Laboratoriesikkerhedsinstruks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratoriesikkerhedsinstruks"

Transkript

1 Laboratoriesikkerhedsinstruks Gode laboratorievaner er en af vejene til et sikrere undervisningsmiljø På SUND indgår laboratorieøvelser som et centralt element i uddannelserne. Foruden at være et pædagogisk supplement til den teoretiske undervisning spiller laboratorieøvelserne også en central rolle i oplæring i god laboratoriepraksis. Københavns Universitet har en klar sikkerhedspolitik, som gælder alle studerende, der bliver undervist i universitetets laboratorier. De studerende skal have læst og forstået de gældende regler for laboratoriearbejde og skal samtidig trænes i selvstændig vurdering af de mange sikkerhedsrisici. Introduktionen til laboratoriesikkerhed på SUND dækker forhold omkring arbejdet i fakultetets øvelseslaboratorier. Sikkerhedsregler i forbindelse med kliniske ophold og for arbejde i tandlægeklinikken følger henholdsvis hospitalernes og tandlægeskolens regler. Sikkerhedsguiden skal læses grundigt, og hvis du har tvivlsspørgsmål, skal de rettes til den ansvarlige underviser. Husk at du får brug for gode og sikre arbejdsvaner den dag, du selv står som underviser eller laboratorieansvarlig. God fornøjelse med laboratoriearbejdet! DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 1

2 Pas på dig selv Lær gode laboratorievaner fra starten Arbejde i laboratoriet og klinikker rummer nogle risici, som du skal tage højde for, hvis du og dine medstuderende skal undgå at komme til skade. De mest basale færdselsregler kan du læse om i denne vejledning. Du skal som studerende være instrueret på en sådan måde, at du kan udføre det eksperimentelle arbejde på en forsvarlig og sikker måde. Din underviser har instruktionspligt over for dig som studerende. Din underviser har planlagt øvelserne, så de er så sikre som muligt at udføre, og din undervisers sikkerhedsinstruktion er lavet på baggrund af din undervisers risikovurdering. På sigt skal du selv kunne kende og forebygge risici. Du er altid forpligtiget til at følge det konkrete kursus sikkerhedsregler. Sikkerhedsinstrukserne i denne skrivelse er meget generelle. Til nogle fag har vi lavet specifikke sikkerhedsinstrukser, som du også skal kende. Til gengæld skal alle instrukser angivet i denne skrivelse kun overholdes, når det er meningsfuldt. Således skal kittel og handsker ikke benyttes, når undervisningen foregår i lokaler, hvor der udelukkende arbejdes med pc er, og der ikke er fare for at blive udsat for kemiske og biologiske risici (f.eks. biofysikøvelser). Du har ansvar for at Være forberedt og have læst øvelsesvejledning og sikkerhedsinstrukser Passe på dig selv og dine medstuderende Medvirke til at holde orden i laboratoriet, og sørge for korrekt affaldshåndtering Overholde de gængse retningslinjer for god praksis under laboratorieøvelser Kunne orientere dig i faremærkning af kemiske stoffer Kende og bruge Kemibrug Spørge, hvis du er i tvivl om noget HUSK Du må kun udføre forsøg, der er godkendt af dine undervisere Du bør oplyse din underviser, hvis du er gravid eller ammende Du bør tegne din egen ulykkesforsikring Ulykker og nærved ulykker skal altid anmeldes til din underviser På de kommende sider kan du læse om: Grundregler for arbejde i laboratoriet Dit beskyttelsesudstyr Ergonomi Kemibrug.dk Hvis uheldet er ude - førstehjælp - ætsninger - forbrændinger - spild Ulykkesforsikring Faremærkning af kemikalier Brand Evakuering Brug af medstuderende som testpersoner Arbejdsmiljølovgivningen og lov om undervisningsmiljøvurdering Mere om arbejdsmiljø på KU og SUND DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 2

3 Grundregler for arbejde i laboratoriet Påklædning i laboratoriet Din påklædning skal være egnet til arbejdet i laboratoriet. Din påklædning skal beskytte dig og sikre dig bevægelsesfrihed. Kitler bruges til alle øvelser hvor nødvendigt se øvelsesvejledning Når du har en kittel på, skal den være lukket Kitlen tages af, når laboratoriet forlades Briller bruges til alle øvelser hvor nødvendigt Brillerne skal ikke sidde i håret men beskytte øjnene Handsker bruges hvor nødvendigt Langt hår skal sættes op Fast fodtøj Ingen flagrende ærmer, jakker eller tørklæder Ingen smykker og ure på hænder og håndled Opførsel i laboratoriet Hold orden i laboratoriet et ryddeligt laboratorium er et sikkert laboratorium Ingen tasker i lokalet (man kan falde over dem, hvis de står på gulvet) Brug altid de påkrævede værnemidler Du må ikke drikke eller spise i laboratoriet Glasudstyr må aldrig bruges til drikkevarer eller mad Du må ikke slikke på fingrene, spidsen af en blyant eller lignende Læbepomade og lignende må ikke påføres i laboratoriet Tyggegummi er ikke tilladt Du må ikke løbe eller gøre pludselige bevægelser Dannelse af aerosoler skal begrænses Mundpippetering er forbudt Ved spild kontakt din underviser Vask altid dine hænder efter øvelsen Orienter dig Sker der en ulykke, er det vigtigt, at du kender placeringen af : Flugtveje Vandhaner Nødbrusere Øjenskylleflasker Ildslukkere Brandtæpper Hovedgashane Forbindingskasse Opsamlingsmateriale til kemikaliespild Telefon God opførsel ved arbejde med kemikalier Orienter dig altid om kemikaliets farlighed inden arbejdet påbegyndes kemikaliebrugsanvisninger kan findes på Du må aldrig smage på kemikalier eller sætte næsen direkte til kemikalier Bland ikke ukendte kemikalier Hold altid på etiketten når du hælder så løber spild ikke ned over etiketten Tør dråber af, der løber ned ad flasken Tør spild op med det samme Gør vægten og bordet rent med det samme Hæld ikke kemikalier tilbage i beholderen Kemikalier må ikke bruges til at lave sjov med andre Misbrug ikke kemikalier (til f.eks. narkosyntese eller eksplosivstoffer) Syre i vand går an vand i syre er ikke til at styre HUSK der er stor forskel på stærke syrer/stærke baser og koncentrerede syrer/ koncentrerede baser Affald Kemikalierester og biologisk affald må ikke komme i afløb eller i papirkurve. Spørg din øvelsesvejleder hvordan de forskellige affaldstyper bortskaffes korrekt. Kanyler, glasskår og andre spidse/skarpe genstande skal i særlig beholder til glasaffald God opførsel ved arbejde med biologiske agenser Biologisk materiale skal altid inaktiveres Stikskader skal altid anmeldes som arbejdsskade DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 3

4 Brug beskyttelsesudstyr når du arbejder Beskyt dig selv brug passende beskyttelsesudstyr såsom kitler, briller, handsker etc. Beskyttelsesudstyret beskytter dine øjne, hud, åndedræt og hørelse. Pas også på dine omgivelser. Undgå at forurene områder uden for laboratoriet. Efterlad derfor altid kitlen inde i laboratoriet og brug altid en handskefri hånd, når du tager telefonen, rører ved dørhåndtag, bruger PC og tastatur etc. Briller Brug altid beskyttelsesbriller til kemiøvelser og til mikrobiologiske øvelser med patogener. Brug briller til dissektionsøvelser for både fixeret og ufixeret væv. Brug briller i tandlægeklinikken til at beskytte mod slim og blod. Øjnenes slimhinder er bl.a. smittevej for HIV og hepatitis. Brillerne skal sidde foran øjnene og IKKE i oppe håret. Bærer du briller med styrke til daglig, vil disse som et kompromis yde en vis beskyttelse. Man kan købe sikkerhedsbriller med styrke. Vi fraråder at bruge kontaktlinser til øvelser. Kontaktlinser gør det svært at skylle øjet grundigt i tilfælde af spild. Såfremt du anvender kontaktlinser, bør dette oplyses vha. et klistermærke på din kittel. Dine medstuderende skal vide, at linsen skal ud, såfremt du får noget i øjet. Bruger du kontaktlinser, skal du selvfølgelig også bruge beskyttelsesbriller. spredning af mikroorganismer. Kitlen skal håndteres og vaskes efter de foreskrevne retningslinjer. Til nogle øvelser vil der være engangskitler, som skal bortskaffes efter kurset. Handsker Handsker skal beskytte din hud og din krop mod optagelse af hudgennemtrængende stoffer. Men huden fungerer også som beskyttelse, hvis den er intakt og velplejet. Hvis du har sår og rifter på hænderne, bør du bruge handsker, da din egen naturlige barriere ikke er intakt. Det anbefales at arbejde uden handsker, når du IKKE har direkte kontakt med farlige stoffer, eller når du IKKE arbejder med ætsende og/eller allergifremkaldende stoffer. Du skal ALTID skylle hænderne ved spild. 1. Handsker skal anvendes så kort tid som muligt men så lang tid som nødvendigt 2. Skift handsker hyppigt 3. Skift forurenet handske med det samme 4. Vask altid hænder, når du forlader laboratoriet 5. Brug altid en handskefri hånd, når du taler i telefon, arbejder ved en computer mm. Kitler Kitler skal bæres til alle relevante øvelser - det vil fremgå af din øvelsesvejledning. Kitler må kun bæres i laboratoriet og skal efterlades i laboratoriet, når du forlader laboratoriet, dvs. ingen kitler på toilettet eller på gangene. Til visse øvelser med mikroorganismer (patogener og GMO), må kitlen under ingen omstændigheder tages ud af selve laboratorielokalet. Dette er for at sikre, at der ikke sker Vælg den rigtige handske Handsken skal beskytte mod kemikalier og mikroorganismer. Som tommelfingerregel er nitril-handsker bedst til kemikalier og latex-handsker bedst til mikroorganismer. Beskyttelsescremer virker IKKE som en handske. Latex kan give allergi, så det kan anbefales at bruge en bomuldshandske under denne. Find den rigtige handske i forhold til det kemikalie, du skal bruge, og hvordan du skal arbejde med kemikaliet. Der er DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 4

5 forskel på at arbejde, hvor kontakt med kemikaliet kun forekommer ved spild, og så på at have hænderne i direkte berøring med kemikaliet. En kemikaliehandskes beskyttelseseffektivitet er defineret ved dens gennembrudstid, som er fra påvirkningen starter til det øjeblik, hvor den første kontakt med kemikaliet opstår. I kemibrug (under pkt C: Forholdsregler ved brug) finder du forslag til konkrete handskevalg. Nogle forhandlere har tilgængelige handskedatabaser med angivelse af handskers gennembrudstid over for forskellige kemikalier. Ved arbejde med ætsende eller allergifremkaldende stoffer anbefales en tynd nitrilhandske, som er en god allround kemikaliehandske. Handsken skiftes umiddelbart ved spild. Ved på forhånd erkendt risiko for direkte kontakt med stoffet skal der fra start bruges en kraftigere handske med længere gennembrudstid over for det specifikke kemikalie. Stoffets farlige egenskaber kan ses i kemibrug.dk. En nitril-handskes gennembrudstid kan forlænges ved at bruge to handsker udenpå hinanden. Det anbefaler vi f.eks. ved dissektionskurset, hvor du har brug for en tynd handske, men har direkte kontakt med formalinfixeret væv. Brug handsken rigtigt Hænder skal være rene og tørre, før handskerne tages på. Brug ikke creme umiddelbart før handskerne tages på. Ringe, ure og armbånd skal tages af. Der kan opstå overfølsomhed over for handsker. De fleste eksempler er overfølsomhed over for latex. Vær opmærksom på tegn på overfølsomhed over for handsker og tag dem alvorligt. Vær opmærksom på, at kemikalier kan gennembryde handsken. Hvis kemikalier trænger gennem handsken, er der optimale betingelser for, at huden kan optage de farlige kemikalier. Når man bruger handsker, bliver huden opkvældet pga. varme og fugtighed. Hænder i handsker er derfor mere sårbare for at optage kemikaliet, end hvis man spilder direkte på huden uden at bære handsker. Desuden giver handsken tæt kontakt mellem hud og kemikaliet, hvis kemikaliet først er trængt igennem handsken. Brug af handske kan derfor give en falsk tryghed, og forkert handskebrug kan gøre mere skade end gavn. Handsker skal derfor altid bruges med omtanke, og nogle gange kan det være bedst at arbejde uden handske. Brug af stinkskab og punktsug Brug stinkskabet til alt arbejde der udvikler skadelige eller ildelugtende gasser, dampe eller støv Kontroller at stinkskabet virker anbring et stykke køkkenrulle forneden på lugen og se om det suges vandret, brug et vaneometer eller tjek at stinkskabets diode lyser grønt Arbejd altid med mindst mulig stinkskabsåbning Hold ansigtet (åndedrætszonen) over stinkskabslågens kant Husk stinkskabet virker kun efter hensigten, hvis døre og vinduer til laboratoriet er lukkede Respekter stinkskabets alarm når den lyder og ret fejlen Hold stinkskabet rent og ordentligt brug det ikke til kemikalieopbevaring Stinkskabet skal ALTID efterlades med nedtrukket låge (det sparer på energien) Der er en begrænset mængde luft til rådighed. Det er derfor venligt mod de andre stinkskabsbrugere på SUND, at du lukker stinkskabslågen, når stinkskabet ikke er i brug Når du arbejder med farlige stoffer under et punktsug, skal du være opmærksom på, at et punktsug kun virker ordentligt, hvis punktsuget maksimalt er 15 cm fra det emne, der skal suges fra. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 5

6 Ergonomi Pas på din krop Muskel og skelet-besvær står for 50 % af samtlige anmeldte arbejdsbetingede lidelser Indstil stolen, så den passer dig Hold pauser Varier dine arbejdsstillinger Brug underarmsstøtte, for at undgå statisk spænding af nakke- og skuldermuskler Find oplysninger om kemikaliet i Kemibrug.dk Kemibrug er Københavns Universitets database over sikkerhedsdatablade, her kaldet kemikaliebrugsanvisninger. Kemikaliebrugsanvisningen fortæller dig, hvilke risici der er ved arbejde med kemikaliet, hvordan du bortskaffer kemikaliet etc. Kemibrug kan tilgås fra alle computere på KU, også computere logget på det trådløse netværk Edu- Roam. Adgangskravet til kemibrug er, at der står.ku.dk i IP-adressen. I Kemibrug får du adgang til over 9000 kemikaliebrugsanvisninger. Knapt 40% af dem findes også på engelsk. Der skal være udarbejdet kemikaliebrugsanvisninger på alle de kemikalier, som KU anvender. Kan du ikke finde en kemikaliebrugsanvisning på det kemikalie, du skal arbejde med, så kontakt din underviser/vejleder, som dernæst kan bestille kemikaliebrugsanvisningen. Der kan også bestilles engelske oversættelser af de kemikaliebrugsanvisninger, der fortsat kun ligger på dansk. Kemibrugs faremærkning kan nogle gange afvige fra producentens faremærkning. Det er altid faremærkningen i Kemibrug, som skal følges. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 6

7 Hvis uheldet er ude Hvis der sker uheld i laboratoriet er det vigtigt med et rigtigt reaktionsmønster : Reagér hurtigt, men velovervejet og roligt. Arbejdsskader og nærved-ulykker skal altid anmeldes gennem din underviser. Arbejdsskader og nærved-ulykker skal undersøges for at forebygge lignende hændelser. Førstehjælpens 4 hovedpunkter: Stands ulykken Giv livreddende førstehjælp Tilkald nødvendig hjælp Giv almindelig førstehjælp Husk at kontakte vagtstuen på Panum ved opkald til 112 på telefon eller Vagten hjælper redningsfolkene med at finde vej til ulykken. har kunnet påvises i øjets indre allerede efter 25 sekunder. Der skal skylles mindst minutter ved baseskade. Ætsninger Vand er et universalmiddel. Det hjælper altid at skylle med vand. Ved ætsninger skyl, skyl og bliv ved med at skylle. Skyl mens du tager hen på skadestuen, og bliv ved med at skylle, indtil der kommer nogen og tilser dig. Ætsninger er irreversibel nedbrydning af vævet, mens lokalirritation er en inflammation. Syreætsninger giver ofte overfladiske, skorpeagtige ætsninger. Baseætsninger giver dybe ætsninger. Flussyre er blandt de værste, da syren kan angribe knoglevævet. Ætsning af øjne: Når syre rammer øjet, anrettes der skade i løbet af 5 sekunder. Øget tåreproduktion kan give en vis fortynding af syren. Efter en vis tid koagulerer proteiner i vævet i øjets overflade, hvilket medfører, at ætsvirkning af syren ophører, og dermed at skaden ikke forværres. Man siger, at syren forbliver på overfladen. Skader forværres sjældent efter 30 sek., men der anbefales min 5 min skylning. Det basiske stof begynder omgående at ætse, og modsat syreskader holder basiske stoffer aldrig op med at ætse. Uden behandling bliver skaderne derfor omfattende, fordi det basiske stof trænger dybere og dybere ind. Ammonium Øjne: Skyl øjne med øjenbruser. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylning indtil læge overtager behandling. Hud: Omgående skylning med vand, evt. under bruseren. Fjern forurenet tøj. Skyl længe og grundigt. Forsøg ikke neutralisering med syre/base. Indånding: Frisk luft. Lægehjælp. Indtagelse: Giv vand. Fremkald ikke opkastning. Forsøg ikke neutralisering med syre/base. Forbrændinger Skyl straks det forbrændte parti med koldt vand. Fjern løstsiddende tøj over det forbrændte område Bliv ved at skylle Skaf et fad med kuldslået vand Det forbrændte parti dyppes i vandet og holdes der, indtil smerten er forsvundet, dog mindst 1/2 time Et koldt, drivvådt omslag lægges på det forbrændte parti Hvis det skønnes nødvendigt, bringes den forbrændte på skadestuen DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 7

8 Stikskader og stænk på slimhinder I forbindelse med uheld, hvor du udsættes for kontakt med blod og vævsvæsker, ved stik-/skæreuheld eller ved sprøjt/ stænk på slimhinder, kan der være risiko for smitte med Hepatitis B, Hepatitis C og /eller HIV. Du skal altid tage kontakt til skadestuen - så hurtigt som muligt, og i hvert fald inden for samme døgn. På skadestuen tager de stilling til det videre forløb. HUSK øjet er også smittevej for HIV og hepatitis. Beskyt dig selv ved at bruge briller. Stænk på slimhinder Får du blod eller vævsvæske i øjne, mund eller åbne sår, skylles med henholdsvis rigeligt øjenskyllevæske, saltvand eller rent vand. Hudlæsioner Stikker eller skærer du dig på en genstand, som er forurenet med blod eller vævsvæske, skal nedenstående følges: 1. Vask grundigt med vand og sæbe. 2. Pensl såret 2 gange med Klorhexidinsprit 0,5%, hospitalssprit 70% eller jodsprit 2,5%. 3. Henvend dig på skadestuen a. Risikovurdering med henblik på antiviral HIV-profylakse skal foretages i samarbejde med skadestuen b. Afhængig af smitterisiko tages blodprøve for Hepatitis B og C samt HIV-antistoffer c. Blodprøve for HIV-antistof gentages efter 3 måneder d. Blodprøve for hepatitis C antistof gentages efter 6 måneder e. Vaccination mod Hepatitis B f. Difteri- og stivkrampevaccination til alle, som ikke er vaccineret inden for de sidste 10 år. 4. Anmeld altid stikskaden som en arbejdsulykke Skadestuen og 112 Skadestuen er Bispebjerg Skadestue, Bispebjergbakke 23, 2400 København NV. Ring altid 112 ved behov. Hvis du kontakter 112, skal du altid informer den lokale vagtstue: Panum: Overvågningen tlf CSS: Hovedomstillingen, tlf eller tast 9 på en lokaltelefon Teilum: Overvågningen, tlf Ulykkesforsikring tegn din egen! Studerende er normalt ikke dækket af arbejdsskadeloven. Vi anbefaler, at du tegner din egen ulykkesforsikring og tjekker, at den også gælder, både mens du er på dit studie, og mens du arbejder i laboratoriet. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 8

9 Faremærkning af kemikalier Alle kemikalier skal være klassificerede og mærkede og du skal vide, hvad mærkningen betyder. Der findes to parallelle mærkningssystemer. Begge ordninger vil være gyldige mange år frem, og du skal derfor kunne orientere dig i begge mærkningssystemer. Den gamle mærkning er sort på orange baggrund i kvadratiske firkanter og refererer til Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning Bek. Nr. 329 af 16. maj Den nye mærkning er sort på hvid baggrund i en kvadratisk figur (på spidsen) med rød kant. Den nye mærkning CLP-forordningen (Classsification, Labeling, and Packaging) er en EU version af FN s internationale mærkningssystem GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals). SUNDHED Kræftfremkaldende, mutagen og reproduktionsskadelig Ætsende hud/øjne CLP-forordningen CLP-forordningen har fået et nyt piktogram den eksploderende lunge for stoffer med langtidsskadende virkninger. Ligeledes er det tidligere anvendte malteserkors blevet udskiftet med et udråbstegn. I perioden indtil juni 2015 må butikker sælge kemikalier med begge mærkninger, såfremt de er hyldevarer. Først efter 2017 kan det komme på tale at omklassificere eksisterende lagre. Til mærkningen anvendes H (Hazardous-) og P (Precautions-) sætninger (statements). Hazardous statements uddyber f aresymbolets budskab og tilføjer flere informationer. Precautions statements oplyser forsigtighedsregler i forhold til omgang med stoffet. H = Hazardous statement (Faresætning), Alle relevante H-sætninger skal bruges. H-sætningerne omhandler følgende: H200 Fysisk-kemiske farer H300 Sundhedsfarer H400 Miljøfarer FYSISK KEMISK Sundhedsskadelig, lokalirriterende, hudsensibiliserende Akut giftig Trykbeholder med gas Yderst brandfarlig, Meget brandfarlig, brandfarlig Brandnærende EUH-sætninger er H-sætninger, der gælder i hele EU P = Precutionary statement (Sikkerhedssætning) Der skal højst bruges 6 P-sætninger. P-sætningerne omhandler følgende: P Generelle forhold f.eks. opbevaring P Sikkerhed P Sikkerhed/respons P Opbevaring P Bortskaffelse Eksempel på H og P - Natriumhydroxid (NaOH) MILJØ Eksplosiv Ætsende metal Giftig for vandorganismer H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. EUH071: Ætsende for luftvejene. P260: Indånd ikke støv. P280: Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P : VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Til smudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P : VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 9

10 Den gamle mærkning Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning Bek. Nr. 329 af 16. maj 2002 Symbolerne kan opdeles i hhv. SUNDHED BRAND EKSPLOSION Meget giftig Tx Giftig T Sundhedsskadelig Xn Lokalirriterende Xi Ætsende C Brandnærende O Yderst Yderst brandfarlig Fx Brandfarlig F Eksplosiv E Sundhedsfare Tx - meget giftig (very toxic) T - giftig (toxic) C - ætsende (corrosive) Xn -sundhedsskadelig (harmful) Xi - lokalirriterende (irritant) Brand- og eksplosionsfare E - eksplosiv (explosive) Fx - yderst brandfarlig (extremely flammable) F - meget brandfarlig (higly flammable) O - brandnærende (oxidizing) Miljøfare N - miljøfarligt (dangerous for the environment) MILJØ Miljøfarlig N Til mærkningen benyttes R (risiko-) og S (sikkerheds-) sætninger. Risikosætninger uddyber faresymbolets budskab og tilføjer flere informationer. Sikkerhedssætninger oplyser forsigtighedsregler i forhold til omgang med stoffet. Natriumhydroxid (NaOH) Eksempel på R (risiko) og S (sikkerhed) sætninger for R35 alvorlig ætsningsfare S1 opbevares under lås S2 opbevares utilgængelig for børn S37/39 brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ ansigtsskærm under arbejdet. S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 10

11 Alle kemikalier skal være mærkede Alle kemikalier skal være mærket med 1) hvad det er, og 2) hvem det tilhører. Kemikalier skal altid være mærket med de rigtige faresymboler og faresætninger, også selvom det er opløsninger, man selv eller underviseren har blandet. Fra kemibrug.dk kan du udskrive labels med mærkningen. Tommelfingerregel: Du skal sørge for, at alle kemikalieblandinger, som du sætter tilbage i skabet, er mærket korrekt. Det er ikke nok med en tusch på flasken! Ætsende stoffer eksempler Gasser: Syre: Hydrogenchlorid (HCl), hydrogenfluorid (HF) Base: Ammoniak (NH3), methylamin (CH3NH2) Væsker: Syre: Saltsyre (HCl), salpetersyre (HNO3), flussyre (HF), svovlsyre (H2SO4), eddikesyre (CH3COOH), trifluoreddikesyre (CF3COOH) Base: Ethylendiamin (H2NCH2CH2NH2) Akut giftige stoffer eksempler Faste stoffer: Syre: Citronsyre (C6H8O7) Base: Natriumhydroxid (NaOH) Gasser: Nitrøse gasser (NO/NO2), carbonmonoxid (CO), hydrogensulfid (H2S), hydrogencyanid (HCN), chlor (Cl2) Kronisk giftige stoffer Carcinogene stoffer (kræftfremkaldende) Benzen (C6H6), asbest, formaldehyd (HCHO), vinylchlorid (CH2CHCl), chromtrioxid (CrO3), dioxin Væsker: Methanol (CH3OH), anilin (C6H5NH2), nitrobenzen (C6H5NO2), brom (Br2), kviksølv (Hg), flussyre (HF), toluendiisocyanat (CH3C6H3(NCO)2) Faste stoffer: Natriumcyanid (NaCN), arsentrioxid ( arsenik, As2O3), Mutagene stoffer (ændrer arveanlæg) Salpetersyrling (HNO2), ethidiumbromid (C21H20BrN3), 5-bromouracil (C4H3BrN2O2), brom (Br2), natriumazid (NaN3) Teratogene stoffer (fosterskadende) Særlig opmærksomhed ved graviditet. Polychlorerede biphenyler (PCB), dioxin, ethanol, organisk kviksølv, nicotin (C10H14N2), DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 11

12 Brand Det er vigtigt at kende de generelle principper for brandslukning, så man ikke forværrer en brand ved. f.eks. at hælde vand på en oliebrand. Inden øvelsens start skal du orientere dig om, hvor brandudstyret findes, og hvordan det bruges. Lær om brandbekæmpelse og test din viden Besøg Trygfondens brandskole som er udviklet til læring om brandsikkerhed i laboratorier. Se også de illustrative eksempler på YouTube: Ring altid 112, udsæt ikke dig selv for fare og spil ikke helt. Sådan slukker du brande - retningslinjer når der er ild i: Personer: Slukkes med brandtæppe og vand. Pulverslukker eller kulsyreslukker (-78º C) må aldrig bruges mod mennesker. Det kan give forfrysninger. Faste, glødedannende stoffer, fx træ og tekstiler: Slukkes med vand, brandtæppe og / eller kulsyreslukker.* Væsker eller smeltende stoffer, fx benzin og plast: Slukkes med sand, brandtæppe (eller låg ) og / eller kulsyreslukker. Gasser: Sluk for gassen (brug nødstop), kulsyreslukker.* Metaller: Slukkes med sand, brandtæppe (eller låg ); aldrig vand eller kulsyre.* Fedter (i køkkenet): Slukkes med brandtæppe (eller låg ), sand, begrænset kulsyre.* Elektriske installationer: Slukkes med kulsyreslukker, Sluk for strømmen. Pas på med vand.* * Anbefalingerne tager hensyn til, hvilke slukningsmidler der er til rådighed! Til væske eller smeltende stoffer (benzin, plast) - brug aldrig vand Dog kan vand bruges, hvis der sprinkles chemie.fuberlin.de/~tlehmann/unterweisung/wasseraerosol. html Til brande i væsker og fedt bruges et låg eller brandtæppe. Pas på backdraft de/~tlehmann/unterweisung/brandrueckschlag.html Vand på brændende flydende fedt kan forårsage en eksplosion Vand Kulsyre Pulver Personer JA NEJ NEJ Faste stoffer JA NEJ Anvendelig (papir, klude, træ) Væsker NEJ JA JA Gas NEJ JA JA El (PC er, motor) NEJ JA Anvendelig Metal NEJ NEJ Ja (Special) DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 12

13 Evakueringskoncept på KU Alle fakulteter under Københavns Universitet følger samme standarder for sikkerhed og sikring. I tilfælde af nødsituationer, der kræver evakuering, er forholdsreglerne være: 1) Ved evakuering, vil du blive alarmeret ved hjælp af: Alarmklokke, megafon eller råb. 2) Bemærk de grønne flugtvejsskilte i dit område og flugtvejene til nærmeste udgang. Bemærk også placeringen af de nærmeste håndslukningsmidler. 3) I nødsituationer, vil EVAKUERINGSLEDERE hjælpe dig. Evakueringsledere kan genkendes på deres gule veste. 4) Ved evakuering, skal du forlade bygningen omgående og følge flugtvejene, angivet af grønne flugtvejsskilte frem til samlepladsen, hvor du vil modtage yderligere information. Evakueringskonceptet hviler på den antagelse, at der i farlige situationer altid vil være nogle, som tager lederskab. Ledelsen på SUND har således IKKE udpeget særlige evakueringsansvarlige. Det er de enkelte medarbejdere og studerende, som på eget initiativ tager vesten på - og hermed bliver evakueringsledere! KU s bygninger er opdelt i evakueringsområder af overskuelig størrelse. I hvert evakue ringsområde/bygning er ophængt holdere, som indeholder en gul og en orange vest samt evakueringsinstrukser. Instrukserne er på dansk og engelsk. Evakueringsinstrukserne angiver, hvordan evakuerings- og samlepladslederen skal forholde sig, hvor den nærmeste samleplads er etc. Evakueringslederen ifører sig den gule vest og sørger for, at folk kommer ud af bygningen. Samlepladslederen ifører sig den orange vest og går straks hen til samlepladsen og holder samling på de evakuerede. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 13

14 Brug af medstuderende som forsøgpersoner Flere af fakultetets kurser er baseret på, at de studerende selv deltager som forsøgspersoner. Studienævnet for medicin besluttede 8. marts 2006, at følgende skal gælde for invasive forsøg, hvor studerende bruges som forsøgspersoner: 1. De studerende, som medvirker som forsøgspersoner, skal melde sig forud for den dag, hvor undervisningen afholdes 2. Det skal være helt frivilligt for den enkelte studerende, om denne ønsker at medvirke som forsøgsperson, og der må ikke lægges pres på nogen for at formå vedkommende til at deltage 3. Det skal indskærpes af den undervisningsansvarlige, at kun helt raske personer, som ikke indtager medicin, og som ikke er gravide, må deltage som forsøgspersoner 4. De deltagende studerende skal inden øvelsens start underskrive en erklæring om, at de er orienteret om formålet med og indholdet af øvelsen, at de er helt raske, ikke tager medicin og ikke er gravide 5. De deltagende studerende skal skriftligt og inden øvelsens start orienteres om virkningen af de medikamenter, som de efter øvelsesvejledningen skal indtage 6. Medikamenterne skal udleveres af den ansvarlige underviser, og denne skal overvære, at medikamentet indtages af forsøgspersonen 7. Hvis ingen melder sig som forsøgspersoner, skal der være en forberedt alternativ undervisning for den pågældende dag 8. Der er ikke krav om, at der skal være en læge til stede under øvelsen. Arbejdsmiljøloven og lov om undervisningsmiljøvurdering På SUND er det vores politik at både medarbejdere og studerende skal følge retningslinjerne i arbejdsmiljøloven. Siden 2006 har det været lovpligtigt, at alle undervisningsinstitutioner minimum hvert 3. år gennemfører en undervisningsmiljøvurdering (UMV), som skal kortlægge undervisningsmiljøet fysisk, psykisk og æstetisk, og udarbejde handleplaner for forbedringer. Den seneste UMV finder du på Arbejdsmiljøorganisationen på SUND og KU Som studerende er det muligt at deltage i arbejdsmiljøarbejdet på KU. Mere information om arbejdsmiljø på KU: Skal du være forsøgsperson til et ikke-invasivt forsøg, er eneste kriterium for deltagelse, at du har meldt dig frivilligt til det. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratoriesikkerhedsinstruks side 14

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

Sikkerhed i laboratoriet

Sikkerhed i laboratoriet Sikkerhed i laboratoriet Kemisk viden er baseret på eksperimenter og erfaring. Derfor er det eksperimentelle arbejde et særkende for kemiundervisningen. Det kan dog være farligt at arbejde i kemilaboratoriet,

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø

Cab-Dan ApS Mådevej Esbjerg Ø Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1812992 Revideret den: 6-6-2006 Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Saltsyre 30 % Anvendelse: Opløsningsmiddel

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-mip TK 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-mip TK PR-nr.: 1239727 Anvendelse: Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36

Sikkerhedsdatablad. Lynflex Rørrens 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Tåstruphøj 36 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revision: 06-03-2008 / BR FR Kemi ApS Erstatter den: Tåstruphøj 36 Anvendelse: Rensning

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1781604 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. STAYCLEAN Side 1 Dato: 08/01/2004 Version: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Identifikation af virksomheden: STAYCLEAN Advanced Engineering Limited Guardian House

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde)

Sikkerhedsdatablad. Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf (kontaktes ved nødstilfælde) 1. Identifikation af produktet og leverandøren Navn: FRESH WC Leverandør: Scandiaqualine, Erhvervsvej 3, 6800 Varde, tlf. 75223333 (kontaktes ved nødstilfælde) Producent: BUCK-Kemie GmbH, Hertzstr. 1,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Orange - universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1981 Leverandør: Sodasan

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn EUROCLEAN FRI SAN NEUTRAL Artikelnummer 648001 Anvendelse/Produkttype Leverandør Toiletrengøringsmiddel Nilfisk-Advance

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

SIKKERHEDSDATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 18.02.2006 Revisionsdato: 13.02.2009 Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-oxonia active S 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3-oxonia active S PR-nr. 841193 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Bente Nesting Kemiingeniør / Rådgiver A day with Bureau Veritas (video) Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Introduktion til renrummet

Introduktion til renrummet Introduktion til renrummet - - - Under stadig udarbejdelse - - - Version 1 Opdateret 16. december 2009 Indhold Side Overordnet - - 2 Adgang til bygningen - - 3 Beklædning - - 4 Renrumsadfærd - - 4 Almindelige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSRENSER Anvendelse:

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Privat husholdning. Leverandør: Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 53 4140 Borup

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSVEDLIGEHOLDER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 169405 VIDEOJET MAKEUP FLUID

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC

Leverandørbrugsanvisning I henhold til 91/155 EC, 93/112 EC, 2001/58 EC Side 1/5 1 Produktidentifikation og leverandør Anvendelsesområde: Desinfektionsmiddel til professionelt brug. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey Information: JohnsonDiversey, tlf. 70 10 41 14 Ved ulykke:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: 067865 Revideret den: 7062005 / LW Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE VERSION 1.2 OPDATERET DATO : 13/12/2001 1 IDENTIFIKATION HANDELSBETEGNELSE DESILIIN KLOV ANVENDELSES OMRÅDE DESINFEKTION TIL KLOVBÆRENDE DYR HJÆLPER TIL SUNDE KLOVE LEVERANDØR LINDS AS Blüchersvej 3-7480

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Incidin 03

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Incidin 03 Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Incidin 03 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Incidin 03 PR-nr.: 217446 Anvendelse: Desinfektionsmiddel til industriel brug

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900

EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900 EO-Sikkerhedsdatablad nr. ZZ0838001 Dato: 06.04. DIN 52900 Graviertechnik Handelsnavn GRAVOXYD Sværtningsbejdse GR-K, Kat.-nr. 838 Anvendelsesformål Sværtning af graveringer på messing, og sølv og hurtigbrunering

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER

AFKALKER TIL KAFFEMASKINER da LEVERANDØRBRUGSANVISNING FLYDENDE Revisionsdato: 30. Nov. 2005 erstatter: 5. Dec. 2002 Databladsnr.: 1504 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Varetype: FLYDENDE Leverandør:

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC DESI EXTRA 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC DESI EXTRA Desinfektionsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 2055823 Anvendelsesområde: Professionel vask af tekstiler. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand

Vanskelige opgaver: 2 ltr. til 10 ltr. vand Produktinfoblad Højalkalisk grundrengøringsmiddel Anvendelse: Til rengøring af alle vaskbare gulve. Kan med fordel anvendes i værksteder, motorer, lastbiler, restauranter, storkøkkener, levnedsmiddelindustrien,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: ivarit Unico Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Unico Anvendelse: Vådrumsplade Leverandør: ivarsson & Co A/S Tlf.: 73 66 19 99 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent)

1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR. : +45 82 12 12 12 (Giftlinien i Danmark, Bispebjerg hospital døgn åbent) 1. IDENTIFIKATION AF SAMMENSÆTNING OG PRODUCENT/LEVERANDØR Handelsnavn Anvendelsesområde : : Til overfladebehandling af både. Vare nr. : Leverandør Adresse : Nautica Marine : Næsvej 9 5610 Assens Telefonnummer

Læs mere

Vitagro professionel drivhusgødning

Vitagro professionel drivhusgødning Revisionsdato: 14. februar 2012 1. Udgave. Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Vitagro professionel drivhusgødning Gødning. Leverandør: Bayer A/S Bayer Environmental

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-hypochloran SP 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: P3-hypochloran SP PR. nr. 1229510 Desinfektionsmiddel til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KALCEDON. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD KALCEDON. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet Fortynder 1 af 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produkt : Acetone 2-propanon Beskrivelse :

Læs mere