STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILDFISKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 tdr. til handelsvare og"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed t~i ft 6 aargang fra fiskeridirekor-en nsdag 22 desember 95 Nr og lørdag 3 drivere 5-60 handelsvare. Bjarkøy fiskedes optil Norske fiskerier. maal, pris 36 kr. maalet. Ukefangst 8 maal paa garn, kvaliteten var 3-4 Uken 2-8 desember. for Titran 4400 maa. Lørdag var streks og prisen 30 kr. pr. maal. Saltet der tilstede 86 drivfartøier, 42 kjøpe- 358 tønder garnsild. Hillesøy blev fartøier og 3 kjøpere paa land. Til i uken optat 450 maal, pris 20 kr. STRSLDFSKET gav i uken et Halten-Sulen indbragtes i tiden 27 Tilvirket 350 til handelsvare og bra utbytte og veiret faldt godt, november til 9 desember 36 maall iset 250 maa!. Der er intet garnfiske. paa et par dage' nær. N at til ons- storsild, størrelse , pris 60 Tilstede 3 notbruk og 6 kjøpere. dag var det storm med landligge for -40, middelpris 50 kroner pr. maal. Malangen blev opfisket 200 maal, saagodtsom hele Baaten. E'isket fore- Deltagelsen i fisket derfra har hittil hvorav 600 maal solgtes til hermetikgaar fremdeles kun paa Sulenhavet. ikke været almindelig, da fangstfeltet fabrikker, 290 til sildoljefabrikker og Mandag indkom til Kristiansund 45 ligger 6-8 mil fra land og veirfor- 280 maal til agn. Gjennemsnitspris 7 fiskedampskibe og 4 motorbaater med holdene har været utrygge. Til Søndre- kr. pr. maal. ldervik i Tromsøysund fra igjennemsnit 8 maal, Søndmør indkom fredag l motorbaat er i løpet av høsten opfisket 00 maal størrelse sild i maalet, pris fra drivning paa Svinøhavet med en stl' garnsild. Storfjorden i Lyngen 30-36, middelpris 33 / 2 kr., tirsdag fangst av 6 stk. sild. er i uken optat 800 maal fabriksild 69 dampskibe og 7 motorbaater med alt er iaar opfisket maal av 2 mindre stæng. Kulde og tildels maal, pris 35-40, mid- storsild, mot maal til samme storm har hindret fiske. nden amtet delpris 38 kr., nat til onsdag yder- tid ifjor. V ærdien av sidste ukes er ialt optat maal, hvorav ligere 42 dampskibe og 7 motorbaater storsildfangst antages at kunne sættes saltet handelsvare :29 205, solgt med tirsdagsnatsild i gjen- til ca. l kr. Lægges hertil sildoljefabrikker 9700 maal, solgt hernemsnit 07 maal, pris 35-38, mid- værdien av hvad der er opfisket før metikfabrikker maal, solgt herdelpris 37 kr., nat til torsdag 3 damp- iaar ), skulde den samlede værdi av metikvare tdr, iset l 587 hl. skibe med fangster fra nat til onsdag storsildfisket til 8 desember være ca. og anvendt til agn 230 hl. henholdsvis og 00 maal, pris kroner, mot kroner Meløy i Nordlands amt var driv kr. Fra driving nat til tors- til samme tid ifjor. garnsfisket ved Støtt smaat og hindret dag kom ingen ind til Kristiansund, Fetsildfisket gaven nkefangst av ved snetykke uken opfiskede's 200 men derimot fredag indkom 43 damp- kun 4460 maal, hvorav saltedes til maal, hvorav saltet handelsvare 300 skibe med maal, pris 38 handelsyare 2503 tønder. pris kr. pr. maal. alt -4 kr. og lørdag 87 drivere med Laksefjorden i Finmarken menes,er inden amtet opfisket maa], maal,størrelse , at være meget sild tilstede, men storm hvorav saltet til handelsvare pris , middelpris 42 kroner og kulde hindrer driften. Der er til- tønder. maalet. Ukefangsten for Kristian- stede 2 garnbaater og 8 kjøpere. Bjugn i Søndre Trondhjems amt sund blev maal, mot i tilsva- Smørfjord - Kistrand fiskedes opti3 / 2 blev i uken sat 5 mindre stæng og oprende uke ifjor maal. ns- maal paa 2 garn. amtet er iaar fisket 20 maal hvorav 0 maal var dag var der tilstede i Kristiansund ialt optat maal fetsild, derav garnsild. Herav blev iset 80 maal, 92 fiskedampskibe, 37 motorbaater, saltet til handelsvare tønder, solgt hermetikfabrik 60 maal og saltet 67 seilsaltere, 48 saltelægtere, 3 solgt til sildoljefabrikker 3283 maal, handelsvare 0 Kvalitet 4-7 saltedampere, 82 salte- og iselag paa til hermetikfabrikker 3033 maal, iset streks vare og pris 3-34 kr. maalet. land, 4580 mand. 'ril Titran indkom 360 maal og anvendt til agn 2320 Ved' ukens slutning var her tilstede søndag 20 drivere med fra 0-200, maal, resten forbrukt. 2 notbruk med 360 mand og 30 garnigjennemsnit 88 maal, pris 35 kr., Kvæfjord i Tromsø amt var der baater med 70 mand. amtet er opmandag 5 drivere maal, de sidste par nætter intet væsentlig fisket maal, hvorav saltet til pris kr., tirsdag 35 drivere sildefiske og ingen nye stæng blev sat; handelsvare 645 tønder maal, pris kr., Der saltedes uken 600 tønder til For hele landet er til 8 desember torsdag 9 drivere maal, opfisket 444 maal fetsild mot pris 3-33, fredag 27 drivere 0-40 ) forrige nr. staar ved en trykfeil , i 93 og -8 maal dels tonætters fangst, pris kr. istedenfor rigtig' kr i 92. Der er iaar saltet

2 372 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 desember 95 til handelsvare tønder, mot i 94, i 93 og i 92. Brislingfisket kan vistnok ansees som omtrent slut, da der til Stavanger i tiden 3-8 desember intet tilførtes av denne vare. Derimot tilførtes der skj. smaasild, 3535 skj. blanding og l 435 skj. mossa. Bankfisket for \foldøen hadde i uken en fangst av fisk, hvorav 3000 torsk og 5000 sei. For Andenæs og Bleik fiskedes bra i tiden o-l desember da der blev opfisket fisk, hvorav var torsk og brosme. Vinterfisket i Finmarken hadde i sid ste uke stormhindring flere steder saa fisket blev smaat. For Medfjord fiskedes paa liner , Kaarhavn , Skippernæs , Hllningsvaagene (torsk og hyse), Kjelvik, Kamøvær og Skarsvaag Pris torsk 20 og hyse 2--5 øre pr., lever øre pr. liter. For Vadsø var fangsterne torsk og like meget hyse. Av slandssild er i uken intet ind ført, hvorfor partiet el' som i forrige oversigt anført. Saltsildmarkedet. Stettin var prisen for slandssild oj~. tønden med temmelig livlig forretning. F~tsild er noget tilbakegaat. Hollandsk fredag til 3-32 shillings kassen. Der pslag 5. 9/2: Storsildfisket: Til Titran fredag 27 dd vere maal. dels to l'eldtes om godt fiske Skotland orn- nætters fangst, pris 3~-37, igaar 3 drivere wall. Markedspris lørdag 25 shillings 5-60 maal, pris 3f) kroner. Veiret sllefuldt,.' utrygt. Ukefangst 4400 maal. gaar til Krik assen. lf ø l ge meddelelse f ra fi skel-j stiansund fra Sulenhavet 87 drivere agent Johnsen, vil mest mulig direkte 8 maal, størrelse , pris dlf k fi.. kroner. Ukekvantum 3000 maal. gaarf l sen e ser avers sk og Sld bl aftes snetykke, landligge. Tutalkvantum iaar Hun være at anbefale, da der kan op llaal mot ifjor 9322 llaal. staa vanskeligheter ved forsendelser pslag /2:. Storsildfi:,;ket: Til... Halten- Sulen mdbragt l uken 2-8 desbr. av større parter Va Newcastle. ialt 594 maal, priser 38-3 kroner. Siden gaarstelegrammet til Kristiansund yderligere med lørdagsfangst fra Sulenhavet 32 drivere sild betaltes med :29 A. tønden. Hamburg var prisen paa fetsild 7-0 Telegrammer. stk. 26 Jlh. og hollandsk 33 Jlh. pr. tønde msætningen i Storsildfisket. slandssild ro- lig, der fordres 95 Jlh. 5/600 stk. pslag' 5. 4/2: Storsildfisket: dag til Kristiansund fra Snlenhavet 69 dampere og slofulls handles til 90 J'h. eif. 7 motorbaat.er !-l maal, pris !: maal, størrelse og pris som i el re. M ete o r o log i s k e bs e f- gaarstelegrallllet Fiskerflaaten laa inde inat. va tor i u m beretter: dag almindelig utseiling', men veiret utrygt. V t Paa Sydkysten var vinden de første tre dage nordlig eller vestlig, svak eller laber bris; derpaa holder den sig paa N eller K i 3 dage, let eller laber bris. Lørdag er den mere vestlig, og svak. Vestkysten hadde ogsaa de første 2-3 dage nordlige vinde, som mandag morgen øket til storm enkelte ste Jer. Resten av uken er vinden svak og ubestemt vekslende, for det meste sydlig; hyppig vindstille. Nordlandskysten har fremdeles den samme stadige østenvind, svak eller laber bris; i Lofoten er retningerne mere vekslende, men styrken gjennemgaaende svakere. Finmarkskysten hadde de første 2-3 dage sydlige til østlige svake vinde, resten av uken nordlige vinde, laber til frisk bris. rrranmarkedet i Hamburg var fast, -d8 kroner. Driverne maatte tidlig igaaraftes trække redskaper for pludselig snestorm, lys sildelran 320, middelsfarvet 30, iaften mvget utrygt veir. mørk 280, lysblank torsketran 305, pslag Jfi. 5/2: Storsildfisket: gaar til Titran fra Sulenhavet 3n drivere brunblank 3U og bruntran 290 Jlh. maal, pris kroner. Nordvestkuling, tønden. snetykke, mest landligge. Fersldlskmarkedet i Hamburg lørdag, pslag 5. 5/2: Storsildfisket: Sidste nat ingen dri vning for storm. Y derligere til mørk hyse 37-48, hovedsagelig 40, Kristiansund ig'aaraftes og inat 42 dampere lys 65-8, hodeløs sei 40-46, torsk o~: 7 motorbaater fra Sulenhavet med gaamatsild 20 -n-07 maal, pris kr., 42-48, hodeløs 50-52, brosme 25 idag godveil', driverne utreist. Tilstede 92-35, lange 39-48, rødfisk 3-32, fiskedallpere, 37 motorbaater, 67 seilsaltere, 48 saltelægtere, 3 salt dampere, 82 salte- og hai (haa?) 4-43 og kveite 46-:-20 iselag paa land, 4580 mand. pf. pr. Cfl5. pslag 5. 6/2: Storsildfisket : Til Kristiansund inat 3 dampere med gaamatsild Fersksildllarkedet. Hamburg: Uke- henholdsvis maal, pris tilførsel 6900 kasser svensksild pris kroner. Efter sidste nats drivning endnu ingen. indkomllet, godveir Jh., norsk _ Jh. kassen. pslag 5. 7/2: Stor::!ildfisket: gaar For senere ankomst forhaandssolgt j til Titran 9 drivere maal, pris svensksjld Fl5-50 storsild 50 Jh. kas kroner. dag til Kristiansund f~a, Sulenhavet 43 dampere maal, pns sen. 38-4, silden antag'es at ha sunket sig for r:eorsdag ankom til Hull 200 kas- lys maane. Snetykke idag. dag til Søndre Søndmør fra drivning Svinøhavet motorbaat, 8cr storsild: hvorav halvparten solgtes 6 stykker sild. Fetsildfisket. pslag 44. Trondhj em 8/2: Sildfiskeberetning i uken -8 desember 95. Bjug'n lensmandsdistrikt sat 5 minrlre stæng. Ubetydelig garnfiske. uken opfi::;ket 20 maal, hvorav garnsild!:l maal, notsild 200 maal. Herav iset 80 maal, saltet handelsvare 0, solgt hermetikfabrik 60 maal. Resten hj ellmeforbruk. Kvalitet 4-7. Pris 3-34 kr. Tilstede ved ukens slutning 2 notbruk med 360 mand, 30 garnbaater med 70 mand. amtet er nu ialt opfisket l ~ 5fi5 maal, hvorav iset 3680, solgt sildoljefabrik 793, saltet handelsvare 645. Stiftamtmanden. pslag 48. Bodø 8/2: Meløy: Drivgarnsfisket ved Støtt smaat, hindret ved snek av, i uken opfisket 200 maal, hvorav saltet handelsvare 300 tønder, pris alt opfisket inden amtet maal, hvorav saltet handelsvare tønder, resten som tidlig'ere. Amtmanden. pslag 49. Tromsø 8/2: Kvæfjord: De to sidstenættel' intet væsentlig sildeiiske, ingen nye stæng, saltet handelsvare 600 tønder. Bjarkøy: Denne uke (ptil 8 maal paa garn, merker 3-4, pris 30. Saltet 358 tønder garnsild. Hillesøy: Denne uke uptat 450 maal, pris 20. Tilvirket handelsvare 350 tllr., iset 250 maal. intet garnfiske, 3 bruk, 6 kjøpere. Balsfjord: Siden sidste beretning' u.fisket sild i Malangen 200 maal. Derav 600 maal anvendt til hermetikfabrikker, 2!0 maal til sildoljefabrikker og ~80 maal agn, gjennemsnitspris 7 kr. pr. maal. TrollSøysUlld: U tover høsten opfisket ldervik 00 maal stur garnsild, nu intet, i Lyng'en i Storfjorden optat denne uke 800 maal fabriksild 2 mindre stæng. Kulde, tildels storm hindret fisket. alt optat inden amtet llaal, saltet handelsvare 29205, solgt sildolj efabrikke' 9700 maal: solgt hermetikfabrikker 0200 maal, solgt hermetikvare 5670, iset 587 hl., agn 230 hl. Stiftamtmanden. pslag 50. Vadsø 8/2: Meget sild tilstede Lak'efjorden, men storm og kulde hindrer driften, Smørfj ord, Kistrand optil 3 /2 maal paa :d garn. ptat amtet 47 3!5 maal, derav saltet handelsvare f)7.795 tønder, sildolj efabrikker 3283 maal, hermetikfabrikker 3033 maal, iset 300 maal, agn 23:J0 maal, resten forbrukt. Laksefjorden tilstede 2 garnbaater, 8 kjøpere. Amtmanden. pslag p. ~0/2: Til 8 desember meldt optat 444 llaal fetsild, derav iset 2303 maal, solgt sildoljefabrikker 39 7 llaal, saltet handelsvare tønder mot ~ i 94 og i 93. Skreifisket. pslag 32. Vadsø 7/2: Liner Medfj ord , Kaarhavn , Skippernæs , Honningsvaagene torsk og hyse, Kjelvik, Kamøvær, Skarsvaag' , llris torsk 20 øre, hyse 2-5,

3 22 desi>mber 95 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 373 Telegrammer. lever Kistrand, Lerpol , garn høie fra saa fjerntliggende fallgstpladse 200, Vadsø 50-U torsk og like meget hyse, som i de skotske høilande. stormhindring flere steder. Det svenske sildefiske. Amtmanden. pslag 4. 20/2: Sildefisket Bohuslen hadde N o l' S kst or s i l d. Den første prøve en ukefangst av 3254 hl. mest storsild, pris av aaret ankom hertil idag fra Kristian kr. p~. hl. Totalfangst,33407 hl.. mot l 94, hl. l 93 og sund via Newcastle og i et antal av hl. i 92. ngen saltning sidste uke. U tenlaodske fiskeriers 00 kasser. Silden solgtes til 38/ og Uken 2-8 desbr. et snes kasser til 40/ i enkelte kasser. Prisen staar paa høide med topprisen Det svenske sildefiske for Bohuslen hertillands, idet antallet sild i kassen Markedsberetninger m v. var i uken godt, idet der opfiskedes kun utgjorde 300, en noksaa snau Uken 2-8 desember hl., lllest storsild, pris pakning. kroner pr. hl. ngen saltning i uken. Efter den lange og tumlende transport var silden ikke værst, omend 3/4 Telegrammer. Totalfangst iaar hl. mot i 94, i 93 og fulde kasser ikke fryder øiet. Det er Saltsildmarl<edet i 92. Der er iaar saltet 520 hl. mot 975 hl. ifjor. Fra Norges fiskeriagent i England, dat. Hull, 3 desember 95: De britiske silcefiskerier i uken endt l desember. Norsk storsild. Levningel'ne av de sidste rester av sildefisket ved Yarmouth og imidlel tid tvilsomt om den drif6ge eksportør faal' noget utbytte av strævet, ti omkostningerne hertil utgjør 7/ kassen, heri ikke beregnet agentens provisjon, dokavgift og arbeidspenge. Ut gifterne fordeler sig saaledes: Kristiansund - Newcastle..., of: pslag. 20/2: l?iskeriagent Asserson telegraferer: Saltsildmarkedet : St::ttin: Forretningen temmelig livlig, islandsk Jf6., fetsild noget tilbakegaat, hollandsk 29. Hamburg: Fetsild 7/0 stk. ] 26, hollandsk 33, islandsk rolig, 95 Jf6. fordres. 5/600 stk. slofulls handles til 90 J6. cif Tranmarkedet. N ewcastle..- HulL pslag. 20/2: Fiskeriagent Asserson alt of: telegraferer: Tranmarkedet fast, lys sildetl'an 3::l, middellfarvet 30, mørk 280, lysblank Kjøperne vilde ikke kunne gjøre torsketran 305, brunblank 300, bruntran 290jhf. Lowestoft finder avsætning til priser nogen indvending imot at kasserne er av 5/ pr. cran, mens døgngammel 3/4 fulde ved fremkomsten hertil, paa F ersksi d markedet. sæ]ges til halvparten. grund av at isen smelter op under trans- pslag 2. 7/2: Fiskeriagent Johnsen, Fisket i Cornwall var noget mindre porten, hvis kassen indeholdt et bei uken paa grund av stormende veil'; stemt maal, for eksempel 85 liter, som eftermiddagssalg delvis solgt 38 sh. kassen. Hull, telegraferer 6 ds.: Via Newcastle 570 kasser storsild, pris Direkte ladning ved St. ves vekslet dagsfangsten mellem er \/2 cran. Da cranmaalet er det pslag 2. 7/2: Fiskeriagent Asserson ] 000 til nogle hundrede stykker sild, ene avgjørend8 for sildeindkjøp 'paa de telegraferer: Hamburg-Altona: Priser fersksild ankomst slutten av uken svensk 60, norsk men priserne var høie, fra /4 til 2/ store britiske fiskevær, vilde man i 50 J/f;. kassen. pr. 20, eller i runde tal 9 øre styk- Norge, ved at lægge 85 liter sild i pslag 2. 8/2: Fiskeriagent Johnsen telegraferte igaar: Hull: Gaarsdagens last ket. Fiskerne i Cornwall har endnu kassen, undgaa trakasserier med kjøikke tilegnet sig cranmaalet. Ved de perne hertillands. g dette kan ikke kassen. Godt fiske Skotland Cornwall. :d00 kasser, halvparten solgt idag 3-32 sh. andre fiskevær i Cornwall, som Plad- undgaaes saalænge pakningen er saa pslag 2. 20/2: Fiskeriagent Johnsen telegraferte 8 ds.: Hull: Gaarsdagens last stow, Newlyn, og Newquay er en bet y- uensarted, idet en sender har 350 sild idag 25 shillillgs kassen, delvis usolgt. Godt delig fiaate samlet, hvorfra fangsten opi kassen, mens andre har fiske Skotland, rland, jernbanetrafik forstyrret. pslag 2. 20/2: Fiskeriagent Asserson fordeles paa London og andre større Den mindre eksportør, som oftest er telegraferer: Hamburg-Altona : Uketilførsel engelske markeder. London noterer henvist til at skibe med ruteskibene, 6900 kasser svensksild, pris J6., norsk For denne ukes adviserte varer svensk 5/30/ pr. kasse og 45/-70/ for strø- er jo rent i kjøpernes vold med et 55-50, norsk 50 J/f;. kassen, alt solgt. saltet i tønder. Den skotske sild noteres saa forkastelig princip, ti som regel sammesteds til 40/-50/ pr. strøsaltet sælges deres sild til hvilkensomhelst Ferskfiskmarkedet. tøncle. pris som bydes, naar tilgangen er stor. pslag 3. 7/2: Fiskeriagent Asserson Skotternes fiske var ogsaa delvis Der ventes 000 kasser igjen paa telegraferer: Hamburg-Altona : Priser lys hindret av storm og snekave. Loch onsdag via Newcastle og en direkte hyse 57-62, mørk 3-39, lange 38-49, sei 25-35, hodeløs 30-40, torsk 37-38, hodeløs 37-45, brosme 8-37, rødfisk 26-27, Ewe og ved Ullapool er fisket ene- baat paa torsdag. Det vil være interresstaaende stort. bugten fisker robaa- sant at se hvorledes røkerne arter sig kveite terne 5 crans paa smaa garnlænker ved større avleveringer. Jeg anbefaler pslag 3. 20/2: Fiskeriagent Johnsen i Hull anbefaler mest mulig direkte forsendelse av 5 til 7 garn Prisen er fremdeles forsigtighet og mindre tilførsler. Den av fersk fisk og sild til Hull, da der kan opstaa vanskeligheter ved forsendelse av større 20/ pr. cran, paa grund av at der hver- nuværende situation paa verdensmarken findes saltere, salt eller tønder. kederne i sild og fisk er av den art partier via Newcastle. pslag 3. 20/2: Fiskeriagent Asserson Endel vognlaster sendes daglig til Hull at enhver kan tjene penger. Der er telegraferer: Hamburg-Altona: Priser mørk og leveres frit tilkjørt i røkerierne til derfor ingen grund til for skibningerne hyse 37-48, hovedsagelig 40, lys 65-8, hodeløs sei , torsk 42-48, hodeløs 50 35/ kassen. Saalænge salterne ikke at overstige efterspørgslen. -52, brosme 25-35, lange 39-48, rødfisk kan operere vil prisen bli la v og ikke 3-32, hai 4-43, kveite saa litet indvirke paa røktsildemarkederne, selv om jernbanefragten er meget

4 374 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA F~KERDREKTØREN 22 desember 95 Distrikt Fetsildfisket 95 til 8 desember. alt optat rnaal Finmarkens amt Tromsø amt.., Nordlands amt Namdalen.., ndherred Søndre Trondhjems amt Nordre Bergenhus amt alt 44\ 4 Mot i 94..., i i 92..., i i i Markedspriser. Bergen, 20 desember 95. Paa eksportmarkedet er forretningerne nu temmelig ind~krænket. Koldklaret damptran maa noteres i kr. :275, industriel blank kr. 230, do. brunblank kr. 22() og bruntran kr. 9!).. RU,dfisk er uten notering. fetsild kjendes ingen handel. Storsildfallgsten i sidste uke val mindre og stemningt'n paa markedet som følge derav noget fa~tere. Paa ø,dag blev der indrølumet kr. 4 ' for ugallet vare fi -.kepakket Salt fra pakhus kr pl. maal a 40 liter. Smaa~ild etc. Tilføn;el til ~tavanger i tidsrummet 3/2-8 /2 95. Hvorfra s::t- l ~~' skj. skj. N. Bergenhus amt... 6u5.00 N. 'rrondbjems amt... l 79u 5.00 Nordlands amt rromsø amt... ' ~ Finmarkens amt.. ~ 6 5u 4.00 Tls. l Røkt... -., '6790- Desuten 550 skj. blandig a kr fra Smaalenenes amt. Røkt. Desuten 935 skj. mossa a kr. 40') fra Smaalenenes amt. Røkt. Desuten 920 Derav set Solgt sildolj efa- Saltet rnaal brikker rna al tar :399 F \ skj. blanding å kr fra Stavanger amt. Røkt. Desuten 8330 skj. mossa a kr fra Stavanger amt. Røkt. Desuten 65 sk]. blandig a kr. 6.0n fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. Desuten 260 skj. mossa a kr fra Søndre Bergenhus amt. Røkt. Desuten ~oo skj. blanding a kr fra Nordre Bergenhut flmt. Røkt. Desuten 90 skj. mssfl, a kr fra Nordre Bergenhus amt. Røkt. V ærdi smaasild... kr. 5~ 925,(0 - - blanding... 22J. - mossa., Tils. kr. 23 \ :7;).0() Mal<simal- riser fo ferskvandsfisk Ved Fiskeriagent Asserson, Hamburg. Det er nu bestemt. at ved engrossalg paa Berlinermarkedet maa følgende pnser ikke overskrides pr. 50 nettovegt inkl. emballage : For karper...,.. Jfh. 05 Schleie (dansk: suder, en damfisk)..., 25 gjedde... 0 brase, fra og opover 80 under l Rotaugen (rødøie) fra /2 og derover..., 60 under / detaljhandelen maa prisen pr. /2 ( %) ikke overstige: For karper Jl6J..30 Schleie For gjedde... Jb..25 brase, over L under under / For død fisk nedsættes prit;en med 20 pct. Bestemmelserne trær i kraft 3 desember. FiskeriagentAsserson, Hamburg meddeler i skrivelse av 3 desember følgende: fficielt meldes fra Berlin: Da fersk sjøfisk ikke taaler længere transport, vil den ikke længere bli benyttet i de tyske fangp,leire. Fuldværdig erstatning for fersk sjøfisk byr den tilvirkede fisk, som er holdbar for kortere eller længere tid, nemlig saltfisk og klipfisk. Beretningerne fra fangeleirene er overensstemmende deri, at saltfisk og klipfisk gjerne spises av fangerne. Den ferske sjøfisk blir derfor forbeholdt befolkningens furbruk. Denne bestemmelse maa betragtes som et led i arbeidet for at holde priserne paa fersk fisk inden saa rimelige grænser som mulig. FiskeriagentAsserson,Hamburgmeddeler i skrivd~e av 3 desember følgende: Av interesse turde følgende meddelelse vedrørende det nye statslaan være: Rikskansleren bemyndiges til, til bestridel~e av forbigaaende, overordentlige utgifter, at gjøre et beløp av 0 milliarder.;f;t;. likvid ad kreditens vei. De gjældsfortjkrivelser og skatkammel'anvisninger saavelsom de dertil hørende rentekuponer som skal utstedes, kan samtlige eller en del gjøres betalbar i utenlandsk eller ogsaa efter et bestemt værdiforhold samtidig i indenlandsk og utenlandsk mynt,' likesom de kan gjøres betalbar i utlandet. Fastsættesen av værdiforholdet saavelsom de nærmere betingelser for betalinger i utlandet overlates Rikskansleren. Herved tages antagelig sigte bl. a. ogsaa paa anbringelse av tysk valuta som er paa utenlandske hænder, hvilket, hvis det tilsigtede resultat opnaaes, maa lede til en bedring av kursen paa riksmal'k i de lande, hvorfra den tyske valuta tilflyter statslaanet.

5 i 22 desember 95 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 375 o,...;..., ),..q =l Cl) te ~~.-l.-l '... le o f. C\ C\lioo... -.::ti ro it -.::ti.- t:- ' l.- ro ) '- -.::ti0;,r.<:ll.c-.::ti J;,..., -.::ti '- o;, C\ Cl) f;> MC\ ro ) ~... ;'C\ ro-.::!'l ro ro ro ,..., Av opgaven vil bl. a. sees, at den norske klipfiskeksport til Ruba i maanederne juli, august og september d. a. opviser en sterk nedgang, sammenlignet medfjoraaret. Denne formindskede indførsel av den norske fisk har forskjellige aarsaker, som dog maa antages at være av forbigaaende natur første række de daarlige tider paa Kuba sammen med de høie priser paa norsk fisk - hvilket ogsaa har bevirket en sterk nedgang i totalindførselen i kvartalet, 2329 tons, mot 3345 tons i det tilsvarende tidsrum i 94. Gjennemsnitsprisen paa den norske klipfisk var i kvartalet $ Dernæst har ogsaa den usedvanlig store indførsel til Ruba av norsk klipfisk i det foregaaende kvartal d. a. (2det kvartal) hat indflydelse paa den lavere import i 3dje kvartal. Den norske klipfiskeksport til Ruba gik i 2det kvartal d. a. op til en høide, der ikke tidligere har været naadd, nemlig 979 tons, og adskillig av denne fisk kunde Klipfiskimporten til Kuba i 3djø ikke finde benyttelse og maatte derfor Av sil de mel foretrækkes særlig det, kvartal 9 i 5. søkes lagret. Hertil kommer, at den som er fremstillet av fersk sild av ndberetlling fra minister M. Lie. Havalla. amerikanske klipfisk har kunnet kjøpes næsten saltfri kvalitt,t, og dette blir for en pris, der har været ca. $ 4.00 godt betalt; rigtignok findes der her N e d en f or me dd e l es en opgave over.. og i det øvrige Tyskland forbrukere. df l kl' fi k t'l l k b k bllgere pr. 00 lbs. end den norske ørse en av lp s l c e u ans e f av ringere, sterkt saltholdige kvaliteter, \/ t fisk. Der har derfor været stor efteravne H avana, C len uegos, l.uaanzas spørsel efter denne vare, der dog er dog er disse ikke yndede som fr h og Santiago de Cuba i 3dje kvartal av meget ringere kvalitet end den middel, og deropnaaes herfor kun 9l5, sammenlignet med importen det tilsvarende kvartal i 94: norske fisk. Dette vil sandsynligvis lave priser. ogsaa i fremtiden bli tilfældet, hvis ndtil krigens utbrudd i begyndelsen ) l.c ~ C\ ~ av august maanecl 94 var importen ro ro o ikke priserne paa den norske fisk gaar C\ ro ned. mporten av klipfisk fra de For fra Norge av fiskemel meget god, og enede Stater gik derfor i kvartalet op, sammenlignet med tilsvarende tidsrum ifjor, nemlig fra 2 tons til 60 tons. Fra Ranada var indførselen noget ringere end ifjor, sandsynligvis som følge av krigen, der praktisk talt helt har stanset den skotske klipfiskeksport til Ruba. Som det vil fremgaa av opgaven, var henimot halvparten av den samlede klipfiskindførsel til Ruba norsk vare, hvilket, som det likeledes vil sees, ogsaa var tilfældet i det til svarende tidsrum i 94. der blev indkjøpt store partier som fr for den store tyske svinebestancl; men ved krigens utbrudd indtraadte en stor stilstand i forbruket, der indskrænkeces til et minimum, samtidig som priserne paa forstoffer ogsaa steg sterkt -'-- særlig paa enkelte fiskemelsorter, saasom sild- ogtorskemel -, foraarsaket ved de høie fragter, større omkostninger og ved den høie kurs paa norske penger. Svinebestanden i rrysklander under krigen blit sterkt formindsket, hvilket ogsaa har hat stor indflydelse paa forbruket av forstoffer. Prisen paa sildemel var før krigens Markedet for fiskemel i Altona i 94. utbrudd fra Jb. 40 til j0. 60 pr. (ndberetn. fra vicekonsul Chr. Lassen, Altolla.) 000 ; i februar maaned 95 var Fiskemel til kreaturfr er av Tysk- den steget til,a{,; mars maaned land i de senere aar blit importert i iaal' steg prisen yderligere til Jb. 340 t-tørre partier, særlig fra Nor ge, Eng- pr. 000 men i juli maaned faldt land og Skotland og ogsaa mindre den atter til j Man antar, at sendeser fra Sverige. - de sidste prisen for 50 til 60 pet. sildemel for aar har en øket tilvirkning av fiskemel fremtiden selv under de nuværende ogsaa fundet sted i Tyskland selv, om forhold ikke vil komme over Jb. 250 den end er av mindre betydning for pr. 000 det samlede forbruk. Rigtignok kan man gjøre :regning Det viser sig, at hvert land har paa et større forbruk her i gode fiskesine egne produktionsmetoder. Saa- melsorter, saasnart krigen er avsluttet, ledes kommer fra Eng l an d og Skot- og normale forretningsforhold indtrær, land det saakaldte hvitfiskemel dog maa man gaa ut fra, at priserne ( W eissfisehmehl, som fremstilles av ogsaa vil komme tilbake til mere normager fisk, og som er av bløt, gul- male furhold, og man maa ogsaa ta i agtig beskaffenhet, og som ikke kan betragtning, at som følge av krigen utholde længere lagring. Fra N o l' g e vil det vare en blængere tid, førend imp0rteres, foruten bedre og dngere svinebestanden atter har naadd sm sorter sildemel ogsaa det torske- vanlige høine. mel, som i begyndelsen ikke fandt Den totale import til Altona av nogen videre indgang her paa grunc fiskemel var i 94: av dets haardbenede beskaffenhet; men Fra N org e i den senere tid har torskemel fundet Sverige...,' en stadig større forbrukel'kreds i rrysk-,. Danmark... Holland land paa grund av sin naturrene, gode ' Storbritannien.. ' beskaffenhet og sit ringe fett- og salt- Amerika..., indhold. N aar torskemel blir level t i ndien god, finmalet, kornet eller fnokket Rhingebetet... llc 2_0_0_0_0 kvalitet, kan man regne paa, at for- alt l bruket her i Tyskland av dette forstof V ærdi Ji vil bli betydelig

6 376 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT PRA FSKERDREKTØREN 22 desember!:j5 Storbritanniens fiskeindustri nivaa i fremtiden. Kanada har enorme serne utnyttes og fiskerierne i distrikfør og herefter. fiskefelter paa begge have, som kan tet utvikles. Der er ingen grund til forsyne England med kveite og laks at tro at handelen med hermetik paa (rndbel'etn. fra Norges fiskeriagent i England, alt som trænges, mens andre ferske, verdensmarkedet vil gaa i saa raskt dat. Hull 8 desember ] 9n). saltede og hermetik utvilsomt vil finde tempo efter krigen. Specielt for salget (Fortsættese). mere lønnende avsætning i de For- av hermetisk nedlagt sild er det beenede Stater, Sydamerika og i britiske grændset. kolonierne ynder man En anden bemerkelsesværdig fore- kolonier og besiddeiser. Fiskeindu- helst llavkokt sild. Sild i tomatpure teelse, som følge av krigen, er til strien i Kanada er endnu kun pna et fremkommer ofte i troperne som grøt. førsierne av flyndre fra Danmark, som begynderstaclium, naar undtages her- - En vares introduktion i den nye begyndte paa forsommeren. den metik, som laks og hummer. og gamle verden overcentrel'er sig første tid ilandførtes fangsten i denne forbindelse turde det være om smak, kvalitet og utstyr og forat Esbjerg, hvor fisken blev pakket og føie til at rette et varsko til den om- aapne nye markeder maa der giennem iset og sendtes med ruteskibene her- siggripende økning av hermetikfabrik- føres et intelligent system og kan kun o\'er, men senere utviklet der sig nye ker i Norge, som aviserne romaneerer l utveksles efter vedkommendes kjendmetoder i fangsten, og smaaflyndre, om i spaltevis og hvormed folk ind- skap til verdensmarkedet. Det giælsom i Danmal'k ved lover forbudt at bildes at hermetikindustrien er en der mindst at der sendes ut kataloger fiskes og bringe iland, blev nu pakket pillar for norsk næringslivs økonomi. og prislister, men hovedsaken er en ombord i fiskerbaatene og bragt di- Det kan forstaaes, at de nuværende,jollow up korrespondanse forat forrekte ombord i rutebaaten, uten at ha større fabrikker søker Jt konsolidere retningen kan utvikles. Det viser sig været paa land, og paa den maate sin forretning ved nyanl~g paa heldig at Mongolerne er begjærlige efter skotsk undgikkes lovens paabud. Utviklingen beliggende steder for rajstof nordpaa, sild og man kan ogsaa faa indarbeiav denne handel er naturligvis be- men derfor er der ingenl grund til at det hermetiske matvarer i andre lande, grundet av de herværende høie priser gaa i ekstase over utriklingsmulig- hvis man gaar den rette vei. og har efter min formening ingen frem- heterne paa verdensmarkiedet for her- Det fremgaar av disse betragtninger tid for sig. metisk nedlagt sild i æslker. Der er at hermetikindustriens utvikling kun En større opmerksomhet har til- en limit paa dette omralade. Det er kan bli regningssvarende hvis forretførslerne fra Britisk Columbia og den forresten ikke lang tid siden at den ningen konsolideres under alle brancher Nyfundlandske regjerings arbeide vakt norske nedlægger av sila ikke kunde av fiskerierne og centraliseres, og til forat forsyne moderlandet med fisk. konkurrere med bl'iternj, tiltrods for dette skal der en grundig fagmæssig Disse foranstaltninger avhænger helt at sildeprisen kun var e~ tredjedel av og merkantil utdannelse. og holdent om priserne hertillands vil hvad der betaltes hertilljnds. komme til at holde sig paa et høit Paa et solid fundament kan chan- ifjneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). Kvantum. Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. f~~/~:e;9i~ k;8i~~urr9i~ (Qunatities reported too late to be included in the report for this week are add.ed to totals for next week.) ~ A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampm~dicintra~ (Cod liver il)... :... hl. Lever tlovers tl anden tran (Lver for other ms) hl. Total R. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember l)..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salte-d, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæsong maal a 50 liter b) for østlandet (the South Coast) maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne...,, saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. l\akrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika.?)... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) l l l) Al sild forbrukt fersk el' ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.). 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, el' ikke medregnet. (Al <lffiekerel, used fresh l' exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved et'tertryk av disse meddelelser m a. a FislH~ts Gang angives som kilde.

7 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til l desember og uken, som endte l desember 95, Kristiania Sandefjord ~ H3 Kristansand ll'lekkefjord Stavanger ) Kopervik Haugesund Bergen.... \; ] 633 MH : Florø U Aalesund J Kristiansund ~ Trondhjem H / - Bodø... j Svoivlldr Narvik lH TroDlsø H Halilmerfest :U u Vurdø _. 38M 083U Vadsø U Andre U ~ / alt ~ ukell ~B! [ 84M 535! H84 8,~-i llh8603 3U 48U66 8\;5 ~ ) ~4 5~00~ 44f>0~---U:'-~27T~---5-'-s5'75rl Tc.i.dsteliel Hærdet hvalolje lur Kristiania... il 36! Sandefjord.. 5~ 4H8 i H99 Kristiansand Flekkefjord. Stavanger Kopervik Haugesund.. l Bergen A Florø Aalesund :d Kristiansund Trondhjem. / 540 i 25 Bodø... / () 55 lsvolvær Narvik... Tromsø l 484 S' ' Makrel, \ H :d l; Hammerfest Vardø....,. == == 88 = == -= - 3 Makre, fersk H Laks, fersk hg \J 2-: Vadsø / Andre ~'_~ 432~- --=---= _ ~ ~~'~ 32263_,723609, 267H7 U~4H79, l uken! - n~/ ,. l Levende Anden aal fersk fiok h.;. Hummer stk J ;) 57!:) 782 3!:): \;8\;7 044 ~67 35 ti 78 37Vl : a3 4H28/ ti Fetsild Nordsjø- slands- Klipfisk, Klipt., is- Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun- Haa- Vaarsild og skaa- Storsild Brisling Rundfisk Sei Rogn Blank Brun Toldstt->del' sild sild norsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran, ret sild blank kjærr. kl.('. tur. tur. Hvaltran Sæl- Bottle- nose- de- Sild, fersk Sild, røkt saltet tran tran tran KS. tlir. tur. tlll. Fisk, saltet Fisk, Fiske- Sildemel Sælskind Hermetik i fartøi saltet guano i tår / U) a :d~ ll u m H U l / H u H \J l ~ ~ ;.) 97 7 ~ H 59!:)50 - /

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907.

de nærmest foregaaende 5 aar, da il.5 i 1909, 5.6 i 1908, 7.3 i 1907. ~.,... Ukentige meddeeser. for norsk fiskeribedrift.fra fiskeridirektoren oaargang nsdag i mai 1910 Nr. 19 Næste nr. vi paa grund av heig- meste av uken og de feste steder. Vardø 42. Paa andetabissementer

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA.

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. Stavanger Museums Arshefte, Årg. 24(1913), 11. C. 1-6 4 II. NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. VED TOR HELLIESEN. 1'- m I I aar kan der atter tilfsies Norges coleopterfauna nogie nye arter, der ikke

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 5,000,000 Trawl Garn Andet redskab 1,000,000 i Danmark og garn og andet fangstredskab (for arter med fangst > 1000 kg). Ved sum/ Fiskeri 2005 Fangstfordeling

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker

Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk. Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Det rekreative fiskeri i Øresund fra tun til torsk Claus R. Sparrevohn Biolog ved DTU Aqua og ivrig lystfisker Agenda Hvad er det rekreative fiskeri, Lystfiskeri, Fritidsfiskeri, Økonomiske og samfundsmæssige

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

G. F. Ursins svar til Drewsen

G. F. Ursins svar til Drewsen 1826 G. F. Ursins svar til Drewsen Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 G.F.Ursin, Georg Frederik (Friderich) Krüger Ursin, 22.6.1797-4.12.1849, matematiker, astronom. Født i København. I 1827 blev han professor

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838

Kjøbenhavn, i Generaltoldkammer- og Commerce-Collegium, den 2den Octbr. 1838 Øen Hirtsholmen! Bekjendtgjørelse for Søfarende! Ifølge Kongelig allernaadigst Befaling er, især til Sikkerhed for den Deel af Skibsfarten i Kattegattet, der gaaer vesten om Øen Læsøe eller gjennem den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

154 TROMSØ AMT. Berg herred.

154 TROMSØ AMT. Berg herred. 154 TROMSØ AMT. Berg herred. Berg herred [609.10 km. 2, 1633 indbyggere] indbefatter Berg hovedsogn med Torsken anneks. Herredet er et lensmandsdistrikt og et thinglag. Berg herred udgjør den nordvestlige

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

POST. Ref.-prot. 1818, 1, nr. 59.

POST. Ref.-prot. 1818, 1, nr. 59. POST Ordning. Ordningen av postvsesenet i Norge, saaledes som den var ved opteningen av foreningen med Danmark, var i sine hovedtrsek fastsat ved forordning ay 25. decbr. 1694 og sserlig ved forordning

Læs mere

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af H. C. TERSLIN REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af Rebslager Frederik Jensen Den største Oplevelse i hans Skoletid var Skolens Brand. Den gjorde

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS Terminliste 2011 DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS KM Kretsmesterskap MKF Midtre krets feltmesterskap Ofoten LM Landsdelsmesterskap

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 se tidligere hefter. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privées par actions.) - 0. Skolevæsenets

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning

Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning Trondhjems ældste Åktiemæglerfoppetning Telefoner: 156, 2456, 2856, samt ekspedition og kassa 4293. Illllllllllll Telegramadresse:,,Mercantil«AUTORISERTE AKTIEMÆ.GLERE Aktiekapital kr. 100,000.oo fuldt

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller.

F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller. F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller. Af. H a n s C l a u s e n.. With a ~ummary of the Contents. De Kalkspatkr;ystaller, som her skal omtales, stammer. dels fra Sjællands Kridt-og Tertiærdannelser,

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Danmark engelsk eller skandinavisk? Betragtninger ved Kronprinsbrylluppet i Stockholm

Danmark engelsk eller skandinavisk? Betragtninger ved Kronprinsbrylluppet i Stockholm Danmark engelsk eller skandinavisk? Betragtninger ved Kronprinsbrylluppet i Stockholm Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015.

Læs mere

Laurvig den 2den Februar 1881.

Laurvig den 2den Februar 1881. Laurvig den 2den Februar 1881. Jeg kan ei afholde mig fra at faa øst ut af hva mit arme Hjerte bærer paa. Nu har j læst igjennem alle disse dyrebare Blade, der er kommet mig i hænde end skjønt det ei saa

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere