Familiebehandling i Oasis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiebehandling i Oasis"

Transkript

1 ab Familiebehandling i Oasis

2 Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling. Oasis er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at varetage specialiseret behandling af traumatiserede flygtninge og deres familier på regionsfunktionsniveau. Vi har gennem mere end 27 års erfaring opnået et indgående kendskab til patienterne og den kulturelle referenceramme, som mange flygtninge er en del af. Vi har subkulturer og kulturelle nuancer for øje, og anvender vores tværkulturelle viden og erfaring i opbygning af relationen med patienten. Igennem de sidste 15 år har vi haft øget fokus på hele familien og på barnets tarv. Oasis vægter det tværfaglige samarbejde og helhedsorienteret behandling højt. Vore behandlerteams består derfor af psykologer, fysioterapeuter og psykomotoriske terapeuter, socialrådgivere samt psykiatrisk og somatisk lægekonsulent. Henvisning Henvisning sker via egen læge eller sagsbehandler. Henvisningsskema kan downloades på Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge Nygade 4, 1164 København K, tlf , Tekst: Alia Sethi og Tanja Weiss Layout & grafik: Bettina Jensen Modelfotos: POLFOTO/MASKOT

3 Familiebehandling i Oasis Både voksne og børn i flygtningefamilier kan være voldsomt prægede af oplevelser i det land, de er flygtet fra, oplevelser under selve flugten og oplevelser i det land, de er flygtet til. Flygtningefamilier, der er særligt sårbare, har typisk ikke fået traumebehandling i tide dårlig kontakt med det sociale system og sundhedssystemet dårlige sociale og økonomiske forhold tendens til at isolere sig socialt, eller har intet netværk i Danmark svært ved at få job eller uddannelse i Danmark Det kan tilsammen have en negativ indflydelse på børnene og kan være med til at forværre deres situation og psykiske helbred. 3

4 Børn risikerer at blive sekundært traumatiserede som følge af en opvækst hos traumatiserede forældre, hvis de hører om den mishandling, forældrene har været udsat for - direkte fra forældrene selv eller indirekte via tv eller andre medier, og forældrene samtidig ikke er i stand til at have en normal omsorgs- og opdragerrolle Børnene kan dermed efterhånden blive smittet af forældrenes symptomer og reaktioner. Reaktioner hos børn kan være oplevelse af hjælpeløshed, desorganisering og frustration voldelig adfærd eller overdreven indadvendthed eller barnet overtager voksenrollen i familien Symptomer hos børn som følge af direkte traumatiske oplevelser, kan være magen til de voksnes, dvs. søvn- og koncentrationsproblemer genoplevelse af traumer som flashbacks og mareridt undgåelsesadfærd, fx forsøg på at undgå tanker eller andre følelser, der er forbundet med traumet eller en oplevelse af følelsesmæssig afstand over for andre. Målgrupper Oasis tilbyder behandling individuelt, i grupper og til familier, der har oplevet begivenheder af traumatiserende karakter i deres hjemland. Målgruppen er: Børn, unge, voksne og familier, der i et andet land har været udsat for traumatiske hændelser i form af rædselsoplevelser under krig, politisk forfølgelse, tortur og andre former for organiseret vold Børn, unge og voksne, der lever sammen med en traumatiseret person, hvor relationen påvirker og belaster deres psykiske, fysiske og sociale velvære og integritet Udledsagede mindreårige flygtninge 4

5 I familiebehandlingen tager vi udgangspunkt i familiens ønsker og behov for forandring. Forløbet bliver derfor sammensat i samarbejde med familien og afstemmes med eksterne samarbejdspartnere og indsatser. Indsatsen bliver koordineret via netværksmøder ved opstart, undervejs og ved afslutningen af behandlingsforløbet i Oasis. Metoden Signs of Safety danner rammen for disse netværksmøder. Den medvirker til, at familiens udfordringer og ressourcer bliver formuleret så konkret som muligt, og giver overblik over opgavefordelingen blandt parterne i de ofte komplekse familiesager. 5

6 Behandlingsforløb Forløbet bliver indledt med en visitation. I visitationen bliver familiens traumebaggrund, børnenes fødsel og opvækst samt aktuelle udfordringer udredt, og efter en faglig vurdering skriver vi en behandlingsplan. Herefter starter den egentlige behandling. Se modstående side. Så tidligt som muligt i forløbet vil vi samle forældre og eksterne aktører til et netværksmøde med henblik på at koordinere den kommende indsats. Opfølgende netværksmøder kan forekomme senere i forløbet. Afsluttende holdes som oftest et møde med relevante, eksterne aktører, og Oasis udfærdiger et afslutningsnotat til henviser. Visitation Behandlingsplan Behandling med et eller flere behandlingstilbud Afslutning Netværksmøde Evt. flere netværksmøder Afslutningsmøde 6

7 Behandlingstilbuddet kan bestå af: Individuelt tværfagligt behandlingsforløb for dele af familien med fokus på forældrekompetence, traumebearbejdning og rehabilitering Parterapi til forældre med henblik på styrkelse af relationen Tværfaglige familiesamtaler med fokus på familiens dysfunktion og med det formål at øge familiens udviklingsbetingelser Forældre-barn samtaler med Forældrerådgivning til forældreparret henblik på øget dialog og bedre relation Psykoedukativt behandlingsforløb med henblik på at øge viden og skabe bedre udviklingsbetingelser for familien som helhed 7

8

9 Formålet med behandlingen er at skabe dialog internt i familien at støtte familien i at identificere ressourcer med henblik på rehabilitering og resiliens at skabe sammenhæng i familiens narrativ omkring fortid, nutid og fremtid at støtte familien i dens interne såvel som eksterne relationer at støtte familien i at udvikle en struktureret og velfungerende dagligdag at øge forældredeltagelsen i børnenes hverdag at afhjælpe familiens fastlåsning i traumet ved at øge oplevelsen af handlekompetence at forebygge sekundær traumatisering at øge kendskabet til den aktuelle samfundsmæssige kontekst og give støtte til at balancere mellem forskellige samfundsstrukturer og kulturer og dermed styrke forældrenes mestringsstrategier og rehabilitering, så de tager ansvaret for et velfungerende familieliv tilbage Den teoretiske og metodiske baggrund Systemisk tænkning er den overordnede ramme om familiebehandlingen. Med udgangspunkt i den specifikke problemstilling anvender vi evidens og praksisevidensbaserede metoder i terapien med hver enkelt familie. Vores behandling består derfor af en bred vifte af arbejdsmetoder forankret i en narrativ og ressourceorienteret behandlingstilgang. Behandlingen indgår som en del af en helhedsorienteret plan for familien og børnene i det lokale miljø som skole, kommune og egen læge. Netop derfor vægter vi det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde højt, og vi forsøger at regulere behandlingen løbende i tæt samarbejde med eksterne såvel som interne aktører. I koordineringen af indsatsen med skole, børnesagsbehandler og andet netværk, har vi fokus på at få beskrevet de velfungerende dele af forældrenes og børnenes livsverden.

10 Succeskriterier i familiebehandlingen I Oasis har vi opstillet konkrete målsætninger og succeskriterier for familiebehandlingen. Disse gælder både ved direkte familiebehandling, hvor familien sidder sammen i et fælles rum, men også i indirekte familiebehandling, hvor vi forsøger at skabe ændringer i familiestrukturen igennem individuel behandling. Vores konkrete målsætninger og succeskriterier er at forældrene lærer at håndtere individuelle traumer på en hensigtsmæssig måde, og herigennem udvikler hensigtsmæssige copingstrategier at øge forældrekompetencen at skabe bedre dialog i familien at optimere børnenes trivsel i skole, fritid og familie at optimere familiens udviklingsbetingelser at bryde familiens sociale isolation at skabe fleksible løsninger fremadrettet at inddrage pårørende og hele familien i behandlingsprocessen også med fokus på at inddrage den fraskilte eller fysisk/psykisk fraværende forælder at familien bruger sine ressourcer aktivt Vi tilbyder særskilt og mod betaling: Forældrekompetencevurdering Børneundersøgelser Supervision og konsulentbistand 10

11

12 Gratis, specialiseret & tværfaglig familiebehandling a OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge Nygade 4, 1164 København K Tlf

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

Kunstterapi for traumatiserede flygtninge ab Kunstterapi for traumatiserede flygtninge Gruppeforløb i Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge Baggrund: Kunstterapi som behandlingsmetode til grupper har været under udvikling siden 2010,

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børnefamiliecenter København 03-12-2012 Sagsnr. 2012-179840 Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København

Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København Rehabilitering af traumatiserede flygtninge i OASIS, København Trondheim 26.-27. Oktober 2009 Ulrik Jørgensen, OASIS Behandling og rådgivning for flygtninge Hvem kan modtage hjælp? voksne og børn, som

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier frirum - En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede

Læs mere

... ... 5 FORÆLDRE I FLYGTNINGEFAMILIER ET FORSKNINGSPERSPEKTIV

... ... 5 FORÆLDRE I FLYGTNINGEFAMILIER ET FORSKNINGSPERSPEKTIV KONFERENCERAPPORT FAMILIELIV I EKSIL OM EN STYRKET INDSATS FOR UDSATTE OG TRAUMERAMTE FLYGTNINGEFAMILIER 21. NOVEMBER 2012 KL. 10.00-16.00, EIGTVEDS PAKHUS Dagens program Konferencen FAMILIELIV I EKSIL

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD

WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD ET RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD FOR ADOPTIVFORÆLDRE

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere