Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 1"

Transkript

1 ISSN Foreningen Danske Fysiurgiske Massører FDFM Generalforsamling 2010 Beretning fra Massageskolelederne Anmeldelse: Holistisk c enter og Gafé Gaya TEMA: RO OG NÆRVÆR Ro og nærvær i forhold til massage Mindfulness workshop Jubilæumsforedraget: Krop, kommunikation og bevidsthed Årgang 11 / Nr. 1 / august 2010 Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 1

2 INDHOLD Foreningens bestyrelse Irja Maria Johansson (formand) Sejrøgade 11, 5.sal, tv Århus C Mail: Flemming Jensen (Bilagskonsulent) Birkevej Hammel tlf mail: Dorte Mortensen (Sekretær) Oddervej 12 Søvind 8700 Horsens tlf mail: Sacha World (kasserer) Frederiksgade 2, 2.sal, h Århus C tlf / mail: Erik Mørkholt Jensen (suppleant) Havrevænget Vadum tlf Mail: Foreningens mail-adresse: NYT FRA BESTYRELSEN Formandsordet 3 Fra Sacha 3 Referat af generalforsamling 4-5 TEMA: RO OG NÆRVÆR Ro og nærvær i forhold til massage 6-7 Mindfulness workshop 13 Krop, kommunikation og bevidsthed 2 x referat af jubilæumsforedrag 9-12 Mit liv som massør 8 KURSUSKALENDER EFTERÅR 2010 Århus 14 Aalborg 15 FDFM Aktiviteter efterår MASSAGESKOLERNE Kirsten Mogensen, Aalborg 17 Jette Rix, Århus Anmeldelse: Holistisk Center og Café Gaya Dokumentation: Massage kan lindre kræft 22 2

3 Nyt fra Bestyrelsen Formandsord Af Irja Maria Johansson, formand for F.D.F.M. Vi er i midten af en dejlig sommer og FDFM er i midten af sit 10 års jubilæum, hvor vi indledte året med et jubilæumsforedrag og en generalforsamling på Aalborgskolen. Vi har foreløbig holdt 2 bestyrelsesmøder, samt de små løse, hvor vi bla. har diskuteret økonomi og en mindre prisstigning, som Sacha kommer nærmere ind på i bladet. I dette nummer har vi i anledning af jubilæet stillet Kirsten Mogensen, leder af Aalborgskolen og Jette Rix, leder af Århusskolen nogle spørgsmål om massage. Begge har gerne villet svare med spørgsmålene som udgangspunkt. Det er vi glade for at kunne bringe i dette nummer af Massør Nyt Vi har denne gang valgt et tema med overskriften Ro og nærvær, fordi vi synes, at det er nødvendigt, at sætte fokus på vigtigheden af at få skabt mere ro i al den hast Kære kolleger! Af Sacha World, kasserer for F.D.F.M. Sommer, sol og fuglesang. Livet er lettere i den lyse tid, mindre tøj, mere motion, bedre humør, skuldrene falder med mindst 5 centimeter og man griner mere. Vandet blinker og spejler så smukt den blå himmel og skyerne og så har vi ikke krig herhjemme. Men verden er via medierne, vores rejser og vores indvandrere blevet lille og når vores sønner, brødre, fædre og mænd og kærester er der ude, så er krigen jo indenfor murene alligevel og ens tanker kredser om alle dem der mister familiemedlemmer, hjem, ejendele, deres hele eksistensgrundlag og som må kæmpe for overlevelse og sundhed, både fysisk og psykisk på begge sider af fronten. Så føler man sig så privilligeret og forkælet og må tænke på sine medmennesker på den måde man nu bedst kan administrere det og med de resurser man nu har. Vi gør vores ved at massere m.m. og udøve hvad vi kan for andre mennesker, om ikke andet så give klienter en lille bid af paradis med vores hænder. Og så kan vores metier anvendes over hele verden på tværs af landegrænser, sprog og kulturelle forskelle, alder og køn, for hvor findes den krop eller det sind, som ikke gerne vil modtage kloge, gode og kærlige hænders behandlinger?! og i alt det jag, der præger vores tid med et tidspres, der kun ser ud til at øge. Der er en grund til at så mange mennesker ønsker at få massage og at så mange ønsker at kende dette fine håndværk som massageudøvelsen kan være. Jo flere informationer og jo flere krav med et inde - og udefrakommende pres, jo mere brug for rekreation og ro er der også. Det gælder for både modtager og giver af massagen. Vi håber i bestyrelsen, at vores medlemmer vil tage MassørNyt med ud til læsning i sommerlandet og ønsker alle en fortsat god sommer med lige netop den blanding af glade aktiviteter og velfortjente stunder med ro og fred, som hver især synes, at de har brug for. Vores forening har det godt og vi er ca. 260 medlemmer. Nogle går ud i løbet af året af forskellige årsager, nye ansættelses forhold, graviditet, sygdom, skader, flytninger osv, men så kommer der nye til og vi stiger langsomt i medlemstal og det er jo herligt. Men omkostningerne stiger også, så vi er nødt til at sætte vores kontingent op, for første gang i årevis. Ligeledes sætter vi forsikringsbeløbet op, da det stiger 4% hvert år fra Codans side og også certifikatet stiger lidt. I referatet fra generalforsamlingen på de næste sider kan I se de nye satser - håber I kan sluge disse forhøjelser, som bestyrelsen finder absolut nødvendige, desværre, men sådan er det jo i en liberal verden, hvor alting skal stige hele tiden. og profitspiralen gør at vi må halse af sted for at klare det hele. Bortset fra alle elendighederne, så har vi det jo trods alt godt og jeg ønsker jer alt godt med helsen, kærligheden og arbejdslivet. Lad os være positive og venlige og sige ja til livet, hinanden og de udfordringer som kommer. Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 3

4 Referat af generalforsamling februar 2010 på DFMS, Jernbanegade 23 i Aalborg Ref. Irja Maria Johansson Til stede: Bestyrelse: Formand/kvinde: Irja Maria Johansson, Århus Kasserer: Sacha World, Århus Sekretær: Dorte Mortensen, Horsens Suppleant: Erik Mørkholt Jensen, Vadum, samt Aalborgskolens leder: Kirsten Mogensen. Øvrige fremmødte: Inger Kirketerp Helle Brix Jan Dubgaard. Dagsorden: 1) Valg af dirigent og ref. 2) Formandens beretning. 3) Gennemgang af revideret regnskab. 4) Indkomne forslag. 5) Fremtidig virksomhed. 6) Vedtægtsændringer. 7) Fastsættelse af kontingent. 8) Valg af bestyrelse og suppleant. 9) Valg af bilagskonsulent. 10) Evt. Vi indledte jubilæumsåret med et stort tak til Kirsten Mogensen, der for 10 år siden hjalp os med at få FDFM i gang, så vi som medlemmer fik et fælles forum og kunne forsikre os i fællesskab. Ad. 1) Dirigent: Referent: Ad. 2) Dorte Mortensen. Irja Johansson sammen med Dorte Mortensen og Sacha World. Formanden takkede de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i foreningen. Bestyrelsen fejrede FDFM s 10 års jubilæum med et arrangement med Martin og Mai-Britt Schwab på Ålborg Skolen med emnet : Krop-Kommunikation-Bevidsthed. Vi i bestyrelsen er tilfredse med vores blad og har fået positive tilbagemeldinger fra adskillige medlemmer. Nogle medlemmer har dog efterlyst mere fagligt stof. Bestyrelsen er glade for samarbejdet med Huset i Århus, der trykker MassørNyt. Signe Thur, der laver layout af vores blad kender det indgående nu, og det er derfor en lettelse at samarbejde med de to instanser. Selvom omkostningsprisen stiger, prioriterer vi stadigvæk et flot blad 2 X årligt. Vores medlemstal ligger på omkring 250 medlemmer. Ca. 35 meldte sig ud i 2009, men 35 nye meldte sig ind. FDFMs hjemmeside har været en stor opgave for bestyrelsen, men nu er den sat i værk. Økonomien i foreningen hænger sammen, men der er sket en forøgelse af Codan afgiften i 2010 foruden den 4 ½ % stigning, der automatisk lægges på hvert år. Derfor må kontingentet med beklagelse sættes en tak op. Ad. 3) Flemming (bilagskonsulent ) og Sacha gennemgik regnskabet for 2009 et par dage før generalforsamlingen, da det tidsmæssigt ikke havde været muligt før. Derfor har bestyrelsen først regnskabet foran sig på generalforsamlingen. Foreningens sekretær Dorte Mortensen og Jan Dubgaard satte spørgsmåltegn ved det endelige fribeløb foreningen havde til rådighed i Det viste sig, at der var et muligt underskud i 2010 afhængig af nye medlemmers indmeldinger efter sommer- og vinterholdene. Det er Codan forsikringens stigning på årligt 4 1/2 % som der ikke har været taget højde for i regnskabet. Codan udgifterne var i 2009 på kr. mod de kr. i Den drastiske stigning skyldes at medlemsantallet er steget. 4

5 Generalforsamling 2010 For at finde div. besparelser fremover: Vi har valgt at melde os ud af Sundhedsfagbogen for at spare udgifterne på de 2000 kr. som det koster. Irja skal spørge på Huset, Århus, om de har en layout - elev el.lign. der kan lave layout på vores blad billigst muligt. Hun skal også spørge om pris på Huset vedr. sort/hvid bladindhold i stedet for farve m.m. Kirsten Mogensen foreslog, at vi spurgte kopicentret i Banegårdsgade, Århus hvad de skulle have for tryk af bladet. Vi er overgået fra ATZ net til FIMO net i forbindelse med oprettelsen af den nye hjemmeside. Hjemmesiden har Sacha bakset med og den er nu på skitseplan og i æteren. Aage og Sacha fortsætter arbejdet med den. Ad. 4) Ingen indkomne forslag. Ad. 5) Formanden sagde, at planerne med fremtidig virksomhed var, at tingene skulle køre roligt og godt som i år, så længe andre med flere og nye kræfter ikke ønsker at tage over. Økonomien skal være sund med et lille overskud og derfor må vi trimme div. udgifter i Foredraget til efteråret må muligvis udskydes til 2011 pga. økonomien. MassørNyt skal fortsat udkomme 2 x årligt, og der skal fortsat være god lydhørhed overfor medlemmernes forskellige indslag. Foreningen skal opfordre medlemmerne til at være aktive gennem MassørNyt. Der blev også nævnt et landsstævne i København til efteråret 2010, som vil stå i MassørNyt. Ad. 6) Vedtægtændringerne fra generalforsamlingen 2009 burde have stået i MassørNyt i dec. Det er en fejl, at dette ikke skete, men alle var enige om, at i stedet for en ekstraordinær generalforsamling vedr. dette kunne det udskydes til næste generalforsamling 2011, da det væsentlige er at Codan dækker forsikringen på disse områder. Det drejer sig om at få tilført: Massør - og Sportsterapeuter i vedtægterne. Ad 7) Vi blev efter mange overvejelser enige om en kontingentforhøjelse i 2011: Fra 392 kr i forsikring til: kr. Fra 250 kr. i medlemskontingent til kr. Dvs. fra 642 kr til ialt: kr. (en stigning på 68 kr.) AD. 8) Formand: Irja Maria Johansson ( Århus ) Suppleant: Erik Mørkholt Jensen ( Nordjylland ) Ad. 9) Bilagskonsulent Flemming Jensen Ad. 10) Jan Dupgaard vil være behjælpelig med ekstra opgaver i bestyrelsen. Bestyrelsen tager glad imod. Regnskab 2010: Indtægter: Kontingenter: (2009) (2010) ialt Codan: (2009) (2010) ialt Certifikater: ½ års gebyrer: Annoncer Indtægter i alt: Udgifter: Porto: Kontor: Codan: ATZ net + web: Trykning: Best. + Gen fors.: Tilbagebetalinger: Bankgebyrer: Abonnementer: Layout: Udgifter i alt: Resultat: Indtægter: Udgifter: Renteindtægt ialt På kontoen Banken siger Difference Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 5

6 Ro og nærvær i forhold til massage Af Irja Maria Johansson Vi ved alle, at det er vigtigt at møde klienterne med overskud og et roligt sind, men at det ikke altid er let at være fuldt til stede. Mange gøremål som stresser, mange følelser og tanker der trænger sig på, kan gøre det svært at være nærværende. Med dette indlæg ønsker jeg at videregive en metode til at hente ro, der virker for mig i forhold til massagerne. Måske får andre lyst til at skrive om hvad de gør, eller hvilke tanker de har om emnet ro og nærvær. Hvordan skaber man ro i en hektisk tid? Når man har et passende antal kunder i forhold til hvad ens sind og kræfter trives med, er vilkårene lette. Det er straks sværere hvis flere mennesker skal igennem ens hænder end hvad godt er, især hvis man er presset i sit øvrige liv. Det gælder i dette som i andre fag om, at passe godt på sig selv og lytte til hvad ens krop og psyke kan rumme. Som bekendt skal der være et passende forhold mellem ro og aktivitet, for at vi kan trives. Der er heldigvis kommet megen opmærksomhed på samspillet krop og psyke i de sidste årtier. Det er også blevet alment tilgængeligt at hente redskaber til skabelse af mere ro og fordybelse via meditation/mindfulness, hvilket jeg vil komme ind på her. Men der er mange andre måder at hente ro på f.eks. gennem naturen, kulturen og sporten. For mig kan det at give massage sammenlignes med en dans. Nogle gange går hvert trin under massagen op i en højere enhed og alting føles rigtigt og godt - andre gange bliver udfaldet middelmådigt, og så er der de massager der må tilskrives indlæringskontoen. De bedste massager jeg udfører er, når jeg er i god kontakt med mig selv. De værste når jeg har været i stress i forvejen. For at komme til stede før en massage, skærper jeg derfor min opmærksomhed INDEN kunden kommer. Meditation/mindfulness Meditation/mindfulness er en metode, der kan give mere ro og overskud i hverdagen, fordi man bla. opøver sanse - og fokuseringsevnen. Man fokuserer opmærksomt uden at lade sig fange ind af de sædvanlige bedømmelser/fordømmelser f.eks. i forhold til klienten og i forhold til sig selv. Det kræver øvelse at undlade værdidomme / gamle vaner og bevare kontakten med sig selv, men det er absolut umagen værd at beskæftige sig med gamle vaner - at få øje på dem, anerkende dem og tålmodigt skifte dem ud med nye, mere hensigtsmæssige vaner. Nye vaner, som gavner både èn selv og ens omgivelser. Vælger man at meditere og tage dèt nærvær, man opøver, med i sin hverdag - det er dèt mindfulness går ud på - er det godt at være klar over, at det er en proces over tid, man går i gang med. En god lærer er et absolut must i denne forbindelse. Undersøgelser har vist, at effekten af undervisning i meditation er nær nul, hvis underviseren ikke selv praktiserer meditation dagligt. Men lærer du at meditere af en kompetent underviser, får du et redskab, som er en uudtømmelig kilde til indre ro og glæde gennem hele livet. Jeg vil i det følgende beskrive en enkel metode, som jeg bruger for at hente ro lige før en massage og som umiddelbart kan anvendes af enhver uden forudgående undervisning. Måske kan du hente inspiration til selv at gå i gang og skabe din egen fremgangsmåde. At hente ro og komme til stede - én metode: Når al praktisk tilbehør til massagen er lagt frem og til rette, samler jeg min opmærksomhed og retter den indad - som regel siddende på en stol med skråpude. Jeg sidder i stilhed 5-15 minutter (med øvelse kan det gøres kortere!) Som det første giver jeg opmærksomhed til min siddeflade mod stolesædet. Jeg bliver her så længe, at jeg mærker tyngden fra kroppen forplante sig til hele siddefladen. Derefter skaber jeg en god følekontakt til begge mine fødder og mærker fodsålerne mod gulvet. Dernæst bruger jeg god tid på ryggens holdning, som jeg retter ind til den føles afspændt med et neutralt svaj i lænd og nakke - centreret i kroppens vertikale midtlinie/columna. Således siddende i 6

7 Tema: Ro og nærvær selve massagen, hvilket de fleste gør under et massageforløb på over ½ time, fokuserer jeg på mit åndedræt og får følekontakt til mine hænder igen; så opstår kontakten til nærværet. lodlinie mærker jeg hele kroppen fra top til tå - afspændt men samtidig vågen. Først da retter jeg en venlig opmærksomhed på åndedrættet/vejrtrækningen. Jeg registrerer det ind - og udadgående åndedræt og lader det langsomt passere gennem næsen. Jeg mærker bevægelserne fra åndedrættet forplante sig i kroppen. Det kan opleves som ren nydelse bare at trække vejret og gå på opdagelse og følge dets bevægelse i kroppen. Jeg har samtidigt en venlig kontakt til mit hjerte. Dette er en kropsmeditation med forankring/grounding og centrering. Kvaliteten af roen i denne enkle praksis bliver dybere jo flere gange man prøver. Man vander så at sige sit system ved at skabe følekontakt til sin krop og acceptere med nænsomhed hvordan det står til. Man kan også kalde det at være aktiv stille for en stund. Nogle gange fortsætter jeg den stille stund, den del der helst skal instrueres af en god lærer, men jeg fortsætter her for at give en fornemmelse af èn metode: stadig med en lille føling ved hjerte og åndedræt, giver jeg et slip ind i væren/ud i det tomme rum, hvor både tanke og følelsesliv må være der, men uden at man lader sig involvere i indholdet. Ind imellem slipper man måske helt fri af tanker og følelser, hvor sindet bliver tomt. Man kalder det også åbent nærvær. Denne enkelhed er hovedvejen i de fleste meditationsformer over hele jorden. Praktiserer man det hver dag, vil man med tiden mærke effekten af den. Når modtager kommer, har jeg således hentet ro og kan rette en mere centreret opmærksomhed mod netop dette menneskes behov. At skabe tryghed og tillid hos klienten er basis for, at han/hun kan give slip på tankerne om det ydre liv og rette opmærksomheden indefter, så at kroppen giver slip på dybere liggende spændingsmønstre. Mister jeg min opmærksomhed på det jeg laver under I mit arbejde som massør ønsker jeg at forfine min intuition, der viser mig i hvad retning jeg skal gå for at frigøre spændinger, så at livsstrømmen/ livsenergien/ Qi kan forløbe frit igen. De fleste spændinger opstår som bekendt ved fysiske eller psykiske chok og belastninger, der resulterer enten i overspændte muskler med ophobet stagneret energi eller det modsatte med underspændte/energitynde muskler. Er viljen under massagen for dominerende og hensigterne for faste og målfokuserede, lykkes frigørelsen sjældent tilfredsstillende. Jeg ser det som en vigtig del af arbejdet som behandler, at man jævnligt skaber kontakt med egne spændings - og strukturprocesser i krop og psyke. Man bliver bedre til at vejlede og formidle kvalitativ afspændthed, hvis man sørger for at udvikle sin personlighed. Ethvert menneske har sine egne individuelle forløb til frigørelse. Det vigtige er at være bevidst om at finde en farbar vej, der udvider og ikke sander til. I vores hektiske tid kan mindfulness/meditation være én af flere muligheder. For at skabe kontakt til en større ro og dermed opmærksomhed under massagerne, har Sacha og jeg været optaget af, at engagere foredragsholdere, der henledte opmærksomheden på en lytten indad i kroppen, som én af de første og væsentlige veje til ro, accept og skærpet lydhørhed. Vi havde f.eks. Pilates med Helle Torp 2008, Afsp. pædagog/psykomotorisk-terapeut Maria Mänty i 2008 og Mai-Britt Schwab tidl. rektor fra Afsp.pædagog skolen m.m. og Martin Schwab, skuespiller og instruktør i foråret I efteråret d. 3/ holder Birgitte Due, Alexanderlærer og underviser på Musikkonservatoriet et foredrag i mindfulness i Århus. Vi håber, at rigtig mange kunne få lyst til at få en introduktion i mindfulness d. 3/ af Birgitte Due, der har undervist i dette felt igennem flere år. Mine erfaringer med meditation: Skandinavisk yoga og meditation, Sverige/Århus. Skolen for Psykomotorik / Afspændingspædagogskolen, Randers. Helen Gamborg og Erik Mikkelsen - meditationslærere, Vorre. Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 7

8 Mig og mit massørliv Bodil Hansen Mit liv som massør Af Bodil Hansen Hej Massørnyt! Jeg hedder Bodil Hansen og bor i Hanstholm. I juni 2005 tog jeg massøruddannelsen hos Kirsten i Aalborg. Min mand var fisker, og han tjent på det tidspukt knap til dagen og vejen. I 1995 var jeg blevet ramt af svær sygdom og blev tildelt førtidspension, så pengene var små. Ideen med uddannelsen som massør var at arbejde et par dage om ugen for at spæde lidt til. Det var en skøn tid på skolen, hvor vi under Kirstens stærke hænder blev grundigt oplært i den fysiurgiske massage, og hvis man hørte efter i timerne, kom der mange guldkorn med hjem. Mine prøvekaniner har været rigtig gode både til at holde ud men også til at viderefortælle deres oplevelser. Der er jo skyld i, at jeg aldrig har haft behov for at reklamere for mig selv. I de følgende år deltog jeg i næsten alle videregående kurser i Aalborg inkl. akupunkturkurset, og jeg er nu R.A.B.-registreret. Mine arbejdsdage er fleksible, det er man nødt til i en lille by. Mange er fiskere og langturschauffører, der måske kun er hjemme få timer weekenden, så lørdage eller søndage er tit halve arbejdsdage. Min dag starter med første kunde kl Mellem og har jeg middagslukket, og det holder jeg fast på, ellers er der sjældent mulighed for f.eks. at få handlet ind. Der er ingen fast lukketid, men det er rart de dage, jeg er færdig kl Jeg har valgt ikke at have fast telefontid, så er det nemmere for mine kunder at aftale en ny tid, hvis de skulle være forhindret til en aftale. Det er også fleksibelt på den måde, at hvis jeg vil holde fri, kan jeg blot lade være med at booke nogen ind - jo, man må sige, at det er et dejligt frit job, hvor man selv bestemmer arbejdstiderne. Til juni holder jeg 5 års jubilæum i min lille klinik, som er i min privatbolig. Jeg har 2 brikse, så jeg kan behandle 2 ad gangen. Hver anden fredag kommer min datter og hjælper til om eftermiddagen. Jeg hjalp hende med at blive massør, for at hun kunne hjælpe mig i ferier/sygdom osv. Nu er det også blevet hendes liv, så har vi virkelig nogle dejlige timer samme og en masse at snakke om. Jeg holder meget af at komme på nye kurser. Det er skønt at møde nye kollergaer og få inspiration med hjem. Arbejdet med mennesker kan sommetider trække tænder ud, men som regel er hver dag en god og positiv oplevelse. Det er skønt at gå i seng om aftenen og kunne sige til sig selv I dag har du gjort noget godt, tak. Tak til Kirsten fordi du er så god til at inspirere os. Mange hilsner, Bodil 8

9 Jubilæumsforedraget 1 Kunsten at komme i møde Af Helle Brix Frandsen, nyuddannet fysiurgisk massør Din nye klient ringer på døren til klinikken. Du ifører dig dit stand-up humør og flår døren op. Inden klienten får mælet et eneste goddag, læner du dig tilbage i døråbningen, slår ud med armene, kaster et screenings-blik på klienten fra top til tå og gjalder: Hvad så dér værker kadaveret? Rolig, mester mor her er kendt for at opløse spændinger i luften! Gad vide, hvad der så ville ske? Denne lille satire er mit tænkte eksempel på, hvad Martin og Mai-britt berørte i foredraget, som vi blev forkælet med søndag den 21. februar. Fokus var på mødet mødet mellem mennesker - værdien i mødet. En chance på 3 sekunder Mai-britt og Martin, henholdsvis cand. mag i dansk samt psykologi og skuespiller, ville gerne gøre os begribelige, at graden af mødets succes ofte blev afgjort i mødets 3 første sekunder. Ergo: Vi har pokkerme ikke megen tid at spilde! Vi kommunikerer fra første sekund; det være sig både med kropssprog, stemmeføring og naturligvis ord. Giv mødet værdi! Vi ved godt, det hele handler om tillid. Alle vi behandlere vil gerne opnå et tillidsfuldt forhold til vores klient. Ægteparret Schwab tydeliggjorde betydningen af at tillægge mødet værdi. Jeg forstår det således, at vi kunne have godt af at blive skarpe på, hvorledes vi kommunikerer bevidst som ubevidst. Min tænkte satire skulle gerne udstille, hvordan man sandsynligvis IKKE opnår tillid fra klientens side. Spejl, match og lyt! Men hvordan gør vi så? Et anerkendt kommunikationsmiddel er at spejle personen, man ønsker at kommunikere tillidsfuldt med, så personen føler sig match et. At signalere, at man lytter er heller ikke det værste i verden. Skuespilleren var ikke gået tabt i Martin. Han gav os fine eksempler på kropssprog og lod enkelte af os gennemspille forskellige roller. Op og stå og ud på gulvet! Spil disse replikker! Spil overlegen, spil vred! osv. Sammen og hver for sig Mai-britt og Martin havde hver sin faglige indgangsvinkel til temaet: Mødet. De fremstod som to erfarne sjæle på én gang sammenvoksede og hver for sig. De havde naturligvis et manuskript, men min fornemmelse var, at de også lod nuet bestemme, hvad de næste ord skulle blive. De lukkede døren til deres liv sammen op på klem, så vi fangede nogle varme glimt, præget af gensidig respekt og kærlighed. En stor tak til FDFM for at have fyldt kvalitet i MØDET med os medlemmer. Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 9

10 Jubilæumsforedraget 2 Krop,K ommunikation og Bevidsthed Ref.: Irja Maria Johansson Vi ser det som en del af vores opgave at viderebringe nogle af de nye tendenser, der rører sig i tiden indenfor vores fagområde. Derfor prioriterer vi fyldestgørende referater af de foredrag vi har haft. Medlemmer der ikke deltager, får dermed også del i indholdet. Vi var 10 veloplagte massører til jubilæumsforedraget d. 21/2 med Mai-Britt og Martin Schwab i Aalborg. Det blev en hyggelig søndag eftermiddag på Kirsten Mogensens Massageskole. Flere ville være kommet, men en del måtte melde afbud, da der opstod et forrygende vintervejr med snefald i Nordjylland natten forinden. Vi var glade for at kunne sige velkommen til Mai-Britt og Martin Schwab. Med 25 års erfaring og viden har begge en kvalitativ finger på pulsen med nye strømninger og tanker indenfor fagområdet krop og psyke. Mai-Britt er Cand.mag. i dansk og psykologi, Afspændingspædagog og Parterapeut, har været rektor på Skolen for Psykomotorik i Randers igennem 10 år og forfatter til bøger om parrelation og afspænding m.m. Martin er en kendt og dygtig skuespiller ansat på Aalborg Teater, instruktør og foredragsholder med indgående og relevant tilgang til kroppens mange udtryk. Begge skriver hver anden uge klummen Parforhold og familieliv i Nordjyske Stifttidende. (De har også fælles virke se Vi var som sagt spændte på, hvad der ventede os og glædede os til at opleve, lytte og erfare og vi blev ikke skuffede. Der løb en rød tråd igennem hele det velopbyggede foredrag, hvor vi blev ført sikkert og godt igennem to timer med mange spændende indfaldsvinkler til emnet. Mai-Britt åbnede foredraget med ordene: - At give mødet værdi at skabe et rum, så nogen får lyst til at træde ind i dette rum. At hver enkelt bliver bevidst og ansvarlig for, hvad der bliver puttet ind i det fælles rum, så rummet ikke bliver negativt. At lægge sit fokus som behandler, ægtefælle og medmenneske i dette: hvad kan jeg give hende/ ham, så han/hun bliver glad og liver op og måske får mere lyst til at tage sit liv på sig. Hvordan kan jeg vise, at jeg er glad for at se den anden. Mai-Britt tilføjede, at for en del år siden lå den terapeutiske vægt mere i dette felt: hvordan kan jeg skabe en solid værdighed overfor det menneske jeg står overfor. Der var siden sket et skift, med fokus rettet mod hvad den enkelte kan give af positivt til det menneske, man er sammen med - lige her og nu. Helt praktisk startede vi med møde øvelser, hvor vi skulle se hinanden i øjnene. Mens vi gik rundt imellem hinanden skulle vi lægge mærke til vores reaktion ved de forskellige øjenkontakter. Reagerede vi forskelligt efter hvem vi mødte, eller reagerede vi ens hver gang? Derefter skulle vi give hinanden et kram og ligeledes lægge mærke til, hvordan dette føltes. Derefter lavede vi en parøvelse, hvor vi fortalte hinanden hvad vi værdsatte hos den anden / en anerkendende bemærkning. Til sidst satte vi ord på hvad dette gjorde ved os. Martin sagde: Vi blomstrer når nogen ser anerkendende på os. Men det er nødvendigt at træne sin bevidsthed i at kunne se og anerkende den anden med eller uden ord. Dette kræver både øvelse og indsigt, fordi vi med vores ældste del af hjernen/ urskovshjernen er vant til, at man i mødet med den anden lynhurtigt scanner modparten, for at finde 20 uudviklede / svage sider. Dette for lynhurtigt og instinktivt at kunne vælge imellem en kamp eller flugt reaktion afhængig af den høj - eller lavstatus man har. Kampflugtreaktionen har været en nødvendig adfærd i evolutionen, for at vi har kunnet overleve som art. Vi afsøger lynhurtigt og pr.automatik om den anden har høj eller lav status. Vores fremtid med den anden bliver afgjort på under 20 sek. Som barn vælger man sin status udfra de muligheder, der er i miljøet og med den status fortsætter man ind i voksenlivet, indtil man får automatikken afdækket og bevidstgjort. I hvert møde afgøres der: styrer jeg eller styrer den anden. Dette aflæses også i et enkelt håndtryk. Med en lille umærkelig bevægelse registrerer man, om den anden har overtaget eller ej. I kropssprog, øjenkontakt og bevægelse henter man sine informationer og afkoder dem. I mødet med os som 10

11 Referat af Irja Johannson Martin og i baggrunden Matbritt Scwab behandler, vil en klient iflg. videnskabelige undersøgelse kun huske 15 % af det vi siger, mens 85 % vil blive husket som adfærd/attituder. Martin fortsatte emnet om krop, sprog og bevidsthed med de tankevækkende sætninger: Enhver følelse sætter en tanke og en bevægelse i gang. Enhver tanke sætter en følelse og en bevægelse i gang. Enhver bevægelse sætter en følelse og en tanke i gang. Spiller man Hamlet i en fægtescene, spiller man ikke Hamlet overbevisende med fødderne indadvendte. En attitude svarer til, hvad indtryk man vil give. Vi kom på gulvet for at mærke hvad vi følte med fødderne stående enten ind- eller udadrettede. Det blev tydeligt at mærke at: en bevægelse satte en følelse og en tanke i gang. Man kan vælge attituder, hvis man bliver bevidst om de signaler man giver via sit kropssprog, fortsatte Martin. Det behøver ikke at være svært. Men at ændre sin personlighed som også giver sig til kende via kroppens bevægelser, er langt sværere og kræver et helt andet bevidsthedsarbejde. Martin kom til sidst i foredraget med et konkret og synligt eksempel på en høj og lav status-vurdering i et møde: Helle og Pia kom på gulvet og man kunne tydeligt se, hvad der skete med kropsholdningen, da de fik lav - og højstatus roller tildelt af Martin. Det var interessant at se, hvordan blikket tændte en glød og ryggen voksede ved høj status, mens det modsatte blev tilfældet ved lav status. Dette eksempel viste klart hvor vigtigt det er at være bevidst om, hvad der sker i mødet med den anden / i mødet med klienten. At det er afgørende, at møde den anden i bevidst åbenhed. Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 11

12 Jubilæumsforedraget Mai-Britt henledte nu opmærksomheden på den indrebalance som behandler. Hun tog udgangspunkt i, at vi gik ind til mødet med vores klient/medmenneske med ønsket: hvad kan jeg give af værdifuldt til den anden lige nu. Hvis mødet forløb mindre godt, var det vigtigt at spørge sig selv: hvad gik galt - gødede jeg eller forurenede jeg rummet mellem os? Istedet for at spørge: hvad gjorde den anden galt. Mai-Britt pointerede, at da kommunikationen imellem mennesker ofte går galt, ryger vi tit ud i disharmoni. Da gælder det om at være varsom og ikke at slå sig selv i hovedet med de fejl man laver. Kunsten ligger i at få vendt tingene, så at relationsrummene bliver sunde, stressfrie og nærende igen. På den måde kan tingene blomstre, ved at vi kommer ind i det sjælelag ( soullay ), hvor vi kan være til stede med vores essens med dem vi egentlig er frem for vores attituder, hvor vi måler og vejer i mere/mindre værd. Mai-Britt introducerede den klassiske groundingøvelse Stanislavskijs træ. En god øvelse til at komme i balance inden et møde f.eks. med sin klient: Man stiller sig på gulvet med en fodsbredde afstand og mærker føddernes kontakt mod understøttelses-fladen. Man lader kroppen svaje let tilbage hen over hælene og mærker kroppens vægt, derefter føres vægten over trædepuderne. Man bevæger sig langsomt hen over føddernes ydre fodrand - først højre derpå venstre rundt et antal gange. Til sidst stiller man sig i udgangsstillingen igen og mærker efter, hvordan man nu står. Stanislavskijs træ er et grounding redskab, der aldrig vil miste sin aktualitet. Fordyber man sig i øvelsen, vil den ligesom havet vise sig forskellig for én hver gang; men det kræver en stille og lydhør opmærksomhed for at mærke nuancerne fra kroppens sansesignaler. Vi gennemgik endnu en øvelse for stessreduktion: At finde sit trygge sted. Vi blev guidet siddende på stol med opmærksomhed på hele kroppen også åndedrættet. Derefter skulle vi finde det sted i kroppen, hvor vi hver især havde det trygt og godt lige her og nu. Dette sted var godt at bibeholde kontakten til i mødet med omverdenen. Mai-Britt og Martin videregav nu en relationsteknik, der hedder spejlning.en teknik terapeuter træner mennesker i at bruge indenfor den del af par- og relationsterapien, der hedder Imago. Det drejer sig om vigtigheden af at lytte og blive lyttet til; at føle sig set og forstået, hvilket giver et stressfrit rum. Vi skulle sidde overfor hinanden to og to og spørge modparten: Hvordan er der i dit land lige nu? Den anden skulle svare med tre ting (for at eksemplificere). Det kunne f.eks. være: nysgerrig - bekymret - rastløs. Så skulle spørger se den anden i øjnene og gentage, hvad der var blevet sagt. Altså sige flg.: du siger, at du er nysgerrig, bekymret og rastløs? Jeg tror, at de fleste af os fik en positiv følelse ved det at nogen havde hørt, hvad man havde sagt så indgående, at det blev gentaget. Det gav et løft at blive hørt. Det vigtige for Martin og Mai-Britt var, at skabe op-mærksomhed på, at blive mere ansvarlige og bevidste i de møder vi indgår i med hinanden. At instinktive, primitive og stresskabende statusmålinger er indlejret i os som menneskeart, men at vi kan vælge at lægge et bevidst fokus på at skabe møder, der gør at rummet imellem os danner grokraft ved anerkendelse af den anden. At vide og erfare at dette gør en verden til forskel i de relationer man har. Martin sluttede foredraget med en forrygende oplæsning, der lagde den røde tråd frem for os. Det var en præstation, der gjorde indtryk med hele den kunstneriske fremførelse som kun en dygtig skuespiller formår. Det var kort fortalt en fortælling om nogle munke i et kloster, hvor tingene var begyndt at gå skævt for dem. De rådførte sig derfor med en abbed, der inspirerede dem til ligeså langsomt at lære at anerkende sig selv og derved give hinanden værdi. Da munkene begyndte på dette, begyndte tingene at blomstre og alting gik i den rigtige retning. Det blev en dejlig afslutning på et vellykket jubilæumsforedrag. Et stort tak til Mai-Britt og Martin! 12

13 Mindfulness Workshop Mindfulness Workshop søndag d. 3 okt. kl i Århus Vi er ofte underfokuserede dagdrømmende og fraværende. Eller overfokuserede det skal være perfekt - vi er nødt til at anstrenge os. Mindfulness tilbyder en anden tilgang, at vi mere og mere er nærværende, tilstede i nuet. At være nærværende kan kun lade sig gøre, hvis vi ikke er fordømmende og ikke vurderende. Mindfulness tilgangen kan være med til at skabe et frirum, hvor muligheden for at kunne hjælpe klienter udover massagen kan opstå. Mange klienter der har prøvet mange forskellige former for behandling siger: så prøvede jeg denne behandling, men det hjalp ikke, derefter prøvede jeg en anden behandling og det hjalp heller ikke. Med Mindfulness kan det være muligt sammen med klienten at skabe et frirum, hvor vi sammen kan undersøge muligheden for at være nærværende, neutrale og accepterende. Ikke målstræbende men være undersøgende i forhold til de problemer der er. At man ikke lover der vil komme et resultat i form af færre smerter osv. Men ved at være bevidste og nærværende med de ting der er, kan der faktisk skabes et rum hvor der kan ske ændringer. Det er kun det vi accepterer, vi kan forandre. På denne workshop vil I kunne komme til at snuse til Mindfulness meditation og lære nogle enkle teknikker, som I kan anvende i hverdagen både professionelt og privat. Birgitte Due er bevægelsespædagog og Alexanderlærer og har undervist i Mindfulness I 9 år I forhold til mennesker med kroniske smerter og stressrelaterede problemer. Hun underviser bl.a. på Musikkonservatoriet, hvor hun underviser de studernde i Alexander Teknik og mindfulness (Se www. birgittedue.dk) Workshop søndag d. 3 okt. kl Akupunktur Akademiet, Nørre Alle 70 f, 8000 Århus C Tilmelding inden d. 22/9: Irja Maria Johansson tlf eller: Pris: Medlemmer af FDFM gratis. Gæster: 60 kr. Foredraget arrangeres i samarbejde med AkupunkturAkademiet Se for andre spændende aktiviteter Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 13

14 Kursuskalender Aarhus KURSUSOVERSIGT ÅRHUS Babybehandling 4 dags kursus Fysiurgisk massage Zoneterapi Kranio-Sakral-Terapi Ernæring Naturmedicin Vitaminer og mineraler Triggerpunkter I 3 dags kursus Teori Triggerpunkter Ansigtsmassage med hovedbundmassage 1 dags kursus Fysiurgisk massage Anatomi og fysiologi Hotstone 1 dags kursus Helkropsmassage Charkrastone Bindevævsmassage 2 dags kursus Med og uden sugekopper Triggerpunkter Akupunkturpunkter Meridianer Akupunkturstriber For mere information, holdstart og priser se Problemløseren I & II 3 dags og 2 dags kursus Kranio-Sakral-Terapi Kæbeteknikker Nakke-teknikker Ryg-teknikker Bækken-teknikker Øreakupunktur 1 dags kursus Ørets geografi Skelettets afbildning på øret Behandling med permanåle og frø Posturologisk test Lægeeksam. SPORTSTERAPEUT 100 timers basisudd. - modul 2 En god fysiurgisk massage kan smertelindre og fremme helingsprocessen efter en skade. Med uddannelsen som sportsterapeut vil du få målrettede redskaber indenfor områder, der ofte er udsat for skader. Uddannelsen som sportsterapeut består af 60 timer/lektioner uddybende undervisning i anatomi og fysiologi, i forbindelse med idræt samt 40 timer/lektioner sygdomslære. Krav for deltagelse: Åben for alle Holdstart: den 21. august 2010 Tidspunkt: Hver 3. weekend, fra 9 til 17 Antal gange: 6½ weekender Pris: kr kan betales i rater Max 16 pr.hold Tilmelding skal ske via mail eller brev. Husk at skrive navn, adresse og tlf.nr. samt hvilket kursus du gerne vil tilmeldes. Dansk Fysiurgisk Massageskole Århus afd. ved Jette Rix Frederiksgade 77B 8000 Århus C

15 Kursuskalender Aalborg KURSER EFTERÅRET 2010 DANSK FYSIURGISK MASSAGESKOLE I AALBORG Hot/Cold Stonemassage (intensivt) Søndag den 29. august kl kr. 798,00 Ansigts- og hovedbundmassage med og udensugekopper Lørdag den 18. september kl kr.798,00 Triggerpunkt/massageterapi - kursus (1 dag) (triggerpunkter på overkroppen) Søndag den 19. september kl kr. 798,00 Hot/Cold Stone massage (intensivt) Søndag den 10. oktober kl kr. 798,00 Ansigts- og hovedbundsmassage med og uden sugekopper Løndag den 30. oktober kl kr. 798,00 Triggerpunkt/massage kursus (1 dag) (triggerpunkter på underekstremiteterne) Søndag den 31. oktober kl kr. 498,00 Sportsmassage med eksamen den 28. august Fredag den 6. august kl Lørdag den 7. august kl Søndag den 8. august kl Fredag den 20. august kl Lørdag den 21. august kl Søndag den 22. august kl Pris ialt kr ,00 - kan betales i rater Ledmobilisering - ledfrigørelse Lørdag den 13. november kl kr. 798,00 Bindevævsmassage med og uden sugekopper Søndag den 14. novemberkl kr. 798,00 Øreakupunktur og posturologi Lørdag den 11. september kl Søndag den 12. september kl Lørdag den 2. oktober kl Søndag den 3. oktober kl Lørdag den 23. oktober kl Søndag den 24. oktober kl Pris ialt kr. kr ,00 inkl. materialer Indisk Hovedmassage (kan bruges som jobmassage) Lørdag den 9. oktober kl kr. 798,00 Efteråret 2010 starter kurser i anatomi, fysiologi (200 timer) og patalogi (100 timer) Yderligere information kommer på Dansk Fysiurgisk Massageskole, Jernbanegade 23, 9000 Aalborg v/kirsten Mogensen Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 15

16 Beretning fra massageskolerne F.D.F.M. AKTIVITETSKALENDER efterår september MASSAGENS DAG 2 dages landsstævne for fysiurgiske massører Kontakt skoleleder Gunna Højgaard, tlf Massageskolen og klinikken, Studiestræde 7 a 2. th. Kbh. K. 1 3 oktober kl KROP SIND ÅND HELSEMESSE Marselisborg Hallen i Århus 14 spørgsmål i Jubilæumsåret til Kirsten Mogensen (Aalborgskolen) og Jette Rix (Århusskolen) Her er de 14 spørgsmål FDFM har stillet Kirsten Mogensen ( Aalborgskolen ) og Jette Rix (Århus-skolen ). De var ment som inspiration og Kirsten og Jette kunne besvare spørgsmålene,som de havde lyst til. 1 Hvornår startede/købte du skolen? 2 Hvor lå skolen dengang? 3 Hvad var din arbejdsmæssige baggrund? Hvad var din baggrund i relation til massagen? 4 Hvornår startede din interesse for massagen? 5 Hvor tog du din massøruddannelse? 6 Hvad var dine ønsker, mål og dine forventninger ved opstart/køb af DFMS? 7 Er dine ønsker, mål og forventninger de samme i dag? 3 oktober kl MINDFULNESS Foredrag med Birgitte Due AkupunktørAkademiet, Nørre Alle 70 F Århus C oktober SUND LIVSSTIL Forum København. Sker der spændende ting/aktiviteter i dit nærområde, eller har du noget andet du vil have skrevet i kalenderen så mail endelig, så mange kan få glæde af det. 8 Hvilke fremtidsplaner har du for skolen? 9 Hvad er det vigtigste der er sket på din skole i den tid du har haft den? 10 Hvad er dine ønsker og mål i forhold til kursisterne/eleverne? 11 Hvad synes du er det vigtigste kursisterne lærer? 12 Vil du give et eller et par exempler på nogle sjove eller lærerige episoder med én eller flere kursister på din skole? 13 Hvad ønsker/søger du af / ved en massør, når du selv går til massage? a) Har du nogensinde fået en rigtig dårlig massage? Hvad kendetegnede den? b) Hvad kendetegnede den bedste massage du har fået - eller kunne drømme om at få? 14 Hvad er det bedste råd du kan give en nyuddannet kursist/elev? 16

17 Kirsten Mogensen, Dansk Fysiurgisk Massageskole i Aalborg Dansk Fysiurgisk Massageskole i Aalborg v/ Kirsten Mogensen, skoleleder Foreningen har forespurgt om jeg vil skrive lidt om opstart af Dansk Fysiurgisk Massageskole samt om mig selv. Det meste kan læses på min hjemmeside ligesom jeg ved opstart af nye hold orienterer herom, Min erfaring mht massagens gode egenskaber er utallige, der er flere solstrålehistorier på hjemmesiden. Jeg ønsker dog alligevel at komme med nedennævnte kommentarer, da jeg finder det ligeså betydningsfuldt. Først vil jeg rette en meget stor tak til alle de kursister, der er blevet uddannet som lægeeksamineret fysiurgisk massør hos undertegnede Kirsten Mogensen/Dansk Fysiurgisk Massageskole såvel i Århus som i Aalborg. Det har altid været en stor glæde at komme til undervisningstimerne. Hver undervisningstime for undertegnede, fysioterapeuter, fysiurgiske massører og akupunktør har altid været fantastisk, ligesom det har været en stor fornøjelse for os at undervise kursister med så stor interesse for faget. Nogle af jer/kursisterne har udtrykt, at jeg er skrap mht til at I/kursisterne under uddannelsens forløb virkelig skulle lære såvel teori som praksis, måske har I ret - men I/kursisterne (nu fysiurgiske massører) har alligevel fulgt undervisningen med stor energi og entusiasme imponerende og rigtig flot gået. Uddannelsen er hård / omfangsrig idet den gennem årene løbende er blevet opgraderet, og stadig bliver det, således at den fortsat kan have et højt fagligt niveau. Jeg oplever, når fysiurgiske massører tager ekstra kurser for at dygtiggøre sig og for at blive inspireret af andre massørkollegaer, at de udveksler egne erfaringer og fagligheder med hinanden. Det er en stor fornøjelse at følge og ikke mindst opleve den glæde massørerne masserer/behandler med og opleve hvorledes hver især har fået deres egen personlighed i massagen, ligesom forståelsen for teorien fortsat er integreret ind i den fysiurgiske massage fantastisk flot. I har alle været med til at holde gode energier i gang under uddannelsesforløbet, og dette har gjort hver undervisningsdag fuldendt. Mange fysiurgiske massører arbejder i dag som fuldtidsbeskæftiget. Andre bruger uddannelsen som bibeskæftigelse for at bibeholde det sociale med kollegaer. Endnu engang tak til alle jer, der valgte at tage uddannelsen som lægeeksamineret fysiurgisk massør hos undertegnede. Onsdag den 18. august åbner jeg en afdeling i Svendborg jeg har udbudt uddannelsen såvel i Odense som i Svendborg, men det var i Svendborg der var flest tilmeldinger. Jeg har lejet nogle dejlige store lyse lokaler på Torvet 4, 1.sal i Svendborg. Fremover vil jeg være i Aalborg i weekenderne samt mandag og tirsdag som jeg plejer onsdag og torsdag i Svendborg. I Aalborg vil Chjalotte fremover være mere med i undervisningen sammen med undertegnede og skolens to dygtige fysioteraputer Louise og Jannie. (Chjalotte er ved at være færdig med sin uddannelse som fysioterapeut) Til orientering sker der flere tiltag i løbet af efteråret bl.a. er der ved at blive udarbejdet nye spændende kurser. Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 17

18 Beretning fra massageskolerne Dansk Fysiurgisk Massageskole v/ Jette Rix, skoleleder i Århus I forbindelse med Jubilæumsåret er skolerne i Aalborg og Århus blevet bedt om at skrive en artikel hver, ud fra nogle spørgsmål fra DFMF. Spørgsmålene er omkring vores baggrund for at have skolen og hvad vores ønsker/drømme for skolerne og massørfaget samt vores egne erfaringer som massørklienter. Min start Jeg købte skolen i Århus af Kirsten Mogensen i sommeren Det var en hurtig og lidt spontan beslutning. Fra jeg blev spurgt om det var noget jeg havde lyst til og til jeg stod og underviste første gang, gik der kun 1½ måned. Set i bakspejlet var det den helt rigtige måde for mig, da jeg ikke fik tid til at tænke så meget over det før jeg stod der og var på. På det tidspunkt gik jeg regelmæssig til massage hos Irja, som har arbejdet hos Kirsten siden hun selv tog uddannelsen. Det var Irja der spurgte om det ikke var noget for mig og det var gennem hende at det hele kom i stand. Skolen havde på det tidspunkt til huse i Østergade, i nogle kontorlokaler hvor den praktiske massage blev indlært i 3 små rum og den teoretiske i et andet lille rum, hvor der lige kunne klemmes 10 kursister ind omkring et bord foran tavlen. Der var ikke noget kontor, så alt papirarbejdet blev lavet derhjemme på spisebordet. Det første halve år brugte jeg på at lave nye kompendier. Jeg havde overtaget Kirstens kompendier men ville gerne lave mit eget, så jeg kunne sætte mit personlige præg på uddannelsen. Skolen flyttet også til nye, større og lysere lokaler i Frederiksgade 77B, hvor kursisterne fik mere plads at være på og kunne være i samme lokale i forbindelse med den praktiske del. Det betyder bl.a. at der ikke er nogle der føler de går glip af noget, fordi underviseren var i et andet rum. Ligeledes er det også muligt at have flere på holdet, op til 16 kursister. Meningen med at være flere er bl.a. at give kursisterne flere kroppe at øve på samt at der er større mulighed for at komme ud for at skulle tage hensyn til hvad der skulle være af krops-problematikker på skolen, hvor der er en underviser at spørge til råds. Min egen baggrund for at være skoleleder og undervise er, at jeg selv er uddannet behandler bl.a. massør. Jeg er elev af Kirsten og gik på skolen mens den lå i Hans Hartvig Seedorffs Stræde. Jeg tog uddannelsen sideløbende med, at jeg uddannede mig til zoneterapeut. Jeg havde egen klinik i nogle år, men måtte desværre skrue meget ned for behandlingerne da jeg fik slidgigt i hænderne. I dag er det mest behandling af babyer jeg beskæftiger mig med. Efter min mening er godt at kunne kombinere forskellige behandlingsmetoder, jeg har senere også taget Kranio Sakral Terapi uddannelse. Denne alsidighed som behandler, er også en af grundene til at vi på skolen i Århus har prioriteret at have efteruddannelses kurser i fx øreakupunktur og KST (problemløseren 1 & 2). Jeg vil våge at påstå, at man bliver en bedre massør hvis man kender til andre behandlingsmetoder. Specielt KST har nogle fantastiske teknikker hvor man med enkelte tag kan løse kropsproblematikker som næsten er umulige at gøre kun gennem fysiurgisk massage. Jeg har været så heldig at have fundet nogle super dygtige behandlere, der ud over at have en massøruddannelse fra Dansk Fysiurgisk Massageskole også har taget andre uddannelser, fx Jannie Arvad der er uddannet Kranio Sakral terapeut hos Stanley Rosenberg og Elin Julsgaard der er uddannet i posturologi og akupunktur ved Eckhard Bick. Ligeledes har jeg også lavet et kursus i behandling af babyer og små børn i samarbejde med zone- og ernæringsterapeut Anette Gammelgaard og Kranio Sakral terapeut Lars Kjeldal. At lave et kursus der ikke findes andre steder med sådanne to store navne i den alternative verden er fantastisk. Det er vigtigt for mig at skolen efteruddannelseskurser udbydes til alle behandlere og ikke kun fysiurgiske massører, netop fordi det handler om at kunne kombinere forskellige behandlingsformer til den enkelte klient. En type behandling kan i nogle tilfælde være utilstrækkelig. I Danmark kan alle kalde sig fysiurgiske massører! Fysiurgisk massør er ikke en beskyttet titel, man kan bare starte en klinik op problemet er dog at få den forsikring man skal have, det kræver et lægeeksamineret bevis. 18

19 Jette Rix, Dansk Fysiurgisk Massageskole i Århus Da jeg købte skolen af Kirsten, var der kun basisuddannelsen på 100 timer/lektioner, men tiderne skifter og kravene bliver større. Staten har sat nogle krav man skal kunne opfylde for at blive RAB Registreret Alternativ Behandler - og selv om mange fysiurgiske massører ikke mener de er alternative, er det dog de krav der skal opfyldes. Kravene er ganske rimelige, der er jo ikke nogle af os der ønsker at lægge krop til en behandling hvor man ikke er sikker på at behandleren har helt styr på hvad han/hun laver. Ikke sådan at forstå at man med basisuddannelsen ikke er god nok, men der er så meget mere. I Århus har jeg valgt at opbygge den RAB anderkendte uddannelse, på de 660 timer/lektioner, ved at dele det op i 5 moduler - hvor basisuddannelsen er modul 1. Hvert modul vare ca. 5 måneder og man kan tage dem over tid. Man binder sig ikke til det hele fra starten tænk at have bundet sig til 2½ år og så finde ud af at det ikke er det man vil alligevel! Her kan man starte med basisuddannelsen, få noget erfaring (og spørgsmål ) og så komme tilbage og lærer noget mere. Det kan også lette det lidt økonomisk, at man kan tage det over tid. Det betyder også at de massører der tidligere har taget basisuddannelse stadig kan læse videre, det vil ikke være muligt hvis det blev lavet om til en samlet uddannelse. Jeg får efterhånden flere og flere henvendelser fra massører der vil hører hvad det der RAB er for noget?, da de oplever at det er et krav hvis de ønsker at blive ansat som fysiurgisk massør. Jeg har over de sidste par år opbygget et godt samarbejde med Gunna Højgaard, der har MASSAGESKOLEN i København. Hun er en af pionererne indenfor massør faget og har en fast tro på at få massøruddannelsen godkendt på højde med andre fysiurgiske behandlingsformer. Hun arbejder målrettet med dette bl.a. gennem samarbejde i Norden. Mit største ønske for massørerne er, at alle bliver registrerede behandlere Jo mere viden man har, jo bedre behandling kan man give side klienter. Jeg tror på at det i løbet af de næste år, vil blive et krav for at kunne være massør, at man har de 660 timer. Zoneterapeuterne har haft det i mange år og de er kommet så langt at Sygeforsikringen Danmark giver tilskud - det skal de også til massage! Flere og flere massører arbejder hos fysioterapeuter og kiropraktorer, de sætter (selvfølgelig) også højere og højere krav til dem de ansætter. Massør vid hvad du har med at gøre! En af de ting der til stadighed kan undre mig, når jeg er hos en ny massør, er at det er sjældent der bliver lavet journal. Jeg oplever alt for ofte, at der slet ikke bliver spurgt til hvad jeg har af skader og skavanker samt hvad jeg evt. tager af medicin. Når man selv ved hvor vigtigt det er, at man ved det som behandler, kan jeg slet ikke forstå at en massør bare kan gå i gang, uden at vide hvad der skal tages af specielle hensyn. Det virker tit som en standard behandling der ikke er tilpasset andet end den aftalte tid. Så lad dette være en opfordring til lige at bruge 5-10 minutter på at lave en journal ved første behandling, derefter tager det kun et par minutter de efterfølgende gange. Det giver en tryghed hos klienten og er tegn på professionalisme. Jeg fik ikke svaret på alle spørgsmålene, men har vist været omkring det vigtigste. Foreningen Danske Fysiurgiske Massører 19

20 20

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser

Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Danmarks nyeste og en af de mest omfattende Zoneterapeut uddannelser Bliv professionel zoneterapeut på under 2 år Hos Dig i Centrum - Roskilde Dig i Centrum tilbyder zoneterapeut uddannelsen i samarbejde

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser

Nr. 3. Juni 2011. Indhold i dette nyhedsbrev. Akupunkturuddannelsen Kranio Sakral terapeut uddannelsen Informationsmøder Kommende kurser Nr. 3 NYHEDSBREV Juni 2011 Hyben hører til de sundeste og mest vitaminrige frugter, du kan putte i frugtkurven. Frugterne indeholder store mængder C-vitamin, A- vitamin og kalcium. Hyben indeholder fem

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt

Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt zoneconnection Vi gi r dig adgang til alle uddannelseszoner i Danmark Bliv zoneterapeut, massør eller akupunktør på én af zcd s skoler og bliv RAB godkendt ZCD - et landsdækkende netværk af skoler ZCD

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Elevatortalen kort og godt

Elevatortalen kort og godt Kapitel 13 Elevatortalen kort og godt Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

INSPIRATION TIL INVITATION

INSPIRATION TIL INVITATION INSPIRATION TIL INVITATION Når vi inviterer andre til at se på produkter / forretningsmulighed, er det afgørende, at de mærker du blot ønsker at VISE dem, hvad du personligt brænder for. Vores opgave er

Læs mere

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012

Nr. 1. Indhold i dette nyhedsbrev. April 2012 Nr. 1 NYHEDSBREV April 2012 Ramsløg betyder bjørneløg, muligvis fordi det er det første bjørnene intager efter deres lange vintersøvn, eller fordi kroppen får en bjørneagtig styrke af at spise dem. For

Læs mere

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med Anja Vintov under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 En uge du aldrig vil glemme Vil du træne, genoplades og inspireres med havet og

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Massage for Fattigrøve. Massage for Fattigrøve

Massage for Fattigrøve. Massage for Fattigrøve Massage for Fattigrøve Massage er dejligt og giver energi og velvære. Og det behøver ikke være dyrt, hvis du bliver masseret af en studerende eller elev på en skole. Ofte vil de være lige så dygtige som

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

Kurser forår og efterår 2011

Kurser forår og efterår 2011 Kurser forår og efterår 2011 Version 1.0 2011 Copyright MySir Hestemassage / Hesteakademiet v./ Gitte Andersen Søby Web: www.mysir.dk www.hesteakademiet.dk v.gitte Søby Mobil: 25334284 mail: gitte.soeby@mail.dk

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde

Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Kranio Sakral terapeut uddannelsen hos Dig i Centrum Roskilde Hvad er Kranio Sakral Terapi? Biomekanisk kranio-sakral Terapi er en meget blid men dybtgående manuel behandlingsform, som arbejder med kroppens

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 HVILKET HOLD SKAL JEG VÆLGE? FØR- OG EFTERFØDSELSGYMNASTIK Opmærksomhed, støtte og viden Den gravide krop har brug for energigivende træning, der giver kræfter til vægtforøgelse

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Hej Lene A.K. Med Venlig Hilsen. Magnus Mouritsen (13 år) Kære Lene

Hej Lene A.K. Med Venlig Hilsen. Magnus Mouritsen (13 år) Kære Lene Hej Lene Første behandling/anden behandling allerede, - der er der løst op for hans spændinger, han siger" knæk" og hans hoved ligger knapt så skævt, når han ligger på ryggen. Efter anden behandling lægger

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

December 2011. Køge - Holbæk - Odense

December 2011. Køge - Holbæk - Odense Nr. 4 NYHEDSBREV December 2011 Havtorn er vildtvoksende mange steder i landet. De er stikkende og ubehagelige at komme i nærheden af. Den er en af Danmarks første planter, der kom hertil for mere end 10.000

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere