side 4-5 Indhold Side LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22"

Transkript

1 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

2 Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling Chr. X's Vej 56 58, 8260 Viby J, tlf Træffetid: Stationerne, mandag kl , torsdag Chr. X's Vej, mandag/torsdag kl Brancheafdelingens hjemmeside: Bestyrelse / tillidsmænd Formand (konstitueret) Johnny C. Fischer Tlf Næstformand Bente Mikkelsen Tlf P. kontrollører/ billetkontrollører Ole Bonde Petersen Tlf Tillidsmands suppl. Syd Nord Stationsansvarlig Bendt Bendtsen Tlf Nord Jean Philip Ricard Tlf Nord Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Ralf Petersen Tlf Nord Syd Stationsansvarlig Ib Rudbjerg Tlf Syd Bent-Aage Andersen Tlf Syd Niels Larsen Tlf Alex Baun Tlf NORD: Pay Randlev (fridagshold 8) Tlf Sikkerhedsrepræsentanter SYD: Josef Stemborg (fridagshold 6) Tlf P. kontrollører/billetkontrollører Tillids- og sikkerhedsrepræsentant Ole Bonde Petersen Tlf NORD: Jean Philip Ricard (fridagshold 8) Tlf SYD: Ib Rudbjerg (fridagshold 7) Tlf Her er plads til dit billede! Redaktion: Niels K. Kirk Tlf NORD: Bendt Bendtsen (fridagshold 6) Tlf SYD: Bent-Age Andersen (fridagshold 3) Tlf Michael Madsen Tlf Niels Larsen Tlf AUTOMATSKIFTER: Hans Henrik Pedersen Layout og tryk: OBS: Werks Offset A/S Næste nummer udkommer Tlf medio februar 2005 Oplag: DEADLINE: Søndag den 30. januar 2005 kl Nr. 9 December 2004

3 Man kan ikke både blæse og have mel i munden Det er Brancheafdelingens budskab til ledelsen af Århus Sporveje, i de drøftelser der pågår om omstilling og rationalisering på vores arbejdsplads. Lederen Der er ingen tvivl om, at byrådets beslutninger om ændringer på vores arbejdsplads er en stor udfordring for ledelsen af Århus Sporveje. Det er imidlertid ikke vores opfattelse, at byrådsbeslutninger om opdeling af vores arbejdsplads i Bestiller og Udførerenhed, skal finansieres ved forringelser af buschaufførernes løn- og ansættelsesvilkår. Det er tvært imod vores opfattelse, at de mange rapporter, som igen og igen bekræfter, at Århus Sporveje er et populært busselskab, som har borgernes opbakning skal ses i sammenhæng med et solidt samarbejde, hvor vi som chauffører har udvist stor fleksibilitet og serviceminded adfærd, mod en gensidig respekt for sammenhængen til vores løn og arbejdsforhold. Århus Sporvejes ledelse, har hidtil udvist moderne ledelsesformer, og har sammenlignet med mange andre offentlige arbejdsområder været på forkant i forhold til decentrale aftaler. Det betyder, at vores løn og arbejdsforhold hidtil er aftalt med udgangspunkt i de nære og lokale behov som henholdsvis ledelsen måtte have i forhold til at drive virksomheden og henholdsvist i forhold til, hvad vi som medarbejdere måtte have af ønsker for forbedringer. Samarbejdet har bygget på gensidig respekt, åbenhed og ærlighed. Det er ikke åbenhed og ærlighed, når ledelsen nu har opsagt alle lokale aftaler ikke i et samarbejde med medarbejderne, men via de centrale overenskomstforhandlinger. Det er et udtryk for, at ledelsen ikke længere ser muligheden for det nære og fleksible samarbejde, men i stedet efterlyser centralt fastsatte regler for fremtidens samarbejde. Da det ikke er os, der har fået nok af det lokale og fleksible samarbejde, kan vi kun se det som et udtryk for, at ledelsen har mistet troen på, at vi sammen kan finde de bedste løsninger for virksomheden med hver vores interesser for dette. Vi kan selvfølgelig kun gisne om den dybere mening med denne adfærd som både kan være et udtryk for manglende fantasi, men også et udtryk for manglende respekt for det lokale samarbejde. Under alle omstændigheder er der givet os et signal om, at der er noget undervejs, som skal give os anledning til at være på vagt. Vi tror ikke der er særlige julegaver på vej og vi har derfor i den samme åbne ånd som hidtil overfor ledelsen tilkendegivet at respekt og tillid forudsætter gensidighed. Vi er stadig klar til samarbejde, men hvis målet ensidigt er forringelser af chaufførernes løn og arbejdsvilkår så melder vi hus forbi. Derfor har vi også opsagt aftalen om udbetaling af overarbejde fordi vi ikke ønsker at aftalen skal kompensere for, at der ikke ansættes tilstrækkelige buschauffører. Et ønske om at benytte overarbejde i stedet for ansættelse af nye kolleger, giver arbejdsgiveren et forspring, hvis målet er færre chauffører til det samme arbejde, og det ser vi ingen grund til at medvirke til. Vil man blæse skal man ikke også have mel i munden. For god ordens skyld skal det nævnes, at den omtalte aftale om overarbejde er en lokalaftale indgået af FOA. Det er kun aftalens parter, der kan opsige aftalen. Når det er sket, gælder aftalen ikke længere for nogen ansatte. Sporvejsnyt udgives af: Sporvejsfunktionærenes brancheafdeling Chr. X's Vej Viby J Tlf.: Ansvarshavende: Johnny C. Fischer Redaktionen forbeholder sig ret til at for kor te ind læg, men det vil altid ske i samarbejde med den, der har skrevet indlægget. Der er in gen censur. Læserbreve og indlæg er derfor ikke nødvendigvis udtryk for Redaktionens eller Brancheafdelingens holdninger. Forsiden: Busgaden, december Johnny C. Fischer Nr. 9 December

4 Nr. 9 December 2004

5 Medarbejderens sikkerhed Et kursus i praktisk og mental træning for en virksomhed i drift Af red. Niels Larsen Overskriften på denne artikel er titlen på et kursus, som jeg var med på søndag den 21. november i år på Station Nord. Deltagelsen i kurset var en positiv oplevelse. Både ved Århus Sporveje og på andre arbejdspladser har jeg tidligere været på såkaldte konflikttræningskurser. Dette kursus er det bedste, som jeg har været på. Det har ofte været AMU-centret i Århus, som nu hedder Teknisk Skole, der har stået for lignende kurser på vores arbejdsplads. Kurset den 21. november blev forestået af firmaet ATTENTION, hvis undervisere er politifolk. Det er ikke politiet der laver kurset, men politifolk, der i fritiden driver dette firma. Underviserne har været ansat ved politiet i 7 til 18 år. Kurset er opbygget omkring teori og praktiske øvelser, som styrker og træner os i vores egen og vores kollegaers daglige sikkerhed og tryghed. Vi trænes også i samarbejdet med kollegaer i pressede situationer, hvor der kræves et godt kendskab til hinandens holdninger og facon at udføre arbejdet på. Kurset er på 8 timer inklusive pauser. Fra starten føler man sig i gode hænder ved underviserne, da det er helt tydeligt, at de forstår vores arbejdssituation som buschauffører og kontrollører. Der spiller undervisernes baggrund fra politiet meget ind. Der undervises engageret og effektivt, og vi når meget på de 8 timer. Der er bl.a. en kort gennemgang af forskellige love og træning i kropssprog. Der er mindre øvelser i frigørelsesgreb, hvor der bliver lagt stor vægt på, at det er som den absolut sidste udvej, at vi skal anvende fysisk magt. På et tidspunkt tog en af underviserne sine sko af og lagde dem på bordet sammen med sin mobiltelefon. Det var for at understrege, at det er bedst at undgå en fysisk konflikt ved, hvis muligt, at gå fra stedet og derefter tilkalde hjælp. En del af kurset går med forskellige rollespil med situationer, som vi kender fra vores arbejdsdag. Der bliver videofilmet, og umiddelbart efter gennemgås situationen. Det er lærerigt at se videoen, og diskutere hvad der er sket, og om det kunne være gjort anderledes. Foruden underviserne medvirkede der også 4 sympatiske unge mennesker på kurset. Snur, Ahmad, John og Faisel er lærlinge og studerende, og deres deltagelse gav kurset et ekstra løft. Citater fra kursusmaterialet: Hvis man som medarbejder udsættes for trusler og vold på sin arbejdsplads medfører det en stor grad af utryghed for den enkelte. Heraf følger naturligt flere sygedage samt et manglende engagement i det daglige arbejde. Vi skal alle have trygge rammer på vores arbejdsplads for at fungere optimalt og for at opleve en god og positiv hverdag. Vi sætter med Medarbejderens Sikkerhed fokus på, at give medarbejderne ved Århus Sporveje bedre mulighed for at håndtere en konfliktsituation med både trusler og vold. Vi lægger vægt på, at en konflikt løses med omtanke og samtale og ikke ved hjælp af fysisk styrke Kurset har til formål gennem teoretisk viden og praktiske færdigheder at give den enkelte medarbejder større tryghed og sikkerhed i dagligdagen. Målet med kurset er, at give medarbejderen større psykisk ballast, således at hun får overskud til at bevare overblikket i pressede og stressede situationer, og fortsat er i stand til at handle lovligt og hensigtsmæssigt. Når dette kan læses i SporvejsNyt har der været møde mellem Attention og Århus Sporveje med henblik på, om samarbejdet skal fortsætte. Kurset, som jeg deltog på, var det femte som ATTENTION forestod på vores arbejdsplads. Personalechef ved Århus Sporveje, Bjarne F. Larsen, oplyser at Århus Sporveje er positiv overfor at fortsætte samarbejdet, men der er nogle ting, der skal falde på plads først. Fra de andre deltagere hørte jeg mange positive bemærkninger ved kursets afslutning, og jeg kan i hvert fald kun anbefale, at det ikke er sidste gang, at vi har set ATTENTION på vores arbejdsplads. Nr. 9 December

6 Præsten og arbejderen En hverdag i fremtiden Af Ivan Schmidt Nielsen, 1887 Tilgiv mig fader thi jeg har syndet. Sig frem min søn. Jeg har i mange mange år haft en svaghed for cigaretter, følelsen er så stor, at jeg nok ryger mellem 20 og 30 om dagen. Jamen du godeste, er du ikke klar over at det er en dødssynd? Jo fader, men du må kunne forstå mig, jeg har ikke andre at gå til, problemet er at jeg ikke engang kan huske hvordan det var, da jeg ikke røg, det føles utrolig behageligt, det at kunne suge nikotinen ned i lungerne, og lidt efter lade det lige så stille sive ud af kroppen igen, det er som en integreret del af mig, det at kunne tage cigaretten frem og vide, at nu sker der noget dejligt for mig, jeg behøver ikke at lede efter et udefra kommende kick jeg får det 20 gange om dagen. Hvorfor kan vi ikke bare leve i fredelig sameksistens vi rygere og ikkerygere? Hvorfor dit og hvorfor dat! Hvis jeg skulle svare på den slags spørgsmål hele tiden, ville der være nok at se til. Trods alt er jeg en tjener ligesom dig, men forskellen er bare, at du er født til det, mens jeg er udvalgt. Men for øvrigt, ved de, at du ryger på din arbejdsplads? Nej, for det blev forbudt at ryge overalt for et år siden, og alle holder øje med alle, de værste er eksrygerne, de plejer at komme hen til mig og snuse for ligesom at sige, vi holder øje med dig. Jeg plejer at snige mig ud i det fri, vi har en baggyde hvor der lugter af skrald og lort, og der kommer kun jeg, bagefter tager jeg en spraydåse med frisk luft frem og sprøjter ud over tøjet, den er rimelig effektiv. Du er godt klar over at det er meget ukollegialt over for befolkningen, sådan at ryge i det fri, det er jo meget værre en smog, bil os, fabriksrøg, drivgasser fra mennesker, gylle fra markerne, co2 udslip, Bush s nej til klimaaftalen, olieraffinaderierne, pizzeriaer, spildevandet, ja sågar folks bagtalelser og egoisme, faktisk står demokratiet for fald når sådan nogen som dig gør hvad der passer en uden at tænke på andre mennesker, du skal huske på at rygeforbuddet jo blev lavet af et enigt ikkerygerpanel som ved langt mere om hvordan man skal opføre sig en sådan en forbryder som dig Jeg ved det godt fader, jeg håbede bare at du kunne give mig et godt råd, jeg mener, jeg blev jo aldrig spurgt om jeg ønskede at stoppe med at ryge, jeg havde det godt med det, de tilbød rygestop kurser men ærlig talt jeg var ikke mindet for det, det er nemmere sagt en gjort at stoppe uden at have sjælen med i det. Dengang forbuddet blev indført følte jeg at man havde taget et livsgrundlag fra mig, glæden ved at være til forsvandt, venner sagde at jeg havde forandret mig, jeg smilte ikke mere, så trist ud var blevet hysterisk og opfarende og kollegaerne mente at jeg burde tage mig sammen, det var faktisk grunden til at jeg begyndte at ryge igen. Det kan godt være at jeg er urimelig, men bør man ikke i et demokratisk samfund høre på alle os som har et problem specielt i forbindelse med et forbud som rammer så mange mennesker, hvad bliver det næ- 6 Nr. 9 December 2004

7 ste, at man indfører at al færdsel på offentlige steder skal foregå uden tøj på, fordi nogen vasker tøjet hver dag og andre hver anden. Nu er du meget urimelig, staten har tjent milliarder på at sådan nogen som dig røg og det er helt rimeligt, tag nu under oliekrisen i 70 erne hvad gjorde staten for at hjælpe os, jo de gav os elvarmen, og hævede afgifterne på el betydeligt da alle havde konverteret til det, for så derefter at sænke afgiften på olie igen da krisen var overstået og hvad med firsernes regering som havde en skatteminister som leverede ufyldestgørende og ukorrekte oplysninger der medførte at han gik af, men i dag er statsminister!! For slet ikke at tænke på 90 ernes regering som lovede op til et valg, at der ikke ville blive rørt ved efterlønnen, men gjorde lige det modsatte, efter at have vundet magten igen. Og nu kommer du så her og beder om syndsforladelse, jamen kære ven, du må da kunne forstå at når man skal have tingene til at fungere er man nødt til at være urimelig, hvis du havde et rimeligt tåleligt arbejde så ville produktionen ikke være effektiv, og firmaet ville ikke få det udbytte og den kapitalindsprøjtning som er nødvendig, du er til for firmaet ikke omvendt, husk det, og for øvrigt, giver det jo også ekstra arbejde til mig, du er ikke den første som har henvendt sig, og det er jo dejligt, der var blevet lidt stille efter regeringen sænkede afgiften betydeligt på sprut. Fader, det eneste jeg beder om er bare at få lov til stille og rolig en gang imellem at kunne tage en cigaret, uden at genere nogen, at kunne få lov til at leve med det jeg har valgt at udsætte min krop for, jeg har aldrig bedt om mere i løn, jeg har aldrig slået nogen ned, jeg har aldrig sat mig op imod en øvrighedsperson, jeg har aldrig hugget slik fra små børn, men jeg har til gengæld altid betalt min skat, været forrest når mine kollegaer har problemer, taget ekstra tjenester når man har manglet folk, og altid været ærlig og åben over for nye ideer men også kritik Jeg er en slave, ja, i mit arbejde og i forbindelse med mine cigaretter, men jeg tager også selv følgerne. Nu synes jeg denne snak har været længe nok, du er jo ikke den eneste som beder om syndsforladelse, husk at gøre som din arbejdsgiver siger og husk at ikkerygere er den bedste arbejdskraft, de misbruger ikke tiden! Husk at gå i motionsrum 3 gange om ugen du kommer dig sikkert en hel del når du stopper røgen! Husk at spise salat hver dag. Hvis du vil gøre dig selv en tjeneste, så gør som andre, anmeld kollegaer som stadig ryger, det vil give dig et af de kick som du snakker om, og til sidst, husk at lægge en skilling i kirkebøssen når du går. Nr. 9 December

8 Hvad sker der i busserne med hensyn til chikane og vold???? Sporvejsnyt udkommer ikke i januar December 2004 fra døgnrapporten bringes i nr. 1, februar Tema: Vold Af redaktionen Når vi som chauffører, kontrollører og p- vagter bliver udsat for eller indblandet i episoder med chikane og vold, kontakter vi Trafikcentralen. Foruden at bistå med hjælp og vejledning her og nu er det trafikledernes opgave efterfølgende at beskrive situationen i et notat i døgnrapporten. Døgnrapporten er bl.a. et registreret billede af, hvad chaufførerne har meldt og oplyst til Trafikcentralen i løbet af et døgn. Har en chauffør været ude for en episode af en eller anden karakter uden at kontakte Trafikcentralen, vil episoden ikke fremgå af døgnrapporten. For at vi kan få et dækkende billede af, hvad der foregår på vores arbejdsplads, er det derfor vigtigt at vi informerer Trafikcentralen om alle episoder. Store som små. Det er ligeså vigtigt at episoden bliver registreret på en oplysende måde af trafiklederne. Det tilstræbes, at der er grundig, ensartet og forpligtende procedure omkring registreringen af episoder i busserne. Det er også meget vigtigt at de forskellige skemaer og formularer, som chaufførerne skal anvende ved rapportering, findes tilgængelige på stationerne. Dette er desværre ikke altid tilfældet. Alene 0-tolerance episoder indgår i den officielle statistik fra Århus Sporveje ang. chikane og vold. Hvis en episode ikke er meldt til Trafikcentralen, men der efterfølgende alligevel udfyldes papirer/rapport, vil episoden indgå i den officielle statistik. Hvis der undlades at udfylde papirer/rapport efter en 0-tolerance episode, der er registreret i døgnrapporten, vil den ansvarlige på Personalekontoret kontakte den ansatte og sørge for, at papirer udfyldes. Har en chauffør tvivl, om TCT vil registrere det, som chaufføren har meldt som en 0-tolerance episode, bør chaufføren aflevere en skriftlig rapport til pl-kontoret. Skemaer til dette findes i chaufførstuen. I tvivlstilfælde bør chaufføren altid kontakte sin sikkerheds- eller tillidsrepræsentant. Fremover vil der i SporvejsNyt hver måned blive bragt en oversigt, med udgangspunkt i døgnrapporten, over epi soder i og omkring busserne. Alle 0- tolerance tilfælde vil blive nævnt. Samt udvalgte diverse-tilfælde og uheldstilfælde hvis disse har relevans mht. chikane. Vi bringer ikke, når politi f.eks. er rekvireret til en billetkontrol eller fjernelse af berusere, hvis der ikke har været chikane eller vold i situationen. Når år 2004 engang er gået vil vi bringe en sammenfatning af antallet af 0- tolerance tilfælde i årets løb. Skulle der være læsere der i den følgende oversigt savner beskrivelse af en episode, som er meldt, så kontakt sikkerheds- eller tillidsrepræsentanterne. Disse vil så få opklaret, hvordan det hænger sammen. Taxa der overhaler ulovligt: I perioden november er der i døgnrapporten noteret 30 taxaer, der ulovligt har overhalet busserne ved Klostertorv. Plus en enkel notering der drejer sig om en taxa, der har samlet passagerer op i busgaden. Se også artiklen Trafikale forhold. 8 Nr. 9 December 2004

9 Tema: Vold November 2004 Fra døgnrapporten Ma. 1.: 0-tolerance: Chikane. Ved Chr. X s vej kastes der noget på bussen. Ingen skade. Tur 04xx. Ti. 2.: 0-tolerance: Chikane. Kammerat til ung mand, der har fået benet kørt over den , er med bussen. Chikanerer chf. to gange på denne afgang, da han mener, at det er chf., der har kørt benet over. PL er til stedet for en snak med chf. Tur 56xx. To. 4.: 0-tolerance: Chikane. problemer med unge mennesker. Chf. har haft lidt kontroverser med et par unge mennesker og bortvist dem fra bus. Chf. ok og fortsætter. Tur 14xx. Lø. 6.: 0-tolerance: Chikane. Dreng af anden herkomst spytter på chf. i forbindelse med udstigning. TCT i området + TCT kører ud, snakker med chf. og får videoen. Tur 17xx. Diverse: Unge. En flok unge ved Læssøesgade kaster kastanier og æbler efter busserne. Politi i området. Tur xxxx. Diverse: City Vest broen. En cykel bliver kastet efter bussen, der ikke rammes. Tur 15xx. Ma. 8.: 0-tolerance: Chikane. Bliver chikaneret af lastbilschf., der holder ulovligt parkeret. Tur 09xx. Ti. 9.: 0-tolerance: Vold. Ved kontrol ved Egå marina bliver kontrollør skubbet ud af bussen. Politi afhenter voldsmand. Kontrollør tager på skadestue. Video afhentet. Tur 56xx. Fr. 12.: 0-tolerance: Chikane. ved Skåde Lokalcenter kaster en gruppe ølflasker efter bussen. Det aftales med chf., at han kører forbi, hvis de ønsker at komme med mod byen. Tur 04xx. 0-tolerance: Lø. 13.: 0-tolerance: 0-tolerance: Ma. 15.: 0-tolerance: Sø. 21.: 0-tolerance: Chikane. Ballade ved Digterparken. Indbrud i opholdshus. Politi tilkaldt. Tur 10xx. Chikane. Ved ankomst til Brabrand er bussen forsinket. Passagerer tror, at det er bussen til Toveshøj. Da bussen kører mod Hans Broges Bakker, bliver nogle unge af anden herkomst meget sure og lover chf. klø. De unge forlader dog fredeligt bussen. Chf. afløst og på TCT for en kop kaffe og en snak. Tur 18xx. Stenkast. I Kolt bliver der kastet en ølflaske på bussen. Ingen skade. Tur 15xx. Chikane. Nogle unge støjer i bussen, og chf. beder om ro. Dette sker også, men ved udstigning kaster en af de unge noget papir efter chf. Tur 16xx. Chikane. Ved Emmasvej. Ved stoppested ser chf. den mand, der tidligere har overfaldt chf. (Døgnrapport den ). Da manden ser chf., peger han på chf., trækker fingeren på tværs over struben, former fingeren som pistol og fører fingeren op til tindingen. Chf. rystet og vil gerne afløses. TCT i området og følger bussen ud af Gellerup. Chf. afløst i Holme og til TCT for en for en snak. Chf. rystet og sendes hjem. Ingen sygemelding. Tur 18xx. Ma. 22.: 0-tolerance: Chikane. Chf. bliver chikaneret og fotograferet af to drenge af anden herkomst. Chf. er ok, men forbi TCT for en snak. Tur 25xx. Ti. 23: 0-tolerance: Chikane. Skolebørn aktiverer nødåbningen til døre. Tur 16xx. Diverse: Tyveri fra chf. Da chf. et kort øjeblik er gået uden for bussen ved endestationen Frydenlund, bliver hans taske stjålet inde i bussen, af en gruppe mørklødede unge. Chf. anmelder selv til politiet. Tur 04xx. To. 25.: 0-tolerance: Chikane. En mand tilsviner verbalt chf. Ved udstigning fortsætter han og har en adfærd, der kan virke som om, han vil slå chf. med en genstand. Chf. afværger instinktivt. Det viser sig at være en mobiltelefon, som chf. slår til side. Chf. afleverer rapport. Tur 14xx. Fr. 26.: 0-tolerance: Chikane. Ukendte aktiverer nødåbning af bagdøre. Tur 25xx. Lø. 27.: 0-tolerance: Sø. 28.: 0-tolerance: Ma.29.: 0-tolerance: Chikane. Fra personbil (reg. nr. kendt) bliver der kastet 2 flasker mod bussen. Samme personbil har for øvrigt få minutter tidligere forsøgt at påkøre en gruppe ventende passagerer ved Studstrup. Politianmeldt. Tur 56xx. Chikane. Ved Emmasvej smider unge mennesker frugt efter bussen. TCT omkring stedet for at tage en snak med de unge. Tur 18xx. Chikane. Chf. meddeler at 3-5 unge mænd af anden herkomst generer 2 piger i bussen. Der kastes nogle metalstykker efter pigerne. Pigerne stod lige før endestationen. Senere ringer moderen til den ene pige til TCT og fortæller det samme. Tur 16xx. Nr. 9 December

10 Jeg er dybt imponeret over bestyrelsens og redaktionens dømmekraft og argumenter!!! Af 2996 Jørgen Schakow I ikke mindre end 3 indlæg i novemberbladet har jeg bare fået så hatten passer: 1) Redaktionens kommentarer på mit svar til Dorthe og Erik (side 12). 2) Pay Randlevs konklusioner (side 23). 3) Bendt Bendtsens tanker (side 24). (Dette indlæg fylder ikke så meget). Der er et par ting, som jeg ikke sådan lige kan forstå? Men det skyldes jo nok, at jeg ikke tænker helt som bestyrelsen (Br.afd.) og de mange medlemmer, som demokratisk bakker op om denne. Ad 1): I oktoberbladet kom Dorthe og Erik med nogle alvorlige og usande påstande, som var rettet imod mig, så alle selvfølgelig kan forstå, at jeg bestemt er et forfærdeligt uhyre. Jeg forsøgte at hjælpe de to, da de helt klart havde vovet sig ud på meget dybt vand. Jeg sendte et brev til dem til deres privatadresse, hvor jeg netop tilbød, at vi kunne mødes og sammen finde enighed om, hvordan vi kunne komme videre på en fornuftig måde. Da de desværre ikke svarede på mit brev, måtte jeg naturligvis i SporvejsNyt offentliggøre dokumentationen (beviserne) for, at deres påstande var usande. (Mit indlæg på side i novemberbladet.) Det var åbenbart et problem for redaktionen, at jeg leverede min dokumentation direkte i bladet. Så nu skulle jeg bare have på hattepulden og tilsyneladende har redaktionen nu nærmest pålagt mig noget, som vel næsten kan sammenlignes med et polititilhold, så jeg ikke mere kan genere Dorthe og Erik. Altså: Trods usandheder m.m. tog redaktionen/bestyrelsen Dorthe og Erik i forsvar og nedgjorde mit indlæg hermed citeres: Vi vil fra redaktionens side ikke yderligere kommentere Jørgen Schakows indlæg mht. dets indhold, dets facon eller tonen i det. Citat slut. Hvad er det for en moral? Og måske burde redaktionen tænke lidt mere over sit indlægs indhold, dets facon og tonen i det? Jeg har overhovedet ingen intentioner om at genere Dorthe og Erik. Men påstande skal kunne dokumenteres. Husk det! I de sidste linier på side 12 i novemberbladet (redaktionens løftede pegefinger til mig) skriver man, at det ikke er alle, der har været enige i min påstand om, at jeg altid har min dokumentation i orden, når jeg kommer med kritik. At være enige eller uenige i, at min dokumentation er i orden, kræver vel, at man har bedt mig om at fremlægge den? En dokumentation er et bevis, hvis sandhedsværdi ikke kan betvivles. Man kan være uenige i holdningsspørgsmål og man kan tvivle på om jeg har min dokumentation i orden. Men man kan ikke være uenige i, at jeg har dokumentationen i orden, når der aldrig har været en eneste, som har bedt mig om at fremlægge dokumentation for mine påstande. (Det har jeg dog gjort uopfordret i svarindlægget til Dorthe og Erik. Jeg har opremset alle mine indlæg fra den periode de henviser til.) Jeg kan ikke drømme om og jeg tør slet ikke fremkomme med direkte påstande, som jeg ikke kan dokumentere rigtigheden af. Et andet eksempel: Heller ikke, da jeg påstod, at Jan Nonboe talte usandt ved et liniegruppemøde på linie 1 den 13. marts 2003 ønskede man, at jeg skulle fremlægge min dokumentation, da jeg efterfølgende tilbød at gøre dette. Jeg opfordrede nemlig Jan til at anlægge en injuriesag imod mig, idet han var meget optaget af at svine mig til efter min fremsatte påstand. Men jeg kan da lige nævne, at de fleste, som deltog i dette møde underskrev et vidnedokument, hvor ordvekslingen mellem Jan og undertegnede var gengivet. Og svaret på stridsspørgsmålet blev efterfølgende bekræftet af de personer, som det hele handlede om. Jan har dog aldrig anlagt nogen injuriesag imod mig. Hvorfor? Fordi han ved, at jeg har dokumentationen i orden. (Du kan nå det endnu, Jan. Så vidt jeg ved, så har en sådan sag en forældelsesfrist på 5 år.) Ad 2): Pay Randlev, bestyrelsesmedlem, har forstået, at vi var nogle stykker, som forventer bestyrelsens afgang, når der sker ændringer i vores daglige virke? Pay!! Ændringer er ikke altid det samme som forringelser. Forbedringer er også ændringer. Brug venligst den rigtige formulering! Altså Pay skal lige hjælpes lidt : Johnny Fischer sagde ved generalforsamlingen, citat: Forringelser er lig med en død bestyrelse. Citat slut. Det sagde han flere gange og ingen tvang ham til at sige det. Men jeg kan forstå nu, at det bare er en talemåde. Vi skal så vidt jeg kan forstå på Pay acceptere alle eventuelle ændringer og på den måde bevarer vi så et kommunalt busselskab i Århus. Det er da klart! Nu forstår jeg det! Pay mener, at hvis vi selv deltager i at gennemføre og accepterer alle de mange forringelser, som kommunalpolitikerne og ledelsen mener vi skal tåle, så bevarer vi ÅS, som et kommunalt busselskab. Og med alle de mange besparelser, der dermed bliver gennemført, så er der ingen private indbydere, som kan være interesseret i at overtage driften af ÅS. (Chaufførernes arbejdsforhold er selvfølgelig ikke så interessant i den sammenhæng.) 10 Nr. 9 December 2004

11 Ikke voldsomt imponeret Ad 3): Bendt Bendtsen, bestyrelsesmedlem. Ja, Bendt. Du ramte rigtigt. Jeg ønsker ikke at tage ansvar eller medansvar. Jeg vil nemlig på ingen måde have mit navn sat i forbindelse med de holdninger, som jeg meget ofte ser komme til udtryk fra den Brancheafdelingsbestyrelse, som jeg kender fra den tid jeg har været ansat hos ÅS. (Jeg går f.eks. ikke ind for forringelser af vore arbejdsforhold Se Ad 2.) Brancheafdelingsbestyrelsen overlever ved hjælp af en fast hob af rygklappere, som altid kun gør, hvad bestyrelsen beder dem om skidt som godt. Og sådan fungerer medlemsdemokratiet. Bestyrelsen har fat i den lange ende, idet minimum 80 % af alle medlemmerne desværre har fravalgt/(måske har mange opgivet) at få reel indflydelse og derfor aldrig deltager i noget som helst. Ved generalforsamlingen den deltog ca. 10 % af buschaufførerne. På den led ligner demokratiet i vores fagforening og Brancheafdeling demokratiet i andre magtcentre i vort samfund. Sådan er det desværre og det er en alvorlig fejl. Der er så godt som frit spil for rigtigt mange magtbegærlige mennesker i dette samfunds forskellige organisationer. Mine sidste ord i dette nummer af SporvejsNyt skal således være: Jeg kan anbefale alle mine kolleger at se biograffilmen med titlen Kongekabale eller at læse bogen med samme titel. Begge giver en god og realistisk indsigt i, hvilke spilleregler der gælder bag kulisserne i det demo krati vi lever i. Og til allersidst: Jeg ønsker Jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår Af 525 Bendt Bendtsen Svar til Jørgen Schakow Jeg kan forstå, at i sidste nummer af SporvejsNyt, fik du efter dit udsagn så hatten passede. Det er åbenbart din opfattelse af de tre artikler du henviser til, men som bekendt: Som man råber i skoven får man svar! Jeg havde egentlig besluttet ikke at kommentere dit seneste indlæg, men alligevel Det er nok ikke muligt for dig selv at få øje på den mindste fejl ved dig selv. Jeg kender flere hos mig selv, men dem skilter jeg da ikke med, og når jeg bliver klar over fejl, gør jeg mit bedste for at rette dem, vel vidende at man ikke kan gøre alle tilfredse, eller være venner med alle. Det, der egentlig fik mig til at reagere, er ikke din beskedne kommentar til min lille artikel, men derimod din begrundelse for ikke at ville tage ansvar. Jeg har intet imod konstruktiv kritik, hverken af mig selv eller af brancheafdelingen, men ved konstruktiv kritik skal man kunne påvise brugbare alternativer. Hvis ikke, er der tale om gold kritik. Når du i parentes bemærket har brug for at gøre opmærksom på, at du ikke går ind for forringelser af vore arbejdsforhold, indikerer du jo, at andre gør det. Ud over denne nedladende holdning til andre, hvor er så din ofte påståede dokumentation henne? Du skriver desuden, at ingen har efterspurgt dokumentation for dine påstande. Kunne det monstro tænkes, at ingen ønsker yderligere dokumentation fra dig? Jeg kan oplyse, at på Station Nord er der rigtig riiiigtig mange, som ryster på hovedet af de endeløse skriverier fra din hånd, men få har som Dorte og Erik forsøgte lyst til at udtrykke sig på skrift, fordi det antagelig vil medføre en større omgang korrektion fra din side. Til slut vil jeg (i al beskedenhed) og uden unødvendige omsvøb bringe et lille bibelsk citat: Vel ser du splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget bliver du ikke var. Nr. 9 December

12 Grænsestrid eller forældet tankegang? Af Solvei Helen Jørgensen 3255 Jeg har siden 1. maj 2004 været tilknyttet Århus Sporveje som buschauffør. Først i en måneds praktik med instruktør, så 6 mdr. i job med løntilskud og her den 6. december blev jeg så fastansat. I hele perioden har jeg hørt og læst om grænsestriden mellem FOA og SiD. Som overenskomstansat bør jeg dybest set være medlem af SiD, men har valgt at blive medlem af FOA, da jeg skulle skifte fra min tidligere fagforening HK. Og hvorfor nu det? FOA, og tidligere Kommunalarbejderforbundet, har i mange, mange år forhandlet overenskomst for buschaufførerne ved Århus Sporveje. Tidligere, da der, ligesom nu, også var både tjenestemænd og overenskomstansatte chauffører på arbejdspladsen, accepterede SiD dette, da chaufførerne efter et par år alligevel blev tjenestemænd. Jeg vil derfor mene, at der er skabt præcedens for, at FOA forhandler for alle buschauffører ved Århus Sporveje. Uanset om man er tjenestemands- eller overenskomstansat. Hvad så med SiD? Tja, egentlig er jeg nået frem til, at de bør trække følehornene til sig, klappe hesten og sige: FOA har gjort et godt stykke arbejde for buschaufførerne ved Århus Sporveje, det bakker vi op om og begynder at kæmpe for, at vores (SiD s) landsoverenskomst bliver højnet til samme løn- og arbejdsvilkår. Denne tanke er desværre nok blot en drøm og en utopi. Men det kunne være skønt. Ikke mindst for alle de chauffører rundt omkring i landet, som arbejder på landsoverenskomsten. Som det ser ud nu, har SiD godkendt en buschauffør ved Århus Sporveje, som tillidsmand for de overenskomstansatte chauffører. Personligt har jeg ikke stemt på ham, og måden valget er foregået på gør, at jeg heller ikke har tillid til ham. Det er der åbenbart 137 andre overenskomstansatte, der heller ikke har. Og hvad er det, SiD vil have os flyttet over til? Fællesoverenskomst med vores tjenestemandsansatte kollegaer? NEJ. Samme arbejdsvilkår som vores tjenestemandsansatte kollegaer? På sigt NEJ. Samme lønvilkår som vores tjenestemandsansatte kollegaer? NEJ. Næh, SiD vil af hensyn til de overenskomstansatte buschauffører forhandle deletjenester og lavere løn. Så HVAD vil de (SiD) med os?? Jo, de vil såmænd bare have deres overordnede organisatoriske ret til at organisere os. Hvad vi vil, og hvad der tjener de 800 buschauffører ved Århus Sporveje bedst, har de indtil nu vist, en grænsende til det fornærmelige, ringe interesse for.. Så til Peter Frentz: hvis dit mål som SiD tillidsmand er, at vride armen om på selv samme SiD og få dem til at lave fællesoverenskomst og godkende FOA som ligeværdig forhandlingspartner, har du gjort et kup og lavet en genistreg! Men desværre tror jeg ikke det hænger sådan sammen, så jeg opfordrer dig til ikke at gå mod strømmen denne gang, men bruge dine kræfter i FOA og få dine overenskomstansatte kollegaers opbakning. Af red. Niels Larsen SporvejsNyts spalter er til rådighed, hvis SiD og Peter Frentz skulle få lyst til at fortælle buschaufførerne, hvad det er de vil. Hvad det er, at de har af tanker omkring chaufførernes arbejdsforhold. Hvad det er, som de vil gøre bedre for chaufførerne. SiD har i flere år haft den mulighed. Peter Frentz har haft den fra hans første dag på arbejdspladsen. SiD har brugt den mulighed én gang. Jan Åge Hansen fra SiD skrev et indlæg, hvor han opfordrede til at Brancheafdelingen ændrede lovene, så alle chauffører, både overenskomstog tjenestemandsansatte, kunne være medlem og valgbare gennem Brancheafdelingen. Brancheafdelingens generalforsamling, og det er bl.a. alle chaufførerne, sagde enstemmigt ja. For det er jo sammen, at vi står stærkest! Siden har vi ikke modtaget noget fra SiD. Peter Frentz har ikke skrevet i SporvejsNyt. Har ikke brugt denne mulighed for at nå ud til alle chaufførerne med sine tanker og ideer. På Brancheafdelingens generalforsamling den 28. oktober 2004 var Peter Frentz til stede både morgen og aften, men på intet tidspunkt tog han ordet. Der var ellers mange overenskomstansatte chauffører til stede, som sikkert gerne ville have hørt et par ord fra deres udpegede tillidsrepræsentant. Om aftenen forlod Peter Frentz mødet, inden det var slut. 12 Nr. 9 December 2004

13 Den nedenstående artikel har redaktionen fundet i pak og kør nr. 4 december Dette er fagbladet for SID Lagerog Pakhusarbejderne og Chaufførernes fagforening, Århus. Som det kan læses, er det SID s opfattelse, at 160 overenskomstansatte chauffører har valgt Peter Frentz som tillidsmand. De 138 overenskomstansatte chauffører, der har givet udtryk for, at de ønsker et fællesskab for alle chauffører på arbejdspladsen, regner SID tilsyneladende for uselvstændige mennesker, der ikke kan tage stilling til deres egen dagligdag. Om det er dumhed, mangel på respekt for chaufførerne, kynisme eller andet, der danner grundlag for SID s opfattelse af virkeligheden, det kan læserne sikkert selv danne sig en mening om. Nr. 9 December

14 Hvad er det lige, der er ved at ske på vores arbejdsplads!! Af Kim Eland 2793 Nu kommer der åbenbart ingen information mere fra ledelsen, så de ting der sker, skal man læse i avisen. Det er sgu for dårligt. Her tænker jeg på ruteomlægning af og en ny 24. Nu kunne jeg jo sådan set være lige glad, da det er Syd linier, og jeg kører på Nord, men hvad bliver det næste? Var det ikke på sin plads at informere os på gulvet først, og avisen til sidst. Bestiller- og udførerselskabet Regionalt Trafikselskab Så er der opdelingen af selskabet i 2 dele, bestiller og udfører, så vi er klar til at blive solgt fra Så læser man et nyt opslag, om at kommunen ikke må drive busselskab fra 2007, da det skal over i noget, som de kalder regionsselskaber. Hvad vil det betyde for os? Skal vi så til at have 2 uniformer? Er det så ikke spild af penge, det der er gang i lige i øjeblikket? Jeg spørger bare. Opsigelse af aftaler Så igen et opslag fra FOA: AFTALEN OM UDBETALING AF OVERARBEJDE OPSAGT? Jeg kan ikke se at det skulle løse noget, da det jo i forvejen er svært at få afspadsering. Så hvad skal vi med flere timer til afspadsering? Man kan vel ikke tvinge firmaet til at ansætte nogle flere medarbejdere, for så finder de jo bare på nogle andre aftaler, der kan opsiges. Så det er skruen uden ende, men så kan jeg jo også forstå, at de opsiger det hele. Jeg kan kun se at de, der bestemmer noget, lige i øjeblikket er ved at ødelægge firmaet. Hvad er 37,40 AFTALEN? Er det den der sørger for at vi får 5 dage til afspadsering hvert år? Hvad er TURNUSAFTALEN? Har den også noget med afspadsering at gøre, eller kan vi nu komme til at køre, som det passer en hvis herre. Og flere gange den samme dag? Hvad er INSTRUKTØRAFTALEN? Får man nu kun instruktør med, hvis der behov for det, eller skal man selv til at lære alle linierne at kende? Hvad er BEKLÆDNINGS/POINT- AFTALEN? Kan vi så selv vælge hvad for noget tøj vi vil køre i, hvad der skal købes for, og måske så selv til at betale for det? Hvorfor kommer der ikke med det samme et opslag der fortæller hvad det vil betyde for os der tjener pengene til firmaet? Så kunne man måske undgå en masse bekymringer. For det er klart, at man begynder at spekulere på, hvor fanden er det lige, vi er på vej hen. Så jeg håber med dette indlæg at kunne få stillet min nysgerrighed og få svar på de aktuelle spørgsmål fra nogle kompetente personer, hvis der er nogle tilbage, og helst inden de bliver sagt op. Sidste M/K lukker og slukker Af red. Niels Larsen Kim Eland bringer nogle relevante spørgsmål på banen i sit indlæg. Ganske kort fortalt: selvfølgelig kan Århus Sporveje opsige aftaler med bund i overenskomsten. Men de kan ikke frigøre sig fra den slags aftaler her og nu. Aftalerne løber derfor, indtil andet er aftalt. Brancheafdelingen har opsagt aftalen om, at alt overarbejde i visse situationer kan udbetales. Det betyder, at kun tillægget for overarbejde kan udbetales. Resten skal afspadseres. Denne opsigelse er trådt i kraft med øjeblikkelig virkning. Og gælder altså også bl.a. julenatbusser, der køres på over arbejde. Formanden for Brancheafdelingen bekræfter denne udlægning, men tilføjer at Århus Sporveje mener, at der er et opsigelsesvarsel. Med hensyn til omlægning af buslinier i midtbyen, så har forarbejdet fra Århus Sporvejes side ikke været grundigt og omfattende nok. Man har ikke i tilstrækkelig grad inddraget tals- og tillidsfolk. Sagen sendes efter al sandsynlighed videre i det faglige system på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren leder og fordeler arbejdet, men skal også at leve op til ånden og bogstavet i indgåede aftaler. 14 Nr. 9 December 2004

15 Et godt tilbud til de af SporvejsNyts læsere, som har bil En af bladets læsere, Erik H. Larsen, har sendt materialet om dette tilbud til redaktionen og beder os fortælle om det, da det muligvis kan være af interesse for de af læserne, som er bilister. I processen med omlægning af busruter i midtbyen bør det være en selvfølge, at hele strækningen for en omlægning tages op til vurdering, før noget besluttes. Forarbejdet fra Århus Sporvejes side, op til at byrådet fik fremlagt Sporvejenes planer om omlægning, har været mangelfuldt. Man kan stille spørgsmål ved, om byrådet har truffet beslutningen om at godkende omlægningen, på et tilstrækkeligt grundlag. Det er højst beklageligt, at Århus Sporveje har fravalgt seriøst at bruge buschaufførernes erfaringer om forholdene på strækningen Rådhuspladsen - H.H. Sedorffs Stræde busgaderne Emil Vetts Passage Klostertorv Klosterport Nørre Allé Vesterbro Torv. Og den anden retning. Der kan forventes store problemer med fremkommeligheden på strækningen. Allerede i dag er der problemer. Det er realistisk at forvente yderligere forsinkelser. Der er flere problematiske steder på omlægningsstrækningen. Med de nuværende forhold i bl.a. Park Allé mod Sedorffs Stræde, i busgaderne, i svinget mellem busgaderne og i Emil Vetts Passage vil den mest fornuftige løsning måske være at udsætte ruternes omlægning, indtil en grundig analyse og trafikal forbedring af forholdene har fundet sted. Og Århus Sporveje kunne jo så inddrage buschaufførerne i processen. Antallet af P-bøder og afgifter på grund af ikke-indstillet p-skive eller forkert indstillet p-skive har været stigende siden Hvert år udstedes for mere end 50 millioner kr. p-bøder på grund af glemt p-skive alene i Danmark. Det elektroniske parkeringsur, der er afbilledet nedenfor, indstiller sig automatisk. Uret er godkendt til brug af både Justitsministeriet og Færdselsstyrelsen pr. 1. juni Frem til den 23. december 2004 sælges uret til kampagneprisen kr. 500 inkl. moms og forsendelse. Normalprisen er kr. 799 inkl. moms. Dette danskproducerede parkeringsur, P-watch, fremstilles af Cartime Technologies Aps. Interesserede læsere går ind på hjemmesiden Her trykkes på: web-shop, og fi rmakoden vha4 indtastes. Og så går resten af sig selv. Er der af nogle af læserne, som har brug for hjælp kan Erik kontaktes på OBS: redaktionen af SporvejsNyt, eller Brancheafdelingen, er ikke involveret i ovennævnte tilbud og henviser til Erik for nærmere oplysninger om produktet, bestilling mm.v Nr. 9 December

16 Rygning på arbejdspladsen Posit sundhe Af red. Niels Larsen Af Hans Simonsen 2457 Vi har tidligere i SporvejsNyt lovet, at trafikchef Frits Vittrup ville fortælle læserne om den fremtidige rygepolitik ved Århus Sporveje. P.g.a. forskellige omstændigheder har vi ikke kunnet bringe det lovede indlæg. Frits Vittrup har givet os lov til at referere fra det notat, der som forslag er blevet til den rygepolitik, som nu er vedtaget af MEDudvalget ved Århus Sporveje. Pr. den 1. juli 2005 indføres der totalt rygeforbud i kantiner og frokostlokaler ved Århus Sporveje. Det samme forbud er også gældende i alle kontorlokaler, garagen m.v. I opholdshusene må der fortsat ryges. Rygerne skal i fremtiden sikre sig, at der ikke er kollegaer, der generes af røg, hvilket er ensbetydende med en dialog i de konkrete tilfælde. Såfremt der ikke er accept af rygning, må dette fortsættes udendørs. Den enkelte ryger bortskaffer selv skod og aske. der vil kunne indføres rygeforbud i opholdshuse enkeltvis, såfremt ovennævnte regler ikke efterleves. dette afgøres af stationstillidsmanden og PL. I administrationen på Bryggervej vil der blive etableret rygelokaler. Teknisk afdeling vil efter eget ønske kunne etablere et mindre rygeområde eller lokale i garagerne på henholdsvis Nord og Syd. Der er fortsat forbud mod at ryge i busserne. Det vil være tilladt at ryge i fri luft. Som alle andre politikker ved Århus Sporveje forventes det, at medarbejderne overholder rygepolitikken. Såfremt man ikke efterlever politikken, vil det få samme konsekvens som i forbindelse med manglende overholdelse af andre politikker. Frem mod den 1. juli 2005 vil der blive mulighed for at tilmelde sig rygestopkurser. For alle tilmeldte vil der stadig være mulighed for at få refunderet op til kr. 500 til anvendelse på forskellige rygestophjælpemidler. Som et led i at skabe en sundere arbejdsplads, vil der fra 1. juli 2005 forsøgsvis være gratis frugtordning frem til 1. januar Den konkrete form aftales senere. Der vil i samarbejde med BST blive drøftet, om der kan etableres andre aktiviteter, der kan give et sundhedsmæssigt løft. Rygepolitikken evalueres på MEDmødet i efteråret Jeg gik og døjede med min ryg, som gjorde ondt, og det trak ned i det venstre ben. Jeg havde ondt, når jeg sad bag rattet i bussen. Et stykke tid gik jeg og overvejede at få en aftale hos vores sundhedsmedarbejder, Lene Ulsted. Endelig fik jeg taget mig sammen og lagde en besked på hendes mobiltelefon om at få en tid hos hende. Hun svarede tilbage, at jeg kunne kom- Århus Spor 16 Nr. 9 December 2004

17 iv oplevelse hos smedarbejderen me den følgende mandag kl Vi fik først en lille snak om mit problem, og om hvordan det udartede sig. Så bad hun mig om at lægge noget af tøjet og ligge mig op på briksen. Hun ville starte med healing først og så massage næste gang. Første gang hos Lene mærkede jeg ikke nogen forandring, men derhjemme fik jeg pludseligt varme nede fra benene og op i overkroppen. Næste gang jeg kom hen til hende, havde jeg meget ondt i ryg og ben. Hun gav mig lidt healing og massage på ryggen og det venstre ben. Da jeg gik derfra havde jeg det skønt. Ingen smerter i ryg eller ben. Det er nu 8 dage siden, og jeg har det stadig godt. Det er bare skønt uden smerter, så jeg kan kun anbefale Lene Ulsted. vejes Sundhedsmedarbejder Hvis DU har et problem af en eller anden art, så ring til Lene og få en aftale. Lene Ulsted har træffetider: På Syd mandag kl tirsdag kl Kommentar til indlæg i SporvejsNyt Af Torben Lund 2774 nr. 8 Det er ret imponerende at læse de herrer Pay Randlevs (1090) og Bendt Bendtsens (0525) indlæg i SporvejsNyt nummer 8. Det har altid været god latin at holde sin mund, Bendt Bendtsen, hvis man ikke har noget fornuftigt at sige. Det har ligeledes altid været god latin IKKE at hænge folk ud med navns nævnelse i vort eget blad. Dette blev af begge de herrer kraftigt pointeret, da striden kørte mellem Jan Nonboe og Finn Fruelund. Men dengang var det jo selvfølgelig også til skade for jeres sag. Lad ikke dette blad, endnu engang, blive valen for et personligt slagsmål og en person hetz. På Nord torsdag kl fredag kl Man kan lave en aftale med Lene ved at kigge ind eller ringe på Der er telefonsvarer på, hvis Lene er optaget. Nr. 9 December

18 Skriv løsningen på om stå en de kupon. Aflever ved eller send til: Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling, Chr. X's Vej Viby J Afleveringsfrist : Søndag d. 30. jan. 2005, kl Mærk ku ver ten Hjernevri der en, så deltager du i lodtrækningen om 2 gan ge 2 fla sker god rød vin. Skriv dit fulde navn og nummer på kuponen. Vi har udtrukket viderne fra august-nummeret. Løsningen var: Stereolyden Vinderne blev: 0408 Erik Lassen 2862 Else Margrethe Jensen Gevinsterne 2 flasker god rød vin til hver kan afhentes i brancheafdelingen. Pensionisten i december Der er generalforsamling den i lokalet på station Nord. Dagsorden ifølge lovene. På valg er: Kasserer: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsessuppleanter: Revisor: Revisorsuppleant: Leif Sørensen Niels Jespersen Sonja Pedersen og Jytte Hansen Verner Pedersen Ragna Tholstrup Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Glædelig jul og godt nytår. Pbv. Ellen Pedersen Tak Tak Kære Alle Linie 26 Veuda år 1999 og Branche Afd. Jeg takker mange gange for jeres opmærksomhed under min sygdom. Jeg kan oplyse, at det går langsomt men sikkert fremad. Jeg vil gerne hermed takke alle der deltog og betænkte mig med gaver og vin i anledningen af mit 25 års jubilæum den 25/11-04 Med venlig hilsen 1150 Lars Christensen I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. De bedste hilsner fra 1546 Leo 18 Nr. 9 December 2004

19 Nyt fra Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og udvalg Vi har ikke modtaget noget fra udvalg! Datoer for Brancheafdelingens bestyrelsesmøder og generalforsamling i januar 2. februar 2. marts 6. april 4. maj 1. juni 3. august 7. september 5. oktober 12. oktober ekstraordinært bestyrelsesmøde 27. oktober generalforsamling 2. november 7. december Vigtigt ved arbejdsskader I tilfælde af arbejdsskader, er det meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen bliver udfyldt korrekt til mindste detalje, hvis man skal gøre sig håb om erstatning. Derfor Kontakt din sikkerheds-repræsentant før du udfylder blanketten til arbejdsskades-anmeldelse. Med venlig hilsen Sikkerheds-repræsentanterne Hvad er det dog du siger Helge! Vil du melde politikerne i Århus og indenrigs - ministeren til politiet? Jah, for man må da ikke yde aktiv dødshjælp til en sund 100-årig vel? Nr. 9 December

20 Trafikale forhold Af red. Niels Larsen I et tidligere SporvejsNyt har vi skrevet, at det er trafikchef Frits Vittrup, der repræsenterer Århus Sporveje på færdelsmøderne med kommune og politi. Det er ikke Frits, men lederen af trafikcentralen, Jørgen Madsen, der deltager i møderne. Jørgen Madsen har fået flere af SporvejsNyts fotos, som han så siden har taget med til færdelsmøderne, med henblik på at få forbedret de trafikale forhold i bl.a. busgaden. Vi har efterfølgende talt med Jørgen for at høre, hvordan det så er gået. Busgaderne: afskærmningen i svinget mellem de to busgader er blevet forbedret, således at fodgængerne ledes rundt, og altså ikke krydser vejbanen. Dette er rigtigt godt, men desværre undlader byggearbejderne alt for ofte at montere afspærringen. Dette betyder, at fodgængerne ofte i timevis har fri adgang til vejbanen. Og den mulighed udnytter de! Vi vil opfordre Jørgen Madsen til at understrege overfor kommunen/byggefirmaet, at afspærringen skal genopsættes hver gang, den har været midlertidigt fjernet, for at f.eks. lastbiler skal have adgang til byggepladsen. Skiltningen ved de forskellige indkørsler til busgaderne vil blive forbedret. Der vil f.eks. komme skilte op, der viser at cykler ikke må køre på stedet. Politiet har i en uge været på stedet. Der blev skrevet 180 bøder. På 1 time blev der skrevet 30, og flere kunne være skrevet, hvis politiet havde haft flere folk på stedet. Ifølge Århus Stiftstidende var politiet overrasket over omfanget af ulovligheder og planlægger yderligere indsats på stedet. En politimand gav i avisen udtryk for, at uvæsenet hurtigt vil vende tilbage, når politiet ikke er der. Det har han uden tvivl ret i. Vi kan derfor kun opfordre politiet til at fortsætte indsatsen. Små lynaktioner, af f.eks. en times varighed, med vekslende mellemrum vil have en stor effekt. Vi opfordrer Jørgen Madsen til at videregive dette råd til politiet på et kommende færdelsmøde. Der er kommet henvendelser til Århus Sporveje, om at busserne kører for hurtigt ud af busgaden gennem hullet til Åboulevarden. Altså for hurtigt efter forholdene. Der vil på et tidspunkt blive foretaget fartmåling på stedet. Om nødvendigt vil der blive iværksat foranstaltninger til at dæmpe farten. Klostertorv: en form for afskærmning, der forhindrer overhaling på stedet, er ikke afskrevet. For at få belyst omfanget af ulovligheder, har TCT derfor i en periode noteret hver gang, en chauffør melder om en taxa, der overhaler på stedet. I perioden november er der i døgnrapporten noteret 30 overhalinger fra taxaer, samt en episode hvor en taxa samlede passagerer op i busgaden. Omfanget af ulovligheder på stedet er meget større, end tallene fra døgnrapporten viser. Da SporvejsNyt var på stedet i 14 minutter for at fotografere, var der 1 taxa og 6 person- og varebiler, der overhalede på stedet. Udover det var der flere biler og cyklister, der kørte på stedet. At tallene i døgnrapporten ikke er dækkende, må derfor skyldes, at mange buschauffører ikke har fulgt Jørgen Madsens / TCT s opfordring om at kalde op og rapportere ulovligheder. Rådhuspladsen: efter at krydset Rådhuspladsen H.H. Sedorffs Stræde er blevet nyasfalteret er forholdene ikke blevet bedre. De nye vognbanemarkeringer er højst uhensigtsmæssige. Ja, man fristes til at tro, at vejarbejderne har været berusede under udførslen af arbejdet. Det har de tilsyneladende ikke været, men har blot fulgt de tegninger, som de havde til rådighed. Den nuværende markering er udformet, så cyklister næsten opfordres til, ulovligt og farligt, at benytte venstresvingsbanen, når de skal mod Mølleparken. De blå cyklistfelter er blevet fjernet fra krydset. Jørgen Madsen og kommunens vejkontor har været på stedet og besigtige forholdene. Der skal ommales på stedet, og midterhellen skal evt. flyttes lidt for at give bedre plads til busserne. I SporvejsNyt har vi tidligere spurgt kommunens vejkontor, om det ikke var en god ide at føre de blå cyklistfelter gennem krydset til Rådhus Kafeen og videre mod Mølleparken. Dette blev afvist, men vi vil gentage opfordringen. En sikkerhedsmæssigt foranstaltning af stor værdi ville være at etablere en cykelsti i Park Allé på det sidste stykke frem mod krydset. Vi vil opfordre Jørgen Madsen til på færdelsmøder at søge disse forandringer fremskyndet. Hvis hovsa-omlægningen af busruter i bl.a. dette kryds skal træde i kraft til sommer, er det af yderste vigtighed at forholdene bliver forbedret. 20 Nr. 9 December 2004

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul

GOD JUL. Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul Brancheafdelingens fagblad nr. 4 december 2011 59. år gang GOD JUL Vi ønsker alle FOA-buschauffører og deres familier en rigtig glædelig jul INDHOLD Leder s. 3 Grillbar i en ledbus s. 4 Indkaldelse til

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2004 52. år gang Busserne ud af Busgaden? side 10 11 Side 10 11 Side 18 19 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom.

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0427 Klageren: XX på vegne YY 5500 Middelfart Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Samarbejdsudvalg. Punkt 1: Orientering fra værkstedet. Dato: 28. august 2014. Mødedeltagere:

Samarbejdsudvalg. Punkt 1: Orientering fra værkstedet. Dato: 28. august 2014. Mødedeltagere: Dato: 28. august 2014 Mødedeltagere: Bjarne, Frank, Johnny, Christian, Lars, Morten & Hans Henrik Fraværende: Emne Punkt 1: Orientering fra værkstedet Beslutning Martin fortalte at de årlige syn af vognparken

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD

Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Brancheafdelingens fagblad nr. 2 maj 2008 56. år gang INDHOLD Leder s. 3 Medlemsmøde hos FOA...s. 4 Oplæg... s. 5 Hvad sker der i busserne... s. 6 tilfælde s. 7-10 Sikkerhedsrepræsentanterne s. 11 Borneo

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 15 16. Indhold. Side 5. Et skævt smil. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 5 August 2004 52. år gang Rygning på arbejdspladsen 2 side 15-16 Side 15 16 Side 5 Et skævt smil Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 9 FUMLEBY s. 14 HJERNEVRIDEREN s. 26

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 6 december 2007 55. år gang INDHOLD Leder s. 3 Trusler om vold s. 4 Burchaufførerer s. 5 Ny tillidsmand: Finn Simonsen s. 6 Fra FOAs A-kasse s. 7 Døgnrapporten s. 8-10 Fumleby

Læs mere

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager

Sikkerhedsgruppen Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Dagsorden, koordineringsmøde den 22. april 2009 Sted: TR- kontoret Station Nord Tid: 0930-1600 Referat fra koordineringsmødet den 22. april 2009 kl. 0930 1730 Tilstede: Ernst Jæger Frederiksen, Ghita Sørensen,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

15 helt sikre måder du mister kunder på. en miniguide du ikke skal følge!

15 helt sikre måder du mister kunder på. en miniguide du ikke skal følge! 15 helt sikre måder du mister kunder på en miniguide du ikke skal følge! Kom for sent. Opfør dig som om mobiltelefonen ikke er opfundet, og undlad at forsøge at give besked om din forsinkelse. Vis din

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 4 Maj 2005 53. år gang Indhold: Leder s. 3 Børne- og hjælpefonden s. 9 Stress s. 10-11 Trafiklabyrinten s. 14-15 Tema: Vold s. 16-19 Fumleby s. 23 Hjernevrideren s. 26 Feriepostkort

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere