Økonomisk Administrativt Center Maj Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT SKOLEPERIODE F SKOLEPERIODE D ELEVER, SOM ER OPTAGET I EUD ØVRIGE SKOLEPERIODETYPER ØVRIGE TILSKUDSMÆRKER BILAG SKOLEPERIODER OG TILSKUDSMÆRKER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SKOLEPERIODER OG TILSKUDSMÆRKER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT...7 Skoleperioder og tilskudsmærker

2 1. Skoleperiodetyper på Det fremgår af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik 1, at er en trindelt erhvervsuddannelse, som består af to trin: trin 1: specialet Social- og Sundhedshjælper, hvor skoleundervisningen på hovedforløbet har en varighed på 24 uger, og trin 2: specialet Social- og Sundhedsassistent, hvor skoleundervisningen på hovedforløbet har en varighed på 32 uger. er en vekseluddannelse. Der er til brug for registrering af tilskudsudløsende undervisningsaktivitet oprettet følgende skoleperiodetyper på uddannelsen: Skoleperiode Periodetype i Varighed Social- og Sund- Social- og Sund- EASY Benyttes ved I dage*) hedshjælper hedsassistent T1 TRIN_1 Elever med uddannelsesaftale til trin X F2 FOR_2 Elever med uddannelsesaftale til trin 2, som tidligere har gennemført trin 1, og elever, som er optaget i eud X D2 DIR_2 Elever med uddannelsesaftale til trin 2, som ikke tidligere har gennemført trin X KF KF Elever i eud+. Kompetenceafklarende forløb. 10 X VT VT Elever i eud+. Værkstedstræning. 45 X EH ERHVERV Elever i erhvervsrettet påbygning 20 X X SR STUDIE Elever i studierettet påbygning 335 X X 0SU PVEJ Elever på grundforløb med uddannelsesaftale. 300 X X 0MSU MEST_LÆR Elever i mesterlære/elever i produktionsskolebaseret eud. 250 X X *) For den enkelte skoleperiodetype er den maksimale varighed i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen eller lignende angivet antal dage. Nedenfor gennemgås anvendelsen af de enkelte skoleperiodetyper i forbindelse med registrering af aktivitet på uddannelsen. 2. Elever med uddannelsesaftale til trin 1 Social- og Sundhedshjælper For elever, der i henhold til deres uddannelsesaftale er optaget på trin 1, Social- og Sundhedshjælper, skal den tilskudsudløsende aktivitet registreres på skoleperiode T1. Skoleperiode T1 består af 24 tælleperioder á 5 dages varighed. 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.asp?id= Side 1 af 8

3 Den tilskudsberettigede aktivitet opgøres på 5. dag, dvs. på den sidste undervisningsdag i den enkelte tælleperiode. Undervisningsaktivitet vedrørende elever med en almindelig uddannelsesaftale opgøres i antal årselever, og indberettes med tilskudsmærket UNDER. Elever, som færdiggør uddannelsen på trin 1, berettiger til færdiggørelsestilskud. En elev regnes for færdiggjort, når institutionen har udstedt uddannelsesbevis til eleven. Færdiggørelsen af eleven skal registreres og indberettes på skoleperiode T1 med tilskudsmærket FÆR- TA. 3. Elever med uddannelsesaftale til trin 2 Social- og Sundhedsassistent Det er i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (bilag 3, afsnit 2.3) beskrevet, hvilke elever, der kan optages på trin 2 Social- og Sundhedsassistent. Elever, der har gennemført trin 1, social- og sundhedshjælper, eller har tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed, eller der har kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, har adgang til optagelse på hovedforløbets trin 2, social- og sundhedsassistent. For elever med en uddannelsesaftale til trin 2 kan aktiviteten enten registreres på skoleperiode F2 eller på skoleperiode D2. Hvilken skoleperiode, aktiviteten skal registreres på, afgøres af, om eleven tidligere har gennemført trin 1. Skoleperiode F2 skal benyttes til registrering af aktivitet vedrørende elever, som tidligere har gennemført trin 1. Skoleperiode D2 skal benyttes til registrering af aktivitet vedrørende elever, som ikke tidligere har gennemført trin 1. Skoleperiode Benyttes til registrering af: F2 Elever, som har gennemført trin 1. D2 Elever, som ikke har gennemført trin 1 Side 2 af 8

4 3. 1 Skoleperiode F2 Skoleperiode F2 benyttes til registrering af aktivitet vedrørende elever med uddannelsesaftale til trin 2, som tidligere har gennemført trin 1. Skoleperiode F2 består af 32 tælleperioder á 5 dages varighed. Den tilskudsberettigede aktivitet opgøres på 5. dag, dvs. på den sidste undervisningsdag i den enkelte tælleperiode. Undervisningsaktivitet vedrørende elever med en almindelig uddannelsesaftale opgøres i antal årselever, og indberettes med tilskudsmærke UNDER. En elev, som færdiggør uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent, og som tidligere har gennemført trin 1, Social- og Sundhedshjælper (og dermed har udløst færdiggørelsestilskud på trin 1), berettiger ikke til færdiggørelsestilskud ved gennemførelsen af trin 2. Reglerne for tilskud til færdiggørelse for elever på erhvervsuddannelserne fremgår af i finansloven: Der kan generelt kun udløses ét færdiggørelsestilskud pr. elev pr. indgang på grundforløb og pr. uddannelse på hovedforløb. Undtaget herfra er kun elever på EUD+, der efter tidligere at have gennemført trin 1 af en uddannelse vender tilbage og gennemfører trin 2. Færdiggørelse af hovedforløb udløser ikke tilskud, såfremt eleven færdiggøres i skolepraktik. Da det ligger fast, at Social og Sundhedsuddannelsen er en trindelt erhvervsuddannelse, vil muligheden for indberetning af færdiggørelsestilskud på skoleperiode F2 blive lukket fra og med indberetningen for 1. kvartal Skoleperiode D2 Skoleperiode D2 benyttes til registrering af aktivitet vedrørende elever med uddannelsesaftale til trin 2, som ikke har gennemført trin 1, men som, jf. bekendtgørelsen, er optaget på grundlag af: tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed, eller der har kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til ovennævnte kvalifikationer. Skoleperiode D2 består af 32 tælleperioder á 5 dages varighed. Den tilskudsberettigede aktivitet opgøres på 5. dag, dvs. på den sidste undervisningsdag i den enkelte tælleperiode. Undervisningsaktivitet vedrørende elever med en almindelig uddannelsesaftale opgøres i antal årselever, og indberettes med tilskudsmærke UNDER. Side 3 af 8

5 En elev, som færdiggør trin 2, Social- og Sundhedsassistent, og som ikke har gennemført trin 1, berettiger til færdiggørelsestilskud. En elev regnes for færdiggjort, når institutionen har udstedt uddannelsesbevis til eleven. Færdiggørelsen af eleven skal registreres og indberettes på skoleperiode D2 med tilskudsmærket FÆR- TA. 4. Elever, som er optaget i eud+ Erhvervsuddannelse plus (eud+) er et særligt afslutningsforløb i erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser (jf. kapitel 7 b i lov om erhvervsuddannelser 2 ). Eud+ kan gennemføres af skoler og institutioner m.fl., der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale. Skoleperiode F2 For elever, som er optaget i eud+, skal den almindelige undervisningsaktivitet registreres på skoleperiode F2. Almindelig undervisningsaktivitet vedrørende elever, som er optaget i eud+, opgøres i antal årselever, og indberettes med tilskudsmærket EUD+. En elev i eud+, som færdiggør uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent, berettiger til færdiggørelsestilskud ved gennemførelsen af trin 2. En elev i eud+ regnes for færdiggjort, når institutionen har udstedt uddannelsesbevis til eleven. Færdiggørelse af en elev i eud+ skal registreres og indberettes på skoleperiode F2 med tilskudsmærket EUD F. Skoleperiode KF Aktivitet i forbindelse med et af skolen tilrettelagt kompetencevurderende forløb, jf. 117 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 3, skal registreres på skoleperiode KF og indberettes med tilskudsmærke EUD+ Skoleperiode VT Aktivitet i forbindelse med intensiv værkstedstræning, jf. 120 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, skal registreres på skoleperiode VT og indberettes med tilskudsmærke EUD+. 2 Lov om erhvervsuddannelser: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.asp?id= Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.asp?id= Side 4 af 8

6 5. Øvrige skoleperiodetyper Skoleperioder og tilskudsmærker SR. Undervisningsaktivitet i forbindelse med studierettet påbygning, jf. 30, stk. 1 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, skal registreres på skoleperiode SR og indberettes med tilskudsmærke UNDER. EH. Undervisningsaktivitet i forbindelse med erhvervsrettet påbygning, jf. 30, stk. 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, skal registreres på skoleperiode EH og indberettes med tilskudsmærke UN- DER. 0SU. Undervisningsaktivitet vedrørende grundforløbselever med uddannelsesaftale skal registreres på skoleperiode 0SU og indberettes med tilskudsmærke UNDER. Færdiggørelse indberettes med tilskudsmærke FÆRTA. 0MSU. Anvendes til registrering af aktivitet vedrørende elever med mesterlæreaftale, jf. 13, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, samt til registrering af aktivitet vedrørende elever, som er optaget i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. 13, skt. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 6. Øvrige tilskudsmærker Elever i ny mesterlære MESTP Starttilskud pr. elev ved indgåelse af aftale. MESTG Gennemførselstilskud pr. elev, når aftalen er gennemført.. MESTU Tillægstilskud under hovedforløb til elev, som er påbegyndt uddannelsen i mesterlære. MESTF Færdiggørelse. Hovedforløb Elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse PROEP Starttilskud pr. elev PROEG Gennemførelsestilskud PROEU Tillægstilskud til elev på hovedforløb PRPRO Tilskud til praktikuddannelse PROEF Færdiggørelse. Hovedforløb. Kostafdeling/skolehjem SHU18 Skolehjem, under 18 år SHFOR Skolehjem, forsørger SHBET Skolehjem, fuldt betalende SFU18 Skolehjem, frafaldstruet, under 18 år SFFOR Skolehjem, frafaldstruet, forsørger SFBET Skolehjem, frafaldstruet, fuldt betalende. Side 5 af 8

7 7. Bilag 7. 1 Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedshjælper Trin 1. Skoleperioder Skoleperiode Periodetype i EASY Benyttes ved 0MSU MEST_LÆR Elever i mesterlære, eller i produktionsskolebaseret eud. 0SU PVEJ Elever på grundforløb med uddannelsesaftale. T1 TRIN_1 Elever med uddannelsesaftale til trin 1. EH ERHVERV Elever i erhvervsrettet påbygning SR STUDIE Elever i studierettet påbygning Trin 1. Tilskudsmærker (TMK) på skoleperioder TMK Benyttes ved indberetning om 0MSU 0SU T1 EH SR UNDER Tilskud til undervisningsudgifter INTER Internationaliseringstilskud FÆRTA Tilskud til færdiggørelse MESTP Mesterlære. Starttilskud pr. elev. MESTG Mesterlære. Gennemførselstilskud pr. elev. MESTU Mesterlære. Tillægstilskud til elev på hovedforløb. MESTF Mesterlære. Færdiggørelse. Hovedforløb PROEP Prod.skolebaseret eud. Starttilskud pr. elev PROEG Prod.skolebaseret eud. Gennemførelsestilskud PROEU Prod.skolebaseret eud. Tillægstilskud til elev på hovedforløb PRPRO Prod.skolebaseret eud. Tilskud til praktikuddannelse PROEF Prod.skolebaseret eud. Færdiggørelse. Hovedforløb. SHU18 Skolehjem, under 18 år SHFOR Skolehjem, forsørger SHBET Skolehjem, fuldt betalende SFU18 Skolehjem, frafaldstruet, under 18 år SFFOR Skolehjem, frafaldstruet, forsørger SFBET Skolehjem, frafaldstruet, fuldt betalende. Side 6 af 8

8 7. 2 Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsassistent Trin 2 skoleperioder Skoleperiode Periodetype i EASY Benyttes ved 0MSU MEST_LÆR Elever i mesterlære, eller i produktionsskolebaseret eud. 0SU PVEJ Elever på grundforløb med uddannelsesaftale. F2 FOR_2 Elever med uddannelsesaftale til trin 2, som har gennemført trin 1. Elever, som er optaget i eud+ D2 DIR_2 Elever med uddannelsesaftale til trin 2, som ikke har gennemført trin 1 KF KF Elever i eud+, kompetenceafklarende forløb VT VT Elever i eud+, værkstedstræning EH ERHVERV Elever i erhvervsrettet påbygning SR STUDIE Elever i studierettet påbygning Trin 2. Tilskudsmærker (TMK) på skoleperioder TMK Benyttes ved 0MSU 0SU F2 D2 KF VT EH SR UNDER Tilskud til undervisningsudgifter INTER Internationaliseringstilskud FÆRTA Tilskud til færdiggørelse EUD + Undervisningsaktivitet, eud+ EUD F Færdiggørelsestilskud, eud+ MESTP Mesterlære. Starttilskud pr. elev. MESTG Mesterlære. Gennemførselstilskud pr. elev. MESTU Mesterlære. Tillægstilskud til elev på hovedforløb. MESTF Mesterlære. Færdiggørelse. Hovedforløb PROEP Prod.skolebaseret eud. Starttilskud pr. elev PROEG Prod.skolebaseret eud. Gennemførelsestilskud PROEU Prod.skolebaseret eud. Tillæg på hovedforløb PRPRO Prod.skolebaseret eud. Praktikuddannelse PROEF Prod.skolebaseret eud. Færdiggørelse. Hvd.forløb SHU18 Skolehjem, under 18 år SHFOR Skolehjem, forsørger SHBET Skolehjem, fuldt betalende SFU18 Skolehjem, frafaldstruet, under 18 år SFFOR Skolehjem, frafaldstruet, forsørger SFBET Skolehjem, frafaldstruet, fuldt betalende. Side 7 af 8

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere