FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark"

Transkript

1 FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

2 Side 2 af 11 INDLEDNING Formålet med denne årsrapport er at give udenforstående en fyldig redegørelse for Fertilitetsklinikkens virksomhed og resultater. Resultatopgørelsen er tilpasset den af Dansk Fertilitetsselskab anbefalede standard for opgørelse af IVF og ICSI resultater. Dermed kan resultaterne umiddelbart sammenlignes med resultaterne fra de danske fertilitetsklinikker, som anvender samme standard. FERTILITETSKLINIKKENS OPGAVER OG MÅL I. Udredning og behandling af ufrivillig barnløshed. II. Udvikling og forskning. III. Undervisning. I. Udredning og behandling af enhver form for kvindelig eller mandlig infertilitet er klinikkens hovedopgave. Det er målet, at denne opgave skal være løst for det enkelte par indenfor en tidsramme af 2 år fra den dato klinikken modtager henvisningen fra parrets egen læge. Fertilitetsklinikkens behandlingstilbud omfatter: 1. IVF behandling og deraf afledte behandlingstyper. a) Almindelig IVF behandling b) IVF kombineret med mikroinsemination (IVF/ICSI), med anvendelse af både ejakulerede og operativt udtagne sædceller fra testikler/bitestikler (TESA/PESA) c) Behandling med oplægning af nedfrosne/optøede befrugtede æg d) Behandling med vitrificerede oocytter e) Ægdonationsbehandling 2. Inseminationsbehandling a) Intrauterin insemination med partnerens sæd (IUI-H) b) Intrauterin insemination med donorsæd (IUI-D) 3. Hormonbehandling af kvinder med manglende ægløsning (anovulatorisk infertilitet). 4. Assisteret reproduktion af HIV og Hepatitis positive patienter 5. Præimplantationsgenetisk diagnostik (PGD). 6. Udredning og behandling af kvinder med diverse gynækologisk-endokrinologiske lidelser (hormonelt betingede menstruationsforstyrrelser, uønsket hårvækst o.a.) i samarbejde med endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital. 7. Udredning og behandling af mænd med hormonale forstyrrelser i samarbejde med endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital. 8. Udredning og behandling af abortus habitualis. 9.Fertilitetsbevarende behandling forud for gonadotoksisk behandling (kvinder) i samarbejde med afd. D, OUH og Reproduktionsbiologisk laboratorium, Rigshospitalet.

3 Side 2 af 11 II. III. Udvikling og forskning. En stadig kvalitetskontrol af igangværende metoder, som bl.a. denne årsrapport er udtryk for, samt udvikling af nye metoder til forbedring af behandlingsresultaterne er en naturlig del af Fertilitetsklinikkens daglige virksomhed. En forudsætning herfor og for at klinikken kan udfylde funktionen som Universitetsklinik er, at der på klinikken findes et aktivt forskningsmiljø, hvor der løbende udføres projekter inden for anvendt (klinisk) forskning samt ikke mindst forskningsprojekter af grundvidenskabelig karakter inden for området human reproduktionsbiologi. Det er ligeledes af stor vigtighed, at også det ikke-akademiske personale bidrager hertil med en høj professionel standard. En forudsætning herfor er et udfordrende arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Undervisning. Klinikken har undervisningsforpligtelse både internt overfor klinikkens personale, læger (klinicister) samt eksternt over for medicin-, biologi-, bioanalytiker-, sygeplejerske- og jordemoder studerende ved Odense Universitet/Odense Universitetshospital indenfor områderne reproduktionsbiologi, infertilitet og gynækologisk endokrinologi.

4 Side 3 af 11 FERTILITETSKLINIKKENS ÅRSRESULTAT BEHANDLING Antal behandlinger Antal afsl.klin.grav 1) Afs.klin.grav pr behandling Antal børn 2) IVF/ICSI, kvinder under 40 år ,0% 196 IVF/ICSI, kvinder over 40 år ,3% 4 IVF/ICSI (HIV patienter) ,2% 1 FER ,9% 51 FER- infektionspatienter ,7% 1 Oocytdonation ,3% 1 PGD behandlinger ,3% 2 IUI-H, kvinder under 40 år ,3% 72 IUI-H, kvinder over 40 år IUI-H, infektionspatienter % 4 IUI-D, kvinder under 40 år ,2% 30 IUI-D, kvinder over 40 år Ovulationsdefekt ,5% 21 I ALT ,8% 383 1) Antal afsluttede kliniske intrauterine graviditeter (+hjertelyd) i 8. graviditetsuge 2) Antal forventede fødte børn. IVF/ ICSI BEHANDLING Kriterier for IVF og ICSI behandling i At der er medicinsk indikation for at foretage behandlingen 2. At parret afsluttes, når kvinden fylder 41 år 3. Ingen fælles børn i hjemmet 4. Enlige - og lesbiske kvinder kan behandles 5. Risikonedsættende behandling hos patienter med HIV eller smitsom Hepatitis Resultaterne af IVF / ICSI behandlinger i stimulerede cykli I 2012 påbegyndte vi i alt 755 IVF/ICSI i hormonstimulerede behandlinger resulterende i 171 afsluttede kliniske graviditeter (forventede fødsler) med forventning om 200 fødte børn. I de følgende tabeller er resultaterne delt op i aldersgrupperne under og over 40 år, og der er fokuseret på forskelle i IVF og ICSI behandling. Der har gennem de sidste 5-6 år været meget fokus på antallet af flerfoldsgraviditeter efter IVF/ICSI behandling, hvorfor vi har tiltrådt Dansk Fertilitetsselskabs guideline for elektiv single embryo transfer (e-set), hvor der sættes fokus på at identificere de behandlingsforløb, hvor både chancen for at opnå graviditet og risikoen for flerfolds graviditet er høj, og i disse behandlinger kun transferere 1 embryon. Vi har i 2012 kun transfereret 1 embryon i 58% af alle transfereringer og af disse var halvdelen e-set, men på trods af dette er ca 16% af alle kliniske graviditeter stadig flerfold. Dette medfører, at vi i de kommende år vil forsøge at øge andelen af e-set uden at forringe graviditetsraterne for at opnå en reduktion i antallet af tvillingegraviditeter.

5 Side 4 af 11 LABORATORIEDATA IVF-ICSI i hormonstimulerede behandlinger, alle behandlinger LABORATORIEDATA 2012 Stimulerede behandlinger Antal behandlinger (IVF+ICSI) 755 Antal aspirationer 748 Antal transfereringer 604 (80%) Antal oocytter aspireret ,8 Oocytter/aspiration Antal oocytter delt 3179 Antal embryoner transfereret 843 1,4 Embryoner/transferering Antal embryoner cryopreserverede 935 Antal transferable embryoner 1778 (30,1%) Implantationsrate 221/843= 26,2% Resultaterne af IVF eller ICSI behandling i stimulerede cykli opdelt efter alder. Stimulerede IVF ICSI IVF/ICSI IVF ICSI IVF/ICSI behandlinger <40år <40år <40år 40år 40år 40år I alt Antal påbegyndte beh Antal aspirationer Antal transfereringer (Heraf SET) Trans / påbeg.beh 78,0% 83,4% 80,7% 57,1% 77,8% 63,3% 80,0% Antal pos. hcg Antal biokemiske grav Antal extrauterine grav Antal intrauterine grav Klin.grav / påbeg.beh 24,5% 26,5% 25,5% 14,3% 11,1% 13,3% 24,2% Antal tidlige aborter Antal afs. klin.grav Afs.klin.grav / påb.beh 23,1% 22,9% 23,0% 14,3% 11,1% 13,3% 22,6% Antal singleton grav Antal tvillinge grav Antal trillinge grav Flerfold fødsler 19,0% 14,5% 16,8% 0,0% 0,0% 0,0% 16,4% Antal forventede børn

6 Side 5 af 11 FER 2012 IVF ICSI Samlet Optøninger Transfereringer 124 (86%) 64 (89%) 188 (87%) Positiv hcg Kliniske graviditeter (+/- hjertelyd) Extrauterine graviditeter Aborter Afsluttede kliniske intrauterine graviditeter Afsl.kliniske graviditeter/transferering 22,6% 23,4% 22,9% Afsl.kliniske graviditeter/optøning 19,4% 20,8% 19,9% Flerfold fødsler 25% 7,1% 18,6% Antal forventede fødte børn Nedenstående gennemgang af IVF/ICSI og FER behandlinger af mindre patientgrupper er ikke inkluderet i ovenstående tabeller ej heller i oversigtstabellen bagerst. Oocyt donation I 2006 blev loven om kunstig befrugtning ændret til, at kvinder, som ikke selv er i barnløshedsbehandling, kan donere oocytter. Vi modtog i løbet af 2012 oocytter fra 5 fertile donorer. Æggene blev doneret til 8 recipienter med 11 transfereringer til følge, resulterende i én forventet singleton fødsel Risikonedsættende behandling hos patienter, hvor en eller begge er HIV eller Hepatitis positive. I 2012 har vi påbegyndt 24 IVF/ICSI behandlinger i Fertilitetsklinikkens infektionslaboratorium. Dette resulterede i 24 aspirationer, 17 transfereringer, 2 graviditeter og forventet fødsel af et barn. Derudover har vi optøet cryopreserverede embryoner 6 gange fra infektionspatienter, resulterende i 5 transfereringer, 2 graviditeter og forventet fødsel af et barn. Så samlet har vi påbegyndt 30 behandlinger, 22 transfereringer resulterende i 2 fødsler (singletons), svarende til en fødselsrate på 6,7% på startet behandling Preimplantations genetisk diagnostik, PGD Der er i 2012 påbegyndt 6 PGD behandlinger, resulterende i 4 transfereringer og 2 singleton fødsler til følge. Kryopreservering af ovarievæv Dette kan tilbydes kvinder med maligne sygdomme inden kemoterapi / strålebehandling, der kan formodes at medføre sterilitet. Kryopreserveringen finder sted på Reproduktionsbiologisk laboratorium, Rigshospitalet.

7 Side 6 af 11 INSEMINATIONER (IUI) IUI-H = Insemination med partnerens sæd. Indikationen for IUI-H er: 1) idiopatisk infertilitet, 2) anovulatorisk infertilitet med manglende resultat af ren hormonstimulation, eller 3) infertilitet forårsaget af let til moderat nedsat sædkvalitet. IUI-D = Insemination med donorsæd. Indikation for IUI-D er azoospermi eller oligozoospermi og par, hvor manden er bærer af translokationer, og hvor parret har fravalgt IVF/ICSI-behandling. På Fertilitetsklinikken anvendes udelukkende frossen donorsæd, som indkøbes fra CRYOS, Århus eller Nordic Cryobank, København IUI-H IUI-D Antal inseminationer Antal pos. hcg 71 (20,3% pr. ins) 32 (16,3% pr. ins) Antal kliniske graviditeter (Inkl. extrauterine) 65 (18,6% pr. ins) 32 (16,3% pr. ins) Antal extrauterine graviditeter 1 1 Antal aborter, < 8. graviditetsuge 4 3 Antal afsluttede klin. graviditeter 60 (17,1% pr. ins) 28 (14,3% pr. ins) Flerfold fødsler 20,0% 7,1% Antal forventede fødte børn Insemination af HIV eller Hepatitis positive patienter Klinikken påbegyndte i 2002 de første behandlinger af par, hvor den ene partner er HIV positiv. Dette sker efter Sundhedsstyrelsens redegørelse fra februar 2002 samt efter fælles retningslinier besluttet af Dansk Fertilitetsselskab og Dansk infektionsmedicinsk Selskab. I 2012 har vi gennemført 10 inseminationer på 5 par. Fire par er afsluttet med forventet fødsel af ét barn. Disse inseminationer er ikke medtaget i ovenstående tabel over inseminationsbehandlinger for barnløshed. Anovulationsdefekt - hormonstimulation 2012 Clomifen citrat (CC) eller spontan cyklus FSH stimulation Antal gennemførte behandlinger Antal positive hcg 10 9 Antal kliniske graviditeter 10 (20,0% / stimulation) 9 (23,7% / stimulation) Antal afs. kliniske graviditeter 9 (18,0% / stimulation) 9 (23,7% / stimulation) Flerfold fødsler 10% 22% Antal forventede fødte børn 10 11

8 Side 7 af 11 FERTILIETSKLINIKKENS SAMLEDE RESULTATER I PERIODEN I. IN VITRO FERTILISERING (IVF og IVF/ICSI) efter hormonstimulation Fra klinikkens start den 1. april 1990 og indtil 31. december 2012 er der påbegyndt IVF/ICSI cykli, resulterende i fødsler/forventede fødsler og fødte/forventede fødte børn. IVF / ICSI I alt Påbegyndte behandlinger Antal aspirationer Antal transfereringer Antal pos hcg Pos hcg/cyklus 31,6% 24,7% 28,1% 20,9% 28,4% 27,3% 30,2% Antal kliniske graviditeter Kliniske graviditeter/cyklus 27,7% 23,5% 24,3% 18,9% 24,8% 25,0% 26,6% Extrauterine graviditeter Spontane aborter < 8 uge Afsluttede kliniske graviditeter Afs. kliniske graviditeter/cyklus 24,4% 19,7% 21,8% 16,8% 23,0% 22,6% 23,6% Spontane aborter > 8 uge *) 188 Antal fødsler Fødsler/cyklus 23,2% 18,9% 20,3% 15,8% 21,9% 22,6% 22,4% Antal singleton fødsler Antal tvillinge fødsler Antal trillinge fødsler Flerfold fødsler 25,1% 15,9% 17,2% 11,9% 18,1% 16,4% 23,3% Antal fødte børn *) Antallet af aborter efter 8. graviditetsuge for behandlinger udført i 2012 opgøres først pr , hvorfor det faktiske antal fødsler først medtages i næste årsrapport. Derimod er det de reelle tal for fødsler de tidligere år

9 Side 8 af 11 FERTILIETSKLINIKKENS SAMLEDE RESULTATER I PERIODEN II. INSEMINATIONER: IUI-H I perioden er der udført inseminationer med mandens sæd, resulterende i 969 fødsler/forventede fødsler og fødte eller forventede børn. IUI-H I alt Antal inseminationer Antal pos hcg Pos hcg / insemination 17,4% 15,8% 19,2% 20,9% 18,9% 20,3% 17,7% Antal kliniske graviditeter Klin.grav. / insemination 15,2% 13,7% 17,8% 18,6% 16,7% 18,6% 15,6% Antal extrauterine graviditeter Antal aborter <8 uge Afsluttede kliniske graviditeter Afs. kliniske grav./ins 12,9% 12,6% 15,9% 16,9% 13,7% 17,1% 13,4% Antal aborter >8 uge *) 57 Antal fødsler Fødsler / insemination 12,1% 12,3% 15,3% 16,6% 11,5% 17,1% 12,6% Antal fødsler, singletons Antal fødsler, tvillinger Antal fødsler, trillinger Flerfold fødsler 16,7% 19,0% 21,4% 16,3% 16,1% 20,0% 17,2% Antal fødte børn *) Antallet af aborter efter 8. graviditetsuge for behandlinger udført i 2012 opgøres først pr , hvorfor det faktiske antal fødsler først medtages i næste årsrapport. Derimod er det de reelle tal for fødsler de tidligere år

10 Side 9 af 11 FERTILIETSKLINIKKENS SAMLEDE RESULTATER I PERIODEN II. INSEMINATIONER: IUI-D I perioden er der udført inseminationer med donorsæd, resulterende i 524 fødsler/forventede fødsler og 612 fødte eller forventede fødte børn. IUI-D I alt Antal inseminationer Antal pos hcg Pos hcg / insemination 26,0% 16,5% 16,1% 22,4% 24,3% 16,3% 23,8% Antal kliniske graviditeter Klin.grav. / insemination 23,5% 15,2% 15,1% 21,0% 23,4% 16,3% 21,8% Antal extrauterine graviditeter Antal aborter <8 uge Afsluttede kliniske graviditeter Afs. kliniske grav./ins 20,4% 13,4% 12,1% 17,8% 20,6% 14,3% 18,9% Antal aborter >8 uge *) 32 Antal fødsler Fødsler / insemination 19,3% 12,8% 10,1% 16,4% 20,6% 14,3% 17,8% Antal fødsler, singletons Antal fødsler, tvillinger Antal fødsler, trillinger Flerfold fødsler 17,9% 4,8% 5,0% 16,7% 4,5% 7,1% 15,6% Antal fødte børn *) Antallet af aborter efter 8. graviditetsuge for behandlinger udført i 2012 opgøres først pr , hvorfor det faktiske antal fødsler først medtages i næste årsrapport. Derimod er det de reelle tal for fødsler de tidligere år

11 Side 10 af 11 FERTILIETSKLINIKKENS SAMLEDE RESULTATER I PERIODEN III. HORMON STIMULATIONER I perioden er der i alt gennemført hormonstimulationer, resulterende i 246 fødsler/forventede fødsler. STIMULATIONER I alt Antal stimulationer Antal pos hcg Pos hcg / stimulation 18,2% 23,0% 23,1% 12,8% 23,8% 21,6% 19,0% Antal kliniske graviditeter Klin.grav. / stimulation 17,1% 21,0% 22,3% 12,8% 23,8% 21,6% 18,0% Antal extrauterine graviditeter Antal aborter <8 uge Afsluttede kliniske graviditeter Afs. kliniske graviditeter/stim 14,8% 18,0% 19,0% 12,8% 20,0% 20,5% 15,8% Antal aborter >8 uge *) 13 Antal fødsler Fødsler / stimulation 14,2% 15,0% 16,5% 12,8% 20,0% 20,5% 15,0% Antal fødsler, singletons Antal fødsler, tvillinger Antal fødsler, trillinger Flerfold fødsler 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 16,7% 9,3% Antal fødte børn *) Antallet af aborter efter 8. graviditetsuge for behandlinger udført i 2012 opgøres først pr , hvorfor det faktiske antal fødsler først medtages i næste årsrapport. Derimod er det de reelle tal for fødsler de tidligere år

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark

FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL. Region Syddanmark FERTILITETSKLINIKKEN ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Side 2 af 8 INDLEDNING Formålet med denne årsrapport er at give udenforstående en fyldig redegørelse for Fertilitetsklinikkens

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2015 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster.

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster. ÅRSRAPPORT 2015 Forord Hermed foreligger den 11. årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2013 IVF - registeret Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut

Læs mere

Forord. Klinikken tilbyder i dag:

Forord. Klinikken tilbyder i dag: Forord Hermed foreligger den tredje årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Sygehuse. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte den første IVF-behandling

Læs mere

Assisteret Reproduktion

Assisteret Reproduktion Assisteret Reproduktion Tal og analyse 2014 IVF - registeret Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version:

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Årsrapport 2014. I slutningen af året begyndte et nyt tiltag i form af blastocystdyrkning (5-6 døgns dyrkning). Et nyt og spændende tiltag.

Årsrapport 2014. I slutningen af året begyndte et nyt tiltag i form af blastocystdyrkning (5-6 døgns dyrkning). Et nyt og spændende tiltag. Årsrapport 2014 Forord Hermed foreligger den tiende årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital.Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK 11. Nyboe Andersen A, Goossens V, Gianaroli L, Felberbaum R, de Mouzon J and Nygren KG. Assisted Reproductive Technology in Europe, 2003. Results generated from European Registers by ESHRE. Human Reproduction,

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET

ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ÅRSRAPPORT 2002 FERTILITETSKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTRET RIGSHOSPITALET ANA, Rigshospitalet, marts 2003. fil.årsrapport.2002 2 Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at orientere fagkolleger om Fertilitets

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Nyt om donorsæd Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Oktober 2014 Oversigt Hvem har brug for donorsæd Nye regler for anvendelse af donorsæd Faderskab/medmoderskab Klinikkernes ansvar Rådgivning

Læs mere

PERSONALENORMERING Faggruppe Fuldtidsstillinger Ansatte

PERSONALENORMERING Faggruppe Fuldtidsstillinger Ansatte Årsrapport 2003 Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at orientere fagkolleger om Fertilitetsklinikkens arbejde i 2003. FUNKTIONSOMRÅDER. Fertilitetsklinikken varetager primært infertilitetsbehandling

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd. Behandlingen anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Det kan også skyldes

Læs mere

Brugervejledning. Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem. Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger

Brugervejledning. Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem. Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger Brugervejledning Statens Serum Instituts elektroniske indberetningssystem Indberetning af IVF- og IUI-behandlinger Version 3 Statens Serum Institut, juli 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Start

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandlung Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver sædcellerne sprøjtet direkte ind i livmoderen. Derfor er vejen ud i æggelederen kortere, og

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

KUNSTIG BEFRUGTNING. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning

KUNSTIG BEFRUGTNING. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning KUNSTIG BEFRUGTNING Vejledning om autoriserede sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning 2012 Vejledning om autoriserede sundhedspersoners og vævscentres

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling INDHOLD: Indledning Funktionsområder Personalenormering Budget Fertilitetsklinikkens årsresultat RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling ICSI behandling ICSI med TESA Behandling med nedfrosne

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN IVF-BEHANDLINGER I DANMARK I PERIODEN 1996 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende anonym donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand kan også vælge denne

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning.. 3 Funktionsområder 4 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK Personalenormering. 4 Budget.. 4 Fertilitetsklinikkens årsresultat.. 5 IVF behandling 6 ICSI behandling. 7 ICSI

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006.

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006. Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 6. Det gælder alle tabellerne, at tallene må tages med mange forbehold, og at de ikke uden videre skønnes egnede

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Fertilitetsklinikken Trianglen - Lundevangsvej 12 2900 Hellerup Telefon: +45 3940 7000 Fax: +45 3940 7075 - Email: info@trianglen.dk

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring)

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) J. Nr. 3-7010-10/2/PSJ Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) INDHOLD Indledning... 1 Kapitel 1: Tilbud om behandling...

Læs mere

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Ægdonation information Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Om ægdonorer... 3 Kompensation

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Vigtige nye regler om egenbetaling for inseminationsbehandling i alle speciallægepraksisser Egenbetaling for insemination

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget

Læs mere

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Dias 1 Emner Historisk rids

Læs mere

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011 INDLEDNING Året 2011 har været et atypisk år for Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Fra 1.januar og resten af 2011 havde vi brugerbetaling på fertilitetsbehandling i Danmark. Dette havde en række konsekvenser

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 2: Resultatet af IVF-behandlingen 2003:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når guide ønskebarnet ikke kommer af sig selv 16 sider Behandling af barnløshed øg chancerne for graviditet Fup og Fakta om de gode råd Jeg blev meget ked

Læs mere

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v.

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. 15-10-2010 Sag nr. 10/2078 Dokumentnr. 52293/10 Mette Ide Davidsen Tel. 35 29 82 42 E-mail: MID@regioner.dk

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2014 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation Familiedannelse efter sæd- eller ægdonation 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 6 Donationsformer 8 Antal behandlinger efter donation i Danmark 10 Om at anvende donorsæd 12 Hvad siger loven om faderskab

Læs mere

December 2014. Humane væv og celler. Årsrapport 2013

December 2014. Humane væv og celler. Årsrapport 2013 December 2014 Humane væv og celler Årsrapport 2013 Humane væv og celler - Årsrapport Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget

Bilag. Region Midtjylland. Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget Region Midtjylland Opfølgning på fertilitetsklinikkernes rammevilkår som følge af budgetforliget Bilag til Forretningsudvalgets møde 25. november 2008 Punkt nr. 7 2007 DRG-værdier mm. for fertilitetsklinikkerne

Læs mere

Reagensglasbehandling

Reagensglasbehandling I har fået tilbudt IVF-behandling på grund af ufrivillig barnløshed. IVF står for In Vitro Fertilisation, der på dansk kaldes ægtransplantation. Behandlingen bliver oftest kaldt reagensglasbehandling eller

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene

Læs mere

Humane væv og celler årsrapport 2011

Humane væv og celler årsrapport 2011 Humane væv og celler årsrapport 2011 2012 Humane væv og celler - Årsrapport Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Behandling for ufrivillig barnløshed

Behandling for ufrivillig barnløshed Når I skal i behandling for ufrivillig barnløshed, afhænger behandlingsmetoderne af årsagen til jeres I denne pjece kan I læse generel information om de forskellige behandlingsmetoder. Præcis hvordan jeres

Læs mere

OKTOBER 2015 HUMANE VÆV OG CELLER. Årsrapport 2014

OKTOBER 2015 HUMANE VÆV OG CELLER. Årsrapport 2014 OKTOBER 2015 HUMANE VÆV OG CELLER Årsrapport 2014 HUMANE VÆV OG CELLER Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2010

ÅRSRAPPORT 2010 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2010 INDLEDNING Året 2010 har været et relativt produktivt år i Fertilitetsklinikken med en samlet behandlingskapacitet på 2580 cykler. Der blev gennemført 1044 IVF / ICSI behandlingscykler, 525 FER behandlinger

Læs mere

Årlig rapport humane væv og celler 2010

Årlig rapport humane væv og celler 2010 Årlig rapport humane væv og celler 2010 1. Indledning Vævsloven 1 fra 2006 har til formål at sikre ensartede og høje kvalitets- og sikkerhedskrav til håndtering af humane væv og celler. Loven blev i praksis

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark. Testning

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark. Testning Side 1 af 12 INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Virksomhed Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark Aktiviteter Type af væv og celler Testning Forarbejdning

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Patient information Insemination med partners sæd - IUIH 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik E-mail: copenhagen@nordica.org Insemination med partners sæd - IUIH 2 Insemination Insemination

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark. Testning

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark. Testning Side 1 af 10 INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Virksomhed StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark Aktiviteter Testning Forarbejdning Konservering Opbevaring

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Typer af sæddonation... 3 Juridiske og andre forhold ved anvendelse af donorsæd...

Læs mere

"Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn"

Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Maj 2000 kvinders ret til børn" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål

Læs mere

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1 Patient information In Vitro Fertilisation - IVF behandling 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org In Vitro

Læs mere

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling 2 Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling = in vitro fertilisation (IVF) samt IVF med ICSI (mikroinsemination) på

Læs mere

Behandling af barnløse

Behandling af barnløse Behandling af barnløse Hvidovre Hospital Fertilitetsklinikken, Afsnit 455 Indhold 1 Behandling af barnløse... 6 Hvem kan komme i behandling... 6 Hvor stor er chancen for at blive gravid... 6 Overvejelser

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan øger du dine chancer for graviditet Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd 28 sider Når

Læs mere

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Information om IVF Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Information om IVF Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Med denne information håber vi, at

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Barnløshedsbehandling

Barnløshedsbehandling Barnløshedsbehandling Behandlingstilbud på Dansk Fertilitetsklinik Hurtigt og effektivt undersøgelsesprogram af årsagen til barnløshed Reagensglasbefrugtning (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Sædudtagning

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E

R E D E G Ø R E L S E FOSTERREDUKTION R E D E G Ø R E L S E DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE ISBN: 87-90343-81-6 Udgivet af: Det Etiske Råd Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til alle, der ønsker denne behandling.

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Landspatientregisteret (LPR) National Registry of Patients IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Cancerregisteret (CR) National Cancer

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning In Vitro Fertilisation (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Testikulær sperm ekstraktion (TESE) Cryopræserverede embryoner (FER) DANSK FERTILITETSKLINIK www.danfert.dk Tlf. 38 34 90 30

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge April 2015 Om vejledningen: Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket

Læs mere

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor?

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? 1 Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? Her kan du læse mere om det at blive ægdonor på Copenhagen Fertility Center 2 Danske regler om donation af ubefrugtede æg:

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere