VI VIL IKKE HA` DET Arbejdsmiljø Carlsberg Danmark Rasmus Graversen Tapperichef MSSM 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI VIL IKKE HA` DET Arbejdsmiljø Carlsberg Danmark Rasmus Graversen Tapperichef MSSM 2011"

Transkript

1 VI VIL IKKE HA` DET Arbejdsmiljø Carlsberg Danmark Rasmus Graversen Tapperichef MSSM 2011 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2009/JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN

2 CARLSBERG FREDERICIA SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 2

3 Arbejdsmiljøorganisation i Carlsberg Danmark Fredericia HAMU Fredericia AMUSU Salg og Stabe SI-gruppe Salg/Adm. Vest AMU læsk AMU ØL SI-gruppe Terminal Vest AMU Logistik Arbejdsmiljøudvalgets opgaver er blandt andet: APV (Arbejdspladsvurdering) gennemførelse og opfølgning Bidrage til reduktion af arbejdsulykker med og uden fravær Undersøgelse af arbejdsulykker og nærved uheld Diverse arbejdsmiljøopfølgning støj, kemikalier, ventilation m.m. SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 3

4 Certificeringsstatus Vores udgangspunkt! Carlsberg Danmark Supply Chain er certificeret efter: ISO 9001 kvalitet ISO miljø Vand/Energi/Afald TCCMS Coca-Cola eget certificeringssystem i kvalitet og miljø OHSAS Arbejdsmiljø Carlsberg Læsk TCCMS Coca-Cola s eget certificeringssystem indenfor arbejdsmiljø ISO Carlsberg Læsk Carlsberg Danmark blev i 2010 bl.a. auditeret i: Social Compliance audit på Carlsberg Læsk Krav til leverandører til McD Vi skal fremstille øl og læskedrikke efter de krav som er stillet fra Carlsberg Breweries Coca-Cola Nordic Services SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 4

5 Strategi for HAMU Carlsberg Danmark Fredericia Carlsberg Fredericias vision er: O Arbejdsulykker O Påbud OHSAS Certificering senest 2012 Reduktion i antallet af arbejdsulykker med 53% i forhold til 2009 (reduceres med 14 arbejdsulykker) Der skal minimum registreres 210 nærved uheld ulykkesfrekvensen skal reduceres med 60% i forhold til 2009 Fraværsfrekvens skal reduceres med 48% i forhold til 2009 Synlighed/Holdninger/ Adfærd/Involvering APV Forebyggende arbejdsmiljøarbejde Kompetenceudvikling Carlsberg Fredericia skal have en enkel og effektiv arbejdsmiljøorganisation Carlsberg Fredericias arbejdsmiljøorganisation skal være veldefineret og uddannet som minimum efter gældende lovgivning Carlsberg Danmarks Arbejdsmiljøpolitik SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 5

6 Arbejdsmiljø strategi 2010 Arbejdsmiljø mål og Carlsberg Læsk strategi Carlsberg Læsk SIU - Jens Hansen/Rasmus Graversen

7 Arbejdsmiljø - Strategi Signal VI VIL IKKE HAVE DET Adfærdsbestemte arbejdsskader skal være NO-GO Vi vil eksponere os selv, vores succeser og vores udfordringer Det forpligter! Målsætningen om antal arbejdsskader ændres fra 8 til 0 Vi vil fortsat kortlægge vores rejse og ITALESÆTTE vores budskab Sikkerhedskampagner 13-sikre Find 5-fejl Den sikre afdeling Og andre aktuelle kampagner Uddannelse ARBEJDSSKADER PSYKISK ARBEJDSMILJØ SYGEFRAVÆR Alle medlemmer af sikkerhedsgrupper og arbejdsmiljøudvalg skal have den lovpligtige og relevant uddannelse Forbyggende arbejdsmiljøarbejde Registrering af antal Nær ved uheld øges og ændres til Forebyggende sikkerhedshandling Psykisk arbejdsmiljø En mærkesag i SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 7

8 SIKKERHED LÆSK 2006 ÅTD 2010 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2009/JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN

9 Arbejdsmiljø Læsk - Mål og opfyldelse Actual 2006/2007 Mål 2008 Arbejdsulykker med fravær 26/17 8 Arbejdsulykker uden fravær 32/26 - Forebyggende arbejdsmiljø handlinger 15/50 65 Påbud?/1 0 Arbejdsmiljø kampagner 0 - SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 9

10 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER VORES REJSE PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 10

11 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 11

12 Arbejdsmiljø strategi 2010 Arbejdsmiljøkampagner Carlsberg Læsk Carlsberg Læsk SIU - Jens Hansen/Rasmus Graversen

13 Arbejdsmiljørepræsentant Opgaven! Som arbejdsmiljørepræsentant i Fredericia vil du sammen med din sikkerhedsleder bl.a. beskæftige dig med nedenstående: Arbejde aktivt med sikkerhed på arbejdspladsen, herunder: Sikre at sikkerhedsmæssige forhold bliver overholdt og bragt i orden. Deltage aktivt i sikkerhedsgruppemøder Bidrage til daglig APV (herunder også støj og psykisk arbejdsmiljø) Arbejde aktivt med registrering af nærved-uheld og arbejdsskader Instruere nyansatte i sikkerhed Lave forebyggende sikkerhedsarbejde Være indstillet på at uddanne dig inden for sikkerhed, herunder: Deltage i lovpligtige kurser omhandlende sikkerhed Yderlig dygtiggørelse efter behov (eks. OutLook, Q-doc og div. arbejdsmiljø kurser) Kunne betjene en PC med henblik på registreringer og finde div. sikkerhedsværktøjer i vores systemer Desuden har du motivation og lyst til at: Kommunikere og formidle sikkerhedsbudskabet Brænde for et godt arbejdsmiljø og tage ejerskab for sikkerhedsopgaverne Samarbejde med kollegaer og ledelsen vedr. sikkerhed Endelig skal du have modet til at gå forrest og evnerne til at sælge sikkerhedsbudskabet: Vi vil ikke have arbejdsskader Marts 2010 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN

14 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 14

15 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 15

16 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 16

17 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER Sikkerhedslederen Magasinet om arbejdsmiljø i praksis Signalværdi: Vi vil ikke ha det Carlsberg Læsks produktionsanlæg i Fredericia har nedbragt antallet af arbejdsulykker markant Omdøbt udvalg Carlsberg Læsks sikkerhedsudvalg blev omdøbt til arbejdsmiljøudvalget i maj 2009 ud fra et ønske om at skabe en bredere indsats for arbejdsmiljøet PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 17

18 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 18

19 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET 1. KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! December??? SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 19

20 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 20

21 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK Nødberedskabsøvelse med evakuering og evaluering! GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER Nødberedskabsplan for Coca-Cola Tapperierne Reaktionsplan ved Brand Personskade Miljøuheld Du opdager Røg, flammer En skadet person? Spild til kloak eller på jord Alarmér/kontakt (Ring lokal) Oplys: Hvem, hvad, hvor Ved behov for evakuering eller ved strømnedbrud Affald Via kloak Rapportér Spørgsmål Generelt Brug brandtryk eller Ring Alarmcentral 112 Informér Port 3648 og 3608 Red mennesker i fare Sluk med slukningsudstyr Begræns branden luk døre Alvorlig ulykke Ring Alarmcentral 112 Hvis det ikke haster - kontakt Oplys Informér ALTID Port 3648 og 3608 Stands ulykken Advar andre Vurder skaden Yd førstehjælp Spild/lækage af: olie, kemikalier affald, råvarer, læskedrik el. lign. HVAD GØR DU? Råb Alle ud Medarbejdere med gæster har ansvaret for evakuering af disse (Receptionen medbringer dagens gæsteliste til samlingspladsen) Følg anvisninger fra evt. afmærket personale Følg Vejledning i sortering af affald Ved risiko for slukningsvand i regnvandskloak. Informer Brandvæsen Beredskabschef 3619/3605 Miljøafvigelsesrapport Beredskabschef 3619/3605 Følg Vejledning i sortering af affald Vagtgående P-leder 3608 Anmeld ulykke/nærved uheld Vagtgående P-leder 3608/3637 Jord og kloak (regnvand / processpildevand) Vagtgående P-leder 3608/3619 Stands uheldet Husk værnemidler Begræns udslip Benyt miljøberedskabsudstyr Afspær kloak med: Kattegrus, slange/måtte Opsaml/opsug Følg Vejledning i sortering af affald OBS Farligt affald. P-leder kontakter ved udslip til kloak Vagt energicenter 6140/6126 Miljøkoordinator 3612/6149 Miljøafvigelsesrapport Miljøkoordinator 3612/3619 Udslip til luft Gasudslip eller støv (f.eks. fra trykflasker, klor, naturgas eller sukkerstøv) Naturgas, gas fra trykflasker, sukkerstøv Vagtgående P-leder 3608/3619 Advar andre Forlad evt. berørt lokale Vurder behov for evakuering Forlad straks området via nødudgang GÅ direkte til SAMLINGSSTED vist på kort med: Følg Vejledning i sortering af affald Miljøkoordinator 3612/6149 Miljøafvigelsesrapport Miljøkoordinator 3612/3619 Sammenblanding af kemikalier Vagtgående P-leder 3608/3619 Koordinerende Sikkerhedsrep Miljøkoordinator 3612 Beholderen bliver varm eller danner gasser Advar andre Bring beholder til et forsvarligt sted i det fri Forlad evt. lokalerne Følg Vejledning i sortering af affald P-leder kontakter ved udslip til kloak Vagt energicenter 6140/6126 Miljøkoordinator 3612/6149 Miljøafvigelsesrapport Miljøkoordinator 3612/6149 PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 21

22 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK REN FABRIK MED FOKUS PÅ FSH Der er sammenhæng mellem orden, ryddelighed og sikkerhed!!! GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/ /JENS HANSEN && RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 22

23 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET KAIZEN Carlsberg Læsks månedlige nyhedsbrev italesætter.. AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 23

24 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK Flere italesættende arbejdsmiljøkampagner! GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 24

25 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK GØR NOGET KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! Anonym arbejdsmiljøundersøgelse! Ja Nej 9. Min mærmeste leder reagere beslutsomt, når der opstår problemer omkring sikkerheden Jeg ved hvordan jeg arbejder sikkert med mine arbejdsopgaver? Min nærmeste leder er villig til at lytte til mine problemer med arbejdet? Min nærmeste leder bruger tilfredsstillende ledelsesmetoder? Jeg bøjer nogle gange sikkerhedsreglerne, så jeg kan gøre arbejdet lettere og bedre? Ved at ignorere sikkerhedsreglerne glider arbejdet nogle gange lettere? SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 25

26 % SIKKERHED CARLSBERG LÆSK FRAVÆRSTREND CARLSBERG LÆSK GØR NOGET 12 KAIZEN AI PRIORITER FOKUSER PAIN FACTOR VI VIL IKKE HAVE DET!!! 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 26

27 Elementer i projekt Safe Site ARBEJDS TILLADELSER P(P)PE Personal (Incl. Product) Protective Equipment HYGIEJNE REGLER INDKØRSELS TILLADELSER SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 27

28 ANALYSE AF 2010 RESULTAT: KONKLUSION: Arbejdsskade med fravær Fraværs type 70% Kvinder Alder 40+ Tidsrum mellem 16:00 og 19:00 Ugedag onsdag Område F3 tørdel Skadestype stik og skæreskade SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN

29 2011 SAFE SITE PPE GO-SEE Ken Woodward C-LEAN SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 29

30 Arbejdsmiljø Læsk - Mål og opfyldelse Actual 2006/07 Mål/Act 2008 Mål/ Act 2009 Mål/Act 2010 Mål 2011 Actual 2011 Arbejdsulykker med fravær 26/17 8/9 0/9 0/3 0 1 Arbejdsulykker uden fravær 32/26 -/25 13/25 13/ Forebyggende arbejdsmiljø handlinger 15/50 65/28 80/28 80/ Påbud?/1 0/0 0/0 0/4 0 0 Arbejdsmiljø kampagner 0 -/3 3/3 5/5 8 8 SIKKERHED CARLSBERG LÆSK 2006/2011 JENS HANSEN & RASMUS CHRISTIAN GRAVERSEN Page 30

31 SPØRGSMÅL? Hvad har vi gjort for at få vores medarbejdere til at bidrage positivt til vores målsætninger? SVARET LIGGER I VORES SIGNALER OG SPROG: SIGNAL - VI VIL IKKE HAVE ARBEJDSKADER INVOLVERING I MÅLSÆTNINGER, RETNING OG MENING VI SPØRGER - MED HVIS VILJE SKER SKADEN? HVAD ER DER I DET FOR DIG AT UNDGÅ EN SKADE? DET OK AT HJÆLPE EN KOLLEGA! DU SKAL TAGE ANSVAR FOR DIG SELV, OG ANDRE VI FOKUSERER PÅ RAMMER OG ADFÆRD VI FEJRE VORES SUCCESER OG PRÆMIERER MÅLOPFYLDELSE VI ITALESÆTTER VORES MÅLSÆTNING, IGEN OG IGEN OG

32 32 HVIS DU VIL ÆNDRE ALVERDEN MED HELD BEGYND I DENS CENTRUM START MED DIG SELV

33 Questions Comments?

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Introduktion/instruktionsskema for nye. medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Introduktion/instruktionsskema for nye medarbejdere ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Medarbejder: Dette skema er udformet som en hjælp til dig som ny medarbejder, ledelsen og sikkerhedsgruppen ved

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

April 2015 HÅ NDBOG FOR TRÅNSPORT ÅF HÅLM TIL FYNSVÆRKET

April 2015 HÅ NDBOG FOR TRÅNSPORT ÅF HÅLM TIL FYNSVÆRKET April 2015 HÅ NDBOG FOR TRÅNSPORT ÅF HÅLM TIL FYNSVÆRKET Generelle forhold Leverancerne, lastbilerne og chaufførerne skal overholde kravene i den indgåede leverandør- /transportkontrakt. Halmleverandøren

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere