PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE"

Transkript

1 PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

2 DANSK...7 da

3 2

4 INDHOLD da Introduktion GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ordforklaring Operatør sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Risko for kultveilteforgiftning Risiko for sammenstød og knusning Fare forårsaget af bevægelige dele Risko for forbrænding eller skoldning Fare for brand og eksplosion Støjfare Højspændingsfare Fare for forgiftning Generelle bruger- og vedligeholdelsesadvarsler KONFORT 700R SERIEN BRUGERSIKKERHED Ordforklaring Generelle regler Operatør sikkerhed Enhedssikkerhed Sikkerhedsforanstaltninger der skal følges, når man anvender kølemidler Arbejdsmiljø sikkerhed Retningslinjer for håndtering af de anvendte kølemidler Sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring af kølemidler Kølemiddel og systemforhold Genanvendelskapacitet Generelt Sikkerhedsenheder RETNINGSGIVENDE INFORMATION BETJENING AF VRÆKTØJETS RADIO ENHEDER KONFORT 700R SERIENS GENPÅFYLDNINGSSTATIONER

5 5.1 KONFORT 705R KONFORT 710R KONFORT 720R KONFORT 760R KONFORT 760R BUS KONFORT 780R BI-GAS BESKRIVELSE AF KONFORT 700R SERIEN KONFORT 720R / 760R / 760R BUS / 780R BI-GAS Set forfra Kontrolpanel/display og toppanel Set fra højre side Set bagfra Beholdere Set fra venstre side KONFORT 705R / 710R Set forfra Kontrolpanel/display og toppanel Set fra højre side Set bagfra Set fra venstre side Tekniske egenskaber KONFORT 720R / 760R / 760 BUS / 780R BI-GAS KONFORT 705R / 710R INSTALLATION Udpakning af enheden GAS SÆT installation OPSÆTNING INDEN BRUG Låsning/oplåsning af vægt Sådan flyttes enheden Positionering Forbindelse til hovedstrømstik Indsæt SD KORTET Sådan fyldes papir i printeren

6 8.7 Sådan fyldes flaskerne lufttætte beholdere Standard flasker Sådan fyldes den indvendige tank Sprogindstillinger OP-START Sådan tænder du Aktiveret BRUG Sådan forbindes køretøjet til aircondition systemet Visuelle advarsler Lydadvarsler Sådan anvendes softwaren Printer STOP Normalt stop Nødstop Stoppe udstyret i lange perioder OPDATERING Opdatering via SD KORT Opdatering via WASY II modul VEDLIGEHOLDELSE Almindelig vedligeholdelse Udskiftning af filter Sådan udskiftes vakuumpumpe olie Udskiftning af papir i printeren Periodiske eftersyn Sikkerhedstjeks BORTSKAFFELSE Sådan bortskaffes enheden Sådan bortskaffes de genindvundne materialer JURIDISKE BEMÆRKNINGER...75 da 5

7 6

8 KONFORT 700R PÅFYLDNINGS- OG VEDLIGEHOLDELSSTATIONER TEKNISK MANUAL da Introduktion Kære kunde, Vi vil gerne takke dig for at vælge et TEXA produkt til dit værksted. Vi er sikre på at du vil få stor glæde af det og stor hjælp i dit arbejde. Læs venligst instruktionerne i manualen igennem grundigt og behold den til fremtidig reference. At læse og forstå den følgende manual, vil hjælpe dig med at undgå beskadigelse eller personskade forårsaget af forkert brug af produktet. TEXA S.p.A forbeholder sig ret til at foretage ændringer, der anses som nødvendige for at forbedre manualen i forbindelse med markerting eller tekniske krav; firmaet kan til enhver tid gøre dette uden forudgående varsel. Dette produkt er beregnet til at udelukkende anvendes af teknikere, der er specialiseret i autobranchen. At læse og forstå informationen i denne manual kan ikke erstatte nødvendig specialiseret uddannelse på dette område. Denne manual har udelukkende til formål at illustrere, hvordan det solgte produkt fungerer. Den er på ingen måde tiltænkt som nogen form teknisk træning. Teknikere vil derfor udføre alle indgreb på eget ansvar og vil derfor være ansvarlig for beskadigelse eller personskade forårsaget af uagtsomhed, skødesløshed eller uerfarenhed, uanset om et TEXA S.p.A. værktøjet er blevet anvendt på baggrund af informationen i denne manual. Enhver tilføjelse til denne manual, der er nyttig for beskrivelse af de nye programversioner og nye funktioner, kan sendes til dig via TEXAs tekniske bulletin service. Denne manual skal betragtes som en meget vigtig del af produktet, som den henviser til. Hvis produktet videresælges, så skal den oprindelige køber give manualen videre til den nye ejer. Gengivelse, helt eller delvis, af denne manual under enhver tænkelig form uden skriftlig tilladelse fra producenten er strengt forbudt. Den originale manual blev skrevet på italiensk, alle andre sprog er en oversættelse af den originale manual. copyright og database rettigheder Materialet i dette dokument er beskyttet af copyright og database rettigheder. Alle rettigheder reserveret i henhold til love og internationale aftaler. 7

9 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.1 Ordforklaring Operatør: kvalificeret person ansvarlig for anvendelse af enheden/værktøjet. Maskine/enhed/værktøj: det købte produkt. Arbejdsmiljø: stedet hvor operatøren udfører hans/hendes arbejde. 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Operatøren skal være helt klar i hovedet og ædru, når udstyret anvendes; det er strengt forbudt, at indtage stoffer eller alkohol inden eller mens enheden anvendes. Operatøren må ikke ryge mens enheden anvendes. Operatøren skal omhyggeligt læse alle informationer og instruktioner i de tekniske manualer, der leveres sammen med enheden. Operatøren skal følge alle instruktioner i det tekniske manualer. Operatøren skal altid holde øje med enheden under de forskellige driftsfaser. Operatøren skal sørge for, at han/hun arbejder i omgivelser, der er passende for de arbejdsopgaver, som skal udføres. Operatøren skal rapportere fejl eller potentielt farlige situationer i forbindelse med arbejdsmiljøet eller enheden. Operatøren skal omhyggeligt følge sikkerhedsforanstaletningerne for det arbejdsmiljø, hvor han/hun arbejder og for de arbejdsopgaver han/hun bliver bedt om at udføre Risko for kultveilteforgiftning Udstødningsgas fra indvendige forbrændingsmotorer, uanset om det er benzin eller diesel, er sundhedsskadelig og kan forårsage alvorlig skade på din krop. Sikkerhedsforanstaltninger: Arbejdsmiljøet skal være udstyret med tilstrækkelig ventilation og luftudskiftningssystem og skal være i overensstemmelse med standarder fastsat af gældende national lovgivning. Aktiver altid luftudskiftningssystemet, når der arbejdes i lukkede miljøer Risiko for sammenstød og knusning Køretøjer, der gennemgår A/C system genpåfyldningsopgaver, samt enhederne skal være være korrekt fastlåst ved hjælp af de specifikke mekaniske bremser/låse, når der arbejdes på dem. 8

10 Sikkerhedsforanstaltninger: Sørg altid for at køretøjet er i neutralt gear (eller sat i parkeringsposition hvis bilen har automatgear). Aktiver altid håndbremsen eller parkeringsbremsen på køretøjet. Bloker altid hjulene på køretøjet med specielle mekaniske blokeringer. Sørg for at enheden er stabil, placeret på et jævnt underlag og hjulene låst med de specielle bremser. da Fare forårsaget af bevægelige dele Motorer på køretøjer indeholder dele, der er bevæger sig, både når de kører og når de ikke kører, (f.eks er køleblæseren styret af en termisk kontakt i forbindelse med kølemiddeltemperaturen og aktiveres også når køretøjet er slukket) og kan forårsage skade på operatøren. Sikkerhedsforanstaltninger: Hold hænder væk fra bevægelige dele. Afbryd motorens køleblæser hver gang motoren du arbejder på stadig er varm. Dette vil forhindre at blæseren aktiveres uventet, selv når motoren er slukket. Bær ikke slips, løst tøj, armbånd eller ur når der arbejdes på et køretøj. Hold forbindelseskabler, sonder og lignende væk fra motorens bevægelige dele Risko for forbrænding eller skoldning Dele som udsættes for høje temperaturer i motorer, der er i bevægelse eller lige er stoppet, kan brænde operatøren. Husk på at katalysatorer når op på meget høje temperaturer, og er derfor i stand til at forårsage alvorlige forbrændinger eller endda starte en brand. Syre i køretøjets batterier udgør en anden potentiel fare. Sikkerhedsforanstaltninger: Beskyt ansigt, hænder og fødder ved at anvende passende beskyttelse. Undgå kontakt med varme overflader, såsom tændrør, udstødningsrør, kølere og stikforbindelser i kølesystemet. Sørg derfor for at der ikke er oliepletter, klude, papir eller andre brandbare materialer i nærheden af katalysatoren. Undgå stænk af akkumulatorvæske på hud, øjne og på tøj, da det er en ætsende og meget giftig blanding. 9

11 1.2.6 Fare for brand og eksplosion Følgende udgør potentiel fare for brand og/eller eksplosioner: Typerne af brændstof anvendt af køretøjet og dampene udsendt af disse brændstoftyper. Kølemidler anvendt i A/C systemet. Syren i køretøjets batterier. Sikkerhedsforanstaltninger: Lad motoren køle af. Ryg IKKE i nærheden af køretøjet. Udsæt IKKE køretøjet for åben ild. Sørg for at de elektriske forbindeler er godt isolerede. Tør alt evt. spildt brændstof op. Tør alt evt. spildt kølemiddel op. Sørg for at du altid arbejder i et miljø med god ventilation og luftudskiftningssystem. Aktiver altid luftudskiftningssystemet, når der arbejdes i lukkede miljøer. Dæk batteriernes åbning med en våd klud for at kvæle de eksplosive gasser, inden du fortsætter med testen eller genpåfyldning. Undgå gnister når du forbinder kablerne til batteriet Støjfare Høje lyde kan opstå i arbejdsmiljøet, især under service arbejdsopgaver, og kan beskadige operatørens hørelse. Sikkerhedsforanstaltninger: Beskyt ører med passende høreværn Højspændingsfare Spændingsforsyning fra hovestrømstikket, der forsyner enhederne i arbejdsmiljøet og spændingen i køretøjets startsystem, udgør en potentiel fare for elektrisk stød for operatøren. Sikkerhedsforanstaltninger: Sørg for at arbejdsmiljøets elsystem er i overensstemmelse med de gældende nationale standarder. Sørg for at enheden, som anvendes, har jordforbindelse. Afbryd strømforsyningen før du tilslutter eller frakobler kabler. Rør ikke ved højspændingskablerne når motoren kører. Anvend udstyret under forhold med isolation fra jord. 10

12 Arbejd kun med tørre hænder. Hold ledende væsker væk fra motoren mens der arbejdes. For at undgå utilsigtet kontakt må værktøj aldrig efterlades på batteriet. da Fare for forgiftning Slangerne, som anvendes til at udtage kølemidlerne, kan frigive giftige gasser, der er farlige for operatøren, hvis de udsættes for temperaturer over 250 C eller i tilfælde af brand. Sikkerhedsforanstaltninger: Kontakt en læge øjeblikkeligt, hvis du skulle komme til at indånde disse gasser. Anvend neopren eller PVC handsker når du fjerner forbrændingsaflejringer. 11

13 1.3 Generelle bruger- og vedligeholdelsesadvarsler Følg omhyggeligt informationerne herunder, når enheden anvendes eller der udføres planlagt vedligeholdelse/service (f.eks. udskiftning af sikringer) på enheden. Fjern ikke og ødelæg ikke mærkaterne/mærkerne og advarslerne på enheden; gør dem på under INGEN omstændigheder ulæselige. Fjern ikke og bloker ikke sikkerhedsanordninger, som enheden er udstyret med. Anvend kun originale reservedele eller reservedele, der er godkendt af producenten. Kontakt din forhandler for enhver ikke-planlagt vedligeholdelse. Tjek med jævne mellemrum enhedens forbindelser og sørg for at de er i god stand og udskift evt. beskadigede kabler. Tjek med jævne mellemrum dele, der udsættes for slid og udskift dem hvis nødvendigt. Åbn eller skil ikke enheden ad. 12

14 2 KONFORT 700R SERIEN BRUGERSIKKERHED da Den anvendte teknologi til design og test af genpåfyldningsstationer, KONFORT 700R serien, gør dem enkle, pålidelige og sikre. Personale der står for at anvende genpåfyldningsstationerne er pålagt at følge de generelle sikkerhedsforskrifter, anvend kun genpåfyldningsstationer fra KONFORT 700R serien til deres tilsigtede formål og udfør vedligeholdelse som anført i denne manual. 2.1 Ordforklaring Udstyr: enhver KONFORT genpåfyldningsstation fra 700R serien. Ekstern flaske: ny flaske for kølemiddel R134a eller R1234yf kølemiddel anvendt til at fylde den indvendige tank. Cyklus: udførelsen af enkelte faser. Driftsfaser: udførelsen af en enkelt aktivitet på enheden (f.eks genanvendelse). Ukomprimeret gas: luft akkumuleret under uddunstningsfasen i kølemidlet, udtaget fra A/C systemet eller fra tankene. UV sporstof indsprøjtning: tilsætning af UV sporstof i A/C systemet for a tjekke for lækager. Olieindsprøjtning: tilsætning af olie i A/C systemet for at genoprette den korrekte mængde som producenten anbefaler. Operatør: kvalificeret person der står for at servicere aircondition systemer ved hjælp af en genpåfyldningstation fra KONFORT 700R serien. Genindvinding: fjernelse af kølemiddel fra A/C systemet og efterfølgende opbevaring i den indvendige tank, uden behov for analyse eller behandling. Kølemiddel: kølemiddel (R134a or R1234yf). Genanvendelse: reduktion af urenheder i kølemidlet ved at separere olien ved at fjerne ukomprimerede gasser og sende kølemidlet igennem elementer, der reducerer vandindhold og syreindhold, osv., en (eller flere gange). Efterfyldning: kølemiddel påfyldningsfase; fylder producentens anbefalede mængde kølemiddel på A/C systemet. Indvendig tank: tank til opbevaring af kølemiddel. A/C system: aircondition eller klimastyringssystem. Bortskaffelse af enhederne: fjernelse af kølemiddel, der skal opvares for, at blive bortskaffet senere (destrueret eller overført til et affaldsbehandlingscenter). Vakuum sugning: tømning af ukomprimerede gasser og vandindhold fra A/C systemer udlukkende ved hjælp af en vakuumpumpe. 2.2 Generelle regler Operatøren skal have grundlæggende kendskab til kølemiddel området, kølesystemet samt kendskab til kølemidler og de potentielle farlige situationer som kan opstå med enheder under ekstremt tryk. 13

15 Operatøren skal have læst og forstået alle informationer og instruktioner beskrevet i den tekniske manual som leveres sammen med enheden. 2.3 Operatør sikkerhed Kølemiddelvæske kan forårsage blindhed og anden fysisk skade. På grund af det lave kogepunkt (ca C),kan kølemidler forårsage kolde forbrændinger, når de kommer i kontakt med huden. Sikkerhedsforanstaltninger: Operatøren skal undgå at inhalere dampe fra kølemiddelvæsker; brug passende beskyttelse, når det er påkrævet. Operatøren skal bære passende sikkerhedsbriller og handsker, så direkt kontakt med kølemidlerne undgåes. 2.4 Enhedssikkerhed Anvend kun kølemidlerne R134a eller R123yf. Sørg for at du anvender det korrekte kølemiddel for den model af enhed, som du bruger. Sørg for at du anvender det korrekte kølemiddel for det køretøj, som du arbejder på. Forbind slangerne korrekt ved at følge de angivne farver: Blå slange - LP forbindelse, rød slange - HP forbindelse. Forbind begge slanger til de tilsvarende forbindelse i samme gruppe (begge slanger forbundet til GAS1 gruppen eller begge slanger forbundet til GAS2 gruppen). Sørg for at alle ventiler er lukket før enheden forbindes til A/C systemet eller en ekstern flaske. Sørg for at driftsfasen er afsluttet og ventilerne er lukkede inden enheden afbrydes; dette skal gøres for at undgå kølemiddel spredes i omgivelserne. Det er totalt forbudt at ændre sikkerhedsventilernes kalibrering og kontrolsystemerne. Rygning må ikke ske i nærheden af enheden eller under driftsfaserne. Anvend ikke enheden i nærheden af åben ild, gnister, varme overflader: kølemidlet nedbrydes ved høje temperaturer og udsender gifte kemikalier, der er skadelige for mennesker og miljøet. Udsæt ikke enheden for direkte sollys, regn eller dårlige vejrforhold. Vær ekstremt forsigtig, når du afbruder slangerne; de kan indeholde kølemiddel under højt tryk. Sørg for at forbindelserne ikke er åbne, når slangerne igen sættes fast omkring slangeholderen. Lad ikke enheden være tilsluttet strømforsyningen, hvis du ikke har til hensigt at anvende den øjeblikkeligt. 14

16 Brug kun det special designede håndtag til at flytte enheden og placer stationen på hjulene. Hvis enheden lagres i en længere periode, så afbryd den fra hovedstrømstikket og placer den på et sikkert sted, hvor den ikke udsættes for udendørs vejrforhold. da 2.5 Sikkerhedsforanstaltninger der skal følges, når man anvender kølemidler Visse blandinger af luft og R134a har vist sig at være brandbare ved høje temperaturer. Disse blandinger er potentielt farlige og kan forårsage brand og eksplosioner og dermed forårsage personskade og beskadigelse på genstande. Yderligere sikkerheds- og sundhedsmæssig information kan fåes fra producenterne af smøremidler og kølemidler. Anvend ikke eksterne tanke eller opbevaringssystemer, der ikke er godkendt og/ eller ikke er udstyret med sikkerhedsventiler. Test ikke enhederne eller køretøjets A/C system indeholdende R134a med komprimeret luft. Kølemidlet R1234yf er blevet klassificeret som brændbart. Tjek med sikkerhedsarket for dette kølemiddel for korrekt opbevaring. 2.6 Arbejdsmiljø sikkerhed Enheden er designet til at fungere ved en maks. højde på 1000 m over havoverfladen med en driftstemperatur mellem +10 C og +50 C og en maks. luftfugtighed på 50% ved 50 C. Enheden må under ingen omstændigheder nogensinde anvendes i et miljø, hvor der er risko for en eksplosion. Sørg for at opbevare enheden i omgivelser med en temperatur, der ikke overstiger 50 C. Anvend kun enheden i åbne eller godt ventilerede omgivelser (med udskiftning af luft mindst 4 gange i timen). Sørg for at arbejdsmiljøet har god belysning (gennemsnitlig belysning for værkstedsmekanikere, der arbejder med præcisionsarbejde, er lux). 2.7 Retningslinjer for håndtering af de anvendte kølemidler Sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring af kølemidler Enheden er blevet designet og bygget til at udelukkende køre med R134a eller R1234yf kølemidler. Kølemiddel fjernet fra A/C systemet skal håndteres med forsigtighed for, at undgå at kølemidlerne blandes eller reducere riskoen for at dette sker. 15

17 Flaskerne, der anvendes til opbevaring af kølemiddel, skal være specifikt for hvert kølemiddel for, at undgå at kølemidlerne blandes. Flaskerne skal være helt rene og tydeligt mærkede for at kunne identificere kølemidlerne i dem Kølemiddel og systemforhold Installationsprocedurer og vedligholdelse udført under A/C systemets levetid, påvirker kølemidlets effektivitet væsentligt. Forståelse for disse faktorer er yderste vigtige for, at beslutte om kølemidlet fra et system skal genanvendes eller ej. Systemer, der ikke er blevet ordentligt vedligeholdt (ikke rengjort, tømt korrekt osv.), kan have høje forureningsniveauer, i både kølemidlet og olien. Hvis systemets fortid er ukendt, skal det genindvundne kølemiddel i det mindste regenereres før det anvendes igen. Når forureningsniveauet er ukendt, kan du udføre nogle indledende tests med et særligt sæt til måling af syreindhold og vandindhold Genanvendelskapacitet Filtreringssystemerne på enheden skal udskiftes regelmæssigt for, at sikre at enheden fungerer effektivt. Genanvendelse skal altid udføres, selv når tests viser at det ikke er nødvendigt Generelt Før kølemiddel genpåfyldningsfasen udføres, skal A/C systemet tømmes og rengøres (der skal udføres en vakuum procedure). Udfør alle de beskrevede procedurer i denn manual for, at sikre at A/C systemet er fri for forurening. Udfør planlagt og regelmæssig vedligeholdese på enheden som påkrævet, især efter den er blevet anvendt til meget forurenet kølemiddel: det er yderst vigtigt at forurening fra en arbejdsopgave ikke overføres til den næste. 2.8 Sikkerhedsenheder Genpåfyldningsstationer fra KONFORT 700R serien er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: Sikkerhedstryk kontakt: stopper kompressoren, når trykket kommer op på et afbrydelsesniveau. Sikkerhedsventil: åbnes helt i tilfælde af at der nåes op på PS værdi. Hovedafbryder: giver dig mulighed for, at afbryde strømmen fra hovedstrømstikket i nødssituationer eller når der skal udføres vedligeholdelse. 16

18 Det er strengt forbudt at ændre eller pille ved de ovennævnte sikkerhedsanordninger. da Vedligeholdelsesarbejde på sikkerhedsanordninger må kun udføres af autoriseret personale. 17

19 3 RETNINGSGIVENDE INFORMATION Erklæring om overensstemmelse TEXA S,p.A. erklærer hermed at denne påfyldningsstationkonfort 705R, 710R, 720 R, 760, 760BUS, 780R BI-GAS opfylder de obligatoriske krav og alle yderligere bestemmelser defineret i direktiverne 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 97/23/EC,2011/65/EU. En komplet kopi af overensstemmelseserklæringen kan fås ved henvendelse til Texa S.p.A., Via 1 Maggio 9, Monastier di Treviso (TV), Italy Antenne Dette produkt er designet og testet til at fungere med antennen, som det leveres med. For at kunne garantere overholdelse af det ovennævnte regulativer, brug da kun udstyret sammen med den medfølgende antenne eller med en anden antenne, som er godkendt af TEXA S.p.A. KCC 상호 또는 성명 기기 명칭 모델명 인증번호 TEXA S.p.A. Air conditioner gas Recharger Konfort 710R 제조연월 KCC-REM-TXA-Konfort710R 제조자/제조국가 TEXA S.p.A. 18

20 4 BETJENING AF VRÆKTØJETS RADIO ENHEDER da Trådløs forbindelse med Bluetooth, WiFi og HSUPA teknologi Trådløs forbindelse med Bluetooth, WiFi og HSUPA teknologi er en teknologi som giver en standard, pålidelig metode til udveksling af information mellem forskellige enheder ved hjælp af radio bølger. Udover TEXA's værktøjer, anvender mange produkter denne teknologi, som f.eks mobil telefoner, bærbare enheder,computere, printere, kameraer, Pocket PC'ere osv. Bluetooth, WiFi og HSUPA interfaces søger efter kompatible elektroniske enheder afhængigt af radiosignalerne, som de udsender og etablerer en forbindelse mellem dem. TEXA's værktøjer vælger og foreslår kun TEXA kompatible enheder. Dette udelukker tilstedeværelsen af yderligere kommunikationskilder eller forstyrrelse. EFFEKTIVITETEN OG KVALITETEN AF BLUETOOTH, WiFi OG HSUPA KOMMUNIKATION KAN BLIVE PÅVIRKET AF TILSTEDEVÆRELSEN AF RADIOFORSTYRRENDE KILDER. KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLEN ER UDVIKLET TIL AT HÅNDTERE DISSE TYPER FEJL; MEN I DISSE TILFÆLDE KAN KOMMUNIKATIONEN DOG BLIVE VANSKELIG OG OPRETTELSE AF FORBINDELSE KAN KRÆVE FLERE FORSØG. HVIS DER OPSTÅR ALVORLIGE PROBLEMER MED DEN TRÅDLØSE FORBINDELSE OG DET GÅR UDOVER REGELMÆSSIG KOMMUNIKATION,SKAL KILDEN TIL DE ELEKTROMAGNETISKE FORSTYRRELSER IDENTIFICERES OG STYRKEN SKAL REDUCERES. Placer værktøjet hvor radioenhederne kan fungere ordentligt. Vær særligt opmærksom på ikke at dække med afskærmende materiale eller med metalliske materialer generelt. 19

21 5 KONFORT 700R SERIENS GENPÅFYLDNINGSSTATIONER.KONFORT 700R serien er enheder, der er designet og udviklet til at udføre vedligholdelse på aircondition og klimastyring systemer på biler, lastbiler, busser og traktorer. Stationer frakonfort 700R serien er avancerede enheder, der kan udføre følgende opgaver med fuld sikkerhed: genindvinding, genanvendelse, vakuum sugning, olieindsprøjtning, UV sporstof indsprøjtning, systempåfyldning og effektivitetstjek på A/C systemet. Stationer fra 700R serien er udstyret med et SD KORT der indeholder køretøjsdatabasen. SD kortet giver dig mulighed for automatisk gemme data for hver udført service. Opdateringen af databasen kan udføres vis SD KORTET. 700R serienomfatter følgende modeller: 705R 710R 720R 760R 760R BUS 780R BI-GAS 720R, 760R, 760 BUS stationer kan købes i to forskellige versioner, en der bruger R134a og en der bruger R1234yf kølemiddel. 720R, 760R, 760R BUS genpåfyldningsstationer indeholder et sæt med specielle stik til den købte version (GAS SÆT). 705R og 710R påfyldningsstationer virker kun med R134a gas. GAS SÆT skal installeres ved at følge instruktionerne som er beskrevet i kapitlet Installation. Stationer købt med versionen der bruger R134a kølemiddel kan altid eftermonteres, så den kan bruge det nye R1234yfkølemiddel. Ændringen kræver et særligt EFTERMONTERINGSSÆT (valgfri, ikke tilgængelig på 705R og 710R påfyldningsstationer), der skal monteres. 780R BI-GAS genpåfyldningsstationer er designet og allerede sat op til at bruge begge kølemidler. 780R BI-GAS genpåfyldningsstationer er ikke udstyret med et sæt stik, fordi de allerede er sat op til at kunne anvendes med det samme efter levering. 20

22 5.1 KONFORT 705R da KONFORT 705R påfyldningsstationen er grundmodellen i 700R serien. KONFORT 705R kan fungere med biler, lastbiler og traktorer. HOVEDFUNKTIONER R134a kompatibel Blåt højt synligt LCD display, 80 tegn med baggrundslys DATABASE styring og servicefunktioner udført via SD KORT Trykmåler enhed 10 kg tank Dobbelt trin vakuumpumpe Højeffektiv kølemiddel genindvinding (mere end 95%) Automatisk olieindsprøjtning (tidsindstillet funktion) 2 manuelle (drejehjul) ventiler til AC service slanger Driftstilstand: DATABASE KUNDETILPASSET SERVICE MIN DATABASE Flersproget software dækning Automatisk længdejustering af service slanger Automatisk påmindelse om vedligeholdelse Forenklet vedligeholdelse 21

23 5.2 KONFORT 710R KONFORT 710R påfyldningsstationen er den avancerede version af 705R påfyldningsstationen. KONFORT 710R kan fungere med biler, lastbiler og traktorer. HOVEDFUNKTIONER R134a kompatibel Blåt højt synligt LCD display, 80 tegn med baggrundslys DATABASE styring og servicefunktioner udført via SD KORT Trykmåler enhed 10 kg tank Dobbelt trin vakuumpumpe Højeffektiv kølemiddel genindvinding (mere end 95%) Automatisk olieindsprøjtning (tidsindstillet funktion) 2 manuelle (drejehjul) ventiler til AC service slanger Driftstilstand: DATABASE KUNDETILPASSET SERVICE MIN DATABASE Flersproget software dækning Automatisk længdejustering af service slanger Automatisk påmindelse om vedligeholdelse Forenklet vedligeholdelse 22

24 5.3 KONFORT 720R da KONFORT 720R genpåfyldningsstationen er den avancerede version af 710R genpåfyldningsstationen. KONFORT 720R kan fungere med biler, lastbiler og traktorer. HOVEDFUNKTIONER R134a eller R1234yf kompatibel Blåt højt synligt LCD display, 80 tegn med baggrundslys DATABASE styring og servicefunktioner udført via SD KORT Roterende trykmåler display (Tyskland ikke omfattet) 12 kg tank Dobbelt trin vakuumpumpe Højeffektiv kølemiddel genindvinding (mere end 95%) Automatisk olieindsprøjtning (tidsindstillet funktion) 2 manuelle (drejehjul) ventiler til AC service slanger Driftstilstand: DATABASE KUNDETILPASSET SERVICE MIN DATABASE Flersproget software dækning Automatisk længdejustering af service slanger Automatisk påmindelse om vedligeholdelse Forenklet vedligeholdelse Automatisk tømningsstyring af ukomprimerede gasser 23

25 5.4 KONFORT 760R KONFORT 760R genpåfyldningsstation er designet og udviklet til at opfylde kravene fra mere krævende operatørere. KONFORT 760R kan fungere med biler, lastbiler og traktorer. HOVEDFUNKTIONER R134a eller R1234yf kompatibel Højt synligt TFT farvedisplay Interface med avanceret grafik DATABASE styring og servicefunktioner udført via SD KORT Roterende trykmåler display (Tyskland ikke omfattet) 20 kg tank Dobbelt trin vakuumpumpe Højeffektiv kølemiddel genindvinding (mere end 95%) Anti-forurenende lufttætte flasker (patent afventende) Meget præcis automatisk olieindsprøjtning Automatisk genkendelse af olieflasker (patent afventende) Automatisk og præcis kølemiddel mængdekontrol (patent afventende) Vægtlåsningssystem Automatisk vedligeholdelse service styring Driftstilstand: DATABASE KUNDETILPASSET SERVICE MIN DATABASE Flersproget software dækning Automatisk længdejustering af service slanger Automatisk påmindelse om vedligeholdelse Forenklet vedligeholdelse Automatisk tømningsstyring af ukomprimerede gasser 24

26 5.5 KONFORT 760R BUS da KONFORT 760R BUS genpåfyldningsstation er blevet specifikt udviklet til at bruges inden for sektoren "store klimasstyringssystemer". KONFORT 760R BUS kan fungere med biler, lastbiler, traktorer,bybusser, busser og lignende køretøjer. HOVEDFUNKTIONER R134a eller R1234yf kompatibel Højt synligt TFT farvedisplay Interface med avanceret grafik DATABASE styring og servicefunktioner udført via SD KORT Roterende trykmåler display (Tyskland ikke omfattet) 30 kg tank Dobbelt trin vakuumpumpe Højeffektiv kølemiddel genindvinding (mere end 95%) Anti-forurenende lufttætte flasker (patent afventende) Meget præcis automatisk olieindsprøjtning Automatisk genkendelse af olieflasker (patent afventende) Automatisk og præcis kølemiddel mængdekontrol (patent afventende) Vægtlåsningssystem Automatisk vedligeholdelse service styring Driftstilstand: DATABASE KUNDETILPASSET SERVICE MIN DATABASE Flersproget software dækning Automatisk længdejustering af service slanger Automatisk påmindelse om vedligeholdelse Forenklet vedligeholdelse Automatisk tømningsstyring af ukomprimerede gasser 25

27 5.6 KONFORT 780R BI-GAS.KONFORT 780R BI-GAS genpåfyldningsstation udgør toppen af 700R Serien. KONFORT 780R kan fungere med biler, lastbiler og traktorer. HOVEDFUNKTIONER R134a og R1234yf kølemiddel dobbelt linje styring Højt synligt TFT farvedisplay Interface med avanceret grafik DATABASE styring og servicefunktioner udført via SD KORT Roterende trykmåler display (Tyskland ikke omfattet) 2 12 kg tanke Dobbelt trin vakuumpumpe Højeffektiv kølemiddel genindvinding (mere end 95%) Anti-forurenende lufttætte beholdere (patent afventende) Meget præcis automatisk olieindsprøjtning Automatisk genkendelse af olieflaske (patent afventende) Automatisk og præcis kølemiddel målingskontrol (patent afventende) Vægtlåsningssystem Automatisk vedligeholdelse service styring Driftstilstand: DATABASE KUNDETILPASSET SERVICE MIN DATABASE Flersproget software dækning Automatisk længdejustering af service slanger Automatisk påmindelse om vedligeholdelse Forenklet vedligeholdelse Automatisk tømningsstyring af ukomprimerede gasser Termisk printer 26

28 6 BESKRIVELSE AF KONFORT 700R SERIEN da Dette kapitel beskriver de generelle funktioner i genpåfyldningsstationer fra KONFORT 700R Serien. 6.1 KONFORT 720R / 760R / 760R BUS / 780R BI-GAS Set forfra 1. Højtryksmåler (HP) 2. Lavtryksmåler (LP) 3. Kontrolpanel/display 4. Toppanel 5. Genpåfyldningsstationens kabinet 6. Dør til flaskerum 7. Anordning til låsning/oplåsning af vægt* 8. Styrehjul (*) Ikke tilgængelig på 720R påfyldningsstation. 27

29 6.1.2 Kontrolpanel/display og toppanel 1. WASY II Modul* 2. Bluetooth Modul* 3. Modul til tjek af systemeffektivitet * 4. Status LED: GAS - ORANGE/GRØN - Type af kølemiddel - BLU - Bluetooth REC - GRØN - Genindvinding VAC - BLÅ - Vakuum sugning INJ - ORANGE - Indsprøjtning REF - RØD - Genpåfyldning 5. Højt synligt TFT farvedisplay ** 6. Printer *** 7. Tastatur (*) Valgfri, ikke tilgængelig på 705R og 710R påfyldningsstationer. (**) 720R genopladningsstationer er udstyret med et blåt højt synligt LCD 80 tegn display med baggrundslys. (***) Kun tilgængelig i serien på 780R genpåfyldningsstationer 28

30 TASTATUR da 1. ENTER og TILBAGE/ANNULLER taster 2. OP og NED piletaster 3. Alfanumerisk tastatur 4. STOP tast 5. INFO tast PRINTER 1. Håndtag til papirrum 2. Dæksel til papirrum 3. Printer Status LED - GRØN 4. PAPIRFREMFØRINGS tast 5. ON/OFF tast 29

31 6.1.3 Set fra højre side 1. SD KORT indgang 2. VDC stik 3. Håndtag 4. Kontrolpanel/display fastgøringsskrue 5. HP/LP hurtig montering af service slangerne: GAS 1 HP/LP: forbindelser til R134a kølemidler* GAS 2 HP/LP: forbindelser til R1234yf kølemidler** 6. Kølemiddel identifikator stik *** 7. Holder til service slange 8. Service slanger 9. VDC kabinet **** (*) Tilgængelig på alle Serie 700R genpåfyldningsstationer (**) Kun tilgængelig på 780R genpåfyldningsstationer. (***) Ikke tilgængelig på 710R and 720R genpåfyldningsstationer. (***)Ikke tilgængelig på 720R genpåfyldningsstationer. 30

32 710R og 720R påfyldningsstationer er udstyret med HP/LP ringe i stedet for Kølemiddel identifikator stik da 31

33 6.1.4 Set bagfra 1. OLIE PAG/POE lufttæt flaske til specifik olie * 2. UV lufttæt flaske til UV sporstof * 3. AFTAPNING lufttæt flaske genindvundet olie * 4. Service dør 5. Flaske status LED ** GRØN: flaske korrekt indsat RED: flaske fjernet eller forkert indsat. 6. Køleblæser 7. Styrehjul med bremser (*) 705R, 710R og 720R påfyldningsstationer er udstyret med en standard flasketype. (**) Ikke tilgængelig på 700R, 710R og 720R påfyldningsstationer. 32

34 6.1.5 Beholdere da LUFTTÆTTE BEHOLDERE Kun tilgængelig på 760R, 760R BUS, og 780R genpåfyldningsstationer. STANDARD FLASKER 1. Håndtag til oplåsning af flaske* 2. Fastgøringsring til bæger 3. Bæger 4. Tank** 5. Tankdæksel 6. Pneumatisk forbindelse 7. Elektronisk stikforbindelse (*) Farven på oplåsningshåndtaget indikerer hvad flasken skal anvendes til. Farverne svarer til følgende anvendelser: Gul: PAG olie Grøn: POE olie Orange: UV sporstof Rød: genindvundet olie (**) ikke til stede i AFTAPNINGS flaske Kun tilgængelig på 705R, 710R og 720R påfyldningsstationer. 1. Pneumatisk forbindelse 2. Tankdæksel 3. Tank Standardflaskerne kan identificeres på deres forkellige kapacitet: 250 ml: PAG eller POE olie 250 ml: UV sporstof 500 ml: genindvundet olie 33

35 6.1.6 Set fra venstre side 1. Hovedkontakt 2. Strømforsyningskabelstik 3. Strømforsyningskabel 4. Fastgøringshuller til skyllesæt* 5. Eftersyn af pumpeolieniveau (*) Ikke tilgængelig på 705R påfyldningsstationer. 34

36 6.2 KONFORT 705R / 710R da Set forfra 1. Instrumentbræt* 2. Påfyldningsstationens kabinet 3. Dør til flaskerum 4. Styrehjul med bremser (*) Inkluderer et indbygget kontrolpanel Vægtlåsning/oplåsningsmekanismen er ikke tilgængelig på påfyldningsstationerne 705R og 710R. 35

37 6.2.2 Kontrolpanel/display og toppanel KONFORT 710R KONFORT 705R 1. Højtryksmåler (HP) 2. Lavtryksmåler (LP) 3. Blåt højt synligt LCD display, 80 tegn med baggrundslys 4. Printer tilslutning 5. Status LED REC - GRØN - Genindvinding VAC - BLÅ - Vakuum sugning INJ - ORANGE - Indsprøjtning REF - RØD - Genpåfyldning 6. Tastatur 1. Højtryksmåler (HP) 2. Lavtryksmåler (LP) 3. Blåt højt synligt LCD display, 80 tegn med baggrundslys 4. LP og HP haner 5. Printer tilslutning 6. Tastatur 36

38 TASTATUR da 1. ENTER og TILBAGE/ANNULLER taster 2. OP og NED piletaster 3. Alfanumerisk tastatur 4. STOP tast 5. INFO tast 37

39 6.2.3 Set fra højre side KONFORT 710R 1. Håndtag 2. SD KORT indgang 3. LP og HP haner 4. Holder til serviceslange KONFORT 705R 1. Håndtag 2. Hovedkontakt 3. Strømforsyningskabelstik 38

40 6.2.4 Set bagfra da KONFORT K710R 1. Standard OLIE PAG/POE flaske til specifik olie 2. Standard UV flaske til UV sporstof 3. Standard AFTAPNING flaske til genindvundet olie 4. Serviceslanger 5. HP/LP hurtig montering af serviceslangerne 6. Service forplade til adgang til filter 7. Service forplade til adgang til pumpe 8. Styrehjul med bremser 39

41 KONFORT 705R 1. SD KORT indgang 2. Standard OLIE PAG/POE flaske til specifik olie 3. HP/LP hurtig montering af serviceslangerne 4. Køleblæser 5. Pumpe luftventilation 6. Serviceslanger 7. Standard AFTAPNING flaske til genindvundet olie 8. HP/LP sikkerhedshaner 9. Tank 10. Styrehjul med bremser 40

42 6.2.5 Set fra venstre side da 1. Fastgøringshuller til skyllesæt 2. Eftersyn af pumpeolieniveau 3. Hovedkontakt 4. Strømforsyningskabelstik 41

43 6.3 Tekniske egenskaber KONFORT 720R / 760R / 760 BUS / 780R BI-GAS Fabrikat TEXA S.p.A. TEXA S.p.A. TEXA S.p.A. TEXA S.p.A. MODEL 720R 760R 760 BUS 780R Kølemiddel Elektronisk kølemiddelvægt (præcistion) [g] Elektronisk olie og UV sporstof vægt (opløsning) [g] R134a eller R1234yf R134a eller R1234yf R134a eller R1234yf R134a og R1234yf ± 5 ± 5 ± 5 ± Tryktransducer Kl. 1.0 Kl. 1.0 Kl. 1.0 Kl. 1.0 Højtryksmåler [mm] Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Lavtryksmåler [mm] Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Tank kapacitet [l] 14,7 25, x 14,7 Længde på service slanger [m] Filter samling Kompressor Vakuumpumpe Omgivende temperatur sensor (opløsning) [ C] Hældningssensor (opløsning på de 3 akser) Display SD kort hukommelseskapacitet [GB] kombi filter + mekanisk filter 12 cc lufttæt 100 l/m, dobbelt trin, slut tryk 0,03 mbar 1 kombi filter + mekanisk filter 12 cc lufttæt 100 l/m, dobbelt trin, slut tryk 0,03 mbar 1 kombi filter + mekanisk filter 21 cc lufttæt 146 l/m, dobbelt trin, slut tryk 0,03 mbar 1 kombi filter + mekanisk filter 12 cc lufttæt 100 l/m, dobbelt trin, slut tryk 0,03 mbar st 1st LCD 4x20 Blå TFT 320x640 TFT 320x640 TFT 320x

44 Kølemiddel renhed [kg] Genindvindingseffektivitet 150 (SAE J2099) > 95 % (SAE J2788 / SAE J2843) 150 (SAE J2099) > 95 % (SAE J2788 / SAE J2843) 150 (SAE J2099) > 95 % (SAE J2788 / SAE J2843) 150 (SAE J2099) > 95 % (SAE J2788 / SAE J2843) Maks. driftstryk [Bar] Driftstemperatur [ C] Opbevaringstemperatur [ C] Mål [mm] H: 1195 L: 598 D: 706 H: 1195 L: 598 D: 706 H: 1195 L: 598 D: 706 H: 1195 L: 598 D: 706 Vægt [kg] Strømforsyningsspænding [V] Frekvens (Hz) : Udgangseffekt [W] da 43

45 6.3.2 KONFORT 705R / 710R Fabrikat TEXA S.p.A. TEXA S.p.A. MODEL 705R 710R Kølemiddel R134a R134a Elektronisk (præcistion) [g] kølemiddelvægt Elektronisk olie og UV sporstof vægt (opløsning) [g] ± 5 ± Tryktransducer Kl. 1.0 Kl. 1.0 Højtryksmåler [mm] Ø 80 Ø 80 Lavtryksmåler [mm] Ø 80 Ø 80 Tank kapacitet [l] Længde på service slanger [m] 3 3 Filter samling 1 kombi filter + mekanisk filter 1 kombi filter + mekanisk filter Kompressor 12 cc lufttæt 12 cc lufttæt Vakuumpumpe Omgivende temperatur sensor (opløsning) [ C] Hældningssensor (opløsning på de 3 akser) 100 l/m, enkelt trin, slut tryk 0,03 mbar 100 l/m, dobbelt trin, slut tryk 0,03 mbar Display LCD 4x20 Blå LCD 4x20 Blå SD kort hukommelseskapacitet [GB] Kølemiddel renhed [kg] Genindvindingseffektivitet (SAE J2099) > 95 % (SAE J2788) 150 (SAE J2099) > 95 % (SAE J2788) Maks. driftstryk [Bar] Driftstemperatur [ C] Opbevaringstemperatur [ C] Mål [mm] H: 1078 L: 598 D: 706 H: 1078 L: 598 D: 706 Vægt [kg]

46 Strømforsyningsspænding [V] Frekvens (Hz) : Udgangseffekt [W] da 45

47 7 INSTALLATION Dette kapitel beskriver procedurerne, der skal udføres, når enheden installeres. Installationen må udelukkende udføres af kvalificeret personale, der ophyggeligt følger instruktionerne i denne manual. Enheden er udstyret med følgende: GAS SÆT *: Stik til hurtig montering specifik på den købte version (R134a eller R1234yf kølemiddel) Fastgøringsskruer til montering Klistermærker der idenitficerer monteringerne Mærke der indikerer typen af den anvendte kølemiddel Trykklemme til fastgøring af mærket Teknisk Manual:indeholder beskrivelse af enheden, brugervejledning for at sikre korrekt anvendelse og korrekt vedligeholdelse. CD Dokumentation: indeholder teknisk manual og driftsmanual (brugervejledning til enheden) SD KORT SD KORTLÆSER USB kabel Strømforsyningskabel Beskyttelsescover til enheden Papirrulle til printeren ** TANK PÅFYLDNINGSSÆT: Adapter til slange til genpåfyldningsflaske Papirpakning til adapter til genpåfyldningsslange Kobberpakning til adapter til slange til HP genpåfyldningsflaske (*) Ikke tilgængelig på 705R, 710R og 780R påfyldningsstationer. (**) Kun tilgængelig på 780R genpåfyldningsstationer. 46

48 7.1 Udpakning af enheden da Dette kapitel beskriver vejledningen til udpakning af enheden. Udfør de beskrevede procedurer med stor forsigtighed og på et jævnt underlag for at undgå at enheden vælter. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Fjern GAS SÆTTET.* ** 2. Fjern pappet. 3. Fjern båndene der fastgører enheden til pallen. 4. Fjern enheden fra pallen. 5. Lås hjulene op. 6. Sørg for at enheden er i god stand og der ikke er blevet pillet ved den og/eller den er beskadiget. 7. Sørg for at ingen dele mangler. (*) Ikke påkrævet for 780R genpåfyldningsstationer. (**) Ikke tilgængelig på 705R og og 710R påfyldningsstationer. 47

49 7.2 GAS SÆT installation Dette kapitel beskriver procedurerne, der skal udføres for at installere GAS SÆTTET. Monteringerne til sættet er designet til, at de kun kan installeres på mini manifolderne, som de er tiltænkt. F.eks.: HP hurtig montering af R134a kølemiddel kan kun installeres på den specifikke manifold og f.eks ikke på LP mini manifolden til R1234yf kølemiddel. Når sættet installeres, så husk på at: RØD: indikerer altid højtryksforbindelse (HP) BLÅ: indikerer altid lavtryksforbindelse (LP) De følgende procedurerer behøver ikke at udføres på 705R, 710R og 780R påfyldningsstationer. Udfør følgende procedurer, når enheden er slukket og ikke tilsluttet hovedstrømstikket. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Gå hen til enhedens højre side. 2. Indsæt forbindelsen til HP hurtig slangemontering i den rette mini manifold. 3. Fastgør forbindelsen med de specifikke skruer. 4. Fastgør den specifikke klæbering til forbindelsen til HP hurtig slangemontering. 5. Gentag procedurerne hertil for at også installere forbindelsen til LP hurtig slangemontering. 6. Placer mærket, der indikerer gastypen, over mini manifolden. 48

50 7. Fastgør mærket med de specifkke trykklemme. da 8. Træk røringen på HP hurtig montering en smule tilbage og placer den på den specifikke forbindelse. 9. Skru rørringen på. 10. Gentag procedurerne hertil for at også installere LP hurtig montering. 49

51 8 OPSÆTNING INDEN BRUG Dette kapitel beskriver procedurerne, der skal udføres, når enheden installeres. 8.1 Låsning/oplåsning af vægt 760R, 760R BUS og 780R BI-GAS stationer er udstyret med et låsesystem til den elektroniske kølemiddelvægt. Du skal altid låse vægten inden du flytter enheden. Du skal altid låse vægten op inden du anvender enheden. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Gå hen foran enhedens forside. 2. Find den lille låsnings/oplåsningsanordning til vægten. Låsning af vægten: drej låsnings/oplåsningsanordningen venstre om ved hjælp af en passende topnøgle. Oplåsning af vægten: drej låsnings/oplåsningsanordningen højre om ved hjælp af en passende topnøgle. 50

52 8.2 Sådan flyttes enheden da Enheden skal flyttes på de fire hjul. Enheden er blevet specilet udviklet og designet til sænke massens centrum; for at gøre dette, er de tunge komponenter blevet placeret i bunden, da det ellers ikke er muligt at udelukke risikoen for at vælte fuldstændigt. Følg sikkerhedsforanstaltningerne i denne manual. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Lås kølemiddelvægten. 2. Lås hjulene op og skub vognen ved hjælp af det specifikke håndtag placeret bagerst på enheden. 8.3 Positionering Enheden skal placeres i nærheden af det A/C system, der skal tjekkes; sørg for at den står på et jævnt underlag og i passende omgivelser, som angivet i sikkerhedsforanstaltningerne i denne manual. Når enheden er blevet placeret, anbefaler vi, at hjulene låses med de specifikke mekaniske bremser, som hjulene er udstyret med. Placer enheden på en måde så hovedstrømstikket nemt kan nås. 8.4 Forbindelse til hovedstrømstik Enheden skal være tilsluttet hovedstrømstikket med det særlige forsyningskabel, som det leveres med; respekter den relevante spænding og strømværdier. Spænding, frekvens og strømværdier, der kan anvendes, er anført på mærket placeret tæt ved hovedkontakten. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Gå hen til enhedens venstre side. 2. Forbind forsyningskablet til det rette stik. 3. Forbind forsyningskablet til hovedstrømmen via et stik med jordforbindelse. 51

53 8.5 Indsæt SD KORTET SD KORTET indeholder databasen med de køretøjer, som det er muligt at udføre aircondition service på og giver dig mulighed for at automatisk gemme hver udført genpåfyldningsservice. Du skal indsætte SD kortet i den korrekte indgang før anvendelese. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Find SD KORT indgangen. 2. Indsæt SD KORTET i indgangen med mærket opad indtil du hører et blødt klik. 8.6 Sådan fyldes papir i printeren 780R stationer er udstyret med en seriel termisk printer. Du skal fylde papir i printeren før anvendelse. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Løft forsigtigt åbningshåndtaget til papirrummet indtil det tilsvarende dæksel låser. 2. Placer papirrullen i det specifikke rum. 3. Luk rummet ved at trykke forsigtigt på dækslet og lad et lille hjørne af papir stikke ud. 4. Tryk på for at sikre at papiret er blevet korrekt placeret. 5. Gentag proceduren beskrevet herover, hvis papiret ikke kommer ud. 52

54 8.7 Sådan fyldes flaskerne da Du skal fylde olie og UV sporstof flaskerne før anvendelse. Fyld flasken med den korrekte type olie lufttætte beholdere Flaskerne, som leveres sammen med enheden, er tomme ved levering. Fortsæt med følgende fremgangsmåde for at fylde en lufttæt flaske: 1. Fjern flasken ved at trække i oplåsningshåndtaget. 2. Skru tankdækslet af. 3. Fyld flasken med olie/uv sporstof. 4. Skru tankdækslet på igen. 53

55 5. Sæt flasken tilbage Standard flasker Fortsæt med følgende fremgangsmåde for at fylde en standard flaske: 2. Fjern den ønskede flaske ved at forsigtigt trække rørringen på den pneumatiske montering tilbage. 2. Skru tankdækslet af. 3. Fyld flasken med olie/uv sporstof. 4. Skru tankdækslet på igen. 5. Sæt flasken tilbage ved at forsigtigt trække rørringen på den pneumatiske montering tilbage. 8.8 Sådan fyldes den indvendige tank Indvendig tank i enheden er tom ved levering. Du skal læse og forstå denne tekniske manual omhyggeligt for at udføre de angivne instruktioner korrekt. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Sluk udstyret 2. Forbind den eksterne tank til enheden ved hjælp af det særlige SÆT. 3. Tænd enheden. 4. Start software funktionen til fyldning af den indvendige tank ved at vælge EKSTRA FUNKTIONER. Hvis du anvender en 780R genpåfyldningsstation, skal du sørge for at vælge den genpåfyldningsfunktion, der passer til den gas, som du ønsker at genpåfylde. 5. Følg instruktionerne på skærmen. 54

56 8.9 Sprogindstillinger da Enhedens software kan vises på flere sprog. De tilgængelig sprog er gemt på SD KORTET. Italiensk er standard sproget. Du skal indstille sproget for visning af softwaren. Denne procedure skal udføres, når enheden startes for første gang. Du kan altid ændre det valgte sprog ved at følge instruktionerne i dette kapitel..760r, 760R BUS, 780R genpåfyldningsstationer er brugt som eksempler i proceduren beskrevet herunder. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Tænd enheden. 2. Tryk indtil du når til INDSTILLINGER valgmuligheden. 3. Tryk. 55

57 4. Tryk indtil du når SPROG valgmuligheden. 5. Tryk. 6. Tryk indtil du når til det ønskede sprog. 7. Tryk. 8. Sproget er indstillet. Proceduren du skal følge for at indstille sproget på 710R og 720R, er den samme som den beskrevet herover. 56

58 9 OP-START da Dette kapitel beskriver procedurerne, der skal udføres for at starte enheden op korrekt. 9.1 Sådan tænder du Indstil hovedkontakten til I (ON) position for at starte enheden op. 9.2 Aktiveret Enheden indeholder en demo tilstand (Demo). Enheden kan anvendes i Demo tilstand i enmaks.cyklus på 15 strøm on (til) - strøm off (fra). Enheden låses automatisk når cyklussen er afsluttet og kan ikke længere anvendes. Der skal bruges en counter kode til at låse udstyret op. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Kontakt din forhandler. 2. Opgiv koden til forhandleren. 3. Indtast counterkoden i softwaren. 57

59 10 BRUG Dette kapitel giver forskellige generelle instruktioner om, hvordan enheden skal anvendes Sådan forbindes køretøjet til aircondition systemet Du skal forbinde enheden til køretøjet for at udføre A/C system genpåfyldningsopgaver. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Placer enheden i nærheden af det A/C system, som du ønsker at tjekke. 2. Forbind service slangerne til køretøjets A/C system Visuelle advarsler Kontrolpanelet/displayet på enheden har en række LEDs, der giver information om status på enheden og den fase, som er i gang på det pågældende tidspunkt. Navn - Symbol Farve Indikerer Blinkkode KØLEMIDDEL REC Orange R134a anvendes Grøn Blå Grøn Anvendelse kølemidlet R1234yf af Bluetooth aktivitet Genindvindingsfa se VAC Blå Vakuumfase INJ REF Orange Indsprøjtningsfas e Rød 10.3 Lydadvarsler Genindvindingsfa se ON: kølemiddel anvendes. OFF: enheden er slukket. Blinker: Bluetooth kommunikation i gang. Off: ingen Bluetooth kommunikation. ON: fase valgt eller afsluttet. Blinker: fase er ved at blive valgt eller ved at blive udført. OFF: fase ikke udført. Kontrolpanelet/displayet på enheden er udstyret med en elektronisk summer. Operatøren informeres om fejl og advarsler angående service, ikke blot ved hjælp af meddelelser på displayet, men også via et "bip". 58

60 10.4 Sådan anvendes softwaren da Softwaren i KONFORT 700R serien giver dig mulighed for at vælge det køretøj, som du ønsker at arbejde på ved at vælge det i databasen. Det giver dig også mulighed for at starte alle funktionerne, der er nødvendige for at genpåfylde og tjekke køretøjets A/C system. Tastaturet på enhedens toppanel fungerer, som en operatørmaskine interface, og giver dig mulighed for at vælge og starte de tilgængelige funktioner og indtaste specifik data til arbejdet, der skal udføres. Generelt, så har du mulighed for at gennemføre alle arbejdesopgaver, som softwaren tillader. Tast Navn Funktion ENTER SLET STOP/TILBAGE/ ANNULLER INFO OP/NED PIL NUMERISK TASTATUR Giver dig mulighed for at bekræfte det foretagede valg. Giver dig mulighed for at slette indtastet data. Giver dig mulighed for at stoppe den igangværende fase øjeblikkeligt eller gå tilbage til den foregående menu. Giver dig mulighed for at få vist specifik information om den valgte menu. Giver dig mulighed for at bladre igennem valgmulighederne i en menu. Disse taster giver dig mulighed for at indtaste alfanumeriske værdier, der er nødvendige for at udføre genpåfyldningsopgaver, samt kunde- og firma data. Softwaren giver on-screen instruktioner for at hjælpe operatøren med at udføre de forskellige arbejdsopgaver og advarer operatøren, hvis der opstår fejl under de individuelle faser. Se software brugermanualen for yderligere information. 59

61 10.5 Printer Den termiske printer er tilgængelig på 780R genpåfyldningsstationer. Printerens taster har følgende funktioner: Tast Navn Funktion PAPIRFREMFØRING Får papiret til at komme ud. ON/OFF Får printeren til at gå i on-line/off-line tilstand. Printeren er udstyret med en grøn LED, der indikerer status. Følgende statusser er mulige: Fast på on: printer on-line Blinker: printeren er off-line eller der er ikke papir i printeren. OFF: printer er off-line Printeren er automatisk on-line ved opstart af udstyret. Tryk hvis LED'en indikerer at printerens status er off-line. Operatøren kan ved hjælp af printeren udskrive en rapport indeholdende følgende informationer: firmadata køretøjsdata kundedata udførte arbejdsopgaver Data relateret til firma, køretøj og kunde kan indtastes direkte med det numeriske tastatur. Se software brugermanualen for yderligere information. 60

62 11 STOP da Dette kapitel beskriver procedurerne, der skal udføres for at slukke udstyret korrekt Normalt stop For at stoppe udstyret indstilles hovedkontakten til O (OFF) position. Afbryd ikke enheden fra hovedstikket ved at trække strømforsyningskablet ud, hverken fra enhedens strømudtag eller hovedstrømudtaget Nødstop For at stoppe udstyret i nødstilfælde indstilles hovedkontakten til O (OFF) position. Afbryd ikke enheden fra hovedstikket ved at trække strømforsyningskablet ud, hverken fra enhedens strømudtag eller hovedstrømudtaget Stoppe udstyret i lange perioder Følg instruktionerne her under hvis du vil stoppe udstyret i en lang tidsperiode. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Afbryd udstyret fra hovedstrømstikket. 2. Placer coveret over enheden. 3. Placer enheden på et sikkert sted, der ikke er udsat for udendørs vejrforhold. 61

63 12 OPDATERING Dette kapitel beskriver procedurerne, der er nødvendige for at udføre en opdatering af databasen og/eller enhedens styresystem. Opdatering kan udføres på følgende to måder: via SD KORT via WASY II modul 12.1 Opdatering via SD KORT Opdatering vis SD KORT kan udføres på hele KONFORT 700R Serien. Du skal have en PC med USB port og en aktiv Internetforbindelse. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Gå hen til enhedens højre side. 2. Find SD KORT indgangen. 3. Tryk forsigtigt på SD KORTET for få det ud. 4. Fjern SD KORTET. 62

64 5. Forbind SD KORTLÆSEREN til PC'en med det specifikke USB kabel. da 6. Indsæt SD KORTET i SD KORTLÆSEREN. 7. Kopier opdatering til SD KORTET. 8. Fjern SD KORTET fra SD KORTLÆSEREN. 9. Indsæt SD KORTET i den rette indgang på enheden. 10. Tænd enheden. 11. Opdatering vil starte automatisk. Under opdateringen vil displayet forblive slukket og den grønne LED øverst vil blinke. 12. Vent på at opdateringen afsluttes. 13. Når opdatering er fuldført, vil softwaren automatisk blive genstartet. 63

65 12.2 Opdatering via WASY II modul For at anvende denne opdateringsfunktion, skal WASY IIModulet være installeret. Dette modul er en valgfri ekstra funktion på hele KONFORT 700R Serien. For mere information vedrørende WASY II henvises til den specifikke manual.. WASY II modulet gør det muligt at forbinde enheden direkte til TEXA serveren ved hjælp af en GPRS forbindelse, og giver dig mulighed for at downloade alle tilgængelige opdateringer i real time. Derudover giver WASY II modulet enheden mulighed for at automatisk downloade eksisterende opdateringer til styresystemet. Ikke tilgængelig på 710R genpåfyldningsstationer. 64

66 13 VEDLIGEHOLDELSE da Dette kapitel beskriver vedligholdelsesprocedurerne, der skal udføres på enheden. Følg instruktionerne i denne manual omhyggeligt. Brug kun reservedele som er godkendt af TEXA. Kontakt eftersalg assistance service for yderligere information Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligehold er sammensat af en række procedurer, der skal udføres med jævne mellemrum. Specifikke meddelelser vil blive vist på dit display, hver gang en vedligeholdelsesprocedure er udløbet og skal udføres igen. Vedligeholdelsesprocedure Udskiftning af filter Frekvens Når enheden beder om det. Udskiftning af vakuumpumpe olie Når enheden beder om det. Udskiftning af printerpapir* hver gang den løber tør for papir. (*) Kun for 780R genpåfyldningsstationer, hvor det valgfrie printer sæt er blevet installeret. Visse vedligeholdelsesprocedurer kan kræve, at du åbner servicedøren/ service forpladen. 65

67 KONFORT 720R / 760R / 760R BUS / 780R BI-GAS Proceduren for en korrekt åbning af servicedøren på modellerne KONFORT720R, 760R, 760R BUS, 780R BI-GAS er beskrevet herunder. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Gå om bagved enheden. 2. Find servicedøren. 3. Løft åbningshåndtaget. 4. Drej håndtaget højre om. 5. Åben servicedøren. KONFORT 710R Proceduren for en korrekt åbning af service forpladen på modellen KONFORT 710R er beskrevet herunder. Proceduren er den samme for begge service forplader, der giver dig mulighed for adgang til filteret og den som giver dig adgang til vakuumpumpen. Fortsæt med følgende fremgangsmåde: 1. Gå om bagved enheden. 2. Find service forpladen der skal åbnes/fjernes 3. Løsn de fire skruer, der blokerer service forpladen med en sekskantet fastnøgle n Fjern forpladen. 66

BRUGERMANUAL - TEXA KONFORT 700R SERIE

BRUGERMANUAL - TEXA KONFORT 700R SERIE BRUGERMANUAL - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 1 TEGNFORKLARING TIL ANVENDTE SYMBOLER...6 2 OPSLAG/ANVENDELSE AF MANUALEN...7 3 BRUGERINSTRUKTIONER

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER

NYE KRAV NYE LØSNINGER KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne nye gas, som er bedre

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER

NYE KRAV NYE LØSNINGER KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne nye gas, som er bedre

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MINI FYLDESTATION R410a

MINI FYLDESTATION R410a Brugervejledning (Dansk) MINI FYLDESTATION R410a Version: 1.0, Dato: 21-08-2015, 2015 Christonik ApS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Generel Information... 3 1.1 Formålet med denne manual...

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere