[Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen [Stamdata2] [Stamdata1] Page 1 of 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen [Stamdata2] [Stamdata1] Page 1 of 11"

Transkript

1 [Introduktion] Velkommen til Ungdomsundersøgelsen Undersøgelsen gennemføres af FTF og 21 af organisationerne under FTF. For at være i målgruppen for denne undersøgelse skal du være under 35 år, og være i arbejde eller under uddannelse på et af de områder som hører hjemme under FTF. Besvarelsen vil tage ca minutter. Du kan i bjælken på skærmen følge med i hvor langt du er nået. For at kunne klikke videre til næste spørgsmål skal du have afgivet dit svar. Hvis du ikke kan komme videre, skal du kontrollere siden for ubesvarede spørgsmål. Vil du se spørgsmålene inden du svarer, kan du hente hele skemaet som PDF-fil her: God fornøjelse med besvarelsen. [1 - multiple] Hvor har du hørt om undersøgelsen? (sæt gerne flere krydser) Via brev Facebook SMS Via mail Medlemsblad Plakat på studiet Personlig opfordring Fra website Andet [Stamdata1] [2 - single] Du er: Mand Kvinde [3 - single] Er du? Bor alene Bor sammen Gift [4 - single] Har du/i børn? [5 - single] Hvor i landet studerer/arbejder du? Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland [Stamdata2] [6 - single] Hvor gammel er du? Under 20 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år 30år 31 år 32 år 33 år 34 år [7 - single] Er du? Studerende Elev/lærling I arbejde Ledig Selvstændig Andet (fx orlov) [Betingelse statusudv_i-arbejde] [I arbejde] [8 - single] Hvor mange år har du været i arbejde? Mindre end 2 år 2-5 år Mere end 5 år Page 1 of 11

2 [9 - single] Har du overvejet at skifte job/erhverv? (vælg ét udsagn), for at få et bedre job (fx med bedre løn eller på et højere niveau), for at søge tilsvarende beskæftigelse et andet sted, jeg ønsker at forlade faget til fordel for et andet fagområde (fx ny uddannelse) Jeg overvejer at blive selvstændig inden for mit fagområde [Betingelse statusudv_i-arbejde] [Enighed] Er du enig i disse udsagn? [10 - single] Mit job stemmer overens med mine forventninger fra studiet [11 - single] Jeg føler at mit studium har rustet mig godt nok til mit job [Betingelse Statusudv_udd] [Lever op til] [12 - single] Uddannelsen lever op til mine forventninger? [13 - single] Du kan her uddybe dit svar i ovenstående: Skriv her: Har ingen tilføjelser. [14 - multiple (max 3)] Hvad var vigtigst for dig, da du valgte uddannelse (Sæt max. 3 krydser) - at jeg arbejder med mennesker hver dag - at uddannelsen kan bruges til mange ting - at lønnen er god - at uddannelsen var overskuelig - at jeg var sikker på at kunne få job - at jeg kan arbejde selvstændigt - muligheden for at blive selvstændig - uddannelsen lød spændende - det kreative element - faget giver mig stolthed - faget er spændende - at jeg fortsat kan udvikle mig - at der er gode karrieremuligheder - at jeg kan bidrage til et bedre samfund - at jeg har et ansvar i jobbet [15 - single] Hvilket stillingsområde (titel/uddannelse) har du/vil du få? (Vælg fra svarmulighederne) Ansat i Skat Bank og realkredit ansatte, assurandør, ejendomsmægler, andet i den finansielle sektor Bioanalytiker Bygningskonstruktør Pædagog (pædagog, klubpædagog, professions bachelor mv.) Ergoterapeut Ernærings- og sundhedsstuderende / Prof.bachelor i ernæring og sundhed Farmakonom Forsikringsfunktionær (elev, assistent, fuldmægtig mv.) Fysioterapeut IT-området Jordbrugstekniker / Jordbrugsteknolog Konstabel, sergent mv. Lærer (diverse skoleområder) Radiograf Skov- og landskabsingeniør Socialrådgiver Sygeplejerske Tandplejer Økonoma, Ernæringsassistent Anden titel [16 - single] Er du medlem af en fagforening eller en studenter-/elevorganisation? [Hop : 16= 2 ==> Ej medlem] [Medlem] [17 - single] Hvilken fagforening eller studenter- /elevorganisation er du medlem af? Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) eller Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS) Centralforeningen for Stampersonel Danmarks Lærerforening / Lærerstuderendes Landskreds (LL) Page 2 of 11

3 Danske Bioanalytikere Dansk Skatteforbund Dansk Socialrådgiverforening / Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Dansk Sygeplejeråd / Sygeplejestuderendes LandsSammenslutning (SLS) Dansk Tandplejerforening Danske Forsikringsfunktionærer / DFL-ungdom Danske Fysioterapeuter Danske Skov- og Landskabsingeniører Ergoterapeutforeningen Farmakonomforeningen Finansforbundet Foreningen af Radiografer i Danmark / Radiograf studerende i Danmark Frie Skolers Lærerforening JID (faglig organisation for jordbrugsteknikere, jordbrugsteknologer & studerende) Konstruktørforeningen Kost & Ernæringsforbundet PROSA - Forbundet af It-professionelle [Medlem2] [18 - single] Hvornår meldte du dig ind i fagforeningen eller studenter-/elevorganisation? Ved uddannelsens start Under uddannelsen Ved uddannelsens afslutning Da jeg fik arbejde Ved arbejdsløshed [19 - multiple] Hvad fik dig til at melde dig ind? (sæt gerne flere krydser). For at få en billig forsikring og lign. medlemsfordele For at få fagbladet Fordi fagforeningen forhandler min løn m.v. For at være en del af et fagligt fællesskab/få et fagligt netværk For at kunne få personlig hjælp og rådgivning Af principielle årsager/fordi det bør man være Fordi de andre studerende/kollegerne er medlemmer Repræsentant for fagbevægelsen på min uddannelse/arbejdsplads fik mig overbevist Fordi det giver tryghed For at påvirke arbejds- og ansættelsesvilkår For at kunne påvirke min uddannelse og mit fag Fordi fagforeningerne tilbyder sociale- og / eller faglige arrangementer Fordi fagforeningen repræsenterer mig fagpolitisk Andet: [20 - single] Har du været i kontakt med din fagforening det seneste år? (fx i forbindelse med faglige spørgsmål, ansættelse, møder, mv.), én til tre gange, mere end tre gange [Betingelse kontakt med fag] [21 - multiple] Hvad har kontakten handlet om? (sæt gerne flere krydser) Har deltaget i generalforsamling Har deltaget i fagligt arrangement i fagforeningen Har deltaget i fagligt eller socialt arrangement på arbejdspladsen Har fået personlig rådgivning Jeg er selv aktiv i fagforeningen [Medlem3] [22 - multiple] Hvordan kunne du bedst tænke dig at få informationer fra din fag- eller studenter- /elevorganisation?(sæt gerne flere krydser) Fagbladet Nyhedsbrev med Hjemmeside SMS Facebook eller andre sociale medier Informationsmøder på arbejdspladsen Direkte kontakt til tillidsmand Pjecer om specifikke emner Møder Samtaler Andre kanaler, skriv her: [23 - single] Hvor ofte vil du gerne kontaktes af din fag- eller studenter-/elevorganisation? Jævnligt Når der er relevante informationer Når det er vigtigt [24 - single] Hvor støder du oftest på din fag- eller studenter- /elevorganisation? (Skriv gerne alle de steder du kan komme på) Skriv her: Har ingen tilføjelser. Page 3 of 11

4 [Betingelse Statusudv_udd] [25 - single] Som studerende kan du, i nogle tilfælde, være gratis medlem i a-kassen. Er du medlem af en a- kasse? [Betingelse 25= 2] [No a-kasse] [26 - single] Vidste du, at du havde mulighed for gratis medlemsskab af a-kasse under studiet? [27 - single] Vidste du, at blot få timers job om ugen mens du læste kunne give ret til at blive optaget i en a- kassen? [28 - single] Vidste du, at et års medlemsskab af a-kasse under studiet giver ret til dagpenge allerede dagen efter endt studie? [29 - single] Har du overvejet at melde dig ind i en a-kasse, når du dimitterer? [Betingelse ejmedlem] [Ej medlem] [30 - single] Overvejer du at blive medlem af en fagforening eller studenter-/elevorganisation? Måske [31 - single] Har du fået tilbud eller information om medlemskab af en fagforening eller studenter- /elevorganisation? [32 - multiple] Hvorfor er du ikke medlem? (sæt gerne flere krydser) Fordi det er for dyrt Fordi jeg ekke har råd Jeg frygter ikke at blive arbejdsløs Jeg vil hellere selv aftale løn- og arbejdsvilkår Jeg har kun brug for en A-kasse Jeg vil melde mig ind på et tidspunkt Det strider mod min overbevisning Jeg har ikke sat mig ordentligt ind i, hvad en fagforening kan tilbyde mig Fagforeninger støtter politiske partier Fagforeninger har et støvet image Jeg tror ikke det nytter noget at være medlem Det med fagforeninger siger mig ikke ret meget Som studerende kan jeg ikke bruge det Jeg er ikke enig med den fagforening der dækker mit fag Har tidligere været medlem, men har meldt mig ud igen Jeg har aldrig taget stilling Jeg er aldrig blvet spurgt [33 - single] Hvad kunne få dig til at melde dig ind? Skriv her: [Betingelse Medlemudv] [Medlemmer] [34 - multiple] Hvilke af følgende fagforeningsaktiviteter kunne du tænke dig at deltage i? (sæt gerne flere krydser) - arbejde for bedre løn og arbejdsvilkår for mig selv og mine kolleger - deltage i bestyrelsesarbejde i min fagforening - deltage i debatarrangementer - deltage i faglige kurser - deltage i udvalgsmøder om fag- eller uddannelsespolitik - deltage i sociale aktiviteter - jeg ønsker ikke at være aktiv [35 - single] Kunne du tænke dig at deltage i planlægningen af sociale eller faglige arrangementer? [36 - single] Kunne du tænke dig at blive tillidsrepræsentant? [37 - single] Page 4 of 11

5 Er du aktiv i andre foreninger? [Arbejdslivet] Om Arbejdslivet Her kommer en række spørgsmål, der handler om din opfattelse og ønsker til arbejdslivet. Hvis du er under uddannelse, skal du svare med dine forventninger til dit kommende arbejdsliv. [Tid] [38 - single] I hvilket omfang vil du acceptere arbejdsopgaver, der ikke har din personlige interesse? Slet ikke I lille omfang I noget omfang I stort omfang [39 - single] Vil du være tilknyttet som: Fastansat på fuldtid Fastansat på deltid Freelance-ansat (herunder projektansat samt vikaransættelse) Selvstændig Ved ikke [40 - single] Hvad foretrækker du, når det gælder arbejdstider og timetal? Faste arbejdstider og fast timetal Fleksible arbejdstider og fast timetal Fleksible arbejdstider og fleksibelt timetal Ved ikke [Tid2] [41 - single] Hvor meget selvstændigt ansvar foretrækker du i dit daglige arbejde? Intet selvstændigt ansvar Lidt selvstændigt ansvar Noget selvstændigt ansvar Meget selvstændigt ansvar [42 - single] Hvor meget betyder det for dig at arbejde sammen med andre i grupper, teams eller i netværk på arbejdspladsen? Ingen betydning Mindre betydning [43 - single] Hvordan ser du helst, at arbejdet på en arbejdsplads bliver organiseret? (Vælg én af de følgende arbejdsformer) Individuelt arbejde med faste arbejdsopgaver Individuelt arbejde med varierende arbejdsopgaver Teamwork med faste arbejdsopgaver Teamwork med varierende arbejdsopgaver Et mix af ovenstående Andre arbejdsformer [sp32] I hvilken grad er følgende forhold vigtige for dig i forbindelse med din karriere? [44 - single] At blive leder I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke [45 - single] At specialisere dig fagligt I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke [46 - single] At kunne skifte til nye arbejdsområder I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke [47 - single] At kunne blive selvstændig I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke [sp34] Hvis du frit kunne vælge arbejde, hvilken betydning ville du da tillægge følgende udsagn? (Vurder udsagnene på en skala fra "stor betydning" til "slet ingen betydning") [48 - single] At arbejdet er interessant og spændende Page 5 of 11

6 [49 - single] At jeg selv kan bestemme en masse [50 - single] At lønnen er god [51 - single] At jeg kan føle, at jeg laver et godt stykke arbejde [52 - single] At der er tryghed i ansættelsen [53 - single] At der er et godt socialt samvær på arbejdspladsen [54 - single] At det fysiske arbejdsmiljø er i orden [55 - single] At det psykiske arbejdsmiljø er godt [56 - single] At jeg selv kan bestemme arbejdstiden [57 - single] At der er gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling [58 - single] At der er gode muligheder for karriere [59 - single] At ledelsen viser forståelse og respekt for de ansatte [Fast løn] [60 - multiple] Hvis du selv skulle prioritere, hvad din løn skulle afhænge af, hvordan vil du så prioritere følgende 3 muligheder? (Udsagn skal prioriteres, således 1 er højest, 2 næsthøjest osv. Den totale sum af besvarelserne skal give 6 point). Fast løn efter overenskomst Løn som du selv forhandler Løn efter overenskomst, men med mulighed for tillæg, der aftales lokalt på arbejdspladsen [61 - single] Synes du at uddannelsens længde bør påvirke lønnens størrelse? [62 - single] Hvad er du mest enig i bør bestemme lønnens størrelse? (Vælg ét udsagn) Der bør være lige løn for lige arbejde Lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers indsats Lønnen bør tilpasses den enkelte lønmodtagers kompetencer Lønnen bør tilpasses den enkeltes ansvar Lønnen bør følge medarbejderens anciennitet Page 6 of 11

7 [Fagforeninger] Om fagforeninger Her kommer en række spørgsmål, der handler om din opfattelse og ønsker til fagforeningen. [Fagforening-2] Hvad er din opfattelse af din egen fagforening eller (hvis du ikke er medlem) den fagforening som dækker dit område? (Vurder hvert enkelt udsagn på en skala fra meget enig til meget uenig) [63 - single] Bidrager aktivt til udviklingen af uddannelserne [64 - single] Støtter det enkelte medlem [65 - single] Skaber tryghed [66 - single] Sikrer løn svarende til kvalifikationer [67 - single] Fagforeningen er der, når jeg har brug for den [68 - single] Fagforening meler bare deres egen kage (pamperi) [69 - single] Medvirker til medlemmernes kompetenceudvikling og efteruddannelse [70 - single] Arbejder for udvikling af faget og professionen [Fagforening] Hvad er din generelle opfattelse af de danske fagforeninger? (Vurder hvert enkelt udsagn på en skala fra meget enig til meget uenig) [71 - single] Bidrager aktivt til udviklingen på arbejdsmarkedet [72 - single] Har føling med lønmodtagernes behov [73 - single] Er garant for rimelige arbejdsvilkår [74 - single] Skaber tryghed [75 - single] Er med til at sikre gode udviklingsmuligheder Page 7 of 11

8 [76 - single] Giver medlemmerne indflydelse på udviklingen [77 - single] Sikrer retfærdig fordeling af goderne [78 - single] Fagforeningerne meler bare deres egen kage (pamperi) [Betingelse Medlemudv] [79 - multiple] Her kommer en række argumenter for at være medlem af en fagforening. Sæt kryds ved dem, du mener er relevante (du må gerne sætte flere krydser). Hjælper med rådgivning og krisehjælp Hjælper med personlig kompetenceudvikling Kæmper for mine interesser på politisk plan Det forventes af mig på min arbejdsplads Styrker min identitet som en del af en faggruppe Arbejder for bedre løn- og arbejdsvilkår Jeg synes, at jeg bør være medlem Tilbyder gode ordninger (ferietilbud, indkøb mv.) For at blive medlem af en A-kasse Bidrager til min karriereudvikling Bidrager til professionens udvikling og autoritet Andet [Fremtiden] Nedenstående udsagn bedes besvaret selv om du ikke er medlem af en fagforening pt. [Fremtid] Hvor vigtigt er det for dig at fagforeningerne vægter følgende opgaver i fremtiden? [80 - single] Aftale løn og arbejdsforhold m.v. [81 - single] Bedre arbejdsmiljø [82 - single] Individuel juridisk bistand [83 - single] Give faglig rådgivning og vejledning [84 - single] Arbejde for at sikre mit fags berettigelse i fremtiden [85 - single] Tilbyde kurser og kompetenceudvikling [86 - single] Tilbyde indkøbsordninger, feriehuse, forsikringer o.lign. [87 - single] Arbejde for at der er veluddannede tillidsrepræsentanter [88 - single] Arbejde for forskning på mit fags område Page 8 of 11

9 [89 - single] Yde karriererådgivning [90 - single] Hjælp til jobsøgning [91 - single] Være meningsdanner og aktiv i samfundsdebatten [92 - single] Arbejde for udvikling af mit fag [93 - single] Har du tilføjelser til ovenstående opgaver, som du mener, er vigtige at fagforeningen arbejder med i fremtiden? Skriv her: Har ingen tilføjelser. [Fremtiden] [fagfor fremtid] Hvad er vigtigst for dig, når der indgås aftale om dine løn- og ansættelsesforhold? [94 - single] Bedre pension [95 - single] Bedre arbejdsmiljø [96 - single] Højere løn [97 - single] Mere ferie [98 - single] Større tryghed i ansættelsen [99 - single] Valgmulighed mellem fx løn, pension, ferie mv. [100 - single] Bedre mulighed for kompetenceudvikling og efteruddannelse [101 - single] Er der noget vi ikke har nævnt ovenfor, som du gerne vil have med, når der aftales løn- og ansættelsesforhold? Skriv her: Har ingen tilføjelser. [sp18] Er du enig eller uenig i følgende udsagn? (Vurder hvert enkelt udsagn) [102 - single] Fagforeningen er nødvendig for at varetage mine interesser på arbejdsmarkedet Enig Uenig [103 - single] Fagforeningen har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen Page 9 of 11

10 Enig Uenig [104 - single] Solidaritet mellem lønmodtagerne er vigtig for at sikre lønmodtagernes vilkår på arbejdsmarkedet Enig Uenig [105 - single] Tillidsmanden har en central rolle i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager Enig Uenig [Betingelse Statusudv_udd] [106 - single] Du har nu gennemført undersøgelsen. Inden du afslutter, vil vi bede dig besvare 5 ekstra spørgsmål om dine uddannelsesforhold:, lad mig bare besvare de 5 spørgsmål, jeg vil gerne afslutte nu [Betingelse 106= 1] [StuderendeXtra] [107 - single] Hvor længe har du studeret på din nuværende uddannelse? 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3 år eller mere [108 - single] Har du oplevet at antallet af undervisningstimer er blevet beskåret eller forøget på din nuværende uddannelse? Timetallet er forøget Timetallet er uændret Timetallet er beskåret [109 - single] Er timetallet på din nuværende uddannelse passende? Der er for mange timer Der erpassende antal timer Der er for få timer [Betingelse 106= 1] [StuderendeXtra2] Kvalitet i uddannelsen kan bestå af mange forskellige elementer, fx. gode undervisere, høj kvalitet af undervisningstimerne, mulighed for dialog med og hjælp fra undervisere, kvalitet i praktik-forløb (tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse), et godt fagligt miljø, et godt socialt miljø, velfungerende IT-understøttelse etc. [110 - single] Har du oplevet at kvaliteten af din nuværende uddannelse har ændret sig i løbet af de seneste to år? Er den blevet: Meget bedre Bedre Uændret Ringere Meget ringere [111 - single] Er du tilfreds med kvaliteten af din nuværende uddannelse? Meget tilfreds Delvist tilfreds Delvist utilfreds Meget utilfreds [konkur] Tak for hjælpen! Du har nu mulighed for at deltage i lodtrækningen om en masse flotte præmier! Du vil stadig være anonym i forhold til spørgeskemaet. [112 - single] Du kan her tilmelde dig konkurrencen om flotte præmier udtrukket blandt alle besvarelser af denne undersøgelse., jeg vil gerne deltage i konkurrencen. I stedet for navn og adresse, kan du blot indtaste din -adresse, skriv her:, jeg ønsker ikke at deltage i konkurrencen [Betingelse kok] [Info] Tak for din tilmelding til konkurrencen! Vinderne vil blive kontaktet direkte efter lodtrækningen d. 8.april [Betingelse 17 7] [Panel] Tilslutning til FTF s ungdomspanel. [Betingelse 17 7] [113 - single] Det er FTF s plan at gennemføre mindre temaundersøgelser om unges syn på uddannelse, arbejdsliv og faglige forhold. Vi håber, at du vil medvirke i kommende undersøgelser. Orientering om disse vil blive udsendt på . Din besvarelse vil fortsat blive Page 10 of 11

11 behandlet anonymt og fortroligt., jeg ønsker ikke at medvirke fremover, jeg vil gerne medvirke i panelet for korte temaundersøgelser - skriv din adresse her: [Interview afsluttet] FTF takker for din hjælp Page 11 of 11

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Arbejds- familie- og fritidsliv

Arbejds- familie- og fritidsliv Arbejds- familie- og fritidsliv Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse om balancen mellem arbejds-, familie- og fritidsliv. I undersøgelsen refereres ofte til familien. I dag kan familier tage

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Stress på arbejdet. 9.5.2006 Notat

Stress på arbejdet. 9.5.2006 Notat 9.5.2006 Notat MELA/kiak Stress på arbejdet FTF har undersøgt omfanget af stress på FTF-arbejdspladserne, konsekvenserne af det høje stress-niveau og baggrunden for, at så mange ansatte føler sig stresset

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt statsansatte Spørgeskema Om dig og dit arbejde 1. Hvor gammel er du? (1) Under 18 år (2) 18-29 år (3) 30-39 år (4) 40-49 år (5) 50-59 år (6) 60 år ældre

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Godt i GanG som elev

Godt i GanG som elev Godt i gang som elev Du har valgt en god uddannelse. En elevuddannelse giver dig mange muligheder. Det er en god uddannelse, som du kan bygge din karriere op omkring. I modsætning til andre uddannelser,

Læs mere

VELKOMMEN. til et stærkt fagligt fællesskab

VELKOMMEN. til et stærkt fagligt fællesskab VELKOMMEN til et stærkt fagligt fællesskab Et stærkt fagligt fællesskab Velkommen til Kost & Ernæringsforbundet er Danmarks stærkeste fællesskab for dig, der arbejder med kost, ernæring og sundhed. Et

Læs mere

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Kære tillidsrepræsentant Dette skema indeholder en række spørgsmål om deltagelse i efter- og videreuddannelse i 1996, for de ansatte du repræsenterer på arbejdspladsen.

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

IDEKATALOG FAGLIGT FÆLLESSKAB

IDEKATALOG FAGLIGT FÆLLESSKAB IDEKATALOG FAGLIGT FÆLLESSKAB Fagligt fællesskab Det faglige fællesskab kan betyde flere forskellige ting. Det er noget, der er mellem kolleger på den enkelte arbejdsplads. Men fællesskab om faget er også

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere