FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING"

Transkript

1 MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste par måneder skal 50 nydanskere rekrutteres til projektet. NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER side 5 I januar åbnede Nykredit dørene for 26 nye unge finansøkonomstuderende. Målet er, at de skal ansættes senere på året. PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET side 6 Hvervet som tillidsvalgt er et godt afsæt for et job i finanssektorens HR-afdelinger.

2 INDHOLD Leder - Vi kan blive endnu bedre til voksen- og efteruddannelse side 3 Det danske videre- og efteruddannelsessystem er blevet set efter i sømmene. 50 NYDANSKE MEDARBEJDERE SØGES side 4 FA og Finansforbundet er i gang med at rekruttere 50 nydanskere til integrationsprojekt. NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKOMOMER side 5 Nykredit satser massivt på at tiltrække flere af de unge finansøkonomstuderende. PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET side 6 Anne Olsen har en fortid som tillidsvalgt. I dag sidder hun i chefstolen i HR-afdelingen i Forstædernes Bank. I VIRKELIGHEDEN HAR VI SAMME MÅL side 7 Pernille Fabricius gik fra at være tillidsvalgt til jobbet som personalekonsulent. Hendes mål har dog ikke ændret sig. COACHING MOTIVERER FINANSANSATTE side 8 Fire ud af fem finansvirksomheder bruger coaching som ledelsesværktøj. FULDTIDSCOACH I BANKEN side 9 Randi Askjær er coach i Middelfart Sparekasse. KLAR KOMMUNIKATION HÆMMER STRESS side 10 Klar kommunikation forebygger stress på arbejdspladsen. NYT FRA FA side 11 TAL DER TÆLLER- LAVT FRAVÆR I FINANSSEKTOREN side 12 Finansmedarbejdere er sig sjældent syge. FA Orientering, 14. årgang, nr marts 2006 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks Kbh. K. SIDE 2 FA ORIENTERING MARTS 2006

3 LEDER Vi kan blive endnu bedre til voksen- og efteruddannelse Regeringens trepartsudvalg om voksen- og efteruddannelse - populært kaldet VEUudvalget - har nu efter 1½ års intenst arbejde kortlagt det danske voksen- og efteruddannelsessystem. FA deltog i arbejdet, som nu resulterer i en rapport fra udvalget med anbefalinger til, hvordan det danske VEU-system kan forbedres. Udvalgets analyser viser, at Danmark er i top, når det gælder voksen- og efteruddannelse, og at der er penge nok i det offentlige uddannelsessystem. Alligevel kan vi ikke bare hvile på laurbærrene. Den samlede indsats bør styrkes endnu mere. Det gælder ikke mindst i forhold til særligt udsatte grupper som læse- og stavesvage, tosprogede med danskproblemer og ledige. Det er en klar samfundsopgave at styrke disse gruppers voksen- og efteruddannelse. Men det er ikke virksomhedernes opgave at reparere på ufuldstændige grundskolekompetencer. Virksomhederne har derimod et ansvar for de ansattes fortsatte uddannelse. De enkelte arbejdspladser bør have systematisk kompetenceudvikling i fokus og fremme dialogen om uddannelse. Læring på jobbet og andre former for kompetenceudvikling skærper de ansattes og virksomhedernes interesse for voksen- og efteruddannelse. VEUudvalgets analyser viser, at virksomhederne betaler størstedelen af VEU-indsatsen. I finanssektoren går 2,95 pct. af lønsummen til uddannelse, hvilket dog er mere end de fleste. Selvom over 60 pct. af danske lønmodtagere i 2004 deltog i voksen- og efteruddannelse, er der mange ubrugte uddannelsesmidler. Det er altså ikke penge, der mangler. Derfor er en central opsparing til voksen- og efteruddannelse overflødig. Offentlige uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle med at generere viden og kompetencer, som støtter virksomheders og medarbejderes kompetenceudvikling og evne til at omstille sig. Et bedre samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan passende understøtte et øget fokus på kompetenceudvikling i virksomhederne. Vejledning om udbuddet er fx altid brugbart. Den offentligt udbudte VEU kan i højere grad målrettes og udmøntes mere fleksibelt i forhold til de konkrete behov hos virksomheder og ansatte. Uddannelserne kan spille bedre sammen med læringen på arbejdspladsen. Det vil fx være hensigtsmæssigt at lette muligheden for at bygge videre på visse grundlæggende uddannelser, der er privat udbudt og finansieret. Det er spild af penge og tid at lære det samme, som man har lært en gang. Derfor er der fornuft i også at kunne bruge private uddannelser som afsæt til at komme videre i det offentlige uddannelsessystem. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING MARTS 2006

4 50 nydanskere søges til finanssektoren FA og Finansforbundets fælles integrationsprojekt er i fuld gang. Næste step bliver at finde 50 egnede nydanske medarbejdere, som vil deltage i projektet. Efter planen skal de starte i praktik allerede 1. august. FA's og Finansforbundets fælles integrationsprojekt går nu ind i rekrutteringsfasen. Rundt omkring i landets banker står 50 jobs parat til nydanskere med de rette kvalifikationer. Efter planen lyder startskuddet 1. august til en måneds introduktion, som går forud for den et-årige projektansættelse, som starter 1. september. Frem til udgangen af august 2007 vil de 50 blive ført gennem en faglig uddannelse, som opkvalificerer dem til en fastansættelse i finanssektoren. Herudover får nydanskerne under forløbet mulighed for at supplere deres danskkundskaber. Hvis alt går godt, bliver de 50 nydanske medarbejdere i virksomhederne, når projektet er slut. Integrationsministeriet vil hjælpe FA, Finansforbundet og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening var 20. februar til møde i Integrationsministeriet. Det var FA, der havde bedt om mødet for at informere ministeriet om finanssektorens integrationsprojekt. På mødet fortalte FA bl.a. om, at der er problemer med at rekruttere nydanskere til projektet pga. manglende koordinering af integrationsarbejdet i kommunerne. Integrationsministeriet lovede at hjælpe i processen omkring rekrutteringen. Ministeriet gav også udtryk for at være parat til at formidle erfaringer om mangfoldighedsledelse og kulturforståelse. På den måde er det muligt, at lette arbejdet for de chefer, kolleger og nydanskere, som i praksis skal få integrationen til at fungerer på den enkelte arbejdsplads. FA og DFL starter integrationsprojekt for forsikringsselskaber FA og DFL starter nu et fælles integrationsprojekt. Målet er at ansætte nydanskere i landets forsikringsselskaber. Projektet svarer i et vist omfang til projektet på finansområdet. Finanssektorens nuværende integrationsprojekt er koncentreret omkring finansieringsvirksomheder. FA og Danske Forsikringsfunktionærer Landsforening er nu blevet enige om også at starte et integrationsprojekt på forsikringsområdet. Målet er her at ansætte nydanskere. Projektet svarer i et vist omfang til projektet på finansområdet. Organisationerne har aftalt et protokollat, som indeholder en fælles anbefaling til lønnen under uddannelsen. Medarbejderen uddannes Inden ansættelsen deltager nydanskeren i en praktisk introduktion på ca. 1 måneds varighed i virksomheden. Herefter starter et uddannelsesforløb på 12 måneder, hvor nydanskeren deltager i forsikrings- eller pensionsfaglig undervisning og får sidemandsoplæring i virksomheden. Desuden kan der være behov for, at nydanskeren deltager i supplerende danskundervisning. Det er hensigten, at projektet skal starte så snart, det er praktisk muligt - formentlig fra 1. august Målet med projektet er at sikre deltagerne varig ansættelse. SIDE 4 FA ORIENTERING MARTS 2006

5 Nykredit satser på finansøkonomer Nykredit satser massivt på at tiltrække flere af de nye unge finansøkonomstuderende. I januar ansatte de 26 af slagsen i et tre-måneders praktikforløb rundt omkring i koncernens privat-, erhvervs-, og landbrugscentre, hvor de nu er med til at løse de daglige opgaver. Satsningen er et led i en mere overordnet strategi om at øge koncernens rekrutteringsgrundlag med flere forskellige profiler, som bl.a. også indebærer et større optag af elever. Nykredit har ifølge personalecenterchef Eva Søndberg i forvejen rigtig gode erfaringer med at ansætte finansøkonomer. I januar startede 26 finansøkonomstuderende i praktik i Nykredit. Klarer de sig godt, bliver de tilbudt fastansættelse senere på året. Studiets niveau og kvalitet gør dem superegnede til hurtigt at tilegne sig viden, der gør dem i stand til at kunne arbejde. De har en basisviden om finanssektoren, som gør at fundamentet er lagt. Det er en stor fordel, at uddannelsen er målrettet mod sektoren, siger hun. I forvejen var der otte finansøkonomer ansat i Nykredit et antal der altså, hvis alt går vel, nu mere end firdobles. Vi går snart i dialog med de finansøkonomstuderende om mulighederne for at blive fastansat. Dem der bliver fastansat starter 1. september i et traineeforløb på seks måneder, fortæller hun. I forbindelse med ansættelse af finansøkonomerne har Nykredit brugt sine interne uddannelsestilbud til at tiltrække de unge med i rekrutteringsprocessen. Uddannelsesafdelingen har tilrettelagt et specielt forløb, så de finansøkonomstuderende under praktikforløbet erhverver sig de kompetencer, der er nødvendige for at arbejde i Nykredit. Under det efterfølgende traineeforløb fortsætter den interne uddannelse for de færdiguddannede finansøkonomer. Personalecenterchef i Nykredit Eva Søndberg Finansøkonomer I 2004 startede 692 studerende på den to-årige finansøkonomuddannelse. Det var en stigning på 45 pct. i forhold til Uddannelsen er forholdsvis ny. De første hold startede i Finansøkonomuddannelsen er en videregående akademiuddannelse, der giver den studerende et solidt fundament for at arbejde bredt med job som rådgiver og konsulent i finanssektorens virksomheder i et pengeinstitut, en kreditforening eller inden for forsikring, ejendomsadministration og ejendomshandel. De studerende får bl.a. en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner. SIDE 5 FA ORIENTERING MARTS 2006

6 På den anden side af bordet Det er over 20 år siden, Anne Olsen tog imod tillidsmandsvalget i Forstædernes Bank. For seks år siden gav hun afkald på det, da hun blev ansat i bankens personaleafdeling. Men forskellen var slet ikke særlig stor. Nogen vil måske sige, at Anne Olsen skiftede side, da hun for seks år siden opgav sine tillidshverv i Forstædernes Bank til fordel for en stilling i personaleafdelingen. Men for Anne Olsen selv var der ikke den store forskel på de to taburetter. Hendes grundholdning var den samme. Ligesom under hendes periode som tillidsvalgt er hendes mål stadig at være med til at gøre banken til en god arbejdsplads. I dag sidder hun som personalechef i bankens hovedkontor på Kalvebod Brygge i København og nyder godt af alle de ting, hun lærte som tillidsvalgt. Tillidsmandsperioden har givet mig en uddannelse, som jeg kan bruge i dag. Jeg har fået viden om ledelse, træning i at stå foran forsamlinger, indsigt i overenskomstmæssige forhold og meget andet. Det var ikke en fremmed verden for mig. Eneste forskel er, at jeg nu kan præge tingene på en anden måde, forklarer hun. Tæt samarbejde med ledelsen I første omgang blev Anne Olsen tillidsmand, fordi hun i sin tid gerne ville have en anden vinkel på hverdagen udover det administrative job. Men så blev hun grebet af det og tillidshvervet greb om sig. Hun nåede at sidde som fællestillidsmand og i bankens bestyrelse i 10 år. Hun sad i Kreds 1 s bestyrelse i en årrække, hvor hun også blev formand. Hun blev også valgt som formand for personaleforeningen. Som fællestillidsmand og medlem af bankens bestyrelse havde Anne Olsen et tæt samarbejde med bankens ledelse igennem mange år. Hun tog bl.a. rundt på kurser sammen med ledelsen for at fortælle om dette samarbejde. De har kendt mig længe, og ved hvad jeg står for. Det har selvfølgelig haft betydning i forhold til det nuværende job, at der har været en god dialog fra starten, siger hun. Anne Olsen er tidligere tillidsmand. I dag er hun personalechef i Forstædernes Bank. Anne Olsen har netop headhuntet en ny personalekonsulent til HRafdelingen. Også hun er tidligere tillidsmand i banken. Og det er ikke tilfældigt. Man gør sig synlig, når man tager imod et tillidsvalg. Banken og ledelsen får fokus på de medarbejdere og kan se hvad de kan og står for. Når hun fik jobbet, er det jo også, fordi jeg kunne få øje på hende. SIDE 6 FA ORIENTERING MARTS 2006

7 I virkeligheden har vi samme mål Pernille Fabricius blev i efteråret 2005 ansat i Roskilde Banks personaleafdeling efter en lang årrække som tillidsvalgt. I starten af sin karriere slog hun sine tillidsmandsfolder i Spar Nord Bank, hvor hun udover at være tillidsmand også var medlem af Samarbejdsudvalget og bankens bestyrelse og med til at starte Spar Nord Kredsen op. Da hun skiftede til Roskilde Bank i 1999, gik der kun et år, før hun atter havde fået tillidsmandskasketten på. Siden blev hun fællestillidsmand og næstformand i Sjællandskredsens bestyrelse. Egentlig var hun administrativ medarbejder på kreditkontoret. Men 70 pct. af hendes arbejdstid blev brugt på tillidshvervene. Naturlig forlængelse Pernille Fabricius har altid haft et ønske om at arbejde med noget udviklingsorienteret organisationsarbejde. Derfor var den ledige stilling i personaleafdelingen et ønskejob. Hun ser ansættelsen som personalekonsulent som en helt naturlig forlængelse af tillidsmandsuddannelsen. En moderne tillidsmand har de samme mål som arbejdsgiveren nemlig at skabe en god arbejdsplads, så man er i stand til at tjene nogle penge. Derfor er der ikke særlig langt fra hvervet som tillidsmand til jobbet som personalekonsulent, hvis man spørger personalekonsulent og tidligere tillidsvalgt i Roskilde Bank Pernille Fabricius. Et eller andet sted ville det være spild af kompetencer, hvis virksomheden ikke udnyttede, det jeg har lært som tillidsmand. Hvervet har givet mig en god indsigt i menneskelige relationer på arbejdspladsen og en god viden om bl.a. overenskomststof. Det er præcis de samme kompetencer, jeg bruger i dag, siger hun. Pernille Fabricius føler sig bl.a. fuldstændig hjemme i bankens virksomhedsoverenskomst, som hun selv var med til at udtænke og implementere som tillidsmand. Hun har aldrig betragtet tillidsmandsjobbet, som noget der skulle vare ved. Jeg har den holdning, at man er tillidsmand for en periode, og at man skal kende sin besøgstid. Det er vigtigt, at der kommer andre komme til, så der kan ske nytænkning. Pernille Fabricius er tidligere tillidsmand og nu ansat som personalekonsulent i Roskilde Bank. SIDE 7 FA ORIENTERING MARTS 2006

8 Coaching motiverer finansansatte Finansrådet har gennemført en survey, der belyser brugen af coaching som ledelsesværktøj blandt de mellemstore banker og sparekasser. Ifølge analysen ser virksomhederne coaching som et effektivt redskab i arbejdet med at fastholde dygtige medarbejdere. En ny analyse fra Finansrådet viser, at fire ud af fem mellemstore finansvirksomheder bruger coaching som ledelsesværktøj. De fleste arbejder med en coaching-model, hvor ledere coacher medarbejdere, og topledere coacher mellemledere. Coaching ses af bankerne og sparekasserne som et værktøj til at løfte medarbejdere, der har faglige eller samarbejdsmæssige udviklingsbehov, udvikle dygtige medarbejdere og til at forbedre rådgivning og service. En stor del af de spurgte virksomheder bruger coaching til at motivere medarbejderne, skabe trivsel og til at løfte fagligheden og indsatsen. Samtidig viser analysen, at coaching fremmer selvledelse og tilfredshed hos både medarbejdere og ledere. Coaching kræver øvelse Ifølge virksomhederne er coaching en svær ledelsesdisiplin, som man ikke bare springer uforberedt ud i. Dette bekræfter kontorchef Andreas Andersen fra Finansrådet. Coaching er ifølge ham en proces, som kræver øvelser både på skolebænken og på arbejdspladsen. "For at coaching kan fungere som ledelsesværktøj, er det nødvendigt at beherske redskabet og at kunne anvende det differentieret. Det centrale i coaching er, at hver medarbejder skal coaches på en måde, der styrker netop hans eller hendes svage sider og forstærker vedkommendes i forvejen stærke sider. Der skal derfor arbejdes med kommunikationen mellem leder og medarbejdere. Der skal bruges tid og ressourcer på at indarbejde coaching på arbejdspladsen. ", siger han. Ifølge Finansrådets undersøgelse vurderer 83 pct. af virksomhederne, at coaching er et kompliceret redskab. Endnu flere mener, at dårlig uddannelse er den største hindring for at opnå fuldt udbytte af coaching. Fakta om coaching Coaching går ud på, at en leder - eller coach - hjælper medarbejdere til en større bevidsthed om eget potentiale. Det sker ved, at coachen lytter og stiller spørgsmål, der tvinger medarbejderen til at reflektere over problemstillingerne, og se på de muligheder der er. Derved guides fokuspersonen frem til løsninger, som den enkelte selv har ejerskab til og tager ansvar for. SIDE 8 FA ORIENTERING MARTS 2006

9 Fuldtidscoach i sparekassen Randi Askjærs daglige job er at lægge ører til de små eller store problemer, hendes kolleger går og tumler med i det daglige. Ved at stille de rette spørgsmål på rette tid, guider hun folk ind til kernen af deres problemer, og løsningerne på det hele finder personen så som regel selv. Medarbejderne i sparekassen kvitterer bl.a. med at komme hurtigere tilbage fra en sygemelding. Randi Askjær coacher sine kolleger i Middelfart Sparekasse til større arbejdsglæde. Dagen booket op med samtaler Indtil for et år siden var Randi Askjær kunderådgiver i en lokalafdeling i Middelfart Sparekasse. Men i dag bruger hun alle sine arbejdstimer som coach for 150 kolleger, der kan søge hendes råd, hvis de har brug for det. Og det er der rigtig mange, der benytter sig af. Hendes arbejdsdage er fuldt booket op med personlige samtaler. På en typisk arbejdsdag er der tre til fire medarbejdere i Middelfart Sparekasse og den tilknyttede ejendomsmæglerkæde Et godt hjem, der tager fat i Randi Askjær og beder hende om at få en fortrolig samtale. Så går de måske en tur eller finder et andet sted, der kan danne rammen for den næste 1 ½ times snak. De snakker både om private og arbejdsmæssige problemstillinger. For det er det hele menneske, der er i fokus, når Randi Askjær coacher sine kolleger. Problemer på hjemmefronten smitter af på arbejdsglæden og omvendt, som hun siger. Medarbejderne kommer ovenpå De tre samtaler på en dag stiller store krav til Randi Askjærs ressourcer. Hun skal være 100 pct. tilstede. Det er en stor tilfredsstillelse, hver gang hun hjælper en kollega til at komme videre i sit liv. Hun har oplevet medarbejdere med svære problemer komme ovenpå igen. Hun kan fortælle om mange tilfælde, hvor hendes coaching fik indflydelse på medarbejderens lyst til at arbejde. Nogle flytter sig tydeligt på karrieresiden, men også på den personlige side kommer mange medarbejdere til at stå stærkere i dagligdagen, når de har talt med Randi. Sparekassen kunne flytte sig Randi Askjærs forvandling fra rådgiver til coach startede i 2000, da hun kom med i en projektgruppe, der skulle arbejde med uddannelsesplanlægning for sparekassens medarbejdere. Jo mere gruppen arbejdede, jo mere fandt hun ud af, at hun selv ønskede at gå i en helt anden retning rent uddannelsesmæssigt. Hun var overbevist om, at sparekassen ville kunne flytte sig betydeligt, hvis de begyndte at praktisere coaching. Det fik hun overbevist ledelsen så meget om, at hun fik lov at tage en ½ årig intens coachuddannelse sammen med sparekassens ledere. I dag er hun i gang med en supplerende fireårig NLP-uddannelse på et institut i Århus. SIDE 9 FA ORIENTERING MARTS 2006

10 Klar kommunikation hæmmer stress Ifølge stressforsker Bobby Zachariae forebygger klar og præcis kommunikation stress på arbejdspladsen. Hvis vi skal undgå stress, er det vigtigt, at vi taler sammen om tingene. Hvis man spørger stressforsker ved Århus Univeristet Bobby Zachariae, er god kommunikation på arbejdspladsen absolut altafgørende for, om medarbejderne trives eller bliver stressede. FA og Finansforbundet har sammen sat fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø i den finansielle sektor. En fælles arbejdsgruppe skal indtil næste overenskomstforhandling kortlægge, hvad sektoren kan gøre for at fremme trivslen blandt medarbejderne. Som afsæt for arbejdet holdt Finansforbundet og FA et fælles seminar om trivsel og psykisk arbejdsmiljø i januar. Formålet var at få indspark fra deltagerne om behovene ude i virksomhederne. Men seminaret bød også på oplysende indlæg bl.a. fra professor, cand. psyh. Bobby Zachariae, som fortalte, hvad virksomhederne kan gøre for at forebygge problemer med stress rundt omkring på arbejdspladserne. Afgørende med indflydelse og balance Ifølge Bobby Zachariae er det vigtigste redskab til at forebygge stress, at have fokus på en præcis kommunikation på arbejdspladserne. Hvis man taler om, hvordan man har det, vil mange af de andre ting, som hindrer stress automatisk følge med i kølvandet. Ifølge Bobby Zachariae spiller følelsen af kontrol og indflydelse på eget arbejdsliv også en meget stor rolle i forhold til, om man får stress eller ej. Lav indflydelse på eget arbejdsliv kombineret med høje krav til arbejdsindsatsen er forbundet med højere dødelighed som følge af hjerte-karsygdomme. Men det er også afgørende, om medarbejderne oplever, at der er en balance mellem den indsats, de gør på jobbet, og det de får ud af det i form af feedback fra kolleger og ledere. Stressforsker Bobby Zachariae Årsager til stress: -Oplevet tab af kontrol og indflydelse - Uklare forventninger fra ledelse og kolleger - Uklar ansvars- og rollefordeling - Manglende feedback fra ledelse og kolleger - Uløste konflikter - Høj grad af forudsigelighed - Usikkerhed om fremtiden - Stor risiko for Fiasko Forebyg stress med: - Klar rolle- og ansvarsfordeling - Feedback fra ledelse - Indflydelse - Aktiv konfliktløsning - Passende grad af forudsigelighed og sikkerhed om fremtiden - Mening med arbejdet - Mulighed for at opleve succes - Åbenhed og præcis kommunikation - Mulighed for udvikling - Løbende identifikation af stressorer SIDE 10 FA ORIENTERING MARTS 2006

11 NYT FRA FA NY VEJLEDNING OM SYGEFRAVÆR Fravær handler ikke kun om sygdom men også om at have gode arbejdsforhold, kompetenceudvikling, indflydelse på eget arbejde, nye ledelsesformer baseret på dialog og samarbejde osv. Der kan gøres et reelt forsøg på at bringe det arbejdsbetingede sygefravær ned. Netop det er Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finansforbundet og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening er gået sammen om at være katalysatorer for. Udmeldte Pr. 1. januar 2006 er AROS Forsikring A/S og Forsikringsselskabernes Service Organisation A/S meldt ud af FA. Dankort A/S og PBS International Holding A/S er meldt ud af FA pr. 1. februar Første udspil er en fælles vejledning til sektorens ledere og medarbejderrepræsentanter om, hvordan de helt konkret kan arbejde med sygefraværet. Vejledningen henvender sig til samarbejdsudvalgene. Vejledningen lægger op til, at man i samarbejdsudvalget - eller andet internt samarbejdsorgan - drøfter en fælles indsats fra både ledelse, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter for at reducere sygefraværet. Midlerne er åbenhed, dialog, tidlig indsats og forebyggelse. Nyt navn Vivild og Omegns Sparekasse har ændret navn til Sparekassen Djursland. HSH Gudme Bank A/S har ændret navn til Gudme Raaschou Bank A/S. Atradius Factoring A/S har ændret navn til Fortis Commercial Finance A/S. FA har 224 medlemsvirksomheder med medarbejdere. SIDE 11 FA ORIENTERING MARTS 2006

12 Tal der tæller - Lavt fravær i den finansielle sektor Fraværet i den finansielle sektor faldt fra 7,34 pct. i 2003 til 7,25 pct. i Det totale fravær udgøres af egen sygdom, børns sygdom, graviditet og barsel, plejeorlov, omsorgsdage, kursus, faglige møder mv. og måles i forhold til den mulige arbejdstid. Det er fravær som følge af egen sygdom, der er den største fraværsårsag. Herefter følger fravær pga. graviditet og barsel. Kvinder er mest fraværende Faldet i fraværet i den finansielle sektor fra 2003 til 2004 skyldes primært en lavere sygefraværsprocent for kvindelige ansatte. Kvindernes fravær udgjorde 9,21 pct. i 2004, mens mændenes fravær lå på 5,23. I 2003 var tallene henholdsvis 9,43 og 5,19. Kvindernes fravær er altså faldet i perioden, mens mændenes er steget. Mænd tager mere barsel Årsagen til forskellen mellem mænd og kvinders fravær er udelukkende egen sygdom samt graviditet og barsel. På andre områder er mænd og kvinder stort set lige meget fraværende. Netop mere barselsorlov er årsagen til stigningen i mændenes fravær på 0,4 pct. point fra 2003 til Finansansatte er sjældent syge Det er sygefraværsprocenten, der vægter tungest i det totale fravær. Sammenlignet med DA-området og staten ligger sygefraværet i den finansielle sektor lavt, se figuren nederst på siden. Kun funktionærer i DA er mindre syge end ansatte i FA s medlemsvirksomheder. På FA-området faldt det samlede sygefravær fra 2,59 pct. i 2003 til 2,54 pct. i DA kunne også registrere et fald i det samlede sygefravær fra 3,7 pct. i 2003 til 3,5 pct. i I staten kunne man derimod registrere en stigning i det samlede sygefravær fra 2,96 pct. i 2003 til 3,34 i Egen sygdom Børns sygdom Graviditet & Barsel Andet fravær Fravær i alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt ,85 3,21 2,54 0,20 0,38 0,29 0,48 2,14 1,32 2,70 3,48 3,10 5,23 9,21 7, ,85 3,32 2,59 0,23 0,43 0,33 0,39 2,20 1,30 2,72 3,48 3,12 5,19 9,43 7,34 Fravær i den finansielle sektor i pct. af mulig arbejdstid fordelt på årsager Sygefravær 2004 i pct. af mulig arbejdstid Pct. 6 5 Mænd Kvinder I alt FA DA-arbejdere DA-funktionærer Staten Kilde: FA's Fraværsstatistik 2004, DA's FraværsStatistik 2004 og Statistiske Efterretninger - Arbejdsmarked 2005:35 SIDE 12 FA ORIENTERING MARTS 2006

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler

førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler førlederudvikling førlederudvikling nye talenter førledere lederaspiranter eller bobler Førlederudvikling 1. udgave, 1. oplag 2003 Pjecen er udarbejdet for KTO og KL af Karen Lund, FTF, Jesper Baltzer

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

i dialog med jobcentrene

i dialog med jobcentrene N y h e d s a v i s n r. 7 j u n i 2 0 1 1 Beskæftigelsesudvalget i dialog med jobcentrene Beskæftigelsesudvalget har nu for alvor sat fokus på dialogen om den gode arbejdsplads på landets jobcentre. Og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress

Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Vejledning om trivsel og forebyggelse af stress Indhold 1. Trivsel og håndtering af stress en ny opgave for SU... 03 1.1 13 gode råd... 05 2. Hvordan kan SU gribe opgaven an?... 06 2.1 Forebyggelse...

Læs mere