Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Aug-juni Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium Stx Dansk A Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Hold 3.b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Introduktion og reality (medieforløb) [uge ] (EH) Initiallæsning (litterært forløb) [40-44] (EH) Basisskrivekursus [45-46] (EH) Sprog og konstruktion (sprogforløb) [uge 47-51] (EH) Sagaer [2-3 12] (EH) Historie-dansk kronologiforløb: Lange Linjer [3-6] (EH) Forløb om mundtlighed [uge 8-10] (EH) Titel 8 Dansk identitet og opgaveskrivning (tværfagligt dansk-historiforløb) [ ] (EH) Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Værklæsning 1: selvlæst værk (EH/MJ) Romantikken (litterært forløb epokalt nedslag) (MJ) Essays (sprogforløb) (MJ) Kommunikationsforløb: at forsvare og at undskylde (sprogforløb) (MJ) Værklæsning 2: Katrine Marie Guldagers København (litterært forløb) (EH) Blichers Sildig Opvaagnen (litterært forløb) (EH) Journalistik (medieforløb) (EH) Værklæsning 3: Selvlæst værk en krimi (EH) Krimien og det gode plot (litterært forløb) (EH) Argumentation: AT-forløb (tværfagligt sprogforløb) (EH) Side 1 af 18

2 Titel 19 Det moderne gennembrud og impressionismen (litterært +sprogligt forløb + periodelæsning + AT) (EH) Titel 20 Titel 21 Titel 22 Titel 23 Titel 24 Titel 25 Litterær metode og værklæsning 4: Ibsens Dukkehjem (litterært) (EH) Dokumentaren i grænselandet: 3 instruktører (medieværk + medieforløb) (EH) Værklæsning 5: Døden kører Audi (EH) Postmoderne genreeksperimenter (litterært + medieforløb) (EH) Modernistiske strømninger (litterært forløb) (EH) Repetition og rester (EH) Side 2 af 18

3 Titel 1 Uge Introduktion og Reality Kernestof: Introduktion Spise med Price (filmklip - anslag): Tivertifald Kylling (2009) Peter Adolphsen: Madeleine eller lille trist roman (1998) Svend Åge Madsen: Skabt for hinanden (1995) Reality Lærerfremstillede ark ud fra: Jette Harboe og Gitte Horsbøl: Den iscenesatte virkelighed, Systime (2004) om dokumentarformer og reality s.(59-63, 71, 81-83). Hans-Oluf Schou og Mimi Olsen: Levende billeder, Systime, 2010, s (bølgemodellen) s Berettermodellen TV-Citater: Lars Engels: Historier fra en politistation - Pigen med minkpelsen, DR (Lars Engels, 2001 TV2: Operation X Narret til porno, (anslag+ klimaks) Afsnit af Paradise Hotel Introduktion til Robinson 2009: Robinsontræning iscenesættelse i iscenesættelse: 6 blokke Introduktion til danskfagets elementer (medie, sprog, litt.) og metode (analyse) Introduktion til dokumentariske grundformer som baggrund for Reality og realitygrundformer Introduktion til fakta og fiktionskoder Anslagsanalyse og basale filmiske virkemidler Analysere, vurdere ikke fiktive tekster Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede (tv, internet, avisartikler) Mål Eleverne bliver i stand til på baggrund af en analyse at tage kritisk stilling til reality-tv som genre og til de narrative og æstetiske elementer samt fakta- og fiktionskoder, som benyttes i realityshowet. Klasseundervisning, gruppearbejde, elevoplæg, skriftligt arbejde (reality anslagsanalyse) Side 3 af 18

4 Titel 2 (40-44) Initiallæsninger Fælles romanførstesider: Kehlmann, DBC Pierre, Kafka, Allende, Coupland, Hemingway, Dostijevskij, Camus, Süskind, Foer, Helgason Elevvalgt romanførsteside 4 blokke Tekstlæsning, tekstanalyse, metode, genre, notatteknik, analytiske begreber, fremlæggelse, sproglig opmærksomhed Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde (kreativ skrivning) Titel 3 Uge Basisskrivekursus Skriveopgaver: Skriv om skriftlig dansk i folkeskolen Beskriv et nyt realitykoncept bygget op om dødssynder m.m og skriv en redegørelse (Heerups syn på reality) Skriv 1 mio Adolphsenske historier Skriv en førsteside til en roman og analysér naboens førsteside Skriv et juledigt med 3 troper og 3 figurer 4 blokke Skriveprocessens faser: Idé, proces og produkt. Struktur, taksonomi, vægtning, sprog. Placeret som omlagt skriftligt arbejde i relation til de andre forløb og afleveringer. Klasseundervisning, gruppearbejde, indbyrdes elev-respons, omskrivning, Produkt: skriftlig aflevering Side 4 af 18

5 Titel 4 Uge Sprog og konstruktion Kernestof: Peter Adolphsen: : En million historier, (2007) Rasmus Nikolajsen: To dåser sat på samme hylde (2010) 6 blokke sprogiagttagelse, herunder grammatiske og stilistiske mønstre samt indblik i sprogets funktion og variation skriftlig formidling (herunder introduktion til diskussionen som skriftlig fremstillingsform) Peter Adolphsens særlige stil genrens og paratekstens funktion ifht. læseren (s forventning) Stilistikintroduktion (troper og figurer) Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde (creative writing: eleverne skriver selv 1 mio historier samt juledigt med 3 troper og 3 figurer) Titel 5 - Uge 2-3 Sagaer (litterært område) Tekster: Ravnkel Frøjsgodes saga kapitel 1-4 samt Litteraturens veje, afsnittet Sagaen som genre 2 blokke Sagagenren Tilbageblik til forløb om folkeviser og slægt-individ konflikter Par, gruppearbejde og klasseundervisning Side 5 af 18

6 Titel 6 Uge Historie-dansk forløb: Lange linjer (med forbrydelse og straf som tematisk rød tråd) Kernestof og undertitler: 1)Introduktion (periodisering) og Vikingetid-Middelalder: Torbens Datter 2) Middelalder+Reformation/Renæssance: Dies Irae (førref. salme), Luther: Nu fryde sig hver kristen mand (1523) 3) Barok: Kingos Keed af verden, kjer af Himlen (1681) 4) Oplysningstid: af Holbergs Niels Klim: Riget Mardak (1741) 5) Biedermeierromantik: Chr. Winthers Flugten til Amerika (1835) 6) Det moderne gennembrud: Amalie Skram: af Constance Ring (kap. 11) (1885) Supplerende stof: Elev- og lærerfremstillet Litt.historisk oversigt Litteraturens veje, s (om det moderne gennembrud) 7 blokke Overbliksdannende indblik i og forståelse for individ/samfundsudviklingen som den udtrykkes i litteraturen. Periodebegreb, litterære virkemidler. Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde, Titel 7 Uge 8,9,10 Forløb om mundtlighed Kernestof Eva Heltberg: Sproget i litteraturen (gyldendal 2007): s.96, (om retorik og forarbejdningsfaser) Lærerfremstillede ark om argumentation Christian Kock: En god figur fra Pia Kjærsgaards grundlovstale 2011 (på skrift) Helle Thornings 1.maj tale 2011 (på skrift og video) 3 blokke Retoriske grundbegreber, talegenrer og mundtlig fremstilling med henblik på samlede mundtlige fremstillinger. Stor grad af elevdeltagelse. Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser (taler) Side 6 af 18

7 Titel 8 Uge 12, 13, 14, 15, 17, 18 Dansk identitet (tværfagligt forløb med historie) Kernestof: Oehlenschlaeger: Der er et yndigt land (1819) H.C.A.: I Danmark er jeg født (1850) Natasja: I Danmark er jeg født (2007) Isam B: I Danmark er jeg født (2007) (tekst + video) Dansk Folkepartis valgvideo Jeg er Danmark (2011) H.C.A: Hist hvor vejen slår en bugt (1829) B.S. Ingemann: Fred hviler over land og by (1823) B.S. Ingemann: Nu titte til hinanden (1837) Zacharias Topelius: Verden er så stor så stor Fritz Andersen: I skovens dybe stille Ro (1864) Baggrundsstof om perioden: Litteraturens veje om Nationalromantik og Biedermeier 8 blokke Den danske nationale selvforståelse i 1800tallet med fokus på Nationalromantik og Biedermeier Fædrelandssange og børnesange Grundtvig Nutidens nationale selvforståelse Linjer til dansk-historie forløbet, herunder Biedermeier og Chr. Winthers Flugten til Amerika Udarbejdning af større skriftlige opgaver ex. og øvelser Klasseundervisning, gruppearbejde, elevoplæg, individuelt skriftligt arbejde: dansk-historie opgaven Titel 9 Uge 32, 33, Værklæsning 1 (selvlæst værk) Præsentation af selvlæst valgfrit værk 2 blokke Fokus på den mundtlige fremstilling (bygger videre på tidligere forløb om mundtlighed) Individuelle oplæg og klasserespons Side 7 af 18

8 Titel 10 Litteraturhistorisk nedslag: Romantikken Den romantiske længsel (Universalromantik og nyplatonisme): Oehlenschläger: Guldhornene (1802) Poul Reumert læser Guldhornene Staffeldt: Indvielsen (1804) Jostein Gaarder (1991): Af Sofies Verden (s (Hulelignelsen)) Biedermeier: Chr. Winther: Henrik og Else (1828) Romantisme: H.C. Andersen: Skyggen (1847) Emil Aarestrup: Paa Sneen (1838) Noteark om psykoanalytisk fortolkning af tekster Litteraturens Veje: (elevoplæg) Uddrag af Fra Runer til Graffiti s Perspektivering: Pretty Woman (1990) Gnags En underlig fisk og Hindbærland (1985) Skriftlig aflevering: Michael Strunge Det kommende (1978). Eleverne skal argumentere for, at livssynet i digtet er romantisk og kunne genkende og identificere romantiske træk i digtet. 9 blokke Forløbet bygger videre på forløbet om dansk identitet, hvor der allerede er introduceret til begreberne national romantik og biedermeier. Forløbet har til hensigt at give fordybelse i en litterær periode med fokus på de romantiske nøglebegreber: ny-platonisme, universalromantik, nationalromantik, monisme, romantisme, panteisme, det romantiske geni, og dobbeltgængermotivet. Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde. Retur til forside Side 8 af 18

9 Titel 11 Forløb om essays Knud Sørensen: Om kaffe (1988) fra: Thorkild Borup: At skrivetænke. Essays i undervisningen, Klaus Rifbjerg: Glæden ved vin, Bidrag i essay-antologien Glæden ved, 1993 Studentereksamensbesvarelse af essayopgave Udleveret ark med definition af essaygenren Thorkildborup.dk Karen Thygesen: Fra essay til klumme, Munksgaard, 1998, s blokke Introduktion til essaygenren Analyse af essays med fokus på de sproglige og kompositoriske karakteristika Essay-genren i forhold til de to angre genrer i skriftlig dansk (fokus på genrebevidsthed den litterære artikel og kronik) Forløbet munder ud i, at eleverne selv skriver et essay. Individuelt skrivearbejde, klasseundervisning Side 9 af 18

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 12 Kommunikationsforløb: At forsvare og at undskylde Forsvarstalen: Nicklas Bendtner: Undskyld, åbent brev til Bendtners danske og engelske fans og familie, Ekstra Bladet, d , hentet fra remierleague/article ece Bjarne Riis apologi d={b451a147-77f f0d5cbb0eb88} Marianne Færch: Niarns fucking apologi, Retorik Magasinet nr. 61, sep S. 4-7 Ted Kennedy s Chappaquiddick Address to the People of Massachusetts, Undskyldningsretorik: Chris Brown apologizes for beating Rihanna, hentet fra Anders Fogh Rasmussen: Tale i Mindeluden d , hentet fra (skrift) Foghs historiske undskyldning fejlede, Videnskab.dk, Hele verden i parterapi, Information, Bertel Haarders undskyldningsbrev til journalist Kristian Sloth: B4232A87F617/ /Brev.pdf Lærerudarbejdet powerpoint med udgangspunkt i Retorikkens Aktualitet ( ), 2009 fokuspunkte r Væsentligst e arbejdsform er 10 blokke Kommunikationsanalyse (fokus på sproglige kneb, metafor, antitese, allitteration) At kende forskel på en forsvarstale (apologi) og en undskyldning. Sproglig opmærksomhed Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde. Eleverne skriver deres egen apologi med udgangspunkt i Ware og Linkugels teorier om en reformativ og transformativ strategi. Skriftlig aflevering: Skriv med udgangspunkt i din viden om forsvarstalen og undskyldningens karakteristika en retorisk analyse af Bertel Haarders brev til journalist Kristian Sloth. Side 10 af 18

11 Titel 13 Værklæsning 2: Guldagers København (2004) Værkanalyse (af novellesamling) 6 blokke Værklæsning med fokus på sammenhænge mellem novellerne i samlingen Guldagers særlige karakteristika Læsning og skrivning: både kreativ skrivning samt skriftlig analyse Sproglig og stilistisk opmærksomhed Tematisk perspektivering: sammenligning med filmen Crash (Haggis, 2004) Perspektivering til (enkelte noveller i) Kilimanjaro og Nu er vi så her Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, gruppeoplæg, individuelt skriftligt arbejde Titel 14 Blichers Sildig Opvaagnen Steen Steensen Blicher: Sildig Opvaagnen (1828) 4 blokke fokus på fortællerens rolle Fortælletekniske begreber Litteraturhistoriske linjer tilbage til romantikken og frem mod det moderne gennembrud Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, gruppeoplæg, individuelle skriveøvelser, fortælletekniktest Side 11 af 18

12 Titel 15 Journalistik Tekster/kernestof Primær litteratur: Flensburg & Klarskov: Gymnasielærere dumper ny aftale in Politiken, 13.april 2013 Henrik Larsen: Østrigsk zoologs lolitadukker afslørede homosexbarriere hos spidssnudede frøer in Politiken, 13.april Morten Sabroe: Ondskabens nat in Information, 22/ Hunter S.Thompson: Frygt og lede i Las Vegas, 1971, s filmanslag (Gilliam, 1998) Sekundær litt. Mikkel Hvid: Journalistik som i Ringenes Herre, Prent, april 2004 Mikkel Hvid: Fiktion, fakta og fortælling, Center for journalistisk efteruddannelse Mikkel Hvid: Fortællende journalistik analyseelementer liste fra: Fascinerende fortælling, 2002 Klaus Rød Frederiksen: Journalistiske grundbegreber nyhedsjournalistik 2010 EMU avisnet: opslag om Reportage + 2 reportageex hentet 8/ FRA: tid=16becb4443aabcdac12570a0004a9ea1 7 blokke fokuspu nkter Karakteristika ved tradtionel og fortællende journalistik (+gonzo) Reportagegenren herunder også fotoreportage Forholdet mellem journalistik og litteratur Kobling til essaygenren Væsentli gste arbejdsf ormer Skriveøvelser i gruppe, individuelt skriftligt arbejde (essay på baggrund af reportage + kronik om journalistikkens rolle) Side 12 af 18

13 Titel 16 Værklæsning 3: selvlæst værk en krimi Mundtlig fremstilling af selvlæste værker 2 blokke mundtlig fremstilling centrale form- og indholdsmæssige træk ved værket Individuelt oplæg Titel 17 Krimien og det gode plot Agger, Gunhild: Mord til tiden P1 Faglitteratur, 22.april 2013: Andersen, Frank Egholm: Krimien kan det hele for tiden forord fra Den danske krimi - Nedslag i den danske krimi gennem de sidste 50 år, 2010 Madsen, Svend Åge: Dr. Zakæus venstre hånd fra Pigen i cementblanderen, 2013 Liversage, Toni: Femikrimi hvad er det? Information, 16.dec Blog om Peter Brooks Reading for the plot hentet 20/ fra: 4 blokke Induktiv metode: at finde frem til krimiers fællestræk i form og indhold ud fra elevernes selvlæste værker Litterær teori, herunder især narrative strukturer, fabula og suzhet, suspense, endreading (readling for the plot), krimigenrer (særligt femikrimi + den historiske krimi) Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Titel 18 AT-forløb: Argumentation Hvorslev, Bent: Det religiøse i det offentlige rum, kronik i JP, 14.aug Lærerfremstillede ark + div. øvelser 3 blokke * argumentation, herunder Toulmins model stilistiske virkemidler appelformer de fem forarbejdningsfaser mundtlig fremstilling AT-mål Klasseundervisning, gruppe- og pararbejde, individuelle oplæg (tale) som afsluttende produkt, klasserespons Side 13 af 18

14 Titel 19 Det moderne gennembrud (litterært område, periodelæsning + AT) Georg Brandes: af Indledning til Emigrantlitteraturen (1871) fra Kanon i Dansk II (2005) Henrik Pontoppidan: Under Aaget (1885) + første kapitel af Lykke-Peer (1898) (s.5-12 i Gyldendals Tranebogsudgave, 1984) Herman Bang: Den sidste balkjole I.P.Jacobsen: af Marie Grubbe (1.kap.) (1876) Amalie Skram: af Constance Ring (1885) (kap 10 midt + kap 11) Om kritisk realisme, naturalisme, impressionisme: opslag om naturalisme og impressionisme samt kritisk realisme i Litteraturens veje (2009) + Om sædelighedsfejden: Lærerfremstillede ark om sædelighedsfejden ud fra Litter%C3%A6re_perioder/S%C3%A6delighedsfejden 6 blokke Periodelæsning (når koblet med næste værklæsning) Værklæsning Naturalisme, kritisk realisme og impressionisme Fortælleforhold og synsvinkler Sædelighedsfejden Tilbageblik til da-hi forløb i 1.g med Amalie Skram uddrag Billedanalyse og impressionistisk maleteknik Impressionistisk skrivestil Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, quiz gæt fløjene i fiktive anmeldelser af Constance Ring, Københavnertur med besøg på Klunkehjemmet, Arbejdermuseet samt Statens Museum for Kunst Titel 20 Litterær metode og værklæsning 4: Ibsens Et Dukkehjem Ibsen, Henrik: Et dukkehjem (1879) Jensen, Henrik Borg: Danskfagets metoder, L&R, 2013, afsnit om analysemetoder. Det naturalistiske drama hentet 21/ fra: 6 blokke værklæsning litterære analysemetoder: Strukturalistisk, nykritisk, biografisk, socialhistorisk, feministisk og læserorienteret læsestrategi Perspektivering til samtiden - Det moderne gennembrud Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg Side 14 af 18

15 Titel 21 Dokumentaren i grænselandet 3 instruktører Tekster: Bjørnlund, Freya: Michael Noer: jeg instruerer med ørerne in EKKO 18.dec Jensen, Kristian Ditlev: En mand af folket? in EKKO 24, september 2004 Molberg, Erik: Jeg er en af dem der tror at sandheden er min in EKKO august 2005 Olsen & Schou: Levende Billeder, Systime (2007), om Fakta og fiktion (s.57-59) + jegdokumentar (s.88-89) + Lærerfremstillede oversigter over dokumentarformer Film: Michael Moore: Fahrenheit 9/11 (2003) Michael Noer: De vilde hjerter (2008) Max Kestner: Rejsen på ophavet (2004) 9 blokke Kernestof karakteristika ved blandingsformer mellem fakta og fiktion herunder blandingsgenrerne jeg-dokumentar instruktørernes særlige kendetegn og metoder samlet medieværkanalyse Målsætning: Den gennemgående problemstilling i forløbet er forholdet mellem virkeligheden og den medierede fremstilling af den. Eleverne opøves i at genkende fiktions- og faktakoder og lærer at vurdere graden af iscenesættelsen i dokumentarerne. Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg ud fra shot-to-shot analyse Titel 22 Uge Værklæsning 5: Døden kører Audi social eller magisk realisme? Tekster: Foss, Kristian Bang: Døden kører Audi (2013) Hassan, Yahya: Barndom, Rullestolen, Dagfunktion, Utopi, 100 meters radius fra Yahya Hassan digte (2013) Karen Blixen: En skibsdrengs fortælling (1942) 3 blokke Værklæsning m.fokus på genre (social) Realisme vs. magisk realisme Genrens betydning for perspektiveringens muligheder: tematisk perspektivering til aktuel velfærdsstatsdebat m.afsæt i Yahya Hassan + genremæssig perspektivering til magisk realisme (Blixens En skibsdrengs fortælling ) Paratekst og tekst Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg, skriftligt arbejde (valgfri opgave (essay, litt. Artikel, kronik) ud fra Døden kører Audi) Side 15 af 18

16 Titel 23 Postmoderne genreeksperimenter Adolphsen, Peter: Madeleine eller lille trist roman (2000) Adolpsen, Peter: 1 mio historier (2007) Oliver Stone: Natural born killers (1994), anslag Jean-Pierre Jeunet: Amelie fra Montmartre (2001), anslag Rodriguez/Miller/Tarantino: Sin City (2005), anslag 3 blokke Det postmoderne overskridelse af litterære og filmiske genrekonventioner og hvilke konsekvenser det har for læserens forventninger paratekst og tekst tilbageblik til 1.g om sprog og konstruktion (Peter Adolpsens 1 mio historier) Kobling til Døden kører Audi som et postmoderne genreeksperiment i romanform Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg, Side 16 af 18

17 Titel 24 Modernistiske strømninger (litterært område) Kernestof Nyrealisme/det folkelige gennembrud: Jeppe Åkjær: Hvem sidder der bag skærmen(1906) og Martin Andersen Nexø: af Pelle Erobreren ( ): uddrag af Den store kamp ( del 3) fra Kanon i Dansk bd. II (2005), s , malerier af Brendekilde og L.A.Ring, Futurisme: Marinetti: Futurismens manifest (1909), Bønnelycke, Emil: Gaden (1917), elevoplæg om futuristiske malerier Ekspressionisme: Rud Broby: Bordelpige dræber ufødt og Lystmord (1922) + forsvarstale Socialrealisme, kulturradikalisme og surrealisme: Sven Møller Kristensen: Sangen om Larsen (1935), Hans Scherfig: Dansk sommer (1932), gustaf munch-petersen: Og gud talte (1933), elevoplæg om surrealistiske malerier Heretica/eksistentialisme: Martin A.Hansen: Roden (1955) 60er modernisme/konfrontationsmodernisme: Klaus Rifbjerg: Nultime (1960) og At være eller ikke være en hest (2006!), Peter Seeberg: Patienten (1962) 80 er modernisme: Strunge: starten af Nigger 1 (1982) Minimalisme: Helle Helle: Tilflyttere (2000) Andresen & Paldam: Mellemkrigstiden, Systime, 2006, s (tiden før 1.vk, herunder futurismen), s (ekspressionisme og Tom Kristensen) s Hansen, Jørn Ørum et al.: Nyromantik og socialrealisme, Systime, 1990 s om kulturradikalisme, surrealisme og socialrealisme Fibiger & Lütken: Litteraturens Veje;, 1.udg., 1996, Gads Forlag, s (Heretica), samt leksikonopslagene fra L.V. om ekspressionismen og modernismen Om Martin A.Hansen: Om minimalisme: https://www.ucc.dk/public/dokumenter/cfu/fagene/dansk/minimalisme.pdf 13 blokke Modernistiske strømninger fællestræk og forskelle Modernismens særtræk i dansk litteratur Kulturelle, samfundsmæssige og historiske perspektiver på modernismen Litteraturhistorisk udvikling fra romantikken over det moderne gennembrud til modernismen og postmodernismen Klasseundervisning/elevbaseret undervisning/oplæg/billedanalyse Side 17 af 18

18 Titel 25 Repetition og rester Grundtvig: Er lyset for de lærde blot (1839) Grimm, Brd.: Den lille Rødhætte Blixen, Karen: Ringen (1958) 3 blokke repetition koblinger ml. Forløb og perspektiveringsmuligheder Klasse-, par-gruppearbejde, elevoplæg, Side 18 af 18

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen

Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen Dansk / historieopgaven Af gymnasiebibliotekar Susanne Rose Nielsen Dansk /historieopgaven (DH opgaven) er den første større skriftlige opgave i gymnasiet og på hf. Denne folder vil guide dig igennem opgaveprocessen

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Indholdsfortegnelse: Læsning på hvert klassetrin....3 Læsning i børnehaveklassen..3 Læsning i 1. - 2. klasse 4 Læsning i 3. - 6. klasse 5 Læsning

Læs mere