SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton"

Transkript

1 SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

2 SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton Kræftens Bekæmpelse

3

4 SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Copyright 2007 Kræftens Bekæmpelse 1. udgave Redaktion: Thomas Olsen Kræftens Bekæmpelse 2007 Forebyggelse og Dokumentation Projekt Fysisk aktivitet Strandboulevarden København Ø Tlf: Layout: Dorte Ringgaard Jensen Illustrator på alle legene: Robert Lindvig Børnetegningerne mellem større afsnit og kapitler er et udpluk af de mange tegninger, der blev sendt ind i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses legekonkurrencen Sæt gang i legen Foto: Thomas Olsen Tryk: Centertryk A/S ISBN Produceret med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Tips- og Lotto midler.

5 Forord For at skabe lyst og motivation til bevægelse, er det vigtigt, at det er børnene selv, der står for og er drivkraften i aktiviteter med bevægelse. Bevægelse og leg er grundlæggende elementer i børns fysiske, psykiske og sociale udvikling. Børn lærer og oplever gennem kroppen og dens sanser, og de bruger kroppen til at udforske sig selv og omgivelserne. Det er dog ikke alle børn, der bevæger sig nok, og i takt med at børnene bliver ældre, er der flere, der bevæger sig mindre og mindre. Fra undersøgelser ved vi, at aktive børn trives bedre og har et stærkere immunforsvar end stillesiddende børn, og på sigt forebygger fysisk aktivitet mange livsstilssygdomme, herunder en række kræftsygdomme. Samtidig viser ny forskning, at daglig bevægelse stimulerer indlæringen og børns sociale kompetencer. For at sikre at det enkelte barn udvikler sine handlekompetencer fuldt ud, er det altså nødvendigt, at børn er fysiske aktive hver dag. Gode bevægelsesvaner i børneårene er også vigtige, fordi de er med til at få os til at fastholde at være fysisk aktive gennem hele livet. Der er derfor både sundhedsmæssige og socialt gode grunde til at motivere børn til bevægelse også i skoletiden. Projektchef på Fysisk aktivitet i Kræftens Bekæmpelse Gert Allan Nielsen 4

6 Indhold Om bogens forfattere 6 Indledning 7 Kap I 30 Lege fra børnenes egen verden 9 Fangelege 9 Rundt om huset 10 Harejagt 11 De kongeliges tagfat 12 Fangerne på Internettet 13 Hula hopsa over floden 14 Toldere og smuglere 15 Kan du lide din nabo 16 Pas på Fangerne 17 Tornado-tagfat 18 Cowboys og indianere 19 Holdfangelege 21 Borgerkrig 22 Vikingelegen 24 Gemmelege 27 Kronegemme 28 Dåse død 29 Hinke- og sjippelege 30 Dramalege og rollespil 32 Dyrenes herre 33 Diverse boldspil 35 Junglebold 36 Find og løb 37 Terningbold 38 Lus og lopper 39 Tripplebold 40 Kastelegen 41 Hospitalsbold 42 Lagkage 43 Evighed 44 Lynstjerne 46 Rundboldlignende spil 49 Rundtossebold 50 PinBold 52 Fodbold inspirerede spil 57 Amerikansk fodrundbold 58 Honolulu 59 Kapitel II Praktiske pædagogiske overvejelser om lege 61 Overvejelser om fange- og tagfatlege 62 Overvejelser om lege i indskolingen 64 Overvejelser om kap-, kamp- og slåskamplege 66 Tilfør ideer til lege udefra med et pædagogisk sigte 67 Kapitel III Bevægelse gavner børns boglige indlæring 69 Stigende inaktivitet og fedme blandt børn 70 Hvorfor bevæger nogen børn sig mindre i dag end tidligere? 70 Bevægelse giver bedre indlæring 71 Kapitel IV Gør leg til en del af undervisningen 73 Leg som undervisningstema 74 Udvikle nye lege på klassen 75 Projekt bag om legen 77 Faglig læring gennem leg og bevægelse 78 Kapitel V Leg og bevægelse - en del af skolens hverdag 81 Skolen kan bidrage væsentligt til børn sundhed 82 Skab en fælles afklaring over hvad skolen vil opnå 83 Leg og bevægelse i forbindelse med samlinger og frikvarterer 84 Organisering og igangsætning af leg og bevægelse 85 Skolegården - et oplagt sted til leg og bevægelse 86 Reetablering af skolegården tænk bredt 86 Kilder og links 90 Kilder 90 Links 91 5

7 Om bogens forfattere KIM LARSEN Kim Larsen er folkeskolelærer på Hareskov Skolen i Furesø Kommune. Han har undervist som idrætslærer i 35 år i folkeskolen. Derudover har han i de sidste 20 år arrangeret stævner og idrætstræf for Dansk Skoleidræt. Han er legeinstruktør på Projekt Legepatruljen, hvor store børn sætter lege i gang for de små i skolefrikvartererne. Et koncept, han har været med til at udvikle fra bunden. Han er forfatter til legebøger og en lang række idrætsartikler i fagblade. Desuden laver han kurser om børn og leg. SØREN NABE-NIELSEN Søren Nabe-Nielsen er cand.scient i Idræt og projektkoordinator på Indenrigs- og Sundhedsministeriets kampagne Gang i Danmark Han har arbejdet i Kræftens Bekæmpelse, hvor han bl.a. var involveret i legekonkurrencen Sæt gang i legen, som bogen her tager afsæt i. Han er bl.a. medforfatter til Alle børn i bevægelse idéer til initiativer og har gennem årene været med til at udvikle idrætslegepladser, lysløjper, dansepavilloner og udfordringspladser. Han har medvirket i flere aktiviteter f.eks; idræt for indvandrere, overvægtige børn og unge samt Projekt Legepatruljen. LARS HAZELTON Lars Hazelton er idrætsuddannet og arbejder som udviklingsleder på Gerlev Idrætshøjskole med leg som pædagogisk redskab til at skabe sjov fysisk aktivitet. Det gør han i praksis gennem kurser og projektsamarbejder for både børn og voksne på institutioner, skoler og foreninger m.v.. Han har undervist på Gerlev Idrætshøjskole i bl.a. faget Gamle Idrætslege. I samme periode var han pædagogisk formidler på Idrætshistorisk Værksted ved Gerlev Idrætshøjskole. Han har været med i opbygningen af Gerlev Legepark, hvor han siden åbningen i 1999 har stået i spidsen for udviklingen af legene til Legeparkens mange gæster. 6

8 Indledning Inspirationen til denne legebog kommer fra børnene selv gennem legekonkurrencen Sæt gang i legen, som Kræftens Bekæmpelse afholdt i foråret og efteråret Legekonkurrencen var inddelt i to dele. Elever til og med 5. klasse kunne deltage i Klassekonkurrencen ved at finde på en ny leg eller udvikle en gammel leg. Mens skolen kunne deltage i Skolekonkurrencen ved at beskrive enten nye eller allerede iværksatte legeinitiativer på skolen. Mere end 300 klasser fra alle dele af landet indsendte ideer til nye lege i alle mulige fantasifulde afskygninger: Lige fra fotoserier suppleret med børnenes egne ord til DVD er og videoer, hvor børnene fortalte om legens regler og præsenterede den i levende billeder. Andre kridtede legens bane op i flotte tegninger med genkendelig aftegning af klassens kammerater i aktion. Kræftens Bekæmpelse oplevede i det hele taget, at lærere og klasser havde været meget ivrige og interesserede i at bruge tid på at udvikle legene. Og at det for lærere og børn havde været et lærerigt forløb, hvor man samarbejdede, gik på kompromisser, inddragede forskellige medier og generelt havde styrket klassen socialt. Samtidig skrev mange af de deltagende klasser/skoler, at de havde benyttet legekonkurrencen til at sætte krop, leg og bevægelse på skoleskemaet som tema. Lærerne havde altså ikke bare taget konkurrencen til sig, men også set flere perspektiver i at deltage i konkurrencen. Dette var meget opløftende, da formålet med Sæt gang i legen netop var at sætte fokus på at integrere leg og bevægelse i skoletiden/frikvartererne; hvordan man kan motivere børn til at bruge mere tid på leg og bevægelse, samt hvordan skoler kan etablere områder på skolerne, der giver børn lyst til at bevæge sig mere. De mange gode legeforslag plus en masse gode legeinitiativer fra diverse skoler til Skolekonkurrencen skabte et enestående udgangspunkt for at skrive en legebog ud fra samme formål som legekonkurrencen. I bogen sætter vi fokus på, hvordan leg og bevægelse kan indgå i undervisningen, i frikvarteret, som tema, og hvordan man med større eller mindre ændringer i skolemiljøet kan inspirere til mere leg og bevægelse - understøttet af en masse konkrete eksempler. Men først og fremmest er bogen helt unik, fordi vi kan præsentere 30 nye lege, der er støbt, udviklet og formet af eksperterne selv børnene. Ved hver enkelt leg er anført klassetrinnet i henhold til året (2004) for legenes oprindelse. Bogen henvender sig primært til pædagoger og lærere, der underviser klasser. Men er også relevant for andre interesserede inden for skoleverdenen m.fl. omvendt er bogen ikke kun begrænset til idrætslærere. Vi håber, at læseren vil få idéer og inspiration fra hele eller dele af bogen i den daglige udfordring med leg, bevægelse og børn. SE VIDEOSTREAMER AF DE FIRE VINDERLEGE PÅ 7

9 8

10 Kapitel I 30 lege fra børnenes egen verden FANGELEGE Skolegården, legepladsen, parker eller haven er fysiske rammer, der ofte er afsæt for, hvordan lege opstår og udvikler sig. Indretningen af de fysiske omgivelser er med til at bestemme legene, deres form og indhold. Legene kan være baserede på en bestemt plads eller område, så det kan være vanskeligt at overføre legen til andre steder. Andre lege er universelle og kan tilpasses mange forskellige lokaliteter. Eksempelvis kan fangelegen foregå rundt omkring en bygning, på en vej med brug af fortovene og kørebanen, eller med helle på bestemte træer, mure og bænke. Fangelegene her er alle blevet til med udgangspunkt i lokale fysiske rammer. 9

11 5.B. STENSVED CENTRALSKOLE ANTAL DELTAGERE Fra tre til mange deltagere STED En bygning, skulptur eller høj som man kan løbe rundt om 10 MATERIALER Ingen Rundt om huset Nogle legepladser har bænke, andre stier, streger, bakker, stolper eller måske sandkasser, som man kan lege i. Se her, hvordan et hus kan indgå i en leg. Start med at vælge en fanger. Mens fangeren tæller til 20, løber de andre rundt om huset. Løberne må kun løbe én vej rundt om huset, mens fangeren må løbe begge veje. Når fangeren får øje på løberne, er de, der flytter sig og bevæger fødderne, fanget. De skal derpå gå hen i fangerummet, som kan være en bænk eller en mur. Resten må løbe igen, når fangeren fjerner sig. Når de kommer forbi fangerummet, kan de befri dem, der er fanget, ved at klappe dem i hænderne. Fangeren afgør suverænt, om man har flyttet sig, i det øjeblik han får øje på deltagerne. Det handler for løberne om at nå rundt om huset, uden at fangeren ser, at man har bevæget sig. Legen kan enten leges på tid, eller til alle er fanget. Variation til Rundt om huset Ting på legepladserne indgår naturligt i børns lege og er ofte udgangspunktet for, at legen overhovedet kan leges. I fangelegen Hest over vejen løber deltagerne frem og tilbage mellem to streger på pladsen eller to vægge i en port eller over en sti, mens fangeren skal prøve at fange dem. I fangelegene Ristefanger og Stolpe er riste og stolper steder på legepladsen, hvor deltagerne har helle, og fangeren ikke kan fange dem. Børn benytter også klatrestativer til fangelege. De løber og klatrer rundt i stativet, bruger broer, stolper og tove til at komme frem uden at falde ned fra stativet. I Giftig jord eller Hundelort må hverken deltagerne eller fangeren røre jorden. Hvis det sker, bliver deltageren, der rører jorden, ny fanger. Hvis fangeren rører jorden, er alle fri igen, og han må starte jagten på ny. RUNDT OM HUSET

12 4.B. BREDAGERSKOLEN, JELLING Harejagt En dyrefangeleg med tempo, intensitet og masser af bevægelse. Seks deltagere er hunde (fangere), og resten er harer. Man kan godt lege Harejagt med færre fangere. Marker et bur ved hjælp af et langt sjippetov eller kegler. Hundene skal være let genkendelige. De skal derfor være iført ensfarvede bluser eller overtrækstrøjer/ holdbånd. Hundene fanger en hare ved at røre haren og sige taget. Hunden skal derefter bringe den tilfangetagne hare hen til buret. Ved buret er der en hund, der holder vagt. En hare kan befries ved, at en anden hare løber ind i buret og tager en fanget hare i hånden og med ud af buret. Så længe haren holder den anden hare i hånden, er der helle. Legen er færdig, når alle harerne er fanget. Variation af Harejagt I fangelege får fantasien frit spil. Små og store justeringer og ændringer finder sted. Forskellige scenarier og karakterer opstår - og så er endnu en fangeleg opfundet. I Hajer og krabber er der tre hajer på jagt. Krabberne kan gå på land (en kridtcirkel) og have helle. Tilfangetagne krabber kan befries, men når tre krabber er fanget, forvandler de sig til tre nye hajer (fangere), mens de gamle fangere bliver deltagere (krabber). I Præriehundene jager prærieulven præriehundene, der hver især har helle i en kridtcirkel. I den enkelte cirkel kan der højst være én præriehund. Kommer en ekstra præmiehund ind, skal den første forlade ringen. Bliver en præriehund fanget, er han/hun ny fanger, og alle andre præriehunde skal bytte kridtcirkel. I Fange vilde heste er der tre-fire hestefangere, der er alene. Deltagerne går sammen to og to. Etteren er hestehoved, toeren holder etteren på skuldrene og er bagkrop. Hestefangeren fanger ved at tage om skuldrene på hestens bagkrop (toeren), hvorefter hestehovedet (etteren) bliver ny hestefanger og den gamle fanger ny bagkrop. HAREJAGT ANTAL DELTAGERE Minimum seks deltagere 11 STED Bedst udendørs på et afgrænset område med skjulesteder MATERIALER Ensfarvede bluser, holdbånd eller overtrækstrøjer og et sjippetov eller kegler

13 2.A. VINDING SKOLE, VEJLE 12 ANTAL DELTAGERE Minimum tre deltagere STED Ude eller inde på et større afgrænset område MATERIALER hulahopringe, to ensfarvede trøjer/ overtrækstrøjer og evt. holdbånd til resten De kongeliges tagfat Med et kongeligt vink viser man, at man er fanget. Læg de hulahopringe ud på et afgrænset område med passende afstand til hinanden. Vælg to fangere som tager ensfarvede trøjer eller overtrækstrøjer på, så de nemt kan genkendes. De øvrige deltagere har et bånd i hånden, som de løber rundt med i hånden eller sætter fast i bukserne. Det gælder nu for fangerne om at fange de andre. Når man bliver fanget, skal man på kongelig vis vinke med tørklædet (båndet), så de andre kan se, at man er blevet fanget. De øvrige, som ikke er blevet fanget, skal nu forsøge at befri de tilfangetagne. Det gør man ved, at to deltagere løber hen til det viftende offer og laver en kongestol. Nu skal de bære ham/hende hen i en ring. Når de har sat kammeraten ned i ringen, er han eller hun med igen. Variationer af De kongeliges tagfat : I stedet for holdbånd eller tørklæder kan man blot vinke. Man kan transportere tilfangetagne hen til en ring ved, at man hopper op på ryggen af befrieren. Man kan tegne cirkler i stedet for at bruge hulahopringe. DE KONGELIGES TAGFAT

14 Fangerne på Internettet Det er surt, når ens computer er angrebet af virus, men her er det for engang skyld sjovt, når der er virus og orme på Internettet. På Internettet kan en virus eller en orm ødelægge fornøjelsen. Men hvis man hjælper hinanden mod orm og virus i Fangerne på Internettet, kan man til gengæld få en sjov og aktiv leg. 3.A. STORE MAGLEBY SKOLE To deltagere er Virus-fangere og to er Orme-fangere. De skal holde hinanden i hånden, når de forsøger at fange de andre. Hvis man bliver fanget af en virus, får man Dansuenza, dvs. man danser på stedet. Den tilfangetagne har Dansuenza-virussen, indtil man bliver befriet. Hvis man bliver fanget af en orm, bliver man selv til en orm, som kun kan rulle på gulvet - hvis man er udendørs, kan man gå i hug. Man forbliver en orm, indtil man er befriet. For at blive befriet skal en af deltagerne hente et virusprogram i form af en ærtepose, holdbånd eller bold i enderne af det område hvor man leger. Virusprogrammet afleveres til den danseinficerede, og denne løber tilbage og lægger programmet på plads igen. Det samme gælder for dem, der er blevet orme. Efter en periode vælger man nye fangere. Variationer af Fangerne på Internettet : Man kan variere Dansuenzaen, f.eks. ved at skulle danse på en bestemt måde. Du kan se Fangerne på Internettet som streamer på FANGERNE PÅ INTERNETTET ANTAL DELTAGERE Med fire fangere skal der være mindst 12 deltagere - jo flere jo bedre. STED Inde og ude på et afgrænset område. MATERIALER Et virusprogram i form af bolde, holdbånd eller ærteposer. Evt. musik til at sætte ekstra fut i virusangrebene Dansuenzadans på stedet. 13

15 4.A. BREDAGERSKOLEN, JELLING ANTAL DELTAGERE deltagere med fire fangere. Med to fangere kan der være otte deltagere STED Et afgrænset område MATERIALER Fire kegler til afgrænsning af banen, fire hulahopringe til fangerne, to stykker tov eller kridt til at markere floden og fire kegler til fængslet 14 Hula hopsa over floden Hvis man i TV har set, hvordan gnuer krydser en flod fyldt med krokodiller, så har man en fornemmelse af, hvad Hula hopsa over floden går ud på. Med 25 deltagere er fire fangere passende. Legen foregår på et afgrænset område. Legen tager udgangspunkt i områdets midte, hvor de fire fangere står med deres hulahopringe i midten af en cirkel. De andre deltagere danner en cirkel udenom. Fangere og deltagere er på den samme side af floden, mens fængslet ligger på den anden side af floden. Deltagerne begynder at løbe samme retning rundt om fangerne og råber på samme tid: Hvornår kommer I? Pludselig svarer fangerne: Nu kommer vi og løber straks ud for at fange deltagerne. Fangerne fanger ved at føre hulahopringen over hovedet på en af deltagerne. Derefter løber de sammen - begge holder ved hulahopringen - over til fængslet på den anden side af floden. De tilfangetagne kan befries ved, at to af deltagerne kommer og transporterer de tilfangetagne over på den anden side af floden igen, dvs. holder hinanden i hånden og springer over floden. Mens deltagerne er i gang med at befri en fanget kammerat, kan de ikke fanges. HULA HOPSA OVER FLODEN

16 4. KLASSE HARESKOV SKOLE Toldere og smuglere Det kræver snu, snilde og samarbejde for smuglerne at snyde og undgå tolderne. Tre-fire deltagere er toldere uden bold. Resten er smuglere, der dribler rundt med hver sin bold. Midt på legepladsen er markeret et fængsel med kegler og tre-fire depoter ved hjælp af hulahopringe. Tolderne fanger smuglerne ved at røre en af dem. Når en smugler er fanget, går han/hun selv ind i fængslet, mens tolderen lægger den konfiskerede bold ud i et af depoterne. Smuglerne kan befries af medsmuglere, der dribler med bold. Hvis en af medsmuglerne har held til at komme ud til et depot og stjæle en bold, har han/hun helle. Det betyder at han/hun, uden at drible, i ro og mag kan gå hen til fængslet og aflevere den ene bold til medsmugleren, der sidder i fængsel. Han er så fri igen og kan drible rundt med sin smuglerbold på ny. Hvis tolderne passer på depoterne og fanger nye smuglere, kan det lade sig gøre at fange alle smuglerne. Ellers kan man vælge nye toldere (fangere) efter et vist tidsrum. TOLDERE OG SMUGLERE ANTAL DELTAGERE Fra deltagere STED Inde eller ude på eksempelvis en håndbold- eller basketballbane MATERIALER Tre-fire hulahopringe og fire kegler. Smuglerne skal hver bruge en bold, som de kan drible rundt med 15

17 5. KLASSE HELLESTED SKOLE ANTAL DELTAGERE Fra fem til mange deltagere STED Alle steder MATERIALER Ingen 16 Kan du lide din nabo Denne leg er især sjov og nem at overskue for de yngre børn og kræver ikke megen plads. Man står i en rundkreds med én fanger i midten. Fangeren går hen til én i kredsen og spørger: Kan du lide din nabo?. Hvis han/hun svarer nej, skal naboerne til den adspurgte bytte plads, samtidig med at fangeren i midten skal prøve at tage én af pladserne, inden de to naboer når at få byttet plads. Hvis han/hun i stedet siger ja, kan man f.eks. sige: men jeg kan ikke lide dem med brunt hår. Derpå skal alle dem brunt hår skifte plads, og fangeren i midten skal prøve at få en af de frie pladser. Legen slutter, når man ikke gider mere. KAN DU LIDE DIN NABO

18 4. KLASSE SELDE SKOLE Pas på fangerne Her er en enkel leg, der er nem at sætte i gang med masser af bevægelse. Først vælger man en fangeleder. Alle de andre deltagere står i en rundkreds med lukkede øjne. Mens fangelederen går rundt om den lukkede kreds, prikker han/hun én gang på fanger nr. 1. Dernæst to gange på fanger nr. 2. Og til sidst tre gange på fanger nr. 3. Lederen må selv bestemme, hvem der skal være fanger 1, 2 og 3. Når lederen har prikket dem, der skal være fangere, skal han/hun råbe: Fanger 1, 2, eller 3. I det samme skal alle i rundkredsen forsøge at løbe hurtigt væk. Det gælder om ikke at blive fanget. Fangelederen bestemmer undervejs, hvem der skiftevis må fange ved at råbe: Fanger 1, 2 eller 3 eller alle fangere og man må ikke råbe til de andre, hvem fangerne er. Det skaber hele tiden nye overraskende situationer i fangelegen. De tilfangetagne udgår af legen, indtil alle er taget til fange. Den, som bliver fanget til sidst, bliver ny leder. Og så starter man forfra. Du kan se Pas på Fangerne som streamer på PAS PÅ FANGERNE ANTAL DELTAGERE Minimum 10 STED Ude og inde MATERIALER Ingen 17

19 3.B. BYSKOLEN, SVENDBORG ANTAL DELTAGERE Fra seks til mange deltagere STED I gymnastiksalen eller udendørs på et afgrænset område MATERIALER Bånd eller trøjer 18 Tornado-tagfat De voldsomme hvirvelvinde og tornado-jægerne er oppe i fulde omdrejninger her i Tornado-tagfat - det giver sved på panden. Læg en bunke med holdbånd eller trøjer i midten af området, som eleverne kan tage på, når de bliver fanget. Start ud med at vælge en fanger, som skal tæmme tornadoerne. Fangeren skal have et bånd eller en trøje på, så man let kan se, at han/hun er fanger. Når en deltager bliver fanget, skal han/hun snurre rundt om sig selv fem gange, hvorefter deltageren kan løbe videre. Når man bliver fanget anden gang, skal man snurre rundt om sig selv tre gange. Derpå tager man et holdbånd eller en trøje på fra bunken i midten - og er nu medfanger på fangerens hold. Når man snurrer rundt, er man fredet. Den, der bliver fanget sidst, skal være den nye fanger. TORNADO-TAGFAT

20 0. KLASSE HARESKOV SKOLE Cowboys og indianere En rigtig sjov leg, der kræver fart, koncentration og holdånd. Alle ender med at vinde. Del klassen op i to lige store hold som henholdsvis cowboys og indianer. Holdene står med god afstand bag hver deres streg. Tilpas afstanden mellem stregerne efter deltagernes alder og løbe evner. Legen starter med, at den første cowboy i rækken går over til indianerne, der alle står med udstrakte arme. Cowboyen slår (ikke hårdt) med begge sine hænder på de udstrakte hænder på tre kammerater og tæller højt: et-to-tre. Cowboyen bestemmer selv hvilke indianere i indianerrækken, der får et slag. Den, der bliver ramt på tallet tre, skal nå at indhente cowboyen, inden han/hun når tilbage til cowboyernes streg. Hvis indianeren fanger cowboyen inden stregen, bliver cowboyen til en indianer og skal sammen med fangeren stille sig bagerst i indianernes række. Derefter er det indianernes tur, og første indianer i rækken går over til cowboyerne. Det er vigtigt, at man holder den samme rækkefølge i hele legen. Det er deltageren, der står længst til højre, der starter. Når alle står på samme side, så er man enten en hel flok cowboys eller indianere - og alle sammen vindere. COWBOYS OG INDIANERE ANTAL DELTAGERE Fra 10 til mange STED Ude eller inde på et afgrænset område, hvor man optegner to parallelle streger med meters afstand MATERIALER Kridt til streger eller brug af opstregninger på gulvet 19

21 20

22 HOLDFANGELEGE I holdfangelege oplever børn, at man er en del af et hold, som man kæmper for, og som det er dejligt at vinde sammen med. Legene kan leges overalt: udendørs i skoven, på legepladsen, inde i en hal, en svømmesal eller ved stranden i vandet. Det ene hold prøver at fange deltagerne fra det andet hold eller at ramme hinanden med en bold. Måske har man et område, man skal forsvare for indtrængende modstandere, eller måske skal man forsvare en fane på egen bane og erobre modstandernes fane. Holdfangelege er meget populære og spændende. De har fuld fart på fra start, og dysten er nem at holde i gang. 21

23 4. OG 5. KLASSE NORDFYNS FRISKOLE ANTAL DELTAGERE Fra 15 til 60 STED Bedst i skove eller steder med bevoksning MATERIALER 12 hjørneflag, holdbånd og guld i form af pinde 22 Borgerkrig Spændende leg med alle de ingredienser, som en god kamp- og krigspilsleg skal have. Det giver kriller i maven, når man skal ud og vinde over fjenden. I borgerkrigen kæmper tre hære om at stjæle guld(pinde) fra hinanden. Kampene er drabelige, men alle overlever og vender tilbage - om end noget beskidte og trætte. Deltagerne deles i tre hold. Hvert hold består af 5 til 20 deltagere afhængigt af områdets størrelse. Hvert hold har fire hjørneflag og er iført ensfarvede holdbånd, der matcher flagene. Man starter med at bygge en borg. De fire hjørneflag stilles i et felt på 2m 2. Borgen ryddes for de værste grene og blade, så alle kan se den. Guldet i form af pinde placeres midt i borgen også synligt for alle. Regler I legen skal man erobre de andres guld. Man må gå på rov hos de andre, men skal samtidig forsvare sig mod fjender fra de to andre hold. Man har frit løb til en borg og helle indenfor borgens mure. I modstanderens borg tager man et stykke guld i hånden, hvorpå man skal forsøge at stikke af og nå hjem til egen borg uden at blive fanget af guldets ejere (holdene må ikke slå sig sammen for at fange tyven). På vej hjem kan man blive fanget af alle fra det berøvede hold, dog ikke dem, der selv måttet være på vej hjem med guld fra andre borge. Man kan kun tage ét stykke guld ad gangen. Hvis man bliver fanget, SKAL man aflevere guldet til fangerne. Derefter løber man selv tilbage til egen borg, før man har lov til at gå på nyt rov. Legen slutter, når et af holdene har erobret alt guldet. Det sker dog sjældent. Derfor er det bedst at lege legen på tid. Gode råd og idéer Der er meget strategi i legen. Det handler om at få så mange hurtigløbere ud at erobre guld som muligt. Samtidig skal der være nogle, der forsvarer ens egen borg, men ikke for tæt på den, da det kan sætte legen i stå. Borgen skal være tilgængelig fra alle fire sider, og der må højst være to forsvarere helt tæt på borgen. Resten skal være mindst være tre meter væk. For de lidt større børn kan det ligesom i Stratego være en ide med en borgmester, der styrer tropperne og lægger slagplanen. Det er også godt at skifte mellem at være angriber og forsvarer. BORGERKRIG

24 Tips til legen Fordelen ved legen er, at der hele tiden kan udvikles nye regler, så legen sjældent er helt den samme to gange i træk og aldrig bliver kedelig. Her er nogle gode ideer: Guldet må ikke gemmes. Man kan fanges, også når man løber til borgen - og ikke kun fra borgen. Borgene må ikke ligge på linie, men skal ligge som hjørnerne i en trekant. To hold kan slutte sig sammen, hvis det tredje hold er for stærkt (slutte en ikke - angrebspagt ). Store og små kan lege sammen. 23

25 Vikingelegen En god leg med meget bevægelse og mulighed for at lege på mange niveauer. Vikingelegen er bygget op over forskellige levels. På de sidste levels skal man benytte en del materialer, derfor er de sidste levels bedst egnet i idrætstimer eller i længere pauser. Alt efter tid og lyst kan man vælge at lege et eller flere niveauer. Legen foregår i vikingetiden, så klassen deles op i vikinger og trælle. Trællene skal stenes og dø. Fire deltagere er vikinger, og resten er trælle. Trællene placerer sig for enden af banen, mens vikingerne placerer sig langs siderne - to på hver side. Vikingerne må bevæge sig fra midten til enden, men kun langs siden aldrig inde på banen. Inde på banen må kun trællene bevæge sig. Hver viking har mellem to til seks sten. De forskellige levels er: Level 1: Trællene bliver fløjtet ud på banen, hvor vikingerne kan stene dem. Det gælder om at komme fra den ene baglinie til den anden baglinie uden at blive ramt ellers dør man. Trællene har helle bagved baglinien, men skal bevæge sig ud i det farlige område, når der fløjtes igen. 4.B. KOLT SKOLE, HASSELAGER Level 2: På dette level lægger man hulahopringene ind på banen for at markere huller i jorden, som trællene ikke må falde i. Nu kan man altså dø på to måder. Enten ved at blive ramt eller ved at træde i en hulahopring. Level 3: Her må trællene bruge hulahopringene som helle - dog højst i fem sekunder. Derfor skal man højt og tydeligt tælle til fem, mens man står i hulahopringen. Så kan alle høre, hvornår man skal videre. Level 4: Bomme, madrasser, bukke mv. sættes ud på banen som forhindringer. Trællene skal løbe uden om forhindringerne og samtidig undgå at blive ramt. Level 5:På det sidste level skal trællene blive liggende døde på det sted på banen, hvor de bliver ramt. Derved bliver de også til forhindringer. Du kan se Vikingelegen som streamer på 24 VIKINGELEGEN

26 ANTAL DELTAGERE Fra fire til mange STED Inde eller ude på et område der maksimalt er 10 x 25 m MATERIALER 8-20 sten i form af bløde bolde, risposer eller stofposer med fyld, seks kegler, hulahopringe og rekvisitter fra gymnastiksalen 25

27 26

28 GEMMELEGE Spændingen ved at gemme sig og undgå at blive fundet er universel. Fangeren er dybt koncentreret og forsøger med alle sanser at finde sine skjulte kammerater. De gemmer sig lydløst og har det skønt, hvis de kan befri en opdaget og/eller fanget holdkammerat. Børnene kravler, skjuler, sniger, lister og har det herligt. 27

29 Kronegemme Det er altid sjovt og spændende at lege skjul. Gemmelege findes i mange afskygninger, og de er ofte afhængige af, hvor legen finder sted. Her er Krone-gemme, den er værd at prøve. 3.C. BRAMDRUP SKOLE ANTAL DELTAGERE Fra fire til mange deltagere STED Et afgrænset område med skjulesteder og et startsted f.eks. en mur, stolpe eller dåse MATERIALER Ingen Start med at vælge en fanger. Fangeren kaldes Kronen, fordi han skal krone (finde) dem, der gemmer sig. Kronen stiller sig der (en mur, pæl, lysmast, dåse eller en dør), hvor man kroner deltagerne. Herfra råber Kronen : Fri os fra lus og lopper. Hvorpå han/hun tæller til fyrre, mens de andre gemmer sig. Nu skal Kronen finde de andre. Når det sker, råber Kronen : En- to-tre-krone for (personens navn). Fra sit skjul kan man løbe hen til kronestedet og sige: En-to-tre-krone for mig selv, før kronefangeren når derhen. Når alle er fundet eller har kronet sig selv, skal den først fundne være ny Krone. Hvis den sidste, der gemmer sig, kroner sig selv, er alle de andre befriet. Og så må den gamle kronefanger på den igen. Variation: Vinke-gemme Den leger man som Krone-gemme, men hvis man er fundet, kan man gå bag fangeren og befri sig selv ved at vinke til en af kammeraterne, der stadig gemmer sig. Derpå kan man gemme sig igen, når fangeren er væk eller chancen byder sig. 28 KRONEGEMME

Træningslege og idrætsaktiviteter

Træningslege og idrætsaktiviteter Træningslege og idrætsaktiviteter til børnetræning i fægtning. Redaktion Martin Wiuff Oktober 2000, opdateret maj 2001 Indholdet ikke offentliggøres eller videregives til andre end medlemmer af Hellerup

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn

Ludvig. en cykelkanin. Sådan blev KOLOFON 20 CYKELLEGE. sjov cykeltræning for alle børn 20 Cykellege sjov cykeltræning for alle børn Inkl. eventyret: Sådan blev Ludvig en cykelkanin KOLOFON 20 CYKELLEGE Sjov cykeltræning for alle børn Udarbejdet af Dansk Cyklist Forbund med støtte fra TrygFonden

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum

Trænerstart. Trænerstart. - med bolden i centrum Inspirationshæfte DBU Uddannelse Trænerstart Trænerstart - med bolden i centrum Trænerstart Forord Kære nye træner! Du er førstegangstræner? måske er du sågar nødløsningen på din søns/datters hold? Fortvivl

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

kom i gang skriv en sang

kom i gang skriv en sang kom i gang skriv en sang for børn og unge Kom i gang Skriv en sang - for børn og unge er redigeret af: Jens Hartmann og Birgitte Theresia Henriksen Information om KODA Skolekontakt: www.koda.dk/aktiviteter

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Børns fysiske og motoriske udvikling

Børns fysiske og motoriske udvikling D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Børns fysiske og motoriske udvikling U-8 U-10 U-12 2 Børns fysiske og motoriske udvikling 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2

Ryvang 2. Børnehaveplan 2009-2010. KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 Ryvang 2 Børnehaveplan 2009-2010 KØbenhavns IdrætsbØrnehave ryvang 2 1 Forord Flow, Gyldne øjeblikke og pædagogisk idræt Denne børnehaveplan er en fortsættelse af vores tidligere børnehaveplaner og har

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere