d or livet Læring f StudieNor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "d or livet Læring f StudieNor"

Transkript

1 i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing

2 Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse eller beskæftigelse? At få et tilbud, som giver mening og indholdsmæssig kvalitet i dagligdagen? Vil du gerne udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer, som du kan bruge videre ud i livet? Så er et uddannelses- eller aktivitetstilbud hos StudieNord måske noget for dig! StudieNord udbyder både Den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse og et aktivitets- og erhvervsforberedende forløb. Fælles for tilbuddene er, at de er individuelt tilrettelagt gennem en sammensætning af StudieNords forskellige linjer og valgfag. Det kan godt være at det kan virke uoverskueligt at nå målet, men vi er med dig hele vejen!

3 Hvem er vi? StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud til unge mennesker i alderen fra år, som af den ene eller anden årsag ikke er parate til at indgå i det ordinære uddannelsessystem. StudieNord udspringer af Semaiskolen, som er organiseret som et fondsdrevet opholdssted med en overordnet og ulønnet bestyrelse. StudieNords uddannelses- og aktivitetstilbud tilrettelægges ud fra de unges forudsætninger, behov og ønsker. Et forløb på StudieNord skal bidrage til at udvikle de unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Et forløb på StudieNord orienterer sig mod en sammenhængende indsats, hvor der både er fokus på faglige, sociale og personlige kompetencer. Vi tror på, at alle unge ønsker at indgå i positive relationer og opnå anerkendelse fra de omgivelser, som de er en del af. Vi tror på, at vi med et fokus på de unges udviklingspotentialer kan bidrage til at skabe udvikling i de unges liv. Denne overbevisning danner udgangspunkt for dagligheden på StudieNord, hvor formålet er hjælpe de unge videre livet om det så handler om at forberede den unge til videre uddannelse eller fremtidig beskæftigelse.

4 Værdigrundlag På StudieNord arbejder vi ud fra følgende værdier: Anerkendelse Engagement Troværdighed Rummelighed Vores værdier ses i vores omgang med de unge i hverdagen og i de unges uddannelsesplaner. Vi tilrettelægger de unges dagligdag ud fra didaktiske overvejelser omkring formål, mål, indhold, metode, deltagerforudsætninger, rammefaktorer og evaluering. Mange af vores unge har oplevet, at omverdenen har haft forventninger til dem, som de har haft svært ved at indfri. Derfor er succesoplevelser gennem hverdagen vigtig i forhold til at udvikle selvværd og selvforståelse. Sammen med de unge, UU-vejleder, sagsbehandler og forældre tilrettelægger vi individuelle forløb, der uddanner og forbereder de unge til et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Vi arbejder på at skabe succesoplevelser og give de unge en forståelse for deres egne muligheder og begrænsninger i voksenlivet. Fælles for de unges studieforløb på StudieNord er, at forløbene altid tilrettelægges ud fra en helhedstænkning, hvor der både arbejdes med personlige, sociale og faglige kompetencer.

5 STU Den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Hos StudieNord får du mulighed for at tage en 3-årig STU-uddannelse, der er tilrettelagt ud fra dine individuelle forudsætninger og behov. StudieNord lægger stor vægt på, at du som studerende skal indgå i undervisningsmiljøer af høj faglig kvalitet, hvor der er fokus på at udvikle dine sociale, personlige og faglige kompetencer. Vi har et tæt samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv, og du vil derfor, som studerende hos StudieNord, have mulighed for at komme i forskellige praktikker inden for de fagområder du netop interesserer dig for. Målgruppe STU: Udviklingsforstyrrelser Sociale- og emotionelle vanskeligheder Indlæringsvanskeligheder Psykiske vanskeligheder Kontakt Ønsker du at tage en STU på StudieNord, skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor du bor. Det er din UU-vejleder, der i samarbejde med dig laver en indstilling til kommunens visitationsudvalg. For yderligere information er du mere end velkommen til at kontakte StudieNord.

6 Aktivitetstilbud og erhvervsforberedende forløb StudieNord udbyder et aktivitetstilbud og et erhvervsforberedende forløb i henhold til lov om aktiv beskæftigelse. Forløbets varighed afhænger af kommunens og de unges ønsker og forudsætninger. Forløbet henvender sig til unge, som af den ene eller anden årsag ikke er uddannelsesklar eller har faglige, sociale og psykiske vanskeligheder. Forløbet giver mulighed for: Undervisning der målrettet videre uddannelse og/eller beskæftigelse Praktikker og afklaring ift. fremtidig beskæftigelse Deltagelse på skolens linjer og valgfag Samtale med psykolog Botræning, personlig og social udvikling af kompetencer StudieNord samarbejder med VUC-Hjørring, og det er derfor muligt gennem et forløb på StudieNord at tage folkeskolens afgangseksamen eller enkelte skolefag. Undervisningen foregår således, at de unge undervises af uddannede faglærere på StudieNord, hvorefter de unge går op til eksamen på en af VUC s afdelinger i Nordjylland. Hos StudieNord har du mulighed for at forberede dig til et uddannelsesforløb på Social og Sundhedsuddannelsen, til forløb til Pædagogisk Assistent eller til Pædagoguddannelsen. Vi arbejder med udgangspunkt i det kommende uddannelsesforløb, og underviser de unge i fagstof og projektskrivning kombineret med praktikforløb, så de unge er klar til at påbegynde et videre uddannelsesforløb.

7 Målgruppe aktivitetstilbud og erhvervsforberedende forløb Overordnet er de unge på StudieNord defineret som unge, der af faglige og sociale grunde ikke er i stand til at klare erhvervslivets eller uddannelsesinstitutionernes krav til ordinært arbejde eller uddannelse uden et forudgående særligt tilrettelagt uddannelses- eller træningsforløb. StudieNords målgruppe er unge i alderen år, der på grund af forskellige behov og vanskeligheder profiterer af et særlig tilrettelagt undervisningstilbud. Generelt har vores unge brug for støtte til at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer. Unge der af faglige og sociale grunde ikke er klar til job eller uddannelse Unge der ikke har fået taget folkeskolens afgangsprøve Unge der efter ophold på en efterskole eller specialskole, har behov for yderligere at udvikle sociale- og faglige kompetencer Unge med brug for revalideringsmæssig beslutning i forhold til fremtidig forsørgelsesgrundlag (job på almindelige/ordinære vilkår, fleksjob, pension og skånejob) Unge med behov for afklaring af fremtidig boligform, herunder f.eks. ledsagelse og bostøtte Med henblik på at gøre den unge parat til opstart på en erhvervsuddannelse tilrettelægger vi et forløb på StudieNord, hvor vi arbejder målrettet på at den unge kan tilegne sig følgende kompetencer: Almene kompetencer Valgkompetencer Fag-faglige kompetencer Sociale kompetencer Undervisningen tilrettelægges med individuel hensynstagen til den unges aktuelle kompetencer.

8 Dagligdagen Sammen med alle relevante parter skræddersyr vi en individuel uddannelses- og undervisningsplan. Alle planer skal have fokus på livskvalitet og størst mulig indflydelse og selvstændighed i eget liv. Hos StudieNord er der mulighed for at vælge mellem 4 forskellige linjer kombineret med valgfag, således at et ugeskema kan sammensættes efter den unges ønsker, behov og forudsætninger. Vi tilbyder følgende: Håndværk Her stifter du bekendtskab med flere forskellige håndværksfag så som smede-, tømrer-, mekaniker- og gartnerfaget. Efter at have snuset til de forskellige håndværksfag får du mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere af fagområderne. Kreativ Design På Kreativ Design beskæftiger du dig med boligindretning, istandsættelse af møbler og kreative fag. Du kan f.eks. komme til at arbejde med farvelære, male billeder, designe smykker og mange andre spændende og kreative ting. Køkken, Ernæring og Service På linjen beskæftiger du dig med de serviceorienterede fag, hvor du i samarbejde med vores dygtige kok lærer at lave lækre retter og får indsigt i madlavningens univers. Du lærer bl.a. at lave madplan, du får undervisning i kost- og ernæringslære samt undervisning i hygiejne og rengøring. Studieforberedende linje Den studieforberedende linje er for dig, som af forskellige årsager ikke er klar til at påbegynde en videre uddannelse eller har enkelte faglige huller pga. en usammenhængende skoletid. Vores dygtige faglærere tilbyder bl.a. undervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, psykologi og pædagogik. Vi tilrettelægger et individuelt undervisningsforløb, hvor vi tager udgangspunkt i dine personlige, sociale og faglige forudsætninger. På den Studieforberedende linje målretter vi forløbet, således at det er tilpasset dine fremtidige uddannelses- og/eller beskæftigelsesmuligheder.

9 Valgfag StudieNord lægger stor vægt på at skabe undervisningsmiljøer af høj faglig kvalitet. Vi har derfor ansat specialuddannet lærer og faglærer, der varetager undervisningen i de forskellige valgfag. Derudover har vi ansat en psykolog, som kan lave personlige udredninger, der viser dine potentialer, og som du vil have mulighed for at tale med om de ting, som fylder meget i din hverdag. Som en del af StudieNords Indhold har du mulighed for at vælge mellem følgende valgfag: Kreativ Design Medie og IT Adventure Fitness og Ernæring Kontor og Bogholderi Faglig Undervisning (dansk, matematik og engelsk mm.) Pædagogik og Psykologi StudieNord har et tæt samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv, og du kan derfor komme i forskellige praktikker inden for de fagområder, du netop interesserer dig for. Hver uge afholder vi individuelle samtaler med de unge, hvor vi taler om, hvad der fylder i deres liv, og hvordan hverdagen på skolen forløber. På StudieNord har vi ansat en psykolog, som løbende afholder samtaler med de unge, hvis der er et ønske om dette. Vi er meget opmærksomme på at sætte den enkelte i centrum, hvorfor vi gennem hverdagen arbejder med at: sørge for omsorg og støtte sætte og kommunikere realistiske høje forventninger skabe mulighed for meningsfuld deltagelse øge prosocial tilknytning skabe tydelighed og struktur gennem hverdagen undervise i livsfærdigheder

10 ART StudieNord udbyder træningsforløb i ART (Aggressiv Replacement Training) ART-træning udbydes til elever på StudieNord og til unge på kommunale institutioner mv., som ønsker et træningsforløb i ART. StudieNord har ansatte der har gennemført ART-træneruddannelsen hos Center for Offentlig Kompetenceudvikling, COK, via Socialstyrelsen. ART er et multimodalt program, som betyder, at det indeholder komponenter, som fokuserer på forskellige aspekter ved social funktion. Programmets tre hovedkomponenter er: 1. Social færdighedstræning (adfærd) 2. Træning i kontrol af vrede (emotion) 3. Træning i moralsk ræsonnement (kognition) ART er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har vist sig at være effektiv i forhold til forebyggelse, reduktion og ændring af uønsket adfærd hos børn og unge. ART er evidensbaseret og bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper og social indlæringsteori. Gennem rollespil, dialog og leg trænes de unge i at tage stilling til, arbejde med og reflektere. over deres egne og andres sociale adfærd og handlinger med det formål at styrke deres sociale kompetencer. Ønskes der yderligere information omkring ART, er I velkommne til at kontakte StudieNord.

11 ugeskema: Eksempel på Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Motion Morgenmad Erhvervspraktik Motion Morgenmad Erhvervspraktik Motion Morgenmad Liniefag Linjefag Botræning Pause Pause Pause Liniefag Linjefag Individuelle samtaler og fællestime Pause Pause Linjefag Linjefag Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost Valgfag Aktivitet Valgfag Aktivitet Fri Ugeskemaet tilrettelægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og ønsker. Der er mulighed for at blive hentet og bragt til Brønderslev Station.

12 Kontakt Ønsker du yderligere informationer omkring et forløb på StudieNord, er du mere end velkommen til at kontakte os. Berit Buch Forstander Tlf:

et godt sted at være

et godt sted at være et godt sted at være Semaiskolen er et udviklingsorienteret, aktivt og dynamisk socialpædagogisk opholdssted med fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel. Semaiskolen er et fondsdrevet opholdssted

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter-

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

HKI Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Uddannelsen 3-årig Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Cykel Maler Snedker Catering Bibliotek IT grafisk Skomager Kontor og IT Finmekanik Metal og industri Kontor og reception Ejendomsservice / Vicevært

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Formål og virksomhed... 3 Glostrup Albertslund Produktionshøjskoles mål... 3 Mål for den enkelte deltager... 4 Mission... 4 Vision... 4 Rammer og organisation...

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret.

Læs mere

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU Vejen videre til succes 1-årigt forløb eller 3-årig STU 2 vores værdigrundlag rosa = Resource rosa = Opportunity rosa = Success rosa = Action Fokus på den unges individuelle ressourcer Alle mennesker har

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013.

Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Beskrivelse af det socialpædagogiske tilbud til børn og unge på Opholdsstedet Kongsholm Standardbeskrivelsen er revurderet/redigeret i januar 2013. Opholdsstedets navn: Adresse: Kommune Opholdsstedet Kongsholm

Læs mere

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013.

Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. Virksomhedsplan for Egå Produktionshøjskole 2013. BESKRIVELSE. Produktionshøjskolen Labore blev stiftet i 1981 og er beliggende på adressen Øster Kringelvej 32 i Egå. Skolen har pr. september 1999 skiftet

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015

Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Vedrørende indholdsplanen for skoleåret 2014/2015 Stemning, samvær og atmosfære Velkommen til et spændende år med mange nye oplevelser, udfordringer og gode venner. Du ønsker dig et super godt år på efterskole.

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole

VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Hjørring Produktionsskole VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Hjørring Produktionsskole Indholdsfortegnelse Bestyrelsen:... 3 Personale:... 3 Medarbejdermøde:... 4 Tillidsrepræsentant:... 5 Sikkerhedsorganisation:... 5 Samarbejdsudvalg:... 5

Læs mere