STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag"

Transkript

1 STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 STRAFFESAGENS GANG

3 Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011

4 STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Mette og Eric Mourier Sats: JurSats Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax:

5 INDHOLD Forord 11 Forkortelser 15 STRAFFERETSPLEJEN 19 Hvad er strafferetspleje? 19 Begrebet 19. Området 19 Strafferetsplejen som en hjørnesten i demokratiet 20 Fælles lov 20. Civilprocessens karakteristika 20 Straffeproces og materiel sandhed 21. Tvangsindgreb 21 Grundlovens regulering 22. Menneskerettighederne 24 Hvilke sager behandles efter strafferetsplejen? 27 Sager om straf 27. Sager mod ministre 27 Private straffesager 28. Bødeforlæg fra politi eller andre 29 Sanktionsafgifter 29. Andre retsfølger af strafbare handlinger 31 Ofrets erstatningskrav 31. Forvaltningstvang 31 Erstatningssager 32 EFTERFORSKNING 33 Hvad er efterforskning? 33 Begrebet 33. Faktiske handlinger 33. Hjemmelskrav? 33 Politiets arbejde 35. Begrænsninger i politiets beføjelser 35 Retssikkerhedsloven 36. Ingen udtalepligt 37 Indledning af efterforskning 38 Anmeldelse 38. Af egen drift 40 Specialmyndigheder 41 De grundlæggende regler 42 Foretages af politiet 42. Anklagerens uvildighed 43 Tempoet 43. Objektivitetsprincippet 45 Beskyttelse af sigtede 46 Baggrunden 46. Mellemform? 47 Forsvarerbeskikkelse 48. Anholdelse 48 Politiets tavshedspligt 49 Reglerne 49. To helt forskellige problemer 49 Tavshedspligt under afhøring 50. Oplysninger til pressen 53 Navneforbud 54

6 Sigtedes ret til at overvære dele af efterforskningen 56 Retsmøder 56. Udenretlige efterforskningsskridt 57 Sigtedes aktindsigt 58 Forsvarerens aktindsigt 58. Sigtede uden forsvarer 59 Beskikkelse eller valg af forsvarer 60 Salæret 60. Hvornår beskikkes? 61 Forsvarerens beføjelser under efterforskningen 62 Efterforskningsbeføjelse 62. Efterforskningsmaterialet 64 Anmodning om efterforskning 67. Kommunikation med sigtede 68 Afhøringer 69 Hverken udtalepligt eller sandhedspligt 69 Virkning af tavshed 71. Vidneudelukkede eller -fritagne 72 Forsvareren ved afhøring af sigtede 72. Unge sigtede 73 Fair 73. Vidner hver for sig 74. Rapportskrivning 74 Tilbageholdelse for afhøring, anholdelse 75 Agentvirksomhed 77 Problem ved offerløse forbrydelser 77 Lovhjemmel nødvendig? 77. Betænkelighederne 78 Afgrænsning 78. Betingelser 80. Forbud mod forøgelse 80 Politiagenter og civile agenter 80. Domstolskontrol 81 Tvangsindgreb 82 Reglerne 82. Definition 83. Kritik af definitionen 84 De enkelte indgreb 87. Ransagning 88 Materielle betingelser 88. Kategori Kategori 2 92 Hos ikke mistænkt 92. Hemmelig ransagning 93 Lejlighedsfund 93. Beslaglæggelse 94 TILTALESPØRGSMÅLET 98 Begreberne påtale og tiltale 98. Forholdsfortegnelsen 98 Hvem rejser tiltalen? 99 Hierarkiet 99. Statsadvokat eller politidirektør 100 Beskæring af sagen 101 Justitsministeren som øverste anklager 102 Det forfatningsretlige udgangspunkt 102 Folketingets indblanding 103. Norge og Sverige 105 Politikernes beskyttelse 105

7 Sagen henlægges på bevisets stilling Påtaleopgivelse 106 Grundløs sigtelse 106. Bevisets stilling 106 Begrundelsespligt og klageadgang 107 Specielt om inkompetence 107. En klagemulighed 109 Ressourcebetinget henlæggelse 109 Tiltalefrafald 109 Pligt til at rejse tiltale 109. Tiltalefrafald over for unge 110 Bagatelsager 111 TILSTÅELSESSAGER 113 Tilståelsens generelle betydning sager 114 Begæring om retsmøde 114. Tilståelsen 114. Samtykke 119 Mundtlig tiltale 119. Forsvarer 120. Dommen 120 Sagens eventuelle fortsættelse 120 Bødeforlæg 120 Forfatnings- og menneskeretlige krav 120. Bødeforlæg 121 Aftaler mellem anklagemyndighed og sigtede: Plea bargaining 124 Forvaltningsretlige aftaler 124. Plea bargaining 124 Dansk ret 125 ANKLAGESKRIFT M.V. 130 Indholdet af anklageskriftet 130 Forbrydelsens navn 131. Kendetegn 131 Selve forholdet 131. Strafforhøjelsesgrunde 134 Straffebestemmelser 134. Straf- og andre påstande 135 Afvisning eller frifindelse pga.. anklageskriftets formulering 136 Præcisering før hovedforhandlingen 136 Ikke afhjulpne mangler 136 Rettelse under hovedforhandlingen 137 Udvidelse af tiltalen 137 Nye forhold 137. Gamle forhold 137 Den øvrige forberedelse af hovedforhandlingen 138 Fremsendelse til retten 138. Tvist om bevisførelsen 139 Sagens akter 139. Særlige forberedelsesskridt 141 Forberedende retsmøde 141. Skriftlig forberedelse 142

8 HOVEDFORHANDLINGEN 144 Forhandling? 144 Offentlighedsprincippet 144 Menneskeret 144. Beskyttelse eller belastning 145 Adgangen til retsmøderne 146. Pressens referatprivilegium 147 Billed- og lydoptagelser 148. Domsafsigelsen 150 Voteringer 151. Indskrænkninger 151 I hvilket omfang medvirker lægdommere? 153 Nævninge og domsmænd 153. Tilståelsessager 154 Strafudmåling 155. Særligt kyndige dommere 155 Nærmere om afgrænsningen mellem de forskellige retter 156 Forskyldt eller påstået straf 156. Betydningen af fejl 156 Færdselssager 157 Hvilken procedure anvendes? 157 Dommernes upartiskhed 158. EMRK 159 Tidligere beskæftigelse med sagen 159 Afgjorte sager vedrørende medgerningsmænd 161 Tiltaltes tilstedeværelse 162 Tiltaltes skikkethed 162. Tiltalte kan ikke møde 163 Tiltaltes udeblivelse 163 Afhøringerne 166 Retsmødets indledende formalia 166. Afhøring af tiltalte 167 Vidner 169. Tiltaltes udelukkelse under en afhøring 170 Anonyme vidner 171. Afhøring før hovedforhandling 174 EMRK 174 Pligten til at vidne 175 Vidnetvangen 175. Vidners forberedelse 175 Vidneudelukkelse 176. Vidnefritagelse 178 Forurettede som vidne 182 Traditionen 182. Bistandsadvokat 183 Politiets vejledningspligt 185. Erstatningskrav 185 Anden bevisførelse 185 Syn og skøn 185. Fri bevisførelse 186 Dokumentoplæsning 187 Stk. 1: Dokumenter brugt til forbrydelsen etc. 187 Stk. 2: Retsbøger m.v Stk. 4: Politirapporter m.v. 189

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Kommenteret straffelov Speciel del

Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret straffelov Speciel del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Speciel del 10. omarbejdede

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Behandlingen af klager over politiet i Danmark

Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark AI Index 18/001/2008 » Et veluddannet og velfungerende politi er af væsentlig betydning for et demokratisk

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Karin Sten Madsen. Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb

Karin Sten Madsen. Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb Karin Sten Madsen Hvor ku du gøre det? Konfliktmægling ved seksuelle overgreb Center for Voldtægtsofre Rigshospitalet Juni 2005 Hvor ku du gøre det? Center for Voldtægtsofre Afsnit 4073 Rigshospitalet

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Voldtægt der anmeldes...

Voldtægt der anmeldes... Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen, Karin Sten Madsen Voldtægt der anmeldes... Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet 1 VOLDTÆGT

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere