SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton"

Transkript

1 SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

2 SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton Kræftens Bekæmpelse

3

4 SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Copyright 2007 Kræftens Bekæmpelse 1. udgave Redaktion: Thomas Olsen Kræftens Bekæmpelse 2007 Forebyggelse og Dokumentation Projekt Fysisk aktivitet Strandboulevarden København Ø Tlf: Layout: Dorte Ringgaard Jensen Illustrator på alle legene: Robert Lindvig Børnetegningerne mellem større afsnit og kapitler er et udpluk af de mange tegninger, der blev sendt ind i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses legekonkurrencen Sæt gang i legen Foto: Thomas Olsen Tryk: Centertryk A/S ISBN Produceret med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Tips- og Lotto midler.

5 Forord For at skabe lyst og motivation til bevægelse, er det vigtigt, at det er børnene selv, der står for og er drivkraften i aktiviteter med bevægelse. Bevægelse og leg er grundlæggende elementer i børns fysiske, psykiske og sociale udvikling. Børn lærer og oplever gennem kroppen og dens sanser, og de bruger kroppen til at udforske sig selv og omgivelserne. Det er dog ikke alle børn, der bevæger sig nok, og i takt med at børnene bliver ældre, er der flere, der bevæger sig mindre og mindre. Fra undersøgelser ved vi, at aktive børn trives bedre og har et stærkere immunforsvar end stillesiddende børn, og på sigt forebygger fysisk aktivitet mange livsstilssygdomme, herunder en række kræftsygdomme. Samtidig viser ny forskning, at daglig bevægelse stimulerer indlæringen og børns sociale kompetencer. For at sikre at det enkelte barn udvikler sine handlekompetencer fuldt ud, er det altså nødvendigt, at børn er fysiske aktive hver dag. Gode bevægelsesvaner i børneårene er også vigtige, fordi de er med til at få os til at fastholde at være fysisk aktive gennem hele livet. Der er derfor både sundhedsmæssige og socialt gode grunde til at motivere børn til bevægelse også i skoletiden. Projektchef på Fysisk aktivitet i Kræftens Bekæmpelse Gert Allan Nielsen 4

6 Indhold Om bogens forfattere 6 Indledning 7 Kap I 30 Lege fra børnenes egen verden 9 Fangelege 9 Rundt om huset 10 Harejagt 11 De kongeliges tagfat 12 Fangerne på Internettet 13 Hula hopsa over floden 14 Toldere og smuglere 15 Kan du lide din nabo 16 Pas på Fangerne 17 Tornado-tagfat 18 Cowboys og indianere 19 Holdfangelege 21 Borgerkrig 22 Vikingelegen 24 Gemmelege 27 Kronegemme 28 Dåse død 29 Hinke- og sjippelege 30 Dramalege og rollespil 32 Dyrenes herre 33 Diverse boldspil 35 Junglebold 36 Find og løb 37 Terningbold 38 Lus og lopper 39 Tripplebold 40 Kastelegen 41 Hospitalsbold 42 Lagkage 43 Evighed 44 Lynstjerne 46 Rundboldlignende spil 49 Rundtossebold 50 PinBold 52 Fodbold inspirerede spil 57 Amerikansk fodrundbold 58 Honolulu 59 Kapitel II Praktiske pædagogiske overvejelser om lege 61 Overvejelser om fange- og tagfatlege 62 Overvejelser om lege i indskolingen 64 Overvejelser om kap-, kamp- og slåskamplege 66 Tilfør ideer til lege udefra med et pædagogisk sigte 67 Kapitel III Bevægelse gavner børns boglige indlæring 69 Stigende inaktivitet og fedme blandt børn 70 Hvorfor bevæger nogen børn sig mindre i dag end tidligere? 70 Bevægelse giver bedre indlæring 71 Kapitel IV Gør leg til en del af undervisningen 73 Leg som undervisningstema 74 Udvikle nye lege på klassen 75 Projekt bag om legen 77 Faglig læring gennem leg og bevægelse 78 Kapitel V Leg og bevægelse - en del af skolens hverdag 81 Skolen kan bidrage væsentligt til børn sundhed 82 Skab en fælles afklaring over hvad skolen vil opnå 83 Leg og bevægelse i forbindelse med samlinger og frikvarterer 84 Organisering og igangsætning af leg og bevægelse 85 Skolegården - et oplagt sted til leg og bevægelse 86 Reetablering af skolegården tænk bredt 86 Kilder og links 90 Kilder 90 Links 91 5

7 Om bogens forfattere KIM LARSEN Kim Larsen er folkeskolelærer på Hareskov Skolen i Furesø Kommune. Han har undervist som idrætslærer i 35 år i folkeskolen. Derudover har han i de sidste 20 år arrangeret stævner og idrætstræf for Dansk Skoleidræt. Han er legeinstruktør på Projekt Legepatruljen, hvor store børn sætter lege i gang for de små i skolefrikvartererne. Et koncept, han har været med til at udvikle fra bunden. Han er forfatter til legebøger og en lang række idrætsartikler i fagblade. Desuden laver han kurser om børn og leg. SØREN NABE-NIELSEN Søren Nabe-Nielsen er cand.scient i Idræt og projektkoordinator på Indenrigs- og Sundhedsministeriets kampagne Gang i Danmark Han har arbejdet i Kræftens Bekæmpelse, hvor han bl.a. var involveret i legekonkurrencen Sæt gang i legen, som bogen her tager afsæt i. Han er bl.a. medforfatter til Alle børn i bevægelse idéer til initiativer og har gennem årene været med til at udvikle idrætslegepladser, lysløjper, dansepavilloner og udfordringspladser. Han har medvirket i flere aktiviteter f.eks; idræt for indvandrere, overvægtige børn og unge samt Projekt Legepatruljen. LARS HAZELTON Lars Hazelton er idrætsuddannet og arbejder som udviklingsleder på Gerlev Idrætshøjskole med leg som pædagogisk redskab til at skabe sjov fysisk aktivitet. Det gør han i praksis gennem kurser og projektsamarbejder for både børn og voksne på institutioner, skoler og foreninger m.v.. Han har undervist på Gerlev Idrætshøjskole i bl.a. faget Gamle Idrætslege. I samme periode var han pædagogisk formidler på Idrætshistorisk Værksted ved Gerlev Idrætshøjskole. Han har været med i opbygningen af Gerlev Legepark, hvor han siden åbningen i 1999 har stået i spidsen for udviklingen af legene til Legeparkens mange gæster. 6

8 Indledning Inspirationen til denne legebog kommer fra børnene selv gennem legekonkurrencen Sæt gang i legen, som Kræftens Bekæmpelse afholdt i foråret og efteråret Legekonkurrencen var inddelt i to dele. Elever til og med 5. klasse kunne deltage i Klassekonkurrencen ved at finde på en ny leg eller udvikle en gammel leg. Mens skolen kunne deltage i Skolekonkurrencen ved at beskrive enten nye eller allerede iværksatte legeinitiativer på skolen. Mere end 300 klasser fra alle dele af landet indsendte ideer til nye lege i alle mulige fantasifulde afskygninger: Lige fra fotoserier suppleret med børnenes egne ord til DVD er og videoer, hvor børnene fortalte om legens regler og præsenterede den i levende billeder. Andre kridtede legens bane op i flotte tegninger med genkendelig aftegning af klassens kammerater i aktion. Kræftens Bekæmpelse oplevede i det hele taget, at lærere og klasser havde været meget ivrige og interesserede i at bruge tid på at udvikle legene. Og at det for lærere og børn havde været et lærerigt forløb, hvor man samarbejdede, gik på kompromisser, inddragede forskellige medier og generelt havde styrket klassen socialt. Samtidig skrev mange af de deltagende klasser/skoler, at de havde benyttet legekonkurrencen til at sætte krop, leg og bevægelse på skoleskemaet som tema. Lærerne havde altså ikke bare taget konkurrencen til sig, men også set flere perspektiver i at deltage i konkurrencen. Dette var meget opløftende, da formålet med Sæt gang i legen netop var at sætte fokus på at integrere leg og bevægelse i skoletiden/frikvartererne; hvordan man kan motivere børn til at bruge mere tid på leg og bevægelse, samt hvordan skoler kan etablere områder på skolerne, der giver børn lyst til at bevæge sig mere. De mange gode legeforslag plus en masse gode legeinitiativer fra diverse skoler til Skolekonkurrencen skabte et enestående udgangspunkt for at skrive en legebog ud fra samme formål som legekonkurrencen. I bogen sætter vi fokus på, hvordan leg og bevægelse kan indgå i undervisningen, i frikvarteret, som tema, og hvordan man med større eller mindre ændringer i skolemiljøet kan inspirere til mere leg og bevægelse - understøttet af en masse konkrete eksempler. Men først og fremmest er bogen helt unik, fordi vi kan præsentere 30 nye lege, der er støbt, udviklet og formet af eksperterne selv børnene. Ved hver enkelt leg er anført klassetrinnet i henhold til året (2004) for legenes oprindelse. Bogen henvender sig primært til pædagoger og lærere, der underviser klasser. Men er også relevant for andre interesserede inden for skoleverdenen m.fl. omvendt er bogen ikke kun begrænset til idrætslærere. Vi håber, at læseren vil få idéer og inspiration fra hele eller dele af bogen i den daglige udfordring med leg, bevægelse og børn. SE VIDEOSTREAMER AF DE FIRE VINDERLEGE PÅ 7

9 8

10 Kapitel I 30 lege fra børnenes egen verden FANGELEGE Skolegården, legepladsen, parker eller haven er fysiske rammer, der ofte er afsæt for, hvordan lege opstår og udvikler sig. Indretningen af de fysiske omgivelser er med til at bestemme legene, deres form og indhold. Legene kan være baserede på en bestemt plads eller område, så det kan være vanskeligt at overføre legen til andre steder. Andre lege er universelle og kan tilpasses mange forskellige lokaliteter. Eksempelvis kan fangelegen foregå rundt omkring en bygning, på en vej med brug af fortovene og kørebanen, eller med helle på bestemte træer, mure og bænke. Fangelegene her er alle blevet til med udgangspunkt i lokale fysiske rammer. 9

11 5.B. STENSVED CENTRALSKOLE ANTAL DELTAGERE Fra tre til mange deltagere STED En bygning, skulptur eller høj som man kan løbe rundt om 10 MATERIALER Ingen Rundt om huset Nogle legepladser har bænke, andre stier, streger, bakker, stolper eller måske sandkasser, som man kan lege i. Se her, hvordan et hus kan indgå i en leg. Start med at vælge en fanger. Mens fangeren tæller til 20, løber de andre rundt om huset. Løberne må kun løbe én vej rundt om huset, mens fangeren må løbe begge veje. Når fangeren får øje på løberne, er de, der flytter sig og bevæger fødderne, fanget. De skal derpå gå hen i fangerummet, som kan være en bænk eller en mur. Resten må løbe igen, når fangeren fjerner sig. Når de kommer forbi fangerummet, kan de befri dem, der er fanget, ved at klappe dem i hænderne. Fangeren afgør suverænt, om man har flyttet sig, i det øjeblik han får øje på deltagerne. Det handler for løberne om at nå rundt om huset, uden at fangeren ser, at man har bevæget sig. Legen kan enten leges på tid, eller til alle er fanget. Variation til Rundt om huset Ting på legepladserne indgår naturligt i børns lege og er ofte udgangspunktet for, at legen overhovedet kan leges. I fangelegen Hest over vejen løber deltagerne frem og tilbage mellem to streger på pladsen eller to vægge i en port eller over en sti, mens fangeren skal prøve at fange dem. I fangelegene Ristefanger og Stolpe er riste og stolper steder på legepladsen, hvor deltagerne har helle, og fangeren ikke kan fange dem. Børn benytter også klatrestativer til fangelege. De løber og klatrer rundt i stativet, bruger broer, stolper og tove til at komme frem uden at falde ned fra stativet. I Giftig jord eller Hundelort må hverken deltagerne eller fangeren røre jorden. Hvis det sker, bliver deltageren, der rører jorden, ny fanger. Hvis fangeren rører jorden, er alle fri igen, og han må starte jagten på ny. RUNDT OM HUSET

12 4.B. BREDAGERSKOLEN, JELLING Harejagt En dyrefangeleg med tempo, intensitet og masser af bevægelse. Seks deltagere er hunde (fangere), og resten er harer. Man kan godt lege Harejagt med færre fangere. Marker et bur ved hjælp af et langt sjippetov eller kegler. Hundene skal være let genkendelige. De skal derfor være iført ensfarvede bluser eller overtrækstrøjer/ holdbånd. Hundene fanger en hare ved at røre haren og sige taget. Hunden skal derefter bringe den tilfangetagne hare hen til buret. Ved buret er der en hund, der holder vagt. En hare kan befries ved, at en anden hare løber ind i buret og tager en fanget hare i hånden og med ud af buret. Så længe haren holder den anden hare i hånden, er der helle. Legen er færdig, når alle harerne er fanget. Variation af Harejagt I fangelege får fantasien frit spil. Små og store justeringer og ændringer finder sted. Forskellige scenarier og karakterer opstår - og så er endnu en fangeleg opfundet. I Hajer og krabber er der tre hajer på jagt. Krabberne kan gå på land (en kridtcirkel) og have helle. Tilfangetagne krabber kan befries, men når tre krabber er fanget, forvandler de sig til tre nye hajer (fangere), mens de gamle fangere bliver deltagere (krabber). I Præriehundene jager prærieulven præriehundene, der hver især har helle i en kridtcirkel. I den enkelte cirkel kan der højst være én præriehund. Kommer en ekstra præmiehund ind, skal den første forlade ringen. Bliver en præriehund fanget, er han/hun ny fanger, og alle andre præriehunde skal bytte kridtcirkel. I Fange vilde heste er der tre-fire hestefangere, der er alene. Deltagerne går sammen to og to. Etteren er hestehoved, toeren holder etteren på skuldrene og er bagkrop. Hestefangeren fanger ved at tage om skuldrene på hestens bagkrop (toeren), hvorefter hestehovedet (etteren) bliver ny hestefanger og den gamle fanger ny bagkrop. HAREJAGT ANTAL DELTAGERE Minimum seks deltagere 11 STED Bedst udendørs på et afgrænset område med skjulesteder MATERIALER Ensfarvede bluser, holdbånd eller overtrækstrøjer og et sjippetov eller kegler

13 2.A. VINDING SKOLE, VEJLE 12 ANTAL DELTAGERE Minimum tre deltagere STED Ude eller inde på et større afgrænset område MATERIALER hulahopringe, to ensfarvede trøjer/ overtrækstrøjer og evt. holdbånd til resten De kongeliges tagfat Med et kongeligt vink viser man, at man er fanget. Læg de hulahopringe ud på et afgrænset område med passende afstand til hinanden. Vælg to fangere som tager ensfarvede trøjer eller overtrækstrøjer på, så de nemt kan genkendes. De øvrige deltagere har et bånd i hånden, som de løber rundt med i hånden eller sætter fast i bukserne. Det gælder nu for fangerne om at fange de andre. Når man bliver fanget, skal man på kongelig vis vinke med tørklædet (båndet), så de andre kan se, at man er blevet fanget. De øvrige, som ikke er blevet fanget, skal nu forsøge at befri de tilfangetagne. Det gør man ved, at to deltagere løber hen til det viftende offer og laver en kongestol. Nu skal de bære ham/hende hen i en ring. Når de har sat kammeraten ned i ringen, er han eller hun med igen. Variationer af De kongeliges tagfat : I stedet for holdbånd eller tørklæder kan man blot vinke. Man kan transportere tilfangetagne hen til en ring ved, at man hopper op på ryggen af befrieren. Man kan tegne cirkler i stedet for at bruge hulahopringe. DE KONGELIGES TAGFAT

14 Fangerne på Internettet Det er surt, når ens computer er angrebet af virus, men her er det for engang skyld sjovt, når der er virus og orme på Internettet. På Internettet kan en virus eller en orm ødelægge fornøjelsen. Men hvis man hjælper hinanden mod orm og virus i Fangerne på Internettet, kan man til gengæld få en sjov og aktiv leg. 3.A. STORE MAGLEBY SKOLE To deltagere er Virus-fangere og to er Orme-fangere. De skal holde hinanden i hånden, når de forsøger at fange de andre. Hvis man bliver fanget af en virus, får man Dansuenza, dvs. man danser på stedet. Den tilfangetagne har Dansuenza-virussen, indtil man bliver befriet. Hvis man bliver fanget af en orm, bliver man selv til en orm, som kun kan rulle på gulvet - hvis man er udendørs, kan man gå i hug. Man forbliver en orm, indtil man er befriet. For at blive befriet skal en af deltagerne hente et virusprogram i form af en ærtepose, holdbånd eller bold i enderne af det område hvor man leger. Virusprogrammet afleveres til den danseinficerede, og denne løber tilbage og lægger programmet på plads igen. Det samme gælder for dem, der er blevet orme. Efter en periode vælger man nye fangere. Variationer af Fangerne på Internettet : Man kan variere Dansuenzaen, f.eks. ved at skulle danse på en bestemt måde. Du kan se Fangerne på Internettet som streamer på FANGERNE PÅ INTERNETTET ANTAL DELTAGERE Med fire fangere skal der være mindst 12 deltagere - jo flere jo bedre. STED Inde og ude på et afgrænset område. MATERIALER Et virusprogram i form af bolde, holdbånd eller ærteposer. Evt. musik til at sætte ekstra fut i virusangrebene Dansuenzadans på stedet. 13

15 4.A. BREDAGERSKOLEN, JELLING ANTAL DELTAGERE deltagere med fire fangere. Med to fangere kan der være otte deltagere STED Et afgrænset område MATERIALER Fire kegler til afgrænsning af banen, fire hulahopringe til fangerne, to stykker tov eller kridt til at markere floden og fire kegler til fængslet 14 Hula hopsa over floden Hvis man i TV har set, hvordan gnuer krydser en flod fyldt med krokodiller, så har man en fornemmelse af, hvad Hula hopsa over floden går ud på. Med 25 deltagere er fire fangere passende. Legen foregår på et afgrænset område. Legen tager udgangspunkt i områdets midte, hvor de fire fangere står med deres hulahopringe i midten af en cirkel. De andre deltagere danner en cirkel udenom. Fangere og deltagere er på den samme side af floden, mens fængslet ligger på den anden side af floden. Deltagerne begynder at løbe samme retning rundt om fangerne og råber på samme tid: Hvornår kommer I? Pludselig svarer fangerne: Nu kommer vi og løber straks ud for at fange deltagerne. Fangerne fanger ved at føre hulahopringen over hovedet på en af deltagerne. Derefter løber de sammen - begge holder ved hulahopringen - over til fængslet på den anden side af floden. De tilfangetagne kan befries ved, at to af deltagerne kommer og transporterer de tilfangetagne over på den anden side af floden igen, dvs. holder hinanden i hånden og springer over floden. Mens deltagerne er i gang med at befri en fanget kammerat, kan de ikke fanges. HULA HOPSA OVER FLODEN

16 4. KLASSE HARESKOV SKOLE Toldere og smuglere Det kræver snu, snilde og samarbejde for smuglerne at snyde og undgå tolderne. Tre-fire deltagere er toldere uden bold. Resten er smuglere, der dribler rundt med hver sin bold. Midt på legepladsen er markeret et fængsel med kegler og tre-fire depoter ved hjælp af hulahopringe. Tolderne fanger smuglerne ved at røre en af dem. Når en smugler er fanget, går han/hun selv ind i fængslet, mens tolderen lægger den konfiskerede bold ud i et af depoterne. Smuglerne kan befries af medsmuglere, der dribler med bold. Hvis en af medsmuglerne har held til at komme ud til et depot og stjæle en bold, har han/hun helle. Det betyder at han/hun, uden at drible, i ro og mag kan gå hen til fængslet og aflevere den ene bold til medsmugleren, der sidder i fængsel. Han er så fri igen og kan drible rundt med sin smuglerbold på ny. Hvis tolderne passer på depoterne og fanger nye smuglere, kan det lade sig gøre at fange alle smuglerne. Ellers kan man vælge nye toldere (fangere) efter et vist tidsrum. TOLDERE OG SMUGLERE ANTAL DELTAGERE Fra deltagere STED Inde eller ude på eksempelvis en håndbold- eller basketballbane MATERIALER Tre-fire hulahopringe og fire kegler. Smuglerne skal hver bruge en bold, som de kan drible rundt med 15

17 5. KLASSE HELLESTED SKOLE ANTAL DELTAGERE Fra fem til mange deltagere STED Alle steder MATERIALER Ingen 16 Kan du lide din nabo Denne leg er især sjov og nem at overskue for de yngre børn og kræver ikke megen plads. Man står i en rundkreds med én fanger i midten. Fangeren går hen til én i kredsen og spørger: Kan du lide din nabo?. Hvis han/hun svarer nej, skal naboerne til den adspurgte bytte plads, samtidig med at fangeren i midten skal prøve at tage én af pladserne, inden de to naboer når at få byttet plads. Hvis han/hun i stedet siger ja, kan man f.eks. sige: men jeg kan ikke lide dem med brunt hår. Derpå skal alle dem brunt hår skifte plads, og fangeren i midten skal prøve at få en af de frie pladser. Legen slutter, når man ikke gider mere. KAN DU LIDE DIN NABO

18 4. KLASSE SELDE SKOLE Pas på fangerne Her er en enkel leg, der er nem at sætte i gang med masser af bevægelse. Først vælger man en fangeleder. Alle de andre deltagere står i en rundkreds med lukkede øjne. Mens fangelederen går rundt om den lukkede kreds, prikker han/hun én gang på fanger nr. 1. Dernæst to gange på fanger nr. 2. Og til sidst tre gange på fanger nr. 3. Lederen må selv bestemme, hvem der skal være fanger 1, 2 og 3. Når lederen har prikket dem, der skal være fangere, skal han/hun råbe: Fanger 1, 2, eller 3. I det samme skal alle i rundkredsen forsøge at løbe hurtigt væk. Det gælder om ikke at blive fanget. Fangelederen bestemmer undervejs, hvem der skiftevis må fange ved at råbe: Fanger 1, 2 eller 3 eller alle fangere og man må ikke råbe til de andre, hvem fangerne er. Det skaber hele tiden nye overraskende situationer i fangelegen. De tilfangetagne udgår af legen, indtil alle er taget til fange. Den, som bliver fanget til sidst, bliver ny leder. Og så starter man forfra. Du kan se Pas på Fangerne som streamer på PAS PÅ FANGERNE ANTAL DELTAGERE Minimum 10 STED Ude og inde MATERIALER Ingen 17

19 3.B. BYSKOLEN, SVENDBORG ANTAL DELTAGERE Fra seks til mange deltagere STED I gymnastiksalen eller udendørs på et afgrænset område MATERIALER Bånd eller trøjer 18 Tornado-tagfat De voldsomme hvirvelvinde og tornado-jægerne er oppe i fulde omdrejninger her i Tornado-tagfat - det giver sved på panden. Læg en bunke med holdbånd eller trøjer i midten af området, som eleverne kan tage på, når de bliver fanget. Start ud med at vælge en fanger, som skal tæmme tornadoerne. Fangeren skal have et bånd eller en trøje på, så man let kan se, at han/hun er fanger. Når en deltager bliver fanget, skal han/hun snurre rundt om sig selv fem gange, hvorefter deltageren kan løbe videre. Når man bliver fanget anden gang, skal man snurre rundt om sig selv tre gange. Derpå tager man et holdbånd eller en trøje på fra bunken i midten - og er nu medfanger på fangerens hold. Når man snurrer rundt, er man fredet. Den, der bliver fanget sidst, skal være den nye fanger. TORNADO-TAGFAT

20 0. KLASSE HARESKOV SKOLE Cowboys og indianere En rigtig sjov leg, der kræver fart, koncentration og holdånd. Alle ender med at vinde. Del klassen op i to lige store hold som henholdsvis cowboys og indianer. Holdene står med god afstand bag hver deres streg. Tilpas afstanden mellem stregerne efter deltagernes alder og løbe evner. Legen starter med, at den første cowboy i rækken går over til indianerne, der alle står med udstrakte arme. Cowboyen slår (ikke hårdt) med begge sine hænder på de udstrakte hænder på tre kammerater og tæller højt: et-to-tre. Cowboyen bestemmer selv hvilke indianere i indianerrækken, der får et slag. Den, der bliver ramt på tallet tre, skal nå at indhente cowboyen, inden han/hun når tilbage til cowboyernes streg. Hvis indianeren fanger cowboyen inden stregen, bliver cowboyen til en indianer og skal sammen med fangeren stille sig bagerst i indianernes række. Derefter er det indianernes tur, og første indianer i rækken går over til cowboyerne. Det er vigtigt, at man holder den samme rækkefølge i hele legen. Det er deltageren, der står længst til højre, der starter. Når alle står på samme side, så er man enten en hel flok cowboys eller indianere - og alle sammen vindere. COWBOYS OG INDIANERE ANTAL DELTAGERE Fra 10 til mange STED Ude eller inde på et afgrænset område, hvor man optegner to parallelle streger med meters afstand MATERIALER Kridt til streger eller brug af opstregninger på gulvet 19

21 20

22 HOLDFANGELEGE I holdfangelege oplever børn, at man er en del af et hold, som man kæmper for, og som det er dejligt at vinde sammen med. Legene kan leges overalt: udendørs i skoven, på legepladsen, inde i en hal, en svømmesal eller ved stranden i vandet. Det ene hold prøver at fange deltagerne fra det andet hold eller at ramme hinanden med en bold. Måske har man et område, man skal forsvare for indtrængende modstandere, eller måske skal man forsvare en fane på egen bane og erobre modstandernes fane. Holdfangelege er meget populære og spændende. De har fuld fart på fra start, og dysten er nem at holde i gang. 21

23 4. OG 5. KLASSE NORDFYNS FRISKOLE ANTAL DELTAGERE Fra 15 til 60 STED Bedst i skove eller steder med bevoksning MATERIALER 12 hjørneflag, holdbånd og guld i form af pinde 22 Borgerkrig Spændende leg med alle de ingredienser, som en god kamp- og krigspilsleg skal have. Det giver kriller i maven, når man skal ud og vinde over fjenden. I borgerkrigen kæmper tre hære om at stjæle guld(pinde) fra hinanden. Kampene er drabelige, men alle overlever og vender tilbage - om end noget beskidte og trætte. Deltagerne deles i tre hold. Hvert hold består af 5 til 20 deltagere afhængigt af områdets størrelse. Hvert hold har fire hjørneflag og er iført ensfarvede holdbånd, der matcher flagene. Man starter med at bygge en borg. De fire hjørneflag stilles i et felt på 2m 2. Borgen ryddes for de værste grene og blade, så alle kan se den. Guldet i form af pinde placeres midt i borgen også synligt for alle. Regler I legen skal man erobre de andres guld. Man må gå på rov hos de andre, men skal samtidig forsvare sig mod fjender fra de to andre hold. Man har frit løb til en borg og helle indenfor borgens mure. I modstanderens borg tager man et stykke guld i hånden, hvorpå man skal forsøge at stikke af og nå hjem til egen borg uden at blive fanget af guldets ejere (holdene må ikke slå sig sammen for at fange tyven). På vej hjem kan man blive fanget af alle fra det berøvede hold, dog ikke dem, der selv måttet være på vej hjem med guld fra andre borge. Man kan kun tage ét stykke guld ad gangen. Hvis man bliver fanget, SKAL man aflevere guldet til fangerne. Derefter løber man selv tilbage til egen borg, før man har lov til at gå på nyt rov. Legen slutter, når et af holdene har erobret alt guldet. Det sker dog sjældent. Derfor er det bedst at lege legen på tid. Gode råd og idéer Der er meget strategi i legen. Det handler om at få så mange hurtigløbere ud at erobre guld som muligt. Samtidig skal der være nogle, der forsvarer ens egen borg, men ikke for tæt på den, da det kan sætte legen i stå. Borgen skal være tilgængelig fra alle fire sider, og der må højst være to forsvarere helt tæt på borgen. Resten skal være mindst være tre meter væk. For de lidt større børn kan det ligesom i Stratego være en ide med en borgmester, der styrer tropperne og lægger slagplanen. Det er også godt at skifte mellem at være angriber og forsvarer. BORGERKRIG

24 Tips til legen Fordelen ved legen er, at der hele tiden kan udvikles nye regler, så legen sjældent er helt den samme to gange i træk og aldrig bliver kedelig. Her er nogle gode ideer: Guldet må ikke gemmes. Man kan fanges, også når man løber til borgen - og ikke kun fra borgen. Borgene må ikke ligge på linie, men skal ligge som hjørnerne i en trekant. To hold kan slutte sig sammen, hvis det tredje hold er for stærkt (slutte en ikke - angrebspagt ). Store og små kan lege sammen. 23

25 Vikingelegen En god leg med meget bevægelse og mulighed for at lege på mange niveauer. Vikingelegen er bygget op over forskellige levels. På de sidste levels skal man benytte en del materialer, derfor er de sidste levels bedst egnet i idrætstimer eller i længere pauser. Alt efter tid og lyst kan man vælge at lege et eller flere niveauer. Legen foregår i vikingetiden, så klassen deles op i vikinger og trælle. Trællene skal stenes og dø. Fire deltagere er vikinger, og resten er trælle. Trællene placerer sig for enden af banen, mens vikingerne placerer sig langs siderne - to på hver side. Vikingerne må bevæge sig fra midten til enden, men kun langs siden aldrig inde på banen. Inde på banen må kun trællene bevæge sig. Hver viking har mellem to til seks sten. De forskellige levels er: Level 1: Trællene bliver fløjtet ud på banen, hvor vikingerne kan stene dem. Det gælder om at komme fra den ene baglinie til den anden baglinie uden at blive ramt ellers dør man. Trællene har helle bagved baglinien, men skal bevæge sig ud i det farlige område, når der fløjtes igen. 4.B. KOLT SKOLE, HASSELAGER Level 2: På dette level lægger man hulahopringene ind på banen for at markere huller i jorden, som trællene ikke må falde i. Nu kan man altså dø på to måder. Enten ved at blive ramt eller ved at træde i en hulahopring. Level 3: Her må trællene bruge hulahopringene som helle - dog højst i fem sekunder. Derfor skal man højt og tydeligt tælle til fem, mens man står i hulahopringen. Så kan alle høre, hvornår man skal videre. Level 4: Bomme, madrasser, bukke mv. sættes ud på banen som forhindringer. Trællene skal løbe uden om forhindringerne og samtidig undgå at blive ramt. Level 5:På det sidste level skal trællene blive liggende døde på det sted på banen, hvor de bliver ramt. Derved bliver de også til forhindringer. Du kan se Vikingelegen som streamer på 24 VIKINGELEGEN

26 ANTAL DELTAGERE Fra fire til mange STED Inde eller ude på et område der maksimalt er 10 x 25 m MATERIALER 8-20 sten i form af bløde bolde, risposer eller stofposer med fyld, seks kegler, hulahopringe og rekvisitter fra gymnastiksalen 25

27 26

28 GEMMELEGE Spændingen ved at gemme sig og undgå at blive fundet er universel. Fangeren er dybt koncentreret og forsøger med alle sanser at finde sine skjulte kammerater. De gemmer sig lydløst og har det skønt, hvis de kan befri en opdaget og/eller fanget holdkammerat. Børnene kravler, skjuler, sniger, lister og har det herligt. 27

29 Kronegemme Det er altid sjovt og spændende at lege skjul. Gemmelege findes i mange afskygninger, og de er ofte afhængige af, hvor legen finder sted. Her er Krone-gemme, den er værd at prøve. 3.C. BRAMDRUP SKOLE ANTAL DELTAGERE Fra fire til mange deltagere STED Et afgrænset område med skjulesteder og et startsted f.eks. en mur, stolpe eller dåse MATERIALER Ingen Start med at vælge en fanger. Fangeren kaldes Kronen, fordi han skal krone (finde) dem, der gemmer sig. Kronen stiller sig der (en mur, pæl, lysmast, dåse eller en dør), hvor man kroner deltagerne. Herfra råber Kronen : Fri os fra lus og lopper. Hvorpå han/hun tæller til fyrre, mens de andre gemmer sig. Nu skal Kronen finde de andre. Når det sker, råber Kronen : En- to-tre-krone for (personens navn). Fra sit skjul kan man løbe hen til kronestedet og sige: En-to-tre-krone for mig selv, før kronefangeren når derhen. Når alle er fundet eller har kronet sig selv, skal den først fundne være ny Krone. Hvis den sidste, der gemmer sig, kroner sig selv, er alle de andre befriet. Og så må den gamle kronefanger på den igen. Variation: Vinke-gemme Den leger man som Krone-gemme, men hvis man er fundet, kan man gå bag fangeren og befri sig selv ved at vinke til en af kammeraterne, der stadig gemmer sig. Derpå kan man gemme sig igen, når fangeren er væk eller chancen byder sig. 28 KRONEGEMME

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Brug bolden 1. Gamle lege og boldspil

Brug bolden 1. Gamle lege og boldspil Brug bolden 1 Gamle lege og boldspil Indhold i dette hæfte: Forord: Boldens historie................... 3 Fedtefad og trebold....................... 5 Tårnbold................................ 7 Langbold.................................

Læs mere

Leg og læringsspil - Quick Play Gratis vejledning

Leg og læringsspil - Quick Play Gratis vejledning Leg og læringsspil - Quick Play Gratis vejledning Stenholm 7 - DK-9400 Nørresundby Tlf. +45 98 19 35 33 www.exakt.dk exakt@exakt.dk Leg hver dag Alle undersøgelser peger på, at moderne børn bevæger sig

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Svømmeprogram 3. august 2015

Svømmeprogram 3. august 2015 Svømmeprogram 3. august 2015 Introduktion - Formiddag Reglerne i hallen Navneleg med dyr Vi passer på hinanden i svømmehallen Ikke hoppe i vandet før instruktøren har givet tilladelse hertil Man må ikke

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Teambold Idrætsundervisning Teambold Læringsmål Eleven kan justere og udvikle aktiviteter. Eleven kan optimere aktiviteter til egen og gruppens bedste. Eleven opnår forståelse af hvad en god aktivitet er. Egne

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Lege i vikingetid og middelalder

Lege i vikingetid og middelalder Lege i vikingetid og middelalder Styrke og smidighedslege Tovtrækning Man skal bruge et langt og kraftigt tov. To hold tager opstilling på hver side af en midterlinie langs rebet. Deltagerne tager fat

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse Ligninger og brøker Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14

1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 FODBOLDLEGE ØVELSESFORSLAG 1. LEGE UDEN BOLD 3 2. LEGE MED BOLD 5 3. LEGE SOM ER FODBOLDRELEVANTE 10 4. SPIL TIL TRÆNING AF TEKNIK 12 5. TRÆNINGSFORLØB 14 6. ØVELSER MED 1 BOLD PR. SPILLER 17 7. ØVELSER

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Skab gode minder med høj puls Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Motion indledning skaber gode minder Dette hæfte er skrevet til børn og voksne i alle

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt.

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. LÆRERVEJLEDNING Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brev til klasselæreren Illustration

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Teknisk basetræning fodbold

Teknisk basetræning fodbold Fodbold stationer Banen Henvisninger til øvelserne på tysk hos DFB : http://www.dfb.de/dfb-info/training/abzeichen/right.php DFB / hp Utoft - 1 DFB / hp Utoft - 2 Station 1 Præcisions-skytte Opgave: Spark

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd

Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Hørning IF FODBOLD Den røde tråd Træning øvelser 1 Opvarmningsøvelser. 1. Pasningsøvelser 2. 3. 4. 5. 6. 2 Opvarmningsøvelser. Pasningsøvelse Øvelsen kan bruges i forbindelse med opvarmningen. Spillerne

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18.

I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. DEN RØDE TRÅD I Asmild FH vil vi gerne være kendt for en rød tråd gennem hele vores ungdomsafdeling fra U6 til U18. Det er derfor et ønske fra bestyrelsens side, at alle trænerne har en interesse i hele

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres

Læs mere

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk.

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Bevægelsespauser Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design: Berens Bureau

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Tabel-stafet... 2 Gange-træning / Gang med terning på taltavlen... 2 10 gode venner... 3 Brøker på taltavlen... 4 Ur-leg på urbanen...

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign.

Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen flyver forbi el. lign. 1 ÅRETS 2015 TA FAT OM EN KOREOGRAFI OG KONCEPT: THOMAS EISENHARDT INTRO Gå rundt ml. hinanden lav high fi ves Space lyd 1 Space lyd 2 Space lyd 3 BILLEDE: Noget uventet sker fx et rumskib lander, et åndevæsen

Læs mere

Indhold. Ludo stafetten 077 Billedlotteri 078 Kortstafetten 079 Master Mind 080 Minerydder 081 Klemmestafet 082

Indhold. Ludo stafetten 077 Billedlotteri 078 Kortstafetten 079 Master Mind 080 Minerydder 081 Klemmestafet 082 Indhold Forord 003 Forklaring på aktivitetsbeskrivelser 004 BRILLIANTE BOLDLEGE 005 Kurvebold 006 Par fodbold 007 Skobold 008 Keglebold 009 TRebound 010 Sæbefodbold 011 Flag fodbold 012 Kwick cricket 014

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen.

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. håndboldkaravanen gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. Håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne HVAD ER HÅNDBOLDKARAVANEN? Håndboldkaravanen

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

BGIF Gymnastik - holdoversigt for sæsonen 2012/2013.

BGIF Gymnastik - holdoversigt for sæsonen 2012/2013. Tilmelding på hjemmesiden www.bgif.dk - Sæsonstart uge 36 Mandag 9.00-9.55 Powerhoop Workout Den gamle hula hop ring, som vi kender fra vores barndom, har nu fået indbygget vægt og er dermed blevet til

Læs mere

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede

Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede Hvorfor tage i skoven med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen i Ringsted

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere