ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns"

Transkript

1 ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015

2 ParkinsonPosten Forår 2015 Redaktion Niels Frank Pedersen tlf.: Ansvarshavende redaktør: Ingrid Dybvad Andersen ParkinsonPosten udkommer 4 gange årligt (vinter, forår, sommer og efterår) og sendes til alle medlemmer af Sjællands Østkreds. Produktion: Fila Offset ApS, epost: Udgives af Indhold Beretning for Sjællands Østkreds for side 3 Digt side...side 4 Dagsorden generalforsamling den 28. marts...side 7 Tilmelding generalforsamling den 28. marts...side 8 Pårørendemøde den 7. april...side 8 Kalender forår midtersider...side 10 Caféen i Køge...side 13 Caféen i Roskilde...side 13 Caféen i Tune/Greve...side 14 Netværk Stevns...side 14 Frokosttur med M/S Sagafjord den 6. maj...side 15 Parkinson Unity Walk den 30. maj...side 16 Temaaftenen om hjælpemidler...side 17 Bestyrelse/kontaktpersoner...side 18 Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Deadline for indlæg til sommerudgaven af ParkinsonPosten er 1. maj Side 2

3 Forår 2015 Beretning for Sjællands Østkreds for Roskilde den 31. januar 2015 Det er utroligt så hurtigt et år går, nu er det igen tid til en status - en beretning for året der er gået, om hvad der er sket i vores kreds. Vores temamøder. Efteråret startede med et emne om træningens betydning for vores helbred. Det var foreningens fysioterapeut-konsulent Finn Egebjerg, der var aftenens foredragsholder. I oktober måned var ordet givet til en advokat, der vidste alt om arvelov og arveforhold, et foredrag der vakte til eftertanke om vores private økonomi og familiestruktur, og gav en god indsigt i de forskellige problemstillinger, man kan komme ud for. I januar var temaet om hjælpemidler og boligtilpasning og lovgivningen Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen ParkinsonPosten Ingrid Dybvad Andersen Formand for Sjællands Østkreds omkring det. Det var ergoterapeut Jannie Jensen, der på en indsigtsfuld måde ledte os igennem de forskellige krinkelkroge, som der er på dette felt. Alle 3 foredrag var vedkommende og gav de fremmødte stor indsigt i området Aftnerne sluttede af med som sædvanlig - smørrebrød og øl og vand til den formidable sum af 35 kr. pr. næse. Den 4. temaaften bliver her i marts med neurolog og tidligere overlæge Karsten Ellemann, en aften som mange i skrivende stund har meldt sig til og som vi forventer os rigtig meget af, men det kan I høre om på generalforsamlingen i den mundtlige beretning. Vores kredsblad udkommer 4 gange om året, og vi betragter det som en vigtig opgave for redaktionen og bestyrelsen at udgive et indbydende og oplysende blad, da det er med til at binde os sammen som forening, og bladet kommer ud til alle medlemmer. Side 3

4 ParkinsonPosten Forår 2015 Kvik-opper! Jeg ta r mig en Requip-kopi og Azillekt med energi dernæst en sag med farver, den ligner labre laver. Der får jeg 6 om dagen, og de er faktisk sagen! For hver en gang jeg ryster, den lille sag mig trøster! Den ta s med timers interval og jeg er (næsten) klar til Vi har modtaget ovenstående digt fra et medlem af kredsen, der skriver under Navnet er kendt af redaktionen. Der lægges et stort arbejde i det, både fra redaktionen og fra vores trykker, så bladet kommer til at fremstå som et indbydende blad, der indbyder til læsning. Vi ser gerne at I, kære medlemmer, kommer med små indlæg om, hvad I måtte have på hjerte. Det er med til at gøre bladet levende. Vi vil også gerne have, at I skriver /ringer til os, hvis I ønsker vi skal tage nogle emner op, som I har brug for at vide noget mere om. Det er redaktionens ambition hen ad vejen at få billeder i bladet fra hele vores geografiske område. En stor tak til redaktionen for et godt blad. Vores pårørendegruppe. Vi har haft 4 møder i løbet af en sæson. I denne sæson har vi haft 2 foredragsholdere og et møde kun med os selv. Den første var Fysioterapeut Finn Egebjerg der fortalte om mindfullness og gav os nogle øvelser, der kan være med til at blive i øjeblikket og være nærværende i nuet. I september havde vi indbudt Marie Lenstrup, der har skrevet en bog om det at være pårørende til en person med Parkinson. Begge aftener var gode og indholdsrige og der var mange positive tilbagemeldinger. Den 4. pårørende aften her i februar måned er med Ulla Buhl, vores rådgivende sygeplejerske konsulent i foreningen og som selv har været pårørende i mange år; herom i den mundtlige beretning Pårørendegruppen er en åben gruppe og der kommer næsten hver gang nye ansigter, der er personer hver gang. Tøv ikke med at deltage, det kan være godt at have nogen, som står i samme situation at dele sine tanker med. I efteråret var vi på udflugt i Greve kommune med start i Hedeland og en rigtig god guidning af Karin. Derefter gik turen til Greve Egnsmuseum, det er et besøg værd, vi Side 4

5 Forår 2015 havde hyret en rundviser og så blev der fortalt gode historier. Efter en herlig frokost gik turen videre til Mosede Fort, hvor vi nød eftermiddagskaffen. Stor tak til Else og Karin for en god tur. Igen i år holdt vi vores julefest i Tune medborgerhus, vi var ca. 50. Vi sang, Morten og hans kone Dorthe spillede, og vi hyggede os med masser af god julemad og ris-á-la-mande med mandelgaver. Lotteriet gik fint selv om det var svært og et stort arbejde at åbne lodderne. Præmierne var sponsoreret af vores forretningsforbindelser, blandt andre Havdrup Brugs, som har leveret smørrebrød til alle vores temaaftener. Inge og Helle var i køkkenet og sørgede som sædvanligt for, at vi ikke manglede noget, og vartede os op på bedste vis. Det var en god start på julemåneden Fra julefesten i Tune ParkinsonPosten og alle var i godt humør og pludselig var den eftermiddag gået. Den årlige stand på Sundhedsdagen i Roskilde i august måned blev en meget velbesøgt stand, mange søgte oplysning om sygdommen og flere nye medlemmer meldte sig ind. Vores caféer har vi i Køge, Greve og Roskilde Klub Køge holder café hver den sidste fredag i måneden fra kl.14 til 16, undtagen i sommermånederne. Der kommer stykker hver gang. Man hygger sig med socialt samvær, sang og snak. Der er også julefrokost og påskefrokost med deltagere. Igen i år har der været en tur til Solgårdshaven. Greve/Tune café holder møde om torsdagen kl Det er ca. hver 6. torsdag. Også her er der sang, men mest snak og hyggeligt samvær. Der var bankospil til jul med Side 5

6 ParkinsonPosten Forår 2015 gløgg og æbleskiver, det var populært! Også her kommer personer hver gang. Tak til alle, der giver en hånd med i caféen og særlig tak til Karen der hver gang bager kager. Klub Roskilde holder møde hver måned undtagen sommermånederne. Patientgruppen eksisterer ikke mere - alle kan komme hver gang, men der kommer ikke ret mange og vi vil gerne have at klubben får en gevaldig indsprøjtning af nye medlemmer, dog er der på det sidste dukket lidt flere nye op, håber det fortsætter. Klub Stevns Her på det sidste er der startet en ny klub i Stevns, der har været et stiftende møde og der var enighed om at mødes igen, vi støtter op om initiativet i kredsen og håber I fortsætter. Øvrig foreningsaktivitet: Mange medlemmer har deltaget i arrangementet Unity Walk som en landsdækkende aktivitet, der foregik i maj måned i København, og var en meget festlig oplevelse. Det kan stærkt anbefales at deltage i den næste Unity Walk, der er den 30.maj. Parkinsonforeningens fodboldhold har også deltagere fra vores kreds, og vi ser gerne at flere melder sig, det skulle være en rigtig fed oplevelse, og vi giver vores kredsmedlemmer tilskud til deres omkostninger ved at deltage, ligesom vi giver tilskud til andre landsdækkende aktiviteter, såsom gruppen Ene. Kredsen har en plads i hovedbestyrelsen, der har været afholdt 3 møder i år, hvor Niels har deltaget et par gange og Ingrid en gang. Jeg vil gerne takke alle medlemmerne for jeres aktive deltagelse i vores arrangementer, der har deltaget rigtig mange i årets løb. Jeg håber, I synes, det er relevante emner for jer og at I finder det værdifuldt at møde andre mennesker i samme situation som jer selv, hvad enten man er Parkinsonsyg eller pårørende. Også en rigtig stor tak til alle i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og følelse af fælles træk, alle har været utrolig tilbydende med den hjælp og indsats som nu var nødvendig, det gælder både det praktiske, det administrative som det tilrettelæggende. Tak skal I have Til slut vil jeg sige tak for 7 år som formand, jeg har besluttet, at det er tid til nye kræfter til at lede foreningen. Det har været givende for mig at stå i spidsen for en god kreds. Ingrid, formand Side 6

7 Forår 2015 ParkinsonPosten Parkinsonforeningen, Sjællands Østkreds Indkaldelse til generalforsamlingen Lørdag den 28. marts 2015 kl i Solrød Center 4,1, over biblioteket, der er elevator Solrød Strand Dagsorden 1. Valg af dirigent, 2. Valg af referent 3. Kredsformandens beretning. 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for kredsen. 5. Valg af formand Ingrid genopstiller ikke Gitte Frank Pedersen stiller op. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Else Riis, villig til genvalg Lilla Svendsen villig til genvalg Tonni Nielsen genopstiller ikke 7. Valg af 2 suppleanter vælges hvert år for 1 år 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt Bestyrelsen har kendskab til at Marianne Haim, Køge stiller op som bestyrelsesmedlem. Derudover stiller Karin Nielsen, Tune og Busser Rasmussen, Roskilde op som suppleanter. Det er muligt at opstille på generalforsamlingen, ligesom I kan ringe eller maile til en i bestyrelsen, hvis I ønsker at opstille til bestyrelsen. Efter den ordinære kredsgeneralforsamling afholdes valg til klubledelse for Køge-klubben, Roskilde-klubben og Café Greve/ Tune og Stevns klubben, for de medlemmer der er bosiddende i henholdsvis Køge, Roskilde, Greve og Stevns. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil vi få lidt godt at spise og drikke, tilmelding nødvendig, mere om det andet sted i bladet. Ingrid, kredsformand Side 7

8 ParkinsonPosten Forår 2015 Tilmelding til generalforsamling Som det fremgår andet sted i bladet, afholder vi generalforsamling den 28. marts 2015 kl i Solrød Center 4, 1.sal, 2680 Solrød Strand - Det er over biblioteket og kommer du i bil, kan du med fordel køre ind ved Rådhuset og parkere. Generalforsamlingen starter kl og efter generalforsamlingen byder kredsen på mad og drikke. Kl kommer nogle medlemmer fra Køge Spillemandsforening og underholder med musik og sang, mens vi nyder en kop kaffe. Der er lagt op til en god eftermiddag i hyggeligt selskab. Det koster ikke noget for mad og drikke denne dag, men det er nødvendigt med tilmelding af hensyn til bestilling af mad m.v. Husk at tilmelde dig til Lilla på tlf.: eller mail: Pårørendemøde Tirsdag den 7. april 2015 kl i Frivilligcenter, Sct. Maria Park, Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde Vi har i skrivende stund ikke truffet aftale med en oplægsholder, men vi synes også det er vigtigt at mødes en aften til en snak med andre pårørende. Mødet er for alle, både ægtefæller, samlevere, voksne børn og forældre til Parkinsonramte, som er medlem af foreningen. Er der ønske om oprettelse af flere grupper der er mere målrettet, kan vi tale om det på mødet. Har du selv en ide til hvem vi kunne invitere, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede, så finder vi ud af om det kan lade sig gøre. Som vi plejer får vi kaffe/the og kage Tilmelding til Gitte på tlf.: eller mail: Side 8

9 Forår 2015 ParkinsonPosten Behandling og træning -for personer med Parkinson Annonce Fysiocenter Roskilde hjælper personer som lider af Parkinson med at øge kroppens fysiske funktionsniveau. Du vil blive modtaget af en fysioterapeut som i samarbejde med dig vil sammensætte det bedst behandlings- og træningstilbud. Du kan kontakte din praktiserende læge for at få vurderet, om du kan få tilskud fra Sygesikringen til din behandling i Fysiocenter Roskilde. Vi tilbyder Specialiseret træning til personer med Parkinson Fysioterapeutisk behandling Parkinsonhold Balancehold Massage Fysiocenter Roskilde er en virksomhed, der arbejder med en bred tilgang til sundhed samt forebyggelse og behandling af skader og livsstilsygdomme. I Fysiocenter Roskilde vil du møde både fysioterapeuter, sygeplejersker, fitnessinstruktører og fysioterapeut studerende. De er gennem den nyeste viden og et tværfagligt samarbejde i stand til at skabe de bedste forudsætninger for behandling af Parkinson. Vi har overenskomst med sygesikringen. Fysiocenter Roskilde Åbningstider: Københavnsvej 170 Mandag-torsdag kl Roskilde Fredag kl Lørdag-søndag kl Side 9

10 ParkinsonPosten Forår 2015 Netværk Stevns Kantinen Stevnshøj tirsdag den Caféen i Roskilde Caféen i Køge Roskilde Frivilligcenter onsdag den Æblekøkkenet, Møllebo fredag den Generalforsamling Solrød Center 4 lørdag den Pårørendemøde Caféen i Roskilde Roskilde Frivilligcenter tirsdag den Roskilde Frivilligcenter onsdag den Caféen i Tune-Greve Tune Medborgerhus torsdag den Caféen i Køge Æblekøkkenet, Møllebo fredag den Frokosttur M/S Sagafjord Havnen, Roskilde onsdag den Caféen i Tune-Greve Tune Medborgerhus torsdag den Caféen i Køge Æblekøkkenet, Møllebo fredag den Parkinson Unity Walk Christiansborg lørdag den Side 10

11 Forår marts kl side marts kl side marts kl side marts kl. 11 side 7 7. april kl. 19 side 8 8. april kl side april kl side 14 ParkinsonPosten K A L E N D E R 24. april kl side maj kl side maj kl side maj kl side maj kl. 11 side 16 F O R Å R 2015 Side 11

12 ParkinsonPosten Forår 2015 Roskilde Svane Apotek Skomagergade 12, 4000 Roskilde Tlf Side 12

13 Forår 2015 ParkinsonPosten Frivilligcenter, Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde Programændring: Onsdag den 11. marts starter caféen kl Vi vil gerne byde på en let frokost i anledningen af, at de første tegn på foråret kommer snart. Tilmelding senest mandag den 9. marts til: Britta: eller eller Frank eller Onsdag den 8. april mødes vi kl.14 til 16 til sæsonens sidste café. Kom og hyg jer over en kop kaffe. Vi ses Britta og Frank Æblekøkkenet, Nørre Boulevard 101, 4600 Køge Ja så er vi startet på det nye år og vi var 12, der hyggede os i et par timer den 31. januar. Næste gang er fredag den 27. februar fra kl Fredag den 27. marts holder vi lidt påskehygge med lidt mad og drikke også fra kl.14-16, så husk tilmelding senest den 23. marts til Inge Bente tlf eller Fredag den 24. april og fredag den 29. maj er sidste møder inden sommerferien. Hilsen Inge Bente Side 13

14 ParkinsonPosten Forår 2015 Tune Borgerhus, Lundegårdshegnet 15, 4030 Tune. Det er forår og vi får snart sommertid med dejlige lange lyse dage, men det betyder også, at vi allerede har afholdt to af vore cafeer. Disse er afholdt med rigtig god tilslutning. Tak for det store fremmøde.vi har stadig to cafeer her i forårssæsonen, det er torsdagene den 9. april og den 28. maj, hvor alle er velkomne. Gode forårshilsener fra Karen og Karin NETVÆRK STEVNS Den 13. januar var Stevnshøj rammen om vores første møde. Det var dejligt at se det store fremmøde 16 mødte op. På mødet blev blandt andet emner som varmtvandstræning og holdtræning hos fysioterapeuter drøftet. Der blev lavet en liste med kontaktoplysninger på de fremmødte. Det næste møde afholdes tirsdag den 10. marts 2015 kl på Stevnshøj i kantinen, Stevnshøjvej 99, 4660 Store Heddinge Alle medlemmer af Parkinsonforeningen er velkomne. Så hvis du ikke var til det første møde er du alligevel meget velkommen til at deltage. Du er også velkommen, hvis du bor uden for Stevns kommune. Gitte og Niels Side 14

15 Forår 2015 ParkinsonPosten Frokosttur med M/S Sagafjord Onsdag den 6. maj 2015 kl Kajplads: Vindeboder 18, 4000 Roskilde (tæt på Vikingeskibshallen) Årets forårsudflugt bliver en smuk sejltur med M/S Sagafjord. Der er gode parkeringsmuligheder tæt på. Da vi er meget tidligt ude med invitationen her i bladet, kan vi ikke bringe den eksakte menu, - så langt er man ikke i planlægningen, men vi kan love en dejlig frokostbuffet. Inkl. sejlads, frokost og 1 øl, vand eller skibets vin samt kaffe eller te så bliver prisen Kr. 150,00 pr. person for medlemmer og handicapledsagere, Kr. 300,00 for ikke-medlemmer. Du tilmelder dig ved at indbetale beløbet til konto i Arbejdernes Landsbank: Mærk indbetalingen med dit navn. Tilmelding senest 15. april Begrænset antal pladser Vær opmærksom på, at man selv skal have hjælper med, hvis man ikke selv kan klare at gå ombord og hen i salonen. Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte Britta Hermansen, tlf , mail: Side 15

16 ParkinsonPosten Forår 2015 Dagens program: Parkinson Unity Walk Lørdag den 30. maj 2015 GLÆD JER! I kan godt begynde at glæde jer til årets Parkinson Unity Walk vi starter på Christiansborg og slutter i Kongens Have. Deltag i denne festlige dag. Tag dine pårørende, venner og bekendte med. Billetter: Voksen kr. 100 / Barn kr. 50. Tilmelding på 11:00 Check-in på Christiansborg (kom i god tid), 11:30 TeamFox Brainstormers ankommer, 12:00 Grevinde Alexandra åbner Parkinson s Unity Walk 2015, 12:15 Deltagerne går til Kongens Have - anført Trommeorkestret Slagkraft, 13:30 Velkomst i Kongens Have, 13:45 Charlie og Binalto fra Cirkus 3 underholder, 14:30 RubberBand spiller Beatles Skandinaviens førende Beatles cover Band, 15:30 Pause, 16:00 RubberBand forsætter, 17:00 Afslutning / Tak for i år For medlemmer i Sjællands Østkreds vil vi gerne arrangere, at vi mødes på henholdsvis Køge og Roskilde station, og følges ad mod København. Er du interesseret i dette, kan du kontakte Niels (tlf mail: som vil lave en plan. Side 16

17 Forår 2015 Temaaftenen om hjælpemidler og boligindretning Ergoterapeut Jannie Frederiksen Jensen startede med at gennemgå Lov om social service 112, hvor bestemmelserne vedr. hjælpemidler findes. Langt hen ad vejen får man hjælpemidler fra bopælskommunen som et udlån. Man skal dog ikke forvente at få støtte til noget, man har anskaffet sig, inden kommunen har givet sin bevilling. Hvis man gerne selv vil vælge hjælpemidlet, eksisterer der en frit valgs ordning ; de forskellige aspekter ved denne blev gennemgået. I forhold til at få bevilget helt eller delvist tilskud er det afgørende, at hjælpemidlet er en forudsætning for, at man kan forblive selvhjulpen. Men bemærk: Udgangspunktet er, at kommunerne har pligt til at hjælpe borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Herefter gennemgik Jannie Lov om social service 116, der drejer det sig om boligindretning, så boligen gøres egnet til det ændrede behov. Er godt råd er at tænke hjælpemidler ind tidligt i forløbet. Kontakt kommunens hjælpemiddelafdeling og hør, hvad den kan hjælpe med. ParkinsonPosten Vores dygtige foredragsholder gennemgik også Lov om specialundervisning for voksne, hvor undervisningen skal give borgeren mulighed for et mere aktivt liv samt mulighed for at deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre, Hjælpemiddelbasen : hmi-basen.dk samt oplyste om genoptræning på Montebello, hvortil man indstilles af sin neurolog eller egen læge. Du kan få Jannies slides fra foredraget ved at sende en mail til: Nyttige links fra foredraget: www. hmi-basen.dk, og www. borger.dk. Ref. Else Side 17

18 ParkinsonPosten Forår 2015 Bestyrelsen Kredsformand Ingrid Dybvad Andersen Smedegårdsparken Roskilde ( epost: Næstformand Else Riis Søndergade 45 B 4130 Viby Sj. ( epost: Kasserer Lilla Svendsen Stærevænget Havdrup ( epost: Redaktør Niels Frank Pedersen Stivangen Store Heddinge ( epost: Best. medlem Tonni Nielsen Margrethekær 4 10 lejl Roskilde epost: Best. medlem Inge Bente Hansen Best. medlem Frank Ward Mosevænget Køge ( ( e-post: Galpestykket Roskilde ( ( epost: Side 18

19 Forår 2015 Suppleanter til Bestyrelsen ParkinsonPosten Gitte Frank Pedersen Stivangen 8, 4660 Store Heddinge ( epost: Britta Hermansen Eget Bo 53, st. th Roskilde ( epost: Kontaktpersoner i Sjællands Østkreds Klubformand Tune/Greve Karin Nielsen Tune Parkvej 9, 4030 Tune ( epost: Klub Køge Kontaktperson Inge Bente Hansen Mosevænget 3, 4600 Køge ( ( e-post: Klub Roskilde Kontaktperson Frank Ward Galpestykket Roskilde ( ( epost: Yngre kontaktperson Gitte Johnsen, Ølbyvej 136, 4600 Køge ( epost: Pårørendekontakt Gitte Frank Pedersen Stivangen Store Heddinge ( epost: Netværk Stevns Kontaktperson Niels Frank Pedersen Stivangen Store Heddinge ( epost: Side 19

20 Returadresse: ParkinsonPosten Forår 2015 B Niels Frank Pedersen Stivangen 8, 4660 Store Heddinge <<Medl.>><<Grp.>> <<Navn>> <<Gadenavn>> <<Yderligere adresse 1>> <<Postnr.>> <<By>> Temamødet tirsdag den 3. marts med neurologisk overlæge Karsten Ellemann OBS! Hvis du/i af en eller anden grund bliver forhindret i at deltage i temamødet, bedes du/i melde afbud til Lilla, tlf eller mail: Der er stor tilslutning til mødet og vi har venteliste på deltagere, som gerne vil med, hvis der kommer et afbud.

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Onsdag Onsdag den 12. den oktober, 8. april kl. 15-17: Morten GENERALFORSAMLING Meyer: Stamceller og genterapi som behandling

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG HÅNDBOLD GYMNASTIK DGI Håndboldskole... Se side 4 BADMINTON Fremgang i medlemstallet... Se side 10 FODBOLD Fodbold firmastævne... Se side 12-15 KIRKERNE Zumba

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Årsprogram 2014/15. Fællesoplysningsnummer 46 40 01 84. Bramsnæs: Østergaards Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby

Årsprogram 2014/15. Fællesoplysningsnummer 46 40 01 84. Bramsnæs: Østergaards Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Årsprogram 2014/15 Bramsnæs: Østergaards Aktivitetscenter Karlebyvej 58 Lille Karleby Nødager 30, Gevninge Bognæsvej 5 Herslev Lejre Øst: Huset Lejrevej 15 A Hvalsø: Hvalsø Østergadecenter Østergade 1

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007 Able ApS Udvikling & forskning omkring Aldring og arbejdet med ældre Uafhængig brugerundersøgelse af Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk For første gang fik Petanque 2 klubmestre: Helene Knudsen og Bodil Bryndum med fuldstændigt ens resultat. Kai Lund Jensen blev nr. 3 Sports- og Sponsor Nyt November 2013 Sports- og Sponsor

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013 Reformer De mange nye reformer, som rammer mange af DepressionsForeningens medlemmer kan være svære at finde rundt i. Her i Balance forsøger vi at kortlægge

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere