TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10"

Transkript

1 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens vand - side 24

2 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Ny sti - vand på stien Vi tænker energirigtigt Juletræet tændt Gambia-foredrag Nyt om motionsrummet Debat Energimøde om pilotprojekt Nyt fra Storkereden Nyt fra Amba Nyt fra HIF Bjarnes Hjørne Jazz på skolen Landsbyrådet generalforsamling Historien om vores vandværk Kaffestue hos Gertrud Redaktion Tine Svitzer Rundingen 7 Tlf: side 2-3 side 4-5 side 6 side 8 side 10 side 11 side side 16 side 18 side 19 side 20 side 21 side 22 side 23 side 24 side 27 Aktivitetskalender 14/2: HIF afholder fastelavn på skolen kl /2: HIF generalforsamling på skolen kl. 19,30. 1/3: Kagedag på skolen kl /3: Kaffesalon hos Gertrud kl. 19,30. 7/4: Kaffesalon hos Gertrud kl. 19,30. 14/4: Landsbyrådets generalforsamling på skolen. Nyt fra Landsbyrådet Landsbyrådet har besluttet, at vi fremlægger vores referater på HH-Portalen. Desuden vil referaterne kunne læses i Tidende. Hvorfor gør vi det? Vi gør det af den simple grund, at vi ikke ønsker at skjule noget, og at vi ønsker at vores medlemmer løbende kan følge vores arbejde. Vi håber denne åbenhed vil blive fuldt op af et stort fremmøde til vores GF, hvor alle er velkomne til at deltage, og håber vi, opbakning til vores arbejde. Landsbyrådet i Herringløse Anders Gøricke Landsbyrådsmøde den 5 januar 2015 kl 19,30 hos Henrik. Til stede: Helle, Lotte, Kasper, Henrik, Claus og Anders I.Meddelelser Sti til Gundsømagle sø. Helle har videresendt mail angående nogle juridiske spørgsmål. Svar fra kommune ved Helle. Vi laver møde til foråret med kommunen. Helle ansvar. Orientering fra AG angående stien fra sko- Jørgen Brieghel Østerbo 6 Tlf: Oplag: 300 stk Tryk: Jungersen Udgives: Fire gange årligt Modtagere: Samtlige husstande i Herringløse og omegn. Dagbladet og andre aviser. Roskilde Kommune. Fjordmuseet i Jyllinge. Biblioteker i Roskilde Kommune. Annoncører. Deadline til næste blad: 1. maj Side 2- Februar 2015

3 len til Højvangsvænge. Artikel bragt i Dagbladet, er i dialog med kommunen om vand på stien ved Peter. Orientering om det vestlige gadekær. Sejl er taget ned. Henrik er tovholder på det sammen med AG. Der har været kritik af gadekæret og andre ting. Se særskilt punkt. Orientering om for enden af vejen der bliver i Januar holdt afslutningsmøder. II. Diskussion - Arkiv. Ansvar: Kim. Rummene er byttet rundt. Kim er i kontakt med Christian Sørensen om udvikling af arkiv. - Collage udkast sendt afventer endelig udgave. Ansvar AG - Trafik Sengeløsevej Østrupvej til Gundsømagle. Østrupvej projektet debatteres. Det blev aftalt at Gundsømagle hægter sig på os. Vi skal lave et borgermøde med trafik som emne, det samme vil Gundsømagle gøre. Derefter holdes møde med kommunen. Ansvar Kasper. Kasper skriver indlæg til Tidende angående Østrupvej og svare på kritik og giver vores holdning til kende. - Herringløse som energilandsby status. Ansvar Helle og Anders. Vi har fået bevis for at vi har sænket vores energiforbrug med ca 24 %. Kommunen vil lave pressemeddelelse hvor vi skal være med. Januar/februar. - Økonomi status fra Kim G. : SMS modul er ok forventet omkostning kr. 5000,00. Lotte har lovet at til næste møde efter festen ligger der en plan klar på dette. Ansvar Lotte. - Generalforsamling, nye vedtægter, gennemgået og der var opbakning til det fra bestyrelsen. Kirsten fin pudser vedtægterne. De nye vedtægter bringes i Tidende i februar nummeret. - Mail om pulje til AG har sendt forslag. Fint forslag modtaget. AG har foreslået at vi bruger kr af vores egne penge, hvis vi vinder prisen. Det var opbakning til dette fra bestyrelsen. - Pris fra Montage smeden på flagholdere. Antal 77, Pris 256 kr/beslag + moms. Omkostningen er for høj. Der skal findes anden løsning. - Sti langs med søen hvad er byjord? Der arbejdes videre med det. Lotte snakker med Søvænget grundejerforening. - AG ringer til ejeren af Rytterkær. - Se mail fra Gitte Holm om opstilling af telt. Bestyrelsen sagde ok til anmodningen, dog med det forbehold at naboerne godkender det. Dette videregivet til Gitte Holm. - Det vestlige gadekær, kan der ligges fliser under seglet og kan man som medlem af Landsbyrådet afholde en reception på stedet. Dette blev sat på stand-by. - Indlæg i Tidende. Jeg ønsker en debat om følgende: Jeg vil skrive et indlæg som får nogenlunde denne ordlyd: Martin Poulsen har gennem et længere skriveri med Landsbyrådet gjort opmærksom på nogle problemer i Herringløse, som han mener mange i Landsbyen bakker op om. 1. Landsbyrådet er et byråd 2. i Roskilde og dermed i Herringløse. 2. Landsbryådet har alt for meget magt og indskrænker fleres personlige frihed. 3. Landsbyrådet har ødelagt det vestlige gadekær 4. Landsbyrådet er skyld i at der er 60 km/t til Gundsømagle samt har fået etableret en uheldig vejchikane i Herringløse. Det blev aftalt at der bliver givet et svar som bringes i Tidende, da vi ønsker at få afklaret om vi har opbakning til det arbejde vi laver for Herringløse. - Festen. Mad ansvar AG, musik ansvar Lotte, Bar ansvar Lotte. Opdækning osv os alle, vi mødes den 23 kl 1800 til klargøring. Monja tilstede og der må bruges op til 2000 kr på udsmykning osv. Monja og Lotte har ansvaret. Side 3- Februar 2015

4 Så blev stien indviet For 5 1/2 år siden indviede vi den gamle sti fra Herringløse til Gundsølille, som i øvrigt tog 5 år at få etableret. Til indvilgelse deltog Evan Lynnerup tidl. borgmester i Gundsø kommune. Nogle af stikordrene fra den gang var: Det har taget 5 år at få etableret stien. Der var mødt 80 op til indvielsen Nu kan børnene cykle trykt i skole En lang demokratisk vej. Nu 5 ½ år efter kan vi gøre status over sti nummer 2. Nogle af ovenstående stikord er de samme i dag som dengang, dog var der kun 15 som deltog i indvielsen. For 5 1/2 år siden lavede vi en aftale med Roskilde kommune som gik ud på, at dette projekt skulle gøre op med kræver- mentaliteten. Vi borgere skulle deltage meget mere aktivt i projektet, f.eks. i det praktiske arbejde. Side 4- Februar 2015 Allerede hurtigt i forløbet var politikerne i kommunen med på sagen, og bevilgede pengene. Herefter var det op til forvaltningen, Landsbyrådet og lodsejeren at få projektet kørt igennem. Nu udviklede sagen sig sådan, at der var penge nok til etableringen, så det vi har deltaget med har været flere møder omkring projekt og mange mails mellem lodsejer, kommune og os. Til sidst lykkes det at få projektet godkendt hos alle parter. Især skal der lyde en stor tak til lodsejerne Peter og Tina Hansen. Vores erfaring med dette projekt er, at de personer i Roskilde kommune som forhandler disse projekter skal være i øjenhøjde med de borgere som man ønsker inddraget, samt dem som det går ud over. Tak til Roskilde kommune for en flot sti. Anders Gøricke

5 Kommunen klar til at løse problemerne med den nye sti Stien samler vand i en lille sø på grund af dårlig nedsivning Næppe var den nye cykelsti indviet, før det begyndte at regne og vand samlede sig på stien. I praksis blev den umulig at benytte. Landsbyrådet kontaktede Roskilde Kommune for at finde en løsning på problemet. Torben Jørgensen, formand for Plan- og Teknikudvalget, er opmærksom på problemet og lover en løsning. Han skriver i et brev til Landsbyrådet: Jeg har nu undersøgt sagen i forvaltningen, og den omtalte vandpyt er problematisk, fordi den både er stor, men også fordi den bliver liggende længe. Dette er vurderet til at være grundet et lokalt dybdepunkt med dårlig nedsivning i jordbundsforholdene. Før lå vandpytten delvist ude på vejen, nu ligger den inde på cykelstien. I det konkrete tilfælde er der lavet en faskine i truget langs stien. Forvaltningen forventede ikke, at det ville løse problemet helt, men problemet er endt med at være større end det, de havde regnet med. Forvaltningen har undersøgt løsningsmuligheder for at få reduceret eller fjernet problemet. Mod Hvedstrup er vandløbet beskyttet og mod Herringløse er den lille sø beskyttet. Derfor er der ikke gode muligheder for at aflede vandet. En faskine kan være en mulighed for at øge kapaciteten. Det vil øge mængden af vand, men ved større mængde regn vil der stadig være en sø. Nedsivningen vil ikke øges, så den vil i så fald stå der i lige så lang tid som på nuværende tidspunkt. Forvaltningen er stadig i gang med at undersøge forskellige muligheder og indhente priser, så problemet kan blive løst. Forvaltningen er også bekendt med to andre afvandingsproblemer på den nye sti og arbejder i samme omgang på at løse disse, skriver Torben Jørgensen til Landsbyrådet. Vi følger sagen tæt Anders Gøricke, formand for Landsbyrådet, siger om sagen: Landsbyrådet har flere gange haft kontakt med forvaltningen i Roskilde kommune. De har erkendt, at der er et problem, de vil finde en løsning på det. Landsbyrådet følger sagen tæt og vi giver garanti for at der findes en løsning. Side 5- Februar 2015

6 Boliger i Herringløse udleder mindre CO2 Det er lykkedes at få borgerne til at tænke og tale om deres energiforbrug Herringløse har gennem de sidste 4 år været energilandsby. Projektet har fået borgerne i Herringløse til at tænke og tale om deres energiforbrug. Tallene fra en spørgeskemaundersøgelse, som Herringløse Landsbyråd har gennemført, viser at de undersøgte boliger har reduceret CO2 udledningen med 25 % og 35 % i forsamlingshuset. Samlet set er det 131 tons CO2 årligt. Landsbyrådet i Herringløse har siden 2010 sammen med Roskilde Kommune gennemført en lang række initiativer for at sætte fokus på klimadagsordnen. Der har været flere arrangementer og fester, og et stort fælles arbejde har medført, at mange boliger er blevet energirenoveret med efterisolering og nye vinduer eller har fået mere vedvarende varmeanlæg som pillefyr, solceller og jordvarme. Landsbyrådet har gennemført en undersøgelse af et stort antal huse og her viser det sig, at CO2-udledningen er reduceret med 25 % og på den tidligere skole helt op til 35%. Alene på de analyserede huse og skolen er der således sket en nedsættelse af CO2-udledningen med i alt 131 t på de 4 år. Klima- og Miljøudvalget er på sit møde d. 13. januar blevet orienteret om erfaringerne med energiprojektet i Herringløse. Udvalgsformand Jeppe Trolle siger: Det er meget glædeligt at konstatere, hvordan lokale ildsjæle kan medvirke til at Side 6- Februar 2015 opnå betydelige resultater og store klimaforbedringer. Dette resultat viser, at der er et stort potentiale i at energirenovere bygningerne og omlægge til vedvarende varmesystemer. Den udvikling ønsker kommunen at støtte gennem nye initiativer initiativer Formand for Landsbyrådet, Anders Gøricke, siger: Landsbyrådet i Herringløse har støttet op om projektet og vi har sammen med Roskilde Kommune afholdt en række arrangementer. Det er lykkes os at få borgerne i Herringløse til at tænke og tale om deres energiforbrug, så jeg regner med at de gode bestræbelser på at forbedre klimaet fortsætter de næste år.

7 Herringløse Tidende Side 7- Februar 2015

8 Julelys ved gadekæret Søndag den 30. november 2014 kl. 16 samledes ca. 75 børn med forældre og bedsteforældre traditionen tro ved det vestlige gadekær til den årlige juletræstænding i Herringløse. Juletræstændingsudvalgets nissepiger serverede gløgg, æbleskiver og varm kakao, mens juletoner strømmede ud over den forventningsfulde skare. Efter nedtælling tændtes træet smukt i mørket, hvorefter Clara og Edith sang julesalmer a capella efterfulgt af Cornet-Oles muntre spil. Kl. 16,30 begyndte børnene at kalde på julemanden og minsandten om han ikke kom frem, standsmæssigt kørende bagpå Martins månebil. Efter dans og sang om træet var der uddeling af godteposer til børnene, mens den sidste gløgg forsvandt fra gryderne. Juletræstændingsudvalget takker alle for en god eftermiddag og retter en særlig tak til Clara, Edith, Ole, Finn og Jens, der alle medvirkede til at få arrangementet på skinner. Vi glæder os allerede til 1. søndag i advent 2015! Side 8- Februar 2015 PS: Skulle du sidde inde med en lille nissepige eller - dreng i maven, som gerne vil være med i udvalget, så ring til Louise på

9 Kagedag for store og små Søndag den 1. marts er dagen, hvor du har mulighed for at vinde en præmie for din kage. Der vil være præmie til den flotteste og den sjoveste (og så skal den selvfølgelig også smage godt). Der er præmier i både børne- og voksenrækken. (Det skiller ved 12 år). Mød op på Herringløse skole kl og lad os alle smovse os i kager, bare denne ene dag. Så fortsætter det sunde liv om mandagen. 9 gruppen serverer kaffe, te og saftevand. Adgangstegn: Mindst en kage pr. familie. Pris:20 kr. pr. voksen næse og 10 kr. pr. barnenæse. Herringløse Tidende Tilmelding nødvendigt senest den 26. februar til Tine Svitzer tlf eller Charlotte Hansen tlf På glædeligt kage gensyn Side 9- Februar 2015

10 Nu bliver der strikket og syet til Gambia Mandag d. 10. november havde vi besøg af Mona Nicolaisen og Ellis Olsson, der fortalte om deres hjælpearbejde i Gambia. 25 personer mødte op for at høre om deres store arbejde og se lysbilledshowet. Det var en utrolig god aften, bare synd der ikke var flere der oplevede det. Efterfølgende var der flere af byens kvinder der straks gik i gang med at sy og strikke, og deres arbejde er i disse dage på vej i container til Gambia. I løbet af aftenen var der mulighed for at købe noget som de har taget med hjem fra Gambia. 9-gruppen Side 10- Februar 2015

11 Kettlebells til motionsrummet Glæde over det nye motionsrum - men tyverier har sat skår i glæden Vores mange brugere har taget særdeles godt imod vores nye motionsrum, hvilket glæder os meget! Vi får løbende forslag til forbedringer, hvilket vi er glade for. På det seneste har vi efterkommet ønsker om nye hulahopringe ligesom vi har anskaffet kettlebells i sæt af 10, 16 og 24 kg - aktuelt ligger der ønsker om yderligere Herringløse Tidende redskaber, som vi vil tage op på generalforsamlingen i februar. Imidlertid er ikke alt fryd og gammen: vi har været plaget af tyverier fra motionsrummet, hvor vores 8 kg håndvægte samt små vægtstænger til vægtskiverne er stjålet. Vi er rigtig ærgerlige over, at nogle åbenbart ikke kan kende forskel på eget og vores fælles ejendom og opfordrer endnu en gang til, at man tager en snak med sine børn om brugen af motionsrummet og respekten for vores fælles ejendom. Vi vil minde om, at tyveri er strafbart og at vi overvejer politianmeldelse, såfremt de forsvundne genstande ikke returneres til rummet. Afslutningsvis ønsker vi alle brugere god fornøjelse i vores nye lokaler, hvor vi henstiller til, at man ikke åbner vinduerne i loftet, da disse i nogle tilfælde ikke kan lukkes igen. Mvh. HIF Herringløse Dyreklinik Skolegyden 3,Herringløse Side 11- Februar 2015

12 DEBAT: Hastighedsbegrænsning mellem Herringløse og Gundsømagle Jeg kan ikke forstille mig at jeg er den eneste borger i Herringløse og omegn der synes at den nye fartgrænse på 60 km/t, som blev etableret meget pludseligt d. 22 dec, mellem Herringløse og Gundsømagle er noget overilet. Som man kan læse i sidste nummer af Herringløse Tidende (nov 2014) er det vores eget Landsbyråd, der på vegne af hele byen, syntes det er en god ide at vi skal til at køre 60 km/t på en helt normal dansk landevej. Jeg kan måske forstå at man lige inden og efter Østrup, hvor der er huse, sætter en hastighedsgrænse på 60 km/t, men at der er 60 km/t hele vejen også på de lange LIGE stræk. Det er helt i skoven. I skal være klar over, at hvis der køres blot 78 km/t, så koster det kr i bøde og et klip i kørekortet. Det kommer man hurtig til på en normal landevej med 60 km/t fartgrænse, hvor der i øvrigt intet belæg er for at vi skal køre i denne langsomme hastighed hele vejen. Det har intet med sikkerhed at gøre. I den Rapport som Roskilde kommune har fået udarbejdet af Grontmij (TSI rapport) er der sket 14 uheld på 9 år, desværre 2 stk. med dødelig udgang. Sagen er dog blot, at ingen af disse uheld skyldes normale bilister, som overholder færdselsloven. Alle uheldene skyldes hasarderet kørsel, alt for høj hastighed, spiritus, narko og manglende overholdelse af vigepligten (krydset i Østrup). Ikke ét uheld skyldes de normale bilister som kan overholde reglerne. Den selv samme rapport siger også, at ud fra trafiktal og målte hastigheder er der ikke de store problemer med hastigheden. Jeg Side 12- Februar 2015 kan derfor kun se, at indførslen af 60 km/t hastighed vil medføre stor gene for alle pendlere. Endvidere vil den lave hastighedsbegrænsning føre til langt flere farlige og hasarderede overhalinger. Jeg tror ikke at uheldsraten bliver lavere af den grund. De eneste som kommer til at tjene på det her er politiet og deres bødekasse. I kommer til at betale. I samme moment har man ud for Østrupvej nr. 7, uden at spørge beboeren hvis indkørsel nærmest er blevet blokeret, etableret en chikane. Den er så smal, at landmændene ikke kan komme forbi med deres maskiner uden enten at køre skiltene ned eller køre på fortovet i modsatte side. Chikanen er anlagt et meget uheldigt sted. Jeg mener, det er direkte farligt at passere den. Når der kommer en bilist fra Sengeløse med en smule fart på, og det gør der, så opstår der farlige situationer, og det er kun et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke der. I januar skete det første uheld pga chikanen. Vi skal på ingen måde diskutere hastigheden i byen, men måske et bump, eller skildpadder havde været langt at fortrække. Jeg har rettet henvendelse til Landsbyrådet og spurgt, hvad man har bedt Roskilde kommune fortage sig vedr. Østrupvej på en mail d , lige efter at skiltene med 60 km/t pludselig var kommet op. Jeg spurgte ind til hvorledes Landsbyrådet var involveret i sagen. Det kom der en længere samtale ud af. Jeg mener, at landsbyrådet overskrider sit mandat og virke ved at bringe private politiske og følsomme emner, som hastighed på de danske landveje op, og udtale sig på HELE byens vegne og dermed også mine vegne. Det kan kun blive kimen til ufred og ballade i vores dejlige by. Jeg mener Landsbyrådets primære opgave må være at arrangere byfester, juletræstænding, Sct Hans mm og fremme det sociale samvær mest muligt. Altså tage

13 mindre følsomme emner op, som ikke indskrænker ens personlige frihed eller skaber ufred i byen. Allerede i 2011 var trafikken i og omkring Herringløse på dagsorden i Landsbyrådet (jeg var selv suppleant), dvs. der er rettet henvendelse til Roskilde Kommune længe inden borget mødet d. 27 okt Jeg har forgæves forsøgt at bede om en kopi af referaterne fra Landsbyråds møderne, så det var muligt at se, hvornår Landsbyrådet har taget kontakt til kommunen vedr. hastigheds nedsættelse mm. Det har jeg fået en venlig mail retur på som lyder meget ordret Mht til referater så får du intet af det. AG Jeg kan ikke forstå, at vi har et demokratisk valgt Landsbyråd, som kører for mig og hele Herringløse en skjult Agenda. Der er ingen i Herringløse som kan få fat i vedtægterne for Landbyrådet, uden det kræver adskillige mails. Referaterne for alle møder der holdes i demokratiets navn er hemmelige. Det har jeg meget svært ved at forstå, man kan jo godt få den tanke, der foregår noget, som ikke tåler dagens lys. Jeg vil inderligt bede om at alle vedtægter, vedlagte formål jfr. 4 og alle referater er tilgængelige på HH-portalen, så borgere, uanset om de er medlemmer eller ej af Landsbyrådet, har mulighed for at se hvilken politiske tiltag og veje vinden blæser i Herringløse ifølge Landsbyrådet. Der er ikke noget mere prisværdigt end ildsjæle i dette samfund, som gør en forskel og brænder for en sag. Det billede havde jeg af Landsbyrådet i mange år, men de seneste år er billedet begyndt at falme, og jeg synes, jeg ser en tendens til et råd der tilegner sig mere og mere magt i vores alle sammens navn. Jeg er endvidere blevet opfordret til at melde mig ud af Landsbyrådet, grundet mine kritiske spørgsmål!!!!. Det er ikke sundt demokrati. I min verden man må vel have lov at ytre sig, også selv om det er kritisk. Jeg føler det ikke er tilladt af det sidende landsbyråd, derfor føler jeg mig nødsaget til at komme med dette indlæg. Med venlig hilsen Martin Z. Poulsen Herringløse Bygade 42 A 4000 Roskilde Læs svar på side 14 Nedrivning Jord & Beton Anlæg Brolægning Vedligeholdelse Faskiner & Dræn Side 13- Februar 2015

14 DEBAT: Svar til Martin Poulsen Martin Poulsen har gennem flere mails rettet en kritik af det arbejde Landsbyrådet laver. Vi føler derfor at der er behov for at få afdækket om vi gør noget forkert, eller der er opbakning til vores arbejde. Kritikpunkterne er følgende: Landsbyrådet er som et byråd nr. 2 i Roskilde kommune. Bestyrelsen i Landsbyrådet er håndplukket Landsbyrådet føre en ukendt politisk linje Landsbyrådet skal holde sig fra holdninger lokalt og politisk mærkesager, og kun arrangere loppemarked, juletræstændning osv. Landsbyrådet har ødelagt det vestlige gadekær Landbyrådet er skyld i at hastigheden er 60 km/t på Østrupvej. Martin oplyser til os, at han taler på vegne af mange i Herringløse. Vi vil kort svare, at vi er upolitiske og har som formål at arbejde for borgerne i Herringløse. Vi har ikke nogen politiske mærkesager, og vælger at kæmpe for de ting som betyder meget for borgerne i Herringløse. Alle kan stille op til bestyrelsen i Landsbyrådet og de bliver valgt på demokratisk vis ved vores GF. Mht. til det vestlige gadekær har der været afholdt borgermøder og det var vores opfattelse at det var en god demokratisk proces vi var igennem. Mht. til Østrupvej se Kasper svar i Tidende. Vi mener i Landsbyrådet at vi skal blande os i sager som vedkommer borgerne i Herringløse. Vi er høringsberettiget i Roskilde kommune og høster stor respekt for vores arbejde. Vi er gået for lidt over 100 medlemmer til 148 på nuværende tidspunkt. Det tager vi som et skulderklap fra borgerne i Herringløse. Side 14- Februar 2015 Hvis der er behov for et møde omkring anklage punkterne, vil vi meget gerne deltage i det. Landsbyrådet i Herringløse DEBAT: Svar til Martin Poulsen Herringløse Landsbyråd blev i februar 2014 opmærksom på Roskilde Kommunes planer om trafiksikkerhedsinspektion og forbedring af trafiksikkerheden på Østrupvej. Disse planer har siden været omtalt i flere numre af Herringløse Tidende. Landsbyrådet fik arrangeret et høringsmøde med beboere på Østrupvej og Roskilde Kommune. Kommunen udarbejdede på baggrund af trafiksikkerhedsinspektionen en såkaldt TSI-rapport, der anbefalede mere end 50 ændringer på Østrupvej. Landsbyrådet bad om at få rapporten, og den har siden april været tilgængelig på hh-portalen.dk. Beboere på Østrupvej gav på baggrund af TSI-rapporten et høringssvar, der kritiserede manglen på forbedringer inde i Herringløse by mht. oversigtsforhold, bløde trafikanter og 40 km/t zone, og støttede derudover generelt forslagene TSI-rapporten. Roskilde Kommunes planer blev fremlagt på borgermødet d. 27/ , hvor flere af tiltagene blev diskuteret kritisk. Det blev besluttet at støtte op om projektet. Det er vigtigt, at trafikken i Herringløse er for alle; fodgængere, cyklister, bilister, lastbiler, busser, landbrugsmaskiner etc. Er der forslag til forbedringer af trafiksikkerheden i Herringløse, opfordrer vi derfor alle til at sende en mail til Landsbyrådet, så vil vi hjælpe, så godt vi kan. Alternativet er at skrive direkte til Roskilde Kommune. Landsbyrådet har på opfordring fra borgere i Herringløse sendt nedenstående brev til kommunen vedr. indsnævringen på Østrupvej.

15 Vedr. indsnævringen på Østrupvej har beboere i Herringløse gjort opmærksom på følgende to alvorlige problemer. 1. Indsnævringen gør det vanskeligt, hvis ikke direkte umuligt, for landbrugsmaskiner at benytte Østrupvej, da chikanen er for bred. Herringløse ligger i landzonen, og det er helt nødvendigt at landbrugsmaskiner fortsat kan benytte Østrupvej. 2. Indsnævringen forårsager flere farlige situationer for bilister, hvilket kan observeres ved forøget brug af horn etc. Årsagen anses for at være indsnævringens længde kombineret med dårlige oversigtsforhold på Østrupvej ned mod Herringløse Bygade. Det foreslås på denne baggrund, at indsnævringen reduceres både i bredde og i længde. Det understreges, at der er tale om et alvorligt og akut problem, der bør reageres på hurtigst muligt. Kasper Reck Landsbyrådet i Herringløse Herringløse Tidende MIN BUTIK Kunsthåndværk og gaveartikler Kunsthåndværk og gaveartikler Fuglefoder, fuglekasser, redekasser samt kanin og hønsehuse. Bøffer, pølser og stege fra Herefordkvæg OBS: Butikken åbner først d. 7. marts efter vinterlukningen. Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf www. min-gaardbutik.dk - Side 15- Februar 2015

16 Energi-piloter mødtes på skolen Da Roskilde Kommune var på jagt efter en landsby til et pilotprojekt om energirenoveringer, var Herringløse hurtigt på pletten. Syv familier meldte sig til pilotprojektet, der startede med at fire i starten af november åbnede deres hus for naboerne til Energitjenestens klassiske for enden af vejen arrangementer, med grundige energigennemgange af husene og mulighed for naboer for at høre med. Samtidigt eller efterfølgende fik alle syv besøg af både en energimærkekonsulent og en BedreBolig rådgiver. Onsdag den 21. januar mødtes så de - der havde mulighed for det på denne helt almindelig sene eftermiddag - i kassestuen på Herringløse skole til et fokusgruppeinterview om energimærkeordningen og BedreBolig ordningen og indholdet i rapporterne herfra. Erik, Henning, Solveig, Laila, Kim og Eva svarede hjælpsomt på de mange spørgsmål. COWI stod for interviewene, der kom godt omkring, hvad der virker, når en kommune gerne vil fremme energirenoveringer. Og som sluttede af med gode råd til Roskilde Kommune. Et af dem var, at det var en god idé netop at tage udgangspunkt i et lokalsamfund. Sidste del af pilotprojektet bliver, at de syv familier tester det spørgeskema, som COWI nu hjælper Roskilde Kommune med at udvikle. Pilotprojektet har også givet input til rammer for de byfornyelsesmidler i 2015, som giver tilskud til energirenoveringer af ejerboliger og andelsboliger i Roskilde Kommune, som ikke har fjernvarme. Efter først til mølle princippet gives 25 % tilskud, maksimalt dog kr., til energirenoveringsprojekter, som en energi- Side 16- Februar 2015 mærkerapport for boligen dokumenterer som rentable. Der er tilskud til mindst 80 boliger. Der vil også kunne ydes tilskud til selve energimærkerapporten, forudsat der gennemføres ét eller flere rentable projekter fra den. Tilskuddet kan desuden bidrage til at dække udgiften til konvertering til vedvarende energi, hvis energimærkerapporten anviser rentable muligheder. Roskilde Kommune forventer at kunne annoncere starten på ordningen i løbet af nogle måneder. Ordningen vil blandt andet blive annonceret i Roskilde Avis på side 2 der hvor der plejer at være oplysninger fra kommunen. Det tager lidt tid at stable en sådan ordning administrativt på benene, da byfornyelsesloven har en del formelle krav, som skal opfyldes. Det er vigtigt, at der ansøges inden projekterne sættes i gang. Energimærkerapporten må desuden ikke være ældre end et år fra starten på ordningen. En forudsætning for at ordningen gennemføres er, at Roskilde Kommune som sædvanligt opnår byfornyelsesramme fra staten. Pia Berring Udviklingskonsulent By, Kultur og Miljø Sekretariatet Roskilde Kommune

17 DEBAT: En ommer på Østrupvej? Den jævnt glidende morgen- og aftentrafik gennem byen er nu afløst af showtime i myldretiden i form af russisk roulette - hvem når at komme udenom chikaneøen, inden der kommer én susende om hjørnet, og hvem når det ikke. Det fører vi en statistik over. Indtil nu har vi kun hørt 2 brag, og der er kun sket materiel skade. Kofangere, forskærme, lidt lygter osv. Måske har der været flere - vi er jo ikke hjemme hele tiden - men der vil helt sikkert komme ulykker med jævne mellemrum. Ikke at det hver gang er utålmodige personer, der bare smutter ud, nej man skal virkelig samle mod til sig og be til, at man når rundt. Om en måned kommer alle motorcyklerne, men de kan redde sig ved at køre op over fortovet. Vi har selv ønsket en fartbegrænsning på Østrupvej og gerne en eller anden chikane ved indkørslen til byen. Men at lave en sådan ø kun 30 m fra T-krydset, hvor der intet overblik er, og hvor man allerede er nede i fart, er helt hen i vejret. Oven i købet har man lagt øen så tæt på en privat udkørsel, at beboerne har meget vanskeligt ved at komme ud. Et par små chikaner på det vi kalder den lille Bygade - det snævre stykke fra Østrupvej ned til det vestlige gadekær - ville være på sin plads. Der er flere, der kører alt for stærkt på den lille vej uden fortove. Da det imidlertid ikke kan bevilges, må vi henstille til de pågældende at sætte farten lidt ned. Helle Simonsen Hjemmet - det røde hus på hjørnet. Side 17- Februar 2015

18 Storkereden: Vi er ude hver dag - uanset vejret Vinteren er i fuld gang. Vi får kælket og leget i den smule sne, der har været og børnene nyder det. Vi er ude hver eftermiddag næsten uanset vejret. Her i januar har vi haft et lille emne om egern i børnehaven. Vi har sat 3 foderhuse op, så nu venter vi spændt på, hvornår egernet opdager dem. I den kommende tid vil børnehaven og de store i vuggestuen, selvfølgelig beskæftige sig med fastelavn. Der skal laves masker, synges sange og selvfølgelig slå katten af tønden. Når vinterferien er overstået, begynder vi så småt at tænke på forår. Vi glæder os til den lysere tid og vores planer om at børnene selv skal så lidt, som vi så kan høste til efteråret. I vuggestuen har vi haft lidt ekstra fokus på hvem er jeg. Alle børn har haft billeder med Side 18- Februar 2015 af deres familie og vi har lavet små huse til hvert barn. Det synes børnene er rigtig sjovt. Både at se på sin egen familie, men også at se de andre børns familie. Her i vintertiden har vuggestuen og børnehaven hver deres dag ovre i hallen. Det er altid en succes og børnene glæder sig til rigtig at kunne tumle. Børnehaven deler vi op i mindre grupper, så vi bedre kan tilrettelægge legen/rytmikken efter alder. I vuggestuen er det de ældste børn, der tager af sted. Det er for voldsomt for de små. De bliver på stuen, hvor der så i den time er lidt mere ro på stuen. I løbet af foråret får vi en del nye børn ind i vuggestuen og lidt i børnehaven. Det bliver rigtig spændende og vi glæder os til kommende nye legekammerater.

19 Nyt fra Amba Siden sidst: Vi har haft generalforsamling i Amba. Der blev ikke foretaget udskiftninger i bestyrelsen. Herringløse Tidende Vi har nu afleveret det nye kondirum til HIF og det må vist kaldes en stor succes. Vi går nu i gang med renovering af det gamle kondirum, der herefter skal bruges til lokalmuseeum og mødelokale. Christian sørensen er i gang med at søge midler til projektet. Amba er ligeledes i gang med at søge midler, men det er til udskiftning af de ældgamle Velux vinduer i det nye kondirum. Vh. Leo Side 19- Februar 2015

20 Nyt fra HIF - husk fastelavnsfesten Idrætsforeningen holder generalforsamling den 24. februar 2015 kl på skolen. Dagsorden i henhold til vedtægterne er: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Formandens beretning 5. Regnskab/kasserens beretning 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 9. Valg af 1 suppleant for bestyrelsen for 1 år 10. Valg af 1 revisor for 2 år 11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 12. Eventuelt Alle er velkomne. Fastelavnsfest Fastelavnsfesten afholdes lørdag den 14. februar 2015 kl 14 i gymnastiksalen på skolen. Bemærk lørdag. Vi har valgt at afholde det lørdag af hensyn til dem af jer som skal til andre fastelavnsarrangementer på fastelavns søndag. Håbet er at der kommer mange. Entré kun 25 kr. Kaffe og te er gratis, en fastelavnsbolle til de lækkersultne kan købes for 15 kr. Der er præmier til kattekonge og -dronning samt bedst udklædte i flere kategorier. Kom og vær med til at gøre det til en festlig dag. Hvis i gerne vil deltage i en af vores aktiviteter så er det ikke for sent. Kontakt de holdansvarlige. I kan se dem på bagsiden af Tidende. Motionsrummet er som tidligere omtalt flyttet og vi har fået meget fin respons. Tak til alle brugere for det. Jer som ikke er medlem men gerne vil starte op kan kontakte Sune. I kan finde Sunes kontaktinfo på bagsiden. Det koster kun 300 kr for et halvt år. Et familiemedlemsskab koster 600 kr pr halvår for hele familien! Det er billigt :-) Side 20- November 2013

21 Bjarnes Hjørne Så er jeg her igen Advarsel!!! Dette er muligvis satire. Juleaften fik nogle af os hvidevarer i gave - nogle af dem var fundet på de gule sider. Til risalamanden fik vi dejlig rød kirsebærsovs. Til kaffen fik vi en negerbolle (kun en hver). Jeg har tænkt meget over, om jeg burde skrive det her, for støder jeg nu nogen? Jeg mener, mange kunne jo komme efter mig: Juleaften er en kristen højtid hvad siger mon de troende fra andre religioner og Jehovas Vidner til det? Hvidevarer, er der nogle hvide mennesker der føler sig krænket, fordi en hvidevare kunne jo være en mikroovn? De gule sider kommer kineserne nu efter mig, fordi de ikke vil nedgøres til en hjemmeside? Eller negerbolle bliver de sorte i Afrika og Amerika nu sure fordi jeg spiser deres farve (svenskerne bliver garanteret sure de bliver sure over alting). Rød kirsebærsovs og kommer indianerne også efter mig????? Satiren (?), muligvis, slut. Altså, ytringsfrihed er tilsyneladende blevet en svær størrelse i disse tider, som ellers er de mest oplyste i verdens-historien. Herringløse Tidende Ytringsfriheden er altid blevet udøvet med respekt og hensyn til hinanden og de andre. Nogen kalder det også for dannelse. Forestil dig, der blev lavet et elekronisk program der oversatte vore tanker til synlig tekst, som andre kunne læse. De fleste af os ville nok indskrænke vores tankevirksomhed en del. Nå, det er godt at vi har en masse intellektuelle, chefredaktører og Phd-studerende i hundredevis til at finde ud af det. Dog foretrækker jeg at tænke på nogle citater som min gamle mormor lærte mig for ca. 133 år siden: Tale er sølv tavshed er guld og Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Da det sidste citat er fra Bibelen, håber jeg ikke at jeg støder ateister og andre anderledes troende. Hvor verden end er på vej hen, går det mod forår i Herringløse. Bjarne Leed Loppemarked Ved gadekæret Vi holder loppemarked søndag den 31. maj. Husk at sætte X i kalenderen. Hilsen fra 9-gruppen Side 21- Februar 2015

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3 Herringløse Maj 2015 TIDENDE 100.000 kr til de unge Herringløse har vundet Roskilde Byråds landsby- og bydelspris. 100.000 kr. blev modtaget af Landsbyrådet. Pengene skal gå til et samlingssted for de

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende Herringløse August2014 TIDENDE Loppemarked kickstartede sommeren Læs side 4-5 De fortæller om hjælp til Gambia Læs side 18 Løbet i gang Læs side 14-15 Han fortæller alt om øl Læs side 6 Flammende fest

Læs mere

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014 Herringløse November2014 TIDENDE Farlige væsener i Herringløse Halloween er blevet en fast tradition, også i Herringløse. Ikke mindre end 19 mere eller mindre farlige væsener fandt frem til redaktørens

Læs mere

Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22

Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22 Herringløse November 2013 TIDENDE Herringløse på vej til valg Side 6-7 Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Halbal på skolen Oplæg til valgmøde Kvinderne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

TIDENDE. Herringløse. Lopper i sol ved kæret. Herringløse. side 8-9. Vin til vandmænd side 4. Unge fik ordet side 10. Chikanen forsvandt side 3

TIDENDE. Herringløse. Lopper i sol ved kæret. Herringløse. side 8-9. Vin til vandmænd side 4. Unge fik ordet side 10. Chikanen forsvandt side 3 Herringløse Herringløse August 2015 TIDENDE Lopper i sol ved kæret side 8-9 Vin til vandmænd side 4 Unge fik ordet side 10 Chikanen forsvandt side 3 Politikerne tæt på side 6 Glæde i Gambia side 18 Indhold

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan.

Trekkeis.dk. Ordinær Generalforsamling 23-02-2013. Referat. Kim Ursin overtog posten som ansvarshavende redaktør og layouter efter Stefan. Trekkeis.dk Ordinær Generalforsamling 23-02-2013 Referat 1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent: Susanne B. Thomsen. Referent: Tonny N Jensen Stemmetællere Michael S Muller og Morten

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere