September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER"

Transkript

1 September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel Gæstebud: Den dybe tallerken skal ikke opfindes igen Akademiuddannelsen teori og praksis på højt niveau Besparelser rammer sociale- og sundhedsassistenter hårdt Hospitalsansatte kræver holdbart sundhedsvæsen SUDOKO Indkaldelse til Generalforsamling Faggruppelandsmødet Fællesskab for nattevagter Caféeftermiddag Kursus i hjerte-kar sygdomme Kursus i NADA Julehygge Forsiden: Billede fra dimission af social- og sundhedsassistenter, der er færdige med akademiuddannelse i sundhedspraksis: Hanne Brund, Maggi Hindborg Hansen, Bente Linddgren, Vivian Holst Villadsen og lærer Maja Kellberg. Foto: Annie Schacht. Har du noget du synes kunne være af interesse for alle medlemmer, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 1. oktober 2011 Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Britta Bertel, Jytte Dylmer, Loni Bjerre, Helle Kurup og Solvej Skærbæk Tryk: Oplag: WERKs Grafiske Hus a s, Århus eksemplar

3 SEPTEMBER 2011 VI GØR EN FORSKEL De fleste mennesker har det godt med at vide, at de gør en forskel både på hjemmefronten og på arbejdsmarkedet. Vi holder af at vide med os selv, at vi har gjort vores bedste, og de fleste gør deres yderste for at klare sig selv. Alligevel er de fleste af os bare en lille brik i et meget større politisk spil. Vi kan hver især erstattes af andre i de jobs som vi bestrider og vores evne til at klare os selv, er et langt stykke af vejen begrænset, idet vi alle er afhængige af, at samfundet kollektivt bærer sin del af ansvaret. Derfor ville det ret beset også gavne både samfundet og den enkelte, om vi i højere grad betragter individet som en del af et kollektiv frem for at betragte individet som sin egen lykkes smed. Uden sammenligning i øvrigt, så har den uhyggelige terrorhandling i Oslo denne sommer, sat gang i en tiltrængt debat om tonen i den danske debat. Når nogle borgere har travlt med at rangordne sig selv som værende vigtigere end andre, så skaber vi grobund for et modtryk, som i den sidste ende kan komme til udtryk via en alvorlig radikalisering. Det gælder ikke kun i den ellers så velkendte indvandrerdebat. Tendensen kommer også til udtryk på områder, som vi aldrig havde forestillet os for blot 10 år siden. I sommerens løb kunne man således høre handicappede råbe vagt i gevær netop med henvisning til tonen. Når debatten får karakter af at man skærer alle handicappede over den samme kam, og direkte tager ordene belastning i sin mund, så sker der et skred. Og når man samtidig skærer på hjælpen, så flere og flere handicappede og psykisk syge må tage til takke med en plejehjemsplads, hvor de skal bo sammen med væsentligt ældre borgere, så sender man et negativt signal til disse borgere, som gør det svært at se sig selv som en af de mange brikker i samfundet, som yder efter evne og nyder efter behov. For nyligt kunne en social- og sundhedsassistent fortælle, hvordan nogle unge ufaglærte kolleger skulle introducere hende til nogle beboere, som hun ikke kendte. Da hun nærmer sig en lille ældre dame, udbryder en af de uerfarne hjælpere: Pas på. Hun spytter og slår.! Social- og sundhedsassistenten var ikke uvant med voldelige ældre, men det var uvant for hende, at den ældre blev omtalt på den måde tilmed mens den lille ældre dame selv kunne overhøre det som angiveligt skulle fungere som en forklaring. Jeg tror ikke, at den rå omtaleform er et udtryk for en bevidst forråelse. Hvordan skal de to uerfarne vide bedre? De lytter jo også til den almene debat om de svageste i samfundet. Og uden en uddannelsesmæssig baggrund, som kan give viden om ældre med demens eller 3

4 NYHEDSbladet psykiske sygdomme og værktøjer til at håndtere sådanne situationer kan man næsten ikke fortænke dem i at betragte de ældre på denne upersonlige måde. Vi er alle sammen bare en lille brik, som til dagligt hver især bestemt gør en forskel med den uddannelsesmæssige baggrund vi har, som giver os handlemuligheder inden for de givne rammer. Men tænk, om vi besluttede os for at samle puslespillet og skabe et billede, som kan vise vejen til en langt mere værdig og måske tilmed billigere omsorg og pleje for syge, ældre og handicappede? Det tema har både FOA Århus, sektoren og de sundhedsfaglige klubber sat på dagsordenen. Med udgangspunkt i forbundskongressens beslutning om at sige det højt og gøre det fagligt derfor fortsætter vi også i dette nummer af social- og sundhedsassistentbladet med debat og tankevækkende overvejelser. Og vi håber, at flere og flere social- og sundhedsassistenter vil være med til at bakke op om indsatsen. Der er så meget der skal gøres Fortsat god sommer Venlig hilsen Annie Schacht Formand for social- og sundhedsassistentklubben 4

5 SEPTEMBER 2011 DEN DYBE TALLERKEN SKAL IKKE OPFINDES IGEN Af Kirsten Normann Andersen, Afdelingsformand, FOA Århus Vi skal holde borgerne væk. Sådan lyder et af de seneste bud på ældreplejen i Århus. Ideen er udviklet bag et af de mange skriveborde i Sundhed og Omsorg, og er lanceret som en kontroversiel og nyskabende indsats. Ideen er bare slet ikke ny. Hjælp til selvhjælp er et grundlæggende element i social- og sundhedsuddannelserne og for den sags skyld i serviceloven. Og det er ikke nødvendigt at gøre indsatsen til en videnskab og et særligt (og dyrt) indsatsområde. I stedet bør kommunerne revurdere de styreformer, som gennem de seneste 10 år har tvunget både personale og borgere til et ganske bestemt fokus, hvor hjælp er blevet en serviceydelse, som skal leveres (uanset behov) hvis økonomien skal hænge sammen. I FOA Århus møder vi dagligt medlemmer, som undrer sig. Hver eneste dag støder FOA medlemmer på besynderlige beslutninger og / eller prioriteringer. Tendensen er steget i takt med, at den offentlige sektor i højere grad betragtes som en købmandsforretning, hvor man køber og sælger tjenesteydelser. Når offentlig service betragtes som delelementer, som detaljeret beskrives og prisfastsættes, så vil der altid være risiko for at overse basale menneskelige behov, og der vil være risiko for, at vi mister helhedsorienteringen. Netop helhedsorientering er et grundlæggende element i social- og sundhedsuddannelserne, og det vil gavne samfundet, om fremtidig organisering af den offentlige sundhedssektor i højere grad baserer sig på den viden og erfaring, som netop FOA`s medlemmer har erhvervet sig via uddannelse og arbejde i forskellige områder. Eksemplet med hjælp til selvhjælp, som nu bliver beskrevet som en ledetråd hvor vi holder borgerne væk, er blot et enkelt eksempel. Men det er også et eksempel på, at alment erhvervet viden og erfaring tilsidesættes og gøres til en selvstændig videnskab. Og man ved næsten ikke, om man skal grine eller græde, når den slags ideer fremsættes, som havde man netop opfundet den dybe tallerken. De færreste ældre bryder sig om at være afhængig af hjemmehjælp og de fleste vil gøre hvad de kan, for at forblive så selvhjulpne som mu- 5

6 NYHEDSbladet ligt. Men skal indsatsen organiseres rationelt og resultatorienteret, så skal hjælp til selvhjælp ikke ses som en løsrevet indsats men skal være en integreret del af den daglige hjælp. Rationale og faglighed går hånd i hånd, og når FOA medlemmer undrer sig, så hænger det ofte sammen med, at netop den faglige og rationelle løsning ofte er gjort til genstand for en videnskab, som ofte beskrives som særdeles kompleks. Det har især social- og sundhedsassistenterne på sygehusene mærket. Antallet af social- og sundhedsassistenter på sygehusene er faldet drastisk i de seneste år netop med henvisning til, at opgaverne er komplekse. Og netop på sygehusene er der i allerhøjeste grad behov for, at netop social- og sundhedsassistenterne med den særligt helhedsorienterede faglighed, sætter hælene i, og begynder at undre sig højt. Det er ganske vist helt rigtigt, at sundhedssektoren kan behandle flere og flere sygdomme. På en række områder er der også opfundet langt mere skånsomme behandlinger. En galdestensoperation var for 25 år siden en langt mere kompliceret affære set i forhold til behandlingen, som tilbydes i dag. Det betyder konkret en mere selvhjulpen patient, som kan udskrives langt tidligere. Det er også rigtigt, at ny teknologi har givet os redskaber, som kan lette både behandlingen og den efterfølgende overvågning af patienten og det er rigtigt, at det er en medvirkende årsag til, at vi kan redde flere liv. Igennem de seneste 25 år er der således sket en ændring i sammensætningen af de patienter, som i dag er indlagt på et sygehus. Men på en række områder er opgaverne de samme, som de altid har været og som de altid vil være. Almene behov for pleje- og omsorg hjælp til selvhjælp og forebyggelse af sengelejekomplikationer er stadig de samme. Og i takt med, at de raskeste patienter udskrives tidligere, har det reelt som konsekvens, at færre indlagte patienter i dag er helt eller delvist selvhjulpne. Og netop det forhold indikerer i virkeligheden et endnu større behov for social- og sundhedsassistenter. I en rationel og fagligt velfunderet fremtidig sundhedssektor, anerkender man den forskel, som helhedsorienteret pleje- og omsorg kan udgøre. Men det forudsætter samtidig et langt større samarbejde mellem sygehusene og hjemmeplejen / ældreplejen. Et brækket lårben kan eksempelvis være fatalt for den ældre, hvis hjemmeplejen ikke er gearet til at videreføre den genoptræningsindsats, som blev igangsat på sygehuset. Indsatsen skal være en integreret del af den almene pleje- og omsorg hvis den skal nytte. Nøjagtigt samme faglige helhedssyn kan man antage overfor den psykiatriske indsats og i hjælpen til handicappede og for den sags skyld på tværs af specialerne. Og i FOA Århus har vi sat os for, at italesætte den almene og fagligt funderede pleje- og omsorg, som en forudsætning for et velor- 6

7 SEPTEMBER 2011 ganiseret, helhedsorienteret og rationelt sundhedsvæsen. Sådan en indsats forudsætter faglærte medarbejdere. Og en sådan indsats forudsætter et opgør med en styreform, hvor hjælp, pleje- og omsorg er omdannet til en serviceydelse, som kan prisfastsættes, købes og sælges. Men den forudsætter først og fremmest, at blandt andet FOA medlemmer med rette undrer sig højt og fagligt og på en måde hvor vi sammen kan slå fast, at almen viden og faglighed er en allerede erhvervet kompetence. Vi har som bekendt ikke gavn af at opfinde den dybe tallerken to gange. AKADEMIUDDANNELSEN TEORI OG PRAKSIS PÅ HØJT NIVEAU Af Anders Schou 17. juni holdt Århus Social- og Sundhedsskole dimission for de første fem social- og sundhedsassistenter, der har taget den nye akademiuddannelse i sundhedspraksis på skolen. Blandt de fem er Hanne Brund, der arbejder på Windsor, som er et bosted for 15 psykisk syge, der bliver drevet af Århus Kommune. - jeg synes, jeg manglede redskaber til at analysere vores arbejde på et højere niveau. Jeg trængte til at få fyldt noget på, forklarer Hanne Brund. Hun mener dog også, at akademiuddannelsen har givet hende papir på nogle kompetencer, som hun havde i forvejen. Og det kan være rart, når man indgår i et tværfagligt samarbejde som på Windsor, hvor to assistenter og en plejer arbejder sammen med tre ergoterapeuter, to socialrådgivere, en socialpædagog og en sygeplejerske. - min faglighed er blevet mere synlig. Mine kollegaer har læst mine opgaver, og jeg har oplevet at blive anerkendt for dem, siger Hanne Brund. > 7

8 NYHEDSbladet Hun vurderer, at akademiuddannelsen vil få stor betydning for social- og sundhedsassistenterne som faggruppe. - Det er vigtigt, fordi vi nu har muligheden for at blive løftet op på et højere fagligt niveau, men også fordi det giver respekt og anerkendelse, at social- og sundhedsassistenter nu kan tage en videregående uddannelse, mener Hanne Brund. Hun føler ikke selv, at andre faggrupper har behandlet hende nedladende, men vur- derer, at den slags konflikter ret ofte forekommer på især det somatiske og primære område. VIDEREGÅENDE VOKSENUDDANNELSE Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er en 1-årig videregående voksenuddannelse på social- og sundhedsområdet. De færdiguddannede skal fagligt og metodisk kunne analysere praktiske problemstillinger indenfor området, så de kan arbejde som specialister eller mellemledere. En funk- De nyuddannede i AU: Hanne Brund, Maggi Hindborg Hansen, Bente Linddgren, Vivian Holst Villadsen og (ikke med på billedet) Lene Nielsen. 8

9 SEPTEMBER 2011 tion kan for eksempel være at sikre, at behandlingsforløb hænger sammen for borgere, der først er patienter på et sygehus og derefter skal have hjælp af en kommune. Den enkelte studerendes uddannelse tager typisk udgangspunkt i hendes og kollegaernes arbejdspraksis, som den studerende analyserer med de teoretiske redskaber, som hun får på uddannelsen. Og analyserne kan arbejdspladsen så bruge konkret, fordi de forholder sig til praksisnære problemstillinger og eventuelt kan medføre forandringer. Hanne Brund har i sin uddannelse haft fokus på begrebet recovery, som er blevet meget centralt på hendes arbejdsplads, Windsor. Begrebet handler kort fortalt om, at psykisk syge kan få det bedre; psykiske sygdomme er ikke nødvendigvis kroniske lidelser, der udelukker større forbedringer af psykisk syges livssituation. Udgangspunktet for recovery er således, at en tredjedel af de psykisk syge kan komme sig, en tredjedel kan komme sig delvis, mens den sidste tredjedel altid vil have brug for en del hjælp. - men hvad vil recovery mere præcist sige i vores praksis? Det er jeg meget optaget af, for jeg vil gerne slå et slag for det projekt, som det er at bruge recovery i vores arbejde, fortæller hun. Hanne Brund bad således under sin uddannelse både ansatte og beboere udfylde spørgeskemaer, hvor de beskrev situationen, ligesom hun har interviewet to kollegaer. Materialet indgik i en opgave, der beskrev, hvordan Windsor arbejder med recovery For Hanne Brund handler recovery meget om menneskesyn; om hvordan personalet møder folk. Og hun giver et konkret eksempel på, hvordan recovery har ændret praksis. - En beboer ville meget gerne have et rigtigt arbejde. Vi støttede hende i det, og nu har hun et rigtigt arbejde i ti timer om ugen og klarer det. Tidligere ville man nok have afvist hendes forslag og i stedet skaffet hende en eller anden form for dagtilbud, forklarer Hanne Brund og understreger, at mens nogle er glade for dagtilbud, så har det rigtig stor betydning for denne beboer, at hun har et almindeligt arbejde. Recovery er måske særlig relevant på en institution som Windsor, fordi boformen ikke er tænkt som et permanent tilbud til beboerne. - Der er et fokus på at hjælpe beboerne, så de kan klare sig med en mindre indgribende foranstaltning, for eksempel et bofællesskab for psykisk syge eller egen lejlighed. Men der er selvfølgelig også nogle, der får det dårligere og bliver indlagt, forklarer hun. > 9

10 NYHEDSbladet KOSTER KR. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en betalingsuddannelse, der koster kr. Hanne Brund og hendes leder har sammen søgt og fået pengene fra trepartsmidlerne til uddannelse, og Windsor har desuden fået penge fra SVU, Statens Voksenuddannelsesstøtte. Selv har Hanne Brund fået sin normale løn, dog fraregnet nogle tillæg. Selve uddannelsen er opdelt i seks moduler, to obligatoriske og to valgfrie samt et afgangsmodul og et specialemodul, og foregår som klasseundervisning og opgaveskrivning med vejledning. Hanne Brund vurderer, at alle som indtil nu er startet på den nye akademiuddannelse også fuldfører den En kollega, den anden social- og sundhedsassistent på Windsor, er nu i gang med uddannelsen, og Hanne Brund opfordrer til, at alle interesserede kontakter deres ledelse og fortæller om muligheden. - Tag skridtet og prøv det, for akademiuddannelsen er så givende, erklærer hun. Hanne Brund mener ikke bare, at uddannelsen er givende for den enkelte social- og sundhedsassistent men også for arbejdspladsen og samfundet som helhed. - Arbejdspladsen får en stjernemedarbejder tilbage, der er meget engageret og kan bidrage med en viden, som er meget praksisrettet og samtidig på et højt fagligt niveau. Og folk vil også typisk være meget omstillingsparate, hvilket bliver nødvendigt i fremtiden, understreger hun. HVIS DU VIL VIDE MERE OM AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS KAN DU FINDE DET PÅ: 10

11 SEPTEMBER 2011 BESPARELSER RAMMER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER HÅRDT Af Jonas Dahl, Sundhedsordfører for SF og valgt i Århus Nedskæringerne på de offentlige sygehuse har især ramt social- og sundhedsassistenterne hårdt. De seneste tal viser, at der fra 2009 til 2010 er blevet mere end færre social- og sundhedsassistenter ude i regionerne. Det giver forringelser for patienterne, der kan mærkes. Når ens kollegaer bliver fyret, og der ikke er penge til genansættelse, så er den naturlige konsekvens, at man skal løbe en tand hurtigere. Men det underminerer netop en af de vigtigste opgaver for en social- og sundhedsassistent på hospitalerne: Kontakten til patienterne. I bund og grund er en social- og sundhedsassistent det lim, der får hele hospitalet til at holde sammen. Meget af jeres arbejde handler om kommunikation i skal være guiden på hospitalet for patienten. I fortæller patienten hvad der skal ske med f.eks. indlæggelsen og forløbet, hvad de skal igennem. Det er en rigtig vigtig opgave. Derfor er det altafgørende, at vi gør alt for at undgå besparelser, der både vil medføre fyring af kollegaer, som gøre jer utryg over jeres jobsituation og som derudover også gør, at I skal løbe hurtigere, hvilket underminerer jeres faglighed. Det er paradoksalt, når man tænker over, hvor vigtig jeres indsats rent faktisk er. For hvordan skal lægen kunne gennemføre en operation, hvis patienten er nervøs og usikker? Det kan man kun undgå, hvis man har haft en god gennemgang fra en socialog sundhedsassistent, som beroliger patienten. Med andre ord: Det er altafgørende, at social- og sundhedsassistenten har tid til at gøre sit arbejde ordentlig og det har en betydning for, om operationer kan gennemføres og om de ender med et godt resultat og en behagelig oplevelse for patienten. > 11

12 NYHEDSbladet Det er derfor vigtigt, at vi sikrer politisk enighed om at prioritere ekstra midler til sygehusene, så besparelser undgås og vi ikke forværrer social- og sundhedsassistenternes arbejdsvilkår. Vi kan ikke kræve resultater uden at sikre de ressourcer, der skal til for at de kan opnås. Oveni kommer så problemer med at skabe praktik muligheder for kommende assistenter, så fremtidige kollegaer får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse en problemstilling som Region Midtjylland desværre ikke har håndteret særlig heldigt, idet man her helt har svigtet det fokus der skal være på fortsat uddannelse og efteruddannelse. Mange af de nedskæringer, vi har set i regionerne, skyldes den model Lars Løkke Rasmussen skabte i 2002 da han var indenrigs- og sundhedsminister. Han lavede en model, som skulle belønne de sygehuse, der behandler ekstra mange patienter. I folkemunde kaldet Løkkeposen. Det er et faktum, at mange af de sygehuse, som står overfor nedskæringer, er blevet straffet for at behandle for mange patienter. De, der behandlede ekstra mange patienter, får et beløb fra Løkkeposen som belønning. Men når sygehusene rammer loftet for, hvor mange penge en region kan få udbetalt, kommer der ikke flere. Derfor var der i 2009 og i 2010 sygehuse, som i princippet behandlede patienter uden at få en krone for det. De sygehuse, der løber hurtigt, bliver altså derefter takket med en fyreseddel - til i alt social- og sundhedsassistenter. Men hvorfor valgte sygehusene så at behandle ekstra mange patienter, når de vidste, at de ville kunne ramme loftet? Det er meget enkelt: Hvis sygehusene ikke fastholder en høj aktivitet, så kan patienterne med behandlingsgarantien i hånden gå til et privathospital, hvorefter regningen ender hos regionen og i sidste ende hos sygehusene. De bliver med andre ord tvunget til at fastholde en høj aktivitet, hvad enten der er penge til det eller ej, da alternativet er dyrere Den model mener SF er forkert I en kommende S-SF regering vil sundhed have en høj prioritet. Vi vil hæve afgifterne på cigaretter og andre usunde produkter, afskaffe fradraget for sundhedsforsikringer og indføre en arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø. Det vil tilsammen give os 5,1 mia. kr. Af dem vil vi bruge 900 mio. kr. til at fjerne loftet over den såkaldte Løkkepose. Men vi skal også værne om fagligheden og kompetencerne på vores sygehuse. Vi skal turde tage nye briller på og se på sundhedsvæsnet fra nye perspektiver. Den topstyring, der er i dag mellem læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenterne, skal vi bevæge os væk fra. Den hører en anden tid til. 12

13 SEPTEMBER 2011 En kommende S-SF regering vil have de relevante faggrupper til at sætte sig sammen for at se, hvilke kompetencer man kan fordele bedre. F.eks. har social- og sundhedsassistenterne en masse brugbar faglighed, der sagtens kan være med til at aflaste lægerne og sygeplejerskerne. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) har præsenteret et forslag med at udvikle nogle kompetencekort. Det er dog strandet. En S- SF regering tør godt tage udfordringen op. For et år siden hånede statsministeren S- SF for at ville fjerne loftet over Løkkeposerne. Men sandheden er jo, at statsministeren, regeringen og Dansk Folkeparti endnu ikke er kommet med et bud på, hvordan de vil hjælpe de regioner der står overfor besparelser. Med andre ord, vil de ikke løfte en finger for at undgå de kommende fyringer og de uundgåelige serviceforringelser for den enkelte borger. Regeringen og Dansk Folkeparti er åbenbart mere optaget af at få social- og sundhedsassistenterne til at løbe hurtigere. Det betaler både patienter og personale en høj pris for. Med venlig hilsen Jonas Dahl Medlem af Folketinget Sundhedsordfører for SF ER I VED AT FÅ HEDESLAG? SE SIDE 25 13

14 NYHEDSbladet HOSPITALSANSATTE KRÆVER HOLDBART SUNDHEDSVÆSEN FOA nyheder fra Fem sundhedsfaglige organisationer, der repræsenterer omkring ansatte, lancerer nu en fælles otte-punkts plan, der skal rette op på et skrantende dansk sundhedsvæsen. Regeringens aftale med Danske Regioner om økonomien for 2012 tager ikke hånd om de grundlæggende udfordringer. Sådan lyder det fra Sundhedskartellet, Overlægeforeningen, Yngre Læger, HK/Kommunal og FOA. De fem organisationer har udarbejdet planen Brug ressourcerne rigtigt, der snarest vil blive præsenteret for sundhedsminister Bertel Haarder (V). I planen slår de hospitalsansattes organisationer bl.a. til lyd for behovet for et nyt økonomisk styringssystem på sygehusene, en omfordeling af de administrative opgaver og en differentieret behandlingsgaranti. Samtidig mener de ansattes organisationer, at der skal skabes et markant bedre samarbejde mellem regionerne og kommunerne for at undgå, at patienter falder tilbage i sygdom. Det kan f.eks. ske ved, at regionerne stiller udgående personale til rådighed. Sådan som situationen er i øjeblikket risikerer læger og plejepersonale ifølge formanden for Sundhedskartellet og DSR, Grete Christensen, at skulle bruge op mod halvdelen af arbejdstiden på opgaver, der ikke er rettet mod den umiddelbare behandling og pleje. - Hvis medarbejderne på sygehusene skal levere reel kvalitet, er det nødvendigt at koncentrere indsatsen. Vi skal ikke bruge hundredvis af timer på at indsamle data om alt, der kan måles og vejes. Dokumentation skal ske med omtanke. Og de nødvendige administrative opgaver skal placeres hos de administrative medarbejdere, så de sundhedsprofessionelle i højere grad kan hellige sig patienterne, siger Grete Christensen. I planen indgår også et forslag om en justering af det udvidede frie sygehusvalg. Ifølge Overlægeforeningens formand, Erik Kri- 14

15 SEPTEMBER 2011 stensen, indebærer justeringen, at de mest syge skal behandles først. - Det skal være en faglig vurdering, der afgør længden af ventetiden, ikke om der findes private tilbud eller ej. Det vil samtidig skabe større mulighed for at styre økonomien på sygehusene. Og det kan bidrage til at mindske ulighed i sundhed, når det er en sundhedsfaglig vurdering, der er afgørende, konstaterer Erik Kristensen. En ny økonomisk køreplan for hospitalerne indgår også som et afgørende element i planen fra de fem sundhedsfaglige organisationer. Formanden for HK/Kommunal, Bodil Otto, der repræsenterer landets lægesekretærer, slår fast, at der skal indføres klare økonomiske rammer og ressourcer til at indfri de mål, som befolkningen stilles i udsigt. - Der er brug for et nyt styringssystem for sygehusene og sundhedsvæsenet. Det skal give overblik og stabilitet samt muligheder for at disponere på lang sigt. Det kan meget vel ske gennem flerårige sundhedsaftaler. Regeringen og regionerne skal lægge de økonomiske vilkår åbent og gennemskueligt frem. I dag kan ingen gennemskue konsekvenserne af de aftaler og forlig, der indgås, siger Bodil Otto. Fra Yngre Lægers formand, Lisbeth Lintz, lyder det, at der i dagens sundhedssystem mangler tilskyndelse til at udvikle bedre arbejdsmetoder. - Indførelsen af mere effektive arbejdsgange bliver ofte straffet med mindre bevillinger. Det modvirker den fornyelse i sundhedsvæsenet, der skulle bidrage til at sikre, at patienterne får den bedst mulige pleje og behandling. Derfor er der brug for nye rammer, hvor lokale initiativer kan styrkes. Der skal ganske enkelt investeres i udvikling af det danske sygehusvæsen. Det kan ske ved større brug af kollektiv belønning i form af f.eks. større grad af kompetenceudvikling og ordentlig videreog efteruddannelse, siger Lisbeth Lintz. I otte-punkts planen fra de hospitalsansattes organisationer anerkendes det, at der ikke er uendelige ressourcer til rådighed. Derfor er det ifølge FOA s formand, Dennis Kristensen, vigtigt, at sygehusenes ledelse bruger alle medarbejdernes kompetencer. - Fyringer og bureaukrati skaber frustration og utryghed hos medarbejderne. Det svækker mulighederne for at drive effektive sygehuse. Derfor skal medarbejderne og sygehusejerne i fællesskab investere i at styrke tillid og samarbejde. Styrker vi den sociale kapital, vinder alle: Patienterne får bedre behandling og pleje og sygehusdriften bliver mere effektiv, fastslår Dennis Kristensen. 15

16 NYHEDSbladet VINDERNE SUDOKO KONKURRENCEN FRA APRIL-NUMMERET ER: Karen Forum Åbyhøj Lisbeth Falkner Århus V Connie Broberg Tranbjerg VI ØNSKER TILLYKKE Gevinsten kan afhentes i klubben i åbningstiden. SUDOKO Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoko-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoko. Deadline for sudoko løsning er den 15. november 2011, herefter vil der ske lodtrækning. God fornøjelse. 16

17 SEPTEMBER Navn: Adresse: Sendes til: Social- og Sundhedsassistent klubben Christian X s Vej Viby J Senest den 15. november

18 NYHEDSbladet SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, PLEJEHJEMSASSISTENTER OG BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN Afholdes d. 15. november 2011 kl i kantinen FOA Århus Christian X vej 56 58, 8260 Viby J Der er spisning mellem kl hvorefter generalforsamlingen starter. 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Årsregnskab for Godkendelse af budget Indkomne forslag a) Fastsættelse af kontingent b) Fastsættelse af løn 9. Valg: a) Valg af formand for 2 år Annie Schacht modtager genvalg b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jytte Dylmer modtager genvalg c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Loni Bjerre modtager genvalg. d) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem for social- og sundhedsassistenter for 2 år. Annie Schacht modtager genvalg e) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem suppleant for social- og sundhedsassistenter for 2 år Britta Bertel modtager genvalg f) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem for plejehjemsassistenter for 2 år Marion Dahl modtager genvalg g) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsessuppleant for plejehjemsassistenter for 2 år Nyvalg 18

19 SEPTEMBER 2011 h) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem for beskæftigelsesvejledere for 2 år Nyvalg i) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem suppleant for beskæftigelsesvejledere for 2 år Nyvalg j) Valg af bilagskontrollant for 2 år Kim Hertz modtager genvalg k) Valg af Bilagskontrollantsuppleant for 2 år Jette Kim modtager genvalg 10. Eventuelt FORSLAG til formandsposten skal være klubben i hænde senest torsdag den 2.november 2011 kl På alle de øvrige poster, kan der opstilles på generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der brevstemmes til personvalg ved personlig at møde frem i klubben senest den 9. november kl. 12. Brevstemmer kan deltage i flere afstemningsrunder, såfremt deres kandidat fortsætter. Der kan ved brevafstemning kun stemmes på en kandidat til hver post. FORSLAG, der ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være klubben i hænde senest 7. november 2011 kl Gyldigt medlemsbevis i form af kvittering for sidst indbetalt kontingent forevises ved anmodning ved indgangen. Medlemmer af psykiatriklubben er velkommen til at deltage på generalforsamlingen, men har kun stemmeret til valg af social- og sundhedsassistentklubbens faggrupperepræsentant og suppleant. Der er tilmelding til spisning. Tilmelding kan ske på talon side 26, som sendes med post til klubben eller på mail: eller Kan også kontaktes på telefon

20 NYHEDSbladet UDDRAG FRA FAGGRUPPELANDSMØDE DEN MAJ 2011 Dette års faggruppelandsmøde for social og sundhedsassistenter havde et gennemgående tema nemlig besparelser og konsekvenserne af dette. Da faggrupperepræsentanterne kommer med ansættelse fra både region og kommuner, dertil både psykiatri og forskellige institutioner, hjemmepleje og plejehjem. Det er en unik chance for at høre hvordan det ser ud så mangeartede steder. Besparelserne har da også mange forskelligartede udtryk Specielt på sygehusene er social og sundhedsassistenterne en presset faggruppe da der er flere steder hvor det forholdsmæssigt har været social og sundhedsassistenter der er blevet fyret. Der er også eksempler på at social og sundhedsassistenter er blevet fyret og genansat i løntilskudsstillinger på den gamle afdeling! Der er også eksempler på at de mere komplekse opgaver er der lavet restrektioner for social og sundhedsassistenterne faggrupperepræsentanterne giver udtryk for at de mener det er fag - kampe. I kommunerne er der flere udsagn. Nogle fortæller at der fyres faglige kolleger for at der efterfølgende bliver ansat ufaglærte og andre steder er der ansat endnu flere social og sundhedsassistenter da borgerne bliver udskrevet hurtigere fra sygehusene, og opgaverne har ændret karakter. Men der er også eksempler på at social og sundhedsassistenter bliver flyttet ind på lokalcentrene da de ikke mere må kører i ude distrikterne. Hjemmeplejen bærer præg af at der arbejdes med teknologiske løsninger som robotstøvsugere (borgerne skal selv købe dem for at kommunen kan spare 12 millioner) Det generelle billede i hele landet er at både kommuner og regioner reducerer budgetterne med personalereduktioner og andre besparelser til følge. Dette kommer til at alle bliver pressede kolleger på sygehusene (inkl. Psykiatrien) som også presser patienterne hurtigere ud, og ældreplejen står med flere opgaver men med færre ressourcer! Fælles temaet med social og sundhedshjælperne om den forventede revidering af social og sundhedsuddannelserne. PASS (pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen) er et organ der er lovbestemt og står for Fagligt udvalg for den deres opgave er blandt an- 20

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G

GENE GEN R E AL A FO LF R O S R AML SAM I L N I G Oktober 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER GENERALFORSAMLING NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Giv forråelsen en overhaling................................ 3 Kære medlemmer..................................................

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER November 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Besparelser på sundhed er for dyrt......................... 3 Studietur til Barcelona..............................................

Læs mere

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Livsfarlig ledelse........................................... 3 Arbejder du ved en praktiserende læge?............................

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015

Årsmøde. FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Årsmøde FOA Lillebælt social og sundhedssektoren 2015 Demografien ændrer sig i DK, der bliver flere ældre og det giver øget pres på plejens område. Rehabilitering er en af vejene til at afhjælpe det stigende

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen af Annie Schacht.......................................... 3 Gæstebud Jan Helbak om diskurs....................................

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014.

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Velkomst Formand, Laila Rødebæk Olsen byder forsamlingen velkommen. Dirigent Sektorbestyrelsen indstiller Ann Marit Nielsen,

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst.

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. KORT OM NETVÆRKET Vi er en gruppe sygeplejersker fra medicinske afdelinger i hovedstadsområdet, som har fundet sammen i frustrationen

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2015 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Uskyldig til det modsatte er bevist?......................... 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig!

Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune. Uddannelse koster men det betaler sig! Til Social- og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget Ringkøbing-Skjern Kommune Den 21. september 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: Uddannelse koster men det betaler sig! Der har i den seneste periode

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Oktober 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi venter stadig på handling bag ordene.................... 3 Rapportering af utilsigtede hændelser...............................

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Oktober 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Oktober 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Forord Nu er det nok... s. 3 Gæstebud Dorthe Laustsen... s. 5 Sodoko... s. 8 Beretning... s. 10 Netværksgrupper...

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

De kommende års udfordringer for FOA

De kommende års udfordringer for FOA De kommende års udfordringer for FOA FOA Bornholm 27. april 2016 Folkelige oprør på vej Eliten på kollisionskurs Førerpositionen er under pres Politikere, eksperter og autoritet taber terræn Folkelige

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2011 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Godt nytår............................................... 3 Uddrag fra Forbundsformandens dagbog..............................

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER Januar 2016 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Nærved ulykke(ligt)........................................ 3 Indkaldelse til generalforsamling...................................

Læs mere