Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri"

Transkript

1 Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil: pr. 1. januar Udarbejdet april 2008 samt sidst revideret i december 2014 af Margit Steenbøl, udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig side 1 af 23

2 Indhold Forord... 3 Velkommen som elev på Klintegården... 3 Præsentation af Klintegården... 3 Klintegården som uddannelsessted... 8 Formål med praktikuddannelsen... 9 Klintegårdens forventninger til dig... 9 I din praktikuddannelse på Klintegården kan du forvente Rammer og vilkår for dig som elev Praktikvejleder Udviklingskonsulent Praktikvejlederens opgaver Praktikforløb Logbog Refleksionsprocessen Problembaseret læring (PBL) Vilkår og vigtige oplysninger for elever Eksempler på teoretiske områder Bilag 1 Ydelsesbeskrivelse for praktikvejledning side 2 af 23

3 Forord Formålet med praktikbeskrivelsen er, at give social- og sundhedsassistentelever, praktikvejledere samt uddannelsesansvarlige indblik i de uddannelsesmæssige rammer, muligheder og tilbud, der er på Klintegården. Velkommen som elev på Klintegården Du ønskes velkommen på Klintegården, hvor alle ser frem til at samarbejde med dig gennem din uddannelsesperiode inden for det socialpsykiatriske område. Præsentation af Klintegården Klintegårdens formål er ifølge Servicelovens 1 at fremme den enkelte beboers mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Klintegården er indtil 1. januar 2015 et af Region Hovedstadens socialpsykiatriske botilbud, under Den Sociale Virksomhed efter Servicelovens 108, 107 og et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 og omfatter: 44 boliger i huse med 6-8 boliger 21 individuelle boliger 2 akutpladser Aktivitets- og samværstilbud Klintegårdens botilbud retter sig mod voksne personer, som på grund af betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis ( 107 og 108). Klintegårdens aktivitets- og samværstilbud retter sig mod voksne personer med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene ( 104). Klintegårdens botilbud og aktivitetstilbud kan i praksis være af kortere eller længere varighed afhængig af det enkelte menneskes behov og ressourcer. Klintegården ligger i Frederikssund i grønne, rolige omgivelser og tæt på Frederikssund centrum. Fra Klintegården er der ca. 15 minutters gang til Frederikssund Station. Frederikssund er en driftig handelsby med mange spændende butikker, caféer m.m. Samtidig er der kun få kilometer til skov, vand og strand. Der bor p.t. 65 personer på Klintegården i alderen fra midt i tyverne til midt i halvfjerserne. 42 % af beboerne er kvinder og 58 % er mænd. De har alle en sindslidelse, som giver den enkelte så alvorlige problemer på det personlige og sociale område, at de har brug for betydelig hjælp, støtte og omsorg i et professionelt, fagligt og pædagogisk miljø for at få dagligdagen til at fungere. Klintegården hjemtages til Frederikssund Kommune den 1. januar 2015 Klintegårdens værdier Klintegårdens værdigrundlag er ikke et færdigt koncept, da vi ser, at det er en dynamisk proces at skabe og identificere sig ud fra fælles værdier. side 3 af 23

4 De værdier som vi gerne vil virke ud fra og måles i forhold til er: Respekt Faglighed Ansvar Udvikling Klintegårdens mål At være det bedste sted at komme sig helt eller delvis på trods af en sindslidelse At arbejde psykosocialt rehabiliterende ud fra grundsynspunktet, at mennesker som rammes af sindslidelse kan komme sig, helt eller delvist (recovery) At se vanskeligheder som udfordringer, der indeholder lærings- og udviklingspotentiale Botilbud Botilbuddet er konkret beliggende i 6 huse med 6-8 boliger i hvert hus. Organisatorisk ligger der 3 huse i et team, som ledes af en teamleder. De 21 individuelle boliger + de to akutboliger udgør tilsvarende et team med teamleder (se organisationsmodel side 5). Organisationen arbejder ud fra principperne i Den lærende organisation (se definition side 6) og efter det gældende værdigrundlag. På Klintegården sættes der fokus på 3 faser: Indflytningsfasen, mellemfasen, udflytningsfasen. Målet med personaleindsatsen er, at det enkelte menneske får mulighed for at leve det liv, som den enkelte ønsker sig, med de ressourcer som den enkelte har. I husene bor voksne mennesker med en sindslidelse. Nogle har herudover et udviklingshandikap og/eller en hjerneskade. I hverdagen indgår beboere og personale i et dynamisk samspil omkring daglige gøremål og aktiviteter for at understøtte færdigheder, skabe vækst og udvikling. I de individuelle boliger Birkeboligerne bor voksne mennesker med en sindslidelse. Flere af borgerne er i job, hvorfor de kun er at træffe hjemme eftermiddag, aften og weekend. Birkeboligerne er delt op i to grupper hvoraf den ene er tiltænkt borgere med konkrete planer om udflytning fra Klintegården. Endvidere er der indrettet to akutpladser til visiterede borgere med særlige behov. Såvel i husene som i Birkeboligerne tilrettelægges hverdagslivets aktiviteter i et gensidigt forpligtende samarbejde mellem beboere og kontaktpersoner og gradueres, så den enkelte oplever livskvalitet og at være mest mulig herre over sit eget liv. Kultur Caféen Er et samværs- og aktivitetstilbud til beboere på Klintegården, samt brugere med bopæl andet sted. Her er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter internt og eksternt. Aktiviteterne spænder fra jobtilbud over undervisningstilbud til samværstilbud. Caféen er en offentlig café, og her er også mulighed for at købe et godt måltid mad og/eller varme og kolde drikke. side 4 af 23

5 Klintegården Organisationsdiagram pr. 18. november 2013 Forstander Pia Enemark Det sundhedsfaglige team Lone Richardt Brian Kæmmer Gerts Udvikling og uddannelse Margit Steenbøl Kommunikation Kirsten Wohlenberg (Barsel) Charlotte Frantz Hansen Arbejdsmiljø og IT Kenneth Hermansen Administration Solveig V. Bruus Erik Bested Aktivitetsteamet Anne Marie Pedersen Jette Andersen Socialrådgivning Marianne Carlsson Teamleder Søren Secher Teamleder og Sikkerhedsansvarlig Torben Rank Teamleder og stedfortræder Anni Svensson Serviceleder og Caféleder Bo Hansen Team AFG Team EDB Team Birkeboligerne Gruppe I, udslusningen og 2 akutboliger Service team Café team Pedel og gartner side 5 af 23

6 Generelt om personalet på Klintegården På Klintegården er ansat ca. 80 medarbejdere, som overvejende har forskellige social-og sundhedsfaglige uddannelser (social- og sundhedsassistent eller pædagog). Personalet arbejder i teams efter principperne om Den lærende organisation: "En organisation, hvor alle til stadighed øger deres evne til at skabe resultater, som de virkelig ønsker at opnå - hvor organisationen opmuntrer til nye måder at tænke på, hvor den kollektive vision om at skabe det bedste er sat på fri fod, og hvor alle til stadighed lærer, hvordan man lærer sammen" (Peter Senge f. 1947, amerikansk forsker og direktør for Center for den lærende organisation, har skrevet bogen "Den femte disciplin"). Klintegården arbejder med kompetenceudvikling for den enkelte, og definerer kompetencerne indenfor 4 felter, nemlig faglige, personlige, sociale og strategiske. Personalet har ansvar for at samarbejde, støtte, motivere og yde omsorg og/eller kompenserende indsats i forhold til f.eks.: kontakt og samvær med andre holde egen bolig tøjvask personlig hygiejne dyrke interesser kost og madlavning økonomi døgnrytme modtage undervisning daglig beskæftigelse Arbejdsfelt Personalet arbejder med at skabe et overskueligt, struktureret dagligdags miljø, med en stor grad af forudsigelighed og tryghed. Dagliglivet foregår i et dynamisk samspil mellem beboere/brugere og personale, og fokuserer på inddragelse, deltagelse, og meningsfuldhed. Der arbejdes med kontaktpersonsystemet og individuelle planer. Personaleprofil for ansatte på Klintegården social/sundhedsfaglig eller anden relevant uddannelse i stand til at arbejde procesorienteret og målrettet ansvarlig, fleksibel og selvstændig evne til at samarbejde ligeværdigt med såvel beboere som personale lyst og evne til at arbejde med egen udvikling evne til at reflektere over egen praksis Kerneydelse At skabe kontakt, relation, tillid, indsigt, motivation og handle med henblik på at: Skabe rammer som giver mulighed for at udvikle øget selvværd og livskvalitet. At containe, udholde tvetydighed, udvikle hensigtsmæssig adfærd, herunder konfliktløse, bevare og udvikle ressourcer, sikre deltagelse og inddragelse. Samarbejdspartnere Beboere/brugere Pårørende side 6 af 23

7 Servicemedarbejdere på Klintegården Praktiserende læger Lægespecialister Tandlæger Sagsbehandlere i kommunen Psykolog Andre i forhold til den enkeltes livssituation Referencer I vores daglige arbejde som kontaktperson refererer vi til følgende begreber: Sindslidelse - recovery - psykosocial rehabilitering - kognitiv teori - motiverende samtale - IMR (Illnes Management and Recovery) (begreberne uddybes nedenfor). Vores kommunikation tager udgangspunkt i den anerkendende teori, hvor vi ser det hele menneske bag symptomerne, dvs. dette specielle, unikke menneske med sin personlighed, livsstil, baggrund og livssituation. Sindslidelse Vi forstår sindslidelse som en forstyrrelse i menneskets selvværd, sociale kompetence og mestringsevne. Forstyrrelsen påvirker menneskets evne til at skabe og vedligeholde kontakt, opbygge relationer og hverdagsliv. Vi samarbejder med det enkelte menneske med sindslidelse om at skabe et hverdagsliv med subjektiv livskvalitet. Personaleindsatsen er centreret om at opbygge en kontakt, som kan udvikle sig til en relation. Relationen er udgangspunkt for støtte, omsorg, inspiration, motivation m.v., så der skabes mulighed for, at det enkelte menneske kan udvikle eller vedligeholde ressourcer og færdigheder. Recovery Recovery er ikke defineret entydigt i litteraturen, men William Anthony (direktør for psykiatrisk rehabiliteringscenter i Boston) har i 2000 formuleret det således: "Recovery er en dyb personlig og unik proces, som forandrer personens holdninger og værdier. Recovery indebærer en opdagelsesrejse ind i sig selv som menneske og en forandringsproces, hvor man vokser hinsides den katastrofe, som den psykiske sygdom har forårsaget". I løbet af denne proces udfoldes der to parallelle processer; en proces, hvor personen skal forlige sig med sig selv, og en proces, hvor der skal genetableres forbindelse til verden. Genetablering af forbindelse er et udtryk, der giver en god beskrivelse af fokus for begge processer. Personen skal genetablere forbindelsen til sig selv, finde sin kerneidentitet, overtage kontrollen med sin funktionsnedsættelse og sit eget liv. Han/hun skal også genetablere eller genskabe forbindelsen til verden omkring sig. Recoverybegrebet tager udgangspunkt i grundsynspunktet: At mennesker som rammes af sindslidelse kan komme sig, helt eller delvist. Håbet er en vigtig faktor i recovery, ikke en fantastisk drøm, men et realistisk håb for fremtiden. Det centrale er, at vi i recovery tager udgangspunkt i beboerens ønsker og mål. At vi som personale og behandlere hjælper beboeren på vej - er der, når det er vanskeligt - men ellers skaber en omverden, der giver muligheder. Vores mål er at hjælpe beboeren til et liv som vedkommende selv føler er meningsfuldt. Vi samarbejder med beboeren om at finde den vej, som fører væk fra sygdommen. Recovery er fremadrettet - en måde at leve sit liv på for fremtiden, med de ønsker og drømme man har og de udfordringer man får, når sygdommen slår igen. Recovery er ingen patentløsning, begrebet er individuelt og er derfor forskelligt i mål og tid. Psykosocial rehabilitering I 1996 udarbejdede WHO et internationalt konsensusdokument om psykosocial rehabilitering: side 7 af 23

8 "Psykosocial rehabilitering er en proces, der faciliterer menneskers mulighed for at nå deres optimale niveau med hensyn til selvstændig funktion i samfundet. Den indebærer både en forbedring af personens kompetencer og indførelse af forandringer i de sociale omgivelser, der kan skabe en så høj livskvalitet som muligt for mennesker, der har oplevet en psykisk lidelse med en vis grad af nedsat funktionsevne til følge. Den psykosociale rehabilitering sigter på at tilvejebringe det optimale funktionsniveau hos mennesker og samfund og minimere funktionsnedsættelser og handicap og lægger vægt på menneskers valg med hensyn til en tilfredsstillende tilværelse i samfundet". Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem beboeren, pårørende og fagfolk. Formålet er, at beboeren trods sin nedsatte funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Målene opstilles på baggrund af den enkelte beboers situation, drømme, mål og ønsker for tilværelsen. Rehabilitering baseres på beboerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. De overordnede mål til styrkelse af en recovery-orientering i den psykosociale rehabilitering på Klintegården: At beboerens indflydelse styrkes på alle niveauer At beboeren støttes til at udvikle egne brugbare løsninger og strategier At beboeren og de nære pårørende støttes til at bevare kontakt At beboeren og de nære pårørende støttes til at genopbygge brudte kontakter At beboeren får adgang til uddannelse og arbejde samt støtte til at bevare et job At beboeren får adgang til civilsamfundets tilbud og støtte til at blive ligeværdige medborgere At beboeren oplever sammenhæng og kontinuitet i alle indsatser At beboeren mødes af kompetente medarbejdere, der arbejder med udgangspunkt i vidensbaserede metoder og processer Kognitiv teori Vi anvender kognitiv forståelse og metode ved at arbejde med koblingen mellem tanker, følelser og handlinger, idet det enkelte menneske ses som et system, hvor omdrejningspunktet er ovennævnte sammenhæng. Ved at arbejde bevidst og refleksivt med ændringer på henholdsvis tanke-, følelseseller adfærds-niveau, kan der arbejdes med ændringer på et eller flere af områderne. Motiverende samtale En samtaleteknik udviklet til at motivere mennesker til forandring, udviklet af to psykologer Miller og Rollnick. Den grundlæggende tanke er at fremkalde beboerens egentlige indre motivation for ændring. Evidensbaseret og internationalt anerkendt som metode. Klintegården som uddannelsessted Klintegården er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever i 2. praktik -psykiatri, samt for pædagogstuderende, fortrinsvis i deres 1. års praktik. Uddannelsesmiljøet Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en vekseluddannelse mellem teori og praksis. Praktikuddannelse og skoleundervisning skal understøtte hinanden, så du oplever, at der er en sammenhæng. I praktikken arbejder du i et fagligt miljø, hvor mødet med kolleger og praktiske opgaver giver dig mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. side 8 af 23

9 Klintegården vil gerne tilbyde dig et godt uddannelsesmiljø som elev i social- og sundhedsassistentuddannelsen. Praktikuddannelsen skal give dig mulighed for at tilegne dig de særlige handlekompetencer, der kun kan læres i praksis. Derfor vil du på Klintegården blive mødt med den indstilling, at elever er i praktik for at lære den praktiske del af uddannelsen. Vi tager hensyn til, at du som elev har brug for tid til eftertanke/refleksion, at læse faglitteratur og at skrive logbog. Der vil være mulighed for bevilling af individuel studietid efter nærmere aftale med udviklingskonsulenten. Al læring bygger videre på tidligere erfaringer og læring, som for den enkelte elev og kommende SOSU-assistent har sin helt egen betydning. Al læring er individuel, dvs. at ikke alle lærer på samme måde. I uddannelsesplanlægningen tager vi derfor altid udgangspunkt i de formelle uddannelseskrav og i dine forudsætninger som elev. Uddannelsens formål er, at du udvikler din erhvervsfaglige kompetence, der består af faglige, almene og personlige kompetencer. Du har opnået erhvervsfaglig kompetence indenfor arbejdsområdet, når du kan forbinde viden, færdigheder, holdninger og handlinger på en måde, der gør dig i stand til at leve op til de krav, arbejdet stiller til dig som færdiguddannet. At uddanne sig er en aktiv proces som kræver, at du tager medansvar og hele tiden arbejder med dine personlige kompetencer, herunder de sociale - lærings- og udviklingsmæssige kompetencer. Du skal nedskrive dine faglige og personlige læringsmål, disse drøfter du med din praktikvejleder til forventningssamtalen, hvor også udviklingskonsulenten deltager i drøftelsen. Dine personlige og faglige læringsmål vil sammen med målene for praktikperioden være grundlag for planlægning af dit uddannelsesforløb. Formål med praktikuddannelsen Formålet med praktikuddannelsen er, at du under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler dine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at du i praktikuddannelsen udvikler forståelse for din særlige rolle som fagperson inden for socialpsykiatriens område. Klintegårdens forventninger til dig At du er engageret i din uddannelse og i at lære At du har læst praktikbeskrivelsen At du er velforberedt til forventningssamtale, vejledningssamtaler, midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelse (afsluttende praktikerklæring) At du er opsøgende i forhold til at indhente viden i relation til de arbejdsopgaver, du bliver stillet overfor i praktikperioden At du bliver i stand til at reflektere over læringssituationer mundtligt og skriftligt ved hjælp af logbogen, og at du bruger den sammen med din praktikvejleder som et fælles arbejdsredskab At du tager ansvar for egen uddannelse At du samarbejder positivt og konstruktivt med praktikvejleder og øvrige medarbejdere på Klintegården At du kan redegøre for dine teoretiske og praktiske forudsætninger At du medvirker til at skabe et positivt arbejdsmiljø At du bliver i stand til at give og modtage feedback og ser det som en personlig og faglig udvikling At du er bevidst om dit eget ansvars- og kompetenceområde og siger til og fra i forhold til dette side 9 af 23

10 I din praktikuddannelse på Klintegården kan du forvente At du får en grundig introduktion til Klintegården At du får en grundig introduktion til praktikperioden og det konkrete hus som du skal være elev i At målene for praktikperioden bliver drøftet med dig At du kender dit arbejdssted og mødetider i god tid inden din praktikstart At praktikken bliver tilrettelagt, så der skabes muligheder for, at du kan nå målene for praktikperioden At du bliver introduceret og oplært til de opgaver, du skal udføre i beboerens hjem At opgaverne bliver givet med stigende sværhedsgrad At der afholdes vejledningssamtaler en gang om ugen At din praktikvejleder følges med dig svarende til en dag om ugen, evt. fordelt på 2 halve dage At der er afsat tid til logbogsskrivning, og at din praktikvejleder læser og kommenterer denne At du har mulighed for at deltage i undervisning/refleksionsfora for elever i praktikperioden At du har mulighed for at deltage i relevante studiebesøg efter aftale med din praktikvejleder og udviklingskonsulenten Rammer og vilkår for dig som elev Du vil i praktikken blive tilknyttet en ansvarlig praktikvejleder, som vil vejlede og rådgive dig og skabe muligheder for, at du kan nå dine uddannelsesmål. Praktikvejlederen har gennemgået et praktikvejlederkursus eller er indstillet på at gennemgå et sådant. Praktikvejlederen har endvidere mulighed for at deltage i vejledermøder sammen med udviklingskonsulenten for at få faglig og personlig sparring. Praktikvejlederen yder før-, under og eftervejledning efter behov. Førvejledning er den vejledning, der ligger i, at du og din praktikvejleder sammen forbereder og gennemgår en arbejdsopgave, inden den udføres. Undervejledningen er den vejledning, som praktikvejlederen giver - verbalt og nonverbalt - under udførelsen af opgaven. Eftervejledningen er en gennemgang af, hvordan arbejdsopgaven blev udført samt en evaluering og opsamling af, hvad der skal gøres efterfølgende. Det er i eftervejledningen, at refleksionen som oftest foregår. (Se bilag 1 s. 20 vedrørende ydelsesbeskrivelse for praktikvejledning til social- og sundhedsassistentelever på Klintegården). Praktikvejleder Du har én til to praktikvejledere. Praktikvejlederen kan enten være social- og sundhedsassistent eller pædagog. I konkrete situationer hvor praktikvejledningen varetages af andre faggrupper, vil dette altid være i samarbejde med en social- og sundhedsassistent og/eller udviklingskonsulenten. Praktikvejlederen samarbejder i øvrigt med udviklingskonsulenten vedr.: Uddannelsesplanlægning og udarbejdelse af læringsmål Afholdelse af uddannelsessamtaler side 10 af 23

11 Udarbejdelse og afholdelse af forventningssamtale, midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelse (afsluttende praktikerklæring) Udviklingskonsulent Udviklingskonsulenten på Klintegården har det overordnede ansvar for Klintegården som praktiksted og for elevernes uddannelsesforløb. Uddannelseskonsulenten deltager i såvel forventningssamtale, midtvejsevaluering som ved afholdelse af standpunktsbedømmelse (afsluttende praktikerklæring). Udviklingskonsulenten deltager efter behov og nærmere aftale med praktikvejleder og elev i vejledningstimer og vejledningssituationer. Udviklingskonsulenten har det overordnede ansvar for fælles vejledning for eleverne og praktikvejlederne og fungerer som pædagogisk og faglig ressourceperson for praktikvejlederne. Udviklingskonsulenten skal sikre, at personalet er ajourført i forhold til social- og sundhedsassistentuddannelsen og samarbejder i den forbindelse med eksterne partnere om uddannelsestilbuddet. Praktikvejlederens opgaver Planlægge dit introduktionsprogram Skabe et pædagogisk miljø som giver dig mulighed for at nå målene for praktikperioden Fungere som rollemodel og være bevidst om social- og sundhedsassistentens fagidentitet Holde sig selv og praktikstedet ajour med praktikvejlederfunktionen og uddannelsen Støtte dig til at reflektere over praksis Give kontinuerlig vejledning og supervision til dig, så du ikke er i tvivl om, hvor langt du er i forhold til at nå målene for praktikperioden Give feedback på din logbog Udarbejde skriftlig midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelse (afsluttende praktikerklæring) Planlægge og afholde obligatoriske uddannelsessamtaler og evalueringssamtaler, herunder den ugentlige elevsamtale Følges sammen med dig svarende til 1 dag ugentlig for at kunne give feedback på dine faglige og personlige kompetencer (se bilag 1 om ydelsesbeskrivelse) Praktikforløb Dit praktikforløb vil være opbygget af en introduktionsfase, en indlæringsfase og en selvstændighedsfase. Der er ingen konkrete tidsangivelser på de tre faser, idet niveauet nås/læres afhængigt af praktikstedets uddannelsestilbud og muligheder samt af dine personlige og faglige forudsætninger som elev. Introduktionsfasen I den første del af din praktikperiode vil du blive introduceret til praktikstedet, dets funktioner og organisering, herunder serviceniveau, kvalitetsstandarder og visitation. Du får kendskab til og bliver præsenteret for praktikstedets beboere og nærmeste samarbejdspartnere. Forventningssamtalen afholdes indenfor de første par uger. Indlæringsfasen Indlæringsfasen er perioden frem til og omkring midtvejsevalueringen. Du skal i denne periode - under vejledning - kunne varetage en stigende del af social- og sundhedsassistentens opgaver og funktioner inden for området. Du skal samtidig øge dit kendskab til og opøve færdigheder i at anvende praktikstedets skriftlige og side 11 af 23

12 mundtlige kommunikationsmidler. Du skal under vejledning kunne tage relevante initiativer til etablering af tværfagligt samarbejde både internt og eksternt. Selvstændighedsfasen Selvstændighedsfasen er i den sidste del af praktikken. Du skal i denne periode selvstændigt kunne varetage social- og sundhedsassistentens opgaver og funktioner til et nærmere aftalt antal beboere. Det forventes i denne fase, at du selvstændigt kan gøre brug af dine praktiske erfaringer, dine færdigheder og din indhentede teoretiske viden fra uddannelsen. Du anvender selvstændigt praktikstedets kommunikationsmidler, samarbejder med relevante samarbejdspartnere og medvirker til udvikling af beboernes pleje-, omsorgs- og aktiverende tilbud. I denne periode skal du vise, at du er bevidst om og arbejder selvstændigt med udvikling af dine faglige og personlige læringsmål. Et af dine praktikmål er, at du skal kunne vurdere egen kompetence i forhold til den konkrete situation. Et andet af dine praktikmål er, at du skal kunne arbejde alene, og at du skal kunne tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle. Udviklingskonsulentens udmelding til medarbejderne på Klintegården er derfor, at eleverne i den sidste del af deres praktik i selvstændighedsperioden efter aftale med deres praktikvejleder kan være alene i en tidsbegrænset periode. Du er således også selv ansvarlig for at sige til og fra. Der skal være en livline, altså en klar aftale om, hvor du kan hente hjælp Vejledningssamtaler Du og din praktikvejleder holder vejledningssamtaler min. 1 gang om ugen af en times varighed. Samtalen kan eksempelvis bruges til at: Hjælpe dig med at kunne se sammenhæng mellem teori og praksis Afklare hvordan du kan arbejde i forhold til målene og en status på, hvor langt du er kommet i forhold til disse. Drøfte dine refleksioner som du har beskrevet i logbogen, Aftale hvad der skal arbejdes med den næste uge Gennemgå problemstillinger omkring konkrete borgere. Drøfte konkrete faglige emner (eksempelvis forebyggelse, aktivitet, psykiatri, forsvarsmekanismer, jeg-støttende principper, medicin, undervisning/vejledning m.m.) ud fra en konkret borgersituation Tale om hvordan du har det i praktikken Tidspunkter aftales ved forventningssamtalen og fastlægges i samarbejde med din praktikvejleder, udviklingskonsulenten og teamlederen. VIGTIGT: Du skal medbringe din logbog og praktikbeskrivelsen til alle samtaler såvel vejledningssamtaler, forventningssamtalen, midtvejsevalueringen som til standpunktsbedømmelsen (afsluttende praktikerklæring). side 12 af 23

13 Forventningssamtale Det tilstræbes, at samtalen afholdes indenfor de første par uger af praktikperioden. Som udgangspunkt deltager du i samtalen sammen med din praktikvejleder og udviklingskonsulenten på Klintegården. Du skal aflevere dine forventninger skriftligt i 2 eksemplarer ved opstart af samtalen. Ved samtalen udveksler vi gensidige tanker og forventninger - for derefter sammen at planlægge dit uddannelsesforløb, med udgangspunkt i målene for praktikperioden. Herudover tages der udgangspunkt i målene for praktikperioden, både for at afdække hvilke arbejdsopgaver og muligheder praktikstedet kan tilbyde dig i praktikperioden, og for på et meget tidligt tidspunkt at rette dit og din praktikvejleders fokus på målene. Aftalerne nedskrives efterfølgende i samarbejde med din praktikvejleder i skema for forventningssamtale. Der aftales dato og tidspunkt for afholdelse af den ugentlige vejledningstime, ugentlig dag med følgeskab af praktikvejleder, midtvejsevaluering, standpunktsbedømmelse, og evt. plan for studiebesøg. Midtvejsevaluering Midtvejsevalueringen afholdes når ca. halvdelen af praktikperioden er gået. Både du og din praktikvejleder skal forberede jer skriftligt til midtvejsevalueringen. Til midtvejsevalueringen deltager de samme personer som ved forventningssamtalen. Ved midtvejsevalueringen gennemgår vi, hvor langt du er nået i forhold til målene for praktikperioden, og du og din praktikvejleder udarbejder sammen med udviklingskonsulenten en skriftlig plan for sidste halvdel af perioden i forhold til dine muligheder for at nå målene, herunder aftaler om evt. studiebesøg. Du vil få midtvejsevalueringen på skrift. Standpunktsbedømmelse (afsluttende praktikerklæring) Som afslutning på praktikperiode 2 vil du få en standpunktsbedømmelse. Af denne vil det fremgå på hvilket niveau, du har bestået målene. Praktikperioden skal godkendes. Standpunktsbedømmelse afholdes senest i den sidste uge af din praktik. Her deltager du sammen med din praktikvejleder og udviklingskonsulenten. Du skal aflevere den underskrevne standpunktsbedømmelse på SOPU, ellers kan du ikke fortsætte din uddannelse/indstilles til eksamen. Hvis praktikperioden ikke kan godkendes, er du som udgangspunkt blevet bekendtgjort med dette af din praktikvejleder og udviklingskonsulenten undervejs i din praktikperiode. Ved en ikke godkendt standpunktsbedømmelse afholdes der en helhedsvurdering på SOPU, hvor der tages stilling til din uddannelsesmæssige fremtid. Evaluering For at sikre optimale uddannelsesforhold forventer vi, at du udarbejder en skriftlig vurdering af dit praktikophold, med konstruktiv tilbagemelding til din praktikvejleder, praktikstedet som helhed og de uddannelsesmæssige forhold. Du bedes aflevere en kopi til udviklingskonsulenten. Logbog På Klintegården forventes det, at du skriver logbog i din praktikperiode. Du får ved praktikstart udleveret en logbog, som du skal bruge i praktikken, med mindre du hellere vil skrive på computer. side 13 af 23

14 Logbogen er et fælles arbejdsredskab mellem dig og din praktikvejleder samt udviklingskonsulent, og den bruges som udgangspunkt for jeres ugentlige samtaler. Som hovedregel har du 2 timer om ugen til at skrive i din logbog. Logbogen er et godt redskab i læringssammenhænge. Den er også et dokumentationsredskab for dig selv - f.eks. i forhold til de mål, som du har arbejdet med. I logbogen skriver du dine eftertanker/refleksioner over din daglige praksis. Logbogen giver mulighed for at kæde teori og praksis sammen. Ved jeres ugentlige vejledningstimer tager du og din praktikvejleder udgangspunkt i det indholdsmæssige i logbogen, derfor er stavefejl og lign. uden betydning side 14 af 23

15 Refleksionsprocessen Du kan også anvende refleksionsprocessen som et læringsredskab til at øge din refleksion. Når du anvender refleksionsprocessen i din logbog, beskriver du den oplevelse, du har haft, og søger efter forklaringer og svar ud fra følgende punkter: 1. Hvad har du oplevet? Konkret erfaring, Hvad skete der? 6. Har du forslag til ændrede handlinger, nu hvor du har belyst din oplevelse ud fra din teoretiske viden? 2. Beskriv oplevelsen. Hvad gjorde du? Hvad tænkte du? Hvad følte du? 5. Hvilken viden mangler du eventuelt for at kunne belyse situationen? 3. Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt 4. Hvilken viden kan hjælpe dig til at forstå og forklare denne situation? Ved at følge spørgsmålene rundt i cirklen, kan du sætte ord på din oplevelse og lære noget nyt, der kan anvendes i efterfølgende situationer. Når du er nået hele vejen rundt og er kommet med forslag til nye handlinger, starter processen forfra igen. I starten af dit uddannelsesforløb er det vigtigt, at du får hjælp fra din praktikvejleder til at komme igennem alle punkterne i cirklen og få sat de forskellige teorier på dine handlinger. Først i slutningen af dit uddannelsesforløb skal du forvente, at du selvstændigt kan nå alle punkterne igennem. side 15 af 23

16 Problembaseret læring (PBL) SOPU har valgt PBL som en af metoderne til at lære på i social- og sundhedsuddannelserne. PBL er også en metode du kan bruge, når du i praksis skal skriftliggøre dine handlinger. Dette er en opskrift på, hvordan problembaseret læring kan bruges i praksis. Du vælger i samarbejde med din praktikvejleder en beboer Udfra beboerens fortælling og dine egne observationer formulerer du et problem og opstiller hypoteser, som drøftes med praktikvejleder Du nedskriver hypoteser og læringsområder i logbogen Du indhenter viden for at be- eller afkræfte dine hypoteser, og skriver det ind i logbogen Du drøfter din nye viden og bekræftelse af hypoteser med din praktikvejleder Du kommer med forslag til handlinger, som godkendes af din praktikvejleder og dernæst af beboeren Du udfører handlingerne og evaluerer med beboeren Du drøfter evalueringen og den nye viden med praktikvejleder Du dokumenterer i din logbog Vilkår og vigtige oplysninger for elever Uddannelsen til social - og sundhedsassistent foregår dels på Social- og Sundhedsskolen SOPU og dels i praktik i kommune og region. Uddannelsen varer 1 år og 8 måneder og består af ca. 32 ugers teori på skolen og ca.48 ugers praktik inkl. ferie. Fordeling af teori og praktik fremgår af nedenstående skema: ca. 11 uger ca. 15 uger ca. 8 uger ca. 15 uger ca. 6 uger ca. 15 uger ca. 7 uger Skoleperiode 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktikperiode 2 Skoleperiode 3 Praktikperiode 3 Skoleperiode 4 Somatisk praktik Psykiatrisk praktik Primær praktik Afsluttende skoleperiode Arbejdstid og vagter Arbejdstiden for social- og sundhedsassistentelever på Klintegården er 35 timer ugentlig i dag - og aftenvagt inkl. 2 timer til skriftlig refleksion i logbog. Der må påregnes weekendvagt hver 3. weekend, idet der også her er gode uddannelsesmuligheder. Straffeattest Du skal inden uddannelsesstart på Klintegården aflevere en privat straffeattest til udviklingskonsulenten. Magtanvendelse Reglerne for magtanvendelse gennemgås til din introduktion på Klintegården af udviklingskonsulenten på din første mødedag. Du skal her underskrive blanket vedrørende regler for magtanvendelse. side 16 af 23

17 Tavshedspligt Til din introduktion som elev på Klintegården skal du skrive under på en erklæring vedrørende tavshedspligt. Som offentligt ansat har du tavshedspligt under din uddannelse til social- og sundhedsassistent. Tavshedspligten indebærer, at du ikke må udtale dig om beboere til udenforstående, ligesom du heller ikke må drøfte ledelsen eller andre ansatte med beboere. Du må heller ikke involvere beboere i dine egne problemer. Tavshedspligten gælder også udenfor tjenesten og efter din fratræden som elev på Klintegården. Brud på tavshedspligten er strafbart og kan medføre konsekvenser for din uddannelse og elevansættelse. Fravær/sygemelding Hvis du er syg eller har andet fravær, mens du er i praktikken, skal du ringe til dit praktiksted inden arbejdstids begyndelse. Du skal desuden meddele det til den kommune/region, som du er ansat i. Raskmelding skal så vidt muligt ske til praktikstedet inden kl dagen før, du igen kan møde på praktikstedet. Du skal endvidere raskmelde dig til den kommune, som du er ansat i. Hvis du ofte har fravær, vil du blive indkaldt til en samtale, og der vil blive afholdt en helhedsvurdering, hvis skolen og/eller praktikstedet vurderer, at der er behov for dette. Rygepolitik Rygepolitikken på Klintegården er, at personalet/elever/studerende skal ryge udenfor. For beboeren er det tilladt at ryge i eget hjem, men det er ikke tilladt for personalet/elever/studerende at ryge i beboerens hjem. Alkohol/rusmiddelpolitik Det er ikke tilladt at nyde alkohol eller rusmiddel i arbejdstiden. Det er ikke tilladt at møde påvirket op på arbejdet eller blive beruset i arbejdstiden. I tvivlstilfælde kan konsekvensen være en alkoholtest. Som medarbejder og kollega på Klintegården er man forpligtet til at inddrage nærmeste leder og i dennes fravær en anden leder ved mistanke eller tvivl om en kollegas påvirkning af alkohol- eller rusmiddel. Påklædning Du skal tænke på din påklædning og de signaler, det sender både af hensyn til beboerne og af hensyn til din egen sikkerhed. Det er ikke tilladt eksempelvis at være iklædt nedringet bluse eller top, hvor maven vises med eller uden piercing, ej heller lårkort nederdel, shorts eller gennemsigtigt tøj. Uniformsetiketten gælder på Klintegården, selv om man er iført sit private tøj. Mobiltelefon Private mobiltelefoner skal som udgangspunkt være slukket i arbejdstiden. Der kan dog i særlige tilfælde laves individuelle aftaler med praktikvejleder, aftalen skal godkendes af udviklingskonsulente side 17 af 23

18 Eksempler på teoretiske områder Der er relevante at beskæftige sig med som social- og sundhedsassistentelev på Klintegården Forsvarsmekanismer Angst Skizofreni Depression Affektive sindslidelser Misbrug Recovery Psykosocial rehabilitering Medicin Jeg-støttende principper Jeg-svaghed Magt/etik Ressourcer/mestringsevne Kommunikation og dokumentation Motivation Grænsesætning Socialpsykiatri Kontaktpersonfunktion Aktiviteter/idræt Tværfaglighed Individuelle planer Den motiverende samtale Kognitiv tilgang IMR side 18 af 23

19 Bilag 1 Ydelsesbeskrivelse for praktikvejledning Hvad er ydelsens grundlag Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik Bekendtgørelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Gældende uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktikbeskrivelse for Klintegården december 2014 Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen? Praktikvejledning i forbindelse med uddannelse af SOSU-assistentelever i praktik 2 At give eleverne de bedst mulige uddannelsesbetingelser i praktikken At eleven får vejledning i at arbejde med og udvikle personlige og faglige kompetencer, så han/hun har mulighed for at opnå erhvervsfaglige kompetencer, og derved opfylder målene for praktikken At eleven udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for socialpsykiatriens område At eleven får støtte og vejledning til at gennemføre praktikperioden og nå målene for perioden At elever, der ikke lever op til målene, bliver gjort opmærksom på dette, og at der skabes kontakt til udviklingskonsulenten og efterfølgende SOPU At Klintegården lever op til "Forventninger til et godt praktikforløb" udarbejdet af Uddannelse, Erhverv og Kultur Frederiksborg Amt, marts 2002 Hvilke aktiviteter skal indgå i ydelsen? Forberedelse til modtagelse af elev Velkomst og introduktion til praktikstedet Forberedelse, udarbejdelse og deltagelse i forventningssamtale, midtvejsevaluering- og standpunktsbedømmelse (afsluttende praktikerklæring), ud fra praktikmålene Introduktionsperiode i Huset af 1-4 ugers varighed afhængig af elevens personlige og faglige kompetencer Praktisk oplæring, herunder før-, under-, og eftervejledning Udvælgelse af relevante beboere/arbejdsopgaver i forhold til elevernes faglige og side 19 af 23

20 personlige forudsætninger samt ud fra målene for praktikuddannelsen Stille stigende krav til eleven ud fra målene Refleksion med eleven i forbindelse med oplevelser og opgaver Ved refleksion forstås anvendelse af refleksionsmodeller, logbog m.m. Inddragelse af relevant teori i vejledningen, herunder arbejde med problembaseret læring Inspirere eleven til at søge viden og selv opsøge ny viden Følge op på aftaler Udarbejde midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelse Give konstruktiv kritik Hvem kan modtage ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? (tid/hyppighed) Social- og sundhedsassistentelever i psykiatripraktik på Klintegården Forberedelse af modtagelse af elev 4 timer Introduktionsperiode af 1-4 uger i begyndelsen af praktikken, hvor eleven følges med praktikvejleder. Det er vigtigt, at introduktionen af eleven prioriteres, og der skal derfor tages højde for det i planlægningen af praktikvejlederens arbejde Når eleven arbejder selvstændigt, vil der være behov for planlægning af dagen, efterfølgende opfølgning samt læsning af logbog ca. Vi time dagligt Der vil være behov for løbende oplæring i nye arbejdsopgaver. Ugentlige vejledningssamtaler 1 time At praktikvejleder følger eleven i forbindelse med dennes selvstændige opgaver svarende til 1 dag ugentlig, med henblik på vejledning og evaluering af eleven. Den ugentlige dag kan evt. deles over 2 halve dage Til forventningssamtale, midtvejsevaluering og standpunktsbedømmelse, afsættes 1 time til hver samtale Desuden skal der afsættes min. 2 timer til skrivning af midtvejsevaluering og min. 4 timer til skrivning af standpunktsbedømmelse (afsluttende praktikerklæring) Deltage i undervisningsprogrammet sammen med elever, praktikvejledere og udviklingskonsulent Hvem leverer ydelsen? Uddannede og/eller godkendte praktikvejledere af udviklingskonsulenten på Klintegården Kompetencekrav til udføreren Uddannede social- og sundhedsassistenter eller pædagoger Har gennemgået et kort eller længerevarende praktikvejlederkursus på 6 uger eller tilsvarende og kan anvende pædagogiske begreber som problembaseret læring, før-, under-og eftervejledning samt refleksion side 20 af 23

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse for elever i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ringsted Kommune, Sundhed- og Omsorgscenter 1 Generel orientering 1. Præsentation af praktikstedet Ringsted

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere.

Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Vejledning til logbogsskrivning Vejledningen er et fælles redskab i arbejdet med logbogen for elever, vejledere og undervisere. Ordet logbog stammer fra den maritime verden, hvor en logbog bruges til at

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund

Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Socialpsykiatrisk Center Syd Ørbæklund Indholdsfortegnelse Velkommen:... 3 Introduktion ved medarbejdere i boafsnittet... 6 Litteraturhenvisning... 8 2 Velkommen: Kære Med dette materiale vil vi byde dig

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende. Center for Bostøtte i eget hjem Aarhus Kommune

Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende. Center for Bostøtte i eget hjem Aarhus Kommune Praktikstedsbeskrivelse for pædagogstuderende Center for Bostøtte i eget hjem Aarhus Kommune 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i 1. praktikperiode i Daghjemmet

Uddannelsesplan for studerende i 1. praktikperiode i Daghjemmet Uddannelsesplan for studerende i 1. praktikperiode i Daghjemmet Side 1 af 9 RENDBJERGHJEMMET Rendbjerghjemmet startede den 1. februar 1976, og er et ferie og aflastningshjem for hjemmeboende (og bofællesskaber),

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere