DTHS Laryngectomi og mundhuleopererede - Referat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTHS 2011 - Laryngectomi og mundhuleopererede - Referat."

Transkript

1 DTHS Laryngectomi og mundhuleopererede - Referat. Valg af arbejdsgruppe til næste år: Ellen Pedersen & Kirsten Nielsen Oplæg om Århus-modellen for konsulenter og diskussion v. Ib Jacobsen og Hannah Wibe Nielsen. Da den daværende konsulent i Region Midtjylland gik på pension, blev der tænkt nye tanker omkring konsulentordningen i Region Midtjylland. Der var overvejelser omkring fastansat vs. timelønnet konsulent. Som nyt forsøg blev der ansat 4 personer 2 mænd og 2 kvinder i forskellige aldre og med hhv. ventil- og vibratortale. De var på kursus for at sikre deres faglighed, og de underskrev tavshedspligt. Journalskrivning fra konsulenterne blev afskaffet. I stedet er det logopædernes ansvar at få skrevet det vigtige ind i journalen. De lønnes som vikarer og får kørselsgodtgørelse. Det daglige arbejde for konsulenterne er; 1) en ny klient henvises, 2) der foretages præoperativ samtale, 3) der opsamles til journal efter besøget, og 4) det efterfølgende besøg aftales. Efter udskrivelse er der planlagt 1 konsulentbesøg postoperativt, men flere besøg kan arrangeres, hvis der er behov for det. DLFL kan også finansiere yderligere konsulentbesøg. Der er udarbejdet en arbejdsfordeling, hvor der udspecificeres hvilke områder, der varetages af henholdsvis logopæd og konsulent. Forløbet blev evalueret efter 6 mdr. og efter 1 år. Landsforeningen deltog ved den sidste evaluering. Konsulenterne er glade for forløbet, og vil alle gerne fortsætte. Økonomien ved den nye model er ikke undersøgt, men det vurderes, at den er billigere end den tidligere ordning. Logopæderne vurderer, at der kun er en let øget arbejdsmængde. Oplæg til diskussion om det logopædiske arbejde med laryngectomerede. Ved Anne Bingen-jakobsen. Der opleves en udvikling, hvor færre klienter undervises i traditionel spiserørsstemme. Det pharyngoesophageale segment (PE-segmentet) er vigtigt at kigge på, når talen ikke flyder. PE-segmentet er muskelfibre fra den nedre del af svælget, og den øvre del af spiserøret. Den innerveres af 9. n. glossopharyngeus, 10 n. Vagus og 11. n accessorius, og styres af m. constrictor inferior og m.cricopharyngeus. Ofte ved lægerne ikke, hvad vi mener, når vi taler om PE-segmentet. PE-segmentet 1

2 undersøges ved en fiberskopi, fiberskopi med stroboskopi, videofluoroskopi (røngtenundersøgelse med kontrasstof), højhastighedsfilmning eller EMG. Det opleves, at der for ofte skiftes ventil uden tilpas grundig undersøgelse af forholdene omkring PE-segment. PE-segmentet kan opereres v. myotomi (muskelsnit), hvis PE-segmentet er for stramt/snævert. Desuden ses det ofte, at spiserøret dilateres ved dysfagi, samt at det påvirkes ved transplantation af tarm. Den præoperative samtale foretages på Rigshospitalet af logopæd fra CSV. Konsulenter informerer om forskellige talemuligheder (folder), tekniske hjælpemidler, konsulentordningen, patientforening og lokal klub. CSV-logopæden udleverer også talevibrator postoperativt. De laryngectomerede udskrives hurtigere pt., og det opleves, at der er manglende viden om rensning af ventilen, samt brug af sug og vibrator. Igangsætning af tale med ventil sker somme tider inden den første kontakt med ambulant logopæd, men ofte først her. Hvis stemmen ikke kommer; gentag rengøring af ventil, kontroller ventilens position (evt.læge), prøv igen efter nogle dage. Det foreslås at der udarbejdes et skriftligt materiale på landsplan, evt. tværfagligt med sygeplejersker. På RH samt i Århus og Ålborg isættes ventil ved primær operation, på Fyn ved sekundær operation. På RH må ventilen benyttes, når drikkeprøven er bestået. I Århus skal de vente 3-4 uger. Logopædisk udredning: Der findes Logopædisk udredning i forbindelse med total laryngectomi (vejledning mangler) på DTHS s hjemmeside. Desuden VHI-skema, ROM (Rehabilitation outcome measurement). Der mangler pt. en selvevalueringsdel til laryngectomerede. Indholdet af undervisningen: at indarbejde gode vaner, arbejde med tonus og respiration, lyd- og videooptagelser, arbejde med talevibrator som back-up, tilbud om traditionel spiserørsstemme, afprøvning af håndfri ventil, telefontræning. Der er pt. kun få patienter, som undervises i tradtionel spiserørsstemme. Det er et tålmodighedsarbejde. Der arbejdes med injektion / inhalation. /da/, at begrænse stomastøj, undgå uvaner, lyd- og videooptagelser. Der arbejdes med øvrig kommunikation; sms, mail, stemmeforstærker, generelle råd om kommunikation, parterapi. I forhold til begrænsninger for de laryngectomerede; råbe, lugte-/smagssans (polite yawning), puste, pudse næse, hoste, spise og tale, svømme/sejle (brusebad). Psykosociale forhold: samtale om forløbet, samtale med pårørende, undgå isolation, obs. på andre reaktioner (depression, vrede, frustration), kvinder og mænd = samme F 0. Der er muligvis nedgang i deltagerantallet til landskurset i Vingsted (pga. færre bevillinger). Der forsøges at 2

3 laves regionale kurser, samt små grupper i undervisningen. Det er meget forskelligt hvor lange forløbene er, ligesom det nogle steder i landet er muligt at holde sager åbne på lang sigt. [slides kan erhverves af deltagerne ved netværksdagen 11/11-11 ved at sende mail til Runde med fokus på standardprocedurer for udlevering af talevibratorer samt bevilling af hjælpemidler (særligt håndfri) i henhold til lovgivningen v. Inge Ernst Kølle. Der ønskes diskussion omkring de landsdækkende procedurer i forbindelse med udlevering af vibrator. Ålborg: Her udleveres vibrator pr. automatik. Alle lærer at bruge vibrator. De fleste lægger vibratoren fra sig, hvis ventilen fungerer. Her hjælper konsulenten med at ordne vibratorerne rundt omkring i hjemmet. Århus: Her udleveres ikke vibrator primært. Det vurderes individuelt, om der er behov for vibrator. Såfremt der ikke kan anvendes ventilstemme ordentligt, så introduceres vibratoren. Det er oplevet, at vibratorer ligger i skuffen og nogle gange ikke fungerer, når de findes frem. Københavns kommune: Der udleveres vibratorer efter drikkeprøven. Alle får vibrator med, da den efterfølgende undervisning varetages mere lokalt forskellige steder på Sjælland. Hovedstaden: Det opleves, at kommunerne ikke vil betale undervisning, da de allerede har bevilliget en vibrator via RH. Fyn: Der udleveres og undervises i vibrator til alle. Nogle har vibrator som back-up, mens de stadig har velfungerende ventilstemme. Her isættes ikke ventil ved primær-operation, så derfor er vibratoren det primære kommunikationsmiddel frem til isættelse af ventil. Horsens: Her indkøbes vibrator efter individuelt behov. Vejle: Her udlånes kommunale vibratorer, men samtidig kommer klienten med en vibrator, som allerede er udleveret på hospitalet. 3

4 Håndfri Ventil: Den håndfri ventil har været på markedet i mange år, men uden succes, pga. for dårlige plastre. Nu findes StabilBase plaster, som er en god forbedring. Endvidere findes serviet med silicone, som forbedrer plastrets binding. Provox har udviklet en checkliste for læger og talepædagoger for at finde frem til egnede patienter til håndfri ventil. Endvidere findes ansøgningsskema, hvor der kan fås håndfri ventil til afprøvning, som kan renses efter afprøvning. Det vurderes at, der findes ca aktive håndfri-brugere i Danmark pt. Nogle fortæller, at det er mere anstrengende at bruge den håndfri. Der skal være opmærksomhed på, at der ikke bruges for meget tryk. Der spørges til, om der er grund til ekstra bindende plastre ved manuel okklusion af stoma? S&W sender håndfri ventil direkte til den laryngectomerede, når den er bevilliget. Der stilles spørgsmålstegn til, hvorvidt dette er hensigtsmæssigt, da det enten er læge eller logopæd, der skal hjælpe ved ibrugtagen af håndfri ventil. Det er kommunen, der bevilliger den håndfri ventil, sagsbehandlere ved ofte ikke hvad det er, ligesom der er stor forskel på udarbejdningen af ansøgningerne. XtraBase (Stabilibase?) plaster: holder længere. Der skal skiftes membran i den håndfri ventil over tid. Kapitex s håndfri ventiler holder kun ½ år. Der er tre forskellige membraner, med forskellige farver, som hver især har forskellig modstand. Logopædisk genoptræningstilbud for mundhuleopererede: Der er igangsat et samarbejde mellem taleinstituttet og Aalborg sygehus syd: Man vil gerne bevise, at der er effekt af logopædisk intervention efter mundhuleoperation. Lægerne tog initiativet. Der blev udarbejdet en pjece forud for projektets påbegyndelse. Proceduren er at, denne pjece udleveres af sygehuset. Der foretages præoperativ samtale inden operationen, hvor der foretages stemmeoptagelse (vinden og solen). Der er 1. kontrol efter en måned i FonLog og her vurderes det, om der er behov for undervisning. Nogle heler dog så hurtigt op efter operationen, så undervisningen måske kan startes hurtigere. Det er vigtigt med hurtig intervention også ift. behandlingen af trismus. Herefter evt. undervisning. Der laves status ved undervisnings afslutning. Derefter kontrol 6 mdr. efter. Der laves funktionsprøver, optages oplæsning af vinden og solen, samt laves Quality of Life us. (på sygehuset). Status 1. november: 18 præoperative samtaler, 3 afsluttet ved 1. kontrol i FonLog, 7 skulle have 4

5 strålebehandling efter mundhuleoperationen, 5 afventer pt. taleundervisning pga. personlige ønsker eller igangværende strålebehandling. Der forventes flere mund- og halscancer pt. pga HPV-virus. Christel Lajer (md) har lavet phd omkring HPV virus og mundhulecancer. Det er fundet, at Voice Release giver god effekt! Case præsentation ved Jørgen Rose og Anne Bingen-jakobsen. Jørgen Rose: Cases om 65-årig mand og 46-årig kvinde. Anne Bingen-Jakobsen: Cases om yngre mand og 62-årig kvinde. Overvejelser omkring at inddrage de mundhuleopererede på Vingstedkurset ved Ib Jakobsen: Der har kun været 39 betalende deltagere på landskurset sidste år. Der er derfor ikke mulighed for at fortsætte kurset som tidligere. Det er besluttet at inddrage de mundhuleopererede. Der er holdt møde mellem de opererende kommunikationscentre, hvor Odense, Århus og Ålborg var repræsenteret. Det blev besluttet at forsøge at medtage de mundhuleopererede på kurset allerede i Dagene til kurset ændres fra mandag til fredag til torsdag til søndag. Tidspunktet for næste års kursus bliver torsdag den 28/6-12 kl. 14 til søndag den 1/7-12 kl. 12. Der opfordres til at alle logopæder informerer relevante kursister om kurset. Programmet kommer midt i januar. Orientering om netværk for patienter med hals- og mundhulekræft under Kræftens Bekæmpelse v. Bente Dalby. Netværket er startet i Drives nu af tidligere og nuværende kræftpatienter og holder til på Nørre Alle i Kbh. N. Der er et månedligt fastlagt møde. Der inviteres professionelle som foredragsholdere, og der arrangeres også aftener til fri snak. Der laves en folder, som sendes ud elektronisk, og kan fås, hvis man 5

6 skrives på mailing-liste. Netværket udførte en spørgeskemaundersøgelse i 2008 omkring følgevirkningerne efter kræft i hals eller mund. 75 skemaer kom retur. Undersøgelsen er publiceret i Clinical Health Promotion, june 2011 Volume I, Issue I. (www.clinhp.org). Netværket benyttes af læger og andet fagpersonale til at finde egnede til forskellige undersøgelser. Netværket er ikke en del af landsforeningen. /Referent: Mette Nygaard, Crs. 6

Lær at danne lyd efter total laryngectomi

Lær at danne lyd efter total laryngectomi Kommunikationscentret - Region Hovedstaden Lær at danne lyd efter total laryngectomi Denne pjece forsøger at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med bortoperation af struben.

Læs mere

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG 44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2007 45. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

50 ÅR NR. 2 April 2013 51. ÅRGANG

50 ÅR NR. 2 April 2013 51. ÅRGANG 50 ÅR NR. 2 April 2013 51. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2013 51. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL ved hjælp af tilskud

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG

DLHM. 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM 51 ÅR NR. 4 Oktober 2014 52. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 4 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

Læs mere

årsberetning 2010 PAtientKOntOret

årsberetning 2010 PAtientKOntOret årsberetning 2010 PATIENTKONTORET Indholdsfortegnelse Region Sjællands Patientkontor... 2 Patientkontorets arbejdsopgaver... 2 Året der gik kort fortalt.... 3 Henvendelser til Patientkontoret... 3 Henvisning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DL HM DL H M. Jubilæumsnumm

DL HM DL H M. Jubilæumsnumm 50 1965-2015 er Jubilæumsnumm 52 ÅR NR. 3 Juni 2015 53. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 3 2015 53. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals-

Læs mere

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen

Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Temagruppe Alkohol Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dato 29. oktober 2014 Referat af efterårsmøde i Alkoholtemagruppen Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C, tlf. 66141111

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SUNDHEDSKONSULENTERNE

SUNDHEDSKONSULENTERNE SUNDHEDSKONSULENTERNE ÅRSRAPPORT 2012 Center for Sundhed og Forebyggelse 0 1 Rygestop... 3 Rusmidler... 4 Kickstart et sundhedstilbud til børn i 4.-6. klasse... 5 Sommergymnastik... 6 Ung motionsven...

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Kommunal sagsbehandling 2009 Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Dokument tilrettet 25.04.2009 4795-09 /KP Eksempler: 1. Vedrørende ledsagerordning. Synshandicap...4 2. Vedrørende hjælpemidler.

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere