Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2013 27. ÅRGANG"

Transkript

1 Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR ÅRGANG

2 Per Hansen Egsmarken Ringe Privat: Mobil: Mail: Formand og ansvarshavende Næstformand Helge Hansen Fårevejle Kanalvej Fårevejle St. Privat: Mobil: Arbejde: Bestyrelse Finn Nielsen Sønder Ringvej 48, 2, Roskilde Mobil: Mail: Bestyrelse Dennis Karlsen Bøgevangen Dronninglund Mobil: Mail: Bestyrelse redaktør Morten Pedersen Tylstrupvej Hjallerup Mobil: Mail: Bestyrelse Anders Stuhr Pedersen Hillerødholms Allé 25 1.tv Hillerød Mobil: Mail: Bestyrelse Steen Barløse Lange Gyde Hårby Privat: Mobil: Mail: Kasserer Mogens Thomsen for Bøgevej 24 Landsklubben 6600 Vejen Mobil: Mail: 2

3 Gode kollegaer Siden sidst har vinteren sat sine spor i tagdækkerbranchen, i visse egne har mange været hjemsendt og i andre har der været fuld beskæftigelse, flere firmaer har desværre solgt opgaverne uden vinterforanstaltninger som så giver udtryk i flere hjemsendelse. Der har i januar været afholdt DM skills i Aarhus hvor tagdækkerfaget blev godt repræsenteret med 4 lærlinge, men det har i flere egne af landet været svært af få virksomhederne til at tage lærlinge, enkelte virksomheder har direkte udtrykt at de ikke magter det besvær at have unge mennesker, det er ærgerligt nu hvor uddannelsen har nået den anerkendelse den har, men trods for dette afholdes der svendeprøver i uge 10 og 11 på de to skoler hvor der igen vil være nye udlærte svende med høj faglig viden, en viden der gerne skal kunne tage konkurrencen op over for den udenlandske arbejdskraft, og alle de arme og ben firmaer der arbejder uden faglig erfaring og moral for arbejdes udførsel, det er en skændsel for branchen. Det forestående forår og sommer er også den tid hvor vi i bestyrelsen skal indsamle forslag til de kommende overenskomster forhandlinger i 2014 så fat pennen og skriv venner. Der har været 4 arbejdsulykker med dødelig udgang i år, den statistik skal vi i tagbranchen ikke være en del af, da vi i branchen ikke har synderlig travlt må det være erfarende med kenskab til branchen og sikkerhed ved arbejde i højden. Jeg håber at se flere af jer til generalforsamlingen den 9 marts. 3

4 DM i skills 2013 i Aarhus NRGI Park & Arena i Aarhus dannede i dagene fra 24. til 26. januar rammerne om DM Skills 2013, hvor også tagdækker uddannelsen deltog. De 4 deltagere i konkurrencen for tagdækning var Nick Pedersen Fredericia Tagservice Aps. Kenneth Sparvath Phønix Tag Sønderjylland A/S, Anders Stürup Jelager KBK Tagentreprise A/S og Casper Larsen Icopal Entreprise A/S Skovlunde. De 4 deltagere var fundet ved regionale mesterskaber på de 2 tagdækkerskoler Leanmark Horsens og EUC Nordvestsjælland. Lærlingene skulle udføre 2 tagdæknings opgaver 1 med isolering, underpap og undersænket brønd og 1 lag hvid tagpap med inddækninger, samt 1 med liste dækning med en afstand på 60 cm hvor der var monteret et Velux vindue og der skulle monteres rygnings udluftning. Opgaven er beregnet til at kunne udføres på 20 timer og alle fuldførte opgaven inden for tidsrammen. Alle 4 lærlinge arbejdede utroligt koncentreret, præsenterede faget og uddannelsen højt under hele forløbet. Biopgave, flat tag med ensidig fald, derbipure blev brugt som færdig finish.. 4

5 Vinder af DM skills 2013 i tagdækning blev Anders Stürup Jelager KBK Tagentreprise, et stort TILLYKKE til Anders og en stor TAK til lærlingene og faglærerne for den flotte præsentation af faget og uddannelsen. 5

6 Tagdækkernes Landsklub afholder ordinær generalforsamling 9. marts kl på Lumbyvej 11 A Odense. I forbindelse med generalforsamlingen har Landsklubben truffet aftale med A kasseleder Sten Jensen om at komme og forklare lidt om A kasse regler for tagdækkere og der vil være mulighed for at komme med spørgsmål om bl.a. supplerende dagpenge, akut job og dagpenge regler i al almindelighed. Vor forhandlingssekretær Ivan Bak vil holde et lille oplæg om O K 2014 og de forslag der gerne skulle komme fra tagdækkerne, både dem til overenskomsten og dem til vores tidskurant. MØD OP OG BRUG DIN INDFLYDELSE 6

7 Tagdækkernes Landsklub Generalforsamling Lørdag den 9. marts kl Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen 6.1 Bestyrelsesmedlemmer. Per Hansen. Finn Nielsen. Steen Barløse. Morten Pedersen. Bygnings Arbejdernes Fagforening Lumbyvej Odense Formand København Fyn Jylland 6.2 Suppleanter. Jan Klitgård. Henrik Nielsen. Kim William Madsen. København. Jylland. Fyn 6.3 Revisor Flemming Krull. 6.4 Revisorsuppleant Per Fredegaard Jensen 6.5 Bladudvalget. Gert Bo Andersen Søren Bo Andersen 8. Sidste nyt fra A Kassen Dagpengeregler- supplerende dagpenge 9. O K 2014 ( forslag skal afleveres den 1. august) 10. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. marts 7

8 Arbejdsulykker Søren Andersen Jeg synes lige jeg vil sætte lidt Focus på arbejdsulykker da jeg selv har været ude for en d.24 / Jeg faldt 4,5m ned fra taget og brækkede bækkenet 3 steder og slog min skulder meget alvorligt, samt et bøjet ribben Vi har nok alle sammen været ude for en arbejdsulykke i større eller mindre grad selv et snit i fingrene er en arbejdsulykke Hvordan minimerer vi arbejdsulykker.? På et tidpunkt sidste år gik jeg på en plads hvor man satte sikkerheden meget højt, der havde bygherren hyret et firma der udelukkende havde med sikkerheden at gøre, og for at kunne arbejde på den plads skulle hver medarbejder have gennemgået et kursus angående sikkerhed på pladsen, og som bevis for at have gennemgået kurset fik man et kort hvorpå der stod ens navn og profession I skreven stund har jeg set at der nu kommer der en såkaldt uddannelse kort, som indeholde svendebrev, kursusbeviser etc. indenfor bygge- og anlægsbranchen, det kunne man måske udvide med kursuser vedr. sikkerhed. m.m. Min mening om hvordan man kunne minimere arbejdsulykker er at der skal lovgives meget hårdere på området, dvs. at bøderne skal være væsentlige højere og når en virksomhed afgiver et tilbud på et projekt, skal en hvis procent del af buddet gå til sikkerhed, det er her der skal lovgives således at det ikke er sikkerheden der spares på. 8

9 Der skulle være krav om at man som bygningshåndværker skal have et sikkerhedskursus hvis man skal arbejde på danske byggepladser, det skal gælde ALLE danske som udlændinge, og om tagdækker skal man have et såkaldt brandcertifikat(varmt arbejde) som vi skal kunne forvise hvis arbejdstilsynet kommer på besøg. I denne tid hvor vi hører vi firmaerne har det hårdt på grund af skatter, afgifter og presset fra øst med mere, synes heller ikke at firmaer skal betale hele gildet, det med arbejdsulykker er et samfundsproblem og firmaerne burde få en eller anden form for refusion, når deres medarbejdende har gennemgået sikkerhedskurser o. lign, hvis man tager en erhvervsuddannelse skal sikkerhedskurset indgå i uddannelsen lige såvel som første hjælp, vejen som arbejdsplads, rulle bukke stillads etc. Som det er i dag slipper mange med en mindre bøde som man bare betaler sig fra. For at sætte tingene lidt i perspektiv kan jeg oplyse at alene i uge 4 i år (2013) var der 4 dødsulykker. Arbejdsulykker har meget store konsekvenser både socialt som økonomisk i sær hvis det er med døden som udgang. Men hvis vi gør en fælles indsats arbejdsgiver som arbejdstager og løfter i flok så vil jeg tro at vi kan gøre meget forebyggende og derved undgå mange arbejdsulykker. 9

10 Tagdækkernes Branche uge Igen i år var der lagt op til et bragende godt Branchekursus på Langsøhus, 18 Tagdækker fra nord og syd deltog sammen med undervisere, Hans Christian Neumann (kedde) og Bo Riis-Nielsen Kurset startede med en præsentations runde, så vi blev hurtigt rystet sammen. På Branche ugen gennem gik vi blandt andet de emner der rører os tagdækker mest, nemlig Akkordaftaler og akkordregnskab, og det gav hurtig en debat i undervisningslokalet. Mange andre emner var os lagt i programmet, så som, midlertidige lønaftaler, de fagretlige regler, lokalaftalerne, opsigelsesvarsler, og for ikke at glemme Akkordprislisten for tagdækning (Den sorte). Allerede tirsdag var der lagt op til den store forhandlings opgave, det foregik ved at vi blev delt op i 4 grupper, alle grupper fik tildelt den samme opmålingsopgave, og vi skulle gruppevis regne pris samt materialeforbruget ud.. Priserne var meget tætte Dernæst var opgaven at finde et fælles forslag til aftaleprisen, som blev afleveret til de 3 arbejdsgiver, som i mellemtiden var blevet udvalgt af (kedde) og sat uden for døren. De kunne (selvfølgelig) ikke acceptere forslaget, og spillet blev sat i gang. Der blev efterfølgende indkaldt til forbunds mægling med repræsentanter fra 3f. Selve forhandlingen foregik i klassens midte, så alle der ikke deltog, kunne iagttage spillet på sidelinjen. Det var meget autentisk og viste et klart billede af hvordan tingene kan forekomme i den virkelige verden, en meget rost og positiv oplevelse. 10

11 SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE Helge Hansen VÅGN OP OG SE JER OMKRING VENNER Gennem de senere år er det tydeligt at vores branche bliver mere og mere presset, både på priser og kvalitet af ukvalificeret udenlands arbejdskraft og danske arme og ben firmaer der for flere og fleres vedkommende kun gør det for profittens skyld, altså hurtige gode danske kroner og OK garanti på taget (udover kantstenen) Efterhånden som prisen presses bruger flere og flere virksomheder alternative produkter importeret fra alverdens lande, og det er ikke altid det er de penge værd som fakturaen er skrevet på, der kan være problemer med om de er brand godkendt, hvilke stoffer der er anvendt i produkterne m.m. De seneste tagpapruller jeg mødte var Krumber sbs p5100 produceret European union og brugt af et polsk firma der er sympati konfliktet på 4 arbejdspladser i København. Eller hvad med den ide, med at en total entreprenør der ikke vil betale prisen hos et rigtigt tagdækker firma og køber alle tagmaterialer, enten selv eller gennem en stråmand og derefter hyrer 3 til 5 arme og ben firmaer til en m2 pris der svarer til priserne i tidskuranten til at udfører tagdækningen uden sikkerhed for kvaliteten og arbejdsmiljøet, er dette fremtiden? Eller hvor længe skal virksomheder som Tag DK som i efteråret fik en bøde 40,000 kr. og mens sagen havde stået på i 17 måneder havde fået yderlige 13 påbud for overtrædelser af arbejdsmiljøet, firmaet anvender for en stor dels vedkommende udenlands arbejdskraft. Andre firmaer ind lejer vikarer under industriens overenskomst eller ingen, kun til at lave arbejdsmandsopgaver som at isolerer, lave afrivninger og andet forefaldende arbejde, i vores branche findes der ikke arbejdsmænd, kun tagdækkere og folk uden brancheerfaring. Hvis vi ikke snart tager skyklapperne af og ser hvad der sker omkring os, og holder op med at tænke, at det sker ikke for mig og det firma jeg er ansat i. Mange af jer er meget loyale over for jeres firmaer og vil gå langt for at beholde jeres arbejde, hvad med at vi prøver at hjælpe hinanden med at få stoppet dette, prøv at kontakte jeres lokale fagforening eller tagdækkerklub, anmeld disse arbejdspladser så kan der kan spares tid på det opsøgende arbejd, hvad med at få en blokader af disse arbejdspladser så vi får fortalt offentligheden hvad der sker ude i samfundet, noget af dette kan vi kun ved at stå sammen og være mange nok. 11

12 NYE PRISER PR.1 MARTS 2013 FOR TAGDÆKKERE. Minutfaktor Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1 marts 2013 indgår, udgør satsen inklusiv fast timetillæg. Provinsen. 2,4473 øre Hovedstaden. 2,5113 øre Rejsetid og tillægsberegning Som godtgørelse for den tid, der medgår til møde på første arbejdsplads om morgen, betales følgende rejsetillæg. Provinsen Fra 0 til og med 7 km. 18,85 kr Over 7 km til og med 30 km. 38,65 kr Over 30 km til og med 50 km. 65,60 kr Hovedstaden Det område, der dækkes af en cirkel med centrum i Rådhuspladsen og en radius på 27 km. Fra 0 til og med 5 km. 33,25 kr Over 5 km til og med 10 km. 55,65 kr Over 10 km til og med 15 km. 77,95 kr Over 15 km til og med 20 km. 100,05 kr Over 20 km til og med 30 km. 122,55 kr Over 30 km til og med 40 km. 144,60 kr Over 40 km til og med 50 km. 166,90 kr Ovennævnte rejsetillæg er gældende fra begyndelsen af lønningsugen. 12

13 1000 KRÆFTSYGE MISTER MULIGHED FOR ERSTATNING danskere mister hvert år muligheden for at få erstatning, efter de har fået kræft af at passe deres arbejde.ifølge Cancerregisteret fik danskere konstateret kræft i Sundhedsstyrelsen vurderer, at fire-fem procent af alle kræfttilfælde skyldes påvirkning fra arbejdsmiljøet. Det svarer til, at mellem og mennesker får kræft på jobbet hvert eneste år.langt de fleste sager kommer dog aldrigforbi Arbejdsskadestyrelsen. I 2011 oprettede Arbejdsskadestyrelsen 612 arbejdsskadesager om kræft. Det vil sige, at to ud af tre tilfælde af kræft ikke bliver anmeldt.en af Danmarks førende forskere i sammenhæng mellem kræft og arbejdsmiljø er seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse. Han bekræfter, at de fleste kræfttilfælde, der har sammenhæng med jobbet, ikke bliver anmeldt. Der er en kraftigt underrapportering, siger han. 13

14 LÆGER OVERTRÆDER LOVEN Loven siger, at læger skal indberette en mulig erhvervssygdom, hvis der blot er en formodning om, at den er arbejdsrelateret. Derfor er det meget alvorligt, når kræftsygdommene ikke bliver anmeldt. Det er en overtrædelse af lovgivning, når det ikke sker. Lægerne har pligt til at anmelde bare på mistanke, konstaterer Johnni Hansen. Mange årsager til kræft Læger vil blive bedre til at huske at anmelde både kræft og andre erhvervssygdomme, hvis de får en tilbagemelding på, hvordan det går med sagen. Det siger Jette Dam-Hansen, formand for attestudvalget i lægeforeningen Det vil skærpe opmærksomheden, hvis vi får at vide, at en af vores patienter har fået anerkendt en erhvervssygdom, siger hun. Jette Dam-Hansen erkender, at alle tilfælde af kræft ikke bliver anmeldt. Der er ganske givet nogle kræftsygdomme, der ikke bliver anmeldt. En af grundene er, at kræft skyldes mange forskellige årsager. Når der er mange forskellige vinkler på, hvad kræften skyldes og mange forskellige behandlere, kan det lettere blive glemt at anmelde, siger hun. 14

15 Sådan bliver du medlem Hvis du er tagdækker og samtidig medlem af 3F, kan du blive medlem af Tagdækkernes Landsklub. Du kan melde dig ind ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved at henvende dig i din lokale 3F-afdeling. Tagdækkeren Landsklubbens medlemsblad Tagdækkeren udkommer 3 gange årligt. Bladet sendes til alle medlemmer og 3F-afdeIinger. Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under 3F Jeg vil gerne være medlem af Tagdækkernes Landsklub: Navn: Adresse: Postnr.: By: Medlem af 3F-afdeling: 15

16 Tagdækkernes Landsklub Mølle Allé Valby Returneres ved varig adresseændring Deadline Næste nummer 1. JUNI Porto som brev TAGDÆKKERNES LANDSKLUB 3F Bygningsarbejdernes Fagforening Lumbyvej 11 A 5000 Odense

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2014 28. ÅRGANG

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2014 28. ÅRGANG Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under FEBRUAR NR. 1 2014 28. ÅRGANG Per Hansen Egsmarken 3 5750 Ringe Privat: 70 30 08 14 Mobil: 60 13 01 04 Mail: per.h@3f.dk Formand og ansvarshavende Næstformand

Læs mere

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under DECEMBER NR. 3 2013 27. ÅRGANG

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under DECEMBER NR. 3 2013 27. ÅRGANG Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under DECEMBER NR. 3 2013 27. ÅRGANG Per Hansen Egsmarken 3 5750 Ringe Privat: 70 30 08 14 Mobil: 60 13 01 04 Mail: per.h@3f.dk Formand og ansvarshavende Næstformand

Læs mere

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under AUGUST NR. 2 2013 27. ÅRGANG

Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under AUGUST NR. 2 2013 27. ÅRGANG Medlemsblad for Landsklubben af Tagdækkere under AUGUST NR. 2 2013 27. ÅRGANG Per Hansen Egsmarken 3 5750 Ringe Privat: 70 30 08 14 Mobil: 60 13 01 04 Mail: per.h@3f.dk Formand og ansvarshavende Næstformand

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri

STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012. 3F Dansk Byggeri STILLADSINFORMATION NR. 102 MARTS 2012 3F Dansk Byggeri Læs i dette nummer bl.a. om: - Mindeord for Walther Gammelgaard Petersen side 6-7 - Opfølgning på faldulykker side 18-21 - Krav til nye firmaer side

Læs mere

stilladsinformation nr. 115 juni 2015

stilladsinformation nr. 115 juni 2015 stilladsinformation nr. 115 juni 2015 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Ravn side 9-14 - Opskydeligt gelænder fra Total Stilladser side 18-23 - Nye regler - hvad sker der? side

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 3 September 2008. Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner.

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 3 September 2008. Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner. Holstebro Nr. 3 September 2008 Folkene er fra entreprenørfirmaet Otto Stephansen og Sønner. www.3f.dk/holstebro Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming Sørensen Redaktionsudvalg:

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 105 DECEMBER 2012

STILLADSINFORMATION NR. 105 DECEMBER 2012 STILLADSINFORMATION NR. 105 DECEMBER 2012 Læs artiklen på side 34-37 om polakstilladser på KARA Læs i dette nummer bl.a. om: - Mindeord for Simon side 6-7 - Ni 25 års-jubilarer i København side 9-21 -

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011

STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 STILLADSINFORMATION NR. 101 DECEMBER 2011 Læs i dette nummer bl.a. om: - AT og de nye regler i 2012 side 8-9 -Tolv 25-års jubilarer i København side 18-33 - Nye svende i København side 42-43 - Anmeldelser

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG!

SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! SKURBOGEN MURERBRANCHEKLUBBEN SYDSJÆLLAND DIT FAG! NR. 1 MARTS 2014 MEDLEMSBLAD FOR MURERBRANCHEN I SYDSJÆLLAND Udgives af: Klubbestyrelsen Ansvarlig: Per Christiansen Årgang: 10 Nr. 1 marts 2014 - Antal:

Læs mere

TL Sydvest Beretning 2014

TL Sydvest Beretning 2014 TL Sydvest Beretning 2014 Indledning Så er 2014 brugt, raketterne er skudt af kransekagen spist og champagnen er drukket. Der er ikke flere dage tilbage og så er det tid til at se tilbage på året der gik.

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87

Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2009 / årgang 87 Leder INDHOLD: Side 4: De faglige klubber Midten: De Grå Sider Side 12: Det er da løgn Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Den

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013

STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 STILLADSINFORMATION NR. 107 JUNI 2013 1983-2013 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Lars Henriksen, Kbh. side 9-15 - Retsagen i Aarhus side 20-25 - Nye svende i København side 42-43 - Landsklubben

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 2 Juni 2010. Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS.

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 2 Juni 2010. Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS. Holstebro Nr. 2 Juni 2010 Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS. www.3f.dk/holstebro Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming T. Sørensen Redaktionsudvalg: Flemming

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 103 JUNI 2012

STILLADSINFORMATION NR. 103 JUNI 2012 STILLADSINFORMATION NR. 103 JUNI 2012 En kommentar til artiklen i bladet: Kandidat til årets æsel, side 48-49 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Martin Neess, Vestsjælland side 9-14 - Aarhusklubben

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 108 SEPTEMBER 2013

STILLADSINFORMATION NR. 108 SEPTEMBER 2013 STILLADSINFORMATION NR. 108 SEPTEMBER 2013 Læs artiklen om stilladser og tordenvejr på side 30-33 Læs i dette nummer bl.a. om: - Side 9-manden Ymme fra Aarhus side 9-18 - Certificering af stilladsfirma

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13

Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede. Side 12-13 nr. 6 juni 2007 Vestfrost fra 1200 til 220 timelønnede Side 12-13 Kræftramte snydes for erstatning Side 4-5 Underrapportering af kræft Side 6-7 Til lønforhandling første gang Side 10-11 Alt for mange får

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere