Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012"

Transkript

1 7 Mappingtabel, bygningsdele Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

2 Indhold side 7.1 Formål og anvendelse Mapping fra SfB Mapping fra gammel konto 115 og 116 (det almene byggeri) 13 2

3 7.1 Formål og anvendelse I forbindelse med indarbejdningen af Forvaltnings Klassifikation i det eksisterende byggeri vil det være nødvendigt at flytte bygningsdele fra den nuværende placering i SfB til Forvaltnings Klassifikation. Dette hefte rummer den nødvendige mapping, se afsnit 7.2. SfB bygningsdelstavle har i en årrække været anvendt til klassifikation af bygningsdele både i byggeri og i ejendomsforvaltning. I det almene boligbyggeri anvendes en modificeret udgave af tavlen tillige som udgangspunkt for kontoplaner til drift. Dette hefte rummer mapping fra den modificerede udgave af tavlen (kontoplan for konto 115 og 116) til Forvaltnings Klassifikation, se afsnit 7.3. Siden SfB-systemet blev udgivet af Byggecentrum i 1988 har det ikke fra centralt hold været ajourført. I takt med at nye bygningsdele er kommet til, er der derfor sket en ikke koordineret udbygning af systemet. Denne mapping følger den trykte udgave af BC/SfB Generelt set er mappingen fra SfB til Forvaltnings Klassifikation enkel. Det er den, fordi opfattelsen af begrebet bygningsdele stort set er den samme i de to systemer. Den er også enkel, fordi begge systemer er rene klassifikationer på ét niveau. Der eksisterer de fleste steder et én til én forhold mellem systemerne. Opmærksomheden skal dog henledes på, at strukturen i de to systemer i øvrigt er forskellig. En lille vanskelighed i mappingen er, at der i Forvaltnings Klassifikation er anvendt samme terminologi og begrebsdannelse som i DBK s referencesystem for bygningsdele. En begrebsdannelse, som ikke i alle henseender er i overensstemmelse med SfB. Dette hensyn er taget, fordi det tillige skal være muligt at mappe fra DBK til Forvaltnings Klassifikation. Som det fremgår af mappingen, er der mange eksempler på, at forskellige bygningsdele i SfB leder hen til samme bygningsdel i Forvaltnings Klassifikation. Det gælder bl.a. for forskellige typer af vægge i SfB, som alle mapper til væg i Forvaltnings Klassifikation. Dette skal ikke opfattes som udtryk for, at der i Forvaltnings Klassifikation skal arbejdes med en mindre detaljering end i SfB, men alene at typer i Forvaltnings Klassifikation placeres som egenskabsdata. 3

4 Forvaltnings Klassifikation indeholder som SfB overflader som en selvstændig gruppe. Det er dog opfattelsen, at overflader generelt skal betragtes som bestanddele af de bygningsdele, på hvilke overfladerne er placeret. At gøre overflader til selvstændige bygningsdele er især interessant i forbindelse med vægge og lofter i rum, som man ønsker at håndtere samlet. Mappingen fra den modificerede udgave af SfB altså den nuværende kontoplan for konto 115 og 116 til bygningsdelstavlen i Forvaltnings Klassifikation vil være aktuel for stort set alle ejendomsforvaltninger inden for det almene byggeri. Mappingen er, som det fremgår af tavlen, relativt enkel. 4

5 7.2 Mappingtabel for bygningsdele fra SfB til Forvaltnings Klassifikation SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB1 BYGNINGSBASIS Anvendes ikke som begreb SfB10 Bygningsbasis, terræn Findes ikke Sfb10.1 Forberedt grund Findes ikke SfB10.2 Byggegrube, inkl. afstivning Findes ikke SfB10.3 Spunsvægge bk.væg Type som egenskabsdata SfB10.4 Pæle- og brøndfundamenter bk.fun Type som egenskabsdata SfB10.5 Fundamenter i terræn? SfB12 Fundamenter, bygning bk.fun Fundamenter SfB12.1 Linjefundamenter bk.fun Fundamenter Type som egenskabsdata SfB12.2 Punktfundamenter bk.fun Fundamenter Type som egenskabsdata SfB12.3 Pladefundamenter bk.fun Fundamenter Type som egenskabsdata SfB12.4 Maskinfundamenter bk.fun Fundamenter Type som egenskabsdata SfB13 Terrændæk, bygning bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB13.1 Terrændæk, kældre bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB13.2 Terrændæk i terrænniveau bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB 18 Bygningsbasis bygning, øvrige SfB 18.1 Kanaler under terrændæk bk.kan Kanaler, ingeniørgange Type som egenskabsdata SfB 18.2 Gruber og sumpe Findes ikke SfB2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Anvendes ikke som begreb SfB20 Primære bygningsdele, terræn SfB20.1 Sekundære bygninger (under 10 m2) ti.sby Småbygninger SfB20.2 Hegnsmure tk.heg Hegn Type som egenskabsdata SfB20.3 Støttemure tk.mur Mure Type som egenskabsdata SfB20.4 Teknikgange i terræn tk.tek Teknikgange SfB20.5 Fodgængerbroer, viadukter m.m. tk.bro Broer Type som egenskabsdata tk.tun Tunneler Type som egenskabsdata SfB20.6 Trapper og ramper i terræn tk.tra Trapper og ramper Type som egenskabsdata SfB21 Ydervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB21.1 Kælderydervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB21.2 Lyskasser bk.lys Lyskasse SfB21.3 Ydervægge, ekskl. kælderydervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB22 Indervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB22.1 Kælderindervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB22.2 Indervægge, ekskl. kælderindervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB22.3 Skaktvægge, skorstensv., install. skakte bk.væg Væg Type som egenskabsdata 5

6 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB22.4 Skakte for elevatorer bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB23 Dæk bk.dæk Dækkonstruktion SfB23.1 Kælderdæk og krybekælderdæk bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB23.2 Etagedæk dk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB23.3 Tagdæk. Særlige dæk under opbyg. tage bk.dæk Dækkonstruktion Type som egenskabsdata SfB24 Trapper og ramper bk.tra Trappe bk.ram Rampe SfB24.1 Kældertrapper, udvendige bk.tra Trappe Type som egenskabsdata SfB24.2 Trapper, udvendige bk.tra Trappe Type som egenskabsdata SfB24.3 Trapper, indvendige bk.tra Trappe Type som egenskabsdata SfB24.4 Ramper, udvendige bk.ram Rampe Type som egenskabsdata SfB24.5 Ramper, indvendige bk.ram Rampe Type som egenskabsdata SfB24.6 Faste stiger bk.tra Trappe Type som egenskabsdata SfB26 Altaner bk.alt Altan bk.alg Altangang SfB26.1 Altaner og altangange, udkragede bk.alt Altan Type som egenskabsdata bk.alg Altangang Type som egenskabsdata SfB26.2 Altaner og altangange, fritliggende bk.alt Altan Type som egenskabsdata bk.alg Altangang Type som egenskabsdata SfB26.3 Altaner og altangange, påhængte bk.alt Altan Type som egenskabsdata bk.alg Altangang Type som egenskabsdata SfB26.4 Altaner og altangange, fritstående bk.alt Altan Type som egenskabsdata bk.alg Altangang Type som egenskabsdata SfB27 Tage bk.tak Tagkonstruktion SfB27.1 Tagværker bk.tak Tagkonstruktion Type som egenskabsdata SfB27.2 Baldakiner og overdækninger bk.tak Tagkonstruktion Type som egenskabsdata SfB28 Primære bygn.dele bygning, øvrige Anvendes ikke som begreb SfB28.1 Andet Skal specificeres SfB3 KOMPLETTERING Anvendes ikke som begreb SfB30 Kompletterende bygningsdele, terræn SfB30.1 Komplettering sekundære bygninger ti.sby Småbygninger Komplett. som bestanddele SfB30.2 Hegn tk.heg Hegn SfB30.3 Komplettering trapper ramper i terræn tk.tra Trapper og ramper Komplett. som bestanddele SfB31 Ydervægge komplettering SfB31.1 Kælderydervægge, døre, vinduer m.m. bk.dør Dør Type som egenskabsdata bk.vin Vindue Type som egenskabsdata SfB31.2 Døre, ydervægge bk.dør Dør Type som egenskabsdata SfB31.3 Porte, ydervægge bk.por Porte Type som egenskabsdata SfB31.4 Vinduer, ydervægge bk.vin Vindue Type som egenskabsdata SfB31.5 Solskærme, skodder, gitre m.m. bk.vin Vindue Bestanddele af vindue SfB31.6 Sålbænke, inddækninger m.m. bk.dør Dør Bestanddele af dør 6

7 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger bk.vin Vindue Bestanddele af vindue SfB31.7 Facadeelementer, komplettering bk.væg Væg Bestanddele af væg SfB32 Indervægge, komplettering SfB32.1 Døre, indervægge bk.dør Dør Type som egenskabsdata SfB32.2 Luger, lemme, og vinduer bk.lug Luger og lemme Type som egenskabsdata bk.vin Vindue Type som egenskabsdata SfB32.3 Bevægelige indervægge bk.væg Væg Type som egenskabsdata SfB32.4 Indfatninger, fodpaneler, fendere bk.dør Dør Bestanddele af dør bk.vin Vindue Bestanddele af vindue bk.væg Væg Bestanddele af væg SfB32.5 Porte, indervægge bk.por Porte Type som egenskabsdata SfB33 Dæk, komplettering SfB33.1 Opbyggede gulve bk.gul Gulv Type som egenskabsdata SfB33.2 Svømmende gulve bk.gul Gulv Type som egenskabsdata SfB33.3 Lemme, riste, måtterammer m.m. bk.gul Gulv Bestanddel af gulv bk.lug Luger og lemme Type som egenskabsdata SfB33.4 Sokler til maskiner m.m. bk.fun Fundament bk.gul Gulv Type som egenskabsdata SfB34 Trapper og ramper, komplettering SfB34.1 Gelændere og rækværker, udvendige bk.tra Trappe Bestanddel af trappe bk.ram Rampe Bestanddel af rampe SfB34.2 Gelændere og rækværker, indvendige bk.tra Trappe Bestanddel af trappe bk.ram Rampe Bestanddel af rampe SfB34.3 Riste, måtterammer m.m. bk.tra Trappe Bestanddel af trappe bk.ram Rampe Bestanddel af rampe SfB35 Lofter, komplettering SfB35.1 Nedhængte lofter bk.lof Loft Type som egenskabsdata SfB35.2 Påbyggede lofter bk.lof Loft Type som egenskabsdata SfB36 Altaner, komplettering SfB36.1 Rækværker, brystninger bk.alt Altan Bestanddel af altan bk.alg Altangang Bestanddel af altangang SfB37 Tage, komplettering SfB37.1 Kviste m.m. bk.kvi Kvist SfB37.2 Ovenlys og røglemme bk.lug Luger og lemme Type som egenskabsdata bk.vin Vindue Type som egenskabsdata SfB37.3 Solskærme til ovenlys bk.vin Vindue Bestanddel af vindue SfB37.4 Snefang, rækværker, afskærmninger bk.tak Tagkonstruktion Bestanddel af tagkonstr. SfB37.5 Inspektionslemme, døre m.m. bk.dør Dør Type som egenskabsdata bk.lug Luger og lemme Type som egenskabsdata SfB37.6 Tagudh., v.skeder., sternbr., inddækn. bk.tad Tagdækning Bestanddele af tagdækning bk.tak Tagkonstruktion Bestanddel af tagkonstr. 7

8 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB38 Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige SfB4 OVERFLADER bk.ovf Overflader SfB40 Belægninger, terræn SfB40.1 Overflader, sekundære bygninger ti.sby Småbygninger Bestanddel af småbygn. SfB40.2 Stier, belægninger tk.bel Belægninger Type som egenskabsdata SfB40.3 Veje, parkeringsarealer, belægninger tk.bel Belægninger Type som egenskabsdata SfB40.4 Opholdsarealer, belægninger tk.bel Belægninger Type som egenskabsdata SfB40.5 Sports- og havearealer, belægninger tk.bel Belægninger Hvis græs A4.02 Græs Bestanddel af trapper og SfB40.6 Trapper og ramper i terræn, overflader tk.tra Trapper og ramper ramper SfB40.7 Arealer for beplantning Findes ikke, kun planter SfB41 Udvendige vægoverflader SfB41.1 Kælderydervægge, udv. overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB41.2 Kælderydervægge, kompl., overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB41.3 Ydervægge, udvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB41.4 Ydervægge, komplett. dele, overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB42 Indvendige vægoverflader SfB42.1 Indvendige vægoverflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB42.2 Indervægge, komplet. dele, overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.væg Væg Bestanddel af væg SfB43 Dæk og gulve, overflader SfB43.1 Terrændæk, overflader bk.dæk Dækkonstruktion Bestanddel af dækkonstr. bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB43.2 Etagedæk, overflader bk.dæk Dækkonstruktion Bestanddel af dækkonstr. bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB44 Trapper og ramper, overflader SfB44.1 Kældertrapper og -ramper, udv. overfl. bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.tra Trappe Bestanddel af trappe bk.ram Rampe Bestanddel af rampe SfB44.2 Trapper, udvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.tra Trappe Bestanddel af trappe SfB44.3 Trapper, indvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.tra Trappe Bestanddel af trappe SfB44.4 Ramper, udvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.tra Trappe Bestanddel af trappe SfB44.5 Ramper, indvendige overflader bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata bk.ram Rampe Bestanddel af rampe 8

9 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB45 Lofter, overflader bk.lof Loft Bestanddel af loft bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB46 Altaner, overflader SfB46.1 Altaner, overflader bk.alt Altan Bestanddel af altan bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB46.2 Altangange, overflader bk.alg Altangang Bestanddel af altangang bk.ovf Overflade Type som egenskabsdata SfB47 Tage, overflader SfB47.1 Tage, overflader bk.tad Tagdækning Type som egenskabsdata SfB47.2 Baldakiner og overdækninger, overflader bk.tad Tagdækning Type som egenskabsdata SfB48 SfB5 Øvrige overflader, bygning VVS-ANLÆG SfB50 VVS, terræn SfB50.1 Afløb, stikledninger og overfl. afvanding tt.afl.led Afløb, ledning tt.afl.sti Afløb, stikledning SfB50.2 Drænledninger tt.afl.dræ Afløb, drænledning SfB50.3 Vand, stikledn., brandh., vandposte tt.van.sti Vand, ledning tt.van.led Vand, stikledning tt.van.bra Brandhaner og vandposte SfB50.4 Gas, stikledninger tt.gas.sti Gas, stikledning SfB50.5 Fjernvarme, stikledninger tt.var.sti Varme, stikledning SfB50.6 Tanke for olie og gas tt.gas.tan Tanke, gas tt.var.tan Tanke, olie SfB50.7 Automatik tt.aut.sam Automationssystem Type som egenskabsdata SfB50.8 Beholdere og containere til affald ti.afc Affaldscontainere og beholdere SfB51 Affald i bygning SfB51.1 Beholdere dagrenovation bi.aff Affaldscontainere og beholdere Type som egenskabsdata SfB51.2 Skraldsugeanlæg bt.aff.sam Affaldssystem Type som egenskabsdata SfB51.3 Beholdere og containere, køkkenaffald bi.aff Affaldscontainere og beholdere Type som egenskabsdata SfB51.4 Beholdere og containere, øvrige bi.aff Affaldscontainere og beholdere Type som egenskabsdata SfB52 Afløb og sanitet SfB52.1 Afløb under bygning (til brønd eller ledn.) tt.afl.sam Afløbssystem SfB52.2 Dræn under bygning (omfangsdræn) tt.afl.dræ Drænledning SfB52.3 Faldstammer, afløbsskåle bt.afl.ops Afløb, opsamling Type som egenskabsdata bt.afl.rør Afløb, røranlæg Type som egenskabsdata SfB52.4 Tagafvanding (tagrender, nedløb m.m.) bt.afl.ops Afløb, opsamling (tagrender) Type som egenskabsdata bt.afl.rør Afløb, røranlæg (tagnedløb) Type som egenskabsdata SfB52.5 Forbrugsanlæg (sanitet og armaturer) bt.afl.ops Afløb, opsamling (sanitet) Type som egenskabsdata bt.van.for Vand, forbrugsanlæg (armatur) Type som egenskabsdata SfB52.6 Automatik bt.afl.sam Afløbssystem (samlet) Del af afløbssystem 9

10 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltningsklassifikation Bemærkninger SfB53 Vand (koldt, varmt, behandlet vand) bt.van.sam Vandsystem (samlet) SfB53.1 Forsyningsanlæg (måler, beholdere m.m.) bt.van.mål Målerarrangement bt.van.pro Varmtvandsproduktionsanlæg Beholdere som bestanddel SfB53.2 Distributionsanlæg (rør, diverse ventiler) bt.van.rør Røranlæg Ventiler som bestanddel SfB53.3 Forbrugsanlæg (div. aftapningsventiler) bt.van.for Forbrugsanlæg Ventiler som bestanddel SfB53.4 Korrosionsbeskyttelse bt.van Vand Bestanddel på vand SfB53.5 Automatik bt.aut.sam Automationssystem (samlet) NB! Ikke specifikt for vand SfB54 Luftarter bt.gas.sam Gas og luft Forsyningsanlæg (kompressorer, beholdere, SfB54.1 målere, pneumatisk styring m.m.) bt.gas.sam Gas og luft Bestanddele på gas og luft SfB54.2 Distributionsanlæg (rør, ventiler m.v.) bt.gas.sam Gas og luft Bestanddele på gas og luft SfB54.3 Forbr. anlæg (armaturer, gasradiatorer) bt.gas.sam Gas og luft Bestanddele på gas og luft SfB54.4 Automatik bt.gas.sam Gas og luft Bestanddele på gas og luft SfB55 Køling bt.køl.sam Køleanlæg (samlet) SfB55.1 Forsyningsanlæg (aggregater m.m.) bt.køl.pro Køleproduktionsanlæg SfB55.2 Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.) bt.køl.rør Røranlæg Ventiler som bestanddel Forbrugsanlæg (fordampere, køleflader, SfB55.3 regulering, automatik m.m.) bt.køl.for Forbrugsanlæg SfB55.4 El-installationer og automatik bt.køl.sam Køleanlæg El-install. som bestanddel bt.køl.pro Køleproduktionsanlæg Automatik som bestanddel SfB56 Varme bt.var.sam Varmeanlæg (samlet) Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere, SfB56.1 målere m.m.) bt.var.pro Varmeproduktionsanlæg SfB56.2 Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.) bt.var.rør Røranlæg Ventiler som bestanddel SfB56.3 Forbrugsanlæg (varmeflader, varmeventilatorer, lokal automatik og regulering m.m.) bt.var.for Varme, forbrugsanlæg SfB56.4 Automatik bt.pro Varmeproduktionsanlæg Bestanddel af anlæg SfB57 Ventilation bt.ven.sam Ventilationsanlæg (samlet) SfB57.1 Forsyningsanlæg (ventilationscentraler m.m.) bt.ven.agg Aggregat SfB57.2 Distributionsanlæg (rør, reguleringer m.m.) bt.ven.kan Kanal Reguleringer som bestanddel SfB57.3 Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter m.m.) bt.ven.iar Indblæsningsarmatur Type som egenskabsdata bi.hvi Hårde hvidevarer Type som egenskabsdata bt.ven.uar Udsugningsarmatur Type som egenskabsdata SfB57.4 Automatik bt.ven.agg Aggregat Bestanddel af aggregat SfB58 Øvrige VVS-anlæg, bygning Betegnelse anvendes ikke SfB58.1 Sprinkleranlæg bt.van.for Vand, Forbrugsanlæg Type som egenskabsdata SfB58.2 Vandrensningsanlæg bt.van.beh Vandbehandlingsanlæg Type som egenskabsdata SfB58.3 Specialanlæg for væsker Mangler SfB58.4 Automatik bt.aut.sam Automationssystem NB! Ikke specifikt VVS SfB6 EL- OG MEKANISKE ANLÆG SfB60 El- og mekaniske anlæg, terræn tt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) SfB60.1 Stikledninger uden for bygningen tt.elf.sti Elforsyning, stikledning 10

11 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB60.2 Vej- og pladsbelysningsanlæg tt.bel.sam Vej- og pladsbelysningsanlæg SfB60.3 Transformerstation, inkl. tavleanlæg tt.elf.tra Transformerstation SfB62 Højspænding SfB62.1 Forsyning bt.elf.sam Elforsyningsanlæg SfB62.2 Hovedfordeling bt.elf.sam Elforsyningsanlæg Fordeling som bestanddel SfB62.3 Install. for maskiner og maskinanlæg bt.elf.sam Elforsyningsanlæg Install. som bestanddel SfB62.4 El-tekniske anlæg bt.var.sam Varmeanlæg (samlet) Usikker mapping SfB62.5 Øvrige højspændingsanlæg Bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) Usikker mapping SfB63 Lavspænding bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) SfB63.1 Forsyning bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) SfB63.2 Hovedfordeling bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) Fordeling som bestanddel SfB63.3 Install. for maskiner og maskinanlæg bt.elf.sam Elforsyningsanlæg (samlet) Install. som bestanddel SfB63.4 El-tekniske anlæg bt.var.sam Varmeanlæg (samlet) Usikker mapping SfB63.5 Belysningsanlæg bt.bel.sam Belysningsanlæg (samlet) SfB63.6 El-varme bi.elr El-radiatorer / apparater Type som egenskabsdata SfB63.7 El-apparater bi.elr El-radiatorer / apparater Type som egenskabsdata SfB64 Elektronik og svagstrøm SfB64.1 Kommunikationsanlæg bt.kom,sam Kommunikationsanlæg (samlet) SfB64.2 Dataanlæg bt.kom.sam Kommunikationsanlæg (samlet) Type som egenskabsdata SfB64.3 Informationsanlæg bt.kom.sam Kommunikationsanlæg (samlet) Type som egenskabsdata SfB64.4 Sikringsanlæg bt.adg.sam Adgangsanlæg (samlet) Type som egenskabsdata SfB64.5 Bygningsautomationsanlæg bt.aut.sam Automationssystemer (samlet) Type som egenskabsdata SfB66 Transportanlæg bt.tra.sam Transportsystem (samlet) SfB66.1 Elevatorer bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.2 Rullende trapper og fortove bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.3 Transportbånd bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.4 Rørpostanlæg bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.5 Kraner bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB66.6 Vinduesvaskervogne bt.tra.sam Transportsystem (samlet) Type som egenskabsdata SfB67 Mekaniske anlæg, øvrige Anvendes ikke SfB68 El-anlæg, bygning, øvrige Skal specificeres SfB7 INVENTAR SfB70 Inventar, terræn ti Inventar, terræn Tekniske inventarenheder, Teknisk inventar, P-automater SfB70.1 P-automater m.v. ti.tei m.v. SfB70.2 Tavler, skilte, skærme ti.tav Tavler, skilte, skærme Opbev., affalds- og cykelstativer, postkasser SfB70.3 ti.aff Affalds- og cykelstativer, postkasser SfB70.4 Bordmøbler ti.bor Borde og bænke SfB70.5 Siddemøbler ti.bor Borde og bænke 11

12 SfB SfB bygningsdelstavle Kode Forvaltnings Klassifikation Bemærkninger SfB71 Tekniske inventarenheder bi Inventar SfB71.1 Automater for mad, drikke, sæbe m.m. bi.aut Automater for mad og drikke Type som egenskabsdata SfB71.2 Løse lamper bi.lam Løse lamper Type som egenskabsdata SfB71.3 Brandslukningsudstyr bi.bra Brandslukkere Type som egenskabsdata SfB71.4 Hårde hvidevarer bi.hvi Hårde hvidevarer Type som egenskabsdata SfB72 Tavler, skilte og skærme SfB72.1 Skilte bi.ski Skilte SfB72.2 Spejle bi.bad Badeværelsesinventar Type som egenskabsdata bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB72.3 AV-udrustning, tavle, projektorskærme bi.avu AV-udstyr SfB73 Opbevaringsmøbler bi.møb Møbler SfB73.1 Hylder bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB73.2 Skabe og skuffemøbler bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB73.3 Køkkeninventar bi.køk Køkkeninventar SfB73.4 Badeværelsesinventar bi.bad Badeværelsesinventar SfB74 Bordmøbler bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB74.1 Bordplader bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB74.2 Arbejdsborde bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB74.3 Borde til ophold og hvile bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB75 Siddemøbler bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB75.1 Stole, bænke m.m. til arbejdsbrug bi.møb Møbler Type som egenskabsdata Stole, bænke, sofaer m.m. til ophold og SfB75.2 hvile bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB76 Liggemøbler bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB76.1 Sengemøbler til alm. boliger bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB76.2 Sengemøbler til institutioner m.m. bi.møb Møbler Type som egenskabsdata SfB77 Boligtekstiler og afskærmning bi.tek Tekstil SfB77.1 Gardiner og forhæng bi.tek Tekstil Type som egenskabsdata SfB77.2 Gulvtæpper og måtter bi.tek Tekstil Type som egenskabsdata SfB77.3 Persienner bi.tek Tekstil Type som egenskabsdata SfB77.4 Skærmvægge bi.skæ Skærmvæg SfB78 SfB SfB8 Øvrigt inventar, bygning ØVRIGE BYGNINGSDELE SfB80 Beplantning, terræn SfB80.1 Græsplæner tb.græ Græs Type som egenskabsdata SfB80.2 Blomsterbede tb.løg Løgplanter Type som egenskabsdata tb.sta Stauder Type som egenskabsdata SfB80.3 Hække tb.hæk Hække Type som egenskabsdata SfB80.4 Lave bevoksninger tb.bus Buske Type som egenskabsdata SfB80.5 Træbevoksninger tb.træ Træer Type som egenskabsdata 12

13 7.3 Mappingtabel fra gammel konto 115 og 116 til Forvaltnings Klassifikation Konto Bygningsdel Kode Bygningsdel Type (T) eller bestanddel (B) PRIMÆRE BYGNINGSDELE Tegl facader bk.væg Væg Tegl facade (T) Beton facader bk.væg Væg Beton facade (T) Lette facader bk.væg Væg Let facade (T) Indervægge bk.væg Væg Indervæg (T) Etagedæk bk.dæk Dækkonstruktion Etagedæk (T) Terrændæk bk.dæk Dækkonstruktion Terrændæk (T) Trapper bk.tra Trappe Altaner bk.alt Altan Altangange bk.alg Altangang Tagkonstruktion bk.tak Tagkonstruktion Skorstene bt.var.rør Varme, røranlæg Skorsten (T) Bk.væg Væg Skorsten (T) KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer i facade bk.vin Vindue Facadevindue (T) Døre i facade bk.dør Dør Yderdør (T) Udestuer Opdeles i bygningsdele Døre i indervægge bk.dør Dør Inderdør (T) Trappegelændere bk.tra Trappe Gelænder (B) Nedhængte lofter bk.lof Lofter Nedhængt (T) Altanrækværker bk.alt Altan Rækværk (B) Brystninger bk.alt Altan Brystning (B) Kviste bk.kvi Kvist Ovenlys / røglemme bk.lug Luger og lemme Røglemme (T) bk.vin Vindue Ovenlys (T) Udhæng / stern bk.tak Tagkonstruktion Udhæng / stern (B) Taghætter bt.ven.sam Ventilationsanlæg (samlet) Taghætte (B) Skotrender bt.afl.ops Afløb, opsamling Skotrende (T) Tagrender / nedløb bt.afl.ops Afløb, opsamling Tagrender (T) bt.afl.rør Afløb, røranlæg Nedløb (T) 13

14 Konto Bygningsdel Nummer Bygningsdel Type (T) eller bestanddel (B) OVERFLADEBEKLÆDNING Facadebeklædning bk.væg Væg Ydervæg (T)beklædning (B) bk.ovf Overflade Facadebeklædning (T) Indervægsbeklædning bk.væg Væg Indervæg (T) beklædning (B) bk.ovf Overflade Indervægsbeklædning (T) Vægge i vådrum bk.væg Væg Vådrum (T) beklædning (B) bk.ovf Overflade Væg i vådrum (T) Gulvbelægning bk.gul Gulv Belægning (B) bk.ovf Overflade Gulvbelægning (T) Gulve i vådrum bk.gul Gulv Belægning (B) bk.ovf Overflade Gulvbelægning(T), vådrum (T) Trappebelægning bk.tra Trappe Belægning (B) bk.ovf Overflade Trappebelægning (T) Loftsbeklædning bk.lof Loft Beklædning (B) bk.ovf Overflade Loftsbeklædning (T) Altanbeklædning Bbk.alt Altan Beklædning (B) bk.ovf Overflade Altanbeklædning (T) Tagbelægning bk.tad Tagdækning Belægning (B) VVS-ANLÆG Affaldsanlæg bt.aff.sam Affaldssystem Faldstamme bt.afl.rør Afløbssystem, røranlæg Faldstamme (T) Afløb bt.afl.ops Afløbssystem, opsamling Afløb (T) Sanitet bt.afl.ops Afløbssystem, opsamling Sanitet (T) Vandinstallation bt.van.sam Vandsystem (samlet) Beholdere bt.van.sam Vandsystem (samlet) Beholdere (B) Vandarmatur bt.van.for Vandsystem, forbrugsanlæg Tapsted, Armatur (B) Gasinstallation bt.gas.sam Anlæg for gas og luft Gasarmatur bt.gas.sam Anlæg for gas og luft Armatur (B) Varmeinstallation bt.var.sam Varmeanlæg (samlet) Radiator / ventiler bt.var.for Varme, forbrugsanlæg Radiator /ventiler (B) Armatur Anvendes ikke Reguleringsanlæg bt.var.for Forbrugsanlæg Reguleringsanlæg (T) Fyringsanlæg bt.var.pro Varmeproduktionsanlæg Ventilationsanlæg bt.ven.sam Ventilationsanlæg Emhætter bt.ven.uar Udsugningsarmatur Emhætte (T) 14

15 Konto Bygningsdel Nummer Bygningsdel Type (T) eller bestanddel (B) bi.hvi Hårde hvidevarer Emhætte (T) Vaskemaskiner (fælles) bi.hvi Hårde hvidevarer Vaskemaskine (T) Centrifuge bi.hvi Hårde hvidevarer Centrifuge (T) Tørretumbler bi.hvi Hårde hvidevarer Tørretumbler (T) Strygeruller bi.hvi Hårde hvidevarer Strygerulle (T) Vandbehandlingsanlæg bt.van.beh Vandbehandlingsanlæg Styringspanel bt.aut.sam Automationsanlæg EL-ANLÆG El-centraler bt.elf.sam El-forsyningsanlæg Belysningsanlæg bt.bel.sam Belysningsanlæg Afbrydere / kontakter bt.bel.sam Belysningsanlæg Afbrydere / kontakter (B) CTS-anlæg bt.aut.sam Automationsanlæg CTS-anlæg (T) Antenneanlæg Ikke konto 115 og Telefonanlæg bt.kom.sam Kommunikationsanlæg Telefonanlæg (T) Ringeanlæg bt.kom.sam Kommunikationsanlæg Ringeanlæg (T) Dørtelefoner bt.kom.sam Kommunikationsanlæg Dørtelefoner (T) Elevatorer bt.tra.sam Transportsystem Elevator (T) INVENTAR OG UDSTYR Udstyr i adgangsveje Skal specificeres Udstyr i fællesrum Skal specificeres Køkkeninventar bi.køk Køkkeninventar Komfur bi.hvi Hårde hvidevarer Komfur (T) Køleskabe bi.hvi Hårde hvidevarer Køleskabe (T) Fryseskabe bi.hvi Hårde hvidevarer Fryseskabe (T) Toiletrumsudstyr bi.bad Badeværelsesinventar Vaskerumsudstyr bi.møb Møbler Vaskemaskine (i lejl.) bi.hvi Hårde hvidevarer Vaskemaskine (T) Tørretumbler (i lejl.) bi.hvi Hårde hvidevarer Tørretumbler (T) Skabsinventar bi.ska Skabe ØVRIGE DELE OG ANLÆG (TERRÆN) Garager og carporte Ikke bygningsdele Udhuse / pulterrum ti.sby Småbygninger Udhus (T) Pulterrum ikke bygningsdel Sikringsrum Sikringsrum ikke bygn.del 15

16 Konto Bygningsdel Nummer Bygningsdel Type (T) eller bestanddel (B) Hegn / mure tk.heg Hegn tk.mur Mure Låger / porte heg Hegn Låger og porte (T) Vejbelægning tk.bel Belægninger Vejbelægning (T) P-plads belægning tk.bel Belægninger P-plads belægning (T) Stibelægning tk.bel Belægninger Stibelægning (T) Andre belægninger tk.bel Belægninger Bør specificeres som type Kloakanlæg tt.afl.sam Afløbssystem Brønde / dæksler tt.afl.brø Afløbssystem, brønd Dæksler (B) Vandanlæg tt.van.sam Vandsystem Varmeanlæg tt.var.sam Varmeanlæg Gasanlæg tt.gas.sam Anlæg for gas El-anlæg tt.elf.sam Elforsyning Belysning tt.bel.sam Belysning Antenneanlæg Ikke konto 115 og Legepladsudstyr ti.leg Legepladsudstyr Havebænke / -borde ti.bor Borde og bænke Skilte ti.tav Tavler, skilte, skærme Skilte (T) Traktorer M1 Kørende materiel Traktorer (T) Redskaber / maskiner M2 Udstyr Redskaber / maskiner (T) Træer tb.træ Træer Buske tb.bus Buske Hække tb.hæk Hække Græs tb.græ Græs 16

DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40.

DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40. DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40.5] 3 J J 3 tk.bro tk.bro Broer [SfB 20.5] 3 J J 4 tk.heg

Læs mere

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe

Bygningsdelstavle. Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn. Terræn, konstruktion. Trappe og rampe Forvaltnings Klassifikation Version 2.1 oktober 2012 Bygningsdelstavle Gruppering Bygningsdel Kode Bygningsdele i terræn t Terræn, konstruktion Belægning Bro Hegn Væg Opfyld Teknikgang Trappe og rampe

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Kontoplan, konto 115 og 116. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Koordineret indarbejdning af kontoplan og Klassifikation

Læs mere

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 5 Bygningsdeltavle Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.3 Tavlen og dens opbygning 4 5.4 Kodning

Læs mere

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Bygningsdeltavle. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 5 Bygningsdeltavle Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltnings Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.3 Tavlen og dens opbygning 4 5.4 Kodning

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116

Kontoplan, konto 115 og 116 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.3 April 2015 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Bestanddele af tekn.anlæg på konto 32 og 41 4 8.4

Læs mere

Kontoplanen med bygningsdele og særlige observationspunkter.

Kontoplanen med bygningsdele og særlige observationspunkter. en med bygningsdele og særlige er. Terræn klimaskærm bolig- erhvervsenhed, indvendigt fælles indvendigt tekniske installationer Materiel (ikke aktuelt) t Terræn, konstruktion Bygningsdel Variant Bygningsdele

Læs mere

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 5 Bygningsdelstavle Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltning Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.5 Tavlen og dens

Læs mere

Tabeller. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.3 Marts 2015

Tabeller. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.3 Marts 2015 Tabeller Forvaltnings Klassifikation Version 2.3 Marts 2015 Indhold side 2.4 Materiel 3 2.6 Roller, virksomheder og personer 4 2.7 Virksomheder, typer 5 2.8 Fag, faglig ekspertise 6 2.9 Aktiviteter / processer

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (11) Fri (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling. Fundamentssokler,

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 16. april 2013

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 16. april 2013 Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 16. april 2013 Gruppe Bygningsdel Kode Navn Miljøegenskaber Placering Konstruktionstype af Bygningsdel Bestanddele Konstruktionstype

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335. Afdeling 9 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 693 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 57,9

Læs mere

Digital Aflevering for den almene sektor, kravspecifikation for IFC modellens objekter og egenskaber

Digital Aflevering for den almene sektor, kravspecifikation for IFC modellens objekter og egenskaber Digital Aflevering for den almene sektor, kravspecifikation for IFC modellens objekter og egenskaber Nærværende dokument er en teknisk kravspecifikation. Den henvender sig til fagfolk i byggeriet, som

Læs mere

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version marts 2012

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version marts 2012 Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.0 14. marts 2012 Gruppe Bygningsdel Kode Navn Miljøegenskaber Placering Konstruktionstype af Bygningsdel Bestanddele Konstruktionstype

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59. Afdeling 7 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 599 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 64,49

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version november 2012

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version november 2012 Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 13. november 2012 Gruppe Bygningsdel Kode Navn Miljøegenskaber Placering Konstruktionstype af Bygningsdel Bestanddele

Læs mere

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1959 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 58 58,0 3.784,1 Lejligheder i alt 58 58,0

Læs mere

Budget for afdeling 020 01.01.2010-31.12.2010. Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej 30-414 Rådhusparken 2

Budget for afdeling 020 01.01.2010-31.12.2010. Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej 30-414 Rådhusparken 2 Almene Boliger Driftsbudget Budget for afdeling 020 01.01.2010 31.12.2010 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF BLF Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: 469 20 161 Navn: Navn: Navn: Glostrup

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning

Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning 3 Det almene byggeri Aktivitetsbestemte modelniveauer i ejendomsforvaltning Version 1.0 Indhold side 1. Indledning 3 2. Aktivitetsbaserede objektbehov, oversigt 4 3. Krav til objekt og model i: 7 3.1 Administration

Læs mere

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version

Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version Byggeskadefondens indberetningssystem efter Forvaltnings Klassifikation, version 2.1 22-01-2015 Gruppe Bygningsdel Kode Navn Miljøegenskaber Placering Konstruktionstype af Bygningsdel Bestanddele Konstruktionstype

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 700 Esbjerg Tlf.: 7 1 1 1 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Ewaldsalle Ewaldsalle 13-19, 25-31 700

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18 INDHOLDSFORTEGNELSE NYBYGGERI, BRUTTO MOLIO PRISDATA Introduktion Side 2-18 Faneblad Bygningsbasis (1.) Primære bygningsdele (2.) Komplettering (3.) Overflader (4.) VVS-anlæg (5.) El- og mekaniske anlæg

Læs mere

fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016

fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 01/10-2001 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 357 357,0 27.806,0 Lejligheder i alt 357

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Strandbygade Strandbygade 37-43, Nørregade

Læs mere

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Bo42 Afdeling 20 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 20 Tilstandsrapport 2015 Afdeling 2 Tilstandsrapport 215 Afdeling 2 Kystparken 19-29 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 6 Udarbejdet: 215

Læs mere

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 2015 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Kronprinsensgade Kronprinsensgade

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Org.nr. 315, Holbæk. Afd. 123-0, Vangkvarter-Holbæk Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tilstandsvurdering Dato 2015

Tilstandsvurdering Dato 2015 Tilstandsvurdering Dato 205 Afd. nr.: 0 Afd. navn: Hersegade / Grønnegade Adresse: Hersegade 5 Frue Kirkestrædet 2, 4000 Roskilde. Matrikel: Roskilde Bygrunde 3 og 46 F Opførelse: 984 Boliger: 7 Ungdomsboliger:

Læs mere

fsb Afdeling 1.32 Voldparken Budget 2016

fsb Afdeling 1.32 Voldparken Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1948 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 392 392,0 30.402,0 Lejligheder i alt 392

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1957 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50 Lejligheder i alt 173,00 173,00 18.026,50

Læs mere

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1906 - overtaget af fsb pr. 1/1-1999 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 11 11,0 759,0

Læs mere

Kontoplan, konto 115 og 116

Kontoplan, konto 115 og 116 8 Kontoplan, konto 115 og 116 Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 8.1 Kontoplan for konto 115 og 116 3 8.2 Kontonumre 4 8.3 Bestanddele af tekn.anlæg på konto 32 og 41 4 8.4

Læs mere

I alt 176,00 215, ,98

I alt 176,00 215, ,98 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1962 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 140,00 140,00 11.449,60 Ungdomsboliger 28,00 28,00 963,60 168,00 168,00

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 4 600 Esbjerg Tlf.: 6 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Ejendommen set fra hjørnet af Willemoesgade

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT KLØVERPARKEN 1. Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg Telefon , Fax ,

TILSTANDSRAPPORT KLØVERPARKEN 1. Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg Telefon , Fax , Arkitektfirmaet MW A/S, Danske ARK / Henrik S. Christensen MAK og Mogens Werliin MAA Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg Telefon 38 19 90 44, Fax 38 19 90 99, www.arkmw.dk TILSTANDSRAPPORT KLØVERPARKEN

Læs mere

Tilstandsrapport 2010 Boligorganisation S175. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre

Tilstandsrapport 2010 Boligorganisation S175. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Tilstandsrapport 2010 Boligorganisation S175. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Side 1af 9 TILSTANDSRAPPORT FOR AFDELING 060-0, Milestedet, Tilstandsrapporten er et tillæg til afdelingens 10-års vedligeholdelsesplan,

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Skovkanten Skovkanten 4-24 6700 Esbjerg

Læs mere

Paradigma for drifts- og vedligeholdelsesvejledning. (Institution)

Paradigma for drifts- og vedligeholdelsesvejledning. (Institution) Paradigma for drifts- og vedligeholdelsesvejledning (Institution) Senest ajourført den 14. oktober 2008 Generelle bygningsoplysninger Ejendom: Institutionens navn, adresse Side 2 INDLEDNING Formålet med

Læs mere

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2016

fsb Afdeling 1.50 Tingbjerg II Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1964-71 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 680 680,0 55.031,1 Lejligheder i alt 680 680,0

Læs mere

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2015 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/7-2010 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 Gennemsnitsleje

Læs mere

Center for Ejendomsdrift. Ansvarsfordelingsskema. vedrørende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i Lejre Kommune

Center for Ejendomsdrift. Ansvarsfordelingsskema. vedrørende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i Lejre Kommune Center for Ejendomsdrift Ansvarsfordelingsskema vedrørende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i Lejre Kommune Generel information Denne vejledning er tænkt som et redskab i hverdagen for ledere

Læs mere

Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2007-31.12.2007. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. BLF- BLF- Kommunenr.

Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2007-31.12.2007. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. BLF- BLF- Kommunenr. Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2007 31.12.2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF BLF Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: 469 20 161 Navn: Navn: Navn:

Læs mere

Tilstandsrapport 2010

Tilstandsrapport 2010 Org.nr. 211, Halsnæs. Afd. 025-0, "Kregme" 2010 Afdeling 025-0, "Kregme", Frederiksværk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 11. december 2012 I DENNE GUIDE FINDER DU INDHOLD SIDE 1. Bygning udvendigt 5 2. Terræn

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 2 Introduktion Denne pjece henvender sig til alle institutioner, tilbud og enheder, som benytter

Læs mere

fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016

fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1954-56 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 143 143,0 10.641,6 Lejligheder i alt 143

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Københavns Ejendomme Hovedentreprise Produktoversigt Side : 1 af 5 Dato : Rev. :

Københavns Ejendomme Hovedentreprise Produktoversigt Side : 1 af 5 Dato : Rev. : Produktoversigt Side : 1 af 5 Entreprenøren skal i sit tilbud oplyse produktnavne. Samtidig skal egenskaberne for disse produkter angives, således at bygherren har mulighed for at kontrollere, at produkterne

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Nedrivning og rydning af byggegrund. Forberedelse af grund, muldafrømning, afgravning af råjord og græstørv, opbrydning af asfaltbelægninger. Udgravning af jord i byggegruber

Læs mere

fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015

fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1985-86 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 38 38,0 3.054,9 Lejligheder i alt 38 38,0

Læs mere

Hovedentreprise Produktoversigt Side : 1 af 5 Dato : Rev. :

Hovedentreprise Produktoversigt Side : 1 af 5 Dato : Rev. : Produktoversigt Side : 1 af 5 Entreprenøren skal i sit tilbud oplyse produktnavne. Samtidig skal egenskaberne for disse produkter angives, således at bygherren har mulighed for at kontrollere, at produkterne

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Tilstandsrapport 2011

Tilstandsrapport 2011 Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken 2011 Afdeling 187-0, Flintemarken, Søllerød Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting,

Læs mere

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2016 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7

fsb Afdeling 1.6 Ryholtgård Budget 2016 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55, , , ,7 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/7-2010 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/7 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ældreboliger 55 55,0 3.735,7 55 55,0 3.735,7 Gennemsnitsleje

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

fsb Afdeling 1.88 Prater Budget 2015

fsb Afdeling 1.88 Prater Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1988 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 66 66,0 5.590,2 Lejligheder i alt 66 66,0 5.590,2

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 73,00 73, ,00. I alt 73,00 73, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 73,00 73, ,00. I alt 73,00 73, ,00 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1992 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 73,00 73,00 5.745,00 I alt 73,00 73,00 5.745,00 Gennemsnitsleje for:

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 75

TIL BEBOERNE I AFDELING 75 TIL BEBOERNE I AFDELING 75 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE BYGGESAG: ARBEJDE: EMNE: Boligbyggeri Borgergade Fagentrepriser Undertegnede tilbyder herved, at udføre nedennævnte arbejder og leverancer i fagentreprise, alt i henhold til udbudsmaterialet, for nedennævnte

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

fsb Afdeling 22.22 Sjællandsgade 22 Budget 2016

fsb Afdeling 22.22 Sjællandsgade 22 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/2-1988 overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 52 52,0 1.604,0

Læs mere

Budget for afdeling

Budget for afdeling Almene Boliger Driftsbudget Budget for afdeling 020 01.01.2012-31.12.2012 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF- BLF- Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: 469 20 161 Navn: Navn: Navn:

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2010-31.12.2010. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. BLF- BLF- Kommunenr.: 20.

Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2010-31.12.2010. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. BLF- BLF- Kommunenr.: 20. Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 020 01.01.2010-31.12.2010 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF- BLF- Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: 469 20 161 Opførelsesår:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse

Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse for perioden Afdeling 187-0, Flintemarken - Søllerød Lejerbo Huginsvej 1 B 01.05.2014-30.04.2015

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo 1 11500012 Terræn, teknisk anlæg 10-03-2014 10-03-2014 3208617 rep. af lås kon 705,00 21-03-2014 21-03-2014 3209932 rep. af lås BEJ 705,00 16-04-2014 16-04-2014 3213134 Indkøb af ekstra låsecylinder til

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 29

TIL BEBOERNE I AFDELING 29 TIL BEBOERNE I AFDELING 29 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger Forside Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger 32 Dato 1. August 2 33 Revisions nr. 35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks Vejledning Felter markeret

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

BIM7AA Baggrund og historie

BIM7AA Baggrund og historie 2/ Baggrund og historie 2/ Baggrund og historie $ Penge Mennesker 2/ Baggrund og historie 400 Industrien Byggeri & Anlæg 100 1966 2008 2/ Baggrund og historie 2002 Det Digitale Byggeri 2007 Bekendtgørelse

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 383,00 383, ,00. Boliger i alt 383,00 383, ,00

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 383,00 383, ,00. Boliger i alt 383,00 383, ,00 Budget 216 Ibrugtagningsår: 195 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 383, 383, 25.838, Boliger i alt 383, 383, 25.838, Institutioner 1,

Læs mere