FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAORIENTERING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING"

Transkript

1 MARTS 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING 50 NYDANSKERE SØGES TIL FINANSSEKTOREN side 4 Startskuddet er lydt til FA s og Finansforbundets fælles integrationsprojekt. I løbet af de næste par måneder skal 50 nydanskere rekrutteres til projektet. NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKONOMER side 5 I januar åbnede Nykredit dørene for 26 nye unge finansøkonomstuderende. Målet er, at de skal ansættes senere på året. PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET side 6 Hvervet som tillidsvalgt er et godt afsæt for et job i finanssektorens HR-afdelinger.

2 INDHOLD Leder - Vi kan blive endnu bedre til voksen- og efteruddannelse side 3 Det danske videre- og efteruddannelsessystem er blevet set efter i sømmene. 50 NYDANSKE MEDARBEJDERE SØGES side 4 FA og Finansforbundet er i gang med at rekruttere 50 nydanskere til integrationsprojekt. NYKREDIT SATSER PÅ FINANSØKOMOMER side 5 Nykredit satser massivt på at tiltrække flere af de unge finansøkonomstuderende. PÅ DEN ANDEN SIDE AF BORDET side 6 Anne Olsen har en fortid som tillidsvalgt. I dag sidder hun i chefstolen i HR-afdelingen i Forstædernes Bank. I VIRKELIGHEDEN HAR VI SAMME MÅL side 7 Pernille Fabricius gik fra at være tillidsvalgt til jobbet som personalekonsulent. Hendes mål har dog ikke ændret sig. COACHING MOTIVERER FINANSANSATTE side 8 Fire ud af fem finansvirksomheder bruger coaching som ledelsesværktøj. FULDTIDSCOACH I BANKEN side 9 Randi Askjær er coach i Middelfart Sparekasse. KLAR KOMMUNIKATION HÆMMER STRESS side 10 Klar kommunikation forebygger stress på arbejdspladsen. NYT FRA FA side 11 TAL DER TÆLLER- LAVT FRAVÆR I FINANSSEKTOREN side 12 Finansmedarbejdere er sig sjældent syge. FA Orientering, 14. årgang, nr marts 2006 Redaktion: Ansv. red Steen A. Rasmussen, Red. Lene Rosenmeier, Red. sekr. Helle Rosenkrantz, Layout Edwin Johansen. Oplag: ISSN Tryk, ekspedition og udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Store Kongensgade 81C Postboks Kbh. K. SIDE 2 FA ORIENTERING MARTS 2006

3 LEDER Vi kan blive endnu bedre til voksen- og efteruddannelse Regeringens trepartsudvalg om voksen- og efteruddannelse - populært kaldet VEUudvalget - har nu efter 1½ års intenst arbejde kortlagt det danske voksen- og efteruddannelsessystem. FA deltog i arbejdet, som nu resulterer i en rapport fra udvalget med anbefalinger til, hvordan det danske VEU-system kan forbedres. Udvalgets analyser viser, at Danmark er i top, når det gælder voksen- og efteruddannelse, og at der er penge nok i det offentlige uddannelsessystem. Alligevel kan vi ikke bare hvile på laurbærrene. Den samlede indsats bør styrkes endnu mere. Det gælder ikke mindst i forhold til særligt udsatte grupper som læse- og stavesvage, tosprogede med danskproblemer og ledige. Det er en klar samfundsopgave at styrke disse gruppers voksen- og efteruddannelse. Men det er ikke virksomhedernes opgave at reparere på ufuldstændige grundskolekompetencer. Virksomhederne har derimod et ansvar for de ansattes fortsatte uddannelse. De enkelte arbejdspladser bør have systematisk kompetenceudvikling i fokus og fremme dialogen om uddannelse. Læring på jobbet og andre former for kompetenceudvikling skærper de ansattes og virksomhedernes interesse for voksen- og efteruddannelse. VEUudvalgets analyser viser, at virksomhederne betaler størstedelen af VEU-indsatsen. I finanssektoren går 2,95 pct. af lønsummen til uddannelse, hvilket dog er mere end de fleste. Selvom over 60 pct. af danske lønmodtagere i 2004 deltog i voksen- og efteruddannelse, er der mange ubrugte uddannelsesmidler. Det er altså ikke penge, der mangler. Derfor er en central opsparing til voksen- og efteruddannelse overflødig. Offentlige uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle med at generere viden og kompetencer, som støtter virksomheders og medarbejderes kompetenceudvikling og evne til at omstille sig. Et bedre samspil mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan passende understøtte et øget fokus på kompetenceudvikling i virksomhederne. Vejledning om udbuddet er fx altid brugbart. Den offentligt udbudte VEU kan i højere grad målrettes og udmøntes mere fleksibelt i forhold til de konkrete behov hos virksomheder og ansatte. Uddannelserne kan spille bedre sammen med læringen på arbejdspladsen. Det vil fx være hensigtsmæssigt at lette muligheden for at bygge videre på visse grundlæggende uddannelser, der er privat udbudt og finansieret. Det er spild af penge og tid at lære det samme, som man har lært en gang. Derfor er der fornuft i også at kunne bruge private uddannelser som afsæt til at komme videre i det offentlige uddannelsessystem. Steen A. Rasmussen SIDE 3 FA ORIENTERING MARTS 2006

4 50 nydanskere søges til finanssektoren FA og Finansforbundets fælles integrationsprojekt er i fuld gang. Næste step bliver at finde 50 egnede nydanske medarbejdere, som vil deltage i projektet. Efter planen skal de starte i praktik allerede 1. august. FA's og Finansforbundets fælles integrationsprojekt går nu ind i rekrutteringsfasen. Rundt omkring i landets banker står 50 jobs parat til nydanskere med de rette kvalifikationer. Efter planen lyder startskuddet 1. august til en måneds introduktion, som går forud for den et-årige projektansættelse, som starter 1. september. Frem til udgangen af august 2007 vil de 50 blive ført gennem en faglig uddannelse, som opkvalificerer dem til en fastansættelse i finanssektoren. Herudover får nydanskerne under forløbet mulighed for at supplere deres danskkundskaber. Hvis alt går godt, bliver de 50 nydanske medarbejdere i virksomhederne, når projektet er slut. Integrationsministeriet vil hjælpe FA, Finansforbundet og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening var 20. februar til møde i Integrationsministeriet. Det var FA, der havde bedt om mødet for at informere ministeriet om finanssektorens integrationsprojekt. På mødet fortalte FA bl.a. om, at der er problemer med at rekruttere nydanskere til projektet pga. manglende koordinering af integrationsarbejdet i kommunerne. Integrationsministeriet lovede at hjælpe i processen omkring rekrutteringen. Ministeriet gav også udtryk for at være parat til at formidle erfaringer om mangfoldighedsledelse og kulturforståelse. På den måde er det muligt, at lette arbejdet for de chefer, kolleger og nydanskere, som i praksis skal få integrationen til at fungerer på den enkelte arbejdsplads. FA og DFL starter integrationsprojekt for forsikringsselskaber FA og DFL starter nu et fælles integrationsprojekt. Målet er at ansætte nydanskere i landets forsikringsselskaber. Projektet svarer i et vist omfang til projektet på finansområdet. Finanssektorens nuværende integrationsprojekt er koncentreret omkring finansieringsvirksomheder. FA og Danske Forsikringsfunktionærer Landsforening er nu blevet enige om også at starte et integrationsprojekt på forsikringsområdet. Målet er her at ansætte nydanskere. Projektet svarer i et vist omfang til projektet på finansområdet. Organisationerne har aftalt et protokollat, som indeholder en fælles anbefaling til lønnen under uddannelsen. Medarbejderen uddannes Inden ansættelsen deltager nydanskeren i en praktisk introduktion på ca. 1 måneds varighed i virksomheden. Herefter starter et uddannelsesforløb på 12 måneder, hvor nydanskeren deltager i forsikrings- eller pensionsfaglig undervisning og får sidemandsoplæring i virksomheden. Desuden kan der være behov for, at nydanskeren deltager i supplerende danskundervisning. Det er hensigten, at projektet skal starte så snart, det er praktisk muligt - formentlig fra 1. august Målet med projektet er at sikre deltagerne varig ansættelse. SIDE 4 FA ORIENTERING MARTS 2006

5 Nykredit satser på finansøkonomer Nykredit satser massivt på at tiltrække flere af de nye unge finansøkonomstuderende. I januar ansatte de 26 af slagsen i et tre-måneders praktikforløb rundt omkring i koncernens privat-, erhvervs-, og landbrugscentre, hvor de nu er med til at løse de daglige opgaver. Satsningen er et led i en mere overordnet strategi om at øge koncernens rekrutteringsgrundlag med flere forskellige profiler, som bl.a. også indebærer et større optag af elever. Nykredit har ifølge personalecenterchef Eva Søndberg i forvejen rigtig gode erfaringer med at ansætte finansøkonomer. I januar startede 26 finansøkonomstuderende i praktik i Nykredit. Klarer de sig godt, bliver de tilbudt fastansættelse senere på året. Studiets niveau og kvalitet gør dem superegnede til hurtigt at tilegne sig viden, der gør dem i stand til at kunne arbejde. De har en basisviden om finanssektoren, som gør at fundamentet er lagt. Det er en stor fordel, at uddannelsen er målrettet mod sektoren, siger hun. I forvejen var der otte finansøkonomer ansat i Nykredit et antal der altså, hvis alt går vel, nu mere end firdobles. Vi går snart i dialog med de finansøkonomstuderende om mulighederne for at blive fastansat. Dem der bliver fastansat starter 1. september i et traineeforløb på seks måneder, fortæller hun. I forbindelse med ansættelse af finansøkonomerne har Nykredit brugt sine interne uddannelsestilbud til at tiltrække de unge med i rekrutteringsprocessen. Uddannelsesafdelingen har tilrettelagt et specielt forløb, så de finansøkonomstuderende under praktikforløbet erhverver sig de kompetencer, der er nødvendige for at arbejde i Nykredit. Under det efterfølgende traineeforløb fortsætter den interne uddannelse for de færdiguddannede finansøkonomer. Personalecenterchef i Nykredit Eva Søndberg Finansøkonomer I 2004 startede 692 studerende på den to-årige finansøkonomuddannelse. Det var en stigning på 45 pct. i forhold til Uddannelsen er forholdsvis ny. De første hold startede i Finansøkonomuddannelsen er en videregående akademiuddannelse, der giver den studerende et solidt fundament for at arbejde bredt med job som rådgiver og konsulent i finanssektorens virksomheder i et pengeinstitut, en kreditforening eller inden for forsikring, ejendomsadministration og ejendomshandel. De studerende får bl.a. en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner. SIDE 5 FA ORIENTERING MARTS 2006

6 På den anden side af bordet Det er over 20 år siden, Anne Olsen tog imod tillidsmandsvalget i Forstædernes Bank. For seks år siden gav hun afkald på det, da hun blev ansat i bankens personaleafdeling. Men forskellen var slet ikke særlig stor. Nogen vil måske sige, at Anne Olsen skiftede side, da hun for seks år siden opgav sine tillidshverv i Forstædernes Bank til fordel for en stilling i personaleafdelingen. Men for Anne Olsen selv var der ikke den store forskel på de to taburetter. Hendes grundholdning var den samme. Ligesom under hendes periode som tillidsvalgt er hendes mål stadig at være med til at gøre banken til en god arbejdsplads. I dag sidder hun som personalechef i bankens hovedkontor på Kalvebod Brygge i København og nyder godt af alle de ting, hun lærte som tillidsvalgt. Tillidsmandsperioden har givet mig en uddannelse, som jeg kan bruge i dag. Jeg har fået viden om ledelse, træning i at stå foran forsamlinger, indsigt i overenskomstmæssige forhold og meget andet. Det var ikke en fremmed verden for mig. Eneste forskel er, at jeg nu kan præge tingene på en anden måde, forklarer hun. Tæt samarbejde med ledelsen I første omgang blev Anne Olsen tillidsmand, fordi hun i sin tid gerne ville have en anden vinkel på hverdagen udover det administrative job. Men så blev hun grebet af det og tillidshvervet greb om sig. Hun nåede at sidde som fællestillidsmand og i bankens bestyrelse i 10 år. Hun sad i Kreds 1 s bestyrelse i en årrække, hvor hun også blev formand. Hun blev også valgt som formand for personaleforeningen. Som fællestillidsmand og medlem af bankens bestyrelse havde Anne Olsen et tæt samarbejde med bankens ledelse igennem mange år. Hun tog bl.a. rundt på kurser sammen med ledelsen for at fortælle om dette samarbejde. De har kendt mig længe, og ved hvad jeg står for. Det har selvfølgelig haft betydning i forhold til det nuværende job, at der har været en god dialog fra starten, siger hun. Anne Olsen er tidligere tillidsmand. I dag er hun personalechef i Forstædernes Bank. Anne Olsen har netop headhuntet en ny personalekonsulent til HRafdelingen. Også hun er tidligere tillidsmand i banken. Og det er ikke tilfældigt. Man gør sig synlig, når man tager imod et tillidsvalg. Banken og ledelsen får fokus på de medarbejdere og kan se hvad de kan og står for. Når hun fik jobbet, er det jo også, fordi jeg kunne få øje på hende. SIDE 6 FA ORIENTERING MARTS 2006

7 I virkeligheden har vi samme mål Pernille Fabricius blev i efteråret 2005 ansat i Roskilde Banks personaleafdeling efter en lang årrække som tillidsvalgt. I starten af sin karriere slog hun sine tillidsmandsfolder i Spar Nord Bank, hvor hun udover at være tillidsmand også var medlem af Samarbejdsudvalget og bankens bestyrelse og med til at starte Spar Nord Kredsen op. Da hun skiftede til Roskilde Bank i 1999, gik der kun et år, før hun atter havde fået tillidsmandskasketten på. Siden blev hun fællestillidsmand og næstformand i Sjællandskredsens bestyrelse. Egentlig var hun administrativ medarbejder på kreditkontoret. Men 70 pct. af hendes arbejdstid blev brugt på tillidshvervene. Naturlig forlængelse Pernille Fabricius har altid haft et ønske om at arbejde med noget udviklingsorienteret organisationsarbejde. Derfor var den ledige stilling i personaleafdelingen et ønskejob. Hun ser ansættelsen som personalekonsulent som en helt naturlig forlængelse af tillidsmandsuddannelsen. En moderne tillidsmand har de samme mål som arbejdsgiveren nemlig at skabe en god arbejdsplads, så man er i stand til at tjene nogle penge. Derfor er der ikke særlig langt fra hvervet som tillidsmand til jobbet som personalekonsulent, hvis man spørger personalekonsulent og tidligere tillidsvalgt i Roskilde Bank Pernille Fabricius. Et eller andet sted ville det være spild af kompetencer, hvis virksomheden ikke udnyttede, det jeg har lært som tillidsmand. Hvervet har givet mig en god indsigt i menneskelige relationer på arbejdspladsen og en god viden om bl.a. overenskomststof. Det er præcis de samme kompetencer, jeg bruger i dag, siger hun. Pernille Fabricius føler sig bl.a. fuldstændig hjemme i bankens virksomhedsoverenskomst, som hun selv var med til at udtænke og implementere som tillidsmand. Hun har aldrig betragtet tillidsmandsjobbet, som noget der skulle vare ved. Jeg har den holdning, at man er tillidsmand for en periode, og at man skal kende sin besøgstid. Det er vigtigt, at der kommer andre komme til, så der kan ske nytænkning. Pernille Fabricius er tidligere tillidsmand og nu ansat som personalekonsulent i Roskilde Bank. SIDE 7 FA ORIENTERING MARTS 2006

8 Coaching motiverer finansansatte Finansrådet har gennemført en survey, der belyser brugen af coaching som ledelsesværktøj blandt de mellemstore banker og sparekasser. Ifølge analysen ser virksomhederne coaching som et effektivt redskab i arbejdet med at fastholde dygtige medarbejdere. En ny analyse fra Finansrådet viser, at fire ud af fem mellemstore finansvirksomheder bruger coaching som ledelsesværktøj. De fleste arbejder med en coaching-model, hvor ledere coacher medarbejdere, og topledere coacher mellemledere. Coaching ses af bankerne og sparekasserne som et værktøj til at løfte medarbejdere, der har faglige eller samarbejdsmæssige udviklingsbehov, udvikle dygtige medarbejdere og til at forbedre rådgivning og service. En stor del af de spurgte virksomheder bruger coaching til at motivere medarbejderne, skabe trivsel og til at løfte fagligheden og indsatsen. Samtidig viser analysen, at coaching fremmer selvledelse og tilfredshed hos både medarbejdere og ledere. Coaching kræver øvelse Ifølge virksomhederne er coaching en svær ledelsesdisiplin, som man ikke bare springer uforberedt ud i. Dette bekræfter kontorchef Andreas Andersen fra Finansrådet. Coaching er ifølge ham en proces, som kræver øvelser både på skolebænken og på arbejdspladsen. "For at coaching kan fungere som ledelsesværktøj, er det nødvendigt at beherske redskabet og at kunne anvende det differentieret. Det centrale i coaching er, at hver medarbejder skal coaches på en måde, der styrker netop hans eller hendes svage sider og forstærker vedkommendes i forvejen stærke sider. Der skal derfor arbejdes med kommunikationen mellem leder og medarbejdere. Der skal bruges tid og ressourcer på at indarbejde coaching på arbejdspladsen. ", siger han. Ifølge Finansrådets undersøgelse vurderer 83 pct. af virksomhederne, at coaching er et kompliceret redskab. Endnu flere mener, at dårlig uddannelse er den største hindring for at opnå fuldt udbytte af coaching. Fakta om coaching Coaching går ud på, at en leder - eller coach - hjælper medarbejdere til en større bevidsthed om eget potentiale. Det sker ved, at coachen lytter og stiller spørgsmål, der tvinger medarbejderen til at reflektere over problemstillingerne, og se på de muligheder der er. Derved guides fokuspersonen frem til løsninger, som den enkelte selv har ejerskab til og tager ansvar for. SIDE 8 FA ORIENTERING MARTS 2006

9 Fuldtidscoach i sparekassen Randi Askjærs daglige job er at lægge ører til de små eller store problemer, hendes kolleger går og tumler med i det daglige. Ved at stille de rette spørgsmål på rette tid, guider hun folk ind til kernen af deres problemer, og løsningerne på det hele finder personen så som regel selv. Medarbejderne i sparekassen kvitterer bl.a. med at komme hurtigere tilbage fra en sygemelding. Randi Askjær coacher sine kolleger i Middelfart Sparekasse til større arbejdsglæde. Dagen booket op med samtaler Indtil for et år siden var Randi Askjær kunderådgiver i en lokalafdeling i Middelfart Sparekasse. Men i dag bruger hun alle sine arbejdstimer som coach for 150 kolleger, der kan søge hendes råd, hvis de har brug for det. Og det er der rigtig mange, der benytter sig af. Hendes arbejdsdage er fuldt booket op med personlige samtaler. På en typisk arbejdsdag er der tre til fire medarbejdere i Middelfart Sparekasse og den tilknyttede ejendomsmæglerkæde Et godt hjem, der tager fat i Randi Askjær og beder hende om at få en fortrolig samtale. Så går de måske en tur eller finder et andet sted, der kan danne rammen for den næste 1 ½ times snak. De snakker både om private og arbejdsmæssige problemstillinger. For det er det hele menneske, der er i fokus, når Randi Askjær coacher sine kolleger. Problemer på hjemmefronten smitter af på arbejdsglæden og omvendt, som hun siger. Medarbejderne kommer ovenpå De tre samtaler på en dag stiller store krav til Randi Askjærs ressourcer. Hun skal være 100 pct. tilstede. Det er en stor tilfredsstillelse, hver gang hun hjælper en kollega til at komme videre i sit liv. Hun har oplevet medarbejdere med svære problemer komme ovenpå igen. Hun kan fortælle om mange tilfælde, hvor hendes coaching fik indflydelse på medarbejderens lyst til at arbejde. Nogle flytter sig tydeligt på karrieresiden, men også på den personlige side kommer mange medarbejdere til at stå stærkere i dagligdagen, når de har talt med Randi. Sparekassen kunne flytte sig Randi Askjærs forvandling fra rådgiver til coach startede i 2000, da hun kom med i en projektgruppe, der skulle arbejde med uddannelsesplanlægning for sparekassens medarbejdere. Jo mere gruppen arbejdede, jo mere fandt hun ud af, at hun selv ønskede at gå i en helt anden retning rent uddannelsesmæssigt. Hun var overbevist om, at sparekassen ville kunne flytte sig betydeligt, hvis de begyndte at praktisere coaching. Det fik hun overbevist ledelsen så meget om, at hun fik lov at tage en ½ årig intens coachuddannelse sammen med sparekassens ledere. I dag er hun i gang med en supplerende fireårig NLP-uddannelse på et institut i Århus. SIDE 9 FA ORIENTERING MARTS 2006

10 Klar kommunikation hæmmer stress Ifølge stressforsker Bobby Zachariae forebygger klar og præcis kommunikation stress på arbejdspladsen. Hvis vi skal undgå stress, er det vigtigt, at vi taler sammen om tingene. Hvis man spørger stressforsker ved Århus Univeristet Bobby Zachariae, er god kommunikation på arbejdspladsen absolut altafgørende for, om medarbejderne trives eller bliver stressede. FA og Finansforbundet har sammen sat fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø i den finansielle sektor. En fælles arbejdsgruppe skal indtil næste overenskomstforhandling kortlægge, hvad sektoren kan gøre for at fremme trivslen blandt medarbejderne. Som afsæt for arbejdet holdt Finansforbundet og FA et fælles seminar om trivsel og psykisk arbejdsmiljø i januar. Formålet var at få indspark fra deltagerne om behovene ude i virksomhederne. Men seminaret bød også på oplysende indlæg bl.a. fra professor, cand. psyh. Bobby Zachariae, som fortalte, hvad virksomhederne kan gøre for at forebygge problemer med stress rundt omkring på arbejdspladserne. Afgørende med indflydelse og balance Ifølge Bobby Zachariae er det vigtigste redskab til at forebygge stress, at have fokus på en præcis kommunikation på arbejdspladserne. Hvis man taler om, hvordan man har det, vil mange af de andre ting, som hindrer stress automatisk følge med i kølvandet. Ifølge Bobby Zachariae spiller følelsen af kontrol og indflydelse på eget arbejdsliv også en meget stor rolle i forhold til, om man får stress eller ej. Lav indflydelse på eget arbejdsliv kombineret med høje krav til arbejdsindsatsen er forbundet med højere dødelighed som følge af hjerte-karsygdomme. Men det er også afgørende, om medarbejderne oplever, at der er en balance mellem den indsats, de gør på jobbet, og det de får ud af det i form af feedback fra kolleger og ledere. Stressforsker Bobby Zachariae Årsager til stress: -Oplevet tab af kontrol og indflydelse - Uklare forventninger fra ledelse og kolleger - Uklar ansvars- og rollefordeling - Manglende feedback fra ledelse og kolleger - Uløste konflikter - Høj grad af forudsigelighed - Usikkerhed om fremtiden - Stor risiko for Fiasko Forebyg stress med: - Klar rolle- og ansvarsfordeling - Feedback fra ledelse - Indflydelse - Aktiv konfliktløsning - Passende grad af forudsigelighed og sikkerhed om fremtiden - Mening med arbejdet - Mulighed for at opleve succes - Åbenhed og præcis kommunikation - Mulighed for udvikling - Løbende identifikation af stressorer SIDE 10 FA ORIENTERING MARTS 2006

11 NYT FRA FA NY VEJLEDNING OM SYGEFRAVÆR Fravær handler ikke kun om sygdom men også om at have gode arbejdsforhold, kompetenceudvikling, indflydelse på eget arbejde, nye ledelsesformer baseret på dialog og samarbejde osv. Der kan gøres et reelt forsøg på at bringe det arbejdsbetingede sygefravær ned. Netop det er Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finansforbundet og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening er gået sammen om at være katalysatorer for. Udmeldte Pr. 1. januar 2006 er AROS Forsikring A/S og Forsikringsselskabernes Service Organisation A/S meldt ud af FA. Dankort A/S og PBS International Holding A/S er meldt ud af FA pr. 1. februar Første udspil er en fælles vejledning til sektorens ledere og medarbejderrepræsentanter om, hvordan de helt konkret kan arbejde med sygefraværet. Vejledningen henvender sig til samarbejdsudvalgene. Vejledningen lægger op til, at man i samarbejdsudvalget - eller andet internt samarbejdsorgan - drøfter en fælles indsats fra både ledelse, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter for at reducere sygefraværet. Midlerne er åbenhed, dialog, tidlig indsats og forebyggelse. Nyt navn Vivild og Omegns Sparekasse har ændret navn til Sparekassen Djursland. HSH Gudme Bank A/S har ændret navn til Gudme Raaschou Bank A/S. Atradius Factoring A/S har ændret navn til Fortis Commercial Finance A/S. FA har 224 medlemsvirksomheder med medarbejdere. SIDE 11 FA ORIENTERING MARTS 2006

12 Tal der tæller - Lavt fravær i den finansielle sektor Fraværet i den finansielle sektor faldt fra 7,34 pct. i 2003 til 7,25 pct. i Det totale fravær udgøres af egen sygdom, børns sygdom, graviditet og barsel, plejeorlov, omsorgsdage, kursus, faglige møder mv. og måles i forhold til den mulige arbejdstid. Det er fravær som følge af egen sygdom, der er den største fraværsårsag. Herefter følger fravær pga. graviditet og barsel. Kvinder er mest fraværende Faldet i fraværet i den finansielle sektor fra 2003 til 2004 skyldes primært en lavere sygefraværsprocent for kvindelige ansatte. Kvindernes fravær udgjorde 9,21 pct. i 2004, mens mændenes fravær lå på 5,23. I 2003 var tallene henholdsvis 9,43 og 5,19. Kvindernes fravær er altså faldet i perioden, mens mændenes er steget. Mænd tager mere barsel Årsagen til forskellen mellem mænd og kvinders fravær er udelukkende egen sygdom samt graviditet og barsel. På andre områder er mænd og kvinder stort set lige meget fraværende. Netop mere barselsorlov er årsagen til stigningen i mændenes fravær på 0,4 pct. point fra 2003 til Finansansatte er sjældent syge Det er sygefraværsprocenten, der vægter tungest i det totale fravær. Sammenlignet med DA-området og staten ligger sygefraværet i den finansielle sektor lavt, se figuren nederst på siden. Kun funktionærer i DA er mindre syge end ansatte i FA s medlemsvirksomheder. På FA-området faldt det samlede sygefravær fra 2,59 pct. i 2003 til 2,54 pct. i DA kunne også registrere et fald i det samlede sygefravær fra 3,7 pct. i 2003 til 3,5 pct. i I staten kunne man derimod registrere en stigning i det samlede sygefravær fra 2,96 pct. i 2003 til 3,34 i Egen sygdom Børns sygdom Graviditet & Barsel Andet fravær Fravær i alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt ,85 3,21 2,54 0,20 0,38 0,29 0,48 2,14 1,32 2,70 3,48 3,10 5,23 9,21 7, ,85 3,32 2,59 0,23 0,43 0,33 0,39 2,20 1,30 2,72 3,48 3,12 5,19 9,43 7,34 Fravær i den finansielle sektor i pct. af mulig arbejdstid fordelt på årsager Sygefravær 2004 i pct. af mulig arbejdstid Pct. 6 5 Mænd Kvinder I alt FA DA-arbejdere DA-funktionærer Staten Kilde: FA's Fraværsstatistik 2004, DA's FraværsStatistik 2004 og Statistiske Efterretninger - Arbejdsmarked 2005:35 SIDE 12 FA ORIENTERING MARTS 2006

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN

FAMAGASINET PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT 10 SPØRGSMÅL TIL SYDBANK OG CODAN OM INTEGRATIONSPROJEKTET HELT TRYG VED TRIVSELSAFTALEN JUNI 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE GØR RENT I BRFKREDIT side 4 BRFkredit hjælper borgere på kanten af arbejdsmarkedet med at få jobmæssigt fodfæste. 10

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

FAMAGASINET. de unge individualister. sammenhæng mellem løn og ansvar. Forretning og karriereønsker går hånd i hånd

FAMAGASINET. de unge individualister. sammenhæng mellem løn og ansvar. Forretning og karriereønsker går hånd i hånd SEPTEMBER 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING de unge individualister side 4-6 Hos de unge finansansatte vejer udviklingsmuligheder tungest. Og så mener de, at løn er en individuel sag

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere