TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10"

Transkript

1 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens vand - side 24

2 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Ny sti - vand på stien Vi tænker energirigtigt Juletræet tændt Gambia-foredrag Nyt om motionsrummet Debat Energimøde om pilotprojekt Nyt fra Storkereden Nyt fra Amba Nyt fra HIF Bjarnes Hjørne Jazz på skolen Landsbyrådet generalforsamling Historien om vores vandværk Kaffestue hos Gertrud Redaktion Tine Svitzer Rundingen 7 Tlf: side 2-3 side 4-5 side 6 side 8 side 10 side 11 side side 16 side 18 side 19 side 20 side 21 side 22 side 23 side 24 side 27 Aktivitetskalender 14/2: HIF afholder fastelavn på skolen kl /2: HIF generalforsamling på skolen kl. 19,30. 1/3: Kagedag på skolen kl /3: Kaffesalon hos Gertrud kl. 19,30. 7/4: Kaffesalon hos Gertrud kl. 19,30. 14/4: Landsbyrådets generalforsamling på skolen. Nyt fra Landsbyrådet Landsbyrådet har besluttet, at vi fremlægger vores referater på HH-Portalen. Desuden vil referaterne kunne læses i Tidende. Hvorfor gør vi det? Vi gør det af den simple grund, at vi ikke ønsker at skjule noget, og at vi ønsker at vores medlemmer løbende kan følge vores arbejde. Vi håber denne åbenhed vil blive fuldt op af et stort fremmøde til vores GF, hvor alle er velkomne til at deltage, og håber vi, opbakning til vores arbejde. Landsbyrådet i Herringløse Anders Gøricke Landsbyrådsmøde den 5 januar 2015 kl 19,30 hos Henrik. Til stede: Helle, Lotte, Kasper, Henrik, Claus og Anders I.Meddelelser Sti til Gundsømagle sø. Helle har videresendt mail angående nogle juridiske spørgsmål. Svar fra kommune ved Helle. Vi laver møde til foråret med kommunen. Helle ansvar. Orientering fra AG angående stien fra sko- Jørgen Brieghel Østerbo 6 Tlf: Oplag: 300 stk Tryk: Jungersen Udgives: Fire gange årligt Modtagere: Samtlige husstande i Herringløse og omegn. Dagbladet og andre aviser. Roskilde Kommune. Fjordmuseet i Jyllinge. Biblioteker i Roskilde Kommune. Annoncører. Deadline til næste blad: 1. maj Side 2- Februar 2015

3 len til Højvangsvænge. Artikel bragt i Dagbladet, er i dialog med kommunen om vand på stien ved Peter. Orientering om det vestlige gadekær. Sejl er taget ned. Henrik er tovholder på det sammen med AG. Der har været kritik af gadekæret og andre ting. Se særskilt punkt. Orientering om for enden af vejen der bliver i Januar holdt afslutningsmøder. II. Diskussion - Arkiv. Ansvar: Kim. Rummene er byttet rundt. Kim er i kontakt med Christian Sørensen om udvikling af arkiv. - Collage udkast sendt afventer endelig udgave. Ansvar AG - Trafik Sengeløsevej Østrupvej til Gundsømagle. Østrupvej projektet debatteres. Det blev aftalt at Gundsømagle hægter sig på os. Vi skal lave et borgermøde med trafik som emne, det samme vil Gundsømagle gøre. Derefter holdes møde med kommunen. Ansvar Kasper. Kasper skriver indlæg til Tidende angående Østrupvej og svare på kritik og giver vores holdning til kende. - Herringløse som energilandsby status. Ansvar Helle og Anders. Vi har fået bevis for at vi har sænket vores energiforbrug med ca 24 %. Kommunen vil lave pressemeddelelse hvor vi skal være med. Januar/februar. - Økonomi status fra Kim G. : SMS modul er ok forventet omkostning kr. 5000,00. Lotte har lovet at til næste møde efter festen ligger der en plan klar på dette. Ansvar Lotte. - Generalforsamling, nye vedtægter, gennemgået og der var opbakning til det fra bestyrelsen. Kirsten fin pudser vedtægterne. De nye vedtægter bringes i Tidende i februar nummeret. - Mail om pulje til AG har sendt forslag. Fint forslag modtaget. AG har foreslået at vi bruger kr af vores egne penge, hvis vi vinder prisen. Det var opbakning til dette fra bestyrelsen. - Pris fra Montage smeden på flagholdere. Antal 77, Pris 256 kr/beslag + moms. Omkostningen er for høj. Der skal findes anden løsning. - Sti langs med søen hvad er byjord? Der arbejdes videre med det. Lotte snakker med Søvænget grundejerforening. - AG ringer til ejeren af Rytterkær. - Se mail fra Gitte Holm om opstilling af telt. Bestyrelsen sagde ok til anmodningen, dog med det forbehold at naboerne godkender det. Dette videregivet til Gitte Holm. - Det vestlige gadekær, kan der ligges fliser under seglet og kan man som medlem af Landsbyrådet afholde en reception på stedet. Dette blev sat på stand-by. - Indlæg i Tidende. Jeg ønsker en debat om følgende: Jeg vil skrive et indlæg som får nogenlunde denne ordlyd: Martin Poulsen har gennem et længere skriveri med Landsbyrådet gjort opmærksom på nogle problemer i Herringløse, som han mener mange i Landsbyen bakker op om. 1. Landsbyrådet er et byråd 2. i Roskilde og dermed i Herringløse. 2. Landsbryådet har alt for meget magt og indskrænker fleres personlige frihed. 3. Landsbyrådet har ødelagt det vestlige gadekær 4. Landsbyrådet er skyld i at der er 60 km/t til Gundsømagle samt har fået etableret en uheldig vejchikane i Herringløse. Det blev aftalt at der bliver givet et svar som bringes i Tidende, da vi ønsker at få afklaret om vi har opbakning til det arbejde vi laver for Herringløse. - Festen. Mad ansvar AG, musik ansvar Lotte, Bar ansvar Lotte. Opdækning osv os alle, vi mødes den 23 kl 1800 til klargøring. Monja tilstede og der må bruges op til 2000 kr på udsmykning osv. Monja og Lotte har ansvaret. Side 3- Februar 2015

4 Så blev stien indviet For 5 1/2 år siden indviede vi den gamle sti fra Herringløse til Gundsølille, som i øvrigt tog 5 år at få etableret. Til indvilgelse deltog Evan Lynnerup tidl. borgmester i Gundsø kommune. Nogle af stikordrene fra den gang var: Det har taget 5 år at få etableret stien. Der var mødt 80 op til indvielsen Nu kan børnene cykle trykt i skole En lang demokratisk vej. Nu 5 ½ år efter kan vi gøre status over sti nummer 2. Nogle af ovenstående stikord er de samme i dag som dengang, dog var der kun 15 som deltog i indvielsen. For 5 1/2 år siden lavede vi en aftale med Roskilde kommune som gik ud på, at dette projekt skulle gøre op med kræver- mentaliteten. Vi borgere skulle deltage meget mere aktivt i projektet, f.eks. i det praktiske arbejde. Side 4- Februar 2015 Allerede hurtigt i forløbet var politikerne i kommunen med på sagen, og bevilgede pengene. Herefter var det op til forvaltningen, Landsbyrådet og lodsejeren at få projektet kørt igennem. Nu udviklede sagen sig sådan, at der var penge nok til etableringen, så det vi har deltaget med har været flere møder omkring projekt og mange mails mellem lodsejer, kommune og os. Til sidst lykkes det at få projektet godkendt hos alle parter. Især skal der lyde en stor tak til lodsejerne Peter og Tina Hansen. Vores erfaring med dette projekt er, at de personer i Roskilde kommune som forhandler disse projekter skal være i øjenhøjde med de borgere som man ønsker inddraget, samt dem som det går ud over. Tak til Roskilde kommune for en flot sti. Anders Gøricke

5 Kommunen klar til at løse problemerne med den nye sti Stien samler vand i en lille sø på grund af dårlig nedsivning Næppe var den nye cykelsti indviet, før det begyndte at regne og vand samlede sig på stien. I praksis blev den umulig at benytte. Landsbyrådet kontaktede Roskilde Kommune for at finde en løsning på problemet. Torben Jørgensen, formand for Plan- og Teknikudvalget, er opmærksom på problemet og lover en løsning. Han skriver i et brev til Landsbyrådet: Jeg har nu undersøgt sagen i forvaltningen, og den omtalte vandpyt er problematisk, fordi den både er stor, men også fordi den bliver liggende længe. Dette er vurderet til at være grundet et lokalt dybdepunkt med dårlig nedsivning i jordbundsforholdene. Før lå vandpytten delvist ude på vejen, nu ligger den inde på cykelstien. I det konkrete tilfælde er der lavet en faskine i truget langs stien. Forvaltningen forventede ikke, at det ville løse problemet helt, men problemet er endt med at være større end det, de havde regnet med. Forvaltningen har undersøgt løsningsmuligheder for at få reduceret eller fjernet problemet. Mod Hvedstrup er vandløbet beskyttet og mod Herringløse er den lille sø beskyttet. Derfor er der ikke gode muligheder for at aflede vandet. En faskine kan være en mulighed for at øge kapaciteten. Det vil øge mængden af vand, men ved større mængde regn vil der stadig være en sø. Nedsivningen vil ikke øges, så den vil i så fald stå der i lige så lang tid som på nuværende tidspunkt. Forvaltningen er stadig i gang med at undersøge forskellige muligheder og indhente priser, så problemet kan blive løst. Forvaltningen er også bekendt med to andre afvandingsproblemer på den nye sti og arbejder i samme omgang på at løse disse, skriver Torben Jørgensen til Landsbyrådet. Vi følger sagen tæt Anders Gøricke, formand for Landsbyrådet, siger om sagen: Landsbyrådet har flere gange haft kontakt med forvaltningen i Roskilde kommune. De har erkendt, at der er et problem, de vil finde en løsning på det. Landsbyrådet følger sagen tæt og vi giver garanti for at der findes en løsning. Side 5- Februar 2015

6 Boliger i Herringløse udleder mindre CO2 Det er lykkedes at få borgerne til at tænke og tale om deres energiforbrug Herringløse har gennem de sidste 4 år været energilandsby. Projektet har fået borgerne i Herringløse til at tænke og tale om deres energiforbrug. Tallene fra en spørgeskemaundersøgelse, som Herringløse Landsbyråd har gennemført, viser at de undersøgte boliger har reduceret CO2 udledningen med 25 % og 35 % i forsamlingshuset. Samlet set er det 131 tons CO2 årligt. Landsbyrådet i Herringløse har siden 2010 sammen med Roskilde Kommune gennemført en lang række initiativer for at sætte fokus på klimadagsordnen. Der har været flere arrangementer og fester, og et stort fælles arbejde har medført, at mange boliger er blevet energirenoveret med efterisolering og nye vinduer eller har fået mere vedvarende varmeanlæg som pillefyr, solceller og jordvarme. Landsbyrådet har gennemført en undersøgelse af et stort antal huse og her viser det sig, at CO2-udledningen er reduceret med 25 % og på den tidligere skole helt op til 35%. Alene på de analyserede huse og skolen er der således sket en nedsættelse af CO2-udledningen med i alt 131 t på de 4 år. Klima- og Miljøudvalget er på sit møde d. 13. januar blevet orienteret om erfaringerne med energiprojektet i Herringløse. Udvalgsformand Jeppe Trolle siger: Det er meget glædeligt at konstatere, hvordan lokale ildsjæle kan medvirke til at Side 6- Februar 2015 opnå betydelige resultater og store klimaforbedringer. Dette resultat viser, at der er et stort potentiale i at energirenovere bygningerne og omlægge til vedvarende varmesystemer. Den udvikling ønsker kommunen at støtte gennem nye initiativer initiativer Formand for Landsbyrådet, Anders Gøricke, siger: Landsbyrådet i Herringløse har støttet op om projektet og vi har sammen med Roskilde Kommune afholdt en række arrangementer. Det er lykkes os at få borgerne i Herringløse til at tænke og tale om deres energiforbrug, så jeg regner med at de gode bestræbelser på at forbedre klimaet fortsætter de næste år.

7 Herringløse Tidende Side 7- Februar 2015

8 Julelys ved gadekæret Søndag den 30. november 2014 kl. 16 samledes ca. 75 børn med forældre og bedsteforældre traditionen tro ved det vestlige gadekær til den årlige juletræstænding i Herringløse. Juletræstændingsudvalgets nissepiger serverede gløgg, æbleskiver og varm kakao, mens juletoner strømmede ud over den forventningsfulde skare. Efter nedtælling tændtes træet smukt i mørket, hvorefter Clara og Edith sang julesalmer a capella efterfulgt af Cornet-Oles muntre spil. Kl. 16,30 begyndte børnene at kalde på julemanden og minsandten om han ikke kom frem, standsmæssigt kørende bagpå Martins månebil. Efter dans og sang om træet var der uddeling af godteposer til børnene, mens den sidste gløgg forsvandt fra gryderne. Juletræstændingsudvalget takker alle for en god eftermiddag og retter en særlig tak til Clara, Edith, Ole, Finn og Jens, der alle medvirkede til at få arrangementet på skinner. Vi glæder os allerede til 1. søndag i advent 2015! Side 8- Februar 2015 PS: Skulle du sidde inde med en lille nissepige eller - dreng i maven, som gerne vil være med i udvalget, så ring til Louise på

9 Kagedag for store og små Søndag den 1. marts er dagen, hvor du har mulighed for at vinde en præmie for din kage. Der vil være præmie til den flotteste og den sjoveste (og så skal den selvfølgelig også smage godt). Der er præmier i både børne- og voksenrækken. (Det skiller ved 12 år). Mød op på Herringløse skole kl og lad os alle smovse os i kager, bare denne ene dag. Så fortsætter det sunde liv om mandagen. 9 gruppen serverer kaffe, te og saftevand. Adgangstegn: Mindst en kage pr. familie. Pris:20 kr. pr. voksen næse og 10 kr. pr. barnenæse. Herringløse Tidende Tilmelding nødvendigt senest den 26. februar til Tine Svitzer tlf eller Charlotte Hansen tlf På glædeligt kage gensyn Side 9- Februar 2015

10 Nu bliver der strikket og syet til Gambia Mandag d. 10. november havde vi besøg af Mona Nicolaisen og Ellis Olsson, der fortalte om deres hjælpearbejde i Gambia. 25 personer mødte op for at høre om deres store arbejde og se lysbilledshowet. Det var en utrolig god aften, bare synd der ikke var flere der oplevede det. Efterfølgende var der flere af byens kvinder der straks gik i gang med at sy og strikke, og deres arbejde er i disse dage på vej i container til Gambia. I løbet af aftenen var der mulighed for at købe noget som de har taget med hjem fra Gambia. 9-gruppen Side 10- Februar 2015

11 Kettlebells til motionsrummet Glæde over det nye motionsrum - men tyverier har sat skår i glæden Vores mange brugere har taget særdeles godt imod vores nye motionsrum, hvilket glæder os meget! Vi får løbende forslag til forbedringer, hvilket vi er glade for. På det seneste har vi efterkommet ønsker om nye hulahopringe ligesom vi har anskaffet kettlebells i sæt af 10, 16 og 24 kg - aktuelt ligger der ønsker om yderligere Herringløse Tidende redskaber, som vi vil tage op på generalforsamlingen i februar. Imidlertid er ikke alt fryd og gammen: vi har været plaget af tyverier fra motionsrummet, hvor vores 8 kg håndvægte samt små vægtstænger til vægtskiverne er stjålet. Vi er rigtig ærgerlige over, at nogle åbenbart ikke kan kende forskel på eget og vores fælles ejendom og opfordrer endnu en gang til, at man tager en snak med sine børn om brugen af motionsrummet og respekten for vores fælles ejendom. Vi vil minde om, at tyveri er strafbart og at vi overvejer politianmeldelse, såfremt de forsvundne genstande ikke returneres til rummet. Afslutningsvis ønsker vi alle brugere god fornøjelse i vores nye lokaler, hvor vi henstiller til, at man ikke åbner vinduerne i loftet, da disse i nogle tilfælde ikke kan lukkes igen. Mvh. HIF Herringløse Dyreklinik Skolegyden 3,Herringløse Side 11- Februar 2015

12 DEBAT: Hastighedsbegrænsning mellem Herringløse og Gundsømagle Jeg kan ikke forstille mig at jeg er den eneste borger i Herringløse og omegn der synes at den nye fartgrænse på 60 km/t, som blev etableret meget pludseligt d. 22 dec, mellem Herringløse og Gundsømagle er noget overilet. Som man kan læse i sidste nummer af Herringløse Tidende (nov 2014) er det vores eget Landsbyråd, der på vegne af hele byen, syntes det er en god ide at vi skal til at køre 60 km/t på en helt normal dansk landevej. Jeg kan måske forstå at man lige inden og efter Østrup, hvor der er huse, sætter en hastighedsgrænse på 60 km/t, men at der er 60 km/t hele vejen også på de lange LIGE stræk. Det er helt i skoven. I skal være klar over, at hvis der køres blot 78 km/t, så koster det kr i bøde og et klip i kørekortet. Det kommer man hurtig til på en normal landevej med 60 km/t fartgrænse, hvor der i øvrigt intet belæg er for at vi skal køre i denne langsomme hastighed hele vejen. Det har intet med sikkerhed at gøre. I den Rapport som Roskilde kommune har fået udarbejdet af Grontmij (TSI rapport) er der sket 14 uheld på 9 år, desværre 2 stk. med dødelig udgang. Sagen er dog blot, at ingen af disse uheld skyldes normale bilister, som overholder færdselsloven. Alle uheldene skyldes hasarderet kørsel, alt for høj hastighed, spiritus, narko og manglende overholdelse af vigepligten (krydset i Østrup). Ikke ét uheld skyldes de normale bilister som kan overholde reglerne. Den selv samme rapport siger også, at ud fra trafiktal og målte hastigheder er der ikke de store problemer med hastigheden. Jeg Side 12- Februar 2015 kan derfor kun se, at indførslen af 60 km/t hastighed vil medføre stor gene for alle pendlere. Endvidere vil den lave hastighedsbegrænsning føre til langt flere farlige og hasarderede overhalinger. Jeg tror ikke at uheldsraten bliver lavere af den grund. De eneste som kommer til at tjene på det her er politiet og deres bødekasse. I kommer til at betale. I samme moment har man ud for Østrupvej nr. 7, uden at spørge beboeren hvis indkørsel nærmest er blevet blokeret, etableret en chikane. Den er så smal, at landmændene ikke kan komme forbi med deres maskiner uden enten at køre skiltene ned eller køre på fortovet i modsatte side. Chikanen er anlagt et meget uheldigt sted. Jeg mener, det er direkte farligt at passere den. Når der kommer en bilist fra Sengeløse med en smule fart på, og det gør der, så opstår der farlige situationer, og det er kun et spørgsmål om tid, før der sker en ulykke der. I januar skete det første uheld pga chikanen. Vi skal på ingen måde diskutere hastigheden i byen, men måske et bump, eller skildpadder havde været langt at fortrække. Jeg har rettet henvendelse til Landsbyrådet og spurgt, hvad man har bedt Roskilde kommune fortage sig vedr. Østrupvej på en mail d , lige efter at skiltene med 60 km/t pludselig var kommet op. Jeg spurgte ind til hvorledes Landsbyrådet var involveret i sagen. Det kom der en længere samtale ud af. Jeg mener, at landsbyrådet overskrider sit mandat og virke ved at bringe private politiske og følsomme emner, som hastighed på de danske landveje op, og udtale sig på HELE byens vegne og dermed også mine vegne. Det kan kun blive kimen til ufred og ballade i vores dejlige by. Jeg mener Landsbyrådets primære opgave må være at arrangere byfester, juletræstænding, Sct Hans mm og fremme det sociale samvær mest muligt. Altså tage

13 mindre følsomme emner op, som ikke indskrænker ens personlige frihed eller skaber ufred i byen. Allerede i 2011 var trafikken i og omkring Herringløse på dagsorden i Landsbyrådet (jeg var selv suppleant), dvs. der er rettet henvendelse til Roskilde Kommune længe inden borget mødet d. 27 okt Jeg har forgæves forsøgt at bede om en kopi af referaterne fra Landsbyråds møderne, så det var muligt at se, hvornår Landsbyrådet har taget kontakt til kommunen vedr. hastigheds nedsættelse mm. Det har jeg fået en venlig mail retur på som lyder meget ordret Mht til referater så får du intet af det. AG Jeg kan ikke forstå, at vi har et demokratisk valgt Landsbyråd, som kører for mig og hele Herringløse en skjult Agenda. Der er ingen i Herringløse som kan få fat i vedtægterne for Landbyrådet, uden det kræver adskillige mails. Referaterne for alle møder der holdes i demokratiets navn er hemmelige. Det har jeg meget svært ved at forstå, man kan jo godt få den tanke, der foregår noget, som ikke tåler dagens lys. Jeg vil inderligt bede om at alle vedtægter, vedlagte formål jfr. 4 og alle referater er tilgængelige på HH-portalen, så borgere, uanset om de er medlemmer eller ej af Landsbyrådet, har mulighed for at se hvilken politiske tiltag og veje vinden blæser i Herringløse ifølge Landsbyrådet. Der er ikke noget mere prisværdigt end ildsjæle i dette samfund, som gør en forskel og brænder for en sag. Det billede havde jeg af Landsbyrådet i mange år, men de seneste år er billedet begyndt at falme, og jeg synes, jeg ser en tendens til et råd der tilegner sig mere og mere magt i vores alle sammens navn. Jeg er endvidere blevet opfordret til at melde mig ud af Landsbyrådet, grundet mine kritiske spørgsmål!!!!. Det er ikke sundt demokrati. I min verden man må vel have lov at ytre sig, også selv om det er kritisk. Jeg føler det ikke er tilladt af det sidende landsbyråd, derfor føler jeg mig nødsaget til at komme med dette indlæg. Med venlig hilsen Martin Z. Poulsen Herringløse Bygade 42 A 4000 Roskilde Læs svar på side 14 Nedrivning Jord & Beton Anlæg Brolægning Vedligeholdelse Faskiner & Dræn Side 13- Februar 2015

14 DEBAT: Svar til Martin Poulsen Martin Poulsen har gennem flere mails rettet en kritik af det arbejde Landsbyrådet laver. Vi føler derfor at der er behov for at få afdækket om vi gør noget forkert, eller der er opbakning til vores arbejde. Kritikpunkterne er følgende: Landsbyrådet er som et byråd nr. 2 i Roskilde kommune. Bestyrelsen i Landsbyrådet er håndplukket Landsbyrådet føre en ukendt politisk linje Landsbyrådet skal holde sig fra holdninger lokalt og politisk mærkesager, og kun arrangere loppemarked, juletræstændning osv. Landsbyrådet har ødelagt det vestlige gadekær Landbyrådet er skyld i at hastigheden er 60 km/t på Østrupvej. Martin oplyser til os, at han taler på vegne af mange i Herringløse. Vi vil kort svare, at vi er upolitiske og har som formål at arbejde for borgerne i Herringløse. Vi har ikke nogen politiske mærkesager, og vælger at kæmpe for de ting som betyder meget for borgerne i Herringløse. Alle kan stille op til bestyrelsen i Landsbyrådet og de bliver valgt på demokratisk vis ved vores GF. Mht. til det vestlige gadekær har der været afholdt borgermøder og det var vores opfattelse at det var en god demokratisk proces vi var igennem. Mht. til Østrupvej se Kasper svar i Tidende. Vi mener i Landsbyrådet at vi skal blande os i sager som vedkommer borgerne i Herringløse. Vi er høringsberettiget i Roskilde kommune og høster stor respekt for vores arbejde. Vi er gået for lidt over 100 medlemmer til 148 på nuværende tidspunkt. Det tager vi som et skulderklap fra borgerne i Herringløse. Side 14- Februar 2015 Hvis der er behov for et møde omkring anklage punkterne, vil vi meget gerne deltage i det. Landsbyrådet i Herringløse DEBAT: Svar til Martin Poulsen Herringløse Landsbyråd blev i februar 2014 opmærksom på Roskilde Kommunes planer om trafiksikkerhedsinspektion og forbedring af trafiksikkerheden på Østrupvej. Disse planer har siden været omtalt i flere numre af Herringløse Tidende. Landsbyrådet fik arrangeret et høringsmøde med beboere på Østrupvej og Roskilde Kommune. Kommunen udarbejdede på baggrund af trafiksikkerhedsinspektionen en såkaldt TSI-rapport, der anbefalede mere end 50 ændringer på Østrupvej. Landsbyrådet bad om at få rapporten, og den har siden april været tilgængelig på hh-portalen.dk. Beboere på Østrupvej gav på baggrund af TSI-rapporten et høringssvar, der kritiserede manglen på forbedringer inde i Herringløse by mht. oversigtsforhold, bløde trafikanter og 40 km/t zone, og støttede derudover generelt forslagene TSI-rapporten. Roskilde Kommunes planer blev fremlagt på borgermødet d. 27/ , hvor flere af tiltagene blev diskuteret kritisk. Det blev besluttet at støtte op om projektet. Det er vigtigt, at trafikken i Herringløse er for alle; fodgængere, cyklister, bilister, lastbiler, busser, landbrugsmaskiner etc. Er der forslag til forbedringer af trafiksikkerheden i Herringløse, opfordrer vi derfor alle til at sende en mail til Landsbyrådet, så vil vi hjælpe, så godt vi kan. Alternativet er at skrive direkte til Roskilde Kommune. Landsbyrådet har på opfordring fra borgere i Herringløse sendt nedenstående brev til kommunen vedr. indsnævringen på Østrupvej.

15 Vedr. indsnævringen på Østrupvej har beboere i Herringløse gjort opmærksom på følgende to alvorlige problemer. 1. Indsnævringen gør det vanskeligt, hvis ikke direkte umuligt, for landbrugsmaskiner at benytte Østrupvej, da chikanen er for bred. Herringløse ligger i landzonen, og det er helt nødvendigt at landbrugsmaskiner fortsat kan benytte Østrupvej. 2. Indsnævringen forårsager flere farlige situationer for bilister, hvilket kan observeres ved forøget brug af horn etc. Årsagen anses for at være indsnævringens længde kombineret med dårlige oversigtsforhold på Østrupvej ned mod Herringløse Bygade. Det foreslås på denne baggrund, at indsnævringen reduceres både i bredde og i længde. Det understreges, at der er tale om et alvorligt og akut problem, der bør reageres på hurtigst muligt. Kasper Reck Landsbyrådet i Herringløse Herringløse Tidende MIN BUTIK Kunsthåndværk og gaveartikler Kunsthåndværk og gaveartikler Fuglefoder, fuglekasser, redekasser samt kanin og hønsehuse. Bøffer, pølser og stege fra Herefordkvæg OBS: Butikken åbner først d. 7. marts efter vinterlukningen. Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf www. min-gaardbutik.dk - Side 15- Februar 2015

16 Energi-piloter mødtes på skolen Da Roskilde Kommune var på jagt efter en landsby til et pilotprojekt om energirenoveringer, var Herringløse hurtigt på pletten. Syv familier meldte sig til pilotprojektet, der startede med at fire i starten af november åbnede deres hus for naboerne til Energitjenestens klassiske for enden af vejen arrangementer, med grundige energigennemgange af husene og mulighed for naboer for at høre med. Samtidigt eller efterfølgende fik alle syv besøg af både en energimærkekonsulent og en BedreBolig rådgiver. Onsdag den 21. januar mødtes så de - der havde mulighed for det på denne helt almindelig sene eftermiddag - i kassestuen på Herringløse skole til et fokusgruppeinterview om energimærkeordningen og BedreBolig ordningen og indholdet i rapporterne herfra. Erik, Henning, Solveig, Laila, Kim og Eva svarede hjælpsomt på de mange spørgsmål. COWI stod for interviewene, der kom godt omkring, hvad der virker, når en kommune gerne vil fremme energirenoveringer. Og som sluttede af med gode råd til Roskilde Kommune. Et af dem var, at det var en god idé netop at tage udgangspunkt i et lokalsamfund. Sidste del af pilotprojektet bliver, at de syv familier tester det spørgeskema, som COWI nu hjælper Roskilde Kommune med at udvikle. Pilotprojektet har også givet input til rammer for de byfornyelsesmidler i 2015, som giver tilskud til energirenoveringer af ejerboliger og andelsboliger i Roskilde Kommune, som ikke har fjernvarme. Efter først til mølle princippet gives 25 % tilskud, maksimalt dog kr., til energirenoveringsprojekter, som en energi- Side 16- Februar 2015 mærkerapport for boligen dokumenterer som rentable. Der er tilskud til mindst 80 boliger. Der vil også kunne ydes tilskud til selve energimærkerapporten, forudsat der gennemføres ét eller flere rentable projekter fra den. Tilskuddet kan desuden bidrage til at dække udgiften til konvertering til vedvarende energi, hvis energimærkerapporten anviser rentable muligheder. Roskilde Kommune forventer at kunne annoncere starten på ordningen i løbet af nogle måneder. Ordningen vil blandt andet blive annonceret i Roskilde Avis på side 2 der hvor der plejer at være oplysninger fra kommunen. Det tager lidt tid at stable en sådan ordning administrativt på benene, da byfornyelsesloven har en del formelle krav, som skal opfyldes. Det er vigtigt, at der ansøges inden projekterne sættes i gang. Energimærkerapporten må desuden ikke være ældre end et år fra starten på ordningen. En forudsætning for at ordningen gennemføres er, at Roskilde Kommune som sædvanligt opnår byfornyelsesramme fra staten. Pia Berring Udviklingskonsulent By, Kultur og Miljø Sekretariatet Roskilde Kommune

17 DEBAT: En ommer på Østrupvej? Den jævnt glidende morgen- og aftentrafik gennem byen er nu afløst af showtime i myldretiden i form af russisk roulette - hvem når at komme udenom chikaneøen, inden der kommer én susende om hjørnet, og hvem når det ikke. Det fører vi en statistik over. Indtil nu har vi kun hørt 2 brag, og der er kun sket materiel skade. Kofangere, forskærme, lidt lygter osv. Måske har der været flere - vi er jo ikke hjemme hele tiden - men der vil helt sikkert komme ulykker med jævne mellemrum. Ikke at det hver gang er utålmodige personer, der bare smutter ud, nej man skal virkelig samle mod til sig og be til, at man når rundt. Om en måned kommer alle motorcyklerne, men de kan redde sig ved at køre op over fortovet. Vi har selv ønsket en fartbegrænsning på Østrupvej og gerne en eller anden chikane ved indkørslen til byen. Men at lave en sådan ø kun 30 m fra T-krydset, hvor der intet overblik er, og hvor man allerede er nede i fart, er helt hen i vejret. Oven i købet har man lagt øen så tæt på en privat udkørsel, at beboerne har meget vanskeligt ved at komme ud. Et par små chikaner på det vi kalder den lille Bygade - det snævre stykke fra Østrupvej ned til det vestlige gadekær - ville være på sin plads. Der er flere, der kører alt for stærkt på den lille vej uden fortove. Da det imidlertid ikke kan bevilges, må vi henstille til de pågældende at sætte farten lidt ned. Helle Simonsen Hjemmet - det røde hus på hjørnet. Side 17- Februar 2015

18 Storkereden: Vi er ude hver dag - uanset vejret Vinteren er i fuld gang. Vi får kælket og leget i den smule sne, der har været og børnene nyder det. Vi er ude hver eftermiddag næsten uanset vejret. Her i januar har vi haft et lille emne om egern i børnehaven. Vi har sat 3 foderhuse op, så nu venter vi spændt på, hvornår egernet opdager dem. I den kommende tid vil børnehaven og de store i vuggestuen, selvfølgelig beskæftige sig med fastelavn. Der skal laves masker, synges sange og selvfølgelig slå katten af tønden. Når vinterferien er overstået, begynder vi så småt at tænke på forår. Vi glæder os til den lysere tid og vores planer om at børnene selv skal så lidt, som vi så kan høste til efteråret. I vuggestuen har vi haft lidt ekstra fokus på hvem er jeg. Alle børn har haft billeder med Side 18- Februar 2015 af deres familie og vi har lavet små huse til hvert barn. Det synes børnene er rigtig sjovt. Både at se på sin egen familie, men også at se de andre børns familie. Her i vintertiden har vuggestuen og børnehaven hver deres dag ovre i hallen. Det er altid en succes og børnene glæder sig til rigtig at kunne tumle. Børnehaven deler vi op i mindre grupper, så vi bedre kan tilrettelægge legen/rytmikken efter alder. I vuggestuen er det de ældste børn, der tager af sted. Det er for voldsomt for de små. De bliver på stuen, hvor der så i den time er lidt mere ro på stuen. I løbet af foråret får vi en del nye børn ind i vuggestuen og lidt i børnehaven. Det bliver rigtig spændende og vi glæder os til kommende nye legekammerater.

19 Nyt fra Amba Siden sidst: Vi har haft generalforsamling i Amba. Der blev ikke foretaget udskiftninger i bestyrelsen. Herringløse Tidende Vi har nu afleveret det nye kondirum til HIF og det må vist kaldes en stor succes. Vi går nu i gang med renovering af det gamle kondirum, der herefter skal bruges til lokalmuseeum og mødelokale. Christian sørensen er i gang med at søge midler til projektet. Amba er ligeledes i gang med at søge midler, men det er til udskiftning af de ældgamle Velux vinduer i det nye kondirum. Vh. Leo Side 19- Februar 2015

20 Nyt fra HIF - husk fastelavnsfesten Idrætsforeningen holder generalforsamling den 24. februar 2015 kl på skolen. Dagsorden i henhold til vedtægterne er: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Formandens beretning 5. Regnskab/kasserens beretning 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 9. Valg af 1 suppleant for bestyrelsen for 1 år 10. Valg af 1 revisor for 2 år 11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 12. Eventuelt Alle er velkomne. Fastelavnsfest Fastelavnsfesten afholdes lørdag den 14. februar 2015 kl 14 i gymnastiksalen på skolen. Bemærk lørdag. Vi har valgt at afholde det lørdag af hensyn til dem af jer som skal til andre fastelavnsarrangementer på fastelavns søndag. Håbet er at der kommer mange. Entré kun 25 kr. Kaffe og te er gratis, en fastelavnsbolle til de lækkersultne kan købes for 15 kr. Der er præmier til kattekonge og -dronning samt bedst udklædte i flere kategorier. Kom og vær med til at gøre det til en festlig dag. Hvis i gerne vil deltage i en af vores aktiviteter så er det ikke for sent. Kontakt de holdansvarlige. I kan se dem på bagsiden af Tidende. Motionsrummet er som tidligere omtalt flyttet og vi har fået meget fin respons. Tak til alle brugere for det. Jer som ikke er medlem men gerne vil starte op kan kontakte Sune. I kan finde Sunes kontaktinfo på bagsiden. Det koster kun 300 kr for et halvt år. Et familiemedlemsskab koster 600 kr pr halvår for hele familien! Det er billigt :-) Side 20- November 2013

21 Bjarnes Hjørne Så er jeg her igen Advarsel!!! Dette er muligvis satire. Juleaften fik nogle af os hvidevarer i gave - nogle af dem var fundet på de gule sider. Til risalamanden fik vi dejlig rød kirsebærsovs. Til kaffen fik vi en negerbolle (kun en hver). Jeg har tænkt meget over, om jeg burde skrive det her, for støder jeg nu nogen? Jeg mener, mange kunne jo komme efter mig: Juleaften er en kristen højtid hvad siger mon de troende fra andre religioner og Jehovas Vidner til det? Hvidevarer, er der nogle hvide mennesker der føler sig krænket, fordi en hvidevare kunne jo være en mikroovn? De gule sider kommer kineserne nu efter mig, fordi de ikke vil nedgøres til en hjemmeside? Eller negerbolle bliver de sorte i Afrika og Amerika nu sure fordi jeg spiser deres farve (svenskerne bliver garanteret sure de bliver sure over alting). Rød kirsebærsovs og kommer indianerne også efter mig????? Satiren (?), muligvis, slut. Altså, ytringsfrihed er tilsyneladende blevet en svær størrelse i disse tider, som ellers er de mest oplyste i verdens-historien. Herringløse Tidende Ytringsfriheden er altid blevet udøvet med respekt og hensyn til hinanden og de andre. Nogen kalder det også for dannelse. Forestil dig, der blev lavet et elekronisk program der oversatte vore tanker til synlig tekst, som andre kunne læse. De fleste af os ville nok indskrænke vores tankevirksomhed en del. Nå, det er godt at vi har en masse intellektuelle, chefredaktører og Phd-studerende i hundredevis til at finde ud af det. Dog foretrækker jeg at tænke på nogle citater som min gamle mormor lærte mig for ca. 133 år siden: Tale er sølv tavshed er guld og Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Da det sidste citat er fra Bibelen, håber jeg ikke at jeg støder ateister og andre anderledes troende. Hvor verden end er på vej hen, går det mod forår i Herringløse. Bjarne Leed Loppemarked Ved gadekæret Vi holder loppemarked søndag den 31. maj. Husk at sætte X i kalenderen. Hilsen fra 9-gruppen Side 21- Februar 2015

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3 Herringløse Maj 2015 TIDENDE 100.000 kr til de unge Herringløse har vundet Roskilde Byråds landsby- og bydelspris. 100.000 kr. blev modtaget af Landsbyrådet. Pengene skal gå til et samlingssted for de

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Herringløse Februar 2014. Herringløse TIDENDE. Børnehavedans side 10 Kaffesalon side 4. Jazz fylder skolen side 14

Herringløse Februar 2014. Herringløse TIDENDE. Børnehavedans side 10 Kaffesalon side 4. Jazz fylder skolen side 14 Herringløse Februar 2014 Herringløse TIDENDE Børnehavedans side 10 Kaffesalon side 4 Jazz fylder skolen side 14 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Kaffekomsammen Førstehjælpskursus Velbesøgt valgmøde Storkereden

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014 Herringløse November2014 TIDENDE Farlige væsener i Herringløse Halloween er blevet en fast tradition, også i Herringløse. Ikke mindre end 19 mere eller mindre farlige væsener fandt frem til redaktørens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende Herringløse August2014 TIDENDE Loppemarked kickstartede sommeren Læs side 4-5 De fortæller om hjælp til Gambia Læs side 18 Løbet i gang Læs side 14-15 Han fortæller alt om øl Læs side 6 Flammende fest

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 18. maj 2015 kl 17.00 på Hotel Fortunen

Ordinær generalforsamling den 18. maj 2015 kl 17.00 på Hotel Fortunen Ordinær generalforsamling den 18. maj 2015 kl 17.00 på Hotel Fortunen Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn (Grundlagt 1921) www.gf-fortunen.dk 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Mogens

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22

Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22 Herringløse November 2013 TIDENDE Herringløse på vej til valg Side 6-7 Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Halbal på skolen Oplæg til valgmøde Kvinderne

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

TIDENDE. Farten ned. Herringløse November 2015. Havefolk fik ny viden - s. 7. Borgmesteren klippede snoren til Herringløses nye bålhytte Læs side 4

TIDENDE. Farten ned. Herringløse November 2015. Havefolk fik ny viden - s. 7. Borgmesteren klippede snoren til Herringløses nye bålhytte Læs side 4 Herringløse November 2015 TIDENDE Farten ned Roskilde kommune har besluttet at hastigheden i Herringløse nu er påbudt 40 km/t. Det bliver tilkendegivet ved skiltning. Enkelte steder inden for byen vil

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

SØPARKENS GrundejerFORENING 5260 ODENSE S.

SØPARKENS GrundejerFORENING 5260 ODENSE S. SØPARKENS GrundejerFORENING 5260 ODENSE S. etableret 1971 Referat fra foreningens ordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 25. januar 2011 i Dalumhallens klublokale. I henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere