Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Aug-juni Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium Stx Dansk A Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Hold 3.b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Introduktion og reality (medieforløb) [uge ] (EH) Initiallæsning (litterært forløb) [40-44] (EH) Basisskrivekursus [45-46] (EH) Sprog og konstruktion (sprogforløb) [uge 47-51] (EH) Sagaer [2-3 12] (EH) Historie-dansk kronologiforløb: Lange Linjer [3-6] (EH) Forløb om mundtlighed [uge 8-10] (EH) Titel 8 Dansk identitet og opgaveskrivning (tværfagligt dansk-historiforløb) [ ] (EH) Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Værklæsning 1: selvlæst værk (EH/MJ) Romantikken (litterært forløb epokalt nedslag) (MJ) Essays (sprogforløb) (MJ) Kommunikationsforløb: at forsvare og at undskylde (sprogforløb) (MJ) Værklæsning 2: Katrine Marie Guldagers København (litterært forløb) (EH) Blichers Sildig Opvaagnen (litterært forløb) (EH) Journalistik (medieforløb) (EH) Værklæsning 3: Selvlæst værk en krimi (EH) Krimien og det gode plot (litterært forløb) (EH) Argumentation: AT-forløb (tværfagligt sprogforløb) (EH) Side 1 af 18

2 Titel 19 Det moderne gennembrud og impressionismen (litterært +sprogligt forløb + periodelæsning + AT) (EH) Titel 20 Titel 21 Titel 22 Titel 23 Titel 24 Titel 25 Litterær metode og værklæsning 4: Ibsens Dukkehjem (litterært) (EH) Dokumentaren i grænselandet: 3 instruktører (medieværk + medieforløb) (EH) Værklæsning 5: Døden kører Audi (EH) Postmoderne genreeksperimenter (litterært + medieforløb) (EH) Modernistiske strømninger (litterært forløb) (EH) Repetition og rester (EH) Side 2 af 18

3 Titel 1 Uge Introduktion og Reality Kernestof: Introduktion Spise med Price (filmklip - anslag): Tivertifald Kylling (2009) Peter Adolphsen: Madeleine eller lille trist roman (1998) Svend Åge Madsen: Skabt for hinanden (1995) Reality Lærerfremstillede ark ud fra: Jette Harboe og Gitte Horsbøl: Den iscenesatte virkelighed, Systime (2004) om dokumentarformer og reality s.(59-63, 71, 81-83). Hans-Oluf Schou og Mimi Olsen: Levende billeder, Systime, 2010, s (bølgemodellen) s Berettermodellen TV-Citater: Lars Engels: Historier fra en politistation - Pigen med minkpelsen, DR (Lars Engels, 2001 TV2: Operation X Narret til porno, (anslag+ klimaks) Afsnit af Paradise Hotel Introduktion til Robinson 2009: Robinsontræning iscenesættelse i iscenesættelse: 6 blokke Introduktion til danskfagets elementer (medie, sprog, litt.) og metode (analyse) Introduktion til dokumentariske grundformer som baggrund for Reality og realitygrundformer Introduktion til fakta og fiktionskoder Anslagsanalyse og basale filmiske virkemidler Analysere, vurdere ikke fiktive tekster Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede (tv, internet, avisartikler) Mål Eleverne bliver i stand til på baggrund af en analyse at tage kritisk stilling til reality-tv som genre og til de narrative og æstetiske elementer samt fakta- og fiktionskoder, som benyttes i realityshowet. Klasseundervisning, gruppearbejde, elevoplæg, skriftligt arbejde (reality anslagsanalyse) Side 3 af 18

4 Titel 2 (40-44) Initiallæsninger Fælles romanførstesider: Kehlmann, DBC Pierre, Kafka, Allende, Coupland, Hemingway, Dostijevskij, Camus, Süskind, Foer, Helgason Elevvalgt romanførsteside 4 blokke Tekstlæsning, tekstanalyse, metode, genre, notatteknik, analytiske begreber, fremlæggelse, sproglig opmærksomhed Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde (kreativ skrivning) Titel 3 Uge Basisskrivekursus Skriveopgaver: Skriv om skriftlig dansk i folkeskolen Beskriv et nyt realitykoncept bygget op om dødssynder m.m og skriv en redegørelse (Heerups syn på reality) Skriv 1 mio Adolphsenske historier Skriv en førsteside til en roman og analysér naboens førsteside Skriv et juledigt med 3 troper og 3 figurer 4 blokke Skriveprocessens faser: Idé, proces og produkt. Struktur, taksonomi, vægtning, sprog. Placeret som omlagt skriftligt arbejde i relation til de andre forløb og afleveringer. Klasseundervisning, gruppearbejde, indbyrdes elev-respons, omskrivning, Produkt: skriftlig aflevering Side 4 af 18

5 Titel 4 Uge Sprog og konstruktion Kernestof: Peter Adolphsen: : En million historier, (2007) Rasmus Nikolajsen: To dåser sat på samme hylde (2010) 6 blokke sprogiagttagelse, herunder grammatiske og stilistiske mønstre samt indblik i sprogets funktion og variation skriftlig formidling (herunder introduktion til diskussionen som skriftlig fremstillingsform) Peter Adolphsens særlige stil genrens og paratekstens funktion ifht. læseren (s forventning) Stilistikintroduktion (troper og figurer) Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde (creative writing: eleverne skriver selv 1 mio historier samt juledigt med 3 troper og 3 figurer) Titel 5 - Uge 2-3 Sagaer (litterært område) Tekster: Ravnkel Frøjsgodes saga kapitel 1-4 samt Litteraturens veje, afsnittet Sagaen som genre 2 blokke Sagagenren Tilbageblik til forløb om folkeviser og slægt-individ konflikter Par, gruppearbejde og klasseundervisning Side 5 af 18

6 Titel 6 Uge Historie-dansk forløb: Lange linjer (med forbrydelse og straf som tematisk rød tråd) Kernestof og undertitler: 1)Introduktion (periodisering) og Vikingetid-Middelalder: Torbens Datter 2) Middelalder+Reformation/Renæssance: Dies Irae (førref. salme), Luther: Nu fryde sig hver kristen mand (1523) 3) Barok: Kingos Keed af verden, kjer af Himlen (1681) 4) Oplysningstid: af Holbergs Niels Klim: Riget Mardak (1741) 5) Biedermeierromantik: Chr. Winthers Flugten til Amerika (1835) 6) Det moderne gennembrud: Amalie Skram: af Constance Ring (kap. 11) (1885) Supplerende stof: Elev- og lærerfremstillet Litt.historisk oversigt Litteraturens veje, s (om det moderne gennembrud) 7 blokke Overbliksdannende indblik i og forståelse for individ/samfundsudviklingen som den udtrykkes i litteraturen. Periodebegreb, litterære virkemidler. Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, Titel 7 Uge 8,9,10 Forløb om mundtlighed Kernestof Eva Heltberg: Sproget i litteraturen (gyldendal 2007): s.96, (om retorik og forarbejdningsfaser) Lærerfremstillede ark om argumentation Christian Kock: En god figur fra Pia Kjærsgaards grundlovstale 2011 (på skrift) Helle Thornings 1.maj tale 2011 (på skrift og video) 3 blokke Retoriske grundbegreber, talegenrer og mundtlig fremstilling med henblik på samlede mundtlige fremstillinger. Stor grad af elevdeltagelse. Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser (taler) Side 6 af 18

7 Titel 8 Uge 12, 13, 14, 15, 17, 18 Dansk identitet (tværfagligt forløb med historie) Kernestof: Oehlenschlaeger: Der er et yndigt land (1819) H.C.A.: I Danmark er jeg født (1850) Natasja: I Danmark er jeg født (2007) Isam B: I Danmark er jeg født (2007) (tekst + video) Dansk Folkepartis valgvideo Jeg er Danmark (2011) H.C.A: Hist hvor vejen slår en bugt (1829) B.S. Ingemann: Fred hviler over land og by (1823) B.S. Ingemann: Nu titte til hinanden (1837) Zacharias Topelius: Verden er så stor så stor Fritz Andersen: I skovens dybe stille Ro (1864) Baggrundsstof om perioden: Litteraturens veje om Nationalromantik og Biedermeier 8 blokke Den danske nationale selvforståelse i 1800tallet med fokus på Nationalromantik og Biedermeier Fædrelandssange og børnesange Grundtvig Nutidens nationale selvforståelse Linjer til dansk-historie forløbet, herunder Biedermeier og Chr. Winthers Flugten til Amerika Udarbejdning af større skriftlige opgaver ex. og øvelser Klasseundervisning, gruppearbejde, elevoplæg, individuelt skriftligt arbejde: dansk-historie opgaven Titel 9 Uge 32, 33, Værklæsning 1 (selvlæst værk) Præsentation af selvlæst valgfrit værk 2 blokke Fokus på den mundtlige fremstilling (bygger videre på tidligere forløb om mundtlighed) Individuelle oplæg og klasserespons Side 7 af 18

8 Titel 10 Litteraturhistorisk nedslag: Romantikken Den romantiske længsel (Universalromantik og nyplatonisme): Oehlenschläger: Guldhornene (1802) Poul Reumert læser Guldhornene Staffeldt: Indvielsen (1804) Jostein Gaarder (1991): Af Sofies Verden (s (Hulelignelsen)) Biedermeier: Chr. Winther: Henrik og Else (1828) Romantisme: H.C. Andersen: Skyggen (1847) Emil Aarestrup: Paa Sneen (1838) Noteark om psykoanalytisk fortolkning af tekster Litteraturens Veje: (elevoplæg) Uddrag af Fra Runer til Graffiti s Perspektivering: Pretty Woman (1990) Gnags En underlig fisk og Hindbærland (1985) Skriftlig aflevering: Michael Strunge Det kommende (1978). Eleverne skal argumentere for, at livssynet i digtet er romantisk og kunne genkende og identificere romantiske træk i digtet. 9 blokke Forløbet bygger videre på forløbet om dansk identitet, hvor der allerede er introduceret til begreberne national romantik og biedermeier. Forløbet har til hensigt at give fordybelse i en litterær periode med fokus på de romantiske nøglebegreber: ny-platonisme, universalromantik, nationalromantik, monisme, romantisme, panteisme, det romantiske geni, og dobbeltgængermotivet. Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde. Retur til forside Side 8 af 18

9 Titel 11 Forløb om essays Knud Sørensen: Om kaffe (1988) fra: Thorkild Borup: At skrivetænke. Essays i undervisningen, Klaus Rifbjerg: Glæden ved vin, Bidrag i essay-antologien Glæden ved, 1993 Studentereksamensbesvarelse af essayopgave Udleveret ark med definition af essaygenren Thorkildborup.dk Karen Thygesen: Fra essay til klumme, Munksgaard, 1998, s blokke Introduktion til essaygenren Analyse af essays med fokus på de sproglige og kompositoriske karakteristika Essay-genren i forhold til de to angre genrer i skriftlig dansk (fokus på genrebevidsthed den litterære artikel og kronik) Forløbet munder ud i, at eleverne selv skriver et essay. Individuelt skrivearbejde, klasseundervisning Side 9 af 18

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 12 Kommunikationsforløb: At forsvare og at undskylde Forsvarstalen: Nicklas Bendtner: Undskyld, åbent brev til Bendtners danske og engelske fans og familie, Ekstra Bladet, d , hentet fra remierleague/article ece Bjarne Riis apologi d={b451a147-77f f0d5cbb0eb88} Marianne Færch: Niarns fucking apologi, Retorik Magasinet nr. 61, sep S. 4-7 Ted Kennedy s Chappaquiddick Address to the People of Massachusetts, Undskyldningsretorik: Chris Brown apologizes for beating Rihanna, hentet fra Anders Fogh Rasmussen: Tale i Mindeluden d , hentet fra (skrift) Foghs historiske undskyldning fejlede, Videnskab.dk, Hele verden i parterapi, Information, Bertel Haarders undskyldningsbrev til journalist Kristian Sloth: B4232A87F617/ /Brev.pdf Lærerudarbejdet powerpoint med udgangspunkt i Retorikkens Aktualitet ( ), 2009 fokuspunkte r Væsentligst e arbejdsform er 10 blokke Kommunikationsanalyse (fokus på sproglige kneb, metafor, antitese, allitteration) At kende forskel på en forsvarstale (apologi) og en undskyldning. Sproglig opmærksomhed Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde. Eleverne skriver deres egen apologi med udgangspunkt i Ware og Linkugels teorier om en reformativ og transformativ strategi. Skriftlig aflevering: Skriv med udgangspunkt i din viden om forsvarstalen og undskyldningens karakteristika en retorisk analyse af Bertel Haarders brev til journalist Kristian Sloth. Side 10 af 18

11 Titel 13 Værklæsning 2: Guldagers København (2004) Værkanalyse (af novellesamling) 6 blokke Værklæsning med fokus på sammenhænge mellem novellerne i samlingen Guldagers særlige karakteristika Læsning og skrivning: både kreativ skrivning samt skriftlig analyse Sproglig og stilistisk opmærksomhed Tematisk perspektivering: sammenligning med filmen Crash (Haggis, 2004) Perspektivering til (enkelte noveller i) Kilimanjaro og Nu er vi så her Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, gruppeoplæg, individuelt skriftligt arbejde Titel 14 Blichers Sildig Opvaagnen Steen Steensen Blicher: Sildig Opvaagnen (1828) 4 blokke fokus på fortællerens rolle Fortælletekniske begreber Litteraturhistoriske linjer tilbage til romantikken og frem mod det moderne gennembrud Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, gruppeoplæg, individuelle skriveøvelser, fortælletekniktest Side 11 af 18

12 Titel 15 Journalistik Tekster/kernestof Primær litteratur: Flensburg & Klarskov: Gymnasielærere dumper ny aftale in Politiken, 13.april 2013 Henrik Larsen: Østrigsk zoologs lolitadukker afslørede homosexbarriere hos spidssnudede frøer in Politiken, 13.april Morten Sabroe: Ondskabens nat in Information, 22/ Hunter S.Thompson: Frygt og lede i Las Vegas, 1971, s filmanslag (Gilliam, 1998) Sekundær litt. Mikkel Hvid: Journalistik som i Ringenes Herre, Prent, april 2004 Mikkel Hvid: Fiktion, fakta og fortælling, Center for journalistisk efteruddannelse Mikkel Hvid: Fortællende journalistik analyseelementer liste fra: Fascinerende fortælling, 2002 Klaus Rød Frederiksen: Journalistiske grundbegreber nyhedsjournalistik 2010 EMU avisnet: opslag om Reportage + 2 reportageex hentet 8/ FRA: tid=16becb4443aabcdac12570a0004a9ea1 7 blokke fokuspu nkter Karakteristika ved tradtionel og fortællende journalistik (+gonzo) Reportagegenren herunder også fotoreportage Forholdet mellem journalistik og litteratur Kobling til essaygenren Væsentli gste arbejdsf ormer Skriveøvelser i gruppe, individuelt skriftligt arbejde (essay på baggrund af reportage + kronik om journalistikkens rolle) Side 12 af 18

13 Titel 16 Værklæsning 3: selvlæst værk en krimi Mundtlig fremstilling af selvlæste værker 2 blokke mundtlig fremstilling centrale form- og indholdsmæssige træk ved værket Individuelt oplæg Titel 17 Krimien og det gode plot Agger, Gunhild: Mord til tiden P1 Faglitteratur, 22.april 2013: Andersen, Frank Egholm: Krimien kan det hele for tiden forord fra Den danske krimi - Nedslag i den danske krimi gennem de sidste 50 år, 2010 Madsen, Svend Åge: Dr. Zakæus venstre hånd fra Pigen i cementblanderen, 2013 Liversage, Toni: Femikrimi hvad er det? Information, 16.dec Blog om Peter Brooks Reading for the plot hentet 20/ fra: 4 blokke Induktiv metode: at finde frem til krimiers fællestræk i form og indhold ud fra elevernes selvlæste værker Litterær teori, herunder især narrative strukturer, fabula og suzhet, suspense, endreading (readling for the plot), krimigenrer (særligt femikrimi + den historiske krimi) Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Titel 18 AT-forløb: Argumentation Hvorslev, Bent: Det religiøse i det offentlige rum, kronik i JP, 14.aug Lærerfremstillede ark + div. øvelser 3 blokke * argumentation, herunder Toulmins model stilistiske virkemidler appelformer de fem forarbejdningsfaser mundtlig fremstilling AT-mål Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, individuelle oplæg (tale) som afsluttende produkt, klasserespons Side 13 af 18

14 Titel 19 Det moderne gennembrud (litterært område, periodelæsning + AT) Georg Brandes: af Indledning til Emigrantlitteraturen (1871) fra Kanon i Dansk II (2005) Henrik Pontoppidan: Under Aaget (1885) + første kapitel af Lykke-Peer (1898) (s.5-12 i Gyldendals Tranebogsudgave, 1984) Herman Bang: Den sidste balkjole I.P.Jacobsen: af Marie Grubbe (1.kap.) (1876) Amalie Skram: af Constance Ring (1885) (kap 10 midt + kap 11) Om kritisk realisme, naturalisme, impressionisme: opslag om naturalisme og impressionisme samt kritisk realisme i Litteraturens veje (2009) + Om sædelighedsfejden: Lærerfremstillede ark om sædelighedsfejden ud fra Litter%C3%A6re_perioder/S%C3%A6delighedsfejden 6 blokke Periodelæsning (når koblet med næste værklæsning) Værklæsning Naturalisme, kritisk realisme og impressionisme Fortælleforhold og synsvinkler Sædelighedsfejden Tilbageblik til da-hi forløb i 1.g med Amalie Skram uddrag Billedanalyse og impressionistisk maleteknik Impressionistisk skrivestil Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, quiz gæt fløjene i fiktive anmeldelser af Constance Ring, Københavnertur med besøg på Klunkehjemmet, Arbejdermuseet samt Statens Museum for Kunst Titel 20 Litterær metode og værklæsning 4: Ibsens Et Dukkehjem Ibsen, Henrik: Et dukkehjem (1879) Jensen, Henrik Borg: Danskfagets metoder, L&R, 2013, afsnit om analysemetoder. Det naturalistiske drama hentet 21/ fra: 6 blokke værklæsning litterære analysemetoder: Strukturalistisk, nykritisk, biografisk, socialhistorisk, feministisk og læserorienteret læsestrategi Perspektivering til samtiden - Det moderne gennembrud Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg Side 14 af 18

15 Titel 21 Dokumentaren i grænselandet 3 instruktører Tekster: Bjørnlund, Freya: Michael Noer: jeg instruerer med ørerne in EKKO 18.dec Jensen, Kristian Ditlev: En mand af folket? in EKKO 24, september 2004 Molberg, Erik: Jeg er en af dem der tror at sandheden er min in EKKO august 2005 Olsen & Schou: Levende Billeder, Systime (2007), om Fakta og fiktion (s.57-59) + jegdokumentar (s.88-89) + Lærerfremstillede oversigter over dokumentarformer Film: Michael Moore: Fahrenheit 9/11 (2003) Michael Noer: De vilde hjerter (2008) Max Kestner: Rejsen på ophavet (2004) 9 blokke Kernestof karakteristika ved blandingsformer mellem fakta og fiktion herunder blandingsgenrerne jeg-dokumentar instruktørernes særlige kendetegn og metoder samlet medieværkanalyse Målsætning: Den gennemgående problemstilling i forløbet er forholdet mellem virkeligheden og den medierede fremstilling af den. Eleverne opøves i at genkende fiktions- og faktakoder og lærer at vurdere graden af iscenesættelsen i dokumentarerne. Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg ud fra shot-to-shot analyse Titel 22 Uge Værklæsning 5: Døden kører Audi social eller magisk realisme? Tekster: Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi (2013) Hassan, Yahya: Barndom, Rullestolen, Dagfunktion, Utopi, 100 meters radius fra Yahya Hassan digte (2013) Karen Blixen: En skibsdrengs fortælling (1942) 3 blokke Værklæsning m.fokus på genre (social) Realisme vs. magisk realisme Genrens betydning for perspektiveringens muligheder: tematisk perspektivering til aktuel velfærdsstatsdebat m.afsæt i Yahya Hassan + genremæssig perspektivering til magisk realisme (Blixens En skibsdrengs fortælling ) Paratekst og tekst Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg, skriftligt arbejde (valgfri opgave (essay, litt. Artikel, kronik) ud fra Døden kører Audi) Side 15 af 18

16 Titel 23 Postmoderne genreeksperimenter Adolphsen, Peter: Madeleine eller lille trist roman (2000) Adolpsen, Peter: 1 mio historier (2007) Oliver Stone: Natural born killers (1994), anslag Jean-Pierre Jeunet: Amelie fra Montmartre (2001), anslag Rodriguez/Miller/Tarantino: Sin City (2005), anslag 3 blokke Det postmoderne overskridelse af litterære og filmiske genrekonventioner og hvilke konsekvenser det har for læserens forventninger paratekst og tekst tilbageblik til 1.g om sprog og konstruktion (Peter Adolpsens 1 mio historier) Kobling til Døden kører Audi som et postmoderne genreeksperiment i romanform Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg, Side 16 af 18

17 Titel 24 Modernistiske strømninger (litterært område) Kernestof Nyrealisme/det folkelige gennembrud: Jeppe Åkjær: Hvem sidder der bag skærmen(1906) og Martin Andersen Nexø: af Pelle Erobreren ( ): uddrag af Den store kamp ( del 3) fra Kanon i Dansk bd. II (2005), s , malerier af Brendekilde og L.A.Ring, Futurisme: Marinetti: Futurismens manifest (1909), Bønnelycke, Emil: Gaden (1917), elevoplæg om futuristiske malerier Ekspressionisme: Rud Broby: Bordelpige dræber ufødt og Lystmord (1922) + forsvarstale Socialrealisme, kulturradikalisme og surrealisme: Sven Møller Kristensen: Sangen om Larsen (1935), Hans Scherfig: Dansk sommer (1932), gustaf munch-petersen: Og gud talte (1933), elevoplæg om surrealistiske malerier Heretica/eksistentialisme: Martin A.Hansen: Roden (1955) 60er modernisme/konfrontationsmodernisme: Klaus Rifbjerg: Nultime (1960) og At være eller ikke være en hest (2006!), Peter Seeberg: Patienten (1962) 80 er modernisme: Strunge: starten af Nigger 1 (1982) Minimalisme: Helle Helle: Tilflyttere (2000) Andresen & Paldam: Mellemkrigstiden, Systime, 2006, s (tiden før 1.vk, herunder futurismen), s (ekspressionisme og Tom Kristensen) s Hansen, Jørn Ørum et al.: Nyromantik og socialrealisme, Systime, 1990 s om kulturradikalisme, surrealisme og socialrealisme Fibiger & Lütken: Litteraturens Veje;, 1.udg., 1996, Gads Forlag, s (Heretica), samt leksikonopslagene fra L.V. om ekspressionismen og modernismen Om Martin A.Hansen: Om minimalisme: https://www.ucc.dk/public/dokumenter/cfu/fagene/dansk/minimalisme.pdf 13 blokke Modernistiske strømninger fællestræk og forskelle Modernismens særtræk i dansk litteratur Kulturelle, samfundsmæssige og historiske perspektiver på modernismen Litteraturhistorisk udvikling fra romantikken over det moderne gennembrud til modernismen og postmodernismen Klasseundervisning/elevbaseret undervisning/oplæg/billedanalyse Side 17 af 18

18 Titel 25 Repetition og rester Grundtvig: Er lyset for de lærde blot (1839) Grimm, Brd.: Den lille Rødhætte Blixen, Karen: Ringen (1958) 3 blokke repetition koblinger ml. Forløb og perspektiveringsmuligheder Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg, Side 18 af 18

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2011 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.s/2.s/3.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august-juni, 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Mediefag C Michael Højer/Mi 1.meC2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen 2014-2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Dansk A Benny Rysz 14dana21 (e-learning

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Eksaminationsgrundlag i retorik Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. For at gå til eksamen skal du aflevere

Læs mere

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund Jan Horn Petersen Tekst - analyse Genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Jan Horn Petersen Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere

Side 1 af 14. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014. Roskilde Handelsskole

Side 1 af 14. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/juni 2014. Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Dansk A Neel Schucany

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Britta N. Villumsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 UCH Hhx

Læs mere

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin skoleår august 14 (dec./jan.) maj 15. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf enkeltfag

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Johannes Finskas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf(2) Dansk A-niveau Eskild

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj / juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF enkeltfag Fag Dansk A, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Nicklas Freisleben Lund (NFL), 1.

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Dansk A Nils Schrøder/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse HF-e (soc.syg-fagpakken) Fag og niveau Dansk A-niveau Lærer(e) Lisbet Michelsen (LMI) Hold dansk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommer 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Bodil Tvede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Helle Kallager (HKA) Hold Hfe-A (13-14) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer Hold Dansk A Anne Hjølund Hoffmann daaz5 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Thomas Thomsen (1g) og Line Sterum Greibe (2g) 2d Oversigt over gennemførte

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/2012 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Frøkiær Rb09hhxb1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Lotte Ødegaard

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere