Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Knud Lavard Kirke. Forår 2015"

Transkript

1 Sankt Knud Lavard Kirke Forår 2015

2 1 Sognebladet for Sankt Knud Lavard Kirke Ansvarshavende redaktør: P. Marcos Romero Redaktør: Marta Castrillón Deadline næste nummer: 1.Maj 2015 Leder fra sognepræsten Lad os ønske hverandre Kristi Fred!!!! Den 24 januar blev vores praktikant Gilberto viet diakon i Skt. Ansgars Domkirke. Både på selve dagen og søndagen efter, kunne vi nyde en festlig Højmesse sammen med familie og venner fra Italien, det var et stor og dejlig oplevelse. Menigheden modtog Gilbertos gæster på den varmeste måde og det vil jeg takke hele menigheden for. Som sædvanlig gør I jeres sognepræst stolt af hans menighed!!!! Nu, hvor vi har en diakon, er der nogle dele af messen, der bliver lidt mere synlige fordi det ikke er præstens stemme, men diakonens stemme, der bliver hørt. Efter formaningen om at give hinanden Kristi fred, står i den katolske messebog følgende: og alle giver, efter stedets skik, over for hinanden udtryk for fred, fællesskab og næstekærlighed. Det er vigtigt for os at forstå, at det vi først og fremmest er kaldet til, er at give. Netop det er vidunderligt, fordi når vi giver er der pludseligt nogle, der bliver modtager. At give fredshilsen er at muliggøre at den person, der står lige ved siden af os, modtager Kristi fred. Kristus er fredens kilde, derfor modtager vi Kristus selv igennem vore medsøstre/ brødre. Fredshilsnen under messen er et synligt tegn på en realitet, som dannes under selve messen: fred, fælleskab og næstekærlighed. Det er det tidspunkt, hvor vi på en måde bliver tvunget til at se, at vi ikke sidder alene i kirken, at vi ikke er anonyme Katolikker, der kommer for at opfylde søndagens pligt, men at vi er en menighed, der ser på hinanden. En menighed der har øjenkontakt med hinanden, der kan se de andres behov. Der er meget normalt, at man er lidt bange, når det handler om at give. Vi fornemmer, at vi mister noget, men med fredshilsnen er ikke sådan, fordi når man giver den, opdager man pludseligt, at man samtidig får den. Det er Kristi kraft, der åbenbares i det Kristne fælleskab. Så lad os ikke være bange for at give os selv!!!! Lad diakonens ord vække lysten i os til at give freden, til at elske, til at tilgive. Alt det betyder at give fred, lad os spørge os selv om vi gøre det, og lad os gøre det, hvis ikke. Lad os selv være Kristi fred, der gives videre. Jeg ønsker alle jer en velsignet Faste og Påsketid. P. Marcos

3 2 Diakonisering Af Gilberto Vinciguerra Gud velsigne jer alle og give jer det, som jeres hjerte ønsker. Forsæt med at bede for mig! Mange hilsner. Gilberto Kære Menighed, jeg er Gud meget taknemlig for Hans uendelige kærlighed! Jeg takker Ham for Hans trofasthed mod mig. Det var en rigtig dejlig fest, vi havde den 24. januar i Sankt Ansgars Domkirke og dagen efter i vores menighed. Jeg takker jer alle for jeres bøn, for jeres støtte, både i det åndelige og i det praktiske. Jeg takker p. Marcos for al hans støtte i det daglige. Det var også dejligt, at min familie kunne bo i præstegården og være tæt på mig i dette vigtige skridt i mit liv. Biskop Czeslaw Kozon, P. Marcos og Diakon Gilberto Vinciguerra Jeg takker især alle dem, som har bedt og stadig beder for mig og mit kald, både i kirken og derhjemme. Men jeg takker også mange gange alle dem, som har forberedt, også i det skjulte, den fantastiske fest vi havde i vores menighed den 25. januar, hvor I modtog mig som diakon. Min familie var virkeligt så begejstrede over jer alle, at de næsten ikke ville rejse tilbage. Jeg takker til sidst for jeres gave, nemlig de fire stolaer til alle de liturgiske farve, som jeg kan bruge både nu som diakon og i fremtiden som præst.

4 3 Fasten Af Susan Bjerregaard Nielsen Fasten handler om, faste, bønner, bodsgørelse og velgørenhed. Faste skal i denne sammenhæng ses som en generel afholdenhed, hvilket uddybes herunder. Dagene bliver længere, men fastetiden kan også føles lang, fordi vi bliver bedt om at frasige os forskellige ting og være afholdende i 40 hverdage; fire 4 samt 6 uger (mandag lørdag) fra Askeonsdag til Påskesøndag. På Askeonsdag markerer vi starten på fasten ved at modtage korsets tegn i aske på vores pande som et tegn på ydmyghed, omvendelse og søge retning mod Gud. Via faste, bønner, bodsgørelse og velgørenhed, vender vi vort fokus mod Gud og renser og styrker vores spirituelle sind. De 40 dage symboliserer de 40 dage og 40 nætter, hvor Jesus fastede og bad medens han var alene i ørkenen, og med et stærkt sind overvandt han djævelens fristelser. Faste Pointen med faste er ikke at straffe os selv, men at rense os selv. Faste skal forstås i et meget bredt perspektiv end blot at undlade fødeindtagelse. Det er ikke sundt at undlade fødeindtagelse i 40 dage. Det er farligt for helbredet, da der frigøres en række toksiner, og disse kan give hovedpine og andre symptomer, der gør os utilpas. I stedet må vi prøve at leve fasten i et bredere perspektiv og undlade og afholde os fra de ting, der forhindrer os i at komme tæt på Gud. For eksempel er vi i vores kultur ofte hurtige til at dømme og kritisere vores medmennesker for deres handlinger og ofte i en barsk tone. Måske kunne vi i stedet minde os selv om, at det ikke er op til os at dømme andre menneskers handlinger. Når vi ikke er fordømmende overfor andre mennesker, er det meget lettere at udvise næstekærlighed. Dog kan vi ikke tale om Fasten uden at det berører vores mad. Det danske bispedømme beder os om at efterleve Askeonsdag og Langfredag som fastedage, d.v.s. hvor vi kun spiser et helt måltid, vi underlader at spise kød, og alle øvrige måltider skal holdes på et minimum. I de øvrige dage i Fasten kan vi tilpasse forskellige fasteregimer, f.eks. kan man afholde sig fra at spise i dagstimerne, man kan nøjes med kun at spise sund kost (primært grøntsager) og man kan afholde sig fra alkohol, slik og chokolade samt andre overflødige fødevarer.

5 4 På denne måde kan vi faste således, at vi får tilstrækkelig med energi og næringsstoffer gennem maden, så vi ikke bliver utilpas, men istedet bliver vi renset på en glædelig måde, medens vi mindes Jesus Kristus, der fastede i 40 dage i ørkenen. Bønner Under Fasten bliver vi også bedt om at bruge tid på fordybelse i vores tro gennem bønner. Det danske Bispedømme beder os om at gøre en ekstra indsats for at komme i kirke hver søndag, og beder os om at undgå aktiviteter og planer, der kan forhindre os i at komme i kirke. At bede er en af de mest effektive måder at tømme tankerne for daglige bekymringer og skabe plads til Gud for at høre Ham tale til os. Bønner hjælper os til at fokusere på Gud s budskab til os, og det er et hvilested fra daglige distraktioner. Vores moderne liv er fuld af distraktioner; praktiske ting, der skal gøres, administrative ting, der skal ordnes og et overflod af information gennem alle de medier vi omgiver os med, fra vi vågner til vi går i seng. Ofte er Søndagsmessen kun et lille tidsrum, hvor vi kan lægge alle disse distraktioner væk, og i samværet med andre lytte til Gud, medens vi besøger Ham i Hans hus, kirken. Under Fasten, kunne vi bruge lidt ekstra tid udover den tid vi allerede bruger sammen med Gud hvor vi lægger distraktionerne væk og beder til Gud. Bed til Ham, værdsæt Ham, mærk glæden ved at kende Ham, og være taknemmelig for alle de gaver, vi har modtaget fra Ham. Bevar et åbent sind og lad Ham tale til dig; lad Ham fortælle dig hvordan, du kan tjene Ham, og gå så ud og tjen Ham med glæde. Nogen vil måske sige Jeg har kun denne ene time om ugen Søndagsmessen hvor jeg kan bede. Jeg giver denne time hver uge til Gud. Et svar kunne være Det er en sag for dig og dine prio-

6 5 riteringer. Hvis du kan give Gud en time om ugen, så er det den time, du giver Ham. Men husk på, at det er Ham der har skabt dig og givet dig alt, hvad du har. Han er altid med dig, Han er klar til dig 24-7, når som helst du måtte være klar til at høre Ham i bøn. I Fasten kunne man måske afholde sig fra at bruge nær så meget tid på (sociale) medier og i stedet dedikere denne tid til bøn. Bodsgørelse Når vi bruger tid sammen med Gud i bøn, lærer vi Ham bedre at kende og vi lærer også os selv bedre at kende. Derfor er tiden i bøn med Gud også en tid til overvejelser, reflektioner og selvransagelse. Vi bliver opfordret til at ransage vores samvittighed, gå til bekendelse og angre med en ydmygt sind og et angerfuldt hjerte. Det danske Bispedømme minder os om, at alle fredage er bodsdage, men især under Fasten, bør vi gøre ekstra for at leve efter dette ved at praktisere en passende form for bod eller forsoning (f.eks. afstå fra at spise kød, alkohol eller anden føde/drikke samt fornøjelser). Vi bør også skrifte vores (alvorlige) synder og bede om tilgivelse under modtagelse af dette sakramente. Som forberedelse til skrifte, ransager vi vores samvittighed og gør os vore synder bevist. Efter sakramentet kan vi føle glæden ved at vide, at Gud elsker os som vi er. Han elsker os betingelsesløst og Han tilgiver os, når vi angrer og ændrer vores adfærd. Velgørenhed En måde at ændre vores adfærd mod det bedre, er at fokusere mere på at give til andre mennesker. At give, medfører glæde i os selv og frigører os fra bekymringerne omkring vores egne behov. Man kan give materielt eller ved monetære bidrag, men det er mindst lige så vigtigt at give vores tid, vores energi og vores kærlighed. Moder Therese sagde Det handler ikke om hvor meget vi giver, men om hvor meget kærlighed vi lægger i det at give. Det danske Bispedømme opfordrer os til generelt at hjælpe nødstedte, og mere specifikt at vi giver et bidrag ved Caritas Danmark s Fasteaktion. Udover dette, kunne vi fokusere på at give af vores venlighed, empati og medfølelse til de mennesker, der har det svært. Må Gud velsigne dig og give dig styrke til at praktisere disse discipliner i Fasten Via faste, bønner, bodsgørelse og velgørenhed, vender vi vort fokus mod Gud og renser og styrker vores spirituelle sind

7 6 Caritas fasteaktion Vi har en meget gavmild menighed i Skt. Knud Lavard, og det er jeg, som Caritas repræsentant, selvfølgelig rigtig glad for. Julekollekten gav virkelig et flot resultat, og vi kan være stolte over de mange cykler vor kirke har finansieret til landbrugsinstruktører i Uganda. Stort tak! Årets fasteaktionen går også til Afrika. Denne gang er det Niger, det gælder. Et af verdens fattigste lande, overvejende muslimsk og afhængig af regnen, som ikke kommer. Som sædvanlig er kvinderne hårdt ramt. Særlig, hvis de af en eller anden grund er socialt udsatte. Derfor åbnede Caritas Niger i 2004 et uddannelsescenter for dem i hovedstaden Niamay. Her får de socialt udsatte piger og kvinder uddannelse og adgang til lønnet arbejde under et undervisningsforløb. Skolen varer 11 måneder, hvoraf 8 måneder på skolebænken og derefter 3 måneder i praktik. På centret bliver kvinderne uddannet som kokke, barneplejersker eller som husarbejdere. Der tilbydes også kurser i f.eks. hygiejne og ernæring. Centret er unikt: Der findes ingen lignede tilbud til socialt udsatte kvinder i Niger. Centret har nu eksisteret i ti år. 90% af de kvinder, der har fået en uddannelse på centret, har fået et arbejde. Centret mangler dog penge til især under visningsmaterialer. Pengene fra årets fasteindsamling går derfor til at købe køkkenudstyr såsom køleskabe, frysere, gaskomfur og saftpressere. Da vi desværre er klar over, at der sikkert vil komme nogle naturkatastrofer i verden, hvor vor hjælp er nødvendig, går nogle af pengene også til Caritas katastrofefond, for at vi fortsat kan yde akut nødhjælp. Husk også at aflevere Jeres gamle briller enten til mig eller direkte til Caritas. Niger er et af de lande, hvor der er særlig brug for briller pga. megen sand i luften, som ødelægger øjnene. Også solbriller er velkomne. I ønskes en fredfyldt fastetid og dejlig påske Tuulikki Albeck Caritas repræsentant Betaling kan ske med - SMS Caritas kr. pr. gang - med mobilepay med dankort på nettet - og endelig ved at aflevere pengene til kollekten på palmesøndag.

8 7 Exodus: Gods and kings Af Tatiana Ramírez-Quilodrán Anmeldelse: Exodus: Gods and kings Jeg husker som barn,at chilensk tv hvert år til Påske viste filmen De ti bud (1956) med Charlton Helston, og derfor var det meget interessant for mig at se den nye version af denne klassiske historie. Fotogrammer af den klassiske version Exodus: Gods and Kings, af Ridley Scott, er historien fra Biblens Anden Mosesbog. Den er en episk historie som fortæller om en frihedskamp, om hvordan Moses befrier israelitterne fra slaveriet og følger dem ud af Ægypten. En virkelig betydningsfuld historie, som instruktoren har lavet med flotte 3D effekter, god musik og et godt manuskript, og har udgivet en intens og underholdende film, på trods af de to og en halv time varighed. Man keder sig ikke i biografen, og oplevelsen er positiv overraskende og spændende. Filmen følger ret godt handlingen, som blevet præsenterer i den original version af 1956, men der er en stor forskel om de ægyptiske plager, som er rigtig godt lavet i 3D og som føles næsten som realistiske naturfænomener. Lige pludseligt, var som om krokodiller, frøer, bylder, fluer og græshopper, bl.a., var til stede i salen. Spektakulære animationer! Scott havde en anderledes fortolkning af hvordan Moses kommunikerer med Gud. Instruktøren besluttede sig for at lade Gud talen igennem en dreng, nogle gange meget vred, hvis ord rejser vigtige etiske og filosofiske spørgsmål til Moses. Man skal også nævne de gode skuespillerpræstationer. Christian Bale spiller en intenst og troværdigt Moses, og på samme måde spiller også Joel Edgerton, som den brutal hersker Ramses, der er en mand, der vil gøre alt for at give sin søn den kærlighed, han aldrig selv følte, han fik.

9 8 Fotogrammer af den nye version Det må være svært at lave en remake af så stor en klassisk film som De 10 bud, men man kan roligt sige at denne er en vellykket film, flot filmatiseret, med flotte scener og troværdigt skuespil, som helt klart er værd at se.

10 9 Vitaminer til parforholdet VITAMINER TIL PARFORHOLDET Tag på PREP-kursus og få nye perspektiver på jeres samliv og redskaber til god kommunikation. PREP-kurset er baseret på over 30 års forskning i parforhold. Det er et forebyggende undervisningstilbud ikke parterapi. PREP er derfor ikke kun for par i krise, men for alle par, der gerne vil have et bedre samliv med mere glæde og færre konflikter. Kurset veksler mellem oplæg og private parsamtaler - ingen par skal fortælle de andre om deres forhold. KØBENHAVN Hvor: Kollegievej, Ordrup Hvornår: Lørdag 11/4 kl samt mandage 20/4, 27/4 og 4/5 kl Tilmelding: Senest 31. marts til Pris: 1000 kr. inkl. materialer og forplejning. Caritas Danmark ÅRHUS Hvor: Ryesgade, Århus Hvornår: Weekenden maj. Fredag kl , lørdag kl , søndag kl Lørdag aften er der tid til at gå ud og spise en god middag med din partner. Tilmeldingsfrist: Senest 30. april til Pris: 1000 kr. inkl. materialer og forplejning (ekskl. middag lørdag og overnatning) Læs mere på Alle par oplever udfordringer i deres liv sammen nogle står overfor større vanskeligheder, andre oplever småkonflikter og for andre igen kører hverdagen, uden at man får taget pulsen på parforholdet. Uanset ens situation som par er det vigtigt at investere tid i hinanden og det fælles samliv både for at løse problemer, men ikke mindst for at forebygge, at de opstår i fremtiden! I april og maj holder Caritas Danmark et såkaldt PREP-kursus, der giver konkrete redskaber til at få en god hverdag sammen. PREP-kurset er et tilbud til par, der gerne vil have færre konflikter og mere glæde i deres fælles liv. Kurset er forebyggende og derfor målrettet alle par - ikke kun par i krise. Det er undervisning ikke parterapi. Kurset bygger på over 30 års forskning i det gode samliv. Konkret består kurset af undervisningsoplæg og private parsamtaler, så ingen par skal fortælle om deres forhold i plenum. PREP-kurset er en mulighed for at give parforholdet en vitaminindsprøjtning! Kurset vil også være en gave til eventuelle børn! Læs mere om kurset på eller kontakt caritas på eller

11 Fastelavn i Danmark 10 Af Wikipedia Ordet fastelavn stammer fra det plattyske Fastelovend eller Fastnacht, der betyder aftenen før fasten. Karneval, carne vale, betyder på latin farvel til kødet. Fastelavn hænger sammen med den faste, der fulgte efter. Det har været en udbredt folketro, at en by kunne slippe for pest, hvis en sort kat blev slået ihjel. Derfor har katte levet livet farligt i hele Europa ved fastelavn. Den skulle i tønden, fordi den var månens listige, hellige dyr, der så skulle ofres inden lysere tider. Franskmændene smed levende katte ind i sankthansbålet, mens tyskerne smed dem i det bål, de brændte ved påsketid. Eller også kastedes de ud fra et kirketårn. I Danmark kom de i en tønde indtil den blev slået i stykker og børnene kunne prygle katten ihjel med kæppe og kviste. Tøndeslagningen stammer fra gamle dødsritualer: potter blev knust, for at den døde ikke skulle gå igen. Nu er det skik at den person, der slår bunden ud af tønden, bliver kronet som dronning. Den person, som slår det sidste bræt ned, bliver kronet som konge. I år fejrede vi Fastelavn med børn og unge i Skt. Knud Lavard den 15. februar. Tusind tak til alle der var med: fest arrangører (dem, der bl.a. tilberedte og lavede tønder) og dem der slog på tønden. Det var en dejlig fest og alle så ud til at hygge sig. Vi glæder os til mange oplevelser og grin i fremtiden!

12 11 Når de unge siger JA Første kommunion og Firmelse Daniel (11 år): Jeg tog 1. kommunion sidste år og det var sjovt at være til undervisningen så jeg vil anbefale at andre børn også at tage 1. kommunion. Det er også meget hyggeligt til kirkekaffe, der kan man lære folk at kende og have det hyggeligt. En del af 1.kommunions undervisninggruppe Firmelses sakramente er fuldendelsen af dåbens nåde. Ved firmelsen knyttes de døbte mere fuldkomment til hele Kirken og beriges med kraft fra Helligånden. Ved firmelsen modtager den døbte missionen til at udbrede troen i ord, og gerning som Kristi sande vidner. Firmelsen er en religiøs handling, som går ud på, at de unge ved overgangen til voksenalderen får bekræftet det løfte om tilhørsforhold til kristendommen, som fadderne aflagde på deres vegne, da de var små, og under velsignelsen modtager det unge Helligånden som gave. Firmelsen indebærer en personlig beslutning og betyder en bekræftelse af sin tro og sin aktiv deltagelse i kirkelige fælleskab. Hver unge skal selv at tage stilling til, om de ønsker sig dette sakramente. Derfor er det et særligt program de unge katolikker følger søndag efter søndag, som forberedelse til denne beslutning og for at være klar til at modtage sakramentet.

13 Hvad siger vores unge nogle uger før deres firmelse? Musik i Kirken 12 Martina (15 år): Firmelse betyder for mig at jeg bekræfter min tro, for det første, og for det andet, at jeg bliver voksen eller i hvert fald mere moden. Jeg har lært mere om katolicisme og hvordan skiller sig ad protestantisme Maria (14 år): Det betyder ret meget for mig fordi vi er katolikker og firmelsen er et af de 7 sakramenter, så der er noget vi skal opfylde. At være her til undervisning styrker fordi man er med andre, som er på vores alder, og man lærer meget her om Gud og den katolske tro Sangen hjælper at forbinde mennesket med Gud S. Agustin sagde: Den der synger beder to gange. Vi takker God for vores kor og hans tjeneste for at forbinde os med Gud. Maria (13 år): Jeg synes at være her med de andre har været meget spændende og jeg har lært rigtig meget. Jeg glæder mig til den følelse man han inden i når man bliver firmet Anna-Katrina (14 år): For mig betyder at jeg bekræfter min tro i den katolske kirke og Gud bekræfter mig som en del af Sine børn og menighed. Jeg har lært virkelige meget mere om min tro end jeg vidste før og om hvordan kirken danner sin mening om forskellige emner og jeg føler mig klar til at bekræfte mig selv som katolik Danske Messe kor - mødes kl hver søndag. - Koordinator: Gilberto Vinciguerra English Church Choir - you are invited to come up to the organ before Mass and speak to Thomas Hoyer. (also available at phone: or

14 13 Kalender April 2/4 Kl. 17:00 Skærtorsdag Kl. 18:00 Fælles spisning 3/4 Kl. 15:00 Langfredag Dansk Kl 17:00 Liturgical Service 4/4 Kl. 11:00 Mad velsignelse 4/4 Kl. 21:30 Påskenat 5/4 Kl. 10:00 Påskedag Familiemesse 6/4 Kl. 10:00 Anden Påskedags Messe 7/4 Kl. 18:00 Bibelaften 11/4 Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag (Fælles kaffe Kl. 9:30) 18/4 Kl. 10:00 Førstekommunion Generalprøve i Kirken. 19/4 Kl. 10:00 Første Kommunion Juni 2/6 Kl 19:30 Bibelaften 7/6 Kl. 10:00 Familiemesse 13/6 Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag (Fælles kaffe Kl. 9:30) 18/6 Økumenisk Kirkevandrig 27/6 Kl. 15:00 Vietnamesiske Messe Maj 3/5 Kl. 10:00 Familiemesse 5/5 Kl. 18:00 Bibelaften 9/5 Kl. 10:00 Kirke rengøringsdag (Fælles kaffe Kl. 9:30) 14/5 Kl. 10:00 Kristi Himmelfart + Firmelse Kl. 13:00 Engelske Messe. 19/5 Kl. 18:00 Bibelaften 23/5 Kl. 15:00 Vietnamesiske Messe 23/5 Kl 17:00 Pinsevigilie 24/5 Kl. 10:00 Pinsedag 25/5 KL. 10:00 Anden Pinsedag 28/5 Kl 17:00 Jesus Kristus den evige Ypperstepræst Højmesse 31/5 Valfart til Åsebakken, ingen Messe i Skt. Knud Lavard Kirke Skolestart - eller overvejer I skoleskift? Ring til skoleleder Christa Bonde og lav en aftale om at se skolen. Skt. Knud Lavard Skole Toftebæksvej Lyngby Tlf

15 14 Kronikken: Dåb Grace Komong Odevbo Hope George Soni Odevbo Liv Stenby Kofod Dødsfald Joseph Holm Pedersen Ingrid Fahlenkam Bøvning Messetider: Tirsdag: Kl. 17:00 Onsdag: Kl. 18:00 (på engelsk) Fredag: Kl. 15:30: Rosenkrans Kl. 16:00: Sakramental tilbedelse Kl. 17:00: Messe Lørdag: Kl. 16:30: Rosenkrans Kl. 17:00: Messe. Søndag: Kl. 10:00: Højmesse Kl. 13:00: Engelske Messe TRANSFORMERVEJ 11 DK 2730 HERLEV TLF.: stenbytryk.dk

16 Sankt Knud Lavard Kirke, Lyngbygårdsvej 1A, 2800 Lyngby Sognepræst P. Marcos Romero Bernus, Pastor Diakon Gilberto Vinciguerra, Diacon Menighedsråd Parish council Formand John-Erik Stig Hansen, (17-18) Chairman Næstformand Henrik Ledertoug, Vice chairman Arbejdsgrupper Commissions Bygge Tove Elisabeth Reiter, (eft. 19) Maintenance Katekese Eva Maria L. Hansen Religious education Liturgi Gilberto Vinciguerra, Liturgy Fest Dorte Linnemann, Social events Medier/sogneblad Marta Castrillón, Media/newsletter Økonomi/forvaltning Gerda Krarup, Finances/Administr. Andet Others Hjemmeside Michael Høier Clausen Homepage Firmelse John-Erik Stig Hansen, Confirmation Pastoralråd & DUK Eva Maria L. Hansen Diocesan council & Youth Club Sognekontor Marianne Hansen, Parish office Onsdage 10-12, (Wednesdays)

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere