Vi bekæmper socialt bedrageri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi bekæmper socialt bedrageri"

Transkript

1 Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1

2 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn sammen. Gitte mister sit arbejde. Hun kan ikke få ret meget i kontanthjælp pga. Peters indtægt. Derfor flytter Peter adresse til Gittes forældre i København. Gitte får herefter fuld kontanthjælp, boligstøtte, børnetilskud, økonomisk friplads samt bidrag. Peter opnår et ekstra stort befordringsfradrag. Årene går og familien får 2 børn mere. Peter har fortsat adresse hos Gittes forældre. Efter anonym anmeldelse bliver kontrolgruppen opmærksom på parret. Deres sag ender med tvangsflytning af Peters adresse til Gitte og børnenes bopæl. Med tilbagevirkende kraft, næsten 4 år tilbage. Der lægges bl.a. vægt på at parret ikke er blevet skilt, og at de fik børn sammen i den periode, hvor de ikke var samlevende. Der blev udfærdiget tilbagebetalingskrav til Gitte på over kr. Årlig besparelse var ca Peter måtte betale en stor restskat. Eksempel 2 - sort arbejde, uregistreret virksomhed Henrik har i 3 år modtaget kontanthjælp efter at have lukket selvstændig virksomhed. Han har ikke været i stand til at blive aktiveret pga. dårligt helbred. Han vil meget gerne have førtidspension. Det viste sig, at Henrik havde fortsat sin virksomhed uden registrering. Det blev opdaget, fordi Henrik var ude for en arbejdsulykke, hvor politiet blev indblandet. Ved ulykken var han underentreprenør til et andet firma. Det blev opdaget, at dette firma havde modtaget flere fakturaer fra Henrik, hvor han benyttede sit gamle, afmeldte SE-nr. På baggrund af Henriks fakturabøger fik han et tilbagebetalingskrav på og blev politianmeldt. Eksempel 3 - udrejse med pension I foråret 2008 sælger Bent sin bolig i Danmark. Bent og hans argentinskfød-te ægtefælle flytter deres adresse til Bents datter i Ringsted. Det sker samtidig med at Bent bliver folkepensionist. I forbindelse med at Bent søger om hjælpemidler oplyser hans læge, at Bent kun har sin adresse i Danmark, men reelt opholder sig i Argentina. Han har kun korte ophold i Danmark, hvor han opholder sig hos datteren. 2

3 Kontrolgruppen henvender sig til datteren. Hun oplyser, at det er korrekt, at faderen opholder sig i Argentina, men har bevaret adresse i Danmark, så han fortsat kan modtage hjælpemidler mv. og samtidig benytte de danske sygehuse. Bent og ægtefællen tvangsudrejses fra foråret 2008 og skal tilbagebetale det udbetalte pensionstillæg for perioden. Eksempel 4 - SU eller kontanthjælp som ude/hjemmeboende Sofie går på gymnasiet i Roskilde. Hun bliver 18 år. Det er ikke meget, hun kan få i SU, da hendes forældre har gode lønninger. Hun flytter derfor sin adresse hjem til sin moster, så hun kan få SU som udeboende. Jesper bor hjemme hos sin mor og lillebror. Han er også lige blevet 18 år, og går også på gymnasiet. Hans mor er enlig og tjener ikke så meget, og hun har mistet en del af sin boligsikring pga. Jespers indtægter fra fritidsjob og SU. Jesper flytter derfor sin adresse til en kammerat. Hans mor kan igen få fuld boligsikring, og han kan få SU som udeboende. Mads mister sit arbejde, da han bliver 18 år. Han bor hos forældrene og kan kun få kontanthjælp som hjemmeboende. Mads hører, at han kan få udbetalt over kr. mere om måneden, hvis han flytter sin adresse. Mads flytter derfor sin adresse til en 1-værelses lejlighed, hvor der er tilmeldt yderligere 3 kammerater. En stor del af denne slags sager afvises allerede ved modtagelsen af flytte-anmeldelsen. Sagerne behandles efter CPR-lovens regler, og der foretages næsten altid en samtale med den unge. Her spørges der ind til bopælsfor-holdene, og der orienteres om konsekvenserne af socialt bedrageri. Ofte trækkes flytteanmeldelsen så tilbage, eller der gives afslag på flytningen. Kommunen har et tæt samarbejde med SU-styrelsens kontrolgruppe, og der fremsættes sjældent tilbagebetalingskrav i den slags sager, fordi ydelserne ikke når at komme til udbetaling. Hvad er kommunens mål Det er kommunens mål at: Forebygge og forhindre socialt bedrageri Stoppe socialt bedrageri så hurtigt som muligt Sikre at de ydelser borgerne modtager er berettigede Kræve for meget udbetalt ydelse tilbage Sørge for at borgerne får de ydelser, de skal have hverken mere eller mindre Når Ringsted Kommune arbejder for at nå disse mål betyder det, at vi kan yde en hurtigere og bedre service overfor de mange lovlydige borgere. 3

4 Hvad gør vi Ringsted Kommune udgør en enhedsforvaltning. Det vil sige, at kommunens medarbejdere kan udveksle oplysninger på tværs af forvaltningerne, når det er relevant for den sagsbehandler, der modtager/indhenter oplysningerne. Det handler ikke om at forfølge de borgere, der lovligt modtager offentlige ydelser. Det drejer sig om at sikre de borgere, som har behov for ydelser, mod det misbrug af offentlige midler, som socialt bedrageri er. Hvis vi opklarer socialt bedrageri kan det medføre krav om tilbagebetaling og politianmeldelse. Helhedsorienteret sagsbehandling Ringsted Kommune praktiserer helhedsorienteret sagsbehandling. Det dækker også over fremrykket sagsbehandling, tværfaglig sagsbehandling og at tænke i sammenhænge. Altså en arbejdsmetode, hvor sagsbehandlingen udføres på en måde, som rækker videre end eget skrivebord. Helhedsorienteret sagsbehandling handler om: Bedre service: Borgeren skal have en oplevelse af at vi taler sammen. Vi skal derfor af egen drift orientere rundt i huset, når oplysningerne er sagligt relevante for andre kolleger, enheder og forvaltninger. Forebyggelse: Sagsbehandlingen skal være proaktiv. Det vil sige, at der reageres inden skaden sker. Vi skal hindre, at nogle borgere uretmæssigt opnår økonomiske fordele. Eksempelvis bør det aldrig være muligt for en borger at opnå sociale ydelser ved at afgive forkerte oplysninger om civilstand og bopælsforhold. Kontrol: Vi skal sikre, at alle ydelser bliver udbetalt på et korrekt grundlag. Ikke dyneløfteri Det er strafbart at snyde kommunen, og vi gør hele tiden hvad vi kan, for at forebygge og forhindre socialt bedrageri. Kommunens medarbejdere arbejder helhedsorienteret, for på den måde at give de borgere, der overholder reglerne en hurtigere og bedre service. Samtidig får de borgere, der snyder, det sværere. Der er ikke tale om dyneløfteri, men en helhedsorienteret sagsbehandling og effektiv kontrol. Borgere, som følger reglerne, har ikke grund til at frygte Kontrolgruppens indsats. 4

5 Din pligt Hvis du er i tvivl om, om de ydelser du modtager, er lovlige, har du pligt til at kontakte kommunen, for at få afklaret tvivlen. Det er vigtigt, at kommunen får besked om ændringer i dine personlige forhold. Det kan fx være din folkeregisteradresse som skal være den reelle adresse, som du opholder dig/sover på. Det kan også være ændringer i dine økonomiske forhold, du skal meddele til kommunen. Kommunen hjælper naturligvis med at afklare din situation. Henvend dig Hvis du har mistanke om socialt bedrageri, bør du henvende dig til kommunens kontrolgruppe. Vi tager alle henvendelser alvorligt, og undersøger dem grundigt. Vi vurderer nøje de oplysninger, vi modtager, inden vi eventuelt går videre med sagen og kontakter den borger, anmeldelsen vedrører. Der er ikke nogen krav til hvordan en anmeldelse om mistanke om socialt bedrageri skal se ud. Anmeldelsen kan ske mundtligt ved fremmøde i Bor-gerservice, telefonisk, via mail eller hjemmeside eller pr. brev. Henvendelsen kan med fordel indeholde følgende: Hvem vedrører anmeldelsen, hvad er der mistanke om, navn og adresse samt eventuelt andre oplysninger med relevans for sagen, fx konkrete observationer. Anonym anmeldelse Anmeldelser fra borgere både anonyme og ikke anonyme skal altid resultere i sagsbehandling i form af minimum et træk på systemet samt udarbejdelse af et notat, som altid kan videresendes til Kontrolgruppen. Kommunen har notatpligt i medfør af offentlighedsloven 6 også i forhold til anonyme anmeldelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en navngiven anmelder altid er en bedre anmelder end en anonym anmelder i forbindelse med bevisførelsen i en eventuel sag om tilbagebetalingskrav. Men en anonym anmeldelse kan danne grundlag for at Kontrolgruppens videre arbejde medfører tilstrækkelige objektive beviser på socialt bedrageri. Hvis det er muligt, bør en anonym anmelder derfor spørges, om han/hun vil fremstå med navns nævnelse. Anmelderen skal samtidig have oplyst, at vi har pligt til at udarbejde et notat i sagen, og at det som udgangspunkt betyder, at den anmeldte person kan få aktindsigt i anmeldelsen efter forvaltningslovens regler. 5

6 Kontakt os: Kontrolgruppen Leder: Tonie Brabrand Adresse: Nørregade 100, 4100 Ringsted Telefonnr.: Faxnr.: Telefontider: Mandag, tirsdag og torsdag kl Onsdag lukket Fredag kl Åbningstider: Mandag til torsdag kl Onsdag lukket Fredag kl Sagsbehandlere: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 11:00-12:00 6

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere