APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APOS. Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering"

Transkript

1 APOS Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og cost-effektiv digitalisering Første skridt mod et bedre samspil og en smidigere integration Offentlige myndigheder skal spare penge på driften En oplagt mulighed er at gøre dette gennem effektiv digitalisering af sagsbehandlingen, der bygger på anvendelsen af standarder, for eksempel de nye Sag og Dokumentstandarder og OIOXML standarder. Effektiv digitalisering kan være fagsystemer eller selvbetjeningsløsninger, der taler sammen via disse standarder. Med APOS, har Odense Kommune startet realiseringen af fordelene på Sags og Dokumentområdet.

2 Hvad er formålet med standarder Siden 2008 har de offentlige myndigheder været forpligtet til at anvende åbne standarder, når de indkøber eller opgraderer software, med mindre der vil være væsentlige meromkostninger forbundet hermed. I den forbindelse, er der blevet skabt nye standarder for elektronisk sags- og dokumenthåndtering, der definerer de rettesnore, som systemerne skal fungere efter. De nye standarder er bindeledet, der gør det muligt for systemer at samarbejde. Standarderne definerer enheder og begreber, samt hvordan de, rent praktisk, skal håndteres. Med fælles standarder, vil det være hurtigt og nemt at koble nye delelementer på, under forudsætning af, at de er baseret på disse. Standarderne leverer den struktur, der gør det muligt for systemernes separate fagområder at fungere med hinanden. Med standarderne på plads, vil der ikke være behov for en oversætter når to systemer mødes, da standarderne går ind og leverer en fælles platform for de to systemer. Hidtil har kommunerne været bundet op på et enkelt system, uden mulighed for integration med andre systemer og komponenter. Grundet den manglende konkurrence på markedet, og afhængigheden af de eksisterende leverandører, har der ikke været et incitament til at kunne holde prisniveauet lavt. Dette vil indførelsen af åbne standarder ændre på, hvor leverandørafhængigheden bliver faldende og fleksibiliteten stigende. Målet med standarderne er, at alle, herunder tredjeparts systemer, skal integrere via denne. Det er således de eksisterende proprietære systemer, der skal tilpasse sig og koble sig til standarderne, for at kunne fungere sammen med kernesystemet. En forudsætning for at effektiv digitalisering kan foregå omkostningseffektivt er brugen af disse standarder, såvel data som snitflader imellem fagsystemerne. Standarder kan give gevinster på flere niveauer. Her er nogle eksempler: Der skal ikke udvikles proprietære integrationsløsninger Det er nemmere at specificere integrationer i forbindelse med udbud ved blot at henvise til en standard Data kan flyde fra et fagsystem til et andet, endda på tværs af myndigheder Data kan opdateres hurtigere på tværs af fagsystemer Data betyder det samme i forskellige fagsystemer På datasiden kendes og anvendes OIOstandarderne. OIOXML: Den danske standard for, hvordan XML filer skal se ud i det offentlige. Standarden er et led i en øget digitalisering i den offentlig sektor I 2010 blev 6 standarder på Sags og Dokumentområdet offentliggjort: Sag Dokument Arkiv Part-Person Klassifikation Organisation Disse standarder er snitflader, hvorigennem fagsystemer kan kommunikere hændelser, data mv. En nødvendig forudsætning for at disse standarder bliver en succes og giver størst mulig effekt for myndighederne er, at alle parter kender til disse standarder, hvad de kan bruges til og benytter dem. Der foreligger nu konkrete erfaringer med at implementere flere af disse standarder, og systemer der anvender standarderne. 2

3 RAMMEARKITEKTUR FOR SYSTEMERNES SAMMENHÆNG Rammearkitekturen er ikke en detaljeret 3 Systemet skal kunne tilpasses regule- Kommunernes Landsforening, har via plan for, hvordan systemet skal strikkes ringer af gældende lovgivning. KOMBIT igangsat et udbud for ydelsessystemer. Der er blevet fastlagt en rammearki- sammen, men snarere en definition af de overordnede tanker og ønsker, som den 4 Det skal være leverandøruafhængigt, så tektur for, hvordan systemerne skal hænge endelige løsning skal fastlægges indenfor man kan skifte udbyder på et hvilket sammen. som helst tidspunkt. I skemaet ovenfor, anvendes Rammearkitekturen har fem overordnede mål: 5 Systemet skal være pålideligt, attraktivt følgende farvekoder: 1 Systemet skal holdes enkelt, så antallet og, frem for alt, driftssikkert. = skal specificeres og udvikles, af handlinger for at nå et givet mål, = skal udvikles, bliver reduceret mest muligt. = allerede eksisterende dele = ikke essentielle støtteværktøjer 2 Udviklede komponenter skal kunne genbruges i andre IT-løsninger, så det Komponenterne: Sag, Dokument, Arkivstruktur, Organisation, Part-Person og Klassifikation samt Besked/ fordeler/agent, er nærmere beskrevet på side 7. ikke vil være nødvendigt at betale fulde udviklingsomkostninger flere gange, for nært beslægtede komponenter. TEST Pilotprojekt hos Kombit KL og Kombit driver i dag fremdriften af standarderne ved at afprøve og teste dem via pilotprojekter. Målet er, at kunne udarbejde et materiale, som kommunerne kan bruge i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, der definerer hvordan standarderne skal håndteres. 3

4 Generelle & Domæne- specifikke brugerflader Sag & Dokument SOAP Web-Services interface. APOS - Organisation Sag og dokumentstandarder - fra papir til praktisk og costeffektiv digitalisering APOS - Autoritativ Personale og Organisations System - blev oprindeligt skabt ud fra, at Odense kommune manglede overblik over sin organisationsstruktur. Der skulle derfor udvikles et system, der kunne skabe struktur, samt kunne håndtere både støttende klassifikationer og skabe overblik over kontaktinformationer. Da de elektroniske sags- og dokumentstandarder, såvel som APOS organisationsstrukturen, er skabt med afsæt i de erfaringer, som slutbrugerne oplever på daglig basis, har den praktiske brug af systemet, været et centralt omdrejningspunkt. Brugervenlighed og forenkling af arbejdsgange har derfor været vægtet højt under udviklingsforløbet, og der er blevet sigtet mod, at gentagelsesindtastninger og ventetid reduceres mest muligt. Et andet nøglepunkt har været, at give organisationsstrukturen bitemporale egenskaber, så man både kan indhente oplysninger om tidligere organisationsstrukturer, samt bygge organisationen op omkring fremtidige ændringer i personalesammensætningen, i tilfælde af nyansættelser eller organisatoriske omstruktureringer. Odense Kommune ønsker at udbrede erfaringerne Odense kommune har tradition for at have stor fokus på opbygning af IT-systemer, som kan forbedre borgernes service. Understøtter alle populære databasesystemer og topologier. Derfor var det også naturligt, at Odense kommune var en del af arbejdsgruppen for standardisering af Organisation. Mange af de erfaringer som den første version af APOS har givet, blev brugt i standardiseringsarbejdet sammen med IT & Telestyrelsen. Næste skridt var at få afprøvet standarden - både teknisk og forretningsmæssigt. Dette gav et stort løft for de OIOXMLskemaer, der benyttes i implementationen. APOS version 2 blev efterfølgende bygget på erfaringerne fra disse Proof of Concepts. Ud over Organisation er standarderne for Klassifikation og Part-Person også implementeret. POC en blev udført i samarbejde med den tekniske leverandør - Axapoint. Java kerne med udvikler API Martin Fowler Bi-Temporal Property Implementation Bygget på de førende Open source framework. Open Source JPA/HIBERNATE Objekt til database mapningen foretages af Javas standard persistance API og Hibernate. DAO FUSION Dette framework udvider JPA med Martin Fowlers bitemporale egenskaber. SOFTWARE BØRSEN De PoC implementationer som ITST gennemfører, stilles til rådighed på softwarebørsen. Koden er open source og uden omkostninger forbundet med brugen. 4 FIOL + APOS + FORM = Forretningsorienteret single sign on adgangkontrol FIOL er Odense Kommunes løsning til sikkerhed i skyen. Ved at bruge den viden som APOS indeholder, kan forretningsorienteret rollebaseret adgangsstyring opbygges. Kombinationen af FORM og APOS ( vi ved hvad du laver, og vi ved hvem din chef er ) giver et fundament, hvoraf forretningsorienterede roller kan afledes vha. permanente generelle regler. Disse roller vil kunne videresendes i den SAML-token, der udstedes til applikationen. FIOL kan derved viderebringe enterprise role viden til 3. parts systemer.

5 Betjeningsfladerne - GUI er For at opnå et overblik over data, har APOS et sæt af brugerflader, som kan vise og ændre alle data i Sag & Dokument standarderne GUI en (Graphical User Interface) er den grafiske brugerflade, der gør det muligt for almindelige brugere at anvende systemet, dvs. den del som slutbrugeren stifter kontakt med i det daglige. Kernedelen af den Java-baserede GUI som Axapoint er i færd med at udvikle, vil kunne gå igen fra kommune til kommune, mens farvevalg, logo og andre grafiske snit vil kunne tilpasses til den enkelte kommune. GUI en leverer genveje til at starte funktioner, på en systematisk og overskuelig måde. Når man bevarer et fast kerneelement, der går igen fra GUI til GUI, vil der ske en løbende erfaringsindsamling og udveksling. Med afsæt i de indkomne erfaringer, vil udviklingsopgaver mere nøjagtigt kunne ramme rigtigt, og der vil kunne dannes grundlag for skabelsen af en best practice. Derudover vil forbedringer mere simpelt kunne overføres fra en kommune til den næste. Opdateringerne vil bl.a. kunne medføre mere effektive arbejdsgange, større sikkerhed eller nye funktionaliteter. Derved nyder man godt af de andre kommuners evne til, at finde fejl og udtænke nye forbedringer. FULD OVERBLIK OVER DATA For at opnå et overblik over data, har APOS et sæt af brugerflader, som kan vise og ændre data i Organisation, Klassifikation og Part-Person. Disse GUI er er ekspertværktøjer - enkle og intuitive at betjene, som giver mulighed for at tilgå data efter alle de måder som standarderne angiver, at det er muligt. Designet og funktionaliteten muliggør, at brugeren får et overblik over, hvordan data er ændret over tid - og hvem som foretog disse ændringer. Data kan vises som lister, træer, og i detaljer for mere specifikke data. Man kan også ændre flere værdier i samme registrering, og - kort sagt - kan man via disse standard-gui er udføre alt. 5

6 arbejdsgruppe til standarderne EN arbejdsgruppe følger udviklingen, med deltagelse af repræsentanter fra Kommuner, Kommunernes Landsforening, Kombit og IT- og Telestyrelsen. Sammen med Odense kommune, følger en gruppe af kommuner udviklingen i arbejdet med standarderne for de elektroniske sagsog dokumenthåndteringssystemer. Flere af kommunerne har påbegyndt integrationsarbejdet af disse. Møderne i gruppen har deltagelse af repræsentanter fra kommunerne Aarhus, Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, København, Odense og Syddjurs samt fra Kommunernes Landsforening, Kombit og IT- og Telestyrelsen - og andre kommuner er meget velkomne i kredsen. Arbejdsgruppen tager afsæt i APOS, som er baseret på tre af de fem standarder, godkendt af OIO-kommitéen i 2010: Organisation, klassifikation og Part-Person. Odense Kommune gennemførte projektet, for at systematisere sin organisationsstruktur. IT- og Telestyrelsen har tidligere gennemført et Proof of Concept (PoC) på 3 af standarderne. I samarbejde med IT- og Telestyrelsen og Axapoint, er arbejdsgruppen nu i færd med at følge op på den gennemførte PoC, ved at gennemføre en Proof of Business (PoB). PoB en bliver afprøvet i praksis, for at demonstrere sammenhængene mellem de fem standarder. Det skal munde ud i en use story, der kobler Sag og Dokument PoC en med Organisations-PoB en. Gentofte kommune har i samarbejde med Magenta udviklet en CPR-broker under standarden Part-Person. Denne ligger også på Softwarebørsen. Tag del i arbejdet i gruppen Ved at deltage i projektet, vil din kommune få indflydelse på udviklingen og designprocessen - så det endelige system passer optimalt til jeres behov. Jo flere deltagere der er, jo flere inputs til fejlfinding og videreudvikling vil der komme - styrke gennem fællesskab. På møderne opdateres om udviklingen af arbejdet med APOS og standarderne, og det er hensigten, at de udviklede løsninger på sigt skal kunne frikøbes og lægges ud som open source på Softwarebørsen. Dermed vil kildekoden, der afdækker hvordan systemet er opbygget, være frit tilgængelig, i modsætning til proprietære systemer, hvor man betaler et beløb i licens. Arbejdsgruppen, med støtte fra KL, har således sigte mod, at kunne hjælpe hinanden i arbejdet med disse standarder og open source løsninger, og etablere et afsæt for en best practice. 6

7 Sag & dokument Komponenterne Følgende er en kort gennemgang af de enkeltkomponenter, som der arbejdes med fra rammearkitekturen. Organisation Beskrivelse af organisationen og hvem gør hvad i en organisation. Organisationskomponenten er tidsuafhængig, da man kan bevæge sig frem og tilbage i tiden; dels for at skabe overblik, og dels for at indregne kommende personaleomstruktureringer. Klassifikation Håndtering af de klassifikationer, som forefindes og er beskrevet i støttesystemer som: KLE, FORM, kontoplaner, ydelseskatalog osv. Part-Person Håndtering af CPR persondata, adressedata, kontaktinformationer. Sag Håndtering af sag-funktionalitet. Dokument Lagring, fremfinding og kommunikation af dokumenter af enhver art. Arkivstruktur Håndtering af de dokumenter der udgår, eller på anden måde ikke længere er aktive. Besked Fordeler/Agent Udveksling af OIO-data, når data ændres. Systemerne kan advertere på det data, som det ønsker opdateringer for. Komponenterne og betjeningsflader i gruppens projekt - samt fremadrettet potentiale Selve softwaren i grundkomponent-systemerne er open source PoC på Organisation og CPR-broker (Part-Person) er frikøbt af Odense og Gentofte - og kildekode lagt på Softwarebørsen Axapoint vil i år have færdiggudviklet alle komponenter under Sag & Dokument, med mulighed for at frikøbe disse - til softwarebørsen Alle komponenter overholder standarden og tilbydes til kommunerne, med mulighed for at håndplukke de områder man ønsker at benytte Axapoint udvikler betjeningsflader - GUI er til komponenterne, der tillader kommunal branding kombineret med standard betjeningsflade - disse GUI er er ikke open source, men kan tilbydes til kommuner via Axapoint som standard eller tilpasset - og kan potentielt frikøbes Arbejdsgruppen kan være med til at sikre en effektiv videreudvikling, gennem opbygningen af best practice via integrationsprojekter Integrationsprojekter til tredjeparts systemer kan potentielt deles i gruppen, så omkostningerne kan minimeres fremadrettet Arbejdsgruppen, Kommunernes Landsforening og IT og Telestyrelsen arbejder på sikringen af governance og sekretariat FÅ OVERBLIK OVER HÆNDELSER VED HJÆLP AF BESKEDFORDELEREN Når der sker ændringer i data, udsender APOS-kernerne beskeder til Beskedfordeleren. Systemer som integrerer med APOS kan derved lytte på ændringer de har interesse i. Beskedfordeleren har en brugerflade, hvor det er muligt, at se information om systemer som lytter - og statistikker som komponenter, der kan indlejres der, hvor brugerne naturligt vil tilgå data. F.eks. bliver det muligt for medarbejderne at vedligeholde deres APOS-data via intranetportalen. 7

8 En farbar vej til effektiv digitalisering? Proprietær eller open source - standard eller ej? Ville det ikke være skønt, hvis de elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer var open source, og at alt kunne kobles sammen via de nye standarder? Vi ønsker et mere tilgængeligt marked, hvor brugerne har større valgfrihed, i forhold til at håndplukke de delelementer de ønsker. Slut med store rigide systemer, hvor man betaler en høj brugslicens, for funktioner man ikke har behov for. Der er brug for et mere smidigt system, som vil medføre en mærkbar reduktion i driftsomkostningerne for brugerne. Ved at skifte til open source, vil man ikke længere have samme leverandørafhængighed, som man har med proprietært software. Da kildekoden ligger frit tilgængeligt, vil andre leverandører kunne byde ind med videreudvikling og driftssupport. Ligeledes er man ikke længere afhængig af, at softwareleverandøren ikke opgiver produktet som følge af driftsøkonomiske overvejelser eller revurderinger af forretningsstrategier. Faktaboks - Ordbog Standard: Et fastlagt regelsæt for, hvordan en ting skal se ud og fungere OIOXML: Den danske standard for, hvordan XML filer skal se ud i det offentlige. Standarden er et led i en øget digitalisering i den offentlige sektor Bitemporale egenskaber: Uafhængighed af tid, dvs. mulighed for at spole tilbage eller frem i tiden Java: Java er et højniveau programmeringssprog, i modsætning til de mere basale sprog. Der er omfattende understøtning af Java, på eksisterende systemer, hvilket betyder at det i praksis kan køres over alt Kompatibel: Når forskellige systemer kan samarbejde med hinanden Open source: Når kildekoden ( opskriften ) på et stykke software lægges frit tilgængeligt, så alle kan tilgå og videreudvikle på den Softwarebørsen: Portal for formidling af software, herunder open source. Proprietært software: Software der er ejet af en virksomhed/organisation, hvor man typisk betaler for retten til at bruge produktet gennem f.eks. licens Iterativ udvikling: Når man udvikler noget i små skridt, hvor man løbende evaluerer og tilpasser specifikationerne, i takt med at man kommer nærmere den endelige løsning Med Sag og dokumentstandarderne er processen startet, som et første skridt mod et bedre samspil og en smidigere integration. 1 Læs mere på: For yderligere information om APOS, kan du kontakte: Axapoint - teknisk lev. Odense Kommune Michael Nielsen Michael Breuning IT-Konsulent IT-Konsulent Brunhøjvej 8, st. tv IT-afdelingen 8680 Ry Rådhuset, 5000 Odense C mob: mob:

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jon Badstue Pedersen Kommunal funktion OS2-funktion Afdelingsleder for Digitalisering Eks-bestyrelsesmedlem Syddjurs Kommune OS2 Offentligt digitaliseringsfællesskab jbp@syddjurs.dk

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

APOS2 Implementations Guide

APOS2 Implementations Guide APOS2 Implementations Guide Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Styr på data er fundamentet for værdi

Styr på data er fundamentet for værdi APOS2 - det decentrale støttesystem i rammearkitekturen - baseret på Sag og Dokument standarderne Styr på data er fundamentet for værdi Få APOS2 som maskinrum til rammearkitekturens gevinster Få styr på

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Referat af 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 21.09.2010 Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området

Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Arkitekturrapport: Digitalisering på Handicap- og Udsatte Voksne-området Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Digitalt produktkatalog - Workshop 3 Dataintegration med Digitalt Produktkatalog - case study - v/ Jeppe Liisberg (3dbyggeri danmark) og Paw

Digitalt produktkatalog - Workshop 3 Dataintegration med Digitalt Produktkatalog - case study - v/ Jeppe Liisberg (3dbyggeri danmark) og Paw Digitalt produktkatalog - Workshop 3 Dataintegration med Digitalt - case study - v/ Jeppe Liisberg (3dbyggeri danmark) og Paw Mouritzen (Vrøgum A/S). Agenda Automatisk dataudveksling ets API Dataudveksling

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Kom i FORM erfaringer fra Ballerup Kommune

Kom i FORM erfaringer fra Ballerup Kommune Kom i FORM erfaringer fra Ballerup Kommune Konference om standarder i Odense den 15. juni 2011 v/chefkonsulent Rita Lützhøft www.ballerup.dk Budskaber FORM når vi laver ny organisation Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu!

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! Hvorfor elektronisk? I stadigt større grad foregår udveksling af oplysninger mellem

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån

Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån Bilag 2: Arkitekturrapport, EDS Lokaleudlån (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Studieordning del 3-2015

Studieordning del 3-2015 Studieordning del 3-2015 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 4 Indhold del 3 Valgfag

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Opsamling på to dages videndeling. Vinderne af Digitaliseringsprisen. Gennemsyret af sociale medier DIGITALISER DANMARK. Citat videnskabsministeren:

Opsamling på to dages videndeling. Vinderne af Digitaliseringsprisen. Gennemsyret af sociale medier DIGITALISER DANMARK. Citat videnskabsministeren: Opsamling på to dages videndeling Vinderne af Digitaliseringsprisen Gennemsyret af sociale medier Citat videnskabsministeren: Det, der kan digitaliseres, det skal digitaliseres DIGITALISER DANMARK 2011

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation 1. Begreber Baggrundsinformation Sags- og Dokumentindekset skal indeholde sags- og dokumentmetadata, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER V. Projektleder Mette Holm Simonsen, KOMBIT It- og digitaliseringschef Henrik Brix, Favrskov Kommune Digitaliseringskonsulent Michael Breuning, Odense Kommune

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Studieordning del 3-2014

Studieordning del 3-2014 Studieordning del 3-2014 Valgfag Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 6 del 3 Valgfag 1. Valgfrie uddannelseselementer...2 2. Valgfaget Android...2 3.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere