Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr"

Transkript

1 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Afdelingsberetninger og afdelingsregnskaber Danske Aktier Danske Aktier Akkumulerende Nordiske Aktier Europa Højt Udbytte Europa Indeks Europa Small Cap Nordamerika Indeks Japan Hybrid (DIAM) Emerging Market Equities (Mondrian) Pengemarked Korte Danske Obligationer Mellemlange Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer (Euro) US High Yield Bonds (Columbia) High Yield Bonds (Muzinich) Emerging Market Bond Index Investeringspleje Kort Investeringspleje Mellemlang Investeringspleje Lang Fælles Noter Anvendt regnskabspraksis Foreningen Investeringsforeningen SEBinvest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Carsten Wiggers, formand Britta Fladeland Iversen Preben Keil Morten Amtrup Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter kaldet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm. direktør) og Niels Jørgen Larsen (direktør) Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige Bernstorffsgade København V Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup De enkelte afdelingers beholdningslister pr. 30. juni 2014 kan downloades fra Foreningens hjemmeside: 2 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2014

3 Ledelsesberetning Investeringsforeningen SEBinvest - kort fortalt Foreningen henvender sig til offentligheden. De typiske medlemmer vil være private investorer og mindre selskaber. Foreningen har været aktiv siden Foreningen består ultimo juni 2014 af i alt 20 afdelinger fordelt på følgende kategorier: 3 afdelinger med danske eller nordiske aktier 3 afdelinger med europæiske aktier 3 afdeling med andre internationale aktier 3 afdelinger med danske obligationer 4 afdelinger med internationale kreditobligationer 3 afdelinger med både obligationer og aktier 1 afdeling med pengemarkedsinstrumenter Foreningen ejes af medlemmerne dvs. de investorer, der har købt Foreningens afdelingsbeviser. Foreningen ejer 87,1 pct. af aktierne i IFS SEBinvest A/S, som står for den daglige administration af Foreningens aktiviteter. Foreningen samarbejder med SEB-koncernen på en række områder. Foreningen ledes af bestyrelsen for Foreningen samt direktionen for IFS SEBinvest A/S. Bestyrelsen for Foreningen vælges af Foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Information om Foreningens afdelinger er tilgængelig på hjemmesiden seb.dk/sebinvest. Hjemmesiden oplyser bl.a. om aktuelle købsog salgspriser på investeringsbeviserne, afkast over forskellige tidsperioder og en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger. Desuden er der adgang til en række analyseværktøjer fra Morningstar på hjemmesiden. Endelig offentliggøres også Foreningens vedtægter, prospekter, Central Investorinformation, dokumenter om ansvarlige investeringer (SRI) samt års- og halvårsrapporter på hjemmesiden. Markedsforhold 1. halvår 2014 Økonomisk og politisk baggrund Ved indgangen til 2014 var der en udbredt forventning om, at væksten i verdensøkonomien var på vej frem, og at det var USA, der også i 2014 ville trække den økonomiske vækst frem i den øvrige verden. Imidlertid blev USA i 1. kvartal ramt af usædvanligt hårdt vintervejr, og aktivitetsniveauet i den amerikanske økonomi faldt med 0,7 pct. i 1. kvartal i forhold til 4. kvartal Det var første gang siden 2011, at USA oplevede et kvartal med negativ vækst. I Kina måtte man i årets første kvartal neddrosle aktiviteten i den tunge stålindustri af miljøhensyn. Begge faktorer var medvirkende til, at den samlede økonomiske vækst i G20 landene var lidt lavere i årets første kvartal end i sidste halvår af Opgjort på årsbasis lå den samlede økonomiske vækst i G20 landene på 3,4 pct. målt som 1. kvartal 2014 mod 1. kvartal Vintervejret i USA og neddroslingen af industriproduktionen i Kina i 1. kvartal var et midlertidigt tilbageslag. Allerede i 2. kvartal var den økonomiske vækst igen på sporet, hvilket underbygges af internationale ledende indikatorer som f.eks. det globale PMI ( Purchasing Managers Index ), og lokale konjunkturindeks i Kina og Tyskland, der er steget i 2. kvartal. Væksten i USA nåede i dette kvartal op på 2,4 pct. i forhold til samme kvartal året før. Den amerikanske centralbank har i 1. halvår fortsat sin proces med at normalisere pengepolitikken. Omfanget af bankens opkøbsprogram af stats- og realkreditobligationer er således blevet halveret i løbet af årets første seks måneder, og det samlede program ventes helt udfaset med udgangen af Janet Yellen, der er ny chef for den amerikanske centralbank, FED, bekræftede i en såkaldt forward guidance tale den 18. juni, at centralbanken ville holde de ledende rentesatser på det aktuelt lave niveau mellem 0 og 0,25 pct. også efter at centralbankens opkøbsprogram af obligationer var afsluttet. Janet Yellen understregede, at centralbanken ikke så nogen grund til at ændre renteniveauet så længe den amerikanske inflation ligger under 2,0 pct. og så længe der endnu er tilstrækkelig ledig kapacitet i arbejdsmarkedet. I modsætning til USA og Kina oplevede Japan et meget stærkt første kvartal, fordi en annonceret momsforhøjelse fra 5 pct. til 8 pct. pr. 1. april afstedkom et fremrykket privatforbrug. Af samme årsag ventes 2. kvartal at vise negativ vækst i Japan. Ser man bort fra disse tekniske forskydninger, så er den japanske økonomi i moderat fremgang, hvilket bl.a. underbygges af den seneste kvartårlige Tankan-rapport, der måler forventningerne blandt de største japanske virksomheder. For året 2014 ventes en økonomisk vækst på 1,2 pct. i Japan. Blandt emerging markets landene har især Indien klaret sig godt igennem årets første halvdel. Den indiske regering har i 2013 indført politiske tiltag, der har styrket konkurrenceevnen, og dette har givet resultat i 1. halvår 2014, hvor den indiske eksport til de udviklede lande har trukket væksten. Indien havde i 1. kvartal en vækst på 2,0 pct. i forhold til 4. kvartal 2013, og dette er højere end hos selv rivalerne i Kina. Også på det lidt længere sigt forventes væksten i Indien at ligge i den øvre ende af hvad der ses i emerging markets området. Den europæisk økonomi har gradvist lagt den sydeuropæiske gældskrise bag sig, og økonomien i flere af de hårdt plagede lande viser bedre takter. Det er dog fortsat Tyskland, der fungerer som vækstlokomotiv i Europa. I 1. kvartal voksede den tyske økonomi med 0,8 pct. i forhold til 4. kvartal 2013, og med 2,5 pct. i forhold til 1. kvartal Den tyske vækst lå i 2013 på 0,5 pct., og for hele året 2014 ventes den at nå 1,9 pct. Spanien udgør det bedste eksempel på et kriseramt land, der er ved at finde takterne igen. Efter at have oplevet negativ vækst i 10 kvartaler i træk nåede Spanien i 1. kvartal 2014 endelig en positiv vækst på 0,5 pct. Arbejdsløsheden i Spanien udgør dog et problem, idet der fortsat er registreret over 25 pct. arbejdsløse. Den europæiske centralbank (ECB) valgte i juni at sænke de styrende renter og gennemføre tiltag, der skal øge gennemslagskraften af den lempelige pengepolitik i realøkonomien. Timingen skyldes dels, at ECB vil benytte det aktuelle positive momentum og dels, at der fortsat ikke er prispres at spore i økonomien. De europæiske lande vil i de kommende kvartaler endvidere nyde godt af, at den finanspolitiske konsolidering aftager. Med udsigt til robust vækst i USA og Tyskland vil det samlede euro-område efter den danske nationalbanks vurdering nå en vækst på 1,2 pct. i Den europæiske økonomi måtte i 1. halvår tackle en pludseligt opstået krise i Ukraine en krise, som de færreste havde set komme Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

4 Ledelsesberetning Tabel 1 - Afkast i de enkelte afdelinger og deres respektive referenceindeks siden Afdelinger Benchmark Afdelingens afkast (pct.) Benchmark afkast (pct.) H H H H Danske Aktier OMX Copenhagen All Share Cap 14,36 18,32 8,93 14,08 17,28 11,74 Danske Aktier Akkumulerende OMX Copenhagen All Share Cap 14,03 18,02 8,82 14,08 17,28 11,74 Nordiske Aktier VINX Top 100 (i DKK) 4,66 9,14-1,49 5,65 9,38 2,78 Europa Højt Udbytte MSCI Europe (i DKK) 3,78 7,41 7,03 2,28 5,57 3,60 Europa Indeks MSCI Europe (i DKK) 1,87 5,75 2,60 2,28 6,08 3,60 Europa Small Cap MSCI Europa Small Cap (i DKK) 5,29 10,22 5,64 1,25 6,14 7,92 Nordamerika Indeks MSCI North America (i DKK) 8,63 7,45 12,46 9,11 7,78 13,20 Japan Hybrid (DIAM) TOPIX (i DKK) -0,55-1,76 25,46 3,59 2,32 17,67 Emerging Market Equities (Mondrian) MSCI Emerging Markets (i DKK) 11,20 8,46-6,33 11,47 6,75-8,31 Pengemarked CIBOR 1 uge -0,25% -0,21-0,20-0,30-0,08-0,08-0,09 Korte Danske Obligationer EFFAS Danmark 1-3 år 2,13 2,14-1,91 0,29 0,26-0,56 Mellemlange Obligationer EFFAS Danmark 3-5 år 5,05 4,73-1,46 1,66 1,50-1,58 Lange Obligationer EFFAS Danmark 5-10 år 7,05 6,14-1,82 6,30 5,18-2,48 Kreditobligationer (Euro) US High Yield Bonds (Columbia) High Yield Bonds (Muzinich) iboxx Euro Corporate Overall Total Return (i DKK) ML High Yield Master Cash Pay Constrained (hedged til DKK) ML Global High Yield, BB-B Constrained (hedged til DKK) 5,05 4,71 0,03 5,53 4,81 0,03 3,45 4,82-0,15 4,30 5,39 1,14 2,35 3,82-0,34 4,66 5,66 0,16 Emerging Market Bond Index J.P. Morgan EMBI 7,36 8,36-9,54 8,60 9,07-8,07 Investeringspleje Kort Sammensat 2) 3,43 3,84-1,69 3,44 3,75-0,51 Investeringspleje Mellemlang Sammensat 2) 4,15 4,94-0,79 5,03 5,69 1,54 Investeringspleje Lang Sammensat 2) 6,19 7,23-0,50 7,15 7,80 0,70 2) Investeringsplejeafdelingerne har referenceindeks, der er sammensat af flere indeks. ved årets start. Mod halvårets slutning blev verdenssamfundet igen overrasket af en krise, der opstod ud ad ingenting denne gang i Irak, hvor den sunnimuslimske bevægelse ISIS indenfor få dage havde taget kontrollen med de nordlige halvdele af Irak og Syrien og med ambitioner om mere magt i området. Foreløbig har de to kriser haft begrænset negativ effekt på den regionale økonomiske udvikling og på finansmarkederne. Men deres pludselige opståen understreger, at geopolitiske kriser er meget svære at forudsige og endnu sværere at løse. Dansk økonomi sluttede 2013 overraskende svagt, men allerede i 1. kvartal i år var der igen positive takter at spore. Økonomien ekspanderede med 0,9 pct. i forhold til 4. kvartal, mens stigningstakten i forhold til 1. kvartal 2013 udgjorde 1,5 pct. Dette er også den forventede vækst for hele året De økonomiske nøgletal er aktuelt gode i Danmark i disse måneder: Overskuddet på betalingsbalancen udgør 7,3 pct. af BNP, hvilket er meget højt også i en international sammenhæng. Beskæftigelsen er stigende og arbejdsløshedsprocenten dykkede i april måned ned under 4, 0 pct. Alligevel formåede de internationale medier at skabe lidt usikkerhed om sundheden i dansk økonomi i 1. halvår. I en artikel i april måned i det ansete tidsskrift The Economist, der fokuserede på den danske private gældsætning, blev danske boligejere sågar kaldt sydeuropæere i forklædning, og dette skulle angiveligt ikke forstås positivt! Baggrunden for artiklen er, at danskerne har en meget høj privat gæld målt i forhold til indkomsten. Men den anden side af regnestykket som ikke fremgik af artiklen - er, at danskerne også har meget store private pensionsformuer, der i stor stil er placeret i de selvsamme realkreditobligationer, som ligger bag gælden. Danskernes nettogæld er således ikke større end i andre lande, men vores private økonomiske balancer er større. Bl.a. Nationalbanken var hurtigt ude med forklaringer af dette særlige danske forhold, og efterfølgende forstummede den internationale kritik. Den danske krone blev fra februar til april måned svækket mod euro en fra niveau 746,20 til niveau 746,60, primært fordi pengemarkedsrenterne i euro-området steg relativt til de korte danske renter i denne periode. I en sådan situation er det forventeligt, at den danske krone vil blive svækket. Nationalbanken valgte derfor i april måned 2014 at intervenere i valutamarkedet ved at sælge valuta mod kroner for modværdien af ca. kr. 20 mia. Dette var den første intervention siden januar Som opfølgning herpå forhøjede Nationalbanken den 25. april renten på indskudsbeviser med 4 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2014

5 Ledelsesberetning 0,15 pct.point fra -0,10 pct. til 0,05 pct. Da den europæiske centralbank i juni måned nedsatte renten valgte den danske nationalbank at fastholde renten, og dette var med til at styrke kronen. Igennem halvåret er den danske valutareserve som følge af intervention og tilbagebetaling af lån i valuta faldet med kr. 35,8 mia. fra kr. 474,0 mia. ved årets start til kr. 438,2 mia. pr. ultimo juni. Udviklingen på de finansielle markeder Året startede nervøst på de finansielle markeder, og afkastene på aktier lå på flere markeder under afkastet på obligationer. Særligt de amerikanske aktier havde svært ved at levere et afkast, der levede op til de høje forventninger, der var ved årets start til netop amerikanske aktier. 2. kvartal var mere positivt for de investorer, der havde overvægt af risikoaktiver, og set over halvåret blev aktieinvestorerne belønnet med et merafkast i forhold til de fleste obligationstyper. Aktier i den udviklede del af verden gav i halvåret et afkast på 6,79 pct. (udtrykt ved MSCI World, net div. i DKK). Amerikanske aktier (MSCI USA) steg med 6,83 pct. og da den amerikanske dollar blev styrket med 0,57 pct. ifht. danske kroner har de amerikanske aktier i alt leveret et afkast på 7,45 pct. Afkastet på europæiske aktier (MSCI Europe, net div. i DKK) blev 6,08 pct., hvilket ligger over de fleste investorers forventninger. Emerging markets aktiverne havde det svært i starten af året, der var præget af risikoaversion hos investorerne. Men i 2. kvartal var risikovilligheden tilbage, og det brede indeks MSCI Emerging Markets Index (i DKK), der omfatter 23 lande, steg således med 6,75 pct. Danske aktier blev endnu engang en gylden forretning for investorerne. Det danske aktiemarked (OMX Copenhagen All Share GI) gav et afkast på 19,96 pct. i løbet af første halvår, og det afkast var der ingen andre aktiemarkeder i verden, der kunne hamle op med. Det var igen indekstunge Novo Nordisk, der trak det danske indeks mod nye højder. Obligationsmarkederne i USA og Europa var igennem halvåret præget af uændrede til svagt faldende korte renter. I USA var den 2 årige statsobligationsrente uændret på niveau 0,45 pct., mens den 2 årige rente i Tyskland faldt fra 0,20 pct. til 0,0 pct.. Derimod faldt de lange 10 årige statsobligationsrenter med hhv. 0,50 pct. og 0,70 pct. i USA og Tyskland. Det betyder med andre ord, at rentekurverne blev mere flade. De europæiske statsobligationsmarkeder nød godt af ECB s mere positive signaler, og afkastet af denne aktivklasse nåede op på hele 7,34 pct. (EFFAS Europe Govt. All). Danske stats- og realkreditobligationer gav mere beskedne afkast på hhv. 4,90 pct. og 3,75 pct.. Under alle omstændigheder må afkast på niveau 4 pct. siges at være attraktivt, når det effektive renteniveau ligger så lavt som på mellem 0,5 pct. og 2,5 pct. Halvårets bedste obligationsafkast blev nået i emerging markets obligationer, hvor JP Morgan EMBI Global indekset opgjort i DKK gav et afkast på 8,66 pct. Afdelingsprofil og -beretning Afdelingernes investeringsprofil og ledelsens kommentarer til afdelingernes afkast findes under afsnittet Afdelingsregnskaber på siderne 9 til 48. Resultat og afkast i 1. halvår 2014 Foreningens afdelinger leverede i 1. halvår generelt afkast, der ligger markant over de forventninger, der blev offentliggjort i forbindelse med årsrapporten for For aktieafdelingerne lå vores forventninger om et afkast på mellem 5 pct. og 10 pct. for hele året. Disse afkast er allerede nået på det første halve år. Dog stikker afdelingerne med danske aktier positivt ud, idet de på 6 måneder har leveret et afkast, der er dobbelt så stort som vi forventede for hele året. Kun afdeling Japan Hybrid (DIAM) leverede et negativt og lavere end forventet afkast. Også obligationsafdelingerne har leveret afkast, der ligger på det dobbelte af hvad vi havde forventet ved indgangen til året. Det er naturligvis det omtalte rentefald, der er baggrunden for dette. Halvårets bedste afkast blev leveret af afdeling Danske Aktier på 18,32 pct. De laveste afkast blandt aktieafdelingerne blev opnået i afdeling Japan Hybrid (DIAM), der opnåede et negativt afkast på -1,76 pct. Blandt obligationsafdelingerne var det Emerging Market Bond Index, der med et afkast på 8,36 pct. klarede sig bedst, mens afdeling Korte Obligationer nåede et afkast på 2,14 pct. Afdelingernes afkastnøgletal fremgår af tabel 1. Formueudviklingen Foreningens samlede formue er i 1. halvår 2014 faldet med mio. kr. fra mio. kr. primo året til mio. kr. ultimo halvåret. Gennem nettoindløsninger er Foreningens formue reduceret med mio. kr. Det er især én stor indløsning i afdeling US High Yield Bonds (Columbia), der påvirker den samlede nettoindløsning i foreningen. Baggrunden for denne indløsning var, at en institutionel investor valgte at placere sin investering i en ny kapitalforening, men med samme investeringsstrategi og rådgiver. Derudover har afdelingernes resultater bidraget med et samlet overskud på 895 mio. kr. til formuen. Endeligt er formuen blevet negativt påvirket af, at der i foråret 2014 er udbetalt 245 mio. kr. i udbytter for Foreningens 20 afdelinger har alle været aktive gennem hele 1. halvår Kommentarer, resultatopgørelser og balancer for de enkelte afdelinger findes på siderne 9 til 48. Omkostningsudviklingen Foreningen har stor fokus på at holde omkostningerne i ro. Administrationsomkostningerne, der er oplyst under den enkelte afdeling, omfatter alle omkostninger til investeringsrådgivning, distribution, administration og depot. Det er glædeligt, at 14 ud af foreningens 20 afdelinger har lavere omkostningsprocent end i 1. halvår afdelinger har højere omkostninger, mens 3 afdelinger har uændede omkostningsprocent. Markedsforventninger til 2. halvår 2014 Med den lempelige pengepolitik cementeret i de kommende kvar- Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

6 Ledelsesberetning taler og med et gradvist stigende økonomisk opsving nu også med emerging markets med på vognen så ligger det lige til at fastholde en positiv forventning til finansmarkederne i det kommende halvår. Eller som man siger i finansjargonen: Det er et risk on markedsmiljø, det betyder, at investorer med fordel kan overvægte af aktier og kreditobligationer i forhold til sikre obligationer med høj kreditværdighed. Man bør dog notere sig, at aktiemarkederne efter de seneste fem års optur MSCI World indekset er steget med 130 pct. siden februar har taget forskud på rigtigt mange positive forhold. De gode nyheder er så at sige indregnet i kursen. I det nuværende marked kan man frygte, at selv et mindre negativt bump eller geopolitisk uro skaber trængsel mod udgangen. Et muligt bump i 2. halvår kunne være et uventet resultat af den skotske afstemning om uafhængighed af Storbritannien, der finder sted den 18. september. Men andre bump kan dukke op ud af ingenting, således som vi så det i 1. og 2. kvartal. I omtalen af de enkelte afdelinger har vi opdateret vore forventninger for afkastet for hele året. Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering. Priser på unoterede finansielle instrumenter eller afledte finansielle instrumenter opgøres til skønnet dagsværdi eller til beregnet dagsværdi på baggrund af underliggende noterede instrumenter. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne verden over er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For sjældent handlede obligationer er det muligt løbende at beregne en kurs på baggrund af de mest handlede obligationer med samme karakteristika. Denne mulighed findes ikke for aktier, hvor kursen derfor altid opgøres som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har ingen af afdelingerne i den forgangne del af 2014 haft større problemer med fastsættelse af indre værdi, ligesom det har været muligt straks at efterkomme alle ønsker om indløsninger. Socialt ansvarlig investeringspolitik (SRI) Foreningen har siden 2008 gennem Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S samarbejdet med SEB-koncernen med henblik på at sikre, at de aktiver, som Foreningen investerer i, er udstedt af virksomheder og institutioner, der har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter. Hensigten med samarbejdet er, at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI=Principles for Responsible Investments). Foreningens bestyrelse har besluttet at følge SEB med henblik på at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med konsulentfirmaet Ethix om dette område. Foreningen modtager fra SEB/Ethix løbende lister over virksomheder, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Enterprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af denne liste fra SEB/Ethix er det besluttet ikke at investere i en række virksomheder, som producerer klyngebomber og landminer samt for de aktivt forvaltede afdelinger - atomvåben. Udelukkelseslisterne opdateres som minimum to gange årligt og offentliggøres på Foreningens hjemmeside. De øvrige selskaber, som ifølge SEB/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix søger dialog med disse virksomheder, med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør I december 2013 færdiggjorde Rådet for samfundsansvar sin vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer. Vejledningen blev udarbejdet efter, at der i flere år havde været stigende offentligt fokus på investering i obligationer udstedt af stater, hvor det demokratiske system ikke lever op til gængse etiske standarder. Det er notorisk svært for den enkelte investor, at bedømme hvilke stater, der overtræder sådanne standarder, og Foreningen følger derfor altid de sanktioner, som udstikkes af FN, EU og dermed den danske stat. Men Foreningen søger naturligvis også at følge vejledningen fra Rådet for samfundsansvar, hvor de generelle konklusioner lyder: A) Alle investorer bør tage samfundsmæssige hensyn. B) Nogle institutionelle investorer er forpligtede til at forvalte betroede midler med henblik på at sikre det bedst mulige resultat på langt sigt. Men også disse investorer bør tage samfundsmæssige hensyn, hvilket er både lovligt og muligt, uden at det strider imod det bedst mulige resultat på langt sigt. Foreningen arbejder således seriøst med at investere med samfundsansvar. Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer De væsentligste risici ved at investere stammer fra udviklingen på de finansielle markeder. Denne risiko benævnes markedsrisiko. De faktorer, der har betydning for markedsrisikoen, er beskrevet via de foregående afsnit om markedsforhold. Der vil normalt være en præmie i form af et højere afkast for at påtage sig markedsrisiko. Udover markedsrisiko knytter der sig andre typer af risiko til investering. Det drejer sig om operationel risiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko samt forretningsrisiko. Disse typer af risiko vurderes løbende og søges minimeret, fordi investor ikke kan opnå en præmie for at påtage sig disse typer af risici. Risikoindikator Investering på de finansielle markeder vil som udgangspunkt på- 6 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2014

7 Ledelsesberetning føre investor en vis risiko for at tabe penge. Risikoen for tab afhænger primært af, hvilken aktivtype der investeres i. Derfor er der større risiko tilknyttet investering i nogle typer af afdelinger end til andre typer af afdelinger. For at øge muligheden for at sammenligne risiko ved investering i afdelinger fra forskellige investeringsforeninger har EU indført en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingerne på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af deres standardafvigelse jævnfør følgende tabel: Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med eller større end Mindre end 1 0,0% 0,5% 2 0,5% 2,0% 3 2,0% 5,0% 4 5,0% 10,0% 5 10,0% 15,0% 6 15,0% 25,0% 7 25,0% Risikokategori 1 udtrykker således den laveste risiko, som man f.eks. ser ved afdelinger med helt korte obligationer. Bemærk dog, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Afdelinger der investerer i aktier, vil normalt have en risikoindikator på 5 eller derover. Placeringen på risikoskalaen er ikke fast over tid, fordi den baserer sig på de historiske udsving i afkastet. Afdelingens placering på risikoskalen kan altså flytte sig i fremtiden. På de følgende sider er de enkelte afdelingers risikoindikator angivet blandt afdelingernes stamdata under betegnelsen Central investorinformation risikoklasse. Foreningens beviser distribueres gennem SEB DK. Bortset fra Pengemarked er alle afdelinger optaget til daglig handel på NASDAQ OMX Copenhagen. Alle væsentlige nyheder vedrørende Foreningen vil derfor blive offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen. Disse fondsbørsmeddelelser vil også kunne findes på hjemmesiden. Medlemmer og andre interesserede kan henvende sig til adm. direktør Jens Lohfert Jørgensen med spørgsmål om Foreningens forretningsområde. Øvrige begivenheder i 1. halvår 2014 Finanstilsynet gennemførte i efteråret 2013 en analyse af omkostningsstrukturen i de danske investeringsforeninger. Undersøgelsens resultater blev sammenfattet i en rapport, der blev offentliggjort den 4. april Rapporten kan findes på Finanstilsynets hjemmeside ftnet.dk. Rapporten, der tiltrak sig stor bevågenhed i medierne, oplister 10 områder, hvor Finanstilsynet beskriver såkaldte best practices for hvordan investeringsforeningerne efter Finanstilsynets opfattelse kan minimere omkostningerne og forbedre afkastet. Finanstilsynet vurderer, at Investeringsforeningen SEBinvest lever op til de fleste af disse best practices. På enkelte områder noterer Finanstilsynet sig, at Foreningen har mulighed for at forbedre sine aktiviteter. Foreningens bestyrelse og direktion er opsatte på, at Foreningen til stadighed alene tjener medlemmernes interesse ved at levere høje relative afkast efter omkostninger. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten for 1. halvår Kommunikationspolitik Der er stor interesse omkring opsparing og investering. Foreningen ønsker derfor at være åben over for medlemmer, presse og myndigheder. Medlemmernes adgang til information sikres først og fremmest via hjemmesiden hvor alle relevante oplysninger om Foreningens afdelinger findes. Hjemmesiden opdateres løbende med emissions- og indløsningskurser, afkast- og performancedata samt de største aktiver i beholdningen. Foreningen har i maj måned 2013 indgået et samarbejde med selskabet Morningstar, der betyder, at Morningstar fremover vil levere informationer til Foreningens hjemmeside. Medlemmerne har mulighed for at få besked via , når der indkaldes til generalforsamling eller udgives hel- og halvårsrapporter. Det er desuden muligt at bestille rapporterne til fremsendelse pr. post. Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

8 Ledelsespåtegning Til medlemmerne i Investeringsforeningen SEBinvest Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten 2014 for Investeringsforeningen SEBinvest og erklærer hermed: At halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. At halvårsregnskabet for Foreningen og afdelingerne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningen og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 27. august 2014 Bestyrelsen Carsten Wiggers Bestyrelsesformand Britta Fladeland Iversen Bestyrelsesmedlem Preben Keil Bestyrelsesmedlem Morten Amtrup Bestyrelsesmedlem Forvalteren Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Adm. direktør Niels Jørgen Larsen Direktør 8 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2014

9 Danske Aktier Afdelingen investerer i danske aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende forventningerne til forhold af betydning for brancher og selskaber, herunder strukturelle og teknologiske ændringer, den økonomiske og finansielle udvikling samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Afdeling Danske Aktier Halvårets afkast 18,32 pct. Benchmark OMX Copenhagen All Share Cap Halvårets benchmark afkast 17,28 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 4. februar 2000 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,76 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,04 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdelingen har i 1. halvår 2014 givet et afkast på 18,32 pct. og dermed outperformet benchmark med 1,04 pct., hvilket anses som tilfredsstillende. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 372,7 mio. kr. Der har i perioden været nettotilgang af midler svarende til 37,0 pct. af primoformuen er begyndt særdeles positivt for det danske aktiemarked, som fortsat har en solid outperformance af de internationale markeder. Et fortsat faldende renteniveau har styrket efterspørgslen efter aktier generelt, og specifikt i Danmark ser vi også en generelt god helbredstilstand blandt de børsnoterede selskaber. De tre mest positive bidrag til performance var Pandora (overvægt), Carlsberg (undervægt) og DS Norden (undervægt). Pandora har leveret en forrygende salgs- og indtjeningsudvikling, som viser en klar styrkelse af forholdet mellem produktsortiment og målgruppe, Carlsberg aktien har fortsat et svagt forløb også ind i 2014, hvor markedsudviklingen i Rusland stadig udfordrer. Selskabet nedjusterede allerede i 1. kvartalsregnskabet, og trods godt sommervejr og VM i fodbold er casen endnu ikke stærk. DS Norden har også indledt året i massiv modvind fra stadigt faldende tørlastrater, som har bidraget til en markant nedjustering af indtjeningsskønnet for i år. De tre mest negative bidrag til det relative afkast var Vestas (undervægt), DSV (overvægt) og Ringkjøbing Landbobank (overvægt). Vestas har leveret bedre end ventet indtjening i de seneste kvartaler og har derudover også overrasket positivt på ordreindgangen. DSV har til gengæld været udfordret af stigende prispres på Road aktiviteterne, som presser lønsomheden. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast i 2014 ville blive på niveau 5-10 pct. På baggrund af afkastet frem til medio august er forventningen nu, at afkastet vil ligge på niveau pct. Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

10 Danske Aktier Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 99,8 99,8 Øvrige 0,2 0,2 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Medlemmernes formue DKK Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 641 Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Medlemmernes formue (t.dkk) Antal andele Styk størrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 274,48 201,41 Afkast (pct.) *) 18,32 8,93 Sammenligningsindeks (pct.) *) 17,28 11,74 Administrationsomk. (pct.) *) 0,76 0,79 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer pr. 30. juni 2014 (pct.) Noteret på Nyemitandet regule- terede fin. Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7 Cykliske forbrugsgoder 9,5 0,0 0,0 0,0 9,5 Diverse 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Finans 23,3 0,0 0,0 0,2 23,5 Industri 26,9 0,0 0,0 0,0 26,9 Informationsteknologi 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Materialer 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 Medicinal og sundhed 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Telekommunikation 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 I alt, alle sektorer 99,8 0,0 0,0 0,2 100,0 10 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2014

11 Danske Aktier Akkumulerende Afdelingen investerer i danske aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mellem 20 og 35 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende forventningerne til forhold af betydning for brancher og selskaber, herunder strukturelle og teknologiske ændringer, den økonomiske og finansielle udvikling samt branche- og selskabsspecifikke forhold. Afdeling Danske Aktier Akkumulerende Halvårets afkast 18,02 pct. Benchmark OMX Copenhagen All Share Cap Halvårets benchmark afkast 17,28 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 20. december 2006 Skattestatus Akkumulerende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,81 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,18 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdelingen har i 1. halvår 2014 givet et afkast på 18,02 pct. og dermed outperformet benchmark med 0,74 pct., hvilket anses som tilfredsstillende. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 25,2 mio. kr. Der har i perioden været nettotilgang af midler svarende til 10,1 pct. af primoformuen er begyndt særdeles positivt for det danske aktiemarked, som fortsat har en solid outperformance af de internationale markeder. Et fortsat faldende renteniveau har styrket efterspørgslen efter aktier generelt, og specifikt i Danmark ser vi også en generel god helbredstilstand blandt de børsnoterede selskaber. De tre mest positive bidrag til performance var Pandora (overvægt), Carlsberg (undervægt) og DS Norden (undervægt). Pandora har leveret en forrygende salgs- og indtjeningsudvikling, som viser en klar styrkelse af forholdet mellem produktsortiment og målgruppe, Carlsberg aktien har fortsat et svagt forløb også ind i 2014, hvor markedsudviklingen i Rusland stadig udfordrer. Selskabet nedjusterede allerede i 1. kvartalsregnskabet, og trods godt sommervejr og VM i fodbold er casen endnu ikke stærk. DS Norden har også indledt året i massiv modvind fra stadigt faldende tørlastrater, som har bidraget til en markant nedjustering af indtjeningsskønnet for i år. De tre mest negative bidrag til det relative afkast var Vestas (undervægt), DSV (overvægt) og Ringkjøbing Landbobank (overvægt). Vestas har leveret bedre end ventet indtjening i de seneste kvartaler og har derudover også overrasket positivt på ordreindgangen. DSV har til gengæld været udfordret af stigende prispres på Road aktiviteterne, som presser lønsomheden. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast i 2014 ville blive på niveau 5-10 pct. På baggrund af afkastet frem til medio august er forventningen nu, at afkastet vil ligge på niveau pct. Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

12 Danske Aktier Akkumulerende Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 99,9 99,9 Øvrige 0,1 0,1 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Medlemmernes formue DKK Medlemmernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 94 Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Medlemmernes formue (t.dkk) Antal andele Styk størrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 173,17 121,66 Afkast (pct.) *) 18,02 8,82 Sammenligningsindeks (pct.) *) 17,28 11,74 Administrationsomk. (pct.) *) 0,81 0,86 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer pr. 30. juni 2014 (pct.) Noteret på Nyemitandet regule- terede fin. Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 6,7 0,0 0,0 0,0 6,7 Cykliske forbrugsgoder 9,4 0,0 0,0 0,0 9,4 Diverse 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Finans 23,3 0,0 0,0 0,1 23,4 Industri 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 Informationsteknologi 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Materialer 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 Medicinal og sundhed 24,1 0,0 0,0 0,0 24,1 Telekommunikation 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 I alt, alle sektorer 99,9 0,0 0,0 0,1 100,0 12 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2014

13 Nordiske Aktier Afdelingen investerer i aktier, der kan handles på markederne i de nordiske lande. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på aktier i mindst 20 og højst 30 selskaber. Porteføljen vil som hovedregel indeholde 25 ligeligt vægtede aktier med følgende landefordeling: 10 svenske aktier, 5 danske, 5 norske og 5 finske. Afdelingen har udækket valutarisiko. Afdeling Nordiske Aktier Halvårets afkast 9,14 pct. Benchmark VINX Top 100 (i DKK) Halvårets benchmark afkast 9,38 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 23. april 2008 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver SEB WM: København, Oslo, Stockholm, Helsinki Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,86 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,18 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdelingen har i 1. halvår 2014 givet et afkast på 9,14 pct., hvilket er på niveau med benchmark. Afkastet anses som acceptabelt. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 16,4 mio. kr. Der har i perioden været nettoafgang af midler svarende til 5,3 pct. af primoformuen. De nordiske aktiemarkeder klarede sig i lighed med de øvrige udviklede aktiemarkeder fint i årets start. Det danske og norske marked steg med hhv. 18 og 13 pct. mens det svenske og finske marked steg med 10 og 8 pct. Afdelingens portefølje består af fem landeopdelte underporteføljer. Blandt disse var det den danske portefølje, der performede bedst, mens den svenske small cap portefølje klarede sig næstbedst. Den svageste performance blev leveret af den svenske large cap portefølje. Blandt de enkeltpositioner, der bidrog mest positivt til performance var JM, Coloplast, Novo Nordisk and Bakkafrost, mens positioner i YIT, Elekta, Axis and Tomra bidrog mest negativt til performance. I løbet af halvåret er der sket omlægninger, således at porteføljen samlet set er overvægtet til cykliske forbrugsgoder og undervægtet til industrisektoren. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast i 2014 ville blive på niveau 5-10 pct. På baggrund af afkastet frem til medio august fastholdes denne forventning. Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

14 Nordiske Aktier Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 99,9 99,9 Øvrige 0,1 0,1 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Medlemmernes formue DKK Medlemmernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 78 Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Medlemmernes formue (t.dkk) Antal andele Styk størrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 146,46 118,36 Afkast (pct.) *) 9,14-1,49 Sammenligningsindeks (pct.) *) 9,38 2,78 Administrationsomk. (pct.) *) 0,86 0,82 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på lande pr. 30. juni 2014 (pct.) Noteret på Nyemitandet regule- terede fin. Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Danmark 23,5 0,0 0,0 0,1 23,6 Finland 16,5 0,0 0,0 0,0 16,5 Færøerne 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 Norge 14,6 0,0 0,0 0,0 14,6 Sverige 40,1 0,0 0,0 0,0 40,1 I alt, alle lande 99,9 0,0 0,0 0,1 100,0 14 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2014

15 Europa Højt Udbytte Afdelingen investerer fortrinsvis i europæiske aktier og andre værdipapirer, der kan sidestilles med aktier. For at sikre en hensigtsmæssig risikospredning skal afdelingens investeringer fordeles på mindst 30 selskaber. Sammensætningen af investeringerne tilpasses løbende på baggund af analyse af selskaber, som betaler højt udbytte. Afdelingen har udækket valutarisko. Afdeling Europa Højt Udbytte Halvårets afkast 7,41 pct. Benchmark MSCI Europe (i DKK) Halvårets benchmark afkast 5,57 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 29. januar 1999 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver SEB WM Stockholm Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 5 Administrationsomk. 0,76 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,03 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdelingen har i 1. halvår 2014 givet et afkast på 7,41 pct. og dermed outperformet benchmark med 1,84 pct, hvilket anses som meget tilfredsstillende. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 33,0 mio. kr. Der har i perioden været nettotilgang af midler svarende til 8,9 pct. af primoformuen. Afdelingens flotte performance skyldes først og fremmest positioner i to norske selskaber. Der har været markante overvægt i Statoil og Yara (kemi og gødning). Selskaberne er steget med hhv. 28 pct. og 18 pct. i løbet af halvåret. Blandt de mest negative bidrag til performance i perioden finder man overvægte i Südzucker og Wm Morrison Supermarkets. Aktierne faldt hhv. 24 pct og 18 pct i halvåret grundet skuffende indtjening. Südzucker blev ramt af lavere markedspriser på sukker og Wm Morrison blev ramt af forøget konkurrence på retailmarkedet i England. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast i 2014 ville blive på niveau 5-10 pct. På baggrund af afkastet frem til medio august fastholdes denne forventning. Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

16 Europa Højt Udbytte Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 99,8 99,7 Øvrige 0,2 0,3 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Medlemmernes formue DKK Medlemmernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 586 Periodens resultat Medlemmernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Medlemmernes formue (t.dkk) Antal andele Styk størrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 121,03 99,65 Afkast (pct.) *) 7,41 7,03 Sammenligningsindeks (pct.) *) 5,57 3,60 Administrationsomk. (pct.) *) 0,76 0,77 *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer pr. 30. juni 2014 (pct.) Noteret på Nyemitandet regule- terede fin. Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 10,7 0,0 0,0 0,0 10,7 Cykliske forbrugsgoder 19,6 0,0 0,0 0,0 19,6 Diverse 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Energi 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8 Finans 24,6 0,0 0,0 0,2 24,8 Forsyning 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8 Industri 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 Materialer 13,7 0,0 0,0 0,0 13,7 Medicinal og sundhed 7,3 0,0 0,0 0,0 7,3 Telekommunikation 6,5 0,0 0,0 0,0 6,5 I alt, alle sektorer 99,8 0,0 0,0 0,2 100,0 16 Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport 2014

17 Europa Indeks Afdelingen investerer i europæiske aktier og skal følge det brede europæiske aktieindeks så tæt som muligt. Afdelingen har en passiv investeringsstrategi. Indekset følges via en såkaldt fysisk replikering, dvs. at porteføljen indeholder et stort antal aktier, der bedst muligt afspejler det underliggende aktieindeks, der indeholder flere end 400 aktier. Afdelingen har udækket valutarisiko. Afdeling Europa Indeks Halvårets afkast 5,75 pct. Benchmark MSCI Europe (i DKK) Halvårets benchmark afkast 6,08 pct. Fondskode (ISIN) DK Startdato *) 6. april 1999 Skattestatus Udbyttebetalende Stykstørrelse DKK 100,00 Primær rådgiver SEB WM Stockholm Noteret NASDAQ OMX Risikoindikator [1-7] **) 6 Administrationsomk. 0,67 pct. Morningstar rating [1-5] **) ÅOP ultimo ,81 pct. *) Startdatoen er den dato afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. **) Gældende pr. ultimo juni Afdelingen har i 1. halvår 2014 givet et afkast på 5,75 pct. hvilket er på niveau med benchmark. Afdelingen er passiv styret. Afkastet anses som acceptabelt. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 5,6 mio. kr. Der har i perioden været nettotilgang af midler svarende til 69,1 pct. af primoformuen. De europæiske aktiemarkeder klarede sig i lighed med de øvrige udviklede aktiemarkeder fint i årets start. De tidligere hårdt ramte sydeuropæiske markeder som Spanien og Italien nåede afkast på hhv. 10 og 12 pct., mens lande som Tyskland, England og Frankrig nåede afkast på niveau 5 pct. Blandt de enkeltpositioner, der bidrog mest positivt til afkastet var Shire PLC (UK, health care), Groupe FNAC (F, forbrug) og Actelion (CH, health care), mens Alstom (F, industri), Banca Monte Dei Pascha Sienna (I, finans) og WM Morrison Supermarkets (UK, forbrug) bidrog mest negativt til afkastet. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast i 2014 ville blive på niveau 5-10 pct. På baggrund af afkastet frem til medio august fastholdes denne forventning. Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen SEBinvest Halvårsrapport

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning......................................7

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest CVR nr. 31 16 85 97 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Regnskab Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Afdelingsregnskaber European

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning..................................................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning......................................7

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger......................................2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.............................

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Afdelingsregnskaber OMNI Renteafkast...9 OMNI

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................................. 2 Ledelsesberetning................................................

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...7 Afdelingsregnskaber TDC Danske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...................................... 2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen MS Invest CVR nr. 31 16 85 97 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...7 Regnskab Resultatopgørelse...8

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger......................................2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 5 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investeringsforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 24 25 63 40

Investeringsforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 24 25 63 40 Investeringsforeningen SEB Institutionel CVR nr. 24 25 63 40 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 6 Afdelingsregnskaber Obligationer

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 38 73 33 info@majinvest.dk www.majinvest.dk CVR-nr. 28 70 59 21 Medlemmer

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere