September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER"

Transkript

1 September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel Gæstebud: Den dybe tallerken skal ikke opfindes igen Akademiuddannelsen teori og praksis på højt niveau Besparelser rammer sociale- og sundhedsassistenter hårdt Hospitalsansatte kræver holdbart sundhedsvæsen SUDOKO Indkaldelse til Generalforsamling Faggruppelandsmødet Fællesskab for nattevagter Caféeftermiddag Kursus i hjerte-kar sygdomme Kursus i NADA Julehygge Forsiden: Billede fra dimission af social- og sundhedsassistenter, der er færdige med akademiuddannelse i sundhedspraksis: Hanne Brund, Maggi Hindborg Hansen, Bente Linddgren, Vivian Holst Villadsen og lærer Maja Kellberg. Foto: Annie Schacht. Har du noget du synes kunne være af interesse for alle medlemmer, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 1. oktober 2011 Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Britta Bertel, Jytte Dylmer, Loni Bjerre, Helle Kurup og Solvej Skærbæk Tryk: Oplag: WERKs Grafiske Hus a s, Århus eksemplar

3 SEPTEMBER 2011 VI GØR EN FORSKEL De fleste mennesker har det godt med at vide, at de gør en forskel både på hjemmefronten og på arbejdsmarkedet. Vi holder af at vide med os selv, at vi har gjort vores bedste, og de fleste gør deres yderste for at klare sig selv. Alligevel er de fleste af os bare en lille brik i et meget større politisk spil. Vi kan hver især erstattes af andre i de jobs som vi bestrider og vores evne til at klare os selv, er et langt stykke af vejen begrænset, idet vi alle er afhængige af, at samfundet kollektivt bærer sin del af ansvaret. Derfor ville det ret beset også gavne både samfundet og den enkelte, om vi i højere grad betragter individet som en del af et kollektiv frem for at betragte individet som sin egen lykkes smed. Uden sammenligning i øvrigt, så har den uhyggelige terrorhandling i Oslo denne sommer, sat gang i en tiltrængt debat om tonen i den danske debat. Når nogle borgere har travlt med at rangordne sig selv som værende vigtigere end andre, så skaber vi grobund for et modtryk, som i den sidste ende kan komme til udtryk via en alvorlig radikalisering. Det gælder ikke kun i den ellers så velkendte indvandrerdebat. Tendensen kommer også til udtryk på områder, som vi aldrig havde forestillet os for blot 10 år siden. I sommerens løb kunne man således høre handicappede råbe vagt i gevær netop med henvisning til tonen. Når debatten får karakter af at man skærer alle handicappede over den samme kam, og direkte tager ordene belastning i sin mund, så sker der et skred. Og når man samtidig skærer på hjælpen, så flere og flere handicappede og psykisk syge må tage til takke med en plejehjemsplads, hvor de skal bo sammen med væsentligt ældre borgere, så sender man et negativt signal til disse borgere, som gør det svært at se sig selv som en af de mange brikker i samfundet, som yder efter evne og nyder efter behov. For nyligt kunne en social- og sundhedsassistent fortælle, hvordan nogle unge ufaglærte kolleger skulle introducere hende til nogle beboere, som hun ikke kendte. Da hun nærmer sig en lille ældre dame, udbryder en af de uerfarne hjælpere: Pas på. Hun spytter og slår.! Social- og sundhedsassistenten var ikke uvant med voldelige ældre, men det var uvant for hende, at den ældre blev omtalt på den måde tilmed mens den lille ældre dame selv kunne overhøre det som angiveligt skulle fungere som en forklaring. Jeg tror ikke, at den rå omtaleform er et udtryk for en bevidst forråelse. Hvordan skal de to uerfarne vide bedre? De lytter jo også til den almene debat om de svageste i samfundet. Og uden en uddannelsesmæssig baggrund, som kan give viden om ældre med demens eller 3

4 NYHEDSbladet psykiske sygdomme og værktøjer til at håndtere sådanne situationer kan man næsten ikke fortænke dem i at betragte de ældre på denne upersonlige måde. Vi er alle sammen bare en lille brik, som til dagligt hver især bestemt gør en forskel med den uddannelsesmæssige baggrund vi har, som giver os handlemuligheder inden for de givne rammer. Men tænk, om vi besluttede os for at samle puslespillet og skabe et billede, som kan vise vejen til en langt mere værdig og måske tilmed billigere omsorg og pleje for syge, ældre og handicappede? Det tema har både FOA Århus, sektoren og de sundhedsfaglige klubber sat på dagsordenen. Med udgangspunkt i forbundskongressens beslutning om at sige det højt og gøre det fagligt derfor fortsætter vi også i dette nummer af social- og sundhedsassistentbladet med debat og tankevækkende overvejelser. Og vi håber, at flere og flere social- og sundhedsassistenter vil være med til at bakke op om indsatsen. Der er så meget der skal gøres Fortsat god sommer Venlig hilsen Annie Schacht Formand for social- og sundhedsassistentklubben 4

5 SEPTEMBER 2011 DEN DYBE TALLERKEN SKAL IKKE OPFINDES IGEN Af Kirsten Normann Andersen, Afdelingsformand, FOA Århus Vi skal holde borgerne væk. Sådan lyder et af de seneste bud på ældreplejen i Århus. Ideen er udviklet bag et af de mange skriveborde i Sundhed og Omsorg, og er lanceret som en kontroversiel og nyskabende indsats. Ideen er bare slet ikke ny. Hjælp til selvhjælp er et grundlæggende element i social- og sundhedsuddannelserne og for den sags skyld i serviceloven. Og det er ikke nødvendigt at gøre indsatsen til en videnskab og et særligt (og dyrt) indsatsområde. I stedet bør kommunerne revurdere de styreformer, som gennem de seneste 10 år har tvunget både personale og borgere til et ganske bestemt fokus, hvor hjælp er blevet en serviceydelse, som skal leveres (uanset behov) hvis økonomien skal hænge sammen. I FOA Århus møder vi dagligt medlemmer, som undrer sig. Hver eneste dag støder FOA medlemmer på besynderlige beslutninger og / eller prioriteringer. Tendensen er steget i takt med, at den offentlige sektor i højere grad betragtes som en købmandsforretning, hvor man køber og sælger tjenesteydelser. Når offentlig service betragtes som delelementer, som detaljeret beskrives og prisfastsættes, så vil der altid være risiko for at overse basale menneskelige behov, og der vil være risiko for, at vi mister helhedsorienteringen. Netop helhedsorientering er et grundlæggende element i social- og sundhedsuddannelserne, og det vil gavne samfundet, om fremtidig organisering af den offentlige sundhedssektor i højere grad baserer sig på den viden og erfaring, som netop FOA`s medlemmer har erhvervet sig via uddannelse og arbejde i forskellige områder. Eksemplet med hjælp til selvhjælp, som nu bliver beskrevet som en ledetråd hvor vi holder borgerne væk, er blot et enkelt eksempel. Men det er også et eksempel på, at alment erhvervet viden og erfaring tilsidesættes og gøres til en selvstændig videnskab. Og man ved næsten ikke, om man skal grine eller græde, når den slags ideer fremsættes, som havde man netop opfundet den dybe tallerken. De færreste ældre bryder sig om at være afhængig af hjemmehjælp og de fleste vil gøre hvad de kan, for at forblive så selvhjulpne som mu- 5

6 NYHEDSbladet ligt. Men skal indsatsen organiseres rationelt og resultatorienteret, så skal hjælp til selvhjælp ikke ses som en løsrevet indsats men skal være en integreret del af den daglige hjælp. Rationale og faglighed går hånd i hånd, og når FOA medlemmer undrer sig, så hænger det ofte sammen med, at netop den faglige og rationelle løsning ofte er gjort til genstand for en videnskab, som ofte beskrives som særdeles kompleks. Det har især social- og sundhedsassistenterne på sygehusene mærket. Antallet af social- og sundhedsassistenter på sygehusene er faldet drastisk i de seneste år netop med henvisning til, at opgaverne er komplekse. Og netop på sygehusene er der i allerhøjeste grad behov for, at netop social- og sundhedsassistenterne med den særligt helhedsorienterede faglighed, sætter hælene i, og begynder at undre sig højt. Det er ganske vist helt rigtigt, at sundhedssektoren kan behandle flere og flere sygdomme. På en række områder er der også opfundet langt mere skånsomme behandlinger. En galdestensoperation var for 25 år siden en langt mere kompliceret affære set i forhold til behandlingen, som tilbydes i dag. Det betyder konkret en mere selvhjulpen patient, som kan udskrives langt tidligere. Det er også rigtigt, at ny teknologi har givet os redskaber, som kan lette både behandlingen og den efterfølgende overvågning af patienten og det er rigtigt, at det er en medvirkende årsag til, at vi kan redde flere liv. Igennem de seneste 25 år er der således sket en ændring i sammensætningen af de patienter, som i dag er indlagt på et sygehus. Men på en række områder er opgaverne de samme, som de altid har været og som de altid vil være. Almene behov for pleje- og omsorg hjælp til selvhjælp og forebyggelse af sengelejekomplikationer er stadig de samme. Og i takt med, at de raskeste patienter udskrives tidligere, har det reelt som konsekvens, at færre indlagte patienter i dag er helt eller delvist selvhjulpne. Og netop det forhold indikerer i virkeligheden et endnu større behov for social- og sundhedsassistenter. I en rationel og fagligt velfunderet fremtidig sundhedssektor, anerkender man den forskel, som helhedsorienteret pleje- og omsorg kan udgøre. Men det forudsætter samtidig et langt større samarbejde mellem sygehusene og hjemmeplejen / ældreplejen. Et brækket lårben kan eksempelvis være fatalt for den ældre, hvis hjemmeplejen ikke er gearet til at videreføre den genoptræningsindsats, som blev igangsat på sygehuset. Indsatsen skal være en integreret del af den almene pleje- og omsorg hvis den skal nytte. Nøjagtigt samme faglige helhedssyn kan man antage overfor den psykiatriske indsats og i hjælpen til handicappede og for den sags skyld på tværs af specialerne. Og i FOA Århus har vi sat os for, at italesætte den almene og fagligt funderede pleje- og omsorg, som en forudsætning for et velor- 6

7 SEPTEMBER 2011 ganiseret, helhedsorienteret og rationelt sundhedsvæsen. Sådan en indsats forudsætter faglærte medarbejdere. Og en sådan indsats forudsætter et opgør med en styreform, hvor hjælp, pleje- og omsorg er omdannet til en serviceydelse, som kan prisfastsættes, købes og sælges. Men den forudsætter først og fremmest, at blandt andet FOA medlemmer med rette undrer sig højt og fagligt og på en måde hvor vi sammen kan slå fast, at almen viden og faglighed er en allerede erhvervet kompetence. Vi har som bekendt ikke gavn af at opfinde den dybe tallerken to gange. AKADEMIUDDANNELSEN TEORI OG PRAKSIS PÅ HØJT NIVEAU Af Anders Schou 17. juni holdt Århus Social- og Sundhedsskole dimission for de første fem social- og sundhedsassistenter, der har taget den nye akademiuddannelse i sundhedspraksis på skolen. Blandt de fem er Hanne Brund, der arbejder på Windsor, som er et bosted for 15 psykisk syge, der bliver drevet af Århus Kommune. - jeg synes, jeg manglede redskaber til at analysere vores arbejde på et højere niveau. Jeg trængte til at få fyldt noget på, forklarer Hanne Brund. Hun mener dog også, at akademiuddannelsen har givet hende papir på nogle kompetencer, som hun havde i forvejen. Og det kan være rart, når man indgår i et tværfagligt samarbejde som på Windsor, hvor to assistenter og en plejer arbejder sammen med tre ergoterapeuter, to socialrådgivere, en socialpædagog og en sygeplejerske. - min faglighed er blevet mere synlig. Mine kollegaer har læst mine opgaver, og jeg har oplevet at blive anerkendt for dem, siger Hanne Brund. > 7

8 NYHEDSbladet Hun vurderer, at akademiuddannelsen vil få stor betydning for social- og sundhedsassistenterne som faggruppe. - Det er vigtigt, fordi vi nu har muligheden for at blive løftet op på et højere fagligt niveau, men også fordi det giver respekt og anerkendelse, at social- og sundhedsassistenter nu kan tage en videregående uddannelse, mener Hanne Brund. Hun føler ikke selv, at andre faggrupper har behandlet hende nedladende, men vur- derer, at den slags konflikter ret ofte forekommer på især det somatiske og primære område. VIDEREGÅENDE VOKSENUDDANNELSE Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis er en 1-årig videregående voksenuddannelse på social- og sundhedsområdet. De færdiguddannede skal fagligt og metodisk kunne analysere praktiske problemstillinger indenfor området, så de kan arbejde som specialister eller mellemledere. En funk- De nyuddannede i AU: Hanne Brund, Maggi Hindborg Hansen, Bente Linddgren, Vivian Holst Villadsen og (ikke med på billedet) Lene Nielsen. 8

9 SEPTEMBER 2011 tion kan for eksempel være at sikre, at behandlingsforløb hænger sammen for borgere, der først er patienter på et sygehus og derefter skal have hjælp af en kommune. Den enkelte studerendes uddannelse tager typisk udgangspunkt i hendes og kollegaernes arbejdspraksis, som den studerende analyserer med de teoretiske redskaber, som hun får på uddannelsen. Og analyserne kan arbejdspladsen så bruge konkret, fordi de forholder sig til praksisnære problemstillinger og eventuelt kan medføre forandringer. Hanne Brund har i sin uddannelse haft fokus på begrebet recovery, som er blevet meget centralt på hendes arbejdsplads, Windsor. Begrebet handler kort fortalt om, at psykisk syge kan få det bedre; psykiske sygdomme er ikke nødvendigvis kroniske lidelser, der udelukker større forbedringer af psykisk syges livssituation. Udgangspunktet for recovery er således, at en tredjedel af de psykisk syge kan komme sig, en tredjedel kan komme sig delvis, mens den sidste tredjedel altid vil have brug for en del hjælp. - men hvad vil recovery mere præcist sige i vores praksis? Det er jeg meget optaget af, for jeg vil gerne slå et slag for det projekt, som det er at bruge recovery i vores arbejde, fortæller hun. Hanne Brund bad således under sin uddannelse både ansatte og beboere udfylde spørgeskemaer, hvor de beskrev situationen, ligesom hun har interviewet to kollegaer. Materialet indgik i en opgave, der beskrev, hvordan Windsor arbejder med recovery For Hanne Brund handler recovery meget om menneskesyn; om hvordan personalet møder folk. Og hun giver et konkret eksempel på, hvordan recovery har ændret praksis. - En beboer ville meget gerne have et rigtigt arbejde. Vi støttede hende i det, og nu har hun et rigtigt arbejde i ti timer om ugen og klarer det. Tidligere ville man nok have afvist hendes forslag og i stedet skaffet hende en eller anden form for dagtilbud, forklarer Hanne Brund og understreger, at mens nogle er glade for dagtilbud, så har det rigtig stor betydning for denne beboer, at hun har et almindeligt arbejde. Recovery er måske særlig relevant på en institution som Windsor, fordi boformen ikke er tænkt som et permanent tilbud til beboerne. - Der er et fokus på at hjælpe beboerne, så de kan klare sig med en mindre indgribende foranstaltning, for eksempel et bofællesskab for psykisk syge eller egen lejlighed. Men der er selvfølgelig også nogle, der får det dårligere og bliver indlagt, forklarer hun. > 9

10 NYHEDSbladet KOSTER KR. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en betalingsuddannelse, der koster kr. Hanne Brund og hendes leder har sammen søgt og fået pengene fra trepartsmidlerne til uddannelse, og Windsor har desuden fået penge fra SVU, Statens Voksenuddannelsesstøtte. Selv har Hanne Brund fået sin normale løn, dog fraregnet nogle tillæg. Selve uddannelsen er opdelt i seks moduler, to obligatoriske og to valgfrie samt et afgangsmodul og et specialemodul, og foregår som klasseundervisning og opgaveskrivning med vejledning. Hanne Brund vurderer, at alle som indtil nu er startet på den nye akademiuddannelse også fuldfører den En kollega, den anden social- og sundhedsassistent på Windsor, er nu i gang med uddannelsen, og Hanne Brund opfordrer til, at alle interesserede kontakter deres ledelse og fortæller om muligheden. - Tag skridtet og prøv det, for akademiuddannelsen er så givende, erklærer hun. Hanne Brund mener ikke bare, at uddannelsen er givende for den enkelte social- og sundhedsassistent men også for arbejdspladsen og samfundet som helhed. - Arbejdspladsen får en stjernemedarbejder tilbage, der er meget engageret og kan bidrage med en viden, som er meget praksisrettet og samtidig på et højt fagligt niveau. Og folk vil også typisk være meget omstillingsparate, hvilket bliver nødvendigt i fremtiden, understreger hun. HVIS DU VIL VIDE MERE OM AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS KAN DU FINDE DET PÅ: 10

11 SEPTEMBER 2011 BESPARELSER RAMMER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER HÅRDT Af Jonas Dahl, Sundhedsordfører for SF og valgt i Århus Nedskæringerne på de offentlige sygehuse har især ramt social- og sundhedsassistenterne hårdt. De seneste tal viser, at der fra 2009 til 2010 er blevet mere end færre social- og sundhedsassistenter ude i regionerne. Det giver forringelser for patienterne, der kan mærkes. Når ens kollegaer bliver fyret, og der ikke er penge til genansættelse, så er den naturlige konsekvens, at man skal løbe en tand hurtigere. Men det underminerer netop en af de vigtigste opgaver for en social- og sundhedsassistent på hospitalerne: Kontakten til patienterne. I bund og grund er en social- og sundhedsassistent det lim, der får hele hospitalet til at holde sammen. Meget af jeres arbejde handler om kommunikation i skal være guiden på hospitalet for patienten. I fortæller patienten hvad der skal ske med f.eks. indlæggelsen og forløbet, hvad de skal igennem. Det er en rigtig vigtig opgave. Derfor er det altafgørende, at vi gør alt for at undgå besparelser, der både vil medføre fyring af kollegaer, som gøre jer utryg over jeres jobsituation og som derudover også gør, at I skal løbe hurtigere, hvilket underminerer jeres faglighed. Det er paradoksalt, når man tænker over, hvor vigtig jeres indsats rent faktisk er. For hvordan skal lægen kunne gennemføre en operation, hvis patienten er nervøs og usikker? Det kan man kun undgå, hvis man har haft en god gennemgang fra en socialog sundhedsassistent, som beroliger patienten. Med andre ord: Det er altafgørende, at social- og sundhedsassistenten har tid til at gøre sit arbejde ordentlig og det har en betydning for, om operationer kan gennemføres og om de ender med et godt resultat og en behagelig oplevelse for patienten. > 11

12 NYHEDSbladet Det er derfor vigtigt, at vi sikrer politisk enighed om at prioritere ekstra midler til sygehusene, så besparelser undgås og vi ikke forværrer social- og sundhedsassistenternes arbejdsvilkår. Vi kan ikke kræve resultater uden at sikre de ressourcer, der skal til for at de kan opnås. Oveni kommer så problemer med at skabe praktik muligheder for kommende assistenter, så fremtidige kollegaer får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse en problemstilling som Region Midtjylland desværre ikke har håndteret særlig heldigt, idet man her helt har svigtet det fokus der skal være på fortsat uddannelse og efteruddannelse. Mange af de nedskæringer, vi har set i regionerne, skyldes den model Lars Løkke Rasmussen skabte i 2002 da han var indenrigs- og sundhedsminister. Han lavede en model, som skulle belønne de sygehuse, der behandler ekstra mange patienter. I folkemunde kaldet Løkkeposen. Det er et faktum, at mange af de sygehuse, som står overfor nedskæringer, er blevet straffet for at behandle for mange patienter. De, der behandlede ekstra mange patienter, får et beløb fra Løkkeposen som belønning. Men når sygehusene rammer loftet for, hvor mange penge en region kan få udbetalt, kommer der ikke flere. Derfor var der i 2009 og i 2010 sygehuse, som i princippet behandlede patienter uden at få en krone for det. De sygehuse, der løber hurtigt, bliver altså derefter takket med en fyreseddel - til i alt social- og sundhedsassistenter. Men hvorfor valgte sygehusene så at behandle ekstra mange patienter, når de vidste, at de ville kunne ramme loftet? Det er meget enkelt: Hvis sygehusene ikke fastholder en høj aktivitet, så kan patienterne med behandlingsgarantien i hånden gå til et privathospital, hvorefter regningen ender hos regionen og i sidste ende hos sygehusene. De bliver med andre ord tvunget til at fastholde en høj aktivitet, hvad enten der er penge til det eller ej, da alternativet er dyrere Den model mener SF er forkert I en kommende S-SF regering vil sundhed have en høj prioritet. Vi vil hæve afgifterne på cigaretter og andre usunde produkter, afskaffe fradraget for sundhedsforsikringer og indføre en arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø. Det vil tilsammen give os 5,1 mia. kr. Af dem vil vi bruge 900 mio. kr. til at fjerne loftet over den såkaldte Løkkepose. Men vi skal også værne om fagligheden og kompetencerne på vores sygehuse. Vi skal turde tage nye briller på og se på sundhedsvæsnet fra nye perspektiver. Den topstyring, der er i dag mellem læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenterne, skal vi bevæge os væk fra. Den hører en anden tid til. 12

13 SEPTEMBER 2011 En kommende S-SF regering vil have de relevante faggrupper til at sætte sig sammen for at se, hvilke kompetencer man kan fordele bedre. F.eks. har social- og sundhedsassistenterne en masse brugbar faglighed, der sagtens kan være med til at aflaste lægerne og sygeplejerskerne. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) har præsenteret et forslag med at udvikle nogle kompetencekort. Det er dog strandet. En S- SF regering tør godt tage udfordringen op. For et år siden hånede statsministeren S- SF for at ville fjerne loftet over Løkkeposerne. Men sandheden er jo, at statsministeren, regeringen og Dansk Folkeparti endnu ikke er kommet med et bud på, hvordan de vil hjælpe de regioner der står overfor besparelser. Med andre ord, vil de ikke løfte en finger for at undgå de kommende fyringer og de uundgåelige serviceforringelser for den enkelte borger. Regeringen og Dansk Folkeparti er åbenbart mere optaget af at få social- og sundhedsassistenterne til at løbe hurtigere. Det betaler både patienter og personale en høj pris for. Med venlig hilsen Jonas Dahl Medlem af Folketinget Sundhedsordfører for SF ER I VED AT FÅ HEDESLAG? SE SIDE 25 13

14 NYHEDSbladet HOSPITALSANSATTE KRÆVER HOLDBART SUNDHEDSVÆSEN FOA nyheder fra Fem sundhedsfaglige organisationer, der repræsenterer omkring ansatte, lancerer nu en fælles otte-punkts plan, der skal rette op på et skrantende dansk sundhedsvæsen. Regeringens aftale med Danske Regioner om økonomien for 2012 tager ikke hånd om de grundlæggende udfordringer. Sådan lyder det fra Sundhedskartellet, Overlægeforeningen, Yngre Læger, HK/Kommunal og FOA. De fem organisationer har udarbejdet planen Brug ressourcerne rigtigt, der snarest vil blive præsenteret for sundhedsminister Bertel Haarder (V). I planen slår de hospitalsansattes organisationer bl.a. til lyd for behovet for et nyt økonomisk styringssystem på sygehusene, en omfordeling af de administrative opgaver og en differentieret behandlingsgaranti. Samtidig mener de ansattes organisationer, at der skal skabes et markant bedre samarbejde mellem regionerne og kommunerne for at undgå, at patienter falder tilbage i sygdom. Det kan f.eks. ske ved, at regionerne stiller udgående personale til rådighed. Sådan som situationen er i øjeblikket risikerer læger og plejepersonale ifølge formanden for Sundhedskartellet og DSR, Grete Christensen, at skulle bruge op mod halvdelen af arbejdstiden på opgaver, der ikke er rettet mod den umiddelbare behandling og pleje. - Hvis medarbejderne på sygehusene skal levere reel kvalitet, er det nødvendigt at koncentrere indsatsen. Vi skal ikke bruge hundredvis af timer på at indsamle data om alt, der kan måles og vejes. Dokumentation skal ske med omtanke. Og de nødvendige administrative opgaver skal placeres hos de administrative medarbejdere, så de sundhedsprofessionelle i højere grad kan hellige sig patienterne, siger Grete Christensen. I planen indgår også et forslag om en justering af det udvidede frie sygehusvalg. Ifølge Overlægeforeningens formand, Erik Kri- 14

15 SEPTEMBER 2011 stensen, indebærer justeringen, at de mest syge skal behandles først. - Det skal være en faglig vurdering, der afgør længden af ventetiden, ikke om der findes private tilbud eller ej. Det vil samtidig skabe større mulighed for at styre økonomien på sygehusene. Og det kan bidrage til at mindske ulighed i sundhed, når det er en sundhedsfaglig vurdering, der er afgørende, konstaterer Erik Kristensen. En ny økonomisk køreplan for hospitalerne indgår også som et afgørende element i planen fra de fem sundhedsfaglige organisationer. Formanden for HK/Kommunal, Bodil Otto, der repræsenterer landets lægesekretærer, slår fast, at der skal indføres klare økonomiske rammer og ressourcer til at indfri de mål, som befolkningen stilles i udsigt. - Der er brug for et nyt styringssystem for sygehusene og sundhedsvæsenet. Det skal give overblik og stabilitet samt muligheder for at disponere på lang sigt. Det kan meget vel ske gennem flerårige sundhedsaftaler. Regeringen og regionerne skal lægge de økonomiske vilkår åbent og gennemskueligt frem. I dag kan ingen gennemskue konsekvenserne af de aftaler og forlig, der indgås, siger Bodil Otto. Fra Yngre Lægers formand, Lisbeth Lintz, lyder det, at der i dagens sundhedssystem mangler tilskyndelse til at udvikle bedre arbejdsmetoder. - Indførelsen af mere effektive arbejdsgange bliver ofte straffet med mindre bevillinger. Det modvirker den fornyelse i sundhedsvæsenet, der skulle bidrage til at sikre, at patienterne får den bedst mulige pleje og behandling. Derfor er der brug for nye rammer, hvor lokale initiativer kan styrkes. Der skal ganske enkelt investeres i udvikling af det danske sygehusvæsen. Det kan ske ved større brug af kollektiv belønning i form af f.eks. større grad af kompetenceudvikling og ordentlig videreog efteruddannelse, siger Lisbeth Lintz. I otte-punkts planen fra de hospitalsansattes organisationer anerkendes det, at der ikke er uendelige ressourcer til rådighed. Derfor er det ifølge FOA s formand, Dennis Kristensen, vigtigt, at sygehusenes ledelse bruger alle medarbejdernes kompetencer. - Fyringer og bureaukrati skaber frustration og utryghed hos medarbejderne. Det svækker mulighederne for at drive effektive sygehuse. Derfor skal medarbejderne og sygehusejerne i fællesskab investere i at styrke tillid og samarbejde. Styrker vi den sociale kapital, vinder alle: Patienterne får bedre behandling og pleje og sygehusdriften bliver mere effektiv, fastslår Dennis Kristensen. 15

16 NYHEDSbladet VINDERNE SUDOKO KONKURRENCEN FRA APRIL-NUMMERET ER: Karen Forum Åbyhøj Lisbeth Falkner Århus V Connie Broberg Tranbjerg VI ØNSKER TILLYKKE Gevinsten kan afhentes i klubben i åbningstiden. SUDOKO Sæt din logik på prøve med dette spil, der har taget verden med storm! Hver række, søjle og 3x3 kasse skal indeholde alle tal fra 1-9. Der er på forhånd placeret nogle af tallene i Sudoko-opgaven og man skal så ved hjælp af logisk tankegang og ræsonnement prøve at regne ud, hvilke tal de øvrige felter skal indeholde. Der kræves ingen særlige matematiske evner for at kunne løse en Sudoko. Deadline for sudoko løsning er den 15. november 2011, herefter vil der ske lodtrækning. God fornøjelse. 16

17 SEPTEMBER Navn: Adresse: Sendes til: Social- og Sundhedsassistent klubben Christian X s Vej Viby J Senest den 15. november

18 NYHEDSbladet SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER, PLEJEHJEMSASSISTENTER OG BESKÆFTIGELSESVEJLEDERE INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTKLUBBEN Afholdes d. 15. november 2011 kl i kantinen FOA Århus Christian X vej 56 58, 8260 Viby J Der er spisning mellem kl hvorefter generalforsamlingen starter. 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Årsregnskab for Godkendelse af budget Indkomne forslag a) Fastsættelse af kontingent b) Fastsættelse af løn 9. Valg: a) Valg af formand for 2 år Annie Schacht modtager genvalg b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Jytte Dylmer modtager genvalg c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år Loni Bjerre modtager genvalg. d) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem for social- og sundhedsassistenter for 2 år. Annie Schacht modtager genvalg e) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem suppleant for social- og sundhedsassistenter for 2 år Britta Bertel modtager genvalg f) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem for plejehjemsassistenter for 2 år Marion Dahl modtager genvalg g) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsessuppleant for plejehjemsassistenter for 2 år Nyvalg 18

19 SEPTEMBER 2011 h) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem for beskæftigelsesvejledere for 2 år Nyvalg i) Valg af social- og sundhedssektorbestyrelsesmedlem suppleant for beskæftigelsesvejledere for 2 år Nyvalg j) Valg af bilagskontrollant for 2 år Kim Hertz modtager genvalg k) Valg af Bilagskontrollantsuppleant for 2 år Jette Kim modtager genvalg 10. Eventuelt FORSLAG til formandsposten skal være klubben i hænde senest torsdag den 2.november 2011 kl På alle de øvrige poster, kan der opstilles på generalforsamlingen. Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der brevstemmes til personvalg ved personlig at møde frem i klubben senest den 9. november kl. 12. Brevstemmer kan deltage i flere afstemningsrunder, såfremt deres kandidat fortsætter. Der kan ved brevafstemning kun stemmes på en kandidat til hver post. FORSLAG, der ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være klubben i hænde senest 7. november 2011 kl Gyldigt medlemsbevis i form af kvittering for sidst indbetalt kontingent forevises ved anmodning ved indgangen. Medlemmer af psykiatriklubben er velkommen til at deltage på generalforsamlingen, men har kun stemmeret til valg af social- og sundhedsassistentklubbens faggrupperepræsentant og suppleant. Der er tilmelding til spisning. Tilmelding kan ske på talon side 26, som sendes med post til klubben eller på mail: eller Kan også kontaktes på telefon

20 NYHEDSbladet UDDRAG FRA FAGGRUPPELANDSMØDE DEN MAJ 2011 Dette års faggruppelandsmøde for social og sundhedsassistenter havde et gennemgående tema nemlig besparelser og konsekvenserne af dette. Da faggrupperepræsentanterne kommer med ansættelse fra både region og kommuner, dertil både psykiatri og forskellige institutioner, hjemmepleje og plejehjem. Det er en unik chance for at høre hvordan det ser ud så mangeartede steder. Besparelserne har da også mange forskelligartede udtryk Specielt på sygehusene er social og sundhedsassistenterne en presset faggruppe da der er flere steder hvor det forholdsmæssigt har været social og sundhedsassistenter der er blevet fyret. Der er også eksempler på at social og sundhedsassistenter er blevet fyret og genansat i løntilskudsstillinger på den gamle afdeling! Der er også eksempler på at de mere komplekse opgaver er der lavet restrektioner for social og sundhedsassistenterne faggrupperepræsentanterne giver udtryk for at de mener det er fag - kampe. I kommunerne er der flere udsagn. Nogle fortæller at der fyres faglige kolleger for at der efterfølgende bliver ansat ufaglærte og andre steder er der ansat endnu flere social og sundhedsassistenter da borgerne bliver udskrevet hurtigere fra sygehusene, og opgaverne har ændret karakter. Men der er også eksempler på at social og sundhedsassistenter bliver flyttet ind på lokalcentrene da de ikke mere må kører i ude distrikterne. Hjemmeplejen bærer præg af at der arbejdes med teknologiske løsninger som robotstøvsugere (borgerne skal selv købe dem for at kommunen kan spare 12 millioner) Det generelle billede i hele landet er at både kommuner og regioner reducerer budgetterne med personalereduktioner og andre besparelser til følge. Dette kommer til at alle bliver pressede kolleger på sygehusene (inkl. Psykiatrien) som også presser patienterne hurtigere ud, og ældreplejen står med flere opgaver men med færre ressourcer! Fælles temaet med social og sundhedshjælperne om den forventede revidering af social og sundhedsuddannelserne. PASS (pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen) er et organ der er lovbestemt og står for Fagligt udvalg for den deres opgave er blandt an- 20

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Livsfarlig ledelse........................................... 3 Arbejder du ved en praktiserende læge?............................

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love.

Love. for. Sygehjælpernes Brancheklub. i Århus. 29-01-2011/d:\foa-hjemmesider\sygehjælpernes brancheklub\nye tekster\klubens love. Love for Sygehjælpernes Brancheklub i Århus 1 Stk. 1 Faggruppeklubbens navn er Sygehjælpernes Brancheklub i Århus. Klubben omfatter medlemmer i Århus, Odder og Samsø kommuner, der er regions-, kommunal-

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse LEDEREN: Med mennesker er intet sikkert............................. 3 Regionale FOA-medlemmer ud af KTO..............................

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2007 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder...3 Gæstebud Bent Hansen...5 Separation og skilsmisse...8 Bioanalytikere social og sundhedsassistenter...10

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010

Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal. Sygehuskrisen 2010 Debatpjece af Sundhedskartellet, Foreningen af Speciallæger, Yngre Læger, FOA Fag og Arbejde og HK/Kommunal Sygehuskrisen 2010 Hvordan undgår vi nye kriser i fremtiden? Grafik: Girafisk Design og GraFOA

Læs mere

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Overenskomst 2013....................................... 3 Konference på Skanderborghus.....................................

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Oktober 2009 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen af Annie Schacht.......................................... 3 Gæstebud: Charlotte Fuglesang.....................................

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Mundtlig beretning Social- og Sundhedssektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Mundtlig beretning Social- og Sundhedssektor F O A F A G O G A R B E J D E Mundtlig beretning Social- og Sundhedssektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefoto baggrund: Mike Kollöffel Forsidefoto forgrund: FOA Layout indhold:

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Godt nytår Lederen af Annie Schacht............................... 3 Referat fra generalforsamlingen.....................................

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Maj 2008 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Juhu... det' os............................................ 3 Optakten til vores overenskomst har været

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere