Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1"

Transkript

1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon Telefax CVR-nr

2 Modulbeskrivelse Trin 1: Social- og sundhedshjælper Modulernes rækkefølge kan variere inden for en skoleperiode. Skoleperiode 1: 8 uger Modul 1: Basismodul Fag Mål Antal Intro til uddannelsen, - fag på trin 1, - læring, læringsstil, læringssyn mm. Sundhedsfag Pædagogik med psykologi Aktivitets og praktisk fag Social og samfundsfag Præsentation af målene + kernebegreberne: omsorg og egenomsorg, pleje Præsentation af målene + kernebegreberne: behov og helhedssynet, de 4 dimensioner Præsentation af målene + kernebegreberne: aktiviteter, ressourcer og belastninger Mål C: Netværk Præsentation af målene + kernebegreberne: netværk og livsformer Faglige organisationer Dansk Intro til faget 4 10: læsestrategier Naturfag Intro til faget 2 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - måder at læse forskellige tekster på - skolens læringssyn - skolens ordensregler, - praktiske oplysninger om dagligdagen på skolen - brandinstruktion - uddannelsesvejledning, læsevejledning, bibliotek og IT muligheder. - målene i uddannelsens fag - uddannelsens opbygning - skolens kernebegreber - hvordan du lærer bedst

3 Modul 2: Praktisk / personlig hjælp til daglig livsførelse 3 uger Fag Mål Antal Sundhedsfag C: Observationer og elementære sygeplejeopgaver E: Professionel omsorg 12 - fokus på naturlig og professionel omsorg Aktivitets og praktisk fag Pædagogik med psykologi Social og samfundsfag A: Arbejde aktiverende ift. ADL (almindelig daglig livsførelse) B: Fysisk aktivitet C: Praktisk hjælp, rengøring, hygiejniske principper D: Forflytning, intro til hjælpemidler E: Personlig pleje, observation F: Fødevarehygiejne G: Miljøvalg ift. Produkter A: Menneskesyn B: Kommunikation - det grundlæggende C: Dokumentation af observationer A: Tavshedspligt, notatpligt B: Visitation, kvalitetsstandarder, forebyggende hjemmebesøg Naturfag 7: Mikroorganismer 3 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 9 Social og sundhedshjælperens samarbejde med borgeren - behov i forhold til Maslows behovspyramide (Sundhedsfag) - professionel omsorg/ naturlig omsorg (Sundhedsfag) - begreberne: ressourcer og belastninger (Sundhedsfag) - forskellige verdensbilleder (Pædagogik med psykologi) - hvad menneskesyn er og hvordan dit menneskesyn afspejles i dine handlinger (Pædagogik med psykologi) - din rolle i kommunikation med borgeren (Pædagogik med psykologi) - hvad et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde indebærer (Pædagogik med psykologi) - begrebet: at arbejde aktiverende i forhold til ADL (Aktivitets- og praktisk fag) - hvad man forstår ved borgerens fysiske og psykiske funktionsevne (Aktivitets- og praktisk fag) - hvordan du kan være med til at vedligeholde borgerens fysiske funktionsevne (Aktivitets- og praktisk fag) 3

4 Personlig pleje og observationer. - hudens opbygning og funktion (Sundhedsfag) - hvad du skal observere ved huden, kredsløbet, åndedrættet, urinorganer, fordøjelsen, nervesystemet og bevægeapparatet hos en borger, der er sengeliggende eller sidder meget stille (Sundhedsfag) - hygiejniske principper i forhold til personlig pleje (Sundhedsfag) - brandbekæmpelse (Sundhedsfag) - observere huden og forandringer i forhold til huden (Sundhedsfag) - planlægge elementære sygeplejeopgaver for at forebygger problemer hos borgeren - (Sundhedsfag) - planlægge elementære sygeplejeopgaver for at fremmer funktionen af huden, kredsløbet, åndedrættet, urinorganer, fordøjelsen, nervesystemet og bevægeapparatet hos borgeren (Sundhedsfag) - planlægge arbejdet med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov (Sundhedsfag) - udføre korrekt håndhygiejne (Sundhedsfag) - foretage genoplivning af en livløs person og anvende førstehjælpens fire hovedpunkter (Sundhedsfag) Forflytninger og arbejdsbevægelser - grundprincipperne i forflytningsteknik (Aktivitets- og praktisk fag) - relevante hjælpemidler som bruges til forflytninger (Aktivitets- og praktisk fag) - forklare hvordan du vil planlægge en forflytning ud fra grundprincipperne (Aktivitet - og praktisk fag) - udføre en forflytning ud fra grundprincipperne i forflytningsteknik (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre hensigtsmæssige arbejdsbevægelser i forflytninger (Aktivitets- og praktisk fag) Fødevarehygiejne: - hygiejniske principper vedrørende madvarer (Aktivitets- og praktisk fag) - mikroorganismers vækstbetingelser og forekomst i madvarer (Naturfag) Rengøring: - planlægge rengøring i et hjem (Aktivitets- og praktisk fag) - vælge rengøringsmidler efter deres egenskaber (Aktivitets- og praktisk fag) - foretage miljørigtige valg (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre hensigtsmæssige arbejdsbevægelser i rengøring (Aktivitets- og praktisk fag) 4

5 Lovgivning for dit arbejdsområde - de retslige krav der stilles til dig og din kommune i varetagelsen af omsorgsarbejdet - kvalitetsstandard (Social- og samfundsfag) - visitation (Social- og samfundsfag) - forebyggende hjemmebesøg (Social- og samfundsfag) - andre fag personers arbejdsområde (Social- og samfundsfag) - kommunens servicetilbud (Social- og samfundsfag) - regler i forhold til tavshedspligten (Social- og samfundsfag) - regler i forhold til notatpligten (Social- og samfundsfag) - regler i forhold til indberetningspligten (Social- og samfundsfag) - beskrive og videregive dine observationer (Pædagogik med psykologi) - samarbejde med andre faggrupper (Social- og samfundsfag) 5

6 Modul 3: Kroppen og dens funktioner Fag Mål Antal Sundhedsfag A: Begrebsafklaring sundhed/sygdom og sundhedsfremme/sygdomsforebyggelse C: Kroppens opbygning 14 Aktivitets og praktisk fag Engelsk B: Elevens egen fysiske form F: Ernæringslære Ved fravalg andet fag fra fagrækken bevægeapparatets opbygning og funktion (Sundhedsfag) - hjerte og kredsløbets opbygning og funktion (Sundhedsfag) - nervesystemet og sansernes opbygning og funktion (Sundhedsfag) - åndedrættets opbygning og funktion (Sundhedsfag) - urinvejenes opbygning og funktion (Sundhedsfag) - fordøjelsens opbygning og funktion (Sundhedsfag) - kroppens behov for energi (Aktivitets- og praktisk fag) - kroppens behov for energigivende næringsstoffer (Aktivitets- og praktisk fag) - hvad kondition, stofskiftekondition, muskelstyrke, bevægelighed, koordination og balance er (Aktivitets- og praktisk fag) - forklare hvorfor det er godt, at du får en sund kost og har en god fysisk form (Aktivitets- og praktisk fag) - forklare næringsstoffernes funktion i kroppen (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre aktiviteter, der giver dig en sundere livsstil i forhold til kost og motion (Aktivitets- og praktiske fag) - kunne forklare, hvordan man træner sin kondition, stofskiftekondition, muskelstyrke, bevægelighed, koordination og balance (Aktivitets- og praktisk fag) 6

7 Modul 4: Naturfag Fag Mål Antal Naturfag 1. Udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller Anvende matematiske udtryk og beregninger 3. Arbejde eksperimentelt med faget 4. Hvordan naturfaget påvirker teknologien og dermed mennesket, erhverv og samfund 5. Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt 6. Søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer 7. Anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation 8. Dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 Faglige beregninger: - fortyndinger - dosering af rengøringsmidler - kostberegninger Enkle kemiske forbindelser: - atomer og molekyler Kostens sammensætning: - energigivende næringsstoffer - vitaminer og mineraler Kroppens kemi i forhold til: - enzymer (fordøjelsen og tøjvask) - ph (hud, fordøjelse) - væskebalance - O2, CO2, puls og BT (kredsløb, åndedræt) 7

8 Mikroorganismer: - smittekilder, smitteveje, smittemodtagere - håndhygiejne - fødevarehygiejne - beregne væskebalance - lave fortyndinger og dosere rengøringsmidler - forklare et atom og et molekyles opbygning - kunne forklare enkle kemiske forbindelser, f.eks. H20, CO2, O2 - forklare næringsstoffernes funktion i kroppen - inddele kulhydrater og fedt i typer - inddele vitaminer i typer og have kendskab til få mineraler - foretage beregninger i forbindelse med kostens næringsstoffer - forklare enzymers virkning i fordøjelsen og ved tøjvask - forklare hvad syre og baser er og udføre ph målinger - forklare hvad mikroorganismer er og hvordan deres vækstbetingelser er - forklare hvordan du kan hindre smittespredning - udføre korrekt håndvask - udføre naturfaglige forsøg - dokumentere og formidle resultaterne 8

9 Modul 5: Kommunikations og relationsarbejde Fag Mål Antal Pædagogik med psykologi A: Normer, holdninger, fordomme (trivsel og 12 fællesværdier) B: Kommunikation G: Konflikthåndtering Social og samfundsfag D: Psykisk arbejdsmiljø, arbejdstilrettelæggelse 11 F: Forskellige levevilkår og fremmede kulturer I: Konflikthåndtering Dansk 3: Sprogets brug og funktion 4 4: Sprogets rolle 11: Tale-/lyttestrategier 13: Passende sprogbrug i forhold til afsender/modtager Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - verbal og nonverbal kommunikation(pædagogik med psykologi) - kropssprogets betydning (Pædagogik med psykologi) - hvad normer, holdninger og fordomme er (Pædagogik med psykologi) - konflikttrappen (Pædagogik med psykologi og Social- og samfundsfag) - hvad det psykiske arbejdsmiljø er og hvad der påvirker det (Social- og samfundsfag) - hvordan dit sprog og ordvalg (positivt/negativt/neutralt) påvirker andre mennesker (Pædagogik med psykologi) - bruge aktiv lytning i din kommunikation (Pædagogik med psykologi) - bruge dit kropssprog hensigtsmæssigt i samvær med andre (Pædagogik med psykologi) - bruge din viden om kommunikation og adfærd til at dæmpe konflikter og forebygge vold (Pædagogik med psykologi) - forholde dig til levevilkår og den kulturelle baggrunds betydning for mennesker (Social- og samfundsfag) 9

10 Modul 6: Alder og udvikling Fag: Mål Antal Sundhedsfag C: Fysiske aldringsprocesser D: Ændret sundhedstilstand 8 Pædagogik med psykologi F: Udvikling og aldring 12 Aktivitets og praktisk A: Aktiviteters betydning 3 fag Dansk 1: Talesprog 4 11: Præsentationsteknik Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand og årsager til deres opståen (Sundhedsfag) - menneskets udvikling (herunder Erikssons udviklingspsykologi), aldringsprocesser og livshistoriens betydning (Pædagogik med psykologi) - sorg og krise (Pædagogik med psykologi) - kroppens normale aldringsprocesser (Sundhedsfag) - et aktivt og stimulerende miljøs betydning for ældres livsudfoldelse (Aktivitets- og praktisk fag) - observere forandringer ift. normale aldringsprocesser og ændret sundhed (Sundhedsfag) - planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver ift. normale aldringsprocesser og ændret sundhed (Sundhedsfag) - vurdere, formidle, planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver i forhold til døende (Sundhedsfag) - forholde dig til og reagere på hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer hos ældre (Aktivitets- og praktisk fag) - anvende hensigtsmæssigt og klart sprog (Dansk) - anvende tale-strategi og præsentationsteknik (Dansk) Praktik 1 10

11 Skoleperiode 2: 14 uger Modul 7: Dansk: Hjælperen i fokus Fag: Mål Antal Dansk 1: Passende sprogbrug i forhold til afsender/modtager 27 2: Stavning og tegnsætning 3: Sproglige virkemidler 5: Læsefærdigheder 6: Vurdering og bearbejdning af tekstmateriale 7: Metodisk analyse 9: Præsentation af analyse 12: Brug af IT Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - skrive og tale hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i forhold til en bestemt modtager - forholde dig til retstavning og tegnsætning - redegøre for sproglige virkemidler - læse tekster af en vis sværhedsgrad med forståelse, indlevelse og eftertanke - søge, udvælge, forklare og bearbejde trykte eller elektroniske tekster - analysere, perspektivere og vurdere forskellige teksttyper og udtryksformer, f.eks. billeder, både mundtligt og skriftligt Modul 8: Valgfag Se beskrivelse for det enkelte fag. 11

12 Modul 9: Samfund og indflydelse 2 uger Fag: Mål Antal Social og samfundsfag B: Samfundets struktur og demokrati D: Relevante love og regler E: Tilbud og muligheder G: Informationssøgning H: Lovgivning og målsætninger for social- og sundhedssektoren, stat/region/kommune, ældreråd/klageråd mv. desuden APV (arbejdspladsvurdering) 33 Dansk 3: Sprogets brug og funktion 4: Sprogets rolle og betydning 6: Vurdering og bearbejdning af tekstmateriale 8: Skriveproces og dialog om produkt 12: Brug af IT 12 Naturfag 1: Fysisk arbejdsmiljø 9 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 6 - hvordan politiske beslutninger påvirker dit arbejde som social- og sundhedshjælper (Social- og samfundsfag) - opgavefordelingen mellem stat, region og kommune (Social- og samfundsfag) - hvordan beslutninger træffes i social- og sundhedssektoren (Social- og samfundsfag) - servicetilbud - både offentlige og private (Social- og samfundsfag) - APV (arbejdspladsvurderinger) (Social- og samfundsfag) - borgerens demokratiske rettigheder (Social- og samfundsfag) - rengøringskemi og sikkerhed (Naturfag) - anvende IT til informationssøgning og kommunikation (Dansk) - finde relevante oplysninger om din kommunes målsætninger og tilbud indenfor socialog sundhedsområdet (Social- og samfundsfag) - forholde dig kritisk til trykt og elektronisk tekst samt dens kilde (Dansk) - udarbejde et skriftligt produkt i forhold til en bestemt målgruppe (Dansk) - gøre rede for og indgå i samtale om dit eget og andres produkt (Dansk) - foretage valg ud fra miljømæssige hensyn (Naturfag) 12

13 Modul 10: Omsorg og elementær sygepleje Fag: Mål Antal Sundhedsfag A Sundhedsfremme/sygdomsforebyggelse 21 B: Behov D: Ændret sundhedstilstand, elementær sygepleje F: Førstehjælp, bekæmpelse af brand Aktivitets og praktisk fag F: Diæter 6 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 Læringsaktiviter - sammenhængen mellem levevilkår og livsstil (Sundhedsfag) - symptomer i forhold til udvalgte livsstilssygdomme (Sundhedsfag) - mulige årsager til symptomernes opståen (Sundhedsfag) - menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov (Sundhedsfag) - diæter i forhold til udvalgte livsstilssygdomme (Aktivitets- og praktisk fag) - dine opgaver i forbindelse med lægemidler (Sundhedsfag) - førstehjælp og brandbekæmpelse (Hvis du ikke har viden og færdigheder i forhold til målet, skal du vælge førstehjælp som valgfag) - tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til en borger, dvs. vejlede i sund levevis (Sundhedsfag) - anvende Maslows behovspyramide for at kunne igangsætte tiltag, der støtter det enkelte menneske i hans livsudfoldelse og livskvalitet (Sundhedsfag) - observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver i forhold til udvalgte livsstilssygdomme (Sundhedsfag) - udføre førstehjælp og brandbekæmpelse 13

14 Modul 11: Dansk: Beboerblad Fag: Mål Antal Dansk Alle mål 27 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - anvende sproget præcist og klart i forhold til en bestemt målgruppe og med en bestemt hensigt - styre en skriveproces og udfærdige et produkt, hvor du anvender viden om virkemidler i en tekst - bruge IT til informationssøgning og i udarbejdelsen af et produkt - gøre rede for og indgå i samtale om dit eget og andres produkt - analysere, perspektivere og vurdere forskellige teksttyper og udtryksformer 14

15 Modul 12: Rehabilitering Fag: Mål: Antal Aktivitets og praktisk fag A: Aktiviteter og egenomsorg 15 B: Fysisk og psykisk velbefindende F: Kost til småtspisende Pædagogik med psykologi B: Kommunikation 12 D: Pædagogiske arbejdsmetoder E: Fysiske, psykiske og sociale handicap F: Egenomsorg, ressourcer og belastninger Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - årsager og symptomer ved apopleksi (Aktivitets og praktisk fag) - risikogrupper (Aktivitets og praktisk fag) - forløbet på sygehuset (Aktivitets og praktisk fag) - genoptræningsplan ift.sundhedsloven (Aktivitets og praktisk fag) - servicelovens paragraffer om vedligeholdelsestræning og genoptræning (Aktivitets og praktisk fag) - begrebet rehabilitering (Aktivitets og praktiske fag) - skjulte handicap (Pædagogik med psykologi) - din rolle i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren (Pædagogik med psykologi) - genoptræningsprincipper til mennesker, der har en hjerneskade efter en apopleksi, fx ABC-konceptet, kondition og muskelstyrketræning (Aktivitets og praktisk fag) - kostens forebyggende og sundhedsfremmende betydning, herunder hjertevenlig kost og kost til småtspisende (Aktivitets og praktisk fag) - betydningen af kosten konsistens i forhold til tygge- og synke besvær (Aktivitets og praktisk fag) - forklare hvordan du med udgangspunkt i borgerens ressourcer og belastninger vil styrke borgerens egenomsorgsevne (Pædagogik med psykologi) - medvirke til at igangsætte stimulerende og udviklende aktiviteter i samarbejde med borgeren og tværfaglige samarbejdspartnere (Aktivitets og praktisk fag) - observere borgerens kostvaner og give forslag til valg af mad (Aktivitets og praktiske fag) - udregne BMI (Aktivitets og praktisk fag) Fokus i dette modul kan være en borger, der har følger efter apopleksi. 15

16 Modul 13. Pædagogik og aktiviteter 2 uger Fag: Mål Antal Pædagogik med psykologi A: Identitet, kultur, værdier 18 D: Pædagogiske arbejdsmetoder Aktivitets og praktisk fag A: Et aktivt og stimulerende miljø B: Medvirke til fysisk udviklende aktiviteter H: Kendskab til lokale og generelle aktiviteter 12 Social og samfundsfag F: Fremmede kulturer/ religion/ livsanskuelser A: Magtanvendelse 6 Dansk 3: Sproglige virkemidler 18 6: Vurdering og bearbejdning af tekstmateriale 7: Metodisk analyse 8: Skriveproces og dialog om produkt 11: Skrivestrategi 12: Anvende IT 13: Passende sprogbrug ift. afsender og modtager Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 6 - generelle og lokale aktiviteter (Aktivitets og praktisk fag) - menneskers forskellige levevilkår (Pædagogik med psykologi) - kulturbegrebet - udvikling af normer, holdninger og fordomme (Pædagogik med psykologi) - identitetsbegrebet (Pædagogik med psykologi) - menneskesyn (Pædagogik med psykologi) - rådgivning, støtte og vejledning (Pædagogik med psykologi) - den anerkendende, professionelle og motiverende samtale (Pædagogik med psykologi) - observation og dokumentation (Pædagogik med psykologi) - aktivitetsanalyse (Aktivitets- og praktisk fag) - aktiviteter og deres betydning (Aktivitets- og praktisk fag) - hvordan dit sprog og ordvalg (positivt/negativt/neutralt) påvirker andre mennesker - (Pædagogik med psykologi) - betydningen af god fysisk form hos dig selv og hos borgeren (Aktivitets- og praktisk fag) - arbejde vejledende i samarbejde med borger, pårørende og kollegaer (Pædagogik med psykologi) - reflektere over egne og andres normer og holdninger (Pædagogik med psykologi) - udvikle egne normer og holdninger (Pædagogik med psykologi) 16

17 - arbejde aktiverende (Aktivitets- og praktisk fag) - medvirke til igangsættelse af fysisk aktivitet med borgeren (Aktivitets- og praktiske fag) - anvende sproget præcist og klart i forhold til en bestemt målgruppe og med en bestemt hensigt (Dansk) - styre en skriveproces og udfærdige et produkt, hvor du anvender viden om virkemidler i en tekst (Dansk) - analysere, perspektivere og vurdere forskellige teksttyper og udtryksformer (Dansk) - bruge IT til informationssøgning og i udarbejdelse af et produkt (Dansk) - gøre rede for og indgå i samtale om eget og andres produkt (Dansk) Modul 14: Refleksion over praktisk og personlig bistand Fag: Mål Antal Aktivitets og praktisk fag A: Arbejde aktiverende ift. almindelig daglig 18 livsførelse B: God fysisk form C: Praktisk hjælp og hygiejne D: Arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler E: Personlig hjælp og observationer F: Ernæringslære, kostsammensætning, hygiejne G: Miljøets betydning og miljøvalg Sundhedsfag B: Livsudfoldelse og livskvalitet 6 D: Observationer og elementære sygeplejeopgaver E: Professionel omsorg Naturfag 3 Engelsk Ved fravalg andet fag fra fagrækken 3 - de mest almindelige tegn på ændrede sundhedstilstande (Sundhedsfag) - betydning af at yde professionel omsorg (Sundhedsfag) - personlig hjælp og observationer (Aktivitets- og praktisk fag) - kostsammensætning, ernæringslære og hygiejne ved madlavning samt mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom (Aktivitets- og praktisk fag) - miljøets betydning for sundhed og trivsel (Aktivitets- og praktisk fag) - menneskets fysiske, psykiske og sociale behov (Sundhedsfag) - betydning af en god fysisk form (Aktivitets- og praktisk fag) - praktisk hjælp herunder hygiejnens betydning (Aktivitets- og praktisk fag) 17

18 - arbejdsstillinger og personforflytninger (Aktivitets- og praktisk fag) - aktiviteters betydning for den enkeltes livsudfoldelse og livskvalitet (Aktivitets- og praktisk fag) - arbejde aktiverende i forhold til borgerens almindelige daglige livsførelse (Aktivitets- og praktisk fag) - planlægge, udføre og evaluere praktisk hjælp (Aktivitets- og praktisk fag) - anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger, forflytninger og hjælpemidler (Aktivitets- og praktisk fag) - udføre arbejde med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov (Aktivitets- og praktisk fag) - arbejde forebyggende og sundhedsfremmende (Sundhedsfag) - støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad (Aktivitets- og praktisk fag) - vurdere hensigtsmæssige miljøvalg (Aktivitets- og praktisk fag) - observere forandringer (Aktivitets- og praktiske fag og Sundhedsfag) - vurdere og rapportere forandringer (Sundhedsfag) - planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver (Sundhedsfag) Der kan arbejdes ud fra praksiserfaringer Arbejde med forflytninger ud fra erfaringer og problemstillinger i praktikken (Aktivitets- og praktisk fag) Modul 15: Specialefag Se beskrivelse for det enkelte 18

19 Modul 16: Den professionelle social og sundhedshjælper 2 uger Fag: Mål Antal Sundhedsfag Relevante mål for faget indgår 11 Pædagogik med psykologi Relevante mål for faget indgår 11 Aktivitets og praktisk fag Relevante mål for faget indgår 11 Social og samfundsfag Relevante mål for faget indgår 11 Dansk Relevante mål for faget indgår 9 Naturfag Relevante mål for faget indgår 7 Du skal lave et projekt, hvor du demonstrerer dine faglige og personlige færdigheder og kompetencer i forhold til dit fremtidige job som social- og sundhedshjælper. I projektet skal der indgå mål fra samtlige fag. Modul 17: Prøve i grundfag eller områdefag Se prøvebestemmelserne for det udtrukne fag. Praktik 2 Skoleperiode 2: 2 uger Modul 18: Afsluttende projekt og prøve 2 uger Du skal lave projekt, hvor du demonstrerer dine faglige og personlige færdigheder og kompetencer i forhold til dit fremtidige job som social- og sundhedshjælper. Projektet skal tage udgangspunkt i et selvvalgt emne, der ligger indenfor kompetenceområdet som social- og sundhedshjælper. I projektet skal der indgå mål fra samtlige fag. Projektet skal overholde de af skolen fastsatte retningslinjer for projektskrivning. Se skolens prøvebestemmelser. 19

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

SUNDHEDSFAG PENSUMLISTE

SUNDHEDSFAG PENSUMLISTE SUNDHEDSFAG PENSUMLISTE MATERIALER Bøger: Lærebog for social- og sundhedshjælpere Jette Nielsen og Lene Wolff (Red.) 3. udgave, 1. oplag København 2009 Hjælperleksikon Jette Nielsen og Lene Wolff (Red.)

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Gældende fra uge 4 2012 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Gældende fra uge 4 2013 Indsat bedømmelseskriterium juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Program. 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication. 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen

Program. 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication. 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen Program 14.30-14.50 Velkomst og intro til Mobication 14.50-15.10 Hvad er en Social og Sundhedsuddannelsen ved Søren Skovsen Sørensen 15.10-15.30 Programmet for de to dage ved Søren Skovsen Sørensen 15.30-15.50

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan August 2015 LUP GF 2 PAU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere