Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012"

Transkript

1 7 Mappingtabel, bygningsdele Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

2 Indhold side 7.1 Formål og anvendelse Mapping fra SfB Mapping fra gammel konto 115 og 116 (det almene byggeri) 13 2

3 7.1 Formål og anvendelse I forbindelse med indarbejdningen af Forvaltnings Klassifikation i det eksisterende byggeri vil det være nødvendigt at flytte bygningsdele fra den nuværende placering i SfB til Forvaltnings Klassifikation. Dette hefte rummer den nødvendige mapping, se afsnit 7.2. SfB bygningsdelstavle har i en årrække været anvendt til klassifikation af bygningsdele både i byggeri og i ejendomsforvaltning. I det almene boligbyggeri anvendes en modificeret udgave af tavlen tillige som udgangspunkt for kontoplaner til drift. Dette hefte rummer mapping fra den modificerede udgave af tavlen (kontoplan for konto 115 og 116) til Forvaltnings Klassifikation, se afsnit 7.3. Siden SfB-systemet blev udgivet af Byggecentrum i 1988 har det ikke fra centralt hold været ajourført. I takt med at nye bygningsdele er kommet til, er der derfor sket en ikke koordineret udbygning af systemet. Denne mapping følger den trykte udgave af BC/SfB Generelt set er mappingen fra SfB til Forvaltnings Klassifikation enkel. Det er den, fordi opfattelsen af begrebet bygningsdele stort set er den samme i de to systemer. Den er også enkel, fordi begge systemer er rene klassifikationer på ét niveau. Der eksisterer de fleste steder et én til én forhold mellem systemerne. Opmærksomheden skal dog henledes på, at strukturen i de to systemer i øvrigt er forskellig. En lille vanskelighed i mappingen er, at der i Forvaltnings Klassifikation er anvendt samme terminologi og begrebsdannelse som i DBK s referencesystem for bygningsdele. En begrebsdannelse, som ikke i alle henseender er i overensstemmelse med SfB. Dette hensyn er taget, fordi det tillige skal være muligt at mappe fra DBK til Forvaltnings Klassifikation. Som det fremgår af mappingen, er der mange eksempler på, at forskellige bygningsdele i SfB leder hen til samme bygningsdel i Forvaltnings Klassifikation. Det gælder bl.a. for forskellige typer af vægge i SfB, som alle mapper til væg i Forvaltnings Klassifikation. Dette skal ikke opfattes som udtryk for, at der i Forvaltnings Klassifikation skal arbejdes med en mindre detaljering end i SfB, men alene at typer i Forvaltnings Klassifikation placeres som egenskabsdata. 3

4 Forvaltnings Klassifikation indeholder som SfB overflader som en selvstændig gruppe. Det er dog opfattelsen, at overflader generelt skal betragtes som bestanddele af de bygningsdele, på hvilke overfladerne er placeret. At gøre overflader til selvstændige bygningsdele er især interessant i forbindelse med vægge og lofter i rum, som man ønsker at håndtere samlet. Mappingen fra den modificerede udgave af SfB altså den nuværende kontoplan for konto 115 og 116 til bygningsdelstavlen i Forvaltnings Klassifikation vil være aktuel for stort set alle ejendomsforvaltninger inden for det almene byggeri. Mappingen er, som det fremgår af tavlen, relativt enkel. 4

5 7.2 Mappingtabel for bygningsdele fra SfB til Forvaltnings Klassifikation SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB1 BYGNINGSBASIS Anvendes ikke som begreb SfB10 Bygningsbasis, terræn Findes ikke Sfb10.1 Forberedt grund Findes ikke SfB10.2 Byggegrube, inkl. afstivning Findes ikke SfB10.3 Spunsvægge bk.væg Type som egenskabsdata SfB10.4 Pæle- og brøndfundamenter bk.fun Type som egenskabsdata SfB10.5 Fundamenter i terræn? SfB12 Fundamenter, bygning bk.fun Fundamenter SfB12.1 Linjefundamenter bk.fun Fundamenter Type som egenskabsdata SfB12.2 Punktfundamenter bk.fun Fundamenter Type som egenskabsdata SfB12.3 Pladefundamenter bk.fun Fundamenter Type som egenskabsdata SfB12.4 Maskinfundamenter bk.fun Fundamenter Type som egenskabsdata SfB13 Terrændæk, bygning bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB13.1 Terrændæk, kældre bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB13.2 Terrændæk i terrænniveau bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB 18 Bygningsbasis bygning, øvrige SfB 18.1 Kanaler under terrændæk bk.kan Kanaler, ingeniørgange Type som egenskabsdata SfB 18.2 Gruber og sumpe Findes ikke SfB2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Anvendes ikke som begreb SfB20 Primære bygningsdele, terræn SfB20.1 Sekundære bygninger (under 10 m2) ti.sby Småbygninger SfB20.2 Hegnsmure tk.heg Hegn Type som egenskabsdata SfB20.3 Støttemure tk.mur Mure Type som egenskabsdata SfB20.4 Teknikgange i terræn tk.tek Teknikgange SfB20.5 Fodgængerbroer, viadukter m.m. tk.bro Broer Type som egenskabsdata tk.tun Tunneler Type som egenskabsdata SfB20.6 Trapper og ramper i terræn tk.tra Trapper og ramper Type som egenskabsdata SfB21 Ydervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB21.1 Kælderydervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB21.2 Lyskasser bk.lys Lyskasse SfB21.3 Ydervægge, ekskl. kælderydervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB22 Indervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB22.1 Kælderindervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB22.2 Indervægge, ekskl. kælderindervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB22.3 Skaktvægge, skorstensv., install. skakte bk.væg Væg Type som egenskabsdata 5

6 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB22.4 Skakte for elevatorer bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB23 Dæk bk.dæk Dækkonstruktion SfB23.1 Kælderdæk og krybekælderdæk bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB23.2 Etagedæk dk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB23.3 Tagdæk. Særlige dæk under opbyg. tage bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB24 Trapper og ramper bk.tra Trappe bk.ram Rampe SfB24.1 Kældertrapper, udvendige bk.tra Trappe Type som egenskabsdata SfB24.2 Trapper, udvendige bk.tra Trappe Type som egenskabsdata SfB24.3 Trapper, indvendige bk.tra Trappe Type som egenskabsdata SfB24.4 Ramper, udvendige bk.ram Rampe Type som egenskabsdata SfB24.5 Ramper, indvendige bk.ram Rampe Type som egenskabsdata SfB24.6 Faste stiger bk.tra Trappe Type som egenskabsdata SfB26 Altaner bk.alt Altan bk.alg Altangang SfB26.1 Altaner og altangange, udkragede bk.alt Altan Type som egenskabsdata bk.alg Altangang Type som egenskabsdata SfB26.2 Altaner og altangange, fritliggende bk.alt Altan Type som egenskabsdata bk.alg Altangang Type som egenskabsdata SfB26.3 Altaner og altangange, påhængte bk.alt Altan Type som egenskabsdata bk.alg Altangang Type som egenskabsdata SfB26.4 Altaner og altangange, fritstående bk.alt Altan Type som egenskabsdata bk.alg Altangang Type som egenskabsdata SfB27 Tage bk.tak Tagkonstruktion SfB27.1 Tagværker bk.tak Tagkonstruktion Type som egenskabsdata SfB27.2 Baldakiner og overdækninger bk.tak Tagkonstruktion Type som egenskabsdata SfB28 Primære bygn.dele bygning, øvrige Anvendes ikke som begreb SfB28.1 Andet Skal specificeres SfB3 KOMPLETTERING Anvendes ikke som begreb SfB30 Kompletterende bygningsdele, terræn SfB30.1 Komplettering sekundære bygninger ti.sby Småbygninger Komplett. som bestanddele SfB30.2 Hegn tk.heg Hegn SfB30.3 Komplettering trapper ramper i terræn tk.tra Trapper og ramper Komplett. som bestanddele SfB31 Ydervægge komplettering SfB31.1 Kælderydervægge, døre, vinduer m.m. bk.dør Dør Type som egenskabsdata bk.vin Vindue Type som egenskabsdata SfB31.2 Døre, ydervægge bk.dør Dør Type som egenskabsdata SfB31.3 Porte, ydervægge bk.por Porte Type som egenskabsdata SfB31.4 Vinduer, ydervægge bk.vin Vindue Type som egenskabsdata SfB31.5 Solskærme, skodder, gitre m.m. bk.vin Vindue Bestanddele af vindue SfB31.6 Sålbænke, inddækninger m.m. bk.dør Dør Bestanddele af dør 6

7 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger bk.vin Vindue Bestanddele af vindue SfB31.7 Facadeelementer, komplettering bk.væg Væg Bestanddele af væg SfB32 Indervægge, komplettering SfB32.1 Døre, indervægge bk.dør Dør Type som egenskabsdata SfB32.2 Luger, lemme, og vinduer bk.lug Luger og lemme Type som egenskabsdata bk.vin Vindue Type som egenskabsdata SfB32.3 Bevægelige indervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB32.4 Indfatninger, fodpaneler, fendere bk.dør Dør Bestanddele af dør bk.vin Vindue Bestanddele af vindue bk.væg Væg Bestanddele af væg SfB32.5 Porte, indervægge bk.por Porte Type som egenskabsdata SfB33 Dæk, komplettering SfB33.1 Opbyggede gulve bk.gul Gulv Type som egenskabsdata SfB33.2 Svømmende gulve bk.gul Gulv Type som egenskabsdata SfB33.3 Lemme, riste, måtterammer m.m. bk.gul Gulv Bestanddel af gulv bk.lug Luger og lemme Type som egenskabsdata SfB33.4 Sokler til maskiner m.m. bk.fun Fundament bk.gul Gulv Type som egenskabsdata SfB34 Trapper og ramper, komplettering SfB34.1 Gelændere og rækværker, udvendige bk.tra Trappe Bestanddel af trappe bk.ram Rampe Bestanddel af rampe SfB34.2 Gelændere og rækværker, indvendige bk.tra Trappe Bestanddel af trappe bk.ram Rampe Bestanddel af rampe SfB34.3 Riste, måtterammer m.m. bk.tra Trappe Bestanddel af trappe bk.ram Rampe Bestanddel af rampe SfB35 Lofter, komplettering SfB35.1 Nedhængte lofter bk.lof Loft Type som egenskabsdata SfB35.2 Påbyggede lofter bk.lof Loft Type som egenskabsdata SfB36 Altaner, komplettering SfB36.1 Rækværker, brystninger bk.alt Altan Bestanddel af altan bk.alg Altangang Bestanddel af altangang SfB37 Tage, komplettering SfB37.1 Kviste m.m. bk.kvi Kvist SfB37.2 Ovenlys og røglemme bk.lug Luger og lemme Type som egenskabsdata bk.vin Vindue Type som egenskabsdata SfB37.3 Solskærme til ovenlys bk.vin Vindue Bestanddel af vindue SfB37.4 Snefang, rækværker, afskærmninger bk.tak Tagkonstruktion Bestanddel af tagkonstr. SfB37.5 Inspektionslemme, døre m.m. bk.dør Dør Type som egenskabsdata bk.lug Luger og lemme Type som egenskabsdata SfB37.6 Tagudh., v.skeder., sternbr., inddækn. bk.tad Tagdækning Bestanddele af tagdækning bk.tak Tagkonstruktion Bestanddel af tagkonstr. 7

8 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB38 Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige SfB4 OVERFLADER bk.ovf Overflader SfB40 Belægninger, terræn SfB40.1 Overflader, sekundære bygninger ti.sby Småbygninger Bestanddel af småbygn. SfB40.2 Stier, belægninger tk.bel Belægninger Type som egenskabsdata SfB40.3 Veje, parkeringsarealer, belægninger tk.bel Belægninger Type som egenskabsdata SfB40.4 Opholdsarealer, belægninger tk.bel Belægninger Type som egenskabsdata SfB40.5 Sports- og havearealer, belægninger tk.bel Belægninger Hvis græs A4.02 Græs Bestanddel af trapper og SfB40.6 Trapper og ramper i terræn, overflader tk.tra Trapper og ramper ramper SfB40.7 Arealer for beplantning Findes ikke, kun planter SfB41 Udvendige vægoverflader SfB41.1 Kælderydervægge, udv. overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB41.2 Kælderydervægge, kompl., overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB41.3 Ydervægge, udvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB41.4 Ydervægge, komplett. dele, overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB42 Indvendige vægoverflader SfB42.1 Indvendige vægoverflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB42.2 Indervægge, komplet. dele, overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB43 Dæk og gulve, overflader SfB43.1 Terrændæk, overflader bk.dæk Dækkonstruktion Bestanddel af dækkonstr. bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB43.2 Etagedæk, overflader bk.dæk Dækkonstruktion Bestanddel af dækkonstr. bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB44 Trapper og ramper, overflader SfB44.1 Kældertrapper og -ramper, udv. overfl. bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.tra Trappe Bestanddel af trappe bk.ram Rampe Bestanddel af rampe SfB44.2 Trapper, udvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.tra Trappe Bestanddel af trappe SfB44.3 Trapper, indvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.tra Trappe Bestanddel af trappe SfB44.4 Ramper, udvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.tra Trappe Bestanddel af trappe SfB44.5 Ramper, indvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.ram Rampe Bestanddel af rampe 8

9 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB45 Lofter, overflader bk.lof Loft Bestanddel af loft bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB46 Altaner, overflader SfB46.1 Altaner, overflader bk.alt Altan Bestanddel af altan bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB46.2 Altangange, overflader bk.alg Altangang Bestanddel af altangang bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB47 Tage, overflader SfB47.1 Tage, overflader bk.tad Tagdækning Type som egenskabsdata SfB47.2 Baldakiner og overdækninger, overflader bk.tad Tagdækning Type som egenskabsdata SfB48 SfB5 Øvrige overflader, bygning VVS-ANLÆG SfB50 VVS, terræn SfB50.1 Afløb, stikledninger og overfl. afvanding tt.afl.led Afløb, ledning tt.afl.sti Afløb, stikledning SfB50.2 Drænledninger tt.afl.dræ Afløb, drænledning SfB50.3 Vand, stikledn., brandh., vandposte tt.van.sti Vand, ledning tt.van.led Vand, stikledning tt.van.bra Brandhaner og vandposte SfB50.4 Gas, stikledninger tt.gas.sti Gas, stikledning SfB50.5 Fjernvarme, stikledninger tt.var.sti Varme, stikledning SfB50.6 Tanke for olie og gas tt.gas.tan Tanke, gas tt.var.tan Tanke, olie SfB50.7 Automatik tt.aut.sam Automationssystem Type som egenskabsdata SfB50.8 Beholdere og containere til affald ti.afc Affaldscontainere og beholdere SfB51 Affald i bygning SfB51.1 Beholdere dagrenovation bi.aff Affaldscontainere og beholdere Type som egenskabsdata SfB51.2 Skraldsugeanlæg bt.aff.sam Affaldssystem Type som egenskabsdata SfB51.3 Beholdere og containere, køkkenaffald bi.aff Affaldscontainere og beholdere Type som egenskabsdata SfB51.4 Beholdere og containere, øvrige bi.aff Affaldscontainere og beholdere Type som egenskabsdata SfB52 Afløb og sanitet SfB52.1 Afløb under bygning (til brønd eller ledn.) tt.afl.sam Afløbssystem SfB52.2 Dræn under bygning (omfangsdræn) tt.afl.dræ Drænledning SfB52.3 Faldstammer, afløbsskåle bt.afl.ops Afløb, opsamling Type som egenskabsdata bt.afl.rør Afløb, røranlæg Type som egenskabsdata SfB52.4 Tagafvanding (tagrender, nedløb m.m.) bt.afl.ops Afløb, opsamling (tagrender) Type som egenskabsdata bt.afl.rør Afløb, røranlæg (tagnedløb) Type som egenskabsdata SfB52.5 Forbrugsanlæg (sanitet og armaturer) bt.afl.ops Afløb, opsamling (sanitet) Type som egenskabsdata bt.van.for Vand, forbrugsanlæg (armatur) Type som egenskabsdata SfB52.6 Automatik bt.afl.sam Afløbssystem (samlet) Del af afløbssystem 9

10 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltningsklassifikation Bemærkninger SfB53 Vand (koldt, varmt, behandlet vand) bt.van.sam Vandsystem (samlet) SfB53.1 Forsyningsanlæg (måler, beholdere m.m.) bt.van.mål Målerarrangement bt.van.pro Varmtvandsproduktionsanlæg Beholdere som bestanddel SfB53.2 Distributionsanlæg (rør, diverse ventiler) bt.van.rør Røranlæg Ventiler som bestanddel SfB53.3 Forbrugsanlæg (div. aftapningsventiler) bt.van.for Forbrugsanlæg Ventiler som bestanddel SfB53.4 Korrosionsbeskyttelse bt.van Vand Bestanddel på vand SfB53.5 Automatik bt.aut.sam Automationssystem (samlet) NB! Ikke specifikt for vand SfB54 Luftarter bt.gas.sam Gas og luft Forsyningsanlæg (kompressorer, beholdere, SfB54.1 målere, pneumatisk styring m.m.) bt.gas.sam Gas og luft Bestanddele på gas og luft SfB54.2 Distributionsanlæg (rør, ventiler m.v.) bt.gas.sam Gas og luft Bestanddele på gas og luft SfB54.3 Forbr. anlæg (armaturer, gasradiatorer) bt.gas.sam Gas og luft Bestanddele på gas og luft SfB54.4 Automatik bt.gas.sam Gas og luft Bestanddele på gas og luft SfB55 Køling bt.køl.sam Køleanlæg (samlet) SfB55.1 Forsyningsanlæg (aggregater m.m.) bt.køl.pro Køleproduktionsanlæg SfB55.2 Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.) bt.køl.rør Røranlæg Ventiler som bestanddel Forbrugsanlæg (fordampere, køleflader, SfB55.3 regulering, automatik m.m.) bt.køl.for Forbrugsanlæg SfB55.4 El-installationer og automatik bt.køl.sam Køleanlæg El-install. som bestanddel bt.køl.pro Køleproduktionsanlæg Automatik som bestanddel SfB56 Varme bt.var.sam Varmeanlæg (samlet) Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere, SfB56.1 målere m.m.) bt.var.pro Varmeproduktionsanlæg SfB56.2 Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.) bt.var.rør Røranlæg Ventiler som bestanddel SfB56.3 Forbrugsanlæg (varmeflader, varmeventilatorer, lokal automatik og regulering m.m.) bt.var.for Varme, forbrugsanlæg SfB56.4 Automatik bt.pro Varmeproduktionsanlæg Bestanddel af anlæg SfB57 Ventilation bt.ven.sam Ventilationsanlæg (samlet) SfB57.1 Forsyningsanlæg (ventilationscentraler m.m.) bt.ven.agg Aggregat SfB57.2 Distributionsanlæg (rør, reguleringer m.m.) bt.ven.kan Kanal Reguleringer som bestanddel SfB57.3 Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter m.m.) bt.ven.iar Indblæsningsarmatur Type som egenskabsdata bi.hvi Hårde hvidevarer Type som egenskabsdata bt.ven.uar Udsugningsarmatur Type som egenskabsdata SfB57.4 Automatik bt.ven.agg Aggregat Bestanddel af aggregat SfB58 Øvrige VVS-anlæg, bygning Betegnelse anvendes ikke SfB58.1 Sprinkleranlæg bt.van.for Vand, Forbrugsanlæg Type som egenskabsdata SfB58.2 Vandrensningsanlæg bt.van.beh Vandbehandlingsanlæg Type som egenskabsdata SfB58.3 Specialanlæg for væsker Mangler SfB58.4 Automatik bt.aut.sam Automationssystem NB! Ikke specifikt VVS SfB6 EL- OG MEKANISKE ANLÆG SfB60 El- og mekaniske anlæg, terræn tt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) SfB60.1 Stikledninger uden for bygningen tt.elf.sti Elforsyning, stikledning 10

11 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB60.2 Vej- og pladsbelysningsanlæg tt.bel.sam Vej- og pladsbelysningsanlæg SfB60.3 Transformerstation, inkl. tavleanlæg tt.elf.tra Transformerstation SfB62 Højspænding SfB62.1 Forsyning bt.elf.sam Elforsyningsanlæg SfB62.2 Hovedfordeling bt.elf.sam Elforsyningsanlæg Fordeling som bestanddel SfB62.3 Install. for maskiner og maskinanlæg bt.elf.sam Elforsyningsanlæg Install. som bestanddel SfB62.4 El-tekniske anlæg bt.var.sam Varmeanlæg (samlet) Usikker mapping SfB62.5 Øvrige højspændingsanlæg Bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) Usikker mapping SfB63 Lavspænding bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) SfB63.1 Forsyning bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) SfB63.2 Hovedfordeling bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) Fordeling som bestanddel SfB63.3 Install. for maskiner og maskinanlæg bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) Install. som bestanddel SfB63.4 El-tekniske anlæg bt.var.sam Varmeanlæg (samlet) Usikker mapping SfB63.5 Belysningsanlæg bt.bel.sam Belysningsanlæg (samlet) SfB63.6 El-varme bi.elr El-radiatorer / apparater Type som egenskabsdata SfB63.7 El-apparater bi.elr El-radiatorer / apparater Type som egenskabsdata SfB64 Elektronik og svagstrøm SfB64.1 Kommunikationsanlæg bt.kom,sam Kommunikationsanlæg (samlet) SfB64.2 Dataanlæg bt.kom.sam Kommunikationsanlæg (samlet) Type som egenskabsdata SfB64.3 Informationsanlæg bt.kom.sam Kommunikationsanlæg (samlet) Type som egenskabsdata SfB64.4 Sikringsanlæg bt.adg.sam Adgangsanlæg (samlet) Type som egenskabsdata SfB64.5 Bygningsautomationsanlæg bt.aut.sam Automationssystemer (samlet) Type som egenskabsdata SfB66 Transportanlæg bt.tra.sam Transportsystem (samlet) SfB66.1 Elevatorer bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.2 Rullende trapper og fortove bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.3 Transportbånd bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.4 Rørpostanlæg bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.5 Kraner bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.6 Vinduesvaskervogne bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB67 Mekaniske anlæg, øvrige Anvendes ikke SfB68 El-anlæg, bygning, øvrige Skal specificeres SfB7 INVENTAR SfB70 Inventar, terræn ti Inventar, terræn Tekniske inventarenheder, Teknisk inventar, P-automater SfB70.1 P-automater m.v. ti.tei m.v. SfB70.2 Tavler, skilte, skærme ti.tav Tavler, skilte, skærme Opbev., affalds- og cykelstativer, postkasser SfB70.3 ti.aff Affalds- og cykelstativer, postkasser SfB70.4 Bordmøbler ti.bor Borde og bænke SfB70.5 Siddemøbler ti.bor Borde og bænke 11

12 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB71 Tekniske inventarenheder bi Inventar SfB71.1 Automater for mad, drikke, sæbe m.m. bi.aut Automater for mad og drikke Type som egenskabsdata SfB71.2 Løse lamper bi.lam Løse lamper Type som egenskabsdata SfB71.3 Brandslukningsudstyr bi.bra Brandslukkere Type som egenskabsdata SfB71.4 Hårde hvidevarer bi.hvi Hårde hvidevarer Type som egenskabsdata SfB72 Tavler, skilte og skærme SfB72.1 Skilte bi.ski Skilte SfB72.2 Spejle bi.bad Badeværelsesinventar Type som egenskabsdata bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB72.3 AV-udrustning, tavle, projektorskærme bi.avu AV-udstyr SfB73 Opbevaringsmøbler bi.møb Møbler SfB73.1 Hylder bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB73.2 Skabe og skuffemøbler bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB73.3 Køkkeninventar bi.køk Køkkeninventar SfB73.4 Badeværelsesinventar bi.bad Badeværelsesinventar SfB74 Bordmøbler bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB74.1 Bordplader bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB74.2 Arbejdsborde bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB74.3 Borde til ophold og hvile bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB75 Siddemøbler bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB75.1 Stole, bænke m.m. til arbejdsbrug bi.møb Møbler Type som egenskabsdata Stole, bænke, sofaer m.m. til ophold og SfB75.2 hvile bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB76 Liggemøbler bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB76.1 Sengemøbler til alm. boliger bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB76.2 Sengemøbler til institutioner m.m. bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB77 Boligtekstiler og afskærmning bi.tek Tekstil SfB77.1 Gardiner og forhæng bi.tek Tekstil Type som egenskabsdata SfB77.2 Gulvtæpper og måtter bi.tek Tekstil Type som egenskabsdata SfB77.3 Persienner bi.tek Tekstil Type som egenskabsdata SfB77.4 Skærmvægge bi.skæ Skærmvæg SfB78 SfB SfB8 Øvrigt inventar, bygning ØVRIGE BYGNINGSDELE SfB80 Beplantning, terræn SfB80.1 Græsplæner tb.græ Græs Type som egenskabsdata SfB80.2 Blomsterbede tb.løg Løgplanter Type som egenskabsdata tb.sta Stauder Type som egenskabsdata SfB80.3 Hække tb.hæk Hække Type som egenskabsdata SfB80.4 Lave bevoksninger tb.bus Buske Type som egenskabsdata SfB80.5 Træbevoksninger tb.træ Træer Type som egenskabsdata 12

13 7.3 Mappingtabel fra gammel konto 115 og 116 til Forvaltnings Klassifikation Konto Bygningsdel Kode Bygningsdel Type (T) eller bestanddel (B) PRIMÆRE BYGNINGSDELE Tegl facader bk.væg Væg Tegl facade (T) Beton facader bk.væg Væg Beton facade (T) Lette facader bk.væg Væg Let facade (T) Indervægge bk.væg Væg Indervæg (T) Etagedæk bk.dæk Dækkonstruktion Etagedæk (T) Terrændæk bk.dæk Dækkonstruktion Terrændæk (T) Trapper bk.tra Trappe Altaner bk.alt Altan Altangange bk.alg Altangang Tagkonstruktion bk.tak Tagkonstruktion Skorstene bt.var.rør Varme, røranlæg Skorsten (T) Bk.væg Væg Skorsten (T) KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer i facade bk.vin Vindue Facadevindue (T) Døre i facade bk.dør Dør Yderdør (T) Udestuer Opdeles i bygningsdele Døre i indervægge bk.dør Dør Inderdør (T) Trappegelændere bk.tra Trappe Gelænder (B) Nedhængte lofter bk.lof Lofter Nedhængt (T) Altanrækværker bk.alt Altan Rækværk (B) Brystninger bk.alt Altan Brystning (B) Kviste bk.kvi Kvist Ovenlys / røglemme bk.lug Luger og lemme Røglemme (T) bk.vin Vindue Ovenlys (T) Udhæng / stern bk.tak Tagkonstruktion Udhæng / stern (B) Taghætter bt.ven.sam Ventilationsanlæg (samlet) Taghætte (B) Skotrender bt.afl.ops Afløb, opsamling Skotrende (T) Tagrender / nedløb bt.afl.ops Afløb, opsamling Tagrender (T) bt.afl.rør Afløb, røranlæg Nedløb (T) 13

14 Konto Bygningsdel Nummer Bygningsdel Type (T) eller bestanddel (B) OVERFLADEBEKLÆDNING Facadebeklædning bk.væg Væg Ydervæg (T)beklædning (B) bk.ovf Overflade Facadebeklædning (T) Indervægsbeklædning bk.væg Væg Indervæg (T) beklædning (B) bk.ovf Overflade Indervægsbeklædning (T) Vægge i vådrum bk.væg Væg Vådrum (T) beklædning (B) bk.ovf Overflade Væg i vådrum (T) Gulvbelægning bk.gul Gulv Belægning (B) bk.ovf Overflade Gulvbelægning (T) Gulve i vådrum bk.gul Gulv Belægning (B) bk.ovf Overflade Gulvbelægning(T), vådrum (T) Trappebelægning bk.tra Trappe Belægning (B) bk.ovf Overflade Trappebelægning (T) Loftsbeklædning bk.lof Loft Beklædning (B) bk.ovf Overflade Loftsbeklædning (T) Altanbeklædning Bbk.alt Altan Beklædning (B) bk.ovf Overflade Altanbeklædning (T) Tagbelægning bk.tad Tagdækning Belægning (B) VVS-ANLÆG Affaldsanlæg bt.aff.sam Affaldssystem Faldstamme bt.afl.rør Afløbssystem, røranlæg Faldstamme (T) Afløb bt.afl.ops Afløbssystem, opsamling Afløb (T) Sanitet bt.afl.ops Afløbssystem, opsamling Sanitet (T) Vandinstallation bt.van.sam Vandsystem (samlet) Beholdere bt.van.sam Vandsystem (samlet) Beholdere (B) Vandarmatur bt.van.for Vandsystem, forbrugsanlæg Tapsted, Armatur (B) Gasinstallation bt.gas.sam Anlæg for gas og luft Gasarmatur bt.gas.sam Anlæg for gas og luft Armatur (B) Varmeinstallation bt.var.sam Varmeanlæg (samlet) Radiator / ventiler bt.var.for Varme, forbrugsanlæg Radiator /ventiler (B) Armatur Anvendes ikke Reguleringsanlæg bt.var.for Forbrugsanlæg Reguleringsanlæg (T) Fyringsanlæg bt.var.pro Varmeproduktionsanlæg Ventilationsanlæg bt.ven.sam Ventilationsanlæg Emhætter bt.ven.uar Udsugningsarmatur Emhætte (T) 14

15 Konto Bygningsdel Nummer Bygningsdel Type (T) eller bestanddel (B) bi.hvi Hårde hvidevarer Emhætte (T) Vaskemaskiner (fælles) bi.hvi Hårde hvidevarer Vaskemaskine (T) Centrifuge bi.hvi Hårde hvidevarer Centrifuge (T) Tørretumbler bi.hvi Hårde hvidevarer Tørretumbler (T) Strygeruller bi.hvi Hårde hvidevarer Strygerulle (T) Vandbehandlingsanlæg bt.van.beh Vandbehandlingsanlæg Styringspanel bt.aut.sam Automationsanlæg EL-ANLÆG El-centraler bt.elf.sam El-forsyningsanlæg Belysningsanlæg bt.bel.sam Belysningsanlæg Afbrydere / kontakter bt.bel.sam Belysningsanlæg Afbrydere / kontakter (B) CTS-anlæg bt.aut.sam Automationsanlæg CTS-anlæg (T) Antenneanlæg Ikke konto 115 og Telefonanlæg bt.kom.sam Kommunikationsanlæg Telefonanlæg (T) Ringeanlæg bt.kom.sam Kommunikationsanlæg Ringeanlæg (T) Dørtelefoner bt.kom.sam Kommunikationsanlæg Dørtelefoner (T) Elevatorer bt.tra.sam Transportsystem Elevator (T) INVENTAR OG UDSTYR Udstyr i adgangsveje Skal specificeres Udstyr i fællesrum Skal specificeres Køkkeninventar bi.køk Køkkeninventar Komfur bi.hvi Hårde hvidevarer Komfur (T) Køleskabe bi.hvi Hårde hvidevarer Køleskabe (T) Fryseskabe bi.hvi Hårde hvidevarer Fryseskabe (T) Toiletrumsudstyr bi.bad Badeværelsesinventar Vaskerumsudstyr bi.møb Møbler Vaskemaskine (i lejl.) bi.hvi Hårde hvidevarer Vaskemaskine (T) Tørretumbler (i lejl.) bi.hvi Hårde hvidevarer Tørretumbler (T) Skabsinventar bi.ska Skabe ØVRIGE DELE OG ANLÆG (TERRÆN) Garager og carporte Ikke bygningsdele Udhuse / pulterrum ti.sby Småbygninger Udhus (T) Pulterrum ikke bygningsdel Sikringsrum Sikringsrum ikke bygn.del 15

16 Konto Bygningsdel Nummer Bygningsdel Type (T) eller bestanddel (B) Hegn / mure tk.heg Hegn tk.mur Mure Låger / porte heg Hegn Låger og porte (T) Vejbelægning tk.bel Belægninger Vejbelægning (T) P-plads belægning tk.bel Belægninger P-plads belægning (T) Stibelægning tk.bel Belægninger Stibelægning (T) Andre belægninger tk.bel Belægninger Bør specificeres som type Kloakanlæg tt.afl.sam Afløbssystem Brønde / dæksler tt.afl.brø Afløbssystem, brønd Dæksler (B) Vandanlæg tt.van.sam Vandsystem Varmeanlæg tt.var.sam Varmeanlæg Gasanlæg tt.gas.sam Anlæg for gas El-anlæg tt.elf.sam Elforsyning Belysning tt.bel.sam Belysning Antenneanlæg Ikke konto 115 og Legepladsudstyr ti.leg Legepladsudstyr Havebænke / -borde ti.bor Borde og bænke Skilte ti.tav Tavler, skilte, skærme Skilte (T) Traktorer M1 Kørende materiel Traktorer (T) Redskaber / maskiner M2 Udstyr Redskaber / maskiner (T) Træer tb.træ Træer Buske tb.bus Buske Hække tb.hæk Hække Græs tb.græ Græs 16

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe Forvaltnings Klassifikation Version 2.1 oktober 2012 Bygningsdelstavle Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn t Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Væg Opfyld Teknikgang Trappe og rampe

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Koordineret indarbejdning af kontoplan og Klassifikation

Læs mere

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 5 Bygningsdeltavle Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.3 Tavlen og dens opbygning 4 5.4 Kodning

Læs mere

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 5 Bygningsdeltavle Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.3 Tavlen og dens opbygning 4 5.4 Kodning

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116

Kontoplan, konto 115 og 116 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.3 April 2015 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Bestanddele af tekn.anlæg på konto 32 og 41 4 8.4

Læs mere

Kontoplanen med bygningsdele og særlige observationspunkter.

Kontoplanen med bygningsdele og særlige observationspunkter. en med bygningsdele og særlige er. Terræn klimaskærm bolig- erhvervsenhed, indvendigt fælles indvendigt tekniske installationer Materiel (ikke aktuelt) t Terræn, konstruktion Bygningsdel Variant Bygningsdele

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning 3 Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning Version 1.0 Indhold side 1. Indledning 3 2. Aktivitetsbaserede objektbehov, oversigt 4 3. Krav til objekt og model i: 7 3.1 Administration

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 29

TIL BEBOERNE I AFDELING 29 TIL BEBOERNE I AFDELING 29 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2015

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1964-71 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 680 680,0 55.031,1 Lejligheder i alt 680 680,0

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 17

TIL BEBOERNE I AFDELING 17 TIL BEBOERNE I AFDELING 17 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering

Tegnings- og dokumentliste - Udbudsgrundlag. Boligkontoret Århus. Nydamsparken - ombygning og renovering Eksisterende konstruktionstegninger 2-394.4891 Bærende konstruktioner - Blok A 60x84 3-394.4892 Bærende konstruktioner - Blok B 60x84 4-394.4893 Bærende konstruktioner - Blok C 60x75 5-394.4894 Bærende

Læs mere

';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER

';';. MOE ar BRØDSGAARD. . RÅDGIVENDE INGENiØRER ';';. MOE ar RØDSGAARD. RÅDGIVENDE INGENiØRER Udarbejdet af: Dato: Stine Groth erntsen 02.07.2010 Version: 01 Projekt nr.: 5121-014 MOE & RØDSGAARD AIS Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 II. E-mail:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 25

TIL BEBOERNE I AFDELING 25 TIL BEBOERNE I AFDELING 25 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

E/F Hørsholm Park Hørsholm Park 1-16 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014

E/F Hørsholm Park Hørsholm Park 1-16 2970 Hørsholm. Årsregnskab for 2014 E/F Hørsholm Park Hørsholm Park 1-16 2970 Hørsholm CVR nr. 76052719 Matr. nr. 8 c, Hørsholm by, Hørsholm Årsregnskab for 2014 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 8-472/PEW

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

04. Tilbudsliste: 27.08.2013

04. Tilbudsliste: 27.08.2013 04. 27.08.2013 1. Murerentreprisen Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse på stedet

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Albertslund Lille Skole, Projektforslag

Albertslund Lille Skole, Projektforslag Albertslund Lille Skole, Projektforslag Projektforslag vedrørende om- og tilbygningsarbejder på Albertslund Lille Skole 30.01.13 Albertslund Lille Skole Projektforslag udarbejdet i forbindelse med ønske

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Decentraliseringsprincipper. Middelfart Kommune. Gældende pr. 1. marts 2010

Decentraliseringsprincipper. Middelfart Kommune. Gældende pr. 1. marts 2010 Middelfart Kommune Gældende pr. 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Resume af principperne...1 1.1 Indledning...1 1.2 De fem decentraliseringsprincipper...2 2. Økonomisk decentralisering...3 2.1 Definition...3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE

AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE AFTALE MELLEM Børn & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013

Afdeling 3071 - Kløvermarken. Bygningseftersyn Januar 2013 1 Afdeling 3071 - Kløvermarken Bygningseftersyn Januar 2013 2 Bygningseftersyn Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Formål... 4 Tilstandsvurdering... 4 Eftersete adresser:... 6 Bygningsdelsinformationer...

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013

Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 Standardværdier - konverteringstabel. Version 1 rev. 4 (marts 2013). Gældende fra 1. april 2013 ID_gl. ID_ny Titel 105300 Belys 1 Udskiftning af 10 W halogenbelysning med 1,5 W LED belysning 105450 Belys

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ø. Brønderslev Forsamlingshus.

Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Oplæg til fremtidig driftsudgift. (Alle beløb er i tkr) Tidligere årsregnskaber Forventet efter renovering 1997 1998 1999 2000 2001 2006 Indtægter Udgifter Bemærkninger.

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING

SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING AFDELING 7 SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING AFDELING 7 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige fællesfaciliteter og installationer

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bygningsjournal. Kontorbygning/restaurant. Bassin 2, Odense Havn, 5000 Odense C Sag nr.: 04-01

Bygningsjournal. Kontorbygning/restaurant. Bassin 2, Odense Havn, 5000 Odense C Sag nr.: 04-01 Bygningsjournal Kontorbygning/restaurant Bassin 2, Odense Havn, C Sag nr.: 04-01 Bygherre : HAVNEFRONTEN A/S V/ Erik Steen Rasmussen Tolleallé 5. C. Projekterende: jpgconstruct V/ Jes Gormsen, C Dato:

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere