Den Blå Tråd Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Blå Tråd Januar 2015"

Transkript

1 Januar 2015

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Forord Læsevejledning Værdier og målsætning Spilsystem og spillestil Væsentlige pladsspecifikke færdigheder for klubbens spillere Talentudvikling og procedurer Træningsmetoder - generelt U6 U U10 U U12 U U14 U U16 U U18 U Den fysiske træning Side 2 af 78

3 2. Forord Holbæk Bold & Idrætsforening (HB&I) har udarbejdet Den Blå Tråd med ønsket om at opkvalificere organisationen, trænerne, træningen og dermed klubbens spillere, for at skabe et bedre og mere målrettet ungdomsarbejde. Klubben er en del af DBU s licens system, som har til formål at optimere spillerudviklingsmiljøerne i de enkelte klubber. Det stiller naturligvis nogle krav til hvordan der arbejdes med ungdomsspillere og talentudviklingen i klubberne. HB&I har derfor lavet nogle retningslinjer for hvordan vi internt i klubben kan arbejde struktureret med vores ungdomsarbejde, samt sikre at overgangen fra børnefodbold, videre over de ældre ungdomsårgange og slutteligt til senior fodbold, kan foregå koordineret, smidigt og i tæt samarbejde mellem årgangene. Den Blå Tråd er lavet på baggrund af megen god inspiration udefra, erfaringer internt, samt hvad HB&I mener, der skal være målsætningen for udviklingen af vore ungdomsspillere. Derfor er noget valgt til og andet valgt fra. Den Blå Tråd beskriver nogle rammer for og vejledning i, hvilke færdigheder der er vigtige at udvikle. Der er ikke tale om en lovbog, som ikke kan gradbøjes. Den daglige træning er naturligvis stadig trænerens suveræne ansvar med egen forberedelse, gennemførelse af kvalitativ træning og ikke mindst diskussion og refleksion. Som en vigtig del af Den Blå Tråd har klubben også taget stilling til, hvordan vi gerne vil opfattes, når vi kommer rundt på de danske fodboldbaner. Dette være sig både sportsligt i form af spillestil og individuelle færdigheder, men lige så vigtigt i forhold til personlig fremtræden både på og uden for banen. Med ønsket om en spændende fremtid for Holbæk Bold & Idrætsforening Ungdomsudvalget og Eliteudvalget Januar 2015 Side 3 af 78

4 3. Læsevejledning Den Blå Tråd er forsøgt opbygget, så den både kan læses i sin helhed, men samtidig også kan bruges som opslagsværk i de enkelte afsnit. En træner for en specifik årgang kan eksempelvis udskrive det enkelte afsnit, som omhandler sin egen specifikke årgang. De nævnte øvelser er udelukkende tænkt som inspiration til hverdagens træning, ligesom materialet ikke skal opfattes som en decideret manual. Der findes et utal af meget mere udførlige træningsmanualer for børne- og ungdomsfodbold. F.eks. DBU s Børnetræningsmanual og DBU s Aldersrelateret træning etc. Den Blå Tråd er opdelt i følgende 3 hovedafsnit: 1. HB&I: - Klubbens værdier og målsætning - Klubbens spilsystem og spillestil - Væsentlige pladsspecifikke færdigheder for klubbens spillere - Talentudvikling i klubben - Træningsmetoder generelt inspiration 2. De enkelte ungdomsårgange: - U6 - U9 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser - U10-U11 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser - U12-U13 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser - U14-U15 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser - U16-U19 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser I disse afsnit er det vigtigt at holde sig for øje, hvad klubben lægger vægt på som vigtige læringselementer for de respektive årgange. Træningsøvelserne og kampene bør have fokus på disse elementer. Træningen er metoden til at opnå ønsket spillestil og den individuelle udvikling. Fokusområderne er efterfølgende beskrevet for hver årgang og der er tilføjet et antal træningsøvelser til inspiration. (Der findes naturligvis masser af andre øvelser, som kan anvendes til at fremme fokusområderne) 3. Fysiske træningsøvelser: - Fysisk træning - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser Afsnittet om fysiske øvelser er udelukkende ment som inspiration til de enkelte trænere. Også her findes der masser af andre muligheder. Det vigtigste i dette afsnit er, hvornår og hvordan fysisk træning uden bold kan implementeres i træningen alt efter alder. Side 4 af 78

5 4. Værdier og målsætning Værdigrundlag i ungdomsarbejdet Klubbens ungdomsarbejde handler om udvikling, dygtiggørelse, glæde og oplevelser med fodboldspillet. Nøgleordene er leg og begejstring, vilje, god opførelse, fællesskab, spillerudvikling, kvalitet i træningen og udvikling af trænerne. Udvikling er vigtigere end resultaterne. Resultaterne er dog en vigtig del af udviklingen. Elitemæssigt arbejder vi med følgende målsætninger: - Være repræsenteret i min. DBU 1. div. i årgangene U15, U17 og U19 - Være repræsenteret i bedste DBU Sjælland række i årgangene U12, U13 og U14 - Levere min. 2 spillere til senior 1. hold truppen hvert år - Få enkelte spillere udtaget til DBU s U15 talent center hvert år Breddemæssigt arbejder vi på at: - Være en klub med plads til alle, der har lyst til at spille fodbold - Have en dygtig organisation - Ansætte og udvikle dygtige og engagerede trænere på alle niveauer - Samarbejde med en række Nordvestsjællandske klubber med henblik på at samle en så bred elite som muligt For at opnå dette, skal der hvert år være: - Et fodboldfagligt højt niveau i børnefodbolden - for at fastholde og tiltrække spillere - Nationale og internationale tiltag (stævner, ture etc.) for de bedste spillere - Udannelsestiltag for spillere og trænere/ledere og samarbejde med omegnsklubberne i Nordvestsjælland. Hvad kendetegner en spiller fra HB&I: - Han er god med fødderne og har god spilintelligens - Han ser og indser sammenhænge på banen (opfatte, vurdere og beslutte) - Han er glad for at modtage bolden - gør sig spilbar - Han er ansvarsbevidst med bolden - omhyggelig i omgangen med bolden, hvilket kræver megen træning med bolden. Side 5 af 78

6 Hvad vil vi gerne lære vores spillere: - At vælge gode løsninger - bevidstgørelse af den enkelte spiller - Viljen til at ville vinde - Arbejde hårdt på egne personlige og fælles mål - Vise ansvar overfor talentet (levevis m.m.) - At kunne indstille sig til arbejdet/udfordringen for sig selv/holdet - At kunne/ville kommunikere og have indsigt og forståelse for, hvordan et hold fungerer - At have indsigt / forståelse for mekanismerne i team samarbejdet Vores spillere viser god opførsel ved at: - Vise god opførsel i klubhuset, på banen til træning og kamp, blandt kammerater - og når vi er på "fremmed græs" - Være ansvarlige overfor materialer, inventar, bolde, oprydning m.m. - Være præcis i forhold til aftaler - Være ansvarlige overfor informationer mellem spillere og trænere, ledere, herunder huske at melde afbud til træning, melde ferie osv. - Være behjælpelig i forhold til arbejdsopgaver i klubben - Ikke lade sig provokere af modstanderholds spillere, tilskuere, ledere og deres evt. tilråb. Vi udviser fairplay overfor alle modstandere. Side 6 af 78

7 5. Spilsystem og spillestil Spilsystem I HB&I spiller 11 mands holdene som udgangspunkt systemet Alle trænere fra U12-senior skal kunne se sig selv passe til både spilsystem og spillestil. Trænerne forpligter sig derfor til at arbejde i henhold til både spilsystem og spillestil, når de tiltræder træner jobbet. Hvis spillestilen og udviklingen af de plads specifikke kompetencer skal give mening, så er det et langsigtet projekt og derfor skal systemet benyttes i flere år for at vi kan se effekten af arbejdet. Det overordnede spilsystem og den overordnede spillestil ligger fast i klubben. Det er dog vigtigt at påpege, at det er måden vores ungdomshold spiller fodbold, som er det vigtigste. Der skal være plads og rum til, at den enkelte træner kan foretage sin egen vurdering af detaljerne i spillestilen, alt afhængig af niveauet, modstanderholdet, kampens betydning etc. Denne vurdering bliver naturligvis mere og mere udbredt jo ældre spillerne bliver og dermed får mere fokus på resultatet af kampene for at opretholde klubbens placeringer i divisionerne U15. Derfor kan man sagtens forestille sig nogle af klubbens hold tilpasse systemet i perioder af kampen. F.eks. hvis der skal satses til eller hvis en føring skal forsvares til slut til Nedenstående pladsspecifikke kategorier SKAL dog altid indgå i systemet, da dette spiller en afgørende rolle for de individuelle kompetencer klubben gerne vil udvikle fremover. (Se afsnittet om de pladsspecifikke kompetencer) - 1 Målmand - 4 back kæde med højre/venstre midterforsvarer og højre/venstre back. - 2 centrale midtbanespillere 1 holdende (6 er) og 1 boks til boks (8 er) - 2 højre/venstre offensive midtbanespillere/kanter - 1 central offensiv midtbanespiller (playmaker) (10 er) - 1 Top angriber 8 mands holdene (U12 og U13) spiller som udgangspunkt en fleksibel med samme tilføjelser, som for 11 mands holdene ovenfor. Det er vigtigt at påpege, at selvom der arbejdes med pladsspecifikke kompetencer og betegnelser, så betyder det ikke at en enkelt spiller allerede som U12 spiller skal uddannes til en specifik plads. Det betyder derimod, at alle på holdet skal være beviste om, hvilken rolle på holdet en specifik plads løser, uanset hvilken spiller på holdet, som udfylder rollen. Side 7 af 78

8 Spillestil Klubben har defineret en overordnet spillestil for alle hold fra U12 og opefter. Alle trænere fra U12-senior skal kunne se sig selv passe til den angivne spillestil og forpligter sig til at arbejde efter denne. Hvis spillestilen og udviklingen af de plads specifikke kompetencer skal give mening, så er det et langsigtet projekt og derfor skal systemet benyttes i flere år for at man kan se effekten af arbejdet. Det er dog vigtigt for klubben, at alle trænere samtidig gives mulighed for at sætte deres eget præg på detaljerne i spillestilen i deres egen årgang. Forhold, som spillermateriale, niveau, alder, modstander, kampens betydning, tidspunkt i kampene osv. er naturligvis væsentlige elementer i en træners vurdering. Spillestilen tager udgangspunkt i spillestilsbolden fra DBU. Det understreges, at der er tale om de vigtigste overskrifter. Der er derfor ikke taget stilling til mere detaljerede elementer, som f.eks. hvad gør vi på standardsituationer, presser vi ind eller ud i banen på modstanders/egen halvdel, hvordan løber vi i feltet ved indlæg etc. etc. etc. Side 8 af 78

9 Opbygningsspil: 1. Vi vil gerne have bolden og har fokus på at beholde/generobre den hurtigt 2. Bolden spilles hurtigt, fladt og med få berøringer. Meget bevægelse uden bold. 3. Ved opspil fra målmand søger midterforsvar bredt og backs højt. 4. Vi søger at flytte spillet fra fase 1 til fase 2 med flade fremadrettede afleveringer. 5. Angriber og kanter sørger for spillets dybde. Løb i ryggen/blindside på modstander. 6. Kanter og backs sørger for spillets bredde. Spil ind løb bredt/dybt 7. Kanter ind i banen for at skabe plads til backs 8. Spring kæder over og læg af: Op-ned-op eller op-ned-ud 9. Søg retvendt midtbane. Når retvendt, skal der komme mange løb foran boldholder 10. Spil varieret og vælg de rigtige løsninger. Direkte spil eller fastholde bolden. Ved højt pres fra modstander: - Spring led over i forsvarskæden - Udfordre i de frie rum bag deres forsvarskæde - Diagonalafleveringer som variation Ved lavt pres fra modstander: - Offensive backs og meget bevægelse uden bold - skab overtal - Hyppige og hurtige spilvendinger og sideskift til nye frie områder - Spil hurtigt med få berøringer - Mange dybe løb foran boldholder hele tiden Forsvarsspil: I balance: - Zone forsvar med aktiv sideforskydning. I eget felt spilles mand/mand / zone - Ved modstanders opspil er preslinje midt på modstanderens halvdel eller højt aggressivt pres - Kort afstand mellem egne kæder I ubalance: - Trin 1: Pres boldholder hurtigt genpres ved vores bold tab - Trin 2: Søg balance - fald og centrer - Trin 3: Søg forsvarsspil Afslutningsspil 1. Angribe de frie rum bag forsvaret via dybde- og bredde løb 2. 1:1 på kanten skal udfordres gode indlæg. Tidlige indlæg som variation 3. Mange gentagne dybe løb foran boldholder 4. Bevidsthed om indlægszoner og returzoner 5. Overlap fra backs og skud fra distancen som variation 6. Faste indløb minimum fra 9 er, 10 er og modsatte kant 7. Plads til kreativitet på sidste tredje del og tålmodighed til den rigtige chance 8. Fokus på, at alle angreb forsøges afsluttede Side 9 af 78

10 Erobringsspil: 1. Holdet organiseres med kort afstand mellem kæderne. Aftalt preslinje iværksættes 2. Pres støtte sikring. Bryde boldbaner 3. Pres intensiveres ved a. På modstanderens halvdel ved usikkerhed, springende bolde, høje afleveringer etc. b. Fejlvendt modstander og ved overtal c. Mulighed for dobbeltpres fra 2 forskellige kæder d. Vi tør godt at bryde kæden i pres. De øvrige i kæden falder ind under og samles. Omstilling (DE) efter vores bold tab: - Hårdt genpres af nærmeste spiller + 2 støtte spillere for hurtigt at generobrer bolden. - Hvis genpresset ikke fører til erobring søger vi at organisere os til forsvarsspil straks efter boldtab. Holdet falder og centrerer. Omstilling (VI) efter bolderobring: Højt på banen: - Søg afslutningsspil - Er dette ikke muligt, spilles bolden mod frie områder og der igangsættes opbygningsspil Midt/ lavt på banen: - Spring kæder over på 1. aflevering fremad - Er dette ikke muligt, spilles bolden mod frie områder og der igangsættes opbygningsspil Standardsituationer (VI) Vi arbejder med forskellige aftalte kombinationer. Standardsituationer (DE) Ved deres standardsituationer spilles en kombination af Zone og mand/mand. Side 10 af 78

11 6. Væsentlige pladsspecifikke færdigheder for klubbens spillere Målmand (1) Gode målmandstekniske færdigheder, gode reflekser, god mand/mand, hurtig, god højde, modig med god attitude, stærk i feltet, turde kommunikere og dirigere, god med fødderne og kan bruges som spilstation og agere sweeper. Højre midterforsvarer (3) Hurtig, nærkampstærk, læser spillet, stærk i luften, dirigerende, god i det flade opspil og kan slå diagonaler, støtte backs. Venstre midterforsvarer (4) Hurtig, nærkampstærk, læser spillet, stærk i luften, dirigerende, god i det flade opspil og kan slå diagonaler, støtte backs. Højre back (2) Hurtig, god med fødderne, turde spille ind og frem, kan og tør gå med i overlap, stærk 1/1 (off./def.), kan sideforskyde, gode indlæg Venstre back (5) Hurtig, god med fødderne, turde spille ind og frem, kan og tør gå med i overlap, stærk 1/1 (off./def.), kan sideforskyde, gode indlæg Kontrollerende midtbane (6) Spilbar centralt, også ved opspil fra eget felt, god pasningsspiller, gode vendinger, kan slå diagonaler, løbestærk, playmaker type, spilintelligent defensivt dække området foran forsvar i boldside. Central midtbane (8) Spilbar centralt, god pasningsspiller, gode vendinger, kan slå diagonaler, løbestærk, nærkampstærk, dybdeløb, boks til boks, god afslutter, sparke udefra, støttespiller i genpres. Højre kant/offensiv midtbane (7) Hurtig, boldfast, udfordrende, slå indlæg, dybde løb, løbestærk, god afslutter, god i presspillet, dække sin zone defensivt. Central offensiv midtbane (10) Spilintelligent, spilbar centralt, teknisk god, boldfast, gode vendinger, god i opspil (variation), afgørende aflevering, god afslutter, sparke udefra, kreativ, genpres. Venstre kant/offensiv midtbane (11) Hurtig, boldfast, udfordrende, slå indlæg, dybde løb, løbestærk, god afslutter, god i presspillet, dække sin zone defensivt. Angriber (9) Hurtig, nærkampstærk, boldfast, god afslutter, stærk i hovedspil, aggressiv, dybde løb, dygtig i presspillet. Side 11 af 78

12 7. Talentudvikling og procedurer Klubben har en stålfast målsætning om at udvikle mange af vores kommende seniorspillere internt gennem vores ungdoms- og talentarbejde. Det stiller naturligvis krav til vores generelle talentudvikling og træning. Nedenfor er beskrevet vores overordnede metode i talentudviklingen, samt hvem der har ansvaret. T+ Træning (U12 U15): I samarbejde med klubbens egne chef trænerne og samarbejdsklubberne udvælges spillere til at deltage i løbende talenttræning. Talenttræningen foregår løbende ad hoc på tværs af årgangene. Det behøver ikke være de samme spillere/trænere hver gang. Der er fokus på forskellige kompetencer og træningen kan tilpasses dette, herunder generel talent træning, samt specifik træning for målmænd, forsvarsspillere, afslutninger etc. Talenttræningen følger til enhver tid retningslinjerne i DBU s talenttræning (DBU talentmanual). Når vi vurderer spillere kigger vi derfor på de mest centrale færdigheder i DBU regi (SATS): (S)pilintelligens (A)ttitude (T)eknik (S)peed Talenttræningen vil have fokus på spilstyrende spillere med meget boldbesiddelse, sikkert og hurtigt pasningsspil også i små rum, kloge beslutninger, tekniske færdigheder i højt tempo og under pres, afslutninger, 1-1 offensivt/defensivt, pladsspecifik træning og målmandsfærdigheder. Klubben har ansat en T+ træner og det er T+ trænerens opgave, at fastsætte de løbende træningspas, samt påsætte de enkelte trænere. A+ Træning (U17 U19): A+ træneren udvælger, i samarbejde med klubbens chef trænerne, de dygtigste talenter (10-15 stk.) fra vores U17 og U19 hold. Spillerne samles i en såkaldt A+ trup. Truppen består af de spillere, som udviklingsmæssigt er længst fremme og dermed også dem vi på nuværende tidspunkt kan se blive en naturlig del af førsteholdets bruttotrup. Ud over de tekniske og taktiske færdigheder ser vi i lige så høj grad på spidskompetencer, mental styrke og læringsparathed. A+ truppen er ikke nødvendigvis en permanent størrelse. Spillere kan skiftes ind og ud af truppen og fremover vil der typisk komme to-tre spillere op i A+ truppen pr. år og så er der et forløb over fire år, hvor talenterne udvikles præcis ud fra den spillestil og de pladsspecifikke kompetencer, som passer til klubbens førstehold. Klubben har ansat en A+ træner, som ca. en gang hver anden uge står for træningen af de udvalgte talenter i A+ truppen. Spillerne vil i løbet af sæsonen også få lov at prøve kræfter med træningen i senior truppen, ligesom der uden for sæsonen vil blive arrangeret nogle træningskampe mod nogle stærke mandskaber fra ligaklubberne på Sjælland. Side 12 af 78

13 Holbæk Sports Akademi: Som en vigtig del af talentudviklingen tilbydes klubbens bedste spillere fra U15 U19 ekstra formiddags træning 2-3 gange om ugen på klubbens sportscollege. Holbæk Sports Akademi er et samarbejde mellem fodboldklubben HB&I og Stenhus Kostskole. Holbæk Sports Akademi er et attraktivt tilbud til de elever, der har ambitioner og talent, og som gerne vil udvikle sine sportslige færdigheder som fodboldspiller, samtidig med at gå i 8., 9. og 10. klasse. Holbæk Sports Akademi tilbyder i samarbejde med Stenhus Kostskole en pakke, der indeholder de bedste muligheder for udvikling, både fagligt i skolen og med hensyn til færdigheder på fodboldbanen. Skolen tilbyder maksimalt 22 pladser i hver klasse, hvilket vi ser som et klart styrkeområde. Få elever i klasserne giver de bedste betingelser for at den enkelte elev kan udvikle sig optimalt, både fagligt og fodboldmæssigt. Et ophold på Holbæk Sports Akademi vil give den enkelte spiller flere værktøjer til at blive en bedre fodboldspiller, give fornemmelsen af at leve som professionel fodboldspiller samt blive en del af et sportsligt og socialt fællesskab. Struktur i ungdomsårgangene: U12 og U13 arbejder med en A-trup på spillere inkl. 2 målmænd. (1+2 hold). Fra U14 - U19 arbejdes med en 1. holds trup på spillere inkl. 2 målmænd. 1 målmand og 3-5 markspillere sendes til hold 2 til kampe. Reglen er, at disse spillere skal starte inde i hold 2 kampe og spille på deres favorit position. Det forventes af alle trænere i klubben, at der er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem holdtrænerne både internt i de enkelte årgange (f.eks. 1. og 2. hold), samt ikke mindst på tværs af årgangene. I forhold til DBU licens system, så skal der indgå 1. års spillere i U17 og U19 1. holds truppen. Det gælder endvidere, at såfremt 2 spillere på samme position vurderes til at være stort set lige dygtige, så anvendes som udgangspunkt den yngste. En vigtig del af licens strukturen i DBU handler om, at klubberne udvikler spillere, som kan begå sig på og bliver udtaget til DBU talent centrene. Derfor har vi i klubben den regel, at såfremt en eller flere ungdomsspillere (U15-U19) er eller har været inde over et DBU center, så forventes det, at cheftrænerne benytter spilleren i kampene, så DBU fortsat kan følge den pågældende spiller i kampene på højeste niveau. Det er naturligvis en forudsætning for denne regel, at spilleren stadig arbejder seriøst med sin fodbold i klubben og viser vilje og engagement, både til træning og i kampene. Side 13 af 78

14 Oprykning af spillere: Såfremt en spiller vurderes egnet til oprykning, skal der som minimum tages kontakt til cheftræneren for den årgang spilleren tilhører, samt den sportslige ansvarlige. Der holdes et møde, hvor alle aspekter vurderes, herunder også hvilke afledte konsekvenser det evt. måtte have i form af spillerens reaktion/påvirkning/motivation, andre spilleres reaktion, forældres reaktion, en realistisk forventning af, hvor spilleren reelt kommer til at spille kampe etc. Er trænerne ikke enige, så inviteres repræsentanter fra Eliteudvalget til et ekstra møde med de involverede cheftrænere. Før ovenstående er opfyldt er der ingen der rykkes op, og der meldes ikke noget ud til hverken spiller eller presse. Træningen: Alle årgange planlægger træningen, så der primært arbejdes på at udvikle de færdigheder, som klubben anser for væsentlige i de respektive årgange. (Dette er beskrevet i afsnittet de enkelte ungdomsårgange pr. årgang). På denne vis sikres der en blå tråd for spillernes færdigheder, når de flyttes fra årgang til årgang. Dette gælder både de individuelle færdigheder, holdmæssige færdigheder, samt de pladsspecifikke færdigheder. Kampe: Ungdomsspillere elsker at spille kampe og al erfaring siger, at det udvikler dem enormt. Det er i kampene man ser effekten af den træning man har foretaget. Derfor skal der planlægges mange kampe for holdene, minimum fra U12. Dette være sig både turneringskampe, træningskampe, samt deltagelse i diverse stævner. Når vi arrangerer træningskampe, så søger vi at blive matchet på eget niveau, men også både op og ned. Der bør ligeledes arbejdes med mange spilsituationer til træning, hvor individuelle øvelser og små spil også omsættes til spil på større områder og på normal bane. Procedure for et eventuelt klubskifte til Holbæk B&I for ungdomsspillere: Holbæk er en stor ungdomsklub og det er en naturlig konsekvens, at talentfulde spillere fra mindre klubber på et eller andet tidspunkt i deres ungdomstid får eller søger muligheden for at spille fodbold i Holbæk. Set ud fra et talentudviklingssynspunkt er dette positivt. Det er dog vigtigt at et eventuelt klubskifte foregår i tæt og godt samarbejde mellem den afgivende og den modtagende klub. Derfor har vi udarbejdet nedenstående regelsæt som vedrører alle aktiviteter, herunder klubskifte, for ungdomsspillere der på eget eller Holbæks initiativ, deltager i klubaktiviteter i Holbæk B&I. (Dette gælder dog ikke netværkstræning, der har egen procedure for kontakt). Side 14 af 78

15 Procedure når Holbæk B&I tager initiativ til at en spiller fra en anden klub skal deltage i klubaktiviteter: T+ Træneren eller sportschefen for U15-U19 (afhængig af spillerens alder) i Holbæk B&I står for kontakten til den afgivende klub og spillerens forældre. Kontakten skal altid gå til den afgivende klubs sportslige ledelse. Efter kontakten til den afgivende klubs ledelse, tages den videre kontakt altid til spillerens forældre. (Forældrene skal altid tilbydes at deltage i alle samtaler omkring et evt. klubskifte.) Der skal gå minimum 24 timer fra kontakten til den afgivende klub før at Holbæk B&I kan tage kontakt til spillerens forældre. Når en spiller opfordres til at skifte til Holbæk B&I, skal spilleren indgå i førsteholdstruppen på årgangen. I tilfælde af at spilleren ikke slår til i Holbæk B&I, er denne forpligtet til at genetablere kontakten til spillerens tidligere klub. Ovennævnte procedure skal overholdes når Holbæk B&I tager initiativ til prøvetræning, træningskamp, udlandsrejse, klubskifte el. lign. Procedure når spillere fra andre klubber, på eget initiativ, tager kontakt til Holbæk B&I med henblik på prøvetræning, klubskifte el. lign.: Spillerens klub informeres via mail om henvendelsen til Holbæk B&I. Som udgangspunkt er alle spillere velkomne til prøvetræning i Holbæk B&I og klubben vil derfor i alle tilfælde svarer positivt på en henvendelse om prøvetræning. Hvis prøvetræningen ikke resulterer i en plads i førsteholds truppen på årgangen, opfordrer Holbæk B&I spilleren til at fortsætte i egen klub. Hvis spilleren, på trods af ikke at være med i førsteholds truppen, alligevel ønsker at fortsætte i Holbæk B&I, tages kontakt til klubben hvor spilleren kom fra. Klubberne og spillerens forældre finder i fællesskab ud af hvor spilleren har bedst af at fortsætte. Et klubskifte vil typisk ske efter en forudgående prøvetræning. En prøvetræning i Holbæk B&I kan berammes fra én træning til flere ugers træning, f.eks. i vinterperioden. Aftale om længden af prøvetræning aftales ud fra spillerens behov. Side 15 af 78

16 8. Træningsmetoder - generelt Træningen af vores unge spillere er afgørende. Det er udbyttet af træningen, som vi ser i kampene. Derfor er det afgørende, at vi arbejder seriøst og målrettet med træningen og tilpasser den til de aldersgrupper, som vi arbejder med. Nedenfor er der beskrevet, hvordan man som træner kan strukturere sin træning. Forberedelse - Bestemmelse af primære formål (TEMA) med træning (f.eks. pasningsspillet) - Udvælgelse og diskussion af instruktionsmomenter (detaljer/fodboldfaglighed) - Valg af øvelser/organisering (ikke for mange skift - det er vigtig at øvelserne kører) - Metodeovervejelser (kommunikation/envejs - tovejs) Umiddelbart før træningen - Organisering, opstilling af toppe, koordinationsudstyr (parat senest 5 min. før træningsstart) - Hurtig igangsættelse af træning med meget kort introduktion til dagens træningspas - Opstilling/organisering (sæt navne på) - Al træning bør kropsliggøres, give kropslige erfaringer - Træningsformen skal være relateret til spillestilen og udvikling af alle enkelte spidskompetencer - Koordinationstræning, teknisk, taktisk, overtal-/undertalsspil, ligetalsspil, skabelonøvelser, små spil med forskelligt pres Instruktion - Et billede er bedre end 1000 ord VIS - FORKLAR - VIS - Freeze / stop - forklaring (vær positiv) - Individuelt / kollektivt - Spilleren afprøver på egen krop, evt. føring af spiller Opfølgning - Ros ofte - ikke nødvendigvis "stort" - positive anvisninger (sig hvad de skal gøre og ikke hvad de ikke må) - Evt. gentagelser - Vejledning i spil coaching. Var der en anden mulighed? - Progression - Fastholde tema - engagement - glæde - udstråling Grafikken på næste side viser, hvordan man til træning kan skabe progression i træningen på 3 niveauer i et specifikt tema. I dette tilfælde pasningsspillet. Side 16 af 78

17 Side 17 af 78

18 9. U6 U9 Tilvænningsperioden Hensigt: Nøgleordene er ALSIDIGHED og BOLDLEGE. - At arbejdet først og fremmest må være præget af tillid mellem børn, forældre og trænere. Samtidig bør det foregå i udfordrende men trygge rammer. - At bolden er udgangspunktet en bold til hver spiller og legen med bolden for børnene er det centrale. - At legene er enkle, foregår på små områder, i små grupper og med mange gentagelser. - At aktivitetsniveauet er højt, dvs. ingen køer. - At udgangspunktet er, at alle parter arbejder sammen for at give børnene en god start på idrætslivet og det at bevæge sig. - At der spilles meget 3:3 og/eller 4:4. DESUDEN skal der arbejdes med: - Tilvænning med bolden løbe med bold, skifte regninger med bold, stoppe/starte med bold få fornemmelse af at arbejde med inderside/yderside af foden. - Sparke til bold inderside, vrist sparke langt/sparke præcist/fornemme hastigheder på sparket. - Begyndende fornemmelse eller tilvænning med bolden for at spille sammen gennem arbejde med at flytte bolden i forkanter (10 x 10 m) spille til siden/spille fremad. - Løbe/bevægeøvelser med vægt på at løbe fremad, løbe baglæns, løbe til siden, kombinere mange forskellige løb. - Arbejde med rytme med bolden. - Arbejde med begge sider af bolden. - Tilvænning med bløde bolde begyndende hovedspilsøvelser. I det daglige arbejde, kan stationstræning og træningskort temaopdelt anbefales til træningen. Side 18 af 78

19 10. U10 U11 Indlæringsperioden Hensigt: ALSIDIGE bevægelser og BEGYNDENDE teknisk træning. - At udbygge med en spiller/en bold, at arbejde i relationer mellem spillere grupper af 4-8 spillere. - At bevidstgøre spillerne, at begynde at instruere i de tekniske områder. - At arbejde meget alsidigt med spillernes bevægelsesmønstre. - At motivere til at arbejde hjemme med opgaver/ lektier - At arbejde med en HB&I optræden og Fairplay. De VIGTIGSTE VÆRKTØJER for aldersklassen: - At løbe med bolden driblinger med rytme, rytmebrud, vinkler - At løbe, drible og stoppe, vende med bold - Pasninger, tæmninger (1. berøring) med begge ben, forskellige længder og forskelligt tempo - At være/gøre sig spilbar (ud af afleveringsskyggen) og møde bolden - At spille sammen, et-to kombinationer og teamwork - Bevægelseskvaliteter/koordination DESUDEN skal der arbejdes med: - Udbygge løbet driblingen med bolden arbejde med venstre/højde ben, driblerytmer med yderside, inderside, kombinationer, med og uden forhindringer i forskellige retninger. - Arbejde med driblerytmer i forskellige hastigheder. - Arbejde med førsteberøring når du selv skal bruge bolden (retningsbestemt tæmning) - Arbejde med 1-2 rytmer med bolden fremad, bagud. - At arbejde med tæmninger med inderside, yderside, fodsål og læg låg på/ kattepote at præsentere lår-tæmninger /brysttæmninger. - Begynde med forskellige vendinger med primært det dominerende ben. - At arbejde med sammenhængen i spillet gennem småspil, der har bredde og dybdeperspektiver, meget gerne 3:3 eller 4:4, hvor spillerne opdager sammenhængen i spillet. - At arbejde videre med headefærdigheder, evt. med forskellinge bolde efterhånden med hårdere bolde. - At arbejde med spillernes forståelse for relationer mellem spillere. - Begyndende fokusering på målmandsspillet. - Struktur i spillet med udgangspunkt i 5- eller 7-mandsspillet. Side 19 af 78

20 U10 U11 forslag til træningsøvelser TEMA: Dribleøvelser/højre/venstre/rytme. a) Virvar hyppige retningsskift b) h/v dårlige ben c) Drible stoppe vende d) h/v dårlige ben e) Tempo veksle mellem langsom/hurtig f) Kombinationer h/v Side 20 af 78

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Silkeborg IF spillestil (8-mands)

Silkeborg IF spillestil (8-mands) Silkeborg IF spillestil (8-mands) Udarbejdet af Jacob Tind T + -træner Silkeborg IF Med det formål, at synliggøre vores spillestil og inspirere klubtrænerne i og omkring Silkeborg Seneste revidering: 21.

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

FRA TALENT TIL TOPSPILLER

FRA TALENT TIL TOPSPILLER FRA TALENT TIL TOPSPILLER Træningsmanual for AGF Elite U13-U19 Fra talent til topspiller - træningsmanual for AGF Elite U13-U19 AGF Fodbold 2009 1. udgave, 1. oplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. MÅLSÆTNING 1.1

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet

DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet DBU Fyn kursus i Næsby 9. marts 2011 Fra DBU s Talentcenter til A-landsholdet Besøg DBU Fyn Dagens program: Kl. 18.00-18.20 Præsentation af strukturen i dansk talentudvikling Præsentation af DBU s spillestil/spillesystem.

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15

AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15 AGF TALENTSAMARBEJDE AGF REKRUTTERING U13 - U15 INDLEDNING AGF REKRUTTERING U13 - U15 AGF Rekruttering U13-U15 har til formål at skabe trygge scouting- og rekrutteringsrammer for de unge østjyske fodboldspillere.

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD. Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19

DEN BLÅ TRÅD. Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19 DEN BLÅ TRÅD Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19 Indhold 3 Velkommen til Greve Fodbolds Blå Tråd 4 Greve Fodbolds fodboldfilosofi 5 Greve Fodbolds spillestil 11-mands fodbold Offensiv fodbold

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Koncept for Brønderslev Fodbold

Koncept for Brønderslev Fodbold Koncept for Brønderslev Fodbold U12 Drenge U13 Drenge U14 Drenge U15 Drenge Det vigtigste er ikke spillesystemet, men spillestilen 1 Indhold fortegnelse Indhold fortegnelse... 2 Indledning... 3 Konceptet...

Læs mere

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.

Ungdomstræning i HB. Vel mødt i HB. Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø. Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub. Vel mødt i HB Ungdomstræning i HB Handelsstandens Boldklub Øster Allé 62 2100 København Ø Tlf. 50101912 HB@handelsstandensboldklub.dk Ungdomsformand: Soccer@webspeed.dk Forældreforening: HBForaeldre@hotmail.com

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

AGF Talentsamarbejde

AGF Talentsamarbejde AGF Talentsamarbejde AGF Talentcenter - lokalt AGF TALENTCENTER AGF TALENTCENTER Indhold Vision, definition, mål og handlingsplaner Etiske regler AGF Talentcenter-model Forpligtelser og krav til et AGF

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere.

1V1 positionsspil. Deltagere: Alle 6 pr. bane. Banen: 20 X 20. Materialer: 4 kegler og en bold pr. 6 spillere. 1V1 positionsspil Deltagere: Alle 6 pr. bane Banen: 20 X 20 Øvelsen starter med at en spiller i midten skal løbe i position og vise hvor han vil have bolden. Rød spiller er presspiller, så blå skal være

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge

Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge. Træningstemaer U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge U18 Piger + U17 Drenge Se også fokuspunkterne ved U15 De tillærte tekniske færdigheder skal anvendes i det store spil - eller dele deraf. Tempodimensionen får større betydning. 1:1

Læs mere

Talentmanual DBUs arbejde med herreeliteungdomsspillere. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Potentiale. Scouting.

Talentmanual DBUs arbejde med herreeliteungdomsspillere. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Potentiale. Scouting. Dansk Boldspil-Union Filosofi Udviklingssystem Potentiale Struktur Scouting Uddannelse Talentmanual DBUs arbejde med herreeliteungdomsspillere fra leg til landshold Indhold Kolofon Udgiver Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold

Spillerbevægelse. Mål. Angriber. Boldbevægelse. Forsvar. Træner. Dribling. Kegle. Fodbold Mål Spillerbevægelse Angriber Forsvar Boldbevægelse Træner Kegle Dribling Fodbold Opvarmning Head-grib. Spillerne står i en rundkreds og skal heade eller gribe bolden afhængigt af hvad træneren siger.

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

3-mands forsvar Fortid eller fremtid?

3-mands forsvar Fortid eller fremtid? 3-mands forsvar Fortid eller fremtid? Pro-licens opgave udarbejdet af: Jesper Ingemann Sørensen AGF 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Problemformulering:... 5 3. Afgrænsning... 5 4. Metode... 6 4.1 Empirisk

Læs mere

Herning KFUM s værdigrundlag

Herning KFUM s værdigrundlag Herning KFUM s værdigrundlag Værdigrundlag: - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på børnenes spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig være i højsædet. Til kampe tilstræbes

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse Esbjerg Ishockey Klub Spilleruddannelse 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Målsætning for træningsplanen... 3 Træningskompendium for Ungdomsishockey... 4 Formål... 5 U7... 6 Målsætning...

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Skrevet af: Jesper, Jesper, Martin, Claus, Julian og Michael

Skrevet af: Jesper, Jesper, Martin, Claus, Julian og Michael 1 Skrevet af: Jesper, Jesper, Martin, Claus, Julian og Michael Studietur dag 1 Tirsdag 18.februar Ajax rundvisning Vi indledte turen med et visit til Ajax. Her blev vi taget godt imod af klubmanden, Heine

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Angrebsspil og fysisk træning U-10

Angrebsspil og fysisk træning U-10 Angrebsspil og fysisk træning 9 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres gennem alsidig træning og leg - undgå for tidlig specialisering. Børn er forskellige,

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger

ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger ÅRSPLAN VALGFAG FODBOLD 30 uger Klassetrin 7.- 8. 9. kl. /udskolingen Lektion Uge Dato Fagområde Fagaktivitet 1. Intro - Sneakers Cup 2. Teknisk Boldkontrol 3. Teknisk Dribling 4. Teknisk Pasninger (inkl.

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

A-TRÆNER HOVEDOPGAVE. Hovedrapport

A-TRÆNER HOVEDOPGAVE. Hovedrapport A-TRÆNER HOVEDOPGAVE Med udgangspunkt i EM-slutrunden for U21 hold i Danmark analyseres angriberens/afslutterens bevægelse umiddelbart før den chanceskabende aflevering falder. Udarbejdet af Ebbe Sand

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

Etableret angreb Hovedopgave

Etableret angreb Hovedopgave Indholdsfortegnelse Baggrund, forventninger og problemstillinger 1 Formål med opgaven 2 Definition 3 Indsamling og forståelse af data 4 OB s spillestil og holdet 6 Analyse af resultaterne 7 Karim Zazas

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere