Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1"

Transkript

1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon Telefax CVR-nr

2 Modulbeskrivelse Trin 1: Social- og sundhedshjælper Modulernes rækkefølge kan variere inden for en skoleperiode. Skoleperiode 1: 8 uger Modul 1: Basismodul Fag Mål Antal Intro til uddannelsen, - fag på trin 1, - læring, læringsstil, læringssyn mm. Sundhedsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets og praktisk fag Social og samfundsfag Præsentation af målene + kernebegreberne: omsorg og egenomsorg, pleje Præsentation af målene + kernebegreberne: behov og helhedssynet, de 4 dimensioner Præsentation af målene + kernebegreberne: aktiviteter, ressourcer og belastninger Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer Dansk Intro til faget 4 10: læsestrategier Naturfag Intro til faget 2 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - måder at læse forskellige tekster på - skolens læringssyn - skolens ordensregler, - praktiske oplysninger om dagligdagen på skolen - brandinstruktion - uddannelsesvejledning, læsevejledning, bibliotek og IT muligheder. - målene i uddannelsens fag - uddannelsens opbygning - skolens kernebegreber - hvordan du lærer bedst

3 Modul 2: Praktisk / personlig hjælp til daglig livsførelse 3 uger Fag Mål Antal Sundhedsfag C: Observationer og elementære sygeplejeopgaver E: Professionel omsorg 12 - fokus på naturlig og professionel omsorg Aktivitets og praktisk fag Pædagogik med psykologi Social og samfundsfag A: Arbejde aktiverende ift. ADL (almindelig daglig livsførelse) B: Fysisk aktivitet C: Praktisk hjælp, rengøring, hygiejniske principper D: Forflytning, intro til hjælpemidler E: Personlig pleje, observation F: Fødevarehygiejne G: Miljøvalg ift. Produkter A: Menneskesyn B: Kommunikation - det grundlæggende C: Dokumentation af observationer A: Tavshedspligt, notatpligt B: Visitation, kvalitetsstandarder, forebyggende hjemmebesøg Naturfag 7: Mikroorganismer 3 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 9 Social og sundhedshjælperens samarbejde med borgeren - behov i forhold til Maslows behovspyramide (Sundhedsfag) - professionel omsorg/ naturlig omsorg (Sundhedsfag) - begreberne: ressourcer og belastninger (Sundhedsfag) - forskellige verdensbilleder (Pædagogik med psykologi) - hvad menneskesyn er og hvordan dit menneskesyn afspejles i dine handlinger (Pædagogik med psykologi) - din rolle i kommunikation med borgeren (Pædagogik med psykologi) - hvad et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde indebærer (Pædagogik med psykologi) - begrebet: at arbejde aktiverende i forhold til ADL (Aktivitets- og praktisk fag) - hvad man forstår ved borgerens fysiske og psykiske funktionsevne (Aktivitets- og praktisk fag) - hvordan du kan være med til at vedligeholde borgerens fysiske funktionsevne (Aktivitets- og praktisk fag) 3

4 Personlig pleje og observationer. - hudens opbygning og funktion (Sundhedsfag) - hvad du skal observere ved huden, kredsløbet, åndedrættet, urinorganer, fordøjelsen, nervesystemet og bevægeapparatet hos en borger, der er sengeliggende eller sidder meget stille (Sundhedsfag) - hygiejniske principper i forhold til personlig pleje (Sundhedsfag) - brandbekæmpelse (Sundhedsfag) - observere huden og forandringer i forhold til huden (Sundhedsfag) - planlægge elementære sygeplejeopgaver for at forebygger problemer hos borgeren - (Sundhedsfag) - planlægge elementære sygeplejeopgaver for at fremmer funktionen af huden, kredsløbet, åndedrættet, urinorganer, fordøjelsen, nervesystemet og bevægeapparatet hos borgeren (Sundhedsfag) - planlægge arbejdet med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov (Sundhedsfag) - udføre korrekt håndhygiejne (Sundhedsfag) - foretage genoplivning af en livløs person og anvende førstehjælpens fire hovedpunkter (Sundhedsfag) Forflytninger og arbejdsbevægelser - grundprincipperne i forflytningsteknik (Aktivitets- og praktisk fag) - relevante hjælpemidler som bruges til forflytninger (Aktivitets- og praktisk fag) - forklare hvordan du vil planlægge en forflytning ud fra grundprincipperne (Aktivitet - og praktisk fag) - udføre en forflytning ud fra grundprincipperne i forflytningsteknik (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre hensigtsmæssige arbejdsbevægelser i forflytninger (Aktivitets- og praktisk fag) Fødevarehygiejne: - hygiejniske principper vedrørende madvarer (Aktivitets- og praktisk fag) - mikroorganismers vækstbetingelser og forekomst i madvarer (Naturfag) Rengøring: - planlægge rengøring i et hjem (Aktivitets- og praktisk fag) - vælge rengøringsmidler efter deres egenskaber (Aktivitets- og praktisk fag) - foretage miljørigtige valg (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre hensigtsmæssige arbejdsbevægelser i rengøring (Aktivitets- og praktisk fag) 4

5 Lovgivning for dit arbejdsområde - de retslige krav der stilles til dig og din kommune i varetagelsen af omsorgsarbejdet - kvalitetsstandard (Social- og samfundsfag) - visitation (Social- og samfundsfag) - forebyggende hjemmebesøg (Social- og samfundsfag) - andre fag personers arbejdsområde (Social- og samfundsfag) - kommunens servicetilbud (Social- og samfundsfag) - regler i forhold til tavshedspligten (Social- og samfundsfag) - regler i forhold til notatpligten (Social- og samfundsfag) - regler i forhold til indberetningspligten (Social- og samfundsfag) - beskrive og videregive dine observationer (Pædagogik med psykologi) - samarbejde med andre faggrupper (Social- og samfundsfag) 5

6 Modul 3: Kroppen og dens funktioner Fag Mål Antal Sundhedsfag A: Begrebsafklaring sundhed/sygdom og sundhedsfremme/sygdomsforebyggelse C: Kroppens opbygning 14 Aktivitets og praktisk fag Engelsk B: Elevens egen fysiske form F: Ernæringslære Ved fravalg andet fag fra fagrækken bevægeapparatets opbygning og funktion (Sundhedsfag) - hjerte og kredsløbets opbygning og funktion (Sundhedsfag) - nervesystemet og sansernes opbygning og funktion (Sundhedsfag) - åndedrættets opbygning og funktion (Sundhedsfag) - urinvejenes opbygning og funktion (Sundhedsfag) - fordøjelsens opbygning og funktion (Sundhedsfag) - kroppens behov for energi (Aktivitets- og praktisk fag) - kroppens behov for energigivende næringsstoffer (Aktivitets- og praktisk fag) - hvad kondition, stofskiftekondition, muskelstyrke, bevægelighed, koordination og balance er (Aktivitets- og praktisk fag) - forklare hvorfor det er godt, at du får en sund kost og har en god fysisk form (Aktivitets- og praktisk fag) - forklare næringsstoffernes funktion i kroppen (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre aktiviteter, der giver dig en sundere livsstil i forhold til kost og motion (Aktivitets- og praktiske fag) - kunne forklare, hvordan man træner sin kondition, stofskiftekondition, muskelstyrke, bevægelighed, koordination og balance (Aktivitets- og praktisk fag) 6

7 Modul 4: Naturfag Fag Mål Antal Naturfag 1. Udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller Anvende matematiske udtryk og beregninger 3. Arbejde eksperimentelt med faget 4. Hvordan naturfaget påvirker teknologien og dermed mennesket, erhverv og samfund 5. Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt 6. Søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer 7. Anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation 8. Dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 Faglige beregninger: - fortyndinger - dosering af rengøringsmidler - kostberegninger Enkle kemiske forbindelser: - atomer og molekyler Kostens sammensætning: - energigivende næringsstoffer - vitaminer og mineraler Kroppens kemi i forhold til: - enzymer (fordøjelsen og tøjvask) - ph (hud, fordøjelse) - væskebalance - O2, CO2, puls og BT (kredsløb, åndedræt) 7

8 Mikroorganismer: - smittekilder, smitteveje, smittemodtagere - håndhygiejne - fødevarehygiejne - beregne væskebalance - lave fortyndinger og dosere rengøringsmidler - forklare et atom og et molekyles opbygning - kunne forklare enkle kemiske forbindelser, f.eks. H20, CO2, O2 - forklare næringsstoffernes funktion i kroppen - inddele kulhydrater og fedt i typer - inddele vitaminer i typer og have kendskab til få mineraler - foretage beregninger i forbindelse med kostens næringsstoffer - forklare enzymers virkning i fordøjelsen og ved tøjvask - forklare hvad syre og baser er og udføre ph målinger - forklare hvad mikroorganismer er og hvordan deres vækstbetingelser er - forklare hvordan du kan hindre smittespredning - udføre korrekt håndvask - udføre naturfaglige forsøg - dokumentere og formidle resultaterne 8

9 Modul 5: Kommunikations og relationsarbejde Fag Mål Antal Pædagogik med psykologi A: Normer, holdninger, fordomme (trivsel og 12 fællesværdier) B: Kommunikation G: Konflikthåndtering Social og samfundsfag D: Psykisk arbejdsmiljø, arbejdstilrettelæggelse 11 F: Forskellige levevilkår og fremmede kulturer I: Konflikthåndtering Dansk 3: Sprogets brug og funktion 4 4: Sprogets rolle 11: Tale-/lyttestrategier 13: Passende sprogbrug i forhold til afsender/modtager Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - verbal og nonverbal kommunikation(pædagogik med psykologi) - kropssprogets betydning (Pædagogik med psykologi) - hvad normer, holdninger og fordomme er (Pædagogik med psykologi) - konflikttrappen (Pædagogik med psykologi og Social- og samfundsfag) - hvad det psykiske arbejdsmiljø er og hvad der påvirker det (Social- og samfundsfag) - hvordan dit sprog og ordvalg (positivt/negativt/neutralt) påvirker andre mennesker (Pædagogik med psykologi) - bruge aktiv lytning i din kommunikation (Pædagogik med psykologi) - bruge dit kropssprog hensigtsmæssigt i samvær med andre (Pædagogik med psykologi) - bruge din viden om kommunikation og adfærd til at dæmpe konflikter og forebygge vold (Pædagogik med psykologi) - forholde dig til levevilkår og den kulturelle baggrunds betydning for mennesker (Social- og samfundsfag) 9

10 Modul 6: Alder og udvikling Fag: Mål Antal Sundhedsfag C: Fysiske aldringsprocesser D: Ændret sundhedstilstand 8 Pædagogik med psykologi F: Udvikling og aldring 12 Aktivitets og praktisk A: Aktiviteters betydning 3 fag Dansk 1: Talesprog 4 11: Præsentationsteknik Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand og årsager til deres opståen (Sundhedsfag) - menneskets udvikling (herunder Erikssons udviklingspsykologi), aldringsprocesser og livshistoriens betydning (Pædagogik med psykologi) - sorg og krise (Pædagogik med psykologi) - kroppens normale aldringsprocesser (Sundhedsfag) - et aktivt og stimulerende miljøs betydning for ældres livsudfoldelse (Aktivitets- og praktisk fag) - observere forandringer ift. normale aldringsprocesser og ændret sundhed (Sundhedsfag) - planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver ift. normale aldringsprocesser og ændret sundhed (Sundhedsfag) - vurdere, formidle, planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver i forhold til døende (Sundhedsfag) - forholde dig til og reagere på hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer hos ældre (Aktivitets- og praktisk fag) - anvende hensigtsmæssigt og klart sprog (Dansk) - anvende tale-strategi og præsentationsteknik (Dansk) Praktik 1 10

11 Skoleperiode 2: 14 uger Modul 7: Dansk: Hjælperen i fokus Fag: Mål Antal Dansk 1: Passende sprogbrug i forhold til afsender/modtager 27 2: Stavning og tegnsætning 3: Sproglige virkemidler 5: Læsefærdigheder 6: Vurdering og bearbejdning af tekstmateriale 7: Metodisk analyse 9: Præsentation af analyse 12: Brug af IT Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - skrive og tale hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i forhold til en bestemt modtager - forholde dig til retstavning og tegnsætning - redegøre for sproglige virkemidler - læse tekster af en vis sværhedsgrad med forståelse, indlevelse og eftertanke - søge, udvælge, forklare og bearbejde trykte eller elektroniske tekster - analysere, perspektivere og vurdere forskellige teksttyper og udtryksformer, f.eks. billeder, både mundtligt og skriftligt Modul 8: Valgfag Se beskrivelse for det enkelte fag. 11

12 Modul 9: Samfund og indflydelse 2 uger Fag: Mål Antal Social og samfundsfag B: Samfundets struktur og demokrati D: Relevante love og regler E: Tilbud og muligheder G: Informationssøgning H: Lovgivning og målsætninger for social- og sundhedssektoren, stat/region/kommune, ældreråd/klageråd mv. desuden APV (arbejdspladsvurdering) 33 Dansk 3: Sprogets brug og funktion 4: Sprogets rolle og betydning 6: Vurdering og bearbejdning af tekstmateriale 8: Skriveproces og dialog om produkt 12: Brug af IT 12 Naturfag 1: Fysisk arbejdsmiljø 9 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 6 - hvordan politiske beslutninger påvirker dit arbejde som social- og sundhedshjælper (Social- og samfundsfag) - opgavefordelingen mellem stat, region og kommune (Social- og samfundsfag) - hvordan beslutninger træffes i social- og sundhedssektoren (Social- og samfundsfag) - servicetilbud - både offentlige og private (Social- og samfundsfag) - APV (arbejdspladsvurderinger) (Social- og samfundsfag) - borgerens demokratiske rettigheder (Social- og samfundsfag) - rengøringskemi og sikkerhed (Naturfag) - anvende IT til informationssøgning og kommunikation (Dansk) - finde relevante oplysninger om din kommunes målsætninger og tilbud indenfor socialog sundhedsområdet (Social- og samfundsfag) - forholde dig kritisk til trykt og elektronisk tekst samt dens kilde (Dansk) - udarbejde et skriftligt produkt i forhold til en bestemt målgruppe (Dansk) - gøre rede for og indgå i samtale om dit eget og andres produkt (Dansk) - foretage valg ud fra miljømæssige hensyn (Naturfag) 12

13 Modul 10: Omsorg og elementær sygepleje Fag: Mål Antal Sundhedsfag A Sundhedsfremme/sygdomsforebyggelse 21 B: Behov D: Ændret sundhedstilstand, elementær sygepleje F: Førstehjælp, bekæmpelse af brand Aktivitets og praktisk fag F: Diæter 6 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 Læringsaktiviter - sammenhængen mellem levevilkår og livsstil (Sundhedsfag) - symptomer i forhold til udvalgte livsstilssygdomme (Sundhedsfag) - mulige årsager til symptomernes opståen (Sundhedsfag) - menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov (Sundhedsfag) - diæter i forhold til udvalgte livsstilssygdomme (Aktivitets- og praktisk fag) - dine opgaver i forbindelse med lægemidler (Sundhedsfag) - førstehjælp og brandbekæmpelse (Hvis du ikke har viden og færdigheder i forhold til målet, skal du vælge førstehjælp som valgfag) - tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til en borger, dvs. vejlede i sund levevis (Sundhedsfag) - anvende Maslows behovspyramide for at kunne igangsætte tiltag, der støtter det enkelte menneske i hans livsudfoldelse og livskvalitet (Sundhedsfag) - observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver i forhold til udvalgte livsstilssygdomme (Sundhedsfag) - udføre førstehjælp og brandbekæmpelse 13

14 Modul 11: Dansk: Beboerblad Fag: Mål Antal Dansk Alle mål 27 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - anvende sproget præcist og klart i forhold til en bestemt målgruppe og med en bestemt hensigt - styre en skriveproces og udfærdige et produkt, hvor du anvender viden om virkemidler i en tekst - bruge IT til informationssøgning og i udarbejdelsen af et produkt - gøre rede for og indgå i samtale om dit eget og andres produkt - analysere, perspektivere og vurdere forskellige teksttyper og udtryksformer 14

15 Modul 12: Rehabilitering Fag: Mål: Antal Aktivitets og praktisk fag A: Aktiviteter og egenomsorg 15 B: Fysisk og psykisk velbefindende F: Kost til småtspisende Pædagogik med psykologi B: Kommunikation 12 D: Pædagogiske arbejdsmetoder E: Fysiske, psykiske og sociale handicap F: Egenomsorg, ressourcer og belastninger Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - årsager og symptomer ved apopleksi (Aktivitets og praktisk fag) - risikogrupper (Aktivitets og praktisk fag) - forløbet på sygehuset (Aktivitets og praktisk fag) - genoptræningsplan ift.sundhedsloven (Aktivitets og praktisk fag) - servicelovens paragraffer om vedligeholdelsestræning og genoptræning (Aktivitets og praktisk fag) - begrebet rehabilitering (Aktivitets og praktiske fag) - skjulte handicap (Pædagogik med psykologi) - din rolle i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren (Pædagogik med psykologi) - genoptræningsprincipper til mennesker, der har en hjerneskade efter en apopleksi, fx ABC-konceptet, kondition og muskelstyrketræning (Aktivitets og praktisk fag) - kostens forebyggende og sundhedsfremmende betydning, herunder hjertevenlig kost og kost til småtspisende (Aktivitets og praktisk fag) - betydningen af kosten konsistens i forhold til tygge- og synke besvær (Aktivitets og praktisk fag) - forklare hvordan du med udgangspunkt i borgerens ressourcer og belastninger vil styrke borgerens egenomsorgsevne (Pædagogik med psykologi) - medvirke til at igangsætte stimulerende og udviklende aktiviteter i samarbejde med borgeren og tværfaglige samarbejdspartnere (Aktivitets og praktisk fag) - observere borgerens kostvaner og give forslag til valg af mad (Aktivitets og praktiske fag) - udregne BMI (Aktivitets og praktisk fag) Fokus i dette modul kan være en borger, der har følger efter apopleksi. 15

16 Modul 13. Pædagogik og aktiviteter 2 uger Fag: Mål Antal Pædagogik med psykologi A: Identitet, kultur, værdier 18 D: Pædagogiske arbejdsmetoder Aktivitets og praktisk fag A: Et aktivt og stimulerende miljø B: Medvirke til fysisk udviklende aktiviteter H: Kendskab til lokale og generelle aktiviteter 12 Social og samfundsfag F: Fremmede kulturer/ religion/ livsanskuelser A: Magtanvendelse 6 Dansk 3: Sproglige virkemidler 18 6: Vurdering og bearbejdning af tekstmateriale 7: Metodisk analyse 8: Skriveproces og dialog om produkt 11: Skrivestrategi 12: Anvende IT 13: Passende sprogbrug ift. afsender og modtager Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 6 - generelle og lokale aktiviteter (Aktivitets og praktisk fag) - menneskers forskellige levevilkår (Pædagogik med psykologi) - kulturbegrebet - udvikling af normer, holdninger og fordomme (Pædagogik med psykologi) - identitetsbegrebet (Pædagogik med psykologi) - menneskesyn (Pædagogik med psykologi) - rådgivning, støtte og vejledning (Pædagogik med psykologi) - den anerkendende, professionelle og motiverende samtale (Pædagogik med psykologi) - observation og dokumentation (Pædagogik med psykologi) - aktivitetsanalyse (Aktivitets- og praktisk fag) - aktiviteter og deres betydning (Aktivitets- og praktisk fag) - hvordan dit sprog og ordvalg (positivt/negativt/neutralt) påvirker andre mennesker - (Pædagogik med psykologi) - betydningen af god fysisk form hos dig selv og hos borgeren (Aktivitets- og praktisk fag) - arbejde vejledende i samarbejde med borger, pårørende og kollegaer (Pædagogik med psykologi) - reflektere over egne og andres normer og holdninger (Pædagogik med psykologi) - udvikle egne normer og holdninger (Pædagogik med psykologi) 16

17 - arbejde aktiverende (Aktivitets- og praktisk fag) - medvirke til igangsættelse af fysisk aktivitet med borgeren (Aktivitets- og praktiske fag) - anvende sproget præcist og klart i forhold til en bestemt målgruppe og med en bestemt hensigt (Dansk) - styre en skriveproces og udfærdige et produkt, hvor du anvender viden om virkemidler i en tekst (Dansk) - analysere, perspektivere og vurdere forskellige teksttyper og udtryksformer (Dansk) - bruge IT til informationssøgning og i udarbejdelse af et produkt (Dansk) - gøre rede for og indgå i samtale om eget og andres produkt (Dansk) Modul 14: Refleksion over praktisk og personlig bistand Fag: Mål Antal Aktivitets og praktisk fag A: Arbejde aktiverende ift. almindelig daglig 18 livsførelse B: God fysisk form C: Praktisk hjælp og hygiejne D: Arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler E: Personlig hjælp og observationer F: Ernæringslære, kostsammensætning, hygiejne G: Miljøets betydning og miljøvalg Sundhedsfag B: Livsudfoldelse og livskvalitet 6 D: Observationer og elementære sygeplejeopgaver E: Professionel omsorg Naturfag 3 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - de mest almindelige tegn på ændrede sundhedstilstande (Sundhedsfag) - betydning af at yde professionel omsorg (Sundhedsfag) - personlig hjælp og observationer (Aktivitets- og praktisk fag) - kostsammensætning, ernæringslære og hygiejne ved madlavning samt mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom (Aktivitets- og praktisk fag) - miljøets betydning for sundhed og trivsel (Aktivitets- og praktisk fag) - menneskets fysiske, psykiske og sociale behov (Sundhedsfag) - betydning af en god fysisk form (Aktivitets- og praktisk fag) - praktisk hjælp herunder hygiejnens betydning (Aktivitets- og praktisk fag) 17

18 - arbejdsstillinger og personforflytninger (Aktivitets- og praktisk fag) - aktiviteters betydning for den enkeltes livsudfoldelse og livskvalitet (Aktivitets- og praktisk fag) - arbejde aktiverende i forhold til borgerens almindelige daglige livsførelse (Aktivitets- og praktisk fag) - planlægge, udføre og evaluere praktisk hjælp (Aktivitets- og praktisk fag) - anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger, forflytninger og hjælpemidler (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre arbejde med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov (Aktivitets- og praktisk fag) - arbejde forebyggende og sundhedsfremmende (Sundhedsfag) - støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad (Aktivitets- og praktisk fag) - vurdere hensigtsmæssige miljøvalg (Aktivitets- og praktisk fag) - observere forandringer (Aktivitets- og praktiske fag og Sundhedsfag) - vurdere og rapportere forandringer (Sundhedsfag) - planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver (Sundhedsfag) Der kan arbejdes ud fra praksiserfaringer Arbejde med forflytninger ud fra erfaringer og problemstillinger i praktikken (Aktivitets- og praktisk fag) Modul 15: Specialefag Se beskrivelse for det enkelte 18

19 Modul 16: Den professionelle social og sundhedshjælper 2 uger Fag: Mål Antal Sundhedsfag Relevante mål for faget indgår 11 Pædagogik med psykologi Relevante mål for faget indgår 11 Aktivitets og praktisk fag Relevante mål for faget indgår 11 Social og samfundsfag Relevante mål for faget indgår 11 Dansk Relevante mål for faget indgår 9 Naturfag Relevante mål for faget indgår 7 Du skal lave et projekt, hvor du demonstrerer dine faglige og personlige færdigheder og kompetencer i forhold til dit fremtidige job som social- og sundhedshjælper. I projektet skal der indgå mål fra samtlige fag. Modul 17: Prøve i grundfag eller områdefag Se prøvebestemmelserne for det udtrukne fag. Praktik 2 Skoleperiode 2: 2 uger Modul 18: Afsluttende projekt og prøve 2 uger Du skal lave projekt, hvor du demonstrerer dine faglige og personlige færdigheder og kompetencer i forhold til dit fremtidige job som social- og sundhedshjælper. Projektet skal tage udgangspunkt i et selvvalgt emne, der ligger indenfor kompetenceområdet som social- og sundhedshjælper. I projektet skal der indgå mål fra samtlige fag. Projektet skal overholde de af skolen fastsatte retningslinjer for projektskrivning. Se skolens prøvebestemmelser. 19

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer

Modul 1: Basismodul. Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer Skoleperiode 1: 10 uger Modul 1: Basismodul Intro til uddannelsen, - fag på trin 1, - læring, læringsstil, læringssyn mm. Sundhedsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets- og praktisk fag Social og samfundsfag

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 September 2009 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009

Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Struktur og indhold i Social og Sundhedshjælperuddannelsen i Vejle 2009 med start april 2009 Uger fag indhold Materiale: Munksgaards Social og sundhedshjælperbøger nr. 1 (udg. 6), nr. 2 ( udg. 6), nr.

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælper

Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælper Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælper ved Social- og Sundhedsskolen Gældende fra 21. august 2004 Fællesbestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt 1 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

uddannelsesordningen

uddannelsesordningen Tillæg og rettelser til uddannelsesordningen (november 2006) Grundforløb Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tillæg: Praktiske indgange Sammenhængende forløb Kommuneoptag

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske Sosu Trin 1 - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Omsorg og egenomsorg Side 15 Sand/falsk-opgave 1.1 Side 21 Side 21 Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen Opgave i notesbogen om

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan SSH Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser... 2 2.2 Kriterier for vurderinger af elevernes kompetencer og forudsætninger...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelserne rev 13.februar 2008 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for x-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. xx af yy om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER

MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER Bilag 6 Side 1 af 7 MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER På de følgende sider har vi ud for hvert af målene for praktikuddannelsen beskrevet forslag til, hvordan du kan arbejde

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere