Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1"

Transkript

1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon Telefax CVR-nr

2 Modulbeskrivelse Trin 1: Social- og sundhedshjælper Modulernes rækkefølge kan variere inden for en skoleperiode. Skoleperiode 1: 8 uger Modul 1: Basismodul Fag Mål Antal Intro til uddannelsen, - fag på trin 1, - læring, læringsstil, læringssyn mm. Sundhedsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets og praktisk fag Social og samfundsfag Præsentation af målene + kernebegreberne: omsorg og egenomsorg, pleje Præsentation af målene + kernebegreberne: behov og helhedssynet, de 4 dimensioner Præsentation af målene + kernebegreberne: aktiviteter, ressourcer og belastninger Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer Dansk Intro til faget 4 10: læsestrategier Naturfag Intro til faget 2 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - måder at læse forskellige tekster på - skolens læringssyn - skolens ordensregler, - praktiske oplysninger om dagligdagen på skolen - brandinstruktion - uddannelsesvejledning, læsevejledning, bibliotek og IT muligheder. - målene i uddannelsens fag - uddannelsens opbygning - skolens kernebegreber - hvordan du lærer bedst

3 Modul 2: Praktisk / personlig hjælp til daglig livsførelse 3 uger Fag Mål Antal Sundhedsfag C: Observationer og elementære sygeplejeopgaver E: Professionel omsorg 12 - fokus på naturlig og professionel omsorg Aktivitets og praktisk fag Pædagogik med psykologi Social og samfundsfag A: Arbejde aktiverende ift. ADL (almindelig daglig livsførelse) B: Fysisk aktivitet C: Praktisk hjælp, rengøring, hygiejniske principper D: Forflytning, intro til hjælpemidler E: Personlig pleje, observation F: Fødevarehygiejne G: Miljøvalg ift. Produkter A: Menneskesyn B: Kommunikation - det grundlæggende C: Dokumentation af observationer A: Tavshedspligt, notatpligt B: Visitation, kvalitetsstandarder, forebyggende hjemmebesøg Naturfag 7: Mikroorganismer 3 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 9 Social og sundhedshjælperens samarbejde med borgeren - behov i forhold til Maslows behovspyramide (Sundhedsfag) - professionel omsorg/ naturlig omsorg (Sundhedsfag) - begreberne: ressourcer og belastninger (Sundhedsfag) - forskellige verdensbilleder (Pædagogik med psykologi) - hvad menneskesyn er og hvordan dit menneskesyn afspejles i dine handlinger (Pædagogik med psykologi) - din rolle i kommunikation med borgeren (Pædagogik med psykologi) - hvad et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde indebærer (Pædagogik med psykologi) - begrebet: at arbejde aktiverende i forhold til ADL (Aktivitets- og praktisk fag) - hvad man forstår ved borgerens fysiske og psykiske funktionsevne (Aktivitets- og praktisk fag) - hvordan du kan være med til at vedligeholde borgerens fysiske funktionsevne (Aktivitets- og praktisk fag) 3

4 Personlig pleje og observationer. - hudens opbygning og funktion (Sundhedsfag) - hvad du skal observere ved huden, kredsløbet, åndedrættet, urinorganer, fordøjelsen, nervesystemet og bevægeapparatet hos en borger, der er sengeliggende eller sidder meget stille (Sundhedsfag) - hygiejniske principper i forhold til personlig pleje (Sundhedsfag) - brandbekæmpelse (Sundhedsfag) - observere huden og forandringer i forhold til huden (Sundhedsfag) - planlægge elementære sygeplejeopgaver for at forebygger problemer hos borgeren - (Sundhedsfag) - planlægge elementære sygeplejeopgaver for at fremmer funktionen af huden, kredsløbet, åndedrættet, urinorganer, fordøjelsen, nervesystemet og bevægeapparatet hos borgeren (Sundhedsfag) - planlægge arbejdet med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov (Sundhedsfag) - udføre korrekt håndhygiejne (Sundhedsfag) - foretage genoplivning af en livløs person og anvende førstehjælpens fire hovedpunkter (Sundhedsfag) Forflytninger og arbejdsbevægelser - grundprincipperne i forflytningsteknik (Aktivitets- og praktisk fag) - relevante hjælpemidler som bruges til forflytninger (Aktivitets- og praktisk fag) - forklare hvordan du vil planlægge en forflytning ud fra grundprincipperne (Aktivitet - og praktisk fag) - udføre en forflytning ud fra grundprincipperne i forflytningsteknik (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre hensigtsmæssige arbejdsbevægelser i forflytninger (Aktivitets- og praktisk fag) Fødevarehygiejne: - hygiejniske principper vedrørende madvarer (Aktivitets- og praktisk fag) - mikroorganismers vækstbetingelser og forekomst i madvarer (Naturfag) Rengøring: - planlægge rengøring i et hjem (Aktivitets- og praktisk fag) - vælge rengøringsmidler efter deres egenskaber (Aktivitets- og praktisk fag) - foretage miljørigtige valg (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre hensigtsmæssige arbejdsbevægelser i rengøring (Aktivitets- og praktisk fag) 4

5 Lovgivning for dit arbejdsområde - de retslige krav der stilles til dig og din kommune i varetagelsen af omsorgsarbejdet - kvalitetsstandard (Social- og samfundsfag) - visitation (Social- og samfundsfag) - forebyggende hjemmebesøg (Social- og samfundsfag) - andre fag personers arbejdsområde (Social- og samfundsfag) - kommunens servicetilbud (Social- og samfundsfag) - regler i forhold til tavshedspligten (Social- og samfundsfag) - regler i forhold til notatpligten (Social- og samfundsfag) - regler i forhold til indberetningspligten (Social- og samfundsfag) - beskrive og videregive dine observationer (Pædagogik med psykologi) - samarbejde med andre faggrupper (Social- og samfundsfag) 5

6 Modul 3: Kroppen og dens funktioner Fag Mål Antal Sundhedsfag A: Begrebsafklaring sundhed/sygdom og sundhedsfremme/sygdomsforebyggelse C: Kroppens opbygning 14 Aktivitets og praktisk fag Engelsk B: Elevens egen fysiske form F: Ernæringslære Ved fravalg andet fag fra fagrækken bevægeapparatets opbygning og funktion (Sundhedsfag) - hjerte og kredsløbets opbygning og funktion (Sundhedsfag) - nervesystemet og sansernes opbygning og funktion (Sundhedsfag) - åndedrættets opbygning og funktion (Sundhedsfag) - urinvejenes opbygning og funktion (Sundhedsfag) - fordøjelsens opbygning og funktion (Sundhedsfag) - kroppens behov for energi (Aktivitets- og praktisk fag) - kroppens behov for energigivende næringsstoffer (Aktivitets- og praktisk fag) - hvad kondition, stofskiftekondition, muskelstyrke, bevægelighed, koordination og balance er (Aktivitets- og praktisk fag) - forklare hvorfor det er godt, at du får en sund kost og har en god fysisk form (Aktivitets- og praktisk fag) - forklare næringsstoffernes funktion i kroppen (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre aktiviteter, der giver dig en sundere livsstil i forhold til kost og motion (Aktivitets- og praktiske fag) - kunne forklare, hvordan man træner sin kondition, stofskiftekondition, muskelstyrke, bevægelighed, koordination og balance (Aktivitets- og praktisk fag) 6

7 Modul 4: Naturfag Fag Mål Antal Naturfag 1. Udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller Anvende matematiske udtryk og beregninger 3. Arbejde eksperimentelt med faget 4. Hvordan naturfaget påvirker teknologien og dermed mennesket, erhverv og samfund 5. Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt 6. Søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer 7. Anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation 8. Dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 Faglige beregninger: - fortyndinger - dosering af rengøringsmidler - kostberegninger Enkle kemiske forbindelser: - atomer og molekyler Kostens sammensætning: - energigivende næringsstoffer - vitaminer og mineraler Kroppens kemi i forhold til: - enzymer (fordøjelsen og tøjvask) - ph (hud, fordøjelse) - væskebalance - O2, CO2, puls og BT (kredsløb, åndedræt) 7

8 Mikroorganismer: - smittekilder, smitteveje, smittemodtagere - håndhygiejne - fødevarehygiejne - beregne væskebalance - lave fortyndinger og dosere rengøringsmidler - forklare et atom og et molekyles opbygning - kunne forklare enkle kemiske forbindelser, f.eks. H20, CO2, O2 - forklare næringsstoffernes funktion i kroppen - inddele kulhydrater og fedt i typer - inddele vitaminer i typer og have kendskab til få mineraler - foretage beregninger i forbindelse med kostens næringsstoffer - forklare enzymers virkning i fordøjelsen og ved tøjvask - forklare hvad syre og baser er og udføre ph målinger - forklare hvad mikroorganismer er og hvordan deres vækstbetingelser er - forklare hvordan du kan hindre smittespredning - udføre korrekt håndvask - udføre naturfaglige forsøg - dokumentere og formidle resultaterne 8

9 Modul 5: Kommunikations og relationsarbejde Fag Mål Antal Pædagogik med psykologi A: Normer, holdninger, fordomme (trivsel og 12 fællesværdier) B: Kommunikation G: Konflikthåndtering Social og samfundsfag D: Psykisk arbejdsmiljø, arbejdstilrettelæggelse 11 F: Forskellige levevilkår og fremmede kulturer I: Konflikthåndtering Dansk 3: Sprogets brug og funktion 4 4: Sprogets rolle 11: Tale-/lyttestrategier 13: Passende sprogbrug i forhold til afsender/modtager Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - verbal og nonverbal kommunikation(pædagogik med psykologi) - kropssprogets betydning (Pædagogik med psykologi) - hvad normer, holdninger og fordomme er (Pædagogik med psykologi) - konflikttrappen (Pædagogik med psykologi og Social- og samfundsfag) - hvad det psykiske arbejdsmiljø er og hvad der påvirker det (Social- og samfundsfag) - hvordan dit sprog og ordvalg (positivt/negativt/neutralt) påvirker andre mennesker (Pædagogik med psykologi) - bruge aktiv lytning i din kommunikation (Pædagogik med psykologi) - bruge dit kropssprog hensigtsmæssigt i samvær med andre (Pædagogik med psykologi) - bruge din viden om kommunikation og adfærd til at dæmpe konflikter og forebygge vold (Pædagogik med psykologi) - forholde dig til levevilkår og den kulturelle baggrunds betydning for mennesker (Social- og samfundsfag) 9

10 Modul 6: Alder og udvikling Fag: Mål Antal Sundhedsfag C: Fysiske aldringsprocesser D: Ændret sundhedstilstand 8 Pædagogik med psykologi F: Udvikling og aldring 12 Aktivitets og praktisk A: Aktiviteters betydning 3 fag Dansk 1: Talesprog 4 11: Præsentationsteknik Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand og årsager til deres opståen (Sundhedsfag) - menneskets udvikling (herunder Erikssons udviklingspsykologi), aldringsprocesser og livshistoriens betydning (Pædagogik med psykologi) - sorg og krise (Pædagogik med psykologi) - kroppens normale aldringsprocesser (Sundhedsfag) - et aktivt og stimulerende miljøs betydning for ældres livsudfoldelse (Aktivitets- og praktisk fag) - observere forandringer ift. normale aldringsprocesser og ændret sundhed (Sundhedsfag) - planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver ift. normale aldringsprocesser og ændret sundhed (Sundhedsfag) - vurdere, formidle, planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver i forhold til døende (Sundhedsfag) - forholde dig til og reagere på hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer hos ældre (Aktivitets- og praktisk fag) - anvende hensigtsmæssigt og klart sprog (Dansk) - anvende tale-strategi og præsentationsteknik (Dansk) Praktik 1 10

11 Skoleperiode 2: 14 uger Modul 7: Dansk: Hjælperen i fokus Fag: Mål Antal Dansk 1: Passende sprogbrug i forhold til afsender/modtager 27 2: Stavning og tegnsætning 3: Sproglige virkemidler 5: Læsefærdigheder 6: Vurdering og bearbejdning af tekstmateriale 7: Metodisk analyse 9: Præsentation af analyse 12: Brug af IT Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - skrive og tale hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i forhold til en bestemt modtager - forholde dig til retstavning og tegnsætning - redegøre for sproglige virkemidler - læse tekster af en vis sværhedsgrad med forståelse, indlevelse og eftertanke - søge, udvælge, forklare og bearbejde trykte eller elektroniske tekster - analysere, perspektivere og vurdere forskellige teksttyper og udtryksformer, f.eks. billeder, både mundtligt og skriftligt Modul 8: Valgfag Se beskrivelse for det enkelte fag. 11

12 Modul 9: Samfund og indflydelse 2 uger Fag: Mål Antal Social og samfundsfag B: Samfundets struktur og demokrati D: Relevante love og regler E: Tilbud og muligheder G: Informationssøgning H: Lovgivning og målsætninger for social- og sundhedssektoren, stat/region/kommune, ældreråd/klageråd mv. desuden APV (arbejdspladsvurdering) 33 Dansk 3: Sprogets brug og funktion 4: Sprogets rolle og betydning 6: Vurdering og bearbejdning af tekstmateriale 8: Skriveproces og dialog om produkt 12: Brug af IT 12 Naturfag 1: Fysisk arbejdsmiljø 9 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 6 - hvordan politiske beslutninger påvirker dit arbejde som social- og sundhedshjælper (Social- og samfundsfag) - opgavefordelingen mellem stat, region og kommune (Social- og samfundsfag) - hvordan beslutninger træffes i social- og sundhedssektoren (Social- og samfundsfag) - servicetilbud - både offentlige og private (Social- og samfundsfag) - APV (arbejdspladsvurderinger) (Social- og samfundsfag) - borgerens demokratiske rettigheder (Social- og samfundsfag) - rengøringskemi og sikkerhed (Naturfag) - anvende IT til informationssøgning og kommunikation (Dansk) - finde relevante oplysninger om din kommunes målsætninger og tilbud indenfor socialog sundhedsområdet (Social- og samfundsfag) - forholde dig kritisk til trykt og elektronisk tekst samt dens kilde (Dansk) - udarbejde et skriftligt produkt i forhold til en bestemt målgruppe (Dansk) - gøre rede for og indgå i samtale om dit eget og andres produkt (Dansk) - foretage valg ud fra miljømæssige hensyn (Naturfag) 12

13 Modul 10: Omsorg og elementær sygepleje Fag: Mål Antal Sundhedsfag A Sundhedsfremme/sygdomsforebyggelse 21 B: Behov D: Ændret sundhedstilstand, elementær sygepleje F: Førstehjælp, bekæmpelse af brand Aktivitets og praktisk fag F: Diæter 6 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 Læringsaktiviter - sammenhængen mellem levevilkår og livsstil (Sundhedsfag) - symptomer i forhold til udvalgte livsstilssygdomme (Sundhedsfag) - mulige årsager til symptomernes opståen (Sundhedsfag) - menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov (Sundhedsfag) - diæter i forhold til udvalgte livsstilssygdomme (Aktivitets- og praktisk fag) - dine opgaver i forbindelse med lægemidler (Sundhedsfag) - førstehjælp og brandbekæmpelse (Hvis du ikke har viden og færdigheder i forhold til målet, skal du vælge førstehjælp som valgfag) - tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til en borger, dvs. vejlede i sund levevis (Sundhedsfag) - anvende Maslows behovspyramide for at kunne igangsætte tiltag, der støtter det enkelte menneske i hans livsudfoldelse og livskvalitet (Sundhedsfag) - observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver i forhold til udvalgte livsstilssygdomme (Sundhedsfag) - udføre førstehjælp og brandbekæmpelse 13

14 Modul 11: Dansk: Beboerblad Fag: Mål Antal Dansk Alle mål 27 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - anvende sproget præcist og klart i forhold til en bestemt målgruppe og med en bestemt hensigt - styre en skriveproces og udfærdige et produkt, hvor du anvender viden om virkemidler i en tekst - bruge IT til informationssøgning og i udarbejdelsen af et produkt - gøre rede for og indgå i samtale om dit eget og andres produkt - analysere, perspektivere og vurdere forskellige teksttyper og udtryksformer 14

15 Modul 12: Rehabilitering Fag: Mål: Antal Aktivitets og praktisk fag A: Aktiviteter og egenomsorg 15 B: Fysisk og psykisk velbefindende F: Kost til småtspisende Pædagogik med psykologi B: Kommunikation 12 D: Pædagogiske arbejdsmetoder E: Fysiske, psykiske og sociale handicap F: Egenomsorg, ressourcer og belastninger Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - årsager og symptomer ved apopleksi (Aktivitets og praktisk fag) - risikogrupper (Aktivitets og praktisk fag) - forløbet på sygehuset (Aktivitets og praktisk fag) - genoptræningsplan ift.sundhedsloven (Aktivitets og praktisk fag) - servicelovens paragraffer om vedligeholdelsestræning og genoptræning (Aktivitets og praktisk fag) - begrebet rehabilitering (Aktivitets og praktiske fag) - skjulte handicap (Pædagogik med psykologi) - din rolle i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren (Pædagogik med psykologi) - genoptræningsprincipper til mennesker, der har en hjerneskade efter en apopleksi, fx ABC-konceptet, kondition og muskelstyrketræning (Aktivitets og praktisk fag) - kostens forebyggende og sundhedsfremmende betydning, herunder hjertevenlig kost og kost til småtspisende (Aktivitets og praktisk fag) - betydningen af kosten konsistens i forhold til tygge- og synke besvær (Aktivitets og praktisk fag) - forklare hvordan du med udgangspunkt i borgerens ressourcer og belastninger vil styrke borgerens egenomsorgsevne (Pædagogik med psykologi) - medvirke til at igangsætte stimulerende og udviklende aktiviteter i samarbejde med borgeren og tværfaglige samarbejdspartnere (Aktivitets og praktisk fag) - observere borgerens kostvaner og give forslag til valg af mad (Aktivitets og praktiske fag) - udregne BMI (Aktivitets og praktisk fag) Fokus i dette modul kan være en borger, der har følger efter apopleksi. 15

16 Modul 13. Pædagogik og aktiviteter 2 uger Fag: Mål Antal Pædagogik med psykologi A: Identitet, kultur, værdier 18 D: Pædagogiske arbejdsmetoder Aktivitets og praktisk fag A: Et aktivt og stimulerende miljø B: Medvirke til fysisk udviklende aktiviteter H: Kendskab til lokale og generelle aktiviteter 12 Social og samfundsfag F: Fremmede kulturer/ religion/ livsanskuelser A: Magtanvendelse 6 Dansk 3: Sproglige virkemidler 18 6: Vurdering og bearbejdning af tekstmateriale 7: Metodisk analyse 8: Skriveproces og dialog om produkt 11: Skrivestrategi 12: Anvende IT 13: Passende sprogbrug ift. afsender og modtager Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 6 - generelle og lokale aktiviteter (Aktivitets og praktisk fag) - menneskers forskellige levevilkår (Pædagogik med psykologi) - kulturbegrebet - udvikling af normer, holdninger og fordomme (Pædagogik med psykologi) - identitetsbegrebet (Pædagogik med psykologi) - menneskesyn (Pædagogik med psykologi) - rådgivning, støtte og vejledning (Pædagogik med psykologi) - den anerkendende, professionelle og motiverende samtale (Pædagogik med psykologi) - observation og dokumentation (Pædagogik med psykologi) - aktivitetsanalyse (Aktivitets- og praktisk fag) - aktiviteter og deres betydning (Aktivitets- og praktisk fag) - hvordan dit sprog og ordvalg (positivt/negativt/neutralt) påvirker andre mennesker - (Pædagogik med psykologi) - betydningen af god fysisk form hos dig selv og hos borgeren (Aktivitets- og praktisk fag) - arbejde vejledende i samarbejde med borger, pårørende og kollegaer (Pædagogik med psykologi) - reflektere over egne og andres normer og holdninger (Pædagogik med psykologi) - udvikle egne normer og holdninger (Pædagogik med psykologi) 16

17 - arbejde aktiverende (Aktivitets- og praktisk fag) - medvirke til igangsættelse af fysisk aktivitet med borgeren (Aktivitets- og praktiske fag) - anvende sproget præcist og klart i forhold til en bestemt målgruppe og med en bestemt hensigt (Dansk) - styre en skriveproces og udfærdige et produkt, hvor du anvender viden om virkemidler i en tekst (Dansk) - analysere, perspektivere og vurdere forskellige teksttyper og udtryksformer (Dansk) - bruge IT til informationssøgning og i udarbejdelse af et produkt (Dansk) - gøre rede for og indgå i samtale om eget og andres produkt (Dansk) Modul 14: Refleksion over praktisk og personlig bistand Fag: Mål Antal Aktivitets og praktisk fag A: Arbejde aktiverende ift. almindelig daglig 18 livsførelse B: God fysisk form C: Praktisk hjælp og hygiejne D: Arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler E: Personlig hjælp og observationer F: Ernæringslære, kostsammensætning, hygiejne G: Miljøets betydning og miljøvalg Sundhedsfag B: Livsudfoldelse og livskvalitet 6 D: Observationer og elementære sygeplejeopgaver E: Professionel omsorg Naturfag 3 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - de mest almindelige tegn på ændrede sundhedstilstande (Sundhedsfag) - betydning af at yde professionel omsorg (Sundhedsfag) - personlig hjælp og observationer (Aktivitets- og praktisk fag) - kostsammensætning, ernæringslære og hygiejne ved madlavning samt mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom (Aktivitets- og praktisk fag) - miljøets betydning for sundhed og trivsel (Aktivitets- og praktisk fag) - menneskets fysiske, psykiske og sociale behov (Sundhedsfag) - betydning af en god fysisk form (Aktivitets- og praktisk fag) - praktisk hjælp herunder hygiejnens betydning (Aktivitets- og praktisk fag) 17

18 - arbejdsstillinger og personforflytninger (Aktivitets- og praktisk fag) - aktiviteters betydning for den enkeltes livsudfoldelse og livskvalitet (Aktivitets- og praktisk fag) - arbejde aktiverende i forhold til borgerens almindelige daglige livsførelse (Aktivitets- og praktisk fag) - planlægge, udføre og evaluere praktisk hjælp (Aktivitets- og praktisk fag) - anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger, forflytninger og hjælpemidler (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre arbejde med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov (Aktivitets- og praktisk fag) - arbejde forebyggende og sundhedsfremmende (Sundhedsfag) - støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad (Aktivitets- og praktisk fag) - vurdere hensigtsmæssige miljøvalg (Aktivitets- og praktisk fag) - observere forandringer (Aktivitets- og praktiske fag og Sundhedsfag) - vurdere og rapportere forandringer (Sundhedsfag) - planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver (Sundhedsfag) Der kan arbejdes ud fra praksiserfaringer Arbejde med forflytninger ud fra erfaringer og problemstillinger i praktikken (Aktivitets- og praktisk fag) Modul 15: Specialefag Se beskrivelse for det enkelte 18

19 Modul 16: Den professionelle social og sundhedshjælper 2 uger Fag: Mål Antal Sundhedsfag Relevante mål for faget indgår 11 Pædagogik med psykologi Relevante mål for faget indgår 11 Aktivitets og praktisk fag Relevante mål for faget indgår 11 Social og samfundsfag Relevante mål for faget indgår 11 Dansk Relevante mål for faget indgår 9 Naturfag Relevante mål for faget indgår 7 Du skal lave et projekt, hvor du demonstrerer dine faglige og personlige færdigheder og kompetencer i forhold til dit fremtidige job som social- og sundhedshjælper. I projektet skal der indgå mål fra samtlige fag. Modul 17: Prøve i grundfag eller områdefag Se prøvebestemmelserne for det udtrukne fag. Praktik 2 Skoleperiode 2: 2 uger Modul 18: Afsluttende projekt og prøve 2 uger Du skal lave projekt, hvor du demonstrerer dine faglige og personlige færdigheder og kompetencer i forhold til dit fremtidige job som social- og sundhedshjælper. Projektet skal tage udgangspunkt i et selvvalgt emne, der ligger indenfor kompetenceområdet som social- og sundhedshjælper. I projektet skal der indgå mål fra samtlige fag. Projektet skal overholde de af skolen fastsatte retningslinjer for projektskrivning. Se skolens prøvebestemmelser. 19

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere