Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede"

Transkript

1 Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle

2 Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne er ansat ved den landsdækkende institution Center for Døve og yder gratis specialrådgivning efter serviceloven. Døvblindekonsulenterne har stor viden om den specifikke funktionsnedsættelse, herunder de særlige hensyn, som skal tages i forbindelse med kommunikation og kender til de forskellige kommunikationsformer, som benyttes af døvblinde. Døvblindekonsulenterne kan kommunikere direkte med døvblinde på tegnsprog og taktilt tegnsprog (tegnsprog som aflæses med hænderne). Målgruppe Døvblindekonsulenterne rådgiver kommuner og andre offentlige myndigheder om døvblindes særlige behov. Døvblindekonsulenterne yder desuden direkte rådgivning til unge og voksne døvblinde om samfundets muligheder. Hvem er døvblinde Mennesker med erhvervet døvblindhed, som dette tilbud omhandler, er mennesker med en så alvorlig kombineret syns- og hørenedsættelse, at det begrænser deres muligheder for samfundsdeltagelse. Der findes flere former for erhvervet døvblindhed: Tegnsprogede døvblinde, dvs. personer, som er født døve og senere har fået en synsnedsættelse. De kommunikerer via tegnsprog eller taktilt tegnsprog. Dansktalende døvblinde, som både kan være svært hørehæmmede, der senere har fået en synsnedsættelse eller synshæmmede, der senere i livet har fået en hørenedsættelse. Gruppen omfatter desuden ældre som meget sent i livet har fået en alvorlig kombineret syns- og hørenedsættelse.

3 Døvblindekonsulenterne tilbyder: Til professionelle Rådgivning til ansatte i kommuner og amter om betydningen af at have dobbelt sansetab og de muligheder, der eksisterer for kompensation Udredning og beskrivelse af funktionsnedsættelsen og dens konsekvenser med forslag til handlemuligheder Rådgivning til kommunale myndigheder, når der etableres en kontaktpersonordning Supervision og undervisning til døvblindes kontaktpersoner Generel information og undervisning om døvblindhed Deltagelse i udviklings- og projektarbejde Til borgeren Individuel rådgivning til døvblinde mennesker i spørgsmål, som har relation til handicappet, og de muligheder for rehabilitering, som findes, fx: Muligheder for revalidering, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet Særlige tekniske hjælpemidler Muligheder for kompenserende undervisning Muligheder for kontaktperson, personlig assistance eller tolkebistand Muligheder for aktivitetstilbud og deltagelse i netværksgrupper Disse tilbud om specialrådgivning er gratis i henhold til serviceloven

4 Døvblindekonsulenterne er en del af Center for Døve, som har 5 regionale kontorer: Aalborg: Niels Ebbesens Gade 19, 1.sal Aalborg Tlf: Teksttlf: Fax: Århus: Jægergårdsgade 66, 1.sal Århus C Tlf: Teksttlf: Fax: Fredericia: Kirkestræde 2, 1.sal Fredericia Tlf: Teksttlf: Fax: Odense: Ruggårdsvej Odense C Tlf: Teksttlf: Fax: København: Generatorvej 2a Herlev Tlf: Teksttlf: Fax: Center for Døve er en selvejende landsdækkende institution. Centret har til formål at drive døgninstitution, beskyttet beskæftigelse samt konsulent- og tegnsprogstolkevirksomhed for unge og voksne døve såvel som døvblinde.

5 Døvekonsulenter Specialrådgivning til døve og svært hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle

6 Hvem er døvekonsulenterne? Døvekonsulentordningen er ansat ved den landsdækkende institution Center for Døve og yder gratis specialrådgivning efter serviceloven. Specialrådgivningen skal sikre døve lige rettigheder og handlemuligheder i forhold til dansk lovgivning. Døvekonsulenterne besidder en stor specialviden på døveområdet, ligesom de behersker tegnsprog på højt niveau uden at være tegnsprogstolke. Målgruppe Døvekonsulenterne rådgiver kommuner og andre offentlige myndigheder, uddannelsessteder, arbejdsgivere m.fl. om døves særlige behov i forhold til uddannelse, arbejde og andre områder. Mennesker, der er døve har ofte et stort kommunikations- og videnshandicap. Døvekonsulenterne yder desuden direkte rådgivning til alle unge og voksne døve om samfundets muligheder.

7 Døvekonsulenterne tilbyder: Til professionelle Generel og individuel rådgivning om de særlige behov, der kan opstå, når borgeren er døv Undervisnings-, supervisions- og udredningstilbud Generel rådgivning om hjælpemidler og andre kompensationsmuligheder i relation til handicappet Udviklings- og projektarbejde Til borgeren Individuel rådgivning om forhold i relation til handicappet Individuel rådgivning til unge døve om revalidering og uddannelse Arbejdsmarkedsrådgivning Generel rådgivning om hjælpemidler og andre kompensationsmuligheder i relation til handicappet Tilbud til børnefamilier Individuel rådgivning til døve familier med behov for en særlig indsats Individuel rådgivning til døve med særligt plejebehov Individuel rådgivning til døve med anden etnisk baggrund Disse tilbud om specialrådgivning er gratis i henhold til serviceloven

8 Døvekonsulenterne er en del af Center for Døve, som har 5 regionale kontorer: Aalborg: Niels Ebbesens Gade 19, 1.sal Aalborg Tlf: Teksttlf: Fax: Århus: Jægergårdsgade 66, 1.sal Århus C Tlf: Teksttlf: Fax: Fredericia: Kirkestræde 2, 1.sal Fredericia Tlf: Teksttlf: Fax: Odense: Ruggårdsvej Odense C Tlf: Teksttlf: Fax: København: Jagtvej København Ø Tlf: Teksttlf: Fax: Center for Døve er en selvejende landsdækkende institution. Centret har til formål at drive døgninstitution, beskyttet beskæftigelse samt konsulent- og tegnsprogstolkevirksomhed for unge og voksne døve såvel som døvblinde.

9 Familiekonsulenter Tilbud om specialrådgivning til døve familier med børn Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle

10 Hvem er familiekonsulenterne? Center for Døves familiekonsulenter behersker tegnsprog på højt niveau. De har desuden stor viden om døve, døves kultur og familer, hvor man både anvender tegnsprog og dansk tale, fordi nogle familiemedlemmer er døve og andre ikke (tosprogede familier). Metode Familiekonsulenterne arbejder med udgangspunkt i den systemiske metode. Indsatsen sker altid i respekt for og i samråd med familien og i overensstemmelse med familiens ønsker om forandringer. Målgruppe Familiekonsulenterne yder rådgivning til professionelle samt støtte til døve familier dvs. familier hvor der er et behov for, at der kommunikeres på tegnsprog, fordi et eller flere af familiens medlemmer er døve. Der kan være tale om: Døve forældre med hørende børn Hørende forældre med døve børn Døve forældre med døve børn Prisen for familiekonsulenten aftales mellem handlekommunen og Center for Døve

11 Familiekonsulenterne tilbyder: Til professionelle Rådgivning og vejledning til professionelle, som er i kontakt med døve forældre og deres børn efter aftale med familien Udredning og beskrivelse af familiens behov for støtte efter aftale med de kommunale myndigheder og familien Udarbejdelse af statusrapporter og skriftlige indstillinger til de bevilligende myndigheder Til borgeren/familien Rådgivning og vejledning i hjemmet til døve familier, som har behov for intensiv støtte i forbindelse med: Børnenes opvækst og opdragelse Samarbejdet med daginstitutioner, skole og andre offentlige myndigheder Forældreroller og samlivsproblemer Støtte til døve forældre i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet Efter særlig aftale med kommunen og med familien kan familiekonsulenterne tilbyde Parterapi Familieterapi Gruppeterapi Oprettelse og ledelse af netværksgrupper for familier eller deres pårørende

12 Familiekonsulenterne er en del af Center for Døve, som har 5 regionale kontorer: Aalborg: Niels Ebbesens Gade 19, 1.sal Aalborg Tlf: Teksttlf: Fax: Århus: Jægergårdsgade 66, 1.sal Århus C Tlf: Teksttlf: Fax: Fredericia: Kirkestræde 2, 1.sal Fredericia Tlf: Teksttlf: Fax: Odense: Ruggårdsvej Odense C Tlf: Teksttlf: Fax: København: Jagtvej København Ø Tlf: Teksttlf: Fax: Center for Døve er en selvejende landsdækkende institution. Centret har til formål at drive døgninstitution, beskyttet beskæftigelse samt konsulent- og tegnsprogstolkevirksomhed for unge og voksne døve såvel som døvblinde.

13 Hjemmevejledere Særlig pædagogisk støtte til døve i eget hjem Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle

14 Hvem er hjemmevejlederne? Center for Døves hjemmevejledere har en pædagogisk uddannelse og behersker døves modersmål, tegnsprog på højt niveau. De kan derfor kommunikere direkte med de døve brugere. Hjemmevejlederne har desuden viden om døve, døves kultur og de tilbud, der findes til døve. Endvidere har de indgående kendskab til de vanskeligheder, som døvheden kan medføre og kender til kompenserende muligheder. Metode Hjemmevejlederne arbejder med udgangspunkt i den systemiske metode. Indsatsen sker altid i respekt for og i samråd med den døve selv i overensstemmelse med dennes ønsker om forandring. Der arbejdes tæt sammen med den kommunale sagsbehandler og ud fra de handleplaner, som lægges af kommunen. På halvårlige møder revurderes indsatsen sammen med den døve og kommunens sagsbehandler. Til brug for disse møde udarbejder hjemmevejlederen fyldestgørende statusrapporter. Prisen aftales mellem handlekommunen og Center for Døve

15 Hjemmevejlederen tilbyder: Til professionelle Rådgivning og vejledning til professionelle, som er i kontakt med de døve, der har behov for pædagogisk støtte i hjemmet Udredning og beskrivelse af den døves behov for støtte og de kompenserende muligheder, der eksisterer Udarbejdelse af statusrapporter Til borgeren Støtte i hjemmet til unge døve, som efter endt skolegang skal lære at bo selv Støtte til voksne og ældre døve med særlige behov for pædagogisk støtte Støtten kan omfatte Rådgivning og støtte omkring økonomi og praktiske funktioner i hjemmet Rådgivning og støtte til strukturering af dagligdagen Rådgivning og støtte i forbindelse med socialt samvær, uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter Støtte/ledsagelse i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder, sundhedsvæsen m.m. Desuden hjælp til læsning og besvarelse af post

16 Hjemmevejlederne er en del af Center for Døve, som har 5 regionale kontorer: Aalborg: Niels Ebbesens Gade 19, 1.sal Aalborg Tlf: Teksttlf: Fax: Århus: Jægergårdsgade 66, 1.sal Århus C Tlf: Teksttlf: Fax: Fredericia: Kirkestræde 2, 1.sal Fredericia Tlf: Teksttlf: Fax: Odense: Ruggårdsvej Odense C Tlf: Teksttlf: Fax: København: Jagtvej København Ø Tlf: Teksttlf: Fax: Center for Døve er en selvejende landsdækkende institution. Centret har til formål at drive døgninstitution, beskyttet beskæftigelse samt konsulent- og tegnsprogstolkevirksomhed for unge og voksne døve såvel som døvblinde.

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 1 Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 3 Indledning

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner

Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kompetenceudvikling til kontaktpersoner Kortlægning af kompetenceudviklingstilbud til kontaktpersoner for borgere med døvblindhed efter servicelovens 98 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Region Midtjylland Orientering om Århus Kommunes forslag om overtagelse af regionale tilbud Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 28 ! "# $ "#%!&!' $ "#$% % ( $' ) $# # &# %$!! ' *+,'

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk

Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Strategi for veteraner i Lyngby-Taarbæk Indhold Forord... 2 Kort om veteraner... 2 Definition... 2 Baggrund... 2 Indsats for veteraner i Lyngby-Taarbæk Kommune... 3 Samarbejdsaftale med Veterancenteret...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Takt, toner og takster

Takt, toner og takster Takt, toner og takster Når kommunikationen flyder naturligt, kan den enkelte borger bruge sine evner og sin energi på at leve i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Sociale tilbud 2011-12 4 Takt,

Læs mere