Lokalhistoriske billeder i Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistoriske billeder i Aarhus"

Transkript

1 2013 Lokalhistoriske billeder i Aarhus Rapport fra arbejdsgruppen vedr. storiske billeder i Aarhus

2 Indhold 1. Indledning Billedsamlinger i Aarhus på biblioteker, museer og i arkiver Registrering, lagring og formidling af billeder Bevaring af fysiske billeder for eftertiden Fysisk adgang til billedarkiver Involvering af frivillige Samarbejde mellem kulturhistoriske institutioner i Aarhus Salg af festskrift ved Landsudstillingen i Koloreret postkort. Fotograf ukendt. Forsidefoto: Prins Christian (X) og prinsesse Alexandrine ankommer til festmiddag i Polyhymnia, Kannikegade i Lokalhistorisk Samling. Fotograf ukendt. 2

3 1. Indledning Byrådet traf den 22. juni 2011 beslutning om at flytte Bymuseets funktioner til Den Gamle By. Som et led heri besluttede Byrådet, at den kommunale billedsamling fra Hovedbiblioteket og Åby Bibliotek overføres til Den Gamle By indenfor en to-årig periode. Beslutningen er truffet under forudsætning af, at Den Gamle By indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med øvrige interessenter om anvendelse af billedsamlingen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal beskrive rammerne for samarbejdet. Formandskabet deles af Direktøren for Den Gamle By Thomas Bloch Ravn og Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen. Arbejdsgruppens øvrige medlemmer er Knud Schulz og Charlotte Stoltenberg fra Hovedbiblioteket, Sven Erik Christensen fra lokalarkiverne, Claus Juhl Knudsen fra Aarhus Stadsarkiv, Martin Brandt Djupdræt og Kitt Boding-Jensen fra Den Gamle By samt Alice Johnsen fra Kultur og Borgerservice. Arbejdsgruppen har fået til opgave at udarbejde forslag til håndtering af følgende emner: At skabe et overordnet overblik over de forskellige billedsamlinger i Aarhus som i dag findes på biblioteker, museer og i arkiver. Sikring af praktisk tilgængelighed til billederne for borgerne. Principper for digitalisering, herunder valg af platform for formidling og registrering af stamdata. Aktivering af frivillige i såvel indsamling/supplering af samlingen og registrering af billeder. Samarbejde om formidlingsindsatsen vedr. lokalhistoriske billeder. Udsigt fra Aarhus Rådhus mod syd Fotograf Villy Svarre. 3

4 Billedernes betydning for lokalhistorien Kulturpolitisk får billeder større og større betydning. Billeder er til at forstå, uanset hvilken formidlingsmetode man anvender. Derfor er billeder vigtige i moderne formidling af kulturhistorien og byens historie. Den stigende betydning skyldes ikke mindst den teknologiske udvikling. Anvendelsen af sociale medier på nettet stiger og billeder deles livligt. Geokodet formidling bliver mere og mere populært: Klik på kortet og du får mere information. Denne teknologi anvendes eksempelvis i Den Gamle Bys applikation Aarhus StreetMuseum. Nye trends er også augmented reality, hvor virtuel information på en smartphone eller en tablet blander sig med virkeligheden. Opbygning af 3D-miljøer hvor billeder smelter sammen med lyd, fysiske genstande og måske lugt er endnu en af mulighederne. 3D museumsudstillinger kan formidle kulturhistorien på en måde, der er vedkommende og nærværende for de besøgende. Endnu en udviklingstendens er at borgere har lyst til at involvere sig og være med til at opbygge brugerdrevne billedsamlinger. Ikke mindst nu, hvor har udbredelsen af digitale kameraer har skabt en eksplosion i antallet af billeder. Hvem eller hvilken institution der ejer de historiske billeder synes borgerne derimod ikke er særligt vigtigt. Det handler om at billederne skal være tilgængelige. Det kan være på en læsesal eller digitalt. Og de skal helst være godt dokumenterede, så man ved hvor og hvornår et billede er taget. Det er naturligvis også interessant, hvis der knytter sig en særlig historie til motivet. Borgerne har desuden interesse i, at de kulturhistoriske institutioner, universiteter, uddannelsesinstitutioner og andre der arbejder professionelt med historiske billeder har adgang til så mange veldokumenterede billeder som muligt. Det er det bedste afsæt for forskningen og formidling af kulturarven. 2. Billedsamlinger i Aarhus på biblioteker, museer og i arkiver Der findes mange lokalhistoriske fotosamlinger fra Aarhus. Nogle billedsamlinger opbevares af kommunale institutioner, andre af statslige institutioner, mens andre igen stadig findes hos private personer, selvejende institutioner eller foreningsbaserede arkiver. Opgaven er at sikre, at billeder med kulturhistorisk værdi er tilgængelige og bevares for eftertiden på betryggende vis. Arbejdsgruppen har foretaget en overordnet opgørelse af billedsamlingerne i Aarhus. Det skal understreges, at tallene er udtryk for et overslag. Derfor er der nogen usikkerhed i den opgørelse, der fremgår af tabellen nedenfor. Efterfølgende er der knyttet supplerende kommentarer til de enkelte billedsamlinger. 4

5 Samling Antal fotos Antal registrerede Antal digitaliserede Lokalhistoriske arkiver AAKBs Lokalhistoriske Samling Lokalhistorisk samling i arkiv Borchs portrætsamling Stjernefotos Fredslund Andersen negativer, Jens-Kristian Søgaard m.fl. Aarhus Stadsarkiv Chilli Foto Billeder fra kommunens arkiv Fotograferne Thomas og Poul Pedersen Fredslund Andersen Andre samlinger Den Gamle By ca Erhvervsarkivet i samarbejde med Aarhus Stadsarkiv Aarhus Stiftstidendes arkiv Erhvervsarkivet Udtagne Aarhusbilleder mv Lokalhistoriske arkiver: 11 ud af 22 lokalhistoriske arkiver har givet oplysninger om billedsamlinger. Alle de største lokalarkiver har indsendt oplysninger. Det opgjorte antal af fotos er Det reelle antal skønnes at være minimum billeder. ¾ af billederne er registreret og 1/3 er digitaliseret. Billederne knytter sig typisk til de arkivalier, som de enkelte arkiver har fået overleveret fra lokalområdet. Billeder er typisk registreret i Arkibas og en mindre del af de digitale billeder er offentliggjort på Danske Billeder. AAKBs Lokalhistoriske samling består af ca billeder som fysisk befinder sig på Hovedbiblioteket indtil overdragelse til Den Gamle By. Billederne stammer fra bl.a. Fredslund Andersens virke og fra pressefotos i den hedengangne Demokraten. Billederne dækker et bredt udsnit af Aarhus lokalhistorie og suppleres fortsat med nye billeder fra Jyllandsposten. Digitale billeder er offentliggjort på Danske Billeder. Det er vurderingen at ca i alt bør digitaliseres. Ved flytning af billederne til Den Gamle By er digitaliseringen afsluttet. Øvrige billeder er mindre interessante, ensartede ud af en serie, gengangere etc. Lokalhistorisk samling har en større samling af udklip fra aviser som knytter sig til portrætfotos. Til en del portrætter har den portrætterede person suppleret med egne biografiske oplysninger. Denne samling af udklip følger med billedsamlingen til Den Gamle By. 5

6 I arkiv på Åby Bibliotek opbevares Borchs portrætsamling, der består af glasnegativer til billeder taget i Borchs Atelier fra Digital registrering af protokol i database og digitalisering er påbegyndt som et projekt under Lokalbibliotekerne i samarbejde med lokalarkiverne. En tilsvarende samling fra Stjernefotos opbevares også her, samt i mindre omfang samlinger med kendt eller ukendt afsender. Disse samlinger overdrages ligeledes fra Borgerservice og Biblioteker til Den Gamle By. Aarhus Stadsarkiv er i besiddelse af forskellige billedsamlinger. Den nyeste samling kommer fra fotobureauet Chili Fotos, der virkede i Aarhus i perioden Denne samling er registreret i en database, og der forhandles om en digitalisering af samlingen i samarbejde med et oplysningsfund og frivillige. De kommunale arkivalier indeholder mange billeder, flest fra Stadsarkitektens og Stadsingeniørens Kontorer. Mange af disse er registrerede, men endnu ikke tilgængelige på internettet. Fotograferne Thomas og Poul Pedersen har overdraget en omfattende samling portrætter samt fotografier af steder og huse i Aarhus og omegn samt et stort arkitekturfotoarkiv dækkende hele landet. Aarhus Stiftstidendes billedarkiv tilhører Erhvervsarkivet, men stadsarkivet har påtaget sig registrering og digitalisering af billederne. Det sker ved hjælp af frivillige. Rettighedshåndtering sker i samarbejde med avisens fotografer og avisen (jf. senere i rapporten). I øvrigt kan der påregnes en løbende overdragelse af fotos fra Erhvervsarkivet til stadsarkivet. Den Gamle By råder over en større samling af de ældste fotos fra Aarhus, som dermed er en væsentlig dokumentation af historien fra 1860 og frem til dd. De digitaliserede billeder kommer primært fra Bymuseet. Billeder ligger i egen database og nogle er ligeledes offentliggjort på Danske Billeder. Der er formentlig mange gengangere fra Lokalhistorisk Samling. Den Gamle By har en stor fotosamling på ca billeder fra fotofirmaet Hammerschmidt Foto med tilhørende registrant. Denne samling indeholder mange erhvervshistoriske billeder og reklameoptagelser. Andre billedsamlinger. Erhvervsarkivet er i besiddelse af en del fotosamlinger i tilknytning til virksomhedsarkivalier, eksempelvis lånesager fra kreditforeninger og i Aarhus Håndværkerforenings Arkiv. Der findes ikke en præcis opgørelse af antallet af billeder. Herudover er ikke kortlagte billedsamlinger på Statsbiblioteket, Kvindemuseet, ARoS og Moesgaard Museum. 6

7 3. Registrering, lagring og formidling af billeder Ud over antallet af foto i en samling er det vigtig om fotos er registreret og om de er digitaliserede. Opgørelsen af billedsamlingerne viser, at der er stor forskel på praksis hvad det angår. Det afhænger dels af hvilken form billederne er modtaget i. Dels af om den institution, der har billederne i sin varetægt løbende har arbejdet med digitalisering. Endelig er der egentlige digitaliseringsprojekter i gang. Arbejdsgruppen har fået til opgave at træffe beslutning om, hvordan man skal registrere og lagre billeder og stamdata. Herunder hvordan de deles og formidles til offentligheden. Det handler om at finde frem til best practice blandt de forskellige systemer og anvise velfungerende arbejdsmetoder ved registrering og skanning af billeder. Registrering: Registreringen gør det muligt at søge interessante billeder frem. Typisk vil man kunne søge på dato, fotograf, sted, person, eller emne. Graden af registreringen af fotos varierer fra samling til samling ligesom metoden til registrering varierer. Museer anvender generelt et arkivsystem kaldet Regin, mens lokalarkiver typisk anvender Arkibas. Endelig anvendes databasen knyttet til Danske Billeder til registrering. Skanning af billeder giver også mulighed for at lagre stamdata direkte i billedfilen som exif data. Der eksperimenteres i dag med at tilknytte geokoordinater til billeder ud fra en forventning om, at det i fremtiden bliver attraktivt for brugen af billeder i mobile enheder. Fotoarkiver overdraget fra en portrætfotograf kan eksempelvis være forsynet med en protokol, som sikrede at fotografen kunne finde negativer til genbestilling. Denne papirprotokol vil derimod i dag være vanskelig at anvende til at finde interessante fotos og tæller ikke som en brugbar registrering. Det er teknisk muligt at arbejde med systemer, hvor der er forskellige bagvedliggende registreringssystemer, mens selve billedet med tilhørende data vises i ét præsentationslag. Der kan skelnes mellem registrering på interne medier (arkivsystemer, databaser og regneark) og registrering på eksterne medier (hjemmesider med billedvisning baseret på en database). I det system, der betjener billedhjemmesiden Danske Billeder, er registreringen indbygget direkte og bliver dermed tilgængelig på internettet. Lokalarkiverne anvender et system, Arkibas, der endnu ikke kan tilgås på internettet i større stil, så her er registreringen også intern. I andre tilfælde foregår der først en registrering på institutionen, f.eks. ved overtagelse af et fotofirmas egen database, som så efterfølgende skal lægges over i f.eks. Danske Billeder eller et andet system. 7

8 Digitalisering: Ved digitalisering skannes papirbilleder, dias, glasnegativer mv. i en opløsning på typisk omkring 5000 pixels på den lange led. Dermed er billedet egnet til print. Nogle billeder har en teknisk kvalitet som hindrer skanning i så høj opløsning mens andre med fordel kan skannes i endnu højere opløsning. Billeder taget med digitalkamera gemmes og deles naturligvis digitalt. Billeder der offentliggøres på hjemmesider har her en lav opløsning. Det er fuldt tilstrækkeligt til skærmvisning og visningen af websider sker relativt hurtigt. Billedet i høj opløsning, som er egnet til print og tryk, gemmes på en server. Teknisk udstyr i Lokalhistorisk Samling anno Ukendt fotograf. 8

9 Skanning til bevaring/arkivering: Papirfotografier, glasplader, dias og negativer skannes nogle gange kun med formidling for øje, men både fotopapir, glasplader og film er forgængelige, og tilstanden af visse fysiske billeder kan nødvendiggøre, at man også skanner for at bevare. Et centralt spørgsmål i arbejdet med at digitalisere de fysiske billedsamlinger er derfor, om man alene foretager digitaliseringen i formidlingsøjemed, eller om man rent faktisk også skal skabe fuldgyldige digitale erstatninger af de fysiske originaler? Optimalt skanner man i en kvalitet, der skaber tro kopier af originalen (og som derfor ville kunne erstatte denne). I praksis fordrer dette kvalitetsniveau særligt to forhold, som vi endnu kun er på vej mod: Først og fremmest skal man fuldt ud kunne styre reproduktionen af farver og toner i et givet billede. Uden at gå i tekniske detaljer kræver dette både kalibrering af skanner og skærm, referencekort med specifikke og velkendte farve- eller gråtoneværdier, der er printet på samme filmtype eller fotopapir som de originaler, man digitaliserer. Herforuden præsenterer arbejdet med negativer (som udgør en meget stor af samlingerne) den yderligere principielle hindring, at de i egentlig forstand endnu ikke er fremkaldt. Der er altså til en vis grad tale om fortolkning; præcis som når der fremkaldes billeder i et mørkekammer. Elektronisk arkivering af fotografier sker i princippet på samme måde som for e-arkiver, dvs. på flere systemuafhængige medier ad gangen. Opbevaringen stiller dermed krav til e- lagerplads. I dag kan ingen af de involverede institutioner levere garanterede digitale bevaringskopier af de fysiske originaler, men de er kommet et stykke vej - og vil komme længere. Der er ingen grund til at kaste alle fremskridt over bord i erkendelsen af, at man ikke lever op til idealet. Skulle der ske noget med de fysiske originaler, ville det være ærgerligt, om man blot havde fokuseret digitaliseringen på at skabe formidlingskopier, frem for at skabe de bedst mulige bevaringskopier. Hvorfra man så efterfølgende kan generere formidlingskopier. Fælles platform Danske Billeder Helt overordnet er der truffet valg om, at danskebilleder.dk indtil videre er den fælles platform og database for formidling af billeder på nettet for Stadsarkivet og Den Gamle By. Valget af Danske Billeder er truffet ud fra, at det fortsætter hidtidig praksis i Lokalhistorisk Samling. Teknisk er det desuden en platform, hvorfra det er relativt let at flytte billederne. Det kan blive relevant hvis den teknologiske udvikling resulterer i nye og bedre løsninger. Danskebilleder.dk er en landsdækkende billedplatform, som præsenterer billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker. Databasen opbygges løbende og indeholder kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler, virksomheder mm. 9

10 Danskebilleder.dk er organiseret i en forening af arkiver og biblioteker med offentlige billedsamlinger. Den Gamle By og Stadsarkivet deler et medlemskab for Aarhus. Foreningsejerskabet betyder at medlemmerne kan bidrage til at udvikle hjemmesiden og tilknyttede formidlingsplatforme. Formidling af billeder på Danske Billeder forudsætter, at billedet også er gemt i dette system. Det er teknisk muligt at trække billeder ud af Danske Billeder og vise dem i andre internetmiljøer, men det vil kræve et forudgående programmeringsarbejde. Således kan Den Gamle By vise sine egne billeder på en hjemmeside ved at trække dem ind fra Danske Billeder, ligesom Stadsarkivet kan lave en hjemmeside om Stiftens billeder osv. Danske Billeder rummer en mulighed for at tilføre geokodet information. Stadsarkivet og Den Gamle By har et fælles ønske om at opprioritere denne form for registrering. Lokalarkiverne vil fortsat anvende Arkibas som primær database for opbevaring af billeder. Det skyldes at billederne hovedsageligt knytter sig til andre arkivalier, som registreres her. Festuge i Den Gamle By, Fotograf ukendt. 10

11 Ophavsret Som hovedregel er fotografier beskyttet af ophavsretsbestemmelser i 50 år, dog ikke længere tilbage end Ophavsretten gælder både fremstillingen af kopier og offentliggørelse. Fotografier med værkhøjde (ophavsretslovens 1), dvs. frembringelser som udtrykker en vis grad af originalitet eller særpræg, er dog beskyttet i 70 år efter ophavsmandens død. Det kan være vanskeligt at vurdere med sikkerhed, om et fotografi vil nyde beskyttelse også som et værk og dermed er genstand for den lange beskyttelsestid. Pressefotografier hævdes normalt at være omfattet af den udvidede beskyttelse som fotografisk værk. Uanset kategori er ophavsret et meget væsentligt tema at forholde sig til i forbindelse med digitalisering af billeder, som teknisk set er lette at dele og videreformidle. Samtidig er det et område, hvor den teknologiske udvikling udfordres af en usikker retspraksis. Ophavsrettigheder kan stå i modsætning til hensynet til digitalisering og formidling af kulturarven. Kammeradvokaten er involveret i en sag om ophavsret fra Aalborg Stadsarkiv. I forlængelse af denne sag er der nedsat et udvalg på landsplan, som arbejder med generelle modeller for håndtering af ophavsret. Udfaldet af retssagen og udvalgsarbejdet følges, da det formentlig vil bidrage til at fastlægge retspraksis på området. Arbejdsgruppen har konkret indsamlet erfaringer fra forskellige biblioteker og arkiver mv. med henblik på at afdække best practise i håndteringen af ophavsret. Eksempelvis har man i Lokalhistorisk Samling gjort sig anstrengelser for at give oplysninger om ophavsret tilknyttet billederne i danskebilleder.dk. Af og til er man blevet mødt af et krav vedr. ophavsret, hvor den der har rettighederne får betaling af biblioteket. Arbejdsgruppen anbefaler kraftigt, at de enkelte institutioner udarbejder aftaler med den, der afleverer billeder. Aftalerne skal give institutionen rettigheder til nærmere specificerede formål, samtidig med at de respekterer fotografens ophavsret (dvs. krediterer fotografen). Aftalerne kan f.eks. tage udgangspunkt i Creative Commons-licenser, der regulerer retten til at fremstille eksemplarer og gøre værket tilgængeligt for almenheden, at fremstille bearbejdede værker samt til at bruge værket kommercielt og på hvilke vilkår, herunder kreditering. Stadsarkivet anvender Creative Commons-licenser på aarhuswiki.dk. Vinter på Aarhus havn Fotograf ukendt. 11

12 4. Bevaring af fysiske billeder for eftertiden Bevaring af fysiske billeder hvad enten de foreligger som negativ eller papirkopi er en væsentlig problemstilling at forholde sig til. Grundlæggende er det bedst at borgere benytter en digital kopi frem for en fysisk original. Dermed undgås slid og originalen kan bevares for eftertiden. Det er i sig selv en god grund til at arbejde med digitalisering ud over fordelene mht. tilgængeligheden. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at originalerne bevares. En bevaret original giver mulighed for på et senere tidspunkt at lave en ny og bedre digital kopi. Originaler opbevares bedst forskelligt efter materiale. Papirbilleder og negativer opbevares bedst i mørke omgivelser med en relativ luftfugtighed under 50 procent og altid under 21 grader. Det bedste er dog 5-8 grader, der er det ideelle for sort/hvide materialer. Negativer bør opbevares i kuverter og positiver i emballage, der er såkaldt analyserent, dvs. primært uden syre. Glasplader er enten af kollodium eller gelatine; førstnævnte skal opbevares i rum på 5-8 grader. Kollodiummaterialer er selvdestruerende under dannelse af salpetersyre, og de bør derfor opbevares separat. Det samme gælder nitratholdige film og billeder. Det er de færreste institutioner i Danmark, der kan leve op til disse krav. Aalborg Stadsarkiv har dog i fællesskab med Nordjyllands Historiske Museum og KUNSTEN indrettet et nyt fælles magasin (opført som OPP-projekt) efter disse principper for billedopbevaring. Opbevaring af Den Gamle Bys billedsamlinger Den Gamle Bys billedsamling ligger i Den Gamle By og på Fællesmagasinet for museer i Midtog Østjylland i Randers. Billeder fra Den Gamle Bys oprindelige samling er primært placeret i Den Gamle By, mens billeder fra Bymuseets samling både er i Den Gamle By og på Fællesmagasinet i Randers. De positive papirfotos fra denne samling opbevares i Den Gamle Bys fotoarkiv, så de er let tilgængelige til udstillings- eller publikationsbrug, mens alle negativer og originale filmspoler opbevares på Fællesmagasinet i Randers. De ligger på det tørre magasinafsnit pakket ind i syrefri foldekuverter (Silver Safe kvalitet) og derefter nedpakket i syreneutrale kartoteksæsker. I Fællesmagasinet er klimaet passivt styret, så temperaturen kun svinger nogle få grader mellem sommer og vinter. I det tørre magasin er der styring på luftfugtigheden, så den max når op på 30 %. Det tørre stabile klima gør, at den naturlige nedbrydning af materialer stopper eller bliver meget langsom. Det er planen, at Den Gamle Bys glaspladesamling på over stk. i løbet af foråret 2013 ligeledes bliver overført til Fællesmagasinets tørre afdeling, der har gode opbevaringsforhold til den type materiale. 12

13 5. Fysisk adgang til billedarkiver Arbejdsgruppen har fået til opgave at udarbejde forslag til, hvordan borgere, studerende, forskere mv. sikres tilgængelighed til billederne i fysisk form. Denne opgave knytter sig særligt til billedsamlingen i Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket, når den flyttes til Den Gamle By. Hidtil har samlingen været tilgængelig på biblioteket, hvor der er fri adgang til samlingen i åbningstiden. Der har desuden været mulighed for at bestille tid hos en bibliotekar til at få hjælp i samlingen. Da de interessante billeder i samlingen i vid udstrækning er digitaliserede, forventer arbejdsgruppen, at der i stadig mindre grad vil være et behov/ønske om at få fysisk adgang til billedsamlingen. Den Gamle By står overfor en større omrokering. I det arbejde afsøges mulighederne for den fysiske placering af Lokalhistorisk Samlings billedsamling. Den Gamle By garanterer, at det fortsat vil være muligt at få adgang til brug af billedsamlingen uden at betale entré. Det efterstræbes, at publikum får direkte adgang fra gaden. Lokalet indrettes, så der er arbejdspladser for både brugere og personale. Der vil være kvalificeret personale til at vejlede om billedsamlingen og sikre opsyn med originaler. Faktisk flytning af billedarkivet sker senest medio Den Gamle By har i samarbejde med Aarhus Kommune Bibliotekerne iværksat en mindre, kvalitativ undersøgelse af den nuværende brug af Lokalhistorisk Samlings billeder. Brugs- og behovsafklaringen skal bidrage til at kvalificere proceduren for adgang til billedsamlingen. Det forventes, at billedsamlingen vil have faste ugentlige åbningstider samt at det er muligt at henvende sig med forespørgsler pr. . Lignende praksis kendes blandt andet på Københavns Museum. Oplysningerne i danskebilleder.dk om fysisk placering/ejerskab til billederne ændres til Den Gamle By. Kajakstævne ved Varna i Fotograf Åge Fredslund Andersen. 13

14 Børnehjælpsdag Bondefangerorkesteret under ledelse af tidligere oversergent Louis Greffel i gården Kannikegade 12. Fotograf ukendt. 6. Involvering af frivillige Arbejde med lokalhistoriske billeder aktiverer i dag mange frivillige. Alle de lokalhistoriske arkiver bygger i særlig grad på frivilliges indsats, da det kommunale budget til opgaven er ganske beskedent. Men der kan arbejdes med at organisere det frivillige arbejde i nye projekter og engagere nye mennesker i sagen. Arbejde med billeder er nemlig et godt sted at inddrage frivillige. Der kan uddelegeres veldefinerede opgaver vedr. registrering og det faktiske arbejde med at skanne billeder. Frivillige kan desuden have værdifuld viden om billeder sted, personer, begivenhed mv. som kan bidrage til at øge den lokalhistoriske værdi af billederne. Derudover er der et potentiale for at udvide samlinger med relevante billeder ved at indsamle billeder hos borgere eksempelvis i tilknytning til væsentlige begivenheder. De involverede borgere får en tilfredsstillelse ved at dele den viden man har fra et arbejdsliv og/eller fra en hobby. Ofte vil det frivillige arbejde foregå i et givende socialt fællesskab. Institutionerne får til gengæld aktiveret den store viden, der er blandt borgerne. Og det er en mulighed for at få løst konkrete opgaver, som ellers ikke vil kunne løftes. Derfor er det også vigtigt at institutionen respekterer de frivilliges ret til at bestemme hvilke opgaver de vil påtage sig. De frivillige skal også opleve at indsatsen værdsættes. Der er aktuelt to konkrete projekter med lokalhistoriske billeder som omdrejningspunkt i gang. Projekterne beskrives kort nedenfor, herunder hvordan de aktiverer frivillige. Det er arbejdsgruppens vurdering, at fremtiden helt sikkert vil byde på flere projekter i regi af såvel museer som arkiver, hvor frivillige bliver involveret. 14

15 Projekt: Digitalisering af Århus Stiftstidendes billedarkiv Århus Stiftstidendes arkiv er overdraget til Erhvervsarkivet, men i henhold til en samarbejdsaftale mellem parterne er Stadsarkivet beskæftiget med at gøre arkivets billeder tilgængelige. På baggrund af en projektansøgning har Stadsarkivet i 2012 modtaget kr. fra Århus Stiftstidendes Fond til registrering og digitalisering af billedsamlingen. Projektet omfatter indkøb af tre skannere, registrering og digitalisering af billedsamlingen. Der er ansat en projektmedarbejder til at udarbejde systematik i arkiv og plan for bedst muligt flow for registrering og skanning. Selve registreringen og skanning gennemføres ved hjælp af frivillige efter samme metode som Stadsarkivet har haft succes med i forbindelse med Sejrs Sedler. Projektet er dermed et konkret eksempel på involvering af frivillige i det lokalhistoriske arbejde. En anden væsentlig opgave har været at tage hånd om ophavsretlige spørgsmål i samarbejde med Aarhus Stiftstidende. Der er indgået aftaler med alle fotograferne med undtagelse af en enkelt om, at Stadsarkivet kan offentliggøre billederne. Indvielse af Skægstubben, værtshus i Gellerup Kulturcenter Fotograf Torben Stroyer. 15

16 Projekt: Hvor er det fra? Geotagging og formidling af billedsamlinger gennem crowdsourcing Hvor er det fra? er et fælles projekt med deltagelse af Den Gamle By, Aarhus Stadsarkiv og Odense Bys Museer. Projektet er finansieret af en bevilling fra Kulturstyrelsen på DKK. Crowdsourcing er en sammentrækning af crowd og outsourcing. Det indebærer, at man outsourcer opgaver til frivillige der har interesse for sagen. Geografisk registrering af billeder geotagging er den opgave, der skal løses. Projektet handler om at etablere et websystem, hvor digitaliserede billeder blive tilgængelige og brugere/borgere får mulighed for at tilknytte geodata, som kan vise, hvor billedet er taget. Det skal være nemt, spændende og meningsfyldt for engagerede brugere at deltage og medvirke til, at store væsentlige billedsamlinger bliver geografisk registreret. Der sættes projektmidler af til at lave opsøgende arbejde i forhold til at finde frivillige til opgaverne. Den brugergenererede oplysning om motivernes geografiske placering vil blive tilføjet som oplysning til billederne og de vil dermed kunne få en øget brugbarhed og bedre kunne bruges i den fremtidige undersøgelse og formidlingen af byen. Aarhus historie og udvikling vil på en nem og visuelt orienteret form blive formidlet gennem projektet ved, at der bliver lavet en hjemmeside, hvor geotaggede historiske billeder bliver sammenlignet med nutidige billeder genereret af Google Streetview. Særlige beretninger vil blive knyttet til udvalgte lokaliteter. Det kunne f.eks. være gennem henvisning til Aarhuswikien eller til digitaliserede og geotaggede arkivalier. Målet er desuden at skabe mulighed for integrationer mellem billedsamlingerne og eksisterende stedbestemte digitale formidlingsplatforme, hvoraf nogle af de vigtigste er: historypin.com, Historisk Atlas (website + mobil apps), 1001 fortællinger om Danmark (website + mobil app), Aarhus StreetMuseum (mobil apps) og Flickr (website). De producerede geotaggede data vil desuden kunne anvendes i nye digitale formidlingstiltag, som f.eks. lokationsbestemte applikationer til smartphones. Projektet vil også undersøge hvilke typer databaser, der kan håndtere automatisk udveksling af brugergeneret geotacgget data. Projektet forventes afsluttet i juni

17 7. Samarbejde mellem kulturhistoriske institutioner i Aarhus Arbejdsgruppen har i kommissoriet fået til opgave at beskrive, hvordan de forskellige kulturhistoriske institutioner i Aarhus kan samarbejde om formidlingsindsatsen. Det gælder såvel lokalhistoriske billeder som lokal- og byhistoriske emner generelt. Projekt Hvor er det fra? er et eksempel på et konkret samarbejde på tværs af museer og arkiv. Det har desuden en relation til bibliotekerne, fordi der arbejdes med åbne data, som er et særligt indsatsområde for Aarhus Kommunes Biblioteker. Arbejdsgruppens perspektiv er dog også det længere sigte, som handler om, hvordan samarbejdet styrkes ved at arbejde med fælles muligheder for formidling mv. og via organiseringen af samarbejdet. ABM-samarbejde I Aalborg har man været i front med et såkaldt ABM-samarbejde. Dvs. samarbejde om lokalhistorien mellem arkiver, biblioteker og museer. Et ABM-samarbejde kan fokusere på forskellige områder. Det kan eksempelvis være samarbejde om konkrete udstillinger/formidlingsprojekter, samarbejde om databaser, faciliteter mv. Forskellige ABM-samarbejder er også afprøvet i andre byer. I Aarhus er Stadsarkivet vel etableret. Den Gamle By har overtaget ansvaret for Bymuseets funktioner og har for nylig fået finansieringen på plads til opførelse af Aarhus Story, som åbner i Dokk1 åbner som det nye store hovedbibliotek i Det er tre stærke aktører, som får nye forbedrede rammer i de kommende år. Det er et fantastisk afsæt for synliggørelse af byens historie og kulturhistorien generelt i Aarhus. Rammerne i Dokk1 giver store muligheder for eksponering og programvirksomhed omkring historisk identitet. Dokk1 får mange brugere i det daglige. De vil gennem forskellige aktiviteter kunne både identificere sig med historien og kunne bidrage til nye fortællinger, som kan bringe viden tilbage til ABM institutionerne. Dette vil både kunne ske gennem eksponering, kampagner og programmer. Samtidig giver Dokk1 muligheder for at skabe vinduer, der peger tilbage på ABM institutionerne i byen. Byhistorisk Fond Århus Byhistoriske Fond har ifølge vedtægterne til hovedopgave at formidle Århus og omegns historie. Det er Fondens mål at udbrede det historiske kendskab til Århus og omegn til så bredt et publikum som muligt. Dette gælder såvel byens kulturhistorie, erhvervs- og industrihistorie som byens historie i almindelighed. Byens historie fortælles gennem såvel billeder som tekst. Byhistorisk Fond er naturligvis også åben over for nye formidlingsformer. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det vil være naturligt at diskutere en ny indretning af Byhistorisk Fond med virkning fra udgangen af 2013, hvor den nuværende leder træder af. Byhistorisk Fond bør knyttes tættere til Den Gamle By og Stadsarkivet mht. opgaveansvar. 17

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Projektplan. Selvarkivering

Projektplan. Selvarkivering Projektplan Selvarkivering Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker. Sekretariatet Claus Juhl Knudsen mars 2012 Indhold Indhold... 2 1. Generelle

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Hans og Christian Lunds historiske fotoarkiv

Hans og Christian Lunds historiske fotoarkiv Projektoplæg juli 2014 udarbejdet af ekstern konsulent Tove Baisgaard i samarbejde med projektparterne Billund Museum, Grindsted Lokalhistoriske Arkiv og Billund Bibliotekerne og Borgerservice Hans og

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Working on a dream NæstvedArkivernes vision NæstvedArkiverne vil fremtræde som en

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR

DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR DIGITALISERING AF 32 MIO. AVISSIDER PÅ 3 ÅR Aalborg 19-11-2014 OVERBLIK Kort om Statens Avissamling Avisdigitalisering baggrund Avisdigitalisering hvordan Tilgængelighed hvordan får man adgang? Spørgsmål?

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2012 Tid 17:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 1, Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Orientering om Erhvervsarkivet og Stadsarkivet Til: Kulturudvalget, 12. november 2014 Kopi til: Orientering om status på Erhvervsarkivet og Stadsarkivet Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE

Læs mere

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv Udviklingsplan Lokalhistorisk Arkiv 2010-2013 Lokalhistorisk Arkiv er et kulturhistorisk arkiv, der organisatorisk hører under forvaltningen Erhverv, Kultur og Beskæftigelses afdeling Kultur og fritid.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for de konsekvenser, der er forbundet med flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for de konsekvenser, der er forbundet med flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samrådsspm. G om Rigsarkivets flytning af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg Åbent 12. november 2014

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.06.2013 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket

DIGITAL KULTURARV. Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket DIGITAL KULTURARV Jens Henrik Leonhard Jensen, Storagemanager Statsbiblioteket 1 Agenda Digital kulturarv Hvad gemmer vi? Radio/TV Netarkivet.dk Aviser Rippede CD ere og DVD ere Andre samlinger Digital

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Notat. Handlingsplan for Digitaliseringsprojektet. Handlingsplan følger på efterfølgende sider

Notat. Handlingsplan for Digitaliseringsprojektet. Handlingsplan følger på efterfølgende sider Notat Handlingsplan for Digitaliseringsprojektet Handlingsplan følger på efterfølgende sider 10. oktober 2011 Sagsbeh: HB Sagsnr.: 2011-1393/30 Emnenr.: 2.4.08 Dokumentnr.: 2011-572546 Frederiksberg Stadsarkiv

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Samarbejdsaftale. deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen. mellem

Samarbejdsaftale. deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen. mellem Samarbejdsaftale om deltagelse som printmedie i Galathea 3 Ekspeditionen mellem Dansk Ekspeditionsfond c/o Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K (i det følgende

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Digitalisering i Islands Nationalarkiv

Digitalisering i Islands Nationalarkiv Kære kolleger mine damer og herrer! Overskriften til denne konferense er Arkiven ut till folket. Digitalisering af arkivalier er en metode måske skulle jeg sige et forslag til en metode som vi kan bruge

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere