Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser"

Transkript

1 Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1

2 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 3 Forventninger til praktikstedet 4 Elevens individuelle uddannelsesplan 5 Elevens læring i fokus 6 Et godt læringsmiljø på praktikstedet 7 Kompetent vejledning 8 Systematisk evaluering 9 2

3 Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Formål: At sikre et godt læringsmiljø og en kompetent vejledning. Projektgruppen for Uddannelse har udarbejdet kriterier for praktik i relation til social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen. I dette materiale beskrives kriterierne. Kriterierne skal betragtes som grundelementer til styring af en god praktik i såvel social og sundhedshjælperuddannelsen som i social- og sundhedsassistentuddannelsen. Faaborg-Midtfyn Kommune skal dimensionere uddannelses- og praktikpladserne i overensstemmelse med dels egne behov og dels det samlede behov for færdiguddannede i kommunerne. Rekruttering af kvalificerede medarbejdere dækkes ik ke alene gennem tilgang til uddannelserne. Ligeså vigtigt er det at imødegå frafald i uddannelsesforløbet og sikre, at eleven oplever udvikling. Ansvaret for, at eleven oplever denne udvikling af sine faglige og personlige kompetencer i forhold til uddannelsernes formål, påhviler ansættende myndighed, praktikstedets leder, praktikstedet, skolen og eleven. Projektgruppe Uddannelse foreslår vedtaget en procedure for godkendelse af praktiksteder, samt for systematisk evaluering af praktikuddannelsen, hvor det enkelte praktiksteds leder underskriver Kontrakt for godkendelse af praktiksted, samt forpligtiger sig til årlig systematisk evaluering. Såvel godkendelse som evaluering hviler på tillid til, at de enkelte praktiksteder påtager sig uddannelsesansvaret og står inde for praktikkens kvalitet. Elever i de grundlæggende social og sundhedsuddannelser skal i uddannelsen tilegne sig konkrete erhvervsfaglige kompetencer, og uddannelserne beror på, at en stor del af disse kompetencer bedst læres i praksis. Forholdet mellem uddannelsen i skolen og i praktikken er to sider af samme sag. Projektgruppe Uddannelse fokuserer på fem pejlemærker for god praktikuddannelse: Individuel uddannelsesplanlægning Elevens læring i fokus Et godt læringsmiljø på praktikstedet Kompetent vejledning Systematisk evaluering Med denne beskrivelse er det uddannelsesgruppens mål, at praktikuddannelsen tilrettelægges så den styrker den enkelte elevs mulighed for en individuel uddannelse. 3

4 Uddannelsesgruppens forventninger til praktikstedet Uddannelsesgruppen anser det for afgørende at praktikstedet har forholdt sig til: Kvalitet og indhold i praktikstedets indsatser overfor borgerne og som uddannelsessted for elever i de grundlæggende social og sundhedsuddannelser Formålet for de enkelte uddannelser Indholdet i de respektive uddannelsesordninger Lokale uddannelsesmuligheder og læringsmiljøet Hvordan andre fagområder med samarbejdsrelationer til praktikstedet medinddrages i relation til elevens praktikforløb Praktikstedets pædagogiske, faglige og personlige ressourcer og kompetencer til, i samarbejde med eleven at forestå en generel og samtidig individuel uddannelsesplanlægning og vejledning Praktikstedets forpligtelser til at samarbejde med uddannelseskoordinator/fagsekretariat om systematisk evaluering, justering og udvikling af uddannelserne. Uddannelsesgruppen mener, at en god praktikuddannelse skal forankres ved: At der formuleres en uddannelsesplan for den enkelte elev At elevens læring er i fokus At der er et godt læringsmiljø på praktikstedet At der gives kompetent vejledning At der sker en systematisk evaluering 4

5 Elevens individuelle uddannelsesplan Elevens individuelle uddannelsesplan danner udgangspunkt for samarbejdet mellem elev og praktikvejleder Elevens individuelle uddannelsesplan skal medvirke til at fastholde elevens faglige og personlige læringsmål og understøtte elevens læreproces Eleven er sammen med sin praktikvejleder ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen og tage initiativ til en eventuel revision I forbindelse med praktikforløbet formulerer eleven, sammen med praktikvejlederen, personlige og faglige læringsmål for den aktuelle praktik. 5

6 Elevens læring i fokus Eleven skal have mulighed for at udvikle og tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver indenfor området Eleven deltager som elev i et fagligt funderet praksisfællesskab og udfører arbejdsopgaver som er relevante for elevens læring Elevens uddannelse på praktikstedet planlægges med udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle forudsætninger, læringsstil og personlige mål Elevens uddannelse på praktikstedet planlægges og justeres løbende via fremadrettede evalueringer mellem elev og praktikvejleder Praktikstedet og eleven formulerer sammen elevens personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode. 6

7 Et godt læringsmiljø på praktikstedet Et godt læringsmiljø skaber mulighed for at eleven, som elev, kan deltage i et fagligt funderet praksisfællesskab og tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer gennem udførelse og refleksion over daglige arbejdsopgaver Et godt læringsmiljø giver eleven mulighed for, som elev, at deltage i et fagligt funderet praksisfællesskab og udføre arbejdsopgaver, som er relevante for elevens læring I et godt læringsmiljø bliver eleven betragtet og respekteret som værende under uddannelse og i en læreproces, hvor eleven er en central part i planlægningen af processen Et godt læringsmiljø giver eleven mulighed for at sætte fokus på en given læringssituation og giver tid og rum til oplevelse, erkendelse og udvikling af erhvervsfaglige kompetencer Et godt læringsmiljø understøtter elevens aktive tilegnelse af faglige og personlige kompetencer Et godt læringsmiljø har fokus på elevens individuelle læreproces og individuelle uddannelsesplan og på udfordring af alle elevens sanser Et godt læringsmiljø sikrer eleven kompetent vejledning og fremadrettede evalueringer Et godt læringsmiljø stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende erhvervsfunktion 7

8 Kompetent vejledning Den enkelte elevs individuelle uddannelsesplan danner udgangspunkt for samarbejdet mellem elev og praktikvejleder Eleven skal være tilknyttet én praktikvejleder, som har de nødvendige faglige, pædagogiske og personlige kvalifikationer Praktikvejlederen har til opgave, i samarbejde med eleven, at sikre sammenhæng i elevens praktikuddannelse Praktikvejlederen har ansvar for, at eleven får mulighed for at udvikle og tilegne sig de erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab Praktikvejlederen skal selv være en del af praksisfællesskabet og have overblik over faggruppernes forskelligheder Praktikvejlederen skal være tilknyttet en uddannelsesansvarlig eller en leder Praktikvejlederens kvalifikationer skal til stadighed ajourføres og udvikles Elevens arbejdstid skal tilrettelægges, så der er sammenfald med praktikvejlederens i et omfang, der giver mulighed for at læring kan tage udgangspunkt i aktuelle fælles praksissituationer 8

9 Systematisk evaluering Praktikstedet skal hvert år udarbejde en beskrivelse af praktikuddannelsen der indeholder: Antal og kategorier af elever i det forløbne år En sammenfatning af elevernes evalueringer i forhold til pejlemærkerne Praktikstedets selvevaluering i forhold til pejlemærkerne Praktikstedets kritiske vurdering af, hvordan de har forholdt sig til uddannelsesopgaven, samt de vigtigste problemstillinger i relation til en god praktikuddannelse Plan for løsning af eventuelle problemstillinger i praktikuddannelsen Hvert år drøfter praktikstederne og uddannelseskonsulenterne selvevalueringen og elevernes evalueringer. 9

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere