Lars Svenning Andersen. Funktionærret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Svenning Andersen. Funktionærret"

Transkript

1 Lars Svenning Andersen Funktionærret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004

2 Indholdsfortegnelse Funktionærloven 1 Register 9 Indledning Om systematikken Særligt om dommene 12 A. Funktionærlovens historie 15 B. FUL's personkreds 21 B.I. Funktionær efter loven 21 B.I.l. Generelt 21 B Vejledende momenter ved tvivl om funktionærstatus.. 22 B.I.2. Arbejdets art 26 B.I.2.1. Handel (køb og salg) 27 B.I Butiksarbejde 27 B.I Handelsrejsende og lignende 32 B.I Restaurationspersonale 33 B.I Andet salgspersonale 35 B.I.2.2. Kontorarbejde 37 B.I.2.3. Lagerekspedition m.v 39 B.I.2.4. Teknisk bistandsydelse 42 B.I.2.5. Klinisk bistandsydelse 45 B.I.2.6.»Overvejende«funktionærarbejde 48 B.I.2.7. Arbejdsledelse 49 B.I.3. 8-timers reglen 52 B Tjenestestilling 56 B.I.4.1. Generelt 56 B Direktører 58 B.I.4.3. Forretningsførere, bestyrere o.l 62 VII

3 B.I.4.4. Bestyrelsesmedlemmer, aktionærer m.v 63 B.I.4.5. Handelsrejsende 66 B Andre 69 B.I Ansættelses- eller samarbejdsforhold? 70 B.I Selvstændige ansættelsesforhold 70 B.II. Funktionær efter overenskomst/aftale 73 B.ffl. Ikke funktionærer - 1, stk B.IH.l. Lærlinge og elever 76 - Lov om erhvervsuddannelser (EUL) 76 B.m.1.1. Lærlinge 76 B.IH.l.2. Tjenestemænd 79 B.III Sømandsloven 80 B.IV. Lovens betydning for ikke-funktionærer 81 B.V. Den geografiske afgrænsning 83 B.V.l. Arbejde i Danmark 88 B.V.2. Arbejde i udlandet 88 B.V.3. Udlændinges arbejde i Danmark 97 C. Forhold ved ansættelsen 99 C.I. Avertering, ansættelsessamtale m.v 99 Cl. 1. Generelt 99 C.I.2. Ligebehandling 102 C.I.3. Forskelsbehandling på grundlag af race, religion, overbevisning m.v 103 C.I.4. Brug af helbredsoplysninger m.v 103 C.I.5. Særligt om graviditet 108 C.II. Ansættelsesaftalens indhold 110 C.II.l. Krav om ansættelsesbeviser 111 C.II Generelt 111 C.II.1.2. Om godtgørelse efter C.II.2. Hvornår foreligger en aftale? - betingede aftaler 120 C.II.3. Aftalens parter 122 C.H.3.1. Krav om myndighed 122 C.II.3.2. Hvem er rette arbejdsgiver 123 C.II.4. Ansættelsesområdet - stillingens titel og indhold 126 C.II.5. Tiltrædelse og arbejdstid 127 C.II.6. Lønnen 128 C.II.6.1. Særligt vedrørende provision 128 C.II.6.2. Fri bil/kørselsgodtgørelse 129 vm

4 C.II.6.3. Dækning af udlæg i øvrigt 129 C.II.6.4. Andre lønandele som gratiale, tantieme, overskudsandel, fri telefon, fri bolig etc 130 C.II.6.5. Lønregulering 130 C.II.7. Særlige opsigelsesvilkår 131 C.II.7.1. Prøvetid 131 C.II.7.2. Midlertidig ansættelse 132 C.II.7.3. Tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse 132 C.II.7.4. Gensidig forlængelse af opsigelsesvarsler 132 C.II dages reglen 132 C.II.8. Aftale om ferie 132 C.II.9. Konkurrence- og kundeklausuler 133 C.II. 10. Funktionærens sikkerhedsstillelse - FUL C.II. 11. Andre ansættelsesvilkår 134 C.II.12. FUL 21 -ugyldige aftaler 135 C.II.13. Voldgift contra domsforhandling 141 C.m. Krav om faktisk tiltræden 142 C.III.l. Tilregnelig udeblivelse 142 C.III.2. Utilregnelig udeblivelse, sygdom m.v 144 C.III.3. Opsigelse før tiltræden 146 C.IV. Forudsætninger knyttet til ansættelsen 150 C.rV.l. Urigtige oplysninger og urigtige forudsætninger 150 C.rV.2. Bristede forudsætninger ved tiltræden 152 CV. Foreningsfrihedsloven 154 C.VI. Persondataloven 155 C.VI.1. Registrering af personoplysninger 155 C.VI.2. Almindelige personoplysninger 157 C.VI.3. Følsomme personoplysninger 158 C.VI.4. Anmeldelse og tilladelse - Datatilsynet 161 D. Forhold under ansættelsen 165 D.I. Generelt om ansættelsesaftalen 165 D.I.l. Aftalens forståelse og udfyldning 166 D.I.2. Forholdet til FUL D.I.3. Ugyldige aftaler - aftalelovens regler 171 D.I.4. Bristede forudsætninger 173 D.I.5. Ændringer i ansættelsesaftalen generelt 176 D.H. Arbejdets indhold 178 D.II.l. Generelt 178 IX

5 X D.II.2. Ændring af arbejdsvilkårene 182 D.n.2.1. Midlertidige ændringer 182 D.II.2.2. Vedvarende ændringer 185 D.m. Arbejdstiden 189 D.III.1. Generelt 189 D.IH.2. Overarbejde 195 D.III.3. Deltidsloven 203 D.III.3.1. Generelt 203 D.IH.3.2. Pro rata temporis 204 D.III.3.3. Løsning af tvister 204 D.m.3.4. Overgang fra fuldtid til deltid 204 D.rV. Arbejdsstedet 205 D.rV.l. Møderet og mødepligt 205 D.IV.2. Ændring af arbejdssted 206 D.V. Krav til opførsel 209 D.V.l. Arbejdsgiverens ledelsesret - arbejdsvægring 211 D.V.2. Loyalitetskravet 213 D.V.3. Ærlighed 213 D.V.4. Tavshedspligt og ytringsfrihed 214 D.V.5. Opførsel vedrørende egne forhold 217 D.V.6. Krav til ligebehandling 218 D.V.6.1. Ligebehandling af mænd og kvinder 218 D.V.6.2. Forbud mod forskelsbehandling i øvrigt 220 D.V.6.3. Deltid 224 D.VI. Arbejdsmiljøet 227 D.VI.l. Det fysiske miljø 227 D.VI.2. Det psykiske miljø 230 D.VI.3. Særligt om overvågning - persondataloven 239 D.VI.3.1. Overvågning af kommunikation 239 D.VI Skriftlig kommunikation 241 D.VI Telefonsamtaler 245 D.VI.3.2. Videoovervågning, ransagning, m.v 245 D.VI.4. Arbejdsskader 247 D.VII. Lønnen 251 D.VH.1. Generelt 251 D.VII.2. Løn under»lovligt forfald«258 D.VII.3. Lønudbetalingen 260 D.Vn.3.1.Udbetalingssted 260 D.VH.3.2. Udbetalingstid 261

6 D.VH.3.3. Udbetalingsmåden, herunder modregningsadgangen 264 D.VII.3.4. Lønindeholdelse og fogedudlæg 267 D.VH.4. Skat 268 D.VII.4.1. Indeholdelse af skat 268 D.VH.4.2. Godtgørelse af udlæg 273 D.Vn.4.3. Personalegoder 275 D.VII.4.4. Individuelle medarbejderaktieordninger 277 D.Vn.4.5. Overskudsdeling og generelle medarbejderaktieordninger 278 D.VII.4.6. Lønmodtagerfradrag 278 D.VII.5. Provisionslønnede - handelsrejsende 278 D.VH.5.1. Afgrænsning - forholdet til lov om handelsagenter og handelsrejsende 278 D.VH.5.2. Aflønningsformen 280 D.VH.5.3. Ordrer der er provisionsgivende - LAH 9 og D.VH Provision under ansættelsen 284 D.VH Provision efter fratræden - LAH D.VII Vedrørende 16 og 17 - forholdet til tredjemand 291 D.VH.5.4. Hvorledes beregnes provisionen 291 D.VH.5.5. Provisionens forfaldstidspunkt - LAH D.VII.5.6. Betalingstidspunktet 294 D.VH.5.7. Kravet på provisionsopgørelser - LAH D.VH.5.8. Arbejdsgiverens oplysningspligt - LAH D.VH.5.9. Bortfald af provision-lah D.VII Tilbagebetaling af forskudsprovision 302 D.Vn Under ansættelsen 302 D.Vn Efter fratræden 306 D.VII Provisionskravet under fravær - FUL 9, stk D.VII.6. Refusion afrejseudgifter m.v. - FUL 9, stk D.VII.7. Tantieme, gratiale m.v 316 D.VIII. Ligelønsloven (LLL) 319 D.Vffl.l. Begrebet samme arbejde eller arbejde af samme værdi 321 D.VIII.2. Direkte og indirekte kønsdiskriminering 324 D.VHI.3. Konsekvenser af ulige løn 326 D.VHI.4. Domspraksis i øvrigt 327 D.IX. Sygdom 328 D.IX.l. Sygdom som lovlig forfaldsgrund 328 XI

7 XII D.IX.2. Underretningspligt 332 D.IX.3. Krav om dokumentation af sygdom 336 D.IX.4. Øvrige pligter under sygdom 339 D.DC5. Længerevarende sygdom-ful 5, stk DTX.6. Selvforskyldt sygdom - svigagtig fortielse 345 DXX dagesreglen - FUL 5, stk D.IX.8. Børns sygdom 354 D.IX.9. Lønnen under sygdom 355 D.IX.9.1. Faste tillæg 357 D.IX.9.2. Merarbejde 358 DXX.10. Dagpengerefusion/ 28-aftaler 360 D.EX.ll. Sygdom under graviditet og barsel 361 D.IX.12. Brug af helbredsoplysninger 363 D.X. Graviditet og fødsel samt adoption 364 D.X.l. Graviditets- og barselsforløbet 364 D.X.1.1. Underretning om graviditet 366 D.X.1.2. FUL 7, stk perioden fra graviditetens indtræden til 4 uger før forventet fødsel 368 D.X uger før forventet fødsel 369 -dagpengelovens 12, LBL 7, stk. 1, FUL D.X Perioden fra forventet til faktisk fødsel (incl. fødselsdagen) 369 D.X.1.5. Perioden efter faktisk fødsel 369 D.X.1.6. LBL 10-underretning om genoptagelse 371 D.X.1.7. Konsekvenser af manglende underretning 371 D.X.1.8. Arbejdets genoptagelse 372 D.X.2. Undtagelsesbestemmelser 373 D.X.3. Særligt om adoption 375 D.X.4. Opsigelse under graviditet og barsel - FUL 7, stk D.XI. Ferie 377 D.XI.1. Ferieloven generelt 377 D.XI.2. Ferielovens systematik, herunder optjeningsår, hovedferie, restferie, feriegodtgørelse og ferie med løn 379 D.XI.3. Optjening af ferieret 381 D.XI.4. Varsling og placering af ferie 383 D.XI.4.1. Hovedferien 385 D.XI.4.2. Restferien 386 D.XI.4.3. Overførsel af ferie 387 D.XI.4.4. Industriferie, julelukning m.v 387

8 D.XI.5. Hvorledes skal ferien betales? 389 D.XI.5.1. Optjent ferieret/-godtgørelse 389 D.XI Ferie med løn + ferietillæg 390 D.XI Ændret arbejdstid - konsekvenser ved ferieafholdelse 393 D.XI.5.3. Særligt om ferielovens 23, stk. 5-12%-reglen 394 D.XI.6. Manglende ferieafholdelse - feriehindringer 394 D.XI.6.1. Sygdom før og/eller under ferie 395 D.XI.6.2. Andre feriehindringer 397 D.XI.7. Ferie med løn i forbindelse med fratræden 398 D.XI.7.1. Ferielovens D.XI.7.2. Feriepålæg ved suspension/fritstilling/bortvisning D.XI.8. Feriegodtgørelse ved fratræden 404 D.XI.8.1. Beregning af feriegodtgørelsen 407 D.XI.8.2. Indbetaling til FerieKonto 408 D.XI.8.3. Modregning og udlæg i feriepenge 410 D.XI.8.4. Forældelse 414 D.XI.8.5. Inddrivelse af feriekrav 415 D.XI.9. Særligt om provisionslønnede 416 D.XI.10. Aftaler i strid med ferieloven 419 D.XI.ll. Pligt til at afholde ferie? 420 D.XI. 12. Feriekortordninger 421 D.XH. Børnepasningsorlov 421 D.XEI. Funktionærens erstatningsansvar 424 D.XIII.l. Erstatningsansvar over for arbejdsgiveren 424 D.XHI.2. Erstatningsansvar over for tredjemand 427 D.XIV. FUL 10 - Organisations- og forhandlingsret 429 D.XV. Militærtjeneste 436 D.XV.l. Generelt 436 D.XV.2. Særligt om Værnepligtsorlovsloven 437 D.XV.3. FUL 6, stk. 1 og D.XVI. Virksomhedsoverdragelse 441 D.XVI. 1. Hvornår foreligger der»virksomhedsoverdragelse«? D.XVI.1.1. Hvornår foreliggeren»overdragelse«? 442 D.XVI Hvad forstås ved»en virksomhed«eller en del heraf? 445 D.XVI.2. Hvilke personer er omfattet af overdragelsen? 449 D.XVI.3. Forhold før overdragelsen 451 D.XVI.3.1. Informations- og forhandlingsret 451 D.XVI.3.2. Bristede forudsætninger 452 XIII

9 D.XVI.4. Overtagelsestidspunktet 454 D.XVI.5. Forhold efter overtagelsen 454 D.XVI.5.1. Hvilke ansættelsesforhold bestod på overtagelsestidspunktet? 454 D.XVI.5.2. Indtræden i kollektive overenskomster og aftaler D.XVI.5.3. Indtræden i individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold 462 D.XVI.5.4. Særligt om konkurssituationen 464 D.XVI.5.5. Forholdet mellem overdrager og erhverver 465 D.XVI.5.6. Ændrede arbejdsvilkår 466 D.XVI.5.7. Lønmodtagerrepræsentanternes retsstilling - VOL D.XVII. Patenter/ophavsrettigheder m.v 468 D.XVH.l. Arbejdstageres opfindelser 469 D.XVII.2. Ophavsrettigheder 474 D.XVIII. Betalingsstandsning 475 D.XVIII.1. Generelt 475 D.XVHI.2. Krav om sikkerhedsstillelse 477 D.XVIII.3. Forfølgning af lønkrav 479 D.XIX. Konkurs 481 D.XIX.1. Generelt 481 D.XEX.2. Boets indtræden i arbejdsforholdene 483 D.XIX.3. Sikkerhedsstillelse 489 D.XIX.4. Virksomhedsoverdragelse 492 D.XX. Forhold uden for tjenesten 495 D.XX.1. FUL 15 - Hverv og bibeskæftigelse 495 D.XX.2. Offentlige hverv 498 E. Forhold ved opsigelse/fratræden 501 E.I. Ordvalg - terminologi 501 E.II. Hovedreglerne om opsigelse 502 E.II.1. Generelt 502 E.II.2. FUL's generelle opsigelsesvarsler 506 E.II.2.1. Opsigelse fra arbejdsgivers s. - FUL 2, stk. 2 og E.II.2.2. Opsigelse fra funktionærens side 507 E.II.2.3. Uopsigelighed og andre begrænsninger i opsigelsesadgangen 507 E.II.3. Hvornår er opsigelse rettidigt afgivet? 509 E.II.4. Kravetom skriftlighed - 2, stk xrv

10 E.II.5. Beregning af ancienniteten 514 E.II.6. Forløbet til og ved fratræden 519 E.III. Undtagelser/særbestemmelser 522 E.III.l. Midlertidig ansættelse - FUL 2, stk E.III.2. Ansættelse på prøve - FUL 2, stk E.III.3. Tidsbegrænset eller opgavebestemt ansættelse 528 E.III.4. Gensidigt forlænget varsel - FUL 2, stk E.III.5. Opsigelse uden faktisk fratræden 535 E.III.5.1. Genansættelse/nyansættelse? 536 E.III.5.2. Løbende opsigelser 537 E.III.5.3. Flere midlertidige eller tidsbegrænsede ansættelser. 538 E.III.5.4. Midlertidig forlængelse af ansættelsen 540 E.III.6. Aftalt ophør med for kort varsel-ful E.III.7. Tjenestebolig-FUL 2, stk E.III.8. Strejke og lockout - FUL 2, stk E.III.8.1. Overenskomstmæssige strejker og lockouts 547 E.III.8.2. Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser 551 E.III.9. Opsigelse af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 553 E.III.10. Kollektive afskedigelser 554 E.IV. Fejl og uklarheder ved opsigelsen 557 E.rv.l. Generelt 557 E.IV.2. Er korrekt opsigelse afgivet? 558 E.IV.3. Betinget opsigelse 560 E.IV.4. Redressering af fejlen 562 E.IV.5. Kravet til reklamation 564 E.V. Suspension og fritstilling 567 E.V.l. Generelt 567 E.V.2. Suspension 568 E.V.3. Fritstilling 571 E.V.4. Mellem suspension, fritstilling og bortvisning 574 E.VI. Opsigelse ved konkurs 576 E.VII. Ophør i øvrigt 578 E.VII.l. Virksomheden lukker 578 E.VII.2. Arbejdsgiverens dødsfald 580 E.VII.3. Bortfald af funktionærstatus - degeneration 581 E.VIII. Frihed til jobsøgning - FUL E.IX. Gratialer, tantiemer m.v. - 17A 586 E.DC.2. Aktieoptionsloven (Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold) 593 XV

11 XVI E.X. Fratrædelsesgodtgørelse - FUL 2a 599 E.X.1. Generelt 599 E.X.2. Kontraopsigelse 605 E.X.3. Arbejdsvilkårsændringer -»delvis«opsigelse 607 E.X.4. Undtagelsesbestemmelserne i 2a, stk. 2, 3 og E.X.4.1.»Folkepension«608 E.X.4.2. Pension fra arbejdsgiveren 609 E.X.5. Uberettiget bortvisning - 2a, stk E.XI. Urimelige opsigelser 612 E.XI.1. Generelt!!!Z!!!!Z!!!!""!!!!"""."..! 612 E.XI.2. FUL 2b 616 E.XI.2.1. Bevisbyrden 620 E.XI.2.2.»Virksomhedens forhold«625 E.XI Rationalisering/indskrænkning 626 E.XI Omstrukturering 628 E.XI Lønbesparelse 631 E.XI.2.3. Funktionærens forhold 632 E.XI Samarbejds- og tillidsproblemer 634 E.XI Uegnethed 637 E.XI Misligholdelse 637 E.XI Sygdom 640 E.XI Særligt om uberettiget bortvisning 641 E.XI.2.4. Godtgørelsens størrelse 642 E.XI.3. Særligt om ligebehandlingsloven (LBL) 645 E.XI.3.1. Afskedigelse på grund af graviditet, barsel og adoption 647 E.XI.3.2. Særligt om sexchikane 650 E.XI.3.3. Bevisbyrden 653 E.XI.3.4. Om underkendelse og godtgørelsens størrelse 657 E.XI.3.4. Særligt om fædreorlov 658 E.XI.4. Særligt om ligelønsloven (LLL) 659 E.XI.5. Særligt om foreningsfrihedsloven (FFL) 661 E.XI.5.1. Den positive foreningsfrihed - FFL E.XI.5.2. Den negative foreningsfrihed - FFL E.XI.5.3. Sanktioneringen af lovovertrædelsen 666 E.XI.5.4. Kravet rejses over for andre end arbejdsgiveren 667 E.XI.6. Opsigelse ved virksomhedsoverdragelse 669 E.XI.7. Erstatningsansvarslovens (EAL) E.XI.8. Godtgørelse i øvrigt 674 E.XI.8.1. Godtgørelse efter børnepasningsorlovsloven 674

12 E.XI Overtrædelse af diskriminationsforbud 676 E.XI.8.3. Afskedigelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer E.XII. Ugyldige opsigelser 679 F. Funktionærens grove misligholdelse - FUL F.I. Generelt 687 F.I.l. Lidt om misligholdelseskonsekvenser 687 F.I.2. Om grov misligholdelse 688 F.II. Kravet om advarsel 693 F.III. Passivitet 697 F.IV. Bortvisningsbegrundelsen 701 F.V. Bortvisningsgrunde 703 F.V.l. Misligholdelse af mødepligten 703 F.V.2. Fejl under arbejdet 712 F.V.2.1. Sløseri og fejl 712 F.V.2.2. Uegnethed 714 F.V.3. Konkurrencehandlinger 715 F.V uopsagt stilling 716 F.V opsigelsesperioden 719 F.V.4. Spiritus 722 F.V.4.1. Spiritusmisbrug - beruselse 722 F.V.4.2. Spirituskørsel 725 F.V.5. Tilegnelse af penge, varer og andet 727 F.V.5.1. Særligt om behandling af penge 729 F.V.5.2. Lån i kassen, betroede midler og lignende 732 F.V.5.3. Misligholdelse vedrørende pengesager i øvrigt 734 F.V.5.4. Tilegnelse af varer 736 F.V.5.5. Anden tilegnelse 737 F.V.6. Illoyalitet/upassende optræden 739 F.V.6.1. Optræden/illoyalitet indadtil 739 F.V.6.2. Optræden/illoyalitet udadtil 743 F.V.7. Lydighedsnægtelse/arbejdsvægring 745 F.V.7.1. Generelt 745 F.V.7.2. Kollektiv arbejdsvægring 748 F.V.8. Bortgang/bortvisning? 750 F.VI. Arbejdsgiverens erstatningskrav 754 XVII

13 G. Arbejdsgiverens grove misligholdelse - FUL G.I. Generelt 759 G.II. Funktionærens passivitet 760 G.m. Opgørelse af funktionærens erstatningskrav 762 G.III.1. Generelt 762 G.III.2. FUL 3, stk. 1 - minimalerstatning 764 G.III.3. Erstatningskrav herudover 768 H. Forhold efter fratræden 773 H.I. Tjenesteattest-FUL H.II. Sygdom og ferie efter fratræden 775 H.III. Om ledighed og A-kassespørgsmål 776 H.III.1. Generelt 776 H.III.2. Betaling af 1. og 2. ledighedsdag 778 H.III.3. Særligt om overarbejde 779 H.rV. Markedsføringsloven (MFL) - erhvervshemmeligheder 779 H.FV.1. Generelt 779 H.IV.2. Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger -MFL H.TV.3. Om lovens øvrige bestemmelser 785 H.V. Konkurrence- og kundeklausuler 786 H.V.l. Om konkurrenceklausuler generelt 786 H.V.2. AFL H.V.2.1. Aftalens grænser- 38, stk H.V »Geografisk afgrænsning«794 H.V Tidsmæssigt omfang 795 H.V For vidtgående i øvrigt 796 H.V.2.2. Ved opsigelse - AFL 38, stk H.V.3. Om FUL H.V.3.1. Konkurrenceklausuler indgået efter 15. juni H.V Særlig betroet-ful 18, stk.l, 2. pkt 802 H.V Minimumskompensation - FUL 18, stk. 1,3. pkt 806 H.V Skriftlighedskravet - FUL 18, stk. 1, 3. pkt 808 H.V Opsigelsesadgangen - FUL 18, stk H.V Modregningsadgangen - FUL 18, stk H.V Korttidsansættelser-FUL 18, stk H.V Kollektive overenskomster - FUL 18, stk H.V.3.2. Konkurrenceklausuler indgået før 15. juni xvm

14 H.V Mere end lår 811 H.V Opsigelsesadgangen 813 H.V.4. Om kundeklausuler-ful 18a 814 H.V.4.1. Kundeklausuler indgået efter 15. juni H.V Kundeklausulens grænser - FUL 18a, stk H.V Minimumskompensation - FUL 18a, stk H Øvrige bestemmelser om kundeklausuler 816 H.V Skriftlighedskravet-FUL 18a, stk H.V Modregningsadgangen - FUL 18a, stk H.V Korttidsansættelser-FUL 18a, stk H.V Opsigelsesadgangen-FUL 18, stk H.V Kollektive overenskomster - FUL 18, stk H.V.4.1. Kundeklausuler indgået før 15. juni H.V.5. Om ugyldighed i konkurrence- og kundeklausuler 819 H.V.6. Om konventionalbod og erstatning 822 H.V.7. Om fogedforbud 826 H.VI. Særligt om konkurs 827 H.VI.l. Indgivelse af konkursbegæring 827 H.VI.2. Anmeldelsen af kravet 832 H.VI.3. Kravets prøvelse 834 H.VI.3.1. Forholdet mellem boet og LG 834 H.VI.3.2. Prøvelsen af kravet i boet 837 H.VI.4. Placeringen i konkursordenen 838 H.VI.4.1. Massekrav-KL H.VI krav 839 H.VI.4.3. Privilegerede krav - KL H.VI.4.4. Nærstående - KL 95, stk H.VI.4.5. Fkke-privilegerede krav 856 H.VI.4.6. Henstand med løn 857 H.VI.4.7. Overdragelse af lønkrav - KL H.VI.5. Konkursregulering - KL H.VI.6. LG's dækning 863 H.VII. Andre kreditorordninger 865 H.Vffl. Efterløn - FUL H.IX. Voldgifts- eller domstolsbehandling 869 H.IX.l. Domstolsbehandling af funktionærsager 870 H.IX.1.1. Generelt 870 H.IX.1.2. Om fagretlige retssager 874 H.IX Hvornår skal sagen behandles i det fagretlige system 874 XIX

15 H.IX Det fagretlige system 874 H.IX Overenskomster, der gengiver eller henviser til lovgivningen 875 H.IX Legitimationsproblematikken 877 H.IX Organisationen ønsker ikke at forfølge sagen H.FX Funktionæren er ikke organiseret 880 H.IX.2. Særligt om behandling i det fagretlige regi 883 H.IX.3. Voldgiftsklausuler i ansættelsesaftaler 886 H.IX.4. EØF-direktiver om ansættelsesret 887 H.IX.5. Problemer ved behandlingen af ansættelsessager 888 H.IX.5.1. Skal der stævnes for brutto- eller nettokrav? 888 H.IX.5.2. Rentepåstanden 889 H.IX.5.3. Deldomme 890 H.IX.5.4. Om mandatarforhold 890 Retskilder 893 Forkortelser 899 Domsregister 901 Stikordsregister 919 XX

Lars Svenning Andersen. Funktionaerret. 2.udgave

Lars Svenning Andersen. Funktionaerret. 2.udgave Lars Svenning Andersen Funktionaerret 2.udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 1998 Indholdsfortegnelse Funktionaerloven 1 Register 9 Indledning 11 1. Om systematikken 11 2. Saerligt om dommene 12 A.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Funktionaerloven 21. Register 29. Indledning 31 Om systematikken 31 Sasrligt om dommene 32 Om kapitelinddelingen 33

Indholdsfortegnelse. Funktionaerloven 21. Register 29. Indledning 31 Om systematikken 31 Sasrligt om dommene 32 Om kapitelinddelingen 33 Funktionaerloven 21 Register 29 Indledning 31 Om systematikken 31 Sasrligt om dommene 32 Om kapitelinddelingen 33 Del 1. Funktionaerlovens historie Del 2. FUL's personkreds Kapitel 1. Funktionaerstatus

Læs mere

Lars Svenning Andersen. Funktionærret. 5. udgave

Lars Svenning Andersen. Funktionærret. 5. udgave Lars Svenning Andersen Funktionærret 5. udgave Lars Svenning Andersen, Mads Krarup, Lise Lauridsen, Lars Lindencrone Petersen, Morten Ulrich, Bjarke Vejby Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Lars Svenning

Læs mere

Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lars Svenning Andersen Funktionær ret Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Funktionærret Lars Svenning

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler

Læs mere om udgivelsen på  Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3749-0 Omslag: Sisterbrandt, København Sats

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Funktionær. ret. Lars svenning andersen. lars svenning andersen. Mads Krarup lise lauridsen lars lindencrone petersen. 5. udgave.

Funktionær. ret. Lars svenning andersen. lars svenning andersen. Mads Krarup lise lauridsen lars lindencrone petersen. 5. udgave. lars svenning andersen Funktionær Lars svenning andersen Mads Krarup lise lauridsen lars lindencrone petersen morten ulrich bjarke vejby ret 5. udgave jurist- og økonomforbundets forlag Funktionærret Lars

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Incentives og bonusordninger

Incentives og bonusordninger Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave Morten Langer & Nicole Offendal Incentives og bonusordninger 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3699-8

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIG A-Z GUIDE. O p d a t e r e t o k t o b e r 2 0 1 3

ANSÆTTELSESRETLIG A-Z GUIDE. O p d a t e r e t o k t o b e r 2 0 1 3 ANSÆTTELSESRETLIG A-Z GUIDE O p d a t e r e t o k t o b e r 2 0 1 3 Indholdsfortegnelse A... 3 B... 5 C... 8 D... 8 E... 9 F... 9 G... 13 H... 14 I... 15 J... 15 K... 16 L... 18 M... 20 N... 20 O... 21

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk

N O TAT. Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens. udbudsportalen.dk udbudsportalen.dk N O TAT Erhververen indtræder i rettigheder og forpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 April 2011 Side 1/12 Dette notat redegør for hvilke rettigheder og pligter erhververen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Lov om Lønmodtagernes Garantifond

Lov om Lønmodtagernes Garantifond Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen Snorre Andreas Kehler Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer 3. udgave Lov om Lønmodtagernes Garantifond Kommenteret af Peer Schaumburg-Müller Bo Lauritzen

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Til medlemmerne. nov. 2009

Til medlemmerne. nov. 2009 Til medlemmerne SKAD Sammenslutning af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark nov. 2009 Funktionærsloven 2 - opsigelse Stk. 1. Arbejdsaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionæren kan ved opsigelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard

Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lars Svenning Andersen, Jacob Sand, Rasmus Skovsgaard Haugaard Lov om L0nmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer 4. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Forord

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at

Stk. 6. Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at FUNKTIONÆRLOV Retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 med de ændringer, der følger af 7 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, 58 i lov nr. 566 af 9.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER

ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER JENS PAUL SEN ARBEJDSMARKEDS KLAUSULER Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende aftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Paulsen Arbejdsmarkedsklausuler Erhvervsbegrænsende og mobilitetshæmmende

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 8. september

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Afskedigelse. Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt alm. del

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Afskedigelse. Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt alm. del Afskedigelse Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt alm. del Jens Paulsen Afskedigelse. Arbejdsgiverens ledelsesret og ledelsespligt alm. del 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv

1.3. De offentligt ansatte Indledning Tjenestemandsansatte mv Overenskomstansatte mv Forord 5 Kapitel 1 Det offentlige arbejdsmarked 15 1.1. Offentlig arbejdsret 15 1.2. Det offentlige arbejdsmarked 15 1.2.1. Karakteristik 15 1.2.2. Parterne 20 1.2.2.1. Staten 20 1.2.2.2. Kommunerne og

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 1. udgave februar 2015 Eget tryk: 3F BJMF Denne

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen Ansættelsesretlige forhold Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Arbejdsretlige regler Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering og jobsamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Efteruddannelse

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. februar 2009 3. februar 2009. Nr. 81. Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) Herved bekendtgøres lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret

Jens Kristiansen. Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 15 Del 1. Det arbejdsretlige systems grundstruktur Kapitel 1. Det arbejdsretlige system 19 1 Arbejdsrettens særlige

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler...

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1. Indledning... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... Forkortelser... 17 Forord... 19 Kapitel 1. Indledning...................................... 21 1. Fremstillingens baggrund og formål... 21 2. Oversigt over bogens kapitler... 23 KAPITEL 2. Direktivet og

Læs mere

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE Ansættelseskontrakter FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE København juli 2008 II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere