Den Blå Tråd Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Blå Tråd Januar 2015"

Transkript

1 Januar 2015

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Forord Læsevejledning Værdier og målsætning Spilsystem og spillestil Væsentlige pladsspecifikke færdigheder for klubbens spillere Talentudvikling og procedurer Træningsmetoder - generelt U6 U U10 U U12 U U14 U U16 U U18 U Den fysiske træning Side 2 af 78

3 2. Forord Holbæk Bold & Idrætsforening (HB&I) har udarbejdet Den Blå Tråd med ønsket om at opkvalificere organisationen, trænerne, træningen og dermed klubbens spillere, for at skabe et bedre og mere målrettet ungdomsarbejde. Klubben er en del af DBU s licens system, som har til formål at optimere spillerudviklingsmiljøerne i de enkelte klubber. Det stiller naturligvis nogle krav til hvordan der arbejdes med ungdomsspillere og talentudviklingen i klubberne. HB&I har derfor lavet nogle retningslinjer for hvordan vi internt i klubben kan arbejde struktureret med vores ungdomsarbejde, samt sikre at overgangen fra børnefodbold, videre over de ældre ungdomsårgange og slutteligt til senior fodbold, kan foregå koordineret, smidigt og i tæt samarbejde mellem årgangene. Den Blå Tråd er lavet på baggrund af megen god inspiration udefra, erfaringer internt, samt hvad HB&I mener, der skal være målsætningen for udviklingen af vore ungdomsspillere. Derfor er noget valgt til og andet valgt fra. Den Blå Tråd beskriver nogle rammer for og vejledning i, hvilke færdigheder der er vigtige at udvikle. Der er ikke tale om en lovbog, som ikke kan gradbøjes. Den daglige træning er naturligvis stadig trænerens suveræne ansvar med egen forberedelse, gennemførelse af kvalitativ træning og ikke mindst diskussion og refleksion. Som en vigtig del af Den Blå Tråd har klubben også taget stilling til, hvordan vi gerne vil opfattes, når vi kommer rundt på de danske fodboldbaner. Dette være sig både sportsligt i form af spillestil og individuelle færdigheder, men lige så vigtigt i forhold til personlig fremtræden både på og uden for banen. Med ønsket om en spændende fremtid for Holbæk Bold & Idrætsforening Ungdomsudvalget og Eliteudvalget Januar 2015 Side 3 af 78

4 3. Læsevejledning Den Blå Tråd er forsøgt opbygget, så den både kan læses i sin helhed, men samtidig også kan bruges som opslagsværk i de enkelte afsnit. En træner for en specifik årgang kan eksempelvis udskrive det enkelte afsnit, som omhandler sin egen specifikke årgang. De nævnte øvelser er udelukkende tænkt som inspiration til hverdagens træning, ligesom materialet ikke skal opfattes som en decideret manual. Der findes et utal af meget mere udførlige træningsmanualer for børne- og ungdomsfodbold. F.eks. DBU s Børnetræningsmanual og DBU s Aldersrelateret træning etc. Den Blå Tråd er opdelt i følgende 3 hovedafsnit: 1. HB&I: - Klubbens værdier og målsætning - Klubbens spilsystem og spillestil - Væsentlige pladsspecifikke færdigheder for klubbens spillere - Talentudvikling i klubben - Træningsmetoder generelt inspiration 2. De enkelte ungdomsårgange: - U6 - U9 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser - U10-U11 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser - U12-U13 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser - U14-U15 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser - U16-U19 - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser I disse afsnit er det vigtigt at holde sig for øje, hvad klubben lægger vægt på som vigtige læringselementer for de respektive årgange. Træningsøvelserne og kampene bør have fokus på disse elementer. Træningen er metoden til at opnå ønsket spillestil og den individuelle udvikling. Fokusområderne er efterfølgende beskrevet for hver årgang og der er tilføjet et antal træningsøvelser til inspiration. (Der findes naturligvis masser af andre øvelser, som kan anvendes til at fremme fokusområderne) 3. Fysiske træningsøvelser: - Fysisk træning - Fokusområder og enkelte forslag til træningsøvelser Afsnittet om fysiske øvelser er udelukkende ment som inspiration til de enkelte trænere. Også her findes der masser af andre muligheder. Det vigtigste i dette afsnit er, hvornår og hvordan fysisk træning uden bold kan implementeres i træningen alt efter alder. Side 4 af 78

5 4. Værdier og målsætning Værdigrundlag i ungdomsarbejdet Klubbens ungdomsarbejde handler om udvikling, dygtiggørelse, glæde og oplevelser med fodboldspillet. Nøgleordene er leg og begejstring, vilje, god opførelse, fællesskab, spillerudvikling, kvalitet i træningen og udvikling af trænerne. Udvikling er vigtigere end resultaterne. Resultaterne er dog en vigtig del af udviklingen. Elitemæssigt arbejder vi med følgende målsætninger: - Være repræsenteret i min. DBU 1. div. i årgangene U15, U17 og U19 - Være repræsenteret i bedste DBU Sjælland række i årgangene U12, U13 og U14 - Levere min. 2 spillere til senior 1. hold truppen hvert år - Få enkelte spillere udtaget til DBU s U15 talent center hvert år Breddemæssigt arbejder vi på at: - Være en klub med plads til alle, der har lyst til at spille fodbold - Have en dygtig organisation - Ansætte og udvikle dygtige og engagerede trænere på alle niveauer - Samarbejde med en række Nordvestsjællandske klubber med henblik på at samle en så bred elite som muligt For at opnå dette, skal der hvert år være: - Et fodboldfagligt højt niveau i børnefodbolden - for at fastholde og tiltrække spillere - Nationale og internationale tiltag (stævner, ture etc.) for de bedste spillere - Udannelsestiltag for spillere og trænere/ledere og samarbejde med omegnsklubberne i Nordvestsjælland. Hvad kendetegner en spiller fra HB&I: - Han er god med fødderne og har god spilintelligens - Han ser og indser sammenhænge på banen (opfatte, vurdere og beslutte) - Han er glad for at modtage bolden - gør sig spilbar - Han er ansvarsbevidst med bolden - omhyggelig i omgangen med bolden, hvilket kræver megen træning med bolden. Side 5 af 78

6 Hvad vil vi gerne lære vores spillere: - At vælge gode løsninger - bevidstgørelse af den enkelte spiller - Viljen til at ville vinde - Arbejde hårdt på egne personlige og fælles mål - Vise ansvar overfor talentet (levevis m.m.) - At kunne indstille sig til arbejdet/udfordringen for sig selv/holdet - At kunne/ville kommunikere og have indsigt og forståelse for, hvordan et hold fungerer - At have indsigt / forståelse for mekanismerne i team samarbejdet Vores spillere viser god opførsel ved at: - Vise god opførsel i klubhuset, på banen til træning og kamp, blandt kammerater - og når vi er på "fremmed græs" - Være ansvarlige overfor materialer, inventar, bolde, oprydning m.m. - Være præcis i forhold til aftaler - Være ansvarlige overfor informationer mellem spillere og trænere, ledere, herunder huske at melde afbud til træning, melde ferie osv. - Være behjælpelig i forhold til arbejdsopgaver i klubben - Ikke lade sig provokere af modstanderholds spillere, tilskuere, ledere og deres evt. tilråb. Vi udviser fairplay overfor alle modstandere. Side 6 af 78

7 5. Spilsystem og spillestil Spilsystem I HB&I spiller 11 mands holdene som udgangspunkt systemet Alle trænere fra U12-senior skal kunne se sig selv passe til både spilsystem og spillestil. Trænerne forpligter sig derfor til at arbejde i henhold til både spilsystem og spillestil, når de tiltræder træner jobbet. Hvis spillestilen og udviklingen af de plads specifikke kompetencer skal give mening, så er det et langsigtet projekt og derfor skal systemet benyttes i flere år for at vi kan se effekten af arbejdet. Det overordnede spilsystem og den overordnede spillestil ligger fast i klubben. Det er dog vigtigt at påpege, at det er måden vores ungdomshold spiller fodbold, som er det vigtigste. Der skal være plads og rum til, at den enkelte træner kan foretage sin egen vurdering af detaljerne i spillestilen, alt afhængig af niveauet, modstanderholdet, kampens betydning etc. Denne vurdering bliver naturligvis mere og mere udbredt jo ældre spillerne bliver og dermed får mere fokus på resultatet af kampene for at opretholde klubbens placeringer i divisionerne U15. Derfor kan man sagtens forestille sig nogle af klubbens hold tilpasse systemet i perioder af kampen. F.eks. hvis der skal satses til eller hvis en føring skal forsvares til slut til Nedenstående pladsspecifikke kategorier SKAL dog altid indgå i systemet, da dette spiller en afgørende rolle for de individuelle kompetencer klubben gerne vil udvikle fremover. (Se afsnittet om de pladsspecifikke kompetencer) - 1 Målmand - 4 back kæde med højre/venstre midterforsvarer og højre/venstre back. - 2 centrale midtbanespillere 1 holdende (6 er) og 1 boks til boks (8 er) - 2 højre/venstre offensive midtbanespillere/kanter - 1 central offensiv midtbanespiller (playmaker) (10 er) - 1 Top angriber 8 mands holdene (U12 og U13) spiller som udgangspunkt en fleksibel med samme tilføjelser, som for 11 mands holdene ovenfor. Det er vigtigt at påpege, at selvom der arbejdes med pladsspecifikke kompetencer og betegnelser, så betyder det ikke at en enkelt spiller allerede som U12 spiller skal uddannes til en specifik plads. Det betyder derimod, at alle på holdet skal være beviste om, hvilken rolle på holdet en specifik plads løser, uanset hvilken spiller på holdet, som udfylder rollen. Side 7 af 78

8 Spillestil Klubben har defineret en overordnet spillestil for alle hold fra U12 og opefter. Alle trænere fra U12-senior skal kunne se sig selv passe til den angivne spillestil og forpligter sig til at arbejde efter denne. Hvis spillestilen og udviklingen af de plads specifikke kompetencer skal give mening, så er det et langsigtet projekt og derfor skal systemet benyttes i flere år for at man kan se effekten af arbejdet. Det er dog vigtigt for klubben, at alle trænere samtidig gives mulighed for at sætte deres eget præg på detaljerne i spillestilen i deres egen årgang. Forhold, som spillermateriale, niveau, alder, modstander, kampens betydning, tidspunkt i kampene osv. er naturligvis væsentlige elementer i en træners vurdering. Spillestilen tager udgangspunkt i spillestilsbolden fra DBU. Det understreges, at der er tale om de vigtigste overskrifter. Der er derfor ikke taget stilling til mere detaljerede elementer, som f.eks. hvad gør vi på standardsituationer, presser vi ind eller ud i banen på modstanders/egen halvdel, hvordan løber vi i feltet ved indlæg etc. etc. etc. Side 8 af 78

9 Opbygningsspil: 1. Vi vil gerne have bolden og har fokus på at beholde/generobre den hurtigt 2. Bolden spilles hurtigt, fladt og med få berøringer. Meget bevægelse uden bold. 3. Ved opspil fra målmand søger midterforsvar bredt og backs højt. 4. Vi søger at flytte spillet fra fase 1 til fase 2 med flade fremadrettede afleveringer. 5. Angriber og kanter sørger for spillets dybde. Løb i ryggen/blindside på modstander. 6. Kanter og backs sørger for spillets bredde. Spil ind løb bredt/dybt 7. Kanter ind i banen for at skabe plads til backs 8. Spring kæder over og læg af: Op-ned-op eller op-ned-ud 9. Søg retvendt midtbane. Når retvendt, skal der komme mange løb foran boldholder 10. Spil varieret og vælg de rigtige løsninger. Direkte spil eller fastholde bolden. Ved højt pres fra modstander: - Spring led over i forsvarskæden - Udfordre i de frie rum bag deres forsvarskæde - Diagonalafleveringer som variation Ved lavt pres fra modstander: - Offensive backs og meget bevægelse uden bold - skab overtal - Hyppige og hurtige spilvendinger og sideskift til nye frie områder - Spil hurtigt med få berøringer - Mange dybe løb foran boldholder hele tiden Forsvarsspil: I balance: - Zone forsvar med aktiv sideforskydning. I eget felt spilles mand/mand / zone - Ved modstanders opspil er preslinje midt på modstanderens halvdel eller højt aggressivt pres - Kort afstand mellem egne kæder I ubalance: - Trin 1: Pres boldholder hurtigt genpres ved vores bold tab - Trin 2: Søg balance - fald og centrer - Trin 3: Søg forsvarsspil Afslutningsspil 1. Angribe de frie rum bag forsvaret via dybde- og bredde løb 2. 1:1 på kanten skal udfordres gode indlæg. Tidlige indlæg som variation 3. Mange gentagne dybe løb foran boldholder 4. Bevidsthed om indlægszoner og returzoner 5. Overlap fra backs og skud fra distancen som variation 6. Faste indløb minimum fra 9 er, 10 er og modsatte kant 7. Plads til kreativitet på sidste tredje del og tålmodighed til den rigtige chance 8. Fokus på, at alle angreb forsøges afsluttede Side 9 af 78

10 Erobringsspil: 1. Holdet organiseres med kort afstand mellem kæderne. Aftalt preslinje iværksættes 2. Pres støtte sikring. Bryde boldbaner 3. Pres intensiveres ved a. På modstanderens halvdel ved usikkerhed, springende bolde, høje afleveringer etc. b. Fejlvendt modstander og ved overtal c. Mulighed for dobbeltpres fra 2 forskellige kæder d. Vi tør godt at bryde kæden i pres. De øvrige i kæden falder ind under og samles. Omstilling (DE) efter vores bold tab: - Hårdt genpres af nærmeste spiller + 2 støtte spillere for hurtigt at generobrer bolden. - Hvis genpresset ikke fører til erobring søger vi at organisere os til forsvarsspil straks efter boldtab. Holdet falder og centrerer. Omstilling (VI) efter bolderobring: Højt på banen: - Søg afslutningsspil - Er dette ikke muligt, spilles bolden mod frie områder og der igangsættes opbygningsspil Midt/ lavt på banen: - Spring kæder over på 1. aflevering fremad - Er dette ikke muligt, spilles bolden mod frie områder og der igangsættes opbygningsspil Standardsituationer (VI) Vi arbejder med forskellige aftalte kombinationer. Standardsituationer (DE) Ved deres standardsituationer spilles en kombination af Zone og mand/mand. Side 10 af 78

11 6. Væsentlige pladsspecifikke færdigheder for klubbens spillere Målmand (1) Gode målmandstekniske færdigheder, gode reflekser, god mand/mand, hurtig, god højde, modig med god attitude, stærk i feltet, turde kommunikere og dirigere, god med fødderne og kan bruges som spilstation og agere sweeper. Højre midterforsvarer (3) Hurtig, nærkampstærk, læser spillet, stærk i luften, dirigerende, god i det flade opspil og kan slå diagonaler, støtte backs. Venstre midterforsvarer (4) Hurtig, nærkampstærk, læser spillet, stærk i luften, dirigerende, god i det flade opspil og kan slå diagonaler, støtte backs. Højre back (2) Hurtig, god med fødderne, turde spille ind og frem, kan og tør gå med i overlap, stærk 1/1 (off./def.), kan sideforskyde, gode indlæg Venstre back (5) Hurtig, god med fødderne, turde spille ind og frem, kan og tør gå med i overlap, stærk 1/1 (off./def.), kan sideforskyde, gode indlæg Kontrollerende midtbane (6) Spilbar centralt, også ved opspil fra eget felt, god pasningsspiller, gode vendinger, kan slå diagonaler, løbestærk, playmaker type, spilintelligent defensivt dække området foran forsvar i boldside. Central midtbane (8) Spilbar centralt, god pasningsspiller, gode vendinger, kan slå diagonaler, løbestærk, nærkampstærk, dybdeløb, boks til boks, god afslutter, sparke udefra, støttespiller i genpres. Højre kant/offensiv midtbane (7) Hurtig, boldfast, udfordrende, slå indlæg, dybde løb, løbestærk, god afslutter, god i presspillet, dække sin zone defensivt. Central offensiv midtbane (10) Spilintelligent, spilbar centralt, teknisk god, boldfast, gode vendinger, god i opspil (variation), afgørende aflevering, god afslutter, sparke udefra, kreativ, genpres. Venstre kant/offensiv midtbane (11) Hurtig, boldfast, udfordrende, slå indlæg, dybde løb, løbestærk, god afslutter, god i presspillet, dække sin zone defensivt. Angriber (9) Hurtig, nærkampstærk, boldfast, god afslutter, stærk i hovedspil, aggressiv, dybde løb, dygtig i presspillet. Side 11 af 78

12 7. Talentudvikling og procedurer Klubben har en stålfast målsætning om at udvikle mange af vores kommende seniorspillere internt gennem vores ungdoms- og talentarbejde. Det stiller naturligvis krav til vores generelle talentudvikling og træning. Nedenfor er beskrevet vores overordnede metode i talentudviklingen, samt hvem der har ansvaret. T+ Træning (U12 U15): I samarbejde med klubbens egne chef trænerne og samarbejdsklubberne udvælges spillere til at deltage i løbende talenttræning. Talenttræningen foregår løbende ad hoc på tværs af årgangene. Det behøver ikke være de samme spillere/trænere hver gang. Der er fokus på forskellige kompetencer og træningen kan tilpasses dette, herunder generel talent træning, samt specifik træning for målmænd, forsvarsspillere, afslutninger etc. Talenttræningen følger til enhver tid retningslinjerne i DBU s talenttræning (DBU talentmanual). Når vi vurderer spillere kigger vi derfor på de mest centrale færdigheder i DBU regi (SATS): (S)pilintelligens (A)ttitude (T)eknik (S)peed Talenttræningen vil have fokus på spilstyrende spillere med meget boldbesiddelse, sikkert og hurtigt pasningsspil også i små rum, kloge beslutninger, tekniske færdigheder i højt tempo og under pres, afslutninger, 1-1 offensivt/defensivt, pladsspecifik træning og målmandsfærdigheder. Klubben har ansat en T+ træner og det er T+ trænerens opgave, at fastsætte de løbende træningspas, samt påsætte de enkelte trænere. A+ Træning (U17 U19): A+ træneren udvælger, i samarbejde med klubbens chef trænerne, de dygtigste talenter (10-15 stk.) fra vores U17 og U19 hold. Spillerne samles i en såkaldt A+ trup. Truppen består af de spillere, som udviklingsmæssigt er længst fremme og dermed også dem vi på nuværende tidspunkt kan se blive en naturlig del af førsteholdets bruttotrup. Ud over de tekniske og taktiske færdigheder ser vi i lige så høj grad på spidskompetencer, mental styrke og læringsparathed. A+ truppen er ikke nødvendigvis en permanent størrelse. Spillere kan skiftes ind og ud af truppen og fremover vil der typisk komme to-tre spillere op i A+ truppen pr. år og så er der et forløb over fire år, hvor talenterne udvikles præcis ud fra den spillestil og de pladsspecifikke kompetencer, som passer til klubbens førstehold. Klubben har ansat en A+ træner, som ca. en gang hver anden uge står for træningen af de udvalgte talenter i A+ truppen. Spillerne vil i løbet af sæsonen også få lov at prøve kræfter med træningen i senior truppen, ligesom der uden for sæsonen vil blive arrangeret nogle træningskampe mod nogle stærke mandskaber fra ligaklubberne på Sjælland. Side 12 af 78

13 Holbæk Sports Akademi: Som en vigtig del af talentudviklingen tilbydes klubbens bedste spillere fra U15 U19 ekstra formiddags træning 2-3 gange om ugen på klubbens sportscollege. Holbæk Sports Akademi er et samarbejde mellem fodboldklubben HB&I og Stenhus Kostskole. Holbæk Sports Akademi er et attraktivt tilbud til de elever, der har ambitioner og talent, og som gerne vil udvikle sine sportslige færdigheder som fodboldspiller, samtidig med at gå i 8., 9. og 10. klasse. Holbæk Sports Akademi tilbyder i samarbejde med Stenhus Kostskole en pakke, der indeholder de bedste muligheder for udvikling, både fagligt i skolen og med hensyn til færdigheder på fodboldbanen. Skolen tilbyder maksimalt 22 pladser i hver klasse, hvilket vi ser som et klart styrkeområde. Få elever i klasserne giver de bedste betingelser for at den enkelte elev kan udvikle sig optimalt, både fagligt og fodboldmæssigt. Et ophold på Holbæk Sports Akademi vil give den enkelte spiller flere værktøjer til at blive en bedre fodboldspiller, give fornemmelsen af at leve som professionel fodboldspiller samt blive en del af et sportsligt og socialt fællesskab. Struktur i ungdomsårgangene: U12 og U13 arbejder med en A-trup på spillere inkl. 2 målmænd. (1+2 hold). Fra U14 - U19 arbejdes med en 1. holds trup på spillere inkl. 2 målmænd. 1 målmand og 3-5 markspillere sendes til hold 2 til kampe. Reglen er, at disse spillere skal starte inde i hold 2 kampe og spille på deres favorit position. Det forventes af alle trænere i klubben, at der er et tæt og konstruktivt samarbejde mellem holdtrænerne både internt i de enkelte årgange (f.eks. 1. og 2. hold), samt ikke mindst på tværs af årgangene. I forhold til DBU licens system, så skal der indgå 1. års spillere i U17 og U19 1. holds truppen. Det gælder endvidere, at såfremt 2 spillere på samme position vurderes til at være stort set lige dygtige, så anvendes som udgangspunkt den yngste. En vigtig del af licens strukturen i DBU handler om, at klubberne udvikler spillere, som kan begå sig på og bliver udtaget til DBU talent centrene. Derfor har vi i klubben den regel, at såfremt en eller flere ungdomsspillere (U15-U19) er eller har været inde over et DBU center, så forventes det, at cheftrænerne benytter spilleren i kampene, så DBU fortsat kan følge den pågældende spiller i kampene på højeste niveau. Det er naturligvis en forudsætning for denne regel, at spilleren stadig arbejder seriøst med sin fodbold i klubben og viser vilje og engagement, både til træning og i kampene. Side 13 af 78

14 Oprykning af spillere: Såfremt en spiller vurderes egnet til oprykning, skal der som minimum tages kontakt til cheftræneren for den årgang spilleren tilhører, samt den sportslige ansvarlige. Der holdes et møde, hvor alle aspekter vurderes, herunder også hvilke afledte konsekvenser det evt. måtte have i form af spillerens reaktion/påvirkning/motivation, andre spilleres reaktion, forældres reaktion, en realistisk forventning af, hvor spilleren reelt kommer til at spille kampe etc. Er trænerne ikke enige, så inviteres repræsentanter fra Eliteudvalget til et ekstra møde med de involverede cheftrænere. Før ovenstående er opfyldt er der ingen der rykkes op, og der meldes ikke noget ud til hverken spiller eller presse. Træningen: Alle årgange planlægger træningen, så der primært arbejdes på at udvikle de færdigheder, som klubben anser for væsentlige i de respektive årgange. (Dette er beskrevet i afsnittet de enkelte ungdomsårgange pr. årgang). På denne vis sikres der en blå tråd for spillernes færdigheder, når de flyttes fra årgang til årgang. Dette gælder både de individuelle færdigheder, holdmæssige færdigheder, samt de pladsspecifikke færdigheder. Kampe: Ungdomsspillere elsker at spille kampe og al erfaring siger, at det udvikler dem enormt. Det er i kampene man ser effekten af den træning man har foretaget. Derfor skal der planlægges mange kampe for holdene, minimum fra U12. Dette være sig både turneringskampe, træningskampe, samt deltagelse i diverse stævner. Når vi arrangerer træningskampe, så søger vi at blive matchet på eget niveau, men også både op og ned. Der bør ligeledes arbejdes med mange spilsituationer til træning, hvor individuelle øvelser og små spil også omsættes til spil på større områder og på normal bane. Procedure for et eventuelt klubskifte til Holbæk B&I for ungdomsspillere: Holbæk er en stor ungdomsklub og det er en naturlig konsekvens, at talentfulde spillere fra mindre klubber på et eller andet tidspunkt i deres ungdomstid får eller søger muligheden for at spille fodbold i Holbæk. Set ud fra et talentudviklingssynspunkt er dette positivt. Det er dog vigtigt at et eventuelt klubskifte foregår i tæt og godt samarbejde mellem den afgivende og den modtagende klub. Derfor har vi udarbejdet nedenstående regelsæt som vedrører alle aktiviteter, herunder klubskifte, for ungdomsspillere der på eget eller Holbæks initiativ, deltager i klubaktiviteter i Holbæk B&I. (Dette gælder dog ikke netværkstræning, der har egen procedure for kontakt). Side 14 af 78

15 Procedure når Holbæk B&I tager initiativ til at en spiller fra en anden klub skal deltage i klubaktiviteter: T+ Træneren eller sportschefen for U15-U19 (afhængig af spillerens alder) i Holbæk B&I står for kontakten til den afgivende klub og spillerens forældre. Kontakten skal altid gå til den afgivende klubs sportslige ledelse. Efter kontakten til den afgivende klubs ledelse, tages den videre kontakt altid til spillerens forældre. (Forældrene skal altid tilbydes at deltage i alle samtaler omkring et evt. klubskifte.) Der skal gå minimum 24 timer fra kontakten til den afgivende klub før at Holbæk B&I kan tage kontakt til spillerens forældre. Når en spiller opfordres til at skifte til Holbæk B&I, skal spilleren indgå i førsteholdstruppen på årgangen. I tilfælde af at spilleren ikke slår til i Holbæk B&I, er denne forpligtet til at genetablere kontakten til spillerens tidligere klub. Ovennævnte procedure skal overholdes når Holbæk B&I tager initiativ til prøvetræning, træningskamp, udlandsrejse, klubskifte el. lign. Procedure når spillere fra andre klubber, på eget initiativ, tager kontakt til Holbæk B&I med henblik på prøvetræning, klubskifte el. lign.: Spillerens klub informeres via mail om henvendelsen til Holbæk B&I. Som udgangspunkt er alle spillere velkomne til prøvetræning i Holbæk B&I og klubben vil derfor i alle tilfælde svarer positivt på en henvendelse om prøvetræning. Hvis prøvetræningen ikke resulterer i en plads i førsteholds truppen på årgangen, opfordrer Holbæk B&I spilleren til at fortsætte i egen klub. Hvis spilleren, på trods af ikke at være med i førsteholds truppen, alligevel ønsker at fortsætte i Holbæk B&I, tages kontakt til klubben hvor spilleren kom fra. Klubberne og spillerens forældre finder i fællesskab ud af hvor spilleren har bedst af at fortsætte. Et klubskifte vil typisk ske efter en forudgående prøvetræning. En prøvetræning i Holbæk B&I kan berammes fra én træning til flere ugers træning, f.eks. i vinterperioden. Aftale om længden af prøvetræning aftales ud fra spillerens behov. Side 15 af 78

16 8. Træningsmetoder - generelt Træningen af vores unge spillere er afgørende. Det er udbyttet af træningen, som vi ser i kampene. Derfor er det afgørende, at vi arbejder seriøst og målrettet med træningen og tilpasser den til de aldersgrupper, som vi arbejder med. Nedenfor er der beskrevet, hvordan man som træner kan strukturere sin træning. Forberedelse - Bestemmelse af primære formål (TEMA) med træning (f.eks. pasningsspillet) - Udvælgelse og diskussion af instruktionsmomenter (detaljer/fodboldfaglighed) - Valg af øvelser/organisering (ikke for mange skift - det er vigtig at øvelserne kører) - Metodeovervejelser (kommunikation/envejs - tovejs) Umiddelbart før træningen - Organisering, opstilling af toppe, koordinationsudstyr (parat senest 5 min. før træningsstart) - Hurtig igangsættelse af træning med meget kort introduktion til dagens træningspas - Opstilling/organisering (sæt navne på) - Al træning bør kropsliggøres, give kropslige erfaringer - Træningsformen skal være relateret til spillestilen og udvikling af alle enkelte spidskompetencer - Koordinationstræning, teknisk, taktisk, overtal-/undertalsspil, ligetalsspil, skabelonøvelser, små spil med forskelligt pres Instruktion - Et billede er bedre end 1000 ord VIS - FORKLAR - VIS - Freeze / stop - forklaring (vær positiv) - Individuelt / kollektivt - Spilleren afprøver på egen krop, evt. føring af spiller Opfølgning - Ros ofte - ikke nødvendigvis "stort" - positive anvisninger (sig hvad de skal gøre og ikke hvad de ikke må) - Evt. gentagelser - Vejledning i spil coaching. Var der en anden mulighed? - Progression - Fastholde tema - engagement - glæde - udstråling Grafikken på næste side viser, hvordan man til træning kan skabe progression i træningen på 3 niveauer i et specifikt tema. I dette tilfælde pasningsspillet. Side 16 af 78

17 Side 17 af 78

18 9. U6 U9 Tilvænningsperioden Hensigt: Nøgleordene er ALSIDIGHED og BOLDLEGE. - At arbejdet først og fremmest må være præget af tillid mellem børn, forældre og trænere. Samtidig bør det foregå i udfordrende men trygge rammer. - At bolden er udgangspunktet en bold til hver spiller og legen med bolden for børnene er det centrale. - At legene er enkle, foregår på små områder, i små grupper og med mange gentagelser. - At aktivitetsniveauet er højt, dvs. ingen køer. - At udgangspunktet er, at alle parter arbejder sammen for at give børnene en god start på idrætslivet og det at bevæge sig. - At der spilles meget 3:3 og/eller 4:4. DESUDEN skal der arbejdes med: - Tilvænning med bolden løbe med bold, skifte regninger med bold, stoppe/starte med bold få fornemmelse af at arbejde med inderside/yderside af foden. - Sparke til bold inderside, vrist sparke langt/sparke præcist/fornemme hastigheder på sparket. - Begyndende fornemmelse eller tilvænning med bolden for at spille sammen gennem arbejde med at flytte bolden i forkanter (10 x 10 m) spille til siden/spille fremad. - Løbe/bevægeøvelser med vægt på at løbe fremad, løbe baglæns, løbe til siden, kombinere mange forskellige løb. - Arbejde med rytme med bolden. - Arbejde med begge sider af bolden. - Tilvænning med bløde bolde begyndende hovedspilsøvelser. I det daglige arbejde, kan stationstræning og træningskort temaopdelt anbefales til træningen. Side 18 af 78

19 10. U10 U11 Indlæringsperioden Hensigt: ALSIDIGE bevægelser og BEGYNDENDE teknisk træning. - At udbygge med en spiller/en bold, at arbejde i relationer mellem spillere grupper af 4-8 spillere. - At bevidstgøre spillerne, at begynde at instruere i de tekniske områder. - At arbejde meget alsidigt med spillernes bevægelsesmønstre. - At motivere til at arbejde hjemme med opgaver/ lektier - At arbejde med en HB&I optræden og Fairplay. De VIGTIGSTE VÆRKTØJER for aldersklassen: - At løbe med bolden driblinger med rytme, rytmebrud, vinkler - At løbe, drible og stoppe, vende med bold - Pasninger, tæmninger (1. berøring) med begge ben, forskellige længder og forskelligt tempo - At være/gøre sig spilbar (ud af afleveringsskyggen) og møde bolden - At spille sammen, et-to kombinationer og teamwork - Bevægelseskvaliteter/koordination DESUDEN skal der arbejdes med: - Udbygge løbet driblingen med bolden arbejde med venstre/højde ben, driblerytmer med yderside, inderside, kombinationer, med og uden forhindringer i forskellige retninger. - Arbejde med driblerytmer i forskellige hastigheder. - Arbejde med førsteberøring når du selv skal bruge bolden (retningsbestemt tæmning) - Arbejde med 1-2 rytmer med bolden fremad, bagud. - At arbejde med tæmninger med inderside, yderside, fodsål og læg låg på/ kattepote at præsentere lår-tæmninger /brysttæmninger. - Begynde med forskellige vendinger med primært det dominerende ben. - At arbejde med sammenhængen i spillet gennem småspil, der har bredde og dybdeperspektiver, meget gerne 3:3 eller 4:4, hvor spillerne opdager sammenhængen i spillet. - At arbejde videre med headefærdigheder, evt. med forskellinge bolde efterhånden med hårdere bolde. - At arbejde med spillernes forståelse for relationer mellem spillere. - Begyndende fokusering på målmandsspillet. - Struktur i spillet med udgangspunkt i 5- eller 7-mandsspillet. Side 19 af 78

20 U10 U11 forslag til træningsøvelser TEMA: Dribleøvelser/højre/venstre/rytme. a) Virvar hyppige retningsskift b) h/v dårlige ben c) Drible stoppe vende d) h/v dårlige ben e) Tempo veksle mellem langsom/hurtig f) Kombinationer h/v Side 20 af 78

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

Den Limegrønne Fodbold Udvikling

Den Limegrønne Fodbold Udvikling TALENT UDVIKLING Bind 3 Udarbejdet på baggrund af klubudviklingsprojektet 2011 Senest revideret juli 2013 Indhold Talentstrategien... 4 Hvem er omfattet... 5 Talentudvalget... 5 Talentchef-/koordinator...

Læs mere

Koncept for Brønderslev Fodbold

Koncept for Brønderslev Fodbold Koncept for Brønderslev Fodbold U12 Drenge U13 Drenge U14 Drenge U15 Drenge Det vigtigste er ikke spillesystemet, men spillestilen 1 Indhold fortegnelse Indhold fortegnelse... 2 Indledning... 3 Konceptet...

Læs mere

AGF TALENT. Træningsmanual for AGF Elite U10-U19

AGF TALENT. Træningsmanual for AGF Elite U10-U19 AGF TALENT Træningsmanual for AGF Elite U10-U19 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSÆTNING 1.1 Vision 1.2 Mission 2. VÆRDIGRUNDLAG 2.1 P-E-A-R 3. SPILLERUDVIKLING 3.1 Spillerudviklingsmodel 3.2 ATS moddel 3.3 Scoutingprofil

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD. Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19

DEN BLÅ TRÅD. Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19 DEN BLÅ TRÅD Greve Fodbolds spillerudviklingsmodel fra U13 - U19 Indhold 3 Velkommen til Greve Fodbolds Blå Tråd 4 Greve Fodbolds fodboldfilosofi 5 Greve Fodbolds spillestil 11-mands fodbold Offensiv fodbold

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt.

Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold. Dansk Boldspil-Union. Filosofi Udviklingssystem. Struktur. Offensivt. Dansk Boldspil-Union Filosofi Udviklingssystem Offensivt Struktur Defensivt Kreativitet Den røde tråd DBUs spillerudviklingsmodel fra U15 A-landshold fra leg til landshold Indhold Kolofon Udgiver Dansk

Læs mere

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet

Temahæfte 09 spil dig på landsholdet Temahæfte 09 spil dig på landsholdet DBUs Fodboldskole Temahæfte 2009 Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold Årets Tema: SPIL dig på landsholdet

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Fra SfB til FC Svendborg

Fra SfB til FC Svendborg Teknik og tanke Fra SfB til FC Svendborg Niveau- og aldersrelateret træning. 1 Indhold: Indledning side 3 De fem udviklingsområder side 4 Oversigt side 5 U5 U9 side 6 U10 U14 side 8 U15 U19 side 11 Niveau-

Læs mere

Spillestil for U10 -> U14

Spillestil for U10 -> U14 Spillestil for U10 -> U14 Skrevet i et sprog der er forståeligt for aldersgruppen. VI har bolden - Grundlæggende I 11 mands spiller vi 4-3-3. Alternativet er, at vi spiller 4-4-2 med diamant. (Bruges tillige

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA!

TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! TEMAHÆFTE 10 TRÆN SOM VM-STJERNERNE DBUs Fodboldskole Temahæfte 2010 KOM TÆTTERE PÅ VM I SYDAFRIKA! Officielle sponsorer for DBUs Fodboldskoleaktiviteter fra leg til landshold 1 fra leg til landshold DBUs

Læs mere

FRA TALENT TIL TOPSPILLER

FRA TALENT TIL TOPSPILLER FRA TALENT TIL TOPSPILLER Træningsmanual for AGF Elite U13-U19 Fra talent til topspiller - træningsmanual for AGF Elite U13-U19 AGF Fodbold 2009 1. udgave, 1. oplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. MÅLSÆTNING 1.1

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold fra leg til landshold Introduktion Så er tiden heldigvis igen ved at være inde til både sommerferie og Fodboldskoler. DBU afvikler i år 220 Fodboldskoler fordelt over hele landet i folkeskolens sommerferie.

Læs mere

Spillernes træningsmanual

Spillernes træningsmanual Spillernes træningsmanual Indholdsfortegnelse Forord... 4 Fodboldspilleren... 5 Træning... 5 At lære at træne... 6 Lær fra det positive og det negative... 7 Tavs viden... 7 Trænerne... 8 Det mentale...

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

MANUAL 2010. fra leg til landshold

MANUAL 2010. fra leg til landshold MANUAL 2010 fra leg til landshold fodbold DBU Fodbold manual 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsprincipper...............................................................................................

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne

DBUs Børnetræningsmanual 2006. DBUs. Børnetræningsmanual. Dansk Boldspil-Union. Fair Play for alle. Fodbold skal være sjovt. Væk med resultaterne Fair Play for alle Dansk Boldspil-Union DBU Børn og ungdom Fodbold skal være sjovt Væk med resultaterne Ingen negative tilråb Hellere 5v5 end 11v11 Fokus på udvikling DBUs Børnetræningsmanual 2006 DBUs

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere