Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015"

Transkript

1 Sankt Knud Lavard Kirke Forår 2015

2 1 Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke Ansvarshavende redaktør: P. Marcos Romero Redaktør: Marta Castrillón Deadline næste nummer: 1.Maj 2015 Leder fra sognepræsten Lad os ønske hverandre Kristi Fred!!!! Den 24 januar blev vores praktikant Gilberto viet diakon i Skt. Ansgars Domkirke. Både på selve dagen og søndagen efter, kunne vi nyde en festlig Højmesse sammen med familie og venner fra Italien, det var et stor og dejlig oplevelse. Menigheden modtog Gilbertos gæster på den varmeste måde og det vil jeg takke hele menigheden for. Som sædvanlig gør I jeres sognepræst stolt af hans menighed!!!! Nu, hvor vi har en diakon, er der nogle dele af messen, der bliver lidt mere synlige fordi det ikke er præstens stemme, men diakonens stemme, der bliver hørt. Efter formaningen om at give hinanden Kristi fred, står i den katolske messebog følgende: og alle giver, efter stedets skik, over for hinanden udtryk for fred, fællesskab og næstekærlighed. Det er vigtigt for os at forstå, at det vi først og fremmest er kaldet til, er at give. Netop det er vidunderligt, fordi når vi giver er der pludseligt nogle, der bliver modtager. At give fredshilsen er at muliggøre at den person, der står lige ved siden af os, modtager Kristi fred. Kristus er fredens kilde, derfor modtager vi Kristus selv igennem vore medsøstre/ brødre. Fredshilsnen under messen er et synligt tegn på en realitet, som dannes under selve messen: fred, fælleskab og næstekærlighed. Det er det tidspunkt, hvor vi på en måde bliver tvunget til at se, at vi ikke sidder alene i kirken, at vi ikke er anonyme Katolikker, der kommer for at opfylde søndagens pligt, men at vi er en menighed, der ser på hinanden. En menighed der har øjenkontakt med hinanden, der kan se de andres behov. Der er meget normalt, at man er lidt bange, når det handler om at give. Vi fornemmer, at vi mister noget, men med fredshilsnen er ikke sådan, fordi når man giver den, opdager man pludseligt, at man samtidig får den. Det er Kristi kraft, der åbenbares i det Kristne fælleskab. Så lad os ikke være bange for at give os selv!!!! Lad diakonens ord vække lysten i os til at give freden, til at elske, til at tilgive. Alt det betyder at give fred, lad os spørge os selv om vi gøre det, og lad os gøre det, hvis ikke. Lad os selv være Kristi fred, der gives videre. Jeg ønsker alle jer en velsignet Faste og Påsketid. P. Marcos

3 2 Diakonisering Af Gilberto Vinciguerra Gud velsigne jer alle og give jer det, som jeres hjerte ønsker. Forsæt med at bede for mig! Mange hilsner. Gilberto Kære Menighed, jeg er Gud meget taknemlig for Hans uendelige kærlighed! Jeg takker Ham for Hans trofasthed mod mig. Det var en rigtig dejlig fest, vi havde den 24. januar i Sankt Ansgars Domkirke og dagen efter i vores menighed. Jeg takker jer alle for jeres bøn, for jeres støtte, både i det åndelige og i det praktiske. Jeg takker p. Marcos for al hans støtte i det daglige. Det var også dejligt, at min familie kunne bo i præstegården og være tæt på mig i dette vigtige skridt i mit liv. Biskop Czeslaw Kozon, P. Marcos og Diakon Gilberto Vinciguerra Jeg takker især alle dem, som har bedt og stadig beder for mig og mit kald, både i kirken og derhjemme. Men jeg takker også mange gange alle dem, som har forberedt, også i det skjulte, den fantastiske fest vi havde i vores menighed den 25. januar, hvor I modtog mig som diakon. Min familie var virkeligt så begejstrede over jer alle, at de næsten ikke ville rejse tilbage. Jeg takker til sidst for jeres gave, nemlig de fire stolaer til alle de liturgiske farve, som jeg kan bruge både nu som diakon og i fremtiden som præst.

4 3 Fasten Af Susan Bjerregaard Nielsen Fasten handler om, faste, bønner, bodsgørelse og velgørenhed. Faste skal i denne sammenhæng ses som en generel afholdenhed, hvilket uddybes herunder. Dagene bliver længere, men fastetiden kan også føles lang, fordi vi bliver bedt om at frasige os forskellige ting og være afholdende i 40 hverdage; fire 4 samt 6 uger (mandag lørdag) fra Askeonsdag til Påskesøndag. På Askeonsdag markerer vi starten på fasten ved at modtage korsets tegn i aske på vores pande som et tegn på ydmyghed, omvendelse og søge retning mod Gud. Via faste, bønner, bodsgørelse og velgørenhed, vender vi vort fokus mod Gud og renser og styrker vores spirituelle sind. De 40 dage symboliserer de 40 dage og 40 nætter, hvor Jesus fastede og bad medens han var alene i ørkenen, og med et stærkt sind overvandt han djævelens fristelser. Faste Pointen med faste er ikke at straffe os selv, men at rense os selv. Faste skal forstås i et meget bredt perspektiv end blot at undlade fødeindtagelse. Det er ikke sundt at undlade fødeindtagelse i 40 dage. Det er farligt for helbredet, da der frigøres en række toksiner, og disse kan give hovedpine og andre symptomer, der gør os utilpas. I stedet må vi prøve at leve fasten i et bredere perspektiv og undlade og afholde os fra de ting, der forhindrer os i at komme tæt på Gud. For eksempel er vi i vores kultur ofte hurtige til at dømme og kritisere vores medmennesker for deres handlinger og ofte i en barsk tone. Måske kunne vi i stedet minde os selv om, at det ikke er op til os at dømme andre menneskers handlinger. Når vi ikke er fordømmende overfor andre mennesker, er det meget lettere at udvise næstekærlighed. Dog kan vi ikke tale om Fasten uden at det berører vores mad. Det danske bispedømme beder os om at efterleve Askeonsdag og Langfredag som fastedage, d.v.s. hvor vi kun spiser et helt måltid, vi underlader at spise kød, og alle øvrige måltider skal holdes på et minimum. I de øvrige dage i Fasten kan vi tilpasse forskellige fasteregimer, f.eks. kan man afholde sig fra at spise i dagstimerne, man kan nøjes med kun at spise sund kost (primært grøntsager) og man kan afholde sig fra alkohol, slik og chokolade samt andre overflødige fødevarer.

5 4 På denne måde kan vi faste således, at vi får tilstrækkelig med energi og næringsstoffer gennem maden, så vi ikke bliver utilpas, men istedet bliver vi renset på en glædelig måde, medens vi mindes Jesus Kristus, der fastede i 40 dage i ørkenen. Bønner Under Fasten bliver vi også bedt om at bruge tid på fordybelse i vores tro gennem bønner. Det danske Bispedømme beder os om at gøre en ekstra indsats for at komme i kirke hver søndag, og beder os om at undgå aktiviteter og planer, der kan forhindre os i at komme i kirke. At bede er en af de mest effektive måder at tømme tankerne for daglige bekymringer og skabe plads til Gud for at høre Ham tale til os. Bønner hjælper os til at fokusere på Gud s budskab til os, og det er et hvilested fra daglige distraktioner. Vores moderne liv er fuld af distraktioner; praktiske ting, der skal gøres, administrative ting, der skal ordnes og et overflod af information gennem alle de medier vi omgiver os med, fra vi vågner til vi går i seng. Ofte er Søndagsmessen kun et lille tidsrum, hvor vi kan lægge alle disse distraktioner væk, og i samværet med andre lytte til Gud, medens vi besøger Ham i Hans hus, kirken. Under Fasten, kunne vi bruge lidt ekstra tid udover den tid vi allerede bruger sammen med Gud hvor vi lægger distraktionerne væk og beder til Gud. Bed til Ham, værdsæt Ham, mærk glæden ved at kende Ham, og være taknemmelig for alle de gaver, vi har modtaget fra Ham. Bevar et åbent sind og lad Ham tale til dig; lad Ham fortælle dig hvordan, du kan tjene Ham, og gå så ud og tjen Ham med glæde. Nogen vil måske sige Jeg har kun denne ene time om ugen Søndagsmessen hvor jeg kan bede. Jeg giver denne time hver uge til Gud. Et svar kunne være Det er en sag for dig og dine prio-

6 5 riteringer. Hvis du kan give Gud en time om ugen, så er det den time, du giver Ham. Men husk på, at det er Ham der har skabt dig og givet dig alt, hvad du har. Han er altid med dig, Han er klar til dig 24-7, når som helst du måtte være klar til at høre Ham i bøn. I Fasten kunne man måske afholde sig fra at bruge nær så meget tid på (sociale) medier og i stedet dedikere denne tid til bøn. Bodsgørelse Når vi bruger tid sammen med Gud i bøn, lærer vi Ham bedre at kende og vi lærer også os selv bedre at kende. Derfor er tiden i bøn med Gud også en tid til overvejelser, reflektioner og selvransagelse. Vi bliver opfordret til at ransage vores samvittighed, gå til bekendelse og angre med en ydmygt sind og et angerfuldt hjerte. Det danske Bispedømme minder os om, at alle fredage er bodsdage, men især under Fasten, bør vi gøre ekstra for at leve efter dette ved at praktisere en passende form for bod eller forsoning (f.eks. afstå fra at spise kød, alkohol eller anden føde/drikke samt fornøjelser). Vi bør også skrifte vores (alvorlige) synder og bede om tilgivelse under modtagelse af dette sakramente. Som forberedelse til skrifte, ransager vi vores samvittighed og gør os vore synder bevist. Efter sakramentet kan vi føle glæden ved at vide, at Gud elsker os som vi er. Han elsker os betingelsesløst og Han tilgiver os, når vi angrer og ændrer vores adfærd. Velgørenhed En måde at ændre vores adfærd mod det bedre, er at fokusere mere på at give til andre mennesker. At give, medfører glæde i os selv og frigører os fra bekymringerne omkring vores egne behov. Man kan give materielt eller ved monetære bidrag, men det er mindst lige så vigtigt at give vores tid, vores energi og vores kærlighed. Moder Therese sagde Det handler ikke om hvor meget vi giver, men om hvor meget kærlighed vi lægger i det at give. Det danske Bispedømme opfordrer os til generelt at hjælpe nødstedte, og mere specifikt at vi giver et bidrag ved Caritas Danmark s Fasteaktion. Udover dette, kunne vi fokusere på at give af vores venlighed, empati og medfølelse til de mennesker, der har det svært. Må Gud velsigne dig og give dig styrke til at praktisere disse discipliner i Fasten Via faste, bønner, bodsgørelse og velgørenhed, vender vi vort fokus mod Gud og renser og styrker vores spirituelle sind

7 6 Caritas fasteaktion Vi har en meget gavmild menighed i Skt. Knud Lavard, og det er jeg, som Caritas repræsentant, selvfølgelig rigtig glad for. Julekollekten gav virkelig et flot resultat, og vi kan være stolte over de mange cykler vor kirke har finansieret til landbrugsinstruktører i Uganda. Stort tak! Årets fasteaktionen går også til Afrika. Denne gang er det Niger, det gælder. Et af verdens fattigste lande, overvejende muslimsk og afhængig af regnen, som ikke kommer. Som sædvanlig er kvinderne hårdt ramt. Særlig, hvis de af en eller anden grund er socialt udsatte. Derfor åbnede Caritas Niger i 2004 et uddannelsescenter for dem i hovedstaden Niamay. Her får de socialt udsatte piger og kvinder uddannelse og adgang til lønnet arbejde under et undervisningsforløb. Skolen varer 11 måneder, hvoraf 8 måneder på skolebænken og derefter 3 måneder i praktik. På centret bliver kvinderne uddannet som kokke, barneplejersker eller som husarbejdere. Der tilbydes også kurser i f.eks. hygiejne og ernæring. Centret er unikt: Der findes ingen lignede tilbud til socialt udsatte kvinder i Niger. Centret har nu eksisteret i ti år. 90% af de kvinder, der har fået en uddannelse på centret, har fået et arbejde. Centret mangler dog penge til især under visningsmaterialer. Pengene fra årets fasteindsamling går derfor til at købe køkkenudstyr såsom køleskabe, frysere, gaskomfur og saftpressere. Da vi desværre er klar over, at der sikkert vil komme nogle naturkatastrofer i verden, hvor vor hjælp er nødvendig, går nogle af pengene også til Caritas katastrofefond, for at vi fortsat kan yde akut nødhjælp. Husk også at aflevere Jeres gamle briller enten til mig eller direkte til Caritas. Niger er et af de lande, hvor der er særlig brug for briller pga. megen sand i luften, som ødelægger øjnene. Også solbriller er velkomne. I ønskes en fredfyldt fastetid og dejlig påske Tuulikki Albeck Caritas repræsentant Betaling kan ske med - SMS Caritas kr. pr. gang - med mobilepay med dankort på nettet - og endelig ved at aflevere pengene til kollekten på palmesøndag.

8 7 Exodus: Gods and kings Af Tatiana Ramírez-Quilodrán Anmeldelse: Exodus: Gods and kings Jeg husker som barn,at chilensk tv hvert år til Påske viste filmen De ti bud (1956) med Charlton Helston, og derfor var det meget interessant for mig at se den nye version af denne klassiske historie. Fotogrammer af den klassiske version Exodus: Gods and Kings, af Ridley Scott, er historien fra Biblens Anden Mosesbog. Den er en episk historie som fortæller om en frihedskamp, om hvordan Moses befrier israelitterne fra slaveriet og følger dem ud af Ægypten. En virkelig betydningsfuld historie, som instruktoren har lavet med flotte 3D effekter, god musik og et godt manuskript, og har udgivet en intens og underholdende film, på trods af de to og en halv time varighed. Man keder sig ikke i biografen, og oplevelsen er positiv overraskende og spændende. Filmen følger ret godt handlingen, som blevet præsenterer i den original version af 1956, men der er en stor forskel om de ægyptiske plager, som er rigtig godt lavet i 3D og som føles næsten som realistiske naturfænomener. Lige pludseligt, var som om krokodiller, frøer, bylder, fluer og græshopper, bl.a., var til stede i salen. Spektakulære animationer! Scott havde en anderledes fortolkning af hvordan Moses kommunikerer med Gud. Instruktøren besluttede sig for at lade Gud talen igennem en dreng, nogle gange meget vred, hvis ord rejser vigtige etiske og filosofiske spørgsmål til Moses. Man skal også nævne de gode skuespillerpræstationer. Christian Bale spiller en intenst og troværdigt Moses, og på samme måde spiller også Joel Edgerton, som den brutal hersker Ramses, der er en mand, der vil gøre alt for at give sin søn den kærlighed, han aldrig selv følte, han fik.

9 8 Fotogrammer af den nye version Det må være svært at lave en remake af så stor en klassisk film som De 10 bud, men man kan roligt sige at denne er en vellykket film, flot filmatiseret, med flotte scener og troværdigt skuespil, som helt klart er værd at se.

10 9 Vitaminer til parforholdet VITAMINER TIL PARFORHOLDET Tag på PREP-kursus og få nye perspektiver på jeres samliv og redskaber til god kommunikation. PREP-kurset er baseret på over 30 års forskning i parforhold. Det er et forebyggende undervisningstilbud ikke parterapi. PREP er derfor ikke kun for par i krise, men for alle par, der gerne vil have et bedre samliv med mere glæde og færre konflikter. Kurset veksler mellem oplæg og private parsamtaler - ingen par skal fortælle de andre om deres forhold. KØBENHAVN Hvor: Kollegievej, Ordrup Hvornår: Lørdag 11/4 kl samt mandage 20/4, 27/4 og 4/5 kl Tilmelding: Senest 31. marts til Pris: 1000 kr. inkl. materialer og forplejning. Caritas Danmark ÅRHUS Hvor: Ryesgade, Århus Hvornår: Weekenden maj. Fredag kl , lørdag kl , søndag kl Lørdag aften er der tid til at gå ud og spise en god middag med din partner. Tilmeldingsfrist: Senest 30. april til Pris: 1000 kr. inkl. materialer og forplejning (ekskl. middag lørdag og overnatning) Læs mere på Alle par oplever udfordringer i deres liv sammen nogle står overfor større vanskeligheder, andre oplever småkonflikter og for andre igen kører hverdagen, uden at man får taget pulsen på parforholdet. Uanset ens situation som par er det vigtigt at investere tid i hinanden og det fælles samliv både for at løse problemer, men ikke mindst for at forebygge, at de opstår i fremtiden! I april og maj holder Caritas Danmark et såkaldt PREP-kursus, der giver konkrete redskaber til at få en god hverdag sammen. PREP-kurset er et tilbud til par, der gerne vil have færre konflikter og mere glæde i deres fælles liv. Kurset er forebyggende og derfor målrettet alle par - ikke kun par i krise. Det er undervisning ikke parterapi. Kurset bygger på over 30 års forskning i det gode samliv. Konkret består kurset af undervisningsoplæg og private parsamtaler, så ingen par skal fortælle om deres forhold i plenum. PREP-kurset er en mulighed for at give parforholdet en vitaminindsprøjtning! Kurset vil også være en gave til eventuelle børn! Læs mere om kurset på eller kontakt caritas på eller

11 Fastelavn i Danmark 10 Af Wikipedia Ordet fastelavn stammer fra det plattyske Fastelovend eller Fastnacht, der betyder aftenen før fasten. Karneval, carne vale, betyder på latin farvel til kødet. Fastelavn hænger sammen med den faste, der fulgte efter. Det har været en udbredt folketro, at en by kunne slippe for pest, hvis en sort kat blev slået ihjel. Derfor har katte levet livet farligt i hele Europa ved fastelavn. Den skulle i tønden, fordi den var månens listige, hellige dyr, der så skulle ofres inden lysere tider. Franskmændene smed levende katte ind i sankthansbålet, mens tyskerne smed dem i det bål, de brændte ved påsketid. Eller også kastedes de ud fra et kirketårn. I Danmark kom de i en tønde indtil den blev slået i stykker og børnene kunne prygle katten ihjel med kæppe og kviste. Tøndeslagningen stammer fra gamle dødsritualer: potter blev knust, for at den døde ikke skulle gå igen. Nu er det skik at den person, der slår bunden ud af tønden, bliver kronet som dronning. Den person, som slår det sidste bræt ned, bliver kronet som konge. I år fejrede vi Fastelavn med børn og unge i Skt. Knud Lavard den 15. februar. Tusind tak til alle der var med: fest arrangører (dem, der bl.a. tilberedte og lavede tønder) og dem der slog på tønden. Det var en dejlig fest og alle så ud til at hygge sig. Vi glæder os til mange oplevelser og grin i fremtiden!

12 11 Når de unge siger JA Første kommunion og Firmelse Daniel (11 år): Jeg tog 1. kommunion sidste år og det var sjovt at være til undervisningen så jeg vil anbefale at andre børn også at tage 1. kommunion. Det er også meget hyggeligt til kirkekaffe, der kan man lære folk at kende og have det hyggeligt. En del af 1.kommunions undervisninggruppe Firmelses sakramente er fuldendelsen af dåbens nåde. Ved firmelsen knyttes de døbte mere fuldkomment til hele Kirken og beriges med kraft fra Helligånden. Ved firmelsen modtager den døbte missionen til at udbrede troen i ord, og gerning som Kristi sande vidner. Firmelsen er en religiøs handling, som går ud på, at de unge ved overgangen til voksenalderen får bekræftet det løfte om tilhørsforhold til kristendommen, som fadderne aflagde på deres vegne, da de var små, og under velsignelsen modtager det unge Helligånden som gave. Firmelsen indebærer en personlig beslutning og betyder en bekræftelse af sin tro og sin aktiv deltagelse i kirkelige fælleskab. Hver unge skal selv at tage stilling til, om de ønsker sig dette sakramente. Derfor er det et særligt program de unge katolikker følger søndag efter søndag, som forberedelse til denne beslutning og for at være klar til at modtage sakramentet.

13 Hvad siger vores unge nogle uger før deres firmelse? Musik i Kirken 12 Martina (15 år): Firmelse betyder for mig at jeg bekræfter min tro, for det første, og for det andet, at jeg bliver voksen eller i hvert fald mere moden. Jeg har lært mere om katolicisme og hvordan skiller sig ad protestantisme Maria (14 år): Det betyder ret meget for mig fordi vi er katolikker og firmelsen er et af de 7 sakramenter, så der er noget vi skal opfylde. At være her til undervisning styrker fordi man er med andre, som er på vores alder, og man lærer meget her om Gud og den katolske tro Sangen hjælper at forbinde mennesket med Gud S. Agustin sagde: Den der synger beder to gange. Vi takker God for vores kor og hans tjeneste for at forbinde os med Gud. Maria (13 år): Jeg synes at være her med de andre har været meget spændende og jeg har lært rigtig meget. Jeg glæder mig til den følelse man han inden i når man bliver firmet Anna-Katrina (14 år): For mig betyder at jeg bekræfter min tro i den katolske kirke og Gud bekræfter mig som en del af Sine børn og menighed. Jeg har lært virkelige meget mere om min tro end jeg vidste før og om hvordan kirken danner sin mening om forskellige emner og jeg føler mig klar til at bekræfte mig selv som katolik Danske Messe kor - mødes kl hver søndag. - Koordinator: Gilberto Vinciguerra English Church Choir - you are invited to come up to the organ before Mass and speak to Thomas Hoyer. (also available at phone: or

14 13 Kalender April 2/4 Kl. 17:00 Skærtorsdag Kl. 18:00 Fælles spisning 3/4 Kl. 15:00 Langfredag Dansk Kl 17:00 Liturgical Service 4/4 Kl. 11:00 Mad velsignelse 4/4 Kl. 21:30 Påskenat 5/4 Kl. 10:00 Påskedag Familiemesse 6/4 Kl. 10:00 Anden Påskedags Messe 7/4 Kl. 18:00 Bibelaften 11/4 Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag (Fælles kaffe Kl. 9:30) 18/4 Kl. 10:00 Førstekommunion Generalprøve i Kirken. 19/4 Kl. 10:00 Første Kommunion Juni 2/6 Kl 19:30 Bibelaften 7/6 Kl. 10:00 Familiemesse 13/6 Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag (Fælles kaffe Kl. 9:30) 18/6 Økumenisk Kirkevandrig 27/6 Kl. 15:00 Vietnamesiske Messe Maj 3/5 Kl. 10:00 Familiemesse 5/5 Kl. 18:00 Bibelaften 9/5 Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag (Fælles kaffe Kl. 9:30) 14/5 Kl. 10:00 Kristi Himmelfart + Firmelse Kl. 13:00 Engelske Messe. 19/5 Kl. 18:00 Bibelaften 23/5 Kl. 15:00 Vietnamesiske Messe 23/5 Kl 17:00 Pinsevigilie 24/5 Kl. 10:00 Pinsedag 25/5 KL. 10:00 Anden Pinsedag 28/5 Kl 17:00 Jesus Kristus den evige Ypperstepræst Højmesse 31/5 Valfart til Åsebakken, ingen Messe i Skt. Knud Lavard Kirke Skolestart - eller overvejer I skoleskift? Ring til skoleleder Christa Bonde og lav en aftale om at se skolen. Skt. Knud Lavard Skole Toftebæksvej Lyngby Tlf

15 14 Kronikken: Dåb Grace Komong Odevbo Hope George Soni Odevbo Liv Stenby Kofod Dødsfald Joseph Holm Pedersen Ingrid Fahlenkam Bøvning Messetider: Tirsdag: Kl. 17:00 Onsdag: Kl. 18:00 (på engelsk) Fredag: Kl. 15:30: Rosenkrans Kl. 16:00: Sakramental tilbedelse Kl. 17:00: Messe Lørdag: Kl. 16:30: Rosenkrans Kl. 17:00: Messe. Søndag: Kl. 10:00: Højmesse Kl. 13:00: Engelske Messe TRANSFORMERVEJ 11 DK 2730 HERLEV TLF.: stenbytryk.dk

16 Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby Sognepræst P. Marcos Romero Bernus, Pastor Diakon Gilberto Vinciguerra, Diacon Menighedsråd Parish council Formand John-Erik Stig Hansen, (17-18) Chairman Næstformand Henrik Ledertoug, Vice chairman Arbejdsgrupper Commissions Bygge Tove Elisabeth Reiter, (eft. 19) Maintenance Katekese Eva Maria L. Hansen Religious education Liturgi Gilberto Vinciguerra, Liturgy Fest Dorte Linnemann, Social events Medier/sogneblad Marta Castrillón, Media/newsletter Økonomi/forvaltning Gerda Krarup, Finances/Administr. Andet Others Hjemmeside Michael Høier Clausen Homepage Firmelse John-Erik Stig Hansen, Confirmation Pastoralråd & DUK Eva Maria L. Hansen Diocesan council & Youth Club Sognekontor Marianne Hansen, Parish office Onsdage 10-12, (Wednesdays)

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Sankt Knud Lavard Kirke. December 2014

Sankt Knud Lavard Kirke. December 2014 Sankt Knud Lavard Kirke December 2014 1 Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke Ansvarshavende redaktør: P. Marcos Romero Redaktør: Marta Castrillón Deadline næste nummer: 1. Februar 2015 Kære menighed

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, Matt 3,13-17. 1. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, Matt 3,13-17. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 15. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, Matt 3,13-17. 1. tekstrække Salmer DDS 192: Hil dig, Frelser og Forsoner! DDS 520: Du, som freden mig

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Forord. Thomas Kristensen

Forord. Thomas Kristensen Forord Der blev stor opstandelse i Jerusalem, da Jesus opstod. Han var virkelig Kristus, Guds Søn! Disciplene glædede sig. Men alligevel var de bange og holdt sig inden døre. Hvordan skulle de dog få dette

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj

Jesu Hjerte Kirke. Kirkeblad. 2013, marts-maj Jesu Hjerte Kirke Kirkeblad 2013, marts-maj Hvorfor helligdage og skriftemål? Påbudte søn- og helligdage. Fra apostlenes dage har man fejret søndagen, Herrens Dag, som mindefest for Herrens lidelse, død

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477 1 22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl. 16.00. Salmer: 289/695/439/382/477 Åbningshilsen Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. Det er

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner / s.i fasten 8. marts 2015 Dom kl Luk 11.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner / s.i fasten 8. marts 2015 Dom kl Luk 11. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 747-336 - 448-292 / 69-208 - 217 3.s.i fasten 8. marts 2015 Dom kl.10.00 Luk 11.14-28 Vi er nu et godt stykke inde i den del af kirkeåret,

Læs mere

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014

Sankt Knuds Kirke. Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia og Assens April - august 2014 Menighedsrådvalg søndag d. 6. april Ved det afholdt menighedsrådsvalg, blev følgende valgt: Beth Veronica

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425.

2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425. 1 2.søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 15. januar 2017 kl. 10.00. Salmer: 362/gloria og 101/138/417//319/439/144/425 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Vi er

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Studie 7 Guds lov 42

Studie 7 Guds lov 42 Studie 7 Guds lov 42 Åbningshistorie I mit første år hjemmefra, inden jeg lærte at lave mad, lærte jeg at opvarme. Den gastronomiske kunnen, at opvarme, er langt den vigtigste at mestre for en sulten,

Læs mere

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 750, 396, 674 / 691, (477), 726 Sdr. Bjerge + Rude Plant kærlighed i vore sind, og pod os, Herre, i dig ind som dine nye grene. Amen Gud, giv mig styrke, så jeg ikke

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Det skal vi i eftermiddag møde gennem Jakobsbrevet, som er en af dagens tekster tre tekster. I har fået teksten udleveret af kirketjeneren.

Det skal vi i eftermiddag møde gennem Jakobsbrevet, som er en af dagens tekster tre tekster. I har fået teksten udleveret af kirketjeneren. 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 14. februar 2016 kl. 16.00. Prædikenskitse, stikordsagtig. Salmer: 624/45/439/336/634 Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere