HUSORDEN FOR AFDELING 14 S BEBOERE. Velkommen i boligforeningen. Fjordblink. Afdeling 14 - Saltumvej HUSORDEN / REGLEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR AFDELING 14 S BEBOERE. Velkommen i boligforeningen. Fjordblink. Afdeling 14 - Saltumvej HUSORDEN / REGLEMENT"

Transkript

1 Velkommen i boligforeningen Fjordblink Afdeling 14 - Saltumvej HUSORDEN / REGLEMENT

2 Forord:... 3 Boligens vedligeholdelse Inde i boligen Maling i lejeboligerne Maling udvendig Ændringer i boligen Opvaskemaskiner og vaskemaskiner i lejemålene Uden for boligen Havens vedligehold Havehegn Altanens vedligehold og anvendelse Tremmerum / Skurrum Udendørs tilbygninger Paraboler Overdækkede terrasser Drivhuse Redskabsskure Støjforhold Husdyrhold i afdelingen Husdyrhold Hvad er et husdyr? Pasning af husdyr Luftning af husdyr Husdyr til gene? Specielle hensyn Hundeloven Færdsel og parkering Motorkøretøjer Parkering Parkering - Knallerter (30/45): Cykler Barnevogne / Klapvogne Indkøbsvogne Skadedyr Generelt i afdelingen Afdelingens udendørsarealer Boldspil på afdelingens arealer Rygning i afdelingen Hvad nu hvis jeg ikke overholder husordenen?

3 Forord: Med denne husorden er det tilsigtet at beboerne i Fjordblinks afdeling 14 kan finde det reglement, der gør sig gældende for afdelingens beboere. Rigtig god læselyst. Afdelingsbestyrelsen 3

4 Boligens vedligeholdelse Vedrørende boligens vedligeholdelse m.v. henvises til Fjordblinks almindelige vedligeholdelsesreglement, der udleveres til alle indflyttere - eller kan rekvireres fra boligforeningens kontor. 1. Inde i boligen 1.1 Maling i lejeboligerne Hvis du ønsker at male i lejeboligen, anbefales det, at der tages udgangspunkt i følgende liste: Vægge Råhvid - glans 7. Loft hvid - glans 3 Bad-væg Råhvid - glans 25. Badloft hvid - glans 3 Wc-væg / loft Råhvid - glans 25. WC-hvid - glans 3 Træværk S 1500 N - glans 40 Ved fraflytning af lejemålene, tages der udgangspunkt i kvaliteten på malingen, samt kvaliteten af arbejdets udførelse. Er man i tvivl, så ret henvendelse til varmemesteren i afdelingen. 1.2 Maling udvendig Hvis man ønsker at male udvendige overdækkede terrasser, selvopførte skurrum eller lignende, er følgende farver fra Beckers farvekort om træ og træværk godkendte: Filippa 1024 (Lys grønlig) Veronika 1115 (Lys grå) Halvar 2001 (sort) NB: Skurrum ved gårdhuse med eternitplader må IKKE males!. 1.3 Ændringer i boligen Det er ikke tilladt at foretage ændringer i lejemålet, uden administrationens skriftlige samtykke og anvisninger, jfr. råderetsbestemmelserne. Varmemesteren eller bestyrelsen kan vejlede dig i, hvor du bør henvende dig inden du påbegynder en evt. ændring af din bolig. 4

5 1.4 Opvaskemaskiner og vaskemaskiner i lejemålene Det er tilladt at opstille vaske-/opvaskemaskine i afdelingens lejemål, blot du følger nedenstående anvisninger som er ufravigelige. Vaske-/Opvaskemaskine må opstilles såfremt nedenstående retningslinjer følges: Vandinstallationen SKAL være forsynes med vandstopsanordning. Afløbsinstallationen SKAL udføres efter afløbsregulativet. EL-installationen SKAL udføres efter "Stærkstrømsbekendtgørelsen". Alle installationer SKAL i øvrigt udføres af autoriserede installatører. Afdelingen forbeholder sig ret til at lade installationerne besigtige. 2 Uden for boligen 2.1 Havens vedligehold Såfremt du er anvist et lejemål med tilhørende have, er du også forpligtet til at vedligeholde haven. Haven skal renholdes og passes efter almindeligt gældende regler. Skader forvoldt af beboeren på hegnene imellem haverne, skal lejerne selv erstatte. Hækken klippes mindst én gang om året på indvendig og udvendig side, og hækkene må minimum nedskæres til 120 cm og IKKE overstige 180 cm. i højden. 2.2 Havehegn Havehegn langs hæk mod afdelingens fællesområder udføres som stakithegn med en højde på maks. 120 cm. For haver der vender ud til offentlige stier/områder - gør den almindelige lov om 180 cm. sig gældende. 2.3 Altanens vedligehold og anvendelse Altankasser ophænges på indvendig side af altanerne af hensyn til nedfaldsfare. Det er ikke tilladt at male altanen hverken ind- eller udvendigt eller at male gulvfladen. Bankning af tæpper og lignende er ikke tilladt fra altanerne. Der er opstillet et stativ ved vaskehuset til formålet. Det er ikke tilladt at fodre fugle fra altanerne af hensyn til underboen. HUSK: altanerne er ikke opbevaringsplads for affald og kasseret bohave. Der henvises til de opstillede containere. 2.4 Tremmerum / Skurrum Til hver etagelejlighed hører der et tremmerum til opmagasinering. Det er muligt at låse rummet med hængelås - den skal du dog selv medbringe. Tremmerummet må ikke anvendes til opmagasinering af kemikalier, olier eller andet der medfører luftgener, og ligeledes må tremmerummene ikke anvendes til knallerter eller andre former for motorkøretøjer. Her henvises til afdelingens retningslinjer for parkering. 5

6 3 Udendørs tilbygninger 3.1 Paraboler Parabolantenner må ikke opsættes på afdelingens bygninger eller dele heraf, og heller ikke fastgøres på rækværk, blomsterkummer og lignende. Opstilling af paraboler på altaner, terrasser og i haver må kun ske på fritstående fod, og kun i højde på 100 cm op til parabolens øverste kant. Anden anbringelse af paraboler skal holdes inden døre. Før evt. installering af antenner til brug af walkie talkie for brugere og radioamatører skal der altid ansøges hos afdelingsbestyrelsen. 3.2 Overdækkede terrasser Det er tilladt at opsætte overdækkede terrasser, såfremt nedenstående retningslinjer er fulgt. Foruden retningslinjerne udleveres der en konstruktionstegning hos varmemesteren, som skal følges. Foruden overholdelse af retningslinjerne, skal man ALTID henvende sig til varmemesteren inden man påbegynder arbejdet. Alle udestuer skal anmeldes til teknisk forvaltning, og prisen for en anmeldelse betales af den ansøgende lejer. Forhør dig omkring prisen hos bestyrelsen eller varmemesteren. Der skal underskrives vedligeholdelseskontrakt hos varmemesteren. Der må ikke udføres facadelukning og gavllukning, så den overdækkede terrasse fremtræder som udestue. Påmonterede sider på den overdækkede terrasse må maks. være 120cm. høje. Der må ikke monteres vinduer eller lign. i højde over de 120cm. De overdækkede terrasser må under ingen omstændigheder fastmonteres i murværket på bebyggelsen. Konstruktionen skal udføres i træ. Tagbelægning skal udføres i transparent PVC/polycarbonat trapezplader eller Fast-Lock plader. Al reparation og vedligeholdelse på de overdækkede terrasser påhviler den enkelte lejer, og afdelingen kan ikke stilles til ansvar for løbende vedligehold, misvedligehold, reparationer forårsaget af nedfaldent sne, is mv. Målene på den udleverede konstruktionstegning SKAL overholdes, herunder antal af spær og afstand imellem dem. Hvis retningslinjerne ikke overholdes, kan bebyggelsen blive forlangt fjernet/nedtaget. 6

7 3.3 Drivhuse Det er tilladt at opsætte drivhuse såfremt nedenstående retningslinjer overholdes. Der skal underskrives vedligeholdelseskontrakt hos varmemesteren. Alle opsatte drivhuse skal være konstrueret i aluminium. Drivhuse må maksimalt have en grundflade på 8,5 kvm. Drivhuse må ikke fastgøres til murværk på afdelingens bebyggelse. Drivhuse skal have minimum 1 meter til skel af hensyn til naboer. Drivhuset må maksimalt være 2,4 meter højt. Et opført drivhus meddeles til varmemesteren, som godkender drivhuset efter opførelsen. Ejeren af drivhuset står selv for vedligeholdelse og reparationer af drivhuset, og ligeledes hæfter afdelingen IKKE for nedfald af sne, is mv. Drivhuset tages ned ved fraflytning, medmindre den næste beboer ønsker at overtage forpligtelsen på drivhuset. Hvis retningslinjerne ikke overholdes, kan bebyggelsen blive forlangt fjernet/nedtaget. 3.4 Redskabsskure Redskabsskure på terrasser skal opføres og placeres efter følgende retningslinjer. Der skal underskrives vedligeholdelseskontrakt hos varmemesteren. Bredde: Maks. som terrassen vinkelret på murværket (Dog aldrig fastmonteret i murværket). Dybde: Maks. 50 cm. Højde: Maks. 150 cm. Ejeren af redskabsskuret står selv for vedligeholdelse og reparationer af redskabsskuret, og ligeledes hæfter afdelingen IKKE for nedfald af sne, is mv. Hvis retningslinjerne ikke overholdes, kan bebyggelsen blive forlangt fjernet/nedtaget. 7

8 4 Støjforhold Det påhviler den enkelte beboer, at tage hensyn til omgivelserne, herunder sikre nattero for øvrige beboere. Anvendelse af radio- og musikanlæg må ikke forstyrre de omkringboende. Brug af vaskemaskiner i egne lejemål i boligblokke må ske i tidsrummet 8:00 til 20:00. Boremaskiner og lignende slagværktøj må bruges i tidsrummet 8:00 til 20:00. Ved brug af musikanlæg og lign. skal der tages hensyn til de omkringboende. Støj fra musikanlæg og lign. bør ske i tidsrummet 8:00 til på lige fod med ovenstående, dog altid af hensyn til naboerne. Tag altid en snak med naboen i god tid, hvis du regner med at ovenstående ikke kan overholdes under specielle anledninger. 5 Husdyrhold i afdelingen 5.1 Husdyrhold Det er tilladt at holde ét husdyr pr. lejemål. Alle husdyr registreres hos varmemesteren i afdelingen med forevisning af nødvendig forsikring hvis der er tale om hund. Registreringen SKAL ske ved henvendelse til varmemesteren i kontorets åbningstid. Ikke registrerede husdyr vil blive forlangt fjernet. 5.2 Hvad er et husdyr? Husdyr defineres som hund, kat eller andre større tilladte husdyr inden for lovens rammer. For andre husdyr som marsvin, kanin mv. gør det sig ligeledes gældende, at disse ikke må være til gene for beboerne i afdeling Pasning af husdyr Ved pasning af husdyr gør det sig gældende, at man maksimalt må have ét husdyr i pasning i 3 uger. Ved pasning skal der indhentes tilladelse hos varmemesteren og fremvises gyldig hundeforsikring. Det er ikke tilladt at passe husdyr der er omfattet af ulovlige racer i hundeloven. Se evt Luftning af husdyr Haverne må ikke anvendes til direkte luftning uden fjernelse af efterladenskaber, da det i større omfang kan være til gene for de omkringliggende beboere. Skulle uheldet være ude under gåturen, fjernes efterladenskaber omgående! Hunde og katte skal altid føres i snor uden for lejemålet på afdelingens arealer. 5.5 Husdyr til gene? Det er dog altid en grundregel, at dyrene ikke må være til gene for naboer og andre lejere i afdeling 14. Her gælder de almindelige retningslinjer om lugtgener, støj mv. 8

9 Det er ligegyldigt om forstyrrelsen af de omboendes ro sker om dagen eller om natten, eller om hunden opholder sig udendørs eller indendørs. 5.6 Specielle hensyn Vær specielt opmærksom på, at akvarier kan være ekstremt tunge, afhængig af størrelsen og mængden af vand. Eksempelvis kan et akvarium på 250 liter nemt komme op og veje over 300 kilo med indhold. Rådfør dig altid med varmemesteren, og sikrer dig, at gulvet har bæreevnen til akvariet. Hvis reglerne ikke overholdes kan akvariet blive forlangt fjernet. 5.7 Hundeloven For husdyr gælder den almindelige lov om hunde nr. 380 af 26. juni 1969, samt den nye hundelov omfattet af ulovlige racer iflg. justitsministeriet. Pasning og hold af ulovlige hunderacer / kamphunde er ligeledes ikke tilladt i afdelingen. 4. "Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der indgives klage derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke hjælper, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne. Justitsministeren kan, for så vidt det drejer sig om hunde, der af erhvervsmæssige opdrættere holdes indelukket i hundegård eller på anden måde, dispensere fra denne bestemmelse i tilfælde, hvor der ved en hundegårds anlæggelse og indretning er taget ethvert rimeligt hensyn til bebyggelsesforholdene." 9

10 6 Færdsel og parkering 6.1 Motorkøretøjer Al færdsel på motorkøretøjer på afdeling 14 s arealer imellem blokkene og gårdhusene henvises til parkeringspladserne. Det er ikke tilladt at føre motorkøretøjer på gangstierne imellem blokkene og på gangstierne ved gårdhusene. Færdsel i området bør ske under hensyn til beplantningen. 6.2 Parkering Al parkering henvises til P-pladserne. Parkering på gangstier og fortove imellem blokkene er IKKE tilladt. Stierne er tydeligt markerede som gangstier, og ved overtrædelse kan der ske anmeldelse til politiet. 6.3 Parkering - Knallerter (30/45): Al parkering af knallerter og scootere henvises til den fælles garageparkering, eller de af varmemesteren henviste rum i afdelingen, hvor det er tilladt at parkere knallerter. Husk at transport til og fra rummene foregår med slukket motorkøretøj. NB: Tremmerummene må IKKE anvendes til henstillings af motorkøretøjer jvf herunder scootere og knallerter. 6.4 Cykler Al henstilling af cykler skal ske i afdelingens cykelskure eller evt. tremmerum. 6.5 Barnevogne / Klapvogne Al henstilling af barnevogne og klapvogne må ikke ske i opgange/trapperum af hensyn til brandsikkerheden, men skal ske i de tilknyttede barnevognsrum. 6.6 Indkøbsvogne Al henstilling af indkøbsvogne på afdelingens arealer er ikke tilladt. Ved hjembringelse af indkøbsvogne skal indkøbsvognene fjernes straks efter brug. 7 Skadedyr Undlad at henkaste brød eller fuglefoder i anlæg og på gange. Sørg for at kælderdøre holdes lukkede og vær med til at give rotter og andre skadedyr så dårlige livsvilkår hos os som muligt. 10

11 8 Generelt i afdelingen 8.1 Afdelingens udendørsarealer Som beboer i afdeling 14 forpligter du dig til at være behjælpelig med at renholde og passe på vores udendørsarealer. I praksis betyder det, at du udviser almindelig dannelse og pli overfor de andre beboere og sørger for altid at rydde op efter dig selv. 8.2 Boldspil på afdelingens arealer Al boldspil i afdelingen henvises til den store plads ved basketball-banen. Boldspil op ad og langs beboelser og andre bygninger i afdelingen er ikke tilladt af hensyn til beboerne. Der henvises ligeledes til, at det er muligt at benytte de omkringliggende arealer, herunder den store mark imellem Skallerupvej og Saltumvej, samt fodboldbanen på arealerne bag afdeling 14 - hvor der bl.a. er opstillet mål til formålet. 8.3 Rygning i afdelingen Det er besluttet at al rygning i afdelingens opgange og fælleshuse er forbudt. Rygning foregår udendørs, hvad enten fælleslokaliteter anvendes til private eller offentlige arrangementer. Det er vedtaget i afdelingen, at der ligeledes ikke må ryges på E-cigaretter i vores selskabslokaler. Rygning i lejemålene er tilladt. 11

12 9 Hvad nu hvis jeg ikke overholder husordenen? Reglerne i husordenen er vedtaget på demokratisk vis af beboerne på de årlige afdelingsmøder. Ved tilsidesættelse af husordenen overholder Du ikke dine forpligtigelser i forhold til Dine naboer. Hvis du som beboer i afdeling 14 undlader at overholde husordenen, risikerer du at andre beboere eller bestyrelsen udfærdiger en klage over dig. Du vil blive underrettet om klagens indhold, men bliver ikke underrettet om hvem der har klaget. Hvis du som beboer modtager gentagne klager over grove overtrædelser, risikerer Du at få opsagt eller ophævet Dit lejemål og må dermed finde et andet sted at bo. 12

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement

Boligforeningen Fjordblink Afd. 15. Husorden & Havereglement Boligforeningen Fjordblink Afd. 15 Husorden & Havereglement Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. januar 2014 Foto: Henrik Bom 1. Husorden for Afdeling 15, Boligforeningen Fjordblink Forord:

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 - omdelt marts 2013 AFD. 26 KJÆRSLUND VIBY J Indhold Generelt om afdelingen... 3 1. Affald... 4 2. Affaldsposer... 4 3. Afløb... 4 4. Altaner... 5 5. Antenneanlæg... 5 6. Badeværelser...

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 14. september 2012 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere