Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods for et betydeligt fald i swapspændene og blandede nøgletal. Det skyldes, at ECB tøver med at lempe pengepolitikken igen, samtidig med at det nu ser mere sandsynligt ud, at den amerikanske centralbank begynder at neddrosle obligationsopkøbene i december. De korte renter i USA er faldet gradvist, mens de lange er steget. Det er lykkedes Federal Reserve at afkoble markedets forventninger til fremtidige renteforhøjelser fra beslutningen om at skrue ned for det pengepolitiske blus, og det har givet en rekordstejl rentekurve. Internationalt Inflationsfaldet i euroområdet vil formentlig tvinge ECB til at tage et stort skridt med en lille nedsættelse af indlånsrenten til -,1 % på mødet i marts 2. Det vil kun have en begrænset effekt på rentekurven, men vil holde de korte renter fast forankrede i hele 2. Vi venter en fortsat stejl eurokurve langt ind i 2 som følge af rentestigninger i USA, et styrket opsving i euroområdet og pengepolitiske lempelser fra ECB. De lange renter vil stige gradvist. Den amerikanske centralbank begynder formentlig at skrue ned for obligationsopkøbene i december, men det vil ikke have den store effekt på rentekurven, der i forvejen er meget stejl. Vi venter højere renter i USA næste år drevet af de korte løbetider, da stigende økonomisk vækst vil sætte den lempelige pengepolitik under pres. Den britiske centralbank vil holde renten lav i lang tid, selv om de har fremrykket tidspunktet for, hvornår ledigheden ventes at nå ned på et niveau, hvor de vil begynde at overveje at stramme op, til 3. kvartal 215. Vi venter moderat højere renter næste år, hvor den korte ende af rentekurven vil være mindre skærmet mod rentestigninger. Skandinavien I Danmark er rentespændet til euroen blevet indsnævret den seneste måned især i den korte ende af kurven. Hvis Nationalbanken nedsætter indskudsbevisrenten igen i foråret 2, kan det få obligationsrentespændet til Tyskland og swaprentespændet over for euroen til at køre yderligere ind. Vi venter, at Norges Bank holder renten i ro frem til midten af 215. Det er i tråd med forventningerne i markedet. De 1-årige renter har stabiliseret sig på et relativt højt niveau, og det vil formentlig også være billedet fremover. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankudsigter Land Spot +3m +6m +12m USD EUR GBP DKK NOK KILDE: Danske Bank Markets 1-årige statsrenter Land Spot +3m +6m +12m USD TYS GBP DKK NOK KILDE: Danske Bank Markets Redaktører: Senioranalytiker Peter Possing Andersen Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Analytiker Anders Vestergård Fischer

2 Ny renteprognose Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senior Økonom Frank Øland Hansen Analytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Danmark... 4 Makro Økonom Jens Nærvig Pedersen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Norge... 5 Makro & Renter Chefstrateg Bernt Chr. Brun USA... 6 Makro Senioranalytiker Signe Roed-Frederiksen Renter Senioranalytiker Lars Tranberg Rasmussen Senioranalytiker Peter Possing Andersen Storbritannien... 7 Makro & Renter Analytiker Anders V. Fischer december 213

3 Renteprognose Prognose for euroområdet Vi venter, at der kommer mere gang i væksten i euroområdet i 2, bl.a. fordi optimismen er stigende i periferilandene, hvor recessionen nu ikke er helt så alvorlig som tidligere. Desuden vil der være mindre modvind fra finanspolitikken, og kreditstramningerne aftager. Samtidig vil udskudt investeringsefterspørgsel og efterspørgsel efter varige goder løfte væksten. Inflationen i euroområdet steg til,9 % i november, men vi venter et fald til,6 % allerede i december, især fordi inflationsberegningerne ændres i Tyskland. Vi venter en inflation på,7 % i 2 og 1, % i 215. Den lange periode med lavinflation skyldes et lavt lønpres, faldende globale fødevarepriser og lav inflation i energipriserne. Pengepolitik og pengemarked På pressekonferencen i december var ECB s chef Mario Draghi ikke helt så åben over for en lempelse af pengepolitikken som ventet, men vi tror fortsat på flere lempelser, da inflationen formentlig vil overraske negativt. Styrelsesrådet diskuterede kort en rentenedsættelse i december, mens Draghi ikke synes parat til en ny runde likviditetstildelinger til bankerne (LTRO) og også lød skeptisk omkring opkøb af obligationer. Det kan gå begge veje, men vi forventer en nedsættelse af refi- og indlånsrenten på 1bp på rentemødet i marts i forbindelse med en mulig nedjustering af inflationsprognosen. En symmetrisk nedsættelse af refi- og indlånsrenten på 1bp vil formentlig kun have en lille effekt på fixingerne på pengemarkedet, idet overskudslikviditeten fortsat er faldende, og markedet allerede strammer til med stigende korte rente-fixinger (Eonia) trods den seneste rentenedsættelse. Vi forventer derfor kun et mindre fald i Euribor-fixingerne efter årsskiftet. Med udsigt til endnu en rentenedsættelse har vi nedjusteret renteprognosen, da en nedsættelse af indlånsrenten formentlig vil øge tilliden til ECB s signaler og bidrage til at holde euroswaprenterne fast forankrede i den korte ende. Vi venter ikke de store bevægelser i de 2- årige swaprenter i de kommende 6-12 måneder og de vil ligge under de implicitte forwardrenter. I den lange ende af kurven (1 år og derover) vil renterne gradvist stige, efterhånden som opsvinget bider sig fast og renterne stiger i USA. Vores prognose for de 1-årige swaprenter (og derover) ligger en anelse over forward-markedet. Generelt venter vi en fortsat stejl rentekurve i det meste af 2 som følge af signaler fra ECB om en fortsat lempelig pengepolitik og gradvist stigende renter i USA. EUR Spot +3m +6m +12m ECB M Tyske statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve % bp Ændring, bp (h-akse) 12-Nov Dec-13 3-måneders Euribor-rente 1-årig swaprente m Euribor årig EUR swaprente Mar Jun december 213

4 Ny renteprognose Prognose for Danmark Vækstudsigterne er blevet lysere. Dansk økonomi voksede pænt med,4 % på kvartalet i 3. kvartal efter en vækst på,6 % i 2. kvartal. Det er især eksporten og det offentlige forbrug der trækker væksten, men investeringerne gav også et betydeligt vækstbidrag i 3. kvartal. Privatforbruget var stort set uændret, mens der nu begynder at komme lidt mere gang i beskæftigelsen. Eksporten og industriproduktionen er accelereret yderligere i 4. kvartal, og der er endda også fremgang at spore i privatforbruget. Der vil være bump på vejen, men det ser nu ud til, at opsvinget i Europa også bider sig fast i Danmark. Overskuddet på betalingsbalancen fortsætter med at vokse og ligger nu tæt på 7 % af BNP. Inflationen faldt til,5 % i november, men det er formentlig kun et midlertidigt afbræk i tendensen til højere inflation. Pengepolitik og pengemarked Da ECB forventes at nedsætte renten i begyndelsen af det nye år, er spørgsmålet fortsat, hvordan Nationalbanken vil reagere. De reagerede ikke på ECB s nedsættelse af refinansieringsrenten i november, og vi venter heller ingen dansk reaktion, hvis ECB skærer refinansieringsrenten yderligere ned næste år. Vi tror dog, at Nationalbanken må følge trop, hvis ECB nedsætter indlånsrenten med 1bp, og derfor nedsætte den danske indskudsbevisrente tilsvarende. Det skal dog bemærkes, at der i øjeblikket er langt mindre pres på Nationalbanken for at følge med ECB ned, idet den danske krone ligger tæt på centralpariteten mod euroen på 7,4638. Vi venter derfor, at Nationalbankens udlånsrente vil ligge på,2 % på 3 måneders sigt, mens indskudsbevisrenten vil være -,2 %. På 12 måneders sigt fastholder vi forventningen fra sidste måned om, at Nationalbanken vil levere en enkelt selvstændig dansk renteforhøjelse på 1bp, hvorefter udlåns- og indskudsbevisrenten vil være hhv.,3 % og -,1 %. Nationalbanken vil formentlig ikke følge trop, hvis ECB lancerer endnu en likviditetstildeling (LTRO) til bankerne, idet der iflg. Nationalbanken er tilstrækkelig likviditet i det danske system. Rentespændet til euroen er kørt ind i den seneste måned især i den korte ende af kurven. Hvis Nationalbanken nedsætter indskudsbevisrenten igen i foråret 2, kan det få obligationsrentespændet til Tyskland og swaprentespændet over for euroen til at køre yderligere ind. Alt i alt ser vi kun en relativt lille sandsynlighed for en større stigning i swaprentespændet til euroen i de kommende kvartaler. Prognosen ligger under forward-markedet for løbetider under 5 år, men over forward-markedet i den lange ende af rentekurven. DKK Spot +3m +6m +12m DKK-swapkurve REPO M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) 12-Nov Dec-13 3M Cibor-rente 1-årig swaprente 1.2 % % m Cibor % % årig DKK swaprente Mar Jun december 213

5 Renteprognose Prognose for Norge Den norske fastlandsøkonomi voksede kun moderat i 3. kvartal med,5 % k/k, hvilket dog var bedre end ventet. Dermed ser det ud til, at væksten i hele 213 bliver på omkring 1,8 %, dvs. 1,6 % under niveauet i 212. Der er således ingen tvivl om, at Norge er gået ind i en periode med afdæmpet vækst. Den seneste rapport fra Norges Banks regionale netværk af virksomheder viste et svagere billede for femte gang i træk. Forventningerne til leverancer til olieindustrien og byggeriet er faldet kraftigt, mens det ser en anelse lysere ud for eksportsektoren som følge af den svage norske krone. Norges Bank har for nylig justeret forventningerne til væksten i 2 til 2 %. Inflationen var højere end ventet hen over sommeren, men er faldet siden da. Inflationen ligger i øjeblikket på 2 %. Det er ganske vist noget under inflationsmålet på 2,5 %, men ikke alarmerende. Pengepolitisk og pengemarked Norges Bank har i den pengepolitiske rapport fra december (PPR4.13) udskudt den næste renteforhøjelse endnu engang nu til midt i 215. Dagsordenen for norsk pengepolitik er dermed lav rente i en længere periode. De norske renter har i store træk fulgt den internationale udvikling i efteråret og er derfor faldet betragteligt. Renteforventningerne i markedet ligger nogenlunde på linje med Norges Banks egen prognose for den ledende rente. Renterne er generelt faldet på globalt plan i efteråret, især i den korte ende af rentekurven. Samtidig har bedringen i amerikansk økonomi sammen med udtalelser fra en række ledelsesmedlemmer i Federal Reserve skabt forventning i markederne om, at den amerikanske centralbank meget snart begynder at skære ned på obligationsopkøbene måske allerede i december. De 1-årige renter har derfor stabiliseret sig på et relativt højt niveau. Det vil formentlig også være billedet fremover, og vi venter, at neddroslingen af obligationsopkøbene i USA vil være en vigtig katalysator for en stejlere rentekurve både i Norge og internationalt. Det er værd at bemærke, at spændet mellem renten på norske statsobligationer og swaprenten er faldet dramatisk det seneste halve år. Hvis renterne i den øvre ende af statsobligationskurven derfor stiger som ventet, vil det formentlig slå mere direkte igennem på det norske swapmarked, end vi har set det tidligere. NOK Spot +3m +6m +12m ON DEP 3M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve % bp Ændring, bp (h-akse) 12/11/213 12/12/213 3-måneders Nibor-rente 1-årig swaprente % % m Nibor % % årig NOK swaprente Mar Jun Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: Reuters EcoWin og Danske Bank Markets december 213

6 Ny renteprognose Prognose for USA Amerikansk økonomi er gået lidt op i gear igen efter at være bremset op hen over sommeren. Der var høj vækst i 3. kvt. på 3,6 %, men det skyldes især lagerudviklingen, og vi venter derfor, at væksten falder til ca. 1½ % i 4. kvartal. Den økonomiske aktivitet stiger dog igen i 2, hvor der vil være langt mindre modvind fra finanspolitikken end i 213, samtidig med at den negative effekt af de store stigninger i obligationsrenterne aftager. De underliggende vækstmotorer er i bedring, idet formuerne er kraftigt stigende, samtidig med at arbejdsmarkedet står styrket, og eksporten er begyndt at vokse til gavn for industrien. Kerneinflationen i forbrugerpriserne (PCE-deflatoren) er blot 1,1 %, og inflationspresset vil forblive lavt i lang tid pga. faldende råvarepriser, moderate lønstigninger og relativt begrænset plads til prisforhøjelser i virksomhederne. Pengepolitik og pengemarked Givet den robuste jobudvikling for nylig skruer Fed formentlig ned for obligationsopkøbene i december. Vi tror stadig, at markedets tro på Feds signaler om en fortsat lempelig pengepolitik styrkes, hvis Fed sænker målet for, hvor langt ledigheden skal ned, før de forhøjer renten, så en ny stor stigning i de lange renter kan undgås. et har imidlertid allerede indpriset en lavere ledighedstærskel, da de venter en første renteforhøjelse i oktober 215. Det er i tråd med vores prognose, men vi ser alligevel en mulighed for stigninger i de korte USD-swaprenter. Med udsigt til at væksten i USA igen vil accelerere tvivler vi på, at markedet kan fastholde forventningerne om, at renteforhøjelserne vil komme i det lave tempo, der ventes i øjeblikket. De helt korte renter vil være fast forankrede, og USD-fixingerne vil formentlig være uændrede i en rum tid. Det er lykkedes Fed at afkoble markedets forventninger til fremtidige renteforhøjelser fra beslutningen om at skrue ned for det pengepolitiske blus. Det har fået rentekurven til at stejle yderligere, da pengemarkedsrenterne er blevet presset ned, mens den lange ende af kurven nu indpriser en neddrosling i nær fremtid. Vi tror ikke, at en neddrosling vil få større effekt. Den næste rentestigning skal drives af de lange pengemarkedsrenter og vil formentlig give en fladere rentekurve. Vi tror ikke, at renterne stiger meget på kort sigt, men når vi når frem til foråret og væksten begynder at stige, kan Fed godt få problemer med at holde snor i pengemarkedskurven. Vi venter derfor moderat højere renter drevet af den korte ende af kurven i det kommende år. Vi har kun ændret lidt på prognosen ift. november. Prognosen ligger stadig over forward-markedet, særligt for de korte løbetider. Prognoseoversigt USD Spot +3m +6m +12m FED M Statsobligationer 2-årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve 5. % bp Ændring, bp (h.akse) 12-Nov Dec-13 3M Libor-rente 1-årig swaprente årig USD swaprente.35 USD Libor 3m december 213

7 Renteprognose Prognose for Storbritannien Der har været høj aktivitet i britisk økonomi på det seneste, selvom der fortsat er stor ledig kapacitet. Væksten var,8 % k/k i 3. kvartal, og tillidsindikatorerne peger mod nogenlunde samme vækst i 4. kvartal. Vi venter derfor, at britisk økonomi vil vokse 1,4 % i 213 og 2,4 % i 2. Selv om det naturligvis er positivt, at der er tegn på stigende aktivitet, er der dog stadig udfordringer forude. Trods udsigten til et holdbart opsving vil den økonomiske vækst formentlig stige i et noget lavere tempo fremover pga. ubalancerne i de offentlige budgetter, den lave vækst i de disponible realindkomster, som lægger en kraftig dæmper på privatforbruget, og de relativt svage udsigter for eksportvæksten. Inflationsudsigterne er pæne især set i forhold til udviklingen i de senere år, hvor inflationen i lange perioder har ligget langt over inflationsmålet. Den samlede inflation faldt til 2,2 % i oktober, hvilket var det laveste niveau i næsten fire år, og vi forventer, at inflationen vil ligge tæt på inflationsmålet på 2 % i en overskuelig fremtid. Pengepolitik og pengemarked Den britiske centralbank (BoE) har indikeret, at de ikke vil stramme op dvs. hverken hæve renten eller udfase de pengepolitiske lempelser som minimum indtil ledigheden er nede på 7 %. I den pengepolitiske rapport fra november fremrykker BoE imidlertid prognosen for, hvornår det sker, fra 3. kvt. 216 til 3. kvt BoE har dog understreget, at der ikke automatisk kommer en renteforhøjelse, når 7 %-grænsen nås. Pengepolitikken er derfor ikke mekanisk forbundet til ledighedsudviklingen, og BoE signalerer i realiteten en uændret holdning. Selvom der fortsat er usikkerhed om styrken af det økonomiske opsving og udviklingen på arbejdsmarkedet, venter vi, at BoE s signaler om en fortsat lempelig pengepolitik sammen med de eksisterende pengepolitiske instrumenter vil sikre, at rente-fixingerne holder sig omkring det nuværende niveau flere måneder frem. Vi venter, at der fortsat vil være et historisk stort rentespænd til tyske statsobligationer flere måneder endnu, da der er stor forskel på, hvor hurtigt økonomien vender i hhv. euroområdet og Storbritannien. Hvis britisk økonomi kan holde dampen oppe, kan det blive endnu sværere for BoE at holde pengemarkedsrenterne fast forankrede. Set i lyset heraf venter vi moderat højere renter næste år, hvor den korte ende af rentekurven vil være mindre skærmet. De største stigninger vil formentlig ske i det 5-årige segment. Vores prognose ligger tæt på forward-markedet for alle løbetider på 3 måneders sigt og lidt over forward-markedet for de 1-årige renter på 12 måneders sigt. GBP Spot +3m +6m +12m Base rate M årig årig årig årig årig årig GBP-swapkurve.5 Statsobligationer % bp Ændring, bp (h-akse) 12-Nov Dec-13 3-måneders Libor-rente 1-årig swaprente % % 1-årig GBP swaprente m GBP Libor Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets Kilde: EcoWin og Danske Bank Markets december 213

8 NOK DKK CHF JPY GBP EUR * USD Ny renteprognose Horisont CB rente 3m xibor 2-årig swp 5-årig swp 1-årig swp 2-årig stat 5-årig stat 1-årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet december 213

9 Renteprognose Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse december 213

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten

Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. november 20 Renteprognose ECB går til biddet og nedsætter renten Seneste udvikling Renterne er fortsat med at falde den seneste måned, og rentekurverne

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt

Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Investeringsanalyse generelle markedsforhold 20. marts 20 Renteprognose Usikkerhed på kort sigt opsving på lang sigt Seneste udvikling Vi fastholder vores hovedscenarie, hvor den globale økonomiske vending

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15 November 20 Ny renteprognose Dødvande i Europa og finanspolitik i USA skaber nervøsitet Seneste udvikling Den seneste måned har været præget af stigende

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser

Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. januar 2 Renteprognose ECB hælder ikke længere mod pengepolitiske lempelser Seneste udvikling Usikkerheden på finansmarkederne er fortsat med at falde ind

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op

Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2 Renteprognose Bedring i global økonomi vil trække de lange renter op Seneste udvikling Den globale økonomi er på vej op i omdrejninger. De store

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 2012 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17 December 20 Renteprognose n fortsætter med at stejle Seneste udvikling Usikkerheden på markederne er faldet den seneste måned i takt med bedringen i de globale

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013

Risk & Cash Management. 1. marts 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 1. marts 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. februar 2013 Rentemarkedet DKK siden november og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år NU November 2012

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere