Laboratoriesikkerhedsinstruks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratoriesikkerhedsinstruks"

Transkript

1 Laboratoriesikkerhedsinstruks Gode laboratorievaner er en af vejene til et sikrere undervisningsmiljø På SUND indgår laboratorieøvelser som et centralt element i uddannelserne. Foruden at være et pædagogisk supplement til den teoretiske undervisning spiller laboratorieøvelserne også en central rolle i oplæring i god laboratoriepraksis. Københavns Universitet har en klar sikkerhedspolitik, som gælder alle studerende, der bliver undervist i universitetets laboratorier. De studerende skal have læst og forstået de gældende regler for laboratoriearbejde og skal samtidig trænes i selvstændig vurdering af de mange sikkerhedsrisici. Introduktionen til laboratoriesikkerhed på SUND dækker forhold omkring arbejdet i fakultetets øvelseslaboratorier. Sikkerhedsregler i forbindelse med kliniske ophold og for arbejde i tandlægeklinikken følger henholdsvis hospitalernes og tandlægeskolens regler. Sikkerhedsguiden skal læses grundigt, og hvis du har tvivlsspørgsmål, skal de rettes til den ansvarlige underviser. Husk at du får brug for gode og sikre arbejdsvaner den dag, du selv står som underviser eller laboratorieansvarlig. God fornøjelse med laboratoriearbejdet! DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 1

2 Pas på dig selv Lær gode laboratorievaner fra starten Arbejde i laboratoriet og klinikker rummer nogle risici, som du skal tage højde for, hvis du og dine medstuderende skal undgå at komme til skade. De mest basale færdselsregler kan du læse om i denne vejledning. Du skal som studerende være instrueret på en sådan måde, at du kan udføre det eksperimentelle arbejde på en forsvarlig og sikker måde. Din underviser har instruktionspligt over for dig som studerende. Din underviser har planlagt øvelserne, så de er så sikre som muligt at udføre, og din undervisers sikkerhedsinstruktion er lavet på baggrund af din undervisers risikovurdering. På sigt skal du selv kunne kende og forebygge risici. Du er altid forpligtiget til at følge det konkrete kursus sikkerhedsregler. Sikkerhedsinstrukserne i denne skrivelse er meget generelle. Til nogle fag har vi lavet specifikke sikkerhedsinstrukser, som du også skal kende. Til gengæld skal alle instrukser angivet i denne skrivelse kun overholdes, når det er meningsfuldt. Således skal kittel og handsker ikke benyttes, når undervisningen foregår i lokaler, hvor der udelukkende arbejdes med pc er, og der ikke er fare for at blive udsat for kemiske og biologiske risici (f.eks. biofysikøvelser). Du har ansvar for at Være forberedt og have læst øvelsesvejledning og sikkerhedsinstrukser Passe på dig selv og dine medstuderende Medvirke til at holde orden i laboratoriet, og sørge for korrekt affaldshåndtering Overholde de gængse retningslinjer for god praksis under laboratorieøvelser Kunne orientere dig i faremærkning af kemiske stoffer Kende og bruge Kemibrug Spørge, hvis du er i tvivl om noget HUSK Du må kun udføre forsøg, der er godkendt af dine undervisere Du bør oplyse din underviser, hvis du er gravid eller ammende Du bør tegne din egen ulykkesforsikring Ulykker og nærved ulykker skal altid anmeldes til din underviser På de kommende sider kan du læse om: Grundregler for arbejde i laboratoriet Dit beskyttelsesudstyr Ergonomi Kemibrug.dk Hvis uheldet er ude - førstehjælp - ætsninger - forbrændinger - spild Ulykkesforsikring Faremærkning af kemikalier Brand Evakuering Brug af medstuderende som testpersoner Arbejdsmiljølovgivningen og lov om undervisningsmiljøvurdering Mere om arbejdsmiljø på KU og SUND DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 2

3 Grundregler for arbejde i laboratoriet Påklædning i laboratoriet Din påklædning skal være egnet til arbejdet i laboratoriet. Din påklædning skal beskytte dig og sikre dig bevægelsesfrihed. Kitler bruges til alle øvelser hvor nødvendigt se øvelsesvejledning Når du har en kittel på, skal den være lukket Kitlen tages af, når laboratoriet forlades Briller bruges til alle øvelser hvor nødvendigt Brillerne skal ikke sidde i håret men beskytte øjnene Handsker bruges hvor nødvendigt Langt hår skal sættes op Fast fodtøj Ingen flagrende ærmer, jakker eller tørklæder Ingen smykker og ure på hænder og håndled Opførsel i laboratoriet Hold orden i laboratoriet et ryddeligt laboratorium er et sikkert laboratorium Ingen tasker i lokalet (man kan falde over dem, hvis de står på gulvet) Brug altid de påkrævede værnemidler Du må ikke drikke eller spise i laboratoriet Glasudstyr må aldrig bruges til drikkevarer eller mad Du må ikke slikke på fingrene, spidsen af en blyant eller lignende Læbepomade og lignende må ikke påføres i laboratoriet Tyggegummi er ikke tilladt Du må ikke løbe eller gøre pludselige bevægelser Dannelse af aerosoler skal begrænses Mundpippetering er forbudt Ved spild kontakt din underviser Vask altid dine hænder efter øvelsen Orienter dig Sker der en ulykke, er det vigtigt, at du kender placeringen af : Flugtveje Vandhaner Nødbrusere Øjenskylleflasker Ildslukkere Brandtæpper Hovedgashane Forbindingskasse Opsamlingsmateriale til kemikaliespild Telefon God opførsel ved arbejde med kemikalier Orienter dig altid om kemikaliets farlighed inden arbejdet påbegyndes kemikaliebrugsanvisninger kan findes på Du må aldrig smage på kemikalier eller sætte næsen direkte til kemikalier Bland ikke ukendte kemikalier Hold altid på etiketten når du hælder så løber spild ikke ned over etiketten Tør dråber af, der løber ned ad flasken Tør spild op med det samme Gør vægten og bordet rent med det samme Hæld ikke kemikalier tilbage i beholderen Kemikalier må ikke bruges til at lave sjov med andre Misbrug ikke kemikalier (til f.eks. narkosyntese eller eksplosivstoffer) Syre i vand går an vand i syre er ikke til at styre HUSK der er stor forskel på stærke syrer/stærke baser og koncentrerede syrer/ koncentrerede baser Affald Kemikalierester og biologisk affald må ikke komme i afløb eller i papirkurve. Spørg din øvelsesvejleder hvordan de forskellige affaldstyper bortskaffes korrekt. Kanyler, glasskår og andre spidse/skarpe genstande skal i særlig beholder til glasaffald God opførsel ved arbejde med biologiske agenser Biologisk materiale skal altid inaktiveres Stikskader skal altid anmeldes som arbejdsskade DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 3

4 Brug beskyttelsesudstyr når du arbejder Beskyt dig selv brug passende beskyttelsesudstyr såsom kitler, briller, handsker etc. Beskyttelsesudstyret beskytter dine øjne, hud, åndedræt og hørelse. Pas også på dine omgivelser. Undgå at forurene områder uden for laboratoriet. Efterlad derfor altid kitlen inde i laboratoriet og brug altid en handskefri hånd, når du tager telefonen, rører ved dørhåndtag, bruger PC og tastatur etc. Briller Brug altid beskyttelsesbriller til kemiøvelser og til mikrobiologiske øvelser med patogener. Brug briller til dissektionsøvelser for både fixeret og ufixeret væv. Brug briller i tandlægeklinikken til at beskytte mod slim og blod. Øjnenes slimhinder er bl.a. smittevej for HIV og hepatitis. Brillerne skal sidde foran øjnene og IKKE i oppe håret. Bærer du briller med styrke til daglig, vil disse som et kompromis yde en vis beskyttelse. Man kan købe sikkerhedsbriller med styrke. Vi fraråder at bruge kontaktlinser til øvelser. Kontaktlinser gør det svært at skylle øjet grundigt i tilfælde af spild. Såfremt du anvender kontaktlinser, bør dette oplyses vha. et klistermærke på din kittel. Dine medstuderende skal vide, at linsen skal ud, såfremt du får noget i øjet. Bruger du kontaktlinser, skal du selvfølgelig også bruge beskyttelsesbriller. spredning af mikroorganismer. Kitlen skal håndteres og vaskes efter de foreskrevne retningslinjer. Til nogle øvelser vil der være engangskitler, som skal bortskaffes efter kurset. Handsker Handsker skal beskytte din hud og din krop mod optagelse af hudgennemtrængende stoffer. Men huden fungerer også som beskyttelse, hvis den er intakt og velplejet. Hvis du har sår og rifter på hænderne, bør du bruge handsker, da din egen naturlige barriere ikke er intakt. Det anbefales at arbejde uden handsker, når du IKKE har direkte kontakt med farlige stoffer, eller når du IKKE arbejder med ætsende og/eller allergifremkaldende stoffer. Du skal ALTID skylle hænderne ved spild. 1. Handsker skal anvendes så kort tid som muligt men så lang tid som nødvendigt 2. Skift handsker hyppigt 3. Skift forurenet handske med det samme 4. Vask altid hænder, når du forlader laboratoriet 5. Brug altid en handskefri hånd, når du taler i telefon, arbejder ved en computer mm. Kitler Kitler skal bæres til alle relevante øvelser - det vil fremgå af din øvelsesvejledning. Kitler må kun bæres i laboratoriet og skal efterlades i laboratoriet, når du forlader laboratoriet, dvs. ingen kitler på toilettet eller på gangene. Til visse øvelser med mikroorganismer (patogener og GMO), må kitlen under ingen omstændigheder tages ud af selve laboratorielokalet. Dette er for at sikre, at der ikke sker Vælg den rigtige handske Handsken skal beskytte mod kemikalier og mikroorganismer. Som tommelfingerregel er nitril-handsker bedst til kemikalier og latex-handsker bedst til mikroorganismer. Beskyttelsescremer virker IKKE som en handske. Latex kan give allergi, så det kan anbefales at bruge en bomuldshandske under denne. Find den rigtige handske i forhold til det kemikalie, du skal bruge, og hvordan du skal arbejde med kemikaliet. Der er DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 4

5 forskel på at arbejde, hvor kontakt med kemikaliet kun forekommer ved spild, og så på at have hænderne i direkte berøring med kemikaliet. En kemikaliehandskes beskyttelseseffektivitet er defineret ved dens gennembrudstid, som er fra påvirkningen starter til det øjeblik, hvor den første kontakt med kemikaliet opstår. I kemibrug (under pkt C: Forholdsregler ved brug) finder du forslag til konkrete handskevalg. Nogle forhandlere har tilgængelige handskedatabaser med angivelse af handskers gennembrudstid over for forskellige kemikalier. Ved arbejde med ætsende eller allergifremkaldende stoffer anbefales en tynd nitrilhandske, som er en god allround kemikaliehandske. Handsken skiftes umiddelbart ved spild. Ved på forhånd erkendt risiko for direkte kontakt med stoffet skal der fra start bruges en kraftigere handske med længere gennembrudstid over for det specifikke kemikalie. Stoffets farlige egenskaber kan ses i kemibrug.dk. En nitril-handskes gennembrudstid kan forlænges ved at bruge to handsker udenpå hinanden. Det anbefaler vi f.eks. ved dissektionskurset, hvor du har brug for en tynd handske, men har direkte kontakt med formalinfixeret væv. Brug handsken rigtigt Hænder skal være rene og tørre, før handskerne tages på. Brug ikke creme umiddelbart før handskerne tages på. Ringe, ure og armbånd skal tages af. Der kan opstå overfølsomhed over for handsker. De fleste eksempler er overfølsomhed over for latex. Vær opmærksom på tegn på overfølsomhed over for handsker og tag dem alvorligt. Vær opmærksom på, at kemikalier kan gennembryde handsken. Hvis kemikalier trænger gennem handsken, er der optimale betingelser for, at huden kan optage de farlige kemikalier. Når man bruger handsker, bliver huden opkvældet pga. varme og fugtighed. Hænder i handsker er derfor mere sårbare for at optage kemikaliet, end hvis man spilder direkte på huden uden at bære handsker. Desuden giver handsken tæt kontakt mellem hud og kemikaliet, hvis kemikaliet først er trængt igennem handsken. Brug af handske kan derfor give en falsk tryghed, og forkert handskebrug kan gøre mere skade end gavn. Handsker skal derfor altid bruges med omtanke, og nogle gange kan det være bedst at arbejde uden handske. Brug af stinkskab og punktsug Brug stinkskabet til alt arbejde der udvikler skadelige eller ildelugtende gasser, dampe eller støv Kontroller at stinkskabet virker anbring et stykke køkkenrulle forneden på lugen og se om det suges vandret, brug et vaneometer eller tjek at stinkskabets diode lyser grønt Arbejd altid med mindst mulig stinkskabsåbning Hold ansigtet (åndedrætszonen) over stinkskabslågens kant Husk stinkskabet virker kun efter hensigten, hvis døre og vinduer til laboratoriet er lukkede Respekter stinkskabets alarm når den lyder og ret fejlen Hold stinkskabet rent og ordentligt brug det ikke til kemikalieopbevaring Stinkskabet skal ALTID efterlades med nedtrukket låge (det sparer på energien) Der er en begrænset mængde luft til rådighed. Det er derfor venligt mod de andre stinkskabsbrugere på SUND, at du lukker stinkskabslågen, når stinkskabet ikke er i brug Når du arbejder med farlige stoffer under et punktsug, skal du være opmærksom på, at et punktsug kun virker ordentligt, hvis punktsuget maksimalt er 15 cm fra det emne, der skal suges fra. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 5

6 Ergonomi Pas på din krop Muskel og skelet-besvær står for 50 % af samtlige anmeldte arbejdsbetingede lidelser Indstil stolen, så den passer dig Hold pauser Varier dine arbejdsstillinger Brug underarmsstøtte, for at undgå statisk spænding af nakke- og skuldermuskler Find oplysninger om kemikaliet i Kemibrug.dk Kemibrug er Københavns Universitets database over sikkerhedsdatablade, her kaldet kemikaliebrugsanvisninger. Kemikaliebrugsanvisningen fortæller dig, hvilke risici der er ved arbejde med kemikaliet, hvordan du bortskaffer kemikaliet etc. Kemibrug kan tilgås fra alle computere på KU, også computere logget på det trådløse netværk Edu- Roam. Adgangskravet til kemibrug er, at der står.ku.dk i IP-adressen. I Kemibrug får du adgang til over 9000 kemikaliebrugsanvisninger. Knapt 40% af dem findes også på engelsk. Der skal være udarbejdet kemikaliebrugsanvisninger på alle de kemikalier, som KU anvender. Kan du ikke finde en kemikaliebrugsanvisning på det kemikalie, du skal arbejde med, så kontakt din underviser/vejleder, som dernæst kan bestille kemikaliebrugsanvisningen. Der kan også bestilles engelske oversættelser af de kemikaliebrugsanvisninger, der fortsat kun ligger på dansk. Kemibrugs faremærkning kan nogle gange afvige fra producentens faremærkning. Det er altid faremærkningen i Kemibrug, som skal følges. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 6

7 Hvis uheldet er ude Hvis der sker uheld i laboratoriet er det vigtigt med et rigtigt reaktionsmønster : Reagér hurtigt, men velovervejet og roligt. Arbejdsskader og nærved-ulykker skal altid anmeldes gennem din underviser. Arbejdsskader og nærved-ulykker skal undersøges for at forebygge lignende hændelser. Førstehjælpens 4 hovedpunkter: Stands ulykken Giv livreddende førstehjælp Tilkald nødvendig hjælp Giv almindelig førstehjælp Husk at kontakte vagtstuen på Panum ved opkald til 112 på telefon eller Vagten hjælper redningsfolkene med at finde vej til ulykken. har kunnet påvises i øjets indre allerede efter 25 sekunder. Der skal skylles mindst minutter ved baseskade. Ætsninger Vand er et universalmiddel. Det hjælper altid at skylle med vand. Ved ætsninger skyl, skyl og bliv ved med at skylle. Skyl mens du tager hen på skadestuen, og bliv ved med at skylle, indtil der kommer nogen og tilser dig. Ætsninger er irreversibel nedbrydning af vævet, mens lokalirritation er en inflammation. Syreætsninger giver ofte overfladiske, skorpeagtige ætsninger. Baseætsninger giver dybe ætsninger. Flussyre er blandt de værste, da syren kan angribe knoglevævet. Ætsning af øjne: Når syre rammer øjet, anrettes der skade i løbet af 5 sekunder. Øget tåreproduktion kan give en vis fortynding af syren. Efter en vis tid koagulerer proteiner i vævet i øjets overflade, hvilket medfører, at ætsvirkning af syren ophører, og dermed at skaden ikke forværres. Man siger, at syren forbliver på overfladen. Skader forværres sjældent efter 30 sek., men der anbefales min 5 min skylning. Det basiske stof begynder omgående at ætse, og modsat syreskader holder basiske stoffer aldrig op med at ætse. Uden behandling bliver skaderne derfor omfattende, fordi det basiske stof trænger dybere og dybere ind. Ammonium Øjne: Skyl øjne med øjenbruser. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylning indtil læge overtager behandling. Hud: Omgående skylning med vand, evt. under bruseren. Fjern forurenet tøj. Skyl længe og grundigt. Forsøg ikke neutralisering med syre/base. Indånding: Frisk luft. Lægehjælp. Indtagelse: Giv vand. Fremkald ikke opkastning. Forsøg ikke neutralisering med syre/base. Forbrændinger Skyl straks det forbrændte parti med koldt vand. Fjern løstsiddende tøj over det forbrændte område Bliv ved at skylle Skaf et fad med kuldslået vand Det forbrændte parti dyppes i vandet og holdes der, indtil smerten er forsvundet, dog mindst 1/2 time Et koldt, drivvådt omslag lægges på det forbrændte parti Hvis det skønnes nødvendigt, bringes den forbrændte på skadestuen DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 7

8 Stikskader og stænk på slimhinder I forbindelse med uheld, hvor du udsættes for kontakt med blod og vævsvæsker, ved stik-/skæreuheld eller ved sprøjt/ stænk på slimhinder, kan der være risiko for smitte med Hepatitis B, Hepatitis C og /eller HIV. Du skal altid tage kontakt til skadestuen - så hurtigt som muligt, og i hvert fald inden for samme døgn. På skadestuen tager de stilling til det videre forløb. HUSK øjet er også smittevej for HIV og hepatitis. Beskyt dig selv ved at bruge briller. Stænk på slimhinder Får du blod eller vævsvæske i øjne, mund eller åbne sår, skylles med henholdsvis rigeligt øjenskyllevæske, saltvand eller rent vand. Hudlæsioner Stikker eller skærer du dig på en genstand, som er forurenet med blod eller vævsvæske, skal nedenstående følges: 1. Vask grundigt med vand og sæbe. 2. Pensl såret 2 gange med Klorhexidinsprit 0,5%, hospitalssprit 70% eller jodsprit 2,5%. 3. Henvend dig på skadestuen a. Risikovurdering med henblik på antiviral HIV-profylakse skal foretages i samarbejde med skadestuen b. Afhængig af smitterisiko tages blodprøve for Hepatitis B og C samt HIV-antistoffer c. Blodprøve for HIV-antistof gentages efter 3 måneder d. Blodprøve for hepatitis C antistof gentages efter 6 måneder e. Vaccination mod Hepatitis B f. Difteri- og stivkrampevaccination til alle, som ikke er vaccineret inden for de sidste 10 år. 4. Anmeld altid stikskaden som en arbejdsulykke Skadestuen og 112 Skadestuen er Bispebjerg Skadestue, Bispebjergbakke 23, 2400 København NV. Ring altid 112 ved behov. Hvis du kontakter 112, skal du altid informer den lokale vagtstue: Panum: Overvågningen tlf CSS: Hovedomstillingen, tlf eller tast 9 på en lokaltelefon Teilum: Overvågningen, tlf Ulykkesforsikring tegn din egen! Studerende er normalt ikke dækket af arbejdsskadeloven. Vi anbefaler, at du tegner din egen ulykkesforsikring og tjekker, at den også gælder, både mens du er på dit studie, og mens du arbejder i laboratoriet. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 8

9 Faremærkning af kemikalier Alle kemikalier skal være klassificerede og mærkede og du skal vide, hvad mærkningen betyder. Der findes to parallelle mærkningssystemer. Begge ordninger vil være gyldige mange år frem, og du skal derfor kunne orientere dig i begge mærkningssystemer. Den gamle mærkning er sort på orange baggrund i kvadratiske firkanter og refererer til Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning Bek. Nr. 329 af 16. maj Den nye mærkning er sort på hvid baggrund i en kvadratisk figur (på spidsen) med rød kant. Den nye mærkning CLP-forordningen (Classsification, Labeling, and Packaging) er en EU version af FN s internationale mærkningssystem GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals). SUNDHED Kræftfremkaldende, mutagen og reproduktionsskadelig Ætsende hud/øjne CLP-forordningen CLP-forordningen har fået et nyt piktogram den eksploderende lunge for stoffer med langtidsskadende virkninger. Ligeledes er det tidligere anvendte malteserkors blevet udskiftet med et udråbstegn. I perioden indtil juni 2015 må butikker sælge kemikalier med begge mærkninger, såfremt de er hyldevarer. Først efter 2017 kan det komme på tale at omklassificere eksisterende lagre. Til mærkningen anvendes H (Hazardous-) og P (Precautions-) sætninger (statements). Hazardous statements uddyber f aresymbolets budskab og tilføjer flere informationer. Precautions statements oplyser forsigtighedsregler i forhold til omgang med stoffet. H = Hazardous statement (Faresætning), Alle relevante H-sætninger skal bruges. H-sætningerne omhandler følgende: H200 Fysisk-kemiske farer H300 Sundhedsfarer H400 Miljøfarer FYSISK KEMISK Sundhedsskadelig, lokalirriterende, hudsensibiliserende Akut giftig Trykbeholder med gas Yderst brandfarlig, Meget brandfarlig, brandfarlig Brandnærende EUH-sætninger er H-sætninger, der gælder i hele EU P = Precutionary statement (Sikkerhedssætning) Der skal højst bruges 6 P-sætninger. P-sætningerne omhandler følgende: P Generelle forhold f.eks. opbevaring P Sikkerhed P Sikkerhed/respons P Opbevaring P Bortskaffelse Eksempel på H og P - Natriumhydroxid (NaOH) MILJØ Eksplosiv Ætsende metal Giftig for vandorganismer H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. EUH071: Ætsende for luftvejene. P260: Indånd ikke støv. P280: Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P : VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Til smudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P : VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 9

10 Den gamle mærkning Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning Bek. Nr. 329 af 16. maj 2002 Symbolerne kan opdeles i hhv. SUNDHED BRAND EKSPLOSION Meget giftig Tx Giftig T Sundhedsskadelig Xn Lokalirriterende Xi Ætsende C Brandnærende O Yderst Yderst brandfarlig Fx Brandfarlig F Eksplosiv E Sundhedsfare Tx - meget giftig (very toxic) T - giftig (toxic) C - ætsende (corrosive) Xn -sundhedsskadelig (harmful) Xi - lokalirriterende (irritant) Brand- og eksplosionsfare E - eksplosiv (explosive) Fx - yderst brandfarlig (extremely flammable) F - meget brandfarlig (higly flammable) O - brandnærende (oxidizing) Miljøfare N - miljøfarligt (dangerous for the environment) MILJØ Miljøfarlig N Til mærkningen benyttes R (risiko-) og S (sikkerheds-) sætninger. Risikosætninger uddyber faresymbolets budskab og tilføjer flere informationer. Sikkerhedssætninger oplyser forsigtighedsregler i forhold til omgang med stoffet. Natriumhydroxid (NaOH) Eksempel på R (risiko) og S (sikkerhed) sætninger for R35 alvorlig ætsningsfare S1 opbevares under lås S2 opbevares utilgængelig for børn S37/39 brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ ansigtsskærm under arbejdet. S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 10

11 Alle kemikalier skal være mærkede Alle kemikalier skal være mærket med 1) hvad det er, og 2) hvem det tilhører. Kemikalier skal altid være mærket med de rigtige faresymboler og faresætninger, også selvom det er opløsninger, man selv eller underviseren har blandet. Fra kemibrug.dk kan du udskrive labels med mærkningen. Tommelfingerregel: Du skal sørge for, at alle kemikalieblandinger, som du sætter tilbage i skabet, er mærket korrekt. Det er ikke nok med en tusch på flasken! Ætsende stoffer eksempler Gasser: Syre: Hydrogenchlorid (HCl), hydrogenfluorid (HF) Base: Ammoniak (NH3), methylamin (CH3NH2) Væsker: Syre: Saltsyre (HCl), salpetersyre (HNO3), flussyre (HF), svovlsyre (H2SO4), eddikesyre (CH3COOH), trifluoreddikesyre (CF3COOH) Base: Ethylendiamin (H2NCH2CH2NH2) Akut giftige stoffer eksempler Faste stoffer: Syre: Citronsyre (C6H8O7) Base: Natriumhydroxid (NaOH) Gasser: Nitrøse gasser (NO/NO2), carbonmonoxid (CO), hydrogensulfid (H2S), hydrogencyanid (HCN), chlor (Cl2) Kronisk giftige stoffer Carcinogene stoffer (kræftfremkaldende) Benzen (C6H6), asbest, formaldehyd (HCHO), vinylchlorid (CH2CHCl), chromtrioxid (CrO3), dioxin Væsker: Methanol (CH3OH), anilin (C6H5NH2), nitrobenzen (C6H5NO2), brom (Br2), kviksølv (Hg), flussyre (HF), toluendiisocyanat (CH3C6H3(NCO)2) Faste stoffer: Natriumcyanid (NaCN), arsentrioxid ( arsenik, As2O3), Mutagene stoffer (ændrer arveanlæg) Salpetersyrling (HNO2), ethidiumbromid (C21H20BrN3), 5-bromouracil (C4H3BrN2O2), brom (Br2), natriumazid (NaN3) Teratogene stoffer (fosterskadende) Særlig opmærksomhed ved graviditet. Polychlorerede biphenyler (PCB), dioxin, ethanol, organisk kviksølv, nicotin (C10H14N2), DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 11

12 Brand Det er vigtigt at kende de generelle principper for brandslukning, så man ikke forværrer en brand ved. f.eks. at hælde vand på en oliebrand. Inden øvelsens start skal du orientere dig om, hvor brandudstyret findes, og hvordan det bruges. Lær om brandbekæmpelse og test din viden Besøg Trygfondens brandskole som er udviklet til læring om brandsikkerhed i laboratorier. Se også de illustrative eksempler på YouTube: Ring altid 112, udsæt ikke dig selv for fare og spil ikke helt. Sådan slukker du brande - retningslinjer når der er ild i: Personer: Slukkes med brandtæppe og vand. Pulverslukker eller kulsyreslukker (-78º C) må aldrig bruges mod mennesker. Det kan give forfrysninger. Faste, glødedannende stoffer, fx træ og tekstiler: Slukkes med vand, brandtæppe og / eller kulsyreslukker.* Væsker eller smeltende stoffer, fx benzin og plast: Slukkes med sand, brandtæppe (eller låg ) og / eller kulsyreslukker. Gasser: Sluk for gassen (brug nødstop), kulsyreslukker.* Metaller: Slukkes med sand, brandtæppe (eller låg ); aldrig vand eller kulsyre.* Fedter (i køkkenet): Slukkes med brandtæppe (eller låg ), sand, begrænset kulsyre.* Elektriske installationer: Slukkes med kulsyreslukker, Sluk for strømmen. Pas på med vand.* * Anbefalingerne tager hensyn til, hvilke slukningsmidler der er til rådighed! Til væske eller smeltende stoffer (benzin, plast) - brug aldrig vand Dog kan vand bruges, hvis der sprinkles chemie.fuberlin.de/~tlehmann/unterweisung/wasseraerosol. html Til brande i væsker og fedt bruges et låg eller brandtæppe. Pas på backdraft de/~tlehmann/unterweisung/brandrueckschlag.html Vand på brændende flydende fedt kan forårsage en eksplosion Vand Kulsyre Pulver Personer JA NEJ NEJ Faste stoffer JA NEJ Anvendelig (papir, klude, træ) Væsker NEJ JA JA Gas NEJ JA JA El (PC er, motor) NEJ JA Anvendelig Metal NEJ NEJ Ja (Special) DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 12

13 Evakueringskoncept på KU Alle fakulteter under Københavns Universitet følger samme standarder for sikkerhed og sikring. I tilfælde af nødsituationer, der kræver evakuering, er forholdsreglerne være: 1) Ved evakuering, vil du blive alarmeret ved hjælp af: Alarmklokke, megafon eller råb. 2) Bemærk de grønne flugtvejsskilte i dit område og flugtvejene til nærmeste udgang. Bemærk også placeringen af de nærmeste håndslukningsmidler. 3) I nødsituationer, vil EVAKUERINGSLEDERE hjælpe dig. Evakueringsledere kan genkendes på deres gule veste. 4) Ved evakuering, skal du forlade bygningen omgående og følge flugtvejene, angivet af grønne flugtvejsskilte frem til samlepladsen, hvor du vil modtage yderligere information. Evakueringskonceptet hviler på den antagelse, at der i farlige situationer altid vil være nogle, som tager lederskab. Ledelsen på SUND har således IKKE udpeget særlige evakueringsansvarlige. Det er de enkelte medarbejdere og studerende, som på eget initiativ tager vesten på - og hermed bliver evakueringsledere! KU s bygninger er opdelt i evakueringsområder af overskuelig størrelse. I hvert evakue ringsområde/bygning er ophængt holdere, som indeholder en gul og en orange vest samt evakueringsinstrukser. Instrukserne er på dansk og engelsk. Evakueringsinstrukserne angiver, hvordan evakuerings- og samlepladslederen skal forholde sig, hvor den nærmeste samleplads er etc. Evakueringslederen ifører sig den gule vest og sørger for, at folk kommer ud af bygningen. Samlepladslederen ifører sig den orange vest og går straks hen til samlepladsen og holder samling på de evakuerede. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 13

14 Brug af medstuderende som forsøgpersoner Flere af fakultetets kurser er baseret på, at de studerende selv deltager som forsøgspersoner. Studienævnet for medicin besluttede 8. marts 2006, at følgende skal gælde for invasive forsøg, hvor studerende bruges som forsøgspersoner: 1. De studerende, som medvirker som forsøgspersoner, skal melde sig forud for den dag, hvor undervisningen afholdes 2. Det skal være helt frivilligt for den enkelte studerende, om denne ønsker at medvirke som forsøgsperson, og der må ikke lægges pres på nogen for at formå vedkommende til at deltage 3. Det skal indskærpes af den undervisningsansvarlige, at kun helt raske personer, som ikke indtager medicin, og som ikke er gravide, må deltage som forsøgspersoner 4. De deltagende studerende skal inden øvelsens start underskrive en erklæring om, at de er orienteret om formålet med og indholdet af øvelsen, at de er helt raske, ikke tager medicin og ikke er gravide 5. De deltagende studerende skal skriftligt og inden øvelsens start orienteres om virkningen af de medikamenter, som de efter øvelsesvejledningen skal indtage 6. Medikamenterne skal udleveres af den ansvarlige underviser, og denne skal overvære, at medikamentet indtages af forsøgspersonen 7. Hvis ingen melder sig som forsøgspersoner, skal der være en forberedt alternativ undervisning for den pågældende dag 8. Der er ikke krav om, at der skal være en læge til stede under øvelsen. Arbejdsmiljøloven og lov om undervisningsmiljøvurdering På SUND er det vores politik at både medarbejdere og studerende skal følge retningslinjerne i arbejdsmiljøloven. Siden 2006 har det været lovpligtigt, at alle undervisningsinstitutioner minimum hvert 3. år gennemfører en undervisningsmiljøvurdering (UMV), som skal kortlægge undervisningsmiljøet fysisk, psykisk og æstetisk, og udarbejde handleplaner for forbedringer. Den seneste UMV finder du på Arbejdsmiljøorganisationen på SUND og KU Som studerende er det muligt at deltage i arbejdsmiljøarbejdet på KU. Mere information om arbejdsmiljø på KU: Skal du være forsøgsperson til et ikke-invasivt forsøg, er eneste kriterium for deltagelse, at du har meldt dig frivilligt til det. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 14

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering

KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering KEMIKALIER Ny mærkning og klassificering CLP - Hvad er det, og hvad betyder det for mig? 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V www.i-bar.dk Medarbejdersekretariat: Vester Søgade

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S

Bygninger nr. 41 2007. FarmTest. Gylleforsuring Infarm A/S Bygninger nr. 41 2007 FarmTest Gylleforsuring Infarm A/S Gylleforsuring Infarm A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos en række landmænd i samarbejde med Infarm A/S Af Thorkild Q. Frandsen, Dansk

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Vejledning om rengøringsmidler

Vejledning om rengøringsmidler BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE

MSE A/S ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE ARBEJDSPLADSBESKRIVELSE Arbejdspladsbeskrivelse Indhold Arbejdspladsbeskrivelse... 1 Personlige værnemidler... 5 Krav til værnemidler... 5 Udlevering, betaling, vedligehold og ejerskab... 5 Arbejdsgiveren

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006

Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006 Børns sikkerhed Børns sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen 2006 Tekst: Ernærings- og husholdningsøkonomomer Annelise Bunch og Malene Teller Blume Forbrugerinformationen, februar 2003 Teksten er opdateret af Sikkerhedsstyrelsen,

Læs mere

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier

Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Branchevejledning for bedemænd og ansatte i krematorier Bedemænd og ansatte i krematorier varetager en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at sikre et værdigt forløb i forbindelse med begravelse

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere