Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent"

Transkript

1 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer: By: Bopælskommune: Telefon: Mobil: 3: Ønske om ansættelsessted For de elever der søger Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen skriv i prioriteret rækkefølge (Notér 1 for første ønske, 2 for 2. ønske ) Kommuner Områder Fredericia Horsens herunder Brædstrup Gedved Kolding herunder Lunderskov Vamdrup Ny Hedensted herunder Hedensted Juelsminde Tørring-Uldum Vejle herunder Børkop Egtved Give Jelling Ikast-Brande herunder Nørre-Snede 4: Kommuneaftale Har du en aftale med en kommune om ansættelse som elev sæt kryds Hvilken kommune: (gælder kun Trin 1 social- og sundhedshjælperuddannelsen)

2 5: Skolegang og uddannelsesbaggrund (Husk at vedlægge dokumentation i kopi) Folkeskolens 9. klasse Folkeskolens 10. klasse AVU 1 AVU 2 FVU Almen prøve 2 for voksne udlændinge Prøve i dansk 3 for voksne udlændinge Prøve i dansk 2 for voksne udlændinge DUF prøven Andet Grundforløb på en social- og sundhedsskole Grundforløb på en anden erhvervsuddannelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen PGU Gymnasial uddannelse / HF Andet 6: Anden uddannelse (Husk at vedlægge dokumentation i kopi) Hvilken: Afsluttet den: 7: Arbejdserfaring indenfor de sidste 5 år (Husk at vedlægge dokumentation i kopi) Arbejdsgiver: Arbejdets art: Fra dato: Til dato: Timetal / uge:

3 8: Fortæl om dig selv og begrund dit valg af uddannelse (Se vejledning) 9: Specialpædagogisk støtte Har du brug for støtte i undervisningen ved fx læse-, stave-, høre- eller synsproblemer? Ja Nej Hvis Ja, beskriv årsagen her: (Vedlæg evt. dokumentation) 10: Supplerende oplysninger 11: Start af uddannelsen: Hvornår kunne du tænke dig at starte uddannelsen? Grundforløb januar juli/august Trin 1 Social- og sundhedshjælper uge: 2 uge: 16 uge: 36 Trin 2 Social- og sundhedsassistent uge: 12 uge: 31 uge: 45 Pædagogisk Assistent (kun Fredericia) for starttidspunkt - ring eller se skolens hjemmeside. Søger du uddannelsen på skolen i: Fredericia Horsens

4 12: Underskrift Oplysninger i denne ansøgning er afgivet på tro og love. Med min underskrift giver jeg samtidig Social- og Sundhedsskolen tilladelse til at videregive oplysninger fra min ansøgning til brug for den ansættende myndighed. Dato: Ansøgers underskrift: Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år, skal dine forældre eller værge også skrive under. Forældre/værge navn: Adresse: Postnr./by: Telefon: Dato: Underskrift forældre eller værge: 13: Indsendelse Ansøgning samt dokumentation sendes til: Social- og Sundhedsskolen 6. julivej Fredericia. Du er velkommen til at kontakte uddannelsesvejledere: Fredericia tlf Horsens tlf Yderligere oplysninger på skolens hjemmeside: T:\A4-arkiv.man\6 Social- og Sundhedssk\61 Uddannelsen\610 Generelt\Optag SSH\indk til samtaler\fælles_ansøgningsskema feb09.doc

5 Ansøgning om fritagelse for dele af skoleuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelserne. (Det er på baggrund af denne ansøgning, at skolen vurderer, om der kan gives fritagelse) Bilag 1 A Ansøger Navn: Personnummer: A: På baggrund af eksamensdokumentation (Husk at vedlægge dokumentation i kopi) Navn på eksamen: Dansk Naturfag Engelsk Samfundsfag (kun den pædagogiske grunduddannelse) Sundhedsfag (kun social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse) Sundheds- og sygeplejefag (kun social- og sundhedsassistentuddannelsen) Medicinske fag (kun social- sundhedsassistentuddannelsen) Social- og samfundsfag (kun social- og sundhedshjælper/assistentuddannelsen) Pædagogik med psykologi Kultur- og aktivitetsfag (kun social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse) IT og kommunikation (kun den pædagogiske grunduddannelse) Aktivitets- og praktisk fag (kun social- og sundhedshjælperuddannelsen)

6 Ansøgning om fritagelse for dele af skoleuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelserne. (Det er på baggrund af denne ansøgning, at skolen vurderer, om der kan gives fritagelse) Bilag 1 B B: På baggrund af realkompetencer Hvordan er kompetencen erhvervet? Dokumentation vedlagt Ja Nej Dansk Naturfag Engelsk Samfundsfag (kun den pædagogisk assistent) Sundhedsfag (kun social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse) Sundheds- og sygeplejefag (kun social- og sundhedsassistentuddannelsen) Medicinske fag (kun social- sundhedsassistentuddannelsen) Social- og samfundsfag (kun social- og sundhedshjælper/ assistentuddannelsen) Pædagogik med psykologi Kultur- og aktivitetsfag (social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogisk assistent) IT og kommunikation (kun den pædagogiske grunduddannelse) Aktivitets- og praktisk fag (kun social- og sundhedshjælperuddannelsen) Bilag 1 C C: Yderligere kommentarer

7 Ansøgning om fritagelse for dele af praktikken på Social- og sundhedsuddannelserne. (Det er på baggrund af denne ansøgning, at skolen vurderer, om der kan gives fritagelse) Bilag 2 Ansøger Navn: Personnummer: A: På baggrund af realkompetencer fra arbejde eller praktik Plejehjem Dokumentation vedlagt Ja Nej Hjemmeplejen Somatik Psykiatri Andet B: Yderligere kommentarer Hvis dokumentation ikke kan vedlægges uddybende beskrivelse her:

8 KOMMUNEAFTALE Hvis du har en aftale med en kommune om ansættelse som elev, skal nedenstående udfyldes og underskrives af både kommunens repræsentant og ansøgeren Bilag 3 Ansøger Navn: Personnummer: Der bekræftes hermed at der er indgået aftale om ansættelse som elev ved Kommune: Med uddannelsesstart: Uddannelsen påbegyndes med: En skoleperiode En praktikperiode (gælder kun for Trin 1 social- og sundhedshjælperuddannelsen og pau) Ansøgerens underskrift: Underskrift for kommunen og stempel: T:\A4-arkiv.man\6 Social- og Sundhedssk\61 Uddannelsen\610 Generelt\Optag SSH\indk til samtaler\bilag til ansøgningsskema feb09.doc

9 Vejledning til de enkelte rubrikker, samt bilag 1, 2 og 3. Rubrik Vejledning 1 Sæt X ved den uddannelse, du ønsker. Sæt kun ét kryds. Beskrivelse af de enkelte uddannelser finder du på skolens hjemmeside eller uddannelsesguiden 2 Feltet med personlige data skal udfyldes. Husk at give skolen besked, hvis du skifter adresse. Hvis du ikke har dansk statsborgerskab, men arbejds- og opholdstilladelse skal denne vedlægges. 3 Skal besvares 4 Pkt. 4 gælder kun for ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Udfyldes hvis du har en aftale med en kommune om ansættelse som elev. Sæt X og udfyld bilag 3. Husk at få underskrift og stempel fra kommunen. Husk selv at skrive under på bilag 3. 5 Sæt X ved den skolegang og / eller den uddannelse, som du har dokumentation for. Sæt gerne flere krydser. Husk at vedlægge dokumentation. 6 Skriv her hvis du har gennemført andre uddannelser og vedlæg dokumentation. 7 Skriv arbejdsgivers navn og arbejdets art, ansættelsesperiode samt timetal pr. uge. Husk at vedlægge dokumentation. 8 Skriv om dig selv, og hvorfor du gerne vil uddanne dig indenfor social- og sundhedsuddannelserne. fx Lyst og interesse: (Hvad har givet dig lyst til at uddanne dig indenfor social- og sundhedsuddannelser?) Motivation: (Hvordan lærer du bedst og hvordan møder du nye udfordringer?) Social forståelse: (Hvad lægger du særlig vægt på hos dig selv, når du samarbejder med andre?) 9 Hvis du tidligere har modtaget specialpædagogisk støtte til uddannelse eller mener, at du har et behov herfor, er det vigtigt, at dette felt udfyldes. Husk at vedlægge dokumentation. 10 Her kan du supplere med oplysninger, som er relevant for din optagelse på uddannelse. 11 Her skal du oplyse, hvornår du ønsker at starte på uddannelse. 12 Du skal underskrive ansøgningen. Hvis du er under 18 år, skal ansøgningen også underskrives af forældre eller værge. 13 Indsend ansøgningen sammen med dokumentation til den anførte adresse.

10 Bilag 1 og 2 skal kun udfyldes hvis du vil søge om fritagelse for dele at uddannelsen. Bilag 3 skal udfyldes hvis du har en aftale om ansættelse med en kommune Bilag Vejledning Bilag 1 Dokumentation skal vedlægges. A Du kan søge fritagelse for dele af skoleuddannelsen, hvis du har dokumentation, der i niveau svarer til eller er højere end det niveau, der undervises i på uddannelserne, jvf. Bilag 1 B Bilag 1 C Bilag 2 Bilag 3 Bekendtgørelse for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Se Hvis du søger fritagelse for dele af skoleuddannelsen, skal du oplyse om dine uddannelsesrelevante kompetencer, samt hvor og hvordan du har erhvervet dem. Hvis du ikke kan vedlægge dokumentation skal du også udfylde punkt 1 C. Her kan du skrive yderligere kommentarer, som du mener er relevant for ansøgning om fritagelse. Hvis du søger fritagelse for dele af praktikuddannelsen, skal du oplyse om dine uddannelsesrelevante kompetencer, samt hvor og hvordan du har erhvervet dem. Hvis du ikke kan vedlægge dokumentation skal du også udfylde punkt 2 B. Hvis du har en aftale med en kommune om ansættelse, skal du sikre dig, at kommunen skriver under på aftalen. Ligesom du selv skal skrive under. Gælder kun for ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Efterår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011

Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen...

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere