ÅRSRAPPORT 2009 MUSEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 MUSEET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk

2 Årsrapport 2009 Indhold Forord Registrering, dokumentation og forskning Indsamling og samlinger Bevaring og bygninger Formidling og udstillinger Andre arrangementer Myndighedssager Økonomi og regnskab Appendix 2

3 Forord Hermed fremsendes årsrapport 2009 for museumsdelen i Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA). På formidlingssiden har året været præget af forberedelse til opsætning af en ny stor permanent udstilling om grønlændernes direkte forfædre, som til daglig bliver betegnet som Thulekulturens inuit. Udstillingen med titlen "Inuit Nutaat" viser udviklingen i inuitkulturen fra 1100 til slutningen af 1800-tallet. Mange af genstandene i udstillingen vises for første gang for offentligheden. Udstillingen inkluderer også dele af Qilakitsoqmumierne, som nu placeres i eget og efter vor mening i en mere respektfuld "gravplads", sådan at besøgende kan se mumierne i et stillerum. I 2009 fik vi afsluttet arkæologiske og etnologiske undersøgelser ved besigtigelse af søområderne Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua i forbindelse med planerne om aluminiumssmelterværket ved Maniitsoq. I maj måned udgav vi rapporten "Culture historical significance on areas Tasersiaq and Tarsartuup Tasersua in Westgreenland and suggestions for salvage archaeology and documentation in case of damming lakes". Rapporten fandt frem til at der ved søerne fandtes enestående kulturhistoriske levn og anbefalede, at visse områder fredes. Dette afstedkom en lovgivningsmæssig revurdering af hele fredningskompetencen, som førte til en forberedende lovarbejde for et revideret fredningslovgivning og som NKA også deltog i. I forbindelse med andet mineralefterforskning foretog NKA recognosceringer på Isua og Aningannaaq og arkæologisk survey ved Paakitsoq nord for Ilulissat i forbindelse med kommende vandkraftanlæg. Endvidere foretog og deltog NKA ved flere andre udgravninger: i Qajaa og Qeqertasussuk under navnet "Frosne møddinger og adna - kulturhistorie under pres" med deltagelse af andre forskere fra Danmark, samt udgravning ved Inglefield Land på Clacier Bay og udgravning på Qaqqaatsut. I slutningen af året fik vi en flot gave af Nordisk Ministerråd, som donerede NKA en kunstsamling bestående af over 300 grafiske blade, som er blevet til i perioden 1970 til år 2000 i de nordiske lande. Kunstsamling var oprindelig tilknyttet Sveaborg og repræsenterer et billede af forskellige strømninger i nordisk kunst i de foregående 4 årtier og som må siges at knytte de grønlandske kunstnere tættere sammen med deres nordiske kolleger og sætter vores samlinger ind i et nordisk perspektiv. På personalesiden fik vi i slutningen af året en ny souschef, arkæolog Pauline K. Knudsen. Hun afløste vores mangeårig medarbejder, tidligere museumsleder, souschef og inspektør, Claus Andreasen, som valgte af gå på efterløn fra årets udgang. Jeg vil hermed sige tak til Claus for hans mangeårig indsats inden for det grønlandske museumsvæsen. Daniel Thorleifsen Direktør 3

4 REGISTRERING, DOKUMENTATION OG FORSKNING Genstandsregistrering Registrering af genstande er foretaget på det internetbaserede program REGON (Registrering Online). Siden november er opdatering af fladkunstværkers placering i Magasin II ved studentermedhjælper Natuk Ravn Jakobsen igangsat. Opdatering pågår endnu. Surveys NKA deltog i arkæologisk survey ved Pakitsoq nord for Ilulissat i forbindelse med kommende vandkraftanlæg. Feltarbejde I forbindelse med ALCOA-projektet har NKA været på afsluttende besigtigelse af søområderne Tasersiaq og Tarsartuup tasersua. I forbindelse med London Mining Projekt har NKA været på rekognoscering fra Isua til Aningannaaq. Desuden deltog to inspektører i en dags workshop om projektet i efteråret. Udgravninger Et forskerhold ledet af Claus Andreasen foretog udgravning i Qajaa og Qeqertasussuk i juli måned. Projektet som er støtte af KVUG under navnet "Frosne møddinger og adna - kulturhistorie under pres" har deltagelse af andre forskere fra Danmark. Udgravning på Clacier Bay og udgravning på Qaqqaatsut I forbindelse med et igangværende arkæologisk projekt i Inglefield Land, (Inglefield Land Archaeological Project Culture Contact and Human Ecology at the Entrance to Greenland, som har været i gang siden 2004) med registrering og dokumentation af kulturhistoriske fortidsminder i Inglefield Land, blev der i sommerens sæson udgravet på to forskellige lokaliteter. Den første lokalitet er Qaqqaatsuit som er rekognosceret i 2005 og den anden Clacier Bay med udgravning af 1 tidlig Thule vinterhus. I Qaaqaatsuit blev der udgravet 2 tidlig vinterhuse og 1 forårshus. I forbindelse med udgravning på Clacier Bay blev der foretaget flere rekognosceringer langs den sydlige del af Clacier Bay og der blev foretaget rekognoscering i bunden af Inuarfissuaq s fjord. Clacier Bay ligger ca. halv times sejlads fra Inuarfissuaq og rekognoscering langs den sydlige side af Kap Russell blev der registreret flere ældre anlæg fra tidlige kulturer som Indenpendence I og II. Der blev også registreret nye jagt anlæg og nogle af de mest interessante fund var 4 stk. ikke ødelagte kajakstativer og flere teltfundamenter fra sen-thule kultur. Ved rekognoscering syd for Clacier Bay blev registreret flere teltringe fra ældre kulturer, men meget ødelagte anlæg på grund af jorderosion. Ved indsejling til pladsen blev der fundet meget fine intakte teltringe og ved næsset blev der fundet 4-5 V-formet Dorset anlæg. Der blev ikke 4

5 foretaget nogen udgravningen fra den sydlige rekognoscering. I forbindelse med udgravninger fra begge lokaliteter skal fundene med de arkæologiske og zoologiske materialer dokumenteres og registreres på University of Califonia, Davis. Udgravningen blev finansieret af National Science Foundation (NSF), VECO Polar Resources stod for den logistiske platform. Fra NKA deltog inspektør Hans Lange og student Hans Kristian Lennert fra Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Forskning NKA indledte for et par år siden et samarbejdsprojekt under titlen Related collections: et projekt i samarbejde med Cunera Buijs, Museum Volkenkunde, Leiden Holland. Projektet omhandler et samarbejde omkring relaterede samlinger om fotos fra Østgrønland i 1930 erne. I den forbindelse indledtes et samarbejde med Petra Sjouwerman og Jeroen omkring nyere fotos af østgrønlændere, hvor vi arbejder på at lave en fotoudstilling af de fotos Jeroen har taget i Østgrønland med henblik på en evt. bogudgivelse på baggrund af fotos. Endvidere deltager NKA i projektet Skinddragter fra Nord, som er et forskningsprojekt som arbejder på at formidle ny forskning om Danmarks Nationalmuseums enestående samling af ca del af historiske skinddragter fra det cirkumpolare område, dvs. fra eskimoiske folk (inuit) i Grønland og Canada samt samer i Norden og sibirske folk i Rusland. Vi deltog endvidere med to inspektører i et seminar arrangeret af Bevaringsafdelingen i Brede, Danmarks Nationalmuseum. En af vores inspektører, Georg Nyegaard, forsatte i første kvartal sammenskrivning af manus om økonomi og erhvervsforhold i den norrøne Østerbygd i Sydgrønland på baggrund af et nyt dyreknoglefund fra en mose ved lokaliteten Ø34 i Qorlortup Itinnera. Projektet er støttet af Farumgaard-Fonden. INDSAMLING OG SAMLINGER Erhvervelser og gaver NKA har modtaget forskellige gaver i form af genstande fra privatpersoner og har købt malerier og andet etnografica: Malerier af Jessie Kleemann og Kunngi Spolefilm og kasettebånd fra Lorenzo Okfors, Sverige: 16 mm filmruller fra ASK, DVD-optagelser, Fotos fra et ophold på sanatorium i Danmark Vægtlodde af Kitsia Evaldsen, Nuuk Hundeslæde, som har tilhørt Emil Rosing Sparemærkebog af Aage Holm, Brønshøj 5

6 Fotoarkiv fra Inerisaavik, Nuuk Modestøvler af Peter Jensen design, London, England Uno Fleischers rejsetøj af Ilulissat Katersugaasiviat Kunstsamling fra Sveaborg, Finland, af Nordisk Ministerråd: Nordisk Ministerråd besluttede sommeren 2009 at det vil donere NKA en kunstsamling bestående af grafiske blade, som er blevet til i perioden 1970 til år 2000 i de nordiske lande. De nordiske kulturministre besluttede den 29. oktober at donere NKA denne kunstsamling på 297 værker, oprindelig tilknyttet Sveaborg. Samlingen repræsenterer et billede af forskellige strømninger i nordisk kunst i de foregående 4 årtier og knytter de grønlandske kunstnere tættere sammen med deres nordiske kolleger og sætter vores samlinger ind i et nordisk perspektiv. BEVARING OG BYGNINGER Magasiner Som forvalter af museets magasiner holder museumstekniker tilsyn med magasinernes tilstand og udnyttelse. Dette inkluderer også løbende magasinering af indkomne erhvervelser i samarbejde med registrator. Desuden assisterede museumstekniker gæsteforskere med at fremfinde arkæologiske samlinger fra magasiner til deres studier. Udstillingslokaler Nedtagning af den gamle udstilling og opbygning af ny udstilling i rum E. Opbygning af nyt nedsænket loft i rum A. I Quersuaq har udstillingen fået en ny montre. Den gamle udstilling i Aalisakkerivik er blevet taget ned og der er gang i at lave en ny udstilling. På 1.sal er der sat et par ekstra hylder op. Stenpakhus har haft problemer med utæt tag, men der har været et tømmrerfirma på så nu skulle det være tæt. Brandalarmmontøren har lavet et nyt sikkerhedstjek så vores brandalarmsystem skulle være opdateret. Andre bygninger B-43 indkvartering Niuertarfik: feltudstyrrummet har fået nyt gulv (krydsfinérplader og linoleum) og nye hylder. Tele har udlagt nye ADSL-kabler så vi kan opsætte nye telefoner. 6

7 FORMIDLING OG UDSTILLINGER Permanente udstillinger Udstillingen "Menneske og dyr" blev i juni 2009 erstattet af Inuit Nutaat" - en udstilling om Thule-folkene der er forfædre til nutidens Inuit. Udstillingen åbnede i dagene omkring Selvstyrets indførelse i Grønland den 21. juni Året har således været præget af forberedelse til denne store opsætning og udstillingen om Thulekulturen og dens folk. Udstillingen er et led i planerne om en sammenhængende kulturhistorisk fremstilling af Inuits og Grønlands historie fra palæo-eskimoisk tid til nutiden. Inuit Nutaat: I 1920 erne undersøgte danske arkæologer gamle køkkenmøddinger og hustomter ved Uummannaq-fjeldet i Thule-området. De fandt en kultur, som blev kaldt: Thule-kulturen. Den har sin oprindelse langt mod vest ved Bering Stræde s nordlige kyster. Imellem 800 og 1000 e.kr. udviklede Inuit en effektiv fangstkultur til havs med aktiv hvalfangst. De store fangstmængder gav et befolkningsoverskud, som opsøgte nye jagtmarker mod øst. Rejsen mod øst blev let med den effektive kombination af umiaq, hundeslæde og kajak. Samtidig havde en kraftig klimaopvarmning reduceret havisen i det nordlige Canada. 7

8 Da Inuit kom til Thule-området omkr mødte de områdets urgamle indbyggere, Dorset-folket, og Nordboerne, som kom fra deres bygder i Sydgrønland. Efterhånden som Inuit bredte sig ud i Østarktis, forsvandt den 2000 år gamle Dorset-kultur nærmest sporløst. Inuit kaldte disse folk for Tunit. Thule-folkene er forfædre og formødre til nutidens Inuit fra Alaska til Østgrønland. I dette store Arktiske område tales også Inuit-Inupiaq, men med mange dialekter. Fra Thule fortsatte vandringen rundt om Grønland. I 1400-tallet kom andre til Nordøstgrønland. I 1300-tallet var de i Nuuk-området. Omkring 1450 var Nordboerne væk, og Inuit var nu de eneste beboere i landet. Man tilpassede sig lokale vilkår og ressourcer, fx forsvandt hundeslæden på Vestkysten syd for Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord). Den tiltagende kulde under Den lille Istid (ca ) pressede folk ud af Nordgrønland og medvirkede til opbygningen af større lokalsamfund fra 1500-tallet i de resurcerige områder. I Vestgrønland skabte de rige forekomster af rensdyr, bær og ørreder i indlandet et nyt bosætningsmønster, hvor man boede på kysten om vinteren og i indlandet om sommeren. Overalt i landet er adgangen til jagt på sæler forudsætningen for at kunne overleve. Denne fangst blev suppleret af jagt på hval, hvalros, fugle, moskusokse eller rensdyr, og man indsamlede muslinger og planter. Inuits samfundsform var fleksibel, så man kunne skifte mellem fællesjagt på hval og rensdyr og individuel jagt på sæler. I 1600-tallet var der en omfattende europæisk hvalfangst mellem Østgrønland og Svalbard og opdagelsesrejser i Davis Strædet. I 1700-tallet flyttede hvalfangsten til Davis Strædet og på Vestkysten opstod der kontakt med Inuit. Thule-området er tilsyneladende mennesketomt i og 1600-tallet, men omkring 1700 indvandrede en gruppe Kobber-Inuit fra Canada og bosattede sig i Thuleområdet. Derfor er sproget i Thule forskelligt fra resten af Grønland. Omkring 1850 var Grønland beboet fra Thule langs Vestkysten til Tasiilaq. Ved en ny indvandring i 1860 erne kom en lille gruppe Inuit med Qillarsuaq i spidsen til Uummannaq fra Baffin Island. Fra 1721 opbygges den danske kolonisation af Vestkysten. I 1894 blev den sidste store boplads i Østgrønland (Ammassalik) inddraget, og i 1909 koloniseres bopladsen Uummannaq og dens fangstområder under navnet Thule. I forbindelse med opsætning af udstillingen havde vi 3 konservatorer fra Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede: Anette Hjelm Petersen, Eva Lilja Jensen og Anne Lisbeth 8

9 Schmidt og som assisterede os. I første omgang var de her i en 3 ugers tid fra den 23. februar og dernæst igen i juni måned. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu har i 2009 følgende faste udstillinger: Livsstil og klasseskel - Grønland under kolonitiden Inuits transportmidler Inuit Nutaat Thulekulturen Bødkerværksted Særudstillinger Året var også præget af forberedelser og opsætning af 5 særudstillinger: Grønlandske frimærker og akvareller af Martin Mörck: I perioden 16. januar-26. april 2009 udstilledes Martin Mörck s grønlandske frimærker og akvareller. Udstillingen er arrangeret af NKA og Martin Mörck. Kunstudstilling: I sommer- og efterårsperioden maj- oktober udstilledes NKA s forskellige malerier af nyere og af forskellige grønlandske kunstnere. Udstillingen er arrangeret af NKA. Slanger: I perioden 28. august til 15. november udstilledes Slanger, et samarbejde mellem Konservatorskolen i København og NKA. Udstillingen blev opstillet af konservatorelever og lærere fra Konservatorskolen i København. Taraluttuaq! Maleriudstilling af Frederik Kristensen kunngi: I perioden 13. november 2009 til ultimo januar 2010 udstilledes Taraluttuaq! - en maleriudstilling af Frederik Kristensen - kunngi. Udstillingen er arrangeret af NKA i samarbejde med kunstneren. Peter Jensen modestøvler : I perioden november udstilledes Peter Jensen modestøvler. Udstillingen er arrangeret af Narsaq museum. Vandreudstillinger Udstillingen Grønlandske frimærker og akvareller af Martin Mörck er efter endt udstilling sendt til Ilulissat hvorefter den vandrede til 7 andre byer i Grønland. Udstillingen Slanger af Konservatorskolen blev sendt videre til forskellige museer i Grønland efter endt udstilling i NKA. Udstillingen Peter Jensens modestøvler blev efter endt udstilling i NKA sendt videre til Nanortalik museum. NKA har i 2008 haft udstillingen Grønlandske kurvemagere og arbejder af grønlandsk græs på vandring til andre museer i Grønland. 9

10 Udstillingsbesøgende Oversigt, I alt Børn Voksne Publikationer Georg Nyegaard: 1000 års grønlandsk landbrug Arktiske vikinger og inuitbønder. I: Verdensarv i Danmark og Grønland. Udgivet af Kulturarvsstyrelsen i Danmark. Restoration of the Hvalsey Fjord Church. I: Jette Arneborg, Georg Nyegaard & Orri Vésteinsson (eds.): Norse Greenland: Selected Papers from the Hvalsey Conference Journal of the North Atlantic. Oct. 2009: Volume 2 Issue sp. 2. GN medredaktør sammen med Jette Arneborg og Orri Vésteinsson af udgivelsen: Norse Greenland: Selected Papers from the Hvalsey Conference Journal of the North Atlantic. Oct. 2009: Volume 2 Issue sp. 2. Published by the Eagle Hill Foundation Daniel Thorleifsen: The role of fishing in Colonial Greenland, I: A History of the North Atlantic Fisheries, vol. 1: From Early Times to the Mid-Nineteenth Century, David J. Starkey, Jón Th. Thor, Ingo Heidbrink (eds.). NAFHA/DMS, Deutsche Maritime Studien, Bremerhaven 2009, pp ANDRE ARRANGEMENTER En inspektør har undervist to gymnasieklasser og et hold studerende fra Ilimmarfik om nordboernes materielle kultur i Grønland. NUKAKA afholdte museumskonference i Ilulissat i dagene tirsdag den 17. marts til og med fredag den 20. marts Fra NKA deltog 1) direktøren med et oplæg (in absentia) om NKAs syn på museumsvæsenet i forbindelse med kommunesammenlægningen, 2) Natuk Lund Olsen med et oplæg om NKAs indsats og tiltag vedr. den immaterielle kulturarv og eksemplerne for forskningsemner, 3) Pauline Knudsen og Hans Lange med 10

11 præsentation af projektet omkring Inglefield Land, Porten til Grønland, 4) Pauline K. Knudsen med et oplæg om kulturlandskaber som er under pres, 5) Claus Andreasen med et oplæg omkring initiativer på fredningsområdet. Vi er kommet med på et tiltag sammen med Grønlands Turist- og erhvervsråd, GTE, omkring noget der hedder economuseer. Det handler først og fremmest om at at bevare, videreføre og udvikle traditionelle håndværk - og i første omgang et projekt omkring KITTAT. En af vores inspektører er kommet med som medlem i en baggrundsgruppe for projektet som skal indsamle dokumentation om kalaallisuut, dets historie, materialer, traditioner, mønstre osv. og der skal udarbejdes formidlingsmateriale og findes genstande, som kan illustrere håndværket. Tiltaget falder lige i hak med vores visioner for et levende museumsområde, som inddrager KITTAT og vi vil arbejde henimod at inddrage kajakforeningen QAJAQ også. MYNDIGHEDSSAGER Verdensarv En inspektør har været NKA s kontaktperson til KIIIN s sekretariat for verdensarvsprojektet: Kujataa Arktisk bondekultur i 1000 år. Andre Bispen og undertegnede har afsendt et fællesbrev af 26. oktober til departementet for kultur mhp. fysisk flytning af humant materiale fra Danmark til Grønland. Nu har vi fået svar tilbage fra dem med anmodning om en kort beskrivelse af, hvad sådan en flytning kræver og et skøn over, hvad det cirka vil koste. VIII: ØKONOMI OG REGNSKAB Regnskab NKA havde en bevilling på kr. og forbrugt kr. Udgifter til lønmidler udgjorde kr. Resten af udgifterne var driftsudgifter og andre anskaffelser. Andre indtægter som hovedsagelig stammer fra overhead fra mineral- og råstofaktiviteter, samt andre fremmed tjenesteydelser var på kr. 11

12 IX. APPENDIX Personale Daniel Thorleifsen, direktør Claus Andreasen, inspektør, kst. souschef Jens Alstrup, kontorleder Dorthe Vold, rengøringsassistent Paarnannguaq Kristiansen, inspektør Frederik Fuuja Larsen, museumstekniker Eivin Lützen, pedel Hans Lange, inspektør Mikkel Myrup, inspektør Georg Nyegaard, inspektør Aviâja Rosing Jakobsen, inspektør Natuk Lund Olsen, inspektør Naja Rosing-Asvid, projektansat arkitekt for lay-out, design og indretning Pauline K. Kleinschmidt, inspektør og souschef pr. 1. oktober Bo Albrechtsen, projektmedarbejder pr. medio oktober NKA havde en skiftende stab af kustoder som bestod af Regine Dahl Thorleisen, Natuk Jakobsen, Bettina Geisler, Minik Hansen og Inoqut Kristensen Medhjælp: stud.mag. Hans Kristian Lennert og Michael Nielsen 12

Årsrapport 2008. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2008. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2008 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Indhold Indledning Registrering, dokumentation og forskning Genstandsregistrering

Læs mere

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar

Personale. I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør. Joel Berglund, souschef. Niels Frandsen, førstearkivar Personale I 2003 var følgende ansat på NKA: Emil Rosing, direktør Joel Berglund, souschef Niels Frandsen, førstearkivar Mariane Petersen, museumsinspektør Claus Andreasen, museumsinspektør Hans Lange,

Læs mere

Kapitel 4 Kultur. Strategisk miljøvurdering

Kapitel 4 Kultur. Strategisk miljøvurdering Kapitel 4 Kultur Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturland under pres

Kulturland under pres Kulturland under pres Kulturlandskab Kulturmindeloven: Kulturhistoriske områder omfatter den sammenhæng, der eksisterer mellem en række kulturminder - eller et område, hvortil der er knyttet særlige begivenheder.

Læs mere

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER

Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Museer i Kommune Kujalleq STATUS og VISIONER Notat til museumskonferencen 2009 Udarbejdet af Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq Museer Status. Dette oplæg drejer sig om de tre kommunalt drevne museer i Kommune

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR

OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR milik publishing INDHOLD Forord 4 Tupilak 5 Masker 9 Amuletter 13 Trommen 16 Angakkoq åndemane 19 Vinterhuset 22 Fedtstenslampen 25 Østgrønlandske vandbaljer 28

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET ÅRSRAPPORT 2012 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.g Årsrapport 2012 for Grønlands Nationalmuseum FORORD I 2012 fik

Læs mere

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2007 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Indhold I Organisation, ledelse, administration og personale 3 Strukturplanen,

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Årsberetning 2004. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Årsberetning 2004. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Årsberetning 2004 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Forord Det har været atypisk år for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA), idet vi i løbet af 2004 har vi sagt farvel til fem medarbejder

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET

ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET ÅRSRAPPORT 2012 ARKIVET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, DK-3900 Nuuk www.arkiv.gl Årsrapport 2012 INDHOLD FORORD...3 ØKONOMI OG REGNSKAB...4 MEDARBEJDERE...4

Læs mere

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Forkortet version af Den kulturhistoriske betydning af områderne omkring søerne Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua i Vestgrønland & Forslag til Redningsarkæologi og Dokumentation såfremt disse opdæmmes Rapport

Læs mere

Den grønlandske slædehunds genetiske oprindelse og båndet til ulven

Den grønlandske slædehunds genetiske oprindelse og båndet til ulven Den grønlandske slædehunds genetiske oprindelse og båndet til ulven En fanger der stolt går udover isen med sin flok af slædehunde repræsenterer et billede hele verden forbinder med Grønland, hvor brugen

Læs mere

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2006 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Forord Det er med glæde at NKA udsender denne årsrapport for 2006. Året

Læs mere

Kapitel 4 Kultur i strategisk miljøvurderings rapport

Kapitel 4 Kultur i strategisk miljøvurderings rapport Kapitel 4 Kultur i strategisk miljøvurderings rapport (SMV 2008 rapport DK) Uden markering af ændringer Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Hjemmestyres SMV arbejdsgruppe Version:

Læs mere

CITES non detriment findings

CITES non detriment findings CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2016 Greenland Institute of Natural Resources, CITES Scientific Authority in Greenland Vurdering af bæredygtig eksport for CI- TES liste II arter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET ÅRSRAPPORT 2011 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Årsrapport 2011 Indhold FORORD...3 ØKONOMI OG REGNSKAB...4 MEDARBEJDERE...5

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Polardesign skinddragter fra nord

Polardesign skinddragter fra nord Polardesign skinddragter fra nord Højtopløselige digitale fotos kombineret med computerteknologi giver mulighed for at få ny viden om dragter, deres tilskæring og den anvendte syteknik. Det udnytter forskere

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013 Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse Efteråret 2012 / Vinteren 2013 RÅDGIVNINGSDOKUMENT TIL GRØNLANDS SELVSTYRE af Christine Cuyler Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut, Nuuk 20. april

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Formidling af Grønlands forhistorie og historie. En skitsering af tre formidlingsinitiativer

Formidling af Grønlands forhistorie og historie. En skitsering af tre formidlingsinitiativer R A P P O R T N R 22 Formidling af Grønlands forhistorie og historie En skitsering af tre formidlingsinitiativer af Mikkel Sørensen SILA - Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning Oktober 2006 Baggrund

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

Grønland i årstal f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter 3900Nuuk Postboks 269 Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

De grønlandske lokalmuseer

De grønlandske lokalmuseer De grønlandske lokalmuseer Rapport om museernes vilkår i 2004 Af Naja Illeris Dansk Polarcenter 2005 Naja Illeris: De grønlandske lokalmuseer. Rapport om museernes vilkår i 2004 Danish Polar Center Publications

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten klasse: Grønland (60 spørgsmål) Introduktion. 1) Hvad betyder Kalaallit Nunaat?

Quiz-spørgsmål historiedysten klasse: Grønland (60 spørgsmål) Introduktion. 1) Hvad betyder Kalaallit Nunaat? 7.-9. klasse: Grønland (60 spørgsmål) Introduktion 1) Hvad betyder Kalaallit Nunaat? Grønt land Grønlændernes/menneskenes land* Landet mod Nord 2) Hvem navngav landet Grønland? Hans Egede Erik den Røde*

Læs mere

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus. Årsrapport 2005 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.gl Indhold I II III IV V VI VII VII I IX X XI Organisation, ledelse, administration

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Det Grønland. fra koloni til selvstyre. Rasmus Augustesen & Krister Hansen. Frydenlund

Det Grønland. fra koloni til selvstyre. Rasmus Augustesen & Krister Hansen. Frydenlund Rasmus Augustesen & Krister Hansen Det moderne Grønland Det moderne Grønland fortæller om Grønlands nyere historie. Om et folk, der er gået fra fangerkultur til moderne nation, og et land, der er gået

Læs mere

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a.

Søren Vadstrup. Restaureringsarkitekt m.a.a. Søren Vadstrup Restaureringsarkitekt m.a.a. 1976 1987 Privat restaureringstegnestue Restaureringsprojekter i Danmark, Grønland og Island 1987 1989 Miljøministeriet, Planstyrelsens Bygningsrestaureringskontor

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 MUSEET

ÅRSRAPPORT 2010 MUSEET ÅRSRAPPORT 2010 MUSEET Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Årsrapport 2011 Indhold Forord Medarbejdere Registrering, dokumentation

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Immateriel kulturarv. Tiltag påp. området samt eksempler på forskningsemner

Immateriel kulturarv. Tiltag påp. området samt eksempler på forskningsemner Immateriel kulturarv Tiltag påp området samt eksempler på forskningsemner Oplæggets forløb: Hvad er immateriel kulturarv? Immateriel kulturarv i grønlandsk nlandsk sammenhæng. ng. NKAs tiltag påp området.

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland En gruppe forskere og teknikkere fra Naturinstituttets afdeling for Pattedyr og Fugle var på togt i Østgrønland i august måned med Professor Dr. Scient.

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Hans Knutsen/ Arktisk Institut

Hans Knutsen/ Arktisk Institut Indhold Forord 4 Tupilak 5 Masker 9 Amuletter 13 Trommen 16 Angakkoq åndemane 19 Vinterhuset 22 Fedtstenslampen 25 Østgrønlandske vandbaljer 28 Amaat 30 Nationaldragten 32 Ulu kvindekniv 35 Perler 37 Avittat

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Fangsthistorier oplevet og fortalt ud fra kulturlandskaberne: En rejse gennem tid og klimavariationer

Fangsthistorier oplevet og fortalt ud fra kulturlandskaberne: En rejse gennem tid og klimavariationer AF Fangsthistorier oplevet og fortalt ud fra kulturlandskaberne: En rejse gennem tid og klimavariationer RESUMÉ Godthåbsfjorden giver rig mulighed for at studere de påvirkninger, som ændringer i klima

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering Sammenfatning Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Overordnet konkluderende

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

8-dags rundrejse i Sydgrønland

8-dags rundrejse i Sydgrønland 8-dags rundrejse i Sydgrønland Indhold... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad:... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq - Qassiarsuk.... 5 Dag 2. Byen Narsaq og Qaleralik-lejren...

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Nordlige Verdener Første halvårsrapport December 2009

Nordlige Verdener Første halvårsrapport December 2009 Nordlige Verdener Første halvårsrapport December 2009 1 Halvårsrapport for Nationalmuseets satsningsområde Nordlige Verdener, december 2009 Nationalmuseet har udnævnt seniorforsker Hans Christian Gulløv

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

De sårbare palæo-eskimosamfund i Grønland.

De sårbare palæo-eskimosamfund i Grønland. Poul Erik Lindelof Afdelingen for Forhistorisk Arkæologi Saxo Instituttet, Københavns Universitet De sårbare palæo-eskimosamfund i Grønland. Den danske polarforsker Knud Rasmussen blev på sine mange opdagelsesrejser

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

ÅRSRAPPORT NUNATTA KATERSUGAASIVIA ALLAGAATEQARFIALU

ÅRSRAPPORT NUNATTA KATERSUGAASIVIA ALLAGAATEQARFIALU 2014 ÅRSRAPPORT NUNATTA KATERSUGAASIVIA ALLAGAATEQARFIALU FORORD INDHOLD FORMIDLING OG UDSTILLINGER Formidlingsafdeling Applikation Hjemmeside Touch-Screen Skoletilbud Ekstern formidling Særudstillinger

Læs mere

Hvorfor forsvandt Thulekulturen fra Nordøstgrønland? Undersøgelser af mennesker, miljø og klima ved Clavering Ø og Wollaston Forland

Hvorfor forsvandt Thulekulturen fra Nordøstgrønland? Undersøgelser af mennesker, miljø og klima ved Clavering Ø og Wollaston Forland Hvorfor forsvandt Thulekulturen fra Nordøstgrønland? Undersøgelser af mennesker, miljø og klima ved Clavering Ø og Wollaston Forland Arkæologisk forskning viser, at Nordøstgrønland kun har været sporadisk

Læs mere

Grønlands Forsoningskommission Af Jens Heinrich, projektforsker, Forsoningskommissionen November 2015

Grønlands Forsoningskommission Af Jens Heinrich, projektforsker, Forsoningskommissionen November 2015 1 Grønlands Forsoningskommission Af Jens Heinrich, projektforsker, Forsoningskommissionen November 2015 Grønlands Forsoningskommission blev nedsat i 2014 under Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre). Kommissoriet

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001.

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. Forord Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. For første gang er journal- og arkivplanen udkommet elektronisk, så planen eksisterer både i

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner. Bilag 2: Fangsttal for rensdyr og

Læs mere

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020

Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Turismeudvikling i Grønland Hvad skal der til? National Sektorplan for Turisme 2016-2020 Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 1 FLERE TURISTER TIL

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Kapitel 1. Formål og definition

Kapitel 1. Formål og definition Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen Kapitel 1 Formål og definition 1. Inatsisartutloven har til formål at sikre Grønlands materielle og immaterielle kulturarv og at fremme det grønlandske

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095

KBM 4002 Torvegade. Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT KBM 4002 Torvegade Christianshavns Kvarter, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Sagsnr.: 2012-7.23.02-0095 C.W. Eckersberg.

Læs mere