Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne er stejlet yderligere i Europa og USA som følge af signalerne om en fortsat lempelig pengepolitik fra centralbankerne, blandede økonomiske nøgletal og faldende inflation. Ikke mindst Den Europæiske Centralbank har spillet sig på banen igen med en nedsættelse af refinansieringsrenten til et historisk lavt niveau på 0,25 %. Rentenedsættelsen kom oven på de overraskende lave inflationstal for oktober. Samtidig har en række repræsentanter for ECB s ledelse antydet, at værktøjskassen på ingen måde er tom endnu. Internationalt Vi forventer, at ECB vil lempe pengepolitikken yderligere i løbet af første kvartal 20 for at modvirke den lave inflation. Det er svært for ECB at gennemføre kvantitative lempelser (QE) givet tyskernes stærke modstand. Vi tror i stedet, at de indfører en ny 3-årig likviditetsfacilitet (LTRO). Vi forventer ikke, at en ny LTRO vil presse rente-fixingerne på pengemarkedet meget længere ned. På den anden side vil den sikre, at de korte renter i Europa forbliver lave det næste års tid. De længere renter ventes gradvist at stige, da de vil blive trukket op af renteudviklingen i USA, i takt med at neddroslingen af den amerikanske centralbanks obligationsopkøb rykker nærmere. I den pengepolitiske rapport fra november fremrykker den britiske centralbank prognosen for, hvornår ledigheden når 7 %, fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal Dette er langt mere i tråd med vurderingen i markedet, der venter den første renteforhøjelse i sommeren Skandinavien Vi venter kun en dansk renteforhøjelse på 10bp de næste måneder (i sidste måned ventede vi to renteforhøjelser). Nationalbanken vil formentlig ikke følge trop, såfremt ECB introducerer en ny likviditetsfacilitet. Udsigten til, at svensk inflation når op på inflationsmålet på 2 %, er nu ringere end nogensinde før. Riksbanken vil formentlig komme under stigende pres for at sænke repo-renten, og vi venter en rentenedsættelse på 25bp i december. Det norske pengemarked ser i øjeblikket ud til at overvurdere, hvor kraftigt Norges Bank vil betone behovet for en lempelig pengepolitik på det kommende møde, og vi forventer kun, at den første renteforhøjelse udskydes kortvarigt. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +m USD EUR GBP DKK SEK NOK KILDE: Danske Bank Markets 10-årige statsrenter Land Spot +3m +6m +m USD TYS GBP DKK SEK NOK KILDE: Danske Bank Markets Redaktører: Senioranalytiker Peter Possing Andersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders Vestergård Fischer

2 Ny renteprognose Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senior Økonom Frank Øland Hansen Analytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Danmark... 4 Makro Økonom Jens Nærvig Pedersen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 (0) Senioranalytiker Michael Grahn +46 (0) Norge... 6 Makro & Renter Chefstrateg Bernt Chr. Brun USA... 7 Makro Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Storbritannien... 8 Makro & Renter Analytiker Anders V. Fischer november 20

3 Renteprognose Prognose for euroområdet Vendingen i euroområdet mistede lidt fart i 3. kvt., men på baggrund af tillidsindikatorerne venter vi, at der igen kommer mere gang i hjulene i 4. kvt. Væksten bliver hjulpet på vej af periferilandene, hvor der er kommet mere optimisme, og recessionen nu ikke er helt så alvorlig som tidligere. Fremgangen fortsætter næste år, hvor de finanspolitiske stramninger og kreditstramningerne aftager. Udskudt investeringsefterspørgsel og efterspørgsel efter varige goder vil også bidrage positivt, når tillidsindikatorerne bedres. Inflationen i euroområdet faldt til 0,7 % i oktober, og vi venter, at inflationen vil forblive under inflationsmålet på 2 % i en rum tid. Der er udsigt til en inflation på 0,8 % i 20 og 1,1 % i Den lange periode med lavinflation skyldes et lavt lønpres, og at superkonjunkturen i råvarepriserne nu er ovre. Pengepolitik og pengemarked ECB nedsatte refinansieringsrenten med 25bp til 0,25 % i november efter et kraftigt fald i inflationen. Dermed er der lagt et loft over de korte eurorenter (EONIA dag-til-dag) på 0,25 %. Vi forventer, at ECB vil lempe pengepolitikken yderligere i løbet af første kvartal 20 for at modvirke den lave inflation. Det er svært for ECB at lancere nye kvantitative pengepolitiske lempelser (QE) givet tyskernes stærke modstand. Vi tror i stedet, at ECB indfører en ny 3-årig likviditetsfacilitet (LTRO), da dette er et værktøj, ECB har gode erfaringer med. Vi forventer ikke, at en ny LTRO vil presse rente-fixingerne på pengemarkedet meget længere ned, medmindre indlånsrenten nedsættes til under nul. På den anden side vil en ny LTRO cementere, at fixingerne forbliver uændrede det næste år. Som konsekvens heraf forventer vi, at 3M Euribor-fixingen forbliver under 0,25 % de næste tolv måneder. På baggrund af de meget bløde signaler fra flere ECB-medlemmer forventer vi, at renterne ud til 5år vil være forankret i de kommende måneder. Modsat er der formentlig ikke plads til de store rentefald, da ECB allerede nu forventes at holde renten uændret i mere end 2 år frem. I løbet af det kommende år forventer vi, at stigningerne i de lange EUR renter vil genoptages i takt med at USD renterne fortsætter op, vækstudsigterne i Europa stadig bedres og inflationen stabiliseres. Da ECB fortsat vil hælde imod lempelser vil det resultere i endnu stejlere kurver. Vores prognoser er blevet revideret et nøk ned i forhold til sidste måned for at afspejle stemningsskiftet i ECB. Vi vurderer, at de 2-årige forwardrenter er for høje, mens de 10-årige forwardrenter er for lave set over måneder. EUR Spot +3m +6m +m ECB M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve % bp Ændring, bp (h-akse) -Oct- -Nov- 3-måneders Euribor-rente 0 % % m Euribor % % 0 10-årig EUR swaprente november 20

4 Ny renteprognose Prognose for Danmark Betalingsbalancen overraskede positivt i september med et overskud på 6,5 % af BNP. Det store overskud skyldes delvist lav indenlandsk efterspørgsel og stigende eksport, men danske investeringer i udlandet bidrager også i stigende og betydelig grad til overskuddet på betalingsbalancen. Inflationen er langsomt på vej op, og vi venter, at den kommer op over 1,5 % i 20, når en række engangseffekter som skattenedsættelser falder ud af inflationsberegningerne. De faktiske økonomiske nøgletal indikerer fortsat, at dansk økonomi vokser, men i et meget langsomt tempo. Privatforbruget ser ud til at være faldet i oktober. Selv om forbruget stadig er steget lidt, når vi ser på den samlede udvikling i 20, understreger den seneste udvikling, at vi ikke skal forvente en stor forbrugsfremgang på trods af en bedring i de disponible indkomster og forbrugertilliden. Pengepolitik og pengemarked Nationalbanken (NB) valgte ikke at følge med, da Den Europæiske Centralbank nedsatte renten for nylig. NB bryder sig tydeligvis ikke om at skulle ned under det nuværende, rekordlave renteniveau på 0,20 %. Vi tror ikke, at det vil have konsekvenser for fastkurspolitikken, da det er indskudsbevisrenten, der er retningsgivende for de korte renter, og kronen ligger tæt på centralpariteten mod euroen. Kronen understøttes samtidig af det store betalingsbalanceoverskud og udenlandske investorers appetit på danske obligationer. Det skal dog bemærkes, at regeringens lovforslag om håndteringen af refinansieringsrisikoen i det danske realkreditsystem, der skal træde i kraft den 1. januar 20, vil kunne påvirke udenlandske investorers syn på danske variabelt forrentede realkreditobligationer og dermed efterspørgslen efter kroner. ECB s rentenedsættelse mindsker sandsynligheden for selvstændige danske renteforhøjelser. Alt i alt venter vi nu kun en dansk renteforhøjelse på 10bp de næste måneder, hvorefter udlånsrenten vil udgøre 0,30 % og indskudsbevisrenten 0,00 % (i sidste måned ventede vi to renteforhøjelser). Såfremt ECB introducerer en ny likviditetsfacilitet forventer vi ikke Nationalbanken følger trop. Vi tror ikke, at renterne i euroområdet skal meget længere ned, idet markederne allerede indregner, at ECB holder renten lav de næste par år. Det mindsker også sandsynligheden for rentefald i Danmark. Vi ser kun en lille sandsynlighed for en yderligere stigning i swaprentespændet til euroen i de kommende kvartaler, men venter heller ikke, at rentespændet kører ind på ny. Vi venter, at de danske renter begynder at stige igen. Prognosen for det 5-30-årige segment af rentekurven ligger over forward-markedet. DKK Spot +3m +6m +m REPO 3M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig DKK-swapkurve % bp Ændring, bp (h-akse) -Oct- -Nov- 3M Cibor-rente 0.70 % % m Cibor % % 0 10-årig DKK swaprente november 20

5 Renteprognose Prognose for Sverige Der er ikke meget gang i svensk økonomi, hverken når vi ser på fremstillings- eller servicesektoren. Industriproduktionen er faktisk faldende, mens der kun er moderat stigende serviceaktivitet. De ventede positive takter i PMI-indekset er udeblevet. Indtil videre tyder nøgletallene på, at væksten bliver lige over nul i 3. kvartal. Arbejdsmarkedet var et af de få lyspunkter indtil i sommer, men de seneste nøgletal tyder på, at ledigheden har stabiliseret sig omkring 8 %. Til trods herfor vokser beskæftigelsen, og den lave inflation gavner realindkomsterne, så forbrugerne er generelt fortrøstningsfulde. Den primære risiko for svensk økonomi synes fortsat at være stigningen i husholdningernes låntagning og de rekordhøje boligpriser. Vi mener, at Sverige har udsigt til lav strukturel inflation i de kommende år som følge af de meget moderate overenskomster. Pengepolitik og pengemarked De seneste nøgletal tyder på, at væksten og inflationen er lavere og ledigheden en anelse højere, end Riksbanken venter i den seneste prognose. Udsigten til, at svensk inflation når op på inflationsmålet på 2 %, er efter vores vurdering nu ringere end nogensinde før. Høgene i Riksbankens direktion, der i øjeblikket sidder på flertallet, vil formentlig komme under stigende pres for at sænke repo-renten fremover. I øjeblikket lægger et flertal i direktionen stor vægt på husholdningernes gældsætning, når renten skal fastsættes. Der sættes i stigende grad spørgsmål ved denne holdning, særligt da det svenske finanstilsyn har overtaget det primære ansvar for at sikre den finansielle stabilitet (de såkaldte makroprudentielle forhold). Vi tror, at de meget lave inflationstal vil få Riksbanken til at gribe ind, og vi venter nu en rentenedsættelse i december. Den svenske rentekurve er fortsat flad efter international målestok. Presset for en rentenedsættelse betyder, at der fortsat vil være et nedadgående pres på de korte renter, mens de længere renter ventes at ligge mere på niveau med renterne i USA. Amerikansk økonomi synes indtil videre at have klaret sig pænt igennem uroen i de seneste måneder, og det kunne forstærke forventningerne om, at Federal Reserve nu vil reducere stimuliene til økonomien. Vi venter derfor en fortsat stejling af den svenske rentekurve. SEK Spot +3m +6m +m Repo M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve % bp Ændring, bp (h-akse) /10/20 /11/20 3M Stibor-rente 2.1 % % m Stibor % 3.75 % 10-årig SEK swaprente Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets november 20

6 Ny renteprognose Prognose for Norge Vækstudsigterne for Norge er blevet noget mere dystre igennem det seneste år, men ser ud til at have stabiliseret sig de sidste par måneder. Undersøgelsen fra Norges Banks regionale netværk har gradvist vist svagere tal gennem året, og fastlandsøkonomien voksede blot 0,2 % i 2. kvartal. PMI-indekset har overraskende ligget pænt over 50 i de sidste par måneder. Ledigheden er faldet en anelse, mens der har været en lille stigning i produktionen og detailsalget. Samlet tegner nøgletallene således et mere positivt billede af norsk økonomi end for blot nogle måneder siden, selv om det er for tidligt at drage en entydig konklusion. Kerneinflationen steg tidligere i 20 til årets højeste niveau på 2,5 %, men er sidenhen faldet til under 2 %. Inflationsstigningen skyldtes bl.a. en svagere norsk krone, og det peger da også i retning af højere underliggende inflation fremover. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank holdt renten uændret på det seneste rentemøde og fastholdt samtidig renteprognosen, idet de signalerede unændrede renter indtil medio 20. De norske pengemarkedsrenter er faldet i tråd med de globale renter de sidste par måneder. Markedet venter nu den første renteforhøjelse i foråret 2015, hvilket er væsentligt senere, end Norges Bank har signaleret. Samlet set peger signalerne fra Norges Bank mod en renteforhøjelse i slutningen af 20, forudsat at væksten i norsk økonomi ikke overrasker i større stil. Vi tror, at Norges Bank på det næste møde den 5. december vil vælge kun at nedjustere væksten et lille nøk. Det vil formentlig overraske finansmarkederne og presse pengemarkedsrenterne op. De globale renter har generelt været faldende i efteråret, efter at der til beroligelse for finansmarkederne blev fundet en midlertidig løsning på budgetstriden i USA. Den kommende chef for Federal Reserve, Janet Yellen, ventes generelt at hælde mod en relativt lempelig pengepolitisk kurs, og det har givet finansmarkederne ny tro på, at der er lagt op til en lav rente i en længere periode. Samtidig har den lave inflation i Europa og ECB s rentenedsættelse trukket renterne yderligere ned. Det norske pengemarked ser i øjeblikket ud til at overvurdere, hvor kraftigt Norges Bank vil betone behovet for en lempelig pengepolitik på det kommende møde, og vi forventer kun en kortvarig udskydelse af den første renteforhøjelse. De længere renter ventes at stige på sigt, når den amerikanske centralbank begynder at aftrappe obligationsopkøbene. NOK Spot +3m +6m +m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer % bp Ændring, bp (h-akse) /10/20 /11/20 3-måneders Nibor-rente 2.3 % % m Nibor Forecast (-11-) % % årig NOK swaprente Forward (-11-) Forecast (-11-) Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Markets november 20

7 Renteprognose Prognose for USA De økonomiske nøgletal har været blandede på det seneste, men jobrapporten for oktober indikerer et fortsat opsving. Lageropbygningen i 3. kvartal tyder på, at væksten bliver relativt sløj i 4. kvartal, men ISM-indekset for industrien og servicesektoren peger fortsat mod højere aktivitet fremover. Det passer med vores forventning om, at USA nu endelig kan få holdbar vækst over den langsigtede vækstrate (trendvæksten) i 20. Modvinden fra finanspolitikken aftager betydeligt næste år, den private sektor står styrket og boligmarkedet trækker fortsat i positiv retning. Samtidig vil inflationen blive holdt nede af et relativt lavt lønpres og en positiv udbudssituation på råvaremarkedet. Pengepolitik og pengemarked Centralbanken skruer formentlig ned for obligationsopkøbene på mødet i januar, men vil samtidig søge at afværge en stor stigning i de lange renter ved at signalere, at der kommer til at gå længere tid, inden renten forhøjes. Nylige analyser fra Fed tyder på, at de overvejer at gøre dette ved at reducere det ledighedsniveau, hvor der kan blive tale om renteforhøjelser. Det har medført en udfladning af pengemarkedskurven. Markedet venter nu i tråd med vores prognose en første renteforhøjelse til 0,5 % i november Det positive vækstscenarie, som, vi tror, vil udfolde sig næste år, betyder imidlertid, at de længere pengemarkedsrenter kan stige mere, end markedet venter. De korte renter vil være fast forankrede, og vi venter uændrede USD-fixinger flere måneder frem. Udsigten til, at Federal Reserve begynder at aftrappe obligationsopkøbene i januar, betyder formentlig sammen med den langt fladere pengemarkedskurve i forhold til for to måneder siden, at renterne ikke skal meget længere ned. Renterne vil stige igen, i takt med at der kommer mere gang i væksten. Vi tror dog, at rentestigningerne vil ske i et langt roligere tempo end tidligere på året. For det første er der stadig stor usikkerhed om finanspolitikken i USA med udsigt til en ny politisk holmgang om gældsloftet til foråret. For det andet er rentekurven særdeles stejl, og rentestigninger skal drives af den kort ende, der i øjeblikket holdes i skak af signalerne fra Fed. For det tredje har vi stadig til gode at se en vækstfremgang. Vi tror imidlertid, at renterne vil blive trukket op af højere vækst næste år, når den finanspolitiske modvind aftager. Den 2-10-årige og den årige rentekurve kan formentlig ikke blive meget mere stejl, og vi venter en udfladning på et års sigt. Prognosen er ikke ændret ift. oktober og ligger stadig over forward-markedet. Prognoseoversigt USD Spot +3m +6m +m FED M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 0.0 Statsobligationer % bp Ændring, bp (h.akse) 15-Oct- -Nov M Libor-rente 0.60 % % USD Libor 3m % % årig USD swaprente november 20

8 Ny renteprognose Prognose for Storbritannien Der har været høj aktivitet i den britiske økonomi på det seneste, selvom der fortsat er stor ledig kapacitet. Væksten var 0,8 % k/k i 3. kvartal, og de vigtigste nøgletal for oktober tyder på, at der er kommet yderligere fart på økonomien i 4. kvartal. Vi venter derfor en vækst i Storbritannien på 1,4 % i 20 og 2,4 % i 20. Selv om det naturligvis er positivt, at der er tegn på stigende aktivitet, er det ikke slut med udfordringerne i britisk økonomi. Flere faktorer tyder på, at der stadig er et stykke vej, før Storbritannien vil have en situation med mere holdbar vækst. Det gælder ubalancerne i de offentlige budgetter, den lave vækst i de disponible realindkomster, som lægger en kraftig dæmper på privatforbruget, og de relativt svage udsigter for eksportvæksten. Den samlede inflation faldt kraftigt til 2,2 % i oktober, især på grund af fald i benzinpriser og fald i stigningen studieafgifter på universiteterne. Den britiske centralbank, Bank of England (BoE), venter, at inflationen falder til under inflationsmålet på 2 % på et års sigt. Pengepolitik og pengemarked Det er blevet nemmere at aflæse reaktionsfunktionen i BoE, efter at de er gået over til at sende mere tydelige signaler om pengepolitikken. BoE har indikeret, at de ikke vil stramme op dvs. hverken hæve renten eller udfase de pengepolitiske lempelser som minimum indtil ledigheden kommer under 7 %. I den pengepolitiske rapport fra november fremrykker BoE imidlertid prognosen for, hvornår det sker, fra 3. kvt til 3. kvt Det er langt mere i tråd med vurderingen i markedet, der venter den første renteforhøjelse i sommeren Selvom der fortsat er usikkerhed om styrken i den økonomiske vending og udviklingen på arbejdsmarkedet, venter vi, at den nye pengepolitik sammen med de eksisterende pengepolitiske instrumenter bl.a. den særlige Funding for Lending -ordning til støtte for de britiske bankers udlån vil sikre, at rente-fixingerne holder sig omkring det nuværende niveau flere måneder frem. Renterne i Storbritannien er steget mere end eurorenterne den sidste måned, hvor vi har set en rekordstor afvigelse mellem PMI i euroområdet og Storbritannien. Vi venter, at der fortsat vil være et historisk stort rentespænd til tyske statsobligationer flere måneder frem, og at den britiske rentekurve vil stejle, nu hvor BoE holder fast i den korte ende. Vores prognose ligger tæt på forward-markedet for alle løbetider på 3 måneders sigt og lidt over forwardmarkedet for de 10-årige renter på månders sigt i tråd med EUR og USD-prognosen. GBP Spot +3m +6m +m Base rate M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve % bp Ændring, bp (h-akse) -Oct- -Nov- 3-måneders Libor-rente 1.3 % % % % 10-årig GBP swaprente m GBP Libor Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets november 20

9 NOK SEK DKK CHF JPY GBP EUR * USD Renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 10-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 10-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet november 20

10 Ny renteprognose Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse november 20

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November 20 Ny renteprognose Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Seneste udvikling Den seneste måned har været præget af stigende

Læs mere

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere