Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015

2 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: Stilling Sekretariatschef Refererer til Bestyrelsesformanden for lederforeningen Ansættelsesforhold Aflønning i henhold til AC-overenskomst. Lønnen udgør ekskl. pension. Derudover er der mulighed for resultatløn. Ansættelsesprocedure Der er planlagt følgende datoer i forløbet: Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. maj 2015 kl Ansøgning sendes til: 1. samtale: Tirsdag den 19. maj 2015 Testforløb: Onsdag den 20. maj samtale: Tirsdag den 26. maj 2015 Forventet tiltrædelse 1. juli/1. august Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Jeppe Poulsen, Danske SOSU-skoler, eller hos MUUSMANN, Se også 2

3 Danske SOSU-skoler Danske SOSU-skoler er social- og sundhedsskolernes interesseforening. Der er i øjeblikket 17 medlemsskoler, heraf 16 i Danmark og 1 på Færøerne. Social- og sundhedsuddannelsen (SOSU) er Danmarks største erhvervsskoleuddannelse og har et årligt optag på elever. 25% af alle erhvervsuddannede på en årgang har taget en uddannelse på en af SOSUskolerne. Strukturelt består SOSU-uddannelsen af grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelse og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Flere skoler tilbyder derudover også pædagogisk assistentuddannelse (PAU), og enkelte skoler tilbyder andre uddannelser som eksempelvis hospitalsportøruddannelsen. Danske SOSU-skolers kerneopgaver er interessevaretagelse og rådgivning af og information til medlemsskolerne. Dette udmøntes eksempelvis i form af møder med politikere, embedsværk og interessenter. Foreningen søger konstant at styrke netværk og relation til beslutningstagere og meningsdannere og fungere som en konstruktiv samarbejdspartner med disse såvel som med medlemsorganisationerne. Foreningen ønsker tilmed at stimulere til et stærkt tværfagligt netværk med gode muligheder for erfaringsdeling og socialisering skolerne imellem. Dette sker blandt andet gennem medlemsmøder, konferencer og projekter. Foreningen har samtidig en informerende, formidlende og rådgivende funktion, der udfoldes gennem nyhedsbreve, orienteringer, hjemmeside, analyser og henvendelser til foreningens medarbejdere. Vision Danske SOSU-skolers vision er, at social- og sundhedsskolerne er de foretrukne udbydere af og samarbejdspartnere om erhvervsrettede velfærdsuddannelser. Organisation Foreningens højeste organ er den årlige generalforsamling, der vælger en bestyrelse bestående af 5 direktører. Bestyrelsesformanden tegner foreningen udadtil med støtte fra sekretariatet. Ud over bestyrelsen er der 3 stående udvalg i foreningen samt ad hoc arbejdsgrupper. Sekretariatet Foreningens sekretariat har fysisk adresse i det centrale København tæt på Christiansborg i samme bygning som flere andre skoleforeninger. Der er et godt og åbent samarbejde med de øvrige foreninger, og i øjeblikket deler sekretariatet kontorer med foreningen Danske Erhvervsskoler. I øjeblikket består sekretariatet af en sekretariatschef, 2 uddannelseskonsulenter og en studentermedhjælper. 3

4 Sekretariatet arbejder for at skabe bedst mulige rammer og vilkår for medlemmerne. Det er gennem interessevaretagelse, der sikres lydhørhed i forhold til betingelser og behov. Desuden skal sekretariatet rådgive medlemmerne bedst muligt i forhold til driften af medlemmernes mange forskelligartede tilbud. Ligeledes understøtter sekretariatet den faglige og driftsmæssige udvikling på området og blandt medlemmerne. Udover Danske SOSU-skoler servicerer sekretariatet også B-SOSU, der er interesseforening for bestyrelserne på social- og sundhedsskolerne i Danmark. De to foreninger arbejder tæt sammen, men er adskilte enheder med hvert sit budget, regnskab, m.m. I sekretariatschefens opgaveportefølje indgår således også støtte til B-SOSU. Der er et tæt samarbejde med bestyrelsen, udvalgene og medlemmerne generelt. Derudover er der mange gode samarbejdsrelationer til de øvrige skoleforeninger, undervisningsministeriet og andre interessenter. Sekretariatschefens primære ansvars- og arbejdsområder Sekretariatschefen er ansvarlig for den daglige ledelse af foreningen og kommunikationen med medarbejdere, medlemmer og øvrige interessenter. Sekretariatschefen kan forvente at have opgaver inden for interessevaretagelse og samarbejdet med interessenter samt servicering af skolerne. Sekretariatschefen skal varetage medlemmernes interesser og sikre, at foreningen ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter, forretningsordner for bestyrelse og generalforsamling, den gældende lovgivning og de beslutninger, der er truffet af bestyrelse og generalforsamling. Sekretariatschefen har ansvaret for den politiske og strategiske udvikling i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker og sikring af, at den gældende strategi realiseres og implementeres. Sekretariatschefen skal i det henseende desuden forestå servicering og rådgivning af Danske SOSU-skolers bestyrelse samt B-SOSUs bestyrelse. Sekretariatschefen vil være foreningens ansigt udadtil og i det daglige repræsentere SOSUskolerne. En stor del af opgaverne vil således involvere etablering, udvikling og fastholdelse af gode samarbejdsrelationer internt og eksternt. Sekretariatschefen har en bred kontaktflade og skal have løbende kontakt med medlemmer, medier, politikere, offentlige myndigheder, ministerier, m.m. Især kan der forventes et godt, tæt samarbejde med de øvrige foreninger og foreningens væsentligste samarbejdspartnere PASS, UVM, FOA, Danske Erhvervsskoler, KL og Danske Regioner. I sekretariatet er sekretariatschefen ansvarlig for personaleledelse og løbende sparring med de øvrige medarbejdere. Sekretariatschefen skal sikre tydelighed i medarbejdernes arbejdsog ansvarsområder samt prioritering og fordeling af sekretariatets opgaver. Desuden skal sekretariatschefen have fokus på at opretholde et godt arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbej- 4

5 derne og gå forrest i sikringen af dette. Endelig er sekretariatschefen også ansvarlig for en løbende kvalitetssikring af foreningens arbejde og bærer det overordnede ansvar for foreningens drift og økonomi. Sekretariatschefens faglige og personlige kompetenceprofil Sekretariatschefen skal være en robust, handlingsorienteret og beslutningsdygtig leder med stor arbejdskapacitet. Sekretariatschefen skal beherske en åben, uformel og empatisk lederstil og samtidig agere som en strategisk og professionel leder med en stor personlig og faglig integritet. Samtidig er det væsentligt, sekretariatschefen har et positivt, imødekommende væsen og kan motivere og engagere sine omgivelser. Det er vigtigt at sekretariatschefen er bredt favnende, kan skabe relationer samt være synlig og tilgængelig. Sekretariatschefen skal i alle sammenhænge kunne inspirere og medvirke til, at medarbejdere tager ansvar og fungerer selvstændigt. Der lægges derfor vægt på, at sekretariatschefen har ledelseserfaring og kendskab til mindre politiske organisationer præget af en høj grad af faglighed og engagement. Det er en fordel, hvis den nye sekretariatschef har indsigt i og viden om social- og sundhedsskolerne, herunder gerne kendskab til lovgrundlaget, således Danske SOSU-skolers kerneydelser understøttes optimalt. Det væsentligste er dog, at der skal være et tydeligt ønske om at gøre en forskel for social- og sundhedsskolerne. Det er ligeledes en fordel, hvis sekretariatschefen har en socialfaglig erfaring og en relevant uddannelse. Der forventes imidlertid ikke en specifik uddannelsesmæssig baggrund. Den nye sekretariatschef skal være samarbejdsorienteret og er i stand til at indgå i nære faglige og personlige relationer i en mindre organisation, der er præget af tillid, ordentlighed og tæt samspil med de øvrige medarbejdere, inklusiv skolernes medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, der i relevante sammenhænge bidrager til sekretariatets opgaveløsning, såvel som de andre foreninger i bygningen. Sekretariatschefen skal endvidere sikre et professionelt samspil med bestyrelsen og understøtte gode og velbelyste beslutningsprocesser. Sekretariatschefen skal have politisk tæft og være strategisk tænkende i forhold til forhandling, økonomi, markedsføring og organisatoriske problemstillinger og udfordringer på uddannelsesområdet. Sekretariatschefen har gerne erfaring med politiske miljøer og bevæger sig scenevant heri. Der lægges især vægt på, at sekretariatschefen har et indgående kendskab til foreningens væsentlige samarbejdspartnere PASS, UVM, FOA, KL og Danske Regioner. Den kommende sekretariatschef har gode økonomikompetencer og erfaring med budget- og økonomistyring. Sekretariatschefen skal have fokus på sikker drift og altid have for øje, at foreningen er medlemsfinansieret, hvorfor foreningens drift skal være effektiv og forsvarlig. Den nye sekretariatschef skal være karismatisk og en stærk kommunikator både mundtligt og skriftligt og kunne sætte foreningens politikker på dagsordenen i forhold til myndigheder, 5

6 beslutningstagere og samarbejdspartnere. Sekretariatschefen skal desuden begå sig sikkert i forhold til mediehåndtering. Sekretariatschefen skal have fokus på eksterne samspil og sikre, at foreningens omdømme er optimalt. Sekretariatschefen skal derfor prioritere at positionere foreningen i relevante sammenhænge især på et område præget af stigende konkurrence. Den kommende sekretariatschef skal trives i en omskiftelig hverdag med storpolitik og lavpraktisk administration. Derudover er det væsentligt at sekretariatschefen bestrider en faglig og personlig balance. Sekretariatschefen skal således både besidde betragtelig gennemslagskraft i forhandlinger, hvor medlemmernes interesser varetages, og kunne begå sig uformelt og nært hos medlemsstederne, der befinder sig langt fra den politiske beslutningsproces. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. 6

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV ADM. DIREKTØR Profilen er udarbejdet for ansættelsesudvalget v/konstitueret bestyrelsesformand Kolja Nielsen EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV September 2014 2 Situationen Ansvarsområde

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet)

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) 1 Job- og personprofil Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) Den 26. januar 2015 Denne job- og personprofil indeholder:

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Erhvervs- og miljøchef

Erhvervs- og miljøchef Stillings- og personprofil Erhvervs- og miljøchef Udviklingsdirektørens område Norddjurs Kommune April 2015 Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere