Referat af generalforsamling d kl i Medborgerhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling d. 21.02.11 kl. 19.00 i Medborgerhuset"

Transkript

1 Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænere - Godbiddens redaktører - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat af generalforsamling d kl i Medborgerhuset Til stede: Fra bestyrelsen: formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent Halvorsen, kasserer Jens Sørensen, sekretær Inger Drengsgaard, medlem Allan Sørensen og suppleanterne Maiken Dreier og Marie Volf. Iøvrigt: Dorit Johansen, Merete Olesen, Lisbeth Hansen, Connie Stentebjerg, Malene Bjørnvig, Marianne Slot Lysdal, Martha Quistgaard, Lea Berg Knudsen, Marianne Sørensen, Susanne Thuesen, Daniel Eichler, Torben Nielsen, Anders Stærmose, Henning Hansen, Kaj Pedersen, Ole Nørgård, Marie Jakobsen, Karen Madsen, Anker Sørensen, Jørgen Plett, Jacqueline Plett, Erik Refsgaard og Pia Eldov. I alt 30 personer. Dagsorden: Forhandling: 1. Valg af dirigent Dorit Johansen blev valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. 2. Valg af 2 stemmeoptællere Jacqueline Plett og Marianne Sørensen blev valgt. 3. Bestyrelsen aflægger Formand Charlotte Lyrskov aflagde bestyrelsens beretning (se bilag), beretning Der blev stillet spørgsmål til hvordan en udvidet ansvarsforsikring skulle forstås, da der er forskel på hvad de forskellige forsikringsselskaber kalder deres forsikringer. Der blev svaret at forsikringen skal dække skader hunden forårsager til træning og stævner, inkl. træner og dommere. I tvivlstilfælde kan man medbringe policen eller en udtalel-se fra sit forsikringsselskab. Beretningen blev godkendt. 4. Det reviderede regnskab Jens Sørensen fremlagde det reviderede regnskab for 2010 (se bilag). fremlægges til godkendelse Regnskabet viste en overskud på 6.116,01 kr. og en likvid beholdning på ,71 kr., samt 5.158,75 kr. bundet i vores forhindringer. Der var kommet kr. ind via kontingent og DAF-cup-stævnet gav 3.987,60 kr. i overskud, mens en af de helt store udgiftsposter var uddannelse af trænerne, som i alt kostede ,50 kr. Som noget helt specielt løb Godbidden næsten rundt økonomisk pga. annonce-indtægter.

2 5. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. Jens nævnte også at foreningen næste år har 25 års jubilæum. Regnskabet blev godkendt. 6. Valg af bestyrelsesmedlem- På valg var: mer, 2 suppleanter, revisor - Kasserer Jens Sørensen (genopstillede) og revisorsuppleant - Sekretær Inger Drengsgaard (genopstillede) - Medlem Allan Sørensen (genopstillede) - 1. suppleant Maiken Dreier (genopstillede) - 2. suppleant Marie Volf (genopstillede) - Revisor Else Nielsen (genopstillede ikke) - Revisorsuppleant Lisette Jessen (genopstillede) Følgende blev valgt: - Bestyrelsesmedlem: Jens Sørensen - Bestyrelsesmedlem: Inger Drengsgaard - Bestyrelsesmedlem: Allan Sørensen - Suppleant: Maiken Dreier - Suppleant: Marie Volf - Revisor: Lisette Jessen - Revisorsuppleant: Susanne Thuesen Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 7. Eventuelt Ny plæneklipper: Kaj Pedersen spurgte til den nye plæneklipper. Allan Sørensen svarede at den skal kunne køre hurtigere og have bredere klip end vores nuværende plæneklipper, men stadig skal kunne komme rundt om træer og pæle. Der er afsat kr. til indkøb af klipperen. Lettere vippe: Connie Stentebjerg foreslog at der blev købt 1-2 nye vipper, som var lettere end vores nuværende vippe. Allan Sørensen svarede at det var muligt at købe en letvægtsvippe i aluminium, men at det også var en mulighed at sætte vippen på en trækvogn, så man blot skal løfte den op og ned. Ungdomsstævne: Kaj Pedersen foreslog at der blev arrangeret et ungdomsstævne med agilitykonkurrencer kun for unger under 18 år. Malene Bjørnvig foreslog at det også kunne omfatte leg med din hund eller andet for yngre søskende, samt resten af familien. Bestyrelsen ville gerne arbejde videre med ideen. Ungdomshold: Malene Bjørnvig foreslog at der blev lavet et decideret ungdomshold. Maiken Dreier svarede at det tidligere var forsøgt uden held, da der skal være min. 8 deltagere og at træningen skal ligge før kl. 18, hvor vores øvrige hold træner. Malene foreslog at det evt. kunne ligge i weekenden.

3 Generalforsamlingen sluttede Kl Opvisning: Kaj Pedersen spurgte om foreningen har et opvisningshold. Inger Drengsgaard svarede at vi ikke har et fast opvisningshold, men at der bliver samlet et hold, når vi skal lave en opvisning. Det sker dog desværre ikke så tit, hvorfor der blev opfordret til at alle bruger deres netværk til at lave PR for opvisninger. Det vil være fint, hvis vi kan få 2-3 opvisninger pr. år. Prisen er 500 kr. + kørepenge for transport af forhindringerne (3 kr. pr. km). Gaver: Trænere, aspiranter og føl blev takket for deres indsats i Se vedlagte gaveliste. Kaj Pedersen fik overrakt to flasker vin og chokolade som tak for at han stillede træningsareal og gildesal til rådighed i foråret 2010, da de store mængder sne gjorde træning umulig på træningspladsen. Desuden fik Dorit Johansen en flaske vin og chokolade for at passe hvervet som ordstyrer. Herefter holdt Charlotte Lyrskov et spændende foredrag om klikkertræning, krydret med en lille opvisning med hendes tyske wachtelhund Aya. Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål. Foredraget sluttede ca. kl. 21. Referent Inger L. Drengsgaard Referat udsendt d. 27/2 2011

4 BESTYRELSENS BERETNING 2010 EN KOLD START 2010 startede lidt turbulent i hvert fald vejrmæssigt. Sne og frost forhindrede os i at gennemføre træningen de første to måneder af året. Kun hvalpeholdet holdt stædigt ved takket være Kaj Pedersen, der stillede et let ryddet areal og opvarmet gildesal til rådighed ved sin ejendom i Funder. Heldigvis kom foråret også i 2010 og vi kunne endelig komme ud og træne hund, da der stod marts på kalenderen. Det er vist første gang i foreningens over 20-årige historie, at vi har måttet aflyse mere end 1-2 gange på grund af sne. Vi håber, at der går mindst 20 år igen, inden vi står i samme situation. ÅRETS VISIONER Foreningens overordnede vision er fortsat at have tilfredse medlemmer, hvilket skal sikres gennem fire visionstemaer: A. Vi har alsidige aktiviteter B. Vi har gode forhold C. Vi formidler relevant viden D. Vi har nok frivillige I bestyrelsen drøfter vi løbende, om der skal iværksættes nye tiltag, så vi til stadighed kan opfylde vores visionstemaer, og vi benyttede også sidste års generalforsamling til at drøfte nogle af emnerne. Også i 2010 har vi holdt fast i, at vi ville have - fortsat høj stævnedeltagelse og dygtigere konkurrencedeltagere - gode træningsforhold - varieret udbud af relevante aktiviteter TRÆNINGSFACILITETER I bestyrelsen har vi flere gange i løbet af 2010 drøftet vores træningsfaciliteter den kolde start på året gav jo i sig selv anledning til det. Vi har næsten fordoblet vores træningsarealer, og i løbet af 2010 er det nye areal (den gamle hestefold) blevet tromlet og vi er så småt gået i gang med at bruge det. Men straks opstår spørgsmålet om vi ikke også skal have lys på det areal. Foreløbig er det blevet til en midlertidig lampe, og så må vi jo se, om vi kan få både tilladelse og råd til at etablere et mere permanent lysanlæg. Vi har også ofte drøftet parkeringsforholdene, der jo er ganske gode i tørt vejr, men giver visse udfordringer, når vejrforholdene byder på sne og mudder. Hidtil har vi kunnet løse udfordringerne ved et venligt skub til bilerne, men på sigt vil vi selvfølgelig også gerne se, hvad vi kan

5 gøre ved parkeringsforholdene men det bliver nok ikke på den korte bane. Vi har fortsat rigtig mange medlemmer og en rigtig lang venteliste, så der er behov for både træningsarealerne og parkeringspladserne. Vi kan også se, at rigtig mange af vores medlemmer hænger ved og fortsætter sæson for sæson. Det er rigtig dejligt, og vi tager det som udtryk for at vi har et godt foreningsfællesskab, leverer træning af høj kvalitet og generelt tilbyder en god vifte af hundeaktiviteter, der tiltaler hele familien. KVALITET I TRÆNINGEN Et af vores allerstørste fokuspunkter er, at vores trænere skal være veluddannede, da vi gerne vi stå for kvalitet i træningen. To nye instruktører har gennemført DGI Agilitys Grunduddannelse og er nu parat til at stå som trænere på deres egne hold under vejledning fra de mere erfarne trænere. Og flere andre trænere har været på forskellige kurser i agility og lydighed. I 2010 valgte vi at supplere de formelle kurser med intern læring mellem trænerne, hvilket medførte, at vi efterfølgende traf beslutning om at indføre en særlig træningsform i agility sammenhæng, hvor vi har stort fokus på fart og motivation motivation i form af mad mange kan sikkert nikke genkendende til ordet paté. Vi oplever, at hundene både bliver langt hurtigere end tidligere og er meget motiverede men til gengæld jo også lidt svære at handle på agilitybanen, da der ikke er meget tid til at tænke for hundeejeren, inden hunde har taget de første forhindringer. Intern læring vil vi prøve at sætte endnu mere fokus på fremover, da vi på den måde i endnu højere grad kan sikre, at vi tilbyder en nogenlunde ensartet træning men selvfølgelig med stor respekt for den enkelte træners måde at formidle træningen på. Samtidig har vi i bestyrelsen drøftet, om vi i højere grad skal være bannerfører for at udvikle nye kursusformer, således at vores nye trænere i højere grad får lige netop den viden om træningsformer og øvelser, som vi anvender hos os. Vi tror, at rigtig mange af de foreninger, vi møder i stævnesammenhæng også kunne være interesseret i at sende deltagere på og stille instruktører til rådighed på sådanne kurser. Det er imidlertid en meget stor opgave, som nok ikke er løst lige på en gang. For at opretholde kvalitet i træningen er der også brug for tilgang i trænerstaben, og det foregår via vores følordning. Det er og skal være let at prøve at være føl i foreningen og dermed smage på trænergerningen. Der skal blot laves en aftale med trænerudvalget. Bestyrelsen har revideret vilkårene for føl, så hvis det viser sig at fungere godt, bliver føllet kontingentfri med een hund på eet hold efter at ha været føl i 6 måneder. Det er en lille skærpelse fra tidligere.

6 I foråret 2010 valgte vi at tilbyde 3 gange ekstra agilitytræning, så de medlemmer, der synes, at de var kommet bagud med træningen i de første måneder, eller som blot gerne ville have lidt ekstra træning kunne få rørt hundene lidt mere end den ugentlige træningsgang. Derudover har Jaqueline og Jørgen i aktivitetsudvalget sørget for de traditionsrige skovture. Og, der har blandt andet været dyrlægeaften, leg med din hund, opvisning ved åbningen af hundeskoven i Sejs, samt foredrag om motivation og hundesprog STÆVNEDELTAGELSE I 2010 deltog vi igen i rigtig mange stævner med gode resultater til følge. Vi har særligt tre turneringer, som vi som foreninger sætter højt og gør meget for at få vores medlemmer til at deltage i. Den ene turnering er selvfølgelig vores to årlige klubmesterskaber. Vi gør meget for, at klubmesterskaberne skal være et arrangement som kan samle alle klubbens medlemmer inklusiv medlemmernes familier. I 2010 fik vi nyt stævneudvalg, som tog udfordringen op til årets afsluttende klubmesterskab. Det var en stor opgave at løfte særligt fordi vi gennem mange år har været forvænte med Lone og Bents altid velplanlagte klubmesterskaber. Men, selvfølgelig klarede Ulla og Martha opgaven med flyvende faner, og vi glæder os allerede til næste gang. I alt stillede ca. 70 hunde op i enten hvalpe, lydighed, rally eller agility. Særligt var der mange som gerne ville prøve kræfter med prøverne i rally-lydighed. Den anden turnering vi prøver at gøre til et foreningsarrangement er den tre-delte turnering i DGI Midtjylland. Det er turneringen, hvor der også er plads til alle de medlemmer, der gerne vil ud til stævne for første gang. Det er både hyggeligt, men vi vil også gerne have resultater med hjem så der er plads til ambitioner på alle niveauer satte rekord med antallet af deltagende foreninger nemlig 7 foreninger fra DGI Midtjyllands område. Igen i 2010 valgte ca. 30 medlemmer at deltage i en eller flere afdelinger af agilityturneringen. Som noget nyt var der også mulighed for at stille op i rallylydighed, og det valgte ni af vores medlemmer at gøre og det med stor succes. Vi kunne efter den tredje del hjembringe vandrepokalen i rally. I den forbindelse skal der lyde en særlig tak til Janni og Inger, der har lagt et stort arbejde i at få rally-lydighed til at være en meget søgt træningsaktivitet i foreningen og dermed også skal have æren for, at vi kunne vinde pokalen. Desværre måtte vi se Herning snuppe pokalen i agility, og vi måtte nøjes med en flot 2. plads. Så der er basis for en rigtig god venskabelig kamp om pokalerne igen i I 2010 blev der afholdt DAF Cup i Ålborg og på hjemmebane i Silkeborg. Efter turen til Ålborg i foråret kunne vi på ny hjembringe pokalen en splinterny pokal indkøbt af os selv, efter at have vundet den tidligere pokal 3 gange i træk. Måske lidt uhøfligt snuppede vi også pokalen på hjemmebane i efteråret. Desværre måtte vi se langt efter DcH Grenaa, der ikke deltog i den sidste DAF Cup vi håber, at de vil deltage i de venskabelige dyster i 2011.

7 Udover de tre traditionsrige turnering skal særligt fremhæves bymesterskabet i Rally i juni måned, hvor vi fik skabt endnu mere opmærksomhed om aktiviteten, og DGI s Landstræf i Åbyhøj, hvor vi også havde deltagere med. Vi kan dermed sætte et punktum for endnu et år med stor stævnedeltagelse og rigtig mange gode foreningsresultater og individuelle resultater. Følgende medlemmer har i 2010 opnået at rykke fra en klasse til en anden i stævnemæssig sammenhæng på grund af deres gode resultater: Begynder til Let øvet Birgitte / Simba Hanne / Viva Lone / Nuka Kaj / Pepsi Maiken / Baloo Ole / Freja Lisbeth / Moster Gitte / Amy Michala / Fanta Let øvet til Øvet Bente / Iza Henning / Zoë Martha / Sofus 3 fejlfrie løb som øvet Allan / Chantti Og i rally-lydighed Begynder til Øvet Janni / Henya Qitta / Mogens Kicki / Ulla Hanibal / Else Tillykke med de flotte præstationer.

8 VI SER FREMAD Vi kan se tilbage på endnu et aktivt år, hvor både foreningen og træningen igen har udviklet sig positivt og bestemt ikke har stået stille. Det er klart, at et højt aktivitetsniveau og et ønske om fortsat udvikling af foreningen og træningen stiller krav til foreningens økonomiske grundlag. Indtil videre har vi år for år kunne holde os til de budgetterede også selvom vi har foretaget store investeringer i træningsfaciliteter, forhindringer og uddannelse. Udvidelsen, de løbende udgifter til bl.a. vedligeholdelse af både arealer og forhindringer, strøm til lysanlægget, uddannelse af trænere samt en kommende investering i en ny græsklipper, betyder, at vi på det sidste bestyrelsesmøde i 2010 besluttede at hæve kontingentet til 500 kr. pr. halvår og tilsvarende for deltagelse på hvalpehold. På samme bestyrelsesmøde drøftede vi samtidig også vores krav til hundeforsikring. Hidtil har vi alene krævet den almindelige hundeansvarsforsikring. Vores trænere er via DGI dækket ind for de skader, de eventuelt måtte påføre andre i trænergerningen. Med den almindelige hundeansvarsforsikring dækkes skader, som hundene forårsager på andre mennesker, dyr eller ting. Den almindelige hundeansvarsforsikring dækker imidlertid normalt ikke skader, som hunden forvolder til træning eller en konkurrence, inkl. skader på træneren eller en dommer. Vi har i bestyrelsen derfor besluttet, at det fremover skal være et krav, at man har en udvidet hundeansvarsforsikring for at gå til træning i vores forening. Begge beslutninger skal være med til at sikre, at vi fortsat kan være en attraktiv forening i 2011 og fremefter. Til slut skal lyde en tak til de mange, der i årets løb har givet en hånd til foreningens bedste. Det er bidragydere på mange fronter, både som hjælper til stævner og træningen, trænere, arrangører, græsklippere, rengøring af hundehus, forhindringsvedligeholdelse, bladskrivere. Uden denne udbredte hjælperkultur havde vi ingen forening. Bestyrelsen

Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset

Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænere - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset Til stede: Fra bestyrelsen: formand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere