Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe Randi Seidel (ke, ge), Kim Krohn (bi) og Torben Schmidt (bi) HF142 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Kemi Biologi Geografi Fællesfaglige emner og evalueringsopgaven Side 1 af 7

2 Titel 1 Kemi Basiskemi C, Helge Mygind, Ole Vesterlund Nielsen og Vibeke Axelsen, Haase & Søns Forlag, Det periodiske system, ioner og ionforbindelser. Tilstandsformer. kap. 1, s kap. 2, s Kovalent binding (elektronparbinding) og opbygning af molekyler. Afstemning af reaktionsligninger. Mængdeberegninger og stofmængdekoncentration. kap 3, s. 53, kap. 4, s kap. 5, s Carbonhydrider Kap. 6, s Syrer og baser Kap. 7, s Egne noter: Matematik-hjælper Supplerende: Notatark til Basiskemi C Væsentligste arbejdsformer - let- og tungtopløselige ionforbindelser - Polære og upolære stoffer (I2, KMnO4 og sæbe i vand og heptan) - Sure og basiske opløsninger, indikatorer - Kemiske bindinger - Carbonatomets bindingsforhold Til eksamen opgives følgende 5 eksperimenter: - Krystalvand i CuSO4 - Bestemmelse af saltindhold i havvand - Forbrændinger og plastik - Fedt i chips og chokolade - Analyse af C-vitamintabletter 75 timer I kemi fylder det eksperimentelle arbejde meget, og der er lagt stor vægt på kursisterne har fået en forståelse af kemiske arbejdsmetoder. Desuden er der lagt vægt på rapportskrivning. Klasseundervisning, informationssøgning på internettet, opgaveregning, eksperimentelt arbejde, rapportskrivning. Side 2 af 7

3 Titel 2 Biologi Undervisningen omhandler følgende emner, som alle (medmindre andet er nævnt) er læst efter: Biologi i udvikling, Frøsig, Mariane m.fl. Nucleus Forløb 1: Celler : bakterie- plante- og dyreceller, cellemembranen, diffusion, osmose. Side 8-12, Vejledning i naturvidenskabelig rapportskrivning. Journaløvelser: Mikroskopi af celler Eksamensrapport 1: Osmose og diffusion : Introduktion til eksperimentelt arbejde, samt behandling og præ-sentation af biologiske data. Journal- og rapportskrivning. Brug af figurer og animationer til anskueliggørelse af biologiske processer. Forløb 2: Økologi : Økosystemers struktur, drivhuseffekt, fotosyntese, respiration og vækst, fødekæder, vand-dyr og iltoptagelse, rentvands og forureningsindikatorer, kvælstofkredsløbets 4 overordnede processer, åer og vandløb herunder det naturlige/regulerede, abiotiske/biotiske faktorer, liv i vandløb, bestemmelse af vandløbskvalitet og når vandløbet bliver forurenet. Teori i vejledning til øvelsen Fotosyntese og respiration. Side 22-35, 44, 50-65, Journaløvelse: Påvisning af CO2 med indikator Eksamensrapport 2: Fotosyntese og respiration : Brugen af figurer og animationer til anskueliggørelse af biologi-ske sammenhænge, herunder forurening og spildevandsrensning. Sætte økologiske processer ind i en større sammenhæng. Forløb 3: Kost og sundhed : BMI, fedme, energi, fordøjelse, enzymer, kulhydrat, fedtstof, protein, blodsukker, glykæmisk index/optagelseshastighed af kulhydrater, livsstilssygdomme. Side 74-81, 86-92, Eksamensrapport 3: Kostanalyse : Søgning på internettet, registrering af og databehandling af egne feltdata i forbindelse med kostundersøgelse, kostens betydning for sundhed Side 3 af 7

4 og livsstil for det moderne menneske. Forløb 4: Motion : Respiration, blodkredsløb, åndedrættet, blodets bestanddele, hjertet, kondition, muskelfibertype 1 og 2, hurtigheds og styrketræning. Side , 129, Journaløvelse: Blodtryk og minutvolumen Eksamensrapport 4: Fysiologiske målinger : Anvende og analysere figurer og tabeller til forståelse af kroppens funktioner. Fysiologiske målinger. Gruppearbejde med præsentationer af udvalgte sider i bogen i forbindelse med opgavebesvarelse. Reflektere over sammenhængen mellem fysisk aktivitet, forskellige træningsformer og egen sundhed. Forløb 5: Genetik : Celledelinger, kromosomer, gener, alleler, genetiske grundbegreber, nedarvning, nedarvning af monogene sygdomme, arv og miljø, stamtavler, DNA, proteinsyntesen og mutationer (to sidstnævnte er kun gennemgået meget kort). Proteinsyntesen gennemgået Blodtypebesstemmelse, DNA-replikation, mitose, allele gener, dominant/recessiv, gentotype/fænotype, krydsningsskemaab0/rhesus-systemerne, Genetik, DNA, kromosomer og gener Eksamensrapport 5: Bestemmelse af blodtyper : Forståelse af DNA s betydning for evolutionen, genetisk diversitet, nedarvning og mutationer. Væsentligste arbejdsformer 96 lektioner Se under de enkelte emner Klasseundervisning, informationssøgning på internettet, små tekniske opgaver, rapportskrivning, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde, feltarbejde Side 4 af 7

5 Titel 3 Geografi Undervisningen omfatter følgende emner, der alle er læst efter: Alverdens Geografi, Geografforlaget 2009/11: GO Atlas, Geografforlaget Deltagelse i Naturvidenskabsfestival Al Gore: En ubekvem sandhed, film Forskellige artikler Intro Atlasøvelser : Intro til Atlas og metode Vand i Danmark Herunder ekskursion og målinger: Kolding Å (del af Naturvidenskabsfestival) Vandets kredsløb og vandbalance: Alverdens s Nedbør, dannelse og typer, herunder Frontnedbør: Alverdens s Flodens landskaber (Systime, Vandet i det geologiske kredsløb) Note: Nedbørstyper : At sætte egne målinger i sammenhæng med geografisk teori Eksamensrapport 1: Måling af vandføring, vandkredsløb og nedbør : 16 timer Regnskoven Alverdens s Besøg i Randers Regnskov Eksamensrapport 2: Regnskoven udnyttelse og klima : At anvende generel geografisk viden i forhold til en specifik lokalitet Befolkning og sundhed: Med empiri/eksemplet overvægt Danskernessundhed.dk Livsstil og sundhed: Alverdens s Demografisk transition mm.: Alverdens s Befolkningsstruktur: Alverdens s Fødevarer: Alverdens s Eksamensrapport 3: Danskernes sundhed i forhold til alder : 14 timer Side 5 af 7

6 Særlige fokus punkter: Selvstændigt arbejde med database Jordbund, forurening og landbrug: Med nedsivningsforsøg Erhverv: Alverdens s Dansk landbrug, historie og i dag: Alverdens s Jordbundsforhold: Alverdens s Landbrug og forurening: Alverdens s , 148, Forsøg: Nedsivende vand i tre sedimenttyper Eksamensrapport 4: Jordbund, forurening og landbrug : 15 timer : Illustrerende forsøg og geografisk teori Oliedannelse, olieforbrug og konsekvenser (drivhuseffekt): Energiforbrug og oliedannelse: Alverdens s Kridt og salt: Alverdens s Drivhuseffekt: Alverdens s , 57 Drivhuseffekt: Al Gore: En ubekvem sandhed Forsøg: Olieudvinding af kridt Eksamensrapport 5: Oliedannelse, olieforbrug og konsekvenser : 9 timer : Illustrerende forsøg og geografisk teori Rapportsammenfatninger De 5 eksamensrapporter er gennemgået i koncentreret form : 9 timer Væsentligste arbejdsformer 75.timer Se under de enkelte emner. Klasseundervisning, informationssøgning på internettet, små opgaver, rapportskrivning, gruppearbejde Side 6 af 7

7 Titel 4 Væsentligste arbejdsformer Fællesfaglige emner og evalueringsopgaven Fællesfaglige emner: I de 3 naturvidenskabelige fag har vi arbejdet under 3 fællesfaglige emner - Vand - Sundhed - Energi Evalueringsopgaven: I ugerne 15 og 16 blev alle undervisningstimerne i de naturvidenskabelige fag brugt på at kursisterne kunne lave deres evalueringsopgave. Desuden brugtes en hel skrivedag på evalueringsopgaven Kursisterne blev præsenteret for 8 forskellige problemstillinger, de kunne vælge imellem de måtte også gerne selv komme med forslag til en problemstilling. 15 timer Selvstændig arbejde, skrivning af synopsis/disposition, målrettet IT søgning Gruppearbejde/individuelt arbejde under vejledning Side 7 af 7

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 10/11 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C, prøveform a) Lærer(e) Anneke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bioteka Ruth Bluhm/Hans Jørgen Madsen 3i bioteka Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse - 1 - Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Det naturfaglige arbejde 3 Helheden i naturfag 4 De 10 hovedområder 4 Naturfag og rejserne 5 Arbejdsformen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Biologi B, stx Lene H. Nielsen og Odd Frederiksen

Læs mere

Bæredygtig energi. - FNs 2015 mål om en mindre skæv verden - Fire STX-forløb til det Naturvidenskabelige Grundforløb v. Svendborg Gymnasium

Bæredygtig energi. - FNs 2015 mål om en mindre skæv verden - Fire STX-forløb til det Naturvidenskabelige Grundforløb v. Svendborg Gymnasium Globale Gymnasier: Bæredygtig energi - FNs 2015 mål om en mindre skæv verden - Fire STX-forløb til det Naturvidenskabelige Grundforløb v. Svendborg Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Rosborg Gymnasium

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

2009-2010. Årsplaner for 8x

2009-2010. Årsplaner for 8x 2009-2010 Årsplaner for 8x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 2 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 5 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 5 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 6 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI... 7

Læs mere