ændret sig. COACHING MOTIVERER FINANSANSATTE side 8 Fire ud af fem finansvirksomheder bruger coaching som ledelsesværktøj. FULDTIDSCOACH I BANKEN side 9 Randi Askjær er coach i Middelfart Sparekasse. KLAR KOMMUNIKATION HÆMMER STRESS side 10 Klar kommunikation forebygger stress på arbejdspladsen. NYT FRA FA side 11 TAL DER TÆLLER- LAVT FRAVÆR I FINANSSEKTOREN side 12 Finansmedarbejdere er sig sjældent syge. FA Orientering, 14. årgang, nr marts 2006 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks Kbh. K. SIDE 2 FA ORIENTERING MARTS 2006

3 LEDER Vi kan blive endnu bedre til voksen- og efteruddannelse Regeringens trepartsudvalg om voksen- og efteruddannelse - populært kaldet VEUudvalget - har nu efter 1½ års intenst arbejde kortlagt det danske voksen- og efteruddannelsessystem. FA deltog i arbejdet, som nu resulterer i en rapport fra udvalget med anbefalinger til, hvordan det danske VEU-system kan forbedres. Udvalgets analyser viser, at Danmark er i top, når det gælder voksen- og efteruddannelse, og at der er penge nok i det offentlige uddannelsessystem. Alligevel kan vi ikke bare hvile på laurbærrene. Den samlede indsats bør styrkes endnu mere. Det gælder ikke mindst i forhold til særligt udsatte grupper som læse- og stavesvage, tosprogede med danskproblemer og ledige. Det er en klar samfundsopgave at styrke disse gruppers voksen- og efteruddannelse. Men det er ikke virksomhedernes opgave at reparere på ufuldstændige grundskolekompetencer. Virksomhederne har derimod et ansvar for de ansattes fortsatte uddannelse. De enkelte arbejdspladser bør have systematisk kompetenceudvikling i fokus og fremme dialogen om uddannelse. Læring på jobbet og andre former for kompetenceudvikling skærper de ansattes og virksomhedernes interesse for voksen- og efteruddannelse. VEUudvalgets analyser viser, at virksomhederne betaler størstedelen af VEU-indsatsen. I finanssektoren går 2,95 pct. af lønsummen til uddannelse, hvilket dog er mere end de fleste. Selvom over 60 pct. af danske lønmodtagere i 2004 deltog i voksen- og efteruddannelse, er der mange ubrugte uddannelsesmidler. Det er altså ikke penge, der mangler. Derfor er en central opsparing til voksen- og efteruddannelse overflødig. Offentlige uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle med at generere viden og kompetencer, som støtter virksomheders og medarbejderes kompetenceudvikling og evne til at omstille sig. Et bedre samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan passende understøtte et øget fokus på kompetenceudvikling i virksomhederne. Vejledning om udbuddet er fx altid brugbart. Den offentligt udbudte VEU kan i højere grad målrettes og udmøntes mere fleksibelt i forhold til de konkrete behov hos virksomheder og ansatte. Uddannelserne kan spille bedre sammen med læringen på arbejdspladsen. Det vil fx være hensigtsmæssigt at lette muligheden for at bygge videre på visse grundlæggende uddannelser, der er privat udbudt og finansieret. Det er spild af penge og tid at lære det samme, som man har lært en gang. Derfor er der fornuft i også at kunne bruge private uddannelser som afsæt til at komme videre i det offentlige uddannelsessystem. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING MARTS 2006

4 50 nydanskere søges til finanssektoren FA og Finansforbundets fælles integrationsprojekt er i fuld gang. Næste step bliver at finde 50 egnede nydanske medarbejdere, som vil deltage i projektet. Efter planen skal de starte i praktik allerede 1. august. FA's og Finansforbundets fælles integrationsprojekt går nu ind i rekrutteringsfasen. Rundt omkring i landets banker står 50 jobs parat til nydanskere med de rette kvalifikationer. Efter planen lyder startskuddet 1. august til en måneds introduktion, som går forud for den et-årige projektansættelse, som starter 1. september. Frem til udgangen af august 2007 vil de 50 blive ført gennem en faglig uddannelse, som opkvalificerer dem til en fastansættelse i finanssektoren. Herudover får nydanskerne under forløbet mulighed for at supplere deres danskkundskaber. Hvis alt går godt, bliver de 50 nydanske medarbejdere i virksomhederne, når projektet er slut. Integrationsministeriet vil hjælpe FA, Finansforbundet og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening var 20. februar til møde i Integrationsministeriet. Det var FA, der havde bedt om mødet for at informere ministeriet om finanssektorens integrationsprojekt. På mødet fortalte FA bl.a. om, at der er problemer med at rekruttere nydanskere til projektet pga. manglende koordinering af integrationsarbejdet i kommunerne. Integrationsministeriet lovede at hjælpe i processen omkring rekrutteringen. Ministeriet gav også udtryk for at være parat til at formidle erfaringer om mangfoldighedsledelse og kulturforståelse. På den måde er det muligt, at lette arbejdet for de chefer, kolleger og nydanskere, som i praksis skal få integrationen til at fungerer på den enkelte arbejdsplads. FA og DFL starter integrationsprojekt for forsikringsselskaber FA og DFL starter nu et fælles integrationsprojekt. Målet er at ansætte nydanskere i landets forsikringsselskaber. Projektet svarer i et vist omfang til projektet på finansområdet. Finanssektorens nuværende integrationsprojekt er koncentreret omkring finansieringsvirksomheder. FA og Danske Forsikringsfunktionærer Landsforening er nu blevet enige om også at starte et integrationsprojekt på forsikringsområdet. Målet er her at ansætte nydanskere. Projektet svarer i et vist omfang til projektet på finansområdet. Organisationerne har aftalt et protokollat, som indeholder en fælles anbefaling til lønnen under uddannelsen. Medarbejderen uddannes Inden ansættelsen deltager nydanskeren i en praktisk introduktion på ca. 1 måneds varighed i virksomheden. Herefter starter et uddannelsesforløb på 12 måneder, hvor nydanskeren deltager i forsikrings- eller pensionsfaglig undervisning og får sidemandsoplæring i virksomheden. Desuden kan der være behov for, at nydanskeren deltager i supplerende danskundervisning. Det er hensigten, at projektet skal starte så snart, det er praktisk muligt - formentlig fra 1. august Målet med projektet er at sikre deltagerne varig ansættelse. SIDE 4 FA ORIENTERING MARTS 2006

5 Nykredit satser på finansøkonomer Nykredit satser massivt på at tiltrække flere af de nye unge finansøkonomstuderende. I januar ansatte de 26 af slagsen i et tre-måneders praktikforløb rundt omkring i koncernens privat-, erhvervs-, og landbrugscentre, hvor de nu er med til at løse de daglige opgaver. Satsningen er et led i en mere overordnet strategi om at øge koncernens rekrutteringsgrundlag med flere forskellige profiler, som bl.a. også indebærer et større optag af elever. Nykredit har ifølge personalecenterchef Eva Søndberg i forvejen rigtig gode erfaringer med at ansætte finansøkonomer. I januar startede 26 finansøkonomstuderende i praktik i Nykredit. Klarer de sig godt, bliver de tilbudt fastansættelse senere på året. Studiets niveau og kvalitet gør dem superegnede til hurtigt at tilegne sig viden, der gør dem i stand til at kunne arbejde. De har en basisviden om finanssektoren, som gør at fundamentet er lagt. Det er en stor fordel, at uddannelsen er målrettet mod sektoren, siger hun. I forvejen var der otte finansøkonomer ansat i Nykredit et antal der altså, hvis alt går vel, nu mere end firdobles. Vi går snart i dialog med de finansøkonomstuderende om mulighederne for at blive fastansat. Dem der bliver fastansat starter 1. september i et traineeforløb på seks måneder, fortæller hun. I forbindelse med ansættelse af finansøkonomerne har Nykredit brugt sine interne uddannelsestilbud til at tiltrække de unge med i rekrutteringsprocessen. Uddannelsesafdelingen har tilrettelagt et specielt forløb, så de finansøkonomstuderende under praktikforløbet erhverver sig de kompetencer, der er nødvendige for at arbejde i Nykredit. Under det efterfølgende traineeforløb fortsætter den interne uddannelse for de færdiguddannede finansøkonomer. Personalecenterchef i Nykredit Eva Søndberg Finansøkonomer I 2004 startede 692 studerende på den to-årige finansøkonomuddannelse. Det var en stigning på 45 pct. i forhold til Uddannelsen er forholdsvis ny. De første hold startede i Finansøkonomuddannelsen er en videregående akademiuddannelse, der giver den studerende et solidt fundament for at arbejde bredt med job som rådgiver og konsulent i finanssektorens virksomheder i et pengeinstitut, en kreditforening eller inden for forsikring, ejendomsadministration og ejendomshandel. De studerende får bl.a. en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner. SIDE 5 FA ORIENTERING MARTS 2006

6 På den anden side af bordet Det er over 20 år siden, Anne Olsen tog imod tillidsmandsvalget i Forstædernes Bank. For seks år siden gav hun afkald på det, da hun blev ansat i bankens personaleafdeling. Men forskellen var slet ikke særlig stor. Nogen vil måske sige, at Anne Olsen skiftede side, da hun for seks år siden opgav sine tillidshverv i Forstædernes Bank til fordel for en stilling i personaleafdelingen. Men for Anne Olsen selv var der ikke den store forskel på de to taburetter. Hendes grundholdning var den samme. Ligesom under hendes periode som tillidsvalgt er hendes mål stadig at være med til at gøre banken til en god arbejdsplads. I dag sidder hun som personalechef i bankens hovedkontor på Kalvebod Brygge i København og nyder godt af alle de ting, hun lærte som tillidsvalgt. Tillidsmandsperioden har givet mig en uddannelse, som jeg kan bruge i dag. Jeg har fået viden om ledelse, træning i at stå foran forsamlinger, indsigt i overenskomstmæssige forhold og meget andet. Det var ikke en fremmed verden for mig. Eneste forskel er, at jeg nu kan præge tingene på en anden måde, forklarer hun. Tæt samarbejde med ledelsen I første omgang blev Anne Olsen tillidsmand, fordi hun i sin tid gerne ville have en anden vinkel på hverdagen udover det administrative job. Men så blev hun grebet af det og tillidshvervet greb om sig. Hun nåede at sidde som fællestillidsmand og i bankens bestyrelse i 10 år. Hun sad i Kreds 1 s bestyrelse i en årrække, hvor hun også blev formand. Hun blev også valgt som formand for personaleforeningen. Som fællestillidsmand og medlem af bankens bestyrelse havde Anne Olsen et tæt samarbejde med bankens ledelse igennem mange år. Hun tog bl.a. rundt på kurser sammen med ledelsen for at fortælle om dette samarbejde. De har kendt mig længe, og ved hvad jeg står for. Det har selvfølgelig haft betydning i forhold til det nuværende job, at der har været en god dialog fra starten, siger hun. Anne Olsen er tidligere tillidsmand. I dag er hun personalechef i Forstædernes Bank. Anne Olsen har netop headhuntet en ny personalekonsulent til HRafdelingen. Også hun er tidligere tillidsmand i banken. Og det er ikke tilfældigt. Man gør sig synlig, når man tager imod et tillidsvalg. Banken og ledelsen får fokus på de medarbejdere og kan se hvad de kan og står for. Når hun fik jobbet, er det jo også, fordi jeg kunne få øje på hende. SIDE 6 FA ORIENTERING MARTS 2006

7 I virkeligheden har vi samme mål Pernille Fabricius blev i efteråret 2005 ansat i Roskilde Banks personaleafdeling efter en lang årrække som tillidsvalgt. I starten af sin karriere slog hun sine tillidsmandsfolder i Spar Nord Bank, hvor hun udover at være tillidsmand også var medlem af Samarbejdsudvalget og bankens bestyrelse og med til at starte Spar Nord Kredsen op. Da hun skiftede til Roskilde Bank i 1999, gik der kun et år, før hun atter havde fået tillidsmandskasketten på. Siden blev hun fællestillidsmand og næstformand i Sjællandskredsens bestyrelse. Egentlig var hun administrativ medarbejder på kreditkontoret. Men 70 pct. af hendes arbejdstid blev brugt på tillidshvervene. Naturlig forlængelse Pernille Fabricius har altid haft et ønske om at arbejde med noget udviklingsorienteret organisationsarbejde. Derfor var den ledige stilling i personaleafdelingen et ønskejob. Hun ser ansættelsen som personalekonsulent som en helt naturlig forlængelse af tillidsmandsuddannelsen. En moderne tillidsmand har de samme mål som arbejdsgiveren nemlig at skabe en god arbejdsplads, så man er i stand til at tjene nogle penge. Derfor er der ikke særlig langt fra hvervet som tillidsmand til jobbet som personalekonsulent, hvis man spørger personalekonsulent og tidligere tillidsvalgt i Roskilde Bank Pernille Fabricius. Et eller andet sted ville det være spild af kompetencer, hvis virksomheden ikke udnyttede, det jeg har lært som tillidsmand. Hvervet har givet mig en god indsigt i menneskelige relationer på arbejdspladsen og en god viden om bl.a. overenskomststof. Det er præcis de samme kompetencer, jeg bruger i dag, siger hun. Pernille Fabricius føler sig bl.a. fuldstændig hjemme i bankens virksomhedsoverenskomst, som hun selv var med til at udtænke og implementere som tillidsmand. Hun har aldrig betragtet tillidsmandsjobbet, som noget der skulle vare ved. Jeg har den holdning, at man er tillidsmand for en periode, og at man skal kende sin besøgstid. Det er vigtigt, at der kommer andre komme til, så der kan ske nytænkning. Pernille Fabricius er tidligere tillidsmand og nu ansat som personalekonsulent i Roskilde Bank. SIDE 7 FA ORIENTERING MARTS 2006

8 Coaching motiverer finansansatte Finansrådet har gennemført en survey, der belyser brugen af coaching som ledelsesværktøj blandt de mellemstore banker og sparekasser. Ifølge analysen ser virksomhederne coaching som et effektivt redskab i arbejdet med at fastholde dygtige medarbejdere. En ny analyse fra Finansrådet viser, at fire ud af fem mellemstore finansvirksomheder bruger coaching som ledelsesværktøj. De fleste arbejder med en coaching-model, hvor ledere coacher medarbejdere, og topledere coacher mellemledere. Coaching ses af bankerne og sparekasserne som et værktøj til at løfte medarbejdere, der har faglige eller samarbejdsmæssige udviklingsbehov, udvikle dygtige medarbejdere og til at forbedre rådgivning og service. En stor del af de spurgte virksomheder bruger coaching til at motivere medarbejderne, skabe trivsel og til at løfte fagligheden og indsatsen. Samtidig viser analysen, at coaching fremmer selvledelse og tilfredshed hos både medarbejdere og ledere. Coaching kræver øvelse Ifølge virksomhederne er coaching en svær ledelsesdisiplin, som man ikke bare springer uforberedt ud i. Dette bekræfter kontorchef Andreas Andersen fra Finansrådet. Coaching er ifølge ham en proces, som kræver øvelser både på skolebænken og på arbejdspladsen. "For at coaching kan fungere som ledelsesværktøj, er det nødvendigt at beherske redskabet og at kunne anvende det differentieret. Det centrale i coaching er, at hver medarbejder skal coaches på en måde, der styrker netop hans eller hendes svage sider og forstærker vedkommendes i forvejen stærke sider. Der skal derfor arbejdes med kommunikationen mellem leder og medarbejdere. Der skal bruges tid og ressourcer på at indarbejde coaching på arbejdspladsen. ", siger han. Ifølge Finansrådets undersøgelse vurderer 83 pct. af virksomhederne, at coaching er et kompliceret redskab. Endnu flere mener, at dårlig uddannelse er den største hindring for at opnå fuldt udbytte af coaching. Fakta om coaching Coaching går ud på, at en leder - eller coach - hjælper medarbejdere til en større bevidsthed om eget potentiale. Det sker ved, at coachen lytter og stiller spørgsmål, der tvinger medarbejderen til at reflektere over problemstillingerne, og se på de muligheder der er. Derved guides fokuspersonen frem til løsninger, som den enkelte selv har ejerskab til og tager ansvar for. SIDE 8 FA ORIENTERING MARTS 2006

9 Fuldtidscoach i sparekassen Randi Askjærs daglige job er at lægge ører til de små eller store problemer, hendes kolleger går og tumler med i det daglige. Ved at stille de rette spørgsmål på rette tid, guider hun folk ind til kernen af deres problemer, og løsningerne på det hele finder personen så som regel selv. Medarbejderne i sparekassen kvitterer bl.a. med at komme hurtigere tilbage fra en sygemelding. Randi Askjær coacher sine kolleger i Middelfart Sparekasse til større arbejdsglæde. Dagen booket op med samtaler Indtil for et år siden var Randi Askjær kunderådgiver i en lokalafdeling i Middelfart Sparekasse. Men i dag bruger hun alle sine arbejdstimer som coach for 150 kolleger, der kan søge hendes råd, hvis de har brug for det. Og det er der rigtig mange, der benytter sig af. Hendes arbejdsdage er fuldt booket op med personlige samtaler. På en typisk arbejdsdag er der tre til fire medarbejdere i Middelfart Sparekasse og den tilknyttede ejendomsmæglerkæde Et godt hjem, der tager fat i Randi Askjær og beder hende om at få en fortrolig samtale. Så går de måske en tur eller finder et andet sted, der kan danne rammen for den næste 1 ½ times snak. De snakker både om private og arbejdsmæssige problemstillinger. For det er det hele menneske, der er i fokus, når Randi Askjær coacher sine kolleger. Problemer på hjemmefronten smitter af på arbejdsglæden og omvendt, som hun siger. Medarbejderne kommer ovenpå De tre samtaler på en dag stiller store krav til Randi Askjærs ressourcer. Hun skal være 100 pct. tilstede. Det er en stor tilfredsstillelse, hver gang hun hjælper en kollega til at komme videre i sit liv. Hun har oplevet medarbejdere med svære problemer komme ovenpå igen. Hun kan fortælle om mange tilfælde, hvor hendes coaching fik indflydelse på medarbejderens lyst til at arbejde. Nogle flytter sig tydeligt på karrieresiden, men også på den personlige side kommer mange medarbejdere til at stå stærkere i dagligdagen, når de har talt med Randi. Sparekassen kunne flytte sig Randi Askjærs forvandling fra rådgiver til coach startede i 2000, da hun kom med i en projektgruppe, der skulle arbejde med uddannelsesplanlægning for sparekassens medarbejdere. Jo mere gruppen arbejdede, jo mere fandt hun ud af, at hun selv ønskede at gå i en helt anden retning rent uddannelsesmæssigt. Hun var overbevist om, at sparekassen ville kunne flytte sig betydeligt, hvis de begyndte at praktisere coaching. Det fik hun overbevist ledelsen så meget om, at hun fik lov at tage en ½ årig intens coachuddannelse sammen med sparekassens ledere. I dag er hun i gang med en supplerende fireårig NLP-uddannelse på et institut i Århus. SIDE 9 FA ORIENTERING MARTS 2006

10 Klar kommunikation hæmmer stress Ifølge stressforsker Bobby Zachariae forebygger klar og præcis kommunikation stress på arbejdspladsen. Hvis vi skal undgå stress, er det vigtigt, at vi taler sammen om tingene. Hvis man spørger stressforsker ved Århus Univeristet Bobby Zachariae, er god kommunikation på arbejdspladsen absolut altafgørende for, om medarbejderne trives eller bliver stressede. FA og Finansforbundet har sammen sat fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø i den finansielle sektor. En fælles arbejdsgruppe skal indtil næste overenskomstforhandling kortlægge, hvad sektoren kan gøre for at fremme trivslen blandt medarbejderne. Som afsæt for arbejdet holdt Finansforbundet og FA et fælles seminar om trivsel og psykisk arbejdsmiljø i januar. Formålet var at få indspark fra deltagerne om behovene ude i virksomhederne. Men seminaret bød også på oplysende indlæg bl.a. fra professor, cand. psyh. Bobby Zachariae, som fortalte, hvad virksomhederne kan gøre for at forebygge problemer med stress rundt omkring på arbejdspladserne. Afgørende med indflydelse og balance Ifølge Bobby Zachariae er det vigtigste redskab til at forebygge stress, at have fokus på en præcis kommunikation på arbejdspladserne. Hvis man taler om, hvordan man har det, vil mange af de andre ting, som hindrer stress automatisk følge med i kølvandet. Ifølge Bobby Zachariae spiller følelsen af kontrol og indflydelse på eget arbejdsliv også en meget stor rolle i forhold til, om man får stress eller ej. Lav indflydelse på eget arbejdsliv kombineret med høje krav til arbejdsindsatsen er forbundet med højere dødelighed som følge af hjerte-karsygdomme. Men det er også afgørende, om medarbejderne oplever, at der er en balance mellem den indsats, de gør på jobbet, og det de får ud af det i form af feedback fra kolleger og ledere. Stressforsker Bobby Zachariae Årsager til stress: -Oplevet tab af kontrol og indflydelse - Uklare forventninger fra ledelse og kolleger - Uklar ansvars- og rollefordeling - Manglende feedback fra ledelse og kolleger - Uløste konflikter - Høj grad af forudsigelighed - Usikkerhed om fremtiden - Stor risiko for Fiasko Forebyg stress med: - Klar rolle- og ansvarsfordeling - Feedback fra ledelse - Indflydelse - Aktiv konfliktløsning - Passende grad af forudsigelighed og sikkerhed om fremtiden - Mening med arbejdet - Mulighed for at opleve succes - Åbenhed og præcis kommunikation - Mulighed for udvikling - Løbende identifikation af stressorer SIDE 10 FA ORIENTERING MARTS 2006

11 NYT FRA FA NY VEJLEDNING OM SYGEFRAVÆR Fravær handler ikke kun om sygdom men også om at have gode arbejdsforhold, kompetenceudvikling, indflydelse på eget arbejde, nye ledelsesformer baseret på dialog og samarbejde osv. Der kan gøres et reelt forsøg på at bringe det arbejdsbetingede sygefravær ned. Netop det er Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finansforbundet og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening er gået sammen om at være katalysatorer for. Udmeldte Pr. 1. januar 2006 er AROS Forsikring A/S og Forsikringsselskabernes Service Organisation A/S meldt ud af FA. Dankort A/S og PBS International Holding A/S er meldt ud af FA pr. 1. februar Første udspil er en fælles vejledning til sektorens ledere og medarbejderrepræsentanter om, hvordan de helt konkret kan arbejde med sygefraværet. Vejledningen henvender sig til samarbejdsudvalgene. Vejledningen lægger op til, at man i samarbejdsudvalget - eller andet internt samarbejdsorgan - drøfter en fælles indsats fra både ledelse, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter for at reducere sygefraværet. Midlerne er åbenhed, dialog, tidlig indsats og forebyggelse. Nyt navn Vivild og Omegns Sparekasse har ændret navn til Sparekassen Djursland. HSH Gudme Bank A/S har ændret navn til Gudme Raaschou Bank A/S. Atradius Factoring A/S har ændret navn til Fortis Commercial Finance A/S. FA har 224 medlemsvirksomheder med medarbejdere. SIDE 11 FA ORIENTERING MARTS 2006

12 Tal der tæller - Lavt fravær i den finansielle sektor Fraværet i den finansielle sektor faldt fra 7,34 pct. i 2003 til 7,25 pct. i Det totale fravær udgøres af egen sygdom, børns sygdom, graviditet og barsel, plejeorlov, omsorgsdage, kursus, faglige møder mv. og måles i forhold til den mulige arbejdstid. Det er fravær som følge af egen sygdom, der er den største fraværsårsag. Herefter følger fravær pga. graviditet og barsel. Kvinder er mest fraværende Faldet i fraværet i den finansielle sektor fra 2003 til 2004 skyldes primært en lavere sygefraværsprocent for kvindelige ansatte. Kvindernes fravær udgjorde 9,21 pct. i 2004, mens mændenes fravær lå på 5,23. I 2003 var tallene henholdsvis 9,43 og 5,19. Kvindernes fravær er altså faldet i perioden, mens mændenes er steget. Mænd tager mere barsel Årsagen til forskellen mellem mænd og kvinders fravær er udelukkende egen sygdom samt graviditet og barsel. På andre områder er mænd og kvinder stort set lige meget fraværende. Netop mere barselsorlov er årsagen til stigningen i mændenes fravær på 0,4 pct. point fra 2003 til Finansansatte er sjældent syge Det er sygefraværsprocenten, der vægter tungest i det totale fravær. Sammenlignet med DA-området og staten ligger sygefraværet i den finansielle sektor lavt, se figuren nederst på siden. Kun funktionærer i DA er mindre syge end ansatte i FA s medlemsvirksomheder. På FA-området faldt det samlede sygefravær fra 2,59 pct. i 2003 til 2,54 pct. i DA kunne også registrere et fald i det samlede sygefravær fra 3,7 pct. i 2003 til 3,5 pct. i I staten kunne man derimod registrere en stigning i det samlede sygefravær fra 2,96 pct. i 2003 til 3,34 i Egen sygdom Børns sygdom Graviditet & Barsel Andet fravær Fravær i alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt ,85 3,21 2,54 0,20 0,38 0,29 0,48 2,14 1,32 2,70 3,48 3,10 5,23 9,21 7, ,85 3,32 2,59 0,23 0,43 0,33 0,39 2,20 1,30 2,72 3,48 3,12 5,19 9,43 7,34 Fravær i den finansielle sektor i pct. af mulig arbejdstid fordelt på årsager Sygefravær 2004 i pct. af mulig arbejdstid Pct. 6 5 Mænd Kvinder I alt FA DA-arbejdere DA-funktionærer Staten Kilde: FA's Fraværsstatistik 2004, DA's FraværsStatistik 2004 og Statistiske Efterretninger - Arbejdsmarked 2005:35 SIDE 12 FA ORIENTERING MARTS 2006

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3

Orientering. Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Forlig på finansområdet. Særnummer OK05. FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Orientering Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forlig på finansområdet Særnummer OK05 FA og Finansforbundet har indgået forlig 3 Den 8. marts 2005 blev FA og Finansforbundet enige om en ny treårig overenskomst.

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

FAORIENTERING FRIT UDSYN TIL DET PSYKISKE ARBEJDS- MILJØ INTEGRATION KRÆVER INITIATIV UDDANNELSE SKAL BLIVE TIL ARBEJDE

FAORIENTERING FRIT UDSYN TIL DET PSYKISKE ARBEJDS- MILJØ INTEGRATION KRÆVER INITIATIV UDDANNELSE SKAL BLIVE TIL ARBEJDE MAJ 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FRIT UDSYN TIL DET PSYKISKE ARBEJDS- MILJØ side 4 Nykredit har netop gennemført en omfattende undersøgelse af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Få svar. hos socialrådgiveren

Få svar. hos socialrådgiveren Få svar hos socialrådgiveren Finansforbundet 2011 ? arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse, barsel & adoption, orlovsmuligheder og meget mere Har du spørgsmål om arbejdsskader, sygdom, arbejdsfastholdelse,

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Nyt job men hvordan?

Nyt job men hvordan? Nyt job men hvordan? eller 1 Dagens program Forventningsafstemning Præsentation Hvad er coaching Hvad kan vi lære af edderkoppen? Vanetænkning Højre venstre hjernehalvdel Hvem er jeg hvad kan jeg hvad

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE

VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE 2017 VIDEREUDDANNELSEN FOR TILLIDSVALGTE Styrk dine kompetencer Hej tillidsvalgte Det er med stor glæde, at vi præsenterer vores nye katalog over vores tilbud på videreuddannelsen for tillidsvalgte. Dette

Læs mere

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver?

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver? Medarbejdersamtaler En medarbejdersamtale er: En dialog mellem medarbejder og leder Et redskab til at udvikle sig selv Et redskab til at udvikle arbejdspladsen Et redskab til uddannelsesplanlægning Medarbejdersamtaler

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere